T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008

3

4 SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi, 17 Mayıs 2007 Tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Erciyes Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim veren Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nevşehir Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Nevşehir Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim veren Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim veren Ürgüp Meslek Yüksekokulu Nevşehir Üniversitesi ne bağlanmıştır. Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Yapılanmasını devam ettiren üniversitemiz için bilinçli bir kurumsal gelişim sürecinin başlatılması ve sürdürülmesi adına ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve hizmet içi eğitimlerin tamamlanması, Üniversitenin amaç ve hedeflerinin belirlenerek Stratejik Planın oluşturulması, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hesap verilebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için organizasyon, süreç ve yöntemleri oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir. Üniversitemize her alanda destek veren üst kuruluşlarımıza, Üniversitemizin bütün yöneticilerine akademik, idari personel ve geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilerimize şükranlarımı sunuyor, teşekkürlerimi arz ediyorum. Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Rektör (Tedviren) NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

5 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 2 A. Misyon ve Vizyon 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 1. Rektör 2 2. Dekan 2 3. Yüksekokul Müdürü 3 4. Enstitü Müdürü 3 5. Senato 3 6. Üniversite Yönetim Kurulu 4 7. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları Genel Sekreterlik Özel Kalem İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Savunma Uzmanlığı Hukuk Müşavirliği 9 8. Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlileri Taşınır Konsolide Görevlisi 10 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar Eğitim Alanları Derslikler Sosyal Alanlar Toplantı Konferans Salonları Öğrenci Kulüpleri Hizmet Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 14

6 4- İnsan Kaynakları İdari Personel Akademik Personel Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Diğer Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel Başka Ünversite ve Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel İşçiler Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri İdari Hizmetler Genel Sekreterlik Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu Nevşehir Meslek Yüksekokulu Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 26 II- AMAÇ ve HEDEFLER 29 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 29 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri 30 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 31 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1.1- Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar 32 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 34 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 35

7 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemizin misyonu ; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek; şehrinde ve bölgesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektir Vizyon Vizyonumuz; Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Rektör Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitimöğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan,ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde,bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 2. Dekan Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 2 Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

8 Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekildi kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitimöğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur- 3. Yüksekokul Müdürü Yüksekokul müdürü dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. 4. Enstitü Müdürü Enstitü müdürü dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 5. Senato Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giricek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmekle sorumludur. Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet KARAKAŞ Ssma ve Vefa Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa AYTEKİN Ürgüp Sebahat Toksöz MYO Müdürü Doç. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Nevşehir Meslek Yüksek Okulu Müdürü 2007 Yılı Senatosu Aralık 2007 Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Rektör ( Tedviren ) Prof. Dr. Metin HÜLAGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Öğr. Gör.Ersan KABALCI Hacı Bektaş MYO Müdür V. Çağatay ÖZÜNÜSEVEN Öğrenci Konseyi Başkanı Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN Ticaret ve Turizm Fakültesi Dekan Vekili NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 3

9 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 6. Üniversite Yönetim Kurulu Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak 7. Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN Ticaret ve Turizm Fakültesi Dekan Vekili Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Rektör ( Tedviren ) Tedviren Erciyes Üniversitesi Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. GENEL SEKRETER Prof. Dr. Metin HÜLAGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet KARAKAŞ Ssma ve Vefa Sağlık Yüksek Okulu Müdürü GENEL SEKRETERLİK VE DAİRE BAŞKANLIKLARI (TEDVİREN) Sema ASLAN SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞK. Metin AKGÖBEK GENEL SEKRETER YARDIMCISI Dr. Hasan ÖZSOY BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI Fidan IŞIK GENEL SEKRETER YARDIMCISI İsmail ÖZDEMİR KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Sümeyye KUZLAK HUKUK MÜŞAVİRİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI Gülnur YAKAN İsmail KAYAR- Zübeyde ÇELEBİ ( den itibaren) Cengiz Topel ERTAŞ PERSONEL DAİRE BAŞKANI Adem ÖZSOY ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI Ahmet GÜMÜŞSOY- Ahmet TOPAKTAŞ ( den itibaren) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI Hacı Mustafa UÇAR YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANI Fikret YAĞMUR 4

10 7.1- Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin, verimli düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak Basın ve Halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak 7.2- Özel Kalem Rektör ile Üniversite personeli ve öğrencisi arasında iletişimi kurmak, birimler arasında gerekli iletişimi kurmak, bazı tören ve toplantıları organize etmek, Üniversite ile ilgili bilgi vermek, gerekli doküman, kitap, bilgi ve belgeleri sağlamak, telefon ve randevu trafiğini kontrol etmek, bayram yeni yıl, özel günlerle ilgili davetiyelerin hazırlanmasını ve gönderilmesini sağlamak, gelen misafirlerle ilgilenmek, Rektör Bey in verdiği diğer talimatları yerine getirmek 7.3- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer merkezler (Hastaneler) ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin, serbest ödenekler nisbetinde satınalma işlerini yürütülmesi Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması ve kiralanması Yurtdışı alımlarda akreditif ve gümrük işlemlerinin yürütülmesi Akademik ve İdari personel ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavi giderlerine ait işlemlerin yapılması Üniversitemiz personelinin yurtiçi sürekli görev yollukları (emekli yollukları) ile merkez kampusta görev yapan personelin yurtiçi ve yurtdışı yolluk işlemlerinin yapılması Ayniyat işlemlerinin (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolama, zimmet,terkin,devir ve sayım) yapılması Araştırma Projeleriyle ilgili satın almaların yapılması ( TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen Projeler Dahil) Rektörlüğün vereceği görevleri yapılması NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 5

11 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 7.4- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programınauygun olarak hazırlamak, idare faliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesine, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek Muhasebe hizmetlerini yürütmek Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak Taşınır ve taşınmazlar için icmal cetveli düzenlemek İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek 7.5- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversitemiz öğrenci, personel ve personel yakınlarının ilk müracaatının yapıldığı mediko sosyal tesisinin yürütülmesi Genelde öğrenci kulüpleri aracılığıyla öğrenciler için Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Pop ve Rock Konserleri, Halk Oyunları, Tiyatro ve benzeri alanlarda yeteneklerine göre etkinliklerin düzenlenmesi Üniversitemizce belirli gün ve haftalarda sempozyum, panel, konferans, sergi gerçekleştirilmesi, piknik turizm ve eğitim amaçlı gezilerin gerçekleştirlmesi Üniversitemiz personel çocuklarına hizmet veren kreş hizmetlerinin yürütülmesi Personel ve Öğrenci Yemekhanesi hizmetlerinin yürütülmesi Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü aracılığıyla çeşitli dallarda fakülte ve yüksekokullar arası müsabakalar düzenlenmesi Kapalı yüzme havuzu, Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, ilk yardım istasyonu, Yükseklik Fizyolojisi Araştırma Enstitüsü ve 50 yataklı kayak tesisleri ile öğrencilerimize hizmet verilmesi Barınma, beslenme, yarı zamanlı çalışma, nakit burs ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin yürütülmesi İhtiyaç sahibi öğrencimize burs sağlanması ve ücret karşılığı çalıştırılarak desteklenmesi 6 Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunulması ve bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahalarının açılması, kamp yerleri sağlanması, tedavi merkezi ve benzeri diğer tesislerin kurulması, kiralanması, işletilmesi ve işlettirilmesi

12 7.6- Personel Daire Başkanlığı Akademik Hizmetler 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri, 33. maddesi uyarınca yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlileri, 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanları, 35. maddesi uyarınca yurtiçinde lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileri, 36. maddesi uyarınca kısmi statüye atanan öğretim üyeleri, 38. maddesi uyarınca herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında Üniversitemiz öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, 39. madde uyarınca kısa ve uzun süreli görevlendirmeler, 40/a ve 40/b maddeleri uyarınca ders görevlendirmeler ile ilgili işlemler Yurtiçinde Lisansüstü Eğitim Programı(YLE) ile Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYEP) kapsamındaki araştırma görevlileri hakkında yapılan işlemler 1416 Sayılı Kanun uyarınca üniversiteler adına Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurtdışında lisansüstü eğitim görenlerden mecburi hizmetini yapmak üzere Üniversitemize atanması uygun görülen öğretim elemanları ile ilgili yapılan işlemler Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili yapılan işlemler ve terfiler İdari Hizmetler Açıktan ve naklen kadro istemi ve bu kadroların kullanılması ile ilgili işlemler Açıktan atamalar ile ilgili işlemler ve kurum içi ve kurum dışı naklen atamalar ile ilgili işlemler Aday Personelin Hizmet İçi Eğitimine alınması ile ilgili işlemler ve aday memurların asli memurluğa atanması ile ilgili işlemler Kadro Değişikliği ve Kadro İhdası ile ilgili işlemler Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları hazırlanması ile ilgili işlemler Geçici işçi vizesi ile ilgili işlemler 657 Sayılı DMK nun 4/B ve 4/C maddesine göre sözleşmeli personel ile ilgili işlemler Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili işlemler ve Terfi İşlemleri İntibak İşlemleri Askerlik İle ilgili İşlemler (Ayrılış-Başlayış) ve Ücretsiz İzin ile İlgili İşlemler(Ayrılış - Başlayış) Kadro Boşaltma onayı (Emeklilik) ile ilgili işlemle Ölüm ve müstafi onayı ile ilgili işlemleri Sendika işlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64.maddesi uyarınca olumlu sicil alan personellin onaylarının alınması işlemleri ve istifa onayı işlemleri Giyecek yardımı ile ilgili işlemler Sicil Hizmetleri: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER İdari ve akademik personelin sicil raporlarının düzenlenmesi ve tasnifi Disiplin ve ceza işlemleri ve Nakil gelen personelin sicil dosyası ile ilgili işlem ve yazışmaları İdari ve akademik personelin emeklilik işlemleri Sigorta ve Bağ-Kur da geçen hizmetlerin memuriyet hizmeti ile bu hizmetlerin birleştirilmesi Askerlik tecil işlemleri ve askerlik borçlanmaları 7

13 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Emekli sicil numarası isteme ile ilgili işlem ve yazışmalar Ücretsiz izin borçlanması ile ilgili işlem ve yazışmalar Emekli Sandığı ile yapılan diğer yazışmalar ve fiili hizmetle ilgili işlemler Çalışan personelin sicil dosyaları ile ilgili işlem ve yazışmalar ve ayrılan personelin sicil ile ilgili işlem ve yazışmalar ve Mal Bildirim Beyannamesi ile ilgili işlem ve yazışmalar Kurumumuz çalışanlarına ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık karnesi düzenlenmesi İzin ile ilgili işlemler ve istirahat raporları ile ilgili işlemler 7.7- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgilendirme Hizmetleri Kayıt Hizmetleri Web Hizmetleri Yaz okulu, Doktora, Yüksek lisans, Sınav, Ders Programı Hazırlama Hizmetleri 7.8- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Her kitabın künyesi belirlenerek kataloglanması, konu tespitinin yapılarak Library of Congress sınıflama sistemine göre raftaki yerinin belirlenmesi Künyelenen kitapların kütüphane otomasyon programına girilerek iade tarihi kağıdı ve sırt etiketleri üretilmesi, kütüphaneye ait olduğunu belirleyen damgalarla damgalanması Kütüphane web sayfasında koleksiyona yeni katılan kitap listelerin yayınlanması Yıl sonunda da dergi adına göre alfabetik olarak dergi deposunda rafa yerleştirilmesi yıprandığı tespit edilen kitapların kayıtlarının tutularak cilde gönderilmesi Enstitülerden ve Tıp Fak. Dekanlığından gelen tezlerin programa kayıt edilerek, damgalanması ve tez deposuna yerleştirilmesi Üniversite matbaasında basılan eserlerin ISSN, ISBN ve Bandrollerinin Kültür Bakanlığından alınması, eser sahibine telif ücreti ödemek için gerekli çalışmaların yapılması Ödünç verme hizmetinin gerçekleştirilmesi Kitap tarama sistemiyle istenen konudaki kitaplara kolay erişimin sağlanması ve veri tabanıyla elektronik kaynaklara erişim hizmetinin sağlanması Öğrencilere kütüphane kullanımı konusunda detaylı bir eğitim programı uygulanarak, kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon turları düzenlenmesi Kablosuz Ağ (wireless) bulunan salonumuzla öğrencilere internet hizmeti verilmesi Okuma Salonu ile günlük gazetelere, güncel dergilere ve popüler kitaplara, romanlara daha çabuk erişimin sağlanması 7.9- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İnternet Erişimi, (kampüsler içinde kablolu ve kablosuz) Elektronik posta adresi Veri tabanlarına uzaktan erişim hizmeti DNS, MRTG hizmetleri Web tasarım ve site bulundurma hizmeti Öğrenci işleri otomasyonu projesi (sürekli güncellenmektedir) Personel Yönetim sistemi yazılımı (sürekli güncellenmektedir.) 8 Yazılımlar konusunda kullanıcı eğitimleri

14 Şartname hazırlama sistem seçimi işlemleri, gerektiğinde birimlere danışmanlık Anket, raporlama ve istatistik çalışmaları Uç kullanıcılara donanım ve işletim sistemi destek hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. Üniversitenin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak. Üniversitenin elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. Isı santralleri ile ilgili işleri yürütmek. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek Savunma Uzmanlığı Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi Yangından korunma ve önleme tedbirlerinin alınması, itfaiyenin standartlarının tespit edilmesi, personelin eğitilmesi, denetlenmesi ve koordinasyonun sağlanması Hukuk Müşavirliği Üniversitemizin taraf olduğu (davalı, davacı, müdahil, alacaklı, borçlu olduğu) her türlü hukuksal, yargısal, idari konularda görevlerin üstlenilmesi, davalar, icralar, itirazlarla ve benzeri konularda hukuki görevlerin yerine getirilmesi, Rektörlük tarafından verilen hukuki konularla ilgili görevlerin zamanında eksiksiz yapılması ve verilen talimatların yerinegetirilmesi Üniversitemiz içerisinden istenebilecek hukuki görüşleri cevaplanması kanuni, idari konularda resmi mevzuata uygun aydınlatıcı açıklamalarda bulunulması, hukuki bilgi verilmesi, Üniversitenin her türlü hukuksal sorunlarında Rektörlükle birebir çalışılması İhalelerde hukuki görev üstlenmek, etik kurul Üyeliğinde bulunmak, cezai, idari disiplin soruşturmalarını takip etmek, denetlemek, görevlendirme yapmak, soruşturmaların mevzuata, hukuka uyarlığını kontrol etmek, icra takiplerini yapmak, hukuki konularda olabilecek bütün yazışma ve verilecek her türlü görev alanı içerisinde yerine getirmek gibi görevlerin yürütülmesi NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 9

15 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 8. Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri 8.1- Harcama Yetkilisi Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. harcama Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur Gerçekleştirme Görevlileri Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ve Taşınır Kontrol Yetkilileri Birimler Harcama Yetkilileri Gerçekleştirme Görevlileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Hacı Bektaş Meslek Yüksek Okulu Sema ve Vefa Sağlık Yüksek Okulu Nevşehir Meslek Yüksek Okulu Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN (Dekan) Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN (Dekan V.) Ersan KABALCI (Yüksek Okul Müdürü) Prof. Dr. Nimet KARATAŞ (Yüksek Okul Müdürü) Doç Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA (Yüksek Okul Müdürü) 8.3- Taşınır Konsolide Görevlisi Coşkun KARACAOĞLAN (Fakülte Sekreteri) Erkan SARIKAYA (Fakülte Sekreteri) Selçuk ÖZDAŞ (Yüksek Okul Sekreteri) Abdullah TOPAÇLI (Fakülte Sekreteri) Özdemir CİNGİ (Yüksek Okul Sekreteri) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Habip İDİZ (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) Erkan SARIKAYA (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) Selçuk ÖZDAŞ (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) Abdullah TOPAÇLI (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) Özdemir CİNGİ (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında Strateji Geliştirme birimi yöneticisine bağlı mali hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. 10

16 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar REK.FAK.Y.OK.ENST. MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M 2 İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR Derslikler Laboratuvar Kantin Kafeterya vb TOPLAM 2008 YILINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI ALANLAR M 2 İDARİ BİNALAR NAKLİ YEKÜN Nevşehir kampüsü 0 0 Sema Küçük S.Y.O S.Y.O (İncekara) Fen Edebiyat Fak TOPLAM ÜNİV. KAMPÜS ALANI m 2 İktisadi ve İdari B.Fak Nevş. Kamp. Turizm İşl.Y.O TOPLAM NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ BAĞIŞ YAPILARI S.NO İNŞAATIN ADI BAĞIŞ SAHİBİ İNŞAAT ALANI(m 2 ) BİTİŞ TARİHİ 1 SEMA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEK OKULU VEFA KÜÇÜK Devam ediyor 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ NEVŞEHİR EĞİTİM VAKFI Devam ediyor 3 İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ NEVŞEHİR EĞİTİM VAKFI FAKÜLTELER 1.2- Eğitim Alanları Derslikler DERSLİKLER Anfi Kapasitesi 0-50 Sınıf Bilgisayar Labaratuarı Diğer Labaratuarlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 13 2 MESLEK YÜKSEK OKULLARI Hacı Bektaş Meslek Yüksek Okulu 10 2 Anfi Kapasitesi Sınıf Bilgisayar Labaratuarı Diğer Labaratuarlar Anfi Kapasitesi Sınıf Bilgisayar Labaratuarı Diğer Labaratuarlar NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER Nevşehir Meslek Yüksek Okulu Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu TOPLAM

17 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 12 FAKÜLTELER 1.3- Sosyal Alanlar SOSYAL ALANLAR Kantinler Kantin Alanı m 2 Kafeteryalar Kafeterya Alanı m 2 Ambarlar Ambar Alanarı m 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi MESLEK YÜKSEK OKULU Hacı Bektaş Meslek Yüksek Okulu Nevşehir Meslek Yüksek Okulu Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu TOPLAM FAKÜLTELER 1.4- Toplantı Konferans Salonları SOSYAL ALANLAR Kapasitesi 0-50 Toplantı Salonu Kapasitesi Konferans Salonu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 1 MESLEK YÜKSEK OKULLARI Nevşehir Meslek Yüksek Okulu 1 TOPLAM 2 2 SOSYAL ALANLAR FAKÜLTELER 1.5- Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüp Sayısı Öğrenci Kulüp Alanı m 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 9 12 MESLEK YÜKSEK OKULU Hacı Bektaş Meslek Yüksek Okulu 1 20 Nevşehir Meslek Yüksek Okulu 5 TOPLAM FAKÜLTELER 1.6- Hizmet Alanları FİZİKSEL ALANLAR Çalışma Odası (Akademik) Çalışma Odası Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı ( Kişi ) Çalışma Odası (İdari) Çalışma Odası Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı ( Kişi ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI Hacı Bektaş Meslek Yüksek Okul Nevşehir Meslek Yüksek Okulu Sema Ve Vefa Sağlık Yüksek Okulu TOPLAM Servis Arşivler Servis Alanı Arşiv Alanları m 2 Kullanan Sayısı ( Kişi )

18 2- Örgüt Yapısı NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER 13

19 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GENEL BİLGİLER FAKÜLTELER 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BİLGİSAYARLAR VE KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Bilgisayarlar Diz Üstü Bilgisayar Sayısı Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi YÜKSEK OKULLAR Hacı Bektaş Meslek Yüksek Okulu Nevşehir Meslek Yüksek Okulu Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu 53 TOPLAM DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR FAKÜLTELER Projeksiyon Cihazı Slayt Makinası İdari Amaçlı (Adet ) Eğitim Amaçlı (Adet ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi MESLEK YÜKSEK OKULLARI Hacı Bektaş Meslek Yüksek Okulu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Nevşehir Meslek Yüksek Okulu Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek TOPLAM İnsan Kaynakları 4.1- İdari Personel İdari Personel Sayısı YILLAR GİH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM Kamera Televizyon Müzik Seti Tarayıcı Projeksiyon Cihazı Slayt Makinası Tepegöz Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Televizyon Mikroskop Dvd Müzik Seti Tarayıcı 14

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008 SUNUŞ 1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi 2007 Yılında 15 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksek Okulu, 5 Enstitü, 5 Bölüm, 13

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan BAKKAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı Editör : İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Prodüksiyon : Creatica

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 4 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz 7 Mayıs 7 tarihinden itibaren

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı