3/19/2014 MOLEKÜLER NANOMANYETİZMA ARAŞTIRMA GRUBU. Tek Molekül Magnetlerin İlgi Çekici Özellikleri;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3/19/2014 MOLEKÜLER NANOMANYETİZMA ARAŞTIRMA GRUBU. Tek Molekül Magnetlerin İlgi Çekici Özellikleri;"

Transkript

1 MOLEKÜLER AOMAYETİZMA ARAŞTIRMA GRUBU Moleküler ve nano-ölçek seviesinde mükemmel üksek oğunluklu çok küçük bilgi depolama cihaları gibi ugulama alanlarına sahip olan Tek Molekül Magnetler (MM), kuantum bilgisaarlarının gelecekteki ugulamaları için kuantum mekanimasının olağanüstülüğünden dolaı temel olarak ilginçtirler. Araştırma grubumu Tek Molekül Magnet (MM) gibi ilginç manetik öellikler gösteren molekül tabanlı malemelerin haırlanması, kristal apı ve manetik öelliklerinin incelenmesi ve teknolojik ugulamalarının araştırılması üerine çalışmaktadır Bilindiği gibi bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. Öelliklerini de atomlarının diilişlerinden alırlar. Atomları hareket ettirebilecek boutlarda aletler geliştirilebildiği takdirde, doğadaki atomik diilim taklit edilerek her şe kopalanabilir. Çünkü maddeleri farklı kılan; en küçük birim olan atomların diilişlerindeki çeşitliliktir. Atomları hareket ettirebilecek bir teknoloji de bu çeşitliliğe bir ölçüde ulaşabilir. ögelimi kömür moleküllerindeki atomları düenleebilirsek anı moleküllerin farklı bir diilimi olan elmas elde edebiliri. Tıpkı ap-bo oununda parçaların birleştirilerek istenen şeklin oluşturulması gibi, nanoteknolojide de atomlar vea moleküller tek tek alınıp hassas şekilde birleştirilerek istenen ürün elde edilir. Burada ap-bo parçacıklarını Tek Molekül Magnetlere (MM) benetebiliri. Birbirile uumlu apılar bir araa getirilerek amaçlanan öellikteki apıa ulaşılabilir. Tek Molekül Magnetlerin İlgi Çekici Öellikleri; Şu an bilgi depolamada kullanılan magnetik parçacıklardan çok daha küçüktür. Her bir molekül çok küçük magnetik parçacık olarak düşünülebilir. Bilgi belleklerinde, üksek oğunluklu bilgi depolama cihaı olarak kullanılabilir. Moleküler seviede klasik süperparamanetik nanoparçaçıklar ile karşılaştırıldığında ligand, metal, merke metal üerinde redoks aktivitesi v.b gibi öelliklerde değişim aparak kimasal olarak ugun hale getirilebilmektedir. u ve beneri organik çöücülerde çöünmeleri gelecekteki teknoloji ugulamaları açısından önemlidir. İlk MM Tünel Mekaniması Magnetik histerisi İlk (MM) Tek Molekül Magnet, George Christou ve çalışma grubu tarafından keşfedildi ve 26 Mart 2000 tarihinde cience Dail de duuruldu. Manetik hafıa etkisi magnetik histerisis ile birlikte gölenir. Bu etki sıradan manetik malemelerde olduğu gibi tüm malemenin değil sadece iole molekülün öelliğidir. = ingle Molecule Magnetic Protein 1 nm 2 nm Cluster 3 nm anoparticle 20 nm Tek Molekül Magnetler (MM), manetik alan varlığında mıknatıslık öelliği gösteren ve bu alan ortadan kaldırıldığında bile mıknatıslık öelliğini koruan moleküllerdir. Tek Molekül Magnetler (MM) kuantum ve klasik arasındaki sınırda er alırlar. Klasik magnetler gibi manetik depolama için kullanılırlar, kararlıdırlar ve düşük sıcaklıkta histerisi gösterirler. Tek Moleküler Magnetler (MM) Bilgi Teknolojisi İçin Yeni Kapı Açıor. Bugünlerde dijital bilginin DVD ler ve diğer aletlerde depolanmasını sağlaan manetik parçacıklardır. Hard disk a da diğer aletlerde verilen bir alandaki bilgi miktarının artırılması anlamına gelen bilgi depolama kapasitesini artırmak isteen şirketler bu parçacıklara büük ilgi göstermektedir. Verilen bir alanda daha fala dijital bilgi saklamak için, her bir manetik parçacık daha küçük olmalıdır. Anı davranışlar sergilemeleri için parçacıklar anı boutta olmalıdır 1

2 Gelişen teknoloji sabit disklerin boutlarını küçültmüş ve bilgi saklaabilme eteneklerini arttırmıştır. Birkaç megabat büüklüğündeki ilk örneklerin erini TB kapasiteli veri saklaabilmekte olanları almıştır ve her geçen ıl bu artmaktadır. Tek Moleküler magnetler (MM) Atomikölçekte Bilgisaarlar İçin Büük Potansieldir. Hiç kimse kuantum bilgisaarlarının nasıl apılacağını bilmior, fakat FÜTÜRİTLER (geleceği tahmin edenler) her kim bunu başarırsa U.. askerienin en or kodlarını birkaç dakikada kırabilecek, fiik, meteoroloji ve astronomideki aşılma problemleri çöebilecek ve mikroskobik ölçekte bilgisaarların mümkün olacağını sölüorlar. Bugünün U.. askerienin kodlarını kırmak çok aman alır fakat bu kuantum bilgisaarları ile çok kısa bir iştir. Astronomlar kuantum bilgisaarları kullanarak gökcisimleri arasındaki çekim kuvvetlerinin etkileşimini çok daha ii hesaplaabileceklerdir. Kuantum bilgisaarlarının büük işlem gücü Afrika rügârlarının fısıltılarından a daha fala olduğunda kasırgaların ollarını tahmin etmekte kullanılabilecektir. Herşe manetikdir Doğal anomagnetler asıl? Ferritin Magnetosomes 2

3 Ferritin Yetişkinlerdeki demir miktarı aklaşık 3-5 gr arasında değişir. Oksijenin vücut içinde dolaşımı için vageçilme bir mineraldir. Vücudumudaki demirin aklaşık %25 i ferritine proteinine bağlanarak depolanır. Ferritine havanlarda sebelerde ve mantarda bulunur. Magnetotactic Bakteri Magnetosomes Magnetite in magnetosomes Fe 3 O nm Magnetosomes ların diğer kullanıcıları İLK IGLE MOLECULE MAGET (MM) - Mn 12 -acetate Diğer MM ler March 27, 2000 Bir kaç eni ingle-molecule Magnets Keşfedildi BLOOMIGTO, Ind. -- everal new single-molecule magnets have been discovered b George Christou, James H. Rud Professor of at Indiana Universit, and his research group. Christou will report his results on March 26 at the meeting of the American Chemical ociet in an Francisco. ingle-molecule magnets (MMs) have man important advantages over conventional nanoscale magnetic particles composed of metals, metal allos or metal oides. These advantages include uniform sie, solubilit in organic solvents, and readil alterable ligands, among others. Magnetic particles are how digital information is currentl stored on, DVDs and other devices. There is great interest b companies in increasing the densit of information storage, which means increasing the number of bits of information in a given area of hard drive or other device. To get more digital information in a given area, each magnetic particle must be smaller. The sie of the particles must also be the same so the will behave the same. "Currentl it is a problem to make reall small, nanoscale magnetic from iron, iron oide, or the other magnetic materials known to date," Christou said. "M group makes molecules containing the metal manganese. These molecules are much smaller than the magnetic particles currentl used in information storage, but nevertheless are magnets at low temperatures. o each molecule can be considered an ultra-small magnetic particle, and this promises access to the ultimate high-densit information storage devices." IBM last ear reported a new hard-drive record of 3 gigabits (3 billion bits) of digital information in one square centimeter of area using a known cobalt magnetic material. "The much smaller sie of our molecules means we could get 30,000 billion of them into one square centimeter, and thus a storage densit of 30,000 billion bits (or 30 terabits) is feasible. This is 10,000 times greater than the current best b IBM. The research challenge now is to find better MMs that function at higher temperatures," Christou said. 3

4 MMs çok önemli avantajlara sahiptir. Organik çöeltilerde çöünürlük, uniform sie.. Şu an problem Fe, FeO vb şimdie kadar bilinen magnetik materallerden daha küçük maleme apmaktır. MMs şu an bilgi depolamada kullanılan magnetik parçacıklardan çok daha küçüktür. Fakat bunlar düşük sıcaklıkta magnettirler. Her bir molekül çok küçük magnetik parçacık olarak düşünülebilir. MM mükemmel üksek oğunluklu bilgi depolama cihaı olarak düşünülebilir. IBM 1cm 2 lik alanda 3GB lık dijital bilgii kadeden hard disk üretmiştir. MMs 1cm 2 lik alana 30,000 GB lık digital bilgii depolaabilir. Bu IBM inkinden 10,000 ke daha büüktür. The research challenge now is to find better MMs that function at higher temperatures," makroskobik Atomik vea moleküler «merak edilen» makroskobik Atomik vea moleküler «merak edilen» metre mole nano metre 1 / = molekül Lewis Carroll, Through the looking-glass, Penguin Books, London, 1998 Illustrations b John Tenniel makroskobik Atomik vea moleküler «merak edilen» Makroskobik «geleneksel, klasik» mıknatıslar macro quantum makro 4

5 Makroskobik Manetik akı konusundaki ilk Öncü dene Farada tarafından apılmıştır. «Farada kuvvet çigileri» makro Courtes Prof. Peter Da, the RI ; ee also : The Philosopher s Tree,The Institute of Phsics Publishing, Bristol, 1999) Courtes Prof. Frank James, the RI M. Faradaın manetima labaratuvar M. Farada laboratuvarında çalışırken Courtes Prof. Frank James, the RI Courtes Prof. Frank James, the RI Makroskobik «geleneksel, klasik» mıknatıslar Makroskobik «geleneksel, klasik» mıknatıslar çekme itme macro macro 5

6 3/19/2014 Makroskobik Manetik domeinlere daha akın bakarsak Fiik : Macroscopic Mesoscopic anoscopic kalıcı mıknatıslar Mikron Parçacıklar ano parçacıklar Kümeler Moleküler kümeler Tek spinler = Pek çok domein seti Pek çok set Atomik manetik momentler çoklu - domain nucleation, propagation and annihilation of domain walls 1 makro 1 Tek domain uniform rotation curling manetic moment Kunatum tünellemesi quantiation quantum interference 1 Fe 8 0.7K kuantum makro kuantum -1 M/M -1 M/M -1 M/M 1K 0.1K H(mT) H(mT) H(T) Haır! Haır! İlk keşifler demiş the Grphon sabırsı bir ses tonu ile: açıklamalar korkunç aman alacak Günlük aşam ararlı mıknatıslar ile doludur. bunlar geleneksel biçiminde üç boutlu katı, oksitler, metaller ve alaşımlar şeklindedir. makro Mıknatıslar Domainler Küri sıcaklığı Lewis Carroll, Alice s Adventures in Wonderland, Penguin Books, London, 1998 Illustrations b John Tenniel Curie sıcaklığında manetik momentlerin diilimi Manetik düenleme : ferro-, antiferro- and ferri-manetisma Bir set molekül / atomlar : T C Ferromanetima : Manetik momentler anıdır ve paraleldirler Katı, Manetik düenleme Termal uarılma (kt) moleküller arasındaki etkileşme (J) den daha aıftır. kt << J kt J Manetik düenleme sıcaklığı vea Curie sıcaklığı Paramanetik katı: Termal uarılma (kt) moleküller arasındaki etkileşme (J) den daha büüktür. kt >> J + = Antiferromanetima : Manetik momentler anıdır ve Anti-paraleldirler + = 0 Ferrimanetima (éel) : Manetik momentler farklıdır ve Anti-paraleldirler + = 6

7 ano-parçacıkların manetiasonu ano-parçacıkların manetiasonu MicroQUID, 4 K 1 4 K MicroQUID, 4 K 1 4 K Kalıcı mıknatıslanma M/M s A50 irradiation with white light 0 min 1 min 5 min 20 min 30 min 70 min 100 min 3 h 4 h 12 h H (T) M/M s A50 Coercive Field irradiation with white light 0 min 1 min 5 min 20 min 30 min 70 min 100 min 3 h 4 h 12 h H (T) (A. Bleuen, W. Werndorfer) (A. Bleuen, W. Werndorfer) «O bir ışıma aacak gibidi, bir iç angın, ve bu manetimaa daanamıorum Manetima moleküllere nasıl gelir? fark elektronlarla üleşmektir Fernande Olivier, Loving Picasso, H.. Abrams Publishers, ew York, 2001, p.139 Manetimanın orijini Manetimanın orijini kuantum elektron Ben bir elektronum kütle, m e, ük, e -, manetik moment µ B Herşe, küçük, ve temel Fakat çekirdek manetimasınıda unutmaın! «Orbital» manetic moment «Intrinsic» pin den kanaklanan manetic moment µ orbital s = ± 1/2 µ e - spin µ orbital = g l µ B µ spin = g s µ B s µ B kuantum µ toplam = µ orbital + µ spin 7

8 Manetimanın orijini Moleküllerde Dirac Equation elektronlar * -atomlarda -moleküllerde The Principles of Quantum Mechanics, 1930 (E'+e 1 2m p + e c A eh 2mc A- p eh 8m c 8m c eh p ] 4m c 1905 obel Prie kuantum * Çekirdek manetimasını unutmadan Representations, Models, Analogies When I use a word, Humpt Dumpt said, it just means what I choose it to mean neither more nor less Elektron : parçacık ve dalga dalga fonksionu vea «orbital» n, l, ml l = The question is, said Alice, whether ou can make words mean so different things The question is, said Humpt Dumpt, which is to be master that's all. s p,,,, d Lewis Carroll, Through the Looking-Glass, Penguin Books, London, 1998 Illustrations b John Tenniel Açısal gösterim Elektron : enerji seviesi de vardır. Electron : spini de vardır! Enerji diagramı Orbitaller Boş ingl doldurulmuş ukarı aşağı ingl doldurulmuş «Paramanetik» = ± 1/2 Doubl doldurulmuş «Diamanetik» = 0 Doubl doldurulmuş š* R O C O itrogen Monode O itronlnitrode O C š* O 8

9 Benerlik : pin ve ok Maa sında pin? Paul Klee, Théorie de l art, Denoël, Paris An Isolated pin Umal, Palacio del Gobernador, Maab, Yucatan, Jul 2004 Molecules sürekli nefes aldığımı diogen bir manetik moleküldür Dihdrogen u 2 E O A O-O O B orthogonal π molecular orbitals 1 2 p p p paramagnetic, spin =1 diamagnetic pin = 0 g 1 Elektronlarının ikisi paralel manetik momentlere sahiptir, bu aerobic aşamı şekillendirir ve biim insan olarak varlığımıa ve aşamamıa iin verir. diogen uarılmış durumda olduğu aman bir singlet (spin =0) durum da olabilir ve garip bir tepkime baen ararlı (glow-worm ) görünür. Daha karmaşık bir moleküler çerçeveler; 5 (3d için) ada 7 (4f için) elektrona kadar manetik momentleri ada spinleri olan moleküllerden ada geçiş metallerinden oluşan metal kompleksleri olarak adlandırılır. makro Paramagnetic O 2 Luminol Light 9

10 s Elements p Elements H He Geçiş elementleri Li Be B C O F e d Elements : transition a Mg Al i P Cl Ar K Rb Cs Fr Ca r Ba c Ti V Cr Mn Fe Co i Cu Zn Y Ra Ac Zr b MoTc Ru Rh Pd Ag Cd La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Ce Th f Elements In Ge n Pb As b Bi e Te Po Pr d Pm m Eu Gd Tb D Ho Er TmYb Pa Ga Tl U p Pu Am CmBk Cf Es Fm Md o Br I At Lu Lr Kr Xe Rn E 5 d orbitals Unpaired Electrons Partial Ocupanc Paramagnetism Conductivit 44,956 c 21 88,906 47,867 Ti 22 91,224 50,942 V 23 92,906 51,996 Cr 24 95,94 54,938 Mn 25 98,906 55,845 Fe ,07 58,933 Co ,91 58,693 i ,42 63,546 Cu ,87 65,39 Zn ,41 Y ,91 Zr ,49 b ,95 Mo ,84 Tc ,21 Ru ,23 Rh ,22 Pd ,08 Ag ,97 Cd ,59 La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg kuantum Tek çekirdekli kompleks ML 6 L L M L L L L Enerji sevielerinin Arılması E Enerji seviesinin arılması ne kadar büüktür? Zaıf Alan Yüksek spin L = H 2 O [C 2 O 4 ] 2-? Orta Alan ıcaklığa Bağlı pin Cross-Over ² oct Güçlü Alan Düşük spin L = C e g t 2g Geçiş metal kompleksleri genellikle d orbitallerinin arılmasına bağlı olarak çok güel renklidirler. h Hareket eden spinlerin ve atlaan elektronların hikaesi macro u içindeki renkler Geometrideki değişimler pindeki değişimleri 10

11 İki Mavi Çöelti [Co II (H 2 O) 6 ] 2+ + Methlene Blue KC + Methlene Blue bir sarı çöelti mavi + mavi = sarı! [Co III (C) 6 ] 3- + Methlene Reduced Colorless [Fe II (H 2 O) 6 ] 2+ pale green Low spin, chiral, Fe II (bipridine) 3 ] 2+ =2 Fe II (o-phen) 3 ] 2+ bright red =0 11

12 Ligandlarla onaarak pin durumunu kontrol edebiliri Moleküllerden malemelere ve cihalara... O. Kahn, C. Ja and ICMC Bordeau (A) E (B) ² oct (C) M T / cm 3 mol -1 Rouge Red T C T C Blanc White T / K (D) (E) (F) From J.F. Letard, ICMC Bordeau O. Kahn, Y. Garcia, Patent Daha ileri gidelimmi ve molekuler magnet leri düşünebiliri düşük oğuluk, biolojik uumlu sadam vea renkli magnetler? 12

ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI KARABÜK ÜİVERSİTESİ FE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ARGAİK KİMYA LABRATUVARI Dr. Figen Arslan KARABÜK 2009 1 İÇİDEKİLER 1 SPEKTRSKPİK, MAYETİK DUYARLIK VE TERMİK AALİZ TEKİKLERİ... 1 1.1 SPEKTRSKPİK

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı İYTE Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 11 Nisan 2014 Program ve Özet Kitapçığı Sizleri Yoğun Madde Fiziği (YMF)-İzmir Toplantısında aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmekte

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010 2011 YILLARI) İSTANBUL, 2013 2 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ Ayten ÇOBAN KİMYA ANABİLİM DALI ADIYAMAN 2011 Her hakkı saklıdır

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ etler İSPARTA TURKISH PHYSICAL SOCIETY 21 th PHYSICS CONFERENCE TR0200042 ABSTRACTS TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21. FİZİK KONGRESİ ÖZETLER 11-14 Eylül 2002 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE

ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE 1 ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Absorbsiyon Spektroskopisi X-ışını çekirdek elektron uyarımı en yüksek enerji UV valans elektronik uyarım IR

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ

BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ 1 BÖLÜM -1 MALZM BİLGİSİ İçindekiler 1.1-Birim Sistemler 1.3-Genel Bilgiler ve Kabuller 1.3- Üst Yapı Malzemeler a- Betonarme Malzemesi b- Çelik Malzemesi c- Ahşap Malzemesi d- Birleştirme Malzemesi 1.4-

Detaylı

FERROAKIŞKANLARIN YAPISININ ve MANYETİK ALANDA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ

FERROAKIŞKANLARIN YAPISININ ve MANYETİK ALANDA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZEL EGE LİSESİ FERROAKIŞKANLARIN YAPISININ ve MANYETİK ALANDA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Berker Parlaker Emir Coşkun DANIŞMAN ÖĞRETMEN: A.Ruhşah Erduygun 2010 İZMİR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr /. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 TR0000012 LASER ile U 23S ZENGİNLEŞTİRME SİSTEMİNİN TASARIMI ve YAPIMI A. ALAÇAKIR'. T. ARI 2, O. PERVAN 1, Ö. KUŞDEMİR 1, E. TAN 1, T. İNCESU 2, R.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri Dr. Cahit Karakuş Categories of Computers Computers are classified based on their technology, function, physical size, performance and cost. The categories of computers

Detaylı

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 7-14, 2009 Vol 24, No 1, 7-14, 2009 YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Turan GÜNEŞ

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services w w w. a r g e t e s t. c o m HAKKIMIZDA Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak temel prensibi olan ARGETEST

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

Çeviri: Sayfa 104-116 arası

Çeviri: Sayfa 104-116 arası Çeviri: Sayfa 104-116 arası Çeviri Aydok MORALIOĞLU ve Emrah BİLGİÇ tarafından yapılmış olup Fuzzy Thinking doktora dersi ödevi bu çevirinin düzeltilmesi idi. Düzelten: Elyase İSKENDER What the Uncertainity

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı