T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde duraklayanlar, ya da ileri değil, geri bakmak cehalet ve gafletinde bulunanlar, dünya medeniyetinin coşkun setleri altında boğulmaya mahkûmdurlar. M. Kemal ATATÜRK 2

3 3

4 4

5 SUNUŞ Kurumların başarısı büyük ölçüde, sahip olduğu kültür e bağlıdır. Paylaşılan vizyon ve misyonu, değerler ve ilkeleri ifade eden kurumsal felsefe, organizasyonun başarısını belirleyen en önemli unsurlardan birisidir. Kurumsal dizayn, kurumsal davranış, kurumsal iletişim, kurumsal adalet gibi kavramların tamamı kurum kültürü nün bir yönünü oluştururlar. İyi bir kurumsal kültürün mevcut olduğu organizasyonlarda kurumsal bağlılık ve sadakat, kurumsal yurttaşlık gibi organizasyon başarısında pozitif etkiye sahip olacak unsurlar ortaya çıkar. Tıpkı bir bireyin kimliği gibi, bir organizasyonun da kurumsal kimliği vardır. Organizasyonun kurumsal kimliğini belirleyen o kurumun kültürüdür. Organizasyon dışındakiler, kurumsal kimliğe bakarak kurumsal imaj hakkında bir yargıya sahip olurlar. Kurumu bireyler değil, stratejiler yönetmelidir. Eğitim Kurumları misyon ve vizyonunu belirlerken çağa ayak uydurabilmek ve globalleşmek için sadece yakın geleceği değil, uzun bir zaman dilimini hedef almak zorundadır. Bireylerin değil eğitim sektörünün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürlüğü bu güne kadar sağlam bir Kurum Kültürü oluşturmaya çalışmış yılları için de stratejik planlamasını bu doğrultuda gerçekleştirmiştir. Emeği geçenlere teşekkürü borç bilirim. Bünyamin OKTAY Elazığ Reh. ve Arş. Mrk. Müdürü 5

6 GİRİŞ Kamu idarelerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik stratejik planlama temel bir araç olarak belirlenmiştir. Kurum stratejik planı, kurumumuzda 2004 yılından itibaren Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının yürütülmeye başladığı tarihten itibaren oluşturulmaya başlanılmıştır. Kurum stratejik planı hazırlanması çalışmalar öncesi ve sonrası stratejik plan konusunda kurum çalışanlarına eğitimler verilmiş, vizyon ve misyon ilke-değerler, politikaları MGYE toplantısında tartışılarak, paylaşılarak somutlaştırılmıştır. Stratejik plan hazırlanırken Bakanlığın gelişim ve beklentileri dikkate alınmıştır, il Milli Eğitim Müdürlüğünün politika ve stratejik hedefleri ile uyumu sağlanmaya çalışılmıştır. Stratejik plandaki stratejik amaçlar, stratejik hedef ve faaliyetler belirlenirken misyon ve vizyon dikkate alınmış, bu misyon ve vizyonu ortaya koyacak çalışmalar, hizmet alanındaki bilimsel gelişmeler ve mevzuata gelişmeleriyle örtüştürülmüştür. Ayrıca süreç analizi sonucu süreçlerle ilişkileri kurulmuştur. Çevre analizi sonucu ortaya çıkan tespitler ve paydaşlara uygulanan anketler sonucu ortaya çıkan ihtiyaç ve beklentileri de dikkate alınmıştı Bünyamin OKTAY Elazığ Reh. ve Arş.Mrk.Müdürü 6

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 5 GİRİŞ 6 BİRİNCİ BÖLÜM ELAZIĞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve 10 Stratejik Planlama Çalışmaları 11 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 48 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 59 7

8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Kurum Türü Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Resmi Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 2 Öğretmen : 7 Hizmetli : 4 Memur : 1 Öğrenci Sayısı - Öğretim Şekli Normal ikili Okulun Hizmete Giriş Tarihi KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Tel. : Fax : Mahalle : Cumhuriyet Mh. Posta Kodu : İlçe : Merkez İli : Elazığ Kurum Müdürü Bünyamin OKTAY GSM Tel: Kurum Müdür Yardımcısı Ruhi ŞAHİN GSM Tel:

9 BİRİNCİ BÖLÜM ELAZIĞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları 9

10 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ YASAL ÇERÇEVE Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir sayılı Kanunun 9. maddesi şöyledir; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar dikkate alınarak hazırlanan stratejik planlar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) ve diğer ilgili kurumların öngörülen süreçlerinden geçerek yürürlüğe girmektedir. Bu amaçla DPT tarafından, 5018 sayılı Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre; stratejik planlama çalışmalarının kapsamdaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dâhilinde yürütülmüştür. Söz konusu geçiş takvimine göre Bakanlığımız, yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik planını, hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. Bakanlığımız stratejik planı ile birlikte eş zamanlı olarak İl millî eğitim müdürlükleri stratejik planları da hazırlanmıştır. Bu kanun ve yönetmeliklerde başka DPT tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi ve 2010/14 Sayılı MEB Genelgesi Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yürütülmekte olan stratejik planlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır. 10

11 Stratejik Planlama Çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan 09/02/2010 tarih ve 2010/14 sayılı genelgede belirtilen takvim dikkate alınarak kurumumuzda yılları arası 5 yıllık stratejik planlama çalışması yakmak üzere Stratejik Plan Hazırlama Ekibi kurulmuştur. Daha sonra kurumda önceki yıllara ait çalışmalar ve TKY ile ilgili mevzuat incelenmiştir. Ardından da MEB Stratejik Planı incelenmiştir. 2010/14 sayılı genelgede belirtilen takvim dikkate alınmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Kurum çalışanlarının bilgilendirilmesini ardından, Stratejik Plan Hazırlama Ekibi çalışmalara hız vererek stratejik yönetim, strateji belirleme, kurum içi ve çevre analizi, paydaş görüşmeleri ve anketlerin geliştirilmesine başlanmıştır. Ardından yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve stratejik plan hazırlanmasına başlanmıştır. 11

12 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı İletişim Müdür Bünyamin OKTAY Müdür Yardımcısı Ruhi ŞAHİN Ö.E.Hzm. Bl.Bşk Necdet AKSAKAL Rh. Psk. D.Hz.Bl.Bşk Sinem TUTAŞ Psikolojik Danışman Erdem KÜÇÜK Psikolojik Danışman Uğur ÇOLAK Zihinsel Engelliler Öğretmeni Sefer DOĞANGÜN İşitme Engelliler Öğretmeni Zeynep DURAY DİZDAR Veli Halime COŞKUN Veli Arzu YAZGAN Destek Personeli Bilal DAŞ Okul Aile Birliği Başkanı Yaşar DABAKOĞLU Muhtar Mustafa DOĞAN /12/2010 Bünyamin OKTAY 12

13 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 5. Kurum İçi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 İnsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 İstatistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 13

14 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Bakanlığımızın gün ve 3013 sayılı onayı ile faaliyetlerine başlamıştır. İlk çalışmalarını Karşıyaka Lisesi binasında sürdüren merkezimiz daha sonra Hükümet Konağındaki bürosunda hizmet vermiş, 1988 yılı Eylül ayında da bakanlığımız tarafından yaptırılan Cumhuriyet mahallesindeki binasına taşınmıştır. Merkezimiz binası 4 katlı, kaloriferli olup bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanmış ve donatılmıştır. Elazığ RAM da duygusal, sosyal, öğrenme ve uyum güçlüğü yaşayan; işitme, zihinsel, görme, ortopedik engelli çocuklarımızın tespit ve yönlendirilmeleri, otistik, hiperaktif, kekeme, çocukların tedavi ve sağaltım süreci, üstün yetenekli çocukların gelişimlerinin korunması kapsamında ve bunun gibi birçok sorunda çözümler üretilmekte, bireysel danışmanlık hizmetleri aile danışmanlığı gibi uygulamalar yapılmakta, seminer ve toplantılar düzenlenerek öğrenci velileri ve eğitim-öğretim kurumlarımızı aydınlatılmaktadır. 14

15 2. Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülük (Görevler) Dayanak 1.İDARE Bölümde görev alacak personeli belirler. Bölüm Başkanlarını seçer. Bölümlerin çalışmalarını izler, projeleri inceler, onaylar ve sonuçlarını değerlendirir. Tüm ölçme araçları, dosyalar ve diğer kayıtların güvenliğini, gizliliğini ve standartlarına uygun kullanılması sağlar. Bölümler arası çalışmaları koordine eder. Merkez Komisyonuna başkanlık eder, alınan kararlara göre çalışmaları yürütür. Hizmetin kalitesini yükseltmek için gerekli önemleri alır. Resmi yazışmaları yapar. İTA amirliği yapar. Personelin Özlük Haklarını korur. İl danışma Komisyonu toplantılarına katılır Sayılı Milli Eğitimi Temel Kanunu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Ekip çalışması için gerekli önlemleri alır Merkez elemanlarının mesleki konularda yetişmelerini sağlar. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordineyi sağlar. Merkezin bütçe,ayniyat, demirbaş işleri ve personel ile ilgili hizmetlerin sağlanması için uygun çalışmalar yapar. Depo ve Arşivin düzenli olmasını sağlar. 15

16 2.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri RPD Merkez ve İl Danışma Komisyon Toplantılarına katılır. Stajyer rehber öğretmen eğitim çalışmaları yapar. Rehberlik hizmetleri çerçeve programı hazırlama, okul RPD servisi yıl sonu çalışma raporlarını inceler. Diğer RAM larla işbirliği yapar. Mesleki Rehberlik çalışmaları yapar. Psikolojik danışma yapar. Psikolojik ölçme araçları kullanır. Öğrenciler için bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik programları hazırlar. Rehber öğretmenlere yönelik seminerler, hizmet içi eğitimler düzenler. Çeşitli yayın, bülten vs. çalışmaları yapar. Gerekli kurumlarla işbirliği (hastaneler, sivil toplum kuruluşları vs ) yapar. Rehber öğretmeni olmayan okullara ziyaretler yapar Sayılı Milli Eğitimi Temel Kanunu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Bilimsel gelişmeleri izleme, gerektiğinde yararlanır. Rehber öğretmenin çalışmaları ile ilgili (Bakanlıktan gelen emir doğrultusunda) organizasyon ve takip eder. Okul müdürlerinden gelen talepler doğrultusunda sorunları çözmeye çalışır. Web sitesi güncelleştirir. Psiko-sosyal (Kuş gribi, BOBO vb.) çalışmaları düzenler ve takip eder. 16

17 3. Özel Eğitim Hizmetleri İlgili sağlık kuruluşuna yönlendirir. Zeka ve Gelişim Testleri uygular. Performans değerlendirme yapar. İnceleme sonucuna uygun yönlendirme yapar. Özel eğitim taramaları gerçekleştirir. Yönlendirilecek öğrenciler için gerekli evrak ve raporların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar. Haftalık özel eğitim değerlendirme kurulu çalışmalarını yürütür. Karara bağlanan öğrencileri her hafta ilçe komisyonunda görüşerek, alınan karaların ilgili okul ve kurumlara ulaştırılmasını sağlar Sayılı Milli Eğitimi Temel Kanunu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Yönlendirilen öğrencilerin takibini yapar. Özel eğitim gerektiren bireylerin ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapar. Özel eğitim gerektiren çocukların gelişimlerini destekleyici nitelikte özel eğitim uygulamaları gerçekleştirir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Özel eğitim kurumları ve kaynaştırma programı uygulayan okulların eğitimcilerine yönelik eğitici etkinlikler düzenler. Çalışma alanıyla ilgili broşür hazırlar, bastırır ve dağıtımını yapar. Sınavlarla ilgili (SBS) resmi tedbir amaçlı öğrenci bilgi girişleri yapar. 17

18 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALİYET ALANI: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen FAALİYET ALANI: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ Hizmet 1 Özel Eğitim Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğretmen İşleri Hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları 18

19 4. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar belirlenirken stratejik planlama hazırlamak amacıyla oluşturulmuş olan Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin görüşü dikkate alındı. Sınıflandırma sürecinde paydaşlar öncelikle iç ve dış paydaşlar olarak gruplandırılıp daha sonra neden paydaş oldukları sorgulandı ve bu şekilde özelliğe uygun bir biçimde tablodaki uygun yerlere yerleştirildi. Paydaş Sınıflandırma Matrisi PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR YARARLANICI Çalışanlar, Birimler Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi Müşteri, hedef kitle Millî Eğitim Bakanlığı O O O Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar O O O Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Üniversite O O Sosyal Hizmetler Müdürlüğü O O Sağlık Müdürlüğü O O Medya O O : Tamamı O : Bir kısmı 19

20 Paydaş Önceliklendirme Matrisi Paydaş İç Paydaş Dış Paydaş Yararlanıcı (Müşteri) Neden Paydaş? Önceliği Millî Eğitim Bakanlığı O Milli Eğitim Müdürlüğü O Okullar ve Bağlı Kurumlar Bağlı olduğumuz merkezi idare Tedarikçi mahalli idare Hizmetlerimizden yaralandıkları için Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Kurum çalışanı olduğu için 1 Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Üniversite Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Medya O O O O Hizmetlerimizden yaralandıkları için Tedarikçi oldukları için Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar

21 Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Rehberlik Psikolojik Danışma Eğitsel Tanılama Öğrenciler Veliler O Eğitim Kurumları O : Tamamı O : Bir kısmı 21

22 5. KURUM İÇİ ANALİZ 5.1. Örgütsel Yapı Bünyamin OKTAY Müdür Ruhi ŞAHİN Müdür Yardımcısı Sinem TUTAŞ Reh. ve Psk. Dan. Hiz. Böl. Bşk. Necdet AKSAKAL Özel Eğt. Hiz. Böl. Bşk. Uğur ÇOLAK Psk. Dan. Serdal GÜR Psk. Dan. Erdem KÜÇÜK Psk. Dan. Sefer DOĞANGÜN Özel Eğt. Öğrt. Zeynep DURAY DİZDAR İşt. Eng. Öğrt. Aslan NAZ Hizmetli Bilal DAŞ Memur Murat AKDOĞAN Hizmetli 22

23 Kurumda Oluşturulan Birimler: Görevler a) Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler, çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde karar alır. Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı İl Danışma Komisyonu Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) *Milli Eğitim Müdürlüğü *Okullar ve Bağlı Kurumlar *Kurum Personeli Hedef kitle *Öğrenci *Öğretmen *Veli b) Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur. a) Merkezin bölüm çalışmalarını programına göre değerlendirir, gelecek yıla ait bölüm çalışma programlarını inceleyerek karara bağlar. Merkez Komisyonu *Kurum Personeli *Öğrenci *Öğretmen *Veli b) Merkezin rehberlik ve psikolojik danışma, özel eğitim hizmetleri ile eğitim-öğretim kurumlarındaki bu hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları, gereksinimleri belirler ve önlemleri karara bağlar. *Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitimöğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun Okul Aile Birliği Kurulu *Kurum Personeli *Veliler *Öğrenci *Öğretmen *Veli 23

24 öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak. *Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere il millî ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde özel eğitim hizmetleri kurulu oluşturulur. *Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini yürütmek üzere RAM'ın teklifi ve millî eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM'larda özel eğitim değerlendirme kurulu oluşturulur. Özel eğitim hizmetleri kurulu Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu *Milli Eğitim Müdürlüğü *Okullar ve Bağlı Kurumlar *Kurum Personeli *Milli Eğitim Müdürlüğü *Okullar ve Bağlı Kurumlar *Kurum Personeli *Engelli bireyler *Engelli bireyler *Oluşabilecek şiddet olaylarında personel ve öğrencilerin olaylardan etkilenmemeleri için gerekli önlemleri önceden almak. Şiddeti Önleme Komisyonu *Milli Eğitim Müdürlüğü *Okullar ve Bağlı Kurumlar *Kurum Personeli *Öğrenci *Öğretmen *Veli *Şiddet olaylarında emniyet kurumlarıyla irtibata geçerek olayların bertaraf edilmesini sağlamak. *Öğrencilere uygulanacak destek çalışmalarına uygun ortam hazırlamak. 24

25 5.2 İnsan Kaynakları 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yard 1-1 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans - - Lisans 2 %100 Yüksek Lisans - - Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı %

26 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 1 % üzeri - - Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı TOPLAM İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Bünyamin OKTAY Bünyamin OKTAY Bünyamin OKTAY Bünyamin OKTAY Bünyamin OKTAY Müdür Müdür Müdür Müdür Temel WEB Tasarım Kursu İlköğretim Müfettiş Yardımcıları Eğitim Kursu Bilgisayar Kullanım Kursu Ergenle İletişim Semineri Müdür Okul Sağlığı Semineri

27 Bünyamin OKTAY Müdür Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kursu Bünyamin OKTAY Müdür Temel Yetenekler Testi 6-8 Kursu Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Rehber Öğretmen Zihinsel Engelliler Öğretmeni İşitme Engelliler Öğretmeni TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı Kişi Sayısı % % %

28 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4 % Yıl Yıl 2 % Yıl Yıl üzeri - - Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM

29 Öğretmenlerin katıldığı hizmet-içi programlar: Adı ve Soyadı Branşı Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Necdet AKSAKAL Rehber Öğretmen Stanford-Binet Zeka Testi Eğitici Eğitimi Kursu Necdet AKSAKAL Necdet AKSAKAL Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Temel Afet Bilinci Okul Lider Öğretmen Kursu İntel Gelecek için Eğitim Kursu Necdet AKSAKAL Rehber Öğretmen Bilgisayar Kursu Temel Yetenekler Testi Necdet AKSAKAL Rehber Öğretmen 7-11 in Kullanımı ve Uygulanması Kursu Necdet AKSAKAL Rehber Öğretmen Bilgisayar Kursu Necdet AKSAKAL Rehber Öğretmen Bilgisayar Kursu Necdet AKSAKAL Rehber Öğretmen Kuş Gribi Psikososyal Destek Eğitimi Semineri Necdet AKSAKAL Rehber Öğretmen Psikoeğitim Semineri Necdet AKSAKAL Erdem KÜÇÜK Erdem KÜÇÜK Erdem KÜÇÜK Erdem KÜÇÜK Erdem KÜÇÜK Erdem KÜÇÜK Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Mesleki Bilgi Sistemleri Semineri Leither Uluslar arası Performans Testi Kursu Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitim Kursu Bilgisayar Donanım Power Point Kursu Temel Yetenekler Testi 6-8 in Kullanımı ve Uygulanması Kursu Temel WEB Tasarım Kursu İntel Gelecek için Eğitim Kursu Erdem KÜÇÜK Rehber Öğretmen Bilgisayar Kursu Temel Yetenekler Testi Erdem KÜÇÜK 7-11 in Kullanımı ve Rehber Öğretmen Uygulanması Kursu Erdem KÜÇÜK Rehber Öğretmen Özel Eğitim Semineri

30 Erdem KÜÇÜK Rehber Öğretmen Kurtarma İzci Birliği Kursu Erdem KÜÇÜK Rehber Öğretmen Temel Afet Bilinci Kursu Erdem KÜÇÜK Rehber Öğretmen Psikoeğitim Semineri Erdem KÜÇÜK Erdem KÜÇÜK Erdem KÜÇÜK Sinem TUTAŞ Sinem TUTAŞ Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Erezyon ve Çevre Eğitimi Semineri Psikososyal Müdahale Hizmetleri Semineri İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Semineri Temel Yetenekler Testi 7-11 in Kullanımı Kursu Stanford Binet Zeka Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu Sinem TUTAŞ Rehber Öğretmen Hazırlayıcı Eğitim Kursu Sinem TUTAŞ Rehber Öğretmen Temel Eğitim Kursu Sinem TUTAŞ Rehber Öğretmen Çevreye Uyum Eğitimi Semineri Uğur ÇOLAK Rehber Öğretmen Hazırlayıcı Eğitim Kursu Uğur ÇOLAK Rehber Öğretmen Temel Eğitim Kursu Uğur ÇOLAK Rehber Öğretmen Çevreye Uyum Eğitimi Semineri Sefer DOĞANGÜN Zihinsel Engelliler Öğretmeni Hazırlayıcı Eğitim Kursu Sefer DOĞANGÜN Sefer DOĞANGÜN Zihinsel Engelliler Öğretmeni Zihinsel Engelliler Öğretmeni Temel Eğitim Kursu Çevreye Uyum Eğitimi Semineri

31 Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: 3 Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur Hizmetli 2 - Lise Sözleşmeli İşçi 1 - Lise Sigortalı İşçi Çalışanların Görev Dağılımı ÇALIŞANIN UNVANI Milli eğitim müdür Yardımcısı Şube müdürü GÖREVLERİ Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümünden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, il / ilçe genelindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili etkinliklerin bütünlük içerisinde plânlanması, programlanması, eşgüdümü ve yürütülmesinden millî eğitim müdürü adına yetkili ve sorumludur. 1. Bakanlık ile kurumlar arasındaki haberleşme ve eşgüdümü sağlar, gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır ve sonuçlarını izler. 2. İl ve ilçelerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurumların bütçe işlerini yürütür. 3. Rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitimöğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin her türlü personel 31

32 gereksinimini belirler ve yerel olanaklarla karşılanamayan gereksinimlerin Bakanlığa bildirilmesini sağlar. 4. Rehberlik ve araştırma merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servislerinde görevli personelin il içi atamalarında komisyon üyesi olarak görev alır ve atamalara ilişkin rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerini bilgilendirir. 5. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin açılması için gerekli inceleme, plânlama, değerlendirme çalışmalarını ve kuruluş işlemlerini yürütür. 6. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin yer, donatım, araçgereç gibi her türlü gereksinimlerini sağlar. 7. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonuna katılır, bu komisyonun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini ve alınan kararların zamanında Bakanlığa iletilmesini sağlar. 8. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunda alınan kararların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yürütür. 9. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili çerçeve programlarının uygulanabilmesi için gereksinimlerin karşılanması, eşgüdümün oluşturulması gibi destek hizmetleri sağlar. 10. İl/İlçede bulunan eğitim-öğretim kurumlarının yöneltmedeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin organizasyonunu ve eşgüdümünü sağlar. 11. Rehberlik ve araştırma merkezi tarafından gönderilen rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin rapor ile rehberlik ve araştırma merkezine ait çalışma raporları ve programları incelenerek bunların her yıl ekim ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesini sağlar. 12. Bölüm personelinin görevlendirilmesini, iş bölümünü, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili kurumlar ve okullarla eşgüdüm içinde çalışılmasını sağlar. 13. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili kurum-kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yapar. Hizmetlerde yararlanmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma alanlarındaki gelişmeleri izler. Kurum müdürü 1. Merkezdeki müdür yardımcıları arasında iş bölümü yapar. 2. Merkezin bölümlerine, meslekî formasyonu 32

33 bölüm hizmetlerine uygun ve deneyimli bir elemanı, bölüm başkanı olarak görevlendirir. 3. Merkez personelinin meslekî formasyonlarına uygun şekilde merkezin bölümlerinde görevlendirilmelerini ve iş bölümünü, ilgili bölüm başkanının görüşünü de alarak yapar. 4. Bölümlerin çalışmalarını izler, hazırladıkları program, rapor ve projelerini inceleyerek onaylar, sonuçlarını değerlendirir. 5. Merkez çalışmalarında kullanılan psikolojik ölçme araçları, danışan dosyaları ve diğer kayıtların güvenliğini, gizliliğini ve standartlarına uygun kullanılmasını sağlar. 6. Bölümler arası çalışmaları koordine eder. 7. Merkezin yıllık çalışma programı ve raporu ile rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin raporu, her yıl eylül ayının sonuna kadar bulunduğu il veya ilçenin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümüne gönderir. 8. Personelin adaylığının kaldırılması ile ilgili işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütür. Merkez elemanlarının hizmetin gerektirdiği konularda yetişmelerini sağlar. 9. ı) Merkez komisyonuna başkanlık eder, alınan kararlara göre gerekli çalışmaları yürütür. 10. Merkezin hizmetleriyle ilgili yeni gelişmeleri izler ve hizmetin kalitesini yükseltmek için gerekli önlemleri alır. 11. Merkez hizmetlerinin ekip çalışması anlayışıyla yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır. 12. Merkezin çalışma alanında bulunan eğitimöğretim kurumlarının, yöneltmedeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarının plânlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. 13. Merkezin personel, özlük, bütçe, ayniyat, demirbaş işleri ile hizmetlerin gerektirdiği araçgerecin sağlanması için uygun çalışmaları yapar. 14. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu toplantılarına katılır. 15. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin tanılanmaları için eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibini oluşturur, bu ekibe başkanlık eder ve çalışmaların amacına uygun şekilde yürütülmesini sağlar. 16. Merkezin tarama, tanılama, özel eğitim hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde İl veya ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdümü sağlar. 33

34 17. Merkezin bölümlerinin tarama, tanılama ve danışanlarla ilgili uygulamalarında gerekli sağlık hizmetleri için görev bölgesinde bu hizmetleri veren veya verebilecek olan birimlerle eş güdümü sağlar. 18. Merkezin görevlerine ilişkin konularda il/ilçede seminer ve kurs gibi hizmet içi eğitim etkinliklerinin mahallî hizmet içi eğitim plânına alınması için gerekli önerilerde bulunur, çalışmaları izler. Konferans, panel, sempozyum gibi gerekli etkinliklerin de gerçekleştirilmesini sağlar, ilgili merkez elemanlarını etkinliklerde görevlendirir. 19. Harcamalarda merkezin ita amirliğini yapar. 20. Eleman sayısının yetersiz olduğu durumlarda hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile ilgili merkez etkinliklerine katılır. Müdür yardımcısı 1. Merkezde görevli memurlarla yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin iş bölümünü düzenler, müdürün onayından sonra yürütülmesini sağlar. 2. Bölümlerin gereksinimlerini belirler ve sağlanması için gerekli önlemleri alır. 3. Bölümlerden gelen rapor ve yazıların yazılmasını sağlar. 4. Personel, özlük, bütçe, ayniyat, demirbaş hizmetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. 5. Merkez müdürünün bulunmadığı zamanlarda merkez komisyonuna başkanlık eder. 6. Satın alma işlerinde müdürün vereceği görevleri yapar. 7. Merkezin muayene, teslim alma ve sayım komisyonlarına başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri zamanında yürütür. 8. Merkezin psikolojik ölçme araçları deposu, arşivleri ve kitaplığı gibi mekânların düzenli bir şekilde hizmete hazır bulundurulmasını ve korunmasını sağlar. 9. Merkezin harcamalarında tahakkuk memurluğu görevini yapar. 10. Müdürün olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekâlet eder. 11. Eleman sayısının yetersiz olduğu durumlarda hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile ilgili merkez etkinliklerine katılır. 12. Merkez müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. 34

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Her hakkı mahfuzdur. Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt,

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın,

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı