Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı"

Transkript

1 Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet: ABD'de ve Türkiye'de Elektronik Kamu Bilgi Ağları * Mete Yıldız ** Teknolojinin ekonomik, politik ve toplumsal hayatı dönüştürme potansiyeli, sözkonusu teknoloji ne olursa olsun, -tekerlekten yazıya, televizyondan internete- dönüşümün olumlu olumsuz yönleriyle yaygın bir biçimde tartışı]masını da beraberinde getirmektedir. Bilgi teknolojileri (infonnation technologies) de bu konuda bir istisna değildir.' Bilgi teknolojilerinin adem-i merkezileştirme ve demokratikleştirme potansiyeli nedeniyle geleceğe iyimser bakanlar vardır.! Bu kişiler, bilgi teknol~jilerinin yönetimden ticari işletmelere, eğitimden sağlığa hayatııı her alanını zenginleştireceğine, kolaylaştıracağına ve geliştireceğine inanmaktadırlar. Küresel bilgi ağlarının artan gücü ve etkinliği de bu inançlarını desteklemektedir. Diğer bir grup ise bilgi teknolojileri konusunda daha kuşkucu ve hatta kötümserdir:' Örneğin Mehta ve Darrier bilgi teknolojileri yoluyla insanların özel hayatlarının sürekli izlenebilmesi olanağıııın banka, polis ve sağlık kayıtları, kamusal alanlardaki güvenlik kameraları ile zaten mümkün olduğunu açıklamakta ve Foucault'un 'panopticon' kavramıııı örnek vermektedirier." Bu kişiler, bilgi Değerli yardımları için sayın Gönül Aslan ve Serpil Karabulurun şahsında tijm ODTÜ KtiHiphanesi perso neline teşekkürlerimi sunarım,.. University of Southem Califomia Kamu Yönetimi Doktora Programı öğrencisi., Frank Webster, "What Information Society", The Information Society, Vol. I, s, 1-23; Kathryn Schellenberg, Computers in Society, Guilford, CT: Brown and Benchmark Publishers, 1996; Carole Agres vd" "Transformation to Virtual Societies: Forees and Issues", The Information Society, Vol. 14, 1998, s, 71 82, 2 Steve Bankes vd., "Seizıng the Moment: Harnessing the Informatıon Technologies", The Information Sodcty, Vol. 8, ; John Guice. "Looking Backward and Forward at the Internet", The Information Society, Vol. 4, 19Y8, s \ Tom Forester, "Megatrends or Megamistakes? Whatever Happened to the Information Society", The Information Society, Vol s ; Clifford Stoll, Silicon Snake Oil: Second Thoughts on the Information Highway. Anchor Books. New York, 1995: Michael n. Metlm-Eric Darıer, "Virtual Control and Disciplining on the Internet: Eleetronıe Governmentality in the New Wired World". The Information Society, Vol. 14,1998, s Panopticon. Jeremy Bentham'ın hayal ettiği örnek bir hapishanedir. Bu hapishane. ortasında bir gözetlerne kulesi hulunan ve bu kuleye bakan demir parmaklıkiı hücrelerden oluşan dairesel bir binadır. Binanın tasarı~ Çağdaş Yerel Yönelimler. Ciiı 8 Sayı -i Ekim /999, s. J.I.-/-/56

2 Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet 145 teknolojilerinin insanların özel hayatına girme araçları ve otoriter/totaliter rejimlerin kontrol mekanizmaları haline dönüşme olasılıklarını hatırlatmakta; bu teknolojilerin kendi iç çelişkilerini vurgulamaktadırlar. Kamu yönetimi disiplini de yukarıda anlatılmaya çalışılan dönüşiim ve tartışmalardan payını almaktadır. s Dönüşümden beklentileriki türlüdür: İyimser beklentileri paylaşanlar, daha etkin, etkili ve şeffaf bir yönetim sistemi oluşacağını, demokratik katılımın artacağını ummaktadırlar. Kötümser ve kuşkucu beklentileri paylaşanlar ise bilgi teknolojilerinin birer denetim aracı olmasının ve özel hayata müdahalesinin önüne geçilmesini talep etme.ktedirier. Bu makalede bilgi teknolojilerinin daha şeffaf ve etkin bir yönetim sistemi yaratmak a macıyla bilgilenme ve katılım kanallarını çoğaltmak için yerel yönetim düzeyinde nasıl kuııanıldığı anlatılacaktır. ABD'de SanaIOrtamda Kamu Hizmeti ABD'de internet üzerinde kamu hizmeti verme, başta Beyaz Saray (http://www.whitehouse.govl) olmak üzere, merkezi, eyaletsel ve yerel düzeydeki çoğu kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır. Bu hizmet, yönetsel bilgilere ulaşmak için tasarlanmış web tarama araçlarıyla da desteklenmektedir. 6 Bu yazıda, zaten oldukça ayrıntılı olan İnternet teknolojisinin katıltında kuııanımı konusunu derinlemesine inceleyebitmek için konu, yerel yönetimlerle sınırlı tutulmuştur. İnternet üzerinde hizmet veren yerel yönetimleri bulmak ve incelemek için USA City Link (http://usa citylink.com) Munİsource (http://www.munisource. org) ve City Net (http://www.city.net)gibitaramaaraçlarıvardır.örneğin.yukarıda sözedilen tarama araçlarından Munisource ile, 26 ülkeden 2700 yerel yönetimin web sayfalarına bağlanmak mümkündür. Aynı web adresi, işe alma, i halelerin ilanı, yasal düzenlemeler gibi konularda yerel yönetimler arası bir ilan tahtası gibi çalışmaktadır. Son olarak Munisource, yerel yönetimlere finanse, e konomik gelişme, ulaşım gibi alanlarda ayrıntılı bilgi desteği sağlamaktadır. Bu yazının konusunu oluşturan, Elektronik Kamu Bilgi Ağları (EKBA, Public Electronic Networks), yerel yönetimlerin, internetjn bir parçası olan World Wide Web (kısaca, web) üzerinde oluşturdukları sayfalar bütününün (Web Site) genel adıdır. Sözkonusu sayfalar, yerel yönetimlere kamu hizmetlerini haftanın yedi günü, günde 24 saat boyunca kesintisiz, daha kolay, ucuz ve etkin verme mı, her hücredeki kişiyi gözetierne kulesindeki nöbetçi için görilnür kılmaktadır. Kulede bir nöbetçi olsa da olmasa da panopticon'un sağladığı bu sürekli kontrololanağı. çok kuvvetli bir denetim mekanizmasıdır. s David Garson. "Pubtic Infoonation Systems and Organization Theory". 60. Amerikan Society for Publk Administration (ASPA) Konferansına Yapılan Sunuş Nisan Orlando. i> En iyi örneklerden biri Government Information Locator Service' dir. Bkz. [lılfp://h'll'w.gils.net/index.hımfj.

3 146 Çağdaş Yerel Yönetim/er, 8 (4) Ekim /999 olanağı sağlamaktadır. Yazıda, ABD ve Türkiye'de EKBA'nm kullanımı, sorun alanları ve olası çözümler anlatılacaktır. Elektronik Kamu Bilgi Ağlarının İşlevleri Elektronik Kamu Bilgi Ağları (EKBA),.ana hatlarıyla, yerel yönetimin, daha demokratik, kolay ulaşılabilir ve şeffaf oh'nasını amaçlamaktadır. İnternet üzerinde: bu kanal aracılığıyla, mümkün olduğunca çok sayıda vatandaşın yerel yönetim bilgilerine ve çalışanlarına doğrudan ulaşmaları istenmektedir. Bu vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini ilgili görevlilere telefon, fax ve posta gibi araçların dış.ında özellikle elektronik posta yoluyla bire bir iletmeleri hedeflenmiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak sayılacak bu hizmetlere ek olarak. EKBA'dan asıl beklenti, bir yerel yönetim sınırları içinde oturan, çalışan ya da okuyan insanların kendi bilgisayarlarından veya okul, kütüphane ya da yerel topluluk merkezlerindeki (community centers) kamu terminallerinden, yerel yönetim ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmesi; yerel yönetim çalışanları ve diğer vatandaşlarla iletişim kurabilmesi; sanalortamdaki konferanslar ve sohbet kanalları aracılığı ile yerel yönetim sorunları hakkında etkileşirnde bulunabilmesi; çeşitli form ve raporları yerel yönetim yetkililerine sunabilmesidir. Böylece vatandaşlar, akla gelebilecek her konuda birbirleriyle etkileşirnde bulunup, ortak sorunlarını dile getirip. bu konularda fikir üretebileceklerdir. EKBA'nın vatandaşlara sunduğu bilgi ve hizmetler çok geniş bir yelpaze o luşturmaktadır: ABD'de ve diğer gelişmiş ülkelerde EKBA, beş temel alanda hizmet vermektedir: İlk alan, yönetsel ve gündelik bilgileri vatandaşlara iletmektir. Yasal düzenlemeleri, ulaşım ve hava durumunu. kiralık ev ve iş ilanlarını, yerel radyo ve TV'lerin programlarınt yakın çevrede düzenlenen kültür, sanat, eğlence ve spor olaylarının içeriklerini İnternet ortamına koyarak vatandaşlara duyurmak bu işleve örneklerdir: İkinci alan, vatandaşların kamu hizmetlerini internet üzerinde elektronik olarak alabilecekleri interaktif hizmetlerdir. Buna da yerel yönetimlerin tüketici şikayetleri de dahilolmak üzere vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini iletebileceği formları, vergi formlarını, iş başvurusu formlarını web sitelerine koymaları~ vatandaşların yerel kütüphane kataloglanna ulaşarak İstedikleri yayınları belirleyebilmeleri ve elektronik ortamda kütüphaneden istetebilmeleri örnek gösterilebilir. Üçüncü alan, ilk alan ile, yani yönetsel bilgilerin halka iletilmesi ile doğrudan bağlantılı olan, El\BA'nın halkla ilişkiler işlevi ve bunun yarattığı şeffaf yönetim olanağıdır. Yerel yönetim meclislerindeki görüşmelerin ve bu görüşmeler sonucunda çıkan kararların metninin, yerel yönetimin yaptığı satın almaların, i

4 Yerel rönelimde Yeni Bir Katıımı Kanalı internet 147 hale şartları ve tekliflerinin, yerel yönetim arşivlerinin. kentsel planlama ile ilgili projeler hakkında bilgilerin web sayfalarına konulması bu üçüncü işleve örnektir. Dördüncü alan demokratik uygulamaların EKBA 'nın yarattığı şeffaflık ile teşvik edilmesi ve desteklenmesidir. Yerel seçimlerin. çeşitli konulardaki yerel halk oylamalarının ve sonuçlarının EKBA ortamında takip edilebilmesi böyle bir işlevin örneğidir. Beşinci ve son işlev ise EKBA'nın yerel ticareti ve sanayii teşvik etme işlevidir. Bu çerçevede EKBA üzerinde yerel yönetim sınırları içindeki bölgeye yatırım yapacak işadamlarına verilecek teşvikler özetlenmekte. yerel işgücü ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmekte, işyeri açma için gerekli evraklar y a internet oı1amında doldurulabilir ya da web sitesinden çıktısı alınabilir hale getirilmektedir. EKBA tüm bu işlevleri ile hem vatandaş-yerel yönetim arasındaki, hem de vatandaşların kendi aralarındaki iletişimi en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu ortamda verilen, günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve hizmetler çeşitlenerek artmaktadır. Dinamik bir etkileşim alaııı olan EKBA, aldığı eleştiriler ve öneriler doğrultusunda eksiklerini gidermekte ve sürekli kendini yenilemektedir. Haftanın yedi günü, günün 24 saati ulaşılabilir olan EKBA hizmetleri, bu yönüyle zaman ve mekan sorununu aşmaktadır. Böylece vatandaşlar yerel yönetim görevlheri ile kendilerine uygun herhangi bir zamanda ve yerde haberleşebilmektedirler. Ayrıca, EKBA hizmetlerinin ücretsiz olmasının. yeterince hizmet alamayan alt gelir grupları ve azınlıkların katılımını artıracağı umulmaktadır. Özetle, EKBA hizmetleri vatandaşa ve yerel yönetimlere zaman, para ve e mek tasarrufu yapma imkaııı vermektedir. Katılım EKBA'ya katılma şu şekilde olmaktadır: Vatandaşlar. yerel yönetimden başvuru formlarını telefon, fax, posta ya da elektronik posta yoluyla isteyerek temin etmekte veya EKBA'dan formun çıktısını almaktadırlar. Formu doldurup ilgili görevlilere göndermektedirler. Bu başvurular ilgililere ulaşınca. vatandaşa. sanalortamda katılımcıların hak ve sorumluluklarının anlatıldığı bir kullanıcı anlaşması gönderilmekte ve bu anlaşmayı imzalaması istenmektedir. Kişisel bilgilerin de istendiği bu anlaşma sonrası kişi EKBA'ya katılmaya hak kazanmaktadır. Kendisine bir ku Ila IIIc i ismi ve şifre verilmektedir. Böylece, o yerel

5 148 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (4) Ekim 1999 yönetim sınırları içinde yaşayan vatandaşların giderek artan bir oranda yerel o laylara sanalortamda aktif katılımcı olmaları sağlanmaktadır.' ABD'de Ekba İle İlgili Sorunlar Erişim EKBA'nın yukarıda açıklanan şekillerde katılımı arttırmasının önündeki en ö nemli engel, bu elektronik ortama insanların nasıl ulaşabileceği sorunudur. Bu sorun, 1996 tarihli, Federal Uzakiletişim (Telekomunikasyon) Yasası ile çözümlenrpeye çalışılmıştır. Yasa, ABD çapında tüm okul, kütüphane ve yerel topluluklara (communities) internet bağlanmasını amaçlayan düzenlemeleri ile, kurulması planlanan Yurttaşlık Bilgi Ağları (Civic Information Networks)'nın temelini atmıştır. Bu düzenlemelerle her okul, kütüphane ve yerel topluluk merkezinin, internet ortamındaki katılıma gerekli Inmu terminallerini vatandaşlara sağlaması öngörülmüştür. Böylece, bilgisayar ve modem sahibi olmak, yerel yöneticilere ve diğer vatandaşlara doğrudan ulaşmanın ve yerel konulardaki etkileşimin bir ön şartı olmaktan çıkmıştır. Bilgisayar kullanmak ve söz konusu sanalortama katılmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmayan vatandaşlar için ise, yerel yönetimlerce düzenli a ralıklarla kurslar düzenlenmektedir. Bunun yanısıra telefon bilgi hatları kurulmakta, bilgilendirici ve yol gösterici broşürler dağıtılmaktadır. Tüm bu hizmetlerden de herhangi bir ücret alınmamaktadır. Yerel Yasal Düzenlemeler internet ortamından, Bir diğer sorun alanı da yerel yönetimlerin internet ortamında faaliyet göstermesinin doğurabileceği olası yasal yükümlülükleri önceden belirleyip, bu durumlara açıklık getirmek için, bir internet politikası belirlemeleri gereğidir. Örneğin Kent County yerel yönetimi, 1996 baharında girdiği 1997 sonbaharında verimlilik ve maliyet etkilerini incelemek için ayrılmıştır. İnternete yeniden ancak sözkonusu etkileri inc~lediğinde ve kurum içi İnternet politikasını oluşturduğunda dönmüştür. li Teknolojik Değişim Yerel yönetimler bir yandan web sayfalarını sorunsuzca işletmeye ve güncel tutmaya çabalarken, bir yandan da artık yetersiz kalan bu birinci kuşak sayfaları 7 Örnegin, Seattle kenti EKR Haziran-Temmuz 1996 arasındaki iki ayda üç buçuk milyon kez ziyaret edil miştir. Bu EKB'nın 1996 bütçesi dolar, çalışan sayısı ise altıdır. Bkz. [http://www.pan.ci. seattle. wa. ııs] H Yerel yönetim internet bagtantısının en ekonomik biçimde kurulması ve kullanılması, kurum içi internet politikasının oluşturulması, elektronik postanın yasal kullanım sınırları ve yükümlülukleri hakkında karar al mıştır. Bkz. Dennis Marstaıı, "Local Government İnternet Politics: Kent County Experience", Public Management, Ocak 1998, s

6 Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet 149 interaktif özellikteki 'ikinci kuşak' sayfalara dönüştürme zorunluluğuyla da karşı karşıya kalmışlardır. 9 Governing dergisinin bir haberine göre,lu ABD'deki Denver kenti, 1995 yılında oluşturduğu ve zamanında alanında öncü sayılan EKBA'yl ikinci kuşağa taşımak için 250 web tasarımcısı çalıştırmış ve yarım milyon dolar harcamıştır. Denver web sayfalarının bu yeni halinde, seçmen kayıtlarının güncellenmesi, sürücü ehliyeti ve inşaat izni başvuruları için gerekli evraklar internet üzerinden elde edilebilmekte; vatandaşlar mahkeme kararlarının metinlerine ulaşabilmektedirler. California' daki Vallejo şehrinin web sayfalarında ise şehirdeki ekonomik gelişmeye ve internet ticaretine yardımcı olacak bilgiler ve haritalar yer almaktadır. Public Management dergisindeli sözü edilen bir diğer web sayfası ise (http://www.govee.com) eyalet ve yerel yönetim yetkililerine kamu ihalelerini internet üzerinden yürüterek şeffaflığı ve rekabeti artırma, harcamaları kısma olanağı vermektedir.,türkiye'de İnternet Türkiye internetle 1993 yılında tanışmıştır. Üniversitelerden ülkeye yayılan internet kullanımı, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisine karşın büyük kentlerdeki orta-üst ve üst gelir grubundan kullanıcılarla ve kamu ve özel sektörlerdeki sayılı kurumla sınırlı kalmıştır. Gazetelerin, finanse kurumlarının, üniversitelerin, az sayıda kamu kuruluşunun ve hatta elektronik ticaret yapan firmaların bile olduğu Türkiye interneti yine de gelişmiş olmaktan uzaktır itibarıyla Türkiye'de internete bağlı 55 bin bilgisayar, 8 bin civarında web sayfası, bin kullanıcı olduğu tahmin edilmektedir. 12 İnternetin Türkiye'de gelişememesinin başlıca nedenleri, yasal düzenlemeierin yetersizliği, internet ile ilgili sorunlara muhatap olacak bir örgütsel yapının olmayışı, erişim güçlüğü ve yetişmiş insan ve bilgi altyapısı yetersizliği olarak özetlenebilir. İlk iki sorun ile ilgili çalışmalar sürmektedir. I " Erişim güçlüğü konusundaki en büyük engel ise kişi başına düşen gelişmiş, internete bağlı bilgisayar sayısının azlığıdır. Çetinkaya'ya 14 göre, ABD'de her i 00 kişiye 48 bilgisayar düşerken Türkiye'de bu sayı ikidir. Tabii ki internete bağlılık oranı daha da azdır. Türkiye'nin her alanda kendine hedef aldığı Avrupa Topluluğu'ndaki ülkelerde intenet kul1anma oranları ise şöyledir: İsveç ve Finlandiya'da her 100 kişiden 15'i internet kullanırken, Portekiz ve Yunanistan'da bu oran yüzde 1-2'dir. IS Bu konuda devlet ve sivil toplum kuruluşları, 9 Birinci kuşak web sitelerinde iletişim yerel yönetimden vatandaşa doğru ve ağırlıklı olarak tek yönlü iken, ikinci kuşak web sitelerinde hem yerel yönetimden vatandaşa hem de ters yönde bir bilgi akışı vardır. Lo "The World Wide Workhouse", Governing, Nisan 1999, s. 54. ii "New Web Site Saves Govemment Time and Money", Public Management, Nisan 1999, s AkgüL, 1999, 'Türkiye İntemeti 6. Yaşında: Ne Yapmalıyız?", [lıttp://hafia.ubak./{ov.trlak/{ui99.html). J3 Bkz. [http://wi.v.w.turnet.net.tr/.lıttp://tuena.ubak./{ol..trl] 14 Hayri Çetinkaya. "Yönetimde Dijital Devrim", Hürriyet İnsan Kaynakları, 14 Mart Edip E Öymen, "Avrupa 'Ağ'laşıyor", Milliyet Entelektüel Bakış, 8 Aralık 1998.

7 150 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (4) Ekim 1999 ABD'de yapıldığı gibi okul, kütüphane ve yerel topluluk merkezlerine herkesin kullanımına açık kamu terminalleri koyarak erişimi artırabilirler. Bilgi altyapısının yetersizliği H ' ve eğitimli insan azlığı ise çözümleri büyük yatırımlar gerektiren sorunlardır. İlk sorunun çözümü için Türk Telekom, internet için veri iletişim altyapısmı oluşturmak amacıyla Alcatel ile sözleşme imzalamıştır. 35 milyon dolarlık TTNet Ulusal İnternet Altyapısı Projesİ ile 80 ilde İnternetten yararlanmak mümkün 0lacaktır. 17 Tüm bu sorunlar çözüm yoluna girdiğinde ve internet hizmeti veren kuruluşlar arttığında ilginin de artacağı büyük şehirlerde kurulan "internet cafe"lerin gördüğü rağbetten anlaşılmaktadır.. Türkiye'de Ekba Türk Kamu yönetimi, bazı adacıklar dışmda, internetin farkında değildir. Kamuya ait web sayfası sayısı ise yalnızca 100 civarındadır. llı Yerel yönetimler de web ortamında EKBA'yl oluşturmaya başlamışlardır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü de, genel müdürlük web sitesine (http://www.mahalli-idareler. gov. tr/) web üzerindeki belediyelerin bir listesini koyarak bu 0 luşuma destek vermiştir Mart'ında yapılan bir ara~tırmada yazar, web ü zerinde 30 yerel yönetim wt>b si!ecıi olduğunu tespit etrrı.ştir. 1 \1 Bunların hemen hepsi belediye web siteleridir. Araştırma sırasında diğer yerel yönetim birimleri olan il özel idaresi ve köy web sayfalarına rastlanmamıştır. Buna karşm, Ankara'da Karakusunlar Mahallesi Muhtarlığı'nın mahalle sakinlerine daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesi oluşturması ilginç ve umut verici bir örnek olarak ortaya çıkmıştır. (http://ww~v.karakusunlar.gen.tr) Araştırmanın yapıldığı 5-10 Mart ı 999 tarihleri arasında bulunan 30 belediye web sitesinden biri (Trabzon Belediyesi, i çeriği değiştirilmekte olduğu için değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Geri kalan 29 belediye web sitesinin çoğu Türkçe içerikliyken Ankara, İstanbul, Değirmendere gibi belediyelerde İngilizce içerik de bulunmaktadır. Web sitelerini hazırlayanların çoğu özel şirketlerken Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri gibi örneklerde web tasarımcısı, belediyenin bilgi işlem daire başkanlığıdır. 16 Bilgi altyapısı endeksinde Türkiye, 80'lerdeki büyük atılımına rağmen, dünyanın toplam gayri safi hasılası nın yüzde 97'sini sağlayan SS ülke arasında 48, sıradadır. ABD, İsveç ve Danimarka'nın ilk üçü oluşturduğu listede, komşularımızdan Yunanistan 28,. Bulgaristan 32. sıradadır. Mustafa Akgül, "Enformasyon Toplumu Yarışında Neredeyiz"", İnternet\\'orld TR, Ekim 1997, s, Bkz, "İnternet'te Dev Atak", Yeniyüzyıl, 29 Ağustos ııı Mustafa AkgüL. "İnternet 4 Yaşında", İnternet World TR, Nisan 19lJ7, s, Mete yıldız, "Turkish Local Government Web Pafes: Financiallnformation and Feedback channels", İkinci Güney California Üniversitesi Disiplinlerarası Lisanslistü konferansına Sunuş, Nisan 1999, Los Angeles, Ca/ifornia (Bkz, Tablo i ve Tablo 2),

8 Yerel Yönelimde ['eni Bir Katılım Kanalı İnternet 151 Tablo 1: Türk Belediye Web Sitelerinin Web Adresleri Belediyenin Adı WebAdresi Alanya Avanos, Nevşehir Ankara Büyükşehir B. Beykoz, İstanbul Beypazarı, Ankara Bursa Büyükşehir B. Değirmendere, Kocaeli, Gölcük Derinkuyu. Nevşehir Esenyurt, İstanbul Golşehir Güzelyalı, Bursa Görerne, Nevşehir Hacıbektaş, Nevşehir İstanbul Büyukşehir B. İzmit Büyükşehir B. Ürgüp, Nevşehir Kağıthane, İstanbul Kaymaktı Kayseri Büyükşehir B. Konak, İzmir Kocasinan, Kayseri La/apaşa, Edirne Melikgazi, Kayseri Mustatapaşa Nevşehir Özkonak Şişli. İstanbul Trabzon hnp://www.firmalar.com/belediye/esenyurtlindex.htm ye/hacibektas hnp://www.ibb.gov.tr Uçhisar. Kaynak: Makalenin yazarı tarafından 5-10 Mart ı 999 tarihleri arasında internette yapılan araştırma.

9 152 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (4) Ekim 1999 Tablo 2: Türk Belediye Web Sitelerinde Mali Bilgi ve Geribildirim Kanalları Belediye Adı Nüfus Web Yöneticisi Bel.ediye Telefon Fax Posta Mali (Bili) E-Posta Adresi Başkanınin No No Adresi Bilgi E- Posta Adresi Alanya 117 O O O Avanos 14 O O O Ankara BB 2984 Beykoz 165 O O O Beypazarı 32 O () O O Bursa BB 1200 Değirmendere O O O O () O Derinkuyu 9 O O O O Esenyurt O O O Gülşehir 9 () O O O Güzelyalı LS () O Göreme 0 () 0 0 Hacıbektaş 6 () İstanbul BB İzmit BB 198 O 0 0 Ürgüp 13 0 O Kağıthane 320 O O O Kaymakıı 0 O 0 0 Kayseri BB O O O Konak! İzmir 739. () O O 0 Kocasİnan 260 () () O O Lalapaşa 2 O O O MeIi kgazi 230 () O O O Mustafapaşa Nevşehir Ortahisar O O Özkonak O O O O Şişli O O O Uçhisar O O O O *Nütuslar 1997 Nüfus Sayımı verilerinden alınmıştır. Bkz. SONIST/NUFUS/iIcelec.htm] Kaynak: T.c. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel MüdürlÜğÜ Web Sitesi [http://www.mahailiidareler.gov.tr/loca1.htm] ve makale yazarının 5-10 Mart 1999 tarihleri arasında web üzerinde yaptığı tarama.

10 Yerel Yönelimde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet 153 Sözkonusu 29 belediye web sitesini hazırlamş amaçlarına göre başlıca üç gruba ayırmak mümkündür: (bkz. Tablo 3). Tablo 3: Türk Belediye Web Sitelerinde Mali Bilgi ve Geribildirim Kanalları MaU. Belediye Baş Web Yöneticisinin Telefon Fax Posta Bilgi kanının E-posta E-posta adresi No No Adresi adresi Kaç Web Si tesinde Var? % Kaynak: Makalenin yazarı tarafından 5- i O Mart 1999 tarihleri arasında internette yapılan araştırma. İlk gruptaki web siteleri 'İnternet ortamındaki broşürler' olarak tammlanabilir. İncelenen 29 EKBA'mn çoğunda görülen bu özellik, bu sitelerin sözkonusu yörenin tarihi ve doğal güzeııiklerini tamtma, iç ve dış turizmi teşvik amacıyla hazırlandığını düşündürmektedir. Bu EKBA'larda yönetimsel bilgiler ve hizmetlerden hemen hemen hiç söz edilmemektedir. Vatandaşların geribildirimi için sadece bir elektronik posta adresi vardır. O da kendisi çoğunlukla belediyenin değil tasarımcı şirketin bir görevlisi olan web yöneticisi (webmaster) tarafından okunmaktadır. Birçoğu birkaç yıl önce hazırlanmış, bir daha yenilenmemiş ve verdiği çoğu bağlantıya ulaşılamayan bu belediye web sitelerine örnek olarak Alanya, Avanos, Lalapaşa, Kaymakıt ve Gülşehir' i gösterebiliriz. İkinci ve daha küçük gruptaki belediye web siteleri, daha çok bir tartışma platformu ve tamtım aracı olarak kullamlmaktadır. Bu sitelerde belediye başkam ve icraatları hakkında ayrıntılı ve bazen de övgü dolu ifadeler yer almaktadır. Web sitesinde belediye başkanının mensup olduğu politik partiye de açık veya dolayıı göndermeler yapılmaktadır. Bu anlamda belediyenin web sitesi, belediye başkam için bir statü sembolüdür. Bu gruba da Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir ve Esenyurt belediyelerini örnek verebiliriz. Üçüncü ve en küçük grup, vatandaşlara birçok yönetsel bilgi veren ve geri bildirim olanakları sağlayan, benzerlerini gelişmiş ülkelerde de sıkça gördüğümüz web siteleridir. Bu sitelerde, belediyenin verdiği hizmetler, devam eden projelerin son durumları ve yapılan yatırım miktarları, tüketici şikayet merkezleri gibi bilgi ve hizmetleri bulmak mümkündür. Vatandaşlardan geribildirim almak için web sitesine konulan iletişim kanalları da bir hayli fazladır. Bu ü çüncü gruba da İstanbul/ u Ankara, İzmit, Bursa, Değirmendere ve Nevşehir belediyeleri web siteleri örnek gösterilebilir. lo Örnegin, İstanbul Btiyükşehir Belediyesi saytasında (http://www.ibb./.:ov.tr ), her basamaktan yerel yönetim çalışanının -belediye başkanından daire müdürlerine kadar- telefon ve fax numaraları, posta ve adresleri bulunmaktadır. Bursa Btiytikşehir Belediyesi web sitesinde de şehir kütüphanesindeki yayınları internet üzerinden taramak mümkündür.

11 154 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (4) Ekim /999 Yukarıda anlatılan gruplar arasında geçişkenlik olduğu, bir belediye web sitesinin birden fazla grubun özelliklerini taşıdığı da görülmektedir. En gelişkin web sitelerinin büyükşehir belediyelerinde bulunması elbette ki bir rastlantı değildir. Küçük belediyelerin yetişmiş insan gücü ve bilgi teknolojisi altyapısı alanlarında büyük eksiklikleri vardır. Buna ek olarak, onlardan İnternet üzerinde yönetsel bilgi ve hizmet talep eden bir vatandaş topluluğu da. ibulunmamaktadır. Bu nedenle küçük belediyelerin web sitelerini bir broşür ve statü sembolü olarak kullanmalarını çok da yadırgamamak gerekir. Büyükşehir belediyeleri ise maddi kaynak, yetişmiş insan ve bilgi altyapısı bakımından daha zengindirler. Bu belediyelerin sınırları içinde internete düzenli olarak bağlanan insanlar, belediyeden internet ortamında bilgi ve hizmet talep eden bir güç o Luşturmaktadırlar. Belki de bu noktada sorulma.sı gereken soru, maddi kaynak, insangücü, altyapı ve talep engellerinin ötesinde, fiziksel altyapı ve temel hizmetlerinde birçok eksikliği olan belediyeler için web sitesi kurmanın bir öncelik olup olmadığı, veya olması gerekip gerekmediğidir. Bu soruya her belediyenin kendi kaynaklarını ve şartlarını değerlendirerek vereceği yanıt, Türkiye'de yerel yönetimlerin web üzerinde faaliyet göstermesinin gelişimini derinden etkileyecektir. Başarılı EKBA Uygulamalarından Örnekler Bursa Belediyesİ Kent Bilgi Sistemr H Kent Bilgi Sistemi, yerel yöneticilerin kentsel yaşam kalitesini korumak amacıyla altyapı, yapılaşma, trafik yönetimi, tapu ve kadastro gibi bilgileri merkezi bir bilgisayar ortamında toplanması ve ortak kullanıma sunulmasını amaçlamaktadır. Böylece daha çabuk ve kaliteli bir hizmet verilebilecek, kaçak yapı-. laşmayı önlemek kolaylaşacak, kent trafiği daha kolay yönetilebilecek, belediyenin emlak ve çevre temizlik vergisi gelirleri artırılabilecektir. Ayrıca, kente ait bilgiler ve imar durumlarının bu merkeze bağlanacak her bilgisayardan görülebilmesi amaçlanmaktadır. Bu merkeze muhtarların belediyeden verilen bilgisayarlara girdiği bilgiler de katılarak muhtarlıkjşlemlerindeki otomasyon artırılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Uygulamasıll Beyaz Masanın kurulmasında temel amaç, yönetenle yönetilen arasındaki mesafeyi en aza indirerek, zaman kaybının önüne geçilmesidir. Belediye bürokrasisi ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmayan İstanbullular, konuyla hangi birimin ilgileneceğine kafa yormaksızın her türlü başvuru, eleştiri, öneri ve şikayetlerini lt Bkz. [http://abone.tıırk.netlbursabb/khs.htm). 22 Bkz. [http://www. ihb.gol'. rrlibh.l'osya!lbew/zf1ia.\'a).

12 Yerel Yönetirnde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet 155 Beyaz Masa' lara şahsen ziyaretle, telefonla (153 Alo Büyükşehir Sesli Bilgi Sistemi) ya da elektronik posta ile iletebilmektedir. İstanbul'da toplam altı merkezde faaliyet göstermekte olan Beyaz Masa'ya, ı 998 Mart.., Kasım aylan arasında elektronik posta yoluyla 534 başvuru olmuştur. (bkz. Tablo 4) Tablo 4: 1998 Yılında İnternet Aracılığıyla Yapılan Başvurular (Mart-Kasım 1998) Sonuç AYLAR OCAK BAŞVURU SAyısı ŞUBAT MART 9 NİsAN 16 MAYIS 40 HAZİRAN 37 TEMMUZ ıı AGUSTOS 16 EYLÜL 236 EKİM 48 KASIM 30 TOPLAM 534 Kaynak: [http://www.ibb.gov.tr/ibbsosyal/beyazmasa]. Büyük bir hızla ilerleyen teknolojinin vatandaşların yönetime katılımında kullanılması, şüphesiz ki gerekli yasal düzenlemeler, merkezi olmadan eşgüdüm sağlayan kurumlar oluşturulabildiği; eğitimli insanlar ve gerekli donanım sağlanabildiği ölçüde tüm dünyaya yayılacaktır. EKBA, ABD'de başarı ile uygulanmaktadır ama şu aşamada Türkiye'deki uygulamalar yukarıda sayılan eksikliklerden dolayı yetersizdir. Ne var ki, gelecekte, yasal altyapı, eşgüdüm sağlayan kurumlar, yeterli altyapll3 ve eğitimli İnsan gücü olduğunda bu konu ülkemizin gündemine daha yoğun bir biçimde girecektir. Türkiye'de İnternetin ve dolayısıyla EKBA'nın önünün açılması için yasal düzenlemelerin yapılmasına, Türk Telekom'un tekelolmasının getirdiği olumsuzlukların aşılmasına (TT'nin özelleştirilmesi ve rekabetçi ortam yaratılması gibi), internet konusundaki gelişme, sorun ve çözümlerin muhatabı olacak kapsayıcı bir kurumun varhğına,24 bir bilgisayarlaşma ve internetleşme master pla 23 İnternetin omurgasını oluşturacak TTNet henüz kuruluş aşamasındadır. Bkz. İnternet Haftası 99 kapsamında Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan'ın konuşması, i OMayıs i 999, [lıttp://hl1ftl1.ubl1k-!~()v.trlbl1kafl99.html]. 24 İnternet Üst Kurulu kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Türkiye'nin internet sorunlarına sahip çıkma, çözüm araştırma, diyalog ortamı yaratma için planlanmış ve Ulaştırma Bakanlığı'na danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur. Fakat bu kurulun kendi başına karar alına ve uygulama yetkisi yoktur. Bkz. [http://kuru/.ubak.xov.tr].

13 156 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (4) Ekim /999 nına ihtiyaç vardır. Tüm bunlara ek olarak Türkiye'deki iş çevreleri internet ü zerinde hızla yaygınlaşmakta olan elektronik ticaret alanına girmek istediklerinde, bu istek ve gayretin Türkiye'de internet lehine yeni bir dinamizm yaratacağı öngörülebilir. 1s Bunların yanısıra 'internet hizmeti almanın ucuzlaması da yaygınlaşmasını teşvik edecektir. Tüm bu değişkenleri gözönünde tutarak diğer ülkelerdeki gelişmeleri yakından izlemek, olumlu uygulamaları alarak, kendi şartlarımız doğrultusunda yeniden biçimlendirmek, yan lışlardan ise ders almak gereklidir. 26 Türkiye, kamu yönetiminde daha etkin, şeffaf ve katılımcı bir sistem oluşturabilmesi için internet'e ve internet üzerinde verilen kamu bilgisi ve hizmetine gereken önemi vermelidir. Bu nedenle, Türkiye' de intemetin önünü açacak düzenlemeler yapılmalı, kamunun bilgisayar ve internete geçmesini sağlayacak KamuNet Projesi'ne destek verilmeli, halkın interneti daha çok kullanabilmesi için okul, kütüphane ve belediyelerde kamu terminalleri faaliyete geçirilmelidir. Akgüp7'ün de belirttiği gibi Türkiye; intemeti bir toplumsal denetim, hesap verme, hesap sorma, çözüm oluşturma ve haberleşme aracı haline getirmeli, demokrasiye katkı sağlamalıdır. ls Atilla Özgit ile Söyleşi, i OHaziran i 999, ODTÜ, Ankara. 26 Örne~in internet Üst Kurulu, internetin Türkiye'ye gelişinin 6. yıl döniimünde Türkiye internetini büyüt mek, yeni projeler başlatmak, interneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine interneti yer leştirmek, ve TOrkiye internetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla i 0-23 Mayıs'ı internet Haftası olarak ilan etmiştir. Bkz. {http://hafta.ubak.xov.tr/j. 27 Mustafa Akgül, "Entorma<;yon Toplumu Yarışında Neredeyiz?", İnternet World TR, Ekim 1997, s

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com

Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com Sosyal Belediyeciliğe Teknolojik Bir Araç:SİBİYO SB Haşıloğlu, N Karkın, HS Çalhan Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com Sağlıklı Kentler Birliği 6.Yıl Konferansı 16 Ekim, Pamukkale Katılımcı

Detaylı

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi Akçakoca Belediyesi 2014 KENT BiLGi SiSTEMi > Borçlarınızı ödeyebilirsiniz İsteklerinizi bildirebilirsiniz İmar durumunu öğrenebilirsiniz Nöbetçi eczaneleri öğrenebilirsiniz Şikayetlerinizi bildirebilirsiniz

Detaylı

BORNOVA BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

BORNOVA BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU BORNOVA BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Sayın Olgun ATİLA, Bornova Belediye Başkanı Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

İnteraktif Paylaşım Bilgilendirme Semineri: e-belediye ye (*) Dönüşüm ün Yol Haritası

İnteraktif Paylaşım Bilgilendirme Semineri: e-belediye ye (*) Dönüşüm ün Yol Haritası Eğitim / Yönetim Danışmanlığı Birleşmiş Milletler Mükemmellik Ödülü Sahibi. Recipient of the United Nations Award for Excellence Sunar İnteraktif Paylaşım Bilgilendirme Semineri: e-belediye ye (*) Dönüşüm

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Değerli Üyemiz; 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BELEDİYE GÖRÜNÜRLÜK RAPORU. Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı

BELEDİYE GÖRÜNÜRLÜK RAPORU. Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda

Detaylı

Belediyeler ve Internet

Belediyeler ve Internet Belediyeler ve Internet Mustafa ÇORUH (22-12-2008) http://www.mustafacoruh.com mustafacoruh@ttmail.com Kdz. EREĞLİ Sunum Konuları Belediyelerin üç Temel Sorunu Kentlerin Kaynak Verimliliğini Artırma Yolları

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Bilgi İşlem Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI

KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI Ezgi KAYA Ayşegül GENÇOĞLU Merve Hilal AYTAÇ Ocak 2011 Araştırma Konusu Bu araştırma,bir ilçe belediyesi olan Çankaya Belediyesi ndeki kurumsal yapının

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev.No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 7 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eray ÖZEN Çevre Mühendisi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER PROSEDÜRÜ

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER PROSEDÜRÜ Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Md. Kontrol Kalite Yönetim Temsilcisi Onay Belediye Başkanı Rev. No & Tarihi : 03 & 01.01.2013 Yürürlük Tarihi 05.07.2013/102 Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedür,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti.

Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti. Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti. Türkiye de 172 üniversite, lisans yaklaşık 400 bin, ön

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :4. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar halkı Kültür Merkezi istedi Karabağlar Belediyesi nin halkın istekleri doğrultusunda bölgeye kazandıracağı

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :1-4. Syf Sayfası :6. Syf Yayın Tarihi :30.052014 Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da bir ilk

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı

E-Devlet Kapısı Uygulamaları

E-Devlet Kapısı Uygulamaları E-Devlet Kapısı Uygulamaları SUNUM İÇERİĞİ Belediyemizin Sunduğu Hizmetler E-Devlet ve E-Devlet Kapısı Nedir? Yapmış Olduğumuz E-Devlet Projeleri E-Devlet Kapısından Sağlanan Kazanımlar Yapmayı Planladığımız

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

158 Personelimizle İstanbullu. hemşerilerimize hizmet etmekteyiz.

158 Personelimizle İstanbullu. hemşerilerimize hizmet etmekteyiz. 158 Personelimizle İstanbullu hemşerilerimize hizmet etmekteyiz. ÇÖZÜM BİZİM İŞİMİZ 2.976.726 Başvuruyu Çözümledik BEYAZ MASA 1994 yılından bu yana 24 saat hizmet anlayışıyla, kendisine ulaşan tüm istek,

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Bugrahan Adamhasan bugrahan_a@yahoo.com Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkezin Kuruluşu: Öğretim üyelerinin trafik ve yol güvenliği konusundaki hassasiyetleri ve kendi aralarında toplantılar yapma Merkez

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı