Wetenschappelijke verhandeling

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wetenschappelijke verhandeling"

Transkript

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ANALYSE VAN DE KOERDISCHE OPENING IN DE TURKSE MEDIA: HÜRRIYET EN ZAMAN Wetenschappelijke verhandeling aantal woorden: LIENE MASSCHELEIN MASTERPROEF MANAMA CONFLICT AND DEVELOPMENT PROMOTOR: (PROF.) DR. SAMI ZEMNI COMMISSARIS: (PROF.) DR. MARLIES CASIER COMMISSARIS: (PROF.) DR. BERT SUYKENS ACADEMIEJAAR

2

3 VOORWOORD Toen ik aan Turkstaligen vertelde waarover mijn masterproef zou gaan, kreeg ik al snel de vraag of ik niets beters had kunnen vinden. Ze moeten hun eigen problemen maar oplossen werd meermaals gezegd. Dit stimuleerde me echter nog meer om te werken rond de Koerden en hun kwestie. Ik besloot iets te doen rond beeldvorming over de Koerdische opening in de Turkse media, ook omdat dit heeft geleid tot bovenstaande ideeën die leven bij de Turken over de Koerden. Ik wil zeker niet veralgemenen door te beweren dat iedereen deze mening deelt. Dat bewijzen ook de positieve reacties die ik kreeg van onder andere een Koerdisch-Turkse vriendin. Bij het schrijven van deze masterproef werd ik bijgestaan door verschillende personen. Zo wil ik eerst en vooral Dr. Marlies Casier bedanken die me verschillende interessante werken heeft bezorgd en eveneens altijd klaar stond om mijn vragen te beantwoorden. Graag zou ik ook Prof. Dr. Sami Zemni bedanken voor het ter harte nemen van het promotorschap. Vervolgens wil ik graag mijn moeder, vader en broer bedanken die me doorheen deze masterproef enorm hebben gesteund. Ook leerrijke tips van Ahmet waren steeds een grote hulp voor mij. Daarnaast mag ik zeker niet diegenen vergeten die me geholpen hebben met het verzamelen van bronnenmateriaal. Hierbij denk ik eerst en vooraal aan Ozan, journalist bij de Turkse krant Sabah, die op typisch Turkse wijze, via allerlei tussenpersonen, heeft geprobeerd om via Hürriyet en Zaman informatie te verkrijgen. Ook mevrouw Tecimer, leerkracht Turks, heeft haar steentje bijgedragen aan deze masterproef dankzij haar literatuurtips en Turkse bibliotheek waarin ik naar genoegen gesnuisterd heb. Verder mag ik zeker niet vergeten dat mijn vorige opleiding als Master in de Meertalige Communicatie Frans-Turks heeft bijgedragen tot de keuze van mijn onderwerp en tot de mogelijkheid om Turkse artikels te analyseren. Zonder de brede waaier aan Turkse taalkundige vakken was een goed begrip van Turkse artikels immers nooit mogelijk geweest. Daarom wil ik dan ook graag mijn dank uitdrukken aan de docenten van het departement Vertaalkunde. Ten slotte mag mijn huidige opleiding, Master na Master Conflict and Development, niet ontbreken in mijn lijstje. Via deze opleiding heb ik de kans gekregen om mijn blik op de wereld enigszins te verruimen, wat zeker en vast bijdraagt tot een goede interpretatie van teksten en een kritische houding. Beide zijn cruciaal bij het vertalen. Zonder een ellenlange lijst te geven, richt ik dus via deze weg ook een dankwoord tot alle docenten van deze opleiding. Liene Masschelein, 1 maart 2011

4 ABSTRACT Onderzoek over berichtgeving blijft essentieel, aangezien de media gebeurtenissen vanuit een bepaalde invalshoek belicht en zo de perceptie van lezers vormgeeft. Deze studie kadert binnen empirisch onderzoek en analyseert hoe de Turkse media de Koerdische opening weergeeft via een kwantitatieve en klassieke inhoudsanalyse. Via deductief frameonderzoek gebaseerd op Semetko & Valkenburg (2000) en onderzoek naar de belichting van de opening worden 36 artikels geanalyseerd tussen 1 augustus en 31 september 2009 van Cengiz Çandar (Hürriyet) en Mümtaz er Türköne (Zaman). Een literatuurstudie over de Koerden en de Turkse media verduidelijkt de theoretische achtergrond van de problematiek. De eerste studie toont dat Hürriyet achtereenvolgens het human interest frame, verantwoordelijkheidsframe, conflictframe en moraliteitsframe gebruikt en Zaman het verantwoordelijkheidsframe, human interest frame, conflictframe en moraliteitsframe. Het economische frame is afwezig. Het cijfermateriaal van studie 2 toont dat de religieus geïnspireerde krant Zaman meer positief gecodeerde berichtgeving heeft dan de kemalistisch geïnspireerde Hürriyet en de opening of de drijfveer erachter (AKP) niet bekritiseert. Hürriyet staat terloops wel kritisch tegenover de drijfveer achter de opening en de inhoud ervan. Hoewel cijfermateriaal dus de ideologiedoorsijpeling bevestigt, dringen nuanceringen zich op die deze ontkrachten. Hürriyet bekritiseert immers eveneens nationalistische actoren, kemalistisch erfgoed en discours én becommentarieert terloops de AKP positief. Rekening houdend met o.a. deze bevindingen, is de afwezige kritiek op de inhoud en religieuze drijfveer van de opening in Zaman ook niet voldoende om de ideologiedoorsijpeling te onderbouwen. Bovenstaande resultaten drukken op het belang van verder kwalitatief onderzoek om het cijfermateriaal en de zwart-witresultaten bij te sturen.

5 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 Relevantie... 1 Onderzoeksopzet... 2 Onderzoeksvraag en hypothesen... 2 Inhoud... 4 THEORETISCH KADER: DE KOERDEN EN DE TURKSE MEDIA... 5 Het Koerdische profiel... 5 De Koerden en hun kwestie : historisch overzicht van de strijd met de Turkse staat... 7 De wortels van het Koerdische nationalisme... 7 De revoltes onder Atatürk... 8 De stilte voor de storm... 9 De staatsgreep van 1980 en de guerrillabeweging De PKK in de jaren De Koerdische opening Algemene schets Het vredesplan van Öcalan Het vredesplan van de Turkse staat Het vredesplan van TESEV De opening: op de grens tussen succes en fiasco De Turkse media De Koerden in de Turkse media: knelpunten Persvrijheid Onpartijdigheid en objectiviteit Minderheden: de wij-zij dichotomie en het gebrek aan participatie Türkçülük, simplificaties en stigmatisering Het huidige Turkse medialandschap: Hürriyet en Zaman... 30

6 Hürriyet Zaman METHODE Inleiding Inhoudsanalyse Framing en frameanalyse Algemene procedure Materiaal Steekproef Opzet Proces Studie Studie RESULTATEN Studie Hürriyet: Cengiz Çandar Zaman: Mümtaz er Türköne Samenvatting van de resultaten in aantallen: Hürriyet en Zaman Weergave via staafdiagrammen Studie Hürriyet: Cengiz Çandar Zaman: Mümtaz er Türköne ANALYSE Studie Hürriyet: Cengiz Çandar Human interest frame Verantwoordelijkheidsframe... 53

7 Conflictframe Moraliteitsframe Economisch frame Zaman: Mümtaz er Türköne Verantwoordelijkheidsframe Human interest frame Conflictframe Moraliteitsframe Economisch frame Tussentijds besluit Studie Bespreking van de codering vanuit inhoudelijk perspectief: Hürriyet en Zaman Inhoudelijk positief Inhoudelijk negatief Bespreking van de codering vanuit actorperspectief: Hürriyet en Zaman Positief: positieve commentaar op de AKP en/of kritiek op andere actoren Negatief: positieve commentaar op andere actoren en/of kritiek op de AKP Bespreking van neutrale berichtgeving: Hürriyet en Zaman Tussentijds besluit CONCLUSIE BIBLIOGRAFIE BIJLAGEN... 84

8 FIGUREN Tabel 1: weergave van het aantal artikels Tabel 2: resultaten van het frameonderzoek van Hürriyet bij Çandar Tabel 3: resultaten van het frameonderzoek van Zaman bij Türköne Tabel 4: samenvatting van de vraagstelling in aantallen bij Hürriyet en Zaman Tabel 5: aantallen per frame per krant Tabel 6: gecodeerde berichtgeving in Hürriyet Tabel 7: supplementaire indeling van de gecodeerde berichtgeving in Hürriyet Tabel 8: gecodeerde berichtgeving in Zaman Tabel 9: supplementaire indeling van de gecodeerde berichtgeving in Zaman Staafdiagram 1: frames in Hürriyet Staafdiagram 2: frames in Zaman Staafdiagram 3: vergelijking tussen de frames van Hürriyet en Zaman in relatieve frequentie... 45

9 Aangehaalde Koerdische organisaties en partijen AFKORTINGEN PKK NLK DP HADEP HEP DEP DEHAP DTP KCK BDP Partiya Karkêren Kurdistan ( Kurdistan Workers Party ) Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları ( National Liberators of Kurdistan ) Demokratik Parti ( Democratic Party ) Halkın Demokrasi Partisi ( People s Democracy Party ) Halkın Ekmek Partisi ( People s Labor Party ) Demokrasi Partisi ( Democracy Party ) Demokratik Halk Partisi ( Democratic People s Party ) Demokratik Toplum Partisi ( Democratic Society Party ) Koma Civaken Kurdistan ( Union of Communitees in Kurdistan ) Barış ve Demokrasi Partisi ( Peace and Democracy Party ) Aangehaalde Turkse partijen AKP CHP MHP Adalet ve Kalkınma Partisi ( Justice and Development Party ) Cumhurriyet Halk Partisi ( Republican People s Party ) Milliyetçi Hareket Partisi ( Nationalist Movement Party ) Turkse instellingen YÖK RTÜK TESEV Projecten GAP Yükseköğretim Kurulu ( The Council of Higher Education ) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( Radio and Television Supreme Council ) Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı ( Turkish Economic and Social Studies Foundation ) Güneydoğu Anadolu Projesi ( The Southeastern Anatolia Project ) Afkortingen van woordenboeken TDK Türk Dil Kurumu ( Turkish Language Association )

10 1. INLEIDING 1.1. Relevantie Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat de media een duidelijke hand heeft in de positieve of negatieve perceptie van kijkers en lezers omtrent een bepaald onderwerp. De manier waarop iets of iemand wordt voorgesteld, bepaalt hoe de ontvanger bepaalde gebeurtenissen en personen interpreteert. Prof. Dr. W. Shadid, gespecialiseerd in interculturele communicatie, is met zijn onderzoek over de westerse media en de knelpunten ervan inzake verslaggeving over moslims en allochtonen één van de academici die de sterke invloed van media op beeldvorming probeert te bewijzen. Hij voelt de media aan de tand en besluit dat deze tekortschiet op verschillende vlakken. Zo heeft hij het over simplificaties en afstandelijke presentatie van de islam; problematisering en stigmatisering van specifieke groepen; indeling van de samenleving in in- en outgroepen, wij en zij en de verwaarlozing van bepaalde groepen in de media en/of het ontbreken van hun visie (Shadid 2005: 331). Ook Schneider (2004: ) verduidelijkt de impact van de media op beeldvorming en haalt hiervoor 4 redenen aan: onderrepresentatie, stereotype presentatie, selectieve presentatie, framing en priming. Hoewel beide onderzoekers vertrekken van berichtgeving in de westerse media, is het natuurlijk niet zo dat deze problemen enkel bij westerse media voorkomen. Zo wordt de Turkse media eveneens geteisterd door bijvoorbeeld een gebrek aan persvrijheid, stigmatisering van groepen en partijdigheid. Hieruit volgt dat de media een belangrijke invloed uitoefent op de maatschappij en de percepties die erbinnen leven. Zo haalt Shadid (1995) aan dat de wisselwerking tussen media en maatschappij meespeelt bij de etnische categorisering van volkeren. Kortom, hoewel journalisten objectiviteit prediken, mogen we niet vergeten dat ook hun pen schrijft vanuit een bepaalde maatschappijblik en zo informatie via frames overbrengt naar de lezer. Zo stelt Van Gorp (2006): De latente betekenisstructuur in een boodschap wordt niet vanuit de objectieve werkelijkheid opgelegd, maar is het resultaat van door de mediamakers gemaakte keuzes (Van Gorp 2006: 253). Met deze informatie in het achterhoofd, worden onmiddellijk de aanleiding en relevantie van dit onderzoek gegeven. Aangezien de media een duidelijke rol speelt in de beeldvorming over gebeurtenissen, vertrekken we van de idee dat ook de Turkse pers haar lezerspubliek een bepaald beeld voorhoudt. 1

11 1.2. Onderzoeksopzet Deze studie onderzoekt de Koerdische opening in de Turkse media, namelijk de Turkse kranten Hürriyet en Zaman. De studie kadert in empirisch onderzoek, aangevuld met een literatuurstudie om de theoretische achtergrond van de problematiek te schetsen. Het kader wordt opgebouwd rond de Koerden en de Turkse media. Eerst en vooral wordt een kwantitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd aan de hand van een frameonderzoek gebaseerd op het werk van Semetko & Valkenburg (2000) Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. Dit wordt aangevuld met een interpretatieve analyse van de frames in een tweede fase. Een tweede studie toetst de houding tegenover de Koerdische opening binnen het artikel. Op die manier gaan we na of beide kranten tijdens de geselecteerde periode een doorsijpeling vertonen van hun ideologische achtergrond. Zo publiceert Hürriyet vanuit kemalistisch perspectief en is Zaman religieus geïnspireerd waardoor de krant dichter aanleunt bij de huidige AKP-regering. Het is de bedoeling om een duidelijker zicht te krijgen op de manier waarop de Koerdische opening in de geselecteerde periode door beide kranten wordt aangereikt aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse, gebaseerd op een frameonderzoek en een klassieke inhoudsanalyse opgebouwd rond de weergave van de Koerdische opening in beide kranten. Verdere uitgebreide uitleg over de methodologische aanpak en verantwoording over beide studies wordt gegeven in het derde hoofdstuk Methode Onderzoeksvraag en hypothesen Centraal staat dus volgende algemene onderzoeksvraag: Hoe wordt de Koerdische opening weergegeven in de Turkse media, specifiek in de Turkse kranten Hürriyet en Zaman? Concreet betekent dit dat we de artikels onderzoeken die verschijnen bij het ingeven van de zoekterm Kürt açılımı, wat letterlijk Koerdische opening betekent, in de Turkse kranten Hürriyet en Zaman in de periode tussen 1 augustus 2009 en 30 september We doen dit via een kwantitatieve inhoudsanalyse door frameonderzoek en een klassieke inhoudsanalyse. De periode werd geselecteerd op basis van de gebeurtenissen binnen het initiatief: in augustus kreeg de opening een positieve impuls, terwijl september zich kenmerkte door een negatief keerpunt. Door het enorme aantal zoekresultaten werden de artikels verder afgebakend via de auteurs met de meeste resultaten. Voor Hürriyet was dat Cengiz Çandar en voor Zaman Mümtaz er Türköne. De onderzoeksvraag resulteert in enkele mogelijke hypothesen. In het kader van de eerste studie die de frames binnen de artikels onderzoekt, veronderstellen we dat zowel bij Hürriyet als Zaman het human 2

12 interest frame sterk naar voor zal treden. Ondanks hun ideologisch verschillende achtergrond, zullen beide kranten wellicht hun lezers bespelen. Kranten kunnen lezers sturen door o.a. specifieke positionering tegenover gebeurtenissen of het emotioneel kleuren ervan. Deze commercialisering is noodzakelijk om een plek op de markt te vrijwaren. Om deze hypothese te onderbouwen, halen we Liaras & Somer (2010) en Finkel (2000) aan: Turkish newspapers [ ] do not hesitate to take proactive positions on political questions with a view to influencing public debate [ ] (Liaras & Somer 2010: ). There is also a larger issue pertaining not just to Turkey, but to the entire world concerning the reliance on the market as the ultimate regulatory authority and the increasing commercialization of the media (Finkel 2000: 148). Vervolgens zullen beide kranten wellicht de verantwoordelijkheid voor het negatieve keerpunt in de opening toeschrijven aan bepaalde actoren. Het verantwoordelijkheidsframe zal dus waarschijnlijk zowel bij Hürriyet als Zaman behoren tot de twee meest gebruikte frames gezien de invulling die Semetko & Valkenburg (2000) eraan geven: The responsibility presents an issue or problem in such a way as to attribute responsibility for its cause or solution to either the government or to an individual or group (Semetko & Valkenburg 2000: 96). Bovenstaande hypothese is gerelateerd aan de derde: vanuit de verschillende ideologische achtergrond van Hürriyet, respectievelijk kemalistisch, en Zaman, respectievelijk religieus, gaan we ervan uit dat Hürriyet eerder kritisch staat tegenover de Koerdische opening, terwijl Zaman eerder dit initiatief van de eveneens religieus geïnspireerde AKP ( Justice and Development Party ) steunt en/of promoot. Dit betekent meer positief gecodeerde berichtgeving in Zaman en meer negatief gecodeerde in Hürriyet over het algemeen (voor de invulling van deze coderingen zie 3.3). Concreet betekent dit dat Hürriyet méér zal ingaan op inhoudelijke lacunes van de opening en naast andere actoren óók de AKP als verantwoordelijke zal aanklagen voor het falen van de opening, terwijl Zaman minder inhoudelijke tekorten zal belichten en zich zal aansluiten bij de AKP door enkel en alleen andere actoren te beschuldigen van het mogelijk bijdragen tot het negatieve keerpunt binnen de opening. Dit laatste leidt tot een procentueel hoger aantal positieve coderingen vanuit actorperspectief in Zaman. Zaman zal dus de problematiek rond de opening buiten het initiatief en de drijfveer erachter, nl. de AKP, plaatsen. Om deze hypothese te stellen, baseren we ons op Liaras & Somer (2010) die het volgende aanhalen inzake de Koerdische zaak en de relatie tussen de Turkse politiek en pers aangehaald door Finkel (2000): If there is strong support for the idea of a Kurdish opening, then we can expect one or all of the following to be true: religious-conservative thinking about the Kurdish question may be consistently different from and more favorable to the opening than secular-elite thinking (Liaras & Somer 2010: 158). While no newspaper can afford to be totally discredited, some run unacceptable risks by bartering political support for financial advantage (Finkel 2000: ). 3

13 1.4. Inhoud Deze scriptie bestaat uit 6 grote delen. Het inleidend deel bevat relevantie en doel van het onderzoek en de onderzoeksvraag met bijhorende hypothesen. Het tweede deel is toegespitst op de Koerden en de Turkse media om het domein waarin het onderzoek zich situeert algemeen te schetsen. In dit deel wordt eerst en vooral dieper ingegaan op de Koerden als volk en wordt een korte geschiedenis van de Turkse Koerden en hun kwestie aangereikt. Daarna wordt de recentste ontwikkeling binnen het Koerdische debat, de Koerdische opening, onder de loep genomen. Ten derde behandelen we de Turkse media die binnen dit onderzoek figureert als achtergrond waarop het onderzoek geprojecteerd wordt. De Koerden worden binnen het Turkse mediaveld geplaatst en de geselecteerde kranten besproken. In het derde deel wordt de methodologie toegelicht. Eerst en vooral wordt ingegaan op het concept inhousanalyse als analysemiddel van beide studies. Daarna beperken we ons tot een korte algemene bespreking van framing, frameanalyse en later ook de frames van Semetko & Valkenburg (2000) aangezien de frameanalyse hier fungeert als onderzoeksmiddel en niet het onderzoeksonderwerp van deze scriptie vormt. Vervolgens bespreken we de algemene procedure van beide studies om daarna de specifieke methodes per studie toe te lichten. Het is de bedoeling om de gekozen methodologie te verantwoorden en een duidelijker overzicht te geven van het hoe en het waarom van de selectieprocedure. Deel vier bestaat uit een presentatie van de resultaten aan de hand van tabellen en staafdiagrammen. Er wordt opnieuw een indeling gemaakt in studie 1 en studie 2 voor de duidelijkheid. Het voorlaatste hoofdstuk analyseert de resultaten. De frames worden gerangschikt en besproken aan de hand van voorbeelden. De tweede studie bespreekt de resultaten via een indeling in positief/negatief vanuit inhoudelijke invalshoek of actorperspectief. Beide studies sluiten af met een tussentijds besluit. Ten slotte wordt in de conclusie teruggekoppeld naar de onderzoeksvraag en hypothesen. De geanalyseerde artikels werden als bijlage toegevoegd. 4

14 2. THEORETISCH KADER: DE KOERDEN EN DE TURKSE MEDIA We beginnen met een kort historisch overzicht van de Koerden in het algemeen. Eerst en vooral ontmoeten we de Koerden als een volk met een bepaalde taal, religie enz. Cijfermateriaal verduidelijkt hun omvang binnen Turkije en Turks Koerdistan wordt gesitueerd. We spitsen ons vanaf dan verder toe op de Koerden binnen Turkije. Vervolgens wordt de strijd tussen de Koerden en de Turkse staat onder de loep genomen. We springen van het ontstaan van het Koerdische nationalisme naar een radicalisering van de beweging om te eindigen met een stilte en heropleving van het Koerdische nationalisme na de staatsgreep van Dan volgt een overzicht van de jaren na de staatsgreep van Bij wijze van eindmarkering worden de strijd van de PKK in de jaren 2000 en de bijhorende transformaties van de organisatie aangehaald. Vanuit deze oude en recentere ontwikkelingen wordt overgestapt naar de Koerdische opening van Na een algemene schets worden enkele voorgelegde plannen behandeld die de belangrijkste inhoud van de opening weergeven. Hierbij halen we het vredesplan aan van Öcalan, de regering en het rapport van de denktank TESEV. We eindigen met een korte kritische noot over het al dan niet nieuwe karakter van deze opening. Ten slotte bespreken we de belangrijkste knelpunten van de Turkse media om de Koerden binnen het mediaveld te situeren. Zo krijgen we een beter inzicht in de weergave van deze groep en de daaraan gekoppelde beeldvorming bij lezers. Als laatste wordt algemene informatie gegeven over Hürriyet en Zaman met de bedoeling zo hun positie binnen het Turkse medialandschap beter te begrijpen Het Koerdische profiel De Koerden bekleden een brede bevolkingsgroep waardoor ze moeilijk als één etnisch coherent geheel bestempeld kunnen worden. De Koerden zouden geen gemeenschappelijke Koerdische voorouders hebben, maar stammen uit een smeltkroes van volkeren. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze afkomstig van Indo-Europese stammen die westwaarts naar Iran trokken. Informatie hierover is schaars (Mcdowall 2005: 3-17). Amain en Kielstra (1992) spreken over een gemeenschappelijke afstamming van Koerden, Armeniërs en Georgiërs. Nochtans is de huidige Koerdische taal eerder verwant aan de Iranese, wat een nieuwe theorie introduceerde waarbij de Koerden afstammelingen van de Meden zouden zijn, het broedervolk van de oude Perzen. Deze theorie baseert zich op de ligging van de woonplaats van de Meden in het noordwesten van het huidige Iran. De taal die daar werd gesproken, zou verwant zijn aan de huidige Koerdische taal. Onderzoek wees echter uit dat dit enkel voor een handvol woorden klopt. De meest aannemelijke theorie stelt dat de Koerden wellicht 2500 jaar geleden zijn ontstaan uit een samensmelting van verschillende volkeren waarbinnen de Iranese groep 5

15 cultureel het meest dominant was en waarschijnlijk zo na verloop van tijd haar taal oplegde (Amain & Kielstra 1992: 3-4). Niet alleen deze onduidelijke oorsprong, maar ook gemengde huwelijken, assimilaties, verdeling over verschillende staten enz. bemoeilijken de afbakening van de Koerdische identiteit. Ook de invulling van de term Koerd heeft heel wat transformaties gekend. Aanvankelijk betekende Koerd nomade. In de 11 e eeuw bestempelden reizigers en historici roverij als Koerd. In het midden van de 19 e eeuw betekende Koerd spreker van de Koerdische taal (McDowall 2005: 13). Wat hun taal en religie betreft, kunnen we echter wel op enkele algemeen geldende gemeenschappelijke elementen wijzen. In Turkije zijn de meeste Koerden soennitische moslims, een kleine minderheid is alevitisch (Bozarslan 2008: 334). McDowall (2005: 10) schat de soennitische Koerden op 75 procent en stelt dat de alevitische Koerden zich vooral in Centraal-Anatolië bevinden, de regio rond Dersim (het huidige Tunceli). Hoewel er een linguïstische variëteit bestaat onder de Koerdische volkeren kunnen er toch 2 grote talen of dialecten onderscheiden worden: het Kurmanji en het Surani. Ondanks hun grammaticale verschillendheid, zijn ze toch verwant op het vlak van vocabularium. Ze vormen een soort lokaal dialect dat fungeert als een gestandaardiseerde versie van de verschillende dialecten (McDowall 2005: 9-10; Bozarslan 2008: 334). Momenteel wordt het aantal Koerden in het Midden-Oosten geschat op ongeveer 30 miljoen in totaal door Bozarslan (2008: 334) en 24 à 27 miljoen door McDowall (2005: 3) waarvan er volgens McDowall 13 miljoen en volgens Bozarslan (2008: 334) tussen de 12 en 15 miljoen in Turkije leven. Amain & Kielstra (1992: 71) houden het bij 12 miljoen. In 1975 vormden de Koerden ongeveer 19 procent van de Turkse populatie, maar door hun snelle aangroei zou dit op vandaag 20 à 23 procent kunnen zijn (McDowall 2005: 3, Zürcher 2006: 399). De meeste Koerden leven in de bergen waar Turkije, Irak en Iran samenkomen. Het historische Koerdistan omvat km² en strekt zich uit over het grensgebied tussen Syrië, Irak, Turkije en Iran (Heirman 1991: 3). De houding van Turkije tegenover Koerdistan is emotioneel geladen: de grenzen kunnen niet gewijzigd worden zonder de Turkse identiteit en geografie te bedreigen, bepaald door de stichter van de republiek, Atatürk. Andere redenen zoals de aanwezigheid van olie spelen natuurlijk ook mee (McDowall 2005: 5-7). Het gebied van de Turkse Koerden wordt het Koerdistan van Turkije of Turks Koerdistan genoemd met als belangrijkste steden Erzurum, Diyarbakır, Ourfa en Van (Heirman 1991: 3). Hoewel er over Turks Koerdistan gesproken wordt, is gebieden bewoond door Koerden toch een correctere benaming aangezien provincies zoals Elazığ, Erzurum en Malatya zowel etnisch als religieus een mengelmoes zijn van Turken, Koerden, soennieten en alevieten. De Koerden bevolken de economisch minst ontwikkelde zones van Turkije. Tot het einde van de jaren 1970 deden deze regio s grotendeels aan zelfvoorzienende landbouw, weinig geïntegreerd in de Turkse economie. 6

16 Economische crises en conflictsituaties tijdens de jaren 70 en 80 ontketenden gewilde, maar ook gedwongen migratie. Vaak diende de illegale of legale informele economie, zoals handel over de grenzen, als bron van inkomsten. Deze afsluiting van de rest van Turkije resulteerde in een Koerdische regio die doorheen de tijd een eigen interne dynamiek en ideologie ontwikkelde (Bozarslan 2008: ) De Koerden en hun kwestie : historisch overzicht van de strijd met de Turkse staat De Koerdische kwestie zoals die op vandaag heet, is niet nieuw. Het is een oude indirecte en directe strijd tussen Turkse Koerden en de staat. Het eerste Koerdische nationalisme ontstond al in de periode vóór de republiek, maar historisch gezien dateert de Koerdische kwestie pas van na de splitsing van het Ottomaanse rijk. De strijd tijdens het laat Ottomaanse rijk vormde een voedingsbodem voor heel wat revoltes tijdens de republiek van Mustafa Kemal Atatürk. De periode daarna werd gekenmerkt door een stilte voor de storm: de problematische vernieuwing tussen 1961 en 1980 ontketende een echte guerrilla na de staatsgreep van 1980 die aanhield tot in 1999 met de arrestatie van Öcalan. De arrestatie van de PKK-leider betekende echter niet het einde van de Koerdische strijd. De beweging onderging verschillende transformaties in de jaren 2000 en stelde zo ook haar plaats veilig binnen het Turkse politieke toneel De wortels van het Koerdische nationalisme Hoewel tijdens het Ottomaanse rijk nog niet echt sprake was van een Koerdische kwestie, was er de laatste jaren toch al een geleidelijk proces van Koerdische bewustwording. Tot aan het midden van de 19 e eeuw hadden de Koerden een zekere autonomie binnen het Ottomaanse rijk: de 16 Koerdische emiraten hadden een pact gesloten met het Ottomaanse regime om hun autonomie te verzekeren. De sultan had hier zelf ook baat bij: de stabiliteit van de grenzen werd gegarandeerd en taksen werden betaald (Barkey & Fuller 1998: 6-7). Belangrijke figuren zoals Şeref Khan, de dichter Ehmed-e Khanı en de vorming van de provincie Koerdistan in 1846 zouden o.a. bijgedragen hebben tot een gevoel van Koerdische eenheid (Bozarslan 2008: ). Op het einde van de 19 e eeuw werd dit nog versterkt door de oprichting van de krant Kurdistan in 1898 buiten het Ottomaanse rijk en de vorming van Hamidiye-regimenten in 1892 die vooral bestonden uit Koerdische stammen. De sultan creëerde zo een zekere band en afhankelijkheid tussen zichzelf en de Koerdische tribale elite. De Hamidiye-regimenten konden plunderen en moorden zonder daarvoor gestraft te worden. Sultan Abdülhamid II wilde op die manier tribale onrust vermijden die de afschaffing van de Koerdische emiraten had veroorzaakt (Bruinessen 1997a: 3, Bozarslan 2008: , Barkey & Fuller 1998: 7-8). De Koerdische stammen van de Hamidiye-regimenten werden later de actoren in de strijd tegen de staat en vochten voor Koerdische onafhankelijkheid. 7

17 Tijdens de jaren 1913 en 1914 wierpen zich verschillende revoltes op tegen het centrale bestuur. De Koerden eisten regionale autonomie en onderwijs in hun eigen taal. De gemoederen bedaarden even toen Mustafa Kemal aan de macht kwam en aan de Koerden beloften deed. Hij drukte op het belang van broederlijkheid tussen Turken en Koerden om de staat opnieuw op te bouwen na de oorlog. Toch verscheen wederom een onafhankelijkheidsbeweging in Istanbul, de Kürd Teali Cemiyeti, die streed voor de rechten van de Koerden (Bozarslan 2008: ). In 1920 plaveide het Verdrag van Sèvres, het vredesverdrag tussen de geallieerden en het voormalige Ottomaanse rijk, eveneens de weg naar een Koerdische staat ondanks vele tegenkanting. Het verdrag erkende voor het eerst op internationaal vlak het bestaan van een Koerdische staat, maar draaide uit op niets. Het was de bedoeling het Ottomaanse rijk te ontmantelen volgens etnische en culturele grenzen. Vooral artikel 62 en 64 van het verdrag voorzagen in de vorming van een Koerdische staat, aanvankelijk binnen de Turkse grenzen volgens artikel 62. Artikel 64 voegde daaraan toe dat het Koerdische volk zich kon richten tot de League of Nations wanneer een meerderheid de onafhankelijkheid tegenover Turkije wilde (Imset: ). In het Verdrag van Lausanne (1923) werden de grenzen van Turkije bepaald en de rechten van christelijke minderheden verzekerd, maar de Koerden werden vergeten. Het rijk erkende de minderheidsgroepen niet op basis van hun etniciteit, maar wel volgens hun religie (Barkey & Fuller 1998: 6). De islamitische Koerden werden dus niet meer gezien als een aparte minderheidsgroep, maar geïntegreerd onder de grote Turkse noemer (Amain & Kielstra 1992: 19-22). De Koerdische hoop werd in de grond geboord en de Turken kregen alle macht over Anatolië. Hoewel Koerden en Turken samen gestreden hadden voor onafhankelijkheid, werden de Koerden niet beloond (O Neil 2007: 75) De revoltes onder Atatürk Het ontstaan van de Turkse republiek in 1923 ging gepaard met het ontstaan van de Koerdische kwestie. Doorheen de jaren werd deze kwestie gekarakteriseerd en versterkt door twee elementen: enerzijds ontkende de staat het bestaan van een Koerdische zaak, anderzijds schilderde de staat de Koerden af als een bedreiging voor de nationale eenheid vanuit de vrees voor Koerdisch separatisme (Bozarslan 2008: 333). Tijdens de regeerperiode van Atatürk ( ) vonden verschillende revoltes plaats. Er zijn meerdere redenen voor de breuk tussen Koerden en Turken, maar Bozarslan (2008: ) houdt het bij drie doorslaggevende: de bloei van het Turkse nationalisme na het ontstaan van de republiek in 1923 en het idee dat de Turken de andere volkeren van het Ottomaanse rijk overwonnen hadden; de afschaffing van het kalifaat dat door de Koerden werd beschouwd als een van de enige gemeenschappelijke elementen met de Turken; de ontevredenheid van de Koerdische leiders over het stopzetten van de onafhankelijkheidsoorlog zonder Zuid-Koerdistan te bevrijden. De alliantiebreuk 8

Türk Medeni Kanunu. Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi

Türk Medeni Kanunu. Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi Türk Medeni Kanunu Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht Türk ve Hollanda (Aile) Hukuku hakkında bilgi Colofon Uitgave: Landelijke werkgroep Mudawwanah Leden: Stichting Steun Remigranten

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan al allemaal alles ander beginnen bij bijna blijven cent de dan dan (vgl) dat dat [aanw] dat [betrek deze die die dik dit doen dom door dus eens en er gaan geen geven

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan a-e al hepsi, bütün allemaal hep birlikte alles hepsi, herşey ander diğer beginnen başlamak bij yanında bijna neredeyse blijven kalmak, durmak (staan) cent de sent

Detaylı

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011 n Hollanda Türkleri nin, ülke dışındaki sosyal, kültürel, siyasi ve sportif alandaki etkinlikleri arasında, tarihe geçecek pek çok etkinlikleri olmuştur. Ama, nın sayfalarında özel bir ek içinde işlenmiş

Detaylı

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bevallen doet pijn. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uit spraak. Zij weten dat

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-13-1-o 1 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 2 Geachte klant, Warmte voor het leven - dat is ons traditionele motto.

Detaylı

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Detaylı

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL]

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2013) YIL: 11 SAYI: 116 CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (APRIL - MAY 2013) SAYI - ISSUE: 116 PAVEL

Detaylı

Zwangerwijzer: gelecekte gebe kalacak ya da gebe olan kadınlara ve eşlerine yönelik hazırlanan bir anket

Zwangerwijzer: gelecekte gebe kalacak ya da gebe olan kadınlara ve eşlerine yönelik hazırlanan bir anket Zwangerwijzer: gelecekte gebe kalacak ya da gebe olan kadınlara ve eşlerine yönelik hazırlanan bir anket Bu, çocuk sahibi olma ihtimali olan ailelerin, gebelik öncesi muayeneden ya da (adet kesilmesinin

Detaylı

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor

Detaylı

Examen VMBO-KB 2012. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2012. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen.

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 52 vragen.

Detaylı

Eindexamen Turks vmbo gl/tl 2010 - I. Tekst 2. Au Pair Çalışanı Avrupa'da Oturum Hakkı Kazanabilir mi? - www.vmbogltl.nl www.examen-cd.

Eindexamen Turks vmbo gl/tl 2010 - I. Tekst 2. Au Pair Çalışanı Avrupa'da Oturum Hakkı Kazanabilir mi? - www.vmbogltl.nl www.examen-cd. Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 1p 1 Wat heeft het onderzoek aangetoond

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 31 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 31 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2007 tijdvak 1 donderdag 31 mei 9.00-10.30 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit

Detaylı

Istanbul geleefd hebben. Geeft de tekst hier informatie over? Zo ja, schrijf de plaats en de tijd op.

Istanbul geleefd hebben. Geeft de tekst hier informatie over? Zo ja, schrijf de plaats en de tijd op. Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. TEKST 1 2p 1 Je bent geïnteresseerd in de oertijd

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 11.00 uur TURKS CSE GL EN TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan

Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan Türkçeye Ergenlere Yönelik Bilgilendirici Bir Halk Sağlığı Kitapçığı Çevirisi Örneği Cross-Cultural Transfer and Recontextualization

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (JUNE - JULY 2013) SAYI

Detaylı

Türkiye de Yeni Siyasi Dengeler ve Kürt Sorunu. Li Tirkîyeyê Mêzîneyên Nû Yên Sîyasî û Pirsgirêka Kurdî

Türkiye de Yeni Siyasi Dengeler ve Kürt Sorunu. Li Tirkîyeyê Mêzîneyên Nû Yên Sîyasî û Pirsgirêka Kurdî New Political Equilibrium and The Kurdish Question Türkiye de Yeni Siyasi Dengeler ve Kürt Sorunu Li Tirkîyeyê Mêzîneyên Nû Yên Sîyasî û Pirsgirêka Kurdî Ali Bayramoğlu New Political Equilibrium and The

Detaylı

أصداء االنتخابات النيابية التركية لدى بلدان الشرق األوسط ORSAM 12 HAZİRAN 2011 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNİN ORTADOĞU ÜLKELERİNDEKİ YANSIMALARI

أصداء االنتخابات النيابية التركية لدى بلدان الشرق األوسط ORSAM 12 HAZİRAN 2011 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNİN ORTADOĞU ÜLKELERİNDEKİ YANSIMALARI 12 HAZİRAN 2011 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNİN ORTADOĞU ÜLKELERİNDEKİ YANSIMALARI REFLECTIONS OF 12 JUNE 2011 TURKEY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE MIDDLE EASTERN COUNTRIES أصداء االنتخابات النيابية التركية

Detaylı

Explaining the Change in Turkey s Identity Question in the. European Union Accession Process: A Levels of Analysis Approach ÇAĞLAYAN ÇETĠN

Explaining the Change in Turkey s Identity Question in the. European Union Accession Process: A Levels of Analysis Approach ÇAĞLAYAN ÇETĠN Explaining the Change in Turkey s Identity Question in the European Union Accession Process: A Levels of Analysis Approach ÇAĞLAYAN ÇETĠN 109677003 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken

Detaylı

PRESS GUIDE. Republic of Turkey Directorate General of Press and Information. Ankara Eylül 2012. Press Guide

PRESS GUIDE. Republic of Turkey Directorate General of Press and Information. Ankara Eylül 2012. Press Guide PRESS GUIDE Republic of Turkey Directorate General of Press and Information Ankara Eylül 2012 Press Guide COUNTRY PROFILE Press Guide GEOGRAPHY Turkey lies between Asia and Europe, serving as a bridge

Detaylı

PRESS GUIDE. Republic of Turkey Directorate General of Press and Information. Ankara Eylül 2012. Press Guide

PRESS GUIDE. Republic of Turkey Directorate General of Press and Information. Ankara Eylül 2012. Press Guide PRESS GUIDE Republic of Turkey Directorate General of Press and Information Ankara Eylül 2012 Press Guide COUNTRY PROFILE Press Guide GEOGRAPHY Turkey lies between Asia and Europe, serving as a bridge

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı