TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ Fatma Gizem KARAOĞLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2010

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ Fatma Gizem KARAOĞLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2010

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma, jürimiz tarafından Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU (Danışman) Üye: Prof. Dr. Turan AKBAŞ Üye: Yrd. Doç. Dr. Ozan ŞENKAL ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım..../.../2010 Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 i ÖZET ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ Fatma Gizem KARAOĞLAN Yüksek Lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU Haziran 2010, 201 sayfa Araştırmanın genel amacı, Öğretimi Ayrıntılama Kuramı na göre hazırlanan internet temelli uzaktan eğitimin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada 2x3 lük (2 faktörlü) bir karışık desen (split-plot) kullanılmıştır. Desendeki 2 düzeyli birinci faktör 2 ayrı deneysel işlemi (geleneksel yöntemle öğrenim gören Kontrol Grubu - G K, ÖAK ye dayalı internet temelli uzaktan eğitim yöntemiyle öğrenim gören Deney Grubu - G D ), desendeki 3 düzeyli ikinci faktör ise deneysel işlem öncesi ve sonrası ölçümleri (öntest, sontest, kalıcılık testi) göstermektedir. Araştırma kapsamında geliştirilen başarı testinin çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi nde öğrenim görmekte olan 4. sınıfa devam eden toplam 49 (Deney Grubu: n=27 ve Kontrol Grubu: n=22) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında geliştirilen Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin Öntest, Sontest ve Kalıcılık Testi veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada yansız bir seçimle 1 Deney ve 1 Kontrol Grubu belirlenmiş, bu gruplardan Deney Grubu nda öğretim, ÖAK ye dayalı hazırlanan internet temelli uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu grupta bu kuramın belirlediği öğretim stratejilerinin kullanılmasında internetten faydalanılmış, böylece dersler ÖAK ye dayalı hazırlanan internet temelli uzaktan eğitim yöntemiyle işlenmiştir.

5 ii Deney Grubu nda yapılan öğretimde internet temelli uzaktan eğitim verilmiştir. Kontrol Grubu nda ise öğretim geleneksel yöntem olarak adlandırılan yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bu süreç yaklaşık 5 hafta sürmüştür. Verilerin analizinde tek faktörlü kovaryans analizi (One Factor ANCOVA), frekans (f) ve yüzde den (%) yararlanılmıştır. Öğretimi Ayrıntılama Kuramı çerçevesinde geliştirilen internet temelli uzaktan eğitim çokluortam materyalleri ve kullanılan yöntemler ile gerçekleştirilen öğrenmenin öğrencilerin sontest başarı düzeyleri arasında bulunulan grup bakımından anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Öğretimi Ayrıntılama Kuramı çerçevesinde geliştirilen internet temelli uzaktan eğitim çokluortam materyalleri ve kullanılan yöntemler ile gerçekleştirilen öğrenmenin öğrencilerin kalıcılık başarı düzeyleri arasında bulunulan grup bakımından anlamlı bir farka neden olmadığı belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: İnternet Temelli Uzaktan Eğitim, ASP, Çokluortam Materyali, Öğretimi Ayrıntılama Kuramı, Eğitim Teknolojisi.

6 iii ABSTRACT EFFECT OF INTERNET BASED DISTANCE EDUCATION APPLICATION DESIGNED ACCORDING TO ELABORATION THEORY ON ACADEMIC ACHIEVEMENT OF UNIVERSITY STUDENTS AND RETENTION OF LEARNING Fatma Gizem KARAOĞLAN Master Thesis, Computer Education & Instructional Technologies Department Supervisor: Asst. Prof. Dr. M. Oğuz KUTLU June 2010, 201 pages The general aim of the research is to determine the effect of internet based distance education prepared within the framework of Elaboration Theory (ET) on achievement of students. 2x3 (2 factors) Split-plot mixed design was utilized within the research. First factor including 2 levels within the research design displays 2 different experimental procedures (Control Group receiving instruction within the settings of traditional method - G C, Experimental Group receiving instruction within the settings of internet based distance education designed according to ET - G E ), on the other hand, second factor including 3 levels within the research design displays measurements done before and after experimental procedure (pre-test, post-test, retention test). The study group of the achievement test developed within the scope of the research consists of totally 49 4 th grade undergraduate students (Experimental Group: n=27 and Control Group: n=22) enrolled in Çukurova University. Pre-Test, Post-Test and Retention Test developed within the scope of the research regarding ASP Usage in Web Design Course were utilized as data collection instruments. Experimental Group and Control Group were assigned randomly in this research. Instruction in Experimental Group was carried out with internet based distance education method prepared according to ET. Instructional strategies mentioned

7 iv in ET were utilized within internet setting; therefore, courses were carried out with internet based distance education method prepared according to ET. On the other hand, instruction in Control Group was carried out with traditional method. These procedures lasted approximately 5 weeks. One Factor ANCOVA, frequency (f) and percentage (%) were utilized in the analyses of data. It was found out that there is a statistical significance in post-test achievement levels of students in favour of instruction carried out internet based distance education multimedia materials developed within the framework of ET and methods utilized in terms of groups. It was found out that there is not a statistical significance in retention test achievement levels of students in favour of instruction carried out internet based distance education multimedia materials developed within the framework of ET and methods utilized in terms of groups. Keywords: Internet Based Distance Education, ASP, Multimedia Material, Elaboration Theory, Educational Technology.

8 v ÖNSÖZ Öğretimi Ayrıntılama Kuramı na göre hazırlanan internet temelli uzaktan eğitimin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma beş bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, araştırmanın problemi, araştırmanın amacı, önemi, sayıltıları ve sınırlılıkları verilmiştir. İkinci bölümde, konuyla ilgili kuramsal açıklamalar ve ilgili araştırmalar; üçüncü bölümde, araştırmanın yöntemine ilişkin açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. Dördüncü bölümde, araştırmanın denenceleri doğrultusunda elde edilen bulgulara ve bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise araştırmanın sonuçları ve önerileri sunulmuştur. oluşmaktadır. Bilimsel bir çalışma, araştırmacının kendisi dışında pek çok kişinin katkısı ile Öncelikle yüksek lisans tezimle ilgili çalışmalarımda danışmanlığımı üstlenen, tecrübelerine ve yardımlarına sıkça başvurduğum değerli hocam Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU ya şükranlarımı arz ederim. Lisans eğitimim boyunca emeği geçen başta Prof. Dr. Hafize KESER hocam olmak üzere üzerimde emeği bulunan tüm üniversite hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun yanı sıra Lisans döneminden başlayıp araştırmamın başından sonuna kadar bana destek veren, her konuda bilgilerini ve düşüncelerini benimle paylaşan saygı değer hocam Şafak BAYIR a, İnternet temelli uzaktan eğitim çokluortam materyali hazırlanırken bana yardımcı olan değerli hocam Kasım ATASOY a, araştırmamın uygulama kısmında bilgilerine başvurduğum değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Ozan ŞENKAL a, değerli fikirleri ve yönlendirmeleri ile yanımda olan değerli arkadaşım Ayşe BAYRAMOĞLU na ve çalışmalarımı destekleyerek, araştırmamın her aşamasında verdikleri güvenle tezime katkı sağlayan arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ederim. Bütün bunların yanında bana inanıp, güvenen ve her zaman beni destekleyen aileme çok teşekkür ederim. Fatma Gizem KARAOĞLAN

9 vi İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET....i ABSTRACT... vi ÖNSÖZ... iii TABLOLAR LİSTESİ..... xi ŞEKİLLER LİSTESİ..... xii EKLER LİSTESİ.....xiii BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Problem Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar... 4 İKİNCİ BÖLÜM KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1. Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitimin Tarihçesi Türkiye de Uzaktan Eğitim Uygulamaları Uzaktan Eğitimin Türkiye İçin Önemi Uzaktan Eğitimin Gerekliliği Neden Uzaktan Eğitim? Uzaktan Eğitimin Özellikleri Uzaktan Eğitimin Türleri Uzaktan Eğitimde Rol Alan Kişiler Uzaktan Eğitimin Avantajları... 19

10 vii Uzaktan Eğitimin Dezavantajları Uzaktan Eğitim Nasıl Verilir? Etkin Uzaktan Eğitim İnternet Temelli Uzaktan Eğitimde Çokluortam Uygulamalarının Kullanılması Uzaktan Öğretim Teknolojileri Geleneksel Ortam Yazılı Materyal Slaytlar Ses Kaseti Video Kaseti Ses Konferansı Televizyon ve Kablo Model ve Maketler Bilgisayar Aracılığı ile İletişim Ses Grafiği (Audiographics) Bilgisayar Aracılı Konferans (Computer Mediated Conferencing) Etkileşimli Çokluortam Öğretimi-EÇÖ (Interactive Multumedia Instructıon) İnteraktif Ders Sistemi-İDS (Interactive Courseware) Akıllı Bilgisayar Destekli Eğitim-ABDE (Intelligent Computer Assisted Instrcuction) Elektronik Performans Destek Sistemi-EPDS (Electironic Performance Sopport System) Bilgisayar Simülasyonu-BS (Computer Simulation) İnteraktif Video Tele Öğretim-İVTE (Interactive Video Teletraining) İnteraktif Televizyon -İT (Interactive Television)... 27

11 viii Video Telekonferansı-VT (Video Teleconferencing) İnternet Temelli Eğitim (Internet Based Instruction) Metin Multimedya Sanal Konferans İnternet Temelli Eğitim in Dağılımı Taşıma protokolleri WWW Teknolojileri Sayısal Video ve Ses Dosyaları Coder/Decoder (CODEC) Sanal Gerçeklik Modelleme Dilli (Virtual Reality Modeling Language ) İlgili Ulusal Araştırmalar İlgili Uluslararası Araştırmalar Öğretimi Ayrıntılama Kuramı Öğretimi Ayrıntılama Kuramının Yapısı Ayrıntı Sıralaması (Elaborative Sequence) Ayrıntı düzeyleri Kavramsal Ayrıntı Sıralaması Üst Kavram (Superordinate Concept) Eştürsel Kavram (Coordinate Concept) Alt Kavram (Subordinate Concept) İşlemsel Ayrıntı Sıralaması Kuramsal Ayrıntı Sıralaması Ders içi Sıralama (Within-Lesson Sequence) Özetleyiciler (Summarizers) Sentezleyiciler (Synhesizers) Analojiler (Analogies) Bilişsel Strateji Uyaranları (Cognitive Strategy Activators). 49

12 ix Öğrenci Kontrolü (Learner Control) İlgili Ulusal Araştırmalar İlgili Uluslararası Araştırmalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Modeli Çalışma Grubu Verilerin Toplanması Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin Öntest Taslak Formu Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin Öntest Taslak Formunun Kapsam Geçerliği Uzman Değerlendirme Formu Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin Öntest Taslak Formu Puanlarının Geçerlik Analizi Sonuçları Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin Öntest Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin Sontest ve Kalıcılık Testi Taslak Formu Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin Sontest ve Kalıcılık Testi Taslak Formunun Kapsam Geçerliği Uzman Değerlendirme Formu Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin Sontest ve Kalıcılık Testi Taslak Formu Puanlarının Geçerlik Analizi Sonuçları Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin Sontest ve Kalıcılık Testi Web Tasarımı Dersinde ASP Kullanımına İlişkin İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Çokluortam Materyali Öntest, Sontest ve Kalıcılık Testi Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistikler Verilerin Analizi... 70

13 x DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR VE YORUMLAR 4.1. Kullanılan Yöntemler İle Öğrencilerin Başarıları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular ve Yorumlar Kullanılan Yöntemler İle Öğrencilerin Öntest Puanlarına Göre Düzeltilmiş Sontest Puanları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular ve Yorumlar Kullanılan Yöntemler İle Öğrencilerin Sontest Puanlarına Göre Düzeltilmiş Kalıcılık Testi Puanları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular ve Yorumlar BEŞİNCİ BÖLÜM SONUÇLAR VE ÖNERİLER 5.1. Sonuçlar Kullanılan Yöntemler İle Öğrencilerin Öntest Puanlarına Göre Düzeltilmiş Sontest Puanları Arasındaki İlişkiye Yönelik Sonuçlar Kullanılan Yöntemler İle Öğrencilerin Sontest Puanlarına Göre Düzeltilmiş Kalıcılık Testi Puanları Arasındaki İlişkiye Yönelik Sonuçlar Öneriler KAYNAKLAR.. 86 EKLER ÖZGEÇMİŞ 201

14 xi TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Öntest Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistik Analiz Sonuçları 69 Tablo 2. Sontest Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistik Analiz Sonuçları 69 Tablo 3. Kalıcılık Testi Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistik Analiz Sonuçları. 70 Tablo 4. Öntestxgrup Ortak Etki Testi Analiz Sonuçları (Sonteste İlişkin) 73 Tablo 5. Sontestxgrup Ortak Etki Testi Analiz Sonuçları (Kalıcılık Testine İlişkin).. 74 Tablo 6. Deney Grubu nun Testlere (Öntest, Sontest, Kalıcılık Testi) İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları. 77 Tablo 7. Kontrol Grubu nun Testlere (Öntest, Sontest, Kalıcılık Testi) İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları.. 78 Tablo 8. Hata Varyanslarının Eşitliğine İlişkin Levene Testi Analiz Sonuçları. 79 Tablo 9. Hata Varyanslarının Eşitliğine İlişkin Levene Testi Analiz Sonuçları. 79 Tablo 10. Öntest Puanlarına Göre Düzeltilmiş Sontest Puanlarının Gruplara Göre Tek Faktörlü Kovaryans Analizi Sonuçları. 80 Tablo 11. Son Test Puanlarının Gruplara Göre Betimsel İstatistikleri 80 Tablo 12. Sontest Puanlarına Göre Düzeltilmiş Kalıcılık Testi Puanlarının Gruplara Göre Tek Faktörlü Kovaryans Analizi Sonuçları 81 Tablo 13. Kalıcılık Testi Puanlarının Gruplara Göre Betimsel İstatistikleri.. 82

15 xii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1. Uzaktan Eğitim Türleri Şekil 2. Araştırmanın Desenine İlişkin Sembollerle Gösterimi.. 61 Şekil 3. Öntest ve Sontest Değişkenleri İçin Saçılma Diyagramı ve Regresyon Doğrusu. 75 Şekil 4. Sontest ve Kalıcılık Testi Değişkenleri İçin Saçılma Diyagramı ve Regresyon Doğrusu 76

16 xiii EKLER Sayfa Ek 1. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Öntest Taslak Formu. 97 Ek 2. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Öntest Taslak Formu Cevap Anahtarı Ek 3. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Öntest Taslak Formunun Kapsam Geçerliği Uzman Değerlendirme Formu Ek 4. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Öntest Formu. 120 Ek 5. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Öntest Formu Cevap Anahtarı Ek 6. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Sontest Taslak Formu 129 Ek 7. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Sontest Taslak Formu Cevap Anahtarı 138 Ek 8. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Sontest Taslak Formunun Kapsam Geçerliği Uzman Değerlendirme Formu 139 Ek 9. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Sontest Formu 150 Ek 10. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Sontest Formu Cevap Anahtarı 158 Ek 11. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Kalıcılık Testi Taslak Formu.159 Ek 12. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Kalıcılık Testi Taslak Formu Cevap Anahtarı. 168 Ek 13. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Kalıcılık Testi Taslak Formunun Kapsam Geçerliği Uzman Değerlendirme Formu. 169 Ek 14. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Kalıcılık Testi Formu 180 Ek 15. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin Kalıcılık Testi Formu Cevap Anahtarı. 188 Ek 16. Web Tasarımı Dersinde Asp Kullanımına İlişkin İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Çokluortam Materyali 189

17 BÖLÜM I GİRİŞ Günümüz dünyası teknolojideki gelişmeler ışığında birçok yenilik ve değişim yaşamaktadır. UNESCO (2002) tarafından hazırlatılan rapora göre gelişen teknolojiyle birlikte dünyanın bilgi birikimi her 2-3 yılda ikiye katlanmaktadır. Her gün binlerce akademik yayın yayınlanmakta ve milyonlarca veri insanoğlunun kullanımına sunulmaktadır ( Kılıçer, Çoklar ve Odabaşı, 2007). İnsan bilgisinde hızlı artış; sosyal ve bireysel olgulardaki değişme ve gelişmeler; var olan eğitim yöntemlerinin yetersizliği gibi etmenlerden kaynaklanan eğitimde yenilik ve düzeltim gereksinimi, özde eğitimde sosyal, ekonomik ve eğitsel boyutları olan bir değişim ve yeniden oluşum niteliği taşımaktadır. Bu, yeniden oluşum, arayışı içinde var olan uygulamalara seçenek olabilecek ya da yardımcı olabilecek yaklaşımlar arasında uzaktan eğitimin olduğu bilinmektedir (Alkan, 1981). Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bu büyük bilgi birikiminden üretimden eğitime kadar tüm sistemler etkilenmiştir. Eğitim alanı içerisindeki birçok uygulamada ve yöntemde teknolojinin getirdiği olanaklar kullanılarak öğrencilere daha verimli öğrenme etkinlikleri sunulmaya başlanmıştır. Özellikle internet teknolojilerinin gelişmesi ile eğitim uygulamaları teknoloji yardımıyla öğretimi destekleyen veya öğretimin bu kanal üzerinden yapılmasına olanak veren bir ortama dönüşmektedir. Dillon ın da (2001) belirttiği gibi bu dönüşümle birlikte ortaya çıkan teknoloji tabanlı çoklu ortam uygulamaları ise web destekli eğitimden eğitsel yazılımlara, uzaktan eğitimden etkileşimli CD lere kadar geniş bir yelpaze içerisinde uzanan ve metin, ses, grafik, animasyon, video resim gibi öğelerin doğrusal olmayan dallanmalı bir yapıya sahip bir platformda birleşmesi olarak ifade edilmektedir (Aktaran Kılıçer, Çoklar ve Odabaşı, 2007). Mayer e (2001) göre teknoloji tabanlı çokluortam uygulamaları yardımıyla sözel ve

18 2 görsel bilgiler öğretimsel mesajlara dönüşmekte ve öğrenmeyi daha etkili hale dönüştürmektedir (Aktaran Kılıçer, Çoklar ve Odabaşı, 2007) Problem Günümüz teknolojisinde uzaktan eğitimle yapılan çalışmalarda öğretim tasarımının önemi giderek artmaktadır. Yapılan çalışmalar, ders içeriğinin sadece uzaktan eğitimin tek düze verilmesi dışında öğretim tasarım kuramlarına göre planlanmasıyla daha uygun olacağı göstermektedir. Bu öğretim tasarım kuramları içinde Reigeluth un öne sürmüş olduğu Öğretimi Ayrıntılama Kuramı doğrultusunda yapılan BTE 411 kodlu Web Tasarımı dersi için daha uygun olacağı düşünülmüştür Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın genel amacı, Öğretimi Ayrıntılama Kuramı na göre hazırlanan internet temelli uzaktan eğitimin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 1. BTE 411 kodlu Web Tasarımı dersinde ASP kullanımına ilişkin Öğretimi Ayrıntılama Kuramı na göre hazırlanan internet temelli uzaktan eğitimin uygulandığı öğrenciler ve geleneksel yöntemin uygulandığı öğrencilerin öntestten aldıkları puanlar kontrol edildiğinde, öğrencilerin sontestteki başarıları bulundukları gruplara göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 2. BTE 411 kodlu Web Tasarımı dersinde ASP kullanımına ilişkin Öğretimi Ayrıntılama Kuramı na göre hazırlanan internet temelli uzaktan eğitimin uygulandığı öğrenciler ve geleneksel yöntemin uygulandığı öğrencilerin sontestten aldıkları puanlar kontrol edildiğinde, öğrencilerin kalıcılık testindeki başarıları bulundukları gruplara göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

19 Araştırmanın Önemi Öğrencilerin mevcut teknolojileri kullanmasına yarar sağlayabileceği öngörülmektedir. Bilgiye yer ve zamandan bağımsız ulaşılabileceği düşünülmektedir. Öğretimi Ayrıntılama Kuramı nın internet temelli uzaktan eğitimde ASP kullanımına ilişkin somut bir örnek olacağı düşünülmektedir. ASP kullanımının öğreniminde Ayrıntılama Kuramı çerçevesinde geliştirilmiş öğretim tasarımının programlama dili öğrenim süreçlerine farklı bir bakış açısı kazandırması söz konusudur. Günümüzde hala kullanılagelen ASP kullanımı öğretimi yaklaşımının bir anlamda geleneksel bir yaklaşım sergilemesi bakımından, bu öğretim tasarımının ASP kullanımına ilişkin öğrenimine yeni bir bakış açısı getirmesi olasıdır. Öğretim tasarımı açısından araştırmanın sonuçlarının ASP kullanımının öğreniminde öğretim tasarımı ve materyal geliştirmeye yönelik süreçlere katkısının olacağı düşünülmektedir Sayıltılar Araştırma kapsamına alınan üniversite öğrencilerinden elde edilen veriler, dersteki mevcut durumu doğru şekilde yansıtmaktadır. Katılımcılar ölçme araçlarını bilgileri doğrultusunda yanıtlamışlardır. Uygulanan öntest, sontest ve kalıcılık testi arasında geçen sürede kontrol altına alınamayan diğer değişkenler deney ve kontrol gruplarını aynı şekilde etkilemiştir. Kontrol altına alınamayan değişkenler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: Deney ve kontrol gruplarını oluşturan öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları, Deney ve kontrol gruplarını oluşturan öğrencilerin ders içeriklerinin aynı olması, Deney ve kontrol gruplarını oluşturan öğrencilerin birbirleri ve çevreleri ile etkileşimleri.

20 4 Öntest, sontest ve kalıcılık testlerindeki cevaplar öğrencilerin gerçek bilgilerini yansıtmaktadır Sınırlılıklar Araştırmanın kuramsal yaklaşımı Öğretimi Ayrıntılama Kuramı ile, Araştırmanın deneysel çalışmaları Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencileri, html dili seviyesi orta düzeyde olan ve orta düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip öğrenciler ile, Araştırmanın deneysel çalışmaları Öğretim Yılı Güz Dönemi içinde beş haftalık bir süre ile, İnternet temelli uzaktan eğitimde kullanılan ASP konusu ile, Araştırmadaki deney grubu için geliştirilen çokluortam materyali Öğretimi Ayrıntılama Kuramı ile, Araştırmadaki kontrol grubu için geleneksel yöntem ile, Araştırma kapsamında ulaşılabilen ilgili kaynaklar ve uzman görüşleri ile sınırlandırılmıştır.

21 5 BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Bu bölümde, internet temelli uzaktan ASP kullanımı, ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar, Öğretimi Ayrıntılama Kuramı, ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalara ilişkin bilgilere yer verilmiştir Uzaktan Eğitim Bilgi çağının en önemli özelliği, bilginin depolanması değil, üretilmesi ya da üretilmiş bilgiye kolay ve hızlı erişilmesidir. Uzaktan eğitim, çağımızda büyük oranda iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak yapılmaktadır. Bu sebeple teknoloji alanındaki yenilikler uzaktan eğitimi etkilemiş ve etkilemektedir. Bir öğrenme ortamında birden fazla duyuya hitap eden araç sayısı ne kadar fazla ve bireyin bu araçlarla etkileşimi -yani birlikte yaşantı geçirmesi- ne kadar çok ise öğrenmenin de o kadar etkili olacağı bilinmektedir. Eğitsel amaçlı teknoloji tabanlı çokluortam uygulamaları bireyin birden fazla duyusuna hitap edebilecek bir ortam sağlamasının yanı sıra etkileşim olanağı da sağlayarak öğrenmeyi daha etkili hale getirebilmektedir. Ayrıca, Mayer in (2001) belirttiği gibi aktif öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin fiziksel olarak öğrenmeye katılması yerine zihinsel olarak katılması gerekmektedir. Aktif öğrenmenin sağlanması için öğrenmede bilişsel aktivitenin gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Bunu sağlayacak en etkili yol olarak etkileşimli çokluortam uygulamaları gösterilmektedir (Aktaran Kılıçer, Çoklar ve Odabaşı, 2007). Uzaktan eğitimde çok ortamlı araçların ve sunu sistemlerinin kullanılması, uzaktan eğitim tanımının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu zorluklara rağmen yapılmış bazı uzaktan eğitim tanımları vardır. Bunlar; Farklı yer ve zamanda planlanan, basılı ya da elektronik iletişim gereçlerinin ve bilginin kitle iletişim araçları ile insanlara ulaştırılması için yapılan tüm düzenlemelerdir (Moore, Aktaran Kaya, 2002). Geleneksel öğretme-öğrenme yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerini yürütme olanağının olmadığı durumlarda, eğitim etkinliklerini

22 6 planlayıcılar ile öğrenenler arası, iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir merkezden bir öğretme yöntemidir (Alkan, 1981). Farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelidir (İşman, 1998). Öğrenen ile eğitim kaynakları arasında bağlantı kurarak eğitimi gerçekleştiren bir sistemdir. Uzaktan eğitim herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı bulunmayan kimselere de eğitim imkanı sağlaması, son dönemden öğrenmek isteyenlere tanınan eğitim olanaklarının arttığını göstermektedir. Bu eğitimin diğer olumlu bir yönü de mevcut kaynaklardan yeterince faydalanılması ve gelişen teknolojinin yakından takip edilmesidir (California Uzaktan Öğrenme Projesi, Aktaran Özonur, 2002). Uzaktan eğitim en genel anlamıyla, öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak aynı mekanda bulunmasına gerek olmaksızın öğretme-öğrenme etkinliklerinin düzenleyip yürütülmesidir (Gökdağ, Aktaran Demir ve Kaya, 2002). Uzaktan eğitim, öğrenen danışmanlığı, öğrenen başarısının gözetilmesi ve öğrenilen materyalin gösterilmesinde, her biri sorunluluk alan öğretmenlerin oluşturduğu bir ekip tarafından yürütülen kendi kendine çalışma şeklinin sistemli olarak düzenlenmesidir (Kaya, 2002). Geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları ve benzeri sınırlılıklarına bağımlı kalmaksızın; özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler, kitle iletişim programları ve kısa süreli yüzyüze öğretimin bir sistem bütünlüğü içerisinde kullanılması ile yürütülen eğitim etkinlikleridir (Hızal, 1983). Birbirinden uzaktaki öğrenci ve öğretmenler arasındaki etkileşimin teknolojik araçlar yoluyla gerçekleştiği bir öğrenme-öğretme sistemidir (Karataş, 2008). Uzaktan eğitimin internet ile birlikte anılmasıyla birlikte internet temelli eğitim kavramı yayın olarak kullanılmaya başlamıştır. İnternet temelli eğitimi, asıl ortam olarak internetin kullanıldığı ancak gerektiğinde basılı materyaller, ses kasetleri, videokasetler ya da CD ler, ağ temelli seminerler ve yüz yüze etkileşimler gibi yardımcı ortamlarda desteklenen bilgi ve deneyimin planladığı, hazırlandığı, üretildiği, sunulduğu ve değerlendirildiği bir uzaktan eğitim sistemidir (Karataş, 2008).

23 7 Ülkemizde de üniversitelerde, küresel oyuncu olarak bir yapılanma ile küresel evrime ayak uydurmaya yönelik değişim şart görünüyor. Geleceğin dünyasında, söz sahibi olmak ve rekabetçi konuma gelmek isteyen ülkemiz açısından, sözünü ettiğimiz araştırma ve sonuçları çok önemli ipuçları veriyor. Ülkeler bölgeler ve üniversiteler arasındaki büyük farklar ve engeller ortadan kalkıyor, var olan uçurumlar kapanıyor, koşullar eşitlenmeye doğru hızla ilerliyor. Araştırmalarda ve eğitimde coğrafyadan bağımsız ya da mekandan bağımsız olarak adlandırılabilecek bir yapılanmayla, ucuz ve hızlı biçimde, verimlilik ve etkinlik sağlanabiliyor (Odabaşı ve Odabaşı, 2006). Gelişen teknoloji ile birlikte, eğitimde kullanılan materyaller ve eğitim şekilleri de değişmiştir. Önceleri, öğreten ve öğrenenin birlikte olduğu bir mekanda eğitim yapılırken, iletişim imkanlarının gelişmesi ile öğrenen ile öğretenin farklı ortamlarda bulunduğu ve eğitimin mektup ile gerçekleştirildiği bir sistem kullanılmaya başlanmıştır. Uzaktan eğitim çalışmaları 200 yıldan daha eski yıllara kadar uzanmaktadır (Çetiner, Gencel ve Erten, 2002, Aktaran Özonur, 2004) yılında mektubun yanına radyo yayınları, 1940 yıllarında televizyon, günümüzde ise uydu, tele-konferans ve ortamları eklenmiştir. Web tabanlı eğitim ise, uzaktan eğitime katılan en son teknolojidir (Gürbüz, Kaptan ve Buldu, 2001, Aktaran Özonur, 2004). Diğer taraftan, 1970 lere kadar uzaktan eğitimde basılı materyaller kullanılıyordu. Daha sonra radyo, ses kaseti, faks, film ve telefon gibi iletişim araçları kullanılmaya başlandı. Daha sonra televizyon yayıncılığı öne çıkarak eğitimde en çok kullanılan ve tercih edilen araç olmuştur. Televizyon yayıncılığı uzaktan eğitimde önemli bir dönüm noktasını da oluşturmaktadır. Televizyon uzaktan eğitimde önemli bir dönüm noktasını da oluşturmaktadır. Televizyonun yaygın olarak kullanılma nedeni, geniş kitleye hitap etmesi ve düşük maliyetli olması söylenebilir. Böylece nitelikli insan gücü yetiştirmek, artan eğitim talebini karşılamak ve kırsal alanlarda yaşayan bireylere eğitim hizmeti sağlamak amacıyla uzaktan eğitim programları açılmıştır (McIsaac ve Gunawardena, Aktaran Aydın, 2002). Televizyondan sonra bilgisayar tabanlı uzaktan eğitime geçiş olmuştur (Saba ve Turco, Aktaran Aydın, 2002) larda internet tabanlı uzaktan eğitim dönemi başlamıştır. Uzaktan eğitimin sınırlılıkları olarak kabul edilen etkileşimin yokluğu, güncellemedeki

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Tanım 1 UE Tanımı Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin çeşitli iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

E-Kitap. Uzaktan Eğitim de Yayın Yolu ile Öğretim AMACIMIZ

E-Kitap. Uzaktan Eğitim de Yayın Yolu ile Öğretim AMACIMIZ E-Kitap Uzaktan Eğitim de Yayın Yolu ile Öğretim AMACIMIZ Uzaktan eğitimde kullanılan yayın yolu ile öğretim teknolojilerini artıları ve eksileriyle öğrencilere tanıtmak ve uzaktan eğitimde bu teknolojilerin

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Eğitim Nedir? Eğitim Neden Eğitim? Eğitim Nasıl Yapılır? Eğitimin Kullanım Alanları? ? in Eğitim Nedir? Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitim*

Türkiye de Uzaktan Eğitim* Türkiye de Uzaktan Eğitim* Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Sorumlusu *Bu sunum Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL un katkılarıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Sosyal Ağlar. Sosyal ağların yararları: Sosyal ağların zararları: BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM. SOSYAL AĞLAR (Social Networks) 14.5.

Sosyal Ağlar. Sosyal ağların yararları: Sosyal ağların zararları: BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM. SOSYAL AĞLAR (Social Networks) 14.5. Sosyal ğlar SOSL ĞL (Social Networks) BİLGİS DSTKLİ ĞİTİM Sosyal ağlar, Bireyleri internet üzerinde toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlayarak, aynı kültürel seviyesinde rahatlıkla anlaşabilecekleri

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİM TARİHSEL GELİŞİMİ 2014 UZAKTAN EĞİTİM TARİHSEL GELİŞİMİ Mehmet ÇAKMAK Anadolu Üniversitesi çakmak By NeC 2010 Katilimsiz.Com 01.01.2014 İÇERİK Uzaktan Eğitimin Tarihçesi Birinci Evre: Posta İle Eğitim (Mektupla Eğitim)

Detaylı

Giriş. Uzaktan Eğitim

Giriş. Uzaktan Eğitim Giriş Toplumların gelişiminde eğitimin rolü büyüktür. Medeniyetlere en parlak zamanlarını yaşatan ya da tarih sahnesinden silen belirleyici unsur, büyük ölçüde eğitim olmuştur. Yıllar boyu pek çok farklı

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ZAFER KARADAYI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ZAFER KARADAYI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ZAFER KARADAYI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 08:00-08:45 Fen ve teknoloji öğretiminin önemi 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı Materyal tasarlama ve geliştirme süreci hazırlama (Vee diagramı) 09:00-09:45 10:00-10:45

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞ Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi ii Hedef 1: Uzaktan Eğitimin ilk basamağı Posta ile eğitimi anlar, Kazanımlar : Posta ile eğitimin Dünya'daki gelişimini açıklar Posta ile eğitimin

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1. Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

Türkiye de e- Öğrenme

Türkiye de e- Öğrenme Türkiye de e- Öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin MUTLU Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Osmangazi Üniversitesi İnternet Haftası 2004 Etkinlikleri Nisan 2004 Türkiye

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri 1 Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN İÇERİK Uzaktan Eğitimin Yayın Yolu ile Öğretilmesi İşitsel Teknolojiler Radyo Teyp-Ses Kaseti Telefon

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi Hazırlayan Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Açıköğretimin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Kaynaklar: Uzunboylu, H. (2008) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara: Pegem 1 A Yayıncılık

Uzaktan Eğitim. Kaynaklar: Uzunboylu, H. (2008) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara: Pegem 1 A Yayıncılık Uzaktan Eğitim Kaynaklar: Uzunboylu, H. (2008) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara: Pegem 1 A Yayıncılık Uzaktan Eğitim Kavramı Okulun dışında oluşturulmuş bir eğitim programı Uydu televizyonu,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ Anadolu Üniversitesi BÖTE 2013 Uzaktan Eğitim ; farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme-öğretme faaliyetlerini iletişim teknolojileri ve klasik posta

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video İçerik İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı Öğretici TV ve Video Internet tabanlı öğretici TV ve video Mobil öğrenme ve araçları Karma öğrenme ve araçları Öğretici TV TV tek yönlü olarak kodlanmış

Detaylı

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER Televizyon ve video TV ve Video 1 TV ve Video Çevre Düzenleme 1. Ekrana uzaklık en az 2 m. 2. Öğrenci ekran mesafesi = ekran büyüklüğü x 12 3. Ters V 4. TV, Göz hizasının 30

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi EJER CONGRESS 2014 BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS 24-26 NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi 24-26 APRIL 2014 Istanbul University Congress Center EJER COGRESS 2014

Detaylı

Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamında Harmanlanmış Ders Deneyimi: Eğitim Yazılımları Dersi Örneği

Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamında Harmanlanmış Ders Deneyimi: Eğitim Yazılımları Dersi Örneği Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamında Harmanlanmış Ders Deneyimi: Eğitim Yazılımları Dersi Örneği Yasin ÖZARSLAN ozarslan@gmail.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sunu Planı Sakai İşbirliği ve Öğrenme

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın İçeriği 1. Öğretimle

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

Türkiye de e-öğrenme

Türkiye de e-öğrenme Türkiye de e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR KULÜBÜ 3 Ocak 2006 Salı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ EBY718 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ 1. Hafta Ders Notu

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ EBY718 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ 1. Hafta Ders Notu 2016 2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ EBY718 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ 1. Hafta Ders Notu Giriş Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımları, artan nüfus, eğitimin sosyal değerindeki artış gibi birçok

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık.

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. Müh. Salim İMAMOĞLU Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki : "Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı