Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan"

Transkript

1 Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan Marianna Györkös Başdanışman Dış İlişkiler Ofisi AB Dairesi Macaristan Ulusal Meclisi

2 Sunum Planı I. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün tarihine genel bakış II. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün Özellikleri III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları

3 I. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün tarihine genel bakış Rejimin değişmesinden önce sivil toplumun durumu den sonra sivil gelenekler rafa kaldırıldı lere kadar sivil toplum sektörü gerçekten ortada yoktu 1980 lerin ikinci yarısında tek partili siyasi sistem içerisinde korporatif model öne çıktı : demokrasiden önce çok partili siyasi sistem oluşturuldu : Siyasi yuvarlak masa görüşmeleri başladı - Siyasi partiler güçlenip öne çıkmaya başladı

4 I. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün tarihine genel bakış Demokratik kurumların birleştirilmesi 1989: Macaristan da sivil toplumun yeniden doğuşu ve gerçek anlamda güçlenmesi Aşağıdakileri gerçekleştirmek için sivil toplumun çok önemli ihtiyaçları bulunmaktaydı: - Vatandaşların çıkarları ve isteklerinin parlamentodan bağımsız olarak sistematik bir şekilde temsil edilmesi - Hükümetin, parlamentonun, yerel idarelerin, vs. faaliyetleri üzerinde etkin bir denetim uygulanması Bu dönemde: STK larınsayısında hızlı bir artış gözlemlendi

5 II. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün Özellikleri Genel özellikler: kurumsallaşma iç organizasyon yapısı hükümetten bağımsızlık kendi kendini temsil edebilme kendi kendini yönetme kâr yasağı gönüllülük Siyasi ya da dini amaçlarla kurulmuş kuruluşlar klasik anlamda sivil toplum kuruluşları DEĞİLLERDİR!

6 II. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün Özellikleri Macaristan da bu kriterlere uyan ve mahkeme nezdinde kayıtlı civarında farklı kuruluş bulunmaktadır. Bunların yaklaşık inin faal olduğu düşünülmektedir. Bu kuruluşlar: amaç ve hedeflerini kendileri belirleyen kuruluşlar, hizmet sağlayan ya da bağış toplayan ve dağıtan kuruluşlar, lobi kuruluşları, bunların müttefikleri ve şemsiye kuruluşları olabilir.

7 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Macaristan daki STK ların yasal arka planıyla ilgili genel bilgiler Anayasanın ilgili maddeleri Mevzuata ilişkin 1987 tarihli ve XI sayılı yasa Kişisel Verilerin Korunması ve kamu yararına bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin 1992 tarihli ve LXIII sayılı kanun Vergi mükellefinin talimatı doğrultusunda kişisel gelir vergisinin belirli bir kısmının kullanımına ilişkin 1996 tarihli ve CXXVI sayılı kanun Sivil toplum kuruluşları ve vakıfların kaydedilmesine dair hükümlerin değiştirilmesine ilişkin 2001 tarihli ve CVI sayılı kanun Ulusal Sivil Toplum Fonu na ilişkin 2003 tarihli ve L sayılı yasa Elektronik bilgi özgürlüğüne ilişkin 2005 tarihli ve XC sayılı yasa Lobicilik faaliyetlerine ilişkin XLIX sayılı yasa

8 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Anayasanın ilgili maddelerinden alıntılar Madde 61. (1) Macaristan Cumhuriyeti nde herkesin kendi görüşlerini özgürce ifade etme ve dahası kamu yararına bilgilere erişme ve bu bilgileri dağıtma hakkı vardır. (3) Halkın kamu yararına bilgilere erişimine ilişkin kanunun ve basın özgürlüğüne ilişkin kanunun kabul edilmesi için mevcut milletvekillerinin üçte ikisinin oyuna dayalı oy çokluğu gereklidir. Madde 62. (1) Macaristan Cumhuriyeti barışçıl amaçlarla toplanma hakkını tanır ve bu hakkın özgürce kullanılmasını temin eder. Madde 63. (1) Macaristan Cumhuriyeti ndeki herkesin, toplanma hakkına dayanarak, amaçları kanunlarca yasaklanmamış kuruluşlar kurma ve bu kuruluşlara katılma hakkı vardır. (2) Siyasi amaç güden silahlı kuruluşların kurulmasına toplanma hakkı temelinde izin verilmez. (3) Toplanma hakkına ilişkin kanunun ve siyasi partilerin mali yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin kanunun kabul edilmesi için mevcut milletvekillerinin üçte ikisinin oyuna dayalı oy çokluğu gereklidir. Madde 64. Macaristan Cumhuriyeti nde herkesin ilgili kamu kurumuna bireysel olarak ya da başkalarıyla birlikte yazılı dilekçeler ya da şikayetler sunma hakkı vardır.

9 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Mevzuat Kanununun ilgili maddeleri: Vatandaşlar doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kendi yaşamlarıyla ilgili yasaların hazırlanması sürecinde yer alırlar. Büyük önemi haiz yasalar söz konusu olduğunda, sorumlu Bakan ulusal makamların, STK ların ve ilgili lobi gruplarının katılımıyla bir yasa hazırlama komisyonu kurabilir. STK lar ve lobi grupları, Hükümete sunulan yasa tasarılarıyla ilgili görüşlerini belirtebilir. Sivil toplum kuruluşları ve lobi grupları, temsil ettikleri ya da savundukları sosyal ilişkiler ya da çıkarlarla ilgili yasaların hazırlanmasında mutlaka yer almalıdır. Bir STK ya da lobi grubu bir yasanın Hükümete sunulması sürecini başlatırsa, Meclis Başkanı ve ilgili Daimi Komisyon bu durumla ilgili olarak mutlaka bilgilendirilmelidir.

10 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Sivil toplum kuruluşlarının mali kaynakları: 1996 tarihli ve 126 sayılı yasa sözde % 1 yasası: Bu yasa, vergi mükelleflerinin kendilerine ait vergilerin % 1 ini iki kez belirlemesine olanak tanır. Buna göre, vergi mükellefi vergisinin % 1 ini bir kiliseye ya da hükümetin öncelikli bir faaliyetine, % 1 ini de kayıtlı bir sivil toplum kuruluşuna bırakabilir. Bununla birlikte, istatistikler vergi mükelleflerinin sadece yarısından azının bu olanaktan faydalandığını göstermektedir: 2002 yılında sivil toplum kuruluşlarına aktarılabilecek 11 milyar HUF nin (Macar Forinti) yalnızca 5.2 milyar HUF si faydalanıcılara verilmiştir. Bu durum, 2003 yılında Hükümetin Sivil Toplum Stratejisi nin bir parçası olarak Ulusal Sivil Toplum Fonu nun kurulmasına neden olmuştur.

11 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Hükümet; Hükümetin 2003 yılında kabul edilen Sivil Toplum Stratejisi nin ilkeleri STK ların bağımsızlığına saygı duyar ve STK denetimini doğal ve gerekli görür. STK ları sosyal diyalogun ve çıkar uzlaşısının ayrılmaz bir parçası olarak görür. açık mevzuat temelinde STK ların yasaların hazırlanması sürecine katılım olanağına sahip olmalarını sağlar. STK ların faaliyet göstermesine ilişkin yasal çerçeveyi oluşturur. STK ların faaliyet göstermesi için gereken mali kaynakların yaratılması sürecine katılır. STK ların yerel ve bölgesel kalkınmada etkin rol oynamasını sağlayacak mevzuatı hazırlar. Macar STK larının Avrupa ve uluslararası sivil toplum ağlarına entegrasyonunu teşvik eder. tutarlı bir kamu politikası yaklaşımının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini teşvik eder.

12 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Hükümetin Sivil Toplum Stratejisi nin bir parçası olarak Ulusal Sivil Toplum Fonu (2003 tarihli ve 50 sayılı yasa) Amacı: Macaristan daki kayıtlı sivil toplum kuruluşlarının faaliyet giderlerinin merkezi bütçeden karşılanmasını yasal olarak teminat altına almak Sivil Toplum Fonu nun faydalanıcıları: a) Teklif davetinin ya da diğer ortak ilkelerin belirlendiği günden bir yıl önce mahkemece kayda geçirilmiş ve faaliyetlerini tüzükleri doğrultusunda yürüten sivil toplum kuruluşları (partiler, işçi ve işveren sendikaları ve federasyonları, sigorta birlikleri, kiliseler hariç); b) Teklif davetinin ya da diğer ortak ilkelerin belirlendiği günden bir yıl önce mahkemece kayda geçirilmiş ve faaliyetlerini kuruluş senetleri doğrultusunda yürüten vakıflar (kamu vakıfları hariç).

13 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Sivil Toplum Fonu nun teşkilat yapısı Sivil Toplum Fonu nun başlıca iki organı Fon Konseyi ve bölgesel ve/veya mesleki temelde organize olmuş Kurullardır. Fon Konseyi, sivil toplum kuruluşları söz konusu olduğundaki Kurul gibi idari organ olarak görev yapan üst düzey kurumdur. Yasaya göre, Konsey, Fon un faaliyeti için gerekli temel kurallar, Fon dan alınan desteğin ilkeleri, Fon un bir kuruluşa bir yılda verebileceği azami meblağ, kaynakların Kurullar arasında paylaşılması ve kanunla kendisine verilen diğer görevler hakkında karar alır. Kurullar; Fon un, sivil toplum sektörünün bölgesel ve mesleki kriterlerine dayanan, faaliyete yönelik ve karar alma organlarıdır. Yasaya göre, Kurullar faydalanıcıların desteği, teklif davetleri ve Konsey in destek, yöntemler ve miktarlarla ilgili ilkelerine ilişkin bir önceki kararına dayanarak bunların değerlendirilmesi hakkında karar alır. Bu organların temsilcileri, sivil toplum atama sistemi doğrultusunda görevlendirilir.

14 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Ulusal Sivil Toplum Fonu Ulusal bazdaki sivil toplum kuruluşları kanunla beş kategoriye ayrılmıştır: a) Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi, hastalıkların iyileştirilmesi, sağlık rehabilitasyon faaliyetleri, sosyal faaliyetler, aile yardımı, yaşlı bakımı, istihdam yoluyla rehabilitasyon, özürlülere yönelik yardım; b) Kültürel faaliyetler, eğitim ve öğretim, kapasite geliştirme, bilgi aktarımı, Macaristan daki ulusal ve etnik azınlıklara ilişkin faaliyetler, Macaristan sınırları dışında yaşayan Macarlara yönelik faaliyetler; c) Doğanın ve çevrenin korunması, hayvanların korunması, miras korunması; d) Çocuklar ve gençlere yönelik çıkarların dile getirilmesi, çocuk ve gençlerin korunması, spor, eğlence ve dinlenme zamanı; e) Kamu düzeni ve ulaştım güvenliğinin korunması, gönüllü itfaiye hizmeti, kurtarma, afet sonrası yardım, insan hakları ve medeni haklar, tüketicinin korunması, Avrupa-Atlantik entegrasyonunun teşvik edilmesi, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik hizmetler, kâr amacı gütmeyen faaliyetler yürüten diğer sivil toplum kuruluşları.

15 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Ulusal Sivil Toplum Fonu - Önemli aktörler: Ulusal Sivil Toplum Fonu ndan sorumlu Bakan (halihazırda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı) ve Parlamentonun sorumlu Daimi Komisyonu (İnsan hakları, azınlıklar, medeni ve dini ( Komisyonu işler Daimi - Fon, ortak ilkelerle alınmış kararlara dayalı olarak yapılan başvuru davetleri aracılığıyla para dağıtır. Destek, iade edilebilir yapıda ya da kısmen ya da tamamen iade edilemez yapıda olabilir. - Fon un kararları ve mali kaynakların kullanımı konusunda kamuoyu daima bilgilendirilir. Bu nedenle yasa, Sivil Toplum Fonu nun web sitesinin kurulmasını öngörmüştür. Konseyin ve Kurullarınkararları nihai hale getirilmelerinden sonraki 30 gün içerisinde bu web sitesinde yayınlanmalıdır. Web sitesinde, Sivil Toplum Fonu yla, Konsey ve Kurulların üyeleriyle ilgili en önemli yasal belgelere erişim herkese açık olmalıdır.

16 III. Yasal arka planla ilgili genel bilgiler Önemli! Macaristan da, STK larla lobi grupları arasında açık bir ayrım vardır Lobi Faaliyetlerine ilişkin kanunla düzenlenmiştir Yasal zemin: 2006 tarihli ve XLIX sayılı yasa. Uygulama içinse; (. 14 (VIII. 176/2006 sayılı kanun hükmünde kararname. Amaçlar: Kamuya ilişkin kararların şeffaflığı yasadışı ya da adaletsiz uygulama ve etkilerden kaçınma yasa koyucuların kararlarının arkasındaki çıkarların herkese açıklanması Kapsam: Parlamentonun yasama ya da idari faaliyetlerini, Hükümeti ya da ekonomik olarak sözleşmeyle bağlı belediyeleri etkilemeyi amaçlayan tüm faaliyetler STK lar bu kanuna tabi değildir! Tedbirler: ( bağlı Lobicilerin kayıt altına alınması (Adli İşler Ofisi Adalet Bakanlığı na Üç aylık rapor yayınlama yükümlülüğü Lobici kişiler ya da gruplar tarafından gerçekleştirilen temaslar, yazışmalar ve görüşmelerin açık bir şekilde düzenlenmesi

17 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Açık Parlamento fiziksel-sembolik anlamda ve uygulama anlamında Parlamento her vatandaş tarafından ziyaret edilebilir: Genel Kurul ve komisyon toplantıları halka açıktır Daimi komisyonlar, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla halk günleri ve konferanslar düzenlerler STK temsilcileri farklı analizler, raporlar ve görüşler hazırlamak suretiyle komisyonların çalışmalarına katkıda bulunurlar MUM un web sitesinde Parlamentonun çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgi yer alır Mevzuat şeffaftır STK lar yasama sürecinde yer alabilir

18 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar 1990 yılından bu yana yasama dönemlerinde STK konularıyla ilgilenen MUM Daimi Komisyonları: Sosyal kuruluşlara yönelik bütçe sübvansiyonlarının ( ) koordinasyonuna ilişkin Komisyon Sosyal kuruluşlara yönelik bütçe sübvansiyonlarının ( ) hazırlanmasına ilişkin Komisyon ( Sosyal kuruluşlar Komisyonu ( ve İnsan hakları, azınlıklar, medeni ve dini işler Komisyonu ( dönem (mevcut

19 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Ulusal Çıkar Grupları ve Sosyal Kuruluşların Kaydı 141 Nolu İçtüzük (1) Parlamento Genel Sekreteri, sicilde yer almak isteyen kayıtlı ulusal çıkar grupları ve sosyal kuruluşların sicilini tutar. (2) Sicilde yer alma talebinde, çıkar grubu ya da sosyal kuruluşla ilgili aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: ismi, yeri ve adresi; faaliyet alanı (amacı); idari ve temsil organı ve temsil yetkisini haiz kişiler ve bu kişilerin adresleri. (3) Sicilde yer alan çıkar grupları ve sosyal kuruluşların listesi Meclis Başkanı tarafından her yıl Resmi Gazete de yayımlanır.

20 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Ulusal çıkar grupları ve sosyal kuruluşlar listesinde yaklaşık 680 kuruluş yer alır yılında anket yapılmış, listenin etkinliğine ilişkin sonuçlar 2005 yılında özetlenmiştir. Anketin başlıca sonuçları: Ankete katılanların % 56 sı parlamento komitelerinin oturumlarına katılmıştır. Ankete katılanların % 39 u faaliyetlerinin gensoru, soru önergesi ya da değişiklikle sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin soruya evet yanıtı vermiştir. Liste düzenlemesiyle ilgili en sık dile getirilen artılar ve eksiler şu şekildedir: Artılar: gerçek istişare, bilgi toplama olanağı. Eksiler: Her on kuruluştan biri görüşünün alınmadığını belirtmiştir. Ankete katılanların % 95 i parlamento yasama dönemlerinin başlangıcında Sivil Toplum Ofisi nden yasama programını almalarının faydalı olduğunu belirtmiştir. Ankete katılanların % 67 si Sivil Toplum Ofisi yle halihazırda temasa geçmiş, % 79 u da Ofisin web sitesini en az bir kez ziyaret etmiştir. Ankete katılanların % 81 i yasa tasarılarıyla ilgili görüş belirtmiştir.

21 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Macaristan Ulusal Meclisi Sivil Toplum Ofisi Eylül 2002 de kurulmuştur. Ana hedefler: Açık Parlamento anlayışının daha da güçlendirilmesi topluma yakın Sivil toplum sektörü ve Parlamento arasındaki iletişim ve işbirliğinin kurumsallaştırılması

22 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Sivil Toplum Ofisi Temel ilkeler: İşbirliği: sivil toplum sektörü temsilcileri, sivil toplum sektörü ve sosyal işlerle ilgilenen bakanlıkların farklı daireleri ve Macaristan daki AB kurumlarının temsilcilikleriyle işbirliği. Başlangıç: Ulusal Meclis ile sivil toplum sektörü arasında iletişim araçlarının oluşturulması ve yönetimi. Ortaklık ve açıklık: sivil toplum sektörüyle devlet arasında işbirliği oluşturmayı hedefleyen tüm girişimlere ortaklık. Ofis bir tartışma ortamı sağlar ve programları aracılığıyla Ulusal Meclis ile sivil toplum sektörü arasında diyalog kurar.

23 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Sivil Toplum Ofisi Başlıca ortaklar: Parlamentoda kayıtlı ulusal çıkar grupları ve sosyal kuruluşlar Sivil Toplum Ofisi nde kayıtlı STK lar Vatandaşlara Yönelik Hizmet Merkezleri Macaristan Ulusal Sivil Toplum Fonu Konseyi ve Kurulları Sivil toplum sektörüyle işbirliğinden sorumlu bakanlıkların temsilcileri

24 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Sivil Toplum Ofisi Sivil Toplum Ofisi nin Faaliyetleri Kayıtlı ulusal çıkar grupları ve sosyal kuruluşlara yönelik hizmetler: her parlamento yasama döneminin başlangıcında yasama programını bu kuruluşlara göndermek, Parlamentoda bu kuruluşlar ve faaliyetlerine ilişkin araştırmalar başlatmak, bu kuruluşlara yönelik ve onlarla işbirliği içinde konferanslar düzenlemek, bu kuruluşların veritabanlarını tutmak. STK lara yönelik hizmetler: sivil toplum kuruluşlarına yönelik ve onlarla işbirliği içinde konferanslar düzenlemek, STK ların kendileri için önem taşıyan farklı yasa tasarılarıyla ilgili yorumlarını almak, Parlamentoda STK heyetleriyle ilgili programlar düzenlemek, STK lar tarafından düzenlenen programlara katılmak ve bu programlarda sunum yapmak.

25 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Sivil Toplum Ofisi Genel bilgi hizmeti: Sivil Toplum Ofisi nin Faaliyetleri Macaristan Ulusal Meclisi nin faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi sağlamak (Milletvekilleri, çalışma planı, yasa teklifleri, komisyonlar, yasa tasarıları, kanunlar, vs.), gençlere yönelik programlar düzenlemek (örneğin, lise öğrencileri için Parlamento dersi, Sziget Festivali nde parlamento çadırı), Ofisten düzenli bilgi almak isteyen kuruluşlara kayıt olanağı sağlamak, Macaristan Parlamentosu hakkında temsili kamuoyu araştırmaları düzenlemek, MUM un faaliyetleri, konferanslar, haberler, hibeler, vs. ile ilgili üç aylık haber bültenleri yayınlamak.

26 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Kayıtlı sivil toplum kuruluşlarının yasaların hazırlanması sürecine katılımına örnekler: Ulusal Sivil Toplum Fonu Yasası sivil toplum kuruluşlarında 306 yanıt Mevzuat Yasası nda değişiklik 100 den fazla yanıt Eşit muamele ve eşit fırsatlar yasası 100 den fazla yanıt Sivil Toplum Ofisi tarafından özetlenen ve yetkili Daimi Komisyona gönderilen katkılar Daimi Komisyonlar tarafından düzenlenen halk günleri ve diğer etkinliklere ilişkin örnekler: Avrupa İşleri Komisyonu nun Avrupa Komisyonu nun Yıllık Yasama ve Çalışma Programı na ilişkin halk günü Avrupa İşleri Komisyonu nun Lizbon Stratejisi ne ilişkin halk günü Anayasa İşleri ve Adli İşler Komitesi nin adli reformun 10 yılına ilişkin halk günü Gençlik İşleri, Sosyal İşler ve Aile İşleri Komisyonu nun Gençlerin sağlığına ilişkin halk günü Tarım Komisyonu nun şarap sektörüne ilişkin halk günü Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalara ilişkin yuvarlak masa Çevre Komisyonu

27 IV. Macaristan Ulusal Meclisi (MUM) ve STK lar Yeni Girişim: Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi koordinasyon, görüş alışverişi ve teklif sunma forumu Parlamento kararı Mayıs 2008 de kabul edildi - Parlamento Başkanı ve beş partinin girişimiyle, - Macaristan Bilim Akademisi, sendikalar, işveren birlikleri, belediye birlikleri, sağlık, çevre, eğitim, kültür konularıyla ilgilenen STK lar, farklı,( üye yaş grupları, ulusal ve etnik azınlık kuruluşları, vs. nin katılımıyla (30 - Görevler: Ulusal sürdürülebilir kalkınma stratejisi ve bu stratejinin etkin denetimiyle ilgili ilkeler, amaçlar ve genel görevlerin tanımlanamasını sağlamak, halkın bu konulara katılımını güçlendirmek.

28 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Macaristan ın Avrupa Birliği ne katılımından önce ve sonra MUM un Avrupa ya entegrasyonla ilgili olarak halkı bilinçlendirme konusundaki girişim ve faaliyetleri Faaliyetler Dış İlişkiler Ofisi AB Dairesi tarafından koordine edilir

29 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Üyelikten önce: Parlamento Avrupa Kulübü 2001 de başladı Parlamento binasında her altı haftada bir düzenlendi Ana konuşmacılar: iki milletvekili (biri Hükümetten, diğeri muhalefet partilerinden) ve bir araştırma enstitüsü temsilcisi Katılımcılar: siyasetçiler (tüm siyasi partilerden), bakanlık temsilcileri, uzmanlar, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri, araştırmacılar, basın mensupları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri Katılım süreciyle ilgili en önemli konular hakkında açık bir tartışma ortamı

30 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Üyelikten önce: Sırasıyla 2002 ve 2003 te Birleşik Avrupa için hep birlikte Macaristan ın Avrupa Birliği ne başarılı katılımı için parlamentoda temsil edilen partilerin ülke çapında turu 2002 Sonbaharından 2003 ün sonuna kadar yaklaşık 50 etkinlik Tüm vatandaşlar için açık forum (yerel ve bölgesel gazetelerde ( yayınlanır Parlamentoda yer alan dört partinin her biri bir Üyeyle temsil edilir İlgili şehir ya da bölgenin özelliklerine göre seçilen konular Parlamentoda temsil edilen partiler ve vatandaşlar arasında gerçek diyalog

31 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Macaristan ın üyeliğinden sonra: -Yansıtma süreci: AB içerisinde kapsamlı bir görüşmeyi teşvik etmek ve kamu güvenini güçlendirmek - Avrupa Komisyonu nun D Planı: Demokrasi, Diyalog ve Görüşme - Avrupa Gelişimimiz için Diyalog: Macaristan Ulusal Meclisi nin Avrupa faaliyetlerine katkısı

32 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Avrupa Gelişimimiz için Diyalog projesinin başlıca unsurları: sivil toplum temsilcileriyle milletvekillerinin özellikle günlük yaşamı etkileyen konularla ilgili görüş alışverişinde bulunabileceği forumların oluşturulması MUM un bir üyesinin ve Avrupa Parlamentosu nun bir üyesinin ( Hükümetten katılımı (biri muhalefetten, diğeri vatandaşlar ve STK temsilcilerinin gerçek katkılarıyla düzenlenen interaktif etkinlikler Başlıca hedef gruplar başlıca fikir liderleri: STK lar, ulusal, bölgesel ve yerel basın, sosyal ortaklar, üniversiteler, araştırma enstitüleri, yerel olarak seçilmiş temsilciler.

33 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Avrupa Gelişimimiz için Diyalog projesinin başlıca unsurları: 7 nokta: Parlamentoda bir merkezi etkinlik, Macaristan ın altı bölgesinde altı ayrı konferans Konular: Avrupa nın geleceği Kültür (Pécs İstanbul ve Essen ile birlikte 2010 kültür başkenti) Meclis Başkanı nın katılımıyla Tarım ve kırsal kalkınma Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Gençlik ve istihdam Altyapı çevre ve ulaşım İç güvenlik - göç, sınır kontrolü, organize suçlarla mücadele

34 V. MUM un Avrupa Birliği yle entegrasyon konusunda halkı bilinçlendirme çabaları Projenin özellikleri: Milletvekilleri ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin etkin katılımı MUM ve Avrupa Parlamentosu tarafından eş finansman AB işleriyle ilgilenen tüm taraflar arasında güçlü işbirliği: Dışişleri Bakanlığı, AP Bilgi Ofisi ve Macaristan daki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından yürütülen AB Bilgi Hizmeti Yayınlar: Avrupa Demokrasisinde Avrupa Parlamentosu Avrupa da Parlamento Ağları - Avrupa Demokrasi Forumları Projenin 200 sayfalık kapanış yayını, resimli Etkileşimli web sitesi ilgili konulara ilişkin olarak doğan sorulara yanıt için bir e-posta adresi Etkinlikleri vatandaşlara yakınlaştırmak için çok tanınmış bir basın şahsiyeti etkinliklerin moderatörlüğünü yaptı Yaklaşık 600 STK ve çıkar grubuna ulaşıldı

35 İlginiz için teşekkür ederim!

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

Bridge building and integration in diverse societies

Bridge building and integration in diverse societies Değerli Katılımcı, Araştırmamızı desteklediğiniz ve devlet ile etnik çeşitlilik gösteren gruplar ya da diğer azınlık toplulukları (dil, din, kültür, vs. dahil!) arasındaki işbirliği hakkında pozitif örnekler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor İSKOÇYA Parlamento ve komisyon internet sitelerinde düzenli olarak parlamento ve komisyon gündemini ve hangi tür katılımcı toplantılar düzenlediğini açıklıyor Katılımcı n tutanakları ve toplantıda varılan

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Riksdag ve İsveç Hükümeti 01/01/08'de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler ÇEVRE * Doğa koruma * İklim eylemi Ortak (eş-başvuran) dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların AB üyesi ülkelerden kar amacı ; Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Birlikler ve Barolar

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler Ákos Éger Orta ve Doğu Avrupa Banka İzleme Ağı (CEE Bankwatch Network) Ulusal Çevre ve Doğa Korumacıları Topluluğu AB Fonlarının planlanması 2004-2006

Detaylı

Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar

Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar NCVO ve İngiltere Sivil Toplumu 2013 Oli Henman AB ve Uluslararası Takım Başkanı oliver.henman@ncvo-vol.org.uk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya: Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Eylül 2002 de Romanya Sosyal İşler Bakanlığı tarafından teklif çağrısı yapılmıştır Projenin genel hedefi: işçilerin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir Uzun zamandır hazırlıkları süren Adalete Daha İyi Erişim Projesi yakında eğitim programlarıyla duyurulacak. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun taraf olduğu Avrupa Birliği destekli

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EŞLEŞTİRME PROFRAMI TR 06 IB JH 04 BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

EŞLEŞTİRME PROFRAMI TR 06 IB JH 04 BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EŞLEŞTİRME PROFRAMI TR 06 IB JH 04 BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Faaliyet 6.1: STK lar ile işbirliği konusunda değerlendirme raporu Faaliyetin sonuçları: değerlendirme raporu, TBMM

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ ANKET ÇALIŞMASI

AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ ANKET ÇALIŞMASI AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ ANKET ÇALIŞMASI Ekim 2009 Avrupa Bölge Komitesi AB Lobi ve Medya ile İlişkiler Alt Komisyonu tarafından hazırlanan Ekim 2009 tarihli Durum Değerlendirme erlendirme Anketi, Avrupa

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı