;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ";f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000"

Transkript

1 MASTER KİTAPÇIK

2

3 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR 2011-İdari Yargı TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bence iyi bir oyun müziği şöyle olmalı: Yönetmenin uygun gördüğü yerlerde ışıldayan, oyunun ruhunu fısıldayan, bütüne aykırı olmayan, rol çalmayan ve oyuna hizmet eden bir müzik. 2. (I) Minimalizm, öncelikle azla yetinmek, eldeki sınırlı olanaklarla yola çıkmak ve yapıtı bu çerçevede kurmak demek. (II) Geçmişte daha çok bir müzik akımı olarak bilenen minimalizmin, bugün sinemada da sık sık adı geçen bir akım hâline gelmesinde bu yönetmenimizin Bu parçada geçen rol çalmamak sözüyle, oyun müziğiyle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? katkısı büyük. (III) Çünkü adını duyurduğu 2003 Cannes Film Festivali nde dikkat çeken üç filmi, daha çok minimalist özellikleriyle öne çıktı. (IV) Kendisi, paraya pula, şana şöhrete, reklama gerek duymadan katıksız bir içtenlikle, en temel sorunlara yönelerek, yalın bir anlatım- Dinleyene, yaşadıklarını anımsatması la sanat yapılabileceğini gösterdi. (V) Seçtiği bu yöntem Özgünlükten ödün vermemesi sayesinde, imge, simge, yanılsama ve sanallığın çok değerli olduğu bu çağda bile, yalnızca sanatsal kaygıyla Oyuncuların yaratıcılığını artırması da insanların kalbinin fethedilebileceğini gösterdi. Oyunu geri planda bırakmaması Türünün, oyundaki yerine göre değişmesi Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? I. cümlede, yaratıcılığın her koşulda ortaya konabileceği vurgulanmıştır. II. cümlede, söz konusu akımla ilgili değişen bir durumdan söz edilmiştir. III. cümlede, önceki cümlede belirtilenle ilgili bir açıklama yapılmıştır. IV. cümlede, sözü edilen yönetmenin yapıtlarıyla ilgili özelliklere değinilmiştir. V. cümlede, anlatılan yönetmenin, döneminin anlayışının dışında kalarak başarısını koruduğu belirtilmiştir. 1

4 3. (I) İnsanlığın Bodrum daki macerasının 3000 yıllık bir tarihi var. (II) Bodrum lu tarihçi Heredot, kentin, MÖ 1000 li yıllarda Dorlar tarafından, o zaman bir ada olan, bugünkü kalenin bulunduğu yerde kurulduğunu yazıyor. (III) Halikarnassos en parlak dönemini MÖ 4. yüzyılda yaşamış. (IV) Burayı Karya başkenti yapan Mausolos, 24 yıl süren yönetiminde dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve günümüze ancak temelleri ulaşabilen muhteşem Mausoleion u yaptırmıştır. (V) Anıttan kalan parçalar bugün İngiltere nin en önemli müzelerinden birindedir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? I. II. III. IV. V. 5. Dün bir cümle okudum bir yerlerde, Sana karşılıksız sevgi ve emek verenlerin kıymetini bil. diyordu. İşte bu bilinçle avuçlarına gömüp yüzümüzü, kokusunu ruhumuza çekerek öpmeliyiz annemizin ellerini. Yaşımın ilerlemesine karşın hâlâ gördüğümde ilk önce ellerine sarılır, doya doya içime çekerim annemin ellerinin kokusunu. İnanıyorum ki hangi eve anne kokusu sinmişse o ev mutludur, huzurludur. Yastıklardaki nakışlardan masadaki örtülere, perdelerdeki ışıl ışıl görünümden balkondaki çamaşırlara kadar her yere siner anne kokusu. Bütün parfümleri kocaman bir şişeye doldurup önüme getirseniz yine de bir damla anne kokusuna değişmem. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karşılaştırmalara başvurulmuştur. Deyime yer verilmiştir. Devrik cümle kullanılmıştır. Tanımlama yapılmıştır. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Alıntıya yer verilmiştir. Elimizdeki olanaklarla istediğimiz sonuca ulaşamayacağız. dedi. Çıkacağım uzun yolculukta hava koşullarının sıkıntı yaratmasından korkuyorum. Okulu bitirince, iki bin kişi nüfuslu köyüme hizmet edeceğim. diyor. Bu konuda ileri sürdüğümüz görüşlerin, zaman içinde geçerliliğini yitirdiğini biliyor. Uzmanlar bir insana değerli olduğunu hissettirmenin, o insanın ruh sağlığını olumlu yönde etkileyeceğini söylüyor. 6. Okuma, insanı büyütür, değiştirir. İnsan, gençliğinde tutkuyla bağlı olduğu kimi kitapları hatta bütün bir külliyatıyla koskoca bir yazarı on sene, yirmi sene sonra görmezden gelmeyi tercih edebilir. Çünkü zamanla Bu nedenle, içimizde yaratamadığımız, hayatımızda üretemediğimiz yeniliği, bize yeni kitaplar, yeni yazarlar yaşatsın isteriz. Sanki, kaybettiğimiz neşenin, vazgeçtiğimiz hayallerin, içine düştüğümüz isteksizliğin suçlusu o eski kitaplar, o eskimiş yazarlarmış da yol boyunca bize yetmemişler, yetmeyi becerememişler gibi, onları kişisel geçmişimizin derinliklerine göndeririz. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? koşullar farklılaşır; insanın, ruhun ihtiyaçları değişir kitaplarda yazılanların gerçekleri yansıtmadığının ayrımına varılır okumanın hayatı anlamada tek yol olmadığı anlaşılır ve uğraş alanları çeşitlendirilir ortaya çıkan değişiklikler, geçmişte edinilen alışkanlıkları zenginleştirir gereksiz olduğuna karar verilen her bilgi, sahibi için taşınmak istenmeyen bir yük olur 2

5 7. Hepimizin içinde az çok var olan yaratıcılık ana hatlarıyla iki türdür. Bunlardan birine ortalama yaratıcılık adı verilir, diğerine ise sıra dışı yaratıcılık. Sıra dışı yaratıcılık, Mozart, Mikelanj, Leonardo gibi dâhilere özgüdür. Ortalama yaratıcılıksa hemen herkeste bulunur. Özene bezene güzel bir pasta pişiren ve bunu zevkle süsleyen bir ev hanımı da yaratıcıdır, kendi imkânlarıyla bir takı atölyesi açan zanaatkâr da. Ancak iletişim kurduğunuz insanlar sizi ortalamayla yetinmeye zorlarsa bırakın sıra dışı yaratıcılığınızı, ortalama yaratıcılığınız da günbegün körelecektir. Tarih boyunca kim bilir kaç sıra dışı yaratıcı insan, Mozart kadar şanslı olamamış ve değeri anlaşılmadan yok olup gitmiştir. 8. Modern yaşamın bütün yönleriyle hissedildiği kentlerde yaşayan bireylerin sıkıntılarını, ruh hâllerini, içinde bulundukları trajediyi ve insan çeşitlemelerini ele alan Dostoyevski yi, modernist romanın en önemli isimlerinden biri olarak kabul etmek mümkündür. Ancak Dostoyevski yi, aynı zamanda, yansıttığı tiplerin tüm rahatsızlıklarını da olduğu gibi hisseden rahatsız biri olarak görmek de mümkün. Kuşkusuz onu modernist edebiyatın önemli isimlerinden biri kılan yanı sadece bundan ibaret değildir. Romanlarındaki olay, kahraman, mekân, anlatım teknikleri itibarıyla da ortaya koyduğu formlar modern romanın sınırlarını oluşturmuştur. Bu parçada Dostoyevski nin hangi yönüne Bu parçada yaratıcılıkla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? değinilmemiştir? İnsanlara yararlı olacak ürünler üst düzey yaratıcılıkla ortaya konur. Yeteneklerini kullanarak bir ürün oluşturma, kişiyi mutlu eder. Ortalama yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşma, yaşama sevincini canlı tutar. Yaratıcılığın ortaya çıkmasında, içinde bulunulan ortam ve çevrenin desteği belirleyici olur. İnsanların kendilerini anlatmada yetenek önemli bir etkendir. 9. Nerede yaşayan insanları anlattığına Kendini kahramanlarının yerine koyabildiğine Roman türüne yaptığı katkıya Kişilerin iç dünyalarını yansıttığına Topluma ait sorunlara değinmeyi yeğlediğine olduğuna göre, A sayısı B sayısının yüzde kaçıdır?

6 10. ve olmak üzere, 12. Bir kumbaraya para atan iki kardeş arasında aşağıdaki konuşma geçiyor: ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 2a Sıla: Kumbaraya 18 TL daha atmış olsaydım seninle eşit miktarda para atmış olacaktım. Eren: Eğer ben 18 TL daha atmış olsaydım senin kumbaraya attığın paranın 4 katını atmış olacaktım. Buna göre, Sıla ve Eren kumbaraya toplam kaç TL para atmıştır? a bir gerçel sayı olmak üzere, ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 13. Aydın ve Furkan, aynı anda bisikletleriyle evlerinden çıkıp birbirlerine doğru sabit hızla hareket ederlerse 4 dakika sonra karşılaşmaktadırlar. Eğer her ikisi de evlerinden çıkıp aynı yönde hareket ederlerse Aydın, Furkan a 20 dakika sonra yetişmektedir. Buna göre Furkan, kendi evinden Aydın ın evine bisikletiyle kaç dakikada gider?

7 kişinin katıldığı bir sınavda, adayların cinsiyetlerine göre sınav ortalamaları ve genel ortalama aşağıda verilmiştir. 16. ABC ve CDE birer dik üçgen Kız Erkek Genel Sınav Ortalaması 7 9 8,2 Buna göre, sınava kaç erkek katılmıştır? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ten önce Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan törene verilen addır? 15. Elif, misafirlerine bir tepsi kurabiyenin önce ini, son- Şad Yuğ Tuğ ra kalanların unu ikram etmiştir. Toy Yabgu Tepside 16 kurabiye kaldığına göre, başlangıçta kaç kurabiye vardır? Hindistan da 1526 yılında kurulan, 1723 yılında Delhi ve Haydarabat olmak üzere iki devlete ayrılan, Şah Cihan ın eşi Müntaz Mahal için yaptırdığı Tac Mahal adlı yapıtla anılan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Babür Timur Altın Orda Çağatay İlhanlı 5

8 19. Büyük Selçuklular Döneminde yaşamış; edebiyat, matematik ve astronomi alanlarında eserler vermiş ünlü bilim ve edebiyat adamı aşağıdakilerden hangisidir? Necmeddin-i Kübra 22. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nde hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine tahsis edilen gelir kaynaklarına verilen addır? Dirlik Mültezim Ikta Yusuf Has Hacip Ömer Hayyam Firdevsi Muhtesip Muhassıllık Enverî 23. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nde kullanılan para çeşitlerinden biri değildir? 20. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularında belediye işlerine bakan görevlinin adıdır? Emir-i dâd Atabey Guruş Gümüş Mecidiye Altın Lira Şegel Kaime Müstevfi Pervane Muhtesip 24. Osmanlı Devleti nde, aşağıdakilerden hangisi orduda mermi, bomba ve havan topu yapan görevlilere verilen addır? 21. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait köşk ya da saraylardan biridir? Saka Lağımcı Müsellem Beşli Çinili Köşk Bağdat Köşkü Humbaracı Leşker-i Bazar Kubâdâbat Sarayı Aynalıkavak Kasrı 25. Osmanlı Devleti, Libya yı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin hükümlerine göre kaybetmiştir? Londra Ouchi Bükreş Atina İstanbul 6

9 26. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması nın kapsamındadır? 29. Metninde TBMM Hükûmeti adı yer alan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesi nin Rusya ya verilmesi Akka, Hayfa limanlarının ve Irak ın İngiltere ye bırakılması Gümrü Moskova Kars Ankara Lozan Anlaşma Devletlerinin güvenliklerini tehdit edecek durum baş gösterdiğinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olmaları Kilikya nın, Kayseri nin, Harput un, Suriye nin ve Musul un Fransa ya verilmesi İzmir in daha sonra tekrar görüşülmek üzere Türk yönetimine bırakılması 30. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan çalışmalardan biri değildir? İstanbul da sanatoryum açılması Tıphane-i Amirenin açılması Hıfzıssıhha Enstitüsünün kurulması Yurt çapında sıtma mücadelesinin başlatılması İstanbul da ve Balıkesir de ebe okullarının açılması 27. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, düzenli ordunun kurulmasının gerekli olduğunu göstermiştir? Gediz Taarruzu Birinci İnönü Savaşı İkinci İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları Sakarya Savaşı 31. Medeni Kanun un kabul edilmesinin, I. halkçılık, II. inkılapçılık, III. devletçilik ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III 28. I. Kazım Karabekir II. Refet Bele III. İsmet İnönü Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı nda Batı Cephesi Komutanlığına getirilmiştir? I ve II I, II ve III Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III 7

10 32. Lozan Antlaşması ndan sonra aşağıdakilerden hangisi Türkiye-İtalya arasında gerginliğe neden olmuştur? Adana-Mersin demir yollarının satın alınması Türkiye ile Suriye sınırının belirlenmesi Mübadele kapsamının belirlenmesi Osmanlı borçlarının ödenmesi Oniki Ada nın silahlandırılması Anayasası na göre, Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Başbakanın başkanlığında toplanır. Millî Güvenlik Kurulunun gündemi Başbakan tarafından düzenlenir. Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları, Millî Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer alır. Millî Güvenlik Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir. 33. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığı altında düzenlenmemiştir? Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı Millî Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer alır. Kamulaştırma Kıyılardan yararlanma Ekonomik ve Sosyal Konsey Anayasası na göre, aşağıdaki görevlerden hangisine gelebilmek için TBMM üyesi olmak zorunlu değildir? Devletleştirme ve özelleştirme Başbakan Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri 8

11 Anayasası na göre, siyasi partiler ile ilgili aşağıdaki Anayasası na göre, milletvekilliğinin düşmesi ifadelerden hangisi yanlıştır? ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar. Milletvekilliğinin kısıtlanma hâlinde düşmesine Genel Kurul gizli oyla karar verir. Devlet, siyasi partilere yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Milletvekilliğinin, kesin hüküm giyme hâlinde düşmesi bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gerekir. Uluslararası bir kuruluştan maddi yardım alan bir siyasi partinin Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilir. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, Genel Kurul gizli oyla karar verir. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz 1 ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, TBMM Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır. 9

12 Anayasası na göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır; Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Kurulun tabii üyesidir Anayasası na göre, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya; seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları incelemeye ve kesin karara bağlamaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? 3 asıl ve 3 yedek üye Yargıtay Genel Kurulunca, 2 asıl ve 2 yedek üye Danıştay Genel Kurulunca seçilir. Sayıştay Danıştay 1 asıl ve 1 yedek üye Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca seçilir. Anayasa Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu 4 asıl üye TBMM tarafından seçilir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üye adli yargı hâkim ve savcılarınca, 3 asıl ve 2 yedek üye idari yargı hâkim ve savcılarınca seçilir Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesinin kararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İptal kararı, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi, kararın Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak 2 yıl erteleyebilir. İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 10 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

13 ALAN BİLGİSİ TESTİ 1. Bu testte 100 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Anayasası na göre, olağanüstü hâl ilanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasası na göre, bir normun Anayasa ya aykırılığı iddiasının itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne getirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Olağanüstü hâl ilan edilebilmesi için her hâl ve şartta Millî Güvenlik Kurulunun görüşünün alınması zorunludur. Yurdun bütününde olağanüstü hâl ilan edilmesi mümkündür. Olağanüstü hâl ilanı kararı Resmî Gazete de yayımlanır ve hemen TBMM nin onayına sunulur. Anayasa değişiklikleri hakkında itiraz yolu işletilebilir. Bir kanunun son oylamada öngörülen çoğunlukla kabul edilmediği iddiasıyla itiraz yolunun işletilmesi mümkündür. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilebilir. Tabii afet sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilmesi hâlinde, vatandaşlar için para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirilebilir. İtiraz yoluyla önüne gelen kanun hükmü hakkında Anayasa Mahkemesi 5 ay içinde karar vermezse dava mahkemesi yürürlükteki kanun hükmünü uygular. Davaya bakmakta olan mahkeme, davanın taraflarından birinin öne sürdüğü aykırılık iddiasını ciddi görmezse ilgili taraf Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek red kararı vermesi hâlinde aynı kanun hükmü hakkında tekrar Anayasa Mahkemesine başvurulması hiçbir şekilde mümkün değildir. 11

14 3. I. Başbakan hakkında verilen meclis soruşturma önergesi ile ilgili olarak hazırlanan Yüce Divana sevk yönündeki komisyon raporunun TBMM Genel Kurulunda 276 oyla kabul edilmesi II. Başbakanın güven istemi üzerine Genel Kurulda 540 üyenin katılması ile yapılan oylamada, Bakanlar Kurulu lehine 269, aleyhine 271 oy kullanılması III. Bakanlar Kurulu hakkındaki gensorunun görüşülmesi sırasında verilen güvensizlik önergesine 276 kabul oyu verilmesi IV. Bir bakan hakkındaki gensorunun görüşülmesi esnasında verilen güvensizlik önergesinin 276 oyla kabul edilmesi Yukarıdaki durumların hangilerinde Bakanlar Kurulunun görevi sona erer? 5. TBMM İçtüzüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? TBMM İçtüzüğü ile Meclis çalışmaları düzenlenebilir. Meclisin kendi içtüzüğünü yapması parlamentonun yöntemsel bağımsızlığı ilkesinin bir göstergesidir. TBMM İçtüzüğü, hukuki niteliği itibarıyla bir parlamento kararıdır. Şekil ve esas bakımından Anayasa ya uygunluğu Anayasa Mahkemesince denetlenir. TBMM İçtüzüğünün Anayasa ya aykırılığı somut norm denetimi yoluyla iddia edilebilir. I ve II I ve III I ve IV II ve III II ve IV Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olamayacak kişiler arasında yer almaz? 4. Genel seçimlerin yapılmasına 10 aylık bir süre varken TBMM üyeliklerinde boşalma olmuş ve bir ilin Mecliste hiç üyesi kalmamıştır. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı TBMM üye tam sayısının % 5 ini bulmamıştır Anayasası na göre, bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hâkimler ve savcılar Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri Silahlı kuvvetler mensupları TBMM üye tam sayısının % 5 oranında üyeliğinin boşalması hâlinde ara seçime gidilebileceği için bu durumda ara seçim yapılamaz. Genel seçimlere 1 yıldan az bir zaman kaldığı için ara seçim yapılamaz. Yükseköğretim öğrencileri Boşalmayı takip eden 4 ay içinde ara seçim yapılması gerekir. Boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır. Bu durumda ara seçim yapılıp yapılmayacağına TBMM karar verir. 12

15 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasası na göre, olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bireysel başvuru yoluna gidilebilmesi için, Anayasa da ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi nde yer alan haklardan birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiğinin öne sürülmesi gerekir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Resmî Gazete de yayımlandıkları gün TBMM ye sunulur. Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, TBMM komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür. Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapmaz. TBMM ye sunulan bir kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girebilmesi için Meclis tarafından onaylanması gerekir. Kanun hükmünde kararname ile Bütçe Kanunu nda değişiklik yapılamaz. Herkes, bireysel başvuru hakkına sahiptir. Bakanlar Kurulunun görevi sona erse bile, belli bir süre için verilmiş olan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi sona ermez. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 10. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda Yürütme başlığı altında düzenlenmemiştir? 8. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM nin bilgi edinme ve denetim yolları ile ilgili 1982 Anayasası nda yer alan kurallardan biri değildir? Devlet Denetleme Kurulu Kamu Denetçiliği Kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı Meclis soruşturması önergesi, TBMM üye tam sayısının en az 1/10 u tarafından verilebilir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Meclis soruşturması ile ilgili, meclisteki siyasi parti gruplarında görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzası ile verilir. Gensoru görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik önergelerinin gizli oyla oylanması zorunludur. Gensoru önergesi sonucunda Bakanlar Kurulu veya bir bakanın düşürülebilmesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur. 13

16 11. Aylıksız izin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 14. I. Başbakanın yetkiyi devrettiği makam, devredilen yetkinin kullanımından sorumlu değildir. Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum yapan memurun memur eşine doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. II. III. IV. Başbakanın görevinden ayrılmasıyla yetki devri kendiliğinden sona erer. Yetki devri, devredilen yetkilerle ilgili olarak başbakanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Başbakan, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını başbakanlık müsteşarına devredebilir. Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlayan memura memuriyeti boyunca en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Görevli olarak yurt dışına gönderilen memurların memur eşlerine de en çok 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Başbakanın yetki devri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I ve II I ve IV I, II ve IV I, III ve IV II, III ve IV Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. 15. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kültür ve Turizm Bakanlığı ilişkili kuruluşudur. 12. Nüfusu e kadar olan beldelerde belediye meclisi asıl üye sayısı kaçtır? Özerk bütçeli bir idaredir Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Teşkilatı içinde yer alan bir genel müdürlüktür. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 13. K Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğrenci A nın öğrenci kaydının silinmesine ilişkin işlem, maddi açıdan (işlemin içeriği itibarıyla) ne tür bir işlemdir? Şart işlem Tespit işlem Kolektif işlem Nihai işlem Düzenleyici işlem 14

17 16. İmza yetkisinin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 18. I. Hiçbir ilin mülki idare sınırları aynı zamanda büyükşehir belediyesi sınırı olamaz. İmza yetkisinin devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. II. Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır. İmza yetkisinin devri ile imzalanan işlem, yetkiyi devreden makamın yaptığı işlem değerindedir. İmza yetkisini devreden makamın değişmesi ile devir kendiliğinden sona erer. III. IV. İlçe belediyelerinin sınırları bu ilçelerin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırıdır. İlk kademe belediyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz. Büyükşehir belediye sınırları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? İmza yetkisini devreden, devrettiği yetkileri devirden sonra kullanamaz. I ve III I ve IV I, II ve III İmza yetkisinin devri, işlemi yapma yetkisinin devri olmayıp işlemi yapan makamın, işlemde bulunması gereken imza ile ilgili yetkisinin devridir. I, III ve IV II, III ve IV 17. I. Yazılı yargılama II. Gerekçe ilkesi 19. I. İhtiyar meclisi kararları ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak II. Köyün isteğe bağlı işlerinin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek III. Başvuru yollarının gösterilmesi III. Köyün sınırları içinde dirlik ve düzenliği korumak Yukarıdakilerden hangileri idari usul ilkesidir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III IV. Köy işlerini en gerekli olandan başlayarak sıraya koymak ve sırasıyla köylüye gördürmeye çalışmak 442 sayılı Köy Kanunu na göre, yukarıdaki işlerden hangileri muhtarın göreceği köy işlerindendir? Yalnız IV I ve II I ve III I ve IV I, III ve IV 15

18 20. I. Borçlanmaya karar vermek II. III. IV. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararı almak Taşınmaz mal alımına karar vermek Yukarıdaki ifadelerden hangileri il genel meclisinin yetkilerinden değildir? Yalnız II Yalnız III I ve III III ve IV II, III ve IV 22. I. Kamulaştırılan arazinin maliki, kamulaştırma işleminin iptali için kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açabilir. II. III. Kamulaştırılan arazinin maliki, kamulaştırma bedelindeki maddi hatanın düzeltilmesi için kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde dava açabilir. İdare kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren 30 gün içinde maddi hatalara karşı taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde dava açabilir. Kamulaştırmada, dava hakkı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yalnız I Yalnız II Yalnız III 21. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası nda yasama kısıntısı olarak düzenlenmemiştir? I ve II II ve III Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler Yüksek Askerî Şuranın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâkim ve savcılara ilişkin yer değiştirme işlemleri Devlet memurlarına verilen uyarma ve kınama disiplin cezaları Tahkim yolu öngörülen imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 23. I. Belediyenin yaptığı yol çalışması nedeniyle zemini gevşeyen yolun bitişiğindeki müstakil evinin bahçe duvarı yıkılan kişinin, söz konusu maddi zararlarının giderilmesi istemiyle açacağı dava II. Belediyenin yaptığı yol çalışması nedeniyle zemini gevşeyen yolda bulunan elektrik direğinin üzerine devrilmesi nedeniyle sağ kolu ve sağ bacağı kırılan kişinin, söz konusu maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemiyle açacağı dava III. Belediyenin yaptığı yol çalışması nedeniyle zemini gevşeyen yolun kenarındaki kaldırımın çökmesi neticesinde, o sırada kaldırımda yürümekte olan kişinin sarsıntı nedeniyle, taşınabilir bilgisayarının yere düşerek parçalanmasından doğan maddi zararlarının giderilmesi istemiyle açacağı dava Yukarıdaki davalardan hangileri idari yargının görev alanına girmektedir? Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III 16

19 24. I. Antalya İl Millî Eğitim Müdürünün, MEB müfettişleri tarafından görevden uzaklaştırılması işlemine karşı açacağı davada yetkili idare mahkemesi, Antalya İdare Mahkemesidir. II. III. IV. Bir köyün idari bağlılığının değiştirilerek bir başka il e bağlanması hâlinde çıkacak sınır uyuşmazlığında yetkili idare mahkemesi, köyün bulunduğu ya da yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir. Adana da bariyer hatası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında idarenin hizmet kusuru nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılacak tam yargı davasında yetkili mahkeme, Adana İdare Mahkemesidir. Mevzuatta yetkili idare mahkemesinin gösterilmediği hâllerde idari işlemin iptali için açılacak davalarda yetkili mahkeme, davacının ikametgâhının bulunduğu yer idare mahkemesidir. İdari yargıda yetki ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerinin idarece yerine getirilmesi için, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu nda öngörülen süre ne kadardır? 15 gün 30 gün 60 gün 90 gün 120 gün I. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. II. III. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. Tek hâkimle bakılan davalarda hâkim duruşma yapılmasına kendiliğinden karar verebilir. Yalnız IV I ve IV II ve III IV. Duruşma yapıldıktan sonra en geç 7 gün içinde karar verilir. II ve IV III ve IV İdari yargıda duruşma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Yalnız II Yalnız IV I ve IV 25. Polis memuru A, tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurarak başka bir il e naklini talep etmiştir. Genel müdürlük bu talebe karşı herhangi bir cevap vermemiştir. A, idarenin suskunluğunu red cevabı olarak kabul edip dava açmak istemektedir. A nın açacağı davada dava açma süresinin son günü hangisidir? II ve IV I, II ve III 17

20 SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Kırıkkale Belediyesi tarafından tarihinde ilan edilen tarifeye dayalı olarak A ya tarihinde tebliğ edilen belediye işlemiyle çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 29. A, Kırıkkale İdare Mahkemesinde tarihinde hem çevre temizlik vergisi işleminin hem de dayanağı olan tarifenin iptali için belediyeyi ve İçişleri Bakanlığını hasım göstererek iptal davası açmıştır. Yargı yeri, ilk inceleme sonunda aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir? Davanın görev bakımından reddedilerek dosyanın Kırıkkale Vergi Mahkemesine gönderilmesi 28. A, tarifenin iptali istemiyle, yetkili ve görevli yargı yerinde en son hangi tarihe kadar dava açabilir? a kadar dava açmadığından dava süresi geçmiştir Davanın yetki bakımından reddedilerek dosyanın Danıştaya gönderilmesi Tarife işlemi bakımından davanın süreaşımından reddedilerek, husumetin sadece Kırıkkale Belediyesine yöneltilip davanın çevre temizlik vergisi ile ilgili kısmının esastan görüşülmesi İçişleri Bakanlığının, husumet mevkinden çıkarılarak davanın, tek hasım olarak Kırıkkale Belediyesi ile ilgili esastan görüşülmesi Tarife işlemi ile vergilendirme işlemine karşı görevli ve yetkili yargı yerlerinde 30 gün içinde aynı dilekçelerle dava açılmak üzere dilekçenin reddi 18

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ HUKUKA GİRİŞ Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Hukuk dersleri, işletme programlarında ana dersler arasında yer alır. Çünkü gerek iktisadi, siyasi

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT Avukatlığın Mahiyeti Madde 1. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik: 2/5/2001-4667/1 m.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

Üçüncü Değerlendirme Turu

Üçüncü Değerlendirme Turu İNSAN HAKLARI VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DİREKTÖRLÜĞÜ Strazburg, 26 Mart 2010 Greco Eval III Rep (2009) 5E Tema II Üçüncü Değerlendirme Turu Parti Finansmanında Şeffaflık hakkında Türkiye Değerlendirme

Detaylı

Hukuk. Okuryazarlığı. aep. www. www. gov.tr. Muaz YANILMAZ. Parayla Satılmaz. Hukuk Okuryazarlığı. Muaz YANILMAZ

Hukuk. Okuryazarlığı. aep. www. www. gov.tr. Muaz YANILMAZ. Parayla Satılmaz. Hukuk Okuryazarlığı. Muaz YANILMAZ Hukuk Okuryazarlığı Hukuk Okuryazarlığı Muaz YANILMAZ Parayla Satılmaz. Muaz YANILMAZ www aep gov.tr www agoivl.etr Muaz Yanılmaz Hukuk Okuryazarlığı Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı