ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin"

Transkript

1 ÇALIŞMA ORTAMI ISSN İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine Gönü Verener: Sıtma Mücadeesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin Çocukarın Gözerinde Yarını Okumak SORGULUYORUZ : Gençer Neden İşsiz? Yitiriecek Zaman Yok Kaynak ve Kesme Faciaarını Asa Unutma Marka Amak ya da Marka Omak Sosya Hizmeter Tarihi Kiometre Taşarı Çocuk Hastaarın Hakarı Boztepe de Heyecan İki Dakika Düşün: Tehikeyi Tanıyaım Çift E Kumanda Düğmeerinin (Butonarının) Yeri Değiştirimiş Bir Pres de Çaışma İki Buçuk Çaışan Çocukara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ıı Y. 29 Yıı n ü n n 19. ü s ü t ı nı i t s n rtam E k O e Fiş ışma Ça

2 Anımsa Topum Hekimiğine Gönü Verener: Sıtma Mücadeesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin Bu yazının amacı 1940 ı yıarda Etimesgut daha sonra Ankara bögesindeki batakıkarın kurutuması, akarsuarın bir düzene sokuması, sivrisinekerin üreme yererinin ortadan kadırıması, anaçarın ödürümesi, yavruarın barınmaması için iş taburu ereri ie fedakârca çaışan tabur komutanı Yüzbaşı Şahin Önen in çaışmaarını anatmak, kendisini saygı ie anmaktır. Nüfusbiim, insanık tarihinde tarım dönemini ve öncesini yüksek doğum-öüm hızarının gerçekeştiği, fakat nüfus artışının çok az oduğu bir dönem oarak tanımar. Doğa doğurganığın yaşandığı bu dönem boyunca; besenme yetersiziği, sagın hastaıkar, insanar arası anaşmazık sonucu süreki görüen çatışma ve savaşar yüksek öümüüğe neden odu. Özeike bei dönemerde ortaya çıkan sagın hastaıkar değişik bögeerde bazı medeniyeteri tarih sahnesinden sidi. Haen yaşadığımız coğrafya açısından bunun örneğini sıtma ouşturdu, tarihte sıtma Ortadoğu da kimi medeniyeteri yok etti. Bunun acıı örneği yıarında ükemizde de yaşandı. Sutan Hamid hastaığı için Aman İmparatoru tarafından gönderien öze doktoru tarafından iyieştiriince, doktoru Yaova ya dinenmesi için gönderir. Dönüşte huzura kabu edien Doktor - Ükenizde sıtma böye devam ederse nihayet ei sene sonra başkaca düşmana üzum kamadan, ei titremeden siah tutacak kimse kamayacağını Hakan a huzurda söyer (1). Hakan, eczacı ve doktor yokuğundan yakınır. Uzun süren savaşar süresinde ( ) özeike savaşan genç nüfus içinde sıtmaı askererin oranı çok yüksektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında sıtmadan öen askererin sayısı yakaştı, savaş süresince asker sıtmaya yakaandı (2). Etkisini sürdüren sıtma hastaığı Cumhuriyet in ik yıarında bir feakete neden odu. Nüfusun büyük çoğunuğunun (%78) yaşadığı köyerde, hasat zamanı tarımsa işeri görecek sağıkı nüfus omadığı için, köyünün ekini, uzun süre harman yerinde kadı. Hastaık benzer etkisini kenterde de gösterdi (3). Cumhuriyet yönetimi 1920 i yıarda başta sıtma omak üzere en çok görüen, en çok sakat bırakan, en çok ödüren hastaıkar ie savaş ikesi ie yoa koyudu. Bunda başarıı da odu. Ne var ki İkinci Dünya Savaşı yıarında, ükenin kaynakarı yeniden orduya aktarımaya başayınca, ükemizde öüm hızarı gerek besenme yetersiziği gerekse sagın hastaıkar nedeni ie yükseişe geçti. İkinci Dünya Savaşının 1939 yıındaki anorma koşuarı atında sıtma, ükemizde hıza yayımaya başadı. Yurdumuzun bazı yöreerinde ısıtma, bazı yöreerinde kızdırma denien sıtma hastaığı geçmişteki etkisinden ötürü herkes tarafından biiniyordu. Ne var ki hakımız, hastaığı geip geçici saydığı için, bundan korunmak, kurtumak için gereki önemi amıyordu. Sağık Bakanığı ise Sıtma Savaş Kuruu nu ouşturdu. Bu nedene söz konusu yıarda 53 i, 209 içe ve köyde etkin sıtma mücadeesi veridi (4) * Dr. Nüfusbiimci, Sosyoog Mümtaz PEKER*. Öte yandan Hükümet, savunma nedeni ie askere adığı askerin bir kısmını ükenin acien gereksinim duyduğu aanarda çaıştırmaya başadı. İş taburu uyguaması bir yönü ie sıtma mücadeesi için batakıkarın kurutuması, su kanaarının yapıması, durgun suarın akıtıması, batakıkarın ağaçandırıması, bei noktaara çeşme yapıması, demiryou kenarındaki otarın biçimesi gibi işerde ererin çaıştırıması şekinde gerçekeştiridi. Anıan yıarda Etimesgut Sıtma Mücadeesi Tabibi, Etimesgut II. İş Taburu Komutanı Yüzbaşı Şahin e sıtma konusunda işbiriği yapmak için başvurur. Başangıçta askeri garnizon ve hava aanı çevresi için öngörüen işbiriğine Yüzbaşı Şahin kişiik gurubu ie katıır. Ne var ki sıtma için mücadeede beirtien aandaki çaışmanın yetersiz oduğu kısa sürede görüür. İşin boyutu genişetiir. Yüzbaşı Şahin ve taburu Himmet edince Erener, Taka Atar Dağar diye işe koyuur. Tüm yo (demiryou, karayou) kenarındaki menfezer sık sık temizenir, durgun su üzerinde ouşan sayısız anofe jeterinin dayan benteri yıkıır, suya serbest akış verierek sivrisinekerin üremesi önenir. Sivrisinekerin üreme yererini ortadan kadırmak, yavruarın barınmaarına imkân bırakmamak, anaçarı ödürerek, kökerini kurutacak biçimde çaışıır. Yüzbaşı Şahin günükerinde yapıan işerin Amae Birikerinin Aacakarı Tedbirer ve Şantiye Yererinin Tayini Kanunu na uygun biçimde yürütüdüğünü yazıyor. Yüzbaşı Şahin aanda çaışırken amae birikerinin şantiye çadırarını yüksek tepeere kurdurmuş. Çaışanara cibinik sağamış. Amae taburunu günük çaışmasına erken başatmış, erken yatırmış. Çaışanarına haftada iki gün kinin vermiş. Dönemin savaş koşuarı ve çaışma ortamı düşünüdüğünde, amae taburarındakierin giyiminin, öteki askererden farkı oduğu fotoğrafardan hemen fark ediiyor. Geri hizmette süreki çaışan bu askererin içinde farkı dini ve dii oan yurttaşarımızda buunuyor. Amae taburunda çaışanarın, giysierinden herhangi bir şikâyet gememesi için aan çaışmaarında Yüzbaşı Şahin de onar gibi giyinmektedir. Amae taburunun çaışmaarını övücü sözere Sağık Bakanığı yetkiierinden dineyen dönemin Hava Müsteşarı Zeki Doğan, bir gün askeri cipi ie taburu habersiz denetemeye geir. Çaışma aanarına toz buutu kadırarak cipi ie geen Müsteşar Doğan ı, Yüzbaşı Şahin amae taburundaki giysieri ie karşıar. Müsteşar Doğan ın cipten iner inmez ik sözü -Bu taburun komutanı nerede? our. Şahin Yüzbaşı sıkıarak, Hoş gediniz, buyurun, benim komutanım der. Müsteşar Doğan, bir komutana bakar, bir amae taburundaki askerere, ne diyeceğini biemez. Daha önce duyduğu övücü sözerden ötürü de sevinçidir. Habersiz gediği deneteme sırasında tüm tabur çaışmaktadır. Müsteşar Doğan kısa bir denetemeden sonra, övücü sözere amae taburundakierin tümünü kutar, başarıar dier ve oradan ayrıır. Makamına dönünce yaptığı ik iş Bege 1 deki yazıyı yazmak our. Yüzbaşı Şahin savaş sonrasında da Ankara bögesindeki sıtma savaş işerine katkı koyar. Anıarında bögedeki batakıkarın kurutuması, değişik biriker ie bögenin 2 ÇALIŞMA ORTAMI

3 Anımsa farkı yererindeki ağaçandırma çaışmaarını sıradan bir iş yapmışçasına anatır. Teme işi ve becerisi hava meydanı inşaatındaki hünereri oan Yüzbaşı Şahin 1945 yıında İstanbu a tayin our. Ne var ki Ankara daki hizmeteri unutumamıştır. Ankara bögesi sıtma savaş işerinde oağanüstü başarı göstermesinden ötürü İstanbu Sağık ve Sosya Yardım Müdürü tarafından tatifi uygun görümüştür (Bege 2). İstanbu a Yüzbaşı Şahin hakkında bu bigieri aktaran Sağık ve Sosya Yardım Bakanığı, Mii Müdafaa Vekâeti Hava Müsteşarığına yazdığı yazı ie bir yı süre boyunca Yüzbaşı Şahin e ayda 100TL. ödenmesine, bunun karşıığının Bakanıkça karşıanacağını yazar. Yüzbaşı Şahin in her iki Bakanığa yazdığı yazı çok anamıdır. Ben sadece görevimi yaptım. Her iki Bakanıktaki büyükerimin ehiyetimin ve iyakatimin emsaerimden çok faik bir durumda omamı görmeeri ve bunu takdir etmeerini şükrana karşıarım. Adı geçen mezkûr akçanın Bakanığınız adına igii saymanıktan aınması için buyrukarınıza saygı ie arz eyerim. Amae taburarı oayını inceeyen ve uyguamayı eeştiren Rıfat N.Bai Askerikerini bitirmiş ve ihtiyata aınmış gayrimüsimer önceden haber bie verimeden yeniden siâhatına aındı. biçiminde yazdı (5). Bai, amae taburunda çaışandan birini şöye anatıyor: Çivri de(denizi) sıtma odum, sorma gitsin. Kendimden geçtim, beni arabaya attıar, revir gibi kuanıan bir otee götürdüer. Benim gibi daha birçok arkadaşım sıtmaya yakaandı. Dört beş kişi orada ödü O hasta haimize bizi İstanbu a geri yoadıar. Pendik in daha yukarısında bir yere götürdüer. Karım beni ziyarete gedi. İyieştim ve sonra tezkere verdier. Bu satırarın yazarının babası aynı dönemde beş yı askerik yaptı. Hasta odu, iyieşti, askeriğine devam etti. Teki örnek değidi. Kasabamızdan bie çok arkadaşı vardı. En severek söyediği türkü Kışanın önünde redif sesi var idi. Çocukuğumda anamını bimediğim redif in ne oduğunu sorduğumda yanıtı şu odu. -Üçüncü dönem askere aınan yedek askere denir, Mazan Çavuş öye idi dedi. Daha başkasının, oup omadığını soramadım. Ükemizin dönemi öümüük hızarının, dönemi öüm hızarına göre yüksek oduğunu çaışmaarında saptayan Macura ve Shorter (6), bunun nedenini büyük öçüde sagın hastaıkardan ouşan öümere bağarar. Buaşıcı hastaıkar için savaşan, çocukarın, yetişkinerin büyük öçekte hayata tutunmaarını sağayan nice Yüzbaşı Şahin ve amee taburu çaışanarını saygı ie anarım. DİPNOTLAR (1) Okyar, Fethi (1980): Üç Devirde Bir Adam, s.87, Tercüman Yayınarı, İstanbu. (2) Çetin, Arif Hikmet(1942): Sıtma, İktisadi Tesireri ve Mücadee Tedbireri, s.6-16, İstanbu. (3) Fişek, N.H. (1983) : Hak Sağığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi-Dünya Sağık Örgütü Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi yayını, No.2 Ankara. (4) Mii Eğitim Bakanığı (1948): Sıtma, Köy Kitapığı, No:2, s.2-6,istanbu. (5) Bai, Rıfat N. (1999): 20 Sınıf İhtiyat Oayı, Cumhuriyet Dergi Pazar Eki, Sayı 717, s. 1/6-9, İstanbu. Çaışma ayrıca geniş biçimde İetişim Yayını oan Tarih ve Topum Dergisi Kasım(179) ve Araık (180) sayıarında yayımandı. (6) Shorter, Frederic C. ve Macura, Mirosav: Türkiye de Nüfus Artışı ( ) Doğurganık ve Öümüük Eğiimeri, s , Yurt yayınar, Ankara, Bege 1: Hava Müsteşarı Zeki Doğan ın Yüzbaşı Şahin Önen i tatif yazısı. Bege 2: İstanbu Sağık ve Sosya Yardım Müdürüğünün Yüzbaşı Şahin Önen i tatif yazısı. ÇALIŞMA ORTAMI 3

4 Çocuk Haber Çocukarın Gözerinde Yarını Okumak Sık sık çocukarımızı çok sevdiğimizi söyüyoruz. Gazeteerin arka sayfaarında güze yüzü çocuk yarışmaarı yapıdığında, hiç duraksamadan kendi çocukarımızın fotoğrafarını gönderdiğimiz gibi başkaarının çocukarına da güümseyen gözere bakıyoruz. Ama gazeteerin birinci sayfaarını çevirdiğimizde dona kaıyoruz. Bu deni vahşet, bu deni kapsizik, bu deni canavarık bizi korkutuyor. Ne için korkuyoruz? Kendimiz için mi? Büyük bir oasııka.. Çünkü eğer çocukarımız için korksak, bıçağın kemiğe dayanmasını beker miydik? Çocukarın gözerindeki korku karşısında, eyemsiz kaıp, başımızı kuma gömer miydik? Dünyanın yarınını tesim edeceğimiz çocukarın bu korku ve şiddet ortamında, nası sağıkı kaabiecekerini ve ieride sağıkı iişkier yumağı kurabieceğini düşünürdük? Atıan her siyasa adım, her ekonomik adım, çocukara uyguanan şiddetten başka bir şey deği. Çocukara yöneik şiddeti anayabimek için, oayın içyüzünü görebimek için bir çok pencereden bakmak zorundayız. Savaş ve terör, fizikse ve psikoojik baskı, aie içi şiddet, kadının hiçeştirimesi, ihma ve sömürü, yoksuuk ve işsizik gibi şiddet biçimerine çeşiti açıardan bakmak gerekir. Resim, adresinden aınmıştır. BAKIN DÜNYADA NELER OLUYOR? Çocukardan sorumu Fransız Ombudswoman, Dominique Versini, Fransa Uusa Mecisi nin adığı bir karara çocuk hakarı ie igii kuruuşarı kapatması üzerine uyarıarda buundu. Versini Fransa nın Avrupa daki bağımsız çocuk kuruuşunu kapatan ik üke oacağı yönündeki yorumara adırmadan, mevcut kuruuşarı kapatmasının ve beş farkı kuruuşun gene bir ombusdmanık atında bireştirimesinin hataı oacağını die getirdi (CRINMAIL, 2011a). İspanya da Eşitik Yasa Tasarısına göre, okuardaki kayıt esnasındaki ayrımcıığı önemek amacıya ırk, di, din, yaş, cinsiyet ve engeiik, böge gibi farkııkar temeinde herhangi bir resmi ödeme aınmayacak. Bu geişmedeki amaç, bu tür ayrımcııkardan doayı okuardaki böünmeyi engeemek. Günce oarak şu anda 67 oku farkı grupara sesenecek şekide böünmüştür. Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, yanızca yoksu omanın, çocukarın aieerinden koparımasının tek ve yeteri nedeni oamayacağına hükmetti. Hükme göre, tüm çocuk refah davaarında mahkemeer, çocukarın bakım kurumarına yereştirimeden önce, önceike, sosya oarak zayıf oan aieye, yeteri yardımın veriip verimediğini değerendirmek zorundadırar. Estonya da Çocuk hak ihaeri davaarının daha iyi yürütümesi, soruşturuması ve çocuk hakarı ie igii hukuki önerierde buunuması için Ombudsmanık kurumu yaşama geçiriiyor. Sadece 2010 Araık ayında çocuk ombudsmanık ofisinin kuruması için 380,000 Euro ödenek ayrıdı. * Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Gönüüsü Dereyen: Emirai KARADOĞAN* Resim, com, adresinden aınmıştır. UNICEF e yeni atanan Türkiye temsicisi, Dr.Ayman Abuaban, çocuk hakarına yöneik kendisinin önceik verdiği üç sorunu açıkadı: 1. Erken çocukuk döneminde eğitime daha iyi erişim, 2. Farkı geçmişere sahip çocukar arasında eşitik 3. Çocuk ve genç katıımının geiştirimesi / arttırıması. Çocuk Hakarı Sözeşmesi nin yanızca siyasa bir aan omaması ümidiye, çocuk hakarı ombudsmanık kurumunun ouşturuması konusunda baskıar yapıdığı da biiniyor.. Makedonya da kuruu buunan dünyanın ik çocuk büyükeçiiği Megjashi, e-gazetesinin 39.sayısını yayınadı. Bu gazetede, çocukara yöneik cinse istismar ve hak ihaeri üzerinde durumuş. Özeike aie içi cinse istismar ve şiddet öne çıkarımış. Ensest iişkinin Makedonya daki boyutunu gözer önüne seren Megjashi, ayrıca sübyancıığın da, her aanda görüebieceğine değiniyor. Çocukarın fahişeiğin pençesinde oduğu konusunda uyarıarda da buunuyor. Bütene göre Makedonya da çocukara yöneik şiddet gittikçe artıyor. Megjashi inin uyarıda buunduğu konuardan birisi de, özeike ükemizde de sık sık gündeme geen çocuk kayıparı. Bu bağamda organ mafyasının yasadışı oarak organ için insan kaçakçıığı yaptığına dikkat çekiyor (Megjashi, 2011) İngitere deki gençer için, insan hakarına yöneik ik dergi The Right Stuff, İngitere Çocukarın Hakarı İttifakı (Chidren s Rights Aiance for Engand CRAE) tarafından yayımandı. Dergi, 18 yaş atı 30 çocuk tarafından tasaranmış ve yazımış. Dergideki makaeer, bakım atındaki çocukarın, müteci çocukarın ve saç rengi nedeniye ayrımcıığa uğrayan çocukarın deneyimerine yöneik yazımış; ayrıca 10 yaş atı için ayrı bir böümde ayrımış. Bir böge ie igii teme coğrafik bigi omadan, insanarın yaşamarını geiştirmekten bahsedemeyiz önermesi bağamında Kenya nın Nairobi kentinden 13 genç, Afrika nın en büyük gecekondu / yoksu bögesinin yer adığı bögenin haritaanması amacıya GPS kuanma ve yayın teknoojisi konusunda eğitidi. The Map Kibera tarafından başatıan girişimin amacı, Hükümet kaynakı mevcut resmi haritaarda ormanık aan oarak ve kimsenin yaşamadığı bir aan oarak görüen Nairobi nin gecekondu -yoksu yereşim bögesini haritaya yereştirmek ve bu insanarın kendieri ie igii şeyer konusunda daha faza söz söyeyebimeerine yardım etmek. ŞİDDETİN ÇEŞİTLİ YANSIMALARI Resim, org.mk adresinden aınmıştır. Üke Şiddeti Arjantin nin kiri savaş dönemerinde 500 bebeğin, siyasi hükümüük (aieeri) çerçevesinde ekonuarak kayboması ie suçanan iki eski diktatörün yargıanması için dokunumazıkarı kadırımak üzere dava açıdı. Bu kanunsuz duruma, Arjantini Paza de Mayo nun Büyükanneeri ouşumu mücadee etmektedir. Bu ouşumu gerçekeştiren kaçırımış oan çocukarın babaanneeri, 2010 yıı UNESCO barış ödüünü de adıar. 30 yıı aşkındır Büyükanneer, kayıp çocukarın yererini bumaya ve onarın gerçek kimikerini saptamaya çaışıyorar. Organizasyonda görevi ve aynı zamanda 4 ÇALIŞMA ORTAMI

5 Çocuk Haber UNESCO gene direktörü oan Irina Burokova bu mücadeeyi, devet zuüm ve baskısına karşı durmak için, insan hakarını savunmada esin verici bir örnek oarak gördüğünü beirtmiştir. Yakın zamanda, Çocukar ve Siahı Çatışma Gene Sekreteriği Öze Temsicisi, Rdhika Coomaraswamy, çocukarın, ödüğü, savaşçı / asker oarak kuanıdığına ve insani gereksinimere erişebimesinin engeendiğine yöneik bir duyum adığını bidirdi. Coomaraswamy, hükumet ve karşı gruparı, çocukarın hak ihaerinin gözetimesi gerektiğini, aksi taktirde bunun uusararası anaşmaar gereği bir savaş suçu sayıacağı konusunda uyardı. erinden 40 yaş büyük erkekere evenmeeri için aieeri tarafından zoranmaktadırar. Bu durum, prematüre doğum, öü doğum ve kız çocuğun eğitiminin tehikeye girmesi gibi sorunarı da beraberinde getirmektedir. Bir rapora göre, 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 78 yaşındaki bir adama evenmeye zoranmış. Benzer bir uyarı da Chithyoa İmvi geeneği ie igii. Bu inanışa göre kızar, iş yaşamında başarıı oabimeeri ve maddi kazanç / ödü aabimeerine destek sağayacağı inancıya kendi babaarı ya da büyükbabaarı ie cinse iişkiye zoranmaktadır. Çocukarın zora evendirimesi sorunu, Suudi Arabistan da da tekraranmaktadır. Yayınanan bir çaışmada Kraiyette yakaşık 3 bin kız çocuğunun kendierinden 25 yaş büyükere evendiridikeri öne sürüüyor yıında Adaet Bakanı Mohammad A-Eissa, aieeri ve veieri, çocukarını zora evendirmeerden koruyacak gereki düzenemeerin yapıacağı ie igii niyeterini açıkamış omasına karşın, insan hakarı eyemcierinin söyedikerine bakıırsa, etkii hiç bir önem aınmamış. Resim, adresinden aınmıştır. Hak ihaerinden doayı hesap verme ie igii bir dava da Kongo Demokratik Cumhuriyeti nde görüüyor. Kongo ordusunun 11 mensubu, 25 kadına tecavüz etmek ve çocukarın kaçırıması suçarıya yargıanıyor. Benzer şekide görümüş oan bir davada, içerinde üst düzey rütbei nin de buunduğu 3 askeri persone, kendi korumaarı atındaki tek bir kasabada, içerinde çocukarında oduğu 300 ün üzerinde sivie topu tecavüz etmekten, yı arası hapis cezasına çarptırıdıar. Savaşarda Cinse Şiddet Gene Sekreteriği Öze Temsicisi Marget Waström, sanıkara, hiçbir uusa askeri personein kanunarın üzerinde oamayacağını beirten bir mesaj gönderdiğini bidirdi. İnsanık Dışı Cezaandırma Suriye de ergenik çağındaki bir bog yazarı, yabancı ükeerin bimemesi gereken sırarın ifşaa edimesi ne yoaçmaktan casusuk suçamasıya 5 yı hapis cezasına çarptırıdı. Kız çocuğu kendi bog sayfasında, Suriye nin geeceğinin şekienmesine katıma dieğini beirten ve Barak Obama ya da Fiistin deki oayara daha faza destek vermesi için çağrıda buunan bir makae yazmış. İnsanık dışı cezaandırmaya yöneik oarak iyi haberer de geiyor. Tunus taki geçiş dönemindeki hükumet, ik iş oarak, uusararası sözeşmeeri onayayacağını duyurmanın yanında öüm cezasını kadıracak düzenemeeri de gündeme adı. Benzer şekide ABD nin İinois Eyaeti de öüm cezasını kadıran 16 ncı eyaet odu. Bu karar, suçsuz kimseerin de cezaandırımasına da yo açabieceğinden doayı, bu büyük hatayı önemek için bu tür insanık dışı bir cezaandırmayı kadırdı. Çocuk Eviiği Çocuk yaşta eviik özeike kız çocukarına yöneik uyguanan bir şiddet türü. Maawi nin kötü geenekerinden oan bu uyguamada, 9 yaşından da küçük kız çocukarı kendi- Resim, adresinden aınmıştır. Aynı sorun ie igii oarak Hindistan daki erken eviikerin, doğrudan ev içi artan şiddete bağantısını ortaya koymaktadır. Duygusa, fizikse ve cinse şiddet hem eşi hem de kayınbiradereri tarafından uyguanabimekte, hatta hamieik ve yeni doğum sonrası hiç kesimeden, sürmektedir. Hindistan ın en büyük eyaeterinden biri oan, Uttar Pradesh te, kızarın % 40 ı 18 yaşından önce evendiriiyor. Şimdi bu eyaette, kendisi de çocuk yaşta evendirimiş oan bir topum kakınma çaışmacısı, Youth for Change adı yürütüen bir programa, okuu kızara, erken eviiğin neden ve sonuçarını içeren bir eğitim veriyor. Bu eğitime, yoksuuğa, topumsa cinsiyet ve ataerki düşünce sistemine göndermede buunarak sorunun kökenerini anatmaya çaışıyor. Bu arada Pakistan da Çocuk Hakarı Hukuk Merkezi (Chid Rights Lega Centre) hükumete, kızarın en düşük evenme yaşının 16 dan 18 e çıkarıması için baskı yapmaktadır. Pakistan yasaarında bu konuda var oan ayrımcıığı kadırması için, erkeker için öngörüen minimum 18 yaşın kızar için de geçeri omasını istiyor. Organizasyon, ayrıca, Pakistan geneinde çocuk eviiğini destekeyen Şeriat hükümerinin, eviik için ergeniğin beireyici oduğu iddiasından doayı kaygı duyuyor. Kenya da Uusararası Kadınar Günü nü (8 Mart Dünya Emekçi Kadınar Günü) işaret ederek hükumete, çocuk eviiği ve kadınarın sünnet edimesi gibi kötü ve zararı uyguamaarı yasakayacak tasarının derha geçirimesi için çağrıda buunudu. Bu konuda hazıranmış oan onayanmayı bekeyen tasarıar şunardır: Aieyi Koruma Yasa tasarısı 2009 ve Eviik Yasa tasarısı ÇALIŞMA ORTAMI 5

6 Çocuk Haber Cinse Sömürü Afganistan da hükumet ve BM arasında çocukarın kouk güçerinin cinse istismarından korunmasına yöneik anaşmanın imzaanmasından sonra, yere oarak bacha bazi oarak biinen BM ie bağantıı insan hakarı organizasyonu, Hükumete, imzaadığı anaşmaya uyması konusunda baskı uyguuyor. Aynı doğrutuda BM Gene Sekreteri Ban Ki-moon da sunduğu yeni bir raporda, Afganistan daki çocukarın cinse istismarının rapor edimeyişinde sosya yapının atını çiziyor. Ayrıca bunun Afgan Yasaarınca başı başına açıkça bir suç sayımamasının da etkii oduğunu vurguuyor. Çocuk hakarı eyemcierine göre, her yı yakaşık 150 çocuğun artan oranda seks endüstrisine zorandığı Maezya, çocuk fahişeer açısından tam bir cehennem. Maezya da fahişeik, yasa-dışı omasına karşın, insan hakarı gruparı, özeike müşterierin yetişkin için ödedikeri ücretin iki katını ödemeyi kabu etmesi çocuk fahişeik endüstrisini karı bir pazar haine getirdiğini beirtiyorar. Buna karşıık, Güney Afrika da Çocukarın Okua Döndürümesi programı kapsamında fim ve ian bordarında / panoarında okuarda, eğitimdeki çocukarın, internettteki çocuk pornografisi tehikesine karşı eğitimesi için çağrıarda buunuuyor. Fizikse İstismar Geneike her yeni yıın başında çocuk istismarı ie igii verien raporarın gerçeğe yakın ayrıntıarı ortaya çıkar. Pakistanda örneğin, Madadgar Hepine veri tabanına göre 2010 yıında, 5120 çocuk istismar edimiş ve hak ihaerine uğramış. Veriere göre, 288 çocuk tecavüze uğramış, 149 erkek çocuka iişkiye girimiş (sadomised) ve 211 çocuk da cinse sadırıya uğramıştır. Benzer şekide, 648 çocuğa sarkıntıık yapımış, 572 çocuk işkenceye maruz kamış, 200 çocuk insan kaçakçıığına / ticaretine karışmış ve 364 çocuk da kaybomuştur. Resimer, adresinden aınmıştır. Japonya da da 2010 yıında çocuk istismarına, ev içinde çocukara yöneik şiddet ve cinse istismarın da yer adığı oguar için açıan davaarın sayısı 4788 e uaşmış. Geçen ay içerisinde, Hindistan daki çocuk bakımeverindeki şiddet ve istismararın yer adığı iki haber aındı. Bir grup sivi topum örgütü (NGO) Bangaore daki çocuk bakımeverinde meydana geen ve çocukarın buna karşı direnmeeri sonucu kendierine bakmak ve korumaka görevi kişier tarafından dövüdüğü ve fizikse işkenceye maruz kadıkarı istismar oguarını ortaya çıkardı. Benzer şekide, Chingmeirong Lei-inkho da diğer bir çocuk evinde, yöneticinin, ceza amaçı çocukarı kırbaçatan ve ağır işerde çaıştırmasına ve kötü muameesine dayanamayan 3 çocuğun kaçtığı haberi gedi. Çocuk everindeki istismarara igii bir haber de Maezya dan gedi. Penang da cinse istismarın yaşandığı bir oayın ardından, sivi topum örgütü yöneticisi Prema Deveraj harekete geçerek, çocukarın bakımeverinde korunmasına yöneik zorunu oarak uyguanması gerekenere igii fikirerini, ortaya koydu. Deveraj, özeike, bu tür cinse istismar oayarının Maezya da pek die getiriemeyen bir sorun oduğundan bu davayı önemsediğini beirtmiştir.. Ayrıca çocukara iyi ve kötü dokunmanın (fizikse temas) ne oduğunun anatımasının ve eğer böye bir oayın kurbanı ourarsa gerektiğinde seserini çıkarmaarı gerektiğinin anatımasının öneminin atını özeike çiziyor. Aie içi şiddet Kadın hakarı savunucuarına göre, Afganistan da gündeme aınan bir yasa tasarısı, aie içi şiddete maruz kaan, kadın ve kız çocukarı gibi gruparın, devet kontroündeki barınakara sığınmaarını zoraştırıcı ve engeeyici hükümer getiriyor. Bu tasarıya göre, sığınma taebinde buunan kadının, sekiz üyei hükumet temsicieri kuruunun karşısına çıkması gerekiyor. Öye ki, kadının ikna etme kabiiyetine bağı oarak bu kuru vereceği karara ya sığınma taebi kabu ediecek; ya şiddet gördüğü evine ya da hapishaneye gönderiecek. Diğer yandan İsveç te yapıan bir araştırmaya göre, sağıkı çocukara orana, kronik sağık sorunarı buunan çocukarın % 88 i büyük oasııka fizikse istismara uğruyor. Karstad Üniversitesi nden araştırmacıar, 44 okuda 2510 öğrenci ie görüşme yapmış. Ortaya çıkan sonuçara göre, fizikse şiddet biçimeri yetişkiner tarafından, şiddeti sarsma, saçın çekimesi, kuağa yumruk atmadan, ciddi biçimde e veya bir cisime dövme şekinde ortaya çıkmaktadır. Resim, arsiv.kazete.com.tr. adresinden aınmıştır Benzer biçimde Çocukara Yapıan Zumü Öneme Uusa Derneği (NSPCC) tarafından Bireşik Kraık ta yapıan bir araştırma, yaş arasındaki her beş çocuktan birinin çocukuk döneminde, ev içerisinde ciddi biçimde yetişkinerin istismarına uğradığını ortaya koymuştur. Meydana geen vakaarın yarısından çoğundan çocukarın kendi aieeri ya da veierinin sorumu oduğu da diğer önemi bir ayrıntı oarak ortaya konmuştur. NSPCC yöneticisi, Andrew Faanagan, öğretmenere bu çocukara yardım edimesi açısından kritik bir ro tanınmasının, bu tür istismar ve ihmaere erken müdahaede yardımcı oabieceğinin önemini vurguamaktadır (CRINMAIL, 2011) Sonuç Gün geçmiyor ki, çocukara igii kötü haberer aınmasın. Burada tek yüz güdürücü oan, topum öndererinin, sivi topum örgüterinin bu konuda artan eyemiikeri... Özeike de çocukara şiddeti ve hakarını öğretmeye çabaamaarı çok anamı. Kötüüker, yanışa göz yumma ve tepkisizik cezasız kamaz. Aradan yıar geçse de topum karanık geçmişini irdeemeye ve haksızıkarı gidermeye yöneir. Yoksa dünya nası ayakta kaabiirdi?! Ama bunun için bizerin de çaba göstermesi gerek. Kaynakar : CRINMAIL, (2011), CRIN reports on forms of vioence against chidren CRINMAIL no:55, crinmai_detai_popup.asp?crinmaiid=3581 CRINMAIL, (2011a), Latest News and Reports, CRINMAIL no: _detai _popup.asp?crinmaiid=3467 Megjashi, (2011), e-gazete no: 39, chidrensembassy.org.mk/defaut-en.asp? ItemID=FCA7E021E7 D4CD49B2CC241448F04DE0 6 ÇALIŞMA ORTAMI

7 Gençer neden işsiz? sorusuna siz nası yanıt verirdiniz? Kartopu yöntemiye, Ankara da yaşayan 400 kişinin bu konudaki 2855 yanıtını topadık. Açık uçu sorumuza, bir kişi birden faza yanıt verdi. Böyece önümüzde geniş bir iste ouştu. Sizere aşağıda bunu ağırık sırasıya ve yaş diimerine dökümüş oarak sunuyoruz. Burada amacımız, biimse ve tüm topumu temsi eden bir araştırma ortaya koymak deği. Yanızca sizerin sesi omak istiyoruz. Çünkü biiyoruz ki, kimsenin bizere görüşerimizi sorduğu yok. Bir yanda, üniversite arşiverinde, bizere uaşmadan kaan tezer ve araştırmaar; öte yandan her şeyi bidiğini sanan ve sesi çok çıkan medyatik kişier... Sorguamayı burada bırakmak istemiyoruz. Çünkü genç işsiziği konusu hem varığı ve hem de yakıcıığını sürdüreceğe benzer. Sizer de bu konuardaki yanıtarınızı kısa kısa ve önerierinize birikte bize yazın. Bakın görüştüğümüz kişier oayı nası görüyor? Topum SORGULUYORUZ : Gençer Neden İşsiz?* Gençerin önceikeri ie 30 yaşını aşanarın önceikeri ve değerendirmeeri arasında önemi farkar var. Bunun için a) Sütun yüzdeerinde yer aan ik üç sıraya ve b) Satır yüzdeerine bakmak yeteridir. Sıraamanın ötesinde, fark, yönendirme ve seçim sözcükerinde kiiteniyor. Gençer, herkesin kendierini yönendirmeye çaışmasından, kendieri için en doğruyu bidiğini sanmasından bıkmışar. Bunun yerine biinçi omak, seçenekeri tanımak, dünyayı bimek ve ondan sonra da kendi hataarını yapmak istiyorar. TABLO 1 Soruşturmaya Katıanarın Genç İşsiziğinin Nedeneri Konusundaki Görüşerinin Yaşa Göre Dağıımı YAŞ YANIT ve üstü Topam Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 1. Yeni iş aanarına gereki yatırımın yapımaması 290 (% 19) 130 (% 10) 420 (% 15) 2. Genç nüfusun faza oması, nüfus panamasının yapımaması 185 (% 12) 165 (% 13) 350 (% 12) 3. Öğrencierin biinçi üniversite mesek seçimi yapmaması 195 (% 13) 40 (% 2) 235 (% 8) 4. Eğitim sistemerindeki aksakıkar ve eksikiker (Gençer işe göre yetiştirimiyor) 125 (% 8) 105 (% 8) 230 (% 8) 5. Ekonomik nedenere okuyamamış vasıfsız gençerin çokuğu 73 (% 5) 131 (% 10) 204 (% 7) 6. İş aanı sınırı omasına karşıık pek çok sayıda üniversite açıması 117 (% 8) 72 (% 5) 189 (% 7) 7. İstihdam poitikasının omaması 65 (% 4) 110 (% 9) 175 (% 6) 8. Gençerin meseki eğitime yönendirimemesi 17 (% 1) 152 (% 12) 169 (% 6) 9. Gençerin oku dışında niteikerini geiştirmemesi 45 (% 3) 101 (% 8) 146 (% 5) 10. Yabancı ortakı şirketerin çoğaması nedeniye çok niteiki eeman aranması 125 (% 8) 15 (% 1) 140 (% 5) 11. Kapitaist sistemin kurkaı bu. İşsizik arttıkça emek ucuzayacak. 22 (% 1) 92 (% 7) 114 (% 4) 12. Poitik kadroaşma 51 (% 3) 50 (% 4) 101 (% 4) 13. Çaışanarın geç emeki oması ya da sonra yine çaışması gençerin önünü kapatıyor 14. Gençerin kendierini çok yeteri görüp işi ve aacakarı parayı beğenmemeeri 93 (% 6) 2 (% 0) 95 (% 3) 49 (% 3) 40 (% 3) 89 (% 3) 15. Teknooji ieredikçe insana gereksinim kamıyor 49 (% 3) 36 (% 3) 85 (% 3) 16. Gençerin çaışıp para kazanmmak yerine devetin verdiği yardımara yaşamayı yeğemeeri 24 (% 2) 54 (% 4) 78 (% 3) 17. Bu sorun üstüne hiç düşünmedim, çünkü çözecek ben değiim. 14 (% 1) 21 (% 2) 35 (% 1) TOPLAM 1539 (%100 ) 1316 (%100) 2855 (% ) (*) Bu sorguamanın yapıması için cana başa çaışan Vakıf gönüüerimize ve soruya büyük bir özene yanıt veren duyarı yurttaşarımıza sonsuz teşekkürer... ÇALIŞMA ORTAMI 7

8 Topum Tabo 2 de beş anahtar sözcük üzerinden gidierek kuşakarın işsizik nedeni konusundaki değerendirmeeri irdeenmiştir. TABLO 2 Soruşturmaya Katıanarın Genç İşsiziğinin Nedeneri Konusundaki Görüşerinin Anahtar Sözcüker Temeinde Yaşa Göre Dağıımı YANIT YAŞ ve üstü TOPLAM SAYI % SAYI % SAYI % Resim, adresinden aınmıştır. Genç işsiziğinin nedenerine yakaşım konusunda kuşakar arasında yakaşım farkarı buunmaktadır. 30 yaş atı ve üstü diye ayırdığımızda, kümeerin önceik verdikeri sekizer neden arasında 4, atışar neden arasında 2 ve üçer neden arasında yine 2 ortak yanıt buunduğu görümektedir. Sırasıya ortak yanıtar şunardır : Yeni iş aanarına gereki yatırımın yapımaması Genç nüfusun faza oması, nüfus panamasının yapımaması Eğitim sistemerindeki aksakıkar ve eksikiker (Gençer işe göre yetiştirimiyor) Ekonomik nedenere okuyamamış vasıfsız gençerin çokuğu. Kuşakarın en çok önemsedikeri nedeneri, öbür küme pek az benimseyebimektedir. Gençerin yanıtarı arasında ikinci sıraya oturan Öğrencierin biinçi üniversite mesek seçimi yapmaması, 30 yaş üstündeki kuşak tarafından yeterince önemsenmemiştir. Buna karşın, 30 yaş üstündekierin öne çıkardığı, gençerin meseki eğitime yönendirimesi de genç terciheri arasında arka sıraarda yer amaktadır. Her ne kadar iki yanıt arasında benzeriker kuruabiirse de, seçmen açısından fark vardır. Birisinde gençer seçim yapmaarı gerektiğini düşünürken, 30 yaş üstü kuşak ise yönendirimeeri gerektiğini düşünmektedir. İster 30 yaş atı osun, ister üstü, yanıt verener, genç işsiziğinin nedeneri konusunda, en azından, önceik konusunda uyuşmaktadırar. Verdikeri ağırıkar farkı omaka birikte, genç işsiziğinin nedeni oarak görüen üç ogu şöye sıraanmaktadır. Gençere göre : 1. Yeni iş aanarına gereki yatırımarın yapımaması, 2. Öğrencierin biinçi üniversite mesek seçimi yapmaması, 3. Genç nüfusun faza oması, nüfus panamasının yapımaması. 30 yaş üstü yanıtayanarın düşüncesine göre ise ik üç neden şöye sıraanmaktadır : 1. Genç nüfusun faza oması, nüfus panamasının yapımaması, 2. Gençerin meseki eğitime yönendirimemesi, 3. Yeni iş aanarına gereki yatırımın yapımaması.: Verien yanıtarı beiri konuar çerçevesinde konumandırabiiriz. Bunun için şu anahtar sözcüker seçtik : iş, eğitim, eğitim sistemi, nüfus, gönüsüzük... İş (1,7,9,10,11, 12,13,15) Eğitim (3,5,8) Eğitim sistemi (4,6) Nüfus (2) Gönüsüzük (14,16) TOPLAM Gençer işsiziğin nedeneri üzerinde daha çok iş dünyasından kaynakanan nedenere ağırık vermişer. İşeğitim e dayaı nedener arasındaki makas açımıştır. Oysa 30 yaş üstündekierde işe ve eğitime dayaı nedener birbirine yakın oranarda çıkmaktadır. Aradaki fark istatistikse yönden anamıdır. TABLO 3 Genç İşsiziğinin Nedeneri Arasında İş ve Eğitime Verien Önceiğin Yaşa Göre Dağıımı YANIT ve üstü TOPLAM İŞ EĞİTİM TOPLAM Bu, gençerin, eğitim ie işe erişme hedefi arasında daha az paraeik gördükerini ortaya koymaktadır. Bu aynı zamanda bir çaresiziğin ee verimesidir. Çünkü yeni iş aanarının açıması istemi, gençerde birinci sıradadır. Bu yeni işeri kim açacaktır? Eğitimin omadığı yerde, yaratıcıık, inovasyon, Ar-Ge oamaz; onarın omadığı yerde de yeni yatırımar omaz. Seçim, biinç diyen, yanızca yönendirimeyi bekeyen gençik, kendisini, önerieri ve eyemeriye yönendirici gençiğe dönüştürmek zorunda oduğunu artık düşünmei ve bunu yaşama geçirmeidir. Yanız sorumuara deği, kendierine de göreverini durup dinenmeden anatmaı; istedikeri geeceği kurana kadar da mücadeeerini sürdürmeidirer. Hepimizin topumsa sorumuuğu budur. 8 ÇALIŞMA ORTAMI

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU DESN 512387 A Servis, Montaj ve Kuanici Taimatarini ve Pisirme Kiavuzu'nu Içermektedir Bu kuzinenin herhangi bir parçasini degistirirken, yanizca

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 31. Yılı Çalışma Ortamı nın 21. Yılı ISSN 1302-3519

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 31. Yılı Çalışma Ortamı nın 21. Yılı ISSN 1302-3519 ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 128 Mayıs - Haziran 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL

Detaylı

Barış ve Sosyal Güvenlik. Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlarda Acil Durum Planı. Psiko Sosyal Çalışma Ortamı ve Ortak Sosyal Sorumluluk

Barış ve Sosyal Güvenlik. Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlarda Acil Durum Planı. Psiko Sosyal Çalışma Ortamı ve Ortak Sosyal Sorumluluk ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Mart - Nisan 2005 Sayı: 79 İki Ayda Bir Çıkar

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 26. Yılı Çalışma Ortamı nın 16.

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 26. Yılı Çalışma Ortamı nın 16. Sağlık Güvenlik Çevre ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 103 Mart - Nisan 2009 l Dünya Nereye Gidiyor? Kız Çocuklarının Çilesi İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Çocuk İstihdamı Üzerine Bir Deneme. Yangınla Mücadele Eğitimi. Kaynak ve Sağlık - Güvenlik Önlemleri. SSK'nın Yeniden Yapılanması

Çocuk İstihdamı Üzerine Bir Deneme. Yangınla Mücadele Eğitimi. Kaynak ve Sağlık - Güvenlik Önlemleri. SSK'nın Yeniden Yapılanması ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK ÇOCUK EMEĞİ İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA KALİTE TOPLUM HEKİMLİĞİ Sayı: 53 Kasım - Aralık 2000 İki Ayda Bir Çıkar

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TWITTER VE YOUTUBE YASAKLARI

TWITTER VE YOUTUBE YASAKLARI ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÜYE VE DESTEKÇİLERİ İÇİN 2014/1 TWITTER VE YOUTUBE YASAKLARI Başbakan ya da danışmanlarından biri bir sosyal medya şirketini arayarak bir içeriği kaldırmalarını emredebilir mi? Uluslararası

Detaylı

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI*

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* SUNUCU- Arkadaşlar, merhaba. Hastane Klimaları Panelimize hoş geldiniz. İstanbul Şube Başkanımız Zeki Arslan ı ilk açılış konuşması için davet ediyorum.

Detaylı

www.ekoteknikisg.com

www.ekoteknikisg.com www.ekoteknikisg.com İmtiyaz Sahibi Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri Adına Halis Yolcu Editör Yadigâr Yolcu Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Bilim Uzmanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması 1 Aralık 2012 ISBN: 978-605-01-0442-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650 ANKARA Tel: (312) 418

Detaylı

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist Seçimler ve Parlamentonun Solu AKP sınıra dayanmıştır ve bundan sonrasını eskiden olduğu gibi sürdüremeyecek durumdadır. Ekonomi, dış ilişkiler, siyasal ve toplumsal çelişkiler, toplam tablo AKP nin geriye

Detaylı

DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAĞIZ. www.sondakikagazetesi.com

DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAĞIZ. www.sondakikagazetesi.com Denizli'deki teşkilatlanma çalışmalarında başarıya ulaştığını açıklayan MUCA Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Ege Bölge Sorumlusu Oğuz, "Ege Bölgesi'nin merkez ofisin İzmir de açacağım" dedi www.sondakikagazetesi.com

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Nisan 2006 Sayı 2. Anneler Gününüz Kutlu Olsun

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Nisan 2006 Sayı 2. Anneler Gününüz Kutlu Olsun Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Anneler Gününüz Kutlu Olsun Bizim Dergi 2 İsviçre Türk Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adına Başkanı Fatma JÄGGLI +41 78 773 4469 Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı

Detaylı

Bakanlık halkı doktorlardan koruyor!

Bakanlık halkı doktorlardan koruyor! Torba yasa onaylandı! Dünyadan Türkiye ye bakış Global Post - 07 Ocak 2014 Yaralı göstericileri tedavi eden doktorlar tutuklanacak The New York Times - 17 Ocak 2014 Türkiye: Tartışmalı sağlık kanun tasarısı

Detaylı