KKTC ELEKTRİK KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC ELEKTRİK KURUMU"

Transkript

1 İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ 1

2 KIB-TEK UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. İşin Kapsamı İhale konusu adet ( adet tek fazlı, adet üç fazlı) sayaçların temini kapsar. Ancak bu miktarlar her ürün için ±%10 değişebilir. 2. İhalenin Süresi : a. Teknik ve Yeterlilik Dosyalarının Sunulması; İhaleye katılacak Firmalar 08/08/2014 tarihinde en geç saat 10:00 da Teknik ve Yeterlilik Dosyalarını KIB-TEK İhale kutusuna atmalıdır. b. Finansal Değerlendirmeye Katılacak Firmaların İlanı; Teknik ve Yeterlilik değerlendirmesinde başarılı olan firmalar 15/08/2014 tarihinde en geç 15:30 da KIB-TEK tarafından KIB-TEK Web sayfasında ilan edilir. c. Finansal Tekliflerin Sunulması;Finansal değerlendirmeye hak kazanan firmalar tekliflerini 20/08/2014 tarihinde en geç 10:00 da KIB-TEK İhale kutusuna atmalıdır. 3. İhaleye Katılma Şartları : İhaleye teklif verme şekli 4. madde de yeralan Tekliflerin hazırlanması kısmında belirtilen şartları sağlamak zorunda olup, bu şartların yerine getirilmemesi durumunda veya bu belgelerden herhangi birinin eksik veya olumsuz olarak verilmesi halinde, dosya sahibinin ihale değerlendirmesine katılımı reddedilir ve ihaleyi açan kurumun haklarına halel gelmeksizin ihaleye aşağıdaki koşul ve kurallar doğrultusunda devam edilir. İlgili dosya ise herhangi bir değerlendirme yapılmadan teklif veren firmaya iade edilir. İhaleye Giremeyecek Olanlar 2

3 Devlet İhale Tüzüğü nün 30 ncu maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme (mukavele) feshedi lerek kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca aşağıdaki maddede uygulanır: Bir firma ihaleye yanlızca bir teklif verebilir ve ayni isim altında herhangibir kaleme birden fazla alternatifli teklif verebilir. Ancak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin iştiraki ile teşkil olmuş ortaklıklardan, bunların ortaklıklarından veya ortak şirketlerin yönetiminde yetkili kişileri yalnız bir teklif verebilir. Her ne isim altında olursa olsun birinci derece yakınlarınca dahi k urulmuş veya kurulacak şirketler veya birinci derece yakınların hissesi ne olursa olsun ihaleye ikinci bir teklif atamaz. Buna uymayanların birinci teklifleri de geçersiz sayılır ve ihaleden elenir. 4. Tekliflerin Sunulması: Teknik ve Yeterlilik dosyasının üzerinde; Teklif sahibine ait ünvan, adres ve telefon bilgileri ile "Kıb-tek Sayaç işine ait Teknik ve Yeterlilik dosyasıdır" ibaresi yer alacaktır. Finansal dosyasının üzerinde; Teklif sahibine ait ünvan, adres ve telefon bilgileri ile "Kıb-tek Sayaç işine ait Finansal Teklif dosyasıdır" ibaresi yer alacaktır. 4.1 Teknik Ve Yeterlilik Dosyasının İçinde Olması Gerekenler: a. Dosya içindekileri maddeler halinde eksiksiz olarak açıklayan içindekiler belgesi b. İhaleye teklif verecek firmalar KKTC de yerleşik bir şirket olacaktır. Konsorsiyum halinde teklif veren şirketler içerisinde en az bir KKTC şirketi olacak, diğer şirketler farklı ülkelerden olabilecektir. DOĞRUDAN YÜKLENİCİ YA DA KONSORSİYUM ÜYESİ OLAN TEKLİF SAHİPLERİ (En çok 3 (Üç) üyeden oluşabilir): (EN AZ BİR ÜYENİN KKTC FİRMASI OLMASI ZORUNLUDUR)Teklif Sahibinin ve/veya oluşturulacak konsorsiyumlardaki Teklif Sahiplerinin tanımı ve istenen özellikler aşağıda verilmiştir : KKTC den katılacak firma : KKTC de saygın ve güvenilir bir kuruluş olması gerekir. Teklif sahiplerinin ticari varlığını kanıtlayan ve müracaat tarihinden en çok 30 (otuz) gün önce bir tarihi taşıyan Ticaret ve / veya Sanayi odalarınca onaylanmış belgelerin asılları, Teklif sahiplerinin Tastik Memuru onaylı imza sirküleri (Düzenleme tarihi teklif tarihinden fazla 30 (otuz) gün önceki tarihi taşıyacaktır.) Konsorsiyum ise Konsorsiyum Protokolu veya Ortak Girişim Beyannamesi (Tastik Memuru onaylı), 3

4 Teklif sahibi Ortaklık, Ortak Teşebbüs ve Konsorsiyum olması halinde iş bölümünü belirtir liste. c. İhaleye teklif verecek konsorsium firmalardan KKTC den teklif verenler için kuruluş onay belgesi, konsorsium firmalar içinse ilgili Ticaret odasından alınmış ticaret sicil veya faaliyet belgesi d. İhaleye teklif verecek firmalardan KKTC den teklif verenler için; Vergi Güvenlik Belgesi : Vergi güvenlik belgesi Gelir ve Vergi Dairesinin Lefkoşada ki Kıb-Teknden alınmış olacak ve vergi borcunun olup olmadığını gösteren bir belge olacaktır. Şirket Tescil Belgesi: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nden dört sayfa halinde alınmış belgeleri içermektedir. İhtiyat Sandığı Belgesi: İhtiyat Sandığı Dairesi nden alınmış olacak ihtiyat sandığı yatırım borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır. Sosyal Sigorta Belgesi: Sosyal Sigorta dairesi nden alınmış olacak sosyal sigorta primi borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır. Çalışma Dairesi Belgesi: Çalışma dairesi nden alınmış olacak olan bu belge Değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı iş yasasının 59(4) maddesine göre ihalelere katılmasında bir sakınca olmadığını gösteren belge olmalıdır. e. Teklif edilen sayacın üreticisine ait orijinal ticaret sicil belgesi f. Teklif veren şirket(ler)in sayaç üreticisi ile yapmış olduğu orijinal sözleşme veya orijinal yetkilendirme yazısı (bahsi geçen belgeler üretim garantisidir.) g. Teklif bir Konsorsiyum tarafından veriliyorsa konsorsiyum sözleşmesi ve sorumlulukların taahhütü belgesi. h. Şartnamenin satın aldındığını belgeleyen ödeme makbuzu. i. Teklif edilen sayaçlara ve haberleşme cihazlarına ait orijinal baskılı İngilizce ve/veya Türkçe katalog (teklif edilen ürünlerin altı kırmızı kalemle çizili olacaktır) j. Teklif edilen her bir sayaç ve haberleşme ekipmanına ait detaylı kullanım kılavuzu k. Teklif edilen ürünlerin menşeini gösteren ilgili ülke ticaret veya sanayi odası veya ilgili birimden onaylı menşe belgesi. Önerilen sayacların imalatçıları ve imalatları, Türkiye, Avrupa Birliği üyesi, EFTA üyesi, Kanada, ABD ve Japonya ülkelerinden olması gerekmektedir. l. Teklif edilen sayaçlara ait PTB, NMI, CESİ, KEMA veya TÜV akredite laboratuarlardan alınmış tip test raporları ve MID sertifikası 4

5 m. Teklif edilen ürünler için tüm fonksiyonları çalışır durumda olan ve teknik şartnameye uygun (numunenin tüm şartları karşılaması koşulu ile terminal girişlerinin istenilen statndarta uymaması durumunda, numune değerlendirmeye alınacaktır); i) 1 adet GPRS haberleşmeli ve uzaktan enerji kesme donanımlı Tek fazlı sayaç ii) iii) 1 adet GPRS haberleşmeli ve uzaktan enerji kesme donanımlı Üç fazlı sayaç Teslim edilen ürünlerin testlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bağlantı, kurulum ve yazılım komutlarını anlatan ayrıntılı test kılavuzu n. Teklif edilen ürünlerin BS, IEC veya TSE uygunluk belgesi o. Sayaç üreticisi firmanın dünya üzerinde kalitesini ispatlamış, haftalık elektronik sayaç üretim kapasitesinin (tüm PCB montajı, kalibrasyonu, GSM testi ve paketleme dahil) en az sayaç olduğunu gösteren kapasite raporu. Firmanın proje için üretilecek ürün ile ilgili imalat koşulları, kapasitesi, nakliye hakkında bilgilerin ve faaliyet planının belirtilmesi. p. Sayaçların AMR ye bağlantı ve adaptasyonu için KIB-TEK tarafından talep edilecek sayaçla ilgili her türlü bilginin KIB-TEK e verileceği hususunda yazılı taahhüt mektubu. 4.2 Finansal Teklif Dosyasının İçinde Olması Gerekenler: a. Teklif veren firma tarafından doldurulmuş teklif tutarını gösteren teklif mektubu b. Ek1 de yer alan teklif formu doldurulacaktır. c. 39/2001 sayılı KKTC Bankalar yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası yasası altında denetlenen ve Kıb-Tek çe kabul edilen bankalardan alınmış, ihale bedelinin %5 i tutarında ve ihalenin kapandığı tarihten 45 (kırk beş) gün süreli geçici banka teminat mektubu ve /veya KIB-TEK veznesine yatırılan nakit teminatın makbuzu. d. Bu madde içeriği istenen teklif mektubu, geçici teminat mektubu ve doldurulmuş Ek1 teklif formu sunulmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. Verilecek teklifler tüm ürünler ve sistemlerin belirlenecek ödeme şartlarına uygun olarak temin edilmesini içerecektir. Teklifler Euro cinsinden, KDV hariç olarak düzenlenecek olup ayrıca bir masraf veya faiz ödemesi talep edilmeyecektir. Ödemeler EURO cinsinden yapılacaktır. 5

6 5-İhalenin Değerlendirme Süreci : İhale, bu İdari Şartnamenin 2. maddesinin a. bendi gereği Teknik ve Yeterlilik Dosyalarını sunan firmaların teklifleri değerlendirilir ve değerlendirme neticesi 15/08/2014 tarihinde en geç 15:30 da KIB-TEK tarafından KIB- TEK Web sayfasında ilan edilir. Teknik ve Yeterlilik Dosyalarının değerlendirmesi sonucu Finansal Teklifleri sunmaya hak kazanan firmaların teklifleri 20/08/2014 tarihinde en geç 10 da KIB-TEK İhale kutusuna atmalıdır. Atılan finansal teklifler her kalem için ayrı ayrı değerlendirilip ihale kararı kamuoyuna duyurulacaktır. İhaleyi kazanan teklif sahibine ihale kararının bildirilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde sözleşme imzalanır. Teklif sahibi ihale bedelinin %5 i tutarında ve 12 ay süreli 39/2001 sayılı KKTC Bankalar yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası yasası altında denetlenen bankalardan alınmış, teminat mektubunu ve/veya KIB-TEK veznesine yatırılmış nakit teminatın makbuzu şözleşmenin imzalanması sırasında idareye teslim edecektir. 6-İşin Süresi : Malzemelerin teslimatı, ihaleyi kazanan kişi veya firma ile yapılacak sözleşme tarihinden başlamak üzere ihaleye çıkılan miktarın 1/2 sine denk gelen 16,500 adet sayacın 3 (üç) ay içerisinde geri kalan miktarın ise eşit miktarlarda (her ay için toplamın 1/6 sı) takip eden 3 ay içerisinde yapılmalıdır. 7-Ödeme Şekli : Ödeme, teslimden sonra 7 (yedi) gün içerisinde yapılacak kabulden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecektir. 8-Malzeme Kabulü ve Sevk İzni: a. Asagıda belirtilen malzemeler için, üretildikleri tesiste/fabrikada sevk izinleri için en az 2(iki) KIB-TEK teknik elemanları tarafından yapılacak FAT (Factory Acceptance Test) sonrasında sevke uygundur belgesi verilecektir: 6

7 b. Firma sevk izni islemleri için KIB-TEK e, malzemenin sevke hazır olacagı tarihten 15(onbes) gün önceden haber vermek zorundadır. c. Sevk izinleri için gereken uçak/konaklama/vize ve bu amaç için personelin harcayacagı günlere iliskin yolluk giderleri (harcırahlar) Kıb-Tek tarafından karşılanacaktır. d. Malzeme ilgili yere teslim edilip, sayımı ve sartnameye ve önceden sunulan numuneye uygunlugunun kontrolü yapıldıktan sonra bedelinin satıcıya/müteahhit firmaya ödenmesine izin verilecektir. e. Teslim edilirken bozuk oldugu gözle görülemeyen ambalajlı malzemelerde sonradan herhangi bir bozukluk tesbit edilecek olursa bozuk malzeme, teslim eden firma tarafından yenisi ile degistirilecektir. 9-Kurumun Hakları : f. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını yazılı olarak açıklamalarını isteyebilir. g. İhale komisyonu verilen teklifleri bu Şartnamenin 6 ncı maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. h. İhale komisyonu; - Hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, - Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, - Hizmetin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. i. Kurum teknik olarak tüm taleplerini sağlamayan teklifleri kabul etmek zorunda değildir. j. Kıb-Tek İhale Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. 7

8 k. Kıb-Tek İhale Komisyonu karar vermeden önce teklif yapan müessesenin veya firmanın geçmişteki taahhütlerine sadakat durumunu da dikkate alacaktır. l. Kurum; ihaleyi kazanan firma tarafından teslim edilen ürünlerin uygun olmadığının belirlenmesi durumunda ihaleyi iptal etme hakkına sahiptir. 8- Mücbir sebepler a. Hiçbir tarafın işlemleriyle bağımlı olmayan mücbir sebep durumlarında yükümlülükler yerine getirilirken kesintiye uğrarsa iki taraf da sorumluluklarından feragat eder ve sözleşme ( mahremiyet yükümlülükleri veya fikri mülkiyet hakları hariç) altındaki sorumluluklar kalmaz. Bu sebeple mücbir sebep durumları aşağıdakileri kapsar: savaş, ayaklanma,ambargo,doğal afetler veya yangın, sel,deprem ya da diğer ciddi doğal yıkımlar, hükümet tedbirler, grev,lokavt,iş yavaşlatma b. Yukarıdaki 11 a maddesinde bildirilen sebeplerler sözleşme yükümlülüğü gecikirse, tüm ilgili şartları dikkate alarak makul sürede yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla tarafların karşılıklı anlaşmasıyla süre uzatılacaktır.ancak, iki taraf da mücbir sebep etkisini hafifletmek üzere gerekli çabayı gösterecektir.mücbir sebep durumu 2(iki) aydan uzun sürerse iki taraf da kendi takdiriyle sözleşmeyi feshedebilir. c. Etkilenen taraf 11 b de belirtildiği gibi geciken yükümlülükleri karşılamak için gerekli süre uzatmasını yazıyla diğer tarafa derhal haber verecektir.ayrıca etkilenen taraf mücbir sebep durumunun sona ermesini de derhal karşı tarafa bildirecektir. Not: M2/2014 no lu çok miktarda muhtelif sayaç alımı ihalesinde şartname satın alan firmalar bedelsiz olarak şartname alabilir. 8

9 Sıra No 1 EK-1 FİYAT FORMU Sayaç Kalemleri Miktar (adet) Birim Fiyat ( ) Toplam Tutar ( ) Three-phase meters(direct connection) 3,000 2 Single-phase meters 30,000 TOPLAM ( ): 9

10 TECHNICAL SPECIFICATIONS Item 1 Electronic Electrometers with remote meter reading and control capacity for commercial and domestic application The specifications given in the following are requirements based on the respective item s projected function or purpose. Characteristics and features deviating from particular technical solutions, figures or values given in the specifications (unless exceeding the requirements), due to the particular design of the actually offered product, are acceptable, as long as the functional capacity is at least equivalent to the given specification and permissible under the requirements according to EU technical regulations, or standards quoted in these Technical. Full compatibility with other items specified, or equipment already available at the beneficiary institution when described in these Technical, is mandatory. Uncertainty, Accuracy and Class shall always be as required or better. Adequate documentation to assess the respective capacity, quality, compatibility and inter-connectivity of the product offered must be included with the offer. Any specification referring to or suggesting a particular product or manufacturer, in particular to types, models and brand names, are always to be understood as or equivalent. Where equivalency shall be subject to technical evaluation, the respective documentation of equivalency, and - if appropriate - an assessment by an independent party, shall be provided with the offer. 1.1 Quantities Three-phase Meters (direct connection) 3,000 units Single-phase Meters 30,000 units 1.2 General requirements 1.2,1 Conformity to technical regulations and standards Each meter to be delivered under this contract shall conform to the essential requirements, shall have been subjected to appropriate conformity assessment procedures, Modules B+F, or Module B+D or Module H1, and shall be accompanied by a declaration of conformity, as laid down in the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments 10

11 (MID). Unless otherwise specified, the meters shall be built following the standards listed below, and shall be approved by type test report from KEMA, CESI or TUV as far as applicable: EN Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Metering equipment EN Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Static meters for active energy (classes 1 EN Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Pulse output devices for electromechanical and electronic meters (two wires only) EN Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Static meters for reactive energy (classes 2) EN Electromagnetic compatibility (EMC) EN Alternating current static var-hour meters for reactive energy (classes 2) 11

12 EN Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 61: Power consumption and voltage requirements EN Acceptance inspection for direct connected alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 1 and 2) EN Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Direct local data exchange EN Specification for degrees of protection provided by enclosures (IP code) IEC Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems BS Code of practice for Design of alternating current watthour meters for active energy (classes 1 and 2) Note: The tests required by the tender specifications are those necessary for the notified body to issue a type approval certificate. Such tests are usually carried out on the basis of (voluntary) Harmonised Standards to establish compliance with the technical regulation applicable to this type of product. This does not exclude though that national characteristics, such as dimensions, are fixed in national standards for compatibility reasons. The producer is responsible for testing the meters for compliance with the specified standards. 12

13 1.2.2 Delivery condition of meters The meters shall be delivered adjusted and/or programmed to satisfy the requirements and metering values laid down in these Technical. Legal Metrology Varification All electro-meters and instrument transformers shall be delivered after having been subjected to legal metrology verification. The certificates shall be produced by an official legal metrology laboratory whose measurements are traceable to international standards of physical quantities. The tenderer shall indicate the respective measurement trail of the institution he intends to use Technical Documentation The Technical Offer shall contain documentation showing the following characteristics of the offered electricity meters: - Basic technical characteristics, - Meter functioning description, - Metering characteristics, - Testing records and type approval certificate (with annexes) MID Approval 13

14 should be given with the offer - Software tools or method of adjustment to set given values that are programmable, - Instructions for meter installation on the metering point and activation of individual functions. For supplies other than meters: The tenderer shall provide technical documentation of the equipment in English language including the technical specification of the manufacturer (Data Sheets). Manuals for equipment operation and regular maintenance in English shall be included with the supplies Accessories For supplies other than meters: The supplies shall include all accessories necessary for proper operation of the equipment such as, but not limited to power cables, interconnect cables, adapters, connectors, input devices and power adapters and transport cases for mobile equipment. Power supply For supplies other than meters: All mains-operated equipment shall operate by power supply of 230 V ± 10 %, 50 Hz British plug for class I and II equipment. Three-phase power supply 400 V shall be acceptable also, grounded CEE plug. 14

15 1.3 General Technical Characteristics Nominal (reference) Voltage Nominal voltage value is: 3 x 230/400 V for all three-phase meters V for single-phase meters Insulation Voltage & Line Faults: Insulation Strength shall be 4kV, 50Hz, 1 min. Pulse voltage for current and voltage circuits shall be 6kV, 1.2/50 µs. In the case of voltage between phase and neutral is reaches to 415V in consequence of power line problems (losing the neutral), meter shall not be defected under load. Nominal Frequency Nominal frequency is 50 Hz Nominal current For direct connection the nominal (maximum) current is 10 (100) A 3-phase and 1-phase Accuracy Class for active energy is 1, 15

16 1.3.6 for reactive energy is 2 Operation - Design The meters shall be electronic and microprocessor-based The three-phase meters have three measuring elements and a four-wire terminal; one-phase meters have one element and a two-wire terminal. Dimensions (housing, terminal block and covers) The meter size (principal dimensions) has to be in compliance with the BS Note: A single phase meter can be suited in a housing of a three-phase meter contingent to compliance with the requirement of the standard Terminal block, meter case and covers Meter case The meter shall have a case made of polycarbonate (PC) or of material with equivalent performance for this purpose. Meter cover The meter cover shall be made of ultravioletstabilized polycarbonate or material of equivalent performance for this purpose. It shall be so constructed and arranged that any non-permanent deformation shall not prevent the satisfactory operation of the meter. 16

17 Terminal block The terminal block shall be made of polycarbonate (PC) or material of equivalent performance and rated for the specified purpose. At the terminal block, the meter leads for direct connection are to be connected at the terminals using a brass current bus bar and screws in accordance with the standards EN and EN Auxiliary and control terminals have to be made according to the "PLUG IN" principle or using adequate terminals. All terminals shall be arranged in one terminal block and be suitable for front connection having adequate insulating properties and mechanical strength. The manner of fixing the conductors to the terminals shall ensure firm and durable contact and be secured against loosening to prevent undue heating of the conductors or the terminals. The material of the terminal block shall be capable of passing the tests given in standard ISO 75 for a temperature of 135 º C and the glow wire test at 960 º C. The terminals shall permit the connection of both solid and stranded copper conductor of a cross sectional of 25 mm 2. Terminal layout should comply with DIN / BS / IEC and the connection scheme should be clearly indicated underneath the terminal. Sealing facilities The meter design shall have provisions for the 17

18 1.3.9 sealing of meter electronics housing and terminal cover. The active part of the meter shall be factory-sealed. It shall not be possible to remove or open the meter without irreparable damage of the seals. Seal tampering shall trigger a signal to the control center. Note: The tampering signal is essential, as KIB-TEK does not necessarily check meters on short intervals. Display of values Display of measured values Data display (measured values) shall comprise at least 7 (seven) digits, including 1 (one) decimal digit. For the display of meter characteristics or the like, numbers of no more than 7 (seven) digits are anticipated. The default display shall be the total electric energy consumption reading in kwh and kvarh for the currently active tariff. Other Display facilities The display features of the meter shall allow to show at least the following information: - Total electricity meter reading in kwh and kvarh in the other tariff periods - Maximum demand in kw and kva in the other tariff periods - Instantaneous current (A) per phase - Instantaneous voltage (V) per phase - Instantaneous active power (kw) 18

19 - Supply phase condition. The meter shall be capable of displaying values by inquiry via special keys. The meter must retain and be able to display also the following information: - Serial number of the meter - Year of manufacturing - Current date and time - Fault indication - Meter status - Frequency - Power Factor - Supply Phase Condition The tenderer shall inform about the full display capabilities of the meters Pulse (test) outputs The three-phase meter has at least four pulse outputs. Two are optical outputs (via LED), and the other two are electric, galvanic insulated and passive, ending at corresponding terminals of the terminal block. Alternatively, the meter can have only one optical pulse output configurable for active 19

20 and reactive energy. The single-phase meter shall have one optical output (via LED diode), and another electric one, complying otherwise with the specifications of the three-phase meters The characteristics of the pulse outputs of the meter have to be realized in accordance with the standard EN and EN Meter constants The meter constant shall be programmable and expressed in number of pulses per energy unit (pulses/kwh or kvarh); by default: - for the optical output of direct connecting meters the constant is 1,000; - for the optical output of indirect connecting meters the constant is 10,000; - for the electrical output of direct connecting meters the constant is 500; - for the electrical output of indirect connecting meters the constant is 5, Climatic conditions The meter must operate flawlessly within the typical temperature range of the climatic area of Cyprus (non-condensing humidity), in an outdoor meter box enclosure, at an ambient temperature 20

21 ranging from -10 o C to + 70 o C. Maximum permissible storage temperature in the range from 40 o C to +70 o C Marking and name plate All markings shall be indelible and irremovable. Each meter shall have a bar code on the nameplate. The bar code has to contain the serial number and type of the meter. The measurement board has also to be marked with bar code and its minimum content has to be the type of the meter. The nameplate shall be written in English and Turkish language and include the basic data according to EN and EN standards. N o. Type of Marking 1. Serial 2. Name or Trademark of the manufacturer and Property of KIBTEK 3. Type designation 4. Accuracy Class 5. Year of Manufacture 6. Type Approval license number and body) 7. Reference Voltage 8. Nominal Frequency 21

22 Nominal (Maximum) Current 10. Marking in the Bar Code Form (see above) 11. Output Pulses Constants 12. Designation of measured value code shown on LCD 13. Protection Class, and in addition insulation class 14. Connection Diagram with the marking (numbers) of contact ports 15. Communication protocol Degree of protection The meter shall be designed to provide an adequate degree of protection against dust and humidity entry. Meter electronics shall be sealed by a water-, dust- and vermin-resistant layer of special coating. Coating shall also give high humidity resistance. The degree of protection for the meters shall be IP54 according to EN Clearance and creepage distances shall conform to EN regarding meters of protective Class II Meter general features Metering, recording and display features a) General The meter shall provide the following measurements: - Imported/exported active energy for all meters - Imported/exported reactive energy 4Q or 22

23 Q+=Q1+Q2, Q-=Q3+Q4 for 3-ph meters - Maximum average active power for all meters - Instantaneous current (A) - Instantaneous voltage (V) - Instantaneous P (kw) - Instantaneous Q power (kvar) - Network Frequency (Hz) - Power Factor ( PF) - Voltage Sag and Swells -Voltage asymmetry The meters must be suitable for measuring at the voltage, with a variation from the nominal voltage of ±10% 3-phase meters must work when one or two phases are missing and measure the energy of the remaining phases. All meters must work under any of the following supply failure conditions: Missing neutral with normal supply of the three phases or one phase Inversion of one phase and neutral Connection sequence of phase conductors "input output" shall not influence the accuracy and correctness of the metering. If the connection sequence influences the accuracy, the meter has to be equipped with irregular connection warning. 23

24 Note: An inversion may happen during installation unintentionally. For a short period (a few minutes), inversion of phase and neutral wiring shall not lead to any damage and the meter shall work, so that an error can be displayed. Logically, a faulty installation shall not be required to work permanently. b) Operating reserve Meter function must not be disrupted for 3- or 1-phase power outages of less than 500 ms. For a power cut exceeding 500 ms all nonstored data shall be stored in a non-volatile (EEPROM) memory. c) Integration Periods Control of the integration periods shall be carried out internally using the quartz crystal of the real time clock (RTC) of the meter. The length of the integration period has to be configurable from 15 to 60 minutes according to the requirements of the tariff system Meter configuration Meter configuration shall be readable and changeable via the optical head or the electrical output with a software package to be supplied under the project. The tenderer shall inform in his 24

25 1.4.3 offer about the security features provided to prevent and track unauthorized resetting and reconfiguration of the meter. It is anticipated that meters will have two-level access control password for security of meter and data. Basic data of the meter (year of manufacture, type and serial number) shall not be changeable. Tariff management The meter shall be capable to manage four (4) tariffs. The meter calendar should have a minimum of 3 kinds of days, up to 6 transitions per day, at least 4 seasons, and have the possibility to define exclusion days. Meter registers (Energy and Power) Three phase meters must have at least 4 energy registers for: imported Active Energy (kwh) and Power (kw) and imported/exported Reactive Energy (kvarh). Those registers will be used for multi-tariff purposes if necessary, the remote command) (RC) being responsible for register/rate changeover according to appropriate software. Only one register shall be active at a time. The meter shall display the current active tariff register, irrelevant of the manner in which it is realized The same specifications apply for single-phase meters Maximum demand 25

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL M-BUS MASTER PMM 30 KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL PMM 30: M-BUS MASTER FOR UP TO 30 SLAVES M-BUS ÇEVİRİCİ 30 SAYACA KADAR AÇIKLAMALAR: DESCRIPTION: PMM 30 M-BUS çevirici 30 adet sayaca kadar sayaçların

Detaylı

SUMMER PRACTICE REPORT

SUMMER PRACTICE REPORT ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY SUMMER PRACTICE REPORT Full Name of Student Student Number & Education :. : /. Type of Practice : EEE 393 EEE 394 [Buraya yazın] Photograph of Student Full Name

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti.

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ Features: Özellikler: Controller measures and displays various electrical parameters such as Voltage, current,active power, Reactive power,

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80 High Bay Lighting Fixtures Saver Premium 80 Saver Premium, provided by Lightmaster Lighting Solutions, provides high efficiency solutions in highbay, lowbay, warehouse, gas station and outdoor applications

Detaylı

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam Name : ID : Signature : 00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam 20.04.2017 S.1) S.2) S.3) S.4) A shunt DC motor is rated 7.5kW, 250 V and is connected to 230V source. The armature resistance is Ra 0.2,

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Arıza Giderme. Troubleshooting

Arıza Giderme. Troubleshooting Arıza Giderme Sorun Olası Nedenler Giriş Gerilimi düşük hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında geliyor Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartı hatası

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ ENERJI KONTROL ALTINDA KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 2 Yıl Garanti Kolay Montaj Tüm Kombilere Uyumlu Üstün Kalite Yüksek Teknoloji Güvenilir Bağlantı Ergonomik Tasarım Energy Regülatörler, kombi ve diğer ev

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems L CD 5-0 LPZ 0 A - veya daha yüksek bölgeler için, doğrudan korunacak cihaza bağlanarak kullanılırlar. Dengeli veya dengesiz arayüzlü kablolu ölçü ve kontrol sistemlerinde kullanılırlar. IEC 66-, GB 880.

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

Bulut Bilişim ve Güvenlik

Bulut Bilişim ve Güvenlik Bulut Bilişim ve Güvenlik Bulut Bilişim Özellikler The image part with relations hip ID rid12 was not found in the file. Maliyet Yönetim Üretkenlik Bulut Hizmetleri Altyapın Hazır! Platformun Altyapınla

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Kullanım kılavuzu Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 İçindekiler Başlarken... 3 Giriş... 3 Genel bakış... 3 Temel konuları öğrenme...4 Mikrofonlu kulaklık setini takma... 4 Mikrofonlu kulaklık setinizi

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

ALTEZ Elektronik Aydınlatma

ALTEZ Elektronik Aydınlatma www.altez.com.tr Emergency Lighting Unit SMD TECH T E ALTEZ Elektronik Aydınlatma RoHS NO LEAD IP 220V 20 50Hz F ACP 1- Power Led için; For 1- power leds 1h 3h Özellikler, Features 3-40V DC power led sistemleri

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD On-Machine kompakt fieldbus I/O blokları PROFIBUS-DP slave 9.6 kbps 12 Mbps Two 5-pin, reverse-keyed M12 male receptacles for fieldbus connection 2 rotary coding switches for node-address IP 69K M12 I/O

Detaylı

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 -

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 - 2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV a3- EA4KDL/EA4K6DL/EA5KDL/EA6KDL a4- EA3KBU a5-ea10ktlpv/ea12ktlpv/ea15ktlpv A6- EA

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Otomotiv Kabloları Automotive Cables

Otomotiv Kabloları Automotive Cables Otomotiv Kabloları Automotive Cables 12 A brand of the 223 Özel Kablolar Special Cables Özel PVC Yalıtkanlı Otomotiv Kabloları Special PVC Insulated Automotive Cables FLRY-A DIN 72551 / ISO 6722 FLRY-B

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık 1 HISAR KABLO TSE TS 9758 HO7V-U 2.5 MM2 450/750V H07V U H07V-R Dış Çap (yaklaşık) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C 30 C Direnci Conductor D.C. Resistance 1,5 2,80 20 15 24 12,1000

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993 " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993  UHE Kurucu Üyesidir. s lar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 ULUSAL HAVUZ ENSİSTİTÜSÜ EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

LED Tunnel Lighting Fixtures Safezone E110

LED Tunnel Lighting Fixtures Safezone E110 LED Tunnel Lighting Fixtures Safezone E0 Safezone family, designed for tunnel and underpasses, provides a better illumination with high efficacy as well as ability to maximize the energy saving by integrated

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection  LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0. e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection www.etarti.com LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 1 LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 2 Contents

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

"Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü

Şirket Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü "Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü BAŞARI Mobile tarafından desteklenmektedir. 1. Genel Bakış Bu döküman ile Şirket Adı nın ve Basari Mobile

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat  UHE Kurucu Üyesidir. s sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 sertifika EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM PLASTİK

Detaylı

ALTEZ Elektronik Aydınlatma

ALTEZ Elektronik Aydınlatma www.altez.com.tr Emergency Lighting Unit ACFT 1-36 Power Led için; For 1-36 power leds SMD TECH T E ALTEZ Elektronik Aydınlatma RoHS NO LEAD IP 220V 20 50Hz F 1h 3h Özellikler, Features 3-0V AC power led

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Compact HB 115

High Bay Lighting Fixtures Saver Compact HB 115 High Bay Lighting Fixtures Saver Compact HB 5 High energy costs of our age leads the managers to use lighting systems with long life span, low on maintenance costs and high efficiency. Life span of a conventional

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

24VDC Power girişine sahip 8 portlu 8x10/100/100Base- T(X) P.S.E Gigabit Ethernet Endüstriyel Switch

24VDC Power girişine sahip 8 portlu 8x10/100/100Base- T(X) P.S.E Gigabit Ethernet Endüstriyel Switch 24VDC Power girişine sahip 8 portlu 8x10/100/100Base- T(X) P.S.E Gigabit Ethernet Endüstriyel Switch Özellikler 8 adet 10/100/1000Base-T(X) PoE(P.S.E) port IEEE 802.3at protokolünü destekleyerek PoE ile

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

MPID MPID MOISTURE PROBE INDICATOR NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI DISPLAY NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI MOISTURE PROBE INDICATOR DISPLAY

MPID MPID MOISTURE PROBE INDICATOR NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI DISPLAY NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI MOISTURE PROBE INDICATOR DISPLAY MPID MPID NEM PROBU İNDİKATÖR NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI EKRANI MOISTURE PROBE INDICATOR MOISTURE PROBE INDICATOR DISPLAY DISPLAY Döküman Kodu: Document Code: OZB.M.MPID Revizyon No-Tarih: Revision No-Date:

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

PROMO RGB. Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel

PROMO RGB. Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel PROMO RGB Linear lighting profile system structural modules for LEDs, Polished aluminium body and polycarbonate diffuser provide great adaptability and allow use in almost any type of interior spaces.

Detaylı

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM Kullanım Kılavuzu Girifl Dokunmatik panel sistemi modern tasarımlı, kullanıfllı ve basit ifllemsel özelliklidir. LED aydınlatmalı

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı