THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal. Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal. Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir"

Transkript

1 Editör Dr. Habib Emre THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir Editör Yardımcıları Dr. Hüseyin Beğenik Dr. Aydın Bora Dr. Mustafa İzmirli ISSN: Online ISSN: Yayın Kurulu Dr. Ragıp Balahoroğlu Dr. Salim Bilici Dr. Hakan Çankaya Dr. Murat Doğan Dr. Ramazan Esen Dr. Fatih Garça Dr. Savaş Güner Dr. Dağhan Işık Dr. İsmail Katı Dr. Nejmi Kıymaz Dr. Halil Özkol Dr. Erdal Peker Dr. Yasemin Soyoral Dil Editörü Dr. Alpaslan Yavuz CİLT 12 SAYI 1 NİSAN 2014 Sahibi Tıp Araştırmaları Derneği Yazışma Adresi Tıp Araştırmaları Dergisi Van Tıp Araştırmaları Derneği tarafından 4 ayda bir yayınlanır.

2 Tıp Araştırmaları Dergisi (ISSN: , Online ISSN: ), Tıp Araştırmaları Derneği tarafından yılda 3 sayı olarak ve 4 ayda bir yayınlanır. Yayın tarihleri her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarıdır. Yayın hayatına ilk sayısını Nisan 2003 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Genel tıp alanında yayınlanan Tıp Araştırmaları Dergisi nde Türkçe veya İngilizce temel ve klinik araştırma, derleme, olgu bildirisi, editöre mektup ve tıp dünyasından haberler türünden yazılar yayınlanır. Dergimize gönderilen makaleler dergimizin danışmanları tarafından değerlendirilir. Makalelerde anlam ve yazım bakımından gerekli görülen düzeltmeler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayın aşamasına gelir. Yayın için gönderilen makalelerin her türlü yayın hakkı, gerekli inceleme aşamalarından geçerek makale kabul edildikten sonra Tıp Araştırmaları Dergisi nin olur. Makalelerin daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Etik sorumluluk: Yazıların arastırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, arastırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde: klinik arastırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalısma için onay aldıklarını ve çalısmaya katılmıs kisilerden veya bu kisilerin vasilerinden bilgilendirilmis onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalısmalarda ise, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalısmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan basvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez. Web sayfası: Dergimizde yayınlanan makaleler dergimizin web sayfasında da yayınlanmaktadır. Dergimizin web sayfası adresi: dir. Buradan dergimizde yayınlanmış makalelerin tam metni ücretsiz olarak elde edilebilir. Yazışma adresi ve makalelerin gönderilmesi: Makaleler yalnızca online olarak adresinden Yayın Hakkı Devir Formu ile birlikte elektronik ortamda gönderilmelidir. Yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez. Copyright: Bütün yayın hakları saklıdır. Tıp Araştırmaları Dergisi nde yayınlanan bütün makalelerin yayın hakkı Tıp Araştırmaları Dergisi ne aittir. Makalelerin tamamı yada bir bölümü izinsiz çoğaltılamaz. Aksi davranışlar ilgili kanunlarca cezai sorumluluk gerektirir. Ancak kaynak göstererek yayınlanabilir.

3 YAZARLAR İÇİN Tıp Araştırmaları Dergisi (Basılı ISSN: , Online ISSN: ), Tıp Araştırmaları Derneği nin bilimsel içerikli süreli yayın organıdır ve yılda 3 sayı olarak 4 ayda bir yayınlanır. Yayın tarihleri her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarıdır. Dergimiz yayın hayatına ilk sayısını Nisan 2003 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Tıp Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmektedir. Genel tıp alanında yayınlanan Tıp Araştırmaları Dergisi'nde Türkçe veya İngilizce temel ve klinik araştırmalar, derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu ve editöre mektuplar yayınlanır. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm yazılar önyargısız hakemlik sürecinden geçerek yayına kabul edilmektedir. Ancak editörler ve editörler kurulunun kurallara uygun olmayan yazıları reddetme veya doğrudan düzeltme amaçlı geri gönderme hakkı vardır. Yayın için gönderilen yazıların her türlü yayın hakkı, yazılar gerekli inceleme aşamalarından geçerek kabul edildikten sonra Tıp Araştırmaları Dergisi'nin olur. Yazılarda anlam ve yazım bakımından gerekli görülen düzeltmeler editörler veya danışmanlar tarafından yapılabilir. Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için ilgili uluslararası anlaşmalara uygun (Helsinki Declaration of 1975, revised 2002-http://www.vma.net/e/policy/b3.html Guide for the care and use of laboratory animalswww.nap.edu/catolog/5140.html) etik komisyon raporu gerekmektedir. Yazıların bilimsel ve hukuksal boyutu ile etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalelerin formatı Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/) kurallarına göre düzenlenmelidir. Dergiye gönderilen tüm yazılar için aşağıdaki kurallar geçerlidir. 1. Dergiye gönderilmiş olan yazıların başka bir dergide yayınlanmamış olması veya yayın aşamasında olmaması gerekmektedir. 2. Yazılar gönderilirken tüm yazarlar telif hakkı devri formunu imzalayacaklardır. Yazının kabul aşamasından sonra yazarlarda ve sıralarında değişiklik yapılamaz ve yazı ile ilgili tüm haklar derginin sahibi olan Tıp Araştırmaları Derneği ne geçer. 3. Yazar, yazının tamamen aynısı olmamak kaydıyla değiştirilmiş halini orijinal yazıyı referans göstererek başka bir dergide yayınlayabilir. 4. Diğer kişiler yazının metin olan bazı bölümlerinden kısa alıntılar yapabilirler ancak uzun alıntı, tablo ve şekillerin kullanılması için editörden izin alınmalıdır. 5. Yazılar kısmi de olsa daha önce tez veya bildiri özeti olarak sunulmuş ise bu teşekkür ve bilgilendirme kısmında belirtilmelidir. 6. Yazıların etik kurallar dahilinde yazılmış olmasından yazarlar sorumludur. Araştırma öncesi alınan etik kurul onayları ve varsa bilgilendirilmiş onam alındığına dair bilgiler yazıların gereç ve yöntem kısmında yer almalıdır. Herhangi bir etik kural ihlalinde yazının kaldırılma hakkı dergiye aittir. 7. Araştırmaya yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı, proje destekleri, burslar, vs. teşekkür ve bilgilendirme kısmında belirtilmelidir. 8. Yazarların makaleleriyle ilgili çıkar çatışması ve maddi destekleri var ise, bu durum teşekkür ve bilgilendirme kısmında belirtilmelidir.

4 9. Makaleler yalnızca online olarak adresinden Yayın Hakkı Devir Formu ile birlikte elektronik ortamda gönderilmelidir. Yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez. Telif Hakkı Devri: Yazılardaki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğundan tümüyle yazarlar sorumludur. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazım Kuralları Yazılar word for windows programında iki satır aralıklı ve 12 punto Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt ve her iki yanında 2,5 cm boşluk yer almalıdır. Başlık, özet, tablo başlık, şekil açıklama ve cümle başlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Metin kısmında kısaltma ilk geçen yerde parantez içerisinde belirtildikten sonra metin genelinde kullanılabilir. Metin içerisinde dokuza kadar olan tam sayılar, yazı şeklinde yazılmalıdır. Araştırma makalesi: Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır 1. Kapak Sayfası: Mutlaka aşağıdaki bilgileri içermelidir. a. Yazının kategorisi: Araştırma Yazısı, Olgu Bildirisi, Derleme, Editöre Mektup, Resimlerle bir konu. b. Türkçe başlık (ayrıca yazıyı tanımlayan 30 karakteri aşmayan Türkçe kısa başlık). c. İngilizce başlık (İngilizce yazılmış makalelerde yazıyı tanımlayan 30 karakteri aşmayan İngilizce kısa başlık). d. Yazar açık isimleri, ünvanları, kurumları, çalışma ve yayındaki görevleri (örneğin, hipotezin oluşturulması, yazının yazılması, istatistiksel analiz, vs.). e. Yazışma adresi: İletişim kurulacak yazar ve adresi (telefon, e-posta dahil). f. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir. 2. Özet: Türkçe ve İngilizce özetler araştırma makalelerinde şu düzene göre hazırlanmalıdır 1. Amaç, 2. Gereç ve yöntem, 3. Bulgular, 4. Sonuç. (İngilizce: 1. Objective, 2. Methods, 3. Results, 4. Conclusıon). 3. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 6 kelime ve uluslar arası MeSH (Medical Subject Headings) (http://www.nlm.nih.gov./mesh/mbrowser.html) kısaltmalarına uygun olmalıdır. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir. 4. Metin: Giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümü çok uzun genel bilgiler içermemeli son kısmında amaç(lar) veya hipotez mutlaka belirtilmelidir. Gereç ve yöntem kısmında çalışma planı ve istatistiksel analiz yer almalıdır. Bulgular kısmında tablo ve şekillerde yer almayan bulgular metin olarak yer almalı, tablo ve şekillerde yer alan bulgular için ilgili tablo ve şekillere atıf yapılmalıdır. Bulgular ve tartışma kısımlarına yazının anlaşılmasını kolaylaştırmak için alt başlıklar konulabilir. Sonuç bölümünde bir-iki cümle ile yazının ana sonucu belirtilmelidir. Metinde yapılan kısaltmalarda ayıraçtan sonra kısaltmanın okunuşuna göre devam edilmelidir (örneğin, multipl skleroz için: MS'nin, MS'un değil). Türkçesi de bulunan ve yaygın olarak kullanılan terimlerde yabancı kelime kullanılmamalıdır (örneğin, BT yerine CT kullanılmamalı). Metinde geçen anatomik oluşum, hastalık ve sendrom adları da, özel isimler bulunmadıkça, Türkçe okunuşlarına göre yazılmalıdır (örneğin, corpus callosum yerine korpus kallozum). Yazılarda SI (Systeme International) birimleri kullanılmalıdır. Ayrıca cc yerine ml tercih edilmelidir. Birimlerden sonra nokta (mg. /kg., ml. gibi) konulmamalıdır. Metin içinde yazıdaki bütün tablo, resim, çizim ve grafiklere atıfta bulunulmalıdır. Yazının sayfaları giriş sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. 5. Tablolar: Yazıda belirtilen sıraya göre metnin sonunda, kaynaklardan sonra yer almalı ve başlıkları olmalıdır. Tablo başlığında kısaltma kullanılmamalı ancak tabloda kısaltma var ise tablo altında dip not olarak açıklaması verilmelidir. Tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Tablolarda bulguların nasıl ifade edildiği (örneğin,

5 ortalama ± standart sapma veya ortanca ve çeyrekler arası aralık) ve ölçümlerin birimleri belirtilmelidir. Her tablo ayrı bir sayfada yer almalı ve tablo sayıları arabik sayılar ile ifade edilmelidir. 6. Şekiller: Yazıda belirtilen sıraya göre yer almalı, şekil sayıları arabik sayılarla ifade edilmelidir. Şekiller grafik, resim veya fotoğraf olarak ayrı ayrı imaj dosyası (jpg veya gif) olarak gönderilmelidir. Şekil üzerinde şekil sayısı yer almalıdır. Şekillerde kullanılan kısaltmalar şekil alt yazılarında belirtilmelidir. 7. Şekil altyazıları: Açıklayıcı bir şekilde şekil altlarında değil metin kısmının en sonunda yani tablolardan sonra verilmelidir. Ayrı sayfalara yazılmalarına gerek olmayıp, ardı ardına yazılabilirler. Kısaltma kullanılmamalıdır. 8. Kaynaklar: Henüz yayınlanmamış veriler ve çalışmalar kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. Kaynaklar metinde geçiş sırası esas alınarak sıralanmalı, her kaynak metinde parantez içinde ve Arabik rakamlarla belirtilmelidir. Metin içinde atıf yapılan yazarların hemen yanında kaynak gösterilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları ardarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (,) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Dergi isimlerinin kısaltmaları Index Medicus taki stile uygun olarak yapılır. (www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html). Kaynaklarda, yazar sayısının altı veya daha az olması durumunda tüm yazarların isimleri (soyisim, isim baş harfi) yazılmalıdır. Yazar sayısının yedi ve daha fazla olması durumunda ise ilk üç yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe makalelerde ve ark., İngilizce makalelerde ise et al. eklenmelidir. Yazar isimlerinden sonra kaynak gösterilen yazının tam başlığı, dergi isminin kısaltması, yıl, cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Dergi için örnek: - Chao KS, Ozyigit G, Tran BN, Cengiz M, Dempsey JF, Low DA. Patterns of failure in patients receiving definitive and postoperative IMRT for head-and-neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003; 55: Kitap veya kitap bölümü için bölümün yazarları, bölüm başlığı, kitap editörleri, kitap başlığı, baskı sayısı, yayınevi, yıl, sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlı kitap için örnek: - Watanabe M, Takeda S, Ikeuchi H. Atlas of arthroscopy. 2nd ed. Tokyo: Igaku Shoin, 1969; Kitap bölümü için örnek: - Hull RD, Hirsh J. Comparative value of tests for the diagnosis of venous thrombosis. In: Bernstein EF, ed. Noninvasive diagnostic techniquesin vascular disease. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1985; Teşekkür ve bilgilendirme Derleme: Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 1. Kapak sayfası: (bakınız araştırma makalesi) 2. Özet: Türkçe ve İngilizce özetlerde araştırma makalesinde olduğu gibi alt başlıklara gerek yoktur. 3. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler: (bakınız araştırma makalesi) 4. Metin: Uygun alt başlıklar olmalıdır. Sonuç bölümünde 1-2 cümle ile yazının ana ifadesi belirtilmelidir. 5. Tablolar, şekiller ve şekil altyazıları: (Bakınız araştırma makalesi) 6. Kaynaklar: (Bakınız araştırma makalesi) 7. Teşekkür ve bilgilendirme Olgu raporu: Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 1. Kapak sayfası: (bakınız araştırma makalesi) 2. Özet: Türkçe ve İngilizce özetlerde araştırma makalesinde olduğu gibi alt başlıklara gerek yoktur.

6 3. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler: (bakınız araştırma makalesi) 4. Metin: Giriş, olgu(lar), tartışma ve sonuç kısımlarından oluşmalıdır. Olgu serisi, varsa olgular numaralandırılarak (Olgu 1) yazılmalıdır. 5. Tablolar, şekiller ve şekil altyazıları: (Bakınız araştırma makalesi) 6. Kaynaklar: (Bakınız araştırma makalesi) 7. Teşekkür ve bilgilendirme Editör görüşü: Yayına kabul edilen araştırma makalesi ile ilgili editörlerin belirlediği bir yazarın yazdığı kısa yazıdır. Alt başlıklar olabilir ancak özet kısmına gerek yoktur. Sadece metin kısmından oluşur. Tablo ve şekil yer almaz. Editöre mektup: Yayınlanan bir yazıya yönelik yazının web sayfasında pdf dosyası olarak yayınlanmasından sonraki 2 ay içerisinde gönderilmiş mektuplar uygun görüldükleri takdirde kabul edilecek ve yazının yayınlandığı sayıdan hemen sonraki veya bir sonraki sayıda yazarın yanıtı ile birlikte yayınlanacaktır. Yazıya yönelik mektup ve yazarın yanıtı aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 1. Kapak sayfası: (bakınız araştırma makalesi) 2. Özet: Türkçe ve İngilizce özetlerde araştırma makalesinde olduğu gibi alt başlıklara gerek yoktur. 3. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler: (bakınız araştırma makalesi) 4. Metin: Editör e ifadesi ile başlayıp metin yazılacak. En fazla bir tablo veya bir şekil içerebilir. 5. Tablolar, şekiller ve şekil altyazıları: (Bakınız araştırma makalesi) 6. Kaynaklar: (Bakınız araştırma makalesi) 7. Teşekkür ve bilgilendirme Son kontrol 1. Yayın Hakkı Devir Formu gereğince doldurulmuş. 2. Yazının kategorisi ön sayfada başlığın üstünde belirtilmiş. 3. Yazarların isimleri ve kurumları açık olarak, yazışma adresi bilgileri tam olarak yazılmış. 3. Özet yazı kategorisine uygun yazılmış, İngilizce özetin başlığı var. 4. Kaynaklar kurallara uygun. 5. Tablolarda başlıklar yazılmış ve bütün kısaltmalar altta açıklanmış. 6. Şekil-Resim başlıkları ve açıklamaları yazılmış. Telif Hakkı Tıp Araştırmaları Dergisi. Design & Coding: Vizyoner

7 DANIŞMANLAR KURULU Dr. Ali Acar (Selçuk Üniversitesi) Dr. Dilara İçağasıoğlu (Cumhuriyet'Üniversitesi) Dr. Hayrettin Akdeniz (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Oktay İmecik (Selçuk Üniversitesi) Dr. Necmettin Akdeniz (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Atila İlhan (Fatih Üniversitesi) Dr. Ömer Akyol (Hacettepe Üniversitesi) MD. Yi Li (Harvard University, USA) Dr. Halil Arslan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Mehmet Kanter (Trakya Üniversitesi) Dr. Bekir Atik (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Metin Karakök (Gaziantep Üniversitesi) Dr. Abdullah Aydın (Gaziantep Üniversitesi) Dr. Binnur Karayalçın (Akdeniz Üniversitesi) Dr. Talantbek Batıraliev (Konukoğlu Hastanesi) Dr. Hakan Karpuz (İstanbul Üniversitesi) Dr. Ece Böber (Dokuz Eylül Üniversitesi) Dr. Hakan Kaya (Süleyman Demirel Üniversitesi) Dr. Yaşar Cesur (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Çetin Refik Kayaoğlu (Atatürk Üniversitesi) MD. Carmen Chan (Harvard University, USA) Dr. Muzaffer Kırış (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Bilge Çakır (Trakya Üniversitesi) Dr. Burhan Köseoğlu (Fatih Üniversitesi) Dr. Hüseyin Çaksen (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Ömer Kurtipek (Gazi Üniversitesi) Dr. Hakan Çankaya (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Selim Kurtoğlu (Erciyes Üniversitesi) Dr. Adnan Çinal (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. A.Faik Öner (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Mehmet Çolakoğlu (Selçuk Üniversitesi) Dr. Bülent Özbay (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Ahmet Demirok (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Faruk Özer (Selçuk Üniversitesi) Dr. Pekcan Demiröz (Ankara Eğ. ve Araş. Hastanesi) Dr. Fehmi Özgüner (Süleyman Demirel Üniversitesi) Dr. İmdat Dilek (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Haluk Savaş (Gaziantep Üniversitesi) Dr. Ekrem Doğan (Sütçü İmam Üniversitesi) Dr. M. Şükrü Sever (İstanbul Üniversitesi) Dr. A.Candan Durak (Erciyes Üniversitesi) Dr. Mehmet Şahin (Süleyman Demirel Üniversitesi) Dr. Ş.Aydın Düzgün (Bursa Yüksek İhtisas Hast.) Dr. Ramazan Şekeroğlu (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Teoman Erdem (Atatürk Üniversitesi) Dr. Mehmet Tarakçıoğlu (Gaziantep Üniversitesi) Dr. Ekrem Erek (İstanbul Üniversitesi) Dr. Mansur Tatlı (Fatih Üniversitesi) Dr. Vildan Ertekin (Atatürk Üniversitesi) Dr. Oğuz Tekin (Fatih Üniversitesi) Dr. M.Fikret Ergüngör (Ankara Numune Hastanesi) Dr. Mustafa Tercan (İst.Haydarpaşa Numune Hast.) Dr. Mustafa Erkan (İstanbul Üniversitesi) Dr. Nihat Tosun (Ankara Atatürk Eğitim ve Araş Hst) Dr. Reha Erkoç (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Cemal Tuncer (Sütçü İmam Üniversitesi) Dr. Beyhan Eryonucu (Fatih Üniversitesi) Dr. Hamdi Tutkun (Sema Hastanesi) Dr. Ömer Etlik (Sema Hastanesi) Dr. Mustafa Tüz (Süleyman Demirel Üniversitesi) Dr. Ahmet Gül (İstanbul Üniversitesi) Dr: Serdar Uğraş (Ankara Atatürk Eğitim ve Araş Hst) Dr. Recai Gürbüz (Selçuk Üniversitesi) Dr. Abdurrahman Üner (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Bülent Gürler (Sema Hastanesi) Dr. Kürşat Uzun (Selçuk Üniversitesi) Dr. Nesrin Gürsan (Atatürk Üniversitesi) Dr. Çağatay Üstün (Ege Üniversitesi) Dr. A.Okan Gürsel (B. Dr.Sadi Konuk Eğ. Araş. Hast.) Dr. Özkan Ünal (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Dr. Hasan Herken (Pamukkale Üniversitesi) Dr. Kazım Üzüm (Erciyes Üniversitesi) Dr. Hasan Irmak (Ankara Hastanesi) Dr. Cengiz Yakmcı (İnönü Üniversitesi) Dr. Recep Işık (Dicle Üniversitesi) Dr. Zeki Yıldırım (İnönü Üniversitesi)

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk YAZARLARA BİLGİLER Beslenme ve Diyet Dergisi, Türkiye Diyetisyenler Derneği nin yayın organıdır ve Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez yayınlanır. Dergi, Beslenme ve Diyetetik alanındaki orijinal

Detaylı

Türk öroloji Dergisi Yazım Kuralları

Türk öroloji Dergisi Yazım Kuralları Türk öroloji Dergisi Yazım Kuralları Türk öroloji Dergisi, Türk öroloji Derneği nin süreli yayını olup üç ayda bir olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve Đngilizcedir.

Detaylı

TÜRK Ç HASTALIKLARI UZMANLIK DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

TÜRK Ç HASTALIKLARI UZMANLIK DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK Ç HASTALIKLARI UZMANLIK DERNE N N YAYIN ORGANIDIR cilt volume 20 say issue 1 y l 2013 year ISSN 1300-9338 Üç ayda bir yay mlan r ED TÖR Prof. Dr. fiükrü PALANDUZ ED TÖR YARDIMCILARI Prof. Dr. Birol

Detaylı

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE TRANSPLANTASYON DERGİSİ ISTANBUL BILIM UNIVERSITY FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF TRANSPLANTATION

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE TRANSPLANTASYON DERGİSİ ISTANBUL BILIM UNIVERSITY FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF TRANSPLANTATION İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE TRANSPLANTASYON DERGİSİ ISTANBUL BILIM UNIVERSITY FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF TRANSPLANTATION AMAÇ VE KAPSAM İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

YAZARLARA BİLGİLER Kapsam ve Genel Bilgi

YAZARLARA BİLGİLER Kapsam ve Genel Bilgi YAZARLARA BİLGİLER Kapsam ve Genel Bilgi Türk Biyokimya Dergisi (TBD) Türk Biyokimya Derneği nin yayın organıdır. Elektronik olarak üç ayda bir yayınlanır. Dergi kapsamında biyokimya, klinik biyokimya,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi*

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X FLORA Cilt/Volume 19 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2014 Sayfa/Page 105-144 CİLT/VOLUME 19 SAYI/ISSUE 3 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 İŞBİRLİĞİYLE

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles

Özgün Araştırmalar / Original Articles ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 12 Sayı 1 Mart 2011 Volume 12 Issue 1 March 2011

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık. ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ Türk Nöroloji Dergisi Turkish Journal of Neurology Cilt-Volume: 20 Özel Sayı-Supplement:

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ 2013 2 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Cengiz CEYLAN Arş. Gör. Enes ERYILMAZ Katkıda Bulunanlar Yrd. Doç. Dr. Sezin İBA

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 İÇİNDEKİLER 1. TEZİ OLUŞTURAN BÖLÜMLER...1 1.1 ÖN SAYFALAR...1 1.2 ASILYAZIM METNİ...2 1.3 ARKA SAYFALAR...2 2. TEZ

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

The Journal of Academic Geriatrics

The Journal of Academic Geriatrics Akademik Geriatri Cilt Volume Sayı Issue Haziran June6 22014 Akademik Geriatri Derneğinin yayın organıdır. Official Journal of the Academic Geriatrics Society Sahibi/Owner Bilimsel Tıp Yayınevi adına Osman

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı