T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU"

Transkript

1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1

2 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANI 2

3 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde olmayanlar ya da ileri değil, geri bakmak cehalet ve gafletinde bulunanlar, dünya medeniyetinin coşkun setleri altında boğulmaya mahkûmdurlar. M. Kemal ATATÜRK 3

4 4

5 5

6 SUNUŞ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan, kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planlama yapmalarını öngören karar, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sürdürülebilmesi, bütçe, program ve proje uyumluluğunu da gerekli kılmaktadır. GeliĢen ve değiģen dünyamızda geliģmelere ayak uydurabilmek ve hatta önayak olabilmek, öncelikle iyi organize olmuģ bir ekip ve bu ekibin sorunları zamanında tespit ederek çözümler üretebilmelerini, gerekli tedbirleri alarak ve durum analizi yaparak tüm iģ ve iģlemlerini belli bir plan çerçevesinde yürütmelerini zorunlu kılmaktadır. Eğitim kurumları makro düzeyde hedef belirleyerek bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlama, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtma ve bu kaynakları etkin kullanıp kullanmadığının hesabını verebilme sorumluluğu içerisinde hareket etmelidirler. Bu itibarla Atatürk Ġlköğretim Okulu Müdürü olarak Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teģekkür eder, Planın okulumuz ve ülkemiz için yararlı olmasını dilerim. 6 Mehmet KALYON Okul Müdürü

7 GİRİŞ Anayasa nın ve Mili Eğitim Temel Kanunu nun amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Stratejik planın yasa ve yönetmeliklerde belirtilen önemine binaen okul müdürümüz Mehmet KALYON un başkanlığında Stratejik Planlamanın etkin bir şekilde yürütülmesi için Stratejik Planlama Ekibi oluşturularak çalışmalara başlandı. 15/09/2010 tarihinde tüm çalışanların katılımı ile ilk toplantı yapıldı. Görev dağılımı yapıldıktan sonra yapılan çalışmalar ile ilgili çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Atatürk İlköğretim Okulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 7

8 İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ 6 GİRİŞ 7 BİRİNCİ BÖLÜM Atatürk İ.Ö.Okulu Stratejik Planlama Süreci Yasal Çerçeve 11 Stratejik Planlama Çalışmaları 11 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, 50 Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) 51 Analizi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 54 8

9 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Yalova Atatürk İlköğretim Okulu Kurum Türü Yarı Zamanlı Gündüzlü Eğitim Kurum Kodu Kurum Statüsü X Kamu Özel Yönetici : 5 Kurumda Çalışan Öğretmen : 64 Personel Sayısı Hizmetli : 8 Memur : 1 Öğrenci Sayısı 1497 Öğretim Şekli Normal X ikili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1951 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Tel. : (0226) Fax Fax : (0226) Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : Süleyman Bey Mahallesi Posta Kodu : İlçe : Merkez İli : Yalova Kurum Müdürü Mehmet KALYON Kurum Müdür Müdür Baş Yard :Hüseyin YILDIZ Müdür Yard. 1 : Mehmet ÖZHAN Yardımcıları Müdür Yard. 2 : Yeliz FİTOZ Müdür Yrd. 3 : Coşkun ÖZTÜRK

10 BİRİNCİ BÖLÜM ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları 10

11 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Stratejik Planlama Çalışmaları 1)Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi MEB Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 2010/14 sayılı Genelgesi Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 1982 Anayasası 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim Kanunu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği Hazırlık Programı PaydaĢların belirlenmesi ve paydaģlardan beklentilerin ölçülmesi için anketler hazırlanmıģ ve uygulanmıģtır. PaydaĢ olarak tespit edilen kiģi ve kurumlarla birebir görüģmeler yapılmıģtır. 2. Eğitim Dönemi Okul Ġçinden belirlenen 1 idareci ve 1 Öğretmen Ġl koordinatörlüğü tarafından verilen eğitime katıldı. Okul içinde tüm öğretmenlerin katıldığı bir seminer düzenlenerek stratejik planlama süreci ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi. 11

12 Stratejik Planlamada görev alacak ekip üyeleri belirlendi. Ekip Üyeleri: Birsen YÜZBAġI Nedim ERDOĞAN Ġrfan KARA Efkan ÖNER Stratejik Planlama ekibi ile yapılan toplantılarda yol haritası belirlendi. 3. Planın Hazırlanması a) Durum Analizi PaydaĢ analizi yapıldı Kurum Ġçi ve Çevre Analizi yapıldı Güçlü ve Zayıf Yönler Belirlendi Fırsat ve Tehditler Belirlendi b) Plan Unsurlarının Oluşturulması Öz değerlendirme çalıģması, öğrenci, veli ve çalıģan anketleri uygulandı. Plan yapılırken ekip arasında iģbölümü yapıldı. 4. Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme 5. Stratejik Plan Çalışmaları Çerçevesinde Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. 12

13 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı İletişim Müdür Mehmet KALYON Müdür Yardımcısı Coşkun ÖZTÜRK Rehber Öğretmen Fatma YILDIZ Neşe TUNÇ En az 2 Öğretmen Nalân YURDAGÜL Birsen YÜZBAŞI En az 2 Öğrenci En az 2 Veli Destek Personeli (Kütüphane Memuru, hizmetli v.b.) Nedim ERDOĞAN Cansu ERGÜRBÜZ Hakan ŞAHİNOĞLU Leyla PETEK Süreyya KILIÇ Nevriye CAN Harun BAK Okul Aile Birliği başkanı Sevgi KURT STK lar (Dernek, Vakıf, Sanayi ve Ticaret Odası) Engelliler Derneği Yalova San. Tic. Oda Muhtar Mustafa KANDEMİR Mesleki ve Teknik Liseler için bölüm şefleri 26/11/2010 Mehmet KALYON 13

14 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ SAYFA 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo- Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 51 14

15 1. Tarihsel Gelişim MEVCUT DURUM ANALİZİ Atatürk İlkokulu Özel İdare Memurluğu tarafından tarihlerinde 5 hissedardan alınarak yapılmıştır. Arsanın büyüklüğü 3267 metrekaredir. Arsa alındıktan 9 yıl sonra okul inşaatına başlanmış, 1951 yılında Yalova da öğrenci sayısı artınca o zamanın ilköğretim müdürü Kemal BESEN in gayretleri ile Atatürk ilkokulu yapılmış, temeli tarihinde atılmış tarihinde öğretime açılmıştır. Okula 2 katlı 7 dershane, 2 öğretmen odası, 1 müfettiş odası, 1 ders araçları odası, ayrıca 1 de mutfak yaptırılmıştır.1969 yılında okulun kuzey tarafına bitişik bir ek bina yapılmıştır. Yapılan ek inşaat 342 metrekare olup 2 katlıdır. Bu bina 1970 yılında bitmiş olup ilköğretim müdürlüğü çocuk kitaplığı ve 2 dershane olarak hizmete girmiştir. Okulun kalorifer teşkilatı da bu bina ile hizmete girmiştir. Mevcut okul binası ihtiyaca yetmediğinden inşası 1976 yılında bitirilen 3 katlı yeni okul binası özel idare müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu binanın zemin katı spor salonu olup 1. ve 2. katlarda toplam 8 dershane hizmete girmiştir. Okulun öğrenci sayısı artınca spor salonu bölünerek sınıflara dönüştürülmüştür yılında hayırsever Rahmi TOKAY tarafından yeni binanın batı kısmına bitişik 12 derslik bağış olarak yapılmıştır öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulumuz binasına güçlendirme yapılmıştır öğretim yılı itibariyle Milli Eğitim Müdürlüğü nün yeni binasına taşınması sebebiyle boşalan bina okulumuza eklenmiş olup okulumuzun kapasitesi arttırılmıştır. Okulumuzda toplam 3 ü anasınıfı olmak üzere 24 derslik, 1 müdür odası, 3 müdür yardımcısı odası, 1 öğretmenler odası, 2 rehberlik servisi odası, 1 spor odası, 1 memur odası bulunmaktadır. Okulumuzda eğitim amaçlı 1 fen laboratuarı, 2 teknoloji tasarım dersliği, 1 bilgisayar odası, 1 resim atölyesi, 1 müzik dersliği, 1 satranç dersliği, 1 kütüphane, 1 sunum odası ve 1 de konferans salonu bulunmaktadır. Okulumuzda eğitim öğretim yılında 1 müdür, 1 müdür başyardımcısı, 3 müdür yardımcısı, 64 öğretmen, 2 memur ve 7 yardımcı personel görev yapmaktadır. 15

16 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Staj çalışmaları Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Yurt hizmetleri Bilimsel vs araştırmalar Yaygın eğitim Mezunlar (Öğrenci) 16

17 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşların belirlenmesi aşamasında öğretmenler kurulu toplantısı yapılmış ve tartışılarak paydaşların kimler olduğu ve nitelikleri kararlaştırılmıştır. PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ Sıra No Paydaşın Adı Paydaş mı? Evet/ Hayır Cevabınız Evet İse Ġç PaydaĢ mı? DıĢ PaydaĢ mı? 1 Ġlçe Milli Eğitim Evet Evet Sıra No Paydaşın Adı Paydaş mı? Evet/ Hayır Cevabınız İse Ġç PaydaĢ mı? Evet Dış Paydaş mı? 2 Öğretmenler Evet Evet 3 Öğrenciler Evet Evet 4 Veliler Evet Evet 5 Okul Aile Birliği Evet Evet 6 Yalova Belediyesi Evet Evet 7 Muhtarlık Evet Evet 8 Sivil Toplum Örgütleri Evet Evet 9 Yüksek Okullar Evet Evet 10 Yakın çevredeki iģyerleri Evet Evet 11 Medya Evet Evet 12 Mezunlar Evet Hayırseverler Evet Evet Sivil Toplum Örgütleri Evet Evet Medya Evet Evet İşveren kuruluşlar Evet Evet Muhtarlıklar Evet Evet Turizm uyguluma otelleri Sanayi ve Ticaret Odaları Evet Evet Evet Evet 17

18 İç Paydaş Dış Paydaş Yararlanıcı (Müşteri) Neden Paydaş? Önceliği : Tamamı O : Bir kısmı Paydaş Önceliklendirme Matrisi Paydaş MEB Öğrenciler Özel İdare STK O Bağlı olduğumuz merkezi idare Hizmetlerimizden yaralandıkları için Tedarikçi mahalli idare Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar PAYDAŞLARIN ÜRÜN/HİZMET KALİTESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 18

19 Ölçme-Değerlendirme Mezunlar (Öğrenci) Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Yayım Altyapı,Donatım Yatırım AR-GE, Projeler, Danışmanlık Nitelikli işgücü Yatılılık-Bursluluk Eğitim-Öğretim (Örgün- Yaygın) Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Öğrenciler o Veliler Üniversiteler o o Medya o o Uluslar arası kuruluşlar Meslek Kuruluşları o o Sağlık kuruluşları o Diğer Kurumlar o Özel sektör o o : Tamamı O: Bir kısmı 19

20 5. KURUM İÇİ ANALİZ 5.1 Örgütsel Yapı Öğretmenler Kurulu Komisyonlar Satın alma Muayene ve Teslim İnceleme Kantin Komisyonu Rehberlik yürütme komisyonu MÜDÜR Mehmet KALYON Müdür Yrd. Coşkun ÖZTÜRK Okul-Aile Birliği Sevgi KURT Kurullar Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Büro Hizmetleri Durdu EVGİ Nuran TUNCAK Yardımcı HizmetlerHarun BAK Nevriye CAN Öğrenci Kulüp. Zümre Öğret. Birsen Yüzbaşı Sınıf Öğret. Nalan Yurdagül Rehber Öğretmenler Fatma YILDIZ Erkan KARTAL Okul Teşkilat Şeması Okul/Kurumlarda Oluşturulan Birimler: Görevler Okul-veli koordinasyonunu saplamak Sürecin uygulanması ve değerlendirilmesi Süreçlerle ilgili projelendirme ve uygulamalar Öğrenci davranışlarında ödül ve ceza yönetmeliğini takip ve uygulama Listeleme, fiyat araştırması ve teklif aşamalarını inceleme Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Okul Aile Birliği 20 Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve dış paydaşlar Öğrenciler Öğretmenler kurulu İç Paydaşlar Öğrenciler OGYE İç ve dış paydaşlar Öğrenciler Hedef kitle Öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu İç Paydaşlar Öğrenciler Satın alma komisyonu İç ve Dış paydaşlar Öğrenciler ve Okul Çalışanları Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu İç ve Dış paydaşlar Öğrenciler, veliler ve öğretmenler

21 5.2 İnsan Kaynakları 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yard Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans 1 Lisans 2 Yüksek Lisans 2 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı %

22 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl üzeri 1 Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyonunun Oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı YILLAR TOPLAM İdari Personelin Katıldığı Hizmet içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Mehmet KALYON Okul Müdürü Ġlköğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Okul Müdürleri Tanııtım Seminer Bütçe ve Yatırım Hizmetleri TaĢınır Mal Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması

23 Performans Ölçme Ve Değerlendirme Stratejik Plan ve Yönetim Okul Yönetimi GeliĢtirme (OYGEP) Mali Mevzuat Bilgilendirme TaĢınır Mal Yönetmeliği Özel Özel Öğretim Mevzuat Uygulamaları TaĢınır Mal Yönetmeliği Kamu Zararı Mevzuatı ve Proje Tanıtımı Mali Mevzuat Personel Hizmetleri Stratejik Yönetim ve Planlama Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Yenilenen Ġlköğretim Programları Tanıtımı Özel Eğitim Mevzuatı Hüseyin YILDIZ Müdür Baş Yrd. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf ve BranĢ Reh. Prog. Okul Müdür Yard. Tanıtım Okul Sağlığı (II. Kademe) Ölçme ve Değerlendirme Temel Ġngilizce Kursu 7 Aylık Coşkun ÖZTÜRK Müdür Yrd. Web Tasarım Kursu Bilgisayar Kullanım Kursu

24 Ġlköğretim Programlarını Tanıtma TEMEL EĞĠTĠM PROJESĠ 2. FAZ SEMĠNERĠ OGYE ve TKY Genel Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Okulöncesi Dönemde KaynaĢtırma Eğitimini yaygınlaģtırma Projesi semineri Trafik ve Çevre Bilgisi Usta Öğreticiliği Kursu Web Tasarım Kursu Öğrenme ve Öğretme YaklaĢımları Kursu Temel Seviye Ġngilizce Kursu Mehmet ÖZHAN Müdür Yrd. Yenilenen Ġlköğretim Programları Tanıtımı Okul GeliĢtirme ÇalıĢmaları OGYE ve TKY Genel Değerlendirme Okul Sağlığı (II. Kademe) Mahalli Ġngilizce Kursu Yenilenen Ġlköğretim Programları Tanıtımı Özel Eğitim Mevzuatı Yeliz FİTOZ Müdür Yrd. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf ve BranĢ Reh. Prog. Okul Müdür Yard. Tanıtım Teknoloji ve Tasarım Kursu Erozyon ve Çevre

25 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: Eğitim Öğretim Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Okul Öncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Fen ve Teknoloji Öğrt Matematik Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğrt İngilizce Öğretmenliği Teknoloji ve Tasarım Öğrt Din Kültürü ve Ahlak B.Öğrt Beden Eğitimi Öğretmenliği Müzik Öğretmenliği Görsel Sanatlar Öğrt Müzik Öğretmenliği Bilgisayar Öğretmenliği Rehberlik Öğretmenliği TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Yılı Kişi Sayısı %

26 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 17 Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM Öğretmenlerin katıldığı hizmet içi eğitim programları Adı ve Soyadı Branşı Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Abidhan SEFEROĞLU Sosyal Bilgiler Yeni Öğretim Programları Ve Metodoloji Ali AYAZ Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe Özel Eğitim Ali AYAZ Sınıf Öğrt Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale

27 Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Özel Eğitim Ahmet AYKUT Sınıf Öğrt Yenilikçi Öğretmen Eğitimi Kursu Yenilikçi Öğretmen Eğitimi Kursu (II. Kademe) Yazarlık Yazılım Kursu Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Arif ALCAN Sosyal Bilgiler Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Okul Sağlığı (II. Kademe) Arzu AKTAŞ Sınıf Öğrt Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Ayşe ORHAN Sınıf Öğrt Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Erozyon ve Çevre Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Ġlk Yardım Kursu A.Dilara ÖZYILMAZ Beden Eğt. Beden Eğitimi Mesleki ĠletiĢim Beden Eğitimi Mesleki iletiģim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Halk Oyunları Ġl Koordinatörlüğü Teknik Sanat Görevlileri Eğitim

28 Çocukla ĠletiĢim Yöntemleri Birsen YÜZBAŞI Okul Öncesi Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Orta Öğretim BranĢ Öğretmenleri Tanıtımı Okul Öncesi Dönemde KaynaĢtırma Eğitimini YaygınlaĢtırma Projesi Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Özel Eğitim Buket DENİZLİ İngilizce Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġngilizce Öğretim Programları Yöntem ve Teknikleri (1.Grup) Özel Eğitim Burcu AKYOL Teknoloji ve Tasarım Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Dersi Hizmet içi Eğitim Kursu Türkçe Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Bülent EKİNCİEL Türkçe Toplumda Kan BağıĢı Bilincinin OluĢturulması Okul Sağlığı (II. Kademe) Cemil BALTACIOĞLU Ceren Sabah TÜFENK Matematik Okul Öncesi Yenilenen Ġlköğretim Programları Tanıtımı Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı (II.Kademe) Çimen NAMAN Sınıf Öğrt. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım

29 Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Deniz ÇOBAN Görsel San. Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Kursu Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Dilek YAYIK Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Toplumda Kan BağıĢının Bilincinin OluĢturulması Efkan ÖNER Fen ve Teknoloji Okul Sağlığı (II. Kademe) Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Özel Eğitim Mevzuatı Erkan KARTAL Rehberlik Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Esin DURNA Sınıf Öğrt. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Okul Sağlığı (II. Kademe) Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale

30 Esin ERTÜRK BAKKAL İngilizce Pratik Ġngilizce KonuĢma Yöntem ve Teknikleri Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġngilizce Öğretim Programları Yöntem ve Teknikleri (1.Grup) Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Rehber Öğretmen Tanıtım Fatma YILDIZ Rehberlik Özel Eğitim Mevzuatı Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Temel Yetenekler Testi (6-8in Kullanımı) Kursu Hanife KOÇAK Sınıf Öğrt. Özel Eğitim Psiko-drama YaĢantı Grubu Okul Sağlığı Ġlk Yardım Okul Sağlığı (II. Kademe) Hanife ÖZTÜRKÇÜ Okul Öncesi Özel Eğitim Okul Öncesi Dönemde KaynaĢtırma Eğitimini YaygınlaĢtırma Projesi Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Hayriye İNANLI Sınıf Öğrt. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Okul Sağlığı (II. Kademe) Satranç Kursu Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Hayriye AYYILDIZ Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale

31 Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Hilal ÖZER Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Hilal EKİCİ Sınıf Öğrt. Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okullarda Toplu Beslenme Eğitim Okul Sağlığı (II. Kademe) Hilal YILDIZ Müzik Web Tabanlı Ġçerik GeliĢtirme Kursu (Ġlköğretim) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı BranĢ Öğretmeni Tanıtımı Hüseyin NERGİZ Matematik Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf ve BranĢ Reh. Prog. Okul Müdür Yard. Tanıtım Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ĠĢleri Stratejik Yönetim ve Planlama Matematik Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım İrfan KARA Matematik Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Reh.Programı Ġlköğretim BranĢ ÖğrT.Tanıtımı Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II

32 Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Kamuran YARDIMCI Sınıf Öğrt Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Türkçe Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Toplumda Kan BağıĢı Bilincinin OluĢturulması Leyla SIR Türkçe Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Okul Sağlığı (II. Kademe) Meftun BAKIM Sınıf Öğrt Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Özel Özel Öğretim Mevzuat Uygulamaları Melda ERDOĞAN KOCABAŞ Bilgisayar Ġlköğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı BranĢ Öğretmenleri Tanıtım Özel Eğitim Beden Eğitimi Mesleki ĠletiĢim Murat ALTUNTAŞ Beden Eğt. Beden Eğitimi Mesleki ĠletiĢim Beden Eğitimi Mesleki iletiģim Beden Eğitimi Mesleki ĠletiĢim Yıl sonu Değerlendime Demoktarik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Müge ÜNAL Matematik Okul Sağlığı (II. Kademe)

33 Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Okul Sağlığı (II. Kademe) Nalan YURDAGÜL Sınıf Öğrt. Özel Eğitim TKY Demoktarik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Özel Eğitim ve Rehberlik 2007 Nedim ERDOĞAN Din Kültürü Toplumda Kan BağıĢı Bilincinin OluĢturulması Okul Sağlığı (II. Kademe) Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Neriman KOŞUM Fen ve Teknoloji Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Neşe TUNÇ Sınıf Öğrt TKY Formatör Öğretmen YetiĢtirme TKY Ödül Yönergesi Tanıtımı ve Rapor Yazma Okul Sağlığı (II. Kademe) TKY Ödül Yönergesi Tanıtımı ve Rapor Yazma

34 Özel Eğitim TKY Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Nimet Türkan AÇIKGÖZ Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Nurcan AYDIN Matematik Ġlköğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Ġlköğretim BranĢ Öğretmenleri Tanıtım Özel Eğitim Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Nilüfer COŞKUN Sınıf Öğrt. Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Özlem ÖZIŞIK Okul Öncesi Özel Eğitim Okul Sağlığı ĠLk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Öncesi Dönemde KaynaĢtırma Eğitimini YaygınlaĢtırma Projesi Okul Sağlığı (II. Kademe) Öztürk SİNAN Sınıf Öğrt. Özel Eğitim OTĠSTĠK ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠNDE ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME

35 Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Teknoloji ve Tasarım Kursu Perihan ÇAKMAK Teknoloji Tasarım Ölçme ve Değerlendirme Kursu Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Sabiha DEVOĞLU Fen ve Teknoloji Toplumda Kan BağıĢının Bilincinin OluĢturulması Okul Sağlığı (II. Kademe) Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Pratik Ġngilizce KonuĢma Yöntem ve Teknikleri Sevin PİRİMOĞLU İngilizce Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Sevtap ÖMÜR Sınıf Öğrt Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Web Tasarım Kursu Sezai ÇAYLI Fen ve Teknoloji Toplumda Kan BağıĢının Bilincinin OluĢturulması FlaĢ Programını Öğrenme Kursu Proje Hazırlama Teknikleri Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi

36 Okul Sağlığı (II. Kademe) Şükran ARISTAK Türkçe Özel Eğitim Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Hızlı ve Etkili Okuma Teknikleri Teknoloji ve Tasarım Dersi Hizmet içi Eğitim Kursu Tayfun DEMİR Teknoloji Tasarım Özel Eğitim Ġlk Yardım Ġlk Müdahale (II. Kademe) Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Sınıf Öğretmenleri Tanıtım Ülfet Halise ORAL Sınıf Öğrt Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Yavuz ASKER Sınıf Öğrt Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Okul Sağlığı (II. Kademe) Yelda Melek ÇAYLI Sınıf Öğrt Özel Eğitim Okul Sağlığı Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Müfredatı Tanıtım Yeter COŞKUN Sosyal Bilgiler Okul Sağlığı (II. Kademe) Özel Eğitim Okul Sağlığı (Ġlk Yardım ve Ġlk Müdahale(II kademe Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU 2012-2013 MERKEZ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİM RAPORU İl: İlçe: Adres: ANKARA ÇAMLIDERE HALİL OKUR CAD. NO:4 Tel: 0312

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER SUNUŞ V I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 2 II. DURUM ANALİZİ 9 1. Tarihi Gelişim 10 2. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı