T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU"

Transkript

1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1

2 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANI 2

3 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde olmayanlar ya da ileri değil, geri bakmak cehalet ve gafletinde bulunanlar, dünya medeniyetinin coşkun setleri altında boğulmaya mahkûmdurlar. M. Kemal ATATÜRK 3

4 4

5 5

6 SUNUŞ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan, kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planlama yapmalarını öngören karar, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sürdürülebilmesi, bütçe, program ve proje uyumluluğunu da gerekli kılmaktadır. GeliĢen ve değiģen dünyamızda geliģmelere ayak uydurabilmek ve hatta önayak olabilmek, öncelikle iyi organize olmuģ bir ekip ve bu ekibin sorunları zamanında tespit ederek çözümler üretebilmelerini, gerekli tedbirleri alarak ve durum analizi yaparak tüm iģ ve iģlemlerini belli bir plan çerçevesinde yürütmelerini zorunlu kılmaktadır. Eğitim kurumları makro düzeyde hedef belirleyerek bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlama, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtma ve bu kaynakları etkin kullanıp kullanmadığının hesabını verebilme sorumluluğu içerisinde hareket etmelidirler. Bu itibarla Atatürk Ġlköğretim Okulu Müdürü olarak Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teģekkür eder, Planın okulumuz ve ülkemiz için yararlı olmasını dilerim. 6 Mehmet KALYON Okul Müdürü

7 GİRİŞ Anayasa nın ve Mili Eğitim Temel Kanunu nun amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Stratejik planın yasa ve yönetmeliklerde belirtilen önemine binaen okul müdürümüz Mehmet KALYON un başkanlığında Stratejik Planlamanın etkin bir şekilde yürütülmesi için Stratejik Planlama Ekibi oluşturularak çalışmalara başlandı. 15/09/2010 tarihinde tüm çalışanların katılımı ile ilk toplantı yapıldı. Görev dağılımı yapıldıktan sonra yapılan çalışmalar ile ilgili çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Atatürk İlköğretim Okulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 7

8 İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ 6 GİRİŞ 7 BİRİNCİ BÖLÜM Atatürk İ.Ö.Okulu Stratejik Planlama Süreci Yasal Çerçeve 11 Stratejik Planlama Çalışmaları 11 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, 50 Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) 51 Analizi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 54 8

9 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Yalova Atatürk İlköğretim Okulu Kurum Türü Yarı Zamanlı Gündüzlü Eğitim Kurum Kodu Kurum Statüsü X Kamu Özel Yönetici : 5 Kurumda Çalışan Öğretmen : 64 Personel Sayısı Hizmetli : 8 Memur : 1 Öğrenci Sayısı 1497 Öğretim Şekli Normal X ikili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1951 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Tel. : (0226) Fax Fax : (0226) Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : Süleyman Bey Mahallesi Posta Kodu : İlçe : Merkez İli : Yalova Kurum Müdürü Mehmet KALYON Kurum Müdür Müdür Baş Yard :Hüseyin YILDIZ Müdür Yard. 1 : Mehmet ÖZHAN Yardımcıları Müdür Yard. 2 : Yeliz FİTOZ Müdür Yrd. 3 : Coşkun ÖZTÜRK

10 BİRİNCİ BÖLÜM ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları 10

11 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Stratejik Planlama Çalışmaları 1)Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi MEB Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 2010/14 sayılı Genelgesi Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 1982 Anayasası 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim Kanunu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği Hazırlık Programı PaydaĢların belirlenmesi ve paydaģlardan beklentilerin ölçülmesi için anketler hazırlanmıģ ve uygulanmıģtır. PaydaĢ olarak tespit edilen kiģi ve kurumlarla birebir görüģmeler yapılmıģtır. 2. Eğitim Dönemi Okul Ġçinden belirlenen 1 idareci ve 1 Öğretmen Ġl koordinatörlüğü tarafından verilen eğitime katıldı. Okul içinde tüm öğretmenlerin katıldığı bir seminer düzenlenerek stratejik planlama süreci ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi. 11

12 Stratejik Planlamada görev alacak ekip üyeleri belirlendi. Ekip Üyeleri: Birsen YÜZBAġI Nedim ERDOĞAN Ġrfan KARA Efkan ÖNER Stratejik Planlama ekibi ile yapılan toplantılarda yol haritası belirlendi. 3. Planın Hazırlanması a) Durum Analizi PaydaĢ analizi yapıldı Kurum Ġçi ve Çevre Analizi yapıldı Güçlü ve Zayıf Yönler Belirlendi Fırsat ve Tehditler Belirlendi b) Plan Unsurlarının Oluşturulması Öz değerlendirme çalıģması, öğrenci, veli ve çalıģan anketleri uygulandı. Plan yapılırken ekip arasında iģbölümü yapıldı. 4. Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme 5. Stratejik Plan Çalışmaları Çerçevesinde Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. 12

13 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı İletişim Müdür Mehmet KALYON Müdür Yardımcısı Coşkun ÖZTÜRK Rehber Öğretmen Fatma YILDIZ Neşe TUNÇ En az 2 Öğretmen Nalân YURDAGÜL Birsen YÜZBAŞI En az 2 Öğrenci En az 2 Veli Destek Personeli (Kütüphane Memuru, hizmetli v.b.) Nedim ERDOĞAN Cansu ERGÜRBÜZ Hakan ŞAHİNOĞLU Leyla PETEK Süreyya KILIÇ Nevriye CAN Harun BAK Okul Aile Birliği başkanı Sevgi KURT STK lar (Dernek, Vakıf, Sanayi ve Ticaret Odası) Engelliler Derneği Yalova San. Tic. Oda Muhtar Mustafa KANDEMİR Mesleki ve Teknik Liseler için bölüm şefleri 26/11/2010 Mehmet KALYON 13

14 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ SAYFA 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo- Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 51 14

15 1. Tarihsel Gelişim MEVCUT DURUM ANALİZİ Atatürk İlkokulu Özel İdare Memurluğu tarafından tarihlerinde 5 hissedardan alınarak yapılmıştır. Arsanın büyüklüğü 3267 metrekaredir. Arsa alındıktan 9 yıl sonra okul inşaatına başlanmış, 1951 yılında Yalova da öğrenci sayısı artınca o zamanın ilköğretim müdürü Kemal BESEN in gayretleri ile Atatürk ilkokulu yapılmış, temeli tarihinde atılmış tarihinde öğretime açılmıştır. Okula 2 katlı 7 dershane, 2 öğretmen odası, 1 müfettiş odası, 1 ders araçları odası, ayrıca 1 de mutfak yaptırılmıştır.1969 yılında okulun kuzey tarafına bitişik bir ek bina yapılmıştır. Yapılan ek inşaat 342 metrekare olup 2 katlıdır. Bu bina 1970 yılında bitmiş olup ilköğretim müdürlüğü çocuk kitaplığı ve 2 dershane olarak hizmete girmiştir. Okulun kalorifer teşkilatı da bu bina ile hizmete girmiştir. Mevcut okul binası ihtiyaca yetmediğinden inşası 1976 yılında bitirilen 3 katlı yeni okul binası özel idare müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu binanın zemin katı spor salonu olup 1. ve 2. katlarda toplam 8 dershane hizmete girmiştir. Okulun öğrenci sayısı artınca spor salonu bölünerek sınıflara dönüştürülmüştür yılında hayırsever Rahmi TOKAY tarafından yeni binanın batı kısmına bitişik 12 derslik bağış olarak yapılmıştır öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulumuz binasına güçlendirme yapılmıştır öğretim yılı itibariyle Milli Eğitim Müdürlüğü nün yeni binasına taşınması sebebiyle boşalan bina okulumuza eklenmiş olup okulumuzun kapasitesi arttırılmıştır. Okulumuzda toplam 3 ü anasınıfı olmak üzere 24 derslik, 1 müdür odası, 3 müdür yardımcısı odası, 1 öğretmenler odası, 2 rehberlik servisi odası, 1 spor odası, 1 memur odası bulunmaktadır. Okulumuzda eğitim amaçlı 1 fen laboratuarı, 2 teknoloji tasarım dersliği, 1 bilgisayar odası, 1 resim atölyesi, 1 müzik dersliği, 1 satranç dersliği, 1 kütüphane, 1 sunum odası ve 1 de konferans salonu bulunmaktadır. Okulumuzda eğitim öğretim yılında 1 müdür, 1 müdür başyardımcısı, 3 müdür yardımcısı, 64 öğretmen, 2 memur ve 7 yardımcı personel görev yapmaktadır. 15

16 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Staj çalışmaları Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Yurt hizmetleri Bilimsel vs araştırmalar Yaygın eğitim Mezunlar (Öğrenci) 16

17 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşların belirlenmesi aşamasında öğretmenler kurulu toplantısı yapılmış ve tartışılarak paydaşların kimler olduğu ve nitelikleri kararlaştırılmıştır. PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ Sıra No Paydaşın Adı Paydaş mı? Evet/ Hayır Cevabınız Evet İse Ġç PaydaĢ mı? DıĢ PaydaĢ mı? 1 Ġlçe Milli Eğitim Evet Evet Sıra No Paydaşın Adı Paydaş mı? Evet/ Hayır Cevabınız İse Ġç PaydaĢ mı? Evet Dış Paydaş mı? 2 Öğretmenler Evet Evet 3 Öğrenciler Evet Evet 4 Veliler Evet Evet 5 Okul Aile Birliği Evet Evet 6 Yalova Belediyesi Evet Evet 7 Muhtarlık Evet Evet 8 Sivil Toplum Örgütleri Evet Evet 9 Yüksek Okullar Evet Evet 10 Yakın çevredeki iģyerleri Evet Evet 11 Medya Evet Evet 12 Mezunlar Evet Hayırseverler Evet Evet Sivil Toplum Örgütleri Evet Evet Medya Evet Evet İşveren kuruluşlar Evet Evet Muhtarlıklar Evet Evet Turizm uyguluma otelleri Sanayi ve Ticaret Odaları Evet Evet Evet Evet 17

18 İç Paydaş Dış Paydaş Yararlanıcı (Müşteri) Neden Paydaş? Önceliği : Tamamı O : Bir kısmı Paydaş Önceliklendirme Matrisi Paydaş MEB Öğrenciler Özel İdare STK O Bağlı olduğumuz merkezi idare Hizmetlerimizden yaralandıkları için Tedarikçi mahalli idare Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar PAYDAŞLARIN ÜRÜN/HİZMET KALİTESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 18

19 Ölçme-Değerlendirme Mezunlar (Öğrenci) Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Yayım Altyapı,Donatım Yatırım AR-GE, Projeler, Danışmanlık Nitelikli işgücü Yatılılık-Bursluluk Eğitim-Öğretim (Örgün- Yaygın) Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Öğrenciler o Veliler Üniversiteler o o Medya o o Uluslar arası kuruluşlar Meslek Kuruluşları o o Sağlık kuruluşları o Diğer Kurumlar o Özel sektör o o : Tamamı O: Bir kısmı 19

20 5. KURUM İÇİ ANALİZ 5.1 Örgütsel Yapı Öğretmenler Kurulu Komisyonlar Satın alma Muayene ve Teslim İnceleme Kantin Komisyonu Rehberlik yürütme komisyonu MÜDÜR Mehmet KALYON Müdür Yrd. Coşkun ÖZTÜRK Okul-Aile Birliği Sevgi KURT Kurullar Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Büro Hizmetleri Durdu EVGİ Nuran TUNCAK Yardımcı HizmetlerHarun BAK Nevriye CAN Öğrenci Kulüp. Zümre Öğret. Birsen Yüzbaşı Sınıf Öğret. Nalan Yurdagül Rehber Öğretmenler Fatma YILDIZ Erkan KARTAL Okul Teşkilat Şeması Okul/Kurumlarda Oluşturulan Birimler: Görevler Okul-veli koordinasyonunu saplamak Sürecin uygulanması ve değerlendirilmesi Süreçlerle ilgili projelendirme ve uygulamalar Öğrenci davranışlarında ödül ve ceza yönetmeliğini takip ve uygulama Listeleme, fiyat araştırması ve teklif aşamalarını inceleme Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Okul Aile Birliği 20 Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve dış paydaşlar Öğrenciler Öğretmenler kurulu İç Paydaşlar Öğrenciler OGYE İç ve dış paydaşlar Öğrenciler Hedef kitle Öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu İç Paydaşlar Öğrenciler Satın alma komisyonu İç ve Dış paydaşlar Öğrenciler ve Okul Çalışanları Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu İç ve Dış paydaşlar Öğrenciler, veliler ve öğretmenler

21 5.2 İnsan Kaynakları 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yard Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans 1 Lisans 2 Yüksek Lisans 2 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı %

22 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl üzeri 1 Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyonunun Oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı YILLAR TOPLAM İdari Personelin Katıldığı Hizmet içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Mehmet KALYON Okul Müdürü Ġlköğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Okul Müdürleri Tanııtım Seminer Bütçe ve Yatırım Hizmetleri TaĢınır Mal Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması

23 Performans Ölçme Ve Değerlendirme Stratejik Plan ve Yönetim Okul Yönetimi GeliĢtirme (OYGEP) Mali Mevzuat Bilgilendirme TaĢınır Mal Yönetmeliği Özel Özel Öğretim Mevzuat Uygulamaları TaĢınır Mal Yönetmeliği Kamu Zararı Mevzuatı ve Proje Tanıtımı Mali Mevzuat Personel Hizmetleri Stratejik Yönetim ve Planlama Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Yenilenen Ġlköğretim Programları Tanıtımı Özel Eğitim Mevzuatı Hüseyin YILDIZ Müdür Baş Yrd. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf ve BranĢ Reh. Prog. Okul Müdür Yard. Tanıtım Okul Sağlığı (II. Kademe) Ölçme ve Değerlendirme Temel Ġngilizce Kursu 7 Aylık Coşkun ÖZTÜRK Müdür Yrd. Web Tasarım Kursu Bilgisayar Kullanım Kursu

24 Ġlköğretim Programlarını Tanıtma TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ OGYE ve TKY Genel Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Okulöncesi Dönemde KaynaĢtırma Eğitimini yaygınlaģtırma Projesi semineri Trafik ve Çevre Bilgisi Usta Öğreticiliği Kursu Web Tasarım Kursu Öğrenme ve Öğretme YaklaĢımları Kursu Temel Seviye Ġngilizce Kursu Mehmet ÖZHAN Müdür Yrd. Yenilenen Ġlköğretim Programları Tanıtımı Okul GeliĢtirme ÇalıĢmaları OGYE ve TKY Genel Değerlendirme Okul Sağlığı (II. Kademe) Mahalli Ġngilizce Kursu Yenilenen Ġlköğretim Programları Tanıtımı Özel Eğitim Mevzuatı Yeliz FİTOZ Müdür Yrd. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf ve BranĢ Reh. Prog. Okul Müdür Yard. Tanıtım Teknoloji ve Tasarım Kursu Erozyon ve Çevre

25 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: Eğitim Öğretim Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Okul Öncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Fen ve Teknoloji Öğrt Matematik Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğrt İngilizce Öğretmenliği Teknoloji ve Tasarım Öğrt Din Kültürü ve Ahlak B.Öğrt Beden Eğitimi Öğretmenliği Müzik Öğretmenliği Görsel Sanatlar Öğrt Müzik Öğretmenliği Bilgisayar Öğretmenliği Rehberlik Öğretmenliği TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Yılı Kişi Sayısı %

26 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 17 Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM Öğretmenlerin katıldığı hizmet içi eğitim programları Adı ve Soyadı Branşı Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Abidhan SEFEROĞLU Sosyal Bilgiler Yeni Öğretim Programları Ve Metodoloji Ali AYAZ Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe Özel Eğitim Ali AYAZ Sınıf Öğrt Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale

27 Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Özel Eğitim Ahmet AYKUT Sınıf Öğrt Yenilikçi Öğretmen Eğitimi Kursu Yenilikçi Öğretmen Eğitimi Kursu (II. Kademe) Yazarlık Yazılım Kursu Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Arif ALCAN Sosyal Bilgiler Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Okul Sağlığı (II. Kademe) Arzu AKTAŞ Sınıf Öğrt Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Ayşe ORHAN Sınıf Öğrt Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Erozyon ve Çevre Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Ġlk Yardım Kursu A.Dilara ÖZYILMAZ Beden Eğt. Beden Eğitimi Mesleki ĠletiĢim Beden Eğitimi Mesleki iletiģim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Halk Oyunları Ġl Koordinatörlüğü Teknik Sanat Görevlileri Eğitim

28 Çocukla ĠletiĢim Yöntemleri Birsen YÜZBAŞI Okul Öncesi Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Orta Öğretim BranĢ Öğretmenleri Tanıtımı Okul Öncesi Dönemde KaynaĢtırma Eğitimini YaygınlaĢtırma Projesi Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Özel Eğitim Buket DENİZLİ İngilizce Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġngilizce Öğretim Programları Yöntem ve Teknikleri (1.Grup) Özel Eğitim Burcu AKYOL Teknoloji ve Tasarım Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Dersi Hizmet içi Eğitim Kursu Türkçe Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Bülent EKİNCİEL Türkçe Toplumda Kan BağıĢı Bilincinin OluĢturulması Okul Sağlığı (II. Kademe) Cemil BALTACIOĞLU Ceren Sabah TÜFENK Matematik Okul Öncesi Yenilenen Ġlköğretim Programları Tanıtımı Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı (II.Kademe) Çimen NAMAN Sınıf Öğrt. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım

29 Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Deniz ÇOBAN Görsel San. Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Kursu Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Dilek YAYIK Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Toplumda Kan BağıĢının Bilincinin OluĢturulması Efkan ÖNER Fen ve Teknoloji Okul Sağlığı (II. Kademe) Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Özel Eğitim Mevzuatı Erkan KARTAL Rehberlik Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Esin DURNA Sınıf Öğrt. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Okul Sağlığı (II. Kademe) Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale

30 Esin ERTÜRK BAKKAL İngilizce Pratik Ġngilizce KonuĢma Yöntem ve Teknikleri Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġngilizce Öğretim Programları Yöntem ve Teknikleri (1.Grup) Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Rehber Öğretmen Tanıtım Fatma YILDIZ Rehberlik Özel Eğitim Mevzuatı Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Temel Yetenekler Testi (6-8in Kullanımı) Kursu Hanife KOÇAK Sınıf Öğrt. Özel Eğitim Psiko-drama YaĢantı Grubu Okul Sağlığı Ġlk Yardım Okul Sağlığı (II. Kademe) Hanife ÖZTÜRKÇÜ Okul Öncesi Özel Eğitim Okul Öncesi Dönemde KaynaĢtırma Eğitimini YaygınlaĢtırma Projesi Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Hayriye İNANLI Sınıf Öğrt. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Okul Sağlığı (II. Kademe) Satranç Kursu Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Hayriye AYYILDIZ Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale

31 Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Hilal ÖZER Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Hilal EKİCİ Sınıf Öğrt. Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okullarda Toplu Beslenme Eğitim Okul Sağlığı (II. Kademe) Hilal YILDIZ Müzik Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (Ġlköğretim) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı BranĢ Öğretmeni Tanıtımı Hüseyin NERGİZ Matematik Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf ve BranĢ Reh. Prog. Okul Müdür Yard. Tanıtım Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ĠĢleri Stratejik Yönetim ve Planlama Matematik Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım İrfan KARA Matematik Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Reh.Programı Ġlköğretim BranĢ ÖğrT.Tanıtımı Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II

32 Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Kamuran YARDIMCI Sınıf Öğrt Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Türkçe Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Toplumda Kan BağıĢı Bilincinin OluĢturulması Leyla SIR Türkçe Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Okul Sağlığı (II. Kademe) Meftun BAKIM Sınıf Öğrt Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Özel Özel Öğretim Mevzuat Uygulamaları Melda ERDOĞAN KOCABAŞ Bilgisayar Ġlköğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı BranĢ Öğretmenleri Tanıtım Özel Eğitim Beden Eğitimi Mesleki ĠletiĢim Murat ALTUNTAŞ Beden Eğt. Beden Eğitimi Mesleki ĠletiĢim Beden Eğitimi Mesleki iletiģim Beden Eğitimi Mesleki ĠletiĢim Yıl sonu Değerlendime Demoktarik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Müge ÜNAL Matematik Okul Sağlığı (II. Kademe)

33 Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Okul Sağlığı (II. Kademe) Nalan YURDAGÜL Sınıf Öğrt. Özel Eğitim TKY Demoktarik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Özel Eğitim ve Rehberlik 2007 Nedim ERDOĞAN Din Kültürü Toplumda Kan BağıĢı Bilincinin OluĢturulması Okul Sağlığı (II. Kademe) Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Neriman KOŞUM Fen ve Teknoloji Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Neşe TUNÇ Sınıf Öğrt TKY Formatör Öğretmen YetiĢtirme TKY Ödül Yönergesi Tanıtımı ve Rapor Yazma Okul Sağlığı (II. Kademe) TKY Ödül Yönergesi Tanıtımı ve Rapor Yazma

34 Özel Eğitim TKY Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Nimet Türkan AÇIKGÖZ Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Nurcan AYDIN Matematik Ġlköğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Ġlköğretim BranĢ Öğretmenleri Tanıtım Özel Eğitim Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Nilüfer COŞKUN Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Özlem ÖZIŞIK Okul Öncesi Özel Eğitim Okul Sağlığı ĠLk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Öncesi Dönemde KaynaĢtırma Eğitimini YaygınlaĢtırma Projesi Okul Sağlığı (II. Kademe) Öztürk SİNAN Sınıf Öğrt. Özel Eğitim OTĠSTĠK ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠNDE ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME

35 Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Teknoloji ve Tasarım Kursu Perihan ÇAKMAK Teknoloji Tasarım Ölçme ve Değerlendirme Kursu Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Sabiha DEVOĞLU Fen ve Teknoloji Toplumda Kan BağıĢının Bilincinin OluĢturulması Okul Sağlığı (II. Kademe) Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Pratik Ġngilizce KonuĢma Yöntem ve Teknikleri Sevin PİRİMOĞLU İngilizce Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Sevtap ÖMÜR Sınıf Öğrt Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Web Tasarım Kursu Sezai ÇAYLI Fen ve Teknoloji Toplumda Kan BağıĢının Bilincinin OluĢturulması FlaĢ Programını Öğrenme Kursu Proje Hazırlama Teknikleri Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi

36 Okul Sağlığı (II. Kademe) Şükran ARISTAK Türkçe Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Teknoloji ve Tasarım Dersi Hizmet içi Eğitim Kursu Tayfun DEMİR Teknoloji Tasarım Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Ülfet Halise ORAL Sınıf Öğrt Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Yavuz ASKER Sınıf Öğrt Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Yelda Melek ÇAYLI Sınıf Öğrt Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Yeter COŞKUN Sosyal Bilgiler Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı (Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale(II kademe Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı 2 GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Mustafa

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. OKUL AİLE BİR. BAŞ. OKUL /KURUM

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2011 2014 1 2 3 İSTİKLAL MARŞIMIZ 4 SUNUŞ 2011 2014 Yılları arasında hedeflediğimiz ve konumumuzu da içeren bu Stratejik Planı hazırlarken geçmişte yaptıklarımızı da düşünerek

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İZMİR 2012 I.BÖLÜM A)OKULUN ADI: Peker Mahallesi Ortaokulu B)ADRESİ : Peker Mahallesi 5157 Sok. No: 31 Karabağlar-İzmir C)TELEFON

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

Stratejik Plan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) 2015-2019

Stratejik Plan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) 2015-2019 Stratejik Plan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) 2015-2019 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

Özel okullara yeni standartlar geldi

Özel okullara yeni standartlar geldi On5yirmi5.com Özel okullara yeni standartlar geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarına yeni standartlar getirildi. Yayın Tarihi : 18 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 1/4/2016) Milli

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI ÖĞRETMENLER; YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTIR.

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ 2015 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında okullar, bilginin öğrenildiği ve toplumlara yön verilmeye çalışılan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Adana Ticaret Odası Anadolu

Detaylı

HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA/HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA/HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA/HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN ATLI ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI OKULUMUZUN AMACI : Milli Eğitimin temel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Ören Ortakulu Müdürlüğü

ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Ören Ortakulu Müdürlüğü ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Ören Ortakulu Müdürlüğü ÖREN ORTAOKULU 2012-2014 STRATEJİK PLANI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 25-29 STRATEJİK PLAN Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK ÖNSÖZ Çok hızlı

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.2.

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER OKULUMUZUN DIŞTAN GÖRÜNÜŞÜ OKULUMUZUN HARİTASI Mezitli

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLİ : BURDUR İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI BAŞPINAR ŞEHİT ÖMER KIZILKAYA ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI I. BÖLÜM Okulun/Kurumun

Detaylı

Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK VİZYONUMUZ

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I İLİ : İSTANBUL İLÇESİ : KARTAL ADI : HASAN FERRUH ÖZGEN ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2 I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi B- KURUM KODU :

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLAN

2010-2014 STRATEJİK PLAN T.C ELAZIĞ VALİLİĞİ HİDAYET PARLA T.C. ANAOKULU ELAZIĞ VALİLİĞİ GAZİ ANAOKULU 2010-2014 2011 2014 STRATEJİK STRATEJİK PLAN PLAN 1 ELAZIĞ 2010 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ ANAOKULU

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O 2015-2019 STRATEJİK PLANI Benim naçiz vücudum elbet

Detaylı

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 1. BÖLÜM: OKULUN ADI : Mehmet Çavaş İlkokulu (750497) ADRESİ : Osmangazi mahallesi 1080. sokak No:6 KARAMAN WEB ADRESİ : http://mehmetcavasilkokulu.meb.k12.tr

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 201-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Uzunköprü - 201 2/1 KURUMUN ADI : Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi ADRESİ : Mescit Mahallesi / Keşan

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI EYLÜL AĞUSTOS AY ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU 01.08.2013 23.08.2013 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan

Detaylı

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 T.C. EDREMİT KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ALTINOLUK ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI İLKOKULU VE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK SUNUŞ

Detaylı

OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD

OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN ÜST KURULU LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 Okul/Kurum Müdürü İlhami ÇAKIR 2 Okul/Kurum Müdür Yardımcısı Çağlayan BABACAN 3 Öğretmen Deniz KARABACAK 4 Okul Aile Birliği Başkanı

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RİZE FENER LİSESİ

T.C. RİZE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RİZE FENER LİSESİ T.C. RİZE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RİZE FENER LİSESİ RİZE FENER LİSESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden,

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Konusu ile

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI HÜSEYİN OKAN MERZECİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 HÜSEYİN OKAN MERZECİ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULUN / KURUMUN ADI ADRESİ

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇİN YÖRÜKOĞLU ATİLLA MİLLİK İLKÖĞRETİM KURUMU BRİFİNG DOSYASI

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇİN YÖRÜKOĞLU ATİLLA MİLLİK İLKÖĞRETİM KURUMU BRİFİNG DOSYASI 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇİN YÖRÜKOĞLU ATİLLA MİLLİK İLKÖĞRETİM KURUMU BRİFİNG DOSYASI 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇİN YÖRÜKOĞLU ATİLLA MİLLİK İLKÖĞRETİM KURUMU BRİFİNG DOSYASI 1 1.BÖLÜM İLİ

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi BRİFİNG DOSYASI

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi BRİFİNG DOSYASI Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 2015 2015 BRİFİNG DOSYASI 2014 İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 3 2. Kurumun Genel Özellikleri. 4 3. Personel Bilgileri 5 3.1. Norm Kadro Bilgileri 5 3.2. Kurumda

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

TC. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞLEBELİ OSMANGAZİ ORTAOKULU

TC. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞLEBELİ OSMANGAZİ ORTAOKULU TC. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞLEBELİ OSMANGAZİ ORTAOKULU ÖĞLEBELİ OSMANGAZİ ORTAOKULU 2011/2014 STRATEJİK PLANI (GÜNCELLENMİŞTİR) 1 İlim ve fen çalışmalarının merkezi okuldur. Bundan

Detaylı

BALIKESİR-BANDIRMA EDİNCİK İLKOKULU

BALIKESİR-BANDIRMA EDİNCİK İLKOKULU BALIKESİR-BANDIRMA EDİNCİK İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM A- OKULUN ADI B- ADRESİ C- İLETİŞİM BİLGİLERİ D- AMAÇLARI E- SEVİYESİ F- ÖĞRENİM ŞEKLİ G- OKUTULAN YABANCI DİL H- KİTAPLIKTAKİ

Detaylı

Bingöl Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Stratejik Planı

Bingöl Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Stratejik Planı 1 Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLAL MARŞI I 3 GENÇLİĞE HİTABEBE 4 SUNUŞ Bingöl Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi olarak okulumuz misyon, vizyon

Detaylı