M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU"

Transkript

1 M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU NORTH-EAST ANATOLIA IN THE THIRD THOUSAND BC Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL * Özet Anadolu, gerek tarih öncesi gerekse tarihi çaları birbirinden farklı zamanlarda yaamıtır. Bu durum çalımanın konusunu oluturan Kuzeydou Anadolu içinde geçerlidir. Kuzeydou Anadolu tarih öncesi çaların hemen hemen tümünde yerleme görmü, özellikle M.Ö. III. binde (M.Ö /1750), youn bir iskânla karılamıtır. Bölgesel farklılıklar gösteren ve çeitli isimlerle nitelenen ve bizim Karaz Kültürü dediimiz, bu kültür, Kuzeydou Anadolu dan, sadece Dou Anadolu ya deil Transkafkasya dan Filistin e ve Kuzey Batı ran a kadar yayılmıtır. Farklı ülkelerden aratırmacıların, bu kültürün merkezini kendi toprakları üzerinde göstermelerinin sebebi de kültürün yayılım alanının geniliinden kaynaklanır. Bundan dolayı bu kültür farklı bölgelerde farklı isimlerle anılır. Karaz Kültürü gerek keramii gerekse mimarisi ile yayıldıı bölgelerde hakim unsur olmutur. Arkeolojik buluntu topluluklarının, ilk defa bulundukları yere göre adlandırılması bilinen bir yöntemdir. Buradan hareketle, Karaz kültürüne ait ilk örneklere, Kuzey Suriye-Filistin ve ran dan daha eski bir zamanda ve yaygın olarak Kuzeydou Anadolu da rastlanır. Adı geçen kültüre ait ilk buluntular, Karaz, Pulur ve Güzelova kazılarında elde edilmitir. Bu kazılar, kuzeydou Anadolu nun lk Tunç Çaı kültürlerinin aydınlanmasını da salamıtır. Öncesi Anahtar Kelimeler: Kuzeydou Anadolu, Karaz Kültürü, Tarih Abstract Anatolia experienced both prehistoric and historical ages in different periods. This situation is valid for North-east Anatolia which constitutes the subject of the study. * Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Kırehir/TÜRKYE

2 397 Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL North-east Anatolia had sedentary life in almost all prehistoric ages, it faced with an intensive settlement especially in the third thousand ( /1750 BC). This culture which shows local differences and is named variously and we call Karaz Culture was spread from North-east Anatolia not only to East Anatolia but also from Transcaucasia to Palestine and North-west Iran. The reason which historians from different countries show the centre of this culture in their countries grows out from migrotary grounds of the culture. Because of that it is named differently in different regions. Karaz Culture was dominant component with its both ceramic and architectonic in the regions where it was spread. It s a known method that archaeological foundling communities are named according to their places where they were found first. So the first samples of Karaz Culture were faced in North-east Anatolia more than in North Syria- Paletsine and Iran. The first foundlings which belong to the culture mentioned were got from the excavations in Karaz, Pulur and Guzelova. These excavations also provided to be illuminated of the first culture of the Bronze Age in Noth-east Anatolia. Keywords: North-east Anatolia, Karaz Culture, Prehistoric. Giri Eskiça Tarihi aratırmalarında yazının önemli bir ölçü olması, zaman olarak bizi bir sınırlamaya götürür. Tarih öncesi ve tarihi çalar arasındaki bu sınır yazının ortaya çıkıı ile kendiliinden çizilir. Yazılı ve yazısız tarih arasında ki sürece ise Öntarih çaları denilmektedir. Yazı, Mezopotamya ve Mısır da M.Ö , Anadolu da M.Ö de, daha batıda talya da ise M.Ö yılında ortaya çıkmıtır (plikçiolu 1990: 16 17; Kınal 1991: 8; Akurgal 1995: 21). Eski Dou dillerinin çözülmesi ile sadece Eski Batıdan ibaret olduu sanılan Eskiça tarihinin kapsamı ve özelliklede zaman dilimi genilemitir (plikçiolu 1990: 16; plikçiolu 1997: 13). Corafi konumu itibariyle Kuzeydou Anadolu, güneyde Dou Anadolu ve Mezopotamya, güneydouda ran, kuzeydouda Kafkasya, kuzey-kuzeybatıda Karadeniz ve güneybatıda da Orta Anadolu bozkırları arasında geçi bölgesidir. Bu nedenle burası binlerce yıl önce parlayıp sönen eski medeniyetlerin kavak noktası olmutur. Bu bölge tarih öncesi çalarda yaayan insanların ihtiyaçlarını karılayabilmesi için bütün elverili özelliklere sahipti. Su kaynaklarının çokluu, tabii kaya sıınaklarının varlıı, çayır ve ormanlık alanları ile insanlıı en eski çalardan beri buralara çekmitir.

3 M.Ö. III. Binde Kuzeydou Anadolu 398 Kuzeydou Anadolu nun lk Kültürleri M.Ö. III. binde youn olarak yerleme gören Kuzeydou Anadolu da, tarih öncesi kültürlerin ilk aaması olarak kabul edilen Paleolitik, Mezolitik/Epipaleolitik ve Neolitik çaa ait buluntular ve yerlemeler de vardır. Bu buluntu ve yerlemelere Kuzeydou Anadolu da Erzurum, Kars ve Bayburt yakınlarında rastlanır. Erzurum da Paleolitik çaa tarihlenen bazı bulgular elde edilirken, Kars ta Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik döneme tarihlenen yerlemeler tespit edilmitir. Bayburt ta ise Paleolitik ve Mezolitik çalara ait bir takım izler mevcuttur. Paleolitik Ça aratırmalarının pek az yapıldıı Erzurum ve çevresine ait çalımaların hemen hepsi Kökten tarafından gerçekletirilmitir 1. Çevredeki ilk buluntuyu ise Alot tespit etmitir (enyürek 1944: ; Kökten 1953: 196). Alot, bu aleti 1942 de Erzurum un dousunda, Erzurum-Hasankale yolunun km.sinde, Yukarı Çakmak köyünün kuzeybatısında, söz konusu karayolundan 300 m. kadar güneyde ve yola dik duran kurumu bir dere yataının yamacında bulmutur. Alot un bulduu bu aleti, enyürek yayınlamıtır (enyürek 1944: 351 vd.). Kül rengi ve bazalttan 2. yapılan bu alet, 10,3 cm. uzunluunda, 5,7 cm. geniliinde ve 2,2 cm. kalınlıındadır 3. Adı geçen buluntular sayesinde, bu dönemde Kuzeydou Anadolu nun hem iskân gördüü hem de bölge için volkanik taların önemli olduu bu ekilde kendiliinden ortaya çıkmaktadır (enyürek 1944: 352.; Goetze 1957: 15). Ayrıca Erzurum un 20 km kuzeydousunda, Dumlu yakınlarında volkanik ta yataklarının bulunduu alanın bir ileme yeri olarak kullanıldıı ve böylelikle Erzurum ve çevresinin Alt Paleolitik Çadan itibaren iskân gördüü artık kabul görmektedir (Koay 1984: 12; Pehlivan 1984: 32). Kuzeydou Anadolu nun Erzurum bölgesinde olduu gibi Kars ve çevresinde Paleolitik Ça (Alt, Orta ve Üst) ve sonrasına ait verilerin büyük bir çounluu yine Kökten tarafından ortaya çıkarılmıtır (Kökten 1943 a : 119 vd.; Kökten 1943 b : 601 vd). Alt Paleolitik Çaa ait yerleme ve buluntulara Kars 4 yakınlarındaki bir çok yerlemede rastlanmıtır. Kars ili Susuz ilçesi yakınlarındaki Azıaçık ve Cilavuz, Kars merkeze balı Ocaklı Köyü yakınlarındaki Ani ve çevresinde ve Kaızman ilçesi yakınlarında Alada eteklerindeki Tombultepe de rastlanmıtır. Bu yörede Orta Paleolitik Çaa ait yerlemeler arasında Kars il merkezi yakınlarında Borluk Deresi vadisindeki Borluk Deresi ve Kaızman ilçesi Camulu köyü yakınlarındaki Kurbanaa Maarası yer alırken, Üst Paleolitik Çaa ait tek yerleme yine Camulu köyü sınırları içerisinde kalan Yazılıkaya dır (Bingöl 2003: 17 vdd).

4 399 Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL Kuzeydou Anadolu da, Kars yakınlarında ayrıca, Paleolitik Çadan Neolitik Çaa geçii hazırlayan Mezolitik/Epipaleolitik ve insanlık tarihi için devrim sayılabilecek deiimlerin yaandıı Neolitik Çaa tarihlenen yerlemelerde bulunmaktadır 5. Kuzeydou Anadolu sınırları içindeki Bayburt ta 6 da Paleolitik ve Mezolitik/Epipaleolitik Çalara ait yerleme ve buluntulara rastlanmıtır (Ünsal 2006: 37-42, 43-46). M.Ö. IV. Binin Sonlarından tibaren Kuzeydou Anadolu Kuzeydou Anadolu, tarih öncesi çaların hemen hemen tümünde yerleme görmütür. Ancak, özellikle M.Ö. III. binde, Karaz Kültürü dediimiz gerek keramii gerekse mimarisi ile dikkati çeken ve Transkafkasya dan Filistin e, Malatya-Elazı bölgesinden Kuzey Batı ran a kadar yayılan adı, merkezi ve kökeni üzerine çeitli görülerin ortaya atıldıı bir kültürden etkilenmitir. Bölgesel farklılıklar gösteren ve çeitli isimlerle nitelenen ve bizim Karaz Kültürü dediimiz, bu kültür Kuzeydou Anadolu dan tüm Dou Anadolu ya yayılmı ve M.Ö /1750 yılları arasında devam etmitir. Farklı ülkelerden aratırmacılar, kendi siyasi sınırları içinde bulunan toprakları bu kültürün merkezi olarak göstermiler ve bundan dolayı bu kültüre Erken Transkafkasya Kültürü (Mellaart 1958: 9-10; Burney 1958: 43 vdd; Burney 1977: 118), Yanık Kültürü (Dyson 1968: 14-16), Khirbet Kerak Kültürü (Bittel 1945: 104) ve Dou Anadolu nun Bakır Çaı (Amiran 1952: 96 vdd; Burney-Lang 1971: 45; Lloyd 1956: 49, 66; Koay 1984: 14-15) gibi tanımlar vermilerdir. Bu kültürün merkezi Kuzeydou Anadolu olmakla birlikte Dou Anadolu nun tümüne yayıldıı artık kabul edilmektedir. Yine bu kültür M.Ö. 4. bin yılları sonunda merkezi Asya dan Ön Asya ya doru meydana gelen göçlerle yakından ilgilidir (Pehlivan 1984: 51). Ayrıca bu kültür yayıldıı topraklarda tek hakim unsur da olmutur. Anadolu nun dier bölgelerinden tamamen farklı bir geliim izleyen ve douda Trans-Kafkasya dan ran Azerbaycan ındaki Urmiye Gölüne, batıda Divrii-Kangal yörelerinden Malatya-Elazı bölgesine, güneyde Kahramanmara ve Amik ovasından Filistin e ve kuzeyde Karadeniz Dalarına ve Bayburt a kadar yayılan bir kültürün merkezi Kuzeydou Anadolu dur (Pehlivan 1990: 168 vdd). Kuzeydou Anadolu da, Erzurum ve çevresi Karaz kültürünün en eski yerlemelerinin bulunduu alandır. Bu kültür bölgede varlıını Geç Kalkolitik ve lk Tunç Çaı boyunca (M.Ö ) sürdürmütür (Pehlivan 1984: 45-46). Bölgede gerçekletirilen kazılarda Kalkolitik Çaın elle yapılmı, siyah renkli keramiklerine rastlanmıtır. Bu bölgenin Anadolu prehistoryasındaki önemi ise tek renkli keramiklerin gerek kabartma gerekse ekil ve teknik olarak Anadolu dıındaki birçok yer ile karılatırılmasından ileri gelmektedir (Pehlivan 1984: 49).

5 M.Ö. III. Binde Kuzeydou Anadolu 400 M.Ö. III. bin yıl boyunca devam eden Karaz kültürünün ilk örneklerine Erzurum sınırları içerisindeki Karaz 7, Pulur 8, Güzelova 9, Sos Höyük 10 ve Bayburt yakınlarındaki Büyüktepe 11 kazılarında rastlanmıtır. Bu kazılar, Kuzeydou Anadolu nun Geç Kalkolitik ten itibaren iskân gördüünü kanıtlamıtır. Nitekim çevrede ilk kazıların yapıldıı Karaz Höyük, daha sonraki kazı ve aratırmalar için kilit konumdadır 12. Bu bakımdan, gerek Kuzeydou Anadolu gerekse Dou Anadolu Bölgesi nin dier kesimlerinde, Karaz Höyük le çada veya onun geç evreleriyle paralellik gösteren yerleim merkezlerine rastlanmıtır. Bu merkezlerden elde edilen buluntular için Karaz Keramii/Karaz Türü Keramik, bu kültür içinse Karaz Kültürü tabirleri kullanılmıtır (Pehlivan 1990: 170). Kuzeydou Anadolu da, Geç Kalkolitik ve lk Tunç Çaı boyunca gelien bu kültüre, arkeolojik buluntu topluluklarının ilk defa bulundukları yere göre adlandırılması yönteminden hareketle Karaz Kültürü, onunla ilgili keramie de Karaz Keramii isminin verilmesi daha doru olacaktır. Karaz Kültürü çeitli isimlerle anıldıı gibi, kültürün kökeni problemi de uzun zamandan itibaren bilim adamlarını megul etmitir. Bu iki kavramın, birbiri ile paralellik gösterdii artık bilinmektedir. Bu kültüre ait örneklerle, lk Tunç Çaı III boyunca, Suriye ve Filistin deki bazı höyüklerde de karılaılmıtır. Ancak Karaz Kültürüne ait en eski buluntu topluluklarına, Kuzeydou Anadolu, Dou Anadolu ve Trans-Kafkasya da tesadüf edilmesi, kültürün merkezi bölgesinin aratırılmasını gerektirmitir (Pehlivan 1984: 37-38; Pehlivan 1990: ). Karaz Höyük teki ilk çalımalardan 13 sonraki yıllarda Bayburt (Pehlivan 1994: 328 vdd.; Ünsal 2006: 76 vdd.), Erzincan (Ceylan 2005, 21 vdd.) ve Kars (Ceylan 2001: 33; Bingöl 2003: 62-63) civarında bu kültüre ait birçok prehistorik höyükte, ekil ve biçim olarak sadece Karaz Kültürü ile karılatırılan buluntulara rastlanmıtır (Kökten 1943: ; Kökten 1944: 482 vd.). Bu da kültürün merkezi probleminin kendiliinden çözülmesini salamıtır. Tüm bunlardan baka Karaz, Pulur, Güzelova, Sos Höyük ve Bayburt yakınlarındaki Büyüktepe de yapılan kazılar Kuzeydou Anadolu halkının yaam biçimleri ve geçim kaynakları hakkında da bilgi verir. lk Tunç Çaında Kuzeydou Anadolu çevresinde, hayvancılık, tarım ve madencilik bütün safhaları ile göze çarpar. Hayvan yetitirmek için ideal ortam bulunan Karaz da kemikten yapılmı aletler bulunmakla birlikte koyun, keçi ve sıır yetitiricilii görülmektedir (Pehlivan 1990: 171). Bölge için Kalkolitik Çadan günümüze kadar hayvancılık vazgeçilmez bir geçim kaynaıdır. Yine Karaz, hem Kuzeydou Anadolu tarımı hem de Erzurum ve çevresi için yeterli bilgi vermektedir. Obsidyen ve çakmaktaı bıçaklar, öütme taları ve maden orakların bulunması yörede tarımın yapıldıının 14 en önemli kanıtıdır (Koay 1959: ). Madencilie gelince, Karaz da maden eserler arasında hançerler, bıçaklar, baltalar, mızrak uçları ve ineler bulunmutur. Bu eserlerin benzerlerine az olmakla beraber Pulur kazılarında da rastlanmıtır (Koay

6 401 Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL 1959: ; Koay-Vary 1964: 19-20). Ayrıca, Güzelova da Tunçtan yapılmı bir eserlerle karılaılmıtır (Koay-Vary 1967: 8). Bütün bu örnekler Kuzeydou Anadolu halkının gelimi düzeyde olmasa da gereksinimleri oranında metal alet ürettiklerini ve kullandıklarını gösterir. Karaz Kültürünün genel özellikleri arasında ikisi ayrıca önem kazanır. Karaz kültürünün çeitli problemlerini çözmeye çalıırken bavurulan en önemli verilerden ilkini, kültürün yapım teknii, rengi ve süsleme tarzı ile dikkat çeken keramii oluturur. Karaz keramii el yapımıdır. Çadaı yerlemelerde çanak çömlekler için bir nevi seri üretim demek olan çömlekçi çarkı kullanılmasına ramen, kültürün keramii yayıldıı alanlarda el yapımı olma özelliini korumutur (Pehlivan 1990: 171 vdd ). Tek renkli (monokrom), astar ve açkılı olan Karaz keramiinde süsleme genellikle paralel, spiral veya kesien çizgilerden oluur. Bu süslemeler keramiin çeitli türlerine, yiv-oluk (insize) ve kabartma teknii ile uygulanmıtır 15. Karaz türü keramik için koyu yüzlü açkılı mallar terimi de kullanılmıtır. Bu isimle adlandırılan keramiklerde iki önemli yüzey özellii mevcuttur. Bunlardan birincisi renkleridir. Koyu yüzlü açkılı malların renkleri koyu veya kirlidir. kinci özellikleri ise açkılı olmalarıdır. Açkı, bu tür mallara rastlanan her yerde hem ortak özellik hem de dier mallardan ayırıcı bir kıstas olarak karımıza çıkmaktadır. Yine bu tür malların hamuru genellikle kaba bir malzemeden oluur. Karaz türü mallara Geç Kalkolitik ve lk Tunç Çaı I boyunca Dou ve Kuzeydou Anadolu da youn olarak rastlanır (Pehlivan 1984: 49-50). Karaz kültürünün ön plana çıkan ikinci önemli özellii ise mimaridir. Kazılarda mimari yapılar tam olarak ortaya çıkarılamasa da ta temelli, kerpiç duvarlı, dik köeli tek ya da çift odalı yapıların varlıı bilinmektedir. Ancak kuzeydou Anadolu arkeolojisi için dikkat çeken özenle yapılmı, büyük olasılıkla kutsal amaçlı kullanılan ocaklar kültür varlıkları olarak karımıza çıkar (Koay- Turfan 1959: 358). Ayrıca, kültürün yayıldıı dier bölgelerde tespit edilen yuvarlak planlı yapılar, Hurrilerin yaam biçimlerinden kaynaklanan geleneksel mimari tarzlarıdır (Amiran 1965: 167). M.Ö. IV. binin sonlarından itibaren Kuzeydou Anadolu da görülen bu kültürün kökeni hakkında Türk ve yabancı bilim adamları farklı tespitlerde bulunmulardır. Bu bilim adamlarının hemen hepsi kültürün kökeni ve merkezi bölgesi için Dou ve Kuzeydou Anadolu yu önerirler. Bittel, Filistin ve Suriye nin tarih öncesi çalarıyla ilgili eserinde (Bittel 1945: 104), Orta Ürdün vadisinde yer alan Hama daki yerlemenin statigrafisini açıklarken kültürün köken problemini aydınlatan açıklamalarda bulunur 16.

7 M.Ö. III. Binde Kuzeydou Anadolu 402 Yine Bittel, Hama dıında Beyt-an, Eriha, Gezer, Ras amra, Biblos ve Tel Cudeyde de gördüünü belirttii bu kültürün hem kökeni hem de keramii 17 hakkındaki görülere netlik kazandırır (Bittel 1945: 94). Suriye-Filistin de lk Tunç Çaından Orta Tunç Çaına geçi aamasında görülen bu keramiin, bir halk hareketi sonunda veya yabancı bir kültüre balı olarak bölgeye yayıldıı düünülmektedir (Bittel 1945: 96-97). Karaz Kültürünün yayılım alanındaki merkezlerde yapılan kazıların sonucuna balı olarak farklı görüler de önerilmitir. Örnein, Hood, kültürün merkezi bölgesi olarak Kafkasların güneyini, Kura-Aras havzasını kabul eder (Hood 1951, 117 vd., 140). 239). Childe, kökeninin Gürcistan da aranması gerektiini belirtir (Childe 1974: Hanfmann, bu kültürün Filistin e kadar ulamasını, bölgede meydana gelen Asyanik göçlerle ilikilendirmektedir (Hanfmann 1951: 360). Mellaart, lk Tunç Çaı boyunca görülen bu kültürün Dou Anadolu kökenli olduunu (Mellaart 1958: 9 vd.), Dou Anadolu da çok geni bir alanda görüldüünü, Malatya da Arslantepe ile Erzurum ovasında Karaz ve Pulur da dâhil olmak üzere yaklaık 800 km.lik bir corafi alana yayıldıını, ancak kökeninin tartıma konusu olduunu ifade eder (Mellaart 1971: 401). Amiran bu kültür ve keramiinin Dou Anadolu kökenli olduunu 18, zamanla Elazı ovasından güneye doru taındıını öne sürer (Amiran 1952: 96 vd.). Karaz Kültürünün merkezi bölgesi konusunda Türk bilim adamları Erzurum çevresini iaret ederler 19. Ayrıca kültürün ortaya çıktıı yer olarak, Suriye-Filistin ve Kuzeybatı ran ı kabul etmenin yanlı olduu da belirtirler. Karaz Kültürü hakkında çalımaları ile dikkat çeken Pehlivan, Hurrilerin yaadıı topraklar ile Karaz Kültürünün yayıldıı corafyanın aynı olmasından yola çıkarak kültürün Hurriler tarafından ortaya çıkarıldıı tespitinde bulunur (Pehlivan 1984: 42; Pehlivan 1990: 170 vd.). Ayrıca Pehlivan, Hurrilerin yaayı tarzları ile Karaz Kültürüne ait bazı temel özelliklerin birbiriyle olan benzerliklerini de deerlendirerek Karaz Kültürünü oluturan ve yaatanların Hurriler olduu sonucuna varmıtır (Pehlivan 1984: 42). Karaz Kültürünü ortaya çıkartanlar Hurilerdir (Erzen 1992: 15). Mevcut tarihi ve arkeolojik verilerin hepsi, bu kültürün Hurrilerle olan ilikisini göz önünde bulundurur 20. Hurriler, M.Ö. III. binden itibaren Dou Anadolu nun büyük bir bölümünde tarım ve hayvancılıkla hayatlarını sürdürüyorlardı 21. M.Ö lerde yaayı tarzlarının gerei ve Dou Anadolu daki otlakların mevcut potansiyeli karılayamaması sonucu Kuzey Suriye ve Filistin e kadar yayılmılardır 21. Kültürü

8 403 Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL buraya taıyan göçler iki ana güzergâh üzerinden yapılmıtır. Bunlardan biri, Urmiye gölü çevresinde Kuzey Mezopotamya ya, daha kapsamlı ve etkili olduu bilinen dieri ise Elazı-Malatya üzerinden Kuzey Suriye-Filistin e ulaan güzergâhtır. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgede Karaz kültürüne yakın hiçbir buluntuya rastlanmaması bu görüü desteklemektedir (Pehlivan 1990: 171). Bu kültür Kuzeydou Anadolu da Geç Kalkolitik ve lk Tunç Çaı nın balarında görülürken, yayıldıı dier bölgelerde özellikle Filistin de lk Tunç Çaının son evrelerinde karımıza çıkar. Khirbet Kerak ın, Karaz dan daha sonraki bir döneme ait olmasından dolayı bu kültüre, Karaz Kültürü teriminden baka bir isim verilmesi arkeoloji bilimine de ters dümektedir. Ayrıca Karaz kültürüne ait örneklere Kuzeydou Anadolu nun güneyinde, kuzeyinde ve dousunda rastlanması, Filistin e nazaran, gerek zaman gerekse corafi olarak, bu bölgeye daha yakın olması kültürün çevreye buradan yayıldıını göstermesi bakımından da önemlidir. Belirli aralıklarla tekrarlanan ve büyük gruplar halinde gerçekleen bu göçlerin sonunda Anadolu-Mezopotamya arasındaki Asur ticaret faaliyetleri de kesintiye uramıtır (Pehlivan 1984: 42). Sonuç Karaz kültürünün kökeni, merkezi ve isimlendirilmesi uzun zamandır bilim adamlarını megul etmitir. Söz konusu kültürün en eski buluntu topluluklarına corafi yapısı gerei kapalı bir merkezi bölge olan Kuzeydou Anadolu da rastlanması bu konulara artık açıklık getirmitir. Arkeolojik buluntu topluluklarının ilk defa bulundukları yere göre adlandırılması bilinen bir yöntemdir. Buradan hareketle Karaz kültürüne ait örneklere, Kuzey Suriye-Filistin ve ran dan daha eski bir zamanda ve yaygın olarak Kuzeydou Anadolu da rastlanması bu kültürün merkezi bölgesinin burası olduunu ve söz konusu kültürün, Karaz Kültürü adı ile anılmasının daha doru olacaını gösterir. Yine Kuzeydou Anadolu da, Erzurum ve çevresinin anahtar bir konumda yer alması, bölgenin doudan, batıya ve güneye gerçekleen göç yolları üzerinde bulunması, kültüre ait keramik ve yerlemelerin bu topraklarda youn olarak bulunması da bu görüümüzü destekler. Ayrıca buradan yola çıkarak, bu kültürün M.Ö. III. binde Kuzeydou Anadolu nun yerli kültürü olabilecei de gözden kaçırılmamalıdır. Açıklamalar 1. Dou ve Kuzeydou Anadolu da yapılan bu aratırmalar için bkz., Kökten 1943 a : 119; Kökten 1943 b : 601; Kökten 1944 a : 465 vd.; Kökten 1944 b : 659 vdd.;

9 M.Ö. III. Binde Kuzeydou Anadolu 404 Kökten 1948: 194 vdd.; Kökten 1949: 811 vd.; Kökten 1952: 167.; Kökten 1953: 177; Kökten 1975: Aletin bir yüzü ilenmi uç kazıyıcı olarak yapılmıtır. enyürek göre, teknik olarak levalloisien özellikler taıyan bu alet, sonraları yan kazıyıcı olarak kullanılmıtır. Bkz., enyürek 1944: 351 vd. 3. Koay, bu aletin kalınlıını 6 cm. olarak vermektedir. Koay 1984: 12; Ayrıca bkz., Pehlivan 1984: 31; Harmankaya-Tanındı 1996: Erzurum-Hasankale. 4. Kars bölgesinin Alt, Orta ve Üst Paleolitik Çaa ait tüm yerlemeleri hakkında geni bilgi için sırasıyla bkz.; Azıaçık için bkz., Kökten 1943 a : 602; Kökten 1944 a : 472; Kökten 1953: 196; Harmankaya-Tanındı 1996: Azıaçık.; Ceylan 2001: 29; Bingöl 2003: 17. Cilavuz için bkz., Kökten 1944 a : 472; Kökten 1948, ; Harmankaya- Tanındı 1996: Cilavuz/Susuz.; Ceylan 2001: 29; Bingöl 2003: 19. Ani ve Çevresi için bkz., Kökten 1943 a : 120; Kökten 1948: , 203.; Harmankaya-Tanındı 1996: Anı Çevresi.; Ceylan 2001: 29; Bingöl 2003: 18. Tombultepe için bkz., Ceylan 2001: 29; Bingöl 2003: 19 20; Harmankaya-Tanındı 1996, Tombultepe. Borluk Deresi için bkz., Kökten 1943 a : 120; Kökten 1948: ; Kökten 1943 b : 608; Kökten 1953: 196; Harmankaya-Tanındı 1996: Borluk Deresi.; Ceylan 2001: 29; Bingöl 2003: 23 vd. Kurbanaası Maarası için bkz., Pehlivan 1984: 30; Ceylan 2001: 29; Bingöl 2003: 25 26; Yazılıkaya için bkz., Pehlivan 1984: 30; Harmankaya-Tanındı 1996: Yazılıkaya.; Ceylan 2001: 30; Bingöl 2003: 30 vd. 5. Kars ve çevresinin tarih öncesi çaları hakkında yapılan en kapsamlı çalıma için bk., Bingöl 2003: 15 vdd. 6. Bayburt un tarih öncesi çaları hakkında bkz., Gündüzalp 1986:.; Ünsal 2006: 37 vdd.; Harmankaya-Tanındı 1996: Gez Alanı.; Harmankaya-Tanındı 1996: Killiin Maarası. 7. Karaz Höyük kazılarının sonuçları hakkında geni bilgi için bkz.; Koay 1948: ; Koay-Turfan 1959: ; Koay 1974: 53; Koay 1984: 7, 14-15, 28-30; Arsebük 1974: 11 vdd.; Arsebük 1979: ; Arsebük 1986: 70; Pehlivan 1984: 12, 33-34; Pehlivan 1990: ; Ceylan 2001: 32, 37.; Ceylan 2005: 21; Güneri 1987: 48-50; Güneri 1992: ; Çidem 1996: 86-88; Harmankaya- Erdou 2002: Karaz. 8. Pulur kazılarının sonuçları hakkında geni bilgi için bkz.; Koay 1962: 25-28; Koay 1964: 91-94; Koay-Vary 1964: 5-53 (Alm ); Koay 1974: 54;

10 405 Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL Arsebük 1979: 83; Koay 1984: 7-8.; Pehlivan 1984: 12, 33-34; Pehlivan 1990: ; Ceylan 2001: 32, 37; Ceylan 2005: 21; Güneri 2002: 2; Çidem 1996: 96-97; Harmankaya-Erdou 2002: Pulur (Erzurum). 9. Güzelova kazılarının sonuçları hakkında geni bilgi için bkz.; Koay 1964: 91-94; Koay-Vary 1967: 5-26 (Alm ); Koay 1974: 54; Koay 1984: 8; Arsebük 1979: 83; Pehlivan 1984, 12, ; Pehlivan 1990, ; Ceylan 2005, 21.; Güneri 1987: 50, 55.; Güneri 1992: 153; Güneri 2002: 2-3; Harmankaya-Erdou 2002: Güzelova. 10. Sos Höyük kazılarının sonuçları hakkında geni bilgi için bkz.; Sagona 1984: , 344.; Sagona et al 1995: ; Sagona et al 1996: ; Sagona 2000: ; Sagona 2004: , 488, 494.; Ceylan 2001: 32, 37; Güneri 1987: ; Güneri 1992: 155, 157.; Güneri 2002: 5-10.; Harmankaya-Erdou 2002, Sos Höyük. 11. Büyüktepe kazılarının sonuçları hakkında geni bilgi için bkz.; Sagona et al 1991: 145 vd.; Sagona et al 1992: 29 vd.; Sagona et al 1993: 69 vd.; Harmankaya- Erdou 2002: Büyüktepe (Bayburt). 12. Bu kültürün isimlendirilmesinde Karaz terminolojisini kabul edenler hakkında daha geni için bkz; Burney-Lang 1971, 43 vd.; Arsebük 1974: 11 vdd.; Arsebük 1979, 81-92; Arsebük 1986, 70.; Pehlivan 1984, 41.; Pehlivan 1990, 170.; Ceylan 2001: 32, 37; Ceylan 2005, Karaz Höyük teki kazı çalımaları, Temmuz 1942 sondajı ile balamı ve 8 Ekim 1944 tarihinde tamamlanmıtır. Koay-Turfan 1959: Ayrıca, Karaz ve Pulur da Geç Kalkolitik ve lk Tunç Çaına ait tabakalarda yanık hububata, birinci derecede tarım kanıtı sayılan orak ve öütme talarına rastlanıldıı belirtilmektedir. Bkz., Koay 1948.; Koay-Turfan 1959.; Koay 1964.; Koay Karaz Kültürü hakkında bavurulan en temel bulgu olan Karaz türü keramiklerin özellikleri hakkında daha geni bilgi için bkz., Bittel 1945: 94; Sukenik 1947: 9-10; Koay-Turfan 1959: 359 vdd.; Koay-Vary 1964: 15.; Koay- Vary 1967: 9; Arsebük 1974: 11 vdd.; Arsebük 1979: 83 vd.; Arsebük 1986: 70; Koay 1984: 29-31; Pehlivan 1984: 50; Pehlivan 1990: ; Güneri 1987: 54 vd.; Harmankaya-Erdou 2002, Karaz.; Harmankaya-Erdou 2002: Güzelova.; Harmankaya-Erdou 2002: Pulur (Erzurum). 16. Bittel, Suriye-Filistin bölgesinde ortaya çıkan kültürün merkezi için önemli bazı bilgiler verir:...bu tabakanın daha sonraki yııntılarında ise, Filistin de görüle gelip de, Hirbet Kerak tipi diye adlandırdıımız cinsten bol çanak çömlee rastlanır. Onlar burada da hiç yoktan apansızın çıkagelmilerdir ve yerli bir geliimin malı olmadıkları besbellidir...

11 M.Ö. III. Binde Kuzeydou Anadolu 406 Bittel 1945: Bittel, aaıda geçen ifadeleri ile bölgede ortaya çıkan farklı bir keramik türüne dikkat çeker....bu tip keramik, el yapımı oluu, koyu kırmızı veya siyah cilalı bir astarla kaplı bulunuu, gerek ekil, gerek tezyinatça, arada çok yakın bir balantının varlıını akla getirmemeyi mükül kılacak derecede, Orta ve Dou Anadolu Bakır Çaı keramik tipine benzeyii ile vasıflanır. Hatta yapılı tekniklerindeki uygunluklar o derece büyüktür ki, Suriye ve Filistin de acayip görünen bu tipin, kuzeyle balılıı inkâr olunamaz gibi görünüyor... Bittel 1945: Amiran, Dou Anadolu nun Bakır Çaı olarak adlandırdıı, Karaz Kültürünü Geç Kalkolitik Çaa yerletirmektedir. Amiran 1952: 96 vd. 19. Karaz Kültürünün merkezinin Kuzeydou Anadolu olduu hakkında daha geni bilgi için bkz., Kökten 1944 a : 482.; Kökten 1944 b : 674 vd.; Koay 1948: 167 vd.; Koay 1962: 28.; Koay-Turfan 1959: ; Koay 1964: 92.; Koay-Vary, 1964: 25 vd.; Koay-Vary 1967: 15.; Arsebük 1979, 82.; Koay 1984, 14.; Pehlivan 1984: 36.; Pehlivan 1990, 170. ; Güneri 1987: ; Ceylan 2001: 32, 37.; Ceylan 2005: Erzen, bu kültürün Erken Hurri Kültürü olarak anılmasının gerekliliini belirtirken buna neden olarak, Asyanik bir kavim olan Hurrilerin, bu kültürün ortaya çıktıı bölgelerde youn iskân faaliyetlerinde bulunmalarını gösterir. Erzen 1992: Hurrilerin ilk toprakları ve Mezopotamya kaynaklarında Hurri ülkesiyle ilgili kayıtlar hakkında bkz., Goetze 1946: Hurri göçlerinin, Karaz Kültürünü Kuzey Suriye ve Filistin e kadar ulatırdıı hakkında bkz., Amiran 1952: 96 vdd.; Ayrıca göç yolları için bkz., Hanfmann 1951: 360; Hood 1951: 117 vdd.; Mellaart 1958: 9 vd.; Hurrilerin ilk yurtları ve Karaz Kültürüyle ilikileri için bkz., Koay-Turfan 1959: 354; Koay 1984: KAYNAKÇA Amiran R, 1952: Connections Between Anatolia and Paletsine in the EBA Israel Exploration Journal 2, , Arsebük G, 1974: Altınova da Koyu Yüzlü Açkılı ve Karaz Türü Çanak-Çömlek Arasındaki likiler Sorunu, (Basılmamı Doktora Tezi), stanbul.

12 407 Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL, 1979: Altınova da (Elazı), Koyu Yüzlü Açkılı ve Karaz Türü Çanak-Çömlek Arasındaki likiler Türk Tarih Kongresi 8, , 1986: Altınova da (Elazı) Balangıcından lk Tunç Çaın Sonuna Kadar Kültür Silsilesi ve Sosyal Tabakalanma Sorunu, TTKong 9, Ankara, Bingöl A, 2003: En Eski Çalardan Urartu nun Yıkılıına Kadar Kars ve Çevresi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamı Doktora Tezi), Erzurum. Bittel K, 1945: Ön Asya Tarih Öncesi Çaları: Mısır, Filistin, Suriye, Çev. H. Çambel, stanbul. Burney C, 1958: "Eastern Anatolia in the Chalcolithic and Early Bronze Age, Anatolian Studies VIII,, Burney C, 1977: From Village to Empire: An Introduction to Near Eastern Archaeology, London. Burney C.A.-Lang D.M, 1971: The Peoples of the Hills: Ancient Ararat of Caucasus, London. Ceylan A, 2001: Sarıkamı, Tarihi ve Arkeolojik Aratırmalar, Erzurum., 2005: The Erzincan, Erzurum and Kars Region in the Iron Age, Anatolian Iron Age 5, Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van, 6-10 August 2001, 2005 London, Çidem S, 1996: Eski Anadolu nsanının Geçim Kaynakları ve Yaama Biçimleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamı Doktora Tezi), Erzurum. Erzen A, 1992: Dou Anadolu ve Urartular, Ankara. Goetze A, 1946: Hurrians and Subarians, JNES 5, Gündüzalp N, 1986: çdou Karadeniz Bölgesinden Prehistorik Buluntular, TTKong. 9, Ankara, Güneri S, 1987: Erzurum ve Çevresindeki Höyüklerin Yüzey Aratırması, AST V/II, Güneri S, 1992: Dou Anadolu da Yeni Gözlemler, TAD 30, Ankara, , 2002: 1987 Erzurum-Sos Höyük Kazıları ve Yılları Arasında Erzurum Çevresinde Yapılan Arkeolojik Çalımalar Iıında, Son Tunç-Erken Demir Çaında Dou Anadolu- Kafkasya-Orta Asya Arasındaki Kültürel likiler, OLBA V, Mersin, 1-58.

13 M.Ö. III. Binde Kuzeydou Anadolu 408 Hanfmann G. M. A, 1951: The Bronze Age in the Near East: A Review Article, AJA 55/4, Harmankaya-Tanındı 1996 Azıaçık: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 1, Harmankaya-Tanındı 1996 Ani Çevresi: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 1, Harmankaya-Tanındı 1996 Borluk Deresi: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 1, Harmankaya-Tanındı 1996 Cilavuz/Susuz: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 1, Harmankaya-Tanındı 1996 Erzurum-Hasankale: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 1, Harmankaya-Tanındı 1996 Gez Alanı: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri I, Harmankaya-Tanındı 1996 Killiin Maarası: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 1, Harmankaya-Tanındı 1996 Tombultepe: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 1, Harmankaya-Tanındı 1996 Yazılıkaya: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 1, Harmankaya- Erdou 2002 Karaz: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 4 a, lk Tunç, stanbul. Harmankaya-Erdou 2002 Güzelova: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 4 a, lk Tunç, stanbul. Harmankaya-Erdou 2002 Pulur (Erzurum): Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 4 a, lk Tunç, stanbul. Harmankaya-Erdou 2002 Sos Höyük: Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 4 a, lk Tunç, stanbul. Harmankaya-Erdou 2002 Büyüktepe (Bayburt): Türkiye Arkeolojik Yerlemeleri 4 a, lk Tunç, stanbul. Hood S, 1951: Excavations at Tabara el Akrad, AS 1, Koay H. Z, 1948: Karaz Sondajı, Türk Tarih Kongresi 3, , 1962: Pulur Kazısı, 1960, Türk Arkeoloji Dergisi 11, , 1964: Pulur ve Güzelova (Erzurum Aratırmaları) Atatürk Konferansları I, Ankara,

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Savaş Harmankaya Eşime Giriş İlk Tunç Çağı Tanımının Ortaya Çıkışı 1 : Anadolu ve Trakya 2 topraklarını kapsayantürkiye nin İlk Tunç Çağı

Detaylı

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 Murat Türkteki Anahtar Kelimeler: Çömlekçi çarkı, Batı Anadolu, İTÇ III, Küllüoba, Yalın Mal. Key Words: Potter s Wheel, Western

Detaylı

İLK ÇAĞ ANADOLU DEVLETLERİNDE ORDU

İLK ÇAĞ ANADOLU DEVLETLERİNDE ORDU İLK ÇAĞ ANADOLU DEVLETLERİNDE ORDU Hazırlayan: Koray ŞERBETÇİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Lisansüstü, Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Engin EROĞLU * Özet Geç Tunç Çağı sonlarına denk gelen M. Ö. 1200 lerde, Deniz Kavimleri Göçü ve Ege Göçleri adıyla anılan bir göç dalgası yaşanmıştır. Bugün hala bu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN *

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN * Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.345-365 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM

Detaylı

ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT

ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT Urartu Skeletons And Fixing Of Sex In Altintepe A. Cem ERKMAN Özet Süt ve sürekli dilerden hareketle insanda cinsiyet belirlemek oldukça

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Ki!i, Yer, ve eylerin Hayat Hikayeleri Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir?

Detaylı

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK MİTOLOJİSİNDEN

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION

SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDA* Dr. Bilal DEDEYEV** Özet Safevî tarihi ele alınırken aratırmacılar arasında en çok tartıılan konulardan

Detaylı

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa)

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 501-525 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA

Detaylı

AVRUPA NIN SINIRLARI ve TÜRKİYE NİN AVRUPA YA GÖRE KONUMU

AVRUPA NIN SINIRLARI ve TÜRKİYE NİN AVRUPA YA GÖRE KONUMU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 35-50, ELAZIĞ-2000 AVRUPA NIN SINIRLARI ve TÜRKİYE NİN AVRUPA YA GÖRE KONUMU Europe s Borders

Detaylı

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 35-56 İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ Bir ülke sınırları içerisinde gerçekleşen uzun süreli yer değiştirmeler olarak tanımlanabilecek iç

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması

Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 131-160, 100. Yıl Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması Rehyan KÖRPE * Öz Yaklaşık üç bin

Detaylı

Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek

Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek Doç. Dr. Zahide İMER * Özet: İpek, bugüne kadar yerleşmiş bir kanıya göre, M.Ö. 3000 yıllarında ve Çinliler tarafından bulunmuştur. Ancak insanlar için harikulade

Detaylı

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:3, 2008 Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Şevket Işık Özet Türkiye de üniversitelerin, kentlerin nüfus, ekonomik

Detaylı