TORUNLAR GYO A.Ş. KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORUNLAR GYO A.Ş. KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI"

Transkript

1 KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkii EYÜP/İSTANBUL İSTANBUL /AĞUSTOS 2013

2 PROJE SAHİBİNİN ADI TORUNLAR GYO A.Ş. ADRESİ Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İstanbul TELEFON&FAX. NO Tel: Fax: PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ, İLÇESİ, BELDESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE Karma Kullanım Konut Kompleksi Projesi TL İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1parsel ve 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65, eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar Aşağıda verilmiştir. PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ADRESİ TELEFON& FAX. NO RAPOR SUNUM TARİHİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği; Ek I listesi Madde 45 Toplu halde projelendirilen konutlar (2000 konut ve üzeri). NETÇED MÜH. MÜŞ. YAPI SAN. LTD. ŞTİ. İÇERENKÖY MAH. ERYILMAZLAR SOK. CEMİL ÇAĞATAY İŞ MERKEZİ NO:5 KAT:1 KADIKÖY / İSTANBUL Ağustos/2013

3 ZONE NO: 35 UTM KOORDİNATLAR COĞRAFİ KOORDİNATLAR DATUM: ED-50 DATUM: WGS-84 PROJEKSİYON: 6 DERECE TÜRÜ: DERECE-KESİR ELEMANLARIN SIRASI: YUKARI DEĞER, SAĞA DEĞER ELEMANLARIN SIRASI: ENLEM-BOYLAM D.O.M: 30 NN YUKARI SAĞA ENLEM BOYLAM

4

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar Dizini... iii Şekiller Dizini... iii Ekler Listesi... iv BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ... 2 Projenin konusu yatırımın tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği... 2 Projenin fiziksel özelliklerinin, inşaat ve işletme safhalarında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması... 2 Önerilen projeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel olarak açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon v.b) Yatırımcı tarafından araştırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçili ş nedenlerinin belirtilmesi BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Proje yeri ve alternatif alanların mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koşullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (Ek-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de içerecek şekilde açıklanması BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER Önerilen projenin aşağıda belirtilen hususlardan kaynaklanması olası etkilerinin tanımı. (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir.) a) Proje için kullanılacak alan b) Doğal kaynakların kullanımı c) Kirleticilerin miktarı (atmosferik şartlar ile kirleticilerin etkileşimi) çevreye rahatsızlık verebilecek olası sorunların açıklanması ve atıkların minimizasyonu Yatırımın çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılacak tahmin yöntemlerinin genel tanıtımı Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen önlemlerin tanıtımı BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI i

6 1- Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen yöntemler Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler BÖLÜM VI: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ NOTLAR VE KAYNAKLAR EKLER ii

7 Tablolar Dizini Sayfa No Tablo 1. Projede Yer Alan Blok Tip ve Adetleri... 3 Tablo 2. Üniversite Kampüsü Alan Hesabı... 6 Tablo 3. Üniversite Kampüsü Karşılaştırmalı Mekan Alan Analizi... 6 Tablo 4. Üniversite Kampüsü Blok Tipleri... 7 Tablo 5. Projede Yer Alan Blokların Alanları ve Kat Sayıları... 8 Tablo 6. Proje Sahasının Koordinatları Tablo 7. Eyüp İlçesi nin Nüfus Verileri Tablo 8. Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Amphibia ve Reptilia Türleri.. 24 Tablo 9. Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Aves Türleri Tablo 10. Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Türleri Tablo 11. İstanbul İli için 1975 ve 2010 Yılları Arası Aylık Ortalama Sıcaklık ve Yağış Verileri Tablo 12. İnşaat Aşamasında Oluşacak Atıksu Miktarları Tablo 13. İskan Aşamasında Oluşacak Atıksu Miktarları Tablo 14.. İş Makineleri ve Araçların Günlük Yakıt Miktarları Tablo 15. İş Makineleri ve Araçlardan Yayılacak Emisyonların Kütlesel Debileri Tablo 16. İnşaat Çalışmaları Sırasında Kullanılabilecek İş Makineleri ve Araçların Gürültü Değerleri Tablo 17. İnşaat Aşamasındaki Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı Tablo 18. Çalışma Sahasında Uyulması Taahhüt Edilen Mevzuat Listesi Şekiller Dizini Sayfa No Şekil 1. Proje Sahasının Uydu Görüntüsü... 8 Şekil 2. Yer Bulduru Haritası Şekil 3. İnşaat Aşamasında Projeden Kaynaklanabilecek Çevresel Etkiler Şekil 4. İnşaat Sonrası Projeden Kaynaklanabilecek Çevresel Etkiler Şekil 5. Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri Şekil 6. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Şekil 7. İstanbul Deprem Bölgesi Haritası Şekil 8. İnşaat Çalışmalarında Ses Basınç Düzeyi- Mesafe Dağılımı iii

8 EKLER LİSTESİ Ek-1 Vekâletname Ek-2 Şirket İmza Sirküleri Ek-3 Yüklenici Sözleşmesi Ek-4 1/1.000 Ölçekli İmar Planı Ek-5 1/5000 Ölçekli İmar Planı, Lejant ve Plan Notları Ek-6 1/25000 Ölçekli Koordinatlar İşlenmiş Topoğrafik Harita Ek-7 Genel Vaziyet Planı Ek-8 Ticaret Sicil ve Vergi Levhası Ek-9 Perspektif Görünümler iv

9 PROJE SAHİBİNİN ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI: Proje Sahibi : TORUNLAR GYO A.Ş. Adres : Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İstanbul Tel : Fax: PROJENİN ADI: Karma Kullanım Konut Kompleksi Projesi PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI, MEVKİİ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1parsel ve 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65, eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar DOSYAYI HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN / KURULUŞUN ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI: NETÇED MÜH. MÜŞ. YAPI SAN. LTD. ŞTİ., İÇERENKÖY MAH. ERYILMAZLAR SOK. CEMİL ÇAĞATAY İŞ MERKEZİ NO:5 KAT:1 KADIKÖY / İSTANBUL, DOSYANIN HAZIRLANIŞ TARİHİ: AĞUSTOS/

10 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Proje konusu yatırımın tanımı; Karma Kullanım Konut Kompleksi, TORUNLAR GYO A.Ş. tarafından, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1parsel ve 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65, eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar da yapılması planlanan 4188 adet konut ve üniversite kampüsü içeren karma kullanım projesidir. Söz konusu proje, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (Revize: tarih ve sayılı Resmi Gazete) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-I listesi Madde 45 (Ek:RG-30/6/ ) Toplu halde projelendirilen konutlar (2000 konut ve üzeri) kapsamında değerlendirilerek ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. TORUNLAR GYO A.Ş., ÇED Raporu nun hazırlanması ve ÇED sürecinin takibi konusunda NETÇED Mühendislik Müşavirlik Yapı Sanayi Ltd. Şti. ne vekalet vermiştir. Konuya ilişkin Vekaletname ekte verilmiştir (Bkz. Ek-1). Projenin ömrü; Yapılması planlanan proje üst düzey inşaat teknolojileri kullanılarak yapılacağından hizmet ömrü 50 yıl olarak belirlenmiş olup, 50 yılın bitiminde teknolojik koşullara bağlı değerlendirme yapılarak gerekli iyileştirmelerle bu sürenin uzatılması mümkündür. Projenin Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Karma Kullanım Konut Kompleksi projesi, büyük toplu konut projelerinden birisi olacak ve aynı zamanda içerisinde yer alacak eğitim kampüsü ile şehrin gelişen bölgesine ayrı bir değer katacaktır. Ayrıca inşaat aşamasında kişiye iş imkanı sağlayarak istihdama katkıda bulunacaktır. Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması: Projenin Fiziksel Özellikleri; Karma Kullanım Konut Kompleksi, TORUNLAR GYO A.Ş. tarafından, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1parsel ve 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65, eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar da yapılması planlanan 4188 adet konut ve üniversite kampüsü içeren karma kullanım projesidir. Projeye konu faaliyetin gerçekleştirileceği alan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.' 2

11 nin, arsa alımı, kat karşılığı sözleşmesi, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu ,11 m 2 yüzölçümlü alandır. Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş. ile TORUNLAR GYO A.Ş. arasında yapılan sözleşme eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-3). Söz konusu alanın mülkiyeti Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silahtar Abdullah Ağa Vakfı na aittir. Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silahtar Abdullah Ağa Vakfı ile Düzenleme Şekli ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yaparak alan da yapılacak inşaat işini yüklenici firma olarak TORUNLAR GYO A.Ş. ye vermiştir. Proje sahası; 1/1.000 Ölçekli İmar Planı, Plan Notları Ek-4 de ve 1/5.000 Ölçekli İmar Planı Ek-5 de verilmiştir. Planlarla ilgili uygulama usul ve esaslar ı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporu nda ayrıntılı olarak verilecektir. Projede toplamda 26 adet blok, bloklarda toplam 4188 adet konut, 1 adet üniversite alanı ve alanın %25-30 luk kısmında da yeşil alan bulunacaktır. Blokların tip ve adetleri Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Projede Yer Alan Blok Tip ve Adetleri 1. BÖLGE BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ A1 BLOK A2 BLOK A3-A4 BLOK DAİRE TOPLAMI TOPLAM BÖLGE BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ B1 BLOK B2 BLOK DAİRE TOPLAMI TOPLAM BÖLGE 3

12 BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ C1 BLOK C2 BLOK C3 BLOK DAİRE TOPLAMI TOPLAM BÖLGE BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ D1 BLOK D2 BLOK D3 BLOK BAZA DAİRE TOPLAMI TOPLAM TOPLAM 600 1,134 1, ,866 DAİRE ORANLARI DAİRE HESABI 5. BÖLGE (gecekondu) BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ E BLOK DAİRE TOPLAMI TOPLAM BÖLGE (İBB lojmanları) BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ DAİRE TOPLAMI 4

13 F1 BLOK F2 BLOK F3 BLOK BAZA TOPLAM 822 VAKIF BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ G BLOK DAİRE TOPLAMI GECEKONDU-İBB LOJMAN-VAKIF DAİRE SAYISI TOPLAMI 1,322 GENEL TOPLAM 4,188 Proje tablodan görüleceği üzere toplam 4188 adet konut kapasitelidir. Proje alanında açık ve kapalı otopark yapılacak olup; Açık otopark araç adeti: 380 Kapalı otopark araç adeti: 4882 Toplam: 5262 adet araç kapasiteli olacaktır. Ayrıca alan içerisinde restaurant, kafe, spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, market, mağzalar ve yönetim ofislerini içeren 2 katlı yerleşkeler yapılacaktır. Site içlerinde süs havuzları(gölet) ve rekreasyon alanları bulunacaktır. Toplam 4 adet açık havuz, 2 adet kapalı havuz bulunacaktır. Projeye ait Perspektif görünümler Ek-9 da verilmiştir. Alan içerisinde yapılacak üniversite kampüsüne ait bilgiler aşağıda verilmiştir; ayrıca üniversiteye ait perspektif görünümler Ek-9 da verilmiştir. 5

14 Tablo 2. Üniversite Kampüsü Alan Hesabı Tablo 3. Üniversite Kampüsü Karşılaştırmalı Mekan Alan Analizi 6

15 Tablo 4. Üniversite Kampüsü Blok Tipleri 7

16 İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı; Karma Kullanım Konut Kompleksi, TORUNLAR GYO A.Ş. tarafından, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1parsel ve 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65, eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar da yapılması planlanan 4188 adet konut ve üniversite kampüsü içeren karma kullanım projesi toplam alanı ,11 m 2 dir. Şekil 1. Proje Sahasının Uydu Görüntüsü Proje alanını ve çevresini gösteren 1/25000 Ölçekli koordinatlar işlenmiş Topoğrafik Harita ekte verilmiştir (Bkz. Ek-6). Projede toplamda 26 adet blok, bloklarda toplam 4188 adet konut, 1 adet üniversite alanı ve alanın %25-30 luk kısmında da yeşil alan bulunacaktır. Peyzaj ile ilgili detaylı bilgiler ÇED Raporunda verilecektir. Genel Vaziyet Planı ekte verilmiştir (Bkz. Ek-7). Blokların bina oturum alanları, alan hesapları Tablo 2 de gösterilmektedir. Tablo 5. Projede Yer Alan Blokların Alanları ve Kat Sayıları MEVZİ İMAR PLANI ÖNERİSİ ALAN HESAPLARI KONUT 1.8 EMSAL(KAKS) ARSA ALANI

17 EMSAL HAKKI TORUNLAR 1. BÖLGE BLOK KAT EMSAL KAT BLOK EMSAL ALANI SAYISI ADEDİ ALANI A1 BLOK , m2 A2 BLOK , m2 A3-A4 BLOK , m2 TOPLAM 102, m2 2. BÖLGE BLOK KAT EMSAL KAT BLOK EMSAL ALANI SAYISI ADEDİ ALANI B1 BLOK , m2 B2 BLOK , m2 BAZA (ticaret+spor kulübü) TOPLAM , m2 54, m2 3. BÖLGE BLOK KAT EMSAL KAT BLOK EMSAL ALANI SAYISI ADEDİ ALANI C1 BLOK , m2 C2 BLOK , m2 C3 BLOK , m2 TOPLAM 112, m2 4. BÖLGE BLOK KAT EMSAL KAT BLOK EMSAL ALANI SAYISI ADEDİ ALANI D1 BLOK , m2 D2 BLOK , m2 D3 BLOK , m2 BAZA , m2 TOPLAM 61, m2 TORUNLAR TİCARET BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ EMSAL ALANI TİCARET (baza) , m2 TİCARET (home ofis) , m2 TOPLAM 6, m2 9

18 TORUNLAR KONUT ALANI TOPLAMI 321, m2 TORUNLAR TİCARET ALANI TOPLAMI TORUNLAR GENEL TOPLAM 16, m2 337, m2 EMSAL HESABI 5. BÖLGE (gecekondu) BLOK KAT EMSAL KAT BLOK EMSAL ALANI SAYISI ADEDİ ALANI E BLOK , m2 TOPLAM 34, m2 6. BÖLGE (İBB lojmanları) BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ EMSAL ALANI F1 BLOK , m2 F2 BLOK , m2 GECEKONDU-İBB LOJMAN-VAKIF F3 BLOK , m2 F BAZA , m2 TOPLAM VAKIF 73, m2 BLOK KAT EMSAL KAT BLOK EMSAL ALANI SAYISI ADEDİ ALANI G BLOK , m2 GECEKONDU-İBB LOJMAN-VAKIF TOPLAM 117, m2 GENEL TOPLAM 454, m2 Arazinin Tanımlanması; Proje alanı İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1parsel ve 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65, eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşlukları kapsamaktadır. İmar planlarına göre de alan ticaret+konut olarak ayrılmış alanlardadır. 10

19 Proje sahası; Atatürk Hava Limanına 25 km,, E-5 Karayoluna ortalama 35 km mesafededir. Ayrıca proje alanının güneyinde kuş uçuşu yaklaşık 250 m mesafeden Alibeyköy deresi geçmektedir. Proje sahasına en yakın yerleşim, proje sahası etrafında bulunan konutlardır. Şekil 2. Yer Bulduru Haritası Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon ve benzeri): 11

20 Alan Tahsisi Zemin Etüdü - Gürültü (iş makineleri) İ N Ş A A T A Ş A M A S I Malzeme Temini Kaba İnşaat İşleri Detay inşaat işleri Çevre Düzenlemesi - Toz, egzoz emisyonu - Hafriyat Atıkları - İnşaat Atıkları - Ambalaj Atıkları -Tehlikeli Atık - Atık Motor Yağları - Pil ve Akümülatör -Gürültü (iş makinesi ve kamyon) - Personel Atıkları (Sıvı Atık-Evsel Katı Atık-Tıbbi Atık) - İnşaat Atıkları - Ambalaj Atıkları -Tehlikeli Atık - Atık Motor Yağları - Pil ve Akümülatör -Gürültü (iş makinesi ve kamyon) - Personel Atıkları (Sıvı Atık-Evsel Katı Atık-Tıbbi Atık) - Personel Atıkları (Sıvı Atık-Evsel Katı Atık-Tıbbi Atık) - Katı Atık (Peyzaj atıkları) Şekil 3. İnşaat Aşamasında Projeden Kaynaklanabilecek Çevresel Etkiler İ Ş L E T M E A Ş A M A S I İkamet Edenlerden ve Üniversite Kampüsünden Kaynaklı -Ambalaj Atığı -Katı Atık -Sıvı Atık -Tıbbi Atık Şekil 4. İnşaat Sonrası Projeden Kaynaklanabilecek Çevresel Etkiler 12

21 Su Kirliliği; Sıvı Atıklar: İnşaat Aşamasında; çalışan personelden kaynaklı su kullanımı ile inşaat aşamasında hafriyat sırasında tozuma önlemi olarak su kullanımı gerçekleşecektir. Tozuma önlemi amaçlı su kullanımından kaynaklı atıksu oluşumu gerçekleşmeyecektir. Beton dökümü ve sıva işlerinde hazır beton ve hazır sıva kullanılacağından kaba inşaat işleri sırasında su gereksinimi olmayacaktır. Proje sürecinde inşaat aşamasında yalnızca personelin tuvalet, banyo vb. su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan sudan kaynaklanan atıksu oluşacaktır. İnşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular, İSKİ ye ait mevcut kanalizasyon altyapısına bağlantı yapılarak deşarj edilecektir. İskan Aşamasında; İkamet edenlerin ve üniversite de çalışan/okuyan kişilerden kaynaklı içme ve kullanma suyu nedeni ile atıksu oluşması muhtemeldir. İskan aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular, İSKİ ye ait mevcut kanalizasyon altyapısına bağlantı yapılarak deşarj edilecektir. Hava Kirliliği; İnşaat aşaması; hafriyat çalışmaları arazi hazırlanması sırasında toz emisyonu ve hafriyat - inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak iş makinelerinden kaynaklı egzoz emisyonu oluşacaktır. İş makinesi olarak: Ekskavatör Kamyon Kazık Makinesi Ankraj Makinesi Beton Pompası Beton Mixeri Kule Vinç Mobil Vinç Jeneratör Yük Asansörü Kompresör JSB Forklift Traktör-römork kullanılacaktır. İskan aşaması; Proje tamamlandığında elektrik enerjisi ve doğalgaz ile ısınma ve sıcak su ihtiyacı için yakıt olarak doğalgaz kullanılacaktır. 13

22 Proje kapsamında otoparklarda otopark yönetmeliğine uyulacaktır. Evsel Nitelikli Katı Atıklar: İnşaat Aşaması; çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar olacaktır. İnşaat sürecinde oluşan evsel nitelikli katı atıklar proje alanındaki çöp konteynırlarında biriktirilerek, Eyüp Belediyesi nin çöp toplama araçları ile alınacaktır. İskan aşaması; proje tamamlanıp hayata geçtiğinde ikamet edenlerden ve üniversiteden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar olacaktır. Hafriyat Atıkları: Sadece inşaat aşamasında oluşacaktır ton hafriyat atığı oluşması beklenmektedir. Ancak çıkarılan hafriyat proje alanı içerisinde uygun yerlerde geçici olarak depolanacak ve bir kısmı (%25-30) peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Bir kısmı da inşaatta dolgu çalışmalarında kullanılacak olup, kalan kısmı belediyenin göstereceği hafriyat alanlarına taşınacaktır. İnşaat Atıkları: Sadece inşaat aşamasında oluşacaktır. Projenin inşaat aşamasında demir parçaları, tel parçaları, çiviler vb. hurda olarak değerlendirilebilen inşaat atıkları ile; kırık beton, tuğla, kiremit ve seramik parçaları vb. değerlendirilemeyen inşaat atıkları oluşacaktır. Hurda atıklar satılarak değerlendirilecektir. Değerlendirilemeyen inşaat atıklarının Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Ambalaj Atıkları: İnşaat aşaması; projenin inşaat çalışmaları sırasında personelden ve kullanılan inşaat malzemelerinden kaynaklı ambalaj atığı oluşacaktır. İnşaat aşamasında oluşacak ambalaj atıklarından geri dönüşümü sağlanabilecek; kâğıt-karton, cam, plastik atıklarının, evsel atıklardan ayrı olarak ve cinslerine göre ayrı kumbaralarda toplanması sağlanacaktır. Değerlendirilebilen kağıt-karton, cam ve plastik atıklar lisanslı firmalara verilecektir. İskan aşaması; İkamet edenlerin kullanımından ve üniversite kampüsünden kaynaklı, kâğıt-karton, cam, plastik gibi ambalaj atığı oluşacaktır. Tıbbi Atık: İnşaat aşaması; Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 36 ay süreceği planlanmıştır. İnşaat aşaması süresince ortalama 3000 personel çalışacaktır. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunun da belirtilen Madde 81. Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, isçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken is sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki isçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık 14

23 birimi oluşturmakla yükümlüdür kapsamındadır. TORUNLAR GYO A.Ş. projenin inşaat aşamasında Ortak Sağlık Güvenlik Birimi anlaşması yapacaktır. İnşaat aşamasında tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılacaktır. Ayrıca oluşacak kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynırlar içinde toplanacaktır. Tehlikeli Atık: Sadece inşaat aşamasında oluşacaktır. Projenin inşaat çalışmaları sırasında boya işlemleri sonucunda ortaya çıkacak, yapı kimyasalları ambalaj malzemeleri (boya, çözücü, vernik ve solvent vb. kutular), şantiye çalışmaları sırasında oluşabilecek atık yağ ile kirlenmiş bezler (kontamine bezler) ve flüoresan lambalar tehlikeli at ıktır. İnşaat aşaması süresince oluşan tehlikeli atıklar, şantiye sahası içerisinde oluşturulacak uygun bir Atık Alanı içinde tehlikeli atık bölümünde biriktirilecektir. Tehlikeli at ıklar lisanslı bertaraf tesislerine teslim edilecektir. Atık Motor Yağları: İnşaat aşaması; hafriyat ve inşaat sırasında kullanılacak araç, iş makinesi ve ekipmanların bakımı ve yağ değişimi esnasında atık motor yağları oluşacaktır. İnşaat aşamasında iş makinelerinin rutin bakımları ve yağ değişimleri ruhsatlı servis istasyonlarında yapılacaktır. Ancak zorunlu bakımı olursa şantiye alanında atık motor yağları oluşacaktır. İnşaat sırasında atık motor yağları sızdırmaz bidonlarda biriktirilerek, atık yağların taşıma lisansı almış taşıyıcılar vasıtasıyla çevre lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilecektir. Bitkisel Atık Yağ: İnşaat aşaması; proje alanında inşaat aşamasında çalışacak personelin yemeği yemek şirketi tarafından getirilecektir. Proje alanı içerisinde yemek yapılmayacağından bitkisel atık yağ oluşmayacaktır. Pil ve Akümülatör: 15

24 İnşaat aşaması; ekipmanlarda ve çalışanlar tarafından kullanılan atık piller, evsel atıklardan ayrı olarak, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak bertarafı sağlanacaktır. Gürültü Kirliliği; İnşaat aşaması; Hafriyat ve inşaat aşamasında iş makinelerinin çalışmasından ve inşaat işlemlerinden kaynaklı geçici bir gürültü oluşması beklenmektedir. Projede inşaat süreci boyunca kullanılacak makinelerin Ekskavatör, Kamyon, Kazık Makinesi, Ankraj Makinesi, Beton Pompası, Beton Mixeri, Kule Vinç, Mobil Vinç, Jeneratör, Yük Asansörü, Kompresör, JSB, Forklift, Traktör-römork gibi standart inşaat makine ekipmanları olacağı beyan edilmiştir. Titreşim; İnşaat Aşamasında; kullanılan Kazık makinelerinden kaynaklı titreşim söz konusudur. Işık, Isı, Radyasyon ve benzeri; İnşaat ve iskan Aşamasında; Faaliyetin inşaat ve işletme aşamalarında ışık, ısı, ve radyasyon gibi kirletici faktörlerin oluşumu söz konusu olmayacaktır. Yatırımcı tarafından araştırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçiliş nedenlerinin belirtilmesi. Söz konusu alanın mülkiyeti Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silahtar Abdullah Ağa Vakfı na aittir. Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silahtar Abdullah Ağa Vakfı ile Düzenleme Şekli ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yaparak alan da yapılacak inşaat işini yüklenici firma olarak TORUNLAR GYO A.Ş. ye vermiştir. Karma Kullanım Konut Kompleksi projesi, büyük toplu konut projelerinden birisi olacak ve aynı zamanda içerisinde yer alacak eğitim kampüsü ile şehrin gelişen bölgesine ayrı bir değer katacaktır. Ayrıca inşaat aşamasında kişiye iş imkanı sağlayarak istihdama katkıda bulunacaktır. Proje alanı ulaşımın kolay sağlandığı bir bölgede yer almaktadır. 16

25 Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, projenin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi koşulu ile arazi ve çevresi bakımından, projenin hayata geçirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Bu nedenle alternatif alan seçilmemiştir. 17

26 BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Proje yeri ve alternatif alanların mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler. Proje yeri ve alternatif alanların mevkii; Karma Kullanım Konut Kompleksi, TORUNLAR GYO A.Ş. tarafından, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1parsel ve 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65, eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar da yapılması planlanan 4188 adet konut ve üniversite kampüsü içeren karma kullanım projesidir. Projeye konu faaliyetin gerçekleştirileceği alan KİPT AŞ'ın, arsa alımı, kat karşılığı sözleşmesi, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu ,11 m 2 yüzölçümlü alandır. Proje sahası; 1/1000 Ölçekli Plan ve Plan Notları Ek-4 de 1/5.000 Ölçekli İmar planı Ek-5 de verilmiştir. Planlarla ilgili uygulama usul ve esaslar ı ÇED Raporu nda ayrıntılı olarak verilecektir. Proje Alanı Koordinatları; Aşağıdaki tabloda proje alanının köşe koordinatlarının ED-50 datumuna göre 6º lik Memleket Koordinatları ile WGS-84 datumuna göre Coğrafi Koordinatları sunulmuştur: Tablo 6. Proje Sahasının Koordinatları ZONE NO: 35 UTM KOORDİNATLAR COĞRAFİ KOORDİNATLAR DATUM: ED-50 DATUM: WGS-84 PROJEKSİYON: 6 DERECE TÜRÜ: DERECE-KESİR ELEMANLARIN SIRASI: YUKARI DEĞER, SAĞA DEĞER ELEMANLARIN SIRASI: ENLEM-BOYLAM D.O.M: 30 NN YUKARI SAĞA ENLEM BOYLAM

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI MART 2012 1 İçindekiler 1. PROJENİN TANIMI... 3 1.1 Projenin Adı... 3 1.1.1 Projenin Gerçekleştirildiği

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER I TABLOLAR LİSTESİ IV RAKAMLAR LİSTESİ IV KISALTMALAR LİSTESİ V 1. AMAÇ VE KAPSAM 1 2. ÇEVRE POLİTİKASI

Detaylı