SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

2 Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu olan grup, ana şirket olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. ( Şirket ), 9 bağlı ortaklık, 3 iştirak ve 3 müşterek yönetime tabi ortaklıktan oluşmaktadır. Grup un Kırklareli (Lüleburgaz), Mersin (Tarsus), Bulgaristan (Targovishte), Bursa (Yenişehir) ve Romanya (Buzau) da üretim tesisleri bulunmakta olup, Şirket Merkezi İş Kuleleri Kule 3, 4.Levent/İstanbul dur. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. iştiraki olarak 1978 yılında kurulan Trakya Cam, en son teknolojilerle ürettiği, temel camlar (düzcam, buzlucam,ayna,lamine, kaplamalı cam,enerji camları) otomotiv camları, beyaz eşya camları ile inşaat, otomotiv, enerji, mobilya, beyaz eşya ve tarım sektörlerine girdi sağlamaktadır. Trakya Cam, toplam yedi float hattında ulaştığı üretim kapasitesi ve yatırım aşamasında olan projeleriyle Türkiye ve dış pazarlarda büyümeye yönelik hamlelerini sürdürmektedir. B. Dönem İçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Üyeler Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili Üye (**),(***) Üye (**) Bağımsız Üye (*),(**),(***) Bağımsız Üye (*),(**),(***) Teoman YENİGÜN Nevzat Burak SEYREK Zeynep Hansu UÇAR Müfit ÖZKARA Prof. Dr. A.Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Turkay BERKSOY (*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi, (**) Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini, (***) Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini oluşturmaktadır Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunun 25. Maddesi uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 10 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa eden Sn. Teoman Yenigün ve Sn. Müfit Özkara ile Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 13 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa eden Sn. Nevzat Burak Seyrek ve Sn. Zeynep Hansu Uçar ın yapılacak ilk Genel Kurul un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri olarak tekrar seçilmelerine ve kendilerine 17 Mayıs 2012 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile verilen görevlerinin devamına karar verilmiştir.

3 Sayfa No: 2 Denetleme Kurulu Adı Soyadı Başak Öğe Mükremin Şimşek Görevi Üye Üye Yönetim Kurulu üyeleri 17 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 22 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Mayıs 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir Denetim Kurulu üyeleri 17 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2013 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek olan bir (1) yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiş olup, 22 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Mayıs 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda; Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy (Başkan) ve Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan), Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy (Üye), Sayın Zeynep Hansu Uçar (Üye) ve Sayın Müfit Özkara nın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy (Başkan), Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Üye), ve Sayın Zeynep Hansu Uçar ın (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmeleri ile bahse konu komiteler ve çalışma esasları 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. C. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi nin 11. ve 16. maddelerinde belirtilen yetkileri haizdir.

4 Sayfa No: 3 D. Üst Düzey Yöneticiler Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra şirketimizdeki üst yöneticiler isim ve görevleri itibariyle aşağıda belirtilmiştir. Adı ve Soyadı Selçuk Demirkıran Reha Akçakaya Haluk Sarıaltın M.Görkem Elverici(*) M.Haluk Güreren Özlem Vergon Mahmut Temiz Gökhan Atikkan Haşim Ekici Serkan Şahin A.Alper Can Beytullah Şahin Çağatay Suner Gürcan Gürçay Ünvanı Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı Otomotiv ve Beyaz Eşya Camları Üretim Başkan Yardımcısı Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı (V.) Mali İşler Direktörü Geliştirme Direktörü Planlama Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Trakya Lüleburgaz Fabrikası Müdürü Mersin - Tarsus Fabrikası Müdürü Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Fabrika Müdürü Bulgaristan Fabrikası Müdürü Trakya Glass Rus ZAO Genel Müdürü Glass Corp SA Genel Müdürü Automotive Glass Alliance Rus ZAO Genel Müdürü (*) M.Görkem Elverici 01 Mart 2013 tarihi itibariyle Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır. E. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası Avrupa nın 4. ve dünyanın 6. büyük düzcam üreticisi olan ve yüksek büyüme potansiyeli ile rekabetin her geçen gün arttığı bir coğrafyada faaliyet gösteren Trakya Cam, bugüne kadar attığı adımlarla rekabet gücünü sürekli pekiştirmiş ve büyüme yönünde önemli başarılara imza atmıştır. Trakya Cam, geldiği bu noktada vizyonunu, Güçlü markaları ile hızlı büyüyen ve yenilikçi çözümler sunan küresel bir düzcam şirketi olmak şeklinde revize etmiş olup, bu vizyon çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde daha iddialı büyüme başarıları elde etmeyi hedeflemektedir. Trakya Cam, yeni vizyonu doğrultusunda tüm ürün gruplarında büyüme eksenini daha da genişletmeyi ve yeni yatırım ve projelerle fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. F. İşletmenin Finansman Kaynakları Grubumuz Ocak-Aralık 2012 döneminde işletme ve yatırım faaliyetlerini, yarattığı özkaynakların yanı sıra, dış kaynak imkanları da yaratarak finanse etmeye devam etmiştir. G. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ i gereğince, Borsa Şirketlerinin yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmesi öngörülmüştür.

5 Sayfa No: 4 SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ine uyum amacıyla, Şirket Esas Sözlemesinde gerekli değişiklikler yapılarak, 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul unun onayından geçirilmiştir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda, 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, Yönetim Kurulumuza iki bağımsız üye seçilmiş ve bu kapsamda da Kurumsal Yönetim İlkeleri nde öngörülen komitelerden; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Şirket in adresinde yer alan Kurumsal İnternet Sitesi, Türkçe ve İngilizce olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuş olup, Trakya Cam faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. H. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Kar Dağıtımları Dönem içinde, SPK nın Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum kapsamında, Şirket Esas Mukavelesinde gerekli değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın gerekli izinlerini müteakiben, 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu nun onayından geçirilmiştir. Dönem içinde ayrıca, mevcut TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin TL ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan TL, 17 Mayıs 2012 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun birinci temettünün tamamının Ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda 2011 yılı kar payından karşılanmıştır. Sermaye artış işlemlerine ilişkin gerekli yasal prosedür, 12 Temmuz 2012 tarihinde tamamlanarak tescil edilmiştir. Mevcut çıkarılmış sermayenin %15 oranına isabet eden bedelsiz paylar ise, ortaklara 16 Temmuz 2012 tarihinde payları oranında dağıtılmıştır. Ayrıca Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı, SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınan izinleri müteakip, 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Türk Lirasına yükseltilmiştir.

6 Sayfa No: 5 I. Teşviklerden Yararlanma Durumu Grubun yapılmakta olan yatırımlarıyla ilgili olarak alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım indirimi, KDV desteği, KKDF ve vergi resim harç istisnalarından yararlanılmaktadır. J. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler A. Küresel Görünüm Dünya ekonomisinde küresel krizle derinleşen kırılganlık ve ortaya çıkan olumsuz koşullar, döneminde göreli bir yüksek büyümeye dönüşmüşse de, 2012 yılına büyümede hız kaybı, kriz koşullarının derinleşmesi ve beklentilerin kötüleşmesi yeniden ekonomiye hakim olmuştur. Bu durum, kriz koşullarının ve dünya ekonomisindeki sistemsel sorunların halen tam olarak giderilemediğinin yanı sıra ekonomik kutupların bütün dünya için geçerli olacak ortaklaşa bir çözümün de henüz geliştirememiş olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişmiş ekonomiler ekonomik aktiviteyi canlandırmak için öncelikle klasik para ve mali politikalarını uygulamaya başlamışlar; faizi sıfır seviyesine yakınlaştırıp tasarruf eğilimini baskılayarak tüketimi teşvik etmeye çalışmışlardır. Çoğunlukla merkez bankaları eliyle piyasalara trilyon düzeyinde para sürülmüştür. AB ve ABD merkez bankaları kaynaklı para politikalarındaki canlandırıcı genişleme hamleleri, uzunca bir süre piyasaları harekete geçirememiştir. Para arzındaki genişleme bankacılık sisteminden reel sektöre akmamış, büyük bölümü küresel piyasalarda farklı ülkelere dağılmış, böylelikle yüksek miktarda paranın konumlandığı ülkelerde döviz ve kur riskleri artmış, bu duruma müdahale eden merkez bankaları ve hükümetler ise bir tür kur savaşları sürecini başlatmışlardır. Diğer etmenlerin yanı sıra bu durum, uluslararası ticaretin büyüme hızını dramatik bir şekilde düşürmüştür. Kısaca, kriz yönetiminin bu kaotik yapısı 2012 yılında da devam etmiş, global refahın topyekün yükseldiği bir ekonomik ortama dair beklentiler ötelenmiştir. AB ülkelerinde ekonomik toparlanmanın bir türlü gerçekleşememesi nedeniyle tüketici güvensizliği derinleşirken, cam ürünleri dahil olmak üzere bazı sektörler özelinde talep ciddi bir daralmaya uğramıştır. Avrupa Birliği nin en büyük ekonomisi olan Almanya 2012 yılında %1'in altında büyümüştür. Fransa da ise 2012 yılında büyüme sıfıra yaklaşmıştır. İngiltere küresel ekonomik krizden sonra halen toparlanabilmiş değildir. ABD de yılsonuna doğru artan mali uçurum tartışmaları ve Sandy Kasırgası nın olumsuz etkileri, tüketicide ve iş dünyasında kaygı yaratmış, bu etkenler ABD nin büyüme performansını sekteye uğratmıştır. Mali uçuruma karşı alınan önlemler bütçe açığını, hem gelirler, hem de harcamalar açısından olumsuz yönde etkileyerek, milli gelire olan oranı açısından sürdürülemez düzeylere getirmiştir. Amerikan ekonomisi 2012 yılında % 2,2 oranında büyümüştür. Gelişmekte olan ülkeler ise önceki yıllarla kıyaslandığında, gelişmiş ülkelerde yaşanan durgunluk ve talep daralmasından nispeten daha fazla etkilenmişlerdir. Global büyümenin itici gücü olan ve dış dünyaya sattığı mal ve hizmetlerle büyüyen- Çin ve Hindistan gibi ülkeler, ihracat pazarlarında görülen talep daralması nedeniyle yılı tahmin edilenden daha düşük büyüme oranlarıyla tamamlamışlardır. Ortadoğu da Arap Baharı nın etkileri azalmakla birlikte, bölgede özellikle İran ve Suriye deki olumsuz konjonktür nedeniyle talep halen istenilen düzeyde değildir. BDT pazarı ise, Rusya nın Dünya Ticaret Örgütü üyeliğinin de etkisiyle gelişimini hızla sürdürmektedir. Latin Amerika nın 2012 yılında yalnızca %0,5 büyüyebildiği tahmin edilmektedir yılının önemli küresel gelişmelerinden birisi son 13 yılın en düşük büyüme performansına rağmen Çin in tarihte ilk defa dış ticaret hacminin ABD yi geçerek dünya birinciliğini yakalamış olmasıdır. En önemli sonuç göstergelerinden biri olan istihdam cephesinde, ABD, Avrupa ve Japonya da yüksek işsizliğin devam ettiği görülmektedir. Bu durum, tüm genişlemeci politikalara rağmen beklentileri olumsuz

7 Sayfa No: 6 yönde etkilemekte, yatırım, tüketme ve satınalma güdüsünü törpülemektedir. Nitekim Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) hem Avrupa, hem de ABD de yıl içinde düşüşünü sürdürmüştür. Küresel talebin zayıflığına rağmen enerji fiyatları mevcut düzeylerini korumuş, emtia fiyatlarında ve Çin in etkisiyle değerli metal fiyatlarında beklenmeyen bir şekilde artış gözlenmiştir. B. Türkiye Ekonomisi nin 2012 Yılı Görünümü 2012 yılında; Tasarruf açığını dış kaynak (cari açık) kullanımı ile kapatma mekanizmasını sürdürülebilir bir hıza düşürmek, Kredi genişlemesini bir eşikle sınırlamak, faizin cazibesini bir koridor uygulaması ile azaltmak ve karşılık oranlarını arttırmak, İthalatın ve iç tüketimin yavaşlamasını sağlamak, Bu önlemlerin büyüme üzerinde yarattığı tahribatı ihracat büyümesi ile azaltmak; Bütçe gelirlerinin ağırlıklı olarak iç tüketim ve ithalat ar tışından beslenen KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilere bağlı olması nedeniyle bütçe açığındaki büyümeyi kamu elindeki vergileme/fiyatlama yoluyla kontrol etmek gibi politikalar uygulanmıştır. Uygulanan bu politika, cari açık tehditini büyümede yavaşlama bedeline karşılık kısmen önlemiştir. Rezerv paraların (USD, EURO) arzındaki sıra dışı büyüme kurları baskılamış, bu yolla tüketici enflasyonu cephesinde de büyük değişimler yaşanmamıştır. Kamu maliyesinin rehabilite edilmesi, kurlar yoluyla ithal edilen enflasyonun dizginlenmesi ve Merkez Bankası nın uyguladığı para politikası neticesinde enflasyon uzun vade hedefi olan %5 düzeyine yakınlaştırılmıştır. Ayrıca, 2012 yılının da temel sorunu olan cari işlemler açığı, önceki yıla göre önemli ölçüde azalmıştır. Bunun yanı sıra cari açık finansmanının kompozisyonu da değişmiştir yıllarında Türkiye nin cari açık finansmanının ağırlığını hisse alımları, mevduatlar ve krediler oluşturmaktaydı yılında ise finansmanda ağırlık devlet tahvillerine kaymıştır. Bu dönemde rekor seviyede tahvil alımı gerçekleştirilmiş, bu dövizin karşısında TL arzeden TCMB nin döviz rezervleri artırmıştır. Altınla birlikte Türkiye nin rezervleri 125 milyar $ gibi tarihi düzeylere ulaşmıştır. Türkiye, 2001 krizinin sembolü haline gelen IMF borçlanmasını neredeyse sıfırlayarak, fona ilk defa 5 Milyar dolar tutarında katkıda bulunacağını taahhüt etmiştir. Ancak özellikle reel sektördeki durum çok iyimser olmayı engellemektedir. Açıklanan resmi verilere göre sanayi üretiminin son çeyrekte yavaşladığı hatta Aralık 2012 de daraldığı dikkat çekmektedir. Bu bilgiler ışığında Türkiye ekonomisinin 2012 yılında OVP de öngörüldüğü gibi %3,2 büyüme gösteremeyeceği, % 2-2,5 civarında bir büyüme ile yılı tamamladığı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak iç talebin 2012 yılını genelinde durgun olduğu görülmektedir. Dış dünyada olduğu gibi tüketici güveni yılın son çeyreğinde dip noktaya ulaşmıştır. Böylece 2010 ve 2011 yıllarında hızla büyüyen Türkiye ekonomisi, 2012 yılında iç talepteki durgunlukla birlikte öngörülenden düşük düzeyde bir büyüme performansı göndermiştir yılında bütçe açığının 2011 yılına göre artış göstermesine rağmen yılın son çeyreğindeki sıkı mali politikaların etkisiyle bütçe açığının milli gelire oranı % 2 seviyesinde tamamlanmıştır. Yılın sonunda vergiler artırılırken aynı anda faiz dışı harcamalar kısılmıştır. Ayrıca sıkı mali politikalarıyla TL nin değerlenmesi hızlandırılmıştır.

8 Sayfa No: yılında Türkiye ekonomisi için en önemli gelişmelerden birisi Fitch in Türkiye nin kredi notunu BB+ dan yatırım yapılabilir seviye olan BBB- ye yükseltmesiydi. Böylece Türkiye'nin kredi notu 1994 yılından bu yana ilk defa yatırım yapılabilir seviyeye ulaşmıştır. Kredi notunun yatırım yapılabilir dereceye çıkarılmasının gerekçeleri; Ekonominin yumuşak inişe yönelirken ılımlı ve azalan kamu borç yükü, Güçlü bankacılık sistemi, görece zengin ve çeşitlenmiş ekonomi, Olumlu orta vadeli büyüme beklentileri, Türkiye nin kısa vadeli makro finansal risklerinin azalması olarak görünmektedir. Kredi notundaki artış, kamu borçlanma kağıtlarının kredibilitesini ve güvenilirlik algısını artırarak devletin daha düşük faiz ve maliyetle borçlanabilmesinin önünü açmış ve ülkemiz yabancı sermaye için daha cazip hale gelmiştir. C. Dünya Ekonomisi ne İlişkin 2013 Yılı Beklentileri Bir önceki yıl yaşananlar nedeniyle 2013 yılına ihtiyatlılığın egemen olması beklenmektedir. Zengin ve gelişmiş ülkelerin para birimlerini zayıflatarak ekonomilerini dış ticaret arenasında destekleme konusunda daha da agresifleşmesi ve bu durumun kur savaşları adıyla anılan yıkıcı rekabeti daha da kızıştırması beklenmektedir. Merkez bankalarının politika kararlarında döviz kurlarınının ihracatı daha fazla destekleyecek yönde oluşmasını gözettikleri görülmektedir. Gelişmiş (örneğin G-10) ülkelerin, kurlara müdahale ya da en azından kur odaklı politikalarda gelişmekte olan ekonomileri ve onların pazarlarını yakından izleyen bir tutum içinde olacakları ön görülmektedir. Avrupa ya dair olumsuz risk algısının, 2013 yılında biraz daha azalmaya başladığı görülmektedir yılının son çeyreğinden itibaren ülkelerin borç krizlerinin gündem dışında kalması, Euro nun uluslararası piyasalarda değer kazanmayı sürdürmesi ve 2013 yılının ilk aylarında sanayi üretimindeki olumlu gelişmeler, Avrupa bölgesi için 2013 yılında olumlu sinyaller vermektedir. Ancak kalıcı çözüm için halen verimliliği artıracak şekilde bir işgücü reformuna ihtiyaç bulunmaktadır. Nitekim verimlilik artmadan ekonomiler düzelemeyecek, bu durum da borç krizinin çözümsüz bir hale gelmesine ve finansal piyasalarda gözlenen göreli sükûnet ve canlanmanın yerini yeniden kargaşaya bırakmasına yol açabilecektir. Bu durumda ECB'nin yeniden müdahale etmesi beklenecektir ki, bu olumsuz döngünün yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağı, 2013 yılında yaşanacak gelişmeler ile netleşecektir. Ancak diğer bir temel sorunun varlığını korumaya devam edeceği düşünülmektedir: Farklı koşullara sahip bulunan AB ülkeleri, para birliği nedeniyle herkesi tatmin eden bir para politikası uygulayamamaktadır. Güçlü Euro, her ne kadar birliği dış dünyaya karşı ihracatta dezavantajlı duruma getirse de, birlik içinde Almanya nın elini güçlendirmektedir. Aynı para ortamında eşitlenen ekonomiler, güçlü Alman sanayisi, Alman teknolojisi ve Alman verimliliği ile mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu huzursuzluğun birliğin geleceği hakkında yaratacağı tartışmalar 2013 yılı ve sonrasında da sürebilecektir. ABD ekonomisi ise 2013 yılı için karışık sinyaller vermektedir. Kimi ekonomistler, ABD ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmaya hazır olmadığını, bu nedenle Fed'in parasal genişleme programını 2015'in ilerleyen zamanlarına kadar sürdürmesinin gerektiği düşüncesini dillendirilmektedir. İşsizliğin %8 seviyelerine gelmesi doyurucu bulunmamakta, ekonominin henüz yeteri kadar canlanmadığı konusu genel

9 Sayfa No: 8 kabûl görmektedir. Bütçe açığına yeni önlemler alan Obama Hükümeti için en büyük risk yeniden mali uçurum tartışmalarının alevlenmesidir. Çin ekonomisinin 2012 yılına benzer bir büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, Çin in 2013 yılında yeniden çıkış yapabileceği, bunun kısmen iç tüketimin canlanmasına dayalı olacağı da çeşitli ekonomistler tarafından iddia edilmektedir. Japonya nın politikaları ise, 2013 yılı için ekonomi çevrelerince kaygı yaratmaktadır. Japonya nın borçlarının milli gelire oranı %200 ün üzerindedir. Kamu otoritesi neredeyse 25 yıldır süren kronik deflasyon sürecini sonlandırmak niyetindedir. Bu amaçla Japonya Merkez Bankası na yapılan enflasyon hedefini yükseltme baskısının, enflasyonla birlikte faizleri yükseltmesi, ve bunun sonucu olarak da yüksek borçluluk oranıyla Japonya nın faiz ödeme yükümlülüklerinin ve risklerinin artması senaryoları dillendirilmektedir. Latin Amerika nın 2013 yılında %4 düzeyinde büyümesi beklenmektedir. Brezilya da uygulanacak vergi indirimlerinin, sanayi üretimini canladırması, ülke ekonomisini ivmelendirmesi ve bölgenin daha hızlı kalkınmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Brezilya ekonomisinin hızlanmasının Arjantin ekonomisini olumlu etkileyeceği, Brezilya üreticilerin talep artışından Arjantinli firmaların yararlanacağı tahmin edilmektedir. Özetle 2013 yılının ana davranış biçimi olması beklenen ihtiyatlılığın temel gerekçesi mevcut durumun sonucu olan ciddi bir belirsizliktir. Akla ilk gelen belirsizlik alanları, örneğin Avrupa da tüm gelişmelere rağmen borç sorununun yeniden nüksetmesi ve ABD de işsizliğin kabul edilebilir düzeylere getirilmesi esasına dayalı iyileşme -bunu temin etmeye yönelik politika, piyasalara para verme- operasyonlarının başarısızlığa uğrama olasılığı başta olmak üzere, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu havzasındaki siyasi biçimleniş, Kuzey Amerika da kaya gazının ciddi bir enerji alternatife dönüşmesi, bunun geleneksel petrol ve gaz üreticisi ekonomiler üzerinde yarattığı tehdittir. Ancak her zaman olduğu gibi hızlı değişim (teknoloji, yaşam tarzları, iş yapma biçimleri, yeni ürünler) en temel belirsizlik unsurlarıdır. D. Türkiye Ekonomisi ne İlişkin 2013 Yılı Beklentileri TCMB, 2013 yılında Türkiye ekonomisi için hedefi %5 büyüme, %5 enflasyon ve %5 cari açık olarak belirlemiştir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 2012 yılında yavaşlamasının ardından, 2013 yılında göreceli olarak bir nebze daha hızlı büyümeye devam edeceğini ve 2013 büyüme oranının %3,7 düzeyinde olacağını tahmin etmektedir. JP Morgan, önümüzdeki dönemde TCMB'nin kredi büyümesini %15 civarında tutmaya yönelik politikalar uygulamasını, kısa vadeli sermaye girişlerini sınırlamak için de faiz koridorunu daraltmasını beklemektedir. Morgan Stanley, Türkiye nin faiz oranlarının 2013 yılında yeni düşük seviyeleri test edileceğini tahmin ederken, Türkiye'ye bu yıl içinde Moodys'den not artışı gelebileceği öngörmektedir. Halen pekçok vade bileşeninde enflasyona eşdeğer ve hatta altında seyreden faizin, önemli bir kırılma yaşanmaması halinde trendinin düşme yönünde olduğu aşikardır li yıllarda Türkiye ekonomisi çok canlı ve genişlemeci karakterdeki küresel konjonktür fırsatını iyi kullanmıştır. Her ne kadar yapısal nitelikteki reformlarda arzu edilen hız yakalanamamış olsa da, özellikle kamu maliyesinin iyileşmesi, kamunun kıt olan kaynakları daha az talep etmesine ve bunun neticesinde de para ve sermaye piyasalarında ciddi bir iyileşmeye yol açmıştır. Ayrıca, kamu maliyesi, mali kural konusundaki eksiklere karşın eskiye nazaran daha sağlam bir yapıya sahiptir. Bu durumun bir devamı olarak 2013 yılında tek seferlik olması nedeniyle süreklilik göstermeyecek olsa bile- özelleştirme yoluyla ciddi gelirler elde edilmesi söz konusudur. Petrol fiyatları bugünkü seviyelerini koruduğu takdirde, 2013 yılında Türkiye'nin enerji ithalatının 65 milyar dolar olarak gerçekleşeceği, petrol fiyatlarında (ve gecikmeli etkilerle doğalgaz fiyatlarında) olası

10 Sayfa No: 9 bir düşüşün ise, fiyatı 60 milyar doların altına çekebileceği tahmin edilmektedir. Her durumda Türkiye tükettiği enerjiyi ithal eden, bu nedenle de yarattığı değeri dışarıya transfer eden bir ekonomi görünümünü 2013 yılında da sürdürecektir. Elektrikte nükleere dönüşüm, doğalgazda enerji transfer noktası olma ve termikte yerli linyitlerin kullanılması yollarıyla yaratılmaya çalışılan çözümler, ancak uzun vadede sonuç üretebilecek olup, 2013 de enerji ödemelerinin cari açıktaki etkisini azaltmayacak olan girişimlerdir. Enerjinin verimli kullanımına yönelik yatırımlar ise, kısa vadede kazanç sağlayacak ve kontrol edilebilir tek alan olarak görünmektedir. Dünya Bankası ise son raporunda, Türkiye ekonomisinin 2013 yılında %4 oranında büyüyeceği tahmininde bulunmuştur. Aynı rapora göre Türkiye, enflasyon cephesinde de dikkate değer ilerleme kaydetmiştir. Kısacası enflasyonist bir risk görülmeyen 2013 yılının dünyada olduğu gibi Türkiye için de mevcut durumun korunduğu, nispeten mutedil bir yıl olması beklenmektedir. Ekonomistlerin ortak kanaati, yurtiçinde sağlanan gelişmelere ek olarak küresel ekonomideki durgunluk ve (mevcut düzeyinin yüksek olmasına rağmen) dramatik artış göstermeyen petrol fiyatları Türkiye de enflasyonu bir risk olmaktan çıkarmıştır. Asıl tehlikenin tüketici talebindeki durgunluk olduğu düşünülmektedir. Hükümet tarafından ise 2013 yılında Türkiye ile ilgili en önemli risk alanı, kontrolü olmayan, özellikle ekonomi ve finans alanında dışardan gelebilecek dalgalanmalar olarak görülmektedir ve 2002 deki yeniden yapılanma ve ekenomik programları Türkiye nin belli oranda küresel ekonomik krize hazırlıklı girmesini sağlamıştır, ancak yine de krizden ciddi bir şekilde etkilenmeyi önleyememiştir. Bu durum, 2013 yılı için de geçerli olma ihtimali yüksektir. E. Pazarlardaki Görünüm ve Satışlar 2012 Yılına Genel Bir Bakış Avrupa ekonomisindeki durgunluğun ve Türkiye ile gelişmekte olan ülkelerde görülen büyümedeki yavaşlamanın düzcamın ana pazarları olan inşaat ve otomotiv sektörlerindeki olumsuz etkilerine rağmen Trakya Cam, 2011 yılı satış cirosu seviyelerini korumuş, hızlı büyüme ve global bir düzcam şirketi olma vizyonu çerçevesinde başlattığı yatırımlarına devam etmiş ve yeni coğrafyalarda konumlanmaya yönelik önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Başta Türkiye dışı pazarlar olmak üzere 2012 yılı boyunca düzcam talebindeki durgunluğun fiyatları baskı altına almasnın yanı sıra, artan girdi fiyatlarının maliyetleri yükseltmesi de karlılığı olumsuz etkilemiştir. Ancak Trakya Cam, verimlilik ve randıman artışları ile başta enerji tasarrufu olmak üzere maliyetleri düşürmeye yönelik aldığı önlemler sayesinde kar üzerindeki bu olumsuz etkileri sınırlayabilmiştir. Trakya Cam, 2012 yılındaki büyüme projeleri kapsamında, Türkiye de artan ayna talebini karşılamaya yönelik olarak Türkiye deki ikinci ayna hattını Temmuz ayında devreye almıştır. Rusya, Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere üç farklı ülkede üç float hattı yatırımını birlikte sürdürmüş, ayrıca Bulgaristan da katma değerli ürün yelpazesini genişletmeye yönelik olarak kaplamalı cam hattı yatırımına başlamıştır. Otomotiv camları alanında da Rusya da otomotiv camları yatırımına planladığı şekilde devam etmiştir. Ayrıca düzcam sektörünün en hızlı büyüyen pazarlarından olan Hindistan a girme kararı doğrultusunda Hindistan ın en büyük cam üreticilerinden Hindusthan National Glass & Industries Limited (HNGIL) ile 2012 yılında imzalamış olduğu İyi Niyet Anlaşması nın ardından 2013 yılı Ocak ayında bir Ortak Girişim Anlaşması imzalamıştır. Trakya Cam, büyümenin altyapısını oluşturmak, faaliyetlerini daha etkin ve verimli şekilde yürütmek ve karar alma mekanizmalarını güçlendirmek adına organizasyonel yapısını değiştirmiş ve ERP projelerini de

11 Sayfa No: 10 içerecek şekilde bilgi sistemlerini daha entegre ve yalın hale getirmek üzere grup özelinde önemli projeler yürütmüştür. Trakya Cam, önümüzdeki dönemde de büyüme potansiyellerini en etkin şekilde değerlendirirken, enerji tasarrufu bağlamında hem üretim proseslerindeki geliştirme çalışmalarını, hem de katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirmeyi, maliyet düşürme projelerini sürdürmeyi, süreçlerini yalınlaştırmayı ve altyapısını güçlendirerek küresel bir firma olma yolunda ilerlemeyi hedeflemektedir. İnşaat Sektörü 2012 yılı başından itibaren düzcamın tüketildiği sektörleri de etkisi altına alan küresel durgunluk, Türkiye dahil olmak üzere Trakya Cam ın faaliyet gösterdiği pek çok ülkede düzcam tüketimini olumsuz yönde etkilemiştir. Düşen tüketim ve fiyat seviyeleri nedeniyle Avrupa genelinde üreticiler önemli oranda arz kısma yoluna gitmiştir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ekonomik durgunluğa ilave olarak politik istikrarsızlığın olumsuz etkisi de pazara yansımış, Rusya pazarında ise kısmi bir hareketlilik yaşanmıştır. Trakya Cam söz konusu pazar şartları paralelinde satışlarını karlılıkları gözeterek sürdürmüştür. Türkiye de iç talepteki yavaşlama tüm alt sektörlere durgunluk veya daralma şeklinde yansımış, en çok etkilenen sektörlerden biri de inşaat sektörü olmuştur yılında yaşanan daralma sonrası dönemde inşaat sektöründe hızlı bir seyir izleyen büyüme, 2012 yılında ilk kez %1 gibi düşük bir seviyede kalmıştır. Başta inşaat sektörü olmak üzere düzcamın girdi olduğu sektörlerde yaşanan durgunluk paralelinde, Türkiye düzcam pazarındaki büyüme de yavaşlamıştır. Trakya Cam, bu ortamda nüfuz alanını yaygınlaştırmak üzere bölgesel faaliyetlerini yoğunlaştırmış, süregelen yüksek hizmet kalitesinin yanı sıra, ürün yelpazesine yeni ürünler de katarak tüm pazar segmentlerinin taleplerini etkin şekilde karşılamış ve satışlarını artırmıştır. Trakya Cam, uluslararası pazarlardaki şartları deperlendirmiş ve satışlarını nispeten daha kârlı pazarlara yönelerek gerçekleştirmiştir. Bölgeler bazında bakıldığında, ekonomik durgunluğun en çok yaşandığı Balkanlar ve Doğu Avrupa da satışlar miktarsal bazda azalmış olmakla birlikte, yerel üretici olduğu Bulgaristan ve önemli pazarı olan Romanya da, tüketimler olumsuz etkilenmiş olmasına rağmen, Trakya Cam ın müşteri sayısı ve pazar payı artmıştır. Arz kısma önlemlerinin çoğunluğunun yaşandığı Orta ve Batı Avrupa bölgesinde satışlara, kârlılıklar gözetilerek ve kontrollü olarak devam edilmiştir. Politik ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle talep düşüşü ve arz fazlalığı yaşanan Ortadoğu ve Afrika bölgesinde, pazar şartları ve imkânlar hızla değerlendirilmiş olup, ilk yarıda talep azami düzeyde karşılanmış, ikinci yarıda ise satışlar kontrollü bir şekilde devam ettirilmiştir. Genel ekonomik istikrarsızlığın etkilerinin görüldüğü Rusya da ise yılın ikinci yarısında hareketlenen talep, 2013 yılında yeni float yatırımının devreye gireceği de dikkate alınarak azami düzeyde değerlendirilmiştir. Tüm bu gelişmelerle toplam temel cam satışlarında 2011 yılı seviyesi korunurken kaplamalı cam satışlarında önemli oranda artışlar elde edilmiştir. Otomotiv Sektörü Türkiye ekonomisinin büyümesindeki yavaşlama, kredi maliyetlerinin değişkenliği ve ÖTV deki artışlar, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının daralmasına neden olmuş, ve bu kapsamda Türkiye otomotiv pazarı 2011 yılına göre %10 oranında daralmıştır. Batı Avrupa kaynaklı olmak üzere, Avrupa otomotiv pazarında, ekonomik krize bağlı olarak daralma devam etmiştir. Batı Avrupa otomotiv pazarında %8 lik bir küçülme söz konusu iken Doğu Avrupa pazarında daha olumlu bir tablo gerçekleşmiştir. Dünya otomotiv sektörünün potansiyel pazarlarından olan Rusya da otomotiv pazarının kriz öncesi seviyelerine gelmeye başladığı görülmektedir.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri Kule

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirketin Merkez Adresi Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri

Detaylı

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş. 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 Yıllık Rapor Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2013 TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 04 Finansal Göstergeler 06 Özetle Faaliyetler 12 Ortaklarımıza 16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Trakya Cam

Detaylı

Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com.

Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com. Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com.tr Trakya Fabrikas Büyükkar flt ran Mevkii, P.K. 98 Lüleburgaz

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 01 KISACA SODA SANAYİİ 02 FİNANSAL GÖSTERGELER 04 SODA SANAYİİ ÜRETİM TESİSLERİ 06 YÖNETİM KURULU 07 YÖNETİCİLER 08 ORTAKLARIMIZA 1 1 2014 YILI FAALİYETLERİMİZ

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- Şirket Profili 2- Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz 3- Yönetim Kurulu Üyelerimiz 4- Denetçilerimiz ve Müşavirlerimiz

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

yeniliklerin öncüsü Türkiye nin ilk boya fabrikası olarak kurulan Dyo Boya, sektöründe yeniliklerin öncüsü olarak güçlü bir yer edinmiştir.

yeniliklerin öncüsü Türkiye nin ilk boya fabrikası olarak kurulan Dyo Boya, sektöründe yeniliklerin öncüsü olarak güçlü bir yer edinmiştir. Dyo Boya Faaliyet Raporu 2009 içindekiler 2 Kısaca Dyo Boya 3 Türkiye nin İlk Boya Fabrikası Olan Dyo Boya nın Tarihinden Satırbaşları 4 Dyo Boya nın Rekabet Avantajları 5 Dyo Boya nın ilk leri 6 Rakamlarla

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İş GYO doğru zaman, doğru lokasyon ve doğru fiyatlamayla birlikte fizibilite çalışmalarının detaylı analizlere dayandırılması sonucunda her projesinin

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Misyonumuz 2 Vizyonumuz 3 Kurumsal Profil 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Hep Birlikte

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30 Haziran 2013 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi.

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. 2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. İÇİNDEKİLER : 1. Vizyon ve Misyon.. 3 2. Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 6 3. Kurumsal Profil 10 4. Yönetim Değerlendirmesi ve Analizi.14 5. Holding

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BÜYÜK POTANSİYEL VAR! AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Ticaret sicil numarası: 27158 Genel Müdürlük Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye

Detaylı