Bolum 11 Soruları. 2) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 3) Aşağıdaki tepkimenin organik ana ürününün yapısını çizin.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bolum 11 Soruları. 2) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 3) Aşağıdaki tepkimenin organik ana ürününün yapısını çizin."

Transkript

1 Bolum 11 Soruları 1) Etanoldeki C-O bağını yapmak için hangi iki orbital (atomik ya da melez atomik orbitaller) örtüşür? A) C sp2 + O sp2 B) C sp3 + O sp2 C) C sp3 + O sp3 D) C sp2 + O sp3 E) Hiçbiri 2) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 3) Aşağıdaki tepkimenin organik ana ürününün yapısını çizin. 4) Aşağıdaki tepkimenin organik ana ürününün yapısını çizin. 5) Aşağıdaki tepkimenin organik ana ürününün yapısını çizin. (CH3)2CHCH2CH2CHO 6) Aşağıdaki tepkimenin organik ana ürününün yapısını çizin. 1

2 7) Aşağıdaki tepkimede kullanılması gereken reaktifleri belirtin. 8) Aşağıdaki tepkimede kullanılması gereken reaktifleri belirtin. 9) 2-Metilpentan-3-ol bir olarak sınıflandırılır. A) 2 o alkol B) enol C) 3 o alkol D) fenol E) 1 o alkol 10) Aşağıda yapısı verilen bileşiği uygun şekilde adlandırın. 11) Aşağıda yapısı verilen bileşiği uygun şekilde adlandırın. 12) Aşağıda yapısı verilen bileşiği uygun şekilde adlandırın. 13) Aşağıda yapısı verilen bileşiği uygun şekilde adlandırın. 2

3 14) Aşağıda yapısı verilen bileşiği uygun şekilde adlandırın. HOCH2CH2OH 15) Aşağıda yapısı verilen bileşiği uygun şekilde adlandırın. 16) Aşağıda yapısı verilen bileşiği uygun şekilde adlandırın. 17) Aşağıda yapısı verilen bileşiği uygun şekilde adlandırın. 18) Aşağıda yapısı verilen bileşiği uygun şekilde adlandırın. 19) Hangisi suda daha kolay çözünür: Bütan-1-ol ya da dekan-1-ol? Cevabınızı kısaca açıklayınız. 20) Aşağıdaki dönüşümü sağlayacak bir Grignard-temelli sentez öneriniz? (Basamakları gösterin) pentanal (CH3CH2CH2CH2CHO) heptan-3-ol 21) Aşağıdaki dönüşümü sağlayacak bir Grignard-temelli sentez öneriniz? Basamakları gösterin. metil izobütirat [(CH3)2CHCO2CH3] 3-etil-2-metilpentan-3-ol 3

4 22) Aşağıdaki dönüşümü sağlayacak bir Grignard-temelli sentez öneriniz? (Basamakları gösterin)? benzil bromür (PhCH2Br) 3-fenilpropan-1-ol 23) Aşağıdaki tepkimede kullanılması gereken reaktifleri belirtin. 24) Aşağıdaki tepkimede kullanılması gereken reaktifleri belirtin. 2-metil-2-okten 2-metilloktan-3-ol 25) Aşağıdaki tepkimede kullanılması gereken reaktifleri belirtin. 26) Aşağıdaki reaktifler arasında meydana gelecek asit-baz tepkimesi sonucunda oluşacak ürünleri ve bu denge tepkimesinin reaktifler mi yoksa ürünler yönüne mi daha fazla kayacağını belirtiniz. CH3CH2O- + NH3 27) Aşağıdaki reaktifler arasında meydana gelecek asit-baz tepkimesi sonucunda oluşacak ürünleri ve bu denge tepkimesinin reaktifler mi yoksa ürünler yönüne mi daha fazla kayacağını belirtiniz. CH3O- + HCl 28) Neden fenol ün metanol e göre 106 kat daha asidik olduğunu uygun rezonans yapılarını da çizerek açıklayınız. 29) Hangisi daha kuvvetli asittir; fenol ve 4-nitrofenol? Açıklayınız. 30) Hangisi daha kuvvetli asittir; siklohekzanol veya 2-florosiklohekzan-1-ol? 31) Bir fenol ve siklopentanol karışımını bileşenlerine çözünürlüklerindeki farkdan dolayı nasıl ayırabileceğinizi açıklayınız. 4

5 32) Aşağıdaki tepkimede kullanılması gereken reaktifleri belirtin: (R)-3-metilpent-1-en (R)-3-metilpentan-1-ol 33) Aşağıdaki tepkimede kullanılması gereken reaktifleri belirtin: (E)-büt-2-en meso-bütan-2,3-diol. 34) Aşağıdaki tepkimede kullanılması gereken reaktifleri belirtin:. 35) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 36) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. CH3CH2CH2CHO 37) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 38) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 39) Deneyimsiz bir kimyager aşağıda görülen keto alkolü bir Grignard reaktifi kullanarak 1-metilsiklohekzan- 1,4-diol e dönüştürmek istiyor. Bunda başarılı olabilir mi? Cevabınızı açıklayınız. 5

6 40) Aşağıdaki sentez yolu ile ilgili bir sorun vardır. Ne olduğunu belirtiniz. 41) Bir mol asetil klorür (CH3COCl) ve 2 mol PhMgCl arasındaki tepkime için detaylı bir mekanizma yazınız. 42) Grignard ve organolityum reaktifleri hazırlarken neden eterler çözücü olarak tercih edilirler? 43) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. (CH3)2CHC1 44) Corey-House tepkimesini kullanarak 2-iyodobütan dan başlayıp nasıl 3-metilpentan elde edileceğini gösteriniz. 45) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 46) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 47) Aşağıdaki alkil halojenürlerden hangisi bir Grignard reaktifi hazırlamak için en uygundur? A) H2NCH2CH2Br B) BrCH2CH2CH2CN C) CH3COCH2CH2Br D) (CH3)2NCH2CH2Br E) hepsi 6

7 48) (CH3)2C CHCH2CH2OH bileşiğinin IUPAC (sistematik) adını yazın. 49) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin pka sı etanolün pka sına en yakındır? A) amonyak B) fenol C) su D) HCl E) asetik asit 50) Sodyum metali su ile tepkime verdiğinde hangi gaz halindeki yan ürün oluşur? 51) CH3CO2CH2CH3 in, önce 2 ekivalent (CH3)2CHMgBr sonrada seyrelik asit çözeltisi ile muamele edildiğinde oluşacak organik ana ürünün yapısını ve ismini yazınız. 52) Metal hidrür kompleksleri dışında, aldehit ve ketonları alkollere indirgemek için hangi metotlar kullanabilir? 53) Aşağıda yapısı çizilmiş olan bileşiğin IUPAC (sistematik) adını yazın. 54) Aşağıdaki alkolllerin kaynama noktalarını artan sıraya göre yazınız: (CH3)3COH, CH3(CH2)4OH, (CH3)3CCH2OH, ve (CH3)2CHCH2CH2OH. 55) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 56) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 7

8 57) Aşağıdaki sentez stratejisinin neden başarısız olacağını açıklayınız. 58) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 59) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 60) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 61) Aşağıdaki ürünün çok basamaklı sentezini kullanılması gereken reaktifleri de belirterek gösterin. 62) Aşağıda yapısı çizilmiş olan bileşiğin IUPAC (sistematik) adını yazın. 8

9 63) Aşağıda yapısı çizilmiş olan bileşiğin uygun bir şekilde adlandırın. 64) 1-penten seyreltik bir asitle tepkimeye sokulduğunda oluşacak organik ana ürününün yapısını çizin. 65) 1-penten in hidroborasyon/oksidasyon tepkimesi sonucunda oluşacak organik ana ürününün yapısını çizin. 66) 2-klorobütan ı 3-metil-4-heptanol e dönüştürmek için gerekli olan basamakları ve kullanılan reaktifleri gösteriniz. 67) Benzil bromürü 1-fenil-2-oktanol e dönüştürmek için gerekli olan basamakları ve kullanılan reaktifleri gösteriniz. 68) n-butillityum u hangi iki bileşik arasındaki tepkimeden elde edebiliriz? 69) Etilmagnezyum bromür aşağıdaki bileşiklerden hangisiyle tepkimeye girdiğinde ve sonra sulu seyreltik asit ile muamele gördüğünde bir tersiyer (3 o ) alkol verir? A) H2CO B) n-butillityum C) (CH3)2CO D) etilen oksit E) CH3CHO 70) Etilmagnezyum bromür aşağıdaki bileşiklerden hangisiyle tepkimeye girdiğinde ve sonra sulu seyreltik asit ile muamele gördüğünde bir ikincil (2 o ) alkol verir? A) CH3CHO B) (CH3)2CO C) etilen oksit D) H2CO E) n- butillityum 9

10 71) Etilmagnezyum bromür aşağıdaki bileşiklerden hangisiyle tepkimeye girdiğinde ve sonra sulu seyreltik asit ile muamele gördüğünde bir birincil (1 o ) alkol verir? A) n- butillityum B) (CH3)2CO C) CH3CHO D) etilen oksit E) etil asetat 72) Aşağıdaki sentezi gerekli reaktifleri de belirterek gösteriniz. 73) Aşağıdakilerden hangisi sonucunda bir ikincil (2 o ) alkol yüksek bir verimle elde edilir? A) B) C) D) E) A ve D 10

11 74) Aşağıdakilerden hangisi Mg/dietileter ile bir Grignard reaktifi vermez? A) B) C) D) E) 75) Aşağıda gösterilen ürünün oluşmasını açıklayacak detaylı bir mekanizma yazın. 11

12 76) Hangi tepkime dizisi aşağıdaki dönüşümün en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar? A) 1. H3C-MgBr 2. H2O/H3O+ B) 1. Raney nikel 2. H3C-MgBr 3. H2O/H3O+ C) 1. NaBH4 2. H3PO4/ D) 1. KMnO4 (aq) 2. Hg(OAc)2 (aq) 3. NaBH4/OH- E) 1. NaBH4 2. HBr (g) 3. Mg/eter 4. H2O/H3O+ 12

13 1) C 2) 3) 4) 5) (CH3)2CHCH2CH2CH2OH 6) 7) 1. BH3 THF 2. H2O2, NaOH 8) 1. LiAlH4 2. H3O+ 9) A 10) cis-3-chlorocyclohexan-1-ol 11) 4-bromo-2-propylhexan-1-ol 12) 3-metilcyclopent-3-en-1-ol 13) (E)-4-chloro-3-metilpent-3-en-1-ol 14) etilene glycol or ethane-1,2-diol 15) cis-cyclopentane-1,3-diol 16) meta-propylphenol or 3-propylphenol 17) hydroquinone or benzene-1,4-diol or 1,4-dihydroxybenzene 13

14 18) (Z)-4-metilhex-3-ene-1-thiol 19) Butan-1-ol is more soluble in water. Decan-1-ol's larger alkyl group makes this bileşik more hydrophobic which leads to increased disruption of the dipole-dipole attractions (hydrogen bonding) among neighboring water molecules. 20) 1. CH3CH2MgBr 2. H3O+ 21) 1. CH3CH2MgBr (2 equivalents) 2. H3O+ 22) 1. Mg, Et2O 2. etilene oxide (oxirane) 3. H3O+ 23) 1. Mg, Et2O 2. D2O 24) 1. BH3 2. H2O2, -OH 25) 1. O3; CH3SCH3 or hot KMnO4, -OH 2. PhMgBr 3. H3O+ 26) CH3CH2OH + NH2 -, reactants are favored at equilibrium 27) CH3OH + Cl-, products are favored at equilibrium 28) The phenoxide ion is highly stabilized relative to methoxide through resonance delocalization of the negative charge into the aromatic ring. This stabilization makes phenoxide less reactive and a weaker base. The weaker the base, the stronger its conjugate asit. 29) 4-nitrophenol 30) 2-fluorocyclohexan-1-ol 14

15 31) Dissolve the mixture in an organic solvent, like ether. Place the ethereal solution into a separatory funnel. Pour an aqueous solution of NaOH into the separatory funnel as well. The phenol will be deprotonated by the NaOH, become the phenoxide, and dissolve in the aqueous layer. The two layers are then easily separated. The phenol can be recovered from the aqueous layer by asitifying it and filtering. 32) 1. BH3 2. H2O2, NaOH 33) 1. HCO3H 2. H3O+ 34) 1. Hg(OAc)2, H2O 2. NaBH4 35) 36) CH3CH2CH2CH(OH)CH(CH3)2 37) 38) 39) Unsuccessful. The Grignard would deprotonate the hydroxyl group instead of reacting at the carbonyl. 40) One cannot form a Grignard reagent from a halide molecule containing an SH group. The asitity of the sulfhydryl hydrogen precludes this. 41) 42) Ethers provide a polar, aprotic environment in which these species can form. The polar nature of these reagents demands a polar solvent be used to facilitate their formation. Additionally, ethers are unreactive toward strong bases and have no functional groups that react with nucleophiles. 15

16 43) (CH3)2CHCH2CH2CH3 44) 1. Li 2. 1/2 CuI 3. CH3CH2I 45) 46) 47) D 48) 4-metilpent-3-en-1-ol 49) C 50) H2, molecular hydrogen 51) 2,3,4-trimetilpent-3-ol 52) catalytic hydrogenation (H2, Raney Ni) 53) 3,4,5-trietiloctan-3-ol 54) (CH3)3COH < (CH3)3CCH2OH < (CH3)2CHCH2CH2OH < CH3(CH2)4OH 55) 56) 57) The tertiary bromür is too hindered to undergo an SN2 reaction with hydroxide. However, the hydroxide is a strong base and would react with the bromür above to yield an alkene via an E2 mechanism. 16

17 58) 59) 60) 61) 1. Mg 2. etilene oxide 3. H3O+ 62) (E)-4,5,5-trimetil-3-hexen-1-ol or (E)-4,5,5-trimetilhex-3-en-1-ol 63) benzene-1,3-diol or resorcinol 64) 2-pentanol 65) 1-pentanol 66) 1. Mg, ether 2. CH3CH2CH2CHO 3. H+, H2O 67) 1. Mg, ether 2. CH3(CH2)5CHO 3. H+, H2O 68) 1-bromobutane and lithium 69) C 17

18 70) A 71) D 72) 1) Br2, hν 2) Mg, ether 3) acetaldehyde (CH3CHO) 73) E 74) C 75) 76) C 18

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması Nafiz KAHRAMAN, Selahattin Orhan AKANSU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bilge ALBAYRAK

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI

HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI 1 HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI (Ref. e_makaleleri) AKRİLONİTRİL (SOHIO PROSESİ, THE BADGER COMPANY, INC.) Absorber Asetonitril Geri Kazanma Kolonu Ürün Kolonu atık gaz ham asetonitril ham

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl 34, Sayı 365, s:32 38 Haziran 2009

Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl 34, Sayı 365, s:32 38 Haziran 2009 Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl 34, Sayı 365, s:32 38 Haziran 2009 DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DİĞER DERSLERDEN YARARLANMA TAKING ADVANTAGE OF OTHER SUBJECTS IN GRAMMAR TEACHING Sedat BALYEMEZ * ÖZ Öğrenci, öğretimin

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSIYONU

KATI FAZ EKSTRAKSIYONU KATI FAZ EKSTRAKSIYONU Kadir ARISOY Ahmet ŞENER C.B.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., MANİSA Y.Y.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., VAN ÖZET Bu makalede katı faz ekstraksiyonuyla ilgili bilgiler derlenmiştir. Katı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (35-50) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (35-50) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri. Pre-Service Mathematics Teachers Generalization Processes of Visual Patterns

Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri. Pre-Service Mathematics Teachers Generalization Processes of Visual Patterns Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30 (Temmuz 2011/II), ss. 141-153 Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri Sibel Yeşildere*, Hatice Akkoç** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

Geçtiğimiz yıl 140. yılını kutlayan Atlas Copco, yeni teknolojiler, % 50 Tasarrufla Aynı Verim! Atlas Copco İnovasyonunun. Yeni Mucizesi: SmartROC T40

Geçtiğimiz yıl 140. yılını kutlayan Atlas Copco, yeni teknolojiler, % 50 Tasarrufla Aynı Verim! Atlas Copco İnovasyonunun. Yeni Mucizesi: SmartROC T40 Tanıtım www.madencilik-turkiye.com O. Çağım Tuğ Jeoloji Mühendisi Madencilik Türkiye Dergisi cagim@madencilik-turkiye.com Atlas Copco İnovasyonunun Yeni Mucizesi: SmartROC T40 % 50 Tasarrufla Aynı Verim!

Detaylı

Çevre Dergisi. Prof.Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi - izmir

Çevre Dergisi. Prof.Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi - izmir Çevre Dergisi Prof.Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi - izmir GiRiŞ Yaklaşık 0-5 yıldan ben kloroflorokarbon (CFC) bıleşiklerindekı klorun atmosterın üst tabakası olan stratosferde bulunan ozon tabakasını

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Prof. d-r Slobotka Aleksovska K MYA Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Düzenleyen: Prof. D-r Blagoya Yordanoski Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Kimya Enstütüsünde profösör

Detaylı

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 Hollanda da Konut politikaları ve İpoteklİ kredi Sİstemİ G. Pelin SARIOĞLU Alındı: 04.09.2006; Son Metin: 19.10.2007 Anahtar Sözcükler:

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı