;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ";f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000"

Transkript

1 MASTER KİTAPÇIK

2

3 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR 2011-İdari Yargı TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bence iyi bir oyun müziği şöyle olmalı: Yönetmenin uygun gördüğü yerlerde ışıldayan, oyunun ruhunu fısıldayan, bütüne aykırı olmayan, rol çalmayan ve oyuna hizmet eden bir müzik. 2. (I) Minimalizm, öncelikle azla yetinmek, eldeki sınırlı olanaklarla yola çıkmak ve yapıtı bu çerçevede kurmak demek. (II) Geçmişte daha çok bir müzik akımı olarak bilenen minimalizmin, bugün sinemada da sık sık adı geçen bir akım hâline gelmesinde bu yönetmenimizin Bu parçada geçen rol çalmamak sözüyle, oyun müziğiyle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? katkısı büyük. (III) Çünkü adını duyurduğu 2003 Cannes Film Festivali nde dikkat çeken üç filmi, daha çok minimalist özellikleriyle öne çıktı. (IV) Kendisi, paraya pula, şana şöhrete, reklama gerek duymadan katıksız bir içtenlikle, en temel sorunlara yönelerek, yalın bir anlatım- Dinleyene, yaşadıklarını anımsatması la sanat yapılabileceğini gösterdi. (V) Seçtiği bu yöntem Özgünlükten ödün vermemesi sayesinde, imge, simge, yanılsama ve sanallığın çok değerli olduğu bu çağda bile, yalnızca sanatsal kaygıyla Oyuncuların yaratıcılığını artırması da insanların kalbinin fethedilebileceğini gösterdi. Oyunu geri planda bırakmaması Türünün, oyundaki yerine göre değişmesi Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? I. cümlede, yaratıcılığın her koşulda ortaya konabileceği vurgulanmıştır. II. cümlede, söz konusu akımla ilgili değişen bir durumdan söz edilmiştir. III. cümlede, önceki cümlede belirtilenle ilgili bir açıklama yapılmıştır. IV. cümlede, sözü edilen yönetmenin yapıtlarıyla ilgili özelliklere değinilmiştir. V. cümlede, anlatılan yönetmenin, döneminin anlayışının dışında kalarak başarısını koruduğu belirtilmiştir. 1

4 3. (I) İnsanlığın Bodrum daki macerasının 3000 yıllık bir tarihi var. (II) Bodrum lu tarihçi Heredot, kentin, MÖ 1000 li yıllarda Dorlar tarafından, o zaman bir ada olan, bugünkü kalenin bulunduğu yerde kurulduğunu yazıyor. (III) Halikarnassos en parlak dönemini MÖ 4. yüzyılda yaşamış. (IV) Burayı Karya başkenti yapan Mausolos, 24 yıl süren yönetiminde dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve günümüze ancak temelleri ulaşabilen muhteşem Mausoleion u yaptırmıştır. (V) Anıttan kalan parçalar bugün İngiltere nin en önemli müzelerinden birindedir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? I. II. III. IV. V. 5. Dün bir cümle okudum bir yerlerde, Sana karşılıksız sevgi ve emek verenlerin kıymetini bil. diyordu. İşte bu bilinçle avuçlarına gömüp yüzümüzü, kokusunu ruhumuza çekerek öpmeliyiz annemizin ellerini. Yaşımın ilerlemesine karşın hâlâ gördüğümde ilk önce ellerine sarılır, doya doya içime çekerim annemin ellerinin kokusunu. İnanıyorum ki hangi eve anne kokusu sinmişse o ev mutludur, huzurludur. Yastıklardaki nakışlardan masadaki örtülere, perdelerdeki ışıl ışıl görünümden balkondaki çamaşırlara kadar her yere siner anne kokusu. Bütün parfümleri kocaman bir şişeye doldurup önüme getirseniz yine de bir damla anne kokusuna değişmem. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karşılaştırmalara başvurulmuştur. Deyime yer verilmiştir. Devrik cümle kullanılmıştır. Tanımlama yapılmıştır. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Alıntıya yer verilmiştir. Elimizdeki olanaklarla istediğimiz sonuca ulaşamayacağız. dedi. Çıkacağım uzun yolculukta hava koşullarının sıkıntı yaratmasından korkuyorum. Okulu bitirince, iki bin kişi nüfuslu köyüme hizmet edeceğim. diyor. Bu konuda ileri sürdüğümüz görüşlerin, zaman içinde geçerliliğini yitirdiğini biliyor. Uzmanlar bir insana değerli olduğunu hissettirmenin, o insanın ruh sağlığını olumlu yönde etkileyeceğini söylüyor. 6. Okuma, insanı büyütür, değiştirir. İnsan, gençliğinde tutkuyla bağlı olduğu kimi kitapları hatta bütün bir külliyatıyla koskoca bir yazarı on sene, yirmi sene sonra görmezden gelmeyi tercih edebilir. Çünkü zamanla Bu nedenle, içimizde yaratamadığımız, hayatımızda üretemediğimiz yeniliği, bize yeni kitaplar, yeni yazarlar yaşatsın isteriz. Sanki, kaybettiğimiz neşenin, vazgeçtiğimiz hayallerin, içine düştüğümüz isteksizliğin suçlusu o eski kitaplar, o eskimiş yazarlarmış da yol boyunca bize yetmemişler, yetmeyi becerememişler gibi, onları kişisel geçmişimizin derinliklerine göndeririz. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? koşullar farklılaşır; insanın, ruhun ihtiyaçları değişir kitaplarda yazılanların gerçekleri yansıtmadığının ayrımına varılır okumanın hayatı anlamada tek yol olmadığı anlaşılır ve uğraş alanları çeşitlendirilir ortaya çıkan değişiklikler, geçmişte edinilen alışkanlıkları zenginleştirir gereksiz olduğuna karar verilen her bilgi, sahibi için taşınmak istenmeyen bir yük olur 2

5 7. Hepimizin içinde az çok var olan yaratıcılık ana hatlarıyla iki türdür. Bunlardan birine ortalama yaratıcılık adı verilir, diğerine ise sıra dışı yaratıcılık. Sıra dışı yaratıcılık, Mozart, Mikelanj, Leonardo gibi dâhilere özgüdür. Ortalama yaratıcılıksa hemen herkeste bulunur. Özene bezene güzel bir pasta pişiren ve bunu zevkle süsleyen bir ev hanımı da yaratıcıdır, kendi imkânlarıyla bir takı atölyesi açan zanaatkâr da. Ancak iletişim kurduğunuz insanlar sizi ortalamayla yetinmeye zorlarsa bırakın sıra dışı yaratıcılığınızı, ortalama yaratıcılığınız da günbegün körelecektir. Tarih boyunca kim bilir kaç sıra dışı yaratıcı insan, Mozart kadar şanslı olamamış ve değeri anlaşılmadan yok olup gitmiştir. 8. Modern yaşamın bütün yönleriyle hissedildiği kentlerde yaşayan bireylerin sıkıntılarını, ruh hâllerini, içinde bulundukları trajediyi ve insan çeşitlemelerini ele alan Dostoyevski yi, modernist romanın en önemli isimlerinden biri olarak kabul etmek mümkündür. Ancak Dostoyevski yi, aynı zamanda, yansıttığı tiplerin tüm rahatsızlıklarını da olduğu gibi hisseden rahatsız biri olarak görmek de mümkün. Kuşkusuz onu modernist edebiyatın önemli isimlerinden biri kılan yanı sadece bundan ibaret değildir. Romanlarındaki olay, kahraman, mekân, anlatım teknikleri itibarıyla da ortaya koyduğu formlar modern romanın sınırlarını oluşturmuştur. Bu parçada Dostoyevski nin hangi yönüne Bu parçada yaratıcılıkla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? değinilmemiştir? İnsanlara yararlı olacak ürünler üst düzey yaratıcılıkla ortaya konur. Yeteneklerini kullanarak bir ürün oluşturma, kişiyi mutlu eder. Ortalama yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşma, yaşama sevincini canlı tutar. Yaratıcılığın ortaya çıkmasında, içinde bulunulan ortam ve çevrenin desteği belirleyici olur. İnsanların kendilerini anlatmada yetenek önemli bir etkendir. 9. Nerede yaşayan insanları anlattığına Kendini kahramanlarının yerine koyabildiğine Roman türüne yaptığı katkıya Kişilerin iç dünyalarını yansıttığına Topluma ait sorunlara değinmeyi yeğlediğine olduğuna göre, A sayısı B sayısının yüzde kaçıdır?

6 10. ve olmak üzere, 12. Bir kumbaraya para atan iki kardeş arasında aşağıdaki konuşma geçiyor: ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 2a Sıla: Kumbaraya 18 TL daha atmış olsaydım seninle eşit miktarda para atmış olacaktım. Eren: Eğer ben 18 TL daha atmış olsaydım senin kumbaraya attığın paranın 4 katını atmış olacaktım. Buna göre, Sıla ve Eren kumbaraya toplam kaç TL para atmıştır? a bir gerçel sayı olmak üzere, ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 13. Aydın ve Furkan, aynı anda bisikletleriyle evlerinden çıkıp birbirlerine doğru sabit hızla hareket ederlerse 4 dakika sonra karşılaşmaktadırlar. Eğer her ikisi de evlerinden çıkıp aynı yönde hareket ederlerse Aydın, Furkan a 20 dakika sonra yetişmektedir. Buna göre Furkan, kendi evinden Aydın ın evine bisikletiyle kaç dakikada gider?

7 kişinin katıldığı bir sınavda, adayların cinsiyetlerine göre sınav ortalamaları ve genel ortalama aşağıda verilmiştir. 16. ABC ve CDE birer dik üçgen Kız Erkek Genel Sınav Ortalaması 7 9 8,2 Buna göre, sınava kaç erkek katılmıştır? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ten önce Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan törene verilen addır? 15. Elif, misafirlerine bir tepsi kurabiyenin önce ini, son- Şad Yuğ Tuğ ra kalanların unu ikram etmiştir. Toy Yabgu Tepside 16 kurabiye kaldığına göre, başlangıçta kaç kurabiye vardır? Hindistan da 1526 yılında kurulan, 1723 yılında Delhi ve Haydarabat olmak üzere iki devlete ayrılan, Şah Cihan ın eşi Müntaz Mahal için yaptırdığı Tac Mahal adlı yapıtla anılan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Babür Timur Altın Orda Çağatay İlhanlı 5

8 19. Büyük Selçuklular Döneminde yaşamış; edebiyat, matematik ve astronomi alanlarında eserler vermiş ünlü bilim ve edebiyat adamı aşağıdakilerden hangisidir? Necmeddin-i Kübra 22. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nde hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine tahsis edilen gelir kaynaklarına verilen addır? Dirlik Mültezim Ikta Yusuf Has Hacip Ömer Hayyam Firdevsi Muhtesip Muhassıllık Enverî 23. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nde kullanılan para çeşitlerinden biri değildir? 20. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularında belediye işlerine bakan görevlinin adıdır? Emir-i dâd Atabey Guruş Gümüş Mecidiye Altın Lira Şegel Kaime Müstevfi Pervane Muhtesip 24. Osmanlı Devleti nde, aşağıdakilerden hangisi orduda mermi, bomba ve havan topu yapan görevlilere verilen addır? 21. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait köşk ya da saraylardan biridir? Saka Lağımcı Müsellem Beşli Çinili Köşk Bağdat Köşkü Humbaracı Leşker-i Bazar Kubâdâbat Sarayı Aynalıkavak Kasrı 25. Osmanlı Devleti, Libya yı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin hükümlerine göre kaybetmiştir? Londra Ouchi Bükreş Atina İstanbul 6

9 26. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması nın kapsamındadır? 29. Metninde TBMM Hükûmeti adı yer alan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesi nin Rusya ya verilmesi Akka, Hayfa limanlarının ve Irak ın İngiltere ye bırakılması Gümrü Moskova Kars Ankara Lozan Anlaşma Devletlerinin güvenliklerini tehdit edecek durum baş gösterdiğinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olmaları Kilikya nın, Kayseri nin, Harput un, Suriye nin ve Musul un Fransa ya verilmesi İzmir in daha sonra tekrar görüşülmek üzere Türk yönetimine bırakılması 30. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan çalışmalardan biri değildir? İstanbul da sanatoryum açılması Tıphane-i Amirenin açılması Hıfzıssıhha Enstitüsünün kurulması Yurt çapında sıtma mücadelesinin başlatılması İstanbul da ve Balıkesir de ebe okullarının açılması 27. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, düzenli ordunun kurulmasının gerekli olduğunu göstermiştir? Gediz Taarruzu Birinci İnönü Savaşı İkinci İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları Sakarya Savaşı 31. Medeni Kanun un kabul edilmesinin, I. halkçılık, II. inkılapçılık, III. devletçilik ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III 28. I. Kazım Karabekir II. Refet Bele III. İsmet İnönü Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı nda Batı Cephesi Komutanlığına getirilmiştir? I ve II I, II ve III Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III 7

10 32. Lozan Antlaşması ndan sonra aşağıdakilerden hangisi Türkiye-İtalya arasında gerginliğe neden olmuştur? Adana-Mersin demir yollarının satın alınması Türkiye ile Suriye sınırının belirlenmesi Mübadele kapsamının belirlenmesi Osmanlı borçlarının ödenmesi Oniki Ada nın silahlandırılması Anayasası na göre, Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Başbakanın başkanlığında toplanır. Millî Güvenlik Kurulunun gündemi Başbakan tarafından düzenlenir. Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları, Millî Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer alır. Millî Güvenlik Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir. 33. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığı altında düzenlenmemiştir? Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı Millî Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer alır. Kamulaştırma Kıyılardan yararlanma Ekonomik ve Sosyal Konsey Anayasası na göre, aşağıdaki görevlerden hangisine gelebilmek için TBMM üyesi olmak zorunlu değildir? Devletleştirme ve özelleştirme Başbakan Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri 8

11 Anayasası na göre, siyasi partiler ile ilgili aşağıdaki Anayasası na göre, milletvekilliğinin düşmesi ifadelerden hangisi yanlıştır? ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar. Milletvekilliğinin kısıtlanma hâlinde düşmesine Genel Kurul gizli oyla karar verir. Devlet, siyasi partilere yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Milletvekilliğinin, kesin hüküm giyme hâlinde düşmesi bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gerekir. Uluslararası bir kuruluştan maddi yardım alan bir siyasi partinin Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilir. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, Genel Kurul gizli oyla karar verir. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz 1 ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, TBMM Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır. 9

12 Anayasası na göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır; Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Kurulun tabii üyesidir Anayasası na göre, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya; seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları incelemeye ve kesin karara bağlamaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? 3 asıl ve 3 yedek üye Yargıtay Genel Kurulunca, 2 asıl ve 2 yedek üye Danıştay Genel Kurulunca seçilir. Sayıştay Danıştay 1 asıl ve 1 yedek üye Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca seçilir. Anayasa Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu 4 asıl üye TBMM tarafından seçilir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üye adli yargı hâkim ve savcılarınca, 3 asıl ve 2 yedek üye idari yargı hâkim ve savcılarınca seçilir Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesinin kararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İptal kararı, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi, kararın Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak 2 yıl erteleyebilir. İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 10 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

13 ALAN BİLGİSİ TESTİ 1. Bu testte 100 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Anayasası na göre, olağanüstü hâl ilanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasası na göre, bir normun Anayasa ya aykırılığı iddiasının itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne getirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Olağanüstü hâl ilan edilebilmesi için her hâl ve şartta Millî Güvenlik Kurulunun görüşünün alınması zorunludur. Yurdun bütününde olağanüstü hâl ilan edilmesi mümkündür. Olağanüstü hâl ilanı kararı Resmî Gazete de yayımlanır ve hemen TBMM nin onayına sunulur. Anayasa değişiklikleri hakkında itiraz yolu işletilebilir. Bir kanunun son oylamada öngörülen çoğunlukla kabul edilmediği iddiasıyla itiraz yolunun işletilmesi mümkündür. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilebilir. Tabii afet sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilmesi hâlinde, vatandaşlar için para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirilebilir. İtiraz yoluyla önüne gelen kanun hükmü hakkında Anayasa Mahkemesi 5 ay içinde karar vermezse dava mahkemesi yürürlükteki kanun hükmünü uygular. Davaya bakmakta olan mahkeme, davanın taraflarından birinin öne sürdüğü aykırılık iddiasını ciddi görmezse ilgili taraf Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek red kararı vermesi hâlinde aynı kanun hükmü hakkında tekrar Anayasa Mahkemesine başvurulması hiçbir şekilde mümkün değildir. 11

14 3. I. Başbakan hakkında verilen meclis soruşturma önergesi ile ilgili olarak hazırlanan Yüce Divana sevk yönündeki komisyon raporunun TBMM Genel Kurulunda 276 oyla kabul edilmesi II. Başbakanın güven istemi üzerine Genel Kurulda 540 üyenin katılması ile yapılan oylamada, Bakanlar Kurulu lehine 269, aleyhine 271 oy kullanılması III. Bakanlar Kurulu hakkındaki gensorunun görüşülmesi sırasında verilen güvensizlik önergesine 276 kabul oyu verilmesi IV. Bir bakan hakkındaki gensorunun görüşülmesi esnasında verilen güvensizlik önergesinin 276 oyla kabul edilmesi Yukarıdaki durumların hangilerinde Bakanlar Kurulunun görevi sona erer? 5. TBMM İçtüzüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? TBMM İçtüzüğü ile Meclis çalışmaları düzenlenebilir. Meclisin kendi içtüzüğünü yapması parlamentonun yöntemsel bağımsızlığı ilkesinin bir göstergesidir. TBMM İçtüzüğü, hukuki niteliği itibarıyla bir parlamento kararıdır. Şekil ve esas bakımından Anayasa ya uygunluğu Anayasa Mahkemesince denetlenir. TBMM İçtüzüğünün Anayasa ya aykırılığı somut norm denetimi yoluyla iddia edilebilir. I ve II I ve III I ve IV II ve III II ve IV Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olamayacak kişiler arasında yer almaz? 4. Genel seçimlerin yapılmasına 10 aylık bir süre varken TBMM üyeliklerinde boşalma olmuş ve bir ilin Mecliste hiç üyesi kalmamıştır. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı TBMM üye tam sayısının % 5 ini bulmamıştır Anayasası na göre, bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hâkimler ve savcılar Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri Silahlı kuvvetler mensupları TBMM üye tam sayısının % 5 oranında üyeliğinin boşalması hâlinde ara seçime gidilebileceği için bu durumda ara seçim yapılamaz. Genel seçimlere 1 yıldan az bir zaman kaldığı için ara seçim yapılamaz. Yükseköğretim öğrencileri Boşalmayı takip eden 4 ay içinde ara seçim yapılması gerekir. Boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır. Bu durumda ara seçim yapılıp yapılmayacağına TBMM karar verir. 12

15 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasası na göre, olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bireysel başvuru yoluna gidilebilmesi için, Anayasa da ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi nde yer alan haklardan birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiğinin öne sürülmesi gerekir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Resmî Gazete de yayımlandıkları gün TBMM ye sunulur. Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, TBMM komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür. Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapmaz. TBMM ye sunulan bir kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girebilmesi için Meclis tarafından onaylanması gerekir. Kanun hükmünde kararname ile Bütçe Kanunu nda değişiklik yapılamaz. Herkes, bireysel başvuru hakkına sahiptir. Bakanlar Kurulunun görevi sona erse bile, belli bir süre için verilmiş olan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi sona ermez. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 10. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda Yürütme başlığı altında düzenlenmemiştir? 8. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM nin bilgi edinme ve denetim yolları ile ilgili 1982 Anayasası nda yer alan kurallardan biri değildir? Devlet Denetleme Kurulu Kamu Denetçiliği Kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı Meclis soruşturması önergesi, TBMM üye tam sayısının en az 1/10 u tarafından verilebilir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Meclis soruşturması ile ilgili, meclisteki siyasi parti gruplarında görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzası ile verilir. Gensoru görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik önergelerinin gizli oyla oylanması zorunludur. Gensoru önergesi sonucunda Bakanlar Kurulu veya bir bakanın düşürülebilmesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur. 13

16 11. Aylıksız izin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 14. I. Başbakanın yetkiyi devrettiği makam, devredilen yetkinin kullanımından sorumlu değildir. Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum yapan memurun memur eşine doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. II. III. IV. Başbakanın görevinden ayrılmasıyla yetki devri kendiliğinden sona erer. Yetki devri, devredilen yetkilerle ilgili olarak başbakanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Başbakan, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını başbakanlık müsteşarına devredebilir. Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlayan memura memuriyeti boyunca en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Görevli olarak yurt dışına gönderilen memurların memur eşlerine de en çok 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Başbakanın yetki devri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I ve II I ve IV I, II ve IV I, III ve IV II, III ve IV Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. 15. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kültür ve Turizm Bakanlığı ilişkili kuruluşudur. 12. Nüfusu e kadar olan beldelerde belediye meclisi asıl üye sayısı kaçtır? Özerk bütçeli bir idaredir Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Teşkilatı içinde yer alan bir genel müdürlüktür. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 13. K Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğrenci A nın öğrenci kaydının silinmesine ilişkin işlem, maddi açıdan (işlemin içeriği itibarıyla) ne tür bir işlemdir? Şart işlem Tespit işlem Kolektif işlem Nihai işlem Düzenleyici işlem 14

17 16. İmza yetkisinin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 18. I. Hiçbir ilin mülki idare sınırları aynı zamanda büyükşehir belediyesi sınırı olamaz. İmza yetkisinin devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. II. Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır. İmza yetkisinin devri ile imzalanan işlem, yetkiyi devreden makamın yaptığı işlem değerindedir. İmza yetkisini devreden makamın değişmesi ile devir kendiliğinden sona erer. III. IV. İlçe belediyelerinin sınırları bu ilçelerin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırıdır. İlk kademe belediyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz. Büyükşehir belediye sınırları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? İmza yetkisini devreden, devrettiği yetkileri devirden sonra kullanamaz. I ve III I ve IV I, II ve III İmza yetkisinin devri, işlemi yapma yetkisinin devri olmayıp işlemi yapan makamın, işlemde bulunması gereken imza ile ilgili yetkisinin devridir. I, III ve IV II, III ve IV 17. I. Yazılı yargılama II. Gerekçe ilkesi 19. I. İhtiyar meclisi kararları ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak II. Köyün isteğe bağlı işlerinin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek III. Başvuru yollarının gösterilmesi III. Köyün sınırları içinde dirlik ve düzenliği korumak Yukarıdakilerden hangileri idari usul ilkesidir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III IV. Köy işlerini en gerekli olandan başlayarak sıraya koymak ve sırasıyla köylüye gördürmeye çalışmak 442 sayılı Köy Kanunu na göre, yukarıdaki işlerden hangileri muhtarın göreceği köy işlerindendir? Yalnız IV I ve II I ve III I ve IV I, III ve IV 15

18 20. I. Borçlanmaya karar vermek II. III. IV. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararı almak Taşınmaz mal alımına karar vermek Yukarıdaki ifadelerden hangileri il genel meclisinin yetkilerinden değildir? Yalnız II Yalnız III I ve III III ve IV II, III ve IV 22. I. Kamulaştırılan arazinin maliki, kamulaştırma işleminin iptali için kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açabilir. II. III. Kamulaştırılan arazinin maliki, kamulaştırma bedelindeki maddi hatanın düzeltilmesi için kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde dava açabilir. İdare kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren 30 gün içinde maddi hatalara karşı taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde dava açabilir. Kamulaştırmada, dava hakkı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yalnız I Yalnız II Yalnız III 21. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası nda yasama kısıntısı olarak düzenlenmemiştir? I ve II II ve III Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler Yüksek Askerî Şuranın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâkim ve savcılara ilişkin yer değiştirme işlemleri Devlet memurlarına verilen uyarma ve kınama disiplin cezaları Tahkim yolu öngörülen imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 23. I. Belediyenin yaptığı yol çalışması nedeniyle zemini gevşeyen yolun bitişiğindeki müstakil evinin bahçe duvarı yıkılan kişinin, söz konusu maddi zararlarının giderilmesi istemiyle açacağı dava II. Belediyenin yaptığı yol çalışması nedeniyle zemini gevşeyen yolda bulunan elektrik direğinin üzerine devrilmesi nedeniyle sağ kolu ve sağ bacağı kırılan kişinin, söz konusu maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemiyle açacağı dava III. Belediyenin yaptığı yol çalışması nedeniyle zemini gevşeyen yolun kenarındaki kaldırımın çökmesi neticesinde, o sırada kaldırımda yürümekte olan kişinin sarsıntı nedeniyle, taşınabilir bilgisayarının yere düşerek parçalanmasından doğan maddi zararlarının giderilmesi istemiyle açacağı dava Yukarıdaki davalardan hangileri idari yargının görev alanına girmektedir? Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III 16

19 24. I. Antalya İl Millî Eğitim Müdürünün, MEB müfettişleri tarafından görevden uzaklaştırılması işlemine karşı açacağı davada yetkili idare mahkemesi, Antalya İdare Mahkemesidir. II. III. IV. Bir köyün idari bağlılığının değiştirilerek bir başka il e bağlanması hâlinde çıkacak sınır uyuşmazlığında yetkili idare mahkemesi, köyün bulunduğu ya da yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir. Adana da bariyer hatası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında idarenin hizmet kusuru nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılacak tam yargı davasında yetkili mahkeme, Adana İdare Mahkemesidir. Mevzuatta yetkili idare mahkemesinin gösterilmediği hâllerde idari işlemin iptali için açılacak davalarda yetkili mahkeme, davacının ikametgâhının bulunduğu yer idare mahkemesidir. İdari yargıda yetki ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerinin idarece yerine getirilmesi için, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu nda öngörülen süre ne kadardır? 15 gün 30 gün 60 gün 90 gün 120 gün I. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. II. III. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. Tek hâkimle bakılan davalarda hâkim duruşma yapılmasına kendiliğinden karar verebilir. Yalnız IV I ve IV II ve III IV. Duruşma yapıldıktan sonra en geç 7 gün içinde karar verilir. II ve IV III ve IV İdari yargıda duruşma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Yalnız II Yalnız IV I ve IV 25. Polis memuru A, tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurarak başka bir il e naklini talep etmiştir. Genel müdürlük bu talebe karşı herhangi bir cevap vermemiştir. A, idarenin suskunluğunu red cevabı olarak kabul edip dava açmak istemektedir. A nın açacağı davada dava açma süresinin son günü hangisidir? II ve IV I, II ve III 17

20 SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Kırıkkale Belediyesi tarafından tarihinde ilan edilen tarifeye dayalı olarak A ya tarihinde tebliğ edilen belediye işlemiyle çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 29. A, Kırıkkale İdare Mahkemesinde tarihinde hem çevre temizlik vergisi işleminin hem de dayanağı olan tarifenin iptali için belediyeyi ve İçişleri Bakanlığını hasım göstererek iptal davası açmıştır. Yargı yeri, ilk inceleme sonunda aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir? Davanın görev bakımından reddedilerek dosyanın Kırıkkale Vergi Mahkemesine gönderilmesi 28. A, tarifenin iptali istemiyle, yetkili ve görevli yargı yerinde en son hangi tarihe kadar dava açabilir? a kadar dava açmadığından dava süresi geçmiştir Davanın yetki bakımından reddedilerek dosyanın Danıştaya gönderilmesi Tarife işlemi bakımından davanın süreaşımından reddedilerek, husumetin sadece Kırıkkale Belediyesine yöneltilip davanın çevre temizlik vergisi ile ilgili kısmının esastan görüşülmesi İçişleri Bakanlığının, husumet mevkinden çıkarılarak davanın, tek hasım olarak Kırıkkale Belediyesi ile ilgili esastan görüşülmesi Tarife işlemi ile vergilendirme işlemine karşı görevli ve yetkili yargı yerlerinde 30 gün içinde aynı dilekçelerle dava açılmak üzere dilekçenin reddi 18

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

SİYASÎ ETİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. MUHARREM BARUT ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdür lüğü

SİYASÎ ETİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. MUHARREM BARUT ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdür lüğü SİYASÎ ETİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI MUHARREM BARUT ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdür lüğü AMAÇ VE KAPSAM (Madde 1) 1. AMAÇ: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı