Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa"

Transkript

1

2 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar.

3 SUNUŞ Kalkınma planlarının ve programların içerdiği hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kamu kaynaklarının rasyonel kullanımını, verimliliğini, saydamlığını ve hesap verebilirliğini öngören 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bütçelerin hazırlanıp uygulanması ile muhasebeleştirme, raporlama ve mali kontrol açılarından köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu kanunun Mali saydamlık başlığını taşıyan 7. maddesinde, Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir ifadesine ve Hesap verme sorumluluğu başlığını taşıyan 8. maddesinde, Her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlandırılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır ifadesine yer verilmiştir. Kanun un 41. maddesinde ise, yukarıda belirtilen maddelere istinaden, kamu idarelerinin faaliyet raporlarını her yıl kamuoyuna açıklamalarından söz edilmektedir. Elinizdeki bu rapor, hem bu hukuksal gereği yerine getirmek, hem de günümüzde açık, şeffaf, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışını açığa vurmak adına kaleme alınmıştır. Çağdaş yönetim anlayışı, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının kamuya anlatılmasını gerektirmektedir. Üniversiteler, bu gereği yerine getirmede en çok öne çıkması gereken kurumlardır. Bu anlamda, üniversitelerin aydınlatma ve örnek olma işlevlerinin belirleyici olduğunu söylemek mümkündür yılında 5467 sayılı Kanun ile kurulan Giresun Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde, Devletimizin büyümesi ve güçlenmesi yolunda çaba içinde olan, Cumhuriyetimizin aydınlattığı yolda ilerleyen, bulunduğu ve bir parçasını oluşturduğu kente ve çevreye karşı sorumluluk duyan bir üniversitedir. Önü açık, potansiyel sahibi ve hızlı büyüme eğilimi içinde bir üniversite olarak bulunduğu bölgede öne çıkma gayreti içerisindedir. I

4 2014 yılı sonunda Üniversite bünyesinde, 10 fakülte, 5 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 12 uygulama ve araştırma merkezi, 3 enstitü ve 1 devlet konservatuvarı bulunmaktadır. Yine 2014 yılı sonunda; Üniversitemiz 2013 yılındaki olan öğrenci sayısını ye; 628 olan akademik personel sayısını 725 e, 340 olan idari personel sayısını 344 e çıkarmış bulunmaktadır. Üniversitemizin öğrencileri ile akademik ve idari personelin birbiri ile kenetlenmiş olarak bir aile ve işletme bilinci içerisinde huzurlu bir ortamda olmaları ve çalışmaları amaçlanmaktadır. Bu rapor ve bu rapora konu olan iyi ve güzel şeylerin ortaya çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bu güne kadar iyi ve güzel şeyleri, bütün çalışanları ile birlikte yapmıştır. Bu birlikteliğin daha ileriye götürülerek, iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini daha çok karşılayacağımızı belirtmek isterim. Hayata açılan bilgi limanı olan Giresun Üniversitesi, Karadeniz in parlayan ve yükselen yıldızıdır. İlimizin ve Türkiye nin aydınlık yüzü ve geleceğidir. Saygılarımla. Şubat 2015 Prof. Dr. Aygün ATTAR Rektör İ Çİ NDEKİ LER II

5 SUNUŞ I I-GENEL BİLGİLER 1 a.misyon Vizyon ve Değerler 4 b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 c. İdareye İlişkin Bilgiler 8 1.Fiziksel Yapı 8 2. Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 54 II- AMAÇ VE HEDEFLER 57 a.idarenin Amaç ve Hedefleri 57 b. Temel Politika ve Öncelikler 63 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 64 a.mali Bilgiler 64 1.Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 79 b.performans Bilgileri 80 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 122 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 123 a.üstünlükler 123 b. Zayıflıklar 125 V- ÖNERİ VE ÖNLEMLER 126 Ek 1.Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 127 Ek 2.Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı 128

6

7 I-GENEL BİLGİLER Giresun Üniversitesi 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanunu na tarih ve 2611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5467 Sayılı kanuna eklenen Ek:65 inci madde ile kurulmuştur. Üniversitemizin temeli, 1962 yılında Kız Öğretmen Okuluyla atılmıştır. Bu, aynı zamanda Eğitim Fakültemizin temelinin atıldığı tarihtir eğitim-öğretim yılında Giresun İlk Öğretmen Okuluna; eğitim-öğretim yılında ise, statüsü değiştirilip (üç yıllık yatılı-gündüzlü) Giresun Öğretmen Lisesine ve (iki yıllık yatılı-gündüzlü) Giresun Eğitim Enstitüsüne dönüştürülen bu okul, eğitim-öğretim yılından itibaren Giresun Eğitim Enstitüsü olarak öğretime devam etmiştir yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan bu okul, aynı yıl, iki yıllık Giresun Eğitim Yüksekokulu adını almış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi ne bağlanmış; 1992 yılında KTÜ Giresun Eğitim Fakültesi halini almıştır. Halen 2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 yılında KTÜ ne bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra 2006 yılında Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 yılında KTÜ ne bağlı olarak kurulmuştur yılında Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi, 2007 yılında kurulmuştur yılında Görele Güzel Sanatlar Fakültesi ve Tirebolu İletişim Fakültesi, kurulmuştur. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Üniversitemiz kuruluş Kanunu ile 2006 yılında kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ise, Tıp Fakültesi ile birlikte 2007 yılında kurulmuştur. Sağlık Yüksekokulu, 1992 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde sağlık meslek lisesi binaları içerisinde açılması kararlaştırılan 27 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan biri olarak eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Daha sonra 1996 yılında KTÜ ne bağlı Sağlık Yüksekokulu olarak, lisans düzeyinde eğitim veren bir kurum haline gelmiştir yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. 1

8 Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 15 Ekim 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur Giresun Meslek Yüksek Okulu, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyete geçmiş ve bu okul daha sonra 1982 yılında KTÜ ne devredilmiştir yılına kadar KTÜ ne bağlı olan Yüksekokul, bu tarihte Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır.2012 yılında Teknik bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak 2 ye ayrılmıştır. Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu, 2005 yılında Alucra Meslek Yüksekokulu olarak Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ne bağlı olarak kurulmuş, eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış, 2006 yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, 1997 yılında kurulmuştur.2012 yılında Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak 2 ye ayrılmıştır. Daha önce Cumhuriyet Üniversitesi ne bağlı olan Yüksekokul, 2006 yılında Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında Tirebolu Meslek Yüksekokulu olarak KTÜ ne bağlı olarak kurulmuş, 2006 yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Tirebolu İletişim Fakültesi, 14 Ağustos 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu, Eynesil Meslek Yüksekokulu olarak Kasım 2007 de kurulmuştur eğitim-öğretim yılında öğrenci almıştır. Espiye Meslek Yüksekokulu, Keşap Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı, Temmuz 2008 de kurulmuştur. Üniversiteler bünyesinde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları konusu 11/07/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve yeni üniversiteler kurulması konusundaki 5467 ve 5662 sayılı Kanunlar ile bazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının ad ve bağlantıları değiştirilerek yeni kurulan üniversitelere bağlandığı dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, tarihinde YÖK kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı bulunan Giresun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Giresun Üniversitesi ne Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak devredilmiştir. 2

9 Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırmalar Merkezi ile Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi 2007 yılı içinde kurulmuştur. Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi ise 2009 yılında kurulmuştur. Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 05 Temmuz 2012, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 22 Temmuz 2012, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi 22 Temmuz 2012, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 12 Aralık 2012, Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi 12 Haziran 2013, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 10 Temmuz 2013, Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Ekim 2013, İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 Kasım 2014 tarihlerinde kurulmuştur. 13 Nisan 2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Rektörlüğe Bağlı Bölümler olarak, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Beden Eğitimi Bölümü ve Enformatik Bölümü kurulmuştur. Sivil Havacılık Yüksek Okulu 24 Ekim 2011 tarihinde kurulmuştur. Dereli Meslek Yüksek Okulu 29 Aralık 2010 tarihinde kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi 30 Aralık 2010 tarihinde kurulmuştur. İslami İlimler Fakültesi 8 Eylül 2012 tarihinde kurulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulu 8 Eylül 2012 tarihinde kurulmuştur. Turizm Fakültesi 16 Mayıs 2013 tarihinde kurulmuştur. 3

10 A. Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon Ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek; mensuplarının ve bir parçası olduğu toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlamak; kent ile bölge ile ülke ile ve dünya ile uyumlu ve kaynaşmış, bunlardan etkilenen ama aynı zamanda bunları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek akademik çalışmalar yapmak; temelinde aklın ve bilimin yer aldığı genel aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın gelişimine ve evrensel ilerlemeye katkı sağlamak misyonunu üstlenmiştir. Vizyon Giresun Üniversitesinin vizyonu; yaşanacak değişim ve gelişmelerle oluşacak yarının eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bir bilgi limanı olmaktır. Atatürkçülük Yurtseverlik Hukukun üstünlüğü Bilimsellik Katılımcılık Toplumsal yararlılık Güvenilirlik Sorumluluk Saydamlık Evrensellik Araştırmacılık Kalite ve verimlilik Fırsat eşitliği Çevre bilinci Hesap verebilirlik Özgürlük Çağdaşlık Değerler 4

11 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Anayasanın 130. maddesinin birinci fıkrasında Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur ve dokuzuncu fıkrasında Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. ifadesi yer almaktadır Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmıştır: a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde 5

12 bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5436 sayılı Kanunla değişikliğe uğramıştır sayılı Kanunun 11. maddesinde üst yöneticinin; idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından; sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan; kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden; mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu ve üst yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği hüküm altına alınmıştır. 6

13 Diğer Yasal Yükümlülükler Yukarıda sıralanan Anayasa ve yasa hükümlerinin yanı sıra Yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir dizi mevzuat bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır: 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Damga Vergisi Kanunu 237 Sayılı Taşıt Kanunu 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararname 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 7

14 Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar Faaliyet ve Hizmetlerimizi İlgilendiren Diğer Mevzuatlar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Giresun Üniversitesi Rektörlük İdari Binası yapım projesi 1887 yılında hazırlanarak 1892 yılında tamamlanan aynı zamanda şehre zenginlik katan önemli bir kültür varlığıdır. Kale Mahallesi Merkez Rektörlük Binası bünyesinde Hukuk Müşavirliği, Erasmus Ofisi ile Döner Sermaye İşletmeler Müdürlüğünü barındırmaktadır. Üniversitemiz Güre Yerleşkesi, Gazipaşa Yerleşkesi, Nizamiye Yerleşkesi olmak üzere Giresun Merkezde üç büyük yerleşkede konumlanmıştır. Bu üç yerleşke dışında Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin olduğu üç yerleşim alanı daha bulunmaktadır. İslami İlimler Fakültesi faaliyetlerini Gazi Caddesi üzerindeki tahsisli binada, Yabancı Diller Yüksekokulu Topal Sokak taki ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek hizmet binası da (Hastane) Nizamiye Mahallesi ndeki kiralık binalarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Giresun Merkez Güre mevkiindeki Güre 8

15 Yerleşkesinde Rektörlük Ek Hizmet Binası, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yedi Daire Başkanlığı ile açık spor alanları, merkez kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır. Eğitim, yeni binalarda ve geniş dersliklerde verilmektedir. Gazipaşa Yerleşkesi şehir merkezinde yer almaktadır. Yerleşke içinde Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSEM), Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, misafirhane ile spor salonu, kütüphane, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır. Şehir merkezimizde bulunan bir diğer yerleşkemiz de Nizamiye yerleşkesidir. Yerleşke içinde; Morfoloji Binası, Mediko-Sosyal Merkezi ve KARASAM(Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi) bulunmaktadır. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi(Hastane)Debboy mevkiinde bulunup 04 Temmuz 2013 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin olduğu diğer yerleşkeler Alucra, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ilçelerinde konumlanmıştır. Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Alucra ilçemizde bulunmaktadır. Okulumuzun bünyesinde derslikler, bilgisayar laboratuarları, konferans salonu, toplantı salonu, sosyal alanlar, ve kantin bulunmaktadır. 9

16 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bulancak ilçemizde bulunmaktadır. Bulancak, nüfus itibariyle Giresun ilinin en büyük ilçesidir. Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda ağırlıklı olarak Turizm sektörüne yönelik vasıflı eleman yetiştirilmektedir. Dereli Meslek Yüksekokulu Dereli ilçemizde bulunmaktadır. Ancak henüz eğitim ve öğretim hizmeti vermeye başlamamıştır. Espiye Meslek Yüksekokulu Espiye ilçemizde bulunmaktadır. Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Eynesil ilçemizde bulunmaktadır. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Görele ilçesinde, Tirebolu İletişim Fakültesi, Tirebolu ilçesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Piraziz ilçesinde yer almaktadır. Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Görele ilçesinde yer almaktadır. Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar ilçe merkezinde yer almaktadır. Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bulancak ilçe merkezinde yer almaktadır. Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar ilçe merkezinde yer almaktadır. Bünyesinde; laboratuvarlar, atölyeler, kantin, spor salonu ve konferans salonu bulunmaktadır. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu bünyesinde; laboratuvarlar, konferans salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca donanımlı bir de teknoloji sınıfı mevcuttur. Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu, Alucra ilçesinde yer almaktadır. Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu bünyesinde laboratuvarlar bulunmaktadır. Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu Eynesil İlçesinde yer almaktadır. Ayrıca, Espiye, Dereli ve Keşap ilçelerinde Meslek Yüksekokullarımız kurulmuştur. 10

17 REKTÖRLÜK- FAKÜLTELER- YÜKSEKOKULLAR- ENSTİTÜLER EĞİTİM ALANI MEVCUT FİZİKİ ALANLAR m 2 SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI Kantin Açık Kapalı (*) İDARİ BİNALAR Derslik Laboratuvar Kaft. Vb. Lojman/Misafirhane Yurtlar spor Tesisi Spor Tesisi Toplam Rektörlük Binası(Şehir) Nizamiye 1.Blok * Nizamiye Küçük Bina Gazipaşa A Blok ** Gazipaşa B Blok *** Gazipaşa C Blok Gazipaşa MYO Gazipaşa Misafirhane/Uyg.Oteli Gazipaşa Prefabrik ** Gazipaşa K.S.S Gazipaşa Mobilya İşlik Güre A-B-C Bloklar Güre D-E Bloklar Güre F-G-H Bloklar Güre Rektörlük Hizmet Binası Güre Yemekhane ve Sos.Tes.Binası Güre Isı Merkezi Güre Merk.Lab Güre Prefabrik Güre Lojmanlar Güre Çamlık Sosyal Tesisleri

18 Tirebolu İletişim Fakültesi Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi Şebinkarahisar UBYO Bulancak UBYO Görele Binası Alucra MYO Şebinkarahisar MYO(Teknik) Şebinkarahisar MYO(Sosyal) Şebinkarahisar İşlik Şebinkarahisar Fırın Tirebolu MBMYO Eynesil Kamil NALBANT MYO Espiye MYO Keşap MYO Dereli MYO Yabancı Diller Yüksekokulu Tıp Uygulama Merkezi Merkezi Laboratuvar KARASAM Misafirhane Uygulama Oteli Ahmet Yılmaz Lojmanları Sağlık Uyg. Ve Arş. Merkezi Sahil SET (Kafeterya) Sahil SET (Rek. Kon.) Sahil SET (Havuz) Sahil SET (Apart Evler) Sahil SET (Kreş) Sahil SET (Lojman) Fen-Edebiyat Fak. I.Kısım Fen-Edebiyat Fak. II.Kısım T O P L A M

19 MEVCUT FİZİKİ ALANLARIN DAĞILIMI(m 2 )

20 MEVCUT FİZİKİ ALANLARIN DAĞILIMI(%) %5,76 %6,1 %0,12 %0,48 %6,79 %24 %56,75 İDARİ BİNA DERSLİKLER LABORATUVARLAR KANTİN,KAFETERYA VB LOJMAN,MİSAFİRHANE AÇIK SPOR TESİSİ KAPALI SPOR TESİSİ 14

21 2.Örgüt Yapısı Giresun Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre organizasyon yapısını kurmuştur. Yükseköğretim Kanunu nun 13. Maddesi ile Üniversite organları; Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Akademik Yapı Giresun Üniversitesi nin akademik yapısı, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu na göre fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile bölümlerden oluşmaktadır. Fakülteler / Enstitüler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 16. Maddesi ile fakülte organları; dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 11 fakülte bulunmaktadır sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 19. maddesi ile enstitü organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 3 enstitü bulunmaktadır. Fakülteler Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tirebolu İletişim Fakültesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Turizm Fakültesi Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konservatuar / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20. maddesi ile yüksekokul organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. 15

22 Konservatuvar/Yüksekokullar Devlet Konservatuvarı Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sivil Havacılık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Dereli Meslek Yüksekokulu Espiye Meslek Yüksekokulu Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Keşap Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Merkezler 2547 Sayılı Kanun un 7-d-2 maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile uygulama ve araştırma merkezi kurulabilir. Üniversitemizde 11 merkez bulunmaktadır. Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 16

23 Bölümler 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 21. Maddesine göre bölümler, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Üniversitemizde 3 bölüm bulunmaktadır. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Enformatik Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü İdari Yapı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51. Maddesi ne göre üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur. Üniversitemizin idari yapısı aşağıda yer almaktadır: Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Hukuk Müşavirliği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 17

24 2. Örgüt Yapısı GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURULUŞ ŞEMASI REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCILARI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI ARAŞTIRMA UYG.MERKEZLERİ DEVLET KONSERVATUVARI BÖLÜMLER EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANCAK UYG. BİL.YÜKSEKOKULU ALUCRA TURAN BULUTÇU MYO FINDIK ARŞ. VE UYG. MERKEZİ ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ BÖLÜMÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRELE UYG.BİL. YÜKSEKOKULU DERELİ MYO KADIN KADIN SORUNLARI UYG.VE ARŞ MERKEZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ GÖRELE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU ESPİYE MYO KARADENİZ STR.ARŞ.VE UYG.MERKEZİ UYG.MERKEZİ ENFORMATİK BÖLÜMÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ŞEBİNKARAHİSAR UYG. BİL. YÜKSEKOKULU EYNESİL KAMİL NALBANT MYO KARADENİZ KÜLTÜR UYG. VE ARŞ. MERKEZİ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKULU KEŞAP MYO KARİYER YÖN.VE BİL.UYG. VE ARŞ MERKEZİ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO MERKEZİ ARŞ. LAB. UYG. VE ARŞ. MERKEZİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO OKUL ÖNCESİ UYG. VE ARŞ. MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİL. MYO SAĞLIK UYG. VE ARŞ. MERKEZİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ ŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK BİLİMLER MYO SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ TURİZM FAKÜLTESİ TEKNİK BİLİMLER MYO TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYG.VE ARAŞ.MERKEZİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MYO UZAKTAN EĞİTİM UYG. VE ARAŞ. MERKEZİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYG. VE ARAŞ. MERKEZİ 18

25 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI REKTÖR REKTÖR YARDIMCILARI GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YRD. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİLG. İŞ. DAİ. BAŞKANLIĞI BİL. ARAŞ.PRJ. (BAP) İD. VE MALİ İŞ. DAİ.BŞK. DIŞ İLİŞKİLER KOORD. KÜTÜP. VE DOK.DAİ.BŞK. DÖNER SERMAYE İŞLT. MÜD. ERASMUS ÖĞR. İŞLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİ. BAŞKANLIĞI SAĞ. KÜLT. VE SPOR DAİ. BŞK. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRJ. GEL. DAİ.BAŞKANLIĞI *Bu şemada yer alan birimlerin sıralamaları alfabetik olarak yapılmıştır. YAPI İŞ. VE TEK.DAİ.BŞK. 19

26 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde hemen her alanda kullanıldığı ve anılan teknoloji ile ilgili gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bilinmektedir. Kısaca bilişim olarak adlandırabileceğimiz bu alanda yapılacak yatırımların stratejik planlamalar çerçevesinde son derece akılcı olarak gerçekleştirilmesi hem ülke kaynaklarının optimum kullanımı hem de kurum çalışan ve paydaşların memnuniyeti açısından son derece önemlidir. Bilişim alanında dünyadaki tüm akademik, bilimsel gelişmelerin yakından ve dikkatle takip edilmesi, doğru teknolojilerin kuruma kazandırılması ve sunumu yanında kurumlar kendi bünyelerindeki AR-GE çalışmaları sonucu ürettikleri değerlerle de bu yarışta ön saflarda yerlerini almak zorundadırlar. Giresun Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Yaklaşık öğrenci ve 1000 akademik ve idari personel e en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sorumluluğunda sunulan İnternet ve web hizmetleri ile Üniversitemizin yurt içi ve dışına tanıtımı en olgun düzeyde sağlanmakta gerçekleştirdiği yazılım üretme, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, idari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Hizmet sunumunda kaliteyi ve verimi arttırmak amacıyla yürütülen faaliyetleri ana hatları ile şunlardır; a)bilgisayarların kurulum ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek b)bilgisayar ağını sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenleyerek hizmete sunmak 20

27 c)akademik ve idari işlemlerde yazılımlar aracılığı ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunmak d)üniversitemiz ve öğrenci ile personelin dış dünyaya açılımı anlamında web sayfaları tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz yürütmek e)arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak f)akademik birimlere gerekli olduğunda teknik ve idari destek sağlamak g)teknoloji ve uygulamada örnek birim olarak gerek üniversiteler gerek birimler arasında ilkleri uygulamak h)üniversite işleyişi ile karar verme mekanizmalarına şeffaflık ve hız kazandırmak i)öğrenci ve personele yerleşke hayatını kolaylaştıracak önlemler almak, bu amaçla proje ve uygulamalar gerçekleştirmek j)kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek Ayrıca, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birimlerince yürütülen diğer faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır; YAZILIM ve TASARIM BİRİMİ: Yazılım projelerine ilişkin programlama, web sayfası tasarlama, web programlama, web güvenliği, yazılım güvenliği hizmetlerini yürütmekle görevlidir. -Yazılım Birimi: Üniversitemiz için geliştirilen bilgi sistemleri ve projelerin kodlama etkinliklerini yürütür. -Web Tasarım Birimi: Üniversitemizin web sitesinin tasarımları ve web programlama etkinliklerini gerçekleştirir. 21

28 ELEKTRONİK BAKIM ONARIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ: Tüm birimlerimiz ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı teknik arıza, sistem bozukluğu, çalışamama gibi sorunlara müdahale etmekle görevlidir. Bu arada elektronik aygıtların bakım işlemlerini de yürütür. -Teknik Servis Birimi: Bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek, basit kablolama v.b. işlemlerini yürütür. -Elektronik Bakım ve Onarım Birimi: Tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerini yürütür. AĞ ve SİSTEM YÖNETİMİ BİRİMİ: Üniversitenin merkezi ana sunucularının ve genel ağının güvenlik önlemleri alınmış olarak kesintisiz ve sağlıklı işletilmesinden sorumludur. -Ağ Yönetim Birimi: Tüm Üniversitenin ağ hizmetlerinin güvenli ve sağlıklı işletilmesinden sorumludur. Sistem Yönetim Birimi: Tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucularda kurulum, güncelleme, güvenlik, sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirmek ve 7/24 kesintisiz hizmet sunulmasından sorumludur. DONANIM ve TEKNİK ALT YAPI Tüm bilgi sistemleri, firewall,posta,ftp,web,dns hizmetlerinde çeşitli özelliklerde güçlü sunucularımız hizmet vermektedir. Tüm bilgi sistemleri, firewall,posta,ftp,web,dns hizmetlerinde çeşitli özelliklerde 18 adet sunucu hizmet vermektedir. TASARIM HİZMETLERİ 2014 yılında tasarım konusunda akademik birim ve personele web tasarım desteği verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca öncelikle birimlerimizin daha sonra da akademik personelimizin web sitelerini kolayca inşa edebilecek bir web sayfası geliştirilmiştir. 22

29 AĞ ve İNTERNET HİZMETLERİ Sürekli gelişen teknolojinin üniversitemize kazandırılması ve uygulanması, sunulan hizmetin kalitesi, kullanıcıların her geçen gün bilinçlenmesi sonucu İnternet kullanım kapasitesinde görülen artış, göz önünde bulundurularak Bant Genişliğimizin Bilgi İşlemde artırılması için ULAKBİM ile gerekli yazışmalar yapılmış ve 120 Mbps den 150 Mbps e yükseltilmiştir. Diğer birimlerimizde de Fiber-optik kablolar döşetilerek 10 Mbps Metro bağlantıya geçilmiştir. TEKNİK SERVİS VE ELEKTRONİK BAKIM ONARIM HİZMETLERİ: 2014 yılında ayda ortalama 30 bilgisayarın bakım ve onarımı yapılmış, ayrıca günlük ortalama 40 kullanıcıya telefonla teknik destek verilmiştir. Bu birimde 2 personel ve 4 öğrenci görev yapmaktadır. Üniversitenin tüm merkez ve bağlı birimlerine kendi alanlarında hizmet vermekte ve Üniversite bütçesine tasarruf yoluyla büyük oranda katkı sağlamaktadır. İDARİ İŞLER, OFİS VE İNTERNET HİZMETLERİ: 2014 yılında bir kısmı önceki yılda da yapılan bir takım işler titizlikle sürdürülmektedir. Kullanıcı sayımız ve İnternet hizmeti kalitemizin artması, ağ kullanım ve teknik destek hizmetlerinin artmasına yol açmıştır. Web hizmetleri birimi güncel ilan ve haberleri yayınlama, site içerik ve tasarım güncellemelerini gerçekleştirenin yanı sıra 2014 yılında 60 birimin web sayfasının güncellemelerini gerçekleştirmiştir. 3.1 Bilgisayarlar ve Ekipmanlar Üniversitemizde 1274 adet masa üstü, 190 adet taşınabilir bilgisayar ve 51 adet bilgisayar sunucusu idari ve eğitim amaçlı birimlerimizde kullanılmaktadır. 23

30 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR SUNUCULARI VE EKİPMANLARI Kütüphane Kaynakları Öğretime başlayan ve öğretime devam eden öğrenciler ile tüm personele kütüphaneyi tanımaları ve kütüphane kaynaklarını nasıl kullanacakları hakkında bilgi verilmektedir. Kütüphanemiz 2008 yılından itibaren katalog taramayı web üzerinde hizmete sunmaktadır. İsteyen kullanıcılara katalog tarama hakkında bilgi verilmektedir. Kütüphanemiz bünyesindeki kaynakların Üniversitemiz öğretim elamanları, idari personel ve öğrencileri tarafından belirli aralıklarla kütüphane dışında kullanımını sağlamak amaçlı hizmet verilmektedir. Kütüphaneler arası ödünç verme, Yönergemiz esasları doğrultusunda ve ödünç kitap alınan kütüphane yönergesi esaslarına göre yapılmaktadır. Abone olunan veri tabanlarının kullanıcılara duyurusu yapılarak kullanımı konusunda yardımcı olunmaktadır. 24

31 Üniversitemizin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından alınan verilere göre düzenlenen kütüphane kaynaklarımıza ait verilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir: Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı 15 Abone Olunan E-Kitap Veri Tabanı Sayısı 1 Kitap Sayısı Periyodik Yayın Sayısı 29 Toplam * * Merkez kütüphane ve Birim kütüphanelerinde olmak üzere Elekronik Kitap Sayısı Elektronik Tam Metinli Dergi Sayısı 6374 Satın Alınan Ve Kataloglanan Türkçe Kitap Sayısı 2964 Satın Alınan Ve Kataloglanan Yabancı Dilde Kitap Sayısı 67 Armağan Edilen Kitap Sayısı(Kataloglanan)

32 Kütüphanede otomasyon sistemi olarak YORDAM kütüphane sistemi kullanılmaktadır. Kütüphanenin tüm teknik ve okuyucu hizmetlerinin merkezinde YORDAM programı bulunmaktadır. Katologlama, ödünç verme, ders rezervleri, süreli yayın hizmetleri, kütüphaneler arası ödünç, döküm sayımı gibi ana modüller, çok sayıda alt modülleri ve işlevleri ile modern kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktadır. YORDAM; web ara yüzünden katalog taraması, elektronik kaynaklara kampus dışı erişim, kullanıcı kaydına erişim, süre uzatma, materyal ayırtma gibi işlemleri kullanıcıların yapmasına olanak sağlamaktadır. Sistem ayrıca, iadesi geciken yayınlar için kullanıcılara elektronik posta göndermektedir. Kullanıcılar web üzerinden kendi kütüphane hesabına erişerek bilgi güncelleme, süre uzatma, kitap ayırtma, ödünç alma, geçmişini görme ve okuma listeleri oluşturma işlemlerini yapabilmektedir. Kütüphaneler arası ödünç hizmeti ile kütüphanede bulunmayan kaynaklar diğer kütüphanelerden temin edilmektedir Yılı Kütüphaneler Arası Ödünç Sayıları Yurt İçindeki Kütüphanelerden Getirilen Kitap Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CİNSİ ADEDİ PROJEKSİYON 269 TEPEGÖZ 25 BARKOD OKUYUCU 4 BASKI MAKİNESİ 11 FOTOKOPİ MAKİNESİ 32 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

33 FAKS MAKİNESİ 18 FOTOĞRAF MAKİNESİ 23 KAMERALAR 12 TELEVİZYONLAR 42 TARAYICILAR 8 MÜZİK SETLERİ 46 MİKROSKOPLAR 90 VİDEOLAR 15 UYDU ALICISI 4 BİLGİSAYAR KASASI 126 TEKSİR MAKİNELERİ 5 EKRANLAR 100 LAZER YAZICILAR Taşıtlar TAŞITIN CİNSİ KURUMA AİT TAŞITLAR HİZMET ALIM YOLU İLE EDİNİLMİŞ TAŞITLAR TOPLAM BİNEK OTOMOBİL MİNİBÜS KAMYON MİDİBÜS KAMYONET KAPALI KASA KAMYONET OTOBÜS PANELVAN/ GLAS TOPLAM

34 4. İnsan Kaynakları Üniversitelerin temel görevleri eğitim, araştırma, yayın, topluma hizmet ve yönetim fonksiyonlarını mevcut insan kaynakları ile gerçekleştirmektedir. Özellikle son yıllarda uluslararası rekabet ve teknolojik alanda meydana gelen yenilikler değişimin önemini daha fazla hissettirmektedir. Bu nedenle geleneksel yönetim anlayışından vazgeçilip yeni çalışma stratejilerine uygun politikalar benimsenmektedir. Amaçlanan ileri hedefe ulaşılabilmesi için insan kaynaklarının en doğru ve en verimli şekilde organize edilmesi gerekir. Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için uygulanacak olan hizmet içi eğitim ve seminerlerin motivasyon etkisi yüksektir. Üniversitemiz, çalışanlarının motivasyonunu artırma yönünde gerekli çalışmaları sürdürmektedir yılında Personel Daire Başkanlığı tarafından aşağıda açıklanan iş ve işlemler yapılmaktadır. Akademik Personel Tayini; Üniversitemiz kampüslerinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm başkanlıkları öğretim elemanlarının, yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanları ve sanatçı sözleşmeli öğretim elemanlarının özlük işlemlerini ve ihtiyaçtan doğan uygulamaya ait kararları yerine getirmek, Kadroya Atanma İşlemleri, Profesör atanması (2547 sayılı yükseköğretim kanununun 26. maddesine göre), Doçentliğe atanma (aynı kanunun 25. maddesine göre), Yardımcı Doçentliğe atanma (2547 sayılı kanunun 23. maddesine göre), Öğretim Görevlisi, Okutman ve Öğretim Yardımcılarının süreli olarak atanmaları aynı kanunun 31, 32, 33 ve 50/d maddelerine göre Rektör tarafından yapılacak atanmalarda gerekli işlemleri tamamlamak, Tekrar atanma işleminde yukarıdaki maddeleri dikkate alarak işlemi yürütmek, Akademik personelin Hizmet Ödül Belgelerinin ( ve daha yukarı) listelerini hazırlamak, Ayrıca yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanları çalıştırıldığında Yükseköğretim Kuruluşlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Kararı tatbik etmek, Görevlendirme İşlemleri, 2547 sayılı kanunun 13/b-4 uyarınca Rektörün üniversite içerisinde yapmış olduğu görevlendirmeler, aynı kanunun 260 sayılı Kanun Hükmünde 28

35 Kararname ile değişik 33. maddesi uyarınca yurt dışında lisansüstü eğitim öğretim yapmak üzere yapılan görevlendirmeler, 36. madde uyarınca üniversitemiz yönetim kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği kurum ve kuruluşlarda yapılan görevlendirmeler, 38. maddesine göre yüksek öğretim kurumlarında ve diğer kuruluşlarda yapılan görevlendirmeler, 39. maddesi ve maddeye ilişkin yönetmelik ve yönergeye göre yurtiçinde ve dışında yapılan görevlendirmeler, 40 ve 41. maddeleri uyarınca diğer yükseköğretim kurumları ile silahlı kuvvetlerde yapılan görevlendirmeleri kapsamaktadır. Mevcut öğretim üyesi ve yardımcılarının kademe ve derece terfi işlemleri, naklen, açıktan atama yoluyla yapılan atamalar, emekli, istifa gibi nedenlerle görevinden ayrılanlar ile ilgili işlemleri yapmak. İdari Personel Tayini; İş hacmini 657 sayılı kanuna tabi devlet memurları ile sözleşmeli personelin özlük işlemleri belirlemektedir. Bunlar; İdari Kadro Cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak, Kadro İptal-İhdas, Dolu-Boş, derece ve unvan değişikliği ile ilgili cetvelleri hazırlayarak çıkan kararnameye göre Rektörlük Onayını almak, İlk defa atananların işlemlerinin yapılmasını ve dosyaların açılabilmesi için evrakların tamamlanmasını sağlamak ve buna göre onaylarını almak, Nakil isteğinde bulunan (kurum içi ve dışı) personelden uygun görülenlerin atama işlemleri ile ayrılanların maaş nakil bildirimlerinin yapılmasını sağlamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ndaki değişiklikleri takip etmek, işlemek, teşkilata ve ilgili birimlere duyurmak Yıllık terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini, disiplin cezasını gerektiren hallerin takibini, her mali yılı başı Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak vize alınmasını ve istifa işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Hizmet birleştirme ile ilgili (SSK ve Bağkur) işlemleri yapmak. 657 sayılı Kanuna ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesine göre görevlendirmeleri yapmak ve takip etmek. İdari personelin çalışma belgelerini hazırlamak, İdari personelden son sekiz yıl içinde disiplin cezası almayan personele bir kademe verilebilmesi için onay almak, Her yıl bölümlerden gelen 657 sayılı kanuna tabi ödül tekliflerinin Komisyonda görüşülebilmesi için Yönergeye uygun şekilde listelerini hazırlayarak Rektörlük onaylarını almak. İdari Hizmet Belgelerinin ( ve daha yukarı) listelerinin hazırlamak, 29

36 Aylıksız izin, askerlik izni, yurt içi-dışı görevlendirme, refakat izni onaylarını almak, Çocuk Esirgeme, Özürlü Personel, Terör Mağduru Yakınlarının alımları için ilgili kuruluşlarla yazışmalar yapılarak atanma işlemlerini yapmak, Rektörlük, Genel Sekreterlik makamı ve diğer Daire Başkanlıklarınca istenen bilgileri vermek şeklindedir. Hastaneler; Hastanede çalışan personelin yeniden tayin, açıktan tayin, naklen tayin işlemleri, asalet, derece-kademe terfileri ve kadro değişiklikleri, idari tayin işlemlerinin hastane personeline uygulanması. Sicil işlemleri; Üniversitemize Akademik ve İdari personel olarak ilk defa, naklen ve açıktan atananların özlük dosyalarının açılması, teslim alınması ve devir edilmesi, Akademik personelin her yıl Temmuz ayı itibariyle Gizli Sicil Raporlarının doldurulmasının sağlanması, Akademik ve İdari personelden emeklilik hakkını kazananların veya kanuni mecburiyet neticesiyle emekliye sevk edilme işlemlerinin yapılması, Yeni göreve başlayan personelin Emekli Sandığına tescilinin yapılması ile kimlik kartları verilmesinin sağlanması, Akademik ve İdari personelin SSK ve Bağ-Kur da geçen hizmetlerini Emekli Sandığı hizmetleriyle birleştirmek, her türlü borçlandırılma hizmetini yapmak, askere sevk tehir işlemlerini yapmak, disiplin ve ceza işlemlerinin yürütülmesi, dosyalarının muhafaza edilmesi ve düzenlenmesini sağlamak. Personelin, Kanunların öngördüğü şekilde Mal Bildirim Beyannamelerinin doldurulması sağlanarak muhafaza etmek, Hizmet Belgesi ve sicil özeti düzenlemek, Fiili hizmet zammı işlemlerini yürütmek, Ayrıca üst yönetimin istediği her türlü bilgileri vermek 30

37 Kadro ve İstatistik işlemleri; Üniversite ve hastanede çalışan tüm idari ve akademik personelin kadro işlemlerini takip etmek, istatistikî bilgiler vermek, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak tespit edilen kadroların takibini yapmak. Boşalan veya serbest bırakılan akademik kadrolar için ilgili birimin teklifi üzerine 78 sayılı K.H.K nin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanma izni alınmaktadır. Yıl içerisinde bloke kadrolardan serbest bırakılan kadrolar olursa birimler arası dağılımı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından tescil ettirilip Sayıştay Başkanlığından vize alınmasını sağlamak, Öğretim elemanları değişikliklerini her ay sonu itibariyle Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek, İdari kadrolarda birimler arası kadro değişiklikleri teklif üzerine yapılmaktadır. İdari kadro değişiklikleri de serbest bırakılan akademik kadrolarda izlenen yol paralelinde tescil ettirilip vize alınmaktadır. Her ay sonu itibariyle Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğüne istatistiki bilgi gönderilmektedir. Ayrıca her üç ayda bir idari personel ve kadroların istatistikleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına bildirilmek 4.1 Akademik Personel 2014 yılında, Üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren akademik ve idari personel sayıları ve niteliklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir. Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Kadroların İstihdam Şekline Göre Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

38 Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel (35. madde) Ünvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Adem GÜNER Biyoloji Bölümü EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİL.ENS. DOKTORA Fatma KÜÇÜK Biyoloji Bölümü ODTÜ FEN BİL.ENS. BİYOLOJİ DOKTORA Esra ZEYBEKOĞLU Fizik Bölümü ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİL.ENS. BÜTÜNLEŞİK DOKTORA Fatih ALTUĞ Coğrafya Bölümü ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. COĞRAFYA ADB DOKTORA Habibe EROĞLU İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ABD DOKTORA Fatma Zehra DOĞRU İstatistik Bölümü ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENS. İSTATİSTİK ABD DOKTORA Nürüfe KEMİKLİ Kimya Bölümü İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENS. DOKTORA Onur ŞAHİN Matematik Bölümü ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENS. DOKTORA Yasemin YAY Matematik Bölümü ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENS. MATEMATİK DOKTORA Yasin ŞAHİN Sosyoloji Bölümü SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL. ENS. SOSYOLOJİ ABD DOKTORA Rahim KIZGUT Tarih Bölümü SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. TARİH ABD DOKTORA Ahmet KESKİN Türk Dili ve Edebiyatı Böl. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI(TÜRK HALK BİLİMİ)ABD DOKTORA İrem EKER Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.RUS DİLİ VE ED.ABD TEZLİ YÜKSEK LİSANS Pelin YILMAZ Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. RUS DİLİ VE ED. ABD YÜKSEK LİSANS Serdal KAYA Kimya Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Selbi KESKİN Kimya Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hilal ÖZDEMİR Fizik Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Zümre Gizem YILMAZ Hasan Hüseyin GÜL Müzeyyen SANGURLU İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İstatistik Bölümü Matematik Bölümü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.İNGİLİZ DİLİ VE ED.ABD DOKTORA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENS. DOKTORA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENS. MATEMATİK ABD DOKTORA Şakip AKTAY Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. RUS DİLİ VE ED.ABD İsmail Hakkı KÖSEOĞLU Sosyoloji Bölümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.ABD DOKTORA Nezihe Başak ERGİN Ali Zafer DALAR Gamze ÇİMEN Gülşen DERELİOĞLU Rasim ARAZ Sadık TEZİN Yunus MERCİMEK Sinan TARİFCİ Sinem ÇAPAR Mehmet ERDOĞAN Sosyoloji Bölümü İstatistik Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edeb.Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edeb.Bölümü Tarih Bölümü Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi ADB Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi ABD İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tarih Bölümü TC Tarihi ABD DOKTORASINI TAMAMLADI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.TÜRK HALK BİL. DOKTORA GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS Oğuz OĞUR Matematik Bölümü DOKTORASINI TAMAMLADI Melih AĞRAZ İstatistik Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİL.ENS. İSTATİSTİK ABD DOKTORA Ali İhsan ÇAĞLAR Tarih Bölümü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. TARİH ABD DOKTORA Murat ÖZATA Tarih Bölümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.DOKTORA 32

39 İnci DEMİRAĞ Coğrafya Bölümü ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. COĞRAFYA ABD DOKTORA Abdullah AHMETOĞLU Matematik Bölümü GAZİ ÜNİVERSİTERSİTESİ FEN BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS Mehmet KABAER Fizik Bölümü KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİL.ENS.DOKTORA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. Barış CELEP Tarih Bölümü Özlem BAYDAŞ Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğit. Böl. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL.ENS.DOKTORA Mithat ÇİÇEK Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğit.Böl. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİL.ENS.DOKTORA Canan ÇOLAK Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğit. Böl. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL.ENS.DOKTORA Gonca ULUDAĞ İlköğretim Bölümü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. OKUL ÖNC.ÖĞR.ABD BÜT.DOKTORA Özlem ULAŞ Eğitim Bilimleri Bölümü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL.ENS. ABD DOKTORA Yüksel BÜLBÜL İlköğretim Bölümü MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL ENS. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİL.ÖĞR. DOKTORA Müzeyyen ALTUNBAY Türkçe Eğitimi Bölümü GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL. ENS. TÜRKÇE EĞ.ABD DOKTORA Beste ATALAY Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL.ENS. GÜZEL SAN.EĞ.ABD.MÜZİK ÖĞR. BD DOKTORA Gülden MAVİOĞLU Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL.ENS. GÜZEL SAN.EĞ.ABD RESİM İŞ ÖĞR. BD DOKTORA Kıvanç SEMİZ Eğitim Bilimleri Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bahar YILMAZ YENDİ İlköğretim Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Büşra TUNCAY Oğuz ÖZDAMAR İlköğretim Bölümü Özel Eğitim Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL.ENS. Serkan ÖZTÜRK Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL.ENS.GÜZEL SAN.EĞİTİMİ ABD Merve GÜVEN Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİL.ENS. Abdullah ÖNLÜ Döne Görkem KUMTEPE Belgin BORAN Emrah AKKAYA Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Bölümü DOKTORASINI TAMAMLADI DİL EĞİTİMİ Sercan KİLİS Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğit. Böl. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİL.ENS.BİLG.VE ÖĞR. TEKN.EĞİTİMİ LİSANS SONRASI DOKTORASI Rezzan ERSOY Yunus Emre MAHİR Hacer YILDIZ Esra GENÇ Halit Levent ORMAN Muhammet Buğra SUCU Tuğba YÜRÜK Esra ALTINOVA Harun DUMLU Tuğba TÜRK Özlem ZEYBEK Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü İşletme Bölümü İşletme Bölümü İktisat Bölümü İktisat Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü İşletme Bölümü İktisat Bölümü İktisat Bölümü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.DOKTORA MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. YÜKSEK LİSANS YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. YÜKSEK LİSANS ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. İŞLETME ABD SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. İKTİSAT ABD YÜKSEK LİSANS CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.İKTİSAT ABD YÜKSEK LİSANS Serap Pekin ÖZTÜRK İşletme Bölümü ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. Murat SERÇEMELİ İşletme Bölümü ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.DOKTORA 33

40 Erhan PİŞKİN İktisat Bölümü AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.DOKTORA Hacer AKER Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.DOKTORA Mehmet AĞAN Merve ERGÜNEY Selda KANDEMİR Anıl Uğur OĞUZCAN Gizem Ekin ÇELİK Arzu BAYAR Deniz KURTYILMAZ Çiğdem DÖNMEZ KIRLANGIÇ Mesut TANRIKULU Esma OVA Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Gazetecilik Bölümü Gazetecilik Bölümü Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü Müzik Bölümü Grafik Tasarımı Bölümü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ ÜNİVERSİTEMİZDE YAPIYOR ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.GAZETECİLİK ABD YÜKSEK LİSANS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA ABD YÜKSEK LİSANS GAZİ ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SAN.ENS. Mustafa Kemal ÖZKUL Müzik Bölümü İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. Halis Gürkan KIRANKAYA Müzik Bölümü MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS. SANATTA YETERLİLİK EĞ. Sevim İpek ACAR Temel Tıp Bilimleri Bölümü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİL.ENS.FİZYOLOJİ YÜKSEK LİSANS İsmail TÜRKOĞLU Zekeriya DÜZGÜN Temel Tıp Bilimleri Bölümü Temel Tıp Bilimleri Bölümü GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİL.ENS. Hasan Serdar MUTLU Temel Tıp Bilimleri Bölümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS Funda DEMİRTAŞ KORKMAZ Mediha Büşra ÖZDEMİR Halil İbrahim ÖZASMA Ayşe Nur DUMAN Hasan KORKMAZ Duran ESKİ Yavuz Selim GÖL Yusuf KARATAY Ömer Faruk YIKAR Büşra AKÇAY Hasan Onur TAN Latife Betül GÜL Temel Tıp Bilimleri Bölümü Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis ABD Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri ABD Temel Tıp Bilimleri Bölümü Hadis ABD Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri ABD Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir ABD İslam Tarihi ve Sanatları Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir ABD Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri ABD Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf ABD Makine Mühendisliği Gıda Mühendisliği Bölümü GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİL.ENS. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENS.YÜKSEK LİSANS KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİL.ENS. DOKTORA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİL.ENS.GIDA MÜHENDİSLİĞİ ABD DOKTORA 34

41 AKADEMİK PERSONEL 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ÇEVİRİCİ EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLAMACISI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UZMAN TOPLAM

42 Akademik Personel Dolu-Boş Kadrolarının Yılları İtibariyle Dağılımı Aşağıdaki Tabloda Gösterilmiştir PROFESÖR DOÇENT YRD.DOÇENT ÖĞR.GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞT.GÖREVLİSİ UZMAN TOPLAM 36

43 2010 yılında serbest akademik personel kadrosunun % 38,04 ü, 2011 yılında % 43,74 ü, 2012 yılında % 56,22 si, 2013 yılında % 66,74 ü, 2014 yılında ise %73,16 sı kullanılmıştır. Akademik personelin unvanlar itibariyle dağılımları incelendiğinde yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere tüm yıllarda öğretim görevlisi kadrolarının doluluk oranının en yüksek; profesör ve doçent kadrolarının doluluk oranlarının ise çok düşük kaldığı görülmektedir. Yukarıdaki veriler Üniversitemizin akademik kadrosunun yıllar itibariyle arttığını ortaya koysa da, öğretim üyesi sayımızın da bu artışa ortak olması, gelişen ve tercih edilen bir üniversite olmamız açısından elzemdir. 4.2 İdari Personel İdari Personel Sınıflara Göre Kadroların Doluluk Oranına Göre Cinsiyete Göre Toplam D+B Dolu Boş K E Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM

44 Üniversitemiz fiziksel büyümesinin yanında idari personel artışının istenilen düzeyde gerçekleşmediği yukarıdaki tablodan ortaya çıkmaktadır. Üniversitemizin kadro unvanlarına göre idari personel sayısı incelendiğinde ise dolu kadro sayısının 344 olduğu ve bunun da toplam kadronun % 41,50 sini kapsadığı görülmektedir. İDARİ PERSONEL DOLULUK ORANI(%) %41,50 %58,50 BOŞ KADRO DOLU KADRO İDARİ PERSONELİN KADRO VE HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI(KİŞİ) DOLU BOŞ Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM 38

45 İDARİ KADROLARIN DOLULUK ORANI(%) %35,53 %41,50 %48,63 %23,67 Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı %50,49 Teknik Hizmetler Sınıfı %100,00 %50,00 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM İdari personel sayısı içersindeki en büyük payı % 48,63 ile Genel İdari Hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Ancak Genel İdari Hizmetler Sınıfı dâhil, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Din Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki oranlar, Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile doğru orantı içersinde bir seyir izlememektedir. 250 İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI KADIN ERKEK TOPLAM 50 0 Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler 39

46 Eğitim Durumuna Göre İdari Çalışan Sayıları İlkokul - Orta ve Dengi 6 Lise ve Dengi 49 2 Yıllık YO Yıllık YO. - 4 Yıl ve Üstü 192 Yüksek Lisans 12 Doktora - TOPLAM 344 İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ORANI(KİŞİ) Yüksek Lisans: 12 Orta ve Dengi:6 Lise ve Dengi:49 4 Yıl ve Üstü: Yıllık YO:85 Orta ve Dengi Lise ve Dengi 2 Yıllık YO 4 Yıl ve Üstü Yüksek Lisans 40

47 İdari Personelin Hizmet Yıllarına Göre Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek 1 Yıldan Az Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Üzeri 2 12 TOPLAM GENEL TOPLAM 344 İDARİ PERSONELİN YILLARA GÖRE KADIN-ERKEK DAĞILIMI KADIN ERKEK 41

48 İdari Personelin Yaş Dağılımı Sayı(Kişi) Yüzde(%) TOPLAM İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI(KİŞİ)

49 İdari Personel Dolu-Boş Kadrolarının Yılları İtibariyle Dağılımı Aşağıdaki Tabloda Gösterilmiştir: 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ HİZMET SINIFI GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRT. HİZMETLERİ SINIFI AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI DİN HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI TOPLAM İDARİ PERSONELİN DOLU-BOŞ KADROLARININ YILLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI (KİŞİ) YILI 2011 YILI YILI 2013 YILI YILI 0 Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 43

50 5. Sunulan Hizmetler 5.1 Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları ÖĞRENCİ SAYILARI (ÖN LİSANS/LİSANS/YÜKSEK LİSANS) Birimin Adı 1. Öğretim 2. öğretim Yüksek Lisans Cinsiyete Göre Hazırlık Sınıfı Diğer Sınıf Toplam Hazırlık Sınıfı Diğer Sınıf Toplam Toplam K E Fakülteler Yüksekokullar Konservatuvar Enstitüler Meslek YO Toplam GENEL TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

51 ÖĞRENCİ SAYILARI DOLULUK ORANI(%) 60 52, , ,03 0,44 2,13 0 FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR KONSERVATUVAR ENSTİTÜLER MESLEK YÜKSEKOKULLARI eğitim-öğretim dönemi olarak mevcut öğrenci sayısı toplam dir. Bu öğrencilerin 490 tanesi uluslar arası öğrencidir. Yukarıdaki tabloların detaylı incelemesinden de anlaşılacağı üzere I. öğretimdeki toplam öğrenci sayısı , ikinci öğretimdeki toplam öğrenci sayısı 7.594, yüksek lisans yapan öğrenci sayımız ise 527 dir. Öğrenci sayılarının birimler itibariyle dağılımları incelendiğinde; % 36,59 u fakülte öğrencisi, %8,02 si yüksekokul öğrencisi, %0,44 ü Devlet Konservatuvarı öğrencisi, %2,13 ü yüksek lisans öğrencisi ve % 52,82 si ise meslek yüksekokulu öğrencisi Üniversitemizde eğitim-öğretim görmektedir. Toplam öğrenci sayısındaki kız-erkek dağılımı incelendiğinde ise kız öğrenci sayısına karşın erkek öğrencinin kayıt altında olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrenci sayılarına baktığımızda % 50,65 kız öğrenci ve % 49,35 erkek öğrenci bulunmaktadır. 45

52 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BİRİMLER İTİBARİYLE ÖĞRENCİ SAYILARI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL N.Ö İ.Ö N.Ö İ.Ö N.Ö İ.Ö Erkek Öğrenci Sayısı Kız Öğrenci Sayısı TOPLAM GENEL TOPLAM Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Tirebolu İletişim Fakültesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Turizm Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bulancak UBYO Görele UBYO Şebinkarahisar UBYO Sivil Havacılık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Alucra Turan Bulutçu MYO Dereli MYO Espiye MYO Eynesil Kamil Nalbant MYO Keşap MYO Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Bilimler MYO Şebinkarahisar SBMYO Şebinkarahisar TBMYO Teknik Bilimler MYO Tirebolu Mehmet Bayrak MYO GENEL TOPLAM

53 2014 YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI ÖSS Kontenjanları ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) Fakülteler ,00 Yüksekokullar ,07 Konservatuvar Meslek Yüksekokulları ,45 TOPLAM , Öğrenci Kontenjanları Doluluk Oranları ESKİ AYRILAN KONTENJAN YERLEŞEN ÖĞRENCİ BOŞ KALAN 47

54 5.1.3 Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI Kendi isteğiyle Ayrılanlar Öğr. Ücr. ve Katkı Payı Yatırmayanlar Başarısızlık (azami süre) Devamsızlık Yüksek Öğrt. çıkar. Yatay Geçişle Ayrılanlar Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Enstitüler TOPLAM Mezun olan Diğer TOPLA M Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI CEZALAR Yük. Öğr. Çıkarma 2 Yarıyıl Uzaklaştırma 1 Yarıyıl Uzaklaştırma 1 Hafta- 1 Ay Arası Uzaklaştırma Kınama Uyarma Toplam Toplam

55 Eğitim Öğretim Dönemi Yılı Yeni Kayıt Öğrenci Doluluk Oranları FAKÜLTE BÖLÜM KONTENJANLARI ÖĞRENCİ SAYILARI ORAN (%) EĞİTİM FAKÜLTESİ ,00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,00 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ,00 İlköğretim Matematik Öğretmenliği ,00 Fen Bilgisi Öğretmenliği ,00 Okul Öncesi Öğretmenliği ,82 Okul Öncesi Öğretmenliği(İ.Ö.) ,00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ,00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İ.Ö) ,00 Sınıf Öğretmenliği ,00 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ,00 Türkçe Öğretmenliği ,00 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ,55 Biyoloji ,00 Coğrafya ,00 Coğrafya (İ.Ö) ,00 İstatistik ,00 Tarih ,00 Tarih(İ.Ö) ,00 Türk Dili ve Edebiyatı ,00 Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö) ,00 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ,00 İktisat ,00 İktisat (İ.Ö) ,00 İşletme ,00 İşletme (İ.Ö) ,00 Uluslar arası İlişkiler ,00 Uluslar arası İlişkiler(İ.Ö.) ,00 TIP FAKÜLTESİ ,00 Tıp Fakültesi ,00 49

56 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ,00 Enerji Sistemleri Mühendisliği ,00 Enerji Sistemleri Mühendisliği(İ.Ö) Gıda Mühendisliği ,00 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ,00 İslami İlimler ,25 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ,00 Ebelik ,00 Hemşirelik ,00 TİREBOLU İLETİŞİM FAK ,00 Halkla İlişkiler ve tanıtım ,00 Radyo Televizyon-Sinema ,00 DEVLET KONSERVATUVARI ,00 Türk Halk Oyunları ,00 BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ,89 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ,89 GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ,00 Bankacılık ve Finans ,00 Bankacılık ve Finans(İ.Ö) ,00 ŞEBİNKARAHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ,54 Gıda Teknolojisi ,90 Gıda Teknolojisi (İÖ) ,36 Moda Tasarımı ,72 Moda Tasarımı (İÖ) ,18 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ,74 Bankacılık ve Sigortacılık ,00 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) ,00 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ,50 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İ.Ö) ,75 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ,72 Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İ.Ö) ,72 İşletme Yönetimi ,00 İşletme Yönetimi(İ.Ö) ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,75 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö) ,75 Pazarlama ,00 Turizm ve Seyahat Hizmetleri ,66 Turizm ve Seyahat Hizmetleri(İ.Ö) ,33 50

57 TEKNİK BİLİMLER MESLEKYÜKSEKOKULU ,81 Bilgisayar Programcılığı ,00 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) ,57 Deniz Ulaştırma ve İşletme ,50 Elektrik ,00 Elektrik (İÖ) ,33 Elektronik Teknolojisi ,00 Elektronik Teknolojisi (İÖ) ,33 Fındık Eksperliği ,33 Grafik Tasarımı ,00 Grafik Tasarımı (İ.Ö) ,00 Harita ve Kadastro ,00 Harita ve Kadastro (İÖ) ,00 Makine ,00 Makine (İÖ) ,66 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) ,00 Moda Tasarımı ,00 Radyo ve Televizyon Teknolojisi ,00 Radyo ve Televizyon Teknolojisi(İÖ) ,00 Tekstil Teknolojisi (İÖ) ,00 ALUCRA MESEK YÜKSEKOKULU ,48 Bankacılık ve Sigortacılık ,33 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) ,00 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ,18 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) ,72 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ,90 Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İ.Ö.) ,18 İşletme Yönetimi ,00 Maliye ,00 Maliye(İ.Ö.) ,33 Medya ve İletişim ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 DERELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ,63 Çağrı Merkezi Hizmetleri ,00 İş Sağlığı ve Güvenliği ,00 Turizm ve Otel İşletmeciliği ,00 51

58 ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ,33 Özel Güvenlik ve Koruma ,66 Özel Güvenlik ve Koruma(İ.Ö.) ,00 İş Sağlığı ve Güvenliği ,00 İş Sağlığı ve Güvenliği(İ.Ö) ,00 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ,00 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(İ.Ö) ,00 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ,00 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İ.Ö) ,33 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ,33 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik(İ.Ö) ,33 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ,00 EYNESİL MESLEK YÜKSEKOKULU ,93 Çocuk Gelişimi ,00 Çocuk Gelişimi (İ.Ö) ,00 İşletme Yönetimi ,45 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ,00 KEŞAP MESLEK YÜKSEKOKULU ,57 Dış Ticaret ,00 Emlak ve Emlak Yönetimi ,00 ŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK BİL. MYO ,69 Bilgisayar Programcılığı ,00 Elektrik ,54 Elektronik Teknolojisi ,00 Gıda Teknolojisi ,00 Makine ,50 Mekatronik ,00 Mekatronik(İ.Ö) ,00 Mobilya ve Dekorasyon ,33 Organik Tarım ,00 Radyo ve Televizyon Teknolojisi ,00 Tekstil Teknolojisi ,66 52

59 ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİL. MYO ,40 Bankacılık ve Sigortacılık ,66 Bankacılık ve Sigortacılık(İ.Ö.) ,00 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ,00 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ,36 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) ,18 İnsan Kaynakları Yönetimi ,00 İşletme Yönetimi ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,00 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ,00 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama(İÖ) ,00 Turizm ve Otel İşletmeciliği ,71 Yerel yönetimler ,00 Yerel yönetimler(i.ö) ,66 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ,00 Optisyenlik ,66 Optisyenlik(İÖ) ,66 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ,00 İlk ve Acil Yardım ,00 İlk ve Acil Yardım(İ.Ö) ,00 TİREBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ,38 Bankacılık ve Sigortacılık ,57 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) ,00 Bilgisayar Programcılığı ,00 Bilgisayar Programcılığı(İ.Ö.) ,00 Geleneksel El Sanatları ,50 İşletme Yönetimi ,33 Maliye ,00 Maliye(İ.Ö) ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,66 Pazarlama ,00 Turizm ve Seyahat Hizmetleri ,66 Turizm ve Seyahat Hizmetlleri(İ.Ö) ,33 53

60 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 5.2 İdari Hizmetler Giresun Üniversitesi teşkilatı şemasında yer alan birimler aracığıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda belirlenmiş asli görevlerini yerine getirmektedir. Üniversitemizin en temel faaliyet konuları; toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendisine tevdii edilen maddi kaynakları rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak topluma hizmet etme fonksiyonlarını yerine getirmektir. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11. maddesinde Üst Yöneticinin Sorumlulukları, 5. kısmında İç Kontrol Sistemi düzenlenmiştir. Üst Yöneticilerin idarelerin bütçelerinin stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu konuda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5 inci kısmında yer bulan İç Kontrol Sistemi; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. Yönetim ve İç kontrol dahilinde Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının teknik desteği ve koordinatörlüğünde Giresun Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi, Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi, Muhasebe, Kesin Hesap, Raporlama işlemleri Yönergesi Stratejik Yönetim ve Planlama İşlemleri Yönergesi, Giresun Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hazırlanarak Senatoda kabul edilmesini müteakip üst yöneticinin onayından sonra yürürlüğe girmiştir. 54

61 Üniversitemiz bütçesi kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plana, performans bütçeleme esasına dayalı hazırlanarak, harcamalar ön mali kontrole tabi tutulmakta ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak kontrol edilmektedir. Giresun Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı nca yapılan ön mali kontrol idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı finans programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. İdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı ihtiyaçların karşılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ve harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını kapsar. Ayrıca mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından kontrol edilir. Üniversitemizde İç Kontrol Sisteminin kurulması amacıyla tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları tebliğ hükümleri doğrultusunda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının teknik desteği ve koordinatörlüğünde hazırlanan Giresun Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı ve Giresun Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı Süreci tarihinde üst yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Maliye Bakanlığının, iç kontrole ilişkin çalışmalarda kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla hazırladığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında revizyon çalışmaları yapılmış, revize edilen Uyum Eylem Planı tarih ve sayılı senato kararıyla kabul edildikten sonra tarihinde üst yönetici tarafından onaylanarak uygulanmaya başlanmış, internet ortamında yayınlanarak duyurulmuştur. Giresun üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum eylem Planı Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda 2014 yılı için revize edilerek Rektörlük Makamının tarihli ve 020/266 sayılı Oluruna müteakip Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve üniversitemiz web sayfasından yayımlanarak iç ve dış paydaşlara duyurulmuştur. Ayrıca Üniversitemizin İç Kontrol sistemi 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 35. Maddesi hükmünce denetlenmiştir. Üniversitemizin ilk iç kontrol sistemi uyum eylem planında 79 genel şart için 81 eylem önerilirken İKİYK tarafından mevcut durumumuzun değerlendirilmesi sonucunda 2012 yılı için Maliye Bakanlığına da gönderilen planda 79 genel şarttan 50 tanesinde Makul Güvence nin sağlanabildiği kanaati ile eylem önerilmemiştir. Halen söz konusu 79 genel şarttan 31 tanesine önerilen eylemlerin izleme ve değerlendirilmesi yapılmakta 55

62 Üniversitemizde yürütülen faaliyetlerde standardın genel şartını yerine getirmek ve makul güvenceyi sağlayabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve İKİYK tarafından düzenli olarak izlenmekte, değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. 56

63 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri II. AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaç 1: Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek Hedefler: Hedef 1.1: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen eğitim sektöründe yer alan (merkez ve derslikler) yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, Kalkınma Bakanlığı na önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.2: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen sağlık sektöründe yer alan yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, Kalkınma Bakanlığı na önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.3: 2014 yılı sonuna kadar, Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, Kalkınma Bakanlığı na önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.4: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda teknolojik araştırma sektöründe yer alan yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, Kalkınma Bakanlığı na önerilmesi ve gerçekleştirilmesi, Hedef 1.5: Merkez kütüphane alt yapısının ve fiziksel alanının iyileştirilmesi, Hedef 1.6: Akademik ve idari personel çalışma mekanlarının ve sosyal tesislerin çağdaş fiziksel standartlara kavuşturulması, Hedef 1.7: Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim ve sosyal amaçlı mevcut alt yapı ve fiziksel ortamların iyileştirilmesi, 57

64 Stratejik Amaç 2: Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 2.1: Misyon, vizyon, değerler, ilkeler ve yapılacak faaliyetlerle ile ilgili akademik ve idari personelin bilgi, katılım ve motivasyonunun geliştirilmesi, Hedef 2.2: İdari personelin kurum kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak sosyal faaliyetlerin arttırılması, Hedef 2.3: 2014 yılı sonuna kadar öğrencilerin ders dışı faaliyetlere (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) katılımının % 50 arttırılması, Hedef 2.4 : 2014 yılı sonuna kadar çalışanların ve öğrencilerin kuruma bağlılığına ve memnuniyetine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin % 50 arttırılması, Hedef 2.5: 2014 yılı sonuna kadar kurum kültürüne katkı sağlayacak sosyal duyarlılık projelerinin sayısının % 40 arttırılması, Hedef 2.6: 2014 yılı sonuna kadar Ulusal kültürümüzün yayılmasına ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına Üniversitemizin katkısının arttırılması amacıyla 25 adet etkinlik düzenlenmesi, Hedef 2.7: 2014 yılı sonuna kadar her yıl Üniversite Tanıtım Günleri düzenlenmesi ve bu amaçla düzenlenen fuarların her yıl en az bir tanesine katılımın sağlanması, Stratejik Amaç 3: Etkin ve Verimli Bir İdari Yapı Kurmak Hedefler: Hedef 3.1: 2012 yılı sonuna kadar iş süreçlerinin belirlenmesi ve süreç yazılımı ile ilk iyileştirmenin tamamlanması, Hedef 3.2: 2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin stratejik yönetime geçmesinin sağlanması, Hedef 3.3: 2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçilmesi, Hedef 3.4: 2014 yılı sonuna kadar başarı ve performans ödüllendirme sistemlerinin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması, 58

65 Stratejik Amaç 4: Bilimin Bütün Alanlarında Gelişmek Hedefler: Hedef 4.1: Bilimin bütün alanlarında 2010 yılından başlayarak her yıl tekrarlanan 5 adet uluslararası etkinliğin düzenlenmesi ve bunun geleneksel hale getirilmesi, Hedef 4.2: Bilimin bütün alanlarında 2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel ile öğrencilerin % 50 sinin Sokrates-Erasmus değişim programına katılmasının sağlanması, Hedef 4.3: Bilimin bütün alanlarında 2014 yılı sonuna kadar, uluslararası hakemli dergilerde her yıl 8 adet yayın yapılması, Hedef 4.4: Öğretim elemanlarının yayın sayısının akademik performansın izlenmesinde önemli kriterlerden biri sayılması, Stratejik Amaç 5: Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek Hedefler: Hedef 5.1: 2014 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdışı kaynaklardan yararlanarak 15 adet proje üretilmesi, Hedef 5.2: 2014 yılı sonuna kadar 25 adet Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak) projesi geliştirilmesi, Hedef 5.3: 2014 yılı sonuna kadar 25 adet Kalkınma Bakanlığı projesi geliştirilmesi, Hedef 5.4: 2014 yılı sonuna kadar akademik personeli uluslararası araştırmalara yöneltmek için teşvik sistemlerinin oluşturulması, Hedef 5.5: Akademik personelin proje planlama, yürütme ve koordinasyon konusunda eğitilmesine yönelik program hazırlanması, 59

66 Stratejik Amaç 6: Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak Hedefler: Hedef 6.1: 2014 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yayınların her yıl %15 oranında arttırılması, Hedef 6.2: Akademik personelin ders notları ve kitaplarını yayınlamaları için olanaklar sağlanması ve 2014 yılı sonuna kadar 50 adet ders notu ve/veya kitabın yayınlatılması, Stratejik Amaç 7: Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı Teşvik Etmek Hedefler: Hedef 7.1: 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarımızın bilimsel toplantılara katılımlarının % 30 oranında arttırılması, Hedef 7.2: Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının 2014 yılı sonuna kadar % 30 arttırılması, Stratejik Amaç 8: Eğitim Kalitesini Arttırmak Hedefler: Hedef 8.1: 2014 yılı sonuna kadar henüz açılmamış olan yeni lisansüstü programlar açılması ve öğrenci sayısının her yıl %10 arttırılması, Hedef 8.2: Her yıl tez aşamasına gelen lisansüstü öğrencilere proje desteği sağlanması, Hedef 8.3: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm ders program ve içeriklerinin AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi, Hedef 8.4: 2014 yılı sonuna kadar uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde sanayi ve diğer unsurlarla protokoller yapılması ve her yıl için yapılan protokol sayısının %50 arttırılması, Hedef 8.5: 2014 yılı sonuna kadar en az 1 yabancı üniversite ile ortak olarak yürütülen lisans eğitimi programı başlatılması, Hedef 8.6: Lisans eğitimi düzeyinde yan dal ve çift ana dal uygulamalarının başlatılması ve 2014 yılına kadar 10 lisans programında uygulanması, Hedef 8.7: 2014 yılı sonuna kadar lisans ve yüksek lisans eğitimi için uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, 60

67 Stratejik Amaç 9: Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversiteler ile İşbirliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 9.1: 2014 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Karadeniz e kıyısı bulunan ülkelerin üniversiteleriyle yapılan işbirliğinin % 25 arttırılması, Hedef 9.2: 2014 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası üniversitelerle bilgi alış verişinin %30 arttırılması, Hedef 9.3: 2014 yılı sonuna kadar Türkiye nin gelişmiş üniversitelerinden ve yurtdışındaki üniversitelerden alanında uzmanlaşmış bilim adamları ile bilgi alışverişinin % 20 arttırılması, Hedef 9.4: 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurtdışında kısa veya uzun süreli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarının % 30 arttırılması, Stratejik Amaç 10: Sanayi ile İşbirliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 10.1: 2014 yılı sonuna kadar sanayi kuruluşları ile ortak olarak düzenlenen seminer, kurs v.b. sayısının %30 arttırılması, Hedef 10.2: 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemiz laboratuvar alt yapısının bölgedeki sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek düzeye getirilmesi, Hedef 10.3: Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında işbirliği yapılan kurum ve şirketlerde Endüstriye Dayalı Öğretim (EDÖ) çalışması yapan öğrenci ve Endüstriye Dayalı Araştırma (EDA) çalışması yapan öğretim elemanı sayısının 2014 yılı sonuna kadar her yıl % 10 arttırılması, Hedef 10.4: 2014 yılı sonuna kadar sağlık sektörü ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi arasında 5 farklı anabilim dalında işbirliği yapılması, 61

68 Stratejik Amaç 11: Mezunlarla İletişim ve İşbirliğini Geliştirmek Hedefler: Hedef 11.1: Mezuniyet sonrası üniversite-mezun ilişkilerini güçlendirecek Mezun İzleme Sistemi oluşturulması ve 2014 yılı sonuna kadar mezunların % 50 sine ulaşılması, Hedef 11.2: Mezun İzleme Sistemi aracılığı ile 2014 yılı sonuna kadar mezunlarımızın işe yerleşiminin takip edilmesi, Hedef 11.3: Mezuniyet sonrası öğrenci üniversite bağlarını geliştirmek amacıyla Mezunlar Günü düzenlenmesi, Stratejik Amaç 12: Üniversite-Toplum İlişkilerini Güçlendirmek Hedefler: Hedef 12.1: 2014 yılı sonuna kadar toplum sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla geliştirilen ortak projelerin sayısının % 40 arttırılması, Hedef 12.2: 2014 yılı sonuna kadar orta öğretim kurumlarının düzenlediği bilimsel ve kültürel etkinliklerde Üniversitemizin tanıtılması, Hedef 12.3: Cumhuriyet dönemine ait tarihi günlerin anlam ve önemini vurgulayan; günümüzde ise Cumhuriyetimizi bekleyen tehlikeler konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna kadar 15 seminer, sempozyum ve konferansın düzenlenmesi B. Temel Politika ve Öncelikler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yıllık Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Temel esasları dâhilinde; 62

69 Temel Politikalar Üniversitemiz, 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İşleyişinin Temel İlkeleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde, Anayasamızda üniversiteler ile ilgili hükümlere halel getirmeden ve özerkliğin gereklerini unutmadan idarenin bütünlüğünü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; Sürekli gelişim, Katılımcılık; Saydamlık, Hesap verebilirlik, Öngörülebilirlik, Yerindelik, Beyana güven, Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır. Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek, Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, İç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır. Öncelikler Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek, Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak, Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek İN BİLGİL 63

70 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2014 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN İKİNCİ DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRMESİ KOD EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 YILI İÇİNDE EKLENEN 2014 YILI İÇİNDE DÜŞÜLEN 2014YILI TOPLAM ÖDENEK 2014 YILI TOPLAM HARCAMA 2014 YILI KALAN (İPTAL EDİLECEK TUTAR) HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI(%) 01 PERSONELGİDERLERİ , , , , , ,67 99, Memurlar , , , , , ,59 99, Sözleşmeli Personel , ,00 0, , , ,03 96, Geçici Personel , , , , , ,05 88,96 02 SOS.GÜV.KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ , , , , , ,61 98, Memurlar , , , , , ,08 99, Sözleşmeli Personel , ,00 0, , ,48 597,52 97, Geçici Personel , ,00 0, , , ,01 48,26 64

71 KOD EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 YILI İÇİNDE EKLENEN 2014 YILI İÇİNDE DÜŞÜLEN 2014 YILI TOPLAM ÖDENEK 2014 YILI TOPLAM HARCAMA 2014 YILI KALAN (İPTAL EDİLECEK TUTAR) HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI(%) MAL VE HİZMET ALIMGİDERLERİ Üretime Yön. Mal ve Malz.Alımları Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alımları , , , , , ,78 82, , ,00 0, , ,96 105,04 99, , , , , , ,81 77, Yolluklar 03.4 Görev Giderleri 03.5 Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Men.Mal Gay. Mad. Hak Al. Bak. Ve On. Gid. Gayri Menk.Mal Bak. ve Onarım Giderleri , , , , , ,29 87, , ,00 0, , , ,81 95, , , , , , ,35 84, ,00 0,00 0, , ,76 4,24 99, , , , , , ,25 90, ,00 0,00 0, , , ,99 74, Tedavi ve Cenaze Giderleri * İptal edilecek tutardan ertesi yıla devredilen tutar çıkarılmıştır. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65

72 KOD EKONOMİK 2014 YILI SINIFLANDIRMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 YILI İÇİNDE EKLENEN 2014 YILI İÇİNDE DÜŞÜLEN 2014 YILI TOPLAM ÖDENEK 2014 YILI TOPLAM HARCAMA 2014 YILI KALAN (İPTAL EDİLECEK TUTAR) HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI(%) 05 CARİ TRANSFERLER 05.1 Görev Zararları ,00 0,00 0, , , ,43 94, ,00 0,00 0, , , ,79 121, Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap. Transferler SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, , , ,22 29, , ,00 0, , , ,11 90, Mamul Mal Alımları , ,00 0, , , ,75 88, Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0,00 0, , , ,34 63,87 Gayrimenk.Alım ve Kamulaştırma 2.000,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Gayrimenk.Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,00 0, , , ,32 92, , ,00 0, , , ,70 87,03 TOPLAM , , , , , ,60 92,50 66

73 T.C. Maliye Bakanlığı MİZAN CETVELİ (Toplam) Muhasebat Genel Müdürlüğü Muh. Bir. Kodu: Ait Olduğu Ay: 12 Bütçe Yılı: 2014 Muh. Bir. Adı : Giresun Üniversitesi Hesap Kodu Hesap Adı B o r ç A l a c a k Borç Artık Alacak Artık Hesap Kodu 102 BANKA HESABI , ,74 0,00 0, VERİLEN ÇEKLER VE GÖND. EMİRLERİ HSB. (-) , ,82 0,00 0, PROJE ÖZEL HESABI , ,96 0,00 0, DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) , ,34 0,00 0, GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , ,78 0,00 0, GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , ,16 0,00 0, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , ,94 0,00 0, KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , ,52 0,00 0, İLK MADDE VE MALZEME HESABI , ,38 0,00 0, İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI , ,20 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI HESABI , ,31 0,00 0, BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , ,11 0,00 0, GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , ,72 0,00 0, ARAZİ VE ARSALAR HESABI , ,41 0,00 0, BİNALAR HESABI , ,86 0,00 0, TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , ,18 0,00 0, TAŞITLAR HESABI , ,96 0,00 0, DEMİRBAŞLAR HESABI , ,88 0,00 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , ,59 0,00 0, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , ,76 0,00 0, YATIRIM AVANSLARI HESABI , ,29 0,00 0, HAKLAR HESABI , ,85 0,00 0, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI , ,34 0,00 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) , ,34 0,00 0, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , ,70 0,00 0, EMANETLER HESABI , ,50 0,00 0, ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , ,08 0,00 0, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , ,78 0,00 0, FON. VEYA DİĞ. KAMU İD. ADINA YAP. TAHSİLAT HESABI 7.633, ,50 0,00 0, NET DEĞER HESABI , ,33 0,00 0, GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HSB , ,74 0,00 0, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , ,90 0,00 0, GELİRLER HESABI , ,43 0,00 0, GİDERLER HESABI , ,48 0,00 0, FAALİYET SONUÇLARI HESABI , ,67 0,00 0, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , ,12 0,00 0, GELİR YANSITMA HESABI , ,12 0,00 0, BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI , ,40 0,00 0, BÜTÇE GİDERLERİ HESABI , ,39 0,00 0, GİDER YANSITMA HESAPLARI , ,39 0,00 0, BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI , ,83 0,00 0, GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , ,70 0,00 0, BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , ,70 0,00 0, BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI , ,31 0,00 0, KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI , ,31 0,00 0, ÖDENEKLER HESABI , ,31 0,00 0, ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI , ,92 0,00 0, TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI , ,57 0,00 0, TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI , ,57 0,00 0, BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HSB , ,28 0,00 0, BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HSB , ,28 0,00 0, TOPLAM : , ,75 0,00 0,00 67

74 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNDE BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İÇİNDEKİ PAYI GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) 2014 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİ PAYI (%) 01 Personel Giderleri ,00 42,89 02 Sos. Güv. Kur.Dev.Primi Gid ,00 6,38 03 Mal ve Hiz. Alım Giderleri ,00 16,95 05 Cari Transferler ,00 1,58 06 Sermaye Giderleri ,00 32,20 TOPLAM ,00 100,00 Sermaye Giderleri; ,00 Personel Giderleri; ,00 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Cari Transferler; ,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; ,00 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Gid.; ,00 Sermaye Giderleri; %32,2 Cari Transferler; %1,58 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; %16,95 Personel Giderleri; %42,89 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri; %6,38 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 68

75 2014 YILI TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AÇIKLAMA YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL) TOPLAM ÖDENEK İÇİNDEKİ PAYI (%) 01 Personel Giderleri ,00 32,37 Sos. Güv. Kur.Dev.Primi 02 Gid ,00 5,03 03 Mal ve Hiz. Alım Giderleri ,31 16,14 05 Cari Transferler ,00 1,10 06 Sermaye Giderleri ,00 45,36 07 Sermaye Transferleri 0,00 0 TOPLAM ,31 100,00 Sermaye Giderleri; ,00 Personel Giderleri; ,00 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Cari Transferler; ,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; ,31 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri; ,00 69

76 Sermaye Giderleri; %45,36 Cari Transferler; %1,1 Personel Giderleri; %32,37 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; %16,14 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri; %5, YILI BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİNİN HARCAMALARININ TOPLAM HARCAMA İÇERSİNDEKİ PAYI AÇIKLAMA YILSONU TOPLAM HARCAMA (TL) TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) 01 Personel Giderleri ,33 34,79 02 Sos. Güv. Kur.Dev.Primi Gid ,39 5,34 03 Mal ve Hiz. Alım Giderleri ,53 14,45 05 Cari Transferler ,57 1,13 06 Sermaye Giderleri ,89 44,29 TOPLAM ,

77 2014 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİNİN HARCAMALARININ TOPLAM HARCAMA İÇERSİNDEKİ DAĞILIMI Sermaye Giderleri; ,89 Cari Transferler; ,57 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri; Mal ve Hizmet ,39 Alım Giderleri; ,53 Personel Giderleri; ,33 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri; %44,29 Cari Transferler; %1,13 Personel Giderleri; %34,79 Mal ve Hizmet Alım Giderleri; %14,45 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri; %5,34 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 71

78 2014 YILI BÜTÇE GELİRİ GERÇEKLEŞMESİ AÇIKLAMA 2014 YILI BÜTÇESİ İLE ÖNGÖRÜLEN 2014 YILSONU GERÇEKLEŞEN (TAHMİN EDİLEN) 2014 YILSONU DURUM (GERÇEKLEŞEN- ÖNGÖRÜLEN ARASINDAKİ FARK) ARTIŞ ORANI (%) 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ,18 136, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 6.000, , ,00 55, Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri , , Örgün ve Yaygın Eğitimden Elde Edilen Gel , , İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , ,55 57, Yaz Okulu Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , , ,84 579, Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar Lojman Kira Gelirleri , , ,51 321, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , ,53 679, Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,45-72

79 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , ,10 26, Hazine Yardımı , , ,62 46, Hazine Yardımı , , ,750-24, Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yard. (Cari) Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yard.(Sermaye) YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme , , YÖK Yurtdışı Destekleri , ,00-05 DİĞER GELİRLER , , ,94-18, Kişilerden Alacaklar Faizleri 0 80,73 80, Diğer Faizler 0 708,84 708, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , , , Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı Diğer İdari Para Cezaları , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Mevduat Faizleri Kişilerden Alacaklar , , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , , ,333-38, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , ,32 - TOPLAM , , ,87 27,97 *Yukarıdaki rakamlar ile kesin hesaptaki rakamlar arasında herhangi bir fark bulunduğunda kesin hesaptaki rakamlar dikkate alınacaktır. 73

80 , , , , , , , , YILI BÜTÇESİ İLE ÖNGÖRÜLEN VE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRLERİ , , , , YILI BÜTÇESİ İLE ÖNGÖRÜLEN GELİR 2014 YIL SONU GERÇEKLEŞEN GELİR , ,00 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM 74

81 BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ KURUMU : GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YIL: 2014(TL) EKONOMİK KODLAR I II III IV AÇIKLAMA 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELİRLERİ MAL VE HIZMET SATIŞ 01 GEL BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ GEÇEN YILDAN DEVREDEN TAHAKKUK ARTIĞI TAHAKKUK TAHSİLAT ERTESİ YILA YILI TOPLAM TAHSİLAT BÜTÇE NET DEVREDİLEN TAHAKKUKU TAHAKKUK GELİRLERİNDEN TAHSİLAT TAHAKKUK RED VE İADELER ARTIĞI NET TAHSİLATIN TAHMİNE ORANI (%) ,00 0, , , , , , ,88 235, ,00 0, , , , , ,07 0,00 227,42 01 Mal Satış Gelirleri 6.000,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 156,25 01 Şartname, Basılı Evrak,Form 6.000,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 156,25 02 Hizmet Gelirleri ,00 0, , , , , ,07 0,00 227,56 03 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelir 0,00 0,00 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden 0,00 0, , , ,00 426, ,00 0,00 0,00 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen ,00 0, , , , , ,85 0,00 154,70 99 Diğer hizmet gelirleri ,00 0, , , ,22 0, ,22 0,00 688,76 06 KİRA GELİRLERİ ,00 0, , , ,79 16, , ,88 645,68 01 Taşınmaz Kiraları ,00 0, , , ,79 16, , ,88 645,68 01 Lojman Kira Gelirleri ,00 0, , , ,51 16, ,81 0,00 421,73 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,00 0, , , ,28 0, , ,88 802,45 09 DIĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 0,00 0, , , ,45 0, ,45 0,00 0, Diğer Gelirler 0,00 0, , , ,45 0, ,45 0,00 0,00 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 0,00 0, , , ,45 0, ,45 0,00 0, , , , , ,10 0, , ,00 126, , , , , ,62 0, , ,00 126,71 01 Cari , , , , ,62 0, , ,00 122,98 01 Hazine yardımı , , , , ,62 0, , ,00 122,98 75

82 02 Sermaye , , , , ,00 0, ,00 0,00 133,56 01 Hazine yardımı , , , , ,00 0, ,00 0,00 133,56 05 PROJE YARDIMLARI 0,00 0, , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 01 Cari 0,00 0, , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme 0,00 0, , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 M AÇIKLAMA BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ I II III IV GEÇEN YILDAN DEVREDEN TAHAKKUK ARTIĞI TAHAKKUK TAHSİLAT ERTESİ YILA DEVREDİLEN YILI TAHAKKUKU TOPLAM TAHAKKUK TAHSİLAT BÜTÇE GELİRLERİN DEN RED VE İADELER NET TAHSİLAT TAHAKKUK ARTIĞI NET TAHSİLATIN TAHMİNE ORANI (%) 05 DİĞER GELİRLER , , , , ,48 0, , ,49 82,72 01 FAİZ GELİRLERİ 0,00 0, , , ,42 0, ,42 0,00 0,00 09 Diğer Faizler 0,00 0, , , ,42 0, ,42 0,00 0,00 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 0,00 0,00 80,73 80,73 80,73 0,00 80,73 0,00 0,00 03 Mevduat Faizleri 0,00 0, , , ,58 0, ,58 0,00 0,00 99 Diğer Faizler 0,00 0,00 720,11 720,11 720,11 0,00 720,11 0,00 0, KİŞİ VE KURUMLARDAN ALACAKLAR Özel Bütçeli İdarelere Ait Pay Araştırma Projeleri Gelirleri ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 900, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 900, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 900,00 03 PARA CEZALARI 0,00 0, , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 76

83 02 İdari Para Cezaları 0,00 0, , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 99 Diğer İdari Para Cezaları 0,00 0, , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 09 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER , , , , ,86 0, , ,49 65,14 01 Diğer Çeşitli Gelirler , , , , ,86 0, , ,49 65,14 06 Kişilerden Alacaklar 0, , , , ,54 0, , ,49 0, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gel. Yukarıda Tanımlanmayan Diğer SERMAYE GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ Diğer Taşınır Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 61,45 0,00 0, , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 3,53 3,53 0,00 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 3,53 3,53 0,00 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 3,53 3,53 0,00 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 3,53 3,53 0,00 3,53 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , , , , , , ,37 127,95 77

84 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Özel bütçeli bir kuruluş olan Giresun Üniversitesi; 2014 mali yılında kendisine tahsis edilen kıt ödeneği ile çok iş yapma gayesi amacını taşımıştır. Genç bir üniversite olmamıza rağmen ödeneklerimizi tasarrufa azami önem vererek kullanmıştır. Yukarıdaki tablolarda da görülüğü üzere; ,00 TL olan başlangıç ödeneği, yılsonunda eklenen ödenekler ile toplam ,31 TL olmuş ve bu tutarın ,71 TL lik kısmı harcanmıştır. Bu veriler ile harcamanın toplam ödeneğe oranı %92,50 olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç ödeneğimiz içinde 01 Personel Giderleri %42,89; 02 Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri %6,38; 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri %16,95; 05 Cari Transfer Giderleri %1,58ve 06 Sermeye Giderleri ise %32,00 oranında bir pay almıştır. Yılsonu toplam ödenek içerisinde; 01 Personel Giderleri % 32,37; 02 Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri % 5,03; 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 16,14; 05 Cari Transfer Giderleri % 1,10 ve 06 Sermeye Giderleri ise % 45,36 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca 07 Bilimsel Araştırma Proje Giderleri (Sermaye) de % 0 oranında gerçekleşmiştir. Yılsonu toplam harcama içerisinde; 01 Personel Giderleri % 34,79; 02 Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri % 5,34; 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 14,45; 05 Cari Transfer Giderleri %1,13 ve 06 Sermeye Giderleri ise % 44,29 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca 07 Bilimsel Araştırma Proje Giderleri (Sermaye) de % 0 oranında gerçekleşmiştir yılında ,00 TL başlangıç ödeneğimiz gelir bütçesi tahmin edilmiş, buna karşılık ,87 TL gelir geçekleşmiştir. Bu da % 27,97 bir artış olduğunu göstermektedir. Tertipler içinde 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için öngörülen tutarda %136,39 luk; 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için %26,93 lük artış ,00 TL öngörülmesine rağmen yılsonunda ,06 TL gerçekleşme olmuştur. 78

85 3. Mali Denetim Sonuçları Özel bütçeli bir kuruluş olan Giresun Üniversitesi; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun Sayıştay ın görev ve yetkisi başlığını taşıyan 1 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı nın dış denetimine tabidir. Üniversitemiz 2013 ve 2014 yılına ait muhasebe kayıtlarına ilişkin yevmiye evrakları Sayıştay Başkanlığına sunulmak üzere Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın arşivinde muhafaza edilmektedir. Üniversitemizin İç denetçi kadrosuna ilk atama 2014 yılının Aralık ayında gerçekleştiği için 2014 yılında üniversitemizde iç denetim gerçekleştirilmemiştir. Ancak; tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine, 5436 sayılı tarihli Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 15 inci maddesi hükümleri ile tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ın 27 nci maddesi hükümleri gereğince tarihinden geçerli olmak üzere Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi çıkarılarak, bu Yönerge hükümleri gereğince yapılan işlemler Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birim tarafından Üniversitemizin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden incelemeye tabii tutulmuştur yılı içerisinde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı diğer birimlerin ihale mevzuatları çerçevesinde yapılması düşünülen 12 adet, mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihaleleri ve Devlet Malzeme Ofisinden yapılan alımları dosyalarını incelemiştir. 79

86 B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1 Faaliyet Bilgileri 2014 yılı içerisinde; *05 Ocak 2014 günü "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" etkinliği yapıldı. *Siyasette ve ekonomide 2023 Vizyon dergisi okurlarının oylarıyla her yıl düzenlenen Yılın En leri ödül töreninde Rektörümüz Prof. Dr. Aygün Attar ın yılın en başarılı rektörü seçildi. *Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonunda Sevgililer Gününe özel bir konser programı gerçekleştirildi. *27 Şubat 2014 tarihinde GRÜ Türk Kültür ve Tarih Topluluğu tarafından düzenlenen ve Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz SAYGIN'ın konuşmacı olarak katıldığı, "Ezber Bozan Düşünceler" başlıklı konferans gerçekleştirildi. 80

87 *Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Göz polikliniğinde Özel Yavuz Koleji ana Öğrencileri göz taramasından geçirildi. *Üniversitemiz Anadolu Kültür İzleri Topluluğu tarafından 07 Mart 2014 tarihinde düzenlenen ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Gürhan OZANOĞLU nun konuşmacı olarak katıldığı Geçmişten Günümüze Halk Oyunları başlıklı konferans gerçekleştirildi. *Üniversitemiz Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAM) tarafından düzenlenen ve Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç HIZAL'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kadına Şiddetle Yüzleşmenin Heykelcesi" başlıklı konferans gerçekleştirildi. *Üniversitemiz Senatosu tarafından kurulan YÖK ve Bakanlar Kurulu onayından geçen Turizm Fakültesi nin Temel Atma Töreni 10 Mart 2014 Pazartesi günü Keşap ta gerçekleştirildi. 81

88 *13 Mart 2014 tarihinde Giresun Üniversitesi Giresun un Değerlerine Sahip Çıkıyor doğrultusunda düzenlenen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Günleri kapsamında Öğretmen Adaylarının Gözüyle Öğretmenlik adlı panel günü gerçekleştirdi. *19 Mart 2014 tarihinde Giresun Üniversitesi Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele Topluluğu (GÜZAM) ve Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen ve Dr. Fatih ÖZDEMİR ve Psikolog Fatmanur BOZKURT'un konuşmacı olarak katıldığı "Bağımlılıkla Mücadele Yolları" başlıklı konferans gerçekleştirildi. *Giresun Musiki Cemiyeti tarafından, 22 Mart 2013 Cumartesi akşamı, üniversitemiz Güre Yerleşkesi Rektörlük konferans salonunda, Cemiyetin kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri verildi. *Dünya Ormancılık Günü münasebetiyle, 21 Mart 2014 Cuma günü Üniversitemiz Görele Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesinde ağaç dikme etkinliği düzenlendi. 82

89 *03 Nisan 2014 tarihinde Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı ve Ordu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi tarafından klasik müzik konseri düzenlendi. *14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Ekonomi Topluluğu, Ekonomistler Platformunun Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Programı kapsamında geliştirdiği "Youth Resolves This Crisis/Bu Krizi Gençler Çözer" projesinde yer aldı. *25 Nisan 2014 tarihinde Üniversitemiz Şebinkarahisar Fevzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından "İstanbul Giysilerde Yaşıyor" konseptiyle hazırlanan defile gerçekleştirildi. *2014 Yılı DOKA-Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Üniversitemiz, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GÜKAM ın) tarihinde müracaatını yaptığı TOPLUMSAL VE SİYASAL HAYATTA KADIN SORUNLARINA BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR adlı proje ile mali destek almaya hak kazandı. *Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü, Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYBİMER) ile Çalışma ve İş Kurumu Giresun İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 3.İstihdam ve Kariyer Günleri düzenlendi. 83

90 *28 Nisan 2014 tarihinde, Üniversitemiz Türk Dünyası Araştırma Topluluğu ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ'ın konuşmacı olarak katıldığı "Enerji-Politik Dünya ve Türkiye" başlıklı konferans gerçekleştirildi. *Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencilerimiz Kariyer Gelişim Topluluğu tarafından düzenlenen bir geziyle; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Halkbank Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. *29 Nisan 2014 tarihinde Üniversitemiz Kültürel Faaliyetler Topluluğu (KÜFAT) tarafından düzenlenen ve FOX TV'de hafta sonları yayınlanan "Çalar Saat Hafta Sonu" programının sunucusu Murat GÜLOĞLU'nun katıldığı söyleşi gerçekleştirildi. *Üniversitemiz heyeti 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Azerbaycan ın başkenti Bakü de gerçekleşen, KUNİB (Kafkasya Üniversiteler Birliği) Üniversite tanıtım günlerine katıldı. 84

91 *1-4 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen 8. Giresun Günleri nde, Üniversitemizde açtığı tanıtım standıyla yerini aldı. *2 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemiz Fen- Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahir HANALİOĞLU'nun konuşmacı olarak katıldığı "Rastgele Yürüyüş Süreçleri ve Kalan Ömür Paradoksu" başlıklı konferans gerçekleştirildi. *Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenen 1. lig Üniversitelerarası Voleybol Birincilikleri turnuvasında Üniversitemiz Bayan Voleybol Takımımız 3. olurken, Erkek voleybol takımımız da 5. oldu. *6 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemiz Engelsiz Yaşam Topluluğu ve Giresun Özel Eğitim Ortaokulu işbirliği ile Engelsiz Yaşam Şenliği adlı etkinlik düzenlendi. 85

92 *6 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yılsonu öğrenci ürünleri sergisi ve defilesi gerçekleştirildi. *5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Üniversitemiz Bahar Şenliklerinin 8.si çeşitli etkinliklerle kutlandı. *Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu tarafından IV. Geleneksel Bahar Şenliği kapsamında Geleneksel El Sanatları Sergisi açıldı. *4 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Okul Öncesi Semineri Oyuncak Tasarımı ve Proje Yarışması kapsamında tasarladıkları oyuncakları ile Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinden Sunay Elikara birincilik ödülüne, Emel Turan Üçüncülük ödülüne, Asiye Aksu Dördüncülük ödülüne layık görüldüler. * Mayıs 2014 tarihlerinde Giresun Üniversitesi Kadın sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAM) tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı nın (DOKA) desteği ile bu yıl ikincisi düzenlenen, Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın konusunun işlendiği II. ULUSLARARASI KADIN SEMPOZYUMU VE SANAT ÇALIŞTAYI gerçekleştirildi. 86

93 *12 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemiz Fen Topluluğu ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri ile Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin katılımıyla, Güre Yerleşkesi Eğitim Fakültesi bahçesinde Bilim Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan materyallerle çeşitli deneyler gerçekleştirilerek, ziyaretçiler bu deneylerle ilgili bilgilendirildi. *13 Mayıs 2014 tarihinde Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİFAM) ve NOOR Fındık tarafından organize edilen Modern Fındık Yetiştiriciliği Paneli gerçekleştirildi. *Hemşirelik haftası etkinlikleri kapsamında; Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Aktiviteler Topluluğu ve Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhemşireliği tarafından organize edilen Hemşirelik: Güç ve Değişim İçin Bir Kaynak konulu konferans düzenlendi. *Bölgede ilk ve başarılı birçok ameliyata imza atan Üniversitemiz Tıp Fakültesi hastanemizde, böbrek taşı tespit edilen hasta, 8 Mart 2014 günü Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi edildi. 87

94 *10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Giresun Üniversitesi Engelsiz Yaşam Topluluğu tarafından düzenlenen Betimlemeler Hakkında Söyleşi ve Betimlemeli Film Gösterimi etkinliği gerçekleştirildi. *4500 öğrencimizin mezun olduğu Giresun Üniversitesi akademik yılı mezuniyet töreni, 30 Mayıs 2014 tarihinde Atatürk Stadyumu nda gerçekleştirildi. *Maliye Bakanlığı nezdinde 2015 yılı bütçe görüşmelerini sürdürmek üzere 10 Temmuz 2014 tarihinde Ankara ya giden Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aygün ATTAR ve Üniversitemiz heyeti Maliye Bakanlığı Uzmanlarıyla görüşmelerde bulundu. *Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7-9 Ağustos 2014 tarihlerinde düzenlenen turnuvanın Basketbol kategorisinde Yıldız Kızlarımız turnuva şampiyonu olarak Giresun Üniversitesi ni en iyi şekilde temsil ettiler. 88

95 *15 Ağustos 2014 tarihinde Üniversitemiz ile Kosova Cumhuriyeti Priştine Üniversitesi arasında ikili anlaşma ve Mevlana protokolü imzalandı. *6-7 Kasım 2014 tarihleri arasında KARASAM(Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından Karadeniz den Hazar a Stratejik Bakış temalı 6. KARADENİZ *ULUSLARARASI SEMPOZYUMU gerçekleştirildi. *Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde, öğrencileri Fen ve Teknoloji dersinin eğlenceli yönüyle tanıştırmak, eğitsel etkinliklerle onları yaratıcı düşünmeye teşvik etmek, doğa ile iç içe olan fen kavramlarını aktiviteler eşliğinde yaptırmak ve çeşitli eğitsel etkinliklerle toplum önünde kendini ifade edebilme becerisi kazandırmak amacıyla 1 Eylül 2014 tarihinde Eğlence, Fen, Teknoloji, Toplum ve Çevre: Hepsi Bilim Yaz Okulunda isimli TUBİTAK destekli Doğa Eğitimi Projesi gerçekleştirildi. *Gençlik ve Spor Bakanlığı nın 2014 Yılı Projeleri Destek Programı Sosyal Dâhil Etme Hibe Çağrısı kapsamında tarihinde Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitim Topluluğu adına müracaatını yaptığımız Suçun Kıyısından Hayata Açılan Liman adlı proje hibe almaya hak kazandı. * Eylül 2014 tarihlerinde Üniversitemiz tarafından organize edilen, Kamu Araştırmaları Vakfı Uzmanlarınca verilen Eğitim-Danışmanlık Hizmet İçi semineri gerçekleştirildi. 89

96 *Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Alptekin TOSUN un danışmanlığında Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerimizden Resul GÜNEY in The impression, expectations, suggestions and preferences for improvement of preclinical medicine students in the field of radiology and cardiac radiology konulu çalışması, Paris te düzenlenen European Society of Cardiac Radiology Cardiac Imaging 2014 Kongresi nde ana salon sunumu olarak kabul görürken, öğrencimiz Türkiye den katılan tek davetli konuşmacı olarak Paris te bulundu. *Avrupa, Afrika, Latin Amerika, Asya ve Ortadoğu Uluslararası Konseyi tarafından Sosyal Kalkınma Projeleri Tasarımı ve Uygulanması alanında Oxford Liderler Zirvesi, Socrates Ödülleri adı altında Üniversitemiz ve Sayın Rektörümüz En İyi Üniversite ve Yılın Yöneticisi ödüllerine layık görüldü. *Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Ana Sanat Dalı öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü tarafından 24 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen Türk-Gürcü kültür gecesine katıldı. 90

97 *Türkiye Cumhuriyeti Hindistan Büyükelçiliği nin davetlisi olarak, Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Türk Halk Dansları ekibi 8. Uluslararası Delhi Festivali gala programı ve Büyükelçiliğin 29 Ekim Karadeniz gecesi resepsiyonuna katıldı. *Karadeniz den Hazar a stratejik bakış temasıyla düzenlenen 6. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu nun sonunda Giresun Üniversitesi ile Ukrayna Milli Bilimler Akademisi arasında ikili işbirliği protokolü imza töreni yapıldı. *10 Kasım Atatürk ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk, Eğitim, Kültür ve Tarih konulu bir panel düzenlendi. *11 Kasım 2014 tarihinde Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Herkes İçin Engelsiz Hayat konulu konferans ve özel çocuklar tarafından hazırlanan gösterilerin sunulduğu program gerçekleşti. 91

98 *13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri, akademik ve idari personelleri tarafından Dünya Diyabet Haftası ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Üniversitemiz Güre yerleşkesinde ve Atapark ta kurulan standlarda kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılıp, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca, lösemili çocukların ailelerinin yapmış olduğu el emeği ürünler satışa çıkartılmış ve elde edilen gelir, Sağlık Hizmetleri MYO adına LÖSEV e aktarıldı. *19 Kasım 2014 tarihinde Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi ve Giresun İslami İlimler Vakfı tarafından düzenlenen "Doğu-Batı Medeniyetleri ve İslam" başlıklı konferans gerçekleştirildi. *20 Kasım 2014 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Ender USTA'nın sunumunu yaptığı Dünya Çocuk Hakları Günü" isimli konferans gerçekleştirildi. *25 Kasım 2014 tarihinde Üniversitemiz Ekonomi Topluluğu tarafından düzenlenen seminerde; Sosyal Medya Nedir?,Sosyal Medya İle Medya Nasıl Değişti?, Sosyal Medyanın Önemi ve Zararları konularında bilgiler verildi. 92

99 *26 Kasım 2014 tarihinde Üniversitemiz Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele Topluluğu (GÜZAM) tarafından düzenlenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü'nden; Erdoğan KARA, Önder TEMEL ile Eda MENTEŞ'in sunumlarını yaptıkları "Aile İçi İletişim" başlıklı panel gerçekleştirildi. *Üniversitemiz "Engelsiz Üniversite Birimi" tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle "Sınırsız Sınır" adlı konser düzenlendi. *5 Aralık 2014 tarihinde Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. M. Öcal ÖZBİLGİN'in sunumunu yaptığı "Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Geleneksel Oyunlar" başlıklı konferans gerçekleştirildi. *9-12 Aralık tarihlerinde Üniversitemiz öğrencilerine yönelik olarak Giresun Üniversitesi AB Çerçeve Ofisi ve Giresun Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi işbirliği ile düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi(PDY)" gerçekleştirildi. *10 Aralık 1014 tarihinde Üniversitemiz taşınır mal işlemlerini yürüten personelin iş ve işlemlerini zamanında, doğru ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirebilmesi için Kamu İdareleri nin Mal Yönetiminde Etkilik ve Sorumluluk görevi kapsamında hizmeti içi eğitim semineri yapıldı. 93

100 *15 Aralık 2014 tarihinde Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında; toplumu acil numaralar hakkında bilinçlendirmek ve bu kurumlara nasıl ulaşacaklarını anlatmak için Bir Umut Telefon adlı projelerinin tanıtımı doğrultusunda Atatürk Meydanı nda stant kurdu. *17 Aralık 2014 tarihinde Üniversitemiz Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele Topluluğu (GÜZAM) tarafından düzenlenen Madde Bağımlığı Zararları ve Tedavi Yöntemleri konulu konferans gerçekleştirildi. *Cumartesi günleri saat da TRT Okul kanalında yayınlanan Kampus Magazin adlı programın ekibi 18 Aralık 2014 günü üniversitemize konuk oldu. Program sunucusu Serhan ARSLAN üniversitemiz öğrencileriyle; Giresun Üniversitesi nde kampüs yaşamı, bölümler ve mesleki tercihler, öğrenci topluluklarının faaliyetleri vb. konularıyla ilgili röportajlar gerçekleştirdi. *Sivil Savunma Uzmanımız Ertuğrul YALÇIN ın koordinasyonunda, Üniversitemiz Dağcılık, Arama- Kurtarma Topluluğu nun iştirakiyle; Üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerimizde Afet Kültürünün oluşturulması, olası acil durumların yol açabileceği kötü sonuçların etkileri karşısında bilinçlendirilmesi; gerektiği durumlarda genel veya kısmi tahliye becerisinin kazandırılmasını amaçlayan Uygulamalı Temel Afet Bilinci Eğitimi konulu seminer düzenlendi. 94

101 *Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil GÖKÇE nin eğitim-öğretim döneminde hazırlamış olduğu Antioksidanların ve Çeşitli Bileşiklerin Kuramsal ve Deneysel Kırmızıaltı ve Mikro-Raman Spektoskopik ve Kuantum Kimyasal İncelemeleri konulu doktora tezi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından, Temel Bilimler alanında yapılmış En Başarılı Doktora Tezi olarak seçildi. *26 Aralık 2014 tarihinde Üniversitemiz Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından "Kaynaşma ve Tanışma Gecesi" adlı etkinlik düzenlendi. *25 Aralık 2014 tarihinde Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından Güre Yerleşkesi etkinlik alanında "Geleneksel Hamsi Şenliği" düzenlendi. *25 Aralık 2014 tarihinde Üniversitemiz Şiir Topluluğu tarafından Bizim Şiirlerimiz Bizim Şairlerimiz adlı şiir dinletisi Güre Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleştirildi. Programda ünlü şairlerimizin yanı sıra, öğrencilerimizin kaleme aldığı ve Şiir Topluluğu jürisi tarafından seçilen şiirler seslendirildi. 95

102 *26Aralık 2014 tarihinde Üniversitemiz Teknik Bilimler MYO, Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim (HEGEM) Derneği ile Giresun Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa olarak "Mesleki ve Teknik Eğitimde Bilişim ve Belgelendirme" başlıklı panel düzenlendi. Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR ın yönettiği panelde; Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tufan ADIGÜZEL Eğitimde Mobil Teknolojiler, Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati AKKURT MTE de Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Uzman Öğretmen Erdoğan PETÜK Eğitimde Fatih Projesi ve Doktor Halis YEŞİL Mesleki Yeterliklerin Belgelendirilmesi konularında sunumlarını gerçekleştirdiler. *26 Aralık 2014 tarihinde Üniversitemiz Selçuklu-Osmanlı Topluluğu tarafından Vefatının 78. yıldönümünde Mehmet Akif ERSOY'u Anmak ve Anlamak" konulu konferans düzenlendi Beslenme Hizmetleri Faaliyet Bilgileri Üniversitemiz öğrenci ve personelinin beslenme ihtiyaçları yerleşkelerde, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bulunan yemekhanelerde karşılanmaktadır. Merkez ve ilçe okullarımızdaki yemek ihtiyaçları ihale usulü ile temin edilmekte, üretilmekte olan yemeklerin kontrolü birimlerde oluşturulan Kontrol Teşkilatları ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yapılan denetleme komisyonunca sağlanmaktadır Yılında yemekhane hizmetinden faydalanan personel/öğrenci sayısını gösteren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: YEMEKHANE ÖĞRENCİ MEMUR TOPLAM Yemekhaneler

103 Spor Hizmetleri Faaliyet Bilgileri: Üniversitemiz spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak, Üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak gibi boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülür. Anılan faaliyetler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Spor Koordinatörlüğü tarafından organize edilmektedir Diğer Faaliyetler: eğitim-öğretim yılı içerisinde Üniversitemizde 250 öğrenci kısmi zamanlı olarak çalışmaya başlamıştır eğitim ve öğretim yılı için maddi durumu yetersiz 300 öğrenciye yemek bursu verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde kurulan öğrenci topluluklarının sayısı 67 ye ulaşmıştır. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 1- ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU 2-TÜRK KÜLTÜR VE TARİH TOPLULUĞU 3-TİYATRO TOPLULUĞU 4-FOTOĞRAF SANATI TOPLULUĞU 5-YEŞİLAY TOPLULUĞU 6-DAĞCILIK ARAMA-KURTARMA TOPLULUĞU 7-TÜRKÇE TOPLULUĞU 97

104 8-BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TOPLULUĞU 9-GALATASARAYLILAR KÜLTÜR VE SPOR TOPLULUĞU 10-ÜNİVERSİTELİ TRABZONSPORLULAR KÜLTÜR VE SPOR TOPLULUĞU 11-MESLEKİ EĞİTİM VE KARİYER TOPLULUĞU 12-TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMA TOPLULUĞU 13-YÜZME VE SU SPORLARI TOPLULUĞU 14-GENÇ ÇOTANAKLAR TOPLULUĞU 15-GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIBBİYELİLER TOPLULUĞU 16-GENÇ TEMA TOPLULUĞU 17-KÜLTÜREL FAALİYETLER TOPLULUĞU 18-ŞİİR TOPLULUĞU 19-ALUCRA TURAN BULUTÇU MYO İLETİŞİM TOPLULUĞU 20-ENGİN UFUKLAR TOPLULUĞU 21-TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU 22-TÜRK HALK OYUNLARI TOPLULUĞU 23-GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKREASYON TOPLULUĞU 24-ÜNİVERSİTELİ TRABZONSPORLULAR KÜLTÜR VE SPOR TOPLULUĞU 25-EKONOMİ TOPLULUĞU 26-BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TOPLULUĞU 27-DANS TOPLULUĞU 28-TARİH TOPLULUĞU OLAY-ZAMAN-MEKAN 29-KARİYER GELİŞİM TOPLULUĞU 30-SOSYAL FAALİYET TOPLULUĞU 31-SOSYAL SANATSAL FARKINDALIK TOPLULUĞU 32-AKTİF ÜNİVERSİTELİLER TOPLULUĞU 33-BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN TOPLULUĞU 34-MODA TASARIM TOPLULUĞU 35-SELÇUKLU-OSMANLI TOPLULUĞU 36-ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTELİLER TOPLULUĞU 37-TURİZM ARAŞTIRMALAR TOPLULUĞU 38-GENÇLİK PROJELERİ TOPLULUĞU 39-FİNANS VE KARİYER TOPLULUĞU 40-GENÇ BANKACILAR TOPLULUĞU 41-ÇEVRE VE EĞİTİM TOPLULUĞU 42-TURKMSIC TOPLULUĞU 43-BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU 44-İSTATİSTİK VE KARİYER TOPLULUĞU 45-OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TOPLULUĞU 46-ALBATROS DENİZCİLİK TOPLULUĞU 98

105 47-STRATEJİK ARAŞTIRMALAR TOPLULUĞU 48-ÖZEL GÜVENLİKÇİLER VE REKREASYON TOPLULUĞU 49-SATRANÇ TOPLULUĞU 50-UMUT IŞIĞI TOPLULUĞU 51-SİNEMA VE TANITIM TOPLULUĞU 52-SEYR-İ ALEM TİYATRO TOPLULUĞU 53-SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL AKTİVİTELER TOPLULUĞU 54-ENERJİ TOPLULUĞU 55-ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİLİMLER MYO PRATİK GENÇLİK TOPLULUĞU 56-SİRET TOPLULUĞU 57-UMUTLU YARINLAR TOPLULUĞU 58-TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU 59-İNGİLİZCE PAYLAŞIMLAR VE ARAŞTIRMALAR TOPLULUĞU 60- ULUSLARARASI HUKUK TOPLULUĞU 61-KISA FİLM TOPLULUĞU 62-GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ YAŞAM TOPLULUĞU 63-KLASİLK TÜRK EDEBİYATI TOPLULUĞU 64-ANADOLU KÜLTÜR İZLERİ TOPLULUĞU 65-İŞ ADAMLARINI BULUŞTURMA TOPLULUĞU 66-TİREBOLU İLETİŞİMCİLER TOPLULUĞU 67-ULUSLAR ARASI GENÇLER TOPLULUĞU Giresun Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının 2014 Yılı Faaliyetleri : OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TOPLULUĞU: *7 Mart 2014 tarihinde Hasbahçe Cafe ve Restaurant ta Tanışma Gecesi adlı etkinlik düzenlendi. *16 Mayıs 2014 tarihinde Giresun Üniversitesi Uygulamalı Anasınıfında Materyal Sergisi düzenlendi. AKTİF ÜNİVERSİTELİLER TOPLULUĞU: *28 Aralık 2014 tarihinde Paşakonağı Yaylasına gezi düzenlendi. ŞİİR TOPLULUĞU: *24 Nisan 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Necip Fazıl KISAKÜREK i Anma Günü etkinliği düzenlendi. 99

106 *25 Aralık 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şairlerimiz şiir dinletisi düzenlendi. İSTATİSTİK VE KARİYER TOPLULUĞU: *27 Şubat 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Erasmus öğrenci, öğrenim ve Staj Hareketliliği konulu konferans düzenlendi. *7 Mart 2014 tarihinde Radyo ve TV Kanallarındaki Veri Analizinin Yapılışını Öğrenmek Üzere Trabzon TRT Bölge Müdürlüğüne Teknik Gezi düzenlendi. *19 Aralık 2014 tarihinde Karadeniz Konferans Salonunda İstatistik Mezunu Olmanın GZTF Analizi adlı konferans düzenlendi. YEŞİLAY TOPLULUĞU: *11 Ocak 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Örnek İnsan Hz. Muhammed konulu konferans düzenlendi. *20 Şubat 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Gençliğin Sorunları ve Çözüm Yolları konulu konferans düzenlendi. *19 Mart 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Bağımlılıkla Mücadele Yolları konulu konferans düzenlendi. *30 Nisan 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Sevgi Programı adlı etkinlik düzenlendi. *12 Mayıs 2014 tarihinde Trabzon ve Rize Yeşilçay Temsilcilerinin Çalışmalarını Yerinde Görmek ve Bilgi Alışverişinde Bulunmak amaçlı gezi düzenlendi. *3 Kasım 2014 tarihinde Güre Yerleşkesi Etkinlik Alanında Giresun Anadolu Gençlik Derneği ile işbirliği halinde aşure dağıtımı yapıldı. *11 Kasım 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele adlı konferans düzenlendi. *26 Kasım 2014 tarihinde Karadeniz Konferans Salonunda Aile İçi İletişim konulu konferans düzenlendi. MESLEKİ EĞİTİM VE KARİYER TOPLULUĞU: *18 ve 22 Şubat 2014 tarihlerinde 21.İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu adlı etkinlik düzenlendi. *12 ve 15 Mart 2014 tarihlerinde İTÜ 15. Yöntem Bilimleri Kongresi adlı etkinlik düzenlendi. 100

107 FOTOĞRAF SANATI TOPLULUĞU: *27 Nisan 2014 tarihinde Pozlama Eğitimi Etkinliği İçin Paşakonağı Yaylası na Gezi adlı etkinlik düzenlendi. *5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Güre Yerleşkesi Etkinlik Alanında Fotoğraf Sergisi düzenlendi. *28 Aralık 2014 tarihinde Paşakonağı Yaylası Kar Festivali ne gezi düzenlendi. ANADOLU KÜLTÜR İZLERİ TOPLULUĞU: *7 Mart 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Geçmişten Günümüze Halk Oyunları konulu panel düzenlendi. *28 Nisan 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Anadolu da Kültür adlı konferans düzenlendi. GENÇ TEMA TOPLULUĞU: *10 ve 16 Mart 2014 tarihlerinde Doğal Kahramanlar Eğitmen Eğitimi adlı etkinlik düzenlendi. *21 Mart 2014 tarihinde Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu na gezi düzenlendi. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU: *24 Kasım Öğretmenler Gününde karanfil dağıtıldı. *10 Mart 2014 tarihinde Samsun Gezisi düzenlendi. * Çanakkale adlı film gösterisi yapıldı. KARİYER GELİŞİM TOPLULUĞU: *11 Nisan 2014 tarihinde T.C Merkez Bankasının İşleyişini, Örgüt Yapısını ve Piyasaya Müdahale Adımlarını Öğrenmek Amacıyla Ankara ya Gezi adlı etkinlik düzenlendi. *14 Kasım 2014 tarihinde Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda Atatürk ü Anma etkinliği düzenlendi. TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMA TOPLULUĞU: *28 Mart 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Geçmişten Günümüze Doğru Türkistan ve Üç Efendiler konulu konferans düzenlendi. *28 Nisan 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Enerji-Politik Dünya ve Türkiye konulu konferans düzenlendi. 101

108 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU: *5 Mart 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Türk Halk Müziği Konseri adlı etkinlik düzenlendi. DAĞCILIK ARAMA KURTARMA TOPLULUĞU: *2 Mart 2014 tarihinde Treeking Faliyeti Yapmak Üzere Kümbet Yaylasına Gezi adlı etkinlik düzenlendi. * Mayıs 2014 tarihlerinde 8.Karakaya Tırmanış Şenliği adlı etkinlik düzenlendi. KÜLTÜREL FAALİYETLER TOPLULUĞU: *28 Şubat 2014 tarihinde Karadeniz Konferans Salonunda Taşranın Sesi Olmak konulu söyleşi düzenlendi. *8 Mart Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle Giresun Kapalı Cezaevindeki Kadınları Ziyaret etkinliği düzenlendi. *9 Mart 2014 tarihinde Espiye Ericek Köyü Ortaokulu na Ulaşım adlı etkinlik düzenlendi. *29 Nisan 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Çalar Saat Hafta Sonu programının sunucusu Murat Güloğlu nun konuk olarak katıldığı söyleşi düzenlendi. *9 Mayıs 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Doğa ve İnsan konulu söyleşi düzenlendi. *28-29 Ekim 2014 tarihlerinde Giresun Cumhuriyet Meydanı nda Cumhuriyet Haftası Etkinlikleri doğrultusunda çocuklara yönelik boyama, okuma saatleri yapılıp mini konser verildi. *28 Aralık 2014 tarihinde Paşakonağı Yaylası Kar Festivaline gezi düzenlendi. TİYATRO TOPLULUĞU: *6 Mart 2013 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Hayatın İçinden adlı tiyatro gösterisi düzenlendi. *30 Mart-12 Nisan 2013 tarihleri arasında On Dokuz Mayıs Üniversitesi nde düzenlenen 19. Ulusal Tiyatro Festivali ne katılındı. ENGELSİZ YAŞAM TOPLULUĞU: *7 Mayıs 2014 tarihinde Güre Yerleşkesi Etkinlik Alanında Giresun Özel Eğitim Ortaokulu ile Ortaklaşa Yürütülecek Etkinlikler düzenlendi. *16 Mayıs 2014 tarihinde Betinlemeler Hakkında Söyleşi ve Betimlemeli Film Gösterimi adlı etkinlik düzenlendi. 102

109 EKONOMİ TOPLULUĞU: *25 Nisan 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Türkiye İstatistik Kurumu nun ekonomi alanında yaptığı çalışmaların öğrencilerimiz tarafından detaylı olarak algılanması amacıyla etkinlik düzenlendi. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YAYIN TOPLULUĞU: *6 Mayıs 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Eleştirmen Yazar Yakup Altıyaprak İçin Kitap Tanıtımı Günü adlı etkinlik düzenlendi. *22 Kasım 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği(EBSAD) ve İlim Yayma Cemiyeti ile ortaklaşa Öğretmenlikte ve Vizyon programı adlı etkinlik düzenlendi. SOSYAL AKTİVİTELER TOPLULUĞU: *15 Mayıs 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Hemşireliğin Güçlenmesi konulu konferans düzenlendi. TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU: *14-16 Mayıs 2014 tarihlerinde Karadeniz Konferans Salonunda Engelli Haftası etkinliği düzenlendi. TURİZM ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU: *3 Mayıs 2014 tarihlerinde Ordu-Çarşamba Yaylası na İnceleme Gezisi adlı etkinlik düzenlendi. TurkMSIC TOPLULUĞU: *4-5 Ocak 2014 tarihlerinde 4.TurkMSIC Bakanlar Toplantısı adlı etkinlik düzenlendi. STRATEJİK ARAŞTIRMALAR TOPLULUĞU: *5 Mart 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Ukrayna daki Güncel Kriz ve Kırım Sorunu konulu konferans düzenlendi. * 19 Mart 2014 tarihinde Karadeniz Konferans Salonunda Thirteen Days adlı filmi bölüm öğrencilerine sunma amaçlı etkinlik düzenlendi. *25 Mart 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Dünya Düzenindeki Değişimler ve Türk Dış Politikası konulu konferans düzenlendi. *28 Nisan 2014 tarihinde Enerji-Politik Dünya ve Türkiye konulu konferans düzenlendi. 103

110 FEN TOPLULUĞU: *8 Mayıs 2014 tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Planetoryum Müzesine gezi düzenlendi. UMUTLU YARINLAR TOPLULUĞU: *8 Mart 2014 tarihinde Giresun Devlet Hastanesinde Karanfil Dağıtımı yapıldı. *18 Mart 2014 tarihinde Atapark-Kale de Şehitler Günü İçin Yürüyüş ve Yasin adlı etkinlik düzenlendi. *30 Kasım 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Otistik Çocukları Eğlendirme adlı program düzenlendi. BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU: *14 Mart 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Ekonomik Panel adlı konferans düzenlendi. ENGİN UFUKLAR TOPLULUĞU: *29 Nisan 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle Peygamber Efendimizin Tanıtılmasını Sağlamak amaçlı etkinlik düzenlendi. ÇEVRE VE EĞİTİM TOPLULUĞU: *22 Mart 2014 tarihinde Gümüşhane Torul da Oryantiring ve Doğa Yürüyüşü adlı etkinlik düzenlendi. * Mayıs 2014 tarihlerinde Turizm Öğrencilerinin Uygulama Alanında Yaşadıkları Sorunların Giderilmesi Amacıyla Diyarbakır-Mardin-Hasankeyf-Gaziantep Bölgesine Gezi adlı etkinlik düzenlendi. TÜRK HALK OYUNLARI TOPLULUĞU: *24 Şubat 2014 tarihinde Samsun a Türk Halk Oyunları Yarışmalarını Sergileme ve Geleneksel Bağlamda Uygulamalı Olarak İnceleme amaçlı gezi düzenlendi. *2 Mart 2014 tarihinde Samsun da Halk Oyunları İl Yarışması adlı etkinliğe gezi düzenlendi. *21 Mart 2014 tarihinde Giresun Üniversitesi Etkinlik Alanında Nevruz Kutlamaları yapıldı. *9-11 Nisan 2014 tarihlerinde Edirne Üniversitelerarası Düzenlemeli ve Geleneksel Dal Halk Oyunları Yarışması adlı gezi düzenlendi. 104

111 TARİH TOPLULUĞU OLAY-ZAMAN-MEKAN : *25 Nisan 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda 1915 Olaylarının 100. Yılına Doğru Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme konulu konferans düzenlendi. ULUSLAR ARASI HUKUK TOPLULUĞU: *18 Nisan 2014 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı. REKREASYON TOPLULUĞU: *12 Mayıs 2014 tarihinde Dereli Meslek Yüksekokulunda Anneler Günü adlı etkinlik düzenlendi. TÜRK TARİH VE KÜLTÜR TOPLULUĞU: *27 Şubat ve Mart 2014 tarihlerinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Hızlı Okuma Eğitimi etkinliği düzenlendi. DANS TOPLULUĞU: *19 Nisan 2014 tarihinde Dans Maratonu-Üniversiteliler Dans Yarışması adlı etkinlik düzenlendi. ULUSLARARASI GENÇLER TOPLULUĞU: *26 Şubat 2014 tarihinde Giresun Atatürk Meydanında Hocalı Katliamını Anma Günü adlı etkinlik düzenlendi. *21 Mart 2014 tarihinde Giresun Üniversitesi Güre Kampüsünde Nevruz Bayramı Kutlaması adlı etkinlik düzenlendi. SOSYAL SANATSAL FARKINDALIK TOPLULUĞU: *20 Mart 2014 tarihinde Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma adlı etkinlik düzenlendi. KLASİK TÜRK EDEBİYATI TOPLULUĞU: *26 Nisan 2014 tarihinde Tarihi Eserlerdeki Eski Metinleri İncelemek ve Bu Eserlere Dair Bilimsel Veriler Ortaya Koymak Amacıyla Sinop a Gezi adlı etkinlik düzenlendi. 105

112 KISA FİLM TOPLULUĞU: *21 Mart 2014 tarihinde Sosyal Tesisler Konferans Salonunda Kısa Film Topluluğu Tanıtım Gecesi adlı etkinlik düzenlendi. ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTELİLER TOPLULUĞU: *7 Mayıs 2014 tarihinde Şebinkarahisar Uğurca İlköğretim Okulunda Yapılan Anasınıfı Şenliği sebebiyle okula ziyaret düzenlendi. ÖĞRENCİ KONSEY BAŞKANLIĞI: *12 Mart 2014 tarihinde 19 Eylül Kapalı Spor Salonunda Grup Badem Konseri düzenlendi. *5 Mayıs 2014 tarihinde Bahar Şenlikleri kapsamında Güre Yerleşkesi Kampüs Alanında İsmail Türüt Konseri düzenlendi. *6Mayıs 2014 tarihinde Meftun Demir Konseri düzenlendi. *7 Mayıs 2014 tarihinde Gazipaşa Yerleşkesi Kampüs Alanında Yahya Altun Konseri düzenlendi. *22 Aralık 2014 tarihinde Gazipaşa ve Güre Yerleşkesi Kampüs Alanında Hamsi Şenliği etkinliği düzenlendi. DİĞER ETKİNLİKLER *21 Mart 2014 tarihinde Güre Yerleşkesi Kampüs Alanında Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi. 106

113 2014 YILI AB ERASMUS KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER Hibe Sözleşmesine Göre Mali Bilgiler Yılında Üniversitemiz ile AB Ulusal Ajans ile yapılan hibe sözleşmesi ile birlikte hak edilen hibe tutarları ,00 Erasmus Öğrenci Eğitim Alma Hareketliliği, ,00 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği, ,00 Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği, ,00 Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği ile ,00 Hareketliliğin Organizasyonu (HO) olmak üzere toplam ,00 olarak gerçekleşmiştir Üniversitemiz Erasmus özel hesabına AB Ulusal Ajans tarafından toplam ,00 yatmış olup, faaliyet raporları doğrultusunda geriye kalan ,00 Üniversitemiz Erasmus özel hesabına yatmamıştır. Üniversitemiz Erasmus özel hesabına yatan ,00 paranın Erasmus Öğrenci Eğitim Alma Hareketliliği, Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği ile Hareketliliğin Organizasyonu (HO) faaliyetleri için ,65 hibe tutarı kullanılmış olup, Erasmus Özel hesabında kalan 1.579,35 dur yılında Erasmus Öğrenci Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurt dışındaki çeşitli üniversitelere 33 öğrenci gönderilmiş olup, Erasmus Özel Hesabından toplam ,00 harcanmıştır yılının bahar döneminde yurt dışından Üniversitemize iki öğrenci Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü ile bir öğrenci Eğitim Fakültesi PDR bölümüne gelmiş olup eğitim öğretimini tamamlayıp dönmüştür yılında Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışındaki İngiltere, İspanya ve Almanya da bulunan çeşitli işletmelere 6 öğrenci gönderilmiş olup Erasmus Özel Hesabından toplam 7.804,00 harcanmıştır yılında Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurt dışındaki çeşitli üniversitelere giden 10 Öğretim elemanı için ,32 harcanmıştır yılında Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurt dışındaki çeşitli üniversitelere giden 16 Öğretim Elemanı için ,86 harcanmıştır. 107

114 yılında Hareketliliğin Organizasyonu (HO) kapsamında yurt dışındaki çeşitli Üniversitelere gönderdiğimiz Öğrenci ve Öğretim Elemanı sayısı toplamda 66 kişi olmakta olup, Erasmus Ofisinin faaliyet sonrası hak ettiği toplam HO Hibesinden (Erasmus Ofisine kalan) (25*210)+(36*160)= ,00 hak edilmiştir. Bu HO hibesinin toplam 9.619,47 su harcanmıştır. Hak edilen HO hibesinden harcana hibe tutarı çıkarıldığında geriye ofiste kalması gereken miktar (11.010, ,47)= 1.390,53 dur. Ulusal Ajansa HO hibesinden (11.650, ,00)=640,00 iade edilmesi gereken tutardır yılın hareketliliği ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Progrtamları Merkezi Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan TR1-ERA nolu sözleşme kapsamında, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı nın 25 Aralık 2013 tarih ve 5843 sayılı iade konulu yazısı gereğince, Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyetlerinin sonlandırılmasından sonra kalan iade miktarı olarak 188,82Avro dur. Bu tutar Ulusal ajansa iade edilecektir Hibe Sözleşmesine Göre Mali Bilgiler yılında Üniversitemiz ile AB Ulusal Ajans ile yapılan hibe sözleşmesi ile toplamda hak edilen hibe tutarı ,00 Erasmus Öğrenci Eğitim Alma Hareketliliği, ,00 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği, 6.000,00 Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği, 8.050,00 Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği ile ,00 Hareketliliğin Organizasyonu(HO) olmak üzere toplam ,00 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz Erasmus özel hesabına AB Ulusal Ajans tarafından toplam ,00 yatmış olup faaliyet raporları doğrultusunda geriye kalan ,00 Üniversitemiz Erasmus özel hesabına yatırılacaktır. Üniversitemiz Erasmus Özel Hesabına yatan ,00 paranın Erasmus Öğrenci Eğitim Alma Hareketliliği, Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği ile Hareketliliğin Organizasyonu (HO) faaliyetleri için gününe kadar ,47 hibe tutarı kullanılmıştır. 108

115 Yılında Erasmus Öğrenci Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurt dışındaki çeşitli üniversitelere güz dönemi için 23 öğrenci gönderilmiş olup, bu öğrencilerin hak ettiği hibenin %80 i Erasmus özel hesabından ,33 ödenmiştir. Bahar dönemi için 3 öğrenci seçilmiş olup çalışmalar devam etmektedir yılında Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına 5 öğrenci gönderebilmek için çalışmalar devam etmektedir yılında Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurt dışındaki çeşitli üniversitelere 5 kişi gönderebilmek için çalışmalar devam etmektedir yılında Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurt dışındaki çeşitli üniversitelere 7 kişi gönderebilmek için çalışmalar sürmektedir Proje Bilgileri 10 Nisan 2002 tarihli ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5.Maddesi gereğince Giresun Üniversitesi Senatosunun tarihli 13 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi kabul edilmiştir Yılında Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken hazırlanan 01/01/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller uyarınca BAP Yönergesi revize edilerek Giresun Üniversitesi Senatosunun tarih 37 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda revize edilerek kabul edilmiştir.2012 yılında tekrar yürürlükte olan Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun tarih ve 2011/3 sayılı toplantısında revize 109

116 edilmiş olup, Üniversitemiz Senatosunun 01 Şubat 2012 Tarih ve /11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde Öğretim Üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek araştırma projeleri ile yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık için hazırlanan tez projeleri ve diğer proje tekliflerinin değerlendirilmesi (TÜBİTAK, DPT gibi hizmetler) yürütülmektedir yılında 31 adet C türü proje (Lisansüstü Tez Projeleri ), 48 adet A türü proje (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri),olmak üzere toplam 79 adet proje desteklenmiş olup bunlar Giresun Üniversitesi BAP bütçesinden desteklenen projelerdir. BAP bütçesinden desteklenen projelerden C türü projeye ,88 TL, A türü projeye ,96 TL olmak üzere ,84 TL destek sağlanmıştır. Tablo 1: Projelerin alanlarına göre dağılımı ve 2014 yılında BAP bütçesinden alanlarına göre verilen parasal desteğin oranı BÖLÜM PROJE ADEDİ BÜTÇESİ FEN BİLİMLERİ ,18 TL EĞİTİM BİLİMLERİ ,38 TL SAĞLIK BİLİMLERİ ,28 TL SOSYAL BİLİMLER ,00 TL TOPLAM ,84 TL Yukarıdaki tabloda, 2014 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 79 projenin alanlara göre dağılımı ve bütçeleri görülmektedir. Alanlara göre en fazla proje 51 proje ile Fen Bilimlerine aittir. 110

117 DESTEKLENEN BAP PROJELERİNİN BÜTÇE HARCAMALARININ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER %8,38 SAĞLIK BİLİMLERİ %19,36 FEN BİLİMLERİ % 65,72 EĞİTİM BİLİMLERİ %6,64 FEN BİLİMLERİ EĞİTİM BİLİMLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER 2014 yılı projeleri; 51 adet proje Fen Bilimleri, 10 adet proje Eğitim Bilimleri, 11 adet proje Sağlık Bilimleri ve 7 adet proje Sosyal Bilimler kaynaklı projelerden oluşturmaktadır. Desteklenen BAP projelerinin sayılarına göre oranlama yapılacak olursa % 64,56 sı Fen Bilimleri, % 12,66 sı Eğitim Bilimleri, % 8,86 sı Sosyal Bilimler ve %13,92 si Sağlık Bilimleri alanındadır. Proje bütçesinin %65,72 si Fen Bilimleri, % 6,64 ü Eğitim Bilimleri, % 8,28 i Sosyal Bilimleri ve % 19,36 sı Sağlık Bilimlerine ayrılmıştır Yılı Desteklenen BAP Projelerinin Harcamaları Projelerin alanlarına göre dağılımı ve proje harcamalarını gösteren değerler Tablo-2 de ayrıntılı olarak gösterilmiştir yılında toplamda BAP bütçesinden ,55 TL harcama yapılmıştır. Bunun ,23 TL si sarf malzeme, ,48 TL si demirbaş malzeme, 1.910,00 TL si hizmet alımı, 3.182,84 TL si yolluk gideridir. Tablo-2 HARCAMA BÖLÜMÜ FEN BİL. EĞİTİM BİL. SAĞLIK BİL. SOSYAL BİL. HARCANAN SARF MALZEME ,43 TL ,02 TL ,63 TL ,15 TL ,23 TL DEMİRBAŞ MALZEME ,70 TL 8.220,27 TL 0,00 TL 3.677,09 TL ,48 TL HİZMET ALIMI 1.000,00 TL 910,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.910,00 TL YOLLUK GİDERİ 3.182,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.182,84 TL GENEL TOPLAM ,98 TL ,29 TL ,63 TL ,65 TL ,55 TL 111

118 Yukarıdaki tabloda, BAP Bütçesinden yapılan harcama kalemlerinin oranlarını göstermektedir. Harcamaların %78,46 sı sarf malzeme, %18,85 i demirbaş malzeme, %1,01 i hizmet alımı, %1,68 i yolluk gideri şeklinde yapılmıştır. Bütçenin % 63,24 lük kısmı Fen Bilimleri, % 11,14 lük kısmı Eğitim Bilimleri, %10,19 luk kısmı Sağlık Bilimleri ve %15,43 lük kısmı Sosyal Bilimler kaynaklı projelerdir. Toplamda yapılan harcamanın ,98 TL si Fen Bilimleri, ,29 TL si Eğitim Bilimleri, ,63 TL si Sağlık Bilimleri ve ,65 TL si ise Sosyal Bilimlere aittir. Harcama kalemlerine göre dağılımda ,23 TL ile Sarf Malzemeler için harcanan bütçe en fazla harcama kalemini oluşturmaktadır YILI PROJE HARCAMALARININ DAĞILIMI %18,85 %1,01 %1,68 Sarf Malzeme Demirbaş Malzeme Hizmet Alımı Yolluk Gideri %78,46 BAP KOMİSYONU TARAFINDAN 2014 YILINDA DESTEKLENEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ C Türü Proje (Lisansüstü Tez Projeleri) Proje S. No Proje No Ünvanı Proje Yürütücü Proje Adı Süresi Bütçe (Ay) 1 SOS-BAP-C- Gürkan Fırat Demokrat Parti Dönemi Işık Gazetesi Yrd.Doç.Dr SAYLAN ( Giresun) ,00 2 FEN-BAP-C- Harşit Çayı Su Kalitesi ve Kirlilik Yrd.Doç.Dr. Cengiz MUTLU Durumunun Tespiti, Giresun ,00 3 FEN-BAP-C- Boğacık Deresi Planktonu ve Yrd.Doç.Dr. Cengiz MUTLU Fizikokimyasal Özellikleri ,00 4 FEN-BAP-C- Smilax excelsa L. Yaprak Özütlerinin Doç.Dr. Emine YALÇIN Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması ,00 5 FEN-BAP-C Doç.Dr. Emine YALÇIN Paraben ve Metabolitlerinin AMES/Salmonella/Mikrozom Testi İle Mutajenik Aktivitelerinin Araştırılması ,00 112

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları Dekan

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları Dekan T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim Adı : Personel İşleri ORGANİZASYON BİLGİLERİ Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Yardımcıları Personel : Esen ÜSTÜNEL/Şef

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Personel İşleri Şefliği

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Personel İşleri Şefliği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim Adı : Personel İşleri Şefliği ORGANİZASYON BİLGİLERİ Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Yardımcıları Personel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. : Personel İşleri Şefliği

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. : Personel İşleri Şefliği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim Adı : Personel İşleri Şefliği ORGANİZASYON BİLGİLERİ Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 164 Bankacılık ve Sigortacılık 138 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 99 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 68 Bankacılık ve Sigortacılık 7 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 06 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Personel İşleri Şefliği GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Personel İşleri Şefliği GÖREV VE SORUMLULUKLARI : İşleri Şefliği Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan : Mustafa ASLAN/Şef Övsel ÇUHA/Bilgisayar İşletmeni Levent KARAAĞAÇ/Bilgisayar İşletmeni Murat ÇETİNOĞLU/Şoför GÖREV

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI Özel Kalem Akademik Personel Şube Müdürlüğü İdari Personel Şube Müdürlüğü Maaş Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, kurum

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuş olup, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu kapsamında 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BİRİM AMİRİNİN SUNUŞU..3 1- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.. 5 1-

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı : Mali İşler Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan Personel : Sunay

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı