Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması. Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması. Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık"

Transkript

1 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık

2 ISBN Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiçbir şekilde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nun görüşünü yansıtmamaktadır. Bu çalışma, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 (TNSA 2008) kapsamında gerçekleştirilmiştir. TNSA 2008, Türkiye de 1968 den bu yana her beş yılda bir yapılan nüfus araştırmaları çerçevesinde, ilk üçü 1993, 1998 ve 2003 yıllarında yapılmış olan Nüfus ve Sağlık Araştırmaları nın (Demographic and Health Surveys DHS) dördüncüsüdür. TNSA 2008, 10,525 hanehalkı ve yaşları arası 7,405 evlenmiş kadın görüşmesini kapsayan ulusal düzeyde temsiliyete sahip bir araştırmadır. TNSA 2008 in saha çalışması Ekim 2008 ve Aralık 2008 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği içinde yürütülmüştür. TNSA 2008 in gerçekleştirilmesi için gereken maddi kaynak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) kapsamında sağlanmıştır. TNSA 2008 in temel amacı doğurganlık düzeyleri ve doğurganlıktaki değişimler, bebek ve çocuk ölümlülüğü, aile planlaması, anne ve çocuk sağlığı ile beslenme konularında güncel ve güvenilir bilgi üretmektir. Bu bilgilerin toplanması, üreme sağlığı konularında bilgiye dayanan politikaların oluşturulabilmesi ve planlama, izleme ve değerlendirme programları için büyük önem taşımaktadır. TNSA 2008 in örneklemi ülke geneli, kırsal ve kentsel yerleşim yerleri ve beş coğrafi bölge düzeyinde analiz yapmaya izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Örneklem ayrıca araştırma kapsamında yer alan bazı konulardaki analizlerin Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde oluşturulan 12 coğrafi bölge (NUTS 1) için yapılmasına da olanak vermektedir. Verilerin Türkiye de aile planlaması ve sağlık programlarının değerlendirilmesinde ve geliştirilmesinde program yürütücüleri ve politika belirleyiciler tarafından kullanılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın sonuçları, daha önce beş yılda bir yapılmış olan demografik araştırmaların sonuçları ile karşılaştırılabilir niteliktedir. TNSA 2008 konusunda daha ayrıntılı bilgi için: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye (telefon: ; faks: ; e posta: internet: MEASURE/DHS+ projesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için: Macro, Beltsville Drive, Suite 300, Calverton, MD (telefon: ; faks: ; e posta: internet: Bu yayın için önerilen kaynak gösterim şekli: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2010) Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık, 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara. Bu yayının kapak sayfası deseni, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları ve Mağazaları İşletme Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.

3 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Temmuz 2010 Ankara Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü T.C. Sağlık Bakanlığı Anne ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

4 TNSA 2008 de Görev Dağılımı Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Sabahat Tezcan Proje Teknik Koordinatörü Prof. Dr. İsmet Koç Saha Sorumlusu Dr. Elif Kurtuluş Yiğit Listeleme ve Örnekleme Koordinatörü Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Listeleme Saha Sorumlusu Dr. Mehmet Ali Eryurt Veri Girişi ve Veri Analizi Sorumlusu Dr. Yadigar Coşkun Sorukağıdı Tasarımı Prof. Dr. İsmet Koç Dr. Elif Kurtuluş Yiğit Dr. Mehmet Ali Eryurt Saha Koordinatörleri Dr. Mehmet Ali Eryurt Dr. İlknur Yüksel Ar. Gör. Pelin Seçkiner Ar. Gör. Tuğba Adalı Ar. Gör. F. Hande Tunçkanat Proje Asistanı Mustafa İşlek

5 ÖNSÖZ Bu çalışma Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 (TNSA 2008) projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. TNSA 2008 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği içinde yürütülmüştür. TNSA 2008 in gerçekleştirilmesi için gereken mali kaynak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) kapsamında sağlanmıştır. Türkiye de 1968 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından her beş yılda bir düzenli olarak gerçekleştirilen demografik araştırmalar serisinin dokuzuncusu olan TNSA 2008, başka veri kaynaklarından sürekli, doğru ve ayrıntılı bir biçimde elde edilemeyen doğurganlık, aile planlaması ve ana ve çocuk sağlığı konularında bilgi sağlamak üzere tasarlanmış ve uygulanmıştır. TNSA 2008 kapsamında hazırlanan Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık başlığını taşıyan bu çalışma, işbirliği içinde çalışılan kurumların önerileri ile belirlenen yedi ana konuda (doğurganlık, gebeliği önleyici yöntem kullanımı, doğum öncesi bakım, doğum sonrası bakım, sezaryen doğumlar, anne ve çocuk beslenmesi ile yaşlı nüfusun yaşam kalitesi) ülkemizde yaşanan gelişmeleri betimsel ve çok değişkenli analiz yöntemleri kullanarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada betimsel düzeyde kurulan ilişkilerin ötesine geçilerek yukarıda sayılan konulardaki nedensel ilişkilerin incelenmesine ağırlık verilmiştir. Çalışmanın her bölümünde konu ile ilgili sağlık çalışanlarının plan ve programlarını geliştirme süreçlerinde kullanabilecekleri çok önemli bulgular elde edilmiştir. Bu çalışmayı hazırlayarak ilgili tüm kurum ve kuruluşların bilgisine sunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yayındaki her bölüme özellikle politika öncelikleri konularında ve sunulan hizmete ilişkin katkıda bulunan Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışmanın doğurganlık, üreme sağlığı ve yaşlılık alanlarında planlamacı, yönetici ve hizmet sunan olarak çalışanların çalışmalarında yol gösterici olmasını ve gelecekte ülkemizdeki kadınların, annelerin, çocukların ve yaşlıların daha iyi bir sağlık düzeyine kavuşmalarını diliyorum. Prof. Dr. Sabahat Tezcan Müdür Önsöz i

6

7 İçindekiler Önsöz İçindekiler Tablolar Dizini Şekiller Dizini Sayfa no i iii v x Bölüm 1. Türkiye de Doğurganlığın Dönüşümü: Alt Nüfus Gruplarındaki 1 Farklılaşmalar 1.1 Giriş Veri Kaynağı ve Yöntem Türkiye de Doğurganlık Dönüşümü Doğurganlığı Belirleyen Faktörler Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler Alt Nüfus Gruplarında Doğurganlık Dönüşümü Değerlendirme ve Sonuç Kaynaklar 36 Bölüm 2. Türkiye de Erkeklerin Kullandığı Gebeliği Önleyici Yöntemler: Geri 41 Çekme ve Kondom Kullanımının Belirleyicileri 2.1 Giriş Erkeklerin Kullandığı Gebeliği Önleyici Yöntemler Çalışmanın Yöntemi Erkeklerin Kullandığı Yöntemler ve Belirleyicileri Sonuç ve Politika Önerileri Kaynaklar 62 Bölüm 3. Türkiye de Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri: Yararlanma ve 67 Belirleyiciler 3.1 Giriş Doğum Öncesi Bakım Verisinin Özellikleri ve Yöntem Geçmişten Günümüze Değişim, Günümüzde Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Doğum Öncesi Bakım Almanın Belirleyicileri Değerlendirme ve Sonuç Kaynaklar 91 Bölüm 4. Türkiye de Doğum Sonrası Bakım Hizmetlerinden Yararlanmada 93 Farklılaşmalar ve Doğum Sonrası Bakım Hizmeti Almanın Belirleyicileri 4.1 Giriş Veri Kaynağı ve Yöntem Literatür Doğum Sonrası Bakım Hizmetlerinden Yararlanma ve Belirleyicileri Sonuçlar ve Politika Öncelikleri Kaynaklar 157 İçindekiler, Tablolar ve Şekiller Dizini iii

8 Bölüm 5. Türkiye de Sezaryen ile Yapılan Doğumların Seviyesi, Değişimi ve 159 Belirleyicileri 5.1 Giriş Veri Kaynağı ve Yöntem Türkiye de Sezaryenle Yapılan Doğumların Sıklığı ve Değişimi Sezaryen ile Yapılan Doğumların Belirleyicileri Değerlendirme ve Sonuç Kaynaklar 177 Bölüm 6. Türkiye de Annelerin ve Çocukların Beslenme Durumu ve Obezite 181 Prevelansı 6.1 Giriş Veri Kaynağı ve Yöntem Literatür Türkiye de Bebek, Çocuk ve Annelerin Beslenme Durumu ve 191 Belirleyicileri 6.5 Değerlendirme ve Sonuç Kaynaklar 228 Bölüm 7. Türkiye de Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Aile Yapısının Yaşlıların Yaşam 231 Kalitesine Etkisi 7.1 Giriş Veri Kaynağı ve Yöntem Teorik Çerçeve ve Literatür Türkiye de Yaş ve Aile Yapısının Değişimi ve İlişkisi Yaşlıların Temel Özellikleri Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Belirleyicileri Sonuçlar ve Politika Öncelikleri Kaynaklar 281 EK 1. TNSA 2008 den Özet Göstergeler 285 EK 2. TNSA 2008 Örneklem Dağılımının Önceki Türkiye Nüfus ve Sağlık 287 Araştırmaları Örneklem Dağılımlarına Göre Farklılaşması iv İçindekiler, Tablolar ve Şekiller Dizini

9 Tablolar Sayfa no Tablo 1.1. Toplam doğurganlık hızı aralıklarına göre doğurganlık geçişi 5 aşamaları Tablo 1.2. Kadınların sahip oldukları çocuk sayısının belirleyenleri: Poisson 10 regresyon analizi sonuçları, Türkiye 2008 Tablo 1.3. Türkiye de hiç evlenmemiş kadın oranının değişimi: Hiç evlenmemiş 19 kadınların yaşa göre yüzde dağılımı, Tablo 1.4. Ortalama ilk evlilik yaşının değişimi, Tablo 1.5. Toplam doğurganlık hızı, toplam evlilik içi doğurganlık hızı ve 21 evlenme endeksleri, Türkiye 2008 Tablo 1.6. Gebeliği önleyici yöntem kullanımı oranlarındaki değişim 22 Tablo 1.7. Alt nüfus gruplarına göre gebeliği önleyici yöntem kullanımı, 23 Türkiye 2008 Tablo 1.8. Yöntem başarısızlık hızlarındaki değişim, 1993 ve Tablo 1.9. Yöntem kullanım oranı, başarısızlık hızları, yöntem etkililik 25 dereceleri ve gebeliği önleyici yöntem kullanımı endeksleri, Türkiye 2008 Tablo Toplam isteyerek düşük hızları ve isteyerek düşük endeksleri, 27 Türkiye 2008 Tablo Ortanca gebelik riski altında olmama süreleri ve doğum sonrası 28 geçici kısırlık endeksleri, Türkiye 2008 Tablo Ara değişken endekslerinin doğurganlık düşüşüne yüzdelik katkıları, 30 Türkiye 2008 Tablo Ara değişken endekslerinin doğurganlık düşüşüne göreli katkıları, 31 Türkiye 2008 Tablo Ara değişkenlerdeki değişim, Tablo 2.1. Halen evli ve herhangi bir yöntem kullanan kadınların bireysel özellikleri ile kullanılan erkek ve kadın yöntemleri yüzdesi, Türkiye 2008 Tablo 2.2. Halen evli ve herhangi bir yöntem kullanan kadınların eşlerinin bireysel özellikleri ile kullanılan erkek ve kadın yöntemleri yüzdesi, Türkiye 2008 Tablo 2.3. Halen evli ve herhangi bir yöntem kullanan kadınların evliliklerine ilişkin özellikler ile kullanılan erkek ve kadın yöntemleri yüzdesi, Türkiye 2008 Tablo 2.4. Halen evli ve herhangi bir yöntem kullanan kadınların yaşadıkları yer ve hanehalkı özellikleri ile kullanılan erkek ve kadın yöntemleri yüzdesi, Türkiye 2008 Tablo 2.5. Halen evli ve herhangi bir yöntem kullanan kadınların geri çekme yöntemini kullanmalarını etkileyen faktörler, Türkiye 2008 Tablo 2.6. Halen evli ve herhangi bir yöntem kullanan kadınların kondom kullanmalarını etkileyen faktörler, Türkiye 2008 Tablo 3.1. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda gerçekleşen son doğumlar için bakım almayan, yeterli ve yetersiz doğum öncesi bakım (DÖB) alan kadınların yerleşim yeri, beş bölge, NUTS1 bölgeleri ve hanehalkı refah düzeyine göre dağılımı, Türkiye İçindekiler, Tablolar ve Şekiller Dizini v

10 Tablo 3.2. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda gerçekleşen son canlı doğumlar için bakım almayan kadınlar ile yeterli ve yetersiz doğum öncesi bakım (DÖB) alan kadınların eğitim, çalışma durumu, çalışılan sektör ve sağlık güvencesine göre dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 3.3. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda gerçekleşen son doğumlar için bakım almayan, yeterli ve yetersiz doğum öncesi bakım (DÖB) alan kadınların anne olma yaşı, doğum sırası, evlilik kararı, evlilik biçimi, başlık parası ve eşle akrabalığa göre dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 3.4. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda canlı doğumu olan ve son doğumda DÖB almış olan kadınların DÖB ın içeriğine ve temel özelliklere göre yüzdesi, Türkiye 2008 Tablo 3.5. Çok değişkenli analizlerde kullanılan modeller ve modellerde yer alan değişkenler Tablo 3.6. Lojistik regresyon sonuçlarına göre doğum öncesi bakımın belirleyicileri Tablo 3.7. Lojistik regresyon sonuçlarına göre yetersiz doğum öncesi bakımın belirleyicileri Tablo 4.1. Lojistik analizlerde kullanılan açıklayıcı değişkenler ve referans kategorileri Tablo 4.2. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan son canlı doğumda doğum sonrası bakımın doğumun yapıldığı yere, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 4.3. T.C. Sağlık Bakanlığı sınıflandırmasına göre araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan son canlı doğumların doğum sonrası ilk sağlık kontrolünün doğumdan ne kadar zaman sonra yapıldığına, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 4.4. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan son canlı doğumların doğum sonrası ilk sağlık kontrolünün doğumdan ne kadar zaman sonra yapıldığına, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 4.5. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan son canlı doğumların doğum sonrası ilk sağlık kontrolünü yapan kişiye, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 4.6. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan doğum sonrası bakımı olan son canlı doğumların doğum sonrası ilk sağlık kontrolünün yapıldığı yere, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye vi İçindekiler, Tablolar ve Şekiller Dizini

11 Tablo 4.7. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan son canlı doğumların doğum sonrası bakım sayısına, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 4.8. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan doğum sonrası bakımı olan son canlı doğumların doğum sonrası bakımda verilen bilgilere, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzdesi, Türkiye 2008 Tablo 4.9. Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan doğum sonrası bakımı olan son canlı doğumların doğum sonrası bakımın içeriğine, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzdesi, Türkiye 2008 Tablo T.C. Sağlık Bakanlığı sınıflandırmasına göre araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan son canlı doğumların bebeğin doğum sonrası ilk sağlık kontrolünün doğumdan ne kadar zaman sonra yapıldığına, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan son canlı doğumların bebeğin doğum sonrası ilk sağlık kontrolünün doğumdan ne kadar zaman sonra yapıldığına, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan son canlı doğumların bebeğin doğum sonrası ilk sağlık kontrolünü yapan kişiye, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan doğum sonrası bakımı olan son canlı doğumların bebeğin doğum sonrası ilk sağlık kontrolünün yapıldığı yere, temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan doğum sonrası bakımı olan ve olmayan son canlı doğumların bebeğin doğumda tartılma, topuk kanı alınma ve temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzdesi, Türkiye 2008 Tablo Araştırma tarihinden önceki son beş yılda yapılan kadın veya bebeğin doğum sonrası bakımı olan son canlı doğumların doğum sonrası bakım için sağlık hizmetlerine para ödenmesine ve temel demografik ve sosyoekonomik özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo Lojistik regresyon sonuçlarına göre annenin doğum sonrası bakım almasının belirleyicileri Tablo Lojistik regresyon sonuçlarına göre bebeğin doğum sonrası bakım almasının belirleyicileri Tablo 5.1. Temel özelliklere göre araştırma tarihinden önceki son beş yıl içinde sağlık kuruluşunda yapılan normal doğumların ve sezaryen doğumların temel özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye İçindekiler, Tablolar ve Şekiller Dizini vii

12 Tablo 5.2. Bazı temel özelliklere göre araştırma tarihinden önceki son beş yılda sağlık kuruluşunda yapılan normal doğumların ve sezaryen doğumların yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 5.3. Doğum özelliklerine göre araştırma tarihinden önceki son beş yıl içinde sağlık kuruluşunda yapılan normal doğumların ve sezaryen doğumların yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 5.4. Seçilmiş bazı sosyo kültürel özelliklere göre araştırma tarihinden önceki son beş yılda sağlık kuruluşunda yapılan normal doğumların ve sezaryen doğumların yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo 5.5. Çok değişkenli analizlerde kullanılan modeller ve modelde yer alan bloklar Tablo 5.6. Lojistik regresyon sonuçlarına göre sezaryen ile doğum yapmanın belirleyicileri Tablo 6.1. Hanehalkı özelliklerine göre 0 4 yaş çocukların ortalama ağırlık ve boyları, Türkiye 2008 Tablo 6.2. Annenin sosyo demografik ve biyo demografik özelliklerine göre 0 4 yaş çocukların ortalama ağırlık ve boyları, Türkiye 2008 Tablo 6.3. Biyo demografik özelliklerine göre 0 4 yaş çocukların ortalama ağırlık ve boyları, Türkiye 2008 Tablo 6.4. Hanehalkı özelliklerine göre 0 4 yaş çocukların beslenme durumu, Türkiye 2008 Tablo 6.5. Annenin sosyo demografik ve biyo demografik özelliklerine göre 0 4 yaş çocukların beslenme durumu, Türkiye 2008 Tablo 6.6. Biyo demografik özelliklerine göre 0 4 yaş çocukların beslenme durumu, Türkiye 2008 Tablo 6.7. Hanehalkı özelliklerine göre annelerin ortalama boy ve ağırlıkları, Türkiye 2008 Tablo 6.8. Sosyo demografik özelliklerine göre annelerin ortalama boy ve ağırlıkları, Türkiye 2008 Tablo 6.9. Biyo demografik özelliklerine göre annelerin ortalama boy ve ağırlıkları, Türkiye 2008 Tablo Hanehalkı özelliklerine göre annelerin beden kitle endeksleri, Türkiye 2008 Tablo Sosyo demografik özelliklerine göre annelerin beden kitle endeksleri, Türkiye 2008 Tablo Biyo demografik özelliklerine göre annelerin beden kitle endeksleri, Türkiye 2008 Tablo Çocuklarda yetersiz beslenme ve çocuklarda obezite için oluşturulan lojistik regresyon modellerinde kullanılan bağımsız değişkenler Tablo Lojistik regresyon sonuçlarına göre çocuklarda kronik beslenme yetersizliğinin belirleyicileri, Türkiye 2008 Tablo Lojistik regresyon sonuçlarına göre çocuklarda obezitenin belirleyicileri, Türkiye 2008 Tablo Annelerde obezite için oluşturulan lojistik regresyon modellerinde kullanılan bağımsız değişkenler viii İçindekiler, Tablolar ve Şekiller Dizini

13 Tablo Lojistik regresyon sonuçlarına göre annelerde obezitenin 222 belirleyicileri, Türkiye 2008 Tablo 7.1. Türkiye de aile yapısının değişimi, 1978, 1998 ve Tablo 7.2. Türkiye de aile yapısının değişimi, Tablo 7.3. Türkiye de bölge ve yerleşim yerine göre aile yapısının değişimi, ve 2008 Tablo 7.4. Türkiye de aile yapılarına göre geniş yaş gruplarının dağılımı ve 252 ortalama yaş, Türkiye 2008 Tablo 7.5. Aile yapısına göre hanedeki yaşlı sayısı, Türkiye Tablo 7.6. Aile yapısına göre ortalama yaşlı sayıları, Türkiye Tablo 7.7. Yaşlıların yaş gruplarına göre temel sosyo demografik özellikleri, 257 Türkiye 2008 Tablo 7.8. Yaşlıların yaş gruplarına göre temel sosyo ekonomik özellikleri, 259 Türkiye 2008 Tablo 7.9. Yaşlıların cinsiyete göre sağlık durumunun yüzde dağılımı, 260 Türkiye 2008 Tablo Yaşlıların yaş gruplarına göre sağlık durumunun yüzde dağılımı, 261 Türkiye 2008 Tablo Yaşlıların yaşam kalitesi göstergelerinin cinsiyete ve yapabilirlik 263 derecesine göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo Yaşlıların yaşam kalitesi göstergelerinin yaş gruplarına ve 264 yapabilirlik derecesine göre yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Tablo Yaşlıların yaşam kalitesi endeksinin oluşturulmasında kullanılan 265 değişkenler ve bu değişkenlerin kategorilerinin aldığı değerler Tablo Basit yaşam kalitesi endeks değerlerinin cinsiyet ve yaş grubuna 266 göre yüzde dağılımı ve ortalama endeks değerleri, Türkiye 2008 Tablo Temel bileşenlerin öz değerleri ve açıkladıkları değişkenliğin 267 yüzdesi, Türkiye 2008 Tablo Temel bileşenler ile değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları, 268 Türkiye 2008 Tablo Değişkenlerin temel bileşenlerdeki ağırlıkları ve ağırlıkların yönü, 269 Türkiye 2008 Tablo Yaşlıların yaşam kalitesi seviyesinin sosyo demografik değişkenlere 271 göre yüzde dağılımı ve ortalama faktör puanları, Türkiye 2008 Tablo Yaşlıların yaşam kalitesi seviyesinin sosyo ekonomik değişkenlere 272 göre yüzde dağılımı ve ortalama faktör puanları, Türkiye 2008 Tablo Çok değişkenli analizlerde kullanılan modeller ve modellerde yer 274 alan değişkenler Tablo Lojistik regresyon sonuçlarına göre yaşlılar arasındaki düşük yaşam 277 kalitesinin belirleyicileri Tablo EK 1.1. TNSA 2008'den özet göstergeler 285 Tablo EK 2.1. TNSA 2003 ve TNSA 2008 de bölgelere göre hedef ve tamamlanmış 288 hanehalkı görüşme sayıları İçindekiler, Tablolar ve Şekiller Dizini ix

14 Şekiller Sayfa no Şekil 1.1. Türkiye de doğurganlık dönüşümünün aşamaları, Şekil 1.2. Bongaarts ın ara değişkenler modeli 15 Şekil 1.3. Toplam isteyerek düşük hızlarındaki değişim, Şekil 1.4. Alt nüfus gruplarında doğurganlık dönüşümü, Türkiye Şekil 2.1. Kadınların ve erkeklerin kullandığı gebeliği önleyici yöntemlerdeki 48 değişim, Şekil 3.1. Sağlık personelinden doğum öncesi bakım almanın yaygınlığındaki 73 değişim, Şekil 3.2. Yeterli doğum öncesi bakım almanın yaygınlığındaki değişim, Şekil 4.1. Doğum sonrası bakım almama oranı toplam içinde doğum sonrası 111 bakım almama oranından fazla olan nüfus grupları Şekil 4.2. Bebeğin doğum sonrası bakım almama oranı toplam içinde bebeğin 132 doğum sonrası bakım almama oranından fazla olan nüfus grupları Şekil 5.1. Sezaryen ile gerçekleşen doğumların yüzdesindeki değişim, Şekil 6.1. Çocuklarda yetersiz beslenme, Şekil 6.2. Annelerde kronik yetersiz beslenme, zayıflık ve obezite, Şekil 6.3. Annelerde beden kitle endeksi, Şekil 7.1. Nüfusun yaş yapısının değişimi, Şekil 7.2. Nüfusun geniş yaş gruplarına göre değişimi, Şekil 7.3. Bağımlılık oranlarının değişimi, Şekil 7.4. Hanehalkı yapısının yüzde dağılımı, Türkiye Şekil 7.5. Aile yapısına göre (7 li sınıflama) hanehalkı üyelerinin yaşlara göre 253 yüzde dağılımı, Türkiye 2008 Şekil 7.6. Aile yapısına göre (3 lü sınıflama) hanehalkı üyelerinin yaşlara göre yüzde dağılımı, Türkiye x İçindekiler, Tablolar ve Şekiller Dizini

15 Bölüm 1 Türkiye de Doğurganlığın Dönüşümü: Alt Nüfus Gruplarındaki Farklılaşmalar Mehmet Ali Eryurt 1, Tuğba Adalı 2 ve Emel Şahin 3 Özet Türkiye de doğurganlık seviyesi artık yenilenme düzeyine çok yakın bir seviyeye kadar gerilemiştir. Türkiye genelinde doğurganlık dönüşümü süreci tamamlanmak üzeredir. Bu çalışmada Türkiye genelinde yaşanan doğurganlık dönüşümü sürecini tarihsel olarak değerlendirmek ve günümüzde alt nüfus gruplarının içerisinde bulundukları doğurganlık geçişi aşamasını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca sosyo ekonomik, kültürel, yapısal faktörlerin doğurganlık üzerindeki etkisi Poisson regresyon metodu ile analiz edilmiş; gebeliği önleyici yöntem kullanımı, evlenme, istemli düşük, doğum sonrası geçici kısırlık gibi ara değişkenlerin doğurganlık üzerindeki etkileri ise analitik demografik tekniklerden birisi olan Bongaarts metodu ile incelenmiştir. Alt nüfus gruplarının toplam doğurganlık hızları karşılaştırıldığında, sosyal güvenceli bir işte çalışan, lise veya üzeri eğitime sahip olan, ülkenin batısında yaşayan alt nüfus gruplarının ortalama olarak 2 den az çocuğa sahip oldukları ve Geçiş Sonrası aşamada bulundukları; öte yandan ülkenin doğusunda yaşayan, eğitimi yetersiz olan alt nüfus gruplarının 3 ten fazla çocuğa sahip oldukları ve halen Orta Geç Geçiş aşamasında bulundukları görülmüştür. Poisson regresyon analizi sonuçları, özellikle Geçiş Sonrası aşamada bulunan alt nüfus gruplarının bir fazla çocuğa sahip olma olasılıklarının belirgin bir şekilde daha az olduğunu ortaya koymuştur. Bongaarts metodu uygulandığında en etkili ara değişkenin gebeliği önleyici yöntem kullanımı olduğu, bunu evliliklerin ertelenmesinin izlediği, isteyerek düşük ve emzirmenin etkisinin ise sınırlı olduğu görülmüştür. Summary Fertility Transition in Turkey: Sub population Variations Fertility level in Turkey has almost reached the replacement level. Fertility transition process in Turkey is about to be completed. In this study, it has been aimed to evaluate fertility transition process in Turkey in a historical manner and to determine the stage of fertility transition among sub population groups. The study also analyzes the impact of social, economic and cultural factors on fertility levels applying Poisson regression method and examines the impact of proximate determinants such as contraceptive use, marriage, induced abortion and postpartum insusceptibility on fertility levels, using the Bongaarts method which is one the analytical demographic techniques. Comparison of total fertility rates indicated that women working with social security, women having high school and higher education, women living at the western parts of the country have less than 2 children and they are at the Post Transition stage. On the other hand, women living at the eastern part of the country, uneducated women have more than three children and they are still at the Mid late transition stage. Poisson regression analysis revealed that the probability of having additional children is significantly lower especially among sub population groups which are at the Post transition stage. The application of the Bongaarts method indicated that the most influential proximate determinant is contraceptive use and the second is postponement of marriage. The influence of induced abortion and portpartum insusceptibiliy is limited. 1 Dr., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 2 Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 3 Dr., Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğurganlığın Dönüşümü 1

16 1.1. Giriş Türkiye de doğurganlık seviyesi yenilenme düzeyine çok yakın bir noktaya kadar inmiştir. Kadın başına ortalama 6 7 çocuğun düştüğü 1950 li yıllardan itibaren azalmaya başlayan doğurganlık hızı, 1970 li yıllarla birlikte ivme kazanarak düşmeye devam etmiştir. Ülke genelinde yapılan en son nüfus araştırması olan, 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA 2008) sonuçlarına göre toplam doğurganlık hızı 4, yenilenme düzeyinin biraz üzerinde, 2.16 olarak ölçülmüştür. Hatta bölgesel düzeyde bakıldığında beş bölgenin üçünde, Batı, Güney ve Kuzey Anadolu bölgelerinde, toplam doğurganlık hızı yenilenme düzeyinin de altına düşmüştür (HÜNEE, 2009). Ülke genelinde doğurganlık yenilenme düzeyine kadar inmiş olsa da, alt nüfus gruplarına bakıldığında doğurganlık düzeylerinin büyük farklılıklar sergilemeye devam ettiği görülmektedir. Ülkenin batısında kadın başına ortalama 1.75 çocuk düşerken, doğusunda 3.25 çocuk düşmektedir. Eğitimi olmayan veya ilkokulu bile bitirmemiş kadınlar arasında ortalama çocuk sayısı 3.37 iken, lise veya üzeri eğitimi olan kadınlar ortalama 1.47 çocuğa sahip olmaktadırlar. Refah düzeyi en yüksek yüzde 20 lik hanelerde yaşayan kadınlar ortalama 1.38 çoçuk yaparlarken, en yoksul yüzde 20 lik hanelerde yaşayan kadınlar ortalama 3.38 çocuk yapmaktadırlar. Doğurganlık düşüşü farklı alt nüfus gruplarında, değişik zamanlarda başlamış ve farklı hızlarda seyretmiştir. Günümüzde de alt nüfus gruplarının doğurganlık düzeyleri önemli farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla alt nüfus grupları demografik geçiş sürecinin ve bunun bir parçası olarak doğurganlık geçişinin farklı aşamalarındadır. Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinden itibaren başlamış olan, Cumhuriyet in kuruluşu ile birlikte ivme kazanan modernleşme sürecinin, ülkenin bütününe yayılmasında, alt nüfus gruplarına sirayet etmesinde önemli sıkıntılar yaşanması nedeniyle modernleşme süreci sonucunda ortaya çıkması beklenen demografik yakınsamanın henüz yeterli ölçüde yaşanmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın temel olarak üç amacı bulunmaktadır: (1) Türkiye genelinde yaşanan doğurganlık dönüşümü sürecini değerlendirmek ve günümüzde alt nüfus gruplarının doğurganlık dönüşümü sürecinin hangi aşamasında olduklarını tespit etmek. (2) Sosyoekonomik, kültürel faktörlerin doğurganlık düzeyi üzerindeki etkilerini, çoklu analiz yöntemi ile ölçerek her bir faktörün doğurganlık düzeyi üzerindeki net etkisini ortaya çıkarmak. Doğurganlık düzeyinin belirleyicileri, yaşlarındaki kadınların toplam sahip oldukları çocuk sayısının Poisson regresyon metodu ile analiz edilmesi suretiyle belirlenmektedir. (3) Alt nüfus gruplarının doğurganlık düzeylerini düşürme stratejilerini belirlemek. Alt nüfus gruplarının doğurganlıklarını düşürme stratejileri Bongaarts modeli kullanılarak belirlenecektir. Model, doğurganlığın gerçekleşebilecek maksimum seviyesi ile gözlemlenen seviyesi arasındaki farkı temel olarak dört ara değişken ile (gebeliği önleyici yöntem kullanımı, evlilik, istemli düşük ve doğum sonrası geçici kısırlık) açıklamaktadır. 4 Toplam doğurganlık hızı, mevcut yaşa özel doğurganlık hızlarına sahip olacak bir kadının, doğurganlık dönemini tamamladığında yapmış olacağı toplam canlı doğum sayısını ifade eden bir göstergedir. 2 Doğurganlığın Dönüşümü

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr.

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Mehmet Ali Eryurt 16 Eylül 2010 / Hilton

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalkı ve kişi görüşmelerinin sonuçları...15 BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalkı

Detaylı

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt Ar. Gör. Ayşe Abbasoğlu Özgören Ar. Gör. Zehra Yayla Melek Özgür Duman 0 Eylül 205, Hilton Hotel, Ankara Neden Kadın

Detaylı

İsmet Koç ve Erhan Özdemir

İsmet Koç ve Erhan Özdemir DOĞURGANLIK 4 İsmet Koç ve Erhan Özdemir Bu bölüm, günümüzdeki ve tamamlanmış doğurganlığın düzeyi, örüntüsü ve değişimi ve ilgili göstergeleri incelemenin yanında, doğum aralıklarını, doğurganlığa başlama

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı Araştırmanın Tanıtımı ve Metodoloji Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 2 Aralık 2014, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Kurumsal Yapı TNSA-2013 TÜBİTAK

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI Prof. Dr. Sabahat Tezcan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 8 Ekim 2004 - Ankara HANEHALKI ÖZELLİKLERİ Nüfus halen genç yapıda (%29, 15 )

Detaylı

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz ÖNEKLEME HATALAI EK C A. Sinan Türkyılmaz Örneklem araştırmalarından elde edilen kestirimler (estimates) iki tip dan etkilenirler: (1) örneklem dışı lar ve (2) örneklem ları. Örneklem dışı lar, veri toplama

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

Doğal Nüfus Artış Hızı

Doğal Nüfus Artış Hızı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye nin Demografik Dönüşümü Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne Çocuk Sağlığı ve Beşş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler: 1968 20088 Binde 50 45 40 35 30

Detaylı

TANITIM VE METODOLOJİ

TANITIM VE METODOLOJİ TANITIM VE METODOLOJİ Yrd.Doç.Dr. A. Sinan Türkyılmaz Arş.Gör. Tuğba Adalı 19 Kasım 2009 Grand Zorlu Otel Trabzon TNSA-2008 TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Detaylı

TNSA-2003 TANITIM ve METODOLOJİ Bölge Toplantısı-VII

TNSA-2003 TANITIM ve METODOLOJİ Bölge Toplantısı-VII TNSA-2003 TANITIM ve METODOLOJİ Bölge Toplantısı-VII Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 01 Temmuz 2005 - TRABZON Niçin araştırma? Yaşamsal kayıt sistemimizden

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Ön Rapor Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış Ders 8 : Doğumlar Doç. Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ddanis@gsu.edu.tr Ders 8 : Doğumlar Bu derste ele alınacak konular -

Detaylı

Doğal Nüfus Artış Hızı

Doğal Nüfus Artış Hızı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye nin Demografik Dönüşümü Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne Çocuk Sağlığı ve Beşş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler: 1968 20088 Binde 50 45 40 35 30

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 16 Haziran 2005 - KARS Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 Banu Akadlı Ergöçmen ve Yadigar Coşkun Anne ve çocuk sağlığı açısından önemli bir konu olan doğum öncesi bakım ve doğuma yardıma ilişkin olarak TNSA-2003 den elde

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması Doğurganlık Aile Planlaması Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler Düşükler ve Ölü Doğumlar Doğurganlık Tercihleri

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 Attila Hancıoğlu ve Banu Akadlı Ergöçmen Bu bölümde, Türkiye de kadınların durumuna ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde yer alan bilgiler, üreme

Detaylı

TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ

TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Population Studies, 2004, 26, 35-44 35 TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ Temel amacı, nüfusa

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 Sabahat Tezcan ve Elif Kurtuluş Yiğit Bu bölümde 12-23 aylık çocukların aşılanması, beş yaş altı çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonunun varlığı ve evlenmiş kadınların

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış Ders 7 : Türkiye de Demografik Dönüşüm Doç. Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ddanis@gsu.edu.tr Ders 7 : Türkiye de Demografik

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Bebek Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler

Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Bebek Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bu yazı Türkiye de son 5

Detaylı

TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Nüfus Projeksiyonu

TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Nüfus Projeksiyonu T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Nüfus Projeksiyonu Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Temmuz, 2013 1 İçindekiler Giriş... 3 Yöntem...

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ANNE ÖLÜMLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ANNE ÖLÜMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ANNE ÖLÜMLERİ Dr. İbrahim PADIR İstanbul, 2015 Kavramlar ve Tanımlar Gebeliğe bağlı ölüm, bir kadının gebelik süresince, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde

Detaylı

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 Turgay Ünalan ve Sutay Yavuz Bu bölümde gebeliği önleyici yöntemlere olan talebin belirlenmesine yönelik olarak sorulan sorular incelenmektedir. Cevaplayıcı başka çocuk sahibi

Detaylı

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Şebnem BEŞE CANPOLAT, PhD Dördüncü Nüfusbilim Kongresi 6 Kasım 2015 Ankara Sunumun içeriği Nüfusun yaşlanması ne demek? Nüfus

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

07.11.2014. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler

07.11.2014. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 2. Hafta ( 22 26 / 09 / 2014 ) 1.) KADIN ve ANASAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ve ALINACAK ÖNLEMLER 2.) KADIN ve ANA SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER Slayt No: 2

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü Cinsiyete göre çocuk nüfusu, 214 9.. Türkiye nüfusunun %29,4 ünü çocuk nüfusu oluşturmaktadır. 8.. 77 695 94 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 22 838 482 (%29,4) 11 725 257 (%15,1) 11 113 225 (%14,3) Türkiye

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI Ülkemizde, sonuncusu 2000 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 14 Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır. Sayımlarda, nüfusun

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Lisans (1999), Sosyoloji, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Lisans (1999), Sosyoloji, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt (Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2013) EĞİTİM Lisans (1999), Sosyoloji, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Yan Dal (1997), Biyoloji, Ortadoğu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR SEÇENEK: TIBBİ DÜŞÜKLER

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR SEÇENEK: TIBBİ DÜŞÜKLER TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR SEÇENEK: TIBBİ DÜŞÜKLER Dünyada Her 1 dakikada: 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın istenmeyen veya planlanmayan gebelikle karşılaşmakta, 110 kadın gebelikle ilgili komplikasyon yaşamakta,

Detaylı

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 1-12 BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 Şepnem Taşkın* Nazlı Atak** ÖZET Bu

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan

Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan AİLE PLANLAMASI 5 Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan Bu bölümde gebeliği önleyici bilgisi, tutum ve davranışları ile ilgili TNSA- 2003 sonuçları sunulmaktadır. Bölümde öncelikle farklı gebeliği

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

Türkiye de beş yaş altında gerçekleşen ölümlerin zamanlamasının ve sayısal büyüklüğünün değişimi:

Türkiye de beş yaş altında gerçekleşen ölümlerin zamanlamasının ve sayısal büyüklüğünün değişimi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 39-44 Derleme Türkiye de beş yaş altında gerçekleşen ölümlerin zamanlamasının ve sayısal büyüklüğünün değişimi: 1978-2008 İsmet Koç 1, Mehmet Ali Eryurt

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması. Ulusal Toplantısı. 8 Aralık 2006 Ankara

Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması. Ulusal Toplantısı. 8 Aralık 2006 Ankara Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması Ulusal Toplantısı 8 Aralık 2006 Ankara Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması Ulusal Toplantısı 8 Aralık 2006 Ankara Araştırma Sonuçları Doç Dr. İsmet Koç Kavramlar

Detaylı

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 10 ŞEKİLLER... 14 KISALTMALAR... 16 ÖN SÖZ... 19 SUNUŞ... 23 BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 Bölüm 1. Giriş İlknur Yüksel-Kaptanoğlu ve Ş. Arm ağan Tarım 31 1.1. Kadına yönelik şiddetle

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

Sayı: 2015-18 / 23 Ekim 2015 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kadınlarda Evlilik Öncesi ve Sonrası Çalışma Durumu Arasındaki İlişki

Sayı: 2015-18 / 23 Ekim 2015 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kadınlarda Evlilik Öncesi ve Sonrası Çalışma Durumu Arasındaki İlişki EKONOMİ NOTLARI Türkiye de Kadınlarda Evlilik Öncesi ve Sonrası Çalışma Durumu Arasındaki İlişki Ayşe Arzu Yavuz Devrim Yavuz Özet: Bu çalışmada Türkiye deki kadınlarda evlilik öncesi ve sonrası çalışıp

Detaylı

Araştırma Notu 14/162

Araştırma Notu 14/162 p Araştırma Notu 14/162 4 Şubat 2014 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI ARTIYOR Seyfettin Gürsel * ve Melike Kökkızıl ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Marjinal Tablo (Sıklık Tablosu) Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek 31.03.2014 YATIRIMSIZ BÜYÜME Seyfettin Gürsel*, Zümrüt İmamoğlu, ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013

Detaylı

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S1 Üreme Sağlığı Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S6 Üreme Sağlığına Yönelme Bükreş konferansı (1974) II. Nüfus Konferansı (1984 Meksika) Kadın ve çocuklara

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

ENFLASYON YOKSULU VURUYOR. Yönetici özeti

ENFLASYON YOKSULU VURUYOR. Yönetici özeti Araştırma Notu 10/68 26 Mart 2010 ENFLASYON YOKSULU VURUYOR Seyfettin Gürsel * ve Onur Altındağ ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon sepeti ağırlıklandırması

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı