SEKTÖR GÖRÜŞ YAZISI TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ: FİYAT BALONU EYLÜL 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKTÖR GÖRÜŞ YAZISI TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ: FİYAT BALONU EYLÜL 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır"

Transkript

1 SEKTÖR GÖRÜŞ YAZISI TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ: FİYAT BALONU ÖZET GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz aylarda gerek uluslararası gerekse ulusal basında yer alan Türkiye konut pazarında fiyat balonu varlığına ilişkin haberler sonrasında tartışmalar süregelmektedir. Konuya analitik bir bakış açısı sunabilmek amacıyla, Türkiye konut pazarı mercek altına alınmıştır. Uluslararası piyasalarda konut fiyat balonu göstergesi kabul edilen fiyat/kira ve fiyat/gelir oranları incelenmiş, konut fiyatları ve konut satış hacmi belli başlı makroekonomik göstergeler (inşaat maliyetleri, faiz oranı, enflasyon) ile karşılaştırılmıştır. Türkiye konut pazarı fiyat ve kira artış oranları ilk yarı döneminde incelendiğinde sergilediği farklılıklar açısından 2012 öncesi (2008 küresel finansal kriz sonrası toparlanma dönemi) ve 2012 sonrası (hızlı büyüme dönemi) olarak iki ayrı dönemde ele alınabilmektedir. Özellikle enflasyon etkisinden arındırıldığında konut fiyat artışının 2012 öncesinde enflasyonun altında kaldığı, ancak gecikmeli etki ile 2012 sonrası artış yaşandığı ve 2014 yılı ilk yarısında yeniden artışa geçen enflasyon karşısında fiyatların eridiği görülmektedir. Uluslararası piyasalarda sıklıkla kullanılan fiyat/kira ve fiyat/gelir oranlarına bakıldığında ise her iki göstergenin de sabit bir gelişim kaydettiği, balon göstergesi sayılabilecek keskin bir değişim yaşanmadığı görülmektedir. Özellikle yeni yasal düzenlemelerin konut pazarı üzerinde etkili olduğu, KDV artışı ve kentsel dönüşüm sürecinin hem fiyat hem de satış hacmi ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir., Türkiye konut pazarına ilişkin bu görüş yazısını sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Türkiye River Plaza Büyükdere Cd. Bahar Sk. No:13 Kat:15 Levent İstanbul Bu rapor LLP tarafından, yalnızca ticari mülkiyet ile ilgili kişilerce kullanılması için bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Atıfta bulunduğu piyasaların veya gelişmelerin tam bir tarifini sunması amaçlanmamıştır. Raporda, LLP'nin güvenilir bulduğu halka açık kaynaklardan elde edilen bilgileri kullanmıştır, ancak bu bilgileri doğrulamış değiliz ve kesin ve tam olduklarını garanti edemeyiz. Burada yer alan bilgilerin kesinliği veya tamlığı konusunda açık veya zımni olarak herhangi bir garanti veya vekalet verilmemektedir ve LLP bu raporun okuyucularına veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bütün görüşler değişime tabidir. Bu rapor bir bütün olarak veya kısmen çoğaltılmadan önce tarafımızdan önceden yazılı onay alınmak zorundadır. LLP veya ilgili herhangi bir şirketten bilgi almak istemiyorsanız, lütfen adresine e-posta gönderin.. E-posta içeriğinde iletişim bilgilerinizdeki bilgileri belirtin ve konu kısmına Unsubscribe yazın LLP Tüm hakları saklıdır. 1

2 KONUT FİYAT BALONU GÖSTERGELERİ Uluslararası piyasalarda konut fiyat balonu, belli dönemlerde görülen ve etkisi daha uzun sürmesi nedeniyle sermaye piyasası balonundan daha kritik bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Konut balonu konut fiyat artış oranının kira artış oranının çok üzerinde olması şeklinde tanımlanmaktadır. Konut balonu varlığının tespiti konusunda konut yatırımlarının geri dönüş süresi bir başka deyişle fiyat/kira oranı ve fiyat/gelir oranı en sık kullanılan göstergelerdir. Buradan yola çıkarak, hem Türkiye de konut fiyat-kira ilişkisi incelenmiş, hem de konut pazarı belli başlı makroekonomik göstergeler ile karşılaştırılmıştır. Türkiye konut pazarında fiyat ve kira artış oranlarının arasındaki genel eğilimine bakıldığında; 2012 öncesi (2008 küresel finansal kriz sonrası toparlanma dönemi) ve 2012 sonrası (hızlı büyüme dönemi) olarak iki ayrı dönemde ele alınabilmektedir. KONUT FİYAT VE KİRA ARTIŞLARI Yarı NOMİNAL ARTIŞ ORANI 2. EL KONUT 2. el fiyat artışı Yeni konut fiyat artışı Kira Artışı Enflasyon YENİ KONUT KİRA ARTIŞI % 15.7% 8.8% % 24.7% 25.1% % 3.1% 7. Yarı ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ ARTIŞ ORANI 2. EL KONUT YENİ KONUT KİRA ARTIŞI % -2.3% -9.2% % 10.7% 11.1% Yarı % Bu veriler ışığında elde edilen genel bulgular şu şekilde özetlenebilir: 2. el konut ve yeni konut fiyatları artış oranı ile kira artış oranı genel olarak benzer bir gelişim izlemiştir öncesi artış oranlarının 2012 sonrasına göre daha yavaş bir seyir izlemesi 2008 küresel finans krizi sonrası konut fiyatlarının yavaş toparlanmasına bağlanabilir. Nitekim 2012 sonrasında gecikmeli etki ile birlikte daha fazla artış yaşanmıştır. Reel artış oranlarını incelemek için enflasyondan arındırılmış oranlara bakıldığında ise; 2012 öncesi artış oranlarının enflasyonun altında kaldığı, ancak 2012 sonrası ciddi bir artış yaşandığı görülmektedir yılı ilk yarısına bakıldığında ise yeniden tırmanışa geçen olan enflasyon karşısında fiyat ve kira artış oranlarının eridiği görülmektedir. ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ KONUT FİYAT VE KİRA ARTIŞLARI El Fiyat Artışı Yeni Konut Fiyat Artışı Kira Artışı 2. el ve yeni konut fiyatları karşılaştırıldığında 2012 öncesinde yeni konut fiyatlarının, 2012 sonrasında ise 2. el konut fiyatlarının daha fazla arttığı görülmektedir. Bu durum birkaç nedene bağlanabilir. Türkiye de konut piyasasını etkileyebilecek bazı yasal düzenlemeler, özellikle Mayıs 2012 de yürürlüğe giren ve Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen yasasının yarattığı beklenti nedeniyle piyasalarda artan talep fiyatlara yansımış olabilir. Ayrıca, merkezi bölgelerdeki arsa kıtlığı nedeniyle yeni projeler çoğunlukla çeper bölgelerde geliştirilmekte olup, daha fazla değer kazanan merkezi bölgelerdeki stok görece eskidir. Merkezi bölgelerdeki arsa maliyetlerinin yüksek oluşu ve değer artışı yeni ve 2. el konut fiyat artış oranlarını da etkilemektedir. Konut balonu göstergesi sayılan konut fiyat/kira oranına bakıldığında ise 2 el konut fiyat ve kira artış oranlarının birbirine yakın seyrettiği ve henüz gösterge olarak kabul edilecek ciddi bir farkın oluşmadığı görülmektedir. MAY

3 bin Ç FİYAT/KİRA VE FİYAT/GELİR ORANLARI Yukarıda belirtildiği üzere, öncelikle konut satış fiyatı ve kira değerleri karşılaştırılmıştır (2010=). Yeni konut projeleri henüz kiralık konut stokuna dönüşmediği için, 2. el konut fiyatları baz alınmıştır yılından 2014 yılı ilk yarısına kadar geçen dönemde 2. el konut satış fiyatları %58,5 ve kiralar ise %45,9 artış kaydetmiştir yılı başına kadar paralel seyrederken, sonrasında konut fiyat artışının kira artışından daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, konut pazarını etkileyen yasal düzenlemelerin etkisi ile 2. el konutlara artan talep ile konut fiyatlarının daha fazla arttığı savını desteklemektedir. Ayrıca bireysel yatırımcıların hala düzenli kira geliri getirisi için değil, konut değer artışı beklentisi ile konut yatırımı yaptığını doğrular niteliktedir. FİYAT/KİRA ARTIŞI 2010= El Fiyat Artışı Kira Artışı Enflasyon KAYNAK: Veriler REIDIN'den derlenmiştir. Türkiye de karşılaştırma yapılabilecek bir fiyat/gelir oranı verisi yayınlanmamaktadır. Ancak gösterge olması amacıyla 2010 yılı baz alınarak kişi başı GSYİH ile konut fiyatları artış endeksi hazırlanarak bir karşılaştırma yapılmıştır yılları arasındaki değişim incelendiğinde, kişi başına gelir sabit artarken, 2012 sonrası özellikle 2. el konut fiyatlarının daha fazla arttığı görülmektedir. FİYAT/GELİR ARTIŞI = Uluslararası piyasalarda konut balonu göstergesi sayılan fiyat/kira ve fiyat/gelir oranlarının 2010 yılı sonrası değişimlerine bakıldığında, her iki göstergenin de sabit bir gelişim kaydettiği, balon göstergesi sayılabilecek keskin bir değişim yaşanmadığı görülmektedir. Bir konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi yıl civarında seyrederken, ortalama bir konut yatırımının değeri yaklaşık 6,5-7 yıllık gelir toplamına karşılık gelmektedir. FİYAT/KİRA VE FİYAT/GELİR ORANI Y Fiyat/Kira Fiyat/Gelir KAYNAK: Veriler REIDIN ve TUIK ten derlenmiştir. Konut pazarının dinamiklerini anlamak ve daha iyi analiz edebilmek amacıyla bazı makro göstergeler ile konut fiyatları ve konut satışları arasındaki ilişki incelenmiştir. FİYAT/KONUT SATIŞLARI Konut satışları dönemsel daha fazla değişkenlik gösterirken, konut fiyatlarının artmaya devam ettiği görülmektedir. Özellikle 2013 yılındaki konut satışı artışı, yürürlüğe giren KDV oranı değişikliği öncesi alımlardan kaynaklanmış, ayrıca 2013 yılı başında konut kredi faizlerinde yaşanan düşüş de, konut satışlarını tetiklemiş olabilir. KONUT VE KONUT SATIŞ El Konut Fiyatı Enflasyon Gelir Yeni Konut Fiyatı KAYNAK: Veriler REIDIN'den derlenmiştir. Konut Satış 2. El Fiyat Artış Yeni Konut Fiyat Artışı KAYNAK: Veriler REIDIN ve TUIK ten derlenmiştir. 3

4 Ç FİYAT, İNŞAAT MALİYETİ, FAİZ ORANLARI ARTIŞI Yeni konut üretimi açısından, inşaat maliyetlerinin satış fiyatlarına yansıması beklenmektedir. Konut fiyat artışı ile maliyet artışı benzerlik gösterse de, 2012 sonrasında yeni konut fiyatlarının daha fazla artış kaydettiği ancak 2014 başı itibariyle aradaki farkın azaldığı görülmektedir. Konut fiyat artışı ile faiz oranları değişimi açısından ise, faiz artış oranı dalgalansa da konut fiyatının sabit artış seyri devam etmektedir. Özellikle faiz oranlarının düşüşe geçtiği 2012 ikinci yarısında konut fiyatları artışı da ivme kazanmış, ancak sonrasında faiz oranları artmasına rağmen konut fiyatları artış eğilimini korumaya devam etmiştir. KONUT FİYATLARI, İNŞAAT MALİYETİ VE FAİZ ORANI (2010=) KONUT SATIŞ, İNŞAAT MALİYETİ, FAİZ ORANLARI ARTIŞI Konut satışları açısından bakıldığında ise, inşaat maliyetleri ile konut satışları arasında direk bir ilişki olmadığı, buna karşın faizlerin düşmeye başladığı 2012 ikinci yarı sonrası konut satışlarında ciddi bir ivme yaşandığı görülmektedir. KONUT SATIŞ, İNŞAAT MALİYETİ VE FAİZ ORANI (2010=) = 2010= Yeni Konut Fiyatı İnşaat Maliyeti Faiz Oranı Konut satışlarının artışında etkili olabilecek bir diğer etken ise Kentsel Dönüşüm yasası ve KDV düzenlemesinin talep üzerinde yarattığı etkidir. Bu noktada gerçekleşen satışlar içinde 2. el konut satışlarının ve kredili satışların payı önem taşımaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde daha kesin kanıtlar sunabilecektir. Ancak, TUIK tarafından yayınlanan konut satış istatistikleri 2013 yılı sonrası 2. el/yeni konut ve ipotekli/ipoteksiz satış ayrımı ile yayınlanmaya başlamış olup, bu süre anlamlı bir sonuç elde etmek için yeterli kanıt oluşturmamaktadır. Gelecek dönemlerde sonuçlar bu açıdan değerlendirilerek daha kesin sonuçlar elde edilebilir. GENEL DEĞERLENDİRME Uluslararası piyasalarda, yatırımcıların gelecekte daha yüksek kazanç elde edecekleri beklentisi ile mevcut piyasa değerinin üzerinde fiyat ödemesi ile oluşan aşırı fiyatlandırma konut balonu olarak kabul edilmektedir. Türkiye konut pazarı analizine göre ise konut fiyatları farklı dinamikler ile şekillenmektedir. Özellikle enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik faktörlerin etkisi kaçınılmazdır. Ayrıca bireysel yatırımcıların getiri beklentisi ve risk iştahı da diğer piyasalardan farklı bir satın alma davranışına ve fiyatlandırmaya neden olmaktadır. Konut fiyatları belli dönemlerde enflasyon artışının altında kalmakta, ancak devam eden dönemlerde bu durumu telafi edebilen artışlar gerçekleşmesi nedeniyle hala etkili bir enflasyon korumalı yatırım alternatifi sunan geleneksel bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Burada incelenen Yarı döneminde yıllık ortalama konut fiyat artışı %14 civarında gerçekleşmiş, ancak enflasyon etkisinden arındırıldığında ortalama %4 büyüme kaydedilmiştir. Ayrıca incelenen dönemde küresel finansal kriz sonrası toparlanma sürecinin gecikmeli etkisi de göz önüne alınmalıdır. Son olarak, güçlü demografiklere sahip Türkiye de süregelen bir konut talebi olup, pazarın arz ve talep dengesi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda arz açısından detaylı bir analiz yapılması, bölgeler arası farklılıkların değerlendirilmesiyle daha sağlıklı bir sonuç elde edilecektir. Konut Satış İnşaat Maliyeti Faiz Oranı 4

5 Daha fazla bilgi için: Toğrul Gönden Yönetici Ortak Tel: + 90 (212) Tuğra Gönden Yönetici Ortak Tel: + 90 (212) Dr. Dilek Pekdemir Direktör, Araştırma Tel: + 90 (212) Bizi takip aşağıdaki adreslerden edin: facebook.com/cushmanwakefield twitter.com/cushwaketurkiye instagram.com/cushwake linkedin/company/4060 youtube.com/user/thecushmanwakefield 5

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır ARAŞTIRMA RAPORU TÜRKİYE HAZİRAN 214 ÖZET GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz on yıl içinde, hükümet İstanbul ve Türkiye genelinde birçok şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için yasal bir çerçeve

Detaylı

PAZAR ANALİZİ GAYRİMENKUL PAZARI RETAIL SNAPSHOT TÜRKİYE 2015 1. ÇEYREK EKONOMİ OFİS PAZARI PERAKENDE PAZARI SANAYİ VE LOJİSTİK PAZARI İLETİŞİM

PAZAR ANALİZİ GAYRİMENKUL PAZARI RETAIL SNAPSHOT TÜRKİYE 2015 1. ÇEYREK EKONOMİ OFİS PAZARI PERAKENDE PAZARI SANAYİ VE LOJİSTİK PAZARI İLETİŞİM PAZAR ANALİZİ GAYRİMENKUL PAZARI RETAIL SNAPSHOT Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayını MANCHESTER MANCHESTER LÜTFEN İLGİLENDİĞİNİZ PAZAR RAPORUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ EKONOMİ OFİS PAZARI PERAKENDE

Detaylı

PAZAR ANALİZİ GAYRİMENKUL PAZARI RETAIL SNAPSHOT TÜRKİYE 2014 1. ÇEYREK EKONOMİ OFİS PAZARI PERAKENDE PAZARI SANAYİ VE LOJİSTİK PAZARI İLETİŞİM

PAZAR ANALİZİ GAYRİMENKUL PAZARI RETAIL SNAPSHOT TÜRKİYE 2014 1. ÇEYREK EKONOMİ OFİS PAZARI PERAKENDE PAZARI SANAYİ VE LOJİSTİK PAZARI İLETİŞİM GAYRİMENKUL PAZARI Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayını LÜTFEN İLGİLENDİĞİNİZ PAZAR RAPORUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ EKONOMİ OFİS PAZARI PERAKENDE PAZARI SANAYİ VE LOJİSTİK PAZARI İLETİŞİM Inonu

Detaylı

TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ

TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ Bülent Gökdemir Rekabet Kurumu Başuzman Aralık 2010 1. GİRİŞ... 0 2. AKARYAKIT PİYASASINIDA FİYATLAMAYA İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE... 1 3.

Detaylı

MAKRO EKONOMİK ÖZEL NOT-Türkiye de konut sektörü: Balon değil; arz-talep dengesi

MAKRO EKONOMİK ÖZEL NOT-Türkiye de konut sektörü: Balon değil; arz-talep dengesi 20.03.2015 MAKRO EKONOMİK ÖZEL NOT-Türkiye de konut sektörü: Balon değil; arz-talep dengesi Küresel krizle mücadele sırasında, likiditenin geleneksel ve geleneksel olmayan parasal genişleme yöntemleriyle

Detaylı

Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı: 19 Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı 19 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 3) 7 Faks: (9 3) 7

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

PAZAR RAPORU TÜRKİYE RETAIL SNAPSHOT 2013 GENEL DEĞERLENDİRME & 2014 BEKLENTİLERİ MART 2014 MANCHESTER İÇERİK EKONOMİ 2 OFİS PAZARI 5

PAZAR RAPORU TÜRKİYE RETAIL SNAPSHOT 2013 GENEL DEĞERLENDİRME & 2014 BEKLENTİLERİ MART 2014 MANCHESTER İÇERİK EKONOMİ 2 OFİS PAZARI 5 PAZAR RAPORU TÜRKİYE 2013 GENEL DEĞERLENDİRME & 2014 BEKLENTİLERİ RETAIL SNAPSHOT MART 2014 MANCHESTER İÇERİK MANCHESTER EKONOMİ 2 GSYİH DA GÜÇLÜ BÜYÜME 2 İSTİHDAM 2 DIŞ TİCARET VE YATIRIM 2 SIKI BÜTÇE

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul AYLIK RAPOR Ağustos 212 VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul İÇİNDEKİLER Haziran ayında dış ticaret açığı 7.2 milyar dolar ile beklentilerin altında geldi Haziran ayında dış ticaret açığı

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Faaliyet Verileri (sayfa 8) Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Finansal Verileri (sayfa 22) TSPAKB TSPAKB Adına

Detaylı

KONUT PİYASASINDA TÜRKİYE DEKİ SON DURUM BİLGİ RAPORU Emre YILMAZ

KONUT PİYASASINDA TÜRKİYE DEKİ SON DURUM BİLGİ RAPORU Emre YILMAZ 1. TÜRKİYE DE KONUT PİYASASINA GENEL BİR BAKIŞ Türkiye de son yılların en hızlı büyüyen sektörlerinden bir tanesi inşaat sektörü olmuştur. Bu büyümenin temel nedeni de Türkiye ekonomisinin her geçen yıl

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

YAZ 2015 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ GE / TER

YAZ 2015 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ GE / TER GÖSTERGEYAZ 2015 ARACI KURUMLAR 2015/03 SEKTÖR ANALİZİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ 2015/03 SEKTÖR ANALİZİ FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE EKONOMİK BÜYÜME LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE ORTAK BİR PİYASA - MILA YATIRIM

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR BBB Kısa Vadeli Derecelendirme Notu: TR A2 Istanbul 29.06.2012 Mali Veriler (31 Aralık 2011) (1000 TL) Toplam Varlıklar. 1.049.669

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ

KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ İkincil piyasası etkin olmayan finansal ürünlerin gelişmesi mümkün değildir Dr(a). Halil Arslan Dr(a). Temur Kayhan Bizim Menkul Değerler A.Ş., 2015

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 sermaye piyasasında ISSN 1304-8155 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem Borsa Uzmanları Derneği ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU ŞUBAT 2010/II HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 858 ADA 4 PARSEL MALL OF İSTANBUL KONUT BLOKLARI (A, B, C VE D BLOK) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- KAĞITHANE İLÇESİ 1947 ADA 91 PARSEL SAPPHIRE ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE RESIDENCE GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı