T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005

2 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü ÇED ve Planlama Şube Müdürü Kimyager Jeoloji Yüksek Mühendisi

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No (A). COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1. Giriş 1 A.2. İl Ve İlçe Sınırları 2 A.3. İlin Coğrafi Durumu 3 A.4. İlin Topografyası Ve Jeomorfolojik Durumu 4 A.5. Jeolojik Yapı Ve Stratigrafi 4 A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma A.5.2. Tektonik ve Paleocoğrafya 9 (B). DOĞAL KAYNAKLAR 11 B.1. Enerji Kaynakları 11 B.1.1. Güneş 11 B.1.2. Su Gücü 11 B.1.3. Kömür 13 B.1.4. Doğalgaz 16 B.1.5. Rüzgar 16 B.1.6. Biyokütle 16 B.1.7. Petrol 17 B.1.8. Jeotermal Sahalar 17 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 18 B.2.1. Ormanlar 18 B Odun Üretimine ayrılan Tarım Alanları 19 B.2.2. Çayır ve Mera 19 B.2.3. Sulak Alanlar 20 B.2.4. Flora 22 B.2.5. Fauna 24 B.2.6. Milli Parklar,Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları 27 B.3. Toprak 27 B.4. Su Kaynakları 28 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 28 B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları 29 B.4.3. Akarsular 30 B.4.4. Göller ve Göletler 32 B.5. Mineral Kaynaklar 33 B.5.1. Sanayi Madenleri 33 B.5.2. Metalik Madenler 33 B.5.3. Enerji Madenleri 37 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 38 (C). HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) 40 C.1. İklim Ve Hava 40 C.1.1. Doğal Değişkenler 41 C Rüzgar 41 C Basınç 43 C Nem 43 C Sıcaklık 44 I

4 C Buharlaşma 45 C Yağışlar 45 C Yağmur 50 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 51 C Seller 51 C Kuraklık 51 C Mikroklima 51 C.1.2. Yapay Etmenler 52 C Plansız Kentleşme 52 C Yeşil Alanların 55 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 55 C Endüstriyel Emisyonlar 56 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 56 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 58 C.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 58 C.2.2. Partikül Madde Emisyonları 58 C.2.3. Karbonmonoksit Emisyonları 60 C.2.4. Azot Oksit (Nox) Emisyonları 60 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 61 C.3. Atmosferik Kirlilik 62 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 62 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 66 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 68 C.4.1. Doğal Çevreye Etkileri 68 C Su Üzerindeki Etkileri 68 C Toprak Üzerine Etkileri 69 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 69 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 70 C.4.2. Yapay Çevreye ( Görüntü kirliliği üzerine ) Etkileri 71 (D). SU 72 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 72 D.1.1. Yeraltı Suları 72 D.1.2. Jeotermal Kaynaklar 73 D.1.3. Akarsular 73 D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 73 D.1.5. Denizler 73 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 74 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği Ve Çevreye Etkileri 74 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 74 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 74 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar da Kirlilik 75 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 75 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 76 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 76 D.5.1. Tuzluluk 76 D.5.2. Zehirli Gazlar 77 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 77 D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementler 77 II

5 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 77 D Siyanürler 77 D Petrol ve Türevleri 77 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 77 D Pestisitler ve Su Kirliliği 77 D Gübreler ve Su Kirliliği 77 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 78 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 78 D.5.7. Patojenler 78 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 78 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 78 (E). TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI 79 E.1. Genel Toprak Yapısı 79 E.2. Toprak Kirliliği 79 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 79 E Atmosferik Kirlenme 79 E Atıklardan Kirlenme 79 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 80 E.3. Arazi 80 E.3.1. Arazi Varlığı 80 E Arazi Sınıfları 81 E Kullanma Durumu 81 E.3.2. Arazi Problemleri 82 (F). FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER 85 F.1. Ekosistem Tipleri 85 F.1.1. Ormanlar 85 F Ormanların Ekolojik Yapısı 85 F İlin Orman Envanteri 86 F Orman Varlığının Yararları 88 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 89 F.1.2. Çayır Ve Meralar 91 F.1.3. Sulak Alanlar 91 F.1.4. Diğer Alanlar ( Stepler ) 91 F.2. Flora 91 F2.1 Habitat ve Toplulukları 91 F.2.2. Türler ve Populasyonları 92 F.3. Fauna 94 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 94 F.3.2. Türler ve Populasyonları 94 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 95 F Evcil Hayvanlar 95 F Sahipli Hayvanlar 95 F Sahipsiz Hayvanlar 95 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar 95 F Hayvan Hakları İhlalleri 95 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 95 III

6 F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği Alanlar 95 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 95 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları 95 F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları 103 F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 2. Maddesinin a - Tanımlar Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar 106 F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları 108 F /9/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 inci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar 109 F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri 109 F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar 109 F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 110 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 110 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 110 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 110 F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 110 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar 110 F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 110 F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları 110 F /6/1981 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 110 F /10/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar 111 F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar 111 F Cenova Deklarasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar 111 IV

7 F /2/1983 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar 111 F /05/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar 112 F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 112 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) 112 F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı 113 F Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların Durgun veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler 113 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 113 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arbeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar 113 F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar 114 ( G ). TURİZM 118 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 118 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 118 G Konum 118 G Fiziki Özellikler 118 G.1.2. Kültürel Değerler 125 G.2. Turizm Çeşitleri 135 G.3. Turistik Altyapı 155 G.4. Turist Sayısı 157 G.5. Turizm Ekonomisi 157 G.6. Turizm Çevre İlişkisi 158 ( H ).TARIM VE HAYVANCILIK 161 H.1. Genel Tarımsal Yapı 161 H.2. Tarımsal Üretim 161 H.2.1. Bitkisel Üretim 162 H Tarla Bitkileri 163 H Buğdaygiller 163 V

8 H Baklagiller 163 H Yem Bitkileri 163 H Endüstriyel Bitkiler 164 H Bahçe Bitkileri 164 H Meyve Üretimi 164 H Sebze Üretimi 165 H Süs Bitkileri 165 H.2.2. Hayvansal Üretim 166 H Büyükbaş Hayvancılık 166 H Küçükbaş Hayvancılık 168 H Kümes Hayvancılığı ( Kanatlı Üretimi) 169 H Su Ürünleri 170 H Kürk Hayvancılığı 171 H Arıcılık ve İpekböcekçiliği 171 H.3. Organik Tarım 171 H.4. Tarımsal İşletmeler 173 H.4.1. Kamu İşletmeleri 173 H.4.2. Özel İşletmeler 173 H.5. Tarımsal Faaliyetler 175 H.5.1. Pestisit Kullanım 175 H.5.2. Gübre Kullanımı 175 H.5.3. Toprak Kullanımı 177 (I). MADENCİLİK 178 I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler Ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 181 I.1.1. Sanayi Madenleri 181 I.1.2. Metalik Madenler 183 I.1.3. Enerji Madenleri 184 I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 185 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 193 I.3. Cevher Zenginleştirme 193 I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 193 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları 193 ( J ). ENERJİ 195 J.1. Birincil Enerji Kaynakları 195 J.1.1. Taşkömürü 195 J.1.2. Linyit 195 J.1.3. Asfaltit 201 J.1.4. Bitümlü Şist 201 J.1.5. Ham petrol 202 J.1.6. Doğalgaz 202 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 202 J.1.8. Orman 202 J.1.9. Hidrolik 202 J Jeotermal 202 VI

9 J.11. Güneş 203 J.12. Rüzgar 203 J.13. Biyokütle 203 J.1.2. İkincil Enerji Kaynakları 203 J.2.1. Termik Enerji 203 J.2.2. Hidrolik Enerji 204 J.2.3. Nükleer Enerji 205 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 205 J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 205 J.4. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 206 ( K ). SANAYİ VE TEKNOLOJİ 207 K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri Ve Bunu Etkileyen Etkenler 207 K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 207 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 213 K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları Ve İstihdam Durumu 214 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi Ve Enerji Kullanımı 244 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları Ve Alınan Önlemler 245 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 245 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 245 K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 245 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 245 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 246 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 246 (L). ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 248 L.1. Altyapı 248 L.1.1.Temiz Su Sistemi 248 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 249 L.1.3. Yeşil Alanlar 250 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 250 L.1.5. Doğal Gaz Boru Hatları 251 L.2. Ulaşım 252 L.2.1. Karayolları 252 L Karayolları Genel 252 L Ulaşım Planlaması 252 L Toplu Taşım Sistemleri 252 L Kent İçi Yollar 253 L Araç Sayıları 253 L.2.2. Demiryolları 254 L Kullanılan Raylı Sistemler 254 L Taşımacılıkta Demiryolları 254 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 255 L Limanlar 255 L Taşımacılık 255 L.2.4. Havayolları 255 L.3. Haberleşme 255 L.4. İlin Plan Durumu 256 VII

10 L.5. İldeki Baz İstasyonları 256 (M). YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS 258 M.1. Kentsel Ve Kırsal Planlama 258 M.1.1. Kentsel Alanlar 258 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 258 M Kentsel Büyüme Deseni 258 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 258 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 261 M Kentsel Yenileme Alanları 261 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 262 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 262 M.1.2. Kırsal Alanlar 262 M Kırsal Yerleşme Deseni 262 M Arazi Mülkiyeti 265 M.2. Altyapı 265 M.3. Binalar Ve Yapı Çeşitleri 266 M.3.1. Kamu Binaları 266 M.3.2. Okullar 266 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 267 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 268 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 268 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 269 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 269 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 270 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 270 M.3.10.Yerel Mimari Özellikler 270 M.3.11.Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 270 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı 270 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik 270 M.4.2. Göçler 271 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik 271 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 271 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 271 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 271 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 272 M.5.1. Görüntü Kirliliği 273 M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu 273 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 273 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 273 M.5.5. Kentsel Atıklar 273 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 273 M.6. Nüfus 273 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 273 M.6.2. Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 275 M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 277 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 277 VIII

11 (N). ATIKLAR 278 N.1. Evsel Katı Atıklar 278 N.2. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar 279 N.3. Özel Atıklar 280 N.3.1. Tıbbi Atıkları 280 N.3.2. Atık Yağlar 281 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 281 N.3.4. Pil ve Aküler 281 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 281 N.3.6. Tarama Çamurları 281 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 281 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 281 N.4. Diğer Atıklar 281 N.4.1. Ambalaj Atıkları 281 N.4.2. Hayvan Kadavraları 282 N.4.3. Mezbaha Atıkları 282 N.5. Atık Yönetimi 282 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 282 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 282 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 282 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 282 N.8.2. Atıkların Yakılması 283 N.8.3. Kompost 283 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 283 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki 283 (O). GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 285 O.1. Gürültü 285 O.1.1. Gürültü Kaynakları 285 O Trafik Gürültüsü 285 O Endüstri Gürültüsü 286 O İnşaat Gürültüsü 286 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 286 O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü 286 O.1.2. Gürültü ile Mücadele 286 O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 287 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 287 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 287 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 287 O Fiziksel Etkileri 287 O Fizyolojik Etkileri 287 O Psikolojik Etkileri 287 O Performans Üzerine Etkileri 287 O.2. Titreşim 288 P. AFETLER 289 P.1. Doğal Afetler 289 IX

12 P.1.1. Depremler 290 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 292 P.1.3. Seller 292 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 292 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 292 P.1.6. Fırtınalar 292 P.2. Diğer Afetler 292 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 292 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 294 P.2.3. Tehlikeli Maddeler 294 P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 294 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 295 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 296 P.3.3. İlkyardım Servisleri 297 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 297 P.3.5. Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlar arası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler 297 P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 297 R. SAĞLIK VE ÇEVRE 298 R.1. Temel Sağlık Hizmetleri 298 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 298 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 298 R İçme, Kullanma ve Sulama Suları 300 R Denizler 302 R Zoonoz Hastalıklar 302 R.1.3. Gıda Hijyeni 303 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 304 R.1.5. Bebek Ölümleri 304 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 305 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 305 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 306 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 306 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 307 R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 308 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 309 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 309 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 310 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 311 S. ÇEVRE EĞİTİMİ 312 S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi ile İlgili Faaliyetleri 312 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 315 S.2.1. Çevre Vakıfları 315 S.2.2. Çevre Dernekleri 316 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar 316 X

13 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA 317 T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 317 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi 317 T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması 318 T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 318 T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 318 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi 318 XI

14 TABLOLAR LİSTESİ SAYFA NO Tablo 1..Kütahya İlinin İlçeleri 2 Tablo 2..Kütahya İlinin Komşu İllere Uzaklığı 3 Tablo 3 Kütahya İli Güneşlenme Süreleri 10 Tablo 4:DSİ III. Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Bazı İller ve Özellikleri 11 Tablo 5 Kütahya İli Kamuya Ait Kömür İşletmeleri 12 Tablo.6. Kömür Sahalarına Ait Değerler 13 Tablo 7. Tunçbilek Kömürlerine Ait Değerler 13 Tablo 8. Gediz Kömürlerinin Kimyasal Analizleri 13 Tablo 9. Değirmisaz Kömürlerinin Kimyasal Analizleri 13 Tablo 10. Özel Sektöre Ait Kömür İşletmelerinin Yerleri Ve Üretim Miktarları 14 Tablo 11..Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı 14 Tablo 12. Kütahya İli Meteoroloji Müdürlüğünden Alınan Rüzgar İle İlgili Veriler 16 Tablo 13. Yıllara Göre Odun Tüketimi 17 Tablo 14. Kütahya Da Bulunan Jeotermal Kaynakların Yeri Ve Özellikleri 18 Tablo.15 Sulak Alanlar 20 Tablo 16. İl Genelinde Mevcut Kuş Türleri 25 Tablo 17.Kütahya İlinde Bulunan Barajlar 28 Tablo 18. Barajların Beslendiği Kaynaklar, Derinlikleri, Alan Ve Hacimleri 32 Tablo 19. Merkez Ve İlçelerdeki Diğer Göletler 32 Tablo 20. Kütahya daki Sanayi Madenleri 33 Tablo 21. M.T.A. Tarafından Yapılan Detay Etütleri Ve Sondaj Çalışmaları. 34 Tablo 22. M.T.A Tarafından Tespit Edilen Cu,Pb,Zn Rezervleri 34 Tablo 23. M.T.A Enerji Hammaddeleri Etüt Ve Aramaları 37 Tablo.24. Taşocakları Nizamnamesine Tabi Tesislerle İlgili Bilgiler 38 Tablo.25. Kum ve Mermer Ocakları Listesi 39 Tablo 26. Güneşlenme Değerleri 41 Tablo 27. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğünde Yapılan Rasatlara Göre Tespit Edilen Rüzgar Değerleri (2005 Yılı) 41 Tablo 28. Kütahya İli En Hızlı Esen Rüzgarın Yönü Ve Hızı (2005 Yılı) 42 Tablo 29. Kütahya İli Fırtınalı Günler Sayısı (2005 Yılı) 42 Tablo 30. Kütahya İli Ortalama Yerel Basınçlar I 43 Tablo 31. Kütahya İli Yıllık Ortalama Buhar Basıncı(2005 Yılı) 43 Tablo 32. Kütahya İli Yıllık Ortalama Ve En Düşük Bağıl Nem (2005 Yılı) 43 Tablo.33. Kütahya İli Sıcaklık İle İlgili Bilgiler 44 Tablo.34. Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri (Mm) 46 Tablo 35. İlçelere Ait Meteorolojik Değerler 48 Tablo.36. Aylık Yağış Miktarları (2005) 51 Tablo 37. Aylara Göre İlimize Ait Yağış Tür ve Değerleri(2005) 51 Tablo 38. DPT Kütahya İli Göç Verileri 52 Tablo 39. Kütahya İlindeki Endüstri Kolları 56 Tablo 40. Motorlu Taşıt Emisyon Ölçümleri 57 Tablo.41. İl Merkezinde Motorlu Kara Taşıtlarına Ait Araç İstatistiki Bilgileri (2005 ) 57 Tablo.42. İl Geneli İstatistiki Araç Bilgileri 57 Tablo 43. Endüstride İnhalasyon Yoluyla Oluşan Alerjik Akciğer Hastalıkları Ve Bunlara Neden Olan Maddeler 71 Tablo 44. Önemli Akciğer Zehirleri Ve Etkileri 71 XII

15 Tablo 45. Su Kaynakları 73 Tablo 46. Arazi Varlığı 80 Tablo 47. Kütahya İli Topraklarının Erozyon Durumu 83 Tablo 48. Kütahya İli Arazi Kullanım Tiplerine Göre Erozyon Dereceleri 84 Tablo 49. Kütahya İli Orman Alanlarının İlçelere Göre Dağılımı 86 Tablo 50. Kütahya İli Orman Alanlarının İbreli Ve Yapraklı Ağaçlar Olarak İlçelere Göre Dağılımı 87 Tablo 51. Orman Bölge Müdürlüğü Değerleri 87 Tablo 52. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2005Yılı Aylara Göre Üretim Tablosu 88 Tablo Yıl Sonu İtibariyle Orman Kadastrosu 90 Tablo Yıl Sonu İtibariyle Orman Kadastrosu 90 Tablo 55. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Halen Kullanımda Olan İzin Sahaları, Faaliyet Türleri 90 Tablo 56. Kütahya İli Merkez İlçe Doğal Ve Arkeolojik Sit Alanları 106 Tablo 57. Kütahya İlçeleri Kentsel, Doğal Ve Arkeolojik Sit Alanları,Dinsel Ve Kültürel Yapılar 107 Tablo 58. Kütahya İli 2005 Yılı İçinde Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Yerler 108 Tablo 59. Mutlak Koruma Alanında Olan Göller 109 Tablo 60. Kütahya Merkez İlçede Bulunan Anıtsal Yapılar 111 Tablo 61. Kuruçay Göleti Etrafındaki Nüfus 115 Tablo 62..İlimizdeki Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları 126 Tablo 63. Kütahya İli Etkinlikler Takvimi 133 Tablo 64. Kültür Ve Tabiat Varlıkları 136 Tablo 65. Tablo 65. Kütahya İlinde Buluna Turizm İşletme Belgeli Oteller 156 Tablo 66. Turizm Yatırım Belgeli Tesisler 156 Tablo 67. Turizm İşletme Belgeli Lokantalar 156 Tablo 68. Kütahya İli İşletme Belgeli Tesisler 157 Tablo Yılında Arazi Varlığının İlçeler Üzerinden Dağılımı 161 Tablo Yılında Tarla Bitkileri Ve Arazinin İlçelere Göre Dağılımı 161 Tablo 71.Sulanabilen Tarım Arazilerinin Toplam Tarım Arazisi İçindeki payı 162 Tablo 72.Sulama alanlarının ilçelere göre dağılımı 162 Tablo 73. Buğdaygiller Ekiliş, Üretim Ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı : Tablo 74. Baklagiller Ekiliş, Üretim Ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı : Tablo 75. Yem Bitkileri Ekiliş, Üretim Ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı : Tablo 76. Endüstriyel Bitkiler Ekiliş, Üretim Ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı : 164 Tablo 77. Kütahya İline Ait 2005 Yılı Meyve Üretimi 164 Tablo 78. Kütahya İline Ait 2005 Yılı Meyve Üretimi 164 Tablo 79. İlçelere Göre Genel Olarak Meyve Veren Ağaç Sayıları Ve Üretim Miktarları 165 Tablo 80. İlçelere Göre Sebze Ekiliş Ve Üretim Miktarları Tablo Yılı Genel Hayvansal Üretim Değerleri 166 Tablo 82. Büyükbaş Hayvan Varlığı Tablo 83. Büyükbaş Hayvan Varlığının Yıllara Göre Dağılımı : Tablo 84. Büyükbaş Hayvan Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 167 Tablo 85. Küçükbaş Hayvan Varlığı 168 Tablo 86.Küçükbaş Hayvan Varlığının Yıllara Göre Dağılımı : Tablo Yılında Küçükbaş Hayvan Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 168 XIII

16 Tablo 88. Küçükbaş ve büyük baş hayvanlardan elde edilen 2005 Yılı Süt Üretimi 169 Tablo 89. Küçükbaş Ve Büyük Baş Hayvanlardan Elde Edilen 2005 Et Üretimi 169 Tablo Yılı Kümes Hayvanı Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 169 Tablo 91. Kümes Hayvancılığının İlçelere Göre Üretim Miktarları 170 Tablo 92. Kütahya İli Su Ürünleri Üretim Tesisleri Su Kullanma Miktarları 170 Tablo 93. İlimizde Mevcut Bulunan Arı Kovanları Ve Üretilen Bal Miktarlarının İlçelere Göre Dağılımı 171 Tablo Yılı Organik Tarım Eğitim Faaliyetleri 172 Tablo 95.Kütahya ili Gıda üretim yerleri dağılımı 173 Tablo 96.İlimizde Çalışma ve Üretim İzni Almış Et ve Et Ürünleri Tesislerinin Listesi 173 Tablo.97.Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Kuruluşları 174 Tablo 98. Kütahya İli Yıllar İtibarıyla Zirai İlaç Tüketimi 175 Tablo 99.Kütahya İli 2005 Yılı Mahsuller Üzerinden Gübre Tüketim(Ton) 176 Tablo 100.Tarımsal Faaliyetlerde Toprak Kullanım Şekilleri 177 Tablo 101. Kütahya İli Maden Yataklarının Yeri 178 Tablo 102. Kütahya İli Önemli Madenlerinin Türkiye Maden Varlığı İçerisindeki Yeri 180 Tablo.103 Kütahya İli Maden-Endüstriyel Hammaddeler Üretim Durumu 181 Tablo 104. Kütahya İline Ait Sanayi Madenleri 181 Tablo 105. Kütahya iline Ait Metalik Madenler 183 Tablo 106. Çalışan Elaman Sayısı 184 Tablo 107. Rezerv Durumu 184 Tablo 108. İşletim Şekline Göre Kömür Üretimi 184 Tablo 109. Satış 184 Tablo 110. Kömür Hareketi * 184 Tablo 111. Enerji Madenleri 185 Tablo 112 Faaliyeti Tamamlanmış Maden Sahalarının Yeniden Düzenlenmesi Ve İyileştirilmesine Yönelik Bilgiler 194 Tablo 113. Enerji Hammaddeleri- Linyit Durumu 195 Tablo 114. İşletilebilir Rezerv Miktarları 197 Tablo 115. Tuvönan Ve Satılabilir Üretim Miktarları 198 Tablo 116. Tuvönan Ve Satılabilir Üretim Analiz Sonuçları 198 Tablo 117. Seyitömer Müessese Müdürlüğüne Ait Ruhsat Sahası Koordinatları 200 Tablo 118. S.L.İ. Toz Ölçümleri 201 Tablo 119. Enerji Hammaddeleri- Bitümlü Şist Durumu 201 Tablo 120 Kütahya İli Orman Ürünleri Üretimi Ürün Cinsi Yılı Üretimi 202 Tablo 121. Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı ( Kwh) 203 Tablo 122. Kütahya İli Net Elektrik Tüketiminin Abone Gruplarına Göre Dağılımı 205 Tablo 123 Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde Tesisi Tamamlanmış, Devam Eden ve Boş Parsellerin Durumu 207 Tablo 124. İlimizde Bulunan Küçük Sanayi Sitelerinin Durumu 210 Tablo.125. Yıldız Entegre Gübre Fabrikası Ürün ve Kurulu Kapasite Gücü 211 Tablo 126. Kamu ve Özel Sanayi Kuruluşlarının Sektör Olarak Dağılımı 213 Tablo 127. İlimizde Bulunan Kamu ve Özel Sanayi Kuruluşlarına Ait Bilgiler 214 Tablo 128. Metal Dışı Madenler(Merkez İlçe) 214 Tablo 129..Seramik, Porselen, Çini Sanayi Sektörü 215 Tablo 130. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer 216 Tablo 131. Gıda Maddeleri 217 Tablo 132. Orman Ürünlerine Dayalı Sanayi Kolları 218 XIV

17 Tablo 133..Sanayi Tesisleri 219 Tablo 134. Dokuma Ve Giyim Sanayi 220 Tablo 135. Madeni Eşyalar 220 Tablo 136. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler 221 Tablo 137. Seramik, Porselen, Çini Sanayi Sektörü 222 Tablo 138..Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) 223 Tablo 139. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi 224 Tablo 140. Orman Ürünleri Ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç Ve Mobilya- Döşeme 226 Tablo 141..Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt Ve Ürünleri, Basım Sanayi 227 Tablo 142. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb.) 229 Tablo 143. Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi 230 Tablo 144. Enerji Sektörü (Termik Ve Hidro Elektrik Santralleri) 231 Tablo 145. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Altıntaş) 231 Tablo 146. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi(Altıntaş) 231 Tablo 147. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) Aslanapa 232 Tablo 148. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi Çavdarhisar 232 Tablo 149. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi- Domaniç 233 Tablo 150. Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi - Domaniç 233 Tablo 151. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi - Dumlupınar 233 Tablo 152. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler) - Dumlupınar 234 Tablo 153. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) - Dumlupınar 234 Tablo 154. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler)- Gediz 234 Tablo 155. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi - Gediz 235 Tablo 156. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) - Gediz 235 Tablo 157. Orman Ürünleri Ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç) - Gediz 235 Tablo 158. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt Ve Ürünleri, Basım Sanayi- Gediz 236 Tablo 159. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb) - Gediz 236 Tablo 160. Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi- Gediz 237 Tablo 161. Enerji Sektörü (Termik Ve Hidro Elektrik Santralleri) - Gediz 237 Tablo 162. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler- Hisarcık 238 Tablo 163. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) Hisarcık 238 Tablo 164. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) Şaphane 239 Tablo 165. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt Ve Ürünleri, Basım Sanayi- Şaphane 239 Tablo 166. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb) Şaphane 239 Tablo 167. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler) Simav 240 XV

18 Tablo 168. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) Simav 240 Tablo 169. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) Simav 240 Tablo 170. Orman Ürünleri Ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç Ve Mobilya- Döşeme) Simav 241 Tablo 171. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb.) Simav 241 Tablo Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi) Simav 242 Tablo 173. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler) Tavşanlı 242 Tablo 174. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) Tavşanlı 243 Tablo 175. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) Tavşanlı 243 Tablo 176. Orman Ürünleri Ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç Ve Mobilya- Döşeme) Tavşanlı 244 Tablo 177. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb) Tavşanlı 244 Tablo 178. Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi - Tavşanlı 244 Tablo 179. Enerji Sektörü (Termik Ve Hidro Elektrik Santralleri) Tavşanlı 244 Tablo 180 İlçelerdeki Ve Bazı Beldelerdeki Altyapı Durumu 248 Tablo 181. Atık Su Arıtma Tesis Bilgileri 250 Tablo 182. Atık Su Arıtma Tesisi 2005 Yılı Ortalama Analiz Değerleri 250 Tablo 183. Atık Çamur Bilgileri 250 Tablo 184. İletim Hatları 251 Tablo185 İl Merkezinde Kayıtlı Bulunan Tescilli Motorlu Araçlar 253 Tablo186 İl Genelinde Kayıtlı Bulunan Tescilli Motorlu Araçlar 253 Tablo 187. İl Geneli Yakıt Türüne Göre Araçların İstatistik Bilgileri 253 Tablo 188. Kütahya Gar ından Kalkan Trenler 254 Tablo yılları arasında kurulan baz istasyonları 256 Tablo yılında kurulan baz istasyonları 257 Tablo 191. Kütahya daki ilk ve orta öğrenim okullarının öğrenci sayıları 266 Tablo192 Dumlupınar üniversitesi Öğretim yılı öğrenci sayıları ve okul isimleri 267 Tablo 193. Yüksek öğrenim kredi yurtlar kurumu Kütahya müdürlüğüne bağlı yurtların kapasiteleri ve barınan öğrenci sayıları 267 Tablo 194. İlimizde Bulunan Hastaneler Ve Yatak Sayıları 267 Tablo Yılları Arası Kütahya İli Nüfus Artış Hızı 273 Tablo 196. Kütahya İli İlçelerinin Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi 274 Tablo 197. Dönemler İtibari İle İller Arası Göç Edenlerin Toplam Nüfusu Ve Göç Oranları 274 Tablo 198. İlin Göç Durumu 274 Tablo 199. İller Arası Göçlerde Kütahya nın Durumu 275 Tablo Döneminde Kütahya İlinin Aldığı Ve Verdiği Göçler 275 Tablo 201. Kütahya İlinin Cinsiyete Göre Nüfusu 275 Tablo 202. Kütahya İlinin Yaş Ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı 275 Tablo 203. Kütahya İlinin 6 Yaş Üstü Eğitim Durumuna Göre Nüfus Dağılımı 276 Tablo 204. Kütahya İlinin 6 Yaş Üstü Okur Yazarlık Durumuna Göre Nüfus Dağılımı 276 Tablo 205. Kütahya İlinin İlçelere Göre Nüfus Yoğunluğu 277 XVI

19 Tablo 206 Kütahya İlinde Kişi Başına Düşen Atık Üretimi Oranlarının Hesaplanması; 278 Tablo 207 Varsayılan kişi başına düşen kentsel katı atık üretimi oranları 278 Tablo 208 Kaynağa Göre Kentsel Katı Atık Dağılımı 278 Tablo 209 Bir Günlük Atık Miktarlarını Analiz Eden Atık Çalışması 279 Tablo 210 Hastane ve benzeri kuruluşlarda üretilen tıbbi atık miktarları; 280 Tablo 211.Kütahya İlinde Bulunan Hastahanelerin Atıklarının Miktarını Gösteren Liste 280 Tablo 212. Kütahya İlindeki Bazı Sanayi Kuruluşlarının Atıkları 284 Tablo 213. Taşıtlar İçin Verilebilir Üst Gürültü Seviyeleri 285 Tablo 214. İşitme Sağlığı Açısından Kabul Edilebilir Gürültü Seviyeleri 286 Tablo 215. Kütahya İli Sağlık Kurumlarının İlçelere Göre Dağılımı 298 Tablo Yılları Aşı İle Korunabilir Hastalıkların Dağılımı 298 Tablo Yılları Aşı İle Korunabilir Hastalıkların Aylara Göre Dağılımı 299 Tablo Yılları Hepatit B Vakalarının İlçelere Göre Ay Dağılımı 299 Tablo Yılları Su ile bulaşan hastalıkların Dağılımı 299 Tablo Yılı Su Ve Besinlerle Bulaşan Hastalıkların Aylara Göre Dağılımı 299 Tablo Yılı A.Kanlı İshal Vakalarının İlçelere Göre Ay Dağılımı 299 Tablo Yılı Tifo Vakaların İlçelere Göre Ay Dağılımı 300 Tablo Yılı Hepatit A Vakalarının İlçelere Göre Ay Dağılımı 300 Tablo Yılında İl Genelinde Kaynak Suyu İle İlgili Çalışmalar 301 Tablo Yılında İl Genelinde Şebeke Suyu İle İlgili Çalışmalar 301 Tablo Yılında İl Genelinde Kuyu, Nehir, Dere, Rezarvuar, Göl Deniz Suyu İle İlgili Çalışmalar 302 Tablo Yılı Aylara Göre Zoonoz Hastalıklar Dağılımı 302 Tablo Yılı Zoonoz Hastalıkların Aylara Göre Dağılımı 302 Tablo Yılı Brusella Vakalarının ilçelere Göre Aylık Dağılımı 302 Tablo Yılları Rutin Aşı Sonuçları 304 Tablo 231 Yıllara Göre Bebek Ölüm Hızları 304 Tablo Yaş Bebek Ölümlerinin Yaş Ve Cins Gruplarına Dağılımı 305 Tablo 233 Ölümlerin Hastalık Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 305 Tablo 234:2005 yılı içerisinde sağlık kuruluşlarına aile planlaması için başvuran kişi sayısı ve ücretsiz dağıtılan toplam malzeme sayısı 306 Tablo: yıl ortası izlemelerinde tespit edilen yaş kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemlerine göre dağılımı ve etkili yöntem kullanma yüzdesi; 306 Tablo /2005 Yılları Arası Aylık Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları 307 Tablo 237. İyonlaştırıcı Radyasyonun Normal İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri 310 Tablo 238.Sivil Savunma Müdürlüğü Tarafından Yapılan Eğitim-Tatbitaklar ve Faaliyetler 313 Tablo öncesi ve 2005 yılı sonu ÇED olumlu/olumsuz ve ÇED gerekli/ gerekli değildir ve ÇED muaf faaliyetlerin listesi 319 Tablo Yılı ÇED gerekli/ gerekli değildir kararı verilen faaliyetlerin listesi 319 XVII

20 ŞEKİLLER LİSTESİ SAYFA NO Şekil.1.Kütahya İl Sınır Haritası 2 Şekil.2.Kütahya İl Sınır Haritası 3 Şekil.3.Jeolojik Zaman Çizelgesi 5 Şekil.4.Kütahya İli Jeolojik Haritası 6 Şekil.5.Kütahya İli ve Çevresi Stratigrafi Haritası 7 Şekil.6 Stratigrafi Haritasında ki Renklerin ve Şekillerin Açıklaması 8 Şekil.7.Seyitömer Kül Barajı 15 Şekil.8.Gediz Termal Kaplıcaları 18 Şekil.9.Eti Gümüş Tesisi Maden Ocakları 35 Şekil.10.Kütahya İli Rüzgar Gülü 42 Şekil 11.Kütahya 2005 Yılı SO 2 Ve Partikül Madde Değerleri 58 Şekil.12.Arazi Varlığı 80 Şekil.13.Kütahya İli Tarım Arazilerinin Sınıflara Göre Dağılımı 81 Şekil.14.Kütahya İli Topraklarının Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı: 82 Şekil.15.Kütahya İli Topraklarının Erozyon Durumu 83 Şekil.16.Kütahya İli Topraklarının Erozyon Derecelerinin Dağılımı 83 Şekil.17.Kütahya İli Arazi Kullanım Tiplerine Göre Erozyon Dereceleri 84 Şekil.18.Kütahya İlinin Orman Varlığı 87 Şekil.19.Dumlupınar Şehitliği 97 Şekil20.Dumlupınar Şehit Sancaktar Anıtı 98 Şekil.21.Kütahya Kalesi 134 Şekil.22.Arizona Zeus Tapınağı 134 Şekil.23.Bitkilerin Cinslerine Göre Dağılımı 162 Şekil Yılında Büyükbaş Hayvan Varlığının Dağılımı 167 Şekil Yılında Küçükbaş Hayvan Varlığının Dağılımı 168 Şekil.26.Günlük Yolcu Adeti 254 Şekil.27:Kütahya Endüstri Bölgesi Haritası 269 Şekil.28. Kütahya İli Nüfus Piramidi 276 XVIII

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2007 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: İsmail LAFCİOĞLU İl Çevre ve Orman Müdürü V. Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL ÇED

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2008 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet Kuşcu Çevre ve Orman İl Müdür V. İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2004 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü ÇED ve Planlama

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ VE LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI Yoncalı Ovası Kütahya ovası kuzeydeki "Yoncalı Depresyonu"ndan bir eşik alanıyla ayrılmaktadır. Zengin linyit yataklarının içinde yer aldığı neojen bir düzlük olan Yoncalı Depresyonu, Kütahya Ovası'ndan

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2003 İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI Sayfa COĞRAFİ KAPSAM... 10 DOĞAL

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI; BİLGİ, BELGE ve VERİ TOPLAMA SÜRECİ MEVCUT ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI PLANLAMA BÖLGESİ NDE MEVCUT DURUM

1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI; BİLGİ, BELGE ve VERİ TOPLAMA SÜRECİ MEVCUT ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI PLANLAMA BÖLGESİ NDE MEVCUT DURUM SUNUM İÇERİĞİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI; TANIMI VE AMACI ÇALIŞMA ETAPLARI BİLGİ, BELGE ve VERİ TOPLAMA SÜRECİ ÇALIŞMANIN ETAPLARI MEVCUT ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI PLANLAMA BÖLGESİ NDE MEVCUT DURUM

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ ( Ek I. Listesinde yer alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1-a) Kimyasalların üretimi, petrolden

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları Merinos AKKM

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları Merinos AKKM 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos AKKM Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye ve yeniliğe

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTER İ DAİRES İ BAŞKANLIĞI ANKARA-2005 GEREKÇE Ülkemizin çevre değ erlerinin hali hazır

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU

GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU GAZİANTEP - 2008-1 - - 2-2008 ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İL ÇEVRE

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

KÜTAHYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KÜTAHYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KÜTAHYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kuzeybatı Anadolu da yer alan Kütahya ili yer altı kaynakları bakımından zengin illerimizden biridir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler: a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı