BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA"

Transkript

1 BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA

2 İçindekiler 1. Giriş Dünyada Sektörün Görünümü Enerji Talebi Enerji Rezervleri Enerji Üretimi Enerji Tüketimi Enerji Fiyatları ve Ticareti Türkiye de Sektörün Görünümü Enerji Talebi Enerji Rezervleri Enerji Üretimi Enerji Tüketimi, Ticareti ve Maliyeti Piyasada Beklenen Gelişmeler BOTAŞ ın Sektör İçindeki Yeri Ham Petrol Faaliyetleri Doğal Gaz Faaliyetleri İthalat Satış İletim Depolama Uluslararası Projeler Şirketlerimiz ve İştiraklerimiz BOTAŞ ın Yerli ve Uluslararası Rakipleriyle veya Benzer Faaliyet Gösteren Kuruluşlarla Karşılaştırılması BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 1

3 Tablolar Listesi Tablo 1. Dünya Birincil Enerji Talebi (milyon ton petrol eşdeğeri - mtpe)... 5 Tablo 2. Bölgelere Göre Dünya Birincil Enerji Talebi (milyon ton petrol eşdeğeri)... 5 Tablo Yılı İtibarıyla Dünya Üzerindeki Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Bölgesel Dağılımı... 6 Tablo 4. Dünya Petrol Üretiminin Bölgesel Dağılımı (milyon varil/gün)... 7 Tablo 5. Dünya Doğal Gaz Üretiminin Bölgesel Dağılımı (milyar m 3 )... 8 Tablo 6. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Rezerv Miktarları Tablo 7. Ham Petrol Boru Hatlarımız Grafikler Listesi Grafik Yıllarındaki Dünya Doğal Gaz, Petrol ve Kömür Tüketim Miktarı... 9 Grafik 2. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Talebi Grafik Yılı Birincil Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı Grafik 4. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Üretimi Grafik 5. Doğal Gaz İthalatının Yıllık Gelişimi (milyar m 3 ) Grafik 6. Türkiye nin 2012 Yılı Doğal Gaz Tüketiminin Sektörel Dağılımı Grafik 7. Yıllar İtibarıyla Toplam Enerji İthalat Maliyeti Grafik 8. Yıllar İtibarıyla Ham Petrol Taşıma Miktarları (Bin Varil) Grafik 9. Yıllar İtibarıyla Doğal Gaz İthalat Miktarları (Milyon Sm 3 ) Grafik 10. Yıllar İtibarıyla Sektörel Bazda Yurt İçi Doğal Gaz Satış Miktarları (Milyon Sm 3 ) Grafik Yılları Müşteri Durumu Grafik 12. Yıllar İtibarıyla Doğal Gaz İletim Hattı Uzunlukları BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 2

4 1. Giriş Enerji, günümüz dünyasında ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal gelişimini etkileyen ana unsurlardan birisi haline gelmiştir. Her ülkenin enerjiye ucuz ve kesintisiz bir biçimde ulaşmak için yarıştığı çağımızda, dünyanın önde gelen enerji hammadde tedarikçileri ile büyük tüketicileri arasında doğal bir coğrafi köprü ve enerji koridoru oluşturan Ülkemizin, küresel enerji jeopolitiğinde ve Avrupa nın doğal gaz arz güvenliğinde önemi büyüktür. Bu çerçevede Kuruluşumuz, Türkiye nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası enerji arenasında etkin ve rekabetçi bir rol üstlenmesi açısından stratejik bir oyuncu olarak görev yapmaktadır. Kuruluşumuz, boru hatları ile petrol ve doğal gaz taşımacılığı, doğal gaz ithalatı-ihracatı, pazarlama-satışı ve depolanması, boru hatları etüdü, mühendislik ve yapım işleri gibi faaliyetleri sürdürmektedir. Kuruluşumuzun faaliyetleri kapsamında, gerek kendi faaliyetleri bağlamında gerekse ulusal ve uluslararası kaynaklardan derlenen veriler ışığında oluşturulan bu raporun ilk bölümünde dünyada enerji sektöründe 2013 yılına ait veriler incelenmiştir. Sonraki bölümde Türkiye de sektörün görünümü ele alınmış, hemen akabinde ise Kuruluşumuzun faaliyetleri ve sektör içindeki yeri incelenmiştir. Son bölüm olarak, Kuruluşumuzun benzer faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla kıyaslamasına yer verilmiştir. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 3

5 2. Dünyada Sektörün Görünümü 2.1. Enerji Talebi Enerji talebindeki ve yakıt çeşidi seçimindeki kısa dönemli değişimler genellikle ekonomik durum, enerji fiyatları ve hava koşullarından kaynaklanmaktadır. Uzun dönemli değişimler ise ülkelerin enerji ile ilgili sorunların çözüm sürecine dahil olurken gösterdikleri tavrın yanısıra, artan gelir ve nüfusun enerji ihtiyacını yukarı çekmesi, enerji piyasasının dinamiklerinin gelişmekte olan ülkelere bağlı olarak değişmeye başlaması, dünyanın enerji ihtiyacının çoğunun fosil yakıtlardan karşılanması ve fosil yakıt kaynak rezervlerinin yeterli olması, dünyanın fakir bölgelerinin enerjiye ulaşımının sağlanmasının hala gerçekleşmesi güç bir hedef olması gibi enerji talebine ilişkin yapılan tüm senaryolarda ortak olan temel enerji eğilimlerine de bağlıdır yılında 7 milyar olan dünya nüfusunun, 2035 yılında 8,7 milyara ulaşacağı, söz konusu artışın büyük bir bölümünün Güneydoğu Asya, Hindistan ve Afrika bölgesinde gerçekleşeceği ve 2025 yılından sonra Hindistan nüfusunun Çin nüfusunu geçeceği öngörülmektedir yılına kadar global ekonomide yıllık ortalama %3,6 lık reel büyüme varsayımı ve nüfusta beklenen yaklaşık 1,7 milyarlık artış, enerji tasarrufu için yeni politikalar ve projeler gerçekleştirilse bile artan enerji talebini karşılamak için gelecekte daha çok enerji kaynağını gerekli kılmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı nca (UEA), dünya birincil enerji talebinin belirlenmesine ilişkin olarak üzerinde çalışılan üç farklı senaryodan Yeni Politikalar Senaryosunda mevcut politika taahhütlerinin ve yakın geçmişte açıklanmış taahhütlerin ve planların gerçekleştirileceği, Mevcut Politikalar Senaryosunda 2013 ortasına kadar hayata geçirilenler dışında hiçbir yeni politikanın geliştirilmeyeceği, 450 Senaryosunda ise uzun dönemli global sıcaklık artışını %50 ihtimalle 2 C ile kısıtlamak için gerekli olan sert politikaların geliştirileceği ve gerçekleştirileceği varsayılmaktadır. Bu çerçevede, 2010 ilâ 2035 yılları arasında dünya enerji talebinin Yeni Politikalar Senaryosu na yılda yaklaşık %1,2 Mevcut Senaryolar Senaryosu na göre %1,5 ve 450 Senaryosu na göre %0,6 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Yakıt türleri itibarıyla ise Tablo-1 de de görüldüğü üzere 2011 yılında dünya birincil enerji talebinin %82 si petrol, doğal gaz ve kömürden karşılanmış olup, tüm senaryolara göre 2035 yılında baskın enerji kaynağı yine fosil yakıtlar olacaktır. Ana senaryo olan Yeni Politikalar Senaryosu na göre 2035 yılına kadar olan dönemde petrol talebi %13, kömür talebi %17 artarken, doğal gaz talebi önemli bir artış göstererek %48 oranında artmaktadır. Fosil yakıtlardaki talep artışına rağmen, yenilenebilir enerji kaynakları için talep artış hızı fosil yakıtların talep artış hızına göre daha yüksek olup, özellikle küresel elektrik üretimindeki net artışın yaklaşık yarısı yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 4

6 Tablo 1. Dünya Birincil Enerji Talebi (milyon ton petrol eşdeğeri - mtpe) Yeni Politikalar Mevcut Politikalar Senaryosu Senaryosu 450 Senaryo Toplam Kömür Petrol Doğal Gaz Nükleer Hidro Biyoenerji * Diğer Yenilebilir TBET içindeki fosil yakıt payı %81 %82 %80 %76 %81 %80 %78 %64 TBET içindeki OECD-dışı payı ** %46 %57 %61 %66 %61 %66 %60 %64 * Geleneksel ve modern biyokütle kullanımlarını içerir. ** Uluslararası bunkerları içermez. TBET: Toplam birincil enerji talebi Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2013 Enerji talebindeki ve yakıt çeşidi seçimindeki uzun dönemli değişimlerde etkili olan diğer bir husus ise enerji piyasası dinamiklerinin gelişmekte olan ülkelere bağlı olarak değişim göstermesidir. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) verilerine göre birincil enerji talebindeki OECD-dışı ülkelerin payı 1990 yılında %46 iken, 2011 yılında %57 ye ulaşmıştır ve bu artışın devam ederek 2035 yılında %66 olması beklenmektedir. Tablo 2. Bölgelere Göre Dünya Birincil Enerji Talebi (milyon ton petrol eşdeğeri) * OECD %0,1 Amerika %0,3 ABD %0,1 Avrupa %0,2 Asya Okyanusya %0,2 Japonya %0,2 OECD-dışı %1,8 Doğu Avrupa / Avrasya %0,7 Rusya %0,7 Asya %2,1 Çin %1,6 Hindistan %3,0 Güneydoğu Asya %2,5 Orta Doğu %2,1 Afrika %1,6 Latin Amerika %2,0 Brezilya %2,5 Dünya ** %1,2 Avrupa Birliği %0,3 * Yıllık bileşik ortalama büyüme oranı ** Dünya değeri uluslararası deniz ve hava bunker larını içermektedir. Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2013 BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 5

7 2.2. Enerji Rezervleri Birçok açıdan oldukça önemli birincil enerji kaynağı olan doğal gaz ve petrol rezervlerinin dünya üzerindeki bölgesel dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo Yılı İtibarıyla Dünya Üzerindeki Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Bölgesel Dağılımı Petrol Rezervleri Doğal Gaz Rezervleri Milyar Varil Toplamdaki Toplamdaki Trilyon m³ Payı Payı Kuzey Amerika 220,2 %13,2 10,8 %5,8 ABD 35,0 %2,1 8,5 %4,5 Kanada 173,9 %10,4 2,0 %1,1 Meksika 11,4 %0,7 0,4 %0,2 Orta ve Güney Amerika 328,4 %19,7 7,6 %4,1 Venezuela 297,6 %17,8 5,6 %3,0 Diğer ülkeler 30,8 %1,8 2,0 %1,1 Avrupa ve Avrasya 140,8 %8,4 58,4 %31,2 Rusya 87,2 %5,2 32,9 %17,6 Türkmenistan 0,6 %0,0 17,5 %9,3 Diğer ülkeler 53,0 %3,2 8,0 %4,3 Orta Doğu 807,7 %48,4 80,5 %43,0 İran 157,0 %9,4 33,6 %18,0 Irak 150,0 %9,0 3,6 %1,9 Katar 23,9 %1,4 25,1 %13,4 Suudi Arabistan 265,9 %15,9 8,2 %4,4 Diğer ülkeler 210,9 %12,6 10,0 %5,3 Afrika 130,3 %7,8 14,5 %7,7 Asya Pasifik 41,5 %2,5 15,5 %8,2 Avustralya 3,9 %0,2 3,8 %2,0 Çin 17,3 %1,0 3,1 %1,7 Diğer ülkeler 20,3 %1,2 9 %4,6 Dünya 1.668,9 %100,0 187,3 %100,0 Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2013 Doğal gaz rezervlerinin dünya üzerindeki bölgesel dağılımına bakıldığında, toplam 187,3 trilyon m 3 olan dünya doğal gaz rezervlerinin %43 ünün Orta Doğu bölgesinde %31,2 sinin ise Avrupa ve Avrasya bölgesinde bulunduğu ve ülkeler bazında ele alındığında %18 ile İran ın dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğu, bu ülkeyi %17,6 ile Rusya Federasyonu, %13,4 ile Katar ve %9,3 ile Türkmenistan ın takip ettiği görülmektedir. Ham petrol rezervlerinin dünya üzerindeki bölgesel dağılımına bakıldığında ise; dünya ham petrol rezerv toplamının 2012 yılı itibarıyla yaklaşık milyon varil olduğu, bu rezervlerin %48,4 ünün Orta Doğu, %19,7 sinin Güney ve Orta Amerika, %13,2 sinin Kuzey BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 6

8 Amerika, %8,4 ünün Avrupa ve Avrasya, %7,8 inin Afrika, ve %2,5 inin Asya Pasifik bölgesinde bulunduğu; Orta ve Güney Amerika bölgesinde %17,8 pay ile Venezuela; Orta Doğu bölgesinde %15,9, %9,4 ve %9 pay ile sırasıyla Suudi Arabistan, İran ve Irak; Kuzey Amerika bölgesinde %10,4 pay ile Kanada nın dünyanın en büyük ispatlanmış ham petrol rezervlerine sahip ülkeler olduğu görülmektedir yılındaki üretim hızları ile devam edildiği varsayımı ile 53 yıllık petrol ve 56 yıllık doğal gaz rezervi bulunmaktadır Enerji Üretimi Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre toplam petrol üretiminin 2012 yılında 87 milyon varil/gün iken, 2035 yılında 98 milyon varil/gün e çıkması tahmin edilmekte olup; bu süre zarfında ham petrol üretiminin 4 milyon varil/gün azalarak, toplam petrol üretimindeki payının %80 lerden %67 ye düşmesi beklenmektedir. Konvansiyonel olmayan petrol üretiminin ise 3 katına çıkarak 2035 yılında 15 milyon varil/gün e ulaşması beklenmektedir. Tablo 4. Dünya Petrol Üretiminin Bölgesel Dağılımı (milyon varil/gün) Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO OECD 19,0 19,0 23,2 23,1 22,8 22,4 Amerika 13,9 14,6 19,3 19,8 19,9 19,6 Avrupa 4,3 3,8 3,1 2,6 2,2 2,0 Asya Okyanusya 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 OECD-dışı 46,7 65,7 69,6 71,8 73,7 75,7 Doğu Avrupa /Avrasya 11,7 13,7 13,7 13,7 13,9 14,2 Asya 6,0 7,7 7,7 7,4 6,8 6,0 Orta Doğu 17,7 27,6 28,6 30,3 32,0 34,4 Afrika 6,7 9,2 10,2 10,0 9,8 10,1 Latin America 4,5 7,5 9,4 10,5 11,0 11,0 Dünya Toplam 65,8 84,7 92,8 95,0 96,5 98,1 Konvansiyonel olmayan gaz, LNG ve değişen sözleşme yapıları ile yeni aktörlerin ortaya çıkması ve artan arz ve talep çeşitliliğinin etkisi ile dünya doğal gaz üretiminin, 2035 yılına kadar %47 artarak 5 trilyon m 3 e çıkması beklenmektedir. Rusya nın gaz üretiminin 2035 yılına kadar 135 milyar m 3 artması ve üretilen doğal gaz miktarındaki artışın çoğunun Asya daki talebi karşılamak için yapılması beklenmektedir. Türkmenistan üretiminin iki katına çıkması ve bu ülkenin Çin e doğal gaz ihracatının Orta Asya-Çin Boru Hattı nın kapasitesinin artması ile artması tahmin edilmektedir. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 7

9 Tablo 5. Dünya Doğal Gaz Üretiminin Bölgesel Dağılımı (milyar m 3 ) Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO OECD Amerika Avrupa Asya Okyanusya OECD-dışı Doğu Avrupa /Avrasya Asya Orta Doğu Afrika Latin America Dünya Toplam Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, kömür üretiminin 2011 yılında milyon ton kömür eşdeğeri iken, 2035 yılında milyon ton kömür eşdeğerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Üretimin çoğu mevcut durumda olduğu gibi OECD-dışı ülkelerce yapılmakta, hatta bu ülkelerin üretimdeki payı %75 ten %79 a çıkmaktadır Enerji Tüketimi Uluslararası Enerji Ajansı ve BP verilerine göre dünya genelinde petrol tüketiminde görülen artış diğer enerji kaynaklarına nazaran son 3 senede olduğu gibi zayıf kalmıştır. BP verilerine göre OECD ülkelerinde petrol tüketimi % 1,3 düşmüştür. OECD üyesi olmayan ülkelerdeki petrol tüketimi % 3,3 oranında artış göstermiştir. Petrol tüketiminde en çok artış gösteren ülkeler % 5 ile Çin ve % 6,3 ile Japonya olmuştur. Petrol tüketimindeki artış, Orta Doğu ve Afrika gibi üretici bölgelerdeki bölgesel sorunlar nedeni ile ortalamanın altında gerçekleşmiştir. Aynı verilerde dünya doğal gaz tüketimi ise 2013 yılında geçmiş yıllardaki ortalama büyümenin (%2,7) biraz altında kalarak %2,2 artış göstermiştir. Büyümenin büyük bir bölümü, %4,1 ile en büyük büyümeyi gösteren A.B.D. tarafından desteklenmiş, Güney ve Orta Amerika ile Afrika kıtalarında da büyüme ortalamanın üstünde gerçekleşmiştir. Çin ve Japonya da sırasıyla %9,9 ve % 10,3 lük tüketim artışlarıyla dikkat çekmektedir. AB ve eski Doğu Bloğu Ülkelerinde doğal gaz tüketimi sırasıyla % 2,3 ve % 2,6 oranlarında düşüş göstermiştir yılından bu yana ilk kez OECD ülkelerindeki doğal gaz tüketimi (%2,5) OECD üyesi olmayan ülkelere (%2,0) kıyasla daha yüksek oranda artış göstermiştir. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 8

10 Kömür tüketimi dünya genelinde % 2,5 luk büyüme ile 10 yıllık ortalamanın (%4,4) altında artış göstermiş olsa da yine de enerji tüketiminde en hızlı büyüme gösteren fosil yakıt enerji kaynağı kömür olmuştur. Kömürün dünya enerji tüketimindeki payı %30,3 lere çıkarak, 1969 dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış ve %5,4 artış göstermiştir. Çin deki %6,1 lik tüketim artışı geçmiş yıllara göre düşük kalsa da Çin hala global kömür tüketiminin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirmekte ve global kömür tüketimindeki net artışa en büyük katkıyı vermektedir. OECD üyesi ülkelerde kömür tüketimi % 4,2 lik bir düşüş gösterirken A.B.D. de kömür tüketiminde %11,9 düşüş yaşanmış Avrupa Birliği nde kömür tüketimi ise üstüste 3. yılında da artış göstermiştir. Japonya da kömür tüketiminde artış gösteren ülkeler arasındadır yıllarındaki dünya doğal gaz, petrol ve kömür tüketim miktarlarına ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır. Grafik Yıllarındaki Dünya Doğal Gaz, Petrol ve Kömür Tüketim Miktarı Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2013 BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 9

11 2.5. Enerji Fiyatları ve Ticareti Uluslararası Enerji Ajansı nın her yıl yayınladığı World Energy Outlook 2013 yılı verilerine göre 2012 yılında enerji piyasalarında fiyat mekanizmasında dalgalanmalar görülmüş ve petrol fiyatlarında en önemli gösterge olan Brent petrolün fiyatı, yıl içinde rekor seviyelere yükselse de, enflasyondan arındırıldığı takdirde sene sonunda bir önceki seneye göre az da olsa düşüş yaşanmıştır. Ham petrol fiyatları İran ın petrol ihracatında yaşanan sıkıntılardan dolayı Mart ayında yıl içindeki zirvesini görmesine rağmen, özellikle A.B.D., Libya ve diğer OPEC ülkelerinin üretimi arttırmasıyla yeniden sene başındaki seviyesine tutunmuştur. Petrol üretimini kendi tarihinin en yüksek seviyesine çıkararak 2012 yılında petrol üretimini en çok arttıran ülke ABD olmuştur. Doğal gaz fiyatları Avrupa ve Asya da yükseliş gösterirken Kuzey Amerika da üretimin artmasıyla ham petrol ve uluslararası doğal gaz fiyatların karşısında rekor düşüşler göstermiş ve kömür fiyatlarında 2012 yılında bütün dünyada düşüş yaşanmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı nın 2013 yılı raporuna göre enerji talebinin 2035 yılına kadar 3 te 1 oranında artış göstermesi beklenmektedir. Ajansa göre bu artışın ivmesini belirleyecek en önemli etkenlerden biri hükümetlerin enerji politikaları olacaktır. İlgili projeksiyonlar baz alındığında 2035 yılına kadar petrol talebinde %13, kömürde %17, doğalgazda %48, nükleer enerjide %66 ve yenilenebilir enerjide %77 artış beklenmektedir. Enerji talebinde beklenen net artışın %90 ı gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmaktadır. Asya daki enerji talebinde önümüzdeki 10 yılda Çin başı çekse de 2025 yılından sonra Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerinin enerji taleplerinde ivmeli bir artış gerçekleşmesi beklenmektedir. Orta Doğu ülkelerinin önümüzdeki yıllarda enerji tüketiminde öne çıkması beklenmektedir yılından itibaren Orta Doğu nun dünyanın ikinci büyük gaz tüketici bölgesi olması beklenirken 2030 yılına doğru dünya petrol tüketiminde üçüncü sırayı alacağı tahmin edilmektedir. Elektrik enerjisine olan talebin diğer enerji türlerine göre en çok artışı göstermesi beklenmektedir. Elektrik üretiminin kaynağında kömürün payının azalması beklense de yine de liderliğini sürdüreceği ve kömür-doğal gaz fiyat dinamiklerinin bölgesel enerji trendlerine olan etkisinin devam etmesi beklenmektedir. Elektrik üretimindeki net artışın yarısı yenilebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı %30 a kadar ulaşacaktır. Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında bölgeler arasındaki farklılıklar karşılıklı sınai rekabete olan etkisini sürdürmeye devam edecektir. Petrol arzında OPEC dışı tedarikçilerin rolü 2020 ye kadar konumunu korusa da sonrasında OPEC ülkelerinin ağırlığının artması beklenmektedir yılları arasında ABD en büyük petrol üreticisi olacak ve bu ülkenin petrol ithalatı keskin bir şekilde düşecektir yılına kadar Brezilya nın petrol arzındaki büyümenin 3 te 1 ini tek başına karşılayarak en büyük petrol ihracatçıları arasına girmesi öngörülmektedir lu yıllarda Çin in en büyük petrol ithalatçısı ve tüketicisi olması beklenmektedir. Avrupa Birliği 2035 yılına kadar en büyük doğal gaz ithalatçısı olmayı devam edecektir. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 10

12 3. Türkiye de Sektörün Görünümü 2.1. Enerji Talebi Hem bölgesel bir enerji ticaret merkezi hem de büyüyen bir tüketici olarak Türkiye nin dünya enerji piyasasındaki önemi giderek artmaktadır. Ülkemizin enerji talebi geçtiğimiz son yıllarda artmış olup,gelecekte de bu artışın devam etmesi beklenmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Ülkemizde enerji kullanımı 2015 ile 2030 yılları arasında yıllık %4,5 civarında büyüme oranıyla artmaya devam ederek, gelecek on yılda yaklaşık iki katına çıkacaktır. Bu seviyede bir enerji talebinin bilinen kısıtlı yerli kaynaklarla karşılanmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Toplam enerji tüketiminin yaklaşık %90 ının petrol, doğal gaz ve kömürden karşılandığı Ülkemizde, söz konusu tüketim büyük ölçüde ithalata dayanmaktadır. Ülkemizin yılları arasındaki birincil enerji kaynaklarına olan toplam talebi içerisinde petrol, doğal gaz ve kömürün payını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır. Grafik 2. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Talebi Kaynak: ETKB Mavi Kitap 2012 Ülkemiz birincil enerji talebi 2012 yılında 119,5 milyon TPE olarak gerçekleşmiştir. Birincil enerji talebi içerisinde doğal gazın payı %32, kömürün payı %31, petrolün payı %26, hidrolik enerjinin payı %4 ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %7 dir. Birincil enerji talebimizin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; %27 sinin sanayi, %26 sının konut ve hizmet sektörü, %14 ü ulaştırma ve %24 çevrim sektöründe kullanılmıştır. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 11

13 Grafik Yılı Birincil Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı Tarım; %5 Diğer; %4 Ulaştırma; %14 Sanayi; %27 Çevrim sektörü; %24 Konut ve hizmetler; %26 Kaynak: ETKB 2.2. Enerji Rezervleri Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacının yurt içi kaynaklardan karşılanması yönündeki faaliyetler kapsamında, Ülkemizin yeterince aranmamış basenlerinde ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz deki deniz alanlarında yapılan çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Son yıllarda deniz sondaj teknolojisindeki gelişmelerin, su derinliklerinin fazla ( m) olduğu alanlarda arama ve üretim imkanlarını ortaya çıkarması ile denizlerimizde hidrokarbon aramacılığının yapısı hızla oluşturulmuştur. Özellikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2004 den 2011 e kadar Karadeniz de yaklaşık km 2B ve km² 3B sismik saha çalışmaları yapılmış, bölgenin hidrokarbon potansiyeli hakkında önemli bulgular elde edilmiş, Akdeniz de (İskenderun, Kıbrıs, Mersin, Antalya açıkları) 2005 ila 2011 yılları arasında yapılan yaklaşık km 2B ve km² 3B sismik ve jeolojik çalışmalarla ise bölgenin hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkartmak adına önemli adımlar atılmıştır. Diğer taraftan, tüm dünyada doğal gaz piyasası dinamiklerini yeniden şekillendiren kaya gazı nın (shale gas) Turkiye de aranmasına ve üretimine yönelik çalışmaların Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi haricinde, işletme anlaşması kapsamına alınmamış ancak önümüzdeki dönemde çıkarılması gündeme gelebilecek, Trakya havzasının Hamitabat ve Mezdere bölgelerinde de önemli miktarlarda çıkarılabilir kaya gazının bulunduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizin 2012 yılındaki birincil enerji kaynakları resevleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 12

14 Tablo 6. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Rezerv Miktarları Görünür Muhtemel Mümkün TOPLAM Taş Kömürü (Milyon Ton) 526,0 425,0 368, ,4 Linyit (Milyon Ton) Elbistan 4.381, ,3 Diğer 6.401,0 826,8 143, ,9 Toplam ,3 826,8 143, ,2 Asfaltit (Milyon Ton) 40,7 29,5 7,3 77,5 Bitümler (Milyon Ton) 1.641, ,4 Hidrolik GWh/Yıl , ,0 MW/Yıl , ,0 Ham Petrol (Milyon Ton) 43,1 43,1 Doğal Gaz (Milyar m³) 6,2 6,2 Nükleer Kaynaklar (Ton) Tabii Uranyum 9.129, ,0 Toryum , ,0 Jeotermal (MW/Yıl) Elektrik 98,0 512,0 600,0 Termal 3.348, , ,0 Güneş (Milyon TPE) Elektrik Isı 32,6 Rüzgar Elektrik (MW) ,0 Isı Biyokütle (Milyon TPE) Elektrik 2,6 Isı 6,0 Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2013 BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 13

15 2.3. Enerji Üretimi Enerji güvenliği açısından dışa bağımlılığı kabul edilebilir düzeylerde tutmak amacıyla, yerli kaynaklarımız olan kömür ve hidrolik enerjiye gereken önem verilmekte ve elektrik üretiminin bu kaynaklardan sağlanmasına özen gösterilmektedir. Ülkemizin, her geçen gün daha büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu ve modern toplumun vazgeçilmez ve en önemli enerji kaynaklarından birisi olan doğal gazın, öncelikle yurt içi kaynaklardan sağlanması amacıyla kara alanlarımızın yanı sıra son yıllarda özellikle denizlerimizde başta TPAO olmak üzere yerli ve yabancı şirketler tarafından yoğun bir şekilde arama ve sondaj faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Yerli kaynaklara ağırlık vererek, ithalat bağımlılığının düşürüldüğü, kaynak ve ülke çeşitliliğinin arttırıldığı, enerjinin verimli kullanıldığı, sanayimizin rekabet gücünü artıracak seviyede enerji fiyatını sağlayacak şeffaf ve rekabete dayalı pazarın oluşturulduğu, çevre ile uyumlu, dünya enerji sistemi ile bütünleşmiş bir enerji sistemi ve sektör yapısının kurulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede yerli kömür, petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetlerine öncelik verilmektedir. Ülkemizin yılları arasındaki dönemde birincil enerji kaynakları üretiminde petrol, doğal gaz, kömür ve diğer (hidrolik, jeotermel, rüzgar, güneş, odun, biyoyakıt) yakıtların payını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır. Grafik 4. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Üretimi bin tpe Diğer Doğal Gaz Petrol Kömür Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2013 BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 14

16 2.4. Enerji Tüketimi, Ticareti ve Maliyeti Ülkemizin toplam birincil enerji kaynağı tüketimi 2012 yılında 119,2 Mtpe olarak gerçekleşmiştir. Birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde ilk kez 2008 yılında en büyük payı alarak birinci sıraya yerleşen doğal gazın, 2009 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle tüketiminde bir miktar gerileme olmasına rağmen bu konumu hâlâ devam etmektedir. Ülkemizin doğal gaz tüketim profilinde göze çarpan temel husus, birincil enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanımının elektrik üretimindeki yüksek payıdır. Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz tüketiminin yanı sıra, sanayi ve mesken amaçlı doğal gaz tüketiminin de gelecek yıllarda artış eğiliminde olması beklenmektedir. Grafik 5. Doğal Gaz İthalatının Yıllık Gelişimi (milyar m 3 ) ,9 45,9 45,3 37,4 35,9 38, Kaynak: EPDK Grafik 6. Türkiye nin 2012 Yılı Doğal Gaz Tüketiminin Sektörel Dağılımı Diğer; %10,4 Sanayi; %19,6 Elektrik; %47,8 Konut; %22,2 Kaynak: EPDK BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 15

17 Yıllar itibarıyla talebin artış göstermesindeki en önemli faktörler şehirleşme ve şehirlerde yaygınlaşan doğal gaz kullanımıdır. Ayrıca, sanayi de 2002 yılından itibaren kullanılan sistemlerin doğal gaz dönüşümü ile ciddi bir artış göstermiştir. Petrol tüketimi ise 2001 yılından 2008 yılına kadar olan dönemde birincil enerji kaynakları tüketiminde birinci sırada yer alırken bu yıldan itibaren yerini doğal gaza bırakarak en çok tüketilen ikinci enerji kaynağı konumuna gelmiştir. Ülkemiz birincil enerji kaynakları tüketiminde kömür üçüncü sırada yer almakta olup, kömürü sırasıyla hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları takip etmektedir. Türkiye toplam enerji tüketiminin yaklaşık %90 ı petrol, doğal gaz ve kömürden sağlanmakta olup büyük ölçüde ithalata dayanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye nin ithal enerji faturası küresel krizin etkisiyle ekonomide ciddi bir daralma yaşanan 2009 yılında 29,9 milyar ABD Doları na gerilemiş, krizden çıkış yılı olan 2010 da hızla büyüyen bu rakam 38,5 milyar ABD Doları na ulaşmış, 2011 yılında ise hızlı bir artış göstererek 54,10 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir yılında ise 55,92 milyar ABD Doları olarak gerçekleşen toplam enerji ithalatında 60,10 milyar ABD Doları olan 2012 yılı gerçekleşme rakamıyla kıyaslandığında %7 oranında azalma meydana gelmiştir. Grafik 7. Yıllar İtibarıyla Toplam Enerji İthalat Maliyeti Milyar $ 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Enerji İthalatı 9,20 11,58 14,41 21,26 28,86 33,88 48,28 29,91 38,49 54,10 60,10 55,92 Kaynak: ETKB ve TÜİK verileri Ülkemizin birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde %35 ile en büyük paya sahip olan doğal gaz başta Rusya Federasyonu olmak üzere Azerbaycan, İran, Cezayir ve Nijerya gibi önemli doğal gaz kaynaklarını barındıran ülkelerden sağlanmaktadır. Petrol ithalatımız ise büyük oranlarda İran, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Irak tan gerçekleştirilmektedir. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 16

18 Dünya petrol arzını ve dolayısıyla fiyat oluşumunu etkileyen başlıca faktörler arasında; ülkelerin stratejik petrol rezervleri, üretici ülkelerin ellerindeki stok miktarı, üretim ve taşıma maliyetleri, mevsim koşulları, OPEC ve diğer büyük petrol üreticisi ülkeler, UEA, büyük petrol tüketicisi bölgeler ve ülkelerin yanı sıra büyük petrol şirketlerinin strateji ve yatırım politikaları yer almaktadır. Fiyatın oluşmasında talep yönünden etki eden faktörler arasında ise; ekonomik gelişme, bölgesel ekonomik-siyasal-askeri faaliyetlerdeki karışıklıklar, enerji sağlama güvenliğindeki beklentiler ve ulaştırma sektöründe daha kaliteli petrol ürünlerine olan gereksinimin artması yer almaktadır Piyasada Beklenen Gelişmeler Kuruluşumuz ile Azerbaycan Gaz Şirketi (AGSC) arasında 25 Ekim 2011 tarihinde imzalanan 6 milyar m 3 /yıl lık Şah Deniz II Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması na ilişkin teslimatların 2018 yılında başlanması öngörülmektedir. Ayrıca, Irak ın kuzeyinde yer alan doğal gaz sahaları için saha geliştirme, üretim, gaz işleme ve boru hattı yapımını içeren kapsamlı bir proje geliştirilmiştir. Proje ile Irak doğal gazının Türkiye ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ya transit taşınması ile iki ülke arasında bir doğal gaz koridoru geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan, Doğu Akdeniz deki gelişmeler neticesinde, İsrail açıklarındaki Leviathan Havzası nda keşfedilen doğal gaz kaynakları da, kaynak çeşitliliği açısından çok önemlidir. Yılda yaklaşık 8-10 milyar m 3 gaz tedarik edilebilecek bu proje dâhilinde, Türkiye ye doğal gazı boru hattı ile taşımak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) nde kurulacak LNG terminalinden Avrupa ya ulaştırmak veya yüzen LNG terminali (FLNG) kullanılarak sıvılaştırılması alternatifleri ortaya konmuştur. Ancak bunların arasından en uygulanabilir görünen alternatif düşük maliyeti sebebiyle Türkiye ye boru hattı ile taşınmasıdır. Diğer taraftan, depolama faaliyetleri kapsamında BOTAŞ, 2007 yılından bu yana TPAO ya ait Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Depolama Tesislerinde depolama hizmetinden yararlanmaktadır. Toplam depolama kapasitesi 2,6 milyar m 3 olan bu tesislerde, BOTAŞ a tahsis edilen depolama kapasitesi 2,1 milyar m 3 tür. Halihazırda, TPAO depolama tesisinin geri üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla yatırımlar yapmaktadır. Kuruluşumuz Tuz Gölü nün yaklaşık 40 km. güneyinde, Aksaray ili, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yer alacak Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi ile toplam 1 milyar m 3 kapasiteye sahip yeni bir depolama tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama projesinin birinci aşamasının 2016 yılında, ikinci aşamasının ise 2019 yıllarında tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 17

19 4. BOTAŞ ın Sektör İçindeki Yeri 1974 yılında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı nın yapımı ve işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan BOTAŞ, söz konusu faaliyetlerine 1986 yılından itibaren doğal gaz ithalat, ihracat, iletim, depolama ve satış faaliyetlerini de ekleyerek, doğal gaz kullanımının yurt çapında yaygınlaştırılması, iletim altyapısının geliştirilmesi, arz güvenliğinin artırılması, depolama tesisleri kurulması ve geliştirilen transit boru hattı projelerinin tamamlanması hedefleri çerçevesinde Ülkemizin Orta Asya, Hazar ve Orta Doğu bölgelerindeki zengin hidrokarbon rezervlerine sahip ülkeler ile Avrupa nın ana tüketim merkezleri arasında bir enerji köprüsü olmasının sağlanması yönündeki çalışmalarını 39 yıldır devam ettirmektedir Ham Petrol Faaliyetleri Kuruluşumuz, petrol taşımacılığı alanında; Ceyhan ve Dörtyol daki işletme birimleri vasıtasıyla Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale ve Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hatlarının yanı sıra Bağlı Ortaklığımız olan BOTAŞ International Limited (BIL) tarafından işletmesi üstlenilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı nı da işleterek hizmet vermektedir. Yıllık taşıma kapasitesi 70,9 milyon ton/yıl olan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Irak petrolünün İskenderun körfezine ulaştırılması amacıyla inşa edilmiş olup, 40 ve 46 olan hatların toplam uzunluğu km dir. Ceyhan deniz terminalinde her biri m 3 kapasiteli 12 adet depolama tankı ve m uzunluğunda iskele, ayrıca boru hattı üzerinde bağlı 6 adet pompa istasyonu ve 1 adet pig istasyonu mevcuttur. Kırıkkale Rafinerisinin ham petrol ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen ve uzunluğu 448 km, yıllık taşıma kapasitesi 7,2 milyon ton/yıl olan Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı nda ise 2 adet pompa istasyonu, 1 adet pig istasyonu mevcuttur. Ayrıca, Ceyhan terminalinde Ceyhan Kırkkale Ham Petrol Boru Hattı için kullanılan her biri m 3 kapasiteli 3 adet depolama tankı bulunmaktadır. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 18

20 Tablo 7. Ham Petrol Boru Hatlarımız Irak Türkiye HPBH Ceyhan Kırıkkale HPBH Batman Dörtyol HPBH BTC HPBH* Kapasite Uzunluk(km) / Çap(inç) Pompa milyon milyon İst. ton/yıl varil/yıl 70,9 553 Türkiye Uzunluk Toplam Çap I. Hat II. Hat Top Tank Sayısı , Türkiye Toplam *BTC HPBH işletmeciliği Kuruluşumuza bağlı bir şirket olan BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL) tarafından yapılmaktadır. Ülkemizin ilk boru hattı olan 511 km. uzunluğundaki 4,5 milyon ton/yıl taşıma kapasiteli Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı ise Batman ve çevresinde üretilen ham petrolün taşınması amacıyla inşa edilmiştir. TPAO nun, Batman ve çevresinde ürettiği ham petrol ile TPAO ve Perenco şirketlerinin devlet hisseleri paçal yapılarak, Batman Rafinerisi ne teslim edilmekte, Perenco ve TPAO ya ait Batman, Diyarbakır, Adıyaman ve civarında üretilen ham petrol, Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı ile Dörtyol Terminali ne taşınmakta, buradan da deniz yoluyla İzmit ve İzmir Rafinerileri ne, boru hattı ile Kırıkkale Rafinerisi ne ulaştırılmak üzere de Ceyhan a sevk edilmektedir. Bu hattımıza ait 3 adet pompa istasyonu, Dörtyol tank sahasında her birinin kapasitesi m 3 olan 6 adet ham petrol depolama tankı ve metre uzunluğunda iskelesi bulunmaktadır. Şirketimiz olan BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL) tarafından işletmesi üstlenilen, Doğu-Batı Enerji Koridoru olma hedefimizin önemli adımlarından birini teşkil eden ve Türk Boğazları'ndaki aşırı trafik yükünden kaynaklanan geçiş risklerinin en aza indirilmesi açısından da önemli bir avantaj sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Ana İhraç Boru Hattı'ndan ilk petrol tankerinin yüklenmesi 4 Haziran 2006 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu hat, 51 adet blok vana istasyonu, 4 adet pompa istasyonu, 2 adet pig istasyonu, 7 adet her biri m 3 kapasiteli tank ve 2,6 km. uzunluğundaki iskeleden oluşmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde kalan bölümünün uzunluğu km olan BTC Ham Petrol Ana İhraç Boru Hattı'nın da devreye alınmasıyla, Şirketimizin işletmeciliğini yaptığı ham petrol boru hattı uzunluğu km ye, yıllık taşıma kapasitesi ise 129,4 milyon ton'a ulaşmıştır. BOTAŞ 2013 Sektör Raporu 19

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu tmmob makina mühendisleri odası Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu MART 2006 ANKARA YAYIN NO:...MMO/2006/408 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte gerçekleşebilir. Bu değerlerin faaliyetlerimiz nedeniyle bozulmasının

Detaylı

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor!

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Kendiniz için değil, millet için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme IS THE QATAR IRAQ - TURKEY-EUROPE NATURAL GAS PIPELINE PROJECT

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmalar Merkezi ŞUBAT 2014 İSTANBUL 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi Konuşmacılar Sefa Sadık

Detaylı

TPIC. TPICfaaliyetraporu

TPIC. TPICfaaliyetraporu TPIC 25 Türkiye nin uluslararası enerji şirketi TPIC, bugün gerek yurt içinde gerekse Irak tan Libya ya, Kolombiya dan K.K.T.C ve Kazakistan a kadar, uluslararası arenada, petrol sektörünün önemli projelerinde

Detaylı

Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz.

Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz. Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz. Özge Uyar Tüpraş İzmir Rafinerisi İnsan Kaynakları Müdürü Ergün Top Aygaz Bayi ENERJİ Toplam tüketimin %65 ini karşılayan, Türkiye de rafinajda

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır. BOTAŞ sayfa 4 sayfa 6 sayfa 8 sayfa 10 sayfa 18 Genel Müdürün Sunuşu Yünetim Kurulu ve Üst Yönetim

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI

İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 20-27 2006 da Dünya, Türkİye ve Petrol Ofİsİ nde Gelİşmeler 36-41 2006 da Perakende Faalİyetler 48-49 2006 da Tİcarİ / Endüstrİyel Satışlar ve LNG 50-51

Detaylı

Bu topraklardan aldığımız güçle büyüyoruz.

Bu topraklardan aldığımız güçle büyüyoruz. İÇİNDEKİLER Bu topraklardan aldığımız güçle büyüyoruz. 02 Vizyon ve Misyon 03 Kurumsal Değerler ve Stratejik Hedefler 04 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 06 Kısaca Çalık Holding 08 Kilometre

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3

Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3 Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3 KIRGIZİSTAN ENERJİ PİYASASINDA İŞ OLANAKLARI T.C Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği Kasım 2013 İÇİNDEKİLER... 2 1- KIRGIZİSTAN ENERJİ SEKTÖRÜNÜN

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı