Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan"

Transkript

1 Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan Marianna Györkös Başdanışman Dış İlişkiler Ofisi AB Dairesi Macaristan Ulusal Meclisi

2 Sunum Planı I. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün tarihine genel bakış II. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün Özellikleri III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları

3 I. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün tarihine genel bakış Rejimin değişmesinden önce sivil toplumun durumu den sonra sivil gelenekler rafa kaldırıldı lere kadar sivil toplum sektörü gerçekten ortada yoktu 1980 lerin ikinci yarısında tek partili siyasi sistem içerisinde korporatif model öne çıktı : demokrasiden önce çok partili siyasi sistem oluşturuldu : Siyasi yuvarlak masa görüşmeleri başladı - Siyasi partiler güçlenip öne çıkmaya başladı

4 I. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün tarihine genel bakış Demokratik kurumların birleştirilmesi 1989: Macaristan da sivil toplumun yeniden doğuşu ve gerçek anlamda güçlenmesi Aşağıdakileri gerçekleştirmek için sivil toplumun çok önemli ihtiyaçları bulunmaktaydı: - Vatandaşların çıkarları ve isteklerinin parlamentodan bağımsız olarak sistematik bir şekilde temsil edilmesi - Hükümetin, parlamentonun, yerel idarelerin, vs. faaliyetleri üzerinde etkin bir denetim uygulanması Bu dönemde: STK larınsayısında hızlı bir artış gözlemlendi

5 II. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün Özellikleri Genel özellikler: kurumsallaşma iç organizasyon yapısı hükümetten bağımsızlık kendi kendini temsil edebilme kendi kendini yönetme kâr yasağı gönüllülük Siyasi ya da dini amaçlarla kurulmuş kuruluşlar klasik anlamda sivil toplum kuruluşları DEĞİLLERDİR!

6 II. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün Özellikleri Macaristan da bu kriterlere uyan ve mahkeme nezdinde kayıtlı civarında farklı kuruluş bulunmaktadır. Bunların yaklaşık inin faal olduğu düşünülmektedir. Bu kuruluşlar: amaç ve hedeflerini kendileri belirleyen kuruluşlar, hizmet sağlayan ya da bağış toplayan ve dağıtan kuruluşlar, lobi kuruluşları, bunların müttefikleri ve şemsiye kuruluşları olabilir.

7 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Macaristan daki STK ların yasal arka planıyla ilgili genel bilgiler Anayasanın ilgili maddeleri Mevzuata ilişkin 1987 tarihli ve XI sayılı yasa Kişisel Verilerin Korunması ve kamu yararına bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin 1992 tarihli ve LXIII sayılı kanun Vergi mükellefinin talimatı doğrultusunda kişisel gelir vergisinin belirli bir kısmının kullanımına ilişkin 1996 tarihli ve CXXVI sayılı kanun Sivil toplum kuruluşları ve vakıfların kaydedilmesine dair hükümlerin değiştirilmesine ilişkin 2001 tarihli ve CVI sayılı kanun Ulusal Sivil Toplum Fonu na ilişkin 2003 tarihli ve L sayılı yasa Elektronik bilgi özgürlüğüne ilişkin 2005 tarihli ve XC sayılı yasa Lobicilik faaliyetlerine ilişkin XLIX sayılı yasa

8 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Anayasanın ilgili maddelerinden alıntılar Madde 61. (1) Macaristan Cumhuriyeti nde herkesin kendi görüşlerini özgürce ifade etme ve dahası kamu yararına bilgilere erişme ve bu bilgileri dağıtma hakkı vardır. (3) Halkın kamu yararına bilgilere erişimine ilişkin kanunun ve basın özgürlüğüne ilişkin kanunun kabul edilmesi için mevcut milletvekillerinin üçte ikisinin oyuna dayalı oy çokluğu gereklidir. Madde 62. (1) Macaristan Cumhuriyeti barışçıl amaçlarla toplanma hakkını tanır ve bu hakkın özgürce kullanılmasını temin eder. Madde 63. (1) Macaristan Cumhuriyeti ndeki herkesin, toplanma hakkına dayanarak, amaçları kanunlarca yasaklanmamış kuruluşlar kurma ve bu kuruluşlara katılma hakkı vardır. (2) Siyasi amaç güden silahlı kuruluşların kurulmasına toplanma hakkı temelinde izin verilmez. (3) Toplanma hakkına ilişkin kanunun ve siyasi partilerin mali yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin kanunun kabul edilmesi için mevcut milletvekillerinin üçte ikisinin oyuna dayalı oy çokluğu gereklidir. Madde 64. Macaristan Cumhuriyeti nde herkesin ilgili kamu kurumuna bireysel olarak ya da başkalarıyla birlikte yazılı dilekçeler ya da şikayetler sunma hakkı vardır.

9 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Mevzuat Kanununun ilgili maddeleri: Vatandaşlar doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kendi yaşamlarıyla ilgili yasaların hazırlanması sürecinde yer alırlar. Büyük önemi haiz yasalar söz konusu olduğunda, sorumlu Bakan ulusal makamların, STK ların ve ilgili lobi gruplarının katılımıyla bir yasa hazırlama komisyonu kurabilir. STK lar ve lobi grupları, Hükümete sunulan yasa tasarılarıyla ilgili görüşlerini belirtebilir. Sivil toplum kuruluşları ve lobi grupları, temsil ettikleri ya da savundukları sosyal ilişkiler ya da çıkarlarla ilgili yasaların hazırlanmasında mutlaka yer almalıdır. Bir STK ya da lobi grubu bir yasanın Hükümete sunulması sürecini başlatırsa, Meclis Başkanı ve ilgili Daimi Komisyon bu durumla ilgili olarak mutlaka bilgilendirilmelidir.

10 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Sivil toplum kuruluşlarının mali kaynakları: 1996 tarihli ve 126 sayılı yasa sözde % 1 yasası: Bu yasa, vergi mükelleflerinin kendilerine ait vergilerin % 1 ini iki kez belirlemesine olanak tanır. Buna göre, vergi mükellefi vergisinin % 1 ini bir kiliseye ya da hükümetin öncelikli bir faaliyetine, % 1 ini de kayıtlı bir sivil toplum kuruluşuna bırakabilir. Bununla birlikte, istatistikler vergi mükelleflerinin sadece yarısından azının bu olanaktan faydalandığını göstermektedir: 2002 yılında sivil toplum kuruluşlarına aktarılabilecek 11 milyar HUF nin (Macar Forinti) yalnızca 5.2 milyar HUF si faydalanıcılara verilmiştir. Bu durum, 2003 yılında Hükümetin Sivil Toplum Stratejisi nin bir parçası olarak Ulusal Sivil Toplum Fonu nun kurulmasına neden olmuştur.

11 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Hükümet; Hükümetin 2003 yılında kabul edilen Sivil Toplum Stratejisi nin ilkeleri STK ların bağımsızlığına saygı duyar ve STK denetimini doğal ve gerekli görür. STK ları sosyal diyalogun ve çıkar uzlaşısının ayrılmaz bir parçası olarak görür. açık mevzuat temelinde STK ların yasaların hazırlanması sürecine katılım olanağına sahip olmalarını sağlar. STK ların faaliyet göstermesine ilişkin yasal çerçeveyi oluşturur. STK ların faaliyet göstermesi için gereken mali kaynakların yaratılması sürecine katılır. STK ların yerel ve bölgesel kalkınmada etkin rol oynamasını sağlayacak mevzuatı hazırlar. Macar STK larının Avrupa ve uluslararası sivil toplum ağlarına entegrasyonunu teşvik eder. tutarlı bir kamu politikası yaklaşımının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini teşvik eder.

12 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Hükümetin Sivil Toplum Stratejisi nin bir parçası olarak Ulusal Sivil Toplum Fonu (2003 tarihli ve 50 sayılı yasa) Amacı: Macaristan daki kayıtlı sivil toplum kuruluşlarının faaliyet giderlerinin merkezi bütçeden karşılanmasını yasal olarak teminat altına almak Sivil Toplum Fonu nun faydalanıcıları: a) Teklif davetinin ya da diğer ortak ilkelerin belirlendiği günden bir yıl önce mahkemece kayda geçirilmiş ve faaliyetlerini tüzükleri doğrultusunda yürüten sivil toplum kuruluşları (partiler, işçi ve işveren sendikaları ve federasyonları, sigorta birlikleri, kiliseler hariç); b) Teklif davetinin ya da diğer ortak ilkelerin belirlendiği günden bir yıl önce mahkemece kayda geçirilmiş ve faaliyetlerini kuruluş senetleri doğrultusunda yürüten vakıflar (kamu vakıfları hariç).

13 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Sivil Toplum Fonu nun teşkilat yapısı Sivil Toplum Fonu nun başlıca iki organı Fon Konseyi ve bölgesel ve/veya mesleki temelde organize olmuş Kurullardır. Fon Konseyi, sivil toplum kuruluşları söz konusu olduğundaki Kurul gibi idari organ olarak görev yapan üst düzey kurumdur. Yasaya göre, Konsey, Fon un faaliyeti için gerekli temel kurallar, Fon dan alınan desteğin ilkeleri, Fon un bir kuruluşa bir yılda verebileceği azami meblağ, kaynakların Kurullar arasında paylaşılması ve kanunla kendisine verilen diğer görevler hakkında karar alır. Kurullar; Fon un, sivil toplum sektörünün bölgesel ve mesleki kriterlerine dayanan, faaliyete yönelik ve karar alma organlarıdır. Yasaya göre, Kurullar faydalanıcıların desteği, teklif davetleri ve Konsey in destek, yöntemler ve miktarlarla ilgili ilkelerine ilişkin bir önceki kararına dayanarak bunların değerlendirilmesi hakkında karar alır. Bu organların temsilcileri, sivil toplum atama sistemi doğrultusunda görevlendirilir.

14 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Ulusal Sivil Toplum Fonu Ulusal bazdaki sivil toplum kuruluşları kanunla beş kategoriye ayrılmıştır: a) Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi, hastalıkların iyileştirilmesi, sağlık rehabilitasyon faaliyetleri, sosyal faaliyetler, aile yardımı, yaşlı bakımı, istihdam yoluyla rehabilitasyon, özürlülere yönelik yardım; b) Kültürel faaliyetler, eğitim ve öğretim, kapasite geliştirme, bilgi aktarımı, Macaristan daki ulusal ve etnik azınlıklara ilişkin faaliyetler, Macaristan sınırları dışında yaşayan Macarlara yönelik faaliyetler; c) Doğanın ve çevrenin korunması, hayvanların korunması, miras korunması; d) Çocuklar ve gençlere yönelik çıkarların dile getirilmesi, çocuk ve gençlerin korunması, spor, eğlence ve dinlenme zamanı; e) Kamu düzeni ve ulaştım güvenliğinin korunması, gönüllü itfaiye hizmeti, kurtarma, afet sonrası yardım, insan hakları ve medeni haklar, tüketicinin korunması, Avrupa-Atlantik entegrasyonunun teşvik edilmesi, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik hizmetler, kâr amacı gütmeyen faaliyetler yürüten diğer sivil toplum kuruluşları.

15 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Ulusal Sivil Toplum Fonu - Önemli aktörler: Ulusal Sivil Toplum Fonu ndan sorumlu Bakan (halihazırda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı) ve Parlamentonun sorumlu Daimi Komisyonu (İnsan hakları, azınlıklar, medeni ve dini ( Komisyonu işler Daimi - Fon, ortak ilkelerle alınmış kararlara dayalı olarak yapılan başvuru davetleri aracılığıyla para dağıtır. Destek, iade edilebilir yapıda ya da kısmen ya da tamamen iade edilemez yapıda olabilir. - Fon un kararları ve mali kaynakların kullanımı konusunda kamuoyu daima bilgilendirilir. Bu nedenle yasa, Sivil Toplum Fonu nun web sitesinin kurulmasını öngörmüştür. Konseyin ve Kurullarınkararları nihai hale getirilmelerinden sonraki 30 gün içerisinde bu web sitesinde yayınlanmalıdır. Web sitesinde, Sivil Toplum Fonu yla, Konsey ve Kurulların üyeleriyle ilgili en önemli yasal belgelere erişim herkese açık olmalıdır.

16 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Önemli! Macaristan da, STK larla lobi grupları arasında açık bir ayrım vardır Lobi Faaliyetlerine ilişkin kanunla düzenlenmiştir Yasal zemin: 2006 tarihli ve XLIX sayılı yasa. Uygulama içinse; (. 14 (VIII. 176/2006 sayılı kanun hükmünde kararname. Amaçlar: Kamuya ilişkin kararların şeffaflığı yasadışı ya da adaletsiz uygulama ve etkilerden kaçınma yasa koyucuların kararlarının arkasındaki çıkarların herkese açıklanması Kapsam: Parlamentonun yasama ya da idari faaliyetlerini, Hükümeti ya da ekonomik olarak sözleşmeyle bağlı belediyeleri etkilemeyi amaçlayan tüm faaliyetler STK lar bu kanuna tabi değildir! Tedbirler: ( bağlı Lobicilerin kayıt altına alınması (Adli İşler Ofisi Adalet Bakanlığı na Üç aylık rapor yayınlama yükümlülüğü Lobici kişiler ya da gruplar tarafından gerçekleştirilen temaslar, yazışmalar ve görüşmelerin açık bir şekilde düzenlenmesi

17 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Açık Parlamento fiziksel-sembolik anlamda ve uygulama anlamında Parlamento her vatandaş tarafından ziyaret edilebilir: Genel Kurul ve komisyon toplantıları halka açıktır Daimi komisyonlar, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla halk günleri ve konferanslar düzenlerler STK temsilcileri farklı analizler, raporlar ve görüşler hazırlamak suretiyle komisyonların çalışmalarına katkıda bulunurlar MUM un web sitesinde Parlamentonun çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgi yer alır Mevzuat şeffaftır STK lar yasama sürecinde yer alabilir

18 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar 1990 yılından bu yana yasama dönemlerinde STK konularıyla ilgilenen MUM Daimi Komisyonları: Sosyal kuruluşlara yönelik bütçe sübvansiyonlarının ( ) koordinasyonuna ilişkin Komisyon Sosyal kuruluşlara yönelik bütçe sübvansiyonlarının ( ) hazırlanmasına ilişkin Komisyon ( Sosyal kuruluşlar Komisyonu ( ve İnsan hakları, azınlıklar, medeni ve dini işler Komisyonu ( dönem (mevcut

19 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Ulusal Çıkar Grupları ve Sosyal Kuruluşların Kaydı 141 Nolu İçtüzük (1) Parlamento Genel Sekreteri, sicilde yer almak isteyen kayıtlı ulusal çıkar grupları ve sosyal kuruluşların sicilini tutar. (2) Sicilde yer alma talebinde, çıkar grubu ya da sosyal kuruluşla ilgili aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: ismi, yeri ve adresi; faaliyet alanı (amacı); idari ve temsil organı ve temsil yetkisini haiz kişiler ve bu kişilerin adresleri. (3) Sicilde yer alan çıkar grupları ve sosyal kuruluşların listesi Meclis Başkanı tarafından her yıl Resmi Gazete de yayımlanır.

20 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Ulusal çıkar grupları ve sosyal kuruluşlar listesinde yaklaşık 680 kuruluş yer alır yılında anket yapılmış, listenin etkinliğine ilişkin sonuçlar 2005 yılında özetlenmiştir. Anketin başlıca sonuçları: Ankete katılanların % 56 sı parlamento komitelerinin oturumlarına katılmıştır. Ankete katılanların % 39 u faaliyetlerinin gensoru, soru önergesi ya da değişiklikle sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin soruya evet yanıtı vermiştir. Liste düzenlemesiyle ilgili en sık dile getirilen artılar ve eksiler şu şekildedir: Artılar: gerçek istişare, bilgi toplama olanağı. Eksiler: Her on kuruluştan biri görüşünün alınmadığını belirtmiştir. Ankete katılanların % 95 i parlamento yasama dönemlerinin başlangıcında Sivil Toplum Ofisi nden yasama programını almalarının faydalı olduğunu belirtmiştir. Ankete katılanların % 67 si Sivil Toplum Ofisi yle halihazırda temasa geçmiş, % 79 u da Ofisin web sitesini en az bir kez ziyaret etmiştir. Ankete katılanların % 81 i yasa tasarılarıyla ilgili görüş belirtmiştir.

21 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Macaristan Ulusal Meclisi Sivil Toplum Ofisi Eylül 2002 de kurulmuştur. Ana hedefler: Açık Parlamento anlayışının daha da güçlendirilmesi topluma yakın Sivil toplum sektörü ve Parlamento arasındaki iletişim ve işbirliğinin kurumsallaştırılması

22 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Sivil Toplum Ofisi Temel ilkeler: İşbirliği: sivil toplum sektörü temsilcileri, sivil toplum sektörü ve sosyal işlerle ilgilenen bakanlıkların farklı daireleri ve Macaristan daki AB kurumlarının temsilcilikleriyle işbirliği. Başlangıç: Ulusal Meclis ile sivil toplum sektörü arasında iletişim araçlarının oluşturulması ve yönetimi. Ortaklık ve açıklık: sivil toplum sektörüyle devlet arasında işbirliği oluşturmayı hedefleyen tüm girişimlere ortaklık. Ofis bir tartışma ortamı sağlar ve programları aracılığıyla Ulusal Meclis ile sivil toplum sektörü arasında diyalog kurar.

23 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Sivil Toplum Ofisi Başlıca ortaklar: Parlamentoda kayıtlı ulusal çıkar grupları ve sosyal kuruluşlar Sivil Toplum Ofisi nde kayıtlı STK lar Vatandaşlara Yönelik Hizmet Merkezleri Macaristan Ulusal Sivil Toplum Fonu Konseyi ve Kurulları Sivil toplum sektörüyle işbirliğinden sorumlu bakanlıkların temsilcileri

24 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Sivil Toplum Ofisi Sivil Toplum Ofisi nin Faaliyetleri Kayıtlı ulusal çıkar grupları ve sosyal kuruluşlara yönelik hizmetler: her parlamento yasama döneminin başlangıcında yasama programını bu kuruluşlara göndermek, Parlamentoda bu kuruluşlar ve faaliyetlerine ilişkin araştırmalar başlatmak, bu kuruluşlara yönelik ve onlarla işbirliği içinde konferanslar düzenlemek, bu kuruluşların veritabanlarını tutmak. STK lara yönelik hizmetler: sivil toplum kuruluşlarına yönelik ve onlarla işbirliği içinde konferanslar düzenlemek, STK ların kendileri için önem taşıyan farklı yasa tasarılarıyla ilgili yorumlarını almak, Parlamentoda STK heyetleriyle ilgili programlar düzenlemek, STK lar tarafından düzenlenen programlara katılmak ve bu programlarda sunum yapmak.

25 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Sivil Toplum Ofisi Genel bilgi hizmeti: Sivil Toplum Ofisi nin Faaliyetleri Macaristan Ulusal Meclisi nin faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi sağlamak (Milletvekilleri, çalışma planı, yasa teklifleri, komisyonlar, yasa tasarıları, kanunlar, vs.), gençlere yönelik programlar düzenlemek (örneğin, lise öğrencileri için Parlamento dersi, Sziget Festivali nde parlamento çadırı), Ofisten düzenli bilgi almak isteyen kuruluşlara kayıt olanağı sağlamak, Macaristan Parlamentosu hakkında temsili kamuoyu araştırmaları düzenlemek, MUM un faaliyetleri, konferanslar, haberler, hibeler, vs. ile ilgili üç aylık haber bültenleri yayınlamak.

26 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Kayıtlı sivil toplum kuruluşlarının yasaların hazırlanması sürecine katılımına örnekler: Ulusal Sivil Toplum Fonu Yasası sivil toplum kuruluşlarında 306 yanıt Mevzuat Yasası nda değişiklik 100 den fazla yanıt Eşit muamele ve eşit fırsatlar yasası 100 den fazla yanıt Sivil Toplum Ofisi tarafından özetlenen ve yetkili Daimi Komisyona gönderilen katkılar Daimi Komisyonlar tarafından düzenlenen halk günleri ve diğer etkinliklere ilişkin örnekler: Avrupa İşleri Komisyonu nun Avrupa Komisyonu nun Yıllık Yasama ve Çalışma Programı na ilişkin halk günü Avrupa İşleri Komisyonu nun Lizbon Stratejisi ne ilişkin halk günü Anayasa İşleri ve Adli İşler Komitesi nin adli reformun 10 yılına ilişkin halk günü Gençlik İşleri, Sosyal İşler ve Aile İşleri Komisyonu nun Gençlerin sağlığına ilişkin halk günü Tarım Komisyonu nun şarap sektörüne ilişkin halk günü Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalara ilişkin yuvarlak masa Çevre Komisyonu

27 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Yeni Girişim: Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi koordinasyon, görüş alışverişi ve teklif sunma forumu Parlamento kararı Mayıs 2008 de kabul edildi - Parlamento Başkanı ve beş partinin girişimiyle, - Macaristan Bilim Akademisi, sendikalar, işveren birlikleri, belediye birlikleri, sağlık, çevre, eğitim, kültür konularıyla ilgilenen STK lar, farklı,( üye yaş grupları, ulusal ve etnik azınlık kuruluşları, vs. nin katılımıyla (30 - Görevler: Ulusal sürdürülebilir kalkınma stratejisi ve bu stratejinin etkin denetimiyle ilgili ilkeler, amaçlar ve genel görevlerin tanımlanamasını sağlamak, halkın bu konulara katılımını güçlendirmek.

28 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Macaristan ın Avrupa Birliği ne katılımından önce ve sonra MUM un Avrupa ya entegrasyonla ilgili olarak halkı bilinçlendirme konusundaki girişim ve faaliyetleri Faaliyetler Dış İlişkiler Ofisi AB Dairesi tarafından koordine edilir

29 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Üyelikten önce: Parlamento Avrupa Kulübü 2001 de başladı Parlamento binasında her altı haftada bir düzenlendi Ana konuşmacılar: iki milletvekili (biri Hükümetten, diğeri muhalefet partilerinden) ve bir araştırma enstitüsü temsilcisi Katılımcılar: siyasetçiler (tüm siyasi partilerden), bakanlık temsilcileri, uzmanlar, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri, araştırmacılar, basın mensupları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri Katılım süreciyle ilgili en önemli konular hakkında açık bir tartışma ortamı

30 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Üyelikten önce: Sırasıyla 2002 ve 2003 te Birleşik Avrupa için hep birlikte Macaristan ın Avrupa Birliği ne başarılı katılımı için parlamentoda temsil edilen partilerin ülke çapında turu 2002 Sonbaharından 2003 ün sonuna kadar yaklaşık 50 etkinlik Tüm vatandaşlar için açık forum (yerel ve bölgesel gazetelerde ( yayınlanır Parlamentoda yer alan dört partinin her biri bir Üyeyle temsil edilir İlgili şehir ya da bölgenin özelliklerine göre seçilen konular Parlamentoda temsil edilen partiler ve vatandaşlar arasında gerçek diyalog

31 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Macaristan ın üyeliğinden sonra: -Yansıtma süreci: AB içerisinde kapsamlı bir görüşmeyi teşvik etmek ve kamu güvenini güçlendirmek - Avrupa Komisyonu nun D Planı: Demokrasi, Diyalog ve Görüşme - Avrupa Gelişimimiz için Diyalog: Macaristan Ulusal Meclisi nin Avrupa faaliyetlerine katkısı

32 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Avrupa Gelişimimiz için Diyalog projesinin başlıca unsurları: sivil toplum temsilcileriyle milletvekillerinin özellikle günlük yaşamı etkileyen konularla ilgili görüş alışverişinde bulunabileceği forumların oluşturulması MUM un bir üyesinin ve Avrupa Parlamentosu nun bir üyesinin ( Hükümetten katılımı (biri muhalefetten, diğeri vatandaşlar ve STK temsilcilerinin gerçek katkılarıyla düzenlenen interaktif etkinlikler Başlıca hedef gruplar başlıca fikir liderleri: STK lar, ulusal, bölgesel ve yerel basın, sosyal ortaklar, üniversiteler, araştırma enstitüleri, yerel olarak seçilmiş temsilciler.

33 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Avrupa Gelişimimiz için Diyalog projesinin başlıca unsurları: 7 nokta: Parlamentoda bir merkezi etkinlik, Macaristan ın altı bölgesinde altı ayrı konferans Konular: Avrupa nın geleceği Kültür (Pécs İstanbul ve Essen ile birlikte 2010 kültür başkenti) Meclis Başkanı nın katılımıyla Tarım ve kırsal kalkınma Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Gençlik ve istihdam Altyapı çevre ve ulaşım İç güvenlik - göç, sınır kontrolü, organize suçlarla mücadele

34 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Projenin özellikleri: Milletvekilleri ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin etkin katılımı MUM ve Avrupa Parlamentosu tarafından eş finansman AB işleriyle ilgilenen tüm taraflar arasında güçlü işbirliği: Dışişleri Bakanlığı, AP Bilgi Ofisi ve Macaristan daki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından yürütülen AB Bilgi Hizmeti Yayınlar: Avrupa Demokrasisinde Avrupa Parlamentosu Avrupa da Parlamento Ağları - Avrupa Demokrasi Forumları Projenin 200 sayfalık kapanış yayını, resimli Etkileşimli web sitesi ilgili konulara ilişkin olarak doğan sorulara yanıt için bir e-posta adresi Etkinlikleri vatandaşlara yakınlaştırmak için çok tanınmış bir basın şahsiyeti etkinliklerin moderatörlüğünü yaptı Yaklaşık 600 STK ve çıkar grubuna ulaşıldı

35 İlginiz için teşekkür ederim!

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

Topluluklar: Haklarınızı Biliniz

Topluluklar: Haklarınızı Biliniz Topluluklar: Haklarınızı Biliniz Topluluklar ve onların üyelerine yönelik kitapçık Desteklenmiştir İstikrarlı Çok-Etnikli bir Kosova için Çalışmak 1 Teşekkür ECMI Kosova İsviçre Dışişleri Bakanlığı Federal

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 TÜSEV

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı