Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI Aralık, 2003

3 Bu kitabın tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının isimleri kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, ito'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. istanbul Ticaret Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. ARALIK 2003 istanbul ISBN ito yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi' nden alınabilir. Tel Faks E. Posta : (212) : (212) : Baskı: Prive Grafik & Matbacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (212) Faks: (212) Ol

4 ÖN SÖZ Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi, belki de en önemlisi inşaat sektörüdür. Sektör bir yandan üretimi ile ülkenin konut, imar, altyapı üretim tesislerini doğrudan karşılarkan nakliyesinden, camına, plastiğinden, ağaç ürünlerine birçok sektörü harekete geçiren etki sağlamaktadır. Doğrudan ve dalaylı istihdama katkısı tartışılmaz boyutlardadır. Dış müteahhitilik sektörü bugüne kadar aldığı 50 milyar $'ı aşan projeleri ile ülkenin döviz ihtiyacının karşılanmasında ve ödemeler dengesinde olumlu etki yapmıştır. Bunun da ötesinde Türkiye'nin gelişmiş ülke imajı oluşturmasına yönelik önemli katkılarda bulunmaktadır. 17 Ağustos depremi ile başlayan süreç ve izleyen yıllarda üst üste yaşanılan finansman krizlerinin de etkisi ile sektör ağır yara almıştır. iç talepte yaşanılan büyük daralma, üretim ve finansman maliyetlerindeki olağandışı artışlar, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler önemli bir kısmı geleneksel yöntemlerle çalışmakta olan inşaat firmalarının ayakta durmasını zorlaştırmıştır. Oysa, ülkemizde birçok sektörde son yıllarda yaşanan değişimin bu inşaat sektörüne de yansıması kaçınılmazdır. Ülke nüfusunun ve şehirli nüfusun devamlı olarak artması dolayısıyla artan konut ve yapı ihtiyacı, sektörün önümüzdeki yıllarda hareketli olacağını göstermektedir. Bilindiği üzere 2003 yılı başından bu yana sektörü büyük oranda ilgilendiren ve önemli değişiklikler içeren yeni Kamu ihale Kanununun yürürlüğe girmesiyle "anahtar teslimi" esası ön plana çıkmaktadır. Sektörün boyutları ve şu anki durumu düşünüldüğünde, bu yeni duruma uyum sağlaması zaman alacaktır. Elinizdeki bu çalışma sektördeki devamlı değişikliklere karşı önlem olarak inşaat sektörüne yeni bir anlayış ve verim getireceğine inandığımız, anahtar teslim fiyat verilmesini en uygun şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ülkemiz ekonomisi ve inşaat sektörü açısından son derece yararlı olacağına inandığımız bu çalışmayı hazırlayan istanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kuruoğlu'na teşekkür eder, çalışmanın üyelerimiz ve tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim. Genel Sekreter Dr. Cengiz ERSUN

5

6 SUNUŞ Dünya üzerinde kaynakların azalması, küreselleşmenin ister istemez beraberinde getirdiği; rekabet koşullarındaki sertleşme ve kızışma; her seviyeden yönetici, uzman ve mühendisleri verimlilik ve verimlilik artışı konusunda düşünmeye ve fikir üretmeye zorlamaktadır. Günümüzde gelişmiş veya gelişmekte olan, devletçi merkezi planlama veya serbest piyasa ekonomisi uygulanan tüm ülkelerde kabul gören gerçek, ekonomik gelişmenin temel kaynağının verimlilik artışı olduğudur. Bununla birlikte; gelişmenin yavaşlaması, durgunluk ve gerileme, verimlilik artışındaki düşüşün hem nedeni hem de sonucu olmaktadır. Verimliliğin iki önemli sosyo-ekonomik boyutu dikkat çekicidir. Bunlardan ilki girmeye çalıştığımız Avrupa Birliğinin kriterleri ve bu gruba dahil ülkelerin bu konudaki durumları ile bizim buna karşı rekabet etmemizdir. Bu sebeple Türk işletmelerinde verimliliği art_ırıcı, kaliteyi yükseltici ve maliyeti aşağı çekici tedbirlerin alınması zorunludur. Ikinci önemli husus ise enflasyon ile verimlilik arasındaki ilişkiden doğmaktadır. Verimlilik artışı enflasyonla mücadele bakımından temel bir araç niteliğindedir. Bugüne kadar enflasyona karşı izlenen talebi daraltıcı politikalar yerine üretimi artırıcı politikalara destek verilmesi halinde verimlilik daha da önem kazanacaktır. Verimlilik ile maliyetler arasındaki derin bağıntı maliyet tahminlerinin uygulamada denetlenmesi açısından önem kazanmaktadır. Kitap, kalite sınıfiarına bağlı olarak analizi yapılmış değişik konut projelerinden elde edilen veriler yardımıyla, maliyet tahminine yardımcı değerleri üretmeye yönelik parametrik değerlerin, bir abak biçiminde uygulama örneği ile sunulmasını amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında ülkemizde yoğun olarak inşa edilen konut tipleri üç temel kalite sınıfına böl ün müştür. Bu kalite sınıflarındaki imalata esas kalemlerin, inşaat alanına bağlı olarak metrajlarını tahmin etmek için parametreleri üretilmiştir. Ayrıca tahmini yapılan metrajların gerçek piyasa fiyatları ile değerlendirilmesi sonucu bulunan maliyete dayalı toplam maliyeti hesaplayacak maliyet parametrelerini içermektedir. Çalışma sonrası ortaya çıkan sistematik ülkemizde yeni uygulamaya giren 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun uygulama yönetmeliğinde bahsi geçen yaklaşık maliyetin özellikle konut inşaatlarında hesaplanması, teklif fiyatının oluşturulması, teklifierin değerlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla kullanılmasını hhdefler. Bu kapsamda yasada fiyat artışlarının TEFE değerlerinde bağlanması esasına istinaden TEFE katsayıları da ek olarak sunulmuştur. Bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki desteklerinden dolayı sayın istanbul Ticaret Odası yöneticilrie. mal[yet ve teklif kavramları konusundki teorik derlemesinden dolayı ITU Yapı Işletmesi Anabilim Dalı Araş.Göır. lnş.yük. 5

7 Müh. Gül Polat'a (2. bölüm ve 3. bölüm yazarı), örnek uygulama çözümlerinin hazırlanması konusu_ndaki çalışmalarından dolayı Du_mankaya Inşaat A.Ş. planlama sorumluları Inşaat Müh. Alptekin Ozvek ve lnş. Müh. Ersin Cavrar'a (5. bölüm yazarı), anahtar teslimi teklifierin hukuksal değerlendirmesinden dolayı lnş. Mü. Ayşegül Korkmaz'a, yazıların şekil ve imla anlamında incelemesini yapan lnş.müh. Fatma Baysan'a değerli katkı ve destekleri için en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın inşaat işletmalerimize yararlı olmasını diliyor, değerli meslektaş ve okuyucularımızın sunulan model ile ilgili her türlü sorun, soru ve görüşlerini rica ediyorum. Dr. Murat KURUOGLU 1 1 Bu çalışmanın 2. bölümün 2.1 den 2.3 e kadar olan kısımları ile 3. bölümü Araş.Gör. inş.yük.müh.gül Polat ve 5 bölümü inş.müh. Alptekin Özvek ile inş.müh. Ersin Cavrar tarafından hazırlanmış. 6

8 içindekiler BÖLÜM 1 GiRiŞ BÖLÜM 2 MALIYET KAVRAMI Maliyet Tanımı Maliyetierin Ayrımı Tüketilen Mal veya Hizmetlerin Türlerine Göre Ayrım Kapasite Kullanım Oranındaki Değişime Göre Ayrım Hesap Ünitelerine Dağıtımına Göre Ayrım Sözleşme Türüne Bağlı Olarak Maliyetlendirme Sistemleri Maliyet + Kar Yöntemi Anahtar Teslim Veya Götürü Yöntemi Birim Fiyat Yöntemi Sabit (Anahtar Teslimi Götürü) Ücretli Sözleşme Avantaj-Dezavantaj ile Sakıncalardan Korunma Yolları Taraflarca Dikkate Alınmayan Hallerde Uygulamalar Sözleşmede Bulunması Gereken Temel Hususlar....' Sayılı Kamu ihale Kanununda Maliyet Kavramı BÖLÜM 3 TEKLiF HAZlRLAMA SÜRECi VE TEKLiF FiYATININ OLUŞTURULMASI Teklif Hazırlama Sürecine Yönelik Stratejiler Teklif Kararını Etkileyen Faktörler Teklif Hazırlama Süreci işlemleri Teklif Fiyatının Oluşturulması Teklif Fiyatını Oluşturan Unsurlar iş Programı Ekipman Seçimi Yöntem Raporu Fiyat Oluşturulması Şantiye Organizasyonu Şantiye Yerleşimi işgücü Diyagramı Nakit Akışı Fiyatiandırma Stratejisi Teklif Fiyatının Oluşturmak için Yapılması Gereken işleml,er Teklif Fiyatını Etkileyen Faktörler

9 BÖLÜM 4 inşaat MALiYETLERiNiN TAHMiNi için YAKLAŞlM METODU Yapı Sınıfının Belirlenmesi Yapı Sınıfı Sonrası inşaat Alanı Hesabı imalat Kalemlerinin Metraj Tahmini imalat Kalemlerinin Maliyetinin Tahmini Toplam inşaat Maliyetinin Tahmini Toplam Maliyetin Proje Aşamaları na Göre Dağılımı Yaklaşık Toplam Maliyetin Pozlara Göre Dağılımı Yaklaşık Maliyet ve Teklif Fiyatının Belirlenmesi BÖLÜM 5 ÖRNEK inşaat MALiYETi TAHMiN UYGULAMASI Yapı Sınıfının Belirlenmesi Yapı Sınıfı Sonrası inşaat Alanı Hesabı imalat Kalemlerinin Metraj Tahmini imalat Kalemlerinin Maliyetinin Tahmini Toplam inşaat Maliyetinin Tahmini Toplam Maliyetin Proje Aşamaları na Göre Dağılımı Toplam Maliyetin Pozlara Göre Dağılımı SONUÇ KAYNAKLAR." EK 1 imalat KALEMLERiNiN YAPI SINIFINA GÖRE KALiTE DAGILIMI EK 2 imalat KALEMLERiNiN POZ DAGILIMI EK 3 imalat KALEMLERiNiN MALiYET DAGILIMI Ek-3 A. Tüm imalatlarin Toplu Maliyet Dağilimi Ek-3 B. Kaba inşaat imalat Kalemlerinin Tüm imalatlar içindeki Maliyet Agırligı Ek-3 C. ince inşaat imalat Kalemlerinin Tüm imalatlar içindeki Maliyet Agırlig ı Ek-3 D. Kaba Ve ince inşaat imalat Kalemlerinin Toplam Maliyet Agırlıgı Ek-3 E. Kaba inşaat imalat Kalemlerinin Maliyet Agırlig ı Ek-3 F. ince inşaat imalat Kalemlerinin Maliyet Agırligı EK 4 imalat KALEMLERiNiN METRAJ DAGILIMI EK 5 TEFE - TÜFE ve TiCARET ODASI indexleri

10 BÖLÜM 1 GiRiŞ Yönetici iş analizleri ve görev tanımlarına dayalı olarak doğru insanları, doğru yerlerde ve doğru biçimde çalıştırmak; kalite, maliyet ve süre yönünden en etkin sonucu almakla yükümlüdür. Bu husus proje yönetimi çerçevesinde planlayan ve uygulayan yöneticiyi kilit unsur haline getirmekte ve bir savaş yönetimine benzetilen inşaat (proje) yönetiminde Atatürk'ün "Ordunun kudreti zabitanın ve kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür." (1923) sözü gı:ırçekligıni korumaktadır. Günümüz projelerinde bu konuların göz ardı edilmesinin Türkiye'de büyük kaynak sarfiyatına neden olduğu bir gerçektir. Türkiye'de yatırımlardan beklenen sonucun alınamaması bütçe ve ticaret açıkları ile yüksek enflasyon artık yukarıda sayılan konuları kendine hedef edinen çalışma disiplinini kaçınılmaz kılmaktadır. Mühendisliğin kıt kaynakların optimum kullanması ve insanlık yararına sunulması anlamına geldiğini bilinmektedir. Gerçekten de ülkemizde kaynaklar kıttır. Gayri safi milli hasılaya (GSMH) en büyük katkısı olan inşaat sı9ktöründe durgunluk tüm ülkeyi sarsmaktadır. Görülen o ki inşaat ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple mühendislik etkinlik için olmalıdır. Türk ekonomisinin lokomotifi niteliğinde olan inşaat sektörünün ve inşaa işinin doğasında bulunan taahhüt esası her bir projenin yerindeı yeniden çözümünü kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak bir mühendislik geometrisi olarak ele alındığında tüm projelerin kendi içinde imalat kalemleri bazında bir oranda birbirlerine bağlı olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Nitekim değişik konut türlerinin imalat kalemleri ve maliyetlerinin taban yıla göre istatistiksel analizleri yapıldığında bu sav daha da kuvvetlenmektedir. Maliyetierin tahminini yapabilmek için bilinmesi gereken en önemli bilgiler; kullanılacak kaynakların birim fiyat ve miktarları ile projenin süresi ile ilgili yapılmış tahminlerdir. Günümüzde eski projelere ait veriler deneyimler olarak ya da sistemli dokümantasyon yardımıyla tutulmaya başlandığı için proje maliyetlerinin hesaplanmasında eski bilgilerden yararlanmak daha gerçekçi tahminde bulunmak için önemlidir. Bu husus inşaatçıların yaptıkları işlerde etkin bir arşiv tutmasını, bu arşivi analiz etmesini ve imalatın sonunda oluşan maliyetlerden bir sonraki projelerine boyutsuz parametreler üretmesi sürecini beraberinde getirecektir. Maliyetierin hesaplanmasında kullanılan parametrik modeller, bazen çok basit olabileceği gibi bazen de çok karışık olabilmektedir. Bu modellerle yapılan hesaplamalarda eski bilgileri kullanmak, tahmini maliyetleri kesin maliyetlere daha da yaklaştıracaktır. 9

11 Maliyetleri hesaplamak, işi küçük parçalara ayırarak her bir parçanın maliyetini hesaplamak ve buradan toplam maliyete geçmek şeklinde yapılabileceği gibi doğrudan benzer projelerden alınan değerleri kullanmak yoluyla da olabilmektedir. Elde bulunan verilerin detayına bağlı olarak maliyet tahminlerinin kesin sonuçlardan sapma miktarları farklı olabilir. Kapasitesi bilinmeden ve detaylı bilgiye sahip olmadan yapılan maliyet tahminlerinde %25 ile %75 arasında sapma olması olağan olmakla birlikte bütçe tah,mini yaparken kullanılan ekipman detayları ve çizelgeler yardımıyla, sapmanın %1 O ile %25 arasında bir değerde tutulması sağlanabilmektedir. Detayın fazla olduğu, şartnarnelerin ve çizimierin tamam olduğu durumlarda tahminierin gerçek değerden %5 ile% 1 O arasında sapmasına izin verilebilmektedir. Bu tür tahminler; teklif verirken, teklifleri değerlendirirken ve sözleşmelerde değişiklik yapılırken kullanılır. Kitabın ikinci bölümü maliyet kavramını değişik açılardan ele almakta, birim fiyat, anahtar teslimi v.b. sözleşme türlerine bağlı olarak teklif konusunda kavramsal bilgiler sunmaktadır. Anahtar teslimi ihale düzeni hakkında detaylı bilgi vermekte, bu sistemin avantaj ve dezavantajlarından bahsederek 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun maliyet ile ilgili maddelerini değerlendirmektedir. Kitabın üçüncü bölümünde teklif hazırlama sistematiğine yer verilmiştir. Teklif fiyat_ın!. qluşturan unsurlar, telif verme stratejileri hakkında bilgiler verilerek, ITU Inşaat fakültesi Yapı Işletmesi Anabilim Dalında yürütülmüş olan teklif verilirken dikkat edebilen hususlar konusundaki araştırmanın inşaatçılar açısından önemli görülen sonuçları başlıklar halinde sıralanmıştır. Kitabın dördüncü bölümünde boyutsuz büyüklükler ile maliyet tahmini olarak isimlendirilen yapı adım adım anlatılmıştır. Abakların kullanımı konusunda bilgiler verilmiştir. Kitabın beşinci bölümünde ortaya konan parametrik yaklaşım için bir uygulama örneği hazırlanmıştır. Bu örnek ile ekte sunulan abakların kullanımı hakkında uygulamaya dayalı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Kitabın son bölümünde genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca kitabın eki olarak, kalite sınıfları, kalite sınıfiarına bağlı imalat metraj tahminlerine esas katsayılar, imalat kalemlerinin kaba ve ince imalat başlıkları içinde toplam maliyetteki ağırlıkları abak biçiminde sunularak Tefe,Tüfe ve Ticaret odası indeksleri teklif hazırlayacak olanlar yada yaklaşık maliyet hesaplayacak olan kişilerin ihtiyacı olduğu düşüncesiyle konulmuştur. 10

12 BÖLÜM 2 MALiYET KAVRAMI 2.1. Maliyet Tanımı Maliyet kavramı literatürde çok değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. En yaygın olarak kullanılan tanım ise, "işletmenin ana faaliyet konusuna ya da temel işletme amacına yönelik olarak tüketilen tüm mal ve hizmetlerin para birimi ile ölçülen değeri"dir. Bu tanım doğrultusunda maliyet kavramının üç temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar:../Tüketilen mal ve hizmetler,../işletmenin ana faaliyet konusu ya da temel işletme amacı,../ Para birimi ile ölçülen değer. Birinci unsura göre, herhangi bir faaliyet ya da olay için rr:ı.aliyet oluşmasının başlıca koşulu bir mal veya hizmetin tükenmiş olmasıdır. Orneğin şantiyede inşaat malzemelerinin kullanılarak tükenmesi, iş makinelerinin belirli bir kullanım sonucu eskimesi, iş gücücünü n tüketilmesi maliyet oluşumuna neden olmaktadır. ikinci unsur ise, temel işletme amacına ya da işletmenin ana faaliyet konusuna yönelik olarak tüketilen mal ve hizmetlerin tüketilmesinin maliyet oluşturduğunu vurgulamaktadır. Maliyet kavramının üçüncü belirleyici unsuru ise, tüketilen mal ve hizmetlerin para birimi ile ölçülen değerinin maliyet niteliği taşıdığını belirtmektedir. Bu ifade temel işletme amacına yönelik herhangi bir mal veya hizmet tüketiminin maliyet oluşturmas.ı. için işletmeden mutlaka nakit çıkışı olması gerekmediğini vurgulamaktadır. Orneğin, inşaatta kullanılan iş makinelerinin birkaç yıllık ömürleri vardır ve önceden satın alınmış bir iş makinesi için, bu makinelerin kullanıldığı anda bir nakit çıkışı söz konusu olmamaktadır. Ancak bu makine kullanıldıkça eskiyecek ve kullanılmayacak hale gelecektir. Bu durumda nakit çıkışı olmadığı halde bir mal tüketimi söz konusudur ve bu nedenle de bu tür tüketimler bir maliyet niteliği taşımakta ve "kuramsal amortisman" (=mala ilişkin ortalama yeni değerin belirli bir yüzdesi) şeklinde maliyetlere eklenmektedir. Nakit çıkışına neden olmayan maliyetlere, yani kuramsal maliyetlere ilişkin bir başka örnek işletme sahibinin veya ortaklarının işletmenin yönetimi için tükettiği emek olmaktadır. Bu durumda bir hizmet tüketimi söz konusudur, ancak işletme sahibi genel olarak bu hizmetin karşılığı olarak ücret almamaktadır. Ancak bu hizmet aylıklı bir personel tarafından verilse idi verdiği hizmetin karşılığı olarak kendisine belirli bir ücret verilmesi gerekecekti. Dolayısıyla bu 11

13 hizmetin para ile ölçülen değeri, mal sahibinin kuramsal aylığı olarak, maliyetlere dahil edilmelidir [1, 2] Maliyetierin Ayrımı Literatürde maliyetierin ayrımı farkı ölçütlere göre yapılmaktadır. Bu bölümde, söz konusu ölçütlerden inşaat sektörünün kendine has yapısına uygulanabilir olanlarına kısaca değinilecektir Tüketilen Mal veya Hizmetlerin Türlerine Göre Ayrım Maliyetierin tüketilen mal veya hizmet türlerine göre ayrımı gerçekleşmektedir. şu şekilde a) Somut tüketim mallarının maliyetleri (örneğin, kum, çakıl, çimento, demir, su gibi inşaat malzemelerinin maliyetleri) b) Somut tüketim mallarının kullanımı sırasında ortaya çıkan maliyetler (örneğin, inşaat yapım sürecinde çeşitli araç, gereç ve iş makinelerinin kullanımının maliyetleri) c) iş gücü maliyetleri (örneğin, işçi yevmiyeleri, idari personel aylıkları, primler gibi maliyetler) d) Uçüncü şahıslardan alınan hizmetlerin maliyetleri (örneğin, taşeronlardan sağlanan hizmetlerin maliyetleri, vergiler ve kredi faizlerinin maliyetleri) [1] Kapasite Kullanım Oranındaki Değişime Göre Ayrım Maliyetierin kapasite kullanım oranındaki değişime göre ayrımı şu şekilde gerçekleşmektedir. a) Sabit Maliyet: Üretim hacmi veya kapasite kullanım oranından bağımsız olarak gerçekleşen maliyetlerdir (örneğin, yüklenici inşaat işletmesinin merkez binasının kirası, merkez ofiste çalışan idari personelin aylıkları, merkez ofisin telefon, elektrik v.b. gibi aylık işletme giderleri) b) Değişken Maliyet: Üretim hacmi ve kapasite kullanım oranına bağlı olarak değişen maliyetlerdir (örneğin, işçi yevmiyeleri, taşeron ücretleri, inşaat harç maliyetleri, inşaat malzeme maliyetleri, mobilizasyon maliyetleri) [1,3,4] Hesap Ünitelerine Dağıtırnma Göre Ayrım Maliyetierin hesap ünitelerine dağıtılabilirliklerine göre ayrımı şu şekilde gerçekleşmektedir. 12

14 a) Dolaysız maliyetler: Hangi hesap ünitesi için oluştuğu belli olan ve dolayısıyla belirli bir hesap ünitesine doğrudan yüklenebilen maliyetlerdir (örneğin, herhangi bir iş kalemi için çalışan işçilerin yevmiyeleri, inşaat malzeme maliyetleri, imalatta kullanılan iş makinelerinin maliyetleri ve taşeren maliyetleri). b) Dalaylı maliyetler: Hangi hesap ünitesi için oluştuğu tam olarak saptanamayan ve dolayısıyla belirli bir hesap ünitesine doğrudan yüklenemeyen maliyetlerdir (örneğin, yüklenici inşaat işletmesinin merkez binasının kirası, merkez ofiste çalışan idari personelin aylıkları, merkez efisin telefon, elektrik v.b. gibi aylık işletme giderleri [5,6]. Bu ayrım türünde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, şantiye mobilizasyon maliyetleri, şantiye idari personelinin aylıkları v.b. gibi maliyetler şantiye dolayi ı maliyeti olarak göz önünde bulundurulmalıdır Sözleşme Türüne Bağlı Olarak Maliyetlendirme Sistemleri Yüklenici inşaat işletmesi ile işveren (mal sahibi) arasında yapılan sözleşme, yüklenici inşaat işletmesinin işi hangi koşullar altında yerine getireceğini ve bu işin karşılığında kazanacağı paranın miktarını ve ödeme koşullarını belirler. Yüklenici inşaat işletmesinin yapılandıracağı maliyetlendirme sistemi yapılan sözleşme türüne bağlı olarak değişebilecektir. Bu neder]le, sözleşmelerin maliyetlendirme sistemi üzerindeki etkileri incelenmelidir. Inşaat sektöründe kullanılmakta olan çok değişik sözleşme türleri bulunmakla beraber, aşağıda uygulamada en fazla görülen türlerden sadece üç tanesine yer verilmiştir Maliyet + Kar Yöntemi "Yüklenici inşaat işletmesinin yapımını taahhüt ettiği proje ile ihgili olarak oluşan maliyetierin işveren tarafından karşılanması ve bu maliyetlırin belirli bir yüzdesi olarak da belirlenmiş kar payının yüklenici inşaat işletmesine verilmesi" olarak tanımlanan bir yöntemdir. Yüklenici inşaat işletmesi, fiziksel olarak gerçekleştirdiği işlerin maliyet tutarına, sözleşmede belirtilen miktarda ilave edilen kar payı ilave eder. Bu kar payı yapılan işlerin maliyetinin belirli bir yüzdesi veya sabit bir değer olabilir. Maliyet + kar tipi sözleşmeler ile yapılan uygulamalarda yüklenici inşaat işletmesi gerçekleştirmekle yükümlü olduğu işlerin maliyetlerini düşürme endişesi taşımayabilir. Yüklenici toplam inşaat maliyeti üzerinden belirli bir kar yüzdesi alacağı ndan, kendi karını yükseltmek amacı ile maliyetleri arttırma eğilimi olabilir. Genellikle fiyatların değişken olduğu, gelecekteki fiyatların tahmininin güç olduğu dönemlerde veya işin süratle tamamlanmasının proje maliyetine 13

15 yapılacak tasarruflara kıyasla çok daha önemli olduğu hallerde başvurulmaktadır. Kaliteye önem veren ve maliyet riskinden çekinmeyen özel kesim inşaatlarında sıklıkla uygulanır. Yüklenici inşaat işletmesini etkileyecek şey süre ile ilgili olan riskler olabilir. Maliyet+ kar sözleşme çeşitleri:./ Maliyet+ yüzde kar./ Maliyet+ sabit kar./ Maliyet+ sabit kar+ tasarruf bölüşümü./ Maliyet+ tasarruf oranına göre değişken kar./ Maliyet+ azami maliyet tavanı [7,8] Anahtar Teslim Veya Götürü Yöntemi işverenin projeyi gerçekleştirecek yüklenici inşaat işletmesine, maliyeti ne olursa olsun projeyi önceden belirlenmiş bir tutarı ödeyeceğini ifade eden sözleşmelerdir. Diğer bir deyişle anahtar teslim sözleşmeler, "bir projede yerine getirilecek işler karşılığıj]da yüklenici inşaat işletmesinde tek bir tutar veya fiyat sağlamaktadır." [7]. Odenecek olan tutar, proje gerçekleştirme maliyetinin yanında yapıyı yapan yüklenici inşaat işletmesinin karını ve riskini de içermektedir. Bu yönterre göre iş yapan yüklenici inşaat işletmesi, söz konusu sözleşme ile, projeyi işveren tarafından saptanmış koşullara uygun olarak ve önceden belirlenmiş bir fiyat karşılığında tamamlamayı ve temsil etmeyi taahhüt eder. Böyle bir sözleşme ile işveren ekonomik ve teknik olanaklar nedeni ile oluşacak olan maliyet risklerinden kendini korumuş olmaktadır. Bundan dolayı tekiifte bulunacak olan yüklenici inşaat işletmesinin maliyetlerini tahmin etmesi ve beklediği kar konusunda çok dikkatli hesaplamalar yapması zorunludur. Yüklenici maliyetleri düşük seviyede tutabildiği oranda elde ettiği kar artacaktır. Ancak istenilen performans ve kalite garantisinin sağlanması gerekmektedir. Üretimden ve zamanda yapılan tasarruflar yüklenici açısından maliyetleri azaltmaktadır. Yüklenici toplam sözleşme maliyeti ile gerçekleşen maliyetler arasındaki olumlu farkın kendi karını oluşturacağını bildiği için etkin bir maliyet kontrolü sisteminden yararlanabilir [9]. Anahtar teslim yöntemine göre yapılan sözleşmelerde yüklenici inşaat işletmesinin asıl görevi, yapıyı belirlenen sürede, istenilen kalitedeyapıp teslim etmektir. Bunun karşılığında işverenin görevi ise belirli süre sonunda inşaatı teslim almak ve fiyatını yüklenici inşaat işletmesine- sözleşmeda belirtilen aralıklarda- ödemektir. Bu tür fiyatiandırma yönteminin asıl amacı, işin tamamlanmasına doğru ilerlemenin güvenilir bir şekilde gittiğini ortaya koyabilecek bir güvenceyi sağlamasıdır. 14

16 Bu tür sözleşmede, yüklenici inşaat işletmesinin önceden planladığı yapını süresi ve nakit girişinde, gerçekleştirme adımı boyunca bir değişiklik olmayacağı bilinmektedir. Buna karşılık bu sözleşme modelinde yüklenici inşaat işletmesinin asıl riski, nakit çıkışının planladığı gibi gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkacaktır [7]. Yüklenici açısından finansal riskin yüksek oldu!ju bu tip sözleşmelerde maliyet kontrolünün ciddi bir biçimde ele alınması daha da önem kazanır Birim Fiyat Yöntemi "Birim fiyatı esas alan sözleşmelerde yüklenici inşaat işletmesi belirli bir projenin yerine getirilmesini, her birimi için belirlenen sabit fiyat üzerinden üstlenmektedir" [7]. Bu tür sözleşmelerde, her eylemin nasıl yapılacağı, ne tür ve ne miktarda malzeme, işgücü ve araç-makine kullanılacağı ve buna karşılık genel giderler ve kar da dahil olmak üzere ne kadar para alınacağı belirlidir. Her imalat birimi için hazırlanan malzeme işçilik ve araç-makine miktarları, rayiç fiyatları ile çarpılarak malzeme, işçilik ve araç-makine tutarı bulunur. Buna yüklenici inşaat işletmesinin genel giderler payı, karı ve riski de ilave edilerek 1 birim imalat için fiyat tespit edilmiş olur. Bu birim fiyatlar yapılacak işin miktarı ile çarpılır. Bu çarpımiarın toplamı inşaatın ltümü için keşif tutarını oluşturur. Yüklenici inşaat işletmeleri, bu keşif tutarı ile ihaleye çıkan iş için teklifini hazırlar. Yüklenici inşaat işletmeleri her ay gerçelkleştirdiği işin metraj ve keşfini, hakediş belgeleri ile beraber işverene verir. ılşverenin yine sözleşmeele belirtilen süre içinde bu belgeleri inceleme ve itiraz etme hakkı vardır. Bu süre sonunda yüklenici inşaat işletmesine hak ettiği parasını öder. Enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda risk taşıyan sözleşmeie!rdir. işin, birim fiyatlı sözleşme ile gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda, o günün oşullarında geçerli olan imalat birim fiyatları üzerinden anlaşma yapılır. Inşaatın ilerleme sürecinde, eskalasyon farkı ve malzeme fiyat farkı nedeniyle artan birim fiyatların mal sahibi tarafından ödenmesi kararlaştırılabillir. Ancak tüm birim fiyatlardaki artışlar mal sahibine yansıtılamayacağından, yüklenici firma kullanacağı tahmini verileri iyi hesaplamalı ve karını doğru belirlemelidir. Bu tip sözleşme ile gerçekleştirilen uygulamalarda, verilen belirli iş sınıfları içinde olmasına ve maliyetierin dolayiı-doiaysız olarak ayrımı na dikkat edilmelidir. Böylelikle inşaat maliyetlerini karşılaştırma olanağı elde edilerek maliyet kontrolü gerçekleştirilebilecektir [9]. Yukarıda ele alınan inşaat sözleşme biçimlerini karşılaştırmalı olarak incelediğimizde, yüklenici firmaların risk seviyesi yüksek olan inşaat sözleşme tiplerinde maliyetlendirme sisteminin kurulmasında daha fazla önem vermekte oldukları görülmektedir. Çok büyük projelerde, işin paketiere ayrılıp ayrı ayrı kontrol edilebilmesi açısından birim fiyat tipi sözleşmeler uygulanabilmektedir. 15

17 Ancak aşırı mali risk altına girildiği ve ödeme şartları ağır koşullu, Birim fiyat ve Götürü usul tipi sözleşmali işlerde maliyet kontrolü yapmak oldukça güçtür. Uygulaması ve kapsamı karmaşık olan işlerde Maliyet+ kar tipi sözleşme ile yüklenici maliyetierin artması durumunda daha rahat olabilecektir. Zira bu tip sözleşmelerde yapı m maliyeti mal sahibi tarafından karşılanabilmektedir. Oysa Götürü usul alınan bir işte oluşacak maliyet artışları yüklenici firma açısından dezavantaj teşkil edecektir. Yüklenici firmaların maliyet kontrolünde en titiz davranmaları gereken sözleşme tipi Götürü Bedelli olan işlerdir. Daha sonra sırayı Birim Fiyatlı ve Maliyet+ kar tipi sözleşmeler izlemektedir [8] Sabit (Anahtar Teslimi Götürü) Ücretli Sözleşme Götürü bedelli eser sözleşmesi, eser ücretinin toplam ve sabit olarak belirlendiği sözleşme tipidir. Götürü ücret, Borçlar Kanunu Madde 365'in kenar başlığıdır. Götürü pazarlık halinde yüklenici, yapılacak eseri, kararlaştırılan fiyata, ek bir bedel talep etmeden, proje, şartname ve sözleşmesine uygun olarak yapmakla yükümlüdür. Eserin kararlaştırılan fiyatlayapılması mecburiyeti i! yapı sahibi eserin daha pahalıya mal olması riskini yükleniciye vermiş olur. Ote yandan, eserin maliyetinin belirlenen fiyatın altında kalması durumu yüklenici yararına olup yapı sahibi başta belirlenen bedeli ödemeye mecburdur. Bu sözleşme tipinin bugüne kadar uygulama alanı küçük kapsamlı yapı ve binalarla, özel sektöre ait yapı işleri iken yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ile kapsamı genişlemiştir. Kamu ile yapılacak sözleşmelerde, uygulama projeleri ve bunlara ait mahallisteleri bulunan yapı işlerinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme düzenlenmesi hükmü getirilmiştir. [10,11,12]. Anahtar teslimi ihale usulünün uygun olduğu inşaat işleri standart ve belirsizliklerin az olduğu işlerdir. Bina inşaatı bu sözleşme tipinin en başarılı olduğu alandır. Götürü bedelli sözleşmede n önemli kıstas, toptan fiyatı doğrulukla belirlemek ya da tahmin etmektir. Ongörülemeyen ve belirsizliğin fazla olduğu durumlar fiyattan sapma riskini artırır. Ihale edilen işin özellikleri yüklenici tarafından tahmin edilemiyorsa bu tip sözleşmenin uygulanması uygun değildir. Böyle durumlarda teklif vermek zorunda kalan yüklenici yüksek f.iyat vererek maliyet artışlarındaki belirsizliklerden kendini korumaya çalışır. Ote yandan yüklenicinin ihaleye yüksek fiyat ile katılımı ihalenin kazanılma şansını azaltır. Anahtar teslimi götürü bedelli inşaat sözleşmesi için uygun olmayan alanlar temel inşaatı ve yapımı acil olan projelerdir [13]. Temel için ne kadar kazı yapılacağı bilinemiyorsa veya zemin özellikleri değişkenlik gösteriyorsa bu tip inşaat işlerinde götürü bedel doğrulukla belirlenemez. Ayrıca, eserin bir an önce yapılması isteniyor ya da gerekiyorsa detaylı plan, şartname, proje hazırlanamaz. Bu sebeple doğru bir toplam bedel belirlemek güçtür ve hazırlık 16

18 evresi zaman alıcı olacağından bu tip projelerde anahtar teslimi ihale usulünün uygulanmaması yerinde olur Avantaj-Dezavantaj ile Sakıncalardan Korunma Yolları i) Toplam Fiyatın Baştan Kararlaştırılmış, Belirlenmiş Olması iş sahibinin eser maliyetini baştan bil_iyor olması bu sözleşm13 tipinin iş sahibine sağladığı en önemli avantajdır. Iş sahibi teklifleri değerlendirirken bütçesine uygun teklife yönelebilir. Ayrıca ücret götürü olduğundan, yüklenici işi hızla, zamanında yapma çabasındadır. Eserin zamanında yapılması iş sahibi için bir diğer önemli avantajdır. Yüklenici için de alacağı toplam ücretin baştan belirlenmiş olması olumludur. Fakat, ücretin sabit olması ve ek maliyet çıkması durumunda sorumluluğun yükleniciye ait olması yüklenici için büyük bir risk ve olumsuzluktur. Maliyetin "beklenmeyen, öngörülmeyen ağır koşullar" sebebiyle artması durumunda risk ve maliyetin kime ait -olduğu konusu Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş olup konu daha sonra ayrıntıları ile irdelenecektir. ii) Proje, Plan, Şartname ve Sözleşmelerin Hazırlanması Yüklenici, inşaat bedeline dair doğru bir tahminde bulunabilmek için yapılacak esere ait tüm plan, proje ve şartnameleri hazırlamış olmalıdır. Bu zaman alıcı bir süreçtir ve yüklenici açısından bir dezavantaj olarak deçjerlendirilir. Oysa, her iki tarafın katılımı ile yeterli detayda hazırlanmış, üzerinde uzlaşmaya varılmış proje, plan, şartname ve sözleşmeler ile yapıma başlanması çıelecekteki olası anlaşmazlıkları en aza indirmek için en etkin çözümdür. iii) Kullanılan Malzeme ve Teknolojinin Seçimi Götürü ücretli sözleşmeda eser maliyeti artış riski yükleniciye ait olduğundan yüklenici, malzeme ya da işgücü fiyat artışları tehlikesi nedeniyle zarar etmemek için ucuz malzeme ya da işgücü kullanımına gidebilir. Bu durum iş sahibi açısından bir dezavantajdır ve bu noktada denetimin gerekliliğini vurgulamak yerinde olur. Yapının inşasında kullanılacak malzeme ve teknolojinin baştan belirlenmiş ve şartname ile dile getirilmiş olması bu sorunun çözümüdür. Hatalı veya sözleşme ve şartnarnelere uygun olmayan imalatın sorumluluğu yükleniciye aittir. Yüklenici, düzeltme, değiştirme ya da yeniden yapma maliyetini karşılamak zorundadır. iv) Hakediş Aralıkları Ve Ödemeler Götürü bedel sözleşmeda ödemenin nasıl yapılacağı önemlidir. Uygulamada tercih edilen, ödemelerin toplu değil, kısım kısım yapılmasıdır. Bu noktada cevaplanması gereken ödemenin hangi aralıklarla ve ne hacimde dilimler 17

19 biçiminde yapılacağı sorusudur. Anahtar teslimi götürü sözleşmeler için uygulama, hakediş aralıklarını işin gerçekleştirilme aşamaları na göre, yapılacak ödeme miktarını ise hakediş aralığında gerçekleştirilmesi öngörülen işlerin gerektireceği harcama düzeyine göre belirlemektir. Hakedişlerin hangi aralıklarla düzenleneceği ve bu aralıklarda yapılacak ödeme düzeyinin ne olacağı inşa sürecindeki nakit kullanım düzeyi ile belirlenir. inşaatın hangi aşamasında ne kadar kaynağa ihtiyaç olacağı sorusu baştan cevaplanabilirse, bu ihtiyaca ve tarafiara uygun bir hakediş periyodu belirlenir. Yine bu noktada dikkat edilmesi ve ayrıntılı olarak belirtilmesi gereken, hakediş düzenlenmesi için krarlaştırılan inşaat aşamalarında hangi işlerin ne oranda yapılmış olacağıdır. Iş sahibi ve yüklenici farklı iş düzeyi beklentisinde olmamalıdır. Her bir hakediş dönemine dair inşaatın tamamlanması beklenen, öngörülen kısımları detaylı olarak baştan belirlenirse bu sakınca ortadan kalkar. Hakediş öderl!.elerine dair dile getirilecek son husus ödeme miktarının nasıl ifade edileceğidir. Odeme miktarları rakamsal olarak ifade edilebilir. Uygulamada yaygın olan, ödeme miktarının yapı toplam maliyetinin belirli bir yüzdesi olarak ifade edilmesidir. [14]. v) Götürü Ücretin Değiştirilemez Sabit Bedel Niteliği Götürü ücretin değiştirilemez sabit bedel niteliği belirtilen durumlar için kanunun öngördüğü çözümler uygulanır Taraflarca Dikkate Alınmayan Hallerde Uygulamalar mutlak olmayıp aşağıda B.K. md. 365/11 hükmünce "fakat evvele tahmin olunamayan veya tahmin olunup da iki tarafça nazara alınmayan haller, işin yapılmasınamani olur veya yapılmasını son derece işkal ederse, hakim haiz olduğu hakkı dolayısıyla ya tekerrür edilen bedeli tezyit veya mukaveleyi fesheder". Bu hüküm ile müteahhidin sözleşme ile kararlaştırılan sabit değişmez bedele bağlılığı sınırlandırılmış olur. Müteahhidin bedel arttırılması veya fesih talebinde bulunabilmesi için şu şartlar gerekir: a) Önceden tahmin edilemeyen veya tahmin edilse de dikkate alınmayan bir durum olmalıdır. Savaş, ülkeyi sarsan iktisadi bir kriz, sosyal felaketler ya da inşaat yerinde ortaya çıkan öngörülememiş durumlar bu duruma örnek gösterilebilir. b) Ortaya çıkan bu durum inşaatın tespit edilen götürü bedelle tamamlanmasını engelleyici nitelikte olmalı veya aşırı güçleştirmelidir. c) Bu durumun meydana gelmesinde müteahhit kusurlu olmamalıdır. d) Bedelin artırılması veya sözleşmeyi fesih hakkı müteahhidin elinden alınmamış olmalıdır. 18

20 e) Şayet sözleşmeye"her türlü değişen hal ve şarta rağmen müteahhit, fesih veya bedel arttırılması yoluna başvuramaz" ifadesi konmuşsa hiç bir durumda müteahhit bedel artı.rımı ya da fesih talebinde bulunarnaz. f) Müteahhit, eseri yapı m borcunu henüz yerine getirmemiş olmalıdır. [1 0]. i) Yapı Sahibin)n Ku.surlu Hareketi Sebebiyle veya Sonradan Talep Ettiği Sözleşme Dışı Ilave Işler Sebebiyle Ortaya Çıkan Ek Masraflar Durumunda Yapı sahibinin kusurlu hareketi veya sonradan talep ettiği sözleşme dışı ilave işlr sebebiyle ek masraf oluştuğunda müteahhit ek masrafları talep edebilir. Ilave iş, "sözleşmede kararlaştırılan yapı m borcunun kapsamı dışında ilave veya kısmen başka işlerle veya belirli işlerin yapılmasından vazgeçilip belirli işlerin yapımında başka bir teknik veya başka bir malzeme kullanılması" olarak açıklanabilir. Yapılan işin ilave mi yoksa sözleşme dahilinde mi olduğu iş sahibi ve yüklenici arasında ihtilaf sebebi olup işin ilave iş olduğu iddiası müteahhide ait olacağından ispat yükü de onundur. [1 0]. ii) Değişen işçilik Ücretleri ve Malzeme Fiyatları için Taraflar sözleşme ile "değişen işçilik ücretleri ve malzeme fiyatları karşısında götürü bedel arttırılabilir ya da azaltılabilir" hükmü getirebilirler [10]. Aslında değişen işçilik ücretleri ve malzeme fiyatları daha önce belirttiğimiz önceden tahmin edilemeyen veyf!: tahmin edilip iki tarafça dikkate alınmayan durumlar dahilinde ele alınabilir. Ulke ekonomisini alt üst eden iktisadi bir kriz öngörülemez ya da öngörülse de dikkate alınmayan bir durumdur. Ciddi bir ekonomik kriz fiyatların aşırı değişimine sebep olur ki bu durum yükleniciyi zor durumda bırakır. Başta belirtildiği gibi şayet sözleşme ile değişen şartlar karşısında götürü bedel değiştirilebilir kararı alınmışsa değişen işçilik ve teknoloji maliyeti göz önünde bulundurularak götürü bedel arttırılabilir ya da azaltılabilir. Bu noktada 4734 sayılı Kanunun fiyat farkı verilebilmesi hususundaki maddesine değinmek de yerinde olur. Kanuna göre, özleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri Kamu Ihale Kurumu'nun teklifi ile Bakanlar Kurulu belirler ve sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usuller, sözleşme imzalandıktan sonra değiştirilemez. [12] Sözleşmeda Bulunması Gereken Temel Hususlar Sözleşme dosyasında bulunması gereken temel konular aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir. Hem yüklenici hem de iş sahibi açısından daha verimli ve daha uyumlu bir çalışma için tüm hususların baştan belirlenmiş ve sözleşme ile karara bağlanmış olması yerinde olur. 19

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI İŞ PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI GENEL İŞ PROGRAMI İş Miktarı Programı Proje Programı İş Miktarı Program Revizyonu Yönetim Personel Programı Detay İş Programı İnsan Gücü Programı Lojistik Programı Ekipman Programı

Detaylı

İhale öncesi yapılacak işlemler;

İhale öncesi yapılacak işlemler; İHALE İŞLEMLERİ 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamına giren yapım işleri, kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için hazırlıkların ve uygulamaların adı geçen kanuna aykırı olmaması gerekir. İhale

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI Mustafa BAŞARAN Sayıştay Denetçisi GİRİŞ: 26.12.2008

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK Üretimi gerçekleştirmek için yapılan girdilerin parasal toplamıdır. Maliyet kavramı, genel olarak, belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ

YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ GİRİŞ YAPI İŞLETMESİ NEDİR? Bir inşaat programında inşaatın proje tasarımından gerçekleştirilmesine kadar olan evrelerinde süre, maliyet ve kalite denetimi amacıyla kullanılan profesyonel yönetim (işletmecilik)

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ PROJE VE FAALİYETLERDE UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ PROJE VE FAALİYETLERDE UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ PROJE VE FAALİYETLERDE UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ 2016 Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan DUMAN I ğ d ı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI YAPIS ANA İŞ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI İHALE ÖNCESİ İŞLER TALEP Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının Rektörlüğe gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi Eşik Değer Tespiti İş programına / stratejiye

Detaylı

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ 2016 Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan DUMAN I ğ d ı r Ü n i v e r s i

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Teklif Fiyatının Belirlenmesi

Teklif Fiyatının Belirlenmesi PARAMETRİK YÖNTEMLE TEKLİF FİYATININ BELİRLENMESİ Doç. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Teklif Fiyatının Belirlenmesi Doç. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 1 (h) h i a t m s k v Burada ; i : İhale teminatı masrafı a :

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı SAYIN BAKANIM 4734 sayılı yasaya göre Fiyat farklarının nasıl ödeneceği tarif edilmiştir. Ancak, bu kadar detaylı anlatılan fiyat farkı hemen hemen bütün idarelerde 1- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Turgay ÇOŞGUN 1 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 34850 Avcılar/İSTANBUL costur@istanbul.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YAPI İŞLETMESİ NEDİR? Bir

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 İçindekiler KISALTMALAR 15 BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 I. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 17 1. Anahtar teslimi götürü bedel

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

ÖDENEKLERİN KONTROLÜ. Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir.

ÖDENEKLERİN KONTROLÜ. Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir. ÖDENEKLERİN KONTROLÜ Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir. ÖDENEKLERİN KONTROLÜ Ödeneklerin kontrolü sonucunda ödenek durumu;

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Seminer Yaklaşı şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolu Semineri Oska Yazılım 2008 18 yıllık birikim ve sayısı 3000 in üzerinde program kullanıcısına

Detaylı

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 SİRKÜLER SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 KONU : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketleri Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararıyla İlgili Usul ve Esaslar belirlendi Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ (2013/1 Sayılı Genelge) Hazırlayan: Dr. Nejla Can Güler AB Uzmanı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 20 Kasım 2013 SUNUM PLANI I. GENELGENİN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? Bekir AKTÜRK 40 GİRİŞ Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR?

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR? HAKEDİŞ NEDİR? TANIMI:Bir yüklenici yapacağı inşaatı belirli bir fiyat üzerinden gerçekleştirmektedir.inşaat işleri uzun süre ve fazla para gerektirir.inşaat bedeli olan paranın tamamının işin başında

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI

Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI 1. GİRİŞ İhaleye katılan istekliler tekliflerini sözleşme süresini dikkate alarak vermektedir. İhale konusu işte kullanılacak girdi maliyetlerinde

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ MIM 802 ŞANTİYE YÖNETİMİ MALİYET YÖNETİMİ Maliyet Yönetimi Belirlenen bütçe sınırları içinde kalmak amacıyla, planlama, tasarım ve yapım süreçlerindeki tüm veya kısmi maliyetlerin yönetimi. Maliyet Yönetimi

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU

KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU KORUFLORYA, Aydınlı, Metal Yapı, Arke ve Vizyonlife ortaklığının TOKİ işbirliğiyle hayata geçirdiği bir projedir.

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 6 8 Kasım 2014 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum

Detaylı

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI AKADEMİ İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri İKTİSADİ İŞLETMESİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI AKADEMİ İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri İKTİSADİ İŞLETMESİ 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 01.01.2014 31.12.2014, 01.01.2015 31.12.2015, 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı