İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!"

Transkript

1 İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu

2

3 Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk Param ile çocuklarınız için bugünden birikim yapmaya başlayabilir veya daha güzel bir gelecek için sevdiklerinize İlk Param hediye edebilirsiniz. Yapı Kredi kredi kartlarınızdan veya hesabınızdan vereceğiniz talimatınız doğrultusunda İlk Param ile sevdikleriniz* için bir yatırım fonu kumbarası oluşturabilirsiniz. Üstelik belirleyeceğiniz tarih ve sıklıkta, sizin belirleyeceğiniz miktarda... İlk Param birikim talimatını şubelerimizden, Yapı Kredi İnternet Şubesi nden veya Yapı Kredi Telefon Bankacılığı ndan verebilirsiniz. İlk Param ile büyüyen yatırım fonlarınızı, nakde ihtiyaç duymanız halinde dilediğiniz zaman, dilediğiniz miktarda bozabilirsiniz.** İlk Param talimatı için vadesiz mevduat hesabınızın bulunması gerekmektedir. Vadesiz mevduat hesabınız yoksa, sizi en yakın şubemize bekliyoruz. * Üçüncü şahıslar adına İlk Param alım talimatı ortak hesapla verilebilmektedir. ** İlk Param bozum işlemleri sadece şubelerimizden yapılabilmektedir.

4

5 İLK PARAM TALİMAT FORMU TÜM BOŞLUKLAR/SAHALAR TÜKENMEZ KALEMLE VE BÜYÜK HARFLE DOLDURULMALIDIR. AD: SOYADI: MÜŞTERİ NUMARASI: TAHSİLATIN YAPILACAĞI KREDİ KARTI: TAHSİLATIN YAPILACAĞI HESAP NUMARASI: KREDİ KARTIYLA ALIM TALİMATI VERİLMESİ DURUMUNDA FONUN AKTARILACAĞI HESAP NUMARASI: TALİMAT ADI: TAHSİLAT TUTARI: TAHSİLAT GÜNÜ * : TAHSİLAT SIKLIĞI: AY (Örneğin 1 ay, ayda bir alınacağını gösterir.) BAŞLANGIÇ TARİHİ * : / / BİTİŞ TARİHİ: / / Ara ödeme yapılmak istenirse doldurulması yeterlidir. ARA ÖDEME TARİHİ: / / ARA ÖDEME TUTARI: KARTOPU HESAP ÖZETİ BİLGİLERİ: E-POSTAYLA İSTİYORUM E-POSTA: POSTAYLA İSTİYORUM * Başlangıç tarihi ile tahsilat günü aynı olmalıdır.

6 İlk Param içinde yer alan YFAK2 fonu hangi enstrümanlara yatırım yapar? Fon, esnek portföy yapısıyla gerek bono, gerek hisse senetleri piyasasındaki getiri fırsatlarını değerlendirir. Uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcıların uzun vadede orta risk seviyesi ile yüksek getiri elde etme imkânı sağlamaktadır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Porföyün en az %25'i hisse senedi, en az %20 si Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili, kalanı ise ters repodan oluşur. Fonun amacı uzun vadeli yatırımların enflasyon karşısında değer kaybetmesine engel olarak enflasyon üzerinde getiri sağlamaktır. Müşteri nin talimatında belirleyeceği hesabından veya Yapı Kredi kredi kartlarından, talimatta belirleyeceği şartlar çerçevesinde tahsilat yapılarak, sisteme dahil yatırım fonlarının, belirlediği tarihlerde ve bildirdiği tutar için otomatik olarak satın alınmasını ve talimatında belirleyeceği hesabında saklanmasını kabul ve beyan eder. Bu talimat hükümleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri nezdinde açılmış ve açılacak olan tüm Kartopu hesapları için geçerlidir. Kartopu hesabının açılması ve fonların hesaba aktarılmasıyla birlikte, bu talimat hükümleri işlemeye başlar. Kartopu hesabının yürütülmesi için kullanılması gerekli bazı tür işlemler işbu talimat şartlarına ilaveten Banka nın belirlediği özel şartlara ve bu husustaki bankacılık teamüllerine tâbi olacaktır. Bu talimat, Bireysel Müşteri Sözleşmesi nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup bu talimatta açıklık olmayan tüm hususlarda Bireysel Müşteri Sözleşmesi nin hükümleri uygulanır. İlk Param Kartopu nun alt bir ürünüdür. Müşteri, yatırım fonlarının, hesapta bulunan pay adedi ile pay fiyatının çarpılması sonucunda bulunan cari değerinin dışında bir getirisi olmayacağını ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını ve yatırım fonlarının tüzük

7 hükümlerini de aynen kabul ettiğini beyan eder. Kartopu hesabı hiçbir şekilde bir yatırım danışmanlığı hizmeti olarak yorumlanamaz. Yatırım fonları, tedavüldeki pay sayısıyla sınırlıdır. Müşteri adına yapılacak yatırım işlemleri, işlem tarihinde tedavüldeki yatırım fonu pay sayısının uygun olması halinde gerçekleştirilecektir. Müşteri, işlem tarihinde saat itibariyle, talimatına uygun alım yapılmasına yeterli tutarı hesabında hazır bulundurmayı, satın alınacak yatırım fonunun asgari alım adedini karşılamaması durumunda, bir sonraki alım tarihine kadar, daha sonra hesap bakiyesi tamamlansa dahi, Banka nın işlem yapmayacağını ve yerine getirilmeyen işlem nedeniyle Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Hesapta yeterli bakiye bulunmaması nedeniyle fon satın alınamamasından Banka sorumlu değildir. Fon satın alımından sonra hesapta kalacak bakiyeler Müşteri nin tasarrufunda olacaktır. Alım işlemleri, alımı yapılacak yatırım fonunun tüzüğünde belirlenmiş valör uygulamasına uygun olarak yapılır. Talimatta belirtilen işlem tarihinin resmî tatile rastlaması veya işlem tarihinde mücbir sebepler nedeniyle işlem yapılamaması halinde, işlemin resmî tatilin veya mücbir sebebin sona erdiği günü takip eden işgünü yapılacaktır. Banka, Kartopu hesabı ve diğer bankacılık işlemleriyle ilgili uygulama esaslarını dilediği zaman değiştirmeye yetkilidir. Müşteri, değişikliklerin ayrıca ihtara gerek olmaksızın derhal yürürlüğe girmiş kabul edileceğini ve işbu talimat konusu işlemler içinde geçerli olacağını kabul eder. İşbu talimat, iptal edildiği yazılı olarak Banka'ya bildirilmediği sürece geçerli olacaktır. Müşteri, Kartopu nun bir alt ürünü olan İlk Param dahilindeki yatırım fonlarını Alternatif Dağıtım Kanalları nı kullanarak satma hakkına ve İlk Param içeriğini değiştirme hakkına sahip olmadığını; Alternatif Dağıtım Kanalları kullanılarak tanımlanan İlk Param ile ilgili bozum işlemlerinin sadece şube kanalı kullanılarak yapılabileceğini kabul ve beyan eder.

8 Kredi kartı ile Kartopu alım talimatı verilmesi halinde, Müşteri nin her ay için belirttiği tarihte aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Müşteri adına fon alımı gerçekleşecektir. Müşteri nin kredi kartı ile Kartopu alımı için belirttiği tarihte, kredi kartında alım tutarı kadar kullanılabilir limitinin bulunması işlemin gerçekleşebilmesi için gereklidir. Müşteri, kullanılabilir limitinin bulunmaması halinde Banka nın işlem yapmayacağını ve yerine getirilmeyen işlem nedeniyle Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kredi kartıyla Kartopu alım işleminin provizyonu Müşteri nin talimatta belirttiği tarihte yukarıda belirtilen limit şartlarını sağlanması durumunda alınır. Kartopu alım tutarından daha az kullanılır limit bulunması durumunda kısmi alım yapılmamaktadır. Müşteri nin Merkezi Kayıt Kuruluşu nda sicili yoksa fon alım işlemi gerçekleşmeyebilir. Kartopu alımında asgari talimat tutarı 50 Türk Lirası dır. Kartopu alım talimatının müşterinin kredi kartından verilmesi durumunda; fon alım işleminin gerçekleşmesi için, Müşteri, kredi kartı son ödeme tarihindeki toplam kredi kartı dönem borcunun tamamını ödemiş olmalıdır. Dönem borcunun tamamı ödenmezse, son ödeme tarihinden bir gün sonra fon alım emri iptal edilecek ve ilgili tutar karta iade edilecektir. Fon iptali sonrası karta ilgili tutar iade edilirken, bu tutar karttaki borçları ödeme öncelik sırasına göre kapatacaktır. Müşteri, yerine getirilmeyen işlem nedeniyle Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Hesap kesim tarihi öncesinde verilen alım talimatı, takip eden ilk hesap kesim tarihinde hesap özetine yansır ve yukarıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda fon alımı gerçekleşir. Hesap kesim tarihinden sonra verilen emirler bir sonraki dönemin hesap özetine yansımakta ve işlem bunu takip eden dönemde gerçekleşmektedir.

9 Aksi Müşteri tarafından bildirilmediği sürece, kredi kartının yenilenmesinde ve değiştirilmesinde Kartopu alım emri yeni karta devredilir ve alım varsa devam eder. Müşteri kendi CIF i dışındaki hesaplara kredi kartı ile Kartopu alım talimatı veremez. Fon alım emri, kredi kartı son ödeme tarihinde yukarıda belirtilen ödeme şartlarının kontrolünden sonra, alımı yapılacak yatırım fonunun içtüzüğünde/izahnamesinde belirlenmiş valör uygulamasına uygun olarak yaratılır. Valörlü fonlarda, ödeme şartları kontrolü yapıldıktan sonra, eğer şartlar sağlanıyorsa kredi kartı son ödeme tarihini takip eden gün emir girişi yapılır ve bir gün sonra o günkü fon fiyatından fon alımı gerçekleşir. Aynı gün valörlü fonlarda ise ödeme şartları sağlanmışsa, kredi kartı son ödeme tarihini takip eden gün emir girişi yapılır ve aynı gün fon alımı gerçekleşir. Verilen emir ile gerçekleşen emir arasında fiyat değişimi nedeniyle oluşan fark bir sonraki dönem kredi kartı hesap özetine artı bakiye olarak yansıyacaktır. Hesap kesim tarihine kadar verilen iptal emirlerinde iptal, güncel hesap özeti döneminde gerçekleşecektir. Hesap kesim tarihleri ile son ödeme tarihleri arasında iptal emri verilemeyecektir. Herhangi bir sebeple fon alım emrinin iptal edilmesi halinde işlemin iadesi kredi kartına yapılacaktır. Kredi kartı limitinin yeterli olmaması veya son ödeme tarihinde dönem borcunun tamamının ödenmemesi nedeniyle fon alımının gerçekleştirilememesi durumunda, takip eden hesap özeti döneminde, kredi kartında kullanılabilir yeterli limit bulunması ve kart borcunun tamamının ödenmesi sebebiyle, kredi kartının fon alım işlemine müsait hale gelmesi durumunda, Müşteri nin ayrıca yeni bir talimat vermesine gerek kalmaksızın, otomatik olarak, fon alım işlemi, yukarıda belirtilen fon alım tarihinde gerçekleştirilecektir.

10 Düzenli fon alım talimatlarında, talimat tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk işgünü kredi kartından provizyon alınmaktadır. Bu talimat hükümleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri nezdinde, Telefon Bankacılığı ve İnternet Şubesi aracılığıyla verilmiş olan kredi kartıyla Kartopu alımı talimatları için geçerlidir. Kredi kartıyla Kartopu alım talimatının verilmesi ve fonların hesaba aktarılması ile birlikte, bu talimat hükümleri işlemeye başlar. Kredi kartı ile Kartopu alım talimatının yürütülmesi için kullanılması gerekli bazı tür işlemler işbu talimat şartlarına ilaveten Banka nın belirlediği özel şartlara ve bu husustaki bankacılık teamüllerine tâbi olacaktır. Bu talimat, Kredi Kartı Sözleşmesi nin, Bireysel Müşteri Sözleşmesi nin/ticari Müsteri Sözleşmesi nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup bu talimatta açıklık olmayan tüm hususlarda kredi kartı sözleşmesi, Bireysel Müşteri Sözleşmesi nin/ticari Müsteri Sözleşmesi hükümleri uygulanır. MÜŞTERİ NİN ADI/SOYADI: TARİH: / / İMZA: Ticaret Unvanı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Web Adresi: yapikredi.com.tr Ticaret Sicil Numarası: İşletmenin Merkezi: İstanbul

11

12 2043-PBY-00/1113 yapikredi.com.tr

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

Dünyanın en önemli ekonomisine odaklanıyoruz. Sizin ekonominize.

Dünyanın en önemli ekonomisine odaklanıyoruz. Sizin ekonominize. Dünyanın en önemli ekonomisine odaklanıyoruz. Sizin ekonominize. HSBC Premier e hoş geldiniz Hoş geldiniz ve HSBC Premier i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. HSBC Premier olarak biz, bireysel ekonominizi

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı