Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı"

Transkript

1 Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet: ABD'de ve Türkiye'de Elektronik Kamu Bilgi Ağları * Mete Yıldız ** Teknolojinin ekonomik, politik ve toplumsal hayatı dönüştürme potansiyeli, sözkonusu teknoloji ne olursa olsun, -tekerlekten yazıya, televizyondan internete- dönüşümün olumlu olumsuz yönleriyle yaygın bir biçimde tartışı]masını da beraberinde getirmektedir. Bilgi teknolojileri (infonnation technologies) de bu konuda bir istisna değildir.' Bilgi teknolojilerinin adem-i merkezileştirme ve demokratikleştirme potansiyeli nedeniyle geleceğe iyimser bakanlar vardır.! Bu kişiler, bilgi teknol~jilerinin yönetimden ticari işletmelere, eğitimden sağlığa hayatııı her alanını zenginleştireceğine, kolaylaştıracağına ve geliştireceğine inanmaktadırlar. Küresel bilgi ağlarının artan gücü ve etkinliği de bu inançlarını desteklemektedir. Diğer bir grup ise bilgi teknolojileri konusunda daha kuşkucu ve hatta kötümserdir:' Örneğin Mehta ve Darrier bilgi teknolojileri yoluyla insanların özel hayatlarının sürekli izlenebilmesi olanağıııın banka, polis ve sağlık kayıtları, kamusal alanlardaki güvenlik kameraları ile zaten mümkün olduğunu açıklamakta ve Foucault'un 'panopticon' kavramıııı örnek vermektedirier." Bu kişiler, bilgi Değerli yardımları için sayın Gönül Aslan ve Serpil Karabulurun şahsında tijm ODTÜ KtiHiphanesi perso neline teşekkürlerimi sunarım,.. University of Southem Califomia Kamu Yönetimi Doktora Programı öğrencisi., Frank Webster, "What Information Society", The Information Society, Vol. I, s, 1-23; Kathryn Schellenberg, Computers in Society, Guilford, CT: Brown and Benchmark Publishers, 1996; Carole Agres vd" "Transformation to Virtual Societies: Forees and Issues", The Information Society, Vol. 14, 1998, s, 71 82, 2 Steve Bankes vd., "Seizıng the Moment: Harnessing the Informatıon Technologies", The Information Sodcty, Vol. 8, ; John Guice. "Looking Backward and Forward at the Internet", The Information Society, Vol. 4, 19Y8, s \ Tom Forester, "Megatrends or Megamistakes? Whatever Happened to the Information Society", The Information Society, Vol s ; Clifford Stoll, Silicon Snake Oil: Second Thoughts on the Information Highway. Anchor Books. New York, 1995: Michael n. Metlm-Eric Darıer, "Virtual Control and Disciplining on the Internet: Eleetronıe Governmentality in the New Wired World". The Information Society, Vol. 14,1998, s Panopticon. Jeremy Bentham'ın hayal ettiği örnek bir hapishanedir. Bu hapishane. ortasında bir gözetlerne kulesi hulunan ve bu kuleye bakan demir parmaklıkiı hücrelerden oluşan dairesel bir binadır. Binanın tasarı~ Çağdaş Yerel Yönelimler. Ciiı 8 Sayı -i Ekim /999, s. J.I.-/-/56

2 Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet 145 teknolojilerinin insanların özel hayatına girme araçları ve otoriter/totaliter rejimlerin kontrol mekanizmaları haline dönüşme olasılıklarını hatırlatmakta; bu teknolojilerin kendi iç çelişkilerini vurgulamaktadırlar. Kamu yönetimi disiplini de yukarıda anlatılmaya çalışılan dönüşiim ve tartışmalardan payını almaktadır. s Dönüşümden beklentileriki türlüdür: İyimser beklentileri paylaşanlar, daha etkin, etkili ve şeffaf bir yönetim sistemi oluşacağını, demokratik katılımın artacağını ummaktadırlar. Kötümser ve kuşkucu beklentileri paylaşanlar ise bilgi teknolojilerinin birer denetim aracı olmasının ve özel hayata müdahalesinin önüne geçilmesini talep etme.ktedirier. Bu makalede bilgi teknolojilerinin daha şeffaf ve etkin bir yönetim sistemi yaratmak a macıyla bilgilenme ve katılım kanallarını çoğaltmak için yerel yönetim düzeyinde nasıl kuııanıldığı anlatılacaktır. ABD'de SanaIOrtamda Kamu Hizmeti ABD'de internet üzerinde kamu hizmeti verme, başta Beyaz Saray (http://www.whitehouse.govl) olmak üzere, merkezi, eyaletsel ve yerel düzeydeki çoğu kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır. Bu hizmet, yönetsel bilgilere ulaşmak için tasarlanmış web tarama araçlarıyla da desteklenmektedir. 6 Bu yazıda, zaten oldukça ayrıntılı olan İnternet teknolojisinin katıltında kuııanımı konusunu derinlemesine inceleyebitmek için konu, yerel yönetimlerle sınırlı tutulmuştur. İnternet üzerinde hizmet veren yerel yönetimleri bulmak ve incelemek için USA City Link (http://usa citylink.com) Munİsource (http://www.munisource. org) ve City Net (http://www.city.net)gibitaramaaraçlarıvardır.örneğin.yukarıda sözedilen tarama araçlarından Munisource ile, 26 ülkeden 2700 yerel yönetimin web sayfalarına bağlanmak mümkündür. Aynı web adresi, işe alma, i halelerin ilanı, yasal düzenlemeler gibi konularda yerel yönetimler arası bir ilan tahtası gibi çalışmaktadır. Son olarak Munisource, yerel yönetimlere finanse, e konomik gelişme, ulaşım gibi alanlarda ayrıntılı bilgi desteği sağlamaktadır. Bu yazının konusunu oluşturan, Elektronik Kamu Bilgi Ağları (EKBA, Public Electronic Networks), yerel yönetimlerin, internetjn bir parçası olan World Wide Web (kısaca, web) üzerinde oluşturdukları sayfalar bütününün (Web Site) genel adıdır. Sözkonusu sayfalar, yerel yönetimlere kamu hizmetlerini haftanın yedi günü, günde 24 saat boyunca kesintisiz, daha kolay, ucuz ve etkin verme mı, her hücredeki kişiyi gözetierne kulesindeki nöbetçi için görilnür kılmaktadır. Kulede bir nöbetçi olsa da olmasa da panopticon'un sağladığı bu sürekli kontrololanağı. çok kuvvetli bir denetim mekanizmasıdır. s David Garson. "Pubtic Infoonation Systems and Organization Theory". 60. Amerikan Society for Publk Administration (ASPA) Konferansına Yapılan Sunuş Nisan Orlando. i> En iyi örneklerden biri Government Information Locator Service' dir. Bkz. [lılfp://h'll'w.gils.net/index.hımfj.

3 146 Çağdaş Yerel Yönetim/er, 8 (4) Ekim /999 olanağı sağlamaktadır. Yazıda, ABD ve Türkiye'de EKBA'nm kullanımı, sorun alanları ve olası çözümler anlatılacaktır. Elektronik Kamu Bilgi Ağlarının İşlevleri Elektronik Kamu Bilgi Ağları (EKBA),.ana hatlarıyla, yerel yönetimin, daha demokratik, kolay ulaşılabilir ve şeffaf oh'nasını amaçlamaktadır. İnternet üzerinde: bu kanal aracılığıyla, mümkün olduğunca çok sayıda vatandaşın yerel yönetim bilgilerine ve çalışanlarına doğrudan ulaşmaları istenmektedir. Bu vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini ilgili görevlilere telefon, fax ve posta gibi araçların dış.ında özellikle elektronik posta yoluyla bire bir iletmeleri hedeflenmiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak sayılacak bu hizmetlere ek olarak. EKBA'dan asıl beklenti, bir yerel yönetim sınırları içinde oturan, çalışan ya da okuyan insanların kendi bilgisayarlarından veya okul, kütüphane ya da yerel topluluk merkezlerindeki (community centers) kamu terminallerinden, yerel yönetim ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmesi; yerel yönetim çalışanları ve diğer vatandaşlarla iletişim kurabilmesi; sanalortamdaki konferanslar ve sohbet kanalları aracılığı ile yerel yönetim sorunları hakkında etkileşirnde bulunabilmesi; çeşitli form ve raporları yerel yönetim yetkililerine sunabilmesidir. Böylece vatandaşlar, akla gelebilecek her konuda birbirleriyle etkileşirnde bulunup, ortak sorunlarını dile getirip. bu konularda fikir üretebileceklerdir. EKBA'nın vatandaşlara sunduğu bilgi ve hizmetler çok geniş bir yelpaze o luşturmaktadır: ABD'de ve diğer gelişmiş ülkelerde EKBA, beş temel alanda hizmet vermektedir: İlk alan, yönetsel ve gündelik bilgileri vatandaşlara iletmektir. Yasal düzenlemeleri, ulaşım ve hava durumunu. kiralık ev ve iş ilanlarını, yerel radyo ve TV'lerin programlarınt yakın çevrede düzenlenen kültür, sanat, eğlence ve spor olaylarının içeriklerini İnternet ortamına koyarak vatandaşlara duyurmak bu işleve örneklerdir: İkinci alan, vatandaşların kamu hizmetlerini internet üzerinde elektronik olarak alabilecekleri interaktif hizmetlerdir. Buna da yerel yönetimlerin tüketici şikayetleri de dahilolmak üzere vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini iletebileceği formları, vergi formlarını, iş başvurusu formlarını web sitelerine koymaları~ vatandaşların yerel kütüphane kataloglanna ulaşarak İstedikleri yayınları belirleyebilmeleri ve elektronik ortamda kütüphaneden istetebilmeleri örnek gösterilebilir. Üçüncü alan, ilk alan ile, yani yönetsel bilgilerin halka iletilmesi ile doğrudan bağlantılı olan, El\BA'nın halkla ilişkiler işlevi ve bunun yarattığı şeffaf yönetim olanağıdır. Yerel yönetim meclislerindeki görüşmelerin ve bu görüşmeler sonucunda çıkan kararların metninin, yerel yönetimin yaptığı satın almaların, i

4 Yerel rönelimde Yeni Bir Katıımı Kanalı internet 147 hale şartları ve tekliflerinin, yerel yönetim arşivlerinin. kentsel planlama ile ilgili projeler hakkında bilgilerin web sayfalarına konulması bu üçüncü işleve örnektir. Dördüncü alan demokratik uygulamaların EKBA 'nın yarattığı şeffaflık ile teşvik edilmesi ve desteklenmesidir. Yerel seçimlerin. çeşitli konulardaki yerel halk oylamalarının ve sonuçlarının EKBA ortamında takip edilebilmesi böyle bir işlevin örneğidir. Beşinci ve son işlev ise EKBA'nın yerel ticareti ve sanayii teşvik etme işlevidir. Bu çerçevede EKBA üzerinde yerel yönetim sınırları içindeki bölgeye yatırım yapacak işadamlarına verilecek teşvikler özetlenmekte. yerel işgücü ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmekte, işyeri açma için gerekli evraklar y a internet oı1amında doldurulabilir ya da web sitesinden çıktısı alınabilir hale getirilmektedir. EKBA tüm bu işlevleri ile hem vatandaş-yerel yönetim arasındaki, hem de vatandaşların kendi aralarındaki iletişimi en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu ortamda verilen, günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve hizmetler çeşitlenerek artmaktadır. Dinamik bir etkileşim alaııı olan EKBA, aldığı eleştiriler ve öneriler doğrultusunda eksiklerini gidermekte ve sürekli kendini yenilemektedir. Haftanın yedi günü, günün 24 saati ulaşılabilir olan EKBA hizmetleri, bu yönüyle zaman ve mekan sorununu aşmaktadır. Böylece vatandaşlar yerel yönetim görevlheri ile kendilerine uygun herhangi bir zamanda ve yerde haberleşebilmektedirler. Ayrıca, EKBA hizmetlerinin ücretsiz olmasının. yeterince hizmet alamayan alt gelir grupları ve azınlıkların katılımını artıracağı umulmaktadır. Özetle, EKBA hizmetleri vatandaşa ve yerel yönetimlere zaman, para ve e mek tasarrufu yapma imkaııı vermektedir. Katılım EKBA'ya katılma şu şekilde olmaktadır: Vatandaşlar. yerel yönetimden başvuru formlarını telefon, fax, posta ya da elektronik posta yoluyla isteyerek temin etmekte veya EKBA'dan formun çıktısını almaktadırlar. Formu doldurup ilgili görevlilere göndermektedirler. Bu başvurular ilgililere ulaşınca. vatandaşa. sanalortamda katılımcıların hak ve sorumluluklarının anlatıldığı bir kullanıcı anlaşması gönderilmekte ve bu anlaşmayı imzalaması istenmektedir. Kişisel bilgilerin de istendiği bu anlaşma sonrası kişi EKBA'ya katılmaya hak kazanmaktadır. Kendisine bir ku Ila IIIc i ismi ve şifre verilmektedir. Böylece, o yerel

5 148 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (4) Ekim 1999 yönetim sınırları içinde yaşayan vatandaşların giderek artan bir oranda yerel o laylara sanalortamda aktif katılımcı olmaları sağlanmaktadır.' ABD'de Ekba İle İlgili Sorunlar Erişim EKBA'nın yukarıda açıklanan şekillerde katılımı arttırmasının önündeki en ö nemli engel, bu elektronik ortama insanların nasıl ulaşabileceği sorunudur. Bu sorun, 1996 tarihli, Federal Uzakiletişim (Telekomunikasyon) Yasası ile çözümlenrpeye çalışılmıştır. Yasa, ABD çapında tüm okul, kütüphane ve yerel topluluklara (communities) internet bağlanmasını amaçlayan düzenlemeleri ile, kurulması planlanan Yurttaşlık Bilgi Ağları (Civic Information Networks)'nın temelini atmıştır. Bu düzenlemelerle her okul, kütüphane ve yerel topluluk merkezinin, internet ortamındaki katılıma gerekli Inmu terminallerini vatandaşlara sağlaması öngörülmüştür. Böylece, bilgisayar ve modem sahibi olmak, yerel yöneticilere ve diğer vatandaşlara doğrudan ulaşmanın ve yerel konulardaki etkileşimin bir ön şartı olmaktan çıkmıştır. Bilgisayar kullanmak ve söz konusu sanalortama katılmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmayan vatandaşlar için ise, yerel yönetimlerce düzenli a ralıklarla kurslar düzenlenmektedir. Bunun yanısıra telefon bilgi hatları kurulmakta, bilgilendirici ve yol gösterici broşürler dağıtılmaktadır. Tüm bu hizmetlerden de herhangi bir ücret alınmamaktadır. Yerel Yasal Düzenlemeler internet ortamından, Bir diğer sorun alanı da yerel yönetimlerin internet ortamında faaliyet göstermesinin doğurabileceği olası yasal yükümlülükleri önceden belirleyip, bu durumlara açıklık getirmek için, bir internet politikası belirlemeleri gereğidir. Örneğin Kent County yerel yönetimi, 1996 baharında girdiği 1997 sonbaharında verimlilik ve maliyet etkilerini incelemek için ayrılmıştır. İnternete yeniden ancak sözkonusu etkileri inc~lediğinde ve kurum içi İnternet politikasını oluşturduğunda dönmüştür. li Teknolojik Değişim Yerel yönetimler bir yandan web sayfalarını sorunsuzca işletmeye ve güncel tutmaya çabalarken, bir yandan da artık yetersiz kalan bu birinci kuşak sayfaları 7 Örnegin, Seattle kenti EKR Haziran-Temmuz 1996 arasındaki iki ayda üç buçuk milyon kez ziyaret edil miştir. Bu EKB'nın 1996 bütçesi dolar, çalışan sayısı ise altıdır. Bkz. [http://www.pan.ci. seattle. wa. ııs] H Yerel yönetim internet bagtantısının en ekonomik biçimde kurulması ve kullanılması, kurum içi internet politikasının oluşturulması, elektronik postanın yasal kullanım sınırları ve yükümlülukleri hakkında karar al mıştır. Bkz. Dennis Marstaıı, "Local Government İnternet Politics: Kent County Experience", Public Management, Ocak 1998, s

6 Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet 149 interaktif özellikteki 'ikinci kuşak' sayfalara dönüştürme zorunluluğuyla da karşı karşıya kalmışlardır. 9 Governing dergisinin bir haberine göre,lu ABD'deki Denver kenti, 1995 yılında oluşturduğu ve zamanında alanında öncü sayılan EKBA'yl ikinci kuşağa taşımak için 250 web tasarımcısı çalıştırmış ve yarım milyon dolar harcamıştır. Denver web sayfalarının bu yeni halinde, seçmen kayıtlarının güncellenmesi, sürücü ehliyeti ve inşaat izni başvuruları için gerekli evraklar internet üzerinden elde edilebilmekte; vatandaşlar mahkeme kararlarının metinlerine ulaşabilmektedirler. California' daki Vallejo şehrinin web sayfalarında ise şehirdeki ekonomik gelişmeye ve internet ticaretine yardımcı olacak bilgiler ve haritalar yer almaktadır. Public Management dergisindeli sözü edilen bir diğer web sayfası ise (http://www.govee.com) eyalet ve yerel yönetim yetkililerine kamu ihalelerini internet üzerinden yürüterek şeffaflığı ve rekabeti artırma, harcamaları kısma olanağı vermektedir.,türkiye'de İnternet Türkiye internetle 1993 yılında tanışmıştır. Üniversitelerden ülkeye yayılan internet kullanımı, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisine karşın büyük kentlerdeki orta-üst ve üst gelir grubundan kullanıcılarla ve kamu ve özel sektörlerdeki sayılı kurumla sınırlı kalmıştır. Gazetelerin, finanse kurumlarının, üniversitelerin, az sayıda kamu kuruluşunun ve hatta elektronik ticaret yapan firmaların bile olduğu Türkiye interneti yine de gelişmiş olmaktan uzaktır itibarıyla Türkiye'de internete bağlı 55 bin bilgisayar, 8 bin civarında web sayfası, bin kullanıcı olduğu tahmin edilmektedir. 12 İnternetin Türkiye'de gelişememesinin başlıca nedenleri, yasal düzenlemeierin yetersizliği, internet ile ilgili sorunlara muhatap olacak bir örgütsel yapının olmayışı, erişim güçlüğü ve yetişmiş insan ve bilgi altyapısı yetersizliği olarak özetlenebilir. İlk iki sorun ile ilgili çalışmalar sürmektedir. I " Erişim güçlüğü konusundaki en büyük engel ise kişi başına düşen gelişmiş, internete bağlı bilgisayar sayısının azlığıdır. Çetinkaya'ya 14 göre, ABD'de her i 00 kişiye 48 bilgisayar düşerken Türkiye'de bu sayı ikidir. Tabii ki internete bağlılık oranı daha da azdır. Türkiye'nin her alanda kendine hedef aldığı Avrupa Topluluğu'ndaki ülkelerde intenet kul1anma oranları ise şöyledir: İsveç ve Finlandiya'da her 100 kişiden 15'i internet kullanırken, Portekiz ve Yunanistan'da bu oran yüzde 1-2'dir. IS Bu konuda devlet ve sivil toplum kuruluşları, 9 Birinci kuşak web sitelerinde iletişim yerel yönetimden vatandaşa doğru ve ağırlıklı olarak tek yönlü iken, ikinci kuşak web sitelerinde hem yerel yönetimden vatandaşa hem de ters yönde bir bilgi akışı vardır. Lo "The World Wide Workhouse", Governing, Nisan 1999, s. 54. ii "New Web Site Saves Govemment Time and Money", Public Management, Nisan 1999, s AkgüL, 1999, 'Türkiye İntemeti 6. Yaşında: Ne Yapmalıyız?", [lıttp://hafia.ubak./{ov.trlak/{ui99.html). J3 Bkz. [http://wi.v.w.turnet.net.tr/.lıttp://tuena.ubak./{ol..trl] 14 Hayri Çetinkaya. "Yönetimde Dijital Devrim", Hürriyet İnsan Kaynakları, 14 Mart Edip E Öymen, "Avrupa 'Ağ'laşıyor", Milliyet Entelektüel Bakış, 8 Aralık 1998.

7 150 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (4) Ekim 1999 ABD'de yapıldığı gibi okul, kütüphane ve yerel topluluk merkezlerine herkesin kullanımına açık kamu terminalleri koyarak erişimi artırabilirler. Bilgi altyapısının yetersizliği H ' ve eğitimli insan azlığı ise çözümleri büyük yatırımlar gerektiren sorunlardır. İlk sorunun çözümü için Türk Telekom, internet için veri iletişim altyapısmı oluşturmak amacıyla Alcatel ile sözleşme imzalamıştır. 35 milyon dolarlık TTNet Ulusal İnternet Altyapısı Projesİ ile 80 ilde İnternetten yararlanmak mümkün 0lacaktır. 17 Tüm bu sorunlar çözüm yoluna girdiğinde ve internet hizmeti veren kuruluşlar arttığında ilginin de artacağı büyük şehirlerde kurulan "internet cafe"lerin gördüğü rağbetten anlaşılmaktadır.. Türkiye'de Ekba Türk Kamu yönetimi, bazı adacıklar dışmda, internetin farkında değildir. Kamuya ait web sayfası sayısı ise yalnızca 100 civarındadır. llı Yerel yönetimler de web ortamında EKBA'yl oluşturmaya başlamışlardır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü de, genel müdürlük web sitesine (http://www.mahalli-idareler. gov. tr/) web üzerindeki belediyelerin bir listesini koyarak bu 0 luşuma destek vermiştir Mart'ında yapılan bir ara~tırmada yazar, web ü zerinde 30 yerel yönetim wt>b si!ecıi olduğunu tespit etrrı.ştir. 1 \1 Bunların hemen hepsi belediye web siteleridir. Araştırma sırasında diğer yerel yönetim birimleri olan il özel idaresi ve köy web sayfalarına rastlanmamıştır. Buna karşm, Ankara'da Karakusunlar Mahallesi Muhtarlığı'nın mahalle sakinlerine daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesi oluşturması ilginç ve umut verici bir örnek olarak ortaya çıkmıştır. (http://ww~v.karakusunlar.gen.tr) Araştırmanın yapıldığı 5-10 Mart ı 999 tarihleri arasında bulunan 30 belediye web sitesinden biri (Trabzon Belediyesi, i çeriği değiştirilmekte olduğu için değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Geri kalan 29 belediye web sitesinin çoğu Türkçe içerikliyken Ankara, İstanbul, Değirmendere gibi belediyelerde İngilizce içerik de bulunmaktadır. Web sitelerini hazırlayanların çoğu özel şirketlerken Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri gibi örneklerde web tasarımcısı, belediyenin bilgi işlem daire başkanlığıdır. 16 Bilgi altyapısı endeksinde Türkiye, 80'lerdeki büyük atılımına rağmen, dünyanın toplam gayri safi hasılası nın yüzde 97'sini sağlayan SS ülke arasında 48, sıradadır. ABD, İsveç ve Danimarka'nın ilk üçü oluşturduğu listede, komşularımızdan Yunanistan 28,. Bulgaristan 32. sıradadır. Mustafa Akgül, "Enformasyon Toplumu Yarışında Neredeyiz"", İnternet\\'orld TR, Ekim 1997, s, Bkz, "İnternet'te Dev Atak", Yeniyüzyıl, 29 Ağustos ııı Mustafa AkgüL. "İnternet 4 Yaşında", İnternet World TR, Nisan 19lJ7, s, Mete yıldız, "Turkish Local Government Web Pafes: Financiallnformation and Feedback channels", İkinci Güney California Üniversitesi Disiplinlerarası Lisanslistü konferansına Sunuş, Nisan 1999, Los Angeles, Ca/ifornia (Bkz, Tablo i ve Tablo 2),

8 Yerel Yönelimde ['eni Bir Katılım Kanalı İnternet 151 Tablo 1: Türk Belediye Web Sitelerinin Web Adresleri Belediyenin Adı WebAdresi Alanya Avanos, Nevşehir Ankara Büyükşehir B. Beykoz, İstanbul Beypazarı, Ankara Bursa Büyükşehir B. Değirmendere, Kocaeli, Gölcük Derinkuyu. Nevşehir Esenyurt, İstanbul Golşehir Güzelyalı, Bursa Görerne, Nevşehir Hacıbektaş, Nevşehir İstanbul Büyukşehir B. İzmit Büyükşehir B. Ürgüp, Nevşehir Kağıthane, İstanbul Kaymaktı Kayseri Büyükşehir B. Konak, İzmir Kocasinan, Kayseri La/apaşa, Edirne Melikgazi, Kayseri Mustatapaşa Nevşehir Özkonak Şişli. İstanbul Trabzon hnp://www.firmalar.com/belediye/esenyurtlindex.htm ye/hacibektas hnp://www.ibb.gov.tr Uçhisar. Kaynak: Makalenin yazarı tarafından 5-10 Mart ı 999 tarihleri arasında internette yapılan araştırma.

9 152 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (4) Ekim 1999 Tablo 2: Türk Belediye Web Sitelerinde Mali Bilgi ve Geribildirim Kanalları Belediye Adı Nüfus Web Yöneticisi Bel.ediye Telefon Fax Posta Mali (Bili) E-Posta Adresi Başkanınin No No Adresi Bilgi E- Posta Adresi Alanya 117 O O O Avanos 14 O O O Ankara BB 2984 Beykoz 165 O O O Beypazarı 32 O () O O Bursa BB 1200 Değirmendere O O O O () O Derinkuyu 9 O O O O Esenyurt O O O Gülşehir 9 () O O O Güzelyalı LS () O Göreme 0 () 0 0 Hacıbektaş 6 () İstanbul BB İzmit BB 198 O 0 0 Ürgüp 13 0 O Kağıthane 320 O O O Kaymakıı 0 O 0 0 Kayseri BB O O O Konak! İzmir 739. () O O 0 Kocasİnan 260 () () O O Lalapaşa 2 O O O MeIi kgazi 230 () O O O Mustafapaşa Nevşehir Ortahisar O O Özkonak O O O O Şişli O O O Uçhisar O O O O *Nütuslar 1997 Nüfus Sayımı verilerinden alınmıştır. Bkz. SONIST/NUFUS/iIcelec.htm] Kaynak: T.c. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel MüdürlÜğÜ Web Sitesi [http://www.mahailiidareler.gov.tr/loca1.htm] ve makale yazarının 5-10 Mart 1999 tarihleri arasında web üzerinde yaptığı tarama.

10 Yerel Yönelimde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet 153 Sözkonusu 29 belediye web sitesini hazırlamş amaçlarına göre başlıca üç gruba ayırmak mümkündür: (bkz. Tablo 3). Tablo 3: Türk Belediye Web Sitelerinde Mali Bilgi ve Geribildirim Kanalları MaU. Belediye Baş Web Yöneticisinin Telefon Fax Posta Bilgi kanının E-posta E-posta adresi No No Adresi adresi Kaç Web Si tesinde Var? % Kaynak: Makalenin yazarı tarafından 5- i O Mart 1999 tarihleri arasında internette yapılan araştırma. İlk gruptaki web siteleri 'İnternet ortamındaki broşürler' olarak tammlanabilir. İncelenen 29 EKBA'mn çoğunda görülen bu özellik, bu sitelerin sözkonusu yörenin tarihi ve doğal güzeııiklerini tamtma, iç ve dış turizmi teşvik amacıyla hazırlandığını düşündürmektedir. Bu EKBA'larda yönetimsel bilgiler ve hizmetlerden hemen hemen hiç söz edilmemektedir. Vatandaşların geribildirimi için sadece bir elektronik posta adresi vardır. O da kendisi çoğunlukla belediyenin değil tasarımcı şirketin bir görevlisi olan web yöneticisi (webmaster) tarafından okunmaktadır. Birçoğu birkaç yıl önce hazırlanmış, bir daha yenilenmemiş ve verdiği çoğu bağlantıya ulaşılamayan bu belediye web sitelerine örnek olarak Alanya, Avanos, Lalapaşa, Kaymakıt ve Gülşehir' i gösterebiliriz. İkinci ve daha küçük gruptaki belediye web siteleri, daha çok bir tartışma platformu ve tamtım aracı olarak kullamlmaktadır. Bu sitelerde belediye başkam ve icraatları hakkında ayrıntılı ve bazen de övgü dolu ifadeler yer almaktadır. Web sitesinde belediye başkanının mensup olduğu politik partiye de açık veya dolayıı göndermeler yapılmaktadır. Bu anlamda belediyenin web sitesi, belediye başkam için bir statü sembolüdür. Bu gruba da Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir ve Esenyurt belediyelerini örnek verebiliriz. Üçüncü ve en küçük grup, vatandaşlara birçok yönetsel bilgi veren ve geri bildirim olanakları sağlayan, benzerlerini gelişmiş ülkelerde de sıkça gördüğümüz web siteleridir. Bu sitelerde, belediyenin verdiği hizmetler, devam eden projelerin son durumları ve yapılan yatırım miktarları, tüketici şikayet merkezleri gibi bilgi ve hizmetleri bulmak mümkündür. Vatandaşlardan geribildirim almak için web sitesine konulan iletişim kanalları da bir hayli fazladır. Bu ü çüncü gruba da İstanbul/ u Ankara, İzmit, Bursa, Değirmendere ve Nevşehir belediyeleri web siteleri örnek gösterilebilir. lo Örnegin, İstanbul Btiyükşehir Belediyesi saytasında (http://www.ibb./.:ov.tr ), her basamaktan yerel yönetim çalışanının -belediye başkanından daire müdürlerine kadar- telefon ve fax numaraları, posta ve adresleri bulunmaktadır. Bursa Btiytikşehir Belediyesi web sitesinde de şehir kütüphanesindeki yayınları internet üzerinden taramak mümkündür.

11 154 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (4) Ekim /999 Yukarıda anlatılan gruplar arasında geçişkenlik olduğu, bir belediye web sitesinin birden fazla grubun özelliklerini taşıdığı da görülmektedir. En gelişkin web sitelerinin büyükşehir belediyelerinde bulunması elbette ki bir rastlantı değildir. Küçük belediyelerin yetişmiş insan gücü ve bilgi teknolojisi altyapısı alanlarında büyük eksiklikleri vardır. Buna ek olarak, onlardan İnternet üzerinde yönetsel bilgi ve hizmet talep eden bir vatandaş topluluğu da. ibulunmamaktadır. Bu nedenle küçük belediyelerin web sitelerini bir broşür ve statü sembolü olarak kullanmalarını çok da yadırgamamak gerekir. Büyükşehir belediyeleri ise maddi kaynak, yetişmiş insan ve bilgi altyapısı bakımından daha zengindirler. Bu belediyelerin sınırları içinde internete düzenli olarak bağlanan insanlar, belediyeden internet ortamında bilgi ve hizmet talep eden bir güç o Luşturmaktadırlar. Belki de bu noktada sorulma.sı gereken soru, maddi kaynak, insangücü, altyapı ve talep engellerinin ötesinde, fiziksel altyapı ve temel hizmetlerinde birçok eksikliği olan belediyeler için web sitesi kurmanın bir öncelik olup olmadığı, veya olması gerekip gerekmediğidir. Bu soruya her belediyenin kendi kaynaklarını ve şartlarını değerlendirerek vereceği yanıt, Türkiye'de yerel yönetimlerin web üzerinde faaliyet göstermesinin gelişimini derinden etkileyecektir. Başarılı EKBA Uygulamalarından Örnekler Bursa Belediyesİ Kent Bilgi Sistemr H Kent Bilgi Sistemi, yerel yöneticilerin kentsel yaşam kalitesini korumak amacıyla altyapı, yapılaşma, trafik yönetimi, tapu ve kadastro gibi bilgileri merkezi bir bilgisayar ortamında toplanması ve ortak kullanıma sunulmasını amaçlamaktadır. Böylece daha çabuk ve kaliteli bir hizmet verilebilecek, kaçak yapı-. laşmayı önlemek kolaylaşacak, kent trafiği daha kolay yönetilebilecek, belediyenin emlak ve çevre temizlik vergisi gelirleri artırılabilecektir. Ayrıca, kente ait bilgiler ve imar durumlarının bu merkeze bağlanacak her bilgisayardan görülebilmesi amaçlanmaktadır. Bu merkeze muhtarların belediyeden verilen bilgisayarlara girdiği bilgiler de katılarak muhtarlıkjşlemlerindeki otomasyon artırılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Uygulamasıll Beyaz Masanın kurulmasında temel amaç, yönetenle yönetilen arasındaki mesafeyi en aza indirerek, zaman kaybının önüne geçilmesidir. Belediye bürokrasisi ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmayan İstanbullular, konuyla hangi birimin ilgileneceğine kafa yormaksızın her türlü başvuru, eleştiri, öneri ve şikayetlerini lt Bkz. [http://abone.tıırk.netlbursabb/khs.htm). 22 Bkz. [http://www. ihb.gol'. rrlibh.l'osya!lbew/zf1ia.\'a).

12 Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet 155 Beyaz Masa' lara şahsen ziyaretle, telefonla (153 Alo Büyükşehir Sesli Bilgi Sistemi) ya da elektronik posta ile iletebilmektedir. İstanbul'da toplam altı merkezde faaliyet göstermekte olan Beyaz Masa'ya, ı 998 Mart.., Kasım aylan arasında elektronik posta yoluyla 534 başvuru olmuştur. (bkz. Tablo 4) Tablo 4: 1998 Yılında İnternet Aracılığıyla Yapılan Başvurular (Mart-Kasım 1998) Sonuç AYLAR OCAK BAŞVURU SAyısı ŞUBAT MART 9 NİsAN 16 MAYIS 40 HAZİRAN 37 TEMMUZ ıı AGUSTOS 16 EYLÜL 236 EKİM 48 KASIM 30 TOPLAM 534 Kaynak: [http://www.ibb.gov.tr/ibbsosyal/beyazmasa]. Büyük bir hızla ilerleyen teknolojinin vatandaşların yönetime katılımında kullanılması, şüphesiz ki gerekli yasal düzenlemeler, merkezi olmadan eşgüdüm sağlayan kurumlar oluşturulabildiği; eğitimli insanlar ve gerekli donanım sağlanabildiği ölçüde tüm dünyaya yayılacaktır. EKBA, ABD'de başarı ile uygulanmaktadır ama şu aşamada Türkiye'deki uygulamalar yukarıda sayılan eksikliklerden dolayı yetersizdir. Ne var ki, gelecekte, yasal altyapı, eşgüdüm sağlayan kurumlar, yeterli altyapll3 ve eğitimli İnsan gücü olduğunda bu konu ülkemizin gündemine daha yoğun bir biçimde girecektir. Türkiye'de İnternetin ve dolayısıyla EKBA'nın önünün açılması için yasal düzenlemelerin yapılmasına, Türk Telekom'un tekelolmasının getirdiği olumsuzlukların aşılmasına (TT'nin özelleştirilmesi ve rekabetçi ortam yaratılması gibi), internet konusundaki gelişme, sorun ve çözümlerin muhatabı olacak kapsayıcı bir kurumun varhğına,24 bir bilgisayarlaşma ve internetleşme master pla 23 İnternetin omurgasını oluşturacak TTNet henüz kuruluş aşamasındadır. Bkz. İnternet Haftası 99 kapsamında Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan'ın konuşması, i OMayıs i 999, [lıttp://hl1ftl1.ubl1k-!~()v.trlbl1kafl99.html]. 24 İnternet Üst Kurulu kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Türkiye'nin internet sorunlarına sahip çıkma, çözüm araştırma, diyalog ortamı yaratma için planlanmış ve Ulaştırma Bakanlığı'na danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur. Fakat bu kurulun kendi başına karar alına ve uygulama yetkisi yoktur. Bkz. [http://kuru/.ubak.xov.tr].

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Uğur YILDIRIM, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, uyildirim@excite.com Şerif

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir Ü1kemizde web'e açılan belediyelerin İnternet ve web teknolojilerini halkla İ lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk,

Detaylı

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Detaylı

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 65 YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Demokaan DEMİREL 1* ÖZET Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte bilginin önemi giderek artmıştır. Bilgi ve iletişim

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI *

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * The Usage of Information and Communication Technologies at Municipal

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

HALKLA İLİşKİLERDE. ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM: WEB (WWW) Türksel KAYA BENSGHIR . *

HALKLA İLİşKİLERDE. ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM: WEB (WWW) Türksel KAYA BENSGHIR . * HALKLA İLİşKİLERDE ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM: WEB (WWW). * Türksel KAYA BENSGHIR Özet: İnternet ve web teknolojileri halkla ilişkiler çalışanlarına yeni fırsatlar ve olanaklar sunmaktadır. Web siteleri halkla

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VIII E-Devlet Kavramları El Kitabı Sürüm 2.0 3. BELGE GRUBU Özet: Bu belge, TBD Kamu-BİB in VIII. çalışma dönemi kapsamında, 3. Belge Grubu (BG) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI HAZIRLAYANLAR Metehan AKKAYA Muhammed

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı