Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi"

Transkript

1 ANTANDROS NEKROPOLİSİ HELLENİSTİK DÖNEM MEZAR TİPLERİ Kahraman YAĞIZ * Özet Bu makalede Antandros nekropolisinin yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda açığa çıkarılan Hellenistik dönemin mezar tipleri genel hatlarıyla değerlendirilmiştir. Bu döneme tarihlenen 43 kremasyon, 25 çatı kiremidi mezar, 20 basit toprak gömü, 5 sunak mezarlar, 5 taş lahit mezar, 2 dairesel planlı mezar ile 1 amphoradan oluşan yedi faklı tipte mezar tespit edilmiştir. Hellenistik dönemin en fazla rağbet gören mezar tipi kremasyonlardır. Bir önceki döneme oranla sayılarında büyük bir artış gözlenen kremasyonların bu artışı, Büyük İskender in bölgeye gelişi ve değişen demografik dengenin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Yine bu dönemin sayıca fazla olan mezar tiplerinden çatı kiremidi ve basit toprak gömülerden, basit toprak gömüler gelir seviyesi düşük bireyler için tercih edilen mezar türüdür. Dönemin en dikkat çeken gömü tipleri ise, sunak mezarlar ve dairesel planlı mezarlardır. Lahitler, klasik dönemin tercih edilen mezar tipi olup, sayıları çok fazla olmamakla beraber erken Hellenistik dönemde yetişkinler için tercih edilen tiptir. Fetus veya yeni doğmuş bir bebek için kullanıldığı düşünülen amphora ise, bu dönemde tek örnek ile temsil edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Antandros, nekropolis, Hellenistik, kremasyon, inhumasyon, sunak. THE GRAVE TYPES SEEN IN ANTANDROS NECROPOLIS IN THE HELLENISTIC PERIOD Abstract In this article, the Hellenistic graves uncovered in the excavations of Antandros Necropolis between the years of have been assessed in general. Forty three cremations, 25 tile-graves, 20 simple inhumations, five graves with altar, five sarcophagi, two circle shaped graves and one amphora grave were determined as seven different types of burials during this period. Cremation ranked first among the burial types seen in the Hellenistic period. The increase in the number of the cremations may be due to Alexander the Great s arriving in the Asia Minor and the changes in the demographic structure. According to their frequencies, roof tile graves and simple inhumations were the second and inhumations were preferred by the individuals with low incoming. The graves with altar and circle shaped graves were the most remarkable ones in this period. Sarcophagi were appeared as the favorite type in Classical period for adults in early Hellenistic Period. The amphora grave, which was for fetuses or new-born babies was represented with only one sample in this period. Keywords: Antandros, necropolis, Hellenistic, cremation, inhumation, altar. GİRİŞ Troas bölgesinin önemli yerleşimlerinden biri olan Antandros, Balıkesir ili, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesinin sınırları içinde yer alır. Kent, Edremit Körfezi nin kuzeyinde, İda Dağı nın güney eteklerinde, Altınoluk beldesinin 2.5 km. doğusunda, denize dik inen 215 m. rakımlı Kaletaşı Tepesi nin zirve ve * Arş. Gör., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 136

2 batı yamaçlarına konumlanmıştır 1. Konum olarak, Aiolis bölgesini Troas a bağlayan karayoluna hâkim stratejik bir noktada kurulmuştur. Antandros kentinin stratejik konumunun yanında, antik kaynaklardan edinilen bilgilerden kentin kereste ticaretinde önemli bir merkez olduğu ve aynı zamanda tersaneleri ile ünlü olduğu anlaşılmaktadır 2. Kentin lokalizasyonuna yönelik ilk çalışmalar 1842 yılında bölgeyi ziyaret eden H. Kiepert tarafından yapılmıştır 3. Kiepert, Avcılar köyünde bulduğu bir yazıttan hareketle kentin yerini belirlemiştir. Kiepert, 1881 yılında Fabricius ile birlikte bir önceki seferle aynı güzergâh üzerinde bölgeyi ikinci ziyaretinde Antandros isminin geçtiği ikinci bir yazıta daha rastlar ve kentin lokalizasyonu konusunda görüşlerinin doğruluğunu kanıtlanmış olur. Söz konusu yazıt daha sonra Schliemann tarafından da görülmüştür. Antandros daha sonraları J.M. Cook tarafından biri 1959, diğeri 1968 olmak üzere iki kere ziyaret edilmiştir. Cook, araştırmaları neticesinde yerleşimin tepenin batı yamaçlarında bulunduğunu belirtmiştir 4. Nekropolisin belirlenmesine ilişkin ilk çalışmalar ise Leaf tarafından gerçekleştirilmiştir 5. Antandros un yer aldığı Kaletaşı tepesinin batı bölümünde bazı mezarların tarla sahibi köylüler tarafından açıldığını öğrenen Leaf, kentin nekropolisinin bu alanda olduğuna kanaat getirmiştir yılında bölgenin imara açılmasıyla başlayan inşa faaliyetleri sırasında bugün Melis Sitesi nin yer aldığı alanda mezarlara rastlanmış ve yılları arasında aralıklarla Bursa Müzesi tarafından kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, nekropolisin İ.Ö. 7. yüzyıldan İ.Ö. 2. yüzyıla kadar kesintisiz bir kullanıma sahip olduğu ortaya koymuştur 6. Balıkesir Müzesi başkanlığında Ege Üniversitesi bilimsel sorumluluğunda 2001 yılında başlayan sistemli kazılarda çalışılan alanlardan biri de nekropolis sektörüdür. Nekropolis, yerleşimin yer aldığı Kaletaşı tepesinin yaklaşık 400 m. batısında, sahil şeridi ile ona paralel olarak uzanan tepe arasındaki yaklaşık 50 m. genişliğindeki yamaç ve düzlükte yer alır 7. Çalışmalara Melis Sitesi nin doğu sınırında başlanmış ve 2008 yılı itibarıyla 277 mezar tespit edilmiştir. Daha önce Bursa Müzesi tarafından gerçekleştirilen kazılarda nekropolisin İ.Ö. 7. yüzyıldan İ.Ö. 2. yüzyıla yaklaşık 500 yıl kesintisiz kullanıldığı belirtilmiş, son dönem kazıları ile birlikte nekropolisin İ.Ö. erken 7. yüzyıldan Hellenistik dönemin sonuna kadar, yani yaklaşık 700 gibi uzun bir süre kesintisiz kullanıldığı anlaşılmıştır. Nekropolisin bu kadar uzun süre kullanılabilmesinin nedeni, gömü alanının tepenin yamaçlarında yer almasıdır. Nekropolisin konumu, yapılan yeni gömülerin kısa sürede erozyon nedeniyle toprak atında kalmasına ve yeni gömülerin yapılanmasına olanak sağlamıştır. Ancak bu durum özellikle üst tabakalarda yeni gömülerin yapılması sırasında önceki gömülerin tahribatına ve bazı mezarların birkaç kez kullanılmasına neden olmuştur. 1 Gürcan POLAT, Antandros 2001 Kazıları, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı (27 31 Mayıs 2002), 2. Cilt, Ankara 2003, STRABON, Geographika (Türkçesi: Prof. Dr. A. Pekman) İstanbul, 2000, XIII.1.51; VERGİLİUS Aeneis, (Türkçesi: T. Uzel) Ankara (1998) III 6; THUKYDİDES, Peloponnesos Savaşı (Türkçesi: T. Gökçöl), İstanbul, 1976, IV Jhon Manuel COOK, The Troad, An Archaeological and Topographical Study, Cambridge, 1973, Jhon Manuel COOK, A.g.e., Walter, LEAF, Strabo on the Troad, Cambridge, 1923, Bedri YALMAN, Antandros Nekropolisi Kurtarma Kazısı, III. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (27 30 Nisan 1992), Ankara 1993, ; Öcal ÖZEREN-Funda ÜNAL-Ahmet ÜNER, Antandros Nekropolü 1995 Yılı Kurtarma Kazısı,, VII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (8 10 Nisan 1996), Ankara, 1997, Gürcan POLAT, Antandros Nekropolü Ölü Gömme Gelenekleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dergisi, III.-IV. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu Anadolu/Anatolia Ek Dizi No. 2, Ankara, 2008,

3 Bu çalışma, Antandros nekropolisinin son kültür katmanını oluşturan Hellenistik dönemin mezar tiplerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu döneme tarihlenen 43 kremasyon, 25 çatı kiremidi mezar, 20 basit toprak gömü, 5 sunak mezar, 5 taş lahit mezar, 2 dairesel planlı mezar ile 1 amphora mezardan oluşan yedi faklı tipte, toplam 101 adet mezar tespit edilmiştir. Sayılardan da anlaşılacağı üzere Hellenistik dönemde kremasyon gömülerin baskın gömü tipini oluşturduğu görülmektedir. Bu kremasyonların 20 âdetini birincil kremasyon, yani yerinde yakılmış, 23 âdetini ise ikincil kremasyonlar oluşturur. İkincil kremasyon, yanmış kemiklerin bir urne kabı içerisine toplanması sonucunda yapılan gömülerdir 8. Antandros nekropolisinde urne kabı olarak Hellenistik dönemde genellikle stamnos formunun tercih edildiği görülür (Resim 1) 9. Bu form, dinos benzeri düz ve geniş ağız tablalı, boyunsuz, ağızdan gövdeye keskin geçişli, ağzın hemen altından başlayarak genişleyen ve kaideye doğru daralan şişkin gövdeli, konik kaideli, ağzın hemen altından başlayan yatay çift kulpludur. Bazı örneklerde kulpların üstünde içbükey yivler yer alır (Resim 2). Stamnosların ağzı, kapak olarak kullanılan bir kâse ya da bir kiremit parçası ile kapatılmaktadır 10. Bazı örneklerde stamnosun içine bir veya iki unguentarium hediye olarak bırakılmıştır 11. Stamnosların yanı sıra khytra ve amphora da urne olarak kullanılan kaplardır. Birincil kremasyonlar, bireyin gömüleceği notada yakma işleminin gerçekleştirildiği mezarlardır. 217 numaralı mezar bu tarzda yapılmış mezarlar arasında iyi korunmuş örneklerden biridir (Resim 3) 12. Bu gömüde birey yakıldıktan sonra yanına bir bronz sikke, bir unguentarium, bir khytridion ve bronz objeler bırakılmıştır (Resim 4) 13. Daha sonra kremasyonun üstü oval çatı kiremitleri ile örtülmüş, etrafı orta boy şekilsiz taşlarla çevrildikten sonra, içi küçük moloz taşlarla doldurulmuştur Donna Carol KURTZ, Jhon, BOARDMAN, Greek Burial Customs, New York: Cornell University Press 1971, Antandros nekropolisindeki stamnos urne örnekleri için bkz. Gürcan POLAT-Yasemin POLAT, Antandros 2002 Yılı Kazıları, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı (26 31 Mayıs 2003), 1. Cilt, Ankara, 2004, 457, Resim 110; Gürcan POLAT- Yasemin POLAT, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, 5, Resim 21, 24; Kahraman YAĞIZ, Antandros Urneleri, İzmir, 2005, 44 47, Figür 11 14, Levha 10b ; Ayrıca stamnosların benzer örnekleri için bkz. Elsbeth B. DUSENBERY, Samothrace II, The Nekropoleis, The Nekropoleis and Catalogue of Burials, Princetone, New Jersey, 1998, , S155A 1, S155B 1, S180 1, S183 1; Rodney S. YOUNG, An Industrial District of Ancient Athens, Hesperia 20, 3, 1951, , Pl. 83; Abuzer KIZIL, Beçin Hellenistik Dönem Oda Mezarı, VI. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (24 26 Nisan 1995), Ankara, 1996, 257, Resim 7 8. Bu kapların ağzı profili Antandros örneklerinden faklıdır. 10 Bkz. Gürcan POLAT-Yasemin POLAT, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, 5, Resim 21, Kahraman YAĞIZ, Antandros Urneleri, İzmir, 2005, 45, Figür 11a, 112 no.lu mezar. 12 Antandros tan benzer örnek için bkz. Gürcan POLAT-Yasemin POLAT, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, 5, Resim 23; Dardanos nekropolisinde benzer bir örnek açığa çıkarılmıştır. Bu örnekte kremasyonun üzeri kiremitlerle kapatıldıktan sonra taşlarla örtülmemiştir. Bkz Turhan ÖZKAN, Dardanos Höyüğü-Nekropolü Kurtarma Kazısı, I. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (19 20 Nisan 1990), Ankara, 1991, Mezar hediyelerinden unguentariumun benzer örnekleri için bkz., Zerrin Aydın TAVUKÇU, Parion Nekropolü 2005 Yılı Buluntuları, Erzurum, 2006, 229, Kat. No. 114, Çizim No. 60; Elsbeth B. DUSENBERY, Samothrace II, The Nekropoleis, The Nekropoleis and Catalogue of Burials, Princetone, New Jersey, 1998, , sp1 1, sp Antandros nekropolisinde benzer şekilde yapılmış kremasyonlar için bkz. Gürcan POLAT-Yasemin POLAT, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, 5, Resim

4 Kremasyon mezarlar üzerinde yapılan antropolojik araştırmalar, Hellenistik dönemde kadın-erkek cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yetişkin bireylerin yakılarak gömüldüğünü, fetus, bebek ve erken çocukluk çağındaki bireylerin kremasyona tâbi tutulmadığını ortaya koymuştur 15. Çatı kiremidi mezarlar, genelde toprağa yatırılan bireyin üzerine üç sıra halinde altı stroterin karşılıklı çatılması, açıkta kalan baş ve ayakucu bölümlerinin de birer stroter ile kapatılmasıyla oluşturulmuştur. Kiremitlerin sayısı bireyin boyu ile orantılı olarak değişebilmektedir. Bu tarzda yapılmış mezarlara en iyi örnekler 32 ve 33 numaralı kiremit mezarlardır. Her ikisi de erişkin bireylere ait olan mezarlardan 32 numaralı, bir kadına ait olup, bireyin üzeri dört stroterin iki sıra halinde karşılıklı çatılmasıyla elde edilmiştir. Mezarın açıkta kalan baş ve ayak uçları birer stroter ile kapatılmıştır (Resim 5 ). 33 numaralı mezar ise altı stroterin üç sıra halinde karşılıklı çatılmasıyla oluşturulmuştur. Bu mezarın da açıkta kalan uçları birer stroter kapatılmıştır (Resim 6). Bazı çatı kiremidi mezarların yapımında yalnızca oval stroter kullanılırken, bir kısım mezarlarda hem düz hem de oval stroterin birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. 47 no.lu çatı kiremidi mezar, 3-4 yaşındaki bir çocuğa ait olup, sadece iki oval stroter ile yapılmıştır (Resim 7 ). Yere yatırılan oval stroterin üzerine birey yatırılmış, baş ve ayak uçlarına birer taş yerleştirilmiştir. Böylece üzerine kapatılmış olan stroterin bireye doğrudan teması önlenmiştir 16. Mezarın içinden, bireyin ağzına bırakılmış bir sikke ile ters çevrilerek bırakılmış öpüşen Psykhe ve Eros figürü ele geçmiştir (Resim 8). Yine farklı stroterlerin kullanıldığı başka bir örnek ise, 63 numaralı çatı kiremidi mezardır. Mezarın doğu ve batı kısa kenarları, iki düz stroter ile kapatılmış, orta bölümü ise üç oval stroter ile örtülmüştür (Resim 9). Erişkin bir erkek birey olduğu anlaşılan mezar sahibinin ağzında bronz bir sikke bulunmuştur 17. Antandros nekropolisindeki Hellenistik dönem çatı kiremidi mezarlar kadın, erkek ve çocuklar için yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kullanılmıştır. Antandros nekropolisinde görülen diğer bir mezar tipi de basit toprak gömülerdir. Bu mezar tipinde birey toprağa açılan sığ bir çukurun içine, genellikle baş doğuya, ayak batıya gelecek şekilde sırt üstü yatırılarak yerleştirilmiştir (Resim 10). Çoğunlukla yetişkinler için tercih edilen bu gömülere, ender olarak mezar hediyesi bırakılmıştır. 232 numaralı gömüde bireyin baş, kalça ve ayak ucu arasındaki seviye farklılığı, gömü için açılan çukurların özensiz olarak, iç seviyesi düzeltilmeden yapıldığını da ortaya koymaktadır. Antandros nekropolisinin Hellenistik dönemde en dikkat çeken mezar tipini sunak mezarlar oluşturur. Toplam 5 adet olan bu mezarların ilki 2005 yılında açığa çıkarılan, yaklaşık 3 x 3 m. boyutlarında şekilsiz taşlardan yapılmış kare bir podyum üzerine yerleştirilmiş at nalı plana sahiptir (Resim 11) 18. Üst yapısı büyük 15 Özge YILDIZ, Yılmaz Selim ERDAL, Antandros Antik Kentinde Ölü Yakma Geleneği, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs 1 Haziran 2007), Ankara, 2008, 43 49, Tablo 3 5, Şekil 1 3. Antandros nekropolisinin Arkaik dönem kremasyonları üzerinde yapılan araştırmada 6,5 yaşına kadar hiçbir çocuğun yakılmadığı tespit edilmiştir. Bkz. Özge YILDIZ, Yılmaz Selim ERDAL, A.g.e., 46, 48, Tablo 4, Şekil Benzer örnek için bkz. Gürcan POLAT Yasemin POLAT-Kahraman YAĞIZ-Tuncay KÜÇÜK- Onur ZUNAL, Antandros 2006 Yılı Kazıları, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs 1 Haziran 2007), 2. Cilt, Ankara, 2008, 464, Resim Sikkenin benzer örneği için bkz. Osman BAYATLI, Bergama Tarihinde Sikkeler, İzmir, 1953, Levha III, Fig Birinci sunak yapısı için bkz. Gürcan POLAT Yasemin POLAT, Kahraman YAĞIZ, Antandros 2005 Yılı Kazıları, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı (29 Mayıs 2 Haziran 2006), Cilt 2, Ankara, 2007, 55, Resim

5 oranda tahrip olmuş sunağa, güney bölümünde bulunan üç basamak ile sunağa çıkılır. Sunağın duvarları kısmen büyük boyutlu moloz taşlarla, tabanı ise küçük, şekilsiz taşlarla elde edilmiştir. Korunan sıva izlerinden tüm yüzeyin sıva ile kaplı olduğu anlaşılan sunağın iç kısmında, duvarları çevreleyen 35 cm. yükseklikte, 35 cm. genişliğinde seki yer almaktadır yılında bu yapının yapım amacını anlamaya yönelik orta bölümünde küçük bir sondaj yapılmış, ancak hiçbir mezar yapısına rastlanmamıştır. Sunağı tahrip etmemek amacıyla sondaj genişletilmemiştir yılında birinci sunak yapısının hemen batısında benzer yapıda ve planda, 3.30 x 2.95 m. ölçülerinde ikinci sunak mezar ortaya çıkarılmıştır (Resim 12) 19. Birincisine oranla daha kötü durumda olan bu yapının güneyde yer alan basamakları kısmen korunabilmiştir. Basamakların hemen altında ve sunağın alt seviyesinde bir lahit mezar tespit edilmiş, 210 numaralı bu lahdi ortaya çıkarmak için sunağın iç kısmını oluşturan dolgunun bir bölümü kaldırılmış, bu esnada lahdin kuzeyinde, lahdi çevreleyen istinat duvarının üstünde bir Hellenistik stamnos urne açığa çıkarılmıştır mezar numarası verilen bu urne kaldırıldıktan sonra lahit kapağı açılmış ve orijinal gömüsü İ.Ö. erken 4. yüzyıla ait olan lahdin içine Hellenistik dönemde bir urnenin bırakıldığı görülmüştür 21. Sunağın iç kısmında geri kalan dolgunun kaldırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda üzeri üç düz stroter ile örtülmüş bir kremasyon mezar ile karşılaşılmıştır numaralı bu mezar birincil kremasyon olup, yakma işlemi bittikten sonra üzeri çatı kiremitleri ile örtülmüştür. Eldeki veriler, kremasyon işlemi bittikten sonra sunağın taban dolgusunun döşendiğini ortaya koymaktadır. Antandros nekropolisindeki diğer sunak mezarlar 2007 yılı kazı sezonunda, açmanın kuzeyinde açığa çıkarılmıştır. Plan olarak daha önce açığa çıkarılan sunaklarla benzer olan bu mezarların tek farkı, önlerinde basamakların bulunmayışıdır. Önceki iki sunak mezara oranla nekropolisin bulunduğu yamacın daha üst seviyelerinde ve toprağın yüzeyine daha yakın oluşları tahribattan daha fazla etkilenmelerine neden olmuştur. Buna rağmen sunaklarda ele geçen az miktarda sıva parçaları bu sunakların da diğer ikisi gibi sıvalı olduklarını ortaya koymuştur. Bu sunak mezarlardan üçüncüsü orijinal gömüsü İ.Ö. 4. yüzyıla ait olan bir lahit mezarı tam ortasına alacak şekilde inşa edilmiştir (Resim 13). Diğerleri gibi at nalı planlı bu sunak yapısının duvarlarının iç kısmında benzer şekilde sekiler bulunmaktadır. Sunak mezarın taban döşemesi, lahdin üst kısmını örtecek şekilde diğer sunaklarda olduğu gibi, yumruk büyüklüğündeki taşlarla oluşturulmuştur. Bu döşeme kaldırıldıktan sonra 226 mezar numarası verilen lahit tamamen ortaya çıkarılmış, kapağı açıldığında lahdin batı bölümüne biri 19 İkinci sunak yapısı için bkz. Gürcan POLAT Yasemin POLAT-Kahraman YAĞIZ-Tuncay KÜÇÜK- Onur ZUNAL, Antandros 2006 Yılı Kazıları, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs 1 Haziran 2007), 2. Cilt, Ankara, 2008, , Resim 13; Gürcan POLAT - Yasemin POLAT, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, 5, Resim mezar no.lu urne için bkz. Gürcan POLAT Yasemin POLAT-Kahraman YAĞIZ-Tuncay KÜÇÜK- Onur ZUNAL, Antandros 2006 Yılı Kazıları, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs 1 Haziran 2007), 2. Cilt, Ankara, 2008, 465, Resim 11. Urnenin benzer örnekleri için bkz. Elsbeth B. DUSENBERY, Samothrace II, The Nekropoleis, The Nekropoleis and Catalogue of Burials, Princetone, New Jersey, 1998, , S mezar numaralı bu lahit mezar ve buluntuları için bkz. Gürcan POLAT - Yasemin POLAT, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, 5, Resim no.lu kremasyon mezar için bkz. Gürcan POLAT - Yasemin POLAT, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, 6, Resim 27; Gürcan POLAT Yasemin POLAT-Kahraman YAĞIZ-Tuncay KÜÇÜK- Onur ZUNAL, Antandros 2006 Yılı Kazıları, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs 1 Haziran 2007), 2. Cilt, Ankara, 2008, , Resim

6 stamnos 23 diğeri amphoradan oluşan iki Hellenistik urnenin bırakıldığı görülmüştür (Resim 14). İkinci sunağın basamaklarının altında açığa çıkarılan 210 numaralı lahit mezarın içine de benzer şekilde Hellenistik urne bırakılmıştı. Bu durum, Hellenistik dönemde İ.Ö. 4. yüzyıla ait lahit mezarların ikinci kez kullanıldığını ortaya koymaktadır. Dördüncü sunak mezar, üçüncünün güneybatısında, beşinci sunak mezar ise üçüncünün yaklaşık 2. güneyinde, dördüncünün 1,5 m. doğusunda yer alır (Resim 15 16). Her iki sunağın orta kısmında taban döşemesinin altında birer birincil kremasyon mezar ortaya çıkarılmıştır. Dördüncü sunak mezarda kremasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra mezarın üzeri küçük moloz taşlarla örtülmüşken, beşinci sunağın içinde bulunan kremasyon üzeri iki oval stroter ile kapatılmıştır. Bu iki sunak mezarda yapılan çalışmalarda sunak yapılarının kremasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra kemiklerin kabaca bir araya toplanmasının ardından yapıldığı, dördüncü sunakta kremasyona ait yanığın sunağın duvarlarının altına doğru devam etmesinden, beşinci sunağın batı duvarının mezarı örten kiremitlerden batıdakinin üzerine inşa edilmesinden anlaşılmaktadır. Sunak mezardan dördüncüsüne bir unguentarium 24, bir khytridion ve bir bronz sikke mezar hediyesi olarak bırakılmışken, beşincisinde ise sadece bir unguentarium 25 bırakılmıştır. Sunak mezarlardaki mimari yapının büyüklüğüne karşın ele geçen buluntuların azlığı göz önünde bulundurulduğunda, bu mezarların gelir seviyesi yüksek insanlara ait olduğunu belirtmek oldukça güçtür. Hellenistik dönem urnelerin içinde de bir veya iki unguentariumun ele geçtiği düşünüldüğünde, bu dönemde ailenin tercihleri doğrultusunda bu tarz mezarların yapıldığını söylemek mümkündür. Klasik dönemin baskın mezar tipini oluşturan taş lahitler, sayıları az olmakla birlikte erken Hellenistik dönemde de kullanılmışlardır. Genellikle yetişkinler için tercih edilen lahitlerin bazı örneklerinde birden fazla gömüye rastlanmaktadır. Çoklu gömülerin yer aldığı lahitlerden bazıları aile mezarı olarak kullanılabildiği gibi, Hellenistik dönemde ikinci kullanıma maruz kalan örnekler de bulunmaktadır 26. Bunlardan biri olan 31 numaralı lahit mezar Hellenistik dönemde ikinci kez kullanılmış, kapağı alınan lahdin içine ikinci gömü yapıldıktan sonra bireyin üzerini örtmek için kiremitler kullanılmıştır (Resim 17). Kiremitler, olasılıkla ikinci kullanım için açıldığında tekrar kullanılamayacak derecede tahrip olan kapağın yerini almıştır. Nekropolisin Hellenistik dönemde dikkat çeken bir diğer mezar tipini ise dairesel planlı mezarlar oluşturur. Bugüne kadar iki örnekle temsil edilen bu mezarlardan ilki 2006 yılında açığa çıkarılan 214 numaralı mezardır (Resim 18). Üst kısmı ve kuzey bölümü tahrip edilmiş yapının, dış yüzünde kısmen korunmuş sıva yer alır. İçi küçük boyutlu moloz taşlarla doldurulmuş, 1.10 m. çapındaki bu yapının içinde Hellenistik bir urne açığa çıkarılmıştır 27. İkinci dairesel planlı mezar 2008 yılında ortaya çıkarılan 234 numaralı mezardır (Resim 19). Yaklaşık 1.20 m. çapındaki bu yapı iki basmaktan oluşmakta ve ikinci basamak daralarak yükselmektedir. 23 Stamnos urnenin benzer örneği için bkz. Susan I ROTROFF, Athenian Agora XXXIII, Hellenistic Pottery, The Plain Wares, New Jersey, 2006, 97, Fig Benzer örneği için bkz. Susan I. ROTROFF, A.g.e,, Fig. 64, No: Benzer örneği için bkz. Susan I. ROTROFF, A.g.e., Fig. 66, No: Aile mezarı olarak kullanılan lahitler için bkz. Gürcan POLAT - Yasemin POLAT, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, 3, Resim Urne olarak kullanılan amphoranın benzer örnekleri için bkz. Susan I ROTROFF, Athenian Agora XXXIII, Hellenistic Pottery, The Plain Wares, New Jersey, 2006, 142, Fig. 60, 396,

7 Duvarların dış yüzü diğer yerlere oranla daha iyi korunmuş sıvayla kaplıdır. Yapının üst bölümü ile birlikte birinci basamağın kuzey, ikinci basamağın ise güney bölümü tahrip olmuştur. Bu görünümü ile yapı, yuvarlak planlı sunak görünümünü andırmaktadır. Yapının iç kısmında 214 numaralı mezarda olduğu gibi bir urne beklenmesine karşın gerçekleştirilen kazıda ne yazık ki herhangi bir mezar ya da mezar hediyesine rastlanmamıştır. Bu durum yaşamını denizde, savaşta ya da başka bir yerde yitirmiş biri için yapılmış kenotaf yani simgesel bir mezar olduğunu düşündürmüştür. Antandros nekropolisinin Hellenistik dönemde tek örnekle temsil edilen mezar tipi bir amphoradır (Resim 20). 238 numaralı bu amphora olasılıkla bir fetus veya yeni doğmuş bir bebek mezarı olarak kullanılmış olmalıdır. Amphora içinde hiçbir mezar buluntusu ve iskelet kalıntısına rastlanmamış olmasına karşın, dip kısmı eksik amphoranın açıkta kalan bu bölümünün bir kiremit parçasıyla kapatılmış olması, ağız kısmından geçmeyen bireyin amphoranın içine bu bölümden yerleştirildiğini göstermektedir. Hiçbir kalıntının olmayışı, organik dokunun erimesi ile açıklanabilir. Zira denize yakın olan Antandros nekropolisinin tuzlu toprak yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun gerçekleşme ihtimali oldukça güçlüdür. Ayrıca klasik dönemde de fetus ve yeni doğmuş bebek için gömü kabı olarak kullanılan bu kapların bazılarında benzer şekilde hiç kalıntının ele geçmemiş olması bu durumu destekler niteliktedir. DEĞERLENDİRME Antandros nekropolisinde yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalarda Hellenistik dönemde tarihlenen kremasyon, çatı kiremidi, basit toprak mezarlar, sunak mezarlar, lahit mezarlar, dairesel mezarlar ve amphoradan oluşan yedi farklı tipte mezar açığa çıkarılmıştır. Çatı kiremidi mezarlar, genellikle yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin uygulanan inhumasyon gömülerdir. Bazı çatı kiremidi mezarlarda oldukça fazla mezar hediyesinin ele geçmesi, çatı kiremidi mezarların gelir düzeyi düşük bireyler için tercih edildiği görüşüne şüphe ile yaklaşılmasına neden olmaktadır. Antandros nekropolisinde çatı kiremitleri yalnızca inhumasyon mezarlar için değil, aynı zamanda birincil kremasyonların üstünün örtülmesi için de kullanılmıştır. Antandros nekropolisindeki mezarlarda arkaik dönemden beri yön birliği bulunmaktadır. Baş doğuya gelecek şekilde doğu-batı doğrultulu bu yön birliği, Hellenistik döneme ilişkin bazı basit toprak gömülerde farklılık göstermektedir. Bu mezarlarda yön doğu-batı doğrultulu olmasına karşın, birey baş batıya gelecek şekilde yatırılmıştır. Yön birliğine uymayan bu gömülerin bazılarında mezar çukur tabanının düzeltilmemiş olması ve mezar hediyesinin bulunmaması, bu tip mezarların gelir düzeyi oldukça düşük seviyede olanlar için tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Çatı kiremidi, lahit, amphora ve basit toprak gömü tipleri, Antandros nekropolisinde klasik dönemde de görülen ve Hellenistik dönemde uygulamaya devam edilen mezar tipleridir. Bu gömü tiplerinin tümünün inhumasyon içermesi de, bunların Klasik dönemden Hellenistik döneme geçen uygulamalar olduğunu desteklemektedir. Klasik dönemde kremasyon gömünün neredeyse görülmediği dikkate alındığında, Hellenistik dönemde kremasyon gömünün yeni bir uygulama olduğu görülmektedir. 43 kremasyon gömüye, toplam 7 kremasyon içeren 5 sunak ile 1 daire planlı mezar da eklendiği zaman kremasyonların sayısı 51 e ulaşmaktadır. Bu da kremasyonların, Hellenistik dönemde aniden inhumasyon oranına ulaştığını ortaya koyar. Hellenistik 142

8 dönemde ölü gömme geleneğindeki bu ani değişim, Büyük İskender ile birlikte Antandros a yeni bir nüfusun katıldığının göstergesidir 28. Kremasyondaki bu ani artış ile birlikte, kremasyon içeren sunak ve daire planlı mezarların da bu dönemde ortaya çıkması, yeni gelen nüfus ile ilişkili olmalıdır. Hatta bazı sunak mezarlarda birden fazla kremasyonun bulunması bunların aile mezarı olarak da kullanıldığını kanıtlamaktadır. Antandros nekropolisinde ortaya çıkarılan Hellenistik döneme ait bu gömüler, yerli halkın Klasik dönemden beri kullandıkları ölü gömme geleneklerini sürdürdüğünü, yeni gelen halkın ise kendi gelenekleri olan kremasyonu tercih ettiğini düşündürmektedir. Bu tercih, yetişkinler için cinsiyet ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirilirken, fetus, bebek ve erken çocuk çağındaki hiçbir bireye uygulanmamaktadır. Bu uygulama Antandros nekropolisinde ele geçen arkaik mezarlar için de geçerlidir. Bu durum, Plinius un evrensel bir kural olarak bebeklerin yakılmadığı olgusunun Hellenistik dönem için de geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. KAYNAKÇA BAYATLI, Osman, Bergama Tarihinde Sikkeler, İzmir, COOK, Jhon Manuel, The Troad, An Archaeological and Topographical Study, Cambridge, DUSENBERY, Elsbeth. B., Samothrace II, The Nekropoleis, The Nekropoleis and Catalogue of Burials, Princetone, New Jersey, KIZIL, Abuzer, Beçin Hellenistik Dönem Oda Mezarı, VI. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (24 26 Nisan 1995), Ankara, 1996, KURTZ, Donna Carol, BOARDMAN, Jhon, Greek Burial Customs, New York: Cornell University Press LEAF, Walter, Strabo on the Troad, Cambridge, ÖZEREN, Öcal, ÜNAL, Funda, ÜNER, Ahmet, Antandros Nekropolü 1995 Yılı Kurtarma Kazısı,, VII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (8 10 Nisan 1996), Ankara, 1997, ÖZKAN, Turhan., Dardanos Höyüğü-Nekropolü Kurtarma Kazısı, I. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (19-20 Nisan 1990), Ankara, 1991, POLAT, Gürcan, Antandros 2001 Kazıları, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı (27 31 Mayıs 2002 Ankara), 2. Cilt, Ankara, 2003, POLAT Gürcan-POLAT Yasemin, Antandros 2002 Yılı Kazıları, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı (26 31 Mayıs 2003), 1. Cilt, Ankara, 2004, Bu konudaki görüşler için bkz. Gürcan POLAT - Yasemin POLAT, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, 7; Özge YILDIZ, Yılmaz Selim ERDAL, Antandros Antik Kentinde Ölü Yakma Geleneği, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs 1 Haziran 2007), Ankara, 2008,

9 POLAT Gürcan-POLAT Yasemin, Antandros Nekropolü Yılları Ön Raporu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi IX, (Editörler: M. Nezih AYTAÇLAR, M. Bilge BAŞTÜRK, Fulya DEDEOĞLU, Aytekin ERDOĞAN), İzmir, 2007, POLAT Gürcan-POLAT Yasemin YAĞIZ Kahraman, Antandros 2005 Yılı Kazıları, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı (29 Mayıs 2 Haziran 2006), Cilt 2, Ankara, 2007, POLAT, Gürcan, Antandros Nekropolü Ölü Gömme Gelenekleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dergisi, III.-IV. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu Anadolu/Anatolia Ek Dizi No. 2, Ankara, 2008, POLAT Gürcan-POLAT Yasemin YAĞIZ Kahraman, KÜÇÜK, Tuncay, ZUNAL, Onur, Antandros 2006 Yılı Kazıları, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs 1 Haziran 2007), 2. Cilt, Ankara, 2008, ROTROFF, Susan, I. Athenian Agora XXXIII, Hellenistic Pottery, The Plain Wares, New Jersey, STRABON, Geographika (Türkçesi: Prof. Dr. A. Pekman) İstanbul, TAVUKÇU, Zerrin Aydın, Parion Nekropolü 2005 Yılı Buluntuları, Erzurum, (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Yayınlanmamış Doktora Tezi). THUKYDİDES, Peloponnesos Savaşı (Türkçesi: T. Gökçöl), İstanbul, 1976 VERGİLİUS, Aeneis (Türkçesi: T.Uzel) Ankara (1998) YAĞIZ Kahraman., Antandros Urneleri, İzmir, (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) YALMAN, Bedri, Antandros Nekropolisi Kurtarma Kazısı, III. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (27 30 Nisan 1992), Ankara 1993, YILDIZ Özge, ERDAL, Yılmaz Selim, Antandros Antik Kentinde Ölü Yakma Geleneği, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs 1 Haziran 2007), Ankara, 2008, YOUNG, Rodney S., An Industrial District of Ancient Athens, Hesperia 20, 3, 1951,

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

ANTANDROS ÖRNEĞİNDE PODYUMLU MEZARLAR VE MEZARLIK YAPILARI

ANTANDROS ÖRNEĞİNDE PODYUMLU MEZARLAR VE MEZARLIK YAPILARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANTANDROS ÖRNEĞİNDE PODYUMLU MEZARLAR VE MEZARLIK YAPILARI Aytekin ÜNEY Danışman Yrd. Doç. Dr. Akın ERSOY

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İzmir İli Nif Dağı Kazısı Buluntusu Altın Diademler. Gold Diadems from the Nif Mountain Excavations, İzmir

İzmir İli Nif Dağı Kazısı Buluntusu Altın Diademler. Gold Diadems from the Nif Mountain Excavations, İzmir DOI: 10.13114/MJH.2015214574 Geliş Tarihi: 10.11.2015 Kabul Tarihi: 13.11.2015 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr V/2 (2015) 307-312 İzmir İli Nif Dağı Kazısı Buluntusu Altın Diademler

Detaylı

AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ

AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.00.3.02 ADI AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ HARİTA İL SİVAS İLÇE MERKEZ MAH.-KÖY VE MEVKİİ Ağılkaya Köyü, Çövenlik Mevkii GENEL

Detaylı

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri 1985-1989 Lisans Atatürk Üniversitesi 1989-1991 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi 1992-1997 Doktora Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 4. CİLT

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 4. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 4. CİLT 25-29 MAYIS 2009 DENİZLİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No:3249-4 Kültür Varlıkları

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU PATARA LİMANI ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Bakü Bulvarı No: 100 35340 İnciraltı, İZMİR Özet Patara Kazısı nda, iç liman ve haliç çevresinde

Detaylı

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS THEODORE MAKRİDY 1907 İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde kalan, Klaros Kutsal Alanı, Cumaovası nın (Menderes) güneyinde, ovayı

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

Nurettin KOÇHAN* Korkmaz MERAL** Ahmet Cuneydi HAS*** Ahmet TERCANLIOĞLU****

Nurettin KOÇHAN* Korkmaz MERAL** Ahmet Cuneydi HAS*** Ahmet TERCANLIOĞLU**** Nurettin KOÇHAN* Korkmaz MERAL** Ahmet Cuneydi HAS*** Ahmet TERCANLIOĞLU**** Kyzikos antik kenti, Marmara Denizi nin güneyinde yer alan Kapıdağı Yarımadası nın anakara ile birleştiği kıstağın kuzeyinde,

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Neolitik Çağ ve Öncesi adlı yüzey araştırması projesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

ANTANDROS NEKROPOLİSİ SİKKE KONTEKSTLİ MEZARLAR

ANTANDROS NEKROPOLİSİ SİKKE KONTEKSTLİ MEZARLAR T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANTANDROS NEKROPOLİSİ SİKKE KONTEKSTLİ MEZARLAR Balâ YILDIRIM Danışman Doç. Dr. Gürcan POLAT Haziran-2009

Detaylı

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin Yeşilova Höyüğü; İzmir ili merkezinde, Bornova ilçesi sınırları içindeki Karacaoğlan mahallesinde, Manda çayı ile Gökdere arasında yer almaktadır. Yerleşim alanı

Detaylı

09. 02. 2009. Rektörlüğüne. Sayın Rektörüm,

09. 02. 2009. Rektörlüğüne. Sayın Rektörüm, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz IŞIK Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Bağlıca Kampusu TR-06530 A N K A R A e.mail: cengiz@baskent.edu.tr caunus@superonline.com 09. 02. 2009

Detaylı

daha çok yatay olan dudak kenarının hemen altında uzayan kulplar görülür ve bu farklılıklar dikkat çekmektedir 20.

daha çok yatay olan dudak kenarının hemen altında uzayan kulplar görülür ve bu farklılıklar dikkat çekmektedir 20. GİRİŞ Hellenistik Dönem seramiği, varlığını üç yüzyıldan daha uzun bir dönem sürdürmeyi başaran siyah figür ve kırmızı figür tekniklerinden sonra görülmeye başlar 1. Atina Agorası içindeki çalışmalar,

Detaylı

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has

Detaylı

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 Numan TUNA* Teos araştırmaları ı 996 yılı kampanyası Eylül ayında, 20 günlük bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. ı 996 yılı çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

ALTINTEPE KALESİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR THE REFLECTIONS FROM ALTINTEPE FORTRESSTO PRESENT DAY

ALTINTEPE KALESİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR THE REFLECTIONS FROM ALTINTEPE FORTRESSTO PRESENT DAY Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanıwww.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALTINTEPE

Detaylı

HACIBAYRAMLAR 1 NO.LU YAPI ASLANLI YANAL SİMA PLAKALARI

HACIBAYRAMLAR 1 NO.LU YAPI ASLANLI YANAL SİMA PLAKALARI 702 LEVHA 30 Figür 1. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi ndeki 3368.VII numaralı plaka Katalog 1 Figür 2. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi ndeki 3368.XI numaralı plaka Katalog 2 Figür 3. Ny Carlsberg Glyptotek

Detaylı

ASSOS NEKROPOLÜ S-3 AÇMASI BULUNTULARI. (Yüksek Lisans Tezi) Caner BAKAN

ASSOS NEKROPOLÜ S-3 AÇMASI BULUNTULARI. (Yüksek Lisans Tezi) Caner BAKAN ASSOS NEKROPOLÜ S-3 AÇMASI BULUNTULARI (Yüksek Lisans Tezi) Caner BAKAN 2009 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ASSOS NEKROPOLÜ S-3 AÇMASI BULUNTULARI

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

URLA SÖĞÜT KUTSAL ALANI SERAMİK BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Aygün Ekin MERİÇ, Ali Kazım ÖZ ve Ahmet UHRİ

URLA SÖĞÜT KUTSAL ALANI SERAMİK BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Aygün Ekin MERİÇ, Ali Kazım ÖZ ve Ahmet UHRİ Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 2012 URLA SÖĞÜT KUTSAL ALANI SERAMİK BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Aygün Ekin MERİÇ, Ali Kazım ÖZ ve Ahmet UHRİ İzmir, Urla nın

Detaylı

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 1, Bahar Spring 2008, 57-71 ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

30.KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 4. CİLT

30.KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 4. CİLT SONUÇLARI 30.KAZI TOPLANTISI 4. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 4. CİLT 26-30 MAYIS 2008 ANKARA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI *

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * Erdal ESER ** Özet: Tarsus, inanç turizmi açısından zengin örneklere sahip bir yerleşme olarak dikkat çekmektedir. Eshab-ı Kehf Mağarası, Bilal-i Habeşi

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı nın izinleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi adına gerçekleştirilen Urla Klazomenai Kazıları

Detaylı

BAKU-TBILISI-CEYHAN CRUDE OIL PIPELINE PROJECT ARCHAEOLOGICAL SALVAGE EXCAVATIONS PROJECT DOCUMENTS: 2 GÜLLÜDERE

BAKU-TBILISI-CEYHAN CRUDE OIL PIPELINE PROJECT ARCHAEOLOGICAL SALVAGE EXCAVATIONS PROJECT DOCUMENTS: 2 GÜLLÜDERE BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ ARKEOLOJİK KURTARMA KAZILARI PROJE DOKÜMANLARI: 2 BAKU-TBILISI-CEYHAN CRUDE OIL PIPELINE PROJECT ARCHAEOLOGICAL SALVAGE EXCAVATIONS PROJECT DOCUMENTS: 2

Detaylı

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. 2014- Bağdatlı, F., Roma Döneminde Angareia, Ege Üniversitesi, 1997 (Prof.Dr. Hasan MALAY)

Yrd.Doç.Dr. 2014- Bağdatlı, F., Roma Döneminde Angareia, Ege Üniversitesi, 1997 (Prof.Dr. Hasan MALAY) 1. Adı Soyadı: Fatma BAĞDATLI ÇAM 2. Doğum Tarihi: 17.08.1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Klasik Arkeoloji Ege Y. Lisans Doktora Y. Lisans Doktora

Detaylı

Antandros nekropolisinden bir lahit mezar.

Antandros nekropolisinden bir lahit mezar. Antandros nekropolisinden bir lahit mezar. ANTANDROS'UN KONUMU Kaletaşı Tepesi Antandros, İda Dağı nın (Kaz Dağı) güney eteklerinde, Edremit Körfezi nin kuzey kıyısında, Balıkesir'in Edremit ilçesine

Detaylı

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Prof. Dr. M. Cengiz Işık**, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz*** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü

Detaylı

KOLOPHON ANTİK KENTİ 2012YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI

KOLOPHON ANTİK KENTİ 2012YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI KOLOPHON ANTİK KENTİ 2012YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI Christine ÖZGAN* Verena GASSNER Ulrike MUSS Erich DRAGANITS Özel TERAMAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/672-754 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN Delice-Samsun

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131 I.SINIF 2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI 08-30 09-00 ARK131 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 09 15 ARK131 10 15 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 10 30 11 00 ARK101 Arkeolojiye

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ SULARINDA BULUNMUŞ BAZI AMPHORA ÖRNEKLERİ

ÇANAKKALE İLİ SULARINDA BULUNMUŞ BAZI AMPHORA ÖRNEKLERİ ÇANAKKALE İLİ SULARINDA BULUNMUŞ BAZI AMPHORA ÖRNEKLERİ Ergün ARDA* Araştırmanın amacı Çanakkale İli sularında bulunmuş antik ticari amphora örneklerini incelemektir. Bölgede sualtı arkeolojik kazı çalışması

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

STRATONIKEIA-AKDAĞ NEKROPOLİSİ NDEN BİR MEZAR

STRATONIKEIA-AKDAĞ NEKROPOLİSİ NDEN BİR MEZAR Anadolu / Anatolia 30, 2006 A. Civelek STRATONIKEIA-AKDAĞ NEKROPOLİSİ NDEN BİR MEZAR Aynur CİVELEK Anahtar Kelimeler: Karia Stratonikeia Nekropol Akdağ Mezar Keywords: Caria Stratonikeia Necropolis Akdağ

Detaylı

ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR

ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR ÖZET Doç. Dr. A. Nejat BİLGEN Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kütahya/Türkiye anbilgen@dumlupinar.edu.tr Eskişehir

Detaylı

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI 2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI Remzi KUZUOĞLU, L. Gürkan GÖKÇEK Orhun abideleri ve diğer mimarî özellikleriyle birlikte bir Anıt Mezar görünümüne sahip Bilge Kagan, Köl-tigin ve Tonyukuk külliyeleri

Detaylı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı KİŞİSEL BİLGİLER Ad Soyad Oktay Dumankaya Ünvanı Yrd. Doç. Dr. İş yeri/ çalıştığı Kurum Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü İdari Görevi Arkeoloji Bölümü Başkanı

Detaylı

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır:

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır: Assos u neden görmeliyim, oraya neden gitmeliyim? diye içinizden soruyorsanız eğer, verilecek cevapların birden fazla olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz: mesela turkuvaz rengi bir deniz, zeytin ağaçları,

Detaylı

PHOKAIA DA AKURGAL IN KAZILARI IŞIĞINDA SON DÖNEM ÇALIŞMALARI

PHOKAIA DA AKURGAL IN KAZILARI IŞIĞINDA SON DÖNEM ÇALIŞMALARI PHOKAIA DA AKURGAL IN KAZILARI IŞIĞINDA SON DÖNEM ÇALIŞMALARI VI.Türk Tarih Kongresi nde Foça Kazıları üzerine bir bildiri sunan Akurgal, Arkeoloji literatürünün mühim bir desideratum u olan bu eski Ion

Detaylı

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Üniversitesi TEOS ARKEOLOJİ KAZISI Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı

OYGU MEZARLARIN ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI: NAGİDOS VE PATARA ÖRNEKLERİ

OYGU MEZARLARIN ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI: NAGİDOS VE PATARA ÖRNEKLERİ OYGU MEZARLARIN ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI: NAGİDOS VE PATARA ÖRNEKLERİ KAYA M.A. 1 BALKAYA Ç. 2 1 : ÇOMÜ, Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Bölümü, 17020, Çanakkale. makaya@comu.edu.tr 2 : 9 Eylül

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

Mustafa Süel. Ortaköy'de jeofizik araştırmaların da yardımı ile son yıllarda oldukça ilginç ve Hitit

Mustafa Süel. Ortaköy'de jeofizik araştırmaların da yardımı ile son yıllarda oldukça ilginç ve Hitit Ortaköy/Şapinuwa antik kenti, ağuönü bölgesinde yeni çalişmalar Mustafa Süel Ankara Ortaköy'de jeofizik araştırmaların da yardımı ile son yıllarda oldukça ilginç ve Hitit dünyasının bilinmezlerini aydınlatmaya

Detaylı

ANTANDROS MEZAR TAŞLARI

ANTANDROS MEZAR TAŞLARI TÜBA-AR 17/2014 ANTANDROS MEZAR TAŞLARI THE TOMB STONES FROM ANTANDROS Kahraman YAĞIZ* Anahtar kelimeler: Mezar, Stel, Herme, Heykel, Sütun, Alınlık Keywords: Grave, Stele, Herme, Statue, Pediment. ÖZET

Detaylı

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ KSUY 5119 KAMUSAL

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler PRİENE NİN KONUTLARI BERGAMA ANTİK KENTİ YUNAN DÖNEMİ ŞEHİR YAPISI MÖ 1050 yıllarından sonra ise genelde Polis adı verilen ilk kent devletleri kurulmaya

Detaylı

2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU

2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU 2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU Çorum İli, Alaca İlçesi, Alaca Höyük ören yeri 2015 yılı kazı çalışmalarına Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU Başkanlığında 15.05.2015-30.11.2015 tarihinde arasında

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, SINDIRGI İLÇESİ, ÇELEBİLER MAHALLESİ, ADA 108,PARSELLER 34-39-40-41 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2017 Balıkesir İli,

Detaylı

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI The Remains of a Building; Ortakoy Bath, in Bursa-Orhangazi District A. Mehmet AVUNDUK I n this article, the building remains in the Marmara

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Arkeoloji Bölümü, N.177, Bağbaşı Yerleşkesi/KIRŞEHİR Telefon :Oda: 0386 280 4561 GSM: 0536

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 26.08.2015-4121 AYDIN Aydın Ġli,

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 08.00-09.00 ARK437 Arkeoloji Uygulamaları

Detaylı

İSTANBUL TARİH ÖNCESİ ARAŞTIRMALARI SIRASINDA ELE GEÇEN BİR GRUP UNGUENTARİUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL TARİH ÖNCESİ ARAŞTIRMALARI SIRASINDA ELE GEÇEN BİR GRUP UNGUENTARİUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL TARİH ÖNCESİ ARAŞTIRMALARI SIRASINDA ELE GEÇEN BİR GRUP UNGUENTARİUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF A GROUP OF UNGUENTARIUM FOUND DURING THE PREHISTORICAL RESEARCHES IN ISTANBUL Ahmet ASLAN

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 1-6 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Yalvaç Pisidia Antiocheia Kentinde Kullanılan Tuğla ve Bağlayıcı Malzemelerin

Detaylı

IX. BÖLÜM YONTMA KALEMİ, KAMA. Yontma kaleminin dip kısmı hafif bir bombeye sahip olmakla birlikte enine kesilmiş haldedir

IX. BÖLÜM YONTMA KALEMİ, KAMA. Yontma kaleminin dip kısmı hafif bir bombeye sahip olmakla birlikte enine kesilmiş haldedir IX. BÖLÜM YONTMA KALEMİ, KAMA H. Camps Fabrer yontma kalemini, Uç kısmında ikili kesici ağzı olan nesne şeklinde tanımlamaktadır. Bu kesici ağzın çentikli olduğu da aynı araştırmacı tarafından belirtilmiştir.

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi : 1416-13.02.2015 KAYSERİ Yozgat ili, Boğazlıyan

Detaylı

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Zeugma Arkeoloji Projesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara +90-312-310-3280 (#1672) 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Prof.

Detaylı