ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

2 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede; Bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla Enstitümüzün 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Dr. Şükrü ÖZTÜRK Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı 2

3 2. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a) Bütçe Giderleri: Aşağıdaki tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gider türünde Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2013 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir Tablo 1. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Ocak-Haziran 2014 Dönemi Ekonomik Kod Bazında Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERLERİ 01 Personel Giderler 01 1 Memurlar 01 2 Sözleşmeli Personel AÇIKLAMA Ekonomik Kod 01 Düzey Personel Giderleri nin Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %38 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise, %57 dir. Başlangıç ödeneğine göre sapma göstermesinin gerekçesi yönetim kurulu ücretlerinin iptal edilmesidir. gider gerçekleşmesi %0 dır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %96 dır. Başlangıç ödeneğine göre sapma göstermesinin gerekçesi yönetim kurulu ücretlerinin iptal edilmesidir. gider gerçekleşmesi %45 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %52 dir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ekonomik Kod 01 Düzey Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri nin Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %45 tir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %51 dir Sözleşmeli Personel 03 Mal ve Hizmet Alımları gider gerçekleşmesi %45 tir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %51 dir. Ekonomik Kod 01 Düzey Mal ve Hizmet Alımları Giderleri nin Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %27 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise % 34 tir. %23 oranında görülen sapmanın nedeni, bu kalemdeki harcamaların büyük çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde yapılacak olmasıdır Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları gider gerçekleşmesi %31 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %30 dur. %19 oranında görülen sapmanın nedeni, bu kalemdeki harcamaların büyük çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde yapılacak olmasıdır Yolluklar gider gerçekleşmesi %44 tür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %55 dir. 3

4 03 4 Görev Giderleri 03 5 Hizmet alımları gider gerçekleşmesi %3 tür yılının aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %89 dur. %47 oranındaki sapmanın nedeni, bu kalemdeki harcamaların büyük çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde yapılacak olmasıdır. gider gerçekleşmesi %83 tür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %40 tır. %33 oranındaki sapmanın nedeni, bu tertipteki ödeneğin talebimizden az verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır Temsil ve Tanıtım Giderleri gider gerçekleşmesi %19 dur yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %25 tir.%31 oranındaki sapmanın nedeni, bu kalemdeki harcamaların büyük çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde yapılacak olmasıdır. b ) B ü t ç e G e l i r l e r i : A Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bak. Onar. Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 05 Cari Transferler 05 1 Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Transfer Yurtdışına Yapılan Transferler 06 Sermaye Giderleri 06 2 Menkul Sermaye Üretim giderleri gider gerçekleşmesi % 12 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,% 23 tür. %38 oranındaki sapmanın nedeni, bu kalemden yapılacak harcamaların çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. Bu harcama kaleminde Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi bulunmamaktadır. Ekonomik Kod 01 Düzey Cari Transferler in Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %43 tür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,%28 dir. gider gerçekleşmesi %39 dur yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,%29 dur. Bu harcama kalemi için 2014 yılında bütçe tahmini yapılmamıştır. Bu harcama kaleminde Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %76 dır. Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %38 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %26 dır. %12 oranındaki sapmanın nedeni, yürütülen ve desteklenen bazı projelerin takvimlerinde gecikme olması nedeniyle planlanan harcamaların gerçekleşmemiş olmasıdır. Geciken harcamaları Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi beklenmektedir. gider gerçekleşmesi %38 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %27 dir. %12 oranındaki sapmanın nedeni, proje harcamalarının büyük bir kısmının Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek olmasıdır Yurtiçi Sermaye Transferleri Sermaye Transferlerinin Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %9 dur. %41 oranındaki sapmanın nedeni, yürütülen ve desteklenen bazı projelerin takvimlerinde gecikme olması nedeniyle planlanan harcamaların gerçekleşmemiş olmasıdır. Geciken harcamaları Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi beklenmektedir. 4

5 b) Bütçe Gelirleri: Aşağıdaki tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gelir türünde Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2013 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Tablo 2. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2014 Bütçe Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Kod Bazlı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ekonomik Kod 01 Düzey Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler in Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %0 dır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı da %0 dır. Diğer Gelirler kaleminde meydana gelen gelir artışı yüzünden bu kalemde %50 oranında bir sapma oluşmuştur. 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %0 dır yılının aynı döneminde ise gerçekleşme %0 dır. Diğer Gelirler kaleminde meydana gelen gelir artışı yüzünden bu kalemde %50 oranında bir sapma oluşmuştur. Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %94 tür yılının aynı dönemindeki gerçekleşme ise %99 olmuştur. Temmuz-Aralık 2014 dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir 05 1 Faiz Gelirleri Bu gelir tertibinden 2014 yılı için her hangi bir tahmin yapılmamıştır. 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2013 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %142 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Temmuz-Aralık dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir c) Finansman 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan enstitümüz, giderlerini; Eti Maden İşletmelerinin bor ürünlerinin satışından % 0,2 oranındaki alınan paydan, Bor Madenleri İşletmelerinden alınan Devlet hakkının % 15 ve hazine yardımlarından karşılamaktadır. Bu şekilde oluşturulan mali kaynağın yaklaşık % 75 ini hazine yardımı oluşturmaktadır 5

6 3. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Enstitümüz, Türkiye de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile değişik alanlarda kullanıcılarının araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı oluşturmak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla tarih ve 4865 sayılı kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. Enstitü faaliyetleri, Kalkınma Bakanlığı tarafından Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen yatırım bütçesi kullanılarak yürütülmektedir mali yılı için ayrılan ,00.- TL yatırım bütçesinin ,00.- TL si 6 aylık dönemde kullanılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %20,80 olmuştur. Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen ,00.- TL ödeneğinden kalan ,00.-TL, ikinci 6 ay içerisinde mevcut projelerin ile yıl içinde başlatılacak projelerin finansmanında kullanılacaktır yılsonu itibariyle %100 e yakın bir gerçekleşme beklenmektedir. 6

7 Tablo 3. Ocak-Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Projeler Sıra Proje Kodu Proje Adı Proje Yürütücüsü Onaylanan Projenin Yürütüldüğü Kuruluş Bütçe G0208 SODYUM BORHİDRÜR ÜRETİMİ İÇİN DR. TAHSİN SODYUM METALİ PİLOT TESİS ÜRETİMİ BAHAR ,00 TÜBİTAK MAM DEOKSİGLUKOZA BAĞLANMIŞ BORİK ASİTİN (BORİC ASİT B(OH)3), FARKLI KANSER HÜCRE SERİLERİNDE (K562, HL60, HT29, MCF-7, RAJİ) Ç0289 PROLİFERASYON VE APOPTOZİSE DR. ZAFER AKAN ,00 YÜZÜNCÜ YIL ETKİSİ VE BORON NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ (BNCT) İÇİN DEOKSİGLUKOZ VE FLU-DEOKSİGLUKOZUN, KULLANIMI Ç0303 DOĞAL TAŞ KESİCİ TAKIMLARDA BOR HALİS KARBÜR (B4C) KULLANILABİLİRLİĞİNİN ÇELİK ,00 FIRAT Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç0383 ÇÖZÜNÜR VE İŞLENEBİLİR BOR SUBFTALOSİYANİN MALZEMELERİ VE ORGANİK GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI BOR STRESİNİN IN VITRO KOŞULLARDA ASMANIN FİZİKSEL, BİYOKİMYASAL VE MOLEKÜLER DÜZEYDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ CEVHER ZENGİNLEŞTİRME MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ BOR BİLEŞİKLERİ KATILMIŞ BOYALARIN BAKTERİLERİN VE MANTARLARIN YÜZEY KOLONİZASYONUNA ETKİSİNİN YENİ ORGANOBOR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİNİN BOR VE BOR-FERROSEN BİMETALİK BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE BU BİLEŞİKLERİN ORGANİK IŞIK YAYICI (OLED) ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ EPOKSİ REÇİNESİNE BOR BİLEŞİKLERİ KULLANARAK GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLİK KAZANDIRILMASI VE ÇELİK YAPILARIN ALEVE KARŞI KORUNMALARINDA UYGULANMASI BOR TEMELLİ YENİ NESİL METALLOİLAÇ TASARIMLARINA YÖNELİK HEDEFLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI PESTİSİT ETKİSİ SAPTANAN TARIM BOR BİLEŞİĞİNİN SEKTÖRE ÜRÜN OLARAK SUNULMASI VE KULLANILMA OLANAKLARININ ARTTIRILMASI AMACIYLA PESTİSİT ETKİNLİK DENEMELERİNİN YAPILMASI DÜŞÜK SICAKLIKTA YÜKSEK DÜZENLİLİĞE SAHİP HEKZAGONAL BOR NİTRÜR SENTEZ YÖNTEMİ ARAŞTIRMALARI KATKILANMIŞ MGB4O7 VE NA2B4O7 BOR BİLEŞENLERİNDEN LÜMİNESANS YÖNTEMİ KULLANILARAK MEDİKAL AMAÇLI DOZİMETRİK MALZEME GELİŞTİRİLMESİ DOÇ. DR. ALİ ÇIRPAN NİLGÜN GÖKTÜRK BAYDAR ,00 ODTÜ ,00 CENGİZ YILMAZER ,00 BÜLENT BOZDOĞAN YRD. DOÇ. DR. EMRAH GİZİROĞLU YRD. DOÇ. DR. EMRE MURAT HANHAN YRD. DOÇ. DR. MEHMET DOĞAN DOÇ: DR. TURGAY TEKİNAY PROF: DR: HASAN SUNGUR CİVELEK ÇETİN BOZKURT ZEHRA YEĞİNGİL , , ,00 SÜLEYMAN DEMİREL GATE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş ADNAN MENDERES ADNAN MENDERES ZONGULDAK KARAELMAS ,00 ERCİYES ,00 GAZİ ,00 MUĞLA ,00 BOLU İZZET BAYSAL ,00 ÇUKUROVA 7

8 Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç B G Ç0437 PATATES SİĞİL HASTALIĞI [(SYNCHYTRİUM ENDOBİOTİCUM) SCHİLB. PERC.] MÜCADELESİNDE BOR KULLANIM OLANAKLARININ AMONYUM FLOROBORAT ÜRETİMİ VE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ ATIK BOR TOZLARININEPOKSİ ZEMİN KAPLAMADA KULLANILMASI LANTANİT KATKILI BORAT NANO TANECİKLERİN SENTEZİ,LUMİNESANS VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, ENDÜSTRİYEL UYGULAMAL EMBRYO GELİŞİMİ ÜZERİNE BORUN ETKİSİNİN İN VİVO OLARAK BİYOMİMETRİK BORONİK ASİT KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE ADEZYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ IN VİTRO KOŞULLARDA BOR NANOPARTİKÜLLERİ İLE MUAMELE EDİLEN İNSAN SOLUNUM YOLU EPİTEL HÜCRELERİNDE GEN EKSPRESYON DEĞİŞİKLİKLERİ ASBESTSİZ KOMPOZİT FREN PABUÇLARINDA BN (BOR NİTRÜR) KULLANIMININ TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ SAVUNMA SANAYİNDE BOR BİLEŞİKLERİNİN KULLANIMI ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE KARBON KATKILI AMORF NANO BOR ÜRETİMİ LİTYUM POLİMER BATARYALARDA VE ULTRAKAPASİTÖRLERDE PİLOT UYGULAMA AMAÇLI POLİMER ELEKTROLİTLERİN ÜRETİLMESİ KURŞUN İÇERMEYEN BOR KATKILI TERMOPLASTİK ELASTOMER YAPILI RADYASYONDAN KORUYUCU MALZEMENİN GELİŞTİRİLMESİ EMET KOLEMANİT CEVHERİNDEN ISIL İŞLEM İLE AS UZAKLAŞTIRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KALSİNE TOZ KOLEMANİT ELDESİ BORTEK TARAFINDAN ÜRETİLEN KATKI YAĞININ ENERJİ TASARRUFU AMACIYLA BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE KURULU DEĞİRMENLERİN REDÜKTÖRLERİNDE KULLANIMI BOR KATKILI MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ "BİR BORLAMA YÖNTEMİ" BULUŞUNUN ENDÜSTRİYE UYARLANMASI VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ EMEL ÇAKIR ,44 YRD. DOÇ.DR. A.ABDULLAH CEYHAN DR. TAYFUN UYGUNOĞLU OSMAN SERİNDAĞ YRD.DOÇ.DR. SİNAN İNCE PROF.DR. TURGAY SEÇKİN DOÇ.DR. HASAN TÜRKEZ HASAN HÜSEYİN AYAR ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ,52 SELÇUK ,00 AFYON KOCATEPE ,00 ABDULLAH GÜL ,00 AFYON KOCATEPE ,00 İNÖNÜ , ,00 ERZURUM TEKNİK METİSAFE TEMİZ ODA VE BİYOGÜVENLİK SİSTEMLERİ BARIŞ KÖKÜÖZ ,00 NUROL TEKNOLOJİ/ARGE DR. SELÇUK ACAR ,00 PROF: DR: AYHAN BOZKURT DOÇ. DR. TONGUÇ ÖZDEMİR PROF: DR: M: SABRİ ÇELİK PAVEZYUM KİMYA SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ ,00 FATİH ,00 MERSİN ,00 İTÜ Dr. Fatih AKKURT ,00 BOREN, Eti Maden Murat CANSEVER ,00 Dr. İlhami PEKTAŞ ,00 BOREN, Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.. BOREN, Ostim Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş., Metalurji Akdağ Isıl İşlem San. ve Tic. Ltd. Şti. 8

9 Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç0413 YAPI MALZEMELERİNDE BOR KULLANIMININ SAĞLANMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI TRAKYA YÖRESİNDE AYÇİÇEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BORUN (B) İHTİYAÇ DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE VERİM ÜZERİNE ETKİLERİ ISPARTA YÖRESİ ELMA BAHÇELERİNİN BOR BESLENME DURUMLARININ İNCELENEREK, FARKLI BOR UYGULAMALARININ ELMANIN VERİM VE KALİTE DEĞERLERİNE ETKİSİNİN ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN BOR UYGULAMALARININ ŞEKER PANCARININ VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ NİĞDE-NEVŞEHİR BÖLGESİNDE PATATES ÜRETİM ALANLARINDA BİTKİLERİN B LA BESLENME DÜZEYİ İLE BOR GÜBRELEMESİNİN YUMRU VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ NDE FINDIĞIN BOR BESLENME DURUMUN VE UYGUN BOR KAYNAĞI İLE BOR GÜBRELEME YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ BOR GÜBRELEMESİNİN ORTA KARADENİZ HAVZASI BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN FINDIK BİTKİSİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ ÇAY TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN BOR DURUMU İLE ÇAY BİTKİSİNE UYGULANACAK BOR FORM VE DOZLARININ BELİRLENMESİ VE BOR VERİM-KALİTE İLİŞKİSİ ANTALYA BÖLGESİNDE SERADA YETİŞTİRİLEN DOMATESİN BORLA BESLENME DURUMU VE BOR UYGULAMALARININ VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN BURSA, İZMİR VE MANİSA BÖLGELERİNDE YETİŞTİRİLEN SANAYİ DOMATESİNİN BOR İLE BESLENME DURUMU VE FARKLI BOR UYGULAMALARININ VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ADANA VE OSMANİYE BÖLGESİNDE MISIR ÜRETİM ALANLARINDA BİTKİLERİN BOR LA BESLENME DÜZEYİ İLE BOR GÜBRELEMESİNİN MISIRIN DANE VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ KONYA VE KARAMAN BÖLGESİNDE BUĞDAYIN BOR BESLENME DURUMUNUN VE FARKLI BOR UYGULAMALARININ BUĞDAYIN VERİMİNE ETKİSİNİN ANKARA VE ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE BUĞDAYIN BOR BESLENME Meryem ALTUĞ ,00 İlker KURŞUN ,00 BOREN, Aytaş Alçı Enerji Maden ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Dr. İbrahim ERDAL Süleyman Demirel Üniversitesi Yusuf IŞIK ,00 Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Dr. Bülent TORUN ,12 Çukurova Üniversitesi Ömür DUYAR ,00 Dr. Faruk ÖZKUTLU Dr. Süleyman TABAN Nuri ARI ,00 Dr. Erdinç UYSAL ,71 Giresun Fındık Araştırma İstasyon Müdürlüğü ,00 Ordu Üniversitesi ,08 Ankara Üniversitesi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dr. Ayfer TORUN ,00 Çukurova Üniversitesi Dr. Mehmet HAMURCU Dr. Suay BAYRAMİN Selçuk Üniversitesi ,00 Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 9

10 B Ç Ç B Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y0340 DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE FARKLI BOR UYGULAMALARININ BUĞDAY VERİMİNE ETKİSİ SÜREKLİ ANNULAR KROMOTOGRAFİ TEKNOLOJİSİ İLE BOR İZOTOP ZENGİNLEŞTİRME KESİCİ TAKIMLAR VE KALIPLAR İÇİN KUBİK BOR NİTRÜR (CBN) KAPLAMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ TERMOSET VE TERMOPLASTİK SANAYİ ATIKLARINDAN BOR KATKILI YANMAYA DİRENÇLİ YENİ NESİL KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI YANMAYA DAYANIKLI AHŞAP KOMPOZİT MALZEME GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU BOR TÜREVLERİ KULLANILARAK ANTİMİKROBİYAL YAPI MALZEMELERİ ÜRETİMİ BOR MADENİ BİLEŞİKLERİ KULLANILARAK ANTİMİKROBİYAL KADIN PEDİ, TAMPON VE ÇOCUK BEZİ GELİŞTİRİLMESİ BOR KATKILI LİGNOSELÜLOZİK ATIKTAN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ADVANCED METALLIC ALLOYS ENABLED BY BORON CONTENT İNDÜKTİF PLAZMA DESTEKLİ PİROLİZ YÖNTEMİ İLE SAF B4C, TİB2, ZRB2, SİC VE İN-SİTU B4C / TİB2, B4C / ZRB2 VE B4C / SİC KOMPOZİT NANO / MİKRO BOYUTLU PARTİKÜL ÜRETİMİ YÜKSEK SAFLIKTA AMORF BOR TOZUNUN ENDÜSTRİYEL BOYUTA UYARLANABİLİR ÜRETİMİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN BOR TEMELLİ YAKIT PİLLİ MENZİL ARTTIRICI İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) İÇİN BOR TEMELLİ HİDROJEN VE YAKIT PİLİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ BOREN BOR KAPLAMA YETKİNLİK MERKEZİ AHMET RIFAT ÖZDURAL BİLGİN KAFTANOĞLU MEHMET HAKKI ALMA ARŞ. GÖR. ERTUĞRUL ALTUNTAŞ FİKRETTİN ŞAHİN FİKRETTİN ŞAHİN MEHMET HAKKI ALMA DR. ATAKAN PEKER CELALETDİN ERGUN İSMAİL DUMAN DOÇ.DR. FATMA GÜL BOYACI SAN Müdürlüğü ,00 BOREN ,00 ATILIM , ,00 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ,00 YEDİTEPE ,00 YEDİTEPE , ,00 BOREN ,00 İTÜ ,00 İTÜ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ,00 TÜBİTAK-MAM DR. OSMAN OKUR ,00 TÜBİTAK-MAM DR: FATİH AKKURT ,00 ATILIM Y0346 BOREN AHŞAP, KOMPOZİT VE UYGULAMALARI YETKİNLİK MERKEZİ DR: FATİH AKKURT ,00 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Y0349 BOREN BİYOLOJİK VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR YETKİNLİK MERKEZİ FİKRETTİN ŞAHİN - YEDİTEPE Y0435 BOR VE HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ YETKİNLİK MERKEZİ DOÇ. DR. SÜHA YAZICI - TÜBİTAK-MAM Y0436 BOREN BORLU MALZEME UYGULAMALARI YETKİNLİK MERKEZİ LÜTFİ ÖVEÇOĞLU - İTÜ 10

11 4. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER a) Bütçe Giderleri: Temmuz-Aralık 2014 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gider Gerçekleşmeleri; Personel Giderleri: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, yönetim kurulu ücretlerinin iptal edilmesi nedeniyle 2014 yılsonuna kadar %85 nin harcanacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2014 yılsonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2014 yılsonu gerçekleşmesinin %20 azalışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Cari Transferler: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2014 yılsonuna kadar gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2014 yılsonu gerçekleşmesinin %100 olması beklenmektedir. Sermaye Transferleri: ,00 TL. olan başlangıç ödeneğinin, 2014 yıl sonu gerçekleşmesinin %100 olması beklenmektedir. b)-bütçe Gelirleri: Temmuz-Aralık 2014 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri; Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: ,00 TL olan gelir tahmininin, 2014 yılsonu itibariyle tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.. Diğer Gelirler: ,00 TL olan gelir tahmininin 2014 yılı gerçekleşmesi %33,60 artışla ,00.- TL olmuştur. c) Finansman: Temmuz-Aralık 2013 dönemi bütçe giderleri hazine yardımları ile finanse edilecektir. 5. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz 2014 öncesinde başlatılan ve halen yürütülmesine devam edilen projelerin desteklenmesine devam edilecektir. Ayrıca, değerlendirme süreci tamamlanan ve proje sözleşmeleri yapılarak başlatılacak 3 adet proje ile değerlendirme süreci devam eden 9 adet projenin değerlendirme işlemleri sonucunda desteklenmeye uygun görülenlerin sözleşmeleri yapılarak başlatılacak projeler desteklenecektir. 11

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 31 İçindekiler SUNUM..... 4 1. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.... 5 1.1. Bütçe Giderleri 5 1.2. Bütçe Gelirleri.

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( Temmuz 2014 ) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı