1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ Mayıs 2008 / May, 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008"

Transkript

1 1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 10 th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE Mayıs 2008 / May, 2008 Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi University of Selcuk Centre for Seljuk Studies Türk Tıp Tarihi Kurumu - Turkish Society for the History of Medicine Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi University of Selcuk Meram Medical School KONYA TÜRKİYE (TURKEY) 2. DUYURU 2 nd ANNOUNCEMENT 1

2 Değerli Katılımcılar 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi bir arada olarak Konya da Mayıs 2008 de Türk Tıp Tarihi Kurumu, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve S.Ü. Meram Tıp Fakültesi tarafından düzenlenecektir yılında kurulan Türk Tıp Tarihi Kurumu nun dünyada ve Türkiye de ilk kez yapılacak olan bu ilk Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ne yurt içinden ve dışından değerli meslektaşlarımızın katılacağını düşünerek mutluluk duyuyoruz. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongreleri bundan sonra da her dört yılda bir tekrarlanacaktır. Türk Tıp Tarihi ni çeşitli konularıyla incelemek ve tartışmak, bu kongrenin başlıca amacıdır. Bu bağlamda değerli bildiriler sunacak olan meslektaşlarımızın Türk Tıp Tarihini derinliğine inceleyecek olan araştırmalarını tartışarak yararlı sonuçlar elde edileceğini umuyoruz. 5 gün sürecek olan bu iki kongrenin bir günü 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ne ayrılmıştır. Bu arada Uluslararası Tıp Tarihi Derneği (ISHM) ve Uluslararası İslam Tıp Tarihi Derneği (ISHIM), 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresini desteklemektedirler. Bu kongrelerde sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız. Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir (Türk Tarih Kurumu Başkanı) Prof.Dr. Öztan Öncel Kongre Başkanları 2

3 Dear Participants The 1 st International Congress on the Turkish History of Medicine and the 10 th National Congress on the Turkish History of Medicine are going to be held simultaneously in Konya between May 20 th and May 24 th, 2008 by Turkish Society for the History of Medicine and Selcuk University, Centre for Seljuk Studies, and University of Selcuk Meram Medical School. We are looking forward to welcoming our colleagues from both Turkey and abroad to participate in the 1 st International Congress on the Turkish History of Medicine, held for the first time in Turkey and world, by Turkish Society for the History of Medicine founded in From now on, the international meetings on the Turkish History of Medicine are going to be held every four years. The main goal of the congress is to study and discuss Turkish Medical History considering several topics. We hope to get the desired results discussing the papers and studies of our colleagues analyzing Turkish History of Medicine in depth. Moreover, International Society for the History of Medicine (ISHM) and International Society for the History of Islamic Medicine (ISHIM) supports this congress. We will be proud of being with you in the congress five days in Konya, a famous Turkish city. With best regards, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir (The President of the Turkish Society for the History of Medicine) Prof.Dr. Öztan Öncel Chairpersons of the Congress 3

4 Sayın Meslektaşlarımız, Selçuklular döneminde İslam aleminin değişik yerlerinde inşa edilerek hizmete sunulan bimarhanelerin birçoğu bugün bile ayaktadır. Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya dahil olmak üzere Anadolu'da dönemin büyük kentlerinde onlarca hekimin görev yaptığı darüşşifa, bimarhane ve cüzzamhane gibi sağlık kuruluşlarının modern anlamda hizmet verdiği ve tıp medreselerinde tıp eğitiminin yapıldığı, dönemin kaynaklarından anlaşılmaktadır. İnsanı ''insani'' ölçüler çerçevesinde değerlendiren Selçuklu Devleti'nin sağlık alanında yaptıklarını bilimsel metotlarla ortaya koymak, tıp tarihi araştırmaları açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Türk Tıp Tarihi Kongresi nin birlikte Konya'da yapılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Tebliğleriyle kongreye katılacak bilim adamlarına sema gösterileri ve çevre gezileriyle Konya'da mistik ve otantik bir hava yaşatılacaktır. Bu uluslararası kongrede sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız. Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Öğr. Gör. Dr. Berrin Okka Kongre Başkanları 4

5 Dear Colleagues, The bimarhanes (asylums) were built in the era of the Seljuk s in several places in the Islamic geography and most of them are still in good condition today. The resources indicate that many physicians worked in the big Anatolian cities and especially in Konya, the capital of the Turkish Seljuk State, that hospitals (darüsshifas and bimarhanes (and leprosy therapy clinics (cüzamhanes) served as modern health institutions and that there were medical schools giving education on medicine. For the studies on medical history, it is significant to reveal with scientific methods what the Seljuks did in the field of medicine as a state that treated people humanely. Accordingly, we have decided to hold the 1 st International Congress on the Turkish History of Medicine and the 10 th National Congress on the Turkish History of Medicine in Konya. The researchers participating in the congress will feel in a mystical and authentic atmosphere enjoying the semah shows and sightseeing tours. We will be genuinely happy to see you with us in that international congress. With best regards, Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Öğr. Gör. Dr. Berrin Okka Chairpersons of the Congress 5

6 KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI CONGRESS HONORARY CHAIRMEN Prof. Dr. Süleyman Okudan (Selçuk Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Nil Sarı Prof. Dr. Esin Kahya KONGRE EŞ BAŞKANLARI CONGRESS CO-CHAIRMEN Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Prof. Dr. Öztan Öncel Öğr.Gör. Dr. Berrin Okka DÜZENLEME KURULU ORGANIZING COMMITTEE Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu Prof. Dr. İbrahim Yıldırım Prof. Dr. Orhan Demireli Prof. Dr. Muzaffer Şeker Prof. Dr. Neyhan Ergene Prof. Dr. Refik Soylu Doç. Dr. Kadircan Keskinbora Doç. Dr. Aşkın Yaşar Doç. Dr. Nüket Örnek Büken Doç. Dr. Ömür Elçioğlu Doç. Dr. Arın Namal Doç. Dr. Hanzade Doğan Uz. Dr. Gülsüm Önal Uz. Dr. Hakan Ertin Uz. Dr. Elif Atıcı Uz. Dr. Murat Civaner Dr. Gülten Dinç Dr. İnci Hot Dr. Mustafa Mete Mary Işın Priscilla Uz. Ahmet Aytaç KONGRE GENEL SEKRETERİ GENERAL SECRETARY OF THE CONGRESS Arş. Gör. Vet. Hek. Sezer Erer GSM:

7 ULUSLARARASI BİLİMSEL KOMİTE (Alfabetik sırayla) INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE (In Alphabetical Order) Doç. Dr. Şahin Aksoy (Türkiye) Prof. Dr. Farid Alakbarlı (Azerbaycan, Azarbaijan) Dr. Hajar A.Hajar Al-Binali (Katar-Qatar) Dr. Sharif Kaf Al-Ghazal (İngiltere, UK) Prof. Dr. Faisal Latif Alnasir (Bahreyn, Bahrain) Prof. Dr. Ayten Altıntaş (Türkiye) Prof. Dr. Berna Arda (Türkiye) Prof. Dr. Eriş Asil (Türkiye) Doç. Dr. Adnan Ataç (Türkiye) Prof. Dr. Tamer Ataoğlu (Türkiye) Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu (Türkiye) Prof. Dr. Mikail Bayram (Türkiye) Doç. Dr. Nüket Örnek Büken (Türkiye) Prof. Dr. Athanasious Diamandopoulos (Yunanistan, Greece) Prof. Dr. Ferruh Dinçer (Türkiye) Doç. Dr. Hanzade Doğan(Türkiye) Prof. Dr. Slavka Draganova (Bulgaristan, Bulgaria) Doç. Dr. Ömür Elçioğlu (Türkiye) Prof. Dr. Nermin Ersoy(Türkiye) Dr. Abdul Nasser Kaadan (Suriye, Syria) Yrd. Doç. Dr.Selim Kadıoğlu (Türkiye) Prof. Dr. Ubeydullah Kerimov (Özbekistan, Republic of Uzbekistan) Prof. Dr. Orhan Koloğlu (Türkiye) Prof. Dr. Anne Marie Moulin (Fransa, France) Doç. Dr. Arın Namal (Türkiye) Doç.Dr. Mehmet Okka (Türkiye) Prof. Dr. Zuhal Özaydın (Türkiye) Prof. Dr. Gülbin Özçelikay (Türkiye) Prof. Dr. Mostafa Ahmed Shehata (Mısır, Egypt) Prof. Dr. Sevgi Şar (Türkiye) Prof. Dr. Jean Pierre Tricot (Belçika, Belgium) Prof. Dr. İlter Uzel (Türkiye) Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman (Türkiye) Prof. Dr. Halis Yerlikaya (Türkiye) Prof. Dr. Nuran Yıldırım(Türkiye) 7

8 1. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ KONGRE KONULARI 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE CONGRESS TOPICS İslam Öncesi Türk Tıbbı Preislamic Turkish Medicine Selçuklu Türklerinde Tıp Medicine in the Seljuk Era Osmanlı Tıbbı Ottoman Medicine Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk Tıbbı Turkish Medicine During the Republic of Turkey Türk Tıbbının Batı Tıbbı İle İlişkileri Relations Between Turkish Medicine and Western Medicine Türk Tıbbının Doğu Tıbbı İle İlişkileri Relations Between Turkish Medicine and Eastern Medicine Türk Cumhuriyetlerinde Tıp Medicine in the Turkish States Türk Cumhuriyetleri Arasında Tıbbi İlişkiler Medical Relations Among Turkish States Türklerde Halk Tıbbı Folcloric Medicine in Turks 10. ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ KONGRE KONULARI 10. NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE CONGRESS TOPICS Konya da Sağlık Kurumları Health Foundations in Konya Konya da Sağlığa Hizmet Edenler Known Health Practitioners in Konya Konya da Halk Tıbbı Traditional Medicine in Konya Diğer Konular Varia 8

9 1. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ ÖN PROGRAM 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE PRELIMINARY PROGRAMME 20 Mayıs 2008 Salı May 20, 2008 Tuesday Kayıt Registration Açılış Seromonisi Opening Ceromony (Salon A Hall A) Konferans Conference Açılış Kokteyli Opening Coctail 21 Mayıs 2008 Çarşamba May 21, 2008 Wednesday Konferans Conference (Salon A Hall A) Kahve Arası Coffee Break Konferans Conference (Salon A Hall A) Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon B, C Hall B, C) Öğle Yemeği Lunch Konferans Conference (Salon A Hall A) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler (Salon B, C Hall B, C) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler (Salon A, B, C Hall A, B, C) Akşam Yemeği Dinner 22 Mayıs 2008 Perşembe May 22, 2008 Thursday Konferans Conference (Salon A Hall A) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon C Hall C) Öğle Yemeği Lunch Konferans Conference (Salon A Hall A) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon C Hall C) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon C Hall C) Akşam Yemeği Dinner 23 Mayıs 2008 Cuma May 23, 2008 Friday Konferans Conference (Salon A Hall A) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon B, C Hall B, C) Öğle Yemeği Lunch Konferans Conference (Salon A Hall A) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon B, C Hall B, C) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon B, C Hall B, C) Gala Yemeği Gala Dinner 9

10 10. ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ ÖN PROGRAM 10. NATIONAL CONGRESS ON THE HISTORY OF TURKISH MEDICINE PRELIMINARY PROGRAMME 22 Mayıs 2008 Perşembe May 22, 2008 Thursday Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon B Hall B) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon B Hall B) Öğle Yemeği Lunch Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon B Hall B) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon B Hall B) Kahve Arası Coffee Break Sözlü Bildiriler Oral Presentations (Salon B Hall B) Akşam Yemeği Dinner 24 Mayıs 2008 Cumartesi May 24, 2008 Saturday Gezi Konya nın Tarihi İlçeleri Sight Seeing Tour Historical Places of Konya Not: Gezi ücretlidir. Note: The Sight seeing tour is out of registration fee. 10

11 ÖNEMLİ TARİHLER IMPORTANT DATES Son Özet Gönderme Tarihi / Deadline for abstracts 1 Kasım/November 1, 2007 Bildirinin Kabul Tarihi / Acceptance of oral or poster papers 1 Aralık /December 1, 2007 Sözlü ve Poster Bildiri Tam Metinlerini Son Gönderme Tarihi Deadline for submission of oral or poster papers 1 Mart / March 1, 2008 BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI Her katılımcının en fazla bir sözlü ve bir poster bildirisi olabilecektir. Sözlü ve Poster Bildirileri hazırlama koşulları aşağıdadır. 1. Sözlü Bildiriler a. Özetler kelime olmalıdır. b. Sözlü bildiriler kongreden önce bildiri kitabında yayınlanacağından dolayı tam metin olarak en son 1 Mart 2008 tarihine kadar gönderilmelidir. c. Sözlü bildiriler bu duyuruda belirtilen ana konular üzerinde ve orijinal olmalı ve kaynakları bulunmalıdır. d. Sözlü bildiri en fazla 5000 kelime olmalıdır. e. Kongre kitabında basılmak üzere gönderilecek sözlü bildirilerin yazımında uyulacak kurallar şöyledir: Bildiri metninin adı, Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar adı (adları), adres ve bilgileri, İngilizce özet, Türkçe ana metin ve kaynakları içermelidir. Kaynaklar metinde numaralandırılmalı ve metin sonunda kaynaklar bölümünde metinde geçiş sırasına göre yer almalıdır. Sözlü ve Poster Bildiri metinleri Word, grafikleri Excel dosyaları halinde olmalı, 12 punto Times New Roman karakterinde ve 1 satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. f. Kongre uluslararası olduğundan bildirinin en fazla 150 kelimelik İngilizce özeti bulunmalıdır. İngilizce özeti olmayan bildiriler, kongre metin kitabına alınmayacaktır. g. Türki devletlerden katılanlar, bildirilerini Türkiye Türkçesi / İngiliz İngilizcesi ile hazırlayıp gönderebilirler. 2. Poster Bildiriler a. Posterler kongre boyunca asılı kalacaktır. b. Poster ölçüleri 70 cm genişlik X 90 cm uzunlukta olacaktır. c. Poster bildirilerin 150 kelimelik bir İngilizce özeti olacaktır. d. Poster bildiri metinlerinin yazımı da sözlü bildiriler gibidir. e. Poster bildiriler de kongreden önce kongre metin kitabına konacağından 5000 kelimelik poster bildiri metinleri 150 kelimelik İngilizce özetleri ile beraber 1 Mart 2008 tarihine kadar gönderilmelidir. Bildiri özetlerinin ve bildiri metinlerinin gönderileceği adresi: Arş. Gör. Vet. Hek. Sezer ERER Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı Bursa / Türkiye GSM:

12 INSTRUCTIONS FOR ORAL AND POSTER PRESENTATIONS Papers may be submitted in Turkish or in English. The deadline for sending oral and poster papers in Turkish or in English is March 1, Instructions for the preparation of oral or poster papers are as follows: 1. Oral Presentations a. Abstracts should have words. b. The deadline for sending oral presentations only with is March 1, 2008, because all papers will be published in the book of congress proceedings. c. Oral presentations should be on main topics and original and they should have references. d. Oral presentations should have no longer than 5000 words. e. The manuscript of a full paper should be arranged in the following order: paper s title, author s name (names), address, English abstract, English main text and references. All the papers should be typewritten under the Microsoft Word for Windows system in Times New Roman, 12 and 1 spaced. Graphics should be also prepared under the Excell programme. f. Presentations should have 150 words English abstracts. g. Members from Turkish States should write their papers in Turkish (Turkey) or in English. 2. Poster Presentations a. Poster format: 70 cm (width) X 90 cm (length). b. Posters will be displayed through out the congress. c. Poster papers should be prepared as the same as the instructions for oral presentations. They should have 5000 words with 150 words abstracts. d. Poster papers should be sent up to March 1, 2008 with , because they will be published in the congress proceedings book. The abstracts and papers should be sent: Assistant Vet. Sezer ERER Uludağ University, Faculty of Medicine, Deontology Department, Bursa / Turkey GSM:

13 GENEL BİLGİLER Kongre Tarihi ve Yeri Kongre Mayıs 2008 tarihleri arasında Konya da, Selçuk Üniversitesi Alâaddin Keykubat Kampusünde bulanan Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Kongre Adresi: Selçuk Üniversitesi Alâaddin Keykubat Kampusü Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya Tel: Web Adresi : Kongre Dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede simültane çeviri yapılacaktır. Katılım Belgesi Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara kongre boyunca kayıt masasından verilecektir. Kredilendirme Kongre, TTB STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir. Slayt ve Teknik Olanaklar Kongre süresince sunumlarda ekipman olarak barkovizyon, slayt makinesi, tepegöz ve video kullanım olanağı sağlanacaktır. Slaytlar sıra numarası verilerek, disketler sunum yapacak kişinin adı/soyadı yazılı olarak, en az iki oturum öncesinden görevlilere teslim edilmelidir. Kongre Web Adresi 13

14 GENERAL INFORMATION Congress Venue Congress will be held at Selcuk University, Alaettin Keykubat Campus, Süleyman Demirel Culture Center, in Konya, in Türkiye, during May 20 24, Congress Addresss: Selcuk University, Alâaddin Keykubat Campus, Süleyman Demirel Culture Center, Konya Tel: Web Addresss : Official Languages The official languages will be Turkish and English. Simultaneous translations will be provided. Official Certificate of Attendance Official certificate of attendance will be given to the congress delegates during congress. Guide for Presentation During the congress projection, slide, overhead projector and video will be used. Slides should be numbered and presentations should be given to the officer before session. Congress Web Site 14

15 KAYIT ÜCRETLERİ 20 Aralık 2007 öncesi 20 Aralık 2007 sonrası Günlük Kayıt Katılımcılar 100 EURO 130 EURO 30 EURO Araştırma Görevlileri 25 EURO 30 EURO 10 EURO Refakatçiler 50 EURO 65 EURO 30 EURO REGISTRATION FEES Before December After December 20, 2007 Daily Registration Congress Members 100 EURO 130 EURO 30 EURO Research Assisstants 25 EURO 30 EURO 10 EURO Accompanying persons 50 EURO 65 EURO 30 EURO KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR / REGISTRATION FEE INCLUDES Tüm Kongre Toplantıları / Attendance to Free Lectures and Scientific Meetings Açılış Kokteyli / Opening Coctail 3 Öğle Yemeği / 3 Lunches Çay, Kahve İkramları/ Tea-Coffee Breaks Kongre Kiti, Kongre Çantası ve Dokümanlar / Congress Bag and Documents Günlük Kayıt Ücretine 1 Öğle Yemeği, 2 Kahve İkramı Dahildir / One Lunch and 2 Coffee Breaks are included in the daily registration fee. NOT: Gala Yemeği ve Gezi kayıt ücretine dahil değildir. NOTE: Gala Dinner and Sight Seeing Tour are not included in Registration Fee KAYIT ÜCRETLERİ / REGISTRATION FEES YTL Hesabı Türkiye İş Bankası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şubesi 1202/304400/88395 Euro Account Türkiye İş Bankası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şubesi 1202/304400/78345 IBAN: TR

16 KONAKLAMA BİLGİLERİ / ACCOMMODATION KONYA DEDEMAN OTEL Özalan Mahallesi Selçuklu KONYA Tel: Faks / Fax: KONYA RIXOS OTEL İstanbul Yolu Selçuklu KONYA Tel: Faks / Fax: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİSAFİRHANESİ Selçuk Üniversitesi Alaettin Keykubat Kampusü KONYA Tel: / KONYA POLİSEVİ Musallabağı Mah. Telgrafçı Hamdibey Cad. Selçuklu KONYA Tel: Faks / Fax: KONYA ÖĞRETMENEVİ Şems Mah. Mahzar Babalık Sk. No:3 KONYA Tel: Faks / Fax: KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ Hastane Cad. Bereketoğlu Sk. No: 6 KONYA Tel: Faks / Fax: NOT: Konaklama için başvurular katılımcılar tarafından kişisel olarak yapılacaktır. NOTE: Requests for reservation should be made to the hotels or guest-houses by or fax. 16

17 1. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE BİLDİRİ KAYIT FORMU/REGISTRATION FORM Kongreye Katılım Şekli / Type of Paper Presentation Sözlü bildiri / Oral Poster bildiri / Poster Dinleyici BAŞVURU FORMU Adı Soyadı / Name Surname Unvanı / Title Çalıştığı Kurum / Institute Yazışma Adresi / Mailling Adres Tel Fax GSM E mail Not: Kongre dili Türkçe, İngilizce dir. Note: Congress language is Turkish and English Lütfen kayıt formunu en geç 1 Kasım 2007 tarihine kadar Türkçe, veya İngilizce özetleri ile beraber aşağıdaki kongre sekreterliğine e-posta ile gönderiniz. Bildirilerin kabul tarihi 1 Aralık 2007 olup bildiri tam metin gönderme tarihi 1 Mart 2008 dir. Deadline for sending the registration form with Turkish or English abstracts to Congress Secretary by November 1, Acceptance of oral or poster papers is: December 1, Deadline for sending oral or poster papers by is: March 1, İletişim/Contact Kongre Sekreteri/Congress Secretary Arş. Grv. Vet. Hek. Sezer Erer GSM: Adres: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, BURSA/TÜRKİYE Address: Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Deontology, BURSA TURKEY 17

18 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE BİLDİRİ KAYIT FORMU/ REGISTRATION FORM Kongreye Katılım Şekli Sözlü bildiri Poster bildiri Dinleyici BAŞVURU FORMU Adı Soyadı Unvanı Çalıştığı Kurum Yazışma Adresi Tel Faks GSM E posta Not: Kongre dili Türkçe dir. Lütfen kayıt formunu en geç 1 Kasım 2007 tarihine kadar Türkçe, veya İngilizce özetleri ile beraber aşağıdaki kongre sekreterliğine e-posta ile gönderiniz. Bildirilerin kabul tarihi 1 Aralık 2007 olup bildiri tam metin gönderme tarihi 1 Mart 2008 dir. İletişim/Contact Kongre Sekreteri/Congress Secretary Arş. Grv. Vet. Hek. Sezer Erer GSM: Adres: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, BURSA/TÜRKİYE Address: Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Deontology, BURSA TURKEY 18

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu bir arada olarak İstanbul da, 10-13 Aralık 2012 de, Türk Tıp

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 12-15 Kasım 2013 de İstanbul da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2004 yılında kurulan Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği nin dördüncü uluslararası kongresidir.

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Alfabetik sırayla / (In Alphabetical Order) Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Arın NAMAL Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 2.ULUSLARARASI TÜRK TIP

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı

Yer: Van, Rescate Otel PROGRAM VE ÖZETLER PROGRAMME AND ABSTRACTS

Yer: Van, Rescate Otel PROGRAM VE ÖZETLER PROGRAMME AND ABSTRACTS Yer: Van, Rescate Otel PROGRAM VE ÖZETLER PROGRAMME AND ABSTRACTS TÜM HAKLARI SAKLIDIR. Editörlerin izni olmadan basılamaz ve çoğaltılamaz. ÜCRETSİZDİR EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Ayşegül

Detaylı

5. BALKAN TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ 5 th BALKAN CONGRESS ON THE HISTORY& ETHICS OF MEDICINE. İSTANBUL 11 15 Ekim 2011 / October 11 15, 2011

5. BALKAN TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ 5 th BALKAN CONGRESS ON THE HISTORY& ETHICS OF MEDICINE. İSTANBUL 11 15 Ekim 2011 / October 11 15, 2011 5. BALKAN TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ 5 th BALKAN CONGRESS ON THE HISTORY& ETHICS OF MEDICINE İSTANBUL 11 15 Ekim 2011 / October 11 15, 2011 Balkan Association for the History & Philosophy of Medicine

Detaylı

1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU

1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU 1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU 4 th INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM, EXHIBITION AND BROKERAGE EVENT IV. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU, SERGİ VE PROJE PAZARI (IPC 2015) 7-9 MAY

Detaylı

ÇEŞME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL

ÇEŞME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL 1 ST ANNOUNCEMENT - 1. DUYURU INTERNATIONAL CLEANING AND PERSONEL CARE PRODUCTS AND PRODUCTION TECHNOLOGIES SYMPOSIUM AND EXHIBITION ULUSLARARASI TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

The Journal of Academic Geriatrics

The Journal of Academic Geriatrics Akademik Geriatri Cilt Volume Sayı Issue Haziran June6 22014 Akademik Geriatri Derneğinin yayın organıdır. Official Journal of the Academic Geriatrics Society Sahibi/Owner Bilimsel Tıp Yayınevi adına Osman

Detaylı

Turkish Archives of Otolaryngology

Turkish Archives of Otolaryngology ISSN 0304-4793 Volume / Cilt 51 ~ Issue / Sayı 2 ~ June ~ Haziran 2013 TURKISH OTORHINOLARYNGOLOGY Official journal of the Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society Türk Kulak Burun Boğaz

Detaylı

TÜRKİYE 2. MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRKİYE 2. MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ TÜRKİYE 2. MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ TMMOB Maden - Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubelerinin işbirliği ile düzenlenen sempozyumun amacı, ülkemizde çeşitli sektörlerde kullanılmakta olan

Detaylı

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013 ULUSLARARASIENERJİKONGRESİ INTERNATIONALENERGYCONGRESS 24-25 EKİM, 24-25 OCTOBER ATO ULUSLARARASI KONGRE SARAYI - ATO CONGRESIUM INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE sponsorluk dosyası sponsorship

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık. ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ Türk Nöroloji Dergisi Turkish Journal of Neurology Cilt-Volume: 20 Özel Sayı-Supplement:

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

Turkish Archives of Otorhinolaryngology

Turkish Archives of Otorhinolaryngology ISSN 2149-3987 Volume / Cilt 53 ~ Issue / Sayı 1 ~ March / Mart 2015 HEAD AND NECK SURGERY SOCIETY 1930 Official Journal of the Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society Türk Kulak Burun

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION Organizer / Düzenleyici SOCIETY OF PETROLEUM GEOPHYSICISTS EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION 29 March - 1 Aprıl 2015, Susesi Luxury Resort, Belek-Antalya / Turkey

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ www.tjn.org.tr Cilt Sayı Mart Volume 21 Issue 1 March 2015 (Sayfa/Page 37,38) Derleme/Review Multipl skleroz

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION Organizer / Düzenleyici SOCIETY OF PETROLEUM GEOPHYSICISTS EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION 29 March - 1 Aprıl 2015, Susesi Luxury Resort, Belek-Antalya / Turkey

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X FLORA Cilt/Volume 19 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2014 Sayfa/Page 105-144 CİLT/VOLUME 19 SAYI/ISSUE 3 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 İŞBİRLİĞİYLE

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations Silopi de Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii in Silopi Kader Yıldız ve ark.; Kırıkkale, Türkiye

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 Yenidoğan döneminde sürfaktan kullanımı The use of surfactant in the neonatal period Nilgün Kültürsay ve ark., İzmir, Türkiye

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles

Özgün Araştırmalar / Original Articles ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 12 Sayı 1 Mart 2011 Volume 12 Issue 1 March 2011

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

VOLUME:4 ISSUE:1 APRIL 2014

VOLUME:4 ISSUE:1 APRIL 2014 JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE Derleme / Review Patellofemoral Arthrosis Patellofemoral Artroz Barış Yılmaz et al.; İstanbul, Turkey Özgün Araştırmalar / Original Investigations Tip 1 Timpanoplastilerde

Detaylı