TÜRK RESMİ SORULAR ve CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK RESMİ SORULAR ve CEVAPLAR"

Transkript

1 TÜRK RESMİ SORULAR ve CEVAPLAR 1. ders 1-Minyatür nedir? Çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. 2-Resim sanatımız 18.yy.a kadar örneklerini hangi dalda vermiştir? Minyatür yy öncesi minyatür resminin özellikleri nelerdir? Katışıksız renk lekeleri, belirgin kenar çizgileri, gölgesiz ve yüzeysel çizimler görülür. 4-Osmanlı minyatürünün başlangıçtaki genel konuları nelerdir? Padişahın savaştaki başarıları, kabul törenleri, av sahneleri. 5-Minyatürde portre gelenekçiliği hangi padişah döneminde başlamıştır? Fatih Sultan Mehmet. 6-Fatih Sultan Mehmet in yağlıboya portresini yapan Avrupalı ressam Gentile Bellini. 7-Nakkaş(musavvir) kimlere denir? Minyatür sanatçılarına verilen resim yapan anlamına gelen addır yy.dan sonra minyatürde ne gibi değişiklikler olmuştur? Konu değişikliği ( tarih konulu minyatürlerin yerini manzara, kıyafet, çiçek, kadın ve erkek portreleri almıştır.) Yeni biçim ve teknikler denenir ve iki boyutlu anlatım biçimi olan minyatürde üçüncü boyut bilinçle aranmaya başlar. 9-Türk resminde bilinen ilk figürsüz manzara kompozisyonları hangi nakkaş tarafından yapılmıştır? Abdullah Buhari 2. ders 10- Duvar resmi nedir? Çeşitleri nelerdir? Yapının iç ve dış duvarlarına ve tavanlara yapılan resim türüdür. Fresko, Tempera Yağlı boya ve Mozaik olarak uygulanır. 11-Duvar resmi ne zaman, nerelerde görülmüştür? Osmanlıda 18yy- 19yy da görülür. İstanbul, Anadolu da ve Rumenlide görülür. 12-Duvar resimleri kaça ayrılır? Şerit resimler, pano resimleri, duvar resimleridir. 13-Duvar resminin konuları nelerdir? İlk etkiler rokoko ve barok süslemeler deki batılı etkilerdi..batılı etkilerin uygulandığı iç mekan süslemelerinde manzara sepet ve saksı içinde çiçek ve meyve erden oluşan natürmortlardı.. 19 yy nin sonlarına doğru figürle de kullanılmaya başlamıştır.manzaralarda çoğunlukla İstanbul manzaraları, kız kulesi resimleri görülür. Bu konular İstanbul la sınırlı kalmayıp Anadolu ve Rumeli de de sıkça görülür 14. Duvar resminde renkler nasıldır? Minyatür etkilerinden dolayı oldukça az renk kullanılmıştır. Renkler de fazla çeşitlilik görülmez. Aslında kalem işi nakıslarındaki toprak boyaların pek dışına çıkılmamıştır. Ancak renklerdeki açık koyu dereceleri titizlikle kullanılmış.işık - gölge denemeleri denenmiş. 15. Perspektifin gelişimi nasıldır? Buhari nin ufuk çizgisini yükselterek güçlendirmeye çalıştığı derinlik etkisi burada daha bilimsel perspektifte sağlanmıştır. En önemlisi ilkel düzeyde de olsa Batı anlamında perspektife girilmiş. 19 yy da Topkapı Sarayında daha karmaşık perspektifler denenmiş. hiç kuşkusuz iki boyutlu bir anlatım biçimi olan minyatürü geleneğinde taşıyan sanatçılarımız için üçüncü bir boyut aramak olmuştur. Osmanlı Minyatürüne giderek sızabilen tek batılı öğe Üçüncü Boyut olmuştur. Minyatürde gerçekleşen bu Sayfa 1

2 uygulama daha sonra duvar resmine de aktarıldı. 3. ders 16- Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa karşısındaki tutucu tavrının değişmesinin asıl büyük nedeni nedir? 16.yüzyıl sonunda toprak düzeninin değişmesiyle Osmanlı tutum yapısında başlayan çözülmedir. 17-Bilinçli bir tutumla yapılan aktarmacılığın başlangıcı hangi devirdir? Lale Devri yılına ait Patrona Halil isyanını anlatan resim hangi sanatçı tarafından yapılmıştır? Jean Baptiste Vanmour tarihli Hamamda Yıkanan Kadın adlı eser hangi sanatçıya aittir? Abdullah Buhari. 20-Sultan Selim zamanında ve 1894 tarihinde programına resim dersleri alınmış olan okul hangisidir? Mühendishane-i Berri-i Hümâyun 21-Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun u kim kurmuştur? Baron De Tott. 22- Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun un öğretim programlarında hangi konulara önem verilmiştir? Teknik çizim ve Haritacılık. 23-Mühendishane-i Berri-i Hümâyun hangi padişah zamanında kurulmuştur? III.Selim. 24-Mühendishane-i Berri-i Hümâyun da öğretim programlarında yer verilen resim dersinin amacı nedir? Avrupa yöntemlerine göre yetiştirilmek istenen genç subaylara askerlikle ilgili teknik çizimleri,arazi, menaziri (perspektif,manzara) krokileri çizebilme yeteneğini kazandırmaktır 'te Tevfik adlı harbiyeli hangi amaçla Paris e gönderilmiştir? Matematik,Resim Dersi ve Hâkkâklık(ağaç oyma sanatçılığı)öğrenimi için. 26-Mektebi Fünun-u Harbiye-i Şahane hangi tarihte resmen açılmıştır? de Mektebi Fünun-u Harbiye-i Şahane de resim öğretmenliğine atanan İspanyol ressam Chirans. 28-Mektebi Harbiye 1845'te hangi aşamalara ayrılır? İdadiye ve Harbiye olmak üzere iki aşamaya ayrılır. 29-İdadi dönemi resim öğretmeni olan Fransız Kes. 30-Hendese-i Mülkiye Mektebi ne amaçla ve kaç yılında kurulmuştur? Askeri amaçlarla kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümâyundan sonra sivil alanlar için bir teknik öğretim kurumuna gereksinim duyulmuş,bu yüzden de 1869 da bu mektep kurulmuştur. 31-Darülmuallim kaç yılında açılmıştır? Mektebi Mülkiye kaç yılında kurulmuştur? Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye kaç yılında kurulmuştur? Mekteb-i Sultani kaç yılında kurulmuştur? Mekteb-i Sanayii kaç yılında kurulmuştur? Bu dönemde halk niçin resme karşı olumsuz tutum sergiler? III. Mahmut un portresini yaptırıp,bazı devlet kurumlarına törenle astırması derin hoşnutsuzluklara neden olmuştur yüzyılın 2.yarısında ortaya çıkan ressamlarımızın benzer nitelikleri nelerdir? Sayfa 2

3 Aynı çekingen ve saygılı tutumu,dünyaya aynı saf yürekli yaklaşımı ve ayrıntıcı işçiliği görürüz. 38- Primitifler nasıl tanımlanmalıdır? Sanatçıların doğum ve ölüm tarihleri göz önüne alınırsa primitifler diye adlandırılacak bir geçiş döneminden değil,yıla döneme bağlı olmadan, primitif ya da saf yürek nitelikli,ortak üsluba bağlı görünen,ortak bir manzara idealini sürdüren,yaşatan ressamlar olarak tanımlanmalıdır. 4.ders yy ressamları içinde Darüşşafakalı olduğu saptanan ressamımız Salih Molla Akşi yy ressamlarımızın bir bölümüne primitifler adı kim tarafından verilmiştir? Rene Huygue 41.Askeri okullarda yürütülen resim dersinin nasıl olması amaçlanıyordu? Resim öğretimi Batıya Yönelik Rönesans Kökenli ve Avrupa Resmindeki geçerli olan yöntemlerle yürütülmeliydi. 42.Mühendishane de ve Harbiye de resim dersleri nasıl yürütülüyordu Taş baskı örneklerden kopyalar yaptırılıyordu. Halil Paşa Fransa ya gittikten sonra natürmort ve peyzaj çalışılmıştır. 43.Mühendishane de ve Harbiye de öğrenciler için taş baskı örnek hazırlayan Türk ressamın adı nedir? Hoca Ali Rıza 5.ders 44- Manzara resmi geleneği hangi ressama dayandırılmıştır? Matrakçı Nasuh Paşa 45- Askeri okullarda yürütülen Resm-i Hatti ve menazır gibi derslerin içeriği nedir? Doğa görünümleri ve arazi parçaları. 46- Yeni manzara geleneğinin başlangıç ressamları kimlerdir? Abdullah Buhari ve Rakkamehu Mehmet 47- Türk manzara üslubunun en eski temsilcileri kimlerdir? Osman Nuri, Süleyman Seyyit, Cihangirli Mustafa, Eyüblü Cemal. 48- Avrupa ya gönderilen ilk mühendishaneli Türk ressam Ferik İbrahim Paşa 49- Fotoğraf sanatı ile ilgilenen ilk Türk ressamımız Servili Kaymakam, Ahmet Emin 50- Ülkemizde deniz ressamlarının öncüsü olarak bilinen ilk Türk ressam Emin Baba 51- Paris e Osman-i Mektebine gönderilen ressamlarımız kimlerdir? Ahmet Ali Efendi ve Süleyman Seyyit. 52- Çinili Köşk resmi hangi ressamımıza aittir? Eyüblü Cemal yy. Manzara üslubunun ön örnekleri nelerdir ve kimlere aittir? Çinili Köşk ve Yıldız Sarayı Bahçesi. Çinili Köşk Eyyüblü Cemal e, Yıldız Sarayı Bahçesi Osman Nuri ye Aittir yy. Manzara ressamlarının genel konuları nelerdir? Saray Bahçeleri, havuzlar, göller, İstanbul görünümleri 6.ders 55-Mektebi Osmani nerede ve kaç yılında kurulmuştur? Paris Mektebi Osmani ne zaman kapandı? Mektebi Osmani nin kapanış nedeni nedir? Öğrencilerin sıkı disiplin altında Fransız toplumundan soyutlanası ve bu nedenle yabancı dil öğrenmelerinin zorlaşmasından şikayet etmiş olmaları sonucu yurda geri çağrılarak Sayfa 3

4 cezalandırılmalarıdır. 58-Abdülaziz in Paris e gönderdiği ressamlar kimlerdir? -Şeker Ahmet Paşa -Süleyman Seyit 59-İstanbul da ilk gerçek anlamda grup resim sergileri ne zaman kimin çabalarıyla açılmıştır? Şeker Ahmet Paşa nın çabalarıyla 27 nisan 1873 tarihinde açılmıştır. 60-İstanbul da ilk kişisel serisini kim açmıştır? Şeker Ahmet Paşa 61-Süleyman Seyyit in yazdığı kitabın adı nedir? Fenni Menazır 62-Türk resmine figürlü kompozisyonu kim getirmiştir? Osman Hamdi 63-İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Sanayi-i Nefise nin kurucusu Osman Hamdi 64-Sanayi-i Nefise nin kurulmasından sonra asker ressamlar arasından hangileri Avrupa da eğitim görmüşlerdir? -Sami Yetik -Ruhi -Hikmet Onat -Ali Sami Boyar 65-Sanayi-i Nefise den Paris e gönderilen ressamlar kimlerdir? -Galip -İbrahim Çallı 66-Özel imkanlarıyla Batıda resim eğitimine giden ressamlar kimlerdir? -Namık İsmail -Avni Lifij -Nazmi Ziya 7. ders 67)19.YY Osmanlı resminin gelişmesine katkıda bulunan yabancı ressamlar kimlerdir? Cevap: AİVAZOWSKY, FAUSTO ZONARO, CİVANYAN 68)Deniz ressamlarının çoğu fotoğraftan yararlanarak resimlerini yaparken, kişisel gözleme önem veren asker ressamlarının dışında tuttuğumuz sanatçımız Cevap:Diyarbakırlı Tahsin 69)Fırtınalı deniz ve gemi konusuna ilgi duymuş sanatçılarımız kimlerdir? Cevap:Osman Nuri Paşa,Diyarbakırlı Tahsin 70)Primitifler yada İptidailer diye anılan fotoğraf yorumcusu sanatçılar arasında, deniz temasını işleyen sanatçılar kimlerdir? Cevap:Ahmet Şekür, Üsküdarlı Cevat Bey 71)Türk foto yorumcularının resimlerini yorumlayışları nasıldır? Cevap:İnsan figürü ve diğer ayrıntılardan çoğunlukla sıyrılarak, sakin adeta düşsel denebilecek bir atmosfer yorumuna kavuşturarak aynen uygularlar. Ön arka planlar arasında nitelik farkı olmaz. Ancak çizgisel perspektife ilişkin değerinin ve objektifinin yattığı net ışık-gölge efektlerinin özenle uygulandığı görülür. 72)Batıda eğitim görmemesine rağmen, 20.yy ilk çeyreğinde etkinlik gösteren tüm sanatçıları yetiştirmiş, asker kökenli sanatçımız Cevap:Hoca Ali Rıza 73)Perspektif kurallar ve uygulaması hakkında iki kitap yazan sanatçımız Cevap:Ahmet Ziya Akbulut 74)Halil Paşa'nın hangi eserleri altın madalya ile ödüllendirilmiştir? Cevap:Eldivenli kadın(1888) bir natürmortu (1906) 75)Asker ressamlar olgusunun son büyük sanatçısı olarak anılan sanatçımız Sayfa 4

5 Cevap: Halil paşa 76)İmpressionist tekniği ile resim yapan ilk Türk ressamı olarak sayabileceğimiz sanatçımız Cevap:Halil paşa 77)Fransız zırhlısı Bouvet in batırılışını tasvir eden eserin sanatçısı Cevap:Diyarbakırlı Tahsin 78)Askeri okullardan mezun olup, etkin bir üslup kişiliğine sahip olan asker sanatçılar içinde manzara temasını işleyen en önemli sanatçılar kimlerdir? Cevap:Hoca Ali Rıza, Ahmet Ziya Akbulut, Halil Paşa 79)Gözlem gücü çok kuvvetli olan ve çoğu resmini hayalden başarıyla yapan manzara ressamımız kidir? Cevap:Hoca Ali Rıza 80)19.yy Osmanlıda resmin gelişmesini sağlayan etkenler nelerdir? Cevap: yabancı sanatçıların etkileri, son dönemde izlenimcilik akımının etkileri, asgari okulların ve Sanayi-i Nefise'nin etkileri. 81)Türkiye de resim sanatının gelişmesinde katkı sağlamış İtalyan sanatçı Cevap:Fausto Zonaro 8. ders 82) Sanayi-i Nefise Mektebi ne zaman ve kimin yöneticiliğinde kurulmuştur? 2 Mart 1883, Osman Hamdi Bey 83) Sanayi-i Nefise Mektebinde hangi alanlarda eğitim veriliyordu? resim, heykel, mimarlık ve gravür 84) İlk heykeltıraşlarımıza kimleri örnek verebiliriz? İhsan Özsoy, İsa Behzat 85) Dönemin önemli isimleri kimlerdir? Osman Asaf,Şehzade Abdülmecit, Ömer Adil, Halil Paşa,Fahri Kaptan,Şevket Dağ 86) İnas Sanayi-i Nefise Mektebi ne zaman kurulmuştur ve kim tarafından yönetilmiştir? 1914, Mihri Müşfik 87) İlk kadın ressamlarımızdan kimleri örnek verebiliriz? Mihri Müşfik, Müfide Kadri 88) İlk kadın heykeltıraşlarımızdan kimleri örnek verebiliriz? Sabiha Bengütaş, Nermin Faruki 89) Yurtdışına eğitim için gönderilen ilk kadın sanatçı kimdir,ne zaman gitmiştir? Hale Asaf, ) Çağdaş Türk Sanatı içinde ilk sergi kim tarafından ne zaman açılmıştır? Şeker Ahmet Paşa 27 Nisan ) Türk Ressamlarının ilk örgütlü topluluğunun adı nedir ve ne zaman kurulmuştur? Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, ) Plastik sanatlar alanında çıkarılan ilk yayının adı nedir ve ne zaman çıkarılmaya başlanmıştır? Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası, ders 93. Galatasaray Sergilerinin açılması sırasında salonda kurulan düzen hakkında bilgi veriniz. Orta büyük salonda usta tabloları, yandaki sınıflarda amatörlerin gençlerin, kimi zamanda Sanayi Nefise Mektebi öğrencilerinin çalışmaları sergilenirdi. 94. kuşağın sanatçıları arasında öncü bilinen ve Empresyonizme yakın özgür bir görüş ve tekniği benimseyen ressamımız İbrahim ÇALLI yılları arasında yaşamış olan Feyhaman Duran ın sanatsal üslubu hakkında Sayfa 5

6 bilgi veriniz. Çallı İbrahim in görünüm, düzenleme, natürmort gibi düzenlemelerine karşın Duran, portre türünün öncüsü oldu. 96. Ressam Feyhaman Duran ın dikkat çekici diğer yönü hangisidir? Usta bir Hattat oluşu. 97. Genç Nazmi Ziya sanatsal çalışmalarındaki yönünü nasıl belirledi? Paul Signac ın İstanbul çalışmalarını izlerken sanatsal çabasını hangi yönde doğrultacağını anlamıştı. 98. Sanatta Kalp ve Kafa sentezini başaran sanatçımız Avni Lifij 99. Deniz subayı olarak başlamış olduğu hayat yolculuğuna İstanbul Portrecisi unvanıyla son veren sanatçımız Hikmet Onat 100. Dekoratif sanatları ağır başlı biçimsel araştırmalara tercih etme eğilimini açığa vuran sanatçımız Namık İsmail 101. Yaşmaklı Kadın, Gergef, Deprem Kurbanları gibi eserlerin sahibi ressamımız Ruhi Arel 102. Cami Ressamı olarak bilinen yapıtları yığınlarca kolay anlaşılan ressamımız Şevket Dağ 103. D Grubu olarak adlandırılan grubun üyeleri kimlerdir? Eşref ÜREN, ARİF Kaptan, Cemal TOLLU, Zeki FAİK İZER, Fahrinüssa ZEYİT Hakkı ANLI, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Sabri BERKEL, Elif NACİ, Nurullah BERK, Halil DİKMEN 104. Konstrüktif-inşacı bir desen kullnan ve empresyonizm e yönelen sanatçımız Eşref Üren 105. Taşizm-Lekecilik tekniğinde karar kılarak fırça lirizmasının olanca hareketliliğini dile getiren sanatçımız hangisidir? Zeki Faik İzer 106. Uyguladığı soyut elemanlar birleşimindeki denklik, biçim ve renk düzenini benimseyen Türk ressamımız Sabri Berkel 107. Ethimist ev içi çalışmaları yapan, motif ve Doğu sanatından etkilenmeler görülen ressamımız Elif Naci 10. ders 108.Güzel Sanatlar Birliğinde sürdürülen ve bir sorun olarak karşımıza çıkan sanat anlayışı Sayfa 6

7 nedir? Sanatçının görüşü, hissettikleri, benliğinin yansıması olmaktan çok ilk bakışta gözümüze hoş gelen ve göze hoş görülmesi gereken bir doğa kopyasıdır 109.Güzel Sanatlar Birliğinin temsilcileri kimlerdir? Hikmet Onat, Ali Karsan, Yvonne Karsan, Bedia Güleryüz, Nazlı Ecevit, Ayetullah Sümer 110.Bağımsızlar adı kimlere verilmiştir? Bağıntısız çalışmış olmalarından, bir topluluğu katılmamış olmalarındandır ve dönemlerinde toplanan grupların belli başlı temsilcileri içinde kalmak prensibini izlemişlerdir. 111.Bağımsız ressamlar kimlerdir? Hamit GÖRELE, İlhami Demirci, Şefik Bursalı, Leyla Gamsız, Şemsi Arel, Maide Arel, Abidin Elderoğlu, Ziya Keseroğlu, Seyfi Toray dır yılından sonra D grubuna yapılan saldırıların merkezi neydi? Batı akımlarını çok yakından izleyerek yozlaştığı, ülke sorunlarına eğilmediği, halka seslenmediği merkezindeydi. 113.Naif denilen saf yürekli resim anlayışı hangi ülkede doğmuştur? Fransa da doğmuş, çeşitli ülkelere sıçramış, Yugoslavya dan Türkiye ye gelmiştir. 114.Bir sanatın ulusallığı neye dayanır? Bir sanatın ulusallığı yani belli bir ülke, bir toplumun, bir uygarlığın ürünü oluşu, seçilen konularda değil, o konuları dile getiren teknik özelliklerde, dünya görüşündedir. 11. ders 115.Ülkemizde kaç yılında soyut sanata, soyutlamaya ilişkin görüşler oluşmaya başlamıştır? den buyana Picasso-Braque sentetik kübizmi çevresinde yaklaşımlar arayan ilk sanatçılarımız kimlerdir.? -Refik EPİKMAN, Nurullah BERK, Sabri BERKEL, Cemal TOLLU Yılından sonra soyuta yaklaşımın göstergesi sayılan, bizdeki soyut yaklaşımının en cüretli örneği kabul edilen 1949 Devlet Resim Sergisi nde aşk adlı resmiyle ödül alan sanatçımız kimdir. -Ferruh BAŞAĞA ler den sonra hangi ressam sanatçımızın yazıları o dönemin soyut anlayışını anlamını sağlar? -Nurullah BERK Yıllarında yayınlanan yazılarda soyut resme bakışta çıkan sonuçlar nelerdir? -Bu dönemin yazılarında ve yapıtlarından anlaşılan, o sıralarda ülkemizdeki resim anlayışının, en çok genel bir kübist biçimlendirme ile kimi fov a yakın bir biçimlendirme sınırı içinde olduğudur. O dönemin kübist biçimlendirmesi analatik-kübist anlaşın araştırıcılığından uzaktır. 120.Eski kaynaklara göre non-figüratif diye tanımlanan dönemi ilk soyut çalışmalarda bulunan sanatçılarımız kimlerdir? -Cemal BİNGÖL, Nejat DEVRİM, Eren EYÜPOĞLU, Füreyya KILIÇ Sayfa 7

8 yıllarında sanatçılarımız neden eserlerini özel sergilerde, yurt dışındaki sanatçılarımız ise yapıtlarını çeşitli galerilerde sergiliyorlar? -Cemal TOLLU yazılarında Devlet sergilerinin jürilerinin soyut anlayışa çok sıcak bakmadıklarını belirtiyor Dış ülkelere açılan eserleri sergilenen ve soyut resim tarihinde önemli yere ve yapıtlara sahip oldukları kabul edilen sanatçılarımız kimlerdir? -Selim TURAN, Fahrünisa ZEYT, Adnan TURANİ 123. Dış ülkelerde Türk ressamları arasında non-figüratif çalışmaların en önce yapılanı kime aittir? -Selim TURAN 124.Devlet sergilerinde soyut anlayışa sahip resimlerin yer almaya başlaması kaç yılında olmuştur? lerin sonlarında İstanbul güzel sanatlar çatısı altında soyuta yönelen yanlız iki ressamımız olmuştur bu sanatçılarımız kimlerdir? -Zeki Faik İZER, Sabri BERKEL ve 1960 larda İstanbul ve Ankara da soyut anlayışa yönelen ve aktif olarak çalışmalarda bulunan sanatçılarımız kimlerdir?-zeki Faik İZER, Sabri BERKEL, Halil DİKMEN, Şemsi AREL, Ercümen KALMIK, Ferruh BAŞAĞA, Nuri İYEM, Adnan ÇOKER, Cemal BİNGÖL, Adnan TURANİ, Lütfi GÜNAY, ve Cemil EREN 127.Bizde klasik renk anlayışını ortadan kalkması hangi dönemde ve nasıl olmuştur? arası Avrupaya giden sanatçılarımızın eserlerinde ilk kez renkle ilgili bağımsızlar görülmeye başlamıştır e değin renk soyutlamasından çok çizgisel birtakım etkiler üzerinde duran sanatçılarımızın bu tutumunun nedeni nedir?-bunun nedeni o dönemde dışarıya giden ressamlarımızdam çoğunun Andrée LHOTE yanında çalışması ile, lere değin İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi nde hocalık yapan Léopold LéVY nin renkten çok biçimsel sorunlarla ilgili görüşlerine bağlana bilir arasında, fov ile dışa vurumcu anlayış arasında bir soyutlamaya giden sanatçımız -Zeki Faik İZER 130. Bizdeki soyut anlayışın içinde yer alanlar nasıl sınıflandırıla bilir? -Gemetrik soyutlayıcılar, lirik soyutlayıcılar, geometrik non figüratifler, lirik non-figüratifler. 12. ders 131.Hamit Görele nin resimsel üslup anlayışı nasıldır? (Büyük düz lekeler haline getirdiği sembolik nesne biçimlerini tual yüzeyine dağıtarak bir çeşit düzenleme yapıyor ve resimlerinde geometrik olarak soyutlanmış biçim, renkten ağır basıyordu.onun çalışmalarında nesne renkleri dikkate alınmıyor,yalnız salt renklerle kesin sınırlı geometrik biçimlerin içi dolduruluyordu.bir çeşit sıcak soğuk renk karşılaştırmalarını yansıtan figüratif içerikli,modleli, biraz fov anlayışına yakın portre ve kompozisyonları bulunmaktadır.) 132.Refik Epikman ın resimsel üslup anlayışı nasıldır? Sayfa 8

9 (Üç boyutlu,geometrik-inşacı çalışmasına rağmen,renkçi bir duygululuğun egemen olduğu resimler yapmıştır.bu nedenle,onun geometrik kuruluşlu resimlerinde,lirik sayılabilecek bir sevimlilik,bir samimiyet de gözlemlenir.) 133.Türk resminde geometrik soyutlamacı sanatçılar arasında kimler yer alır? (Hamit Görele,Salih Urallı,Refik Epikman,Erol Eti) 134.Resimsel lirizm ne anlama gelmektedir? (Çağımız sanatçısının iç dünyasındaki fırtınaların,bir çeşit yazısal boya tuşlarıyla ifadesidir.bu nedenle,bu anlayışta,sanatçı çevresinin görüntülerini değil,onun iç dünyasındaki bilinçaltı evreninin orkestral çok renkliliği,ürpermeleri,pervasızlığı,kısacası onun iç savaşını dile getirir.) 135.Türk resminde lirik soyutlamacı sanatçılar arasında kimler yer alır? (Zeki Faik İzer,Abidin Elderoğlu,Ercüment Kalmık,Arif Kaptan,Abidin Dino,Fahrünnisa Zeid,Hasan Kavruk,Mustafa Esirkuş,Özdemir Altan,Devrim Erbil,Turan Erol,Ömer Uluç,Mustafa Ayaz,Zafer Gençaydın) 135.Lirik soyutlamacılarımızdan Ercüment Kalmık resimlerinde hangi konuları incelemektedir? (Balıkçı kayıkları,ağlar,budaklı ağaç direklerden yapılmış çardaklar ve deniz kenarı yapıları) 137.Hasan Kavruk un resimsel soyutlama anlayışı nasıldır? (O, spatül ve yer yer fırça ile yaptığı strüktürel görüntülü boyaların rastlantısal etkisine kendini kaptırarak bir doğa soyutlamasını benimsiyordu.) 138.Türk Resminde lirik soyutlamacılar arasında yer alan ve pop özellikler gösteren sanatçımız (Özdemir Altan) 139.Lirik soyutlamacılarımızdan Ankara gecekonduları ve Bodrum manzaralarını çalışan ressamımız (Turan Erol) 140.Türk Resim sanatında yer alan ilk non-figüratif snatçılarımız kimlerdir? (Eşref Üren ve Cemal Bingöl dür.) 141.Türk Resim Sanatı nda yer alan non-figüratif sanatçılarımız kimlerdir? (Eşref Üren,Cemal Bingöl,Şemsi Arel, İsmail Altınok, Halil Akdeniz, Elif Naci,Gencay Kasapçı, Bekir Sami Çimen,Hüseyin Bilişik, Sabri Berkel, Bedri Rahmi Eyüboğlu) 142.Saman sarıları ve gri zemin üzerine kesik uçla kursif yazıyı kullanan non-figüratif sanatçımız (Şemsi Arel) 144.Mondrian ve Malewitsch tarzında,kesin,geometrik,düz renkli yüzey ve çizgileri yatay-dikey yönlerde kullanan ressamımız (Halil Akdeniz) 143. D Grubu ressamları arasında geometrik bir soyutlamayı benimseyen ressamımız (Elif Naci) Sayfa 9

10 144.Türk Resminde lirik non- figüratifler arasında hangi ressamlarımız yer alır? (Selim Turan,Nejat Devrim,Ferruh Başağa,Adnan Turani,Adnan Çoker,Hasan Kaptan,Fethi Arda,Muammer Bakır,Mübin Orhon,Fethi Kayaalp,Zahit Büyükişleyen,Erdal Alantar,Altan Gürman) 145.Jackson Pollock parelelinde,gerilmemiş bez üzerine yaptığı,bir bakıma lekeci sayılabilecek denemeleri uygulayan ressamımız (Osman Dinç) 146.Poliakoff vari bir anlayıştan giderek figüratif bir soyutlamaya geçişi yansıtan ressamımız (Erol Akyavaş) 147.Renkli kağıt yırtmalarına dayanan bir kolaj resmini benimseyen ressamımız (Burhan Doğançay) Sayfa 10

file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\darus...

file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\darus... Page 1 of 7 DARÜŞŞAFAKALI RESSAMLAR SORUNU Darüşşafakalı ressamlar sorununa geçmeden önce sanırım Darüşşafaka okulunun geçmişine göz atmak gerekiyor. Darüşşafaka 1863 yılında kurulmuş ve 1873 yılında eğitim

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU Sergi açılış kokteylini onurlandırmanızı dileriz. Tarih: 26 Eylül 2014 Cuma Saat: 18.00 Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA BEDRİ

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI. Tekin BAYRAK ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE KÜBİST EĞİLİMLER YÜKSEK LİSANS TEZİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI. Tekin BAYRAK ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE KÜBİST EĞİLİMLER YÜKSEK LİSANS TEZİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI Tekin BAYRAK ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE KÜBİST EĞİLİMLER YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Yrd. Doç. Mustafa KÜÇÜKÖNER ERZURUM 2006 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

TT-')CPlr0l t h. 90 NAZLI ECEVİT (1900-1985) "Şile tual üzeri yağlıboya, 1959 tarihli ve imzalı. 45x55 cm. 1.750-2 MİLYAR.-TL.

TT-')CPlr0l t h. 90 NAZLI ECEVİT (1900-1985) Şile tual üzeri yağlıboya, 1959 tarihli ve imzalı. 45x55 cm. 1.750-2 MİLYAR.-TL. TT-')CPlr0l t h 90 NAZLI ECEVİT (1900-1985) "Şile tual üzeri yağlıboya, 1959 tarihli ve imzalı. 45x55 cm. "Albay Emin Sargut'un kızıdır. 1915 te Darül Muallimat ı (Kız Öğretmen Okulu) bitirdi. İlk kadın

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 11.2. Heykel Sanatında Soyut

Detaylı

Savaş ve Barış: "Kurtuluş Savaşından Cumhuriyet'in ilk Yıllarına Türk Resminden Kesitler"

Savaş ve Barış: Kurtuluş Savaşından Cumhuriyet'in ilk Yıllarına Türk Resminden Kesitler Zafer Toprak, "75. Yıldönümünde Cumhuriyet ve Sanat", içinde Savaş ve Barış: "Kurtuluş Savaşından Cumhuriyet'in ilk Yıllarına Türk Resminden Kesitler", İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1998,

Detaylı

Ferruh BaşağaGaleri Binyıl tarafından düzenlenen, 1999, 2000

Ferruh BaşağaGaleri Binyıl tarafından düzenlenen, 1999, 2000 ALTMIŞBEŞİNCİ SANAT YıLıNDA FERRUH BAŞAGA KıvançOSMA* Ferruh BaşağaGaleri Binyıl tarafından düzenlenen, 1999, 2000 tarihli yapıtlarının yer aldığı sergi ile altmışbeşinci sanat yılını kutladı. Resim yapmaya

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

İSTANBUL UN İZDÜŞÜMLERİ

İSTANBUL UN İZDÜŞÜMLERİ İSTANBUL UN İZDÜŞÜMLERİ İSMEK RESİM ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ 5-11 NİSAN 2013 / MARMARA ÜNİVERSİTESİ SULTANAHMET KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI Başkan dan İstanbul, kâh tablolarda hayat bulmuş, kâh en dokunaklı

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK RESMİNDE KÖY VE KÖY YAŞANTISININ RESİM EĞİTİMİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... i. ÖZET...ii. SUMMARY.. iii 1.GİRİŞ... 7

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... i. ÖZET...ii. SUMMARY.. iii 1.GİRİŞ... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i ÖZET.....ii SUMMARY.. iii BÖLÜM I 1.GİRİŞ... 7 1.1. AraştırmanınAmacı.. 7 1.2. AraştırmanınÖnemi.....7 1.3. Kısaltmalar... 7 1.4. AraştırmanınYöntemi 7 BÖLÜM II 2. TÜRK RESİM SANATININ

Detaylı

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN İÇİNDEKİLER İlk Söz /9 Hayatı ve Sanatı /17 Paris'te Resim Dersleri /19 İstanbul'a Dönüş /20 "Doğululuk" Eğilimi /23 Kadın Figürleri /25 Bilimsel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

TEKNİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN 1930 LARA KADAR TÜRK RESMİ NDE MANZARA

TEKNİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN 1930 LARA KADAR TÜRK RESMİ NDE MANZARA TEKNİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN 1930 LARA KADAR TÜRK RESMİ NDE MANZARA Özet Doç. Dr. Erol KILIÇ * Manzara resminin Uzakdoğu ve Doğu toplumlarının sanatında çok eskiden beri önemli bir yeri olmuştur.bu toplumların

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı.

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı. Mehmet Güler Türkiye de yetişen resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güler ile Malatya dan Almanya ya uzanan yolculuğunu, resim kariyerinde rol oynayan isimleri, Almanya yı tercih etmesinde etkili

Detaylı

1914-1940 YILLARI ARASINDA AVRUPA DA EĞİTİM ALAN SANATÇILARIMIZIN ÜLKEMİZDEKİ SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI

1914-1940 YILLARI ARASINDA AVRUPA DA EĞİTİM ALAN SANATÇILARIMIZIN ÜLKEMİZDEKİ SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI 1914-1940 YILLARI ARASINDA AVRUPA DA EĞİTİM ALAN SANATÇILARIMIZIN ÜLKEMİZDEKİ SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI In Europe Between The 1914 And 1940 Years Traıned Artısts Contrıbutıons To The Art Educatıon In Our

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FOTOĞRAF VE GRAFİK ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI TARİHİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FOTOĞRAF VE GRAFİK ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI TARİHİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FOTOĞRAF VE GRAFİK ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI TARİHİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

NURİ İYEM ve NEŞET GÜNAL IN TÜRK RESİM SANATI NDAKİ YERİ

NURİ İYEM ve NEŞET GÜNAL IN TÜRK RESİM SANATI NDAKİ YERİ i Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı NURİ İYEM ve NEŞET GÜNAL IN TÜRK RESİM SANATI NDAKİ YERİ Elif GÜNAY Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

10 LAR GRUBU, YENİ DAL GRUBU, SİYAH KALEM GRUBU *

10 LAR GRUBU, YENİ DAL GRUBU, SİYAH KALEM GRUBU * Page 1 of 15 10 LAR GRUBU, YENİ DAL GRUBU, SİYAH KALEM GRUBU * Türkiye de 1946 yılında çok partili döneme geçiş ile her alanda kimi zaman olumsuz, kimi zaman olumlu bir takım değişiklerin görülmeye başlandığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

D GRUBU RESSAMLARININ TÜRK RESİM SANATININ GELİŞİMİNE OLAN KATKILARI 1

D GRUBU RESSAMLARININ TÜRK RESİM SANATININ GELİŞİMİNE OLAN KATKILARI 1 DOI: 10.7816/idil-01-05-27 D GRUBU RESSAMLARININ TÜRK RESİM SANATININ GELİŞİMİNE OLAN KATKILARI 1 Mehmet Ali GENÇ 2 ÖZET Osmanlı toplumsal ve siyasal ortamında başlamış olan batılılaşma süreci, sanata

Detaylı

1914-1940 YILLARI ARASINDA AVRUPA DA EĞİTİM ALAN SANATÇILARIMIZIN ÜLKEMİZDEKİ SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI

1914-1940 YILLARI ARASINDA AVRUPA DA EĞİTİM ALAN SANATÇILARIMIZIN ÜLKEMİZDEKİ SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI 1914-1940 YILLARI ARASINDA AVRUPA DA EĞİTİM ALAN SANATÇILARIMIZIN ÜLKEMİZDEKİ SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI Dr. Oğuz DİLMAÇ * Öz Bu araştırma ile ülkemizde sanat eğitimi alanındaki tarihsel gelişimin bir bölümüne

Detaylı

D GRUBU SANATÇILARININ TÜRK RESİM SANATININ GELİŞİM SÜRECİNE KAZANDIRDIĞI FARKLI BAKIŞ AÇILARI

D GRUBU SANATÇILARININ TÜRK RESİM SANATININ GELİŞİM SÜRECİNE KAZANDIRDIĞI FARKLI BAKIŞ AÇILARI i D GRUBU SANATÇILARININ TÜRK RESİM SANATININ GELİŞİM SÜRECİNE KAZANDIRDIĞI FARKLI BAKIŞ AÇILARI Hazırlayan: Feray ŞERBETÇİ Danışman: Yrd. Doç. İbrahim DİNÇELİ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL ETKİLEŞİM IN THE CONTEMPORARY TURKISH PAINTING TRADITIONAL INTERACTION

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL ETKİLEŞİM IN THE CONTEMPORARY TURKISH PAINTING TRADITIONAL INTERACTION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanıwww.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇAĞDAŞ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

19.yy. Sonu ve 20.yy Başında Kadın Ressamlarımız. 19.YY. SONU ve 20.YY BAŞINDA KADIN RESSAMLARIMIZ. Deniz BAYAV 1

19.yy. Sonu ve 20.yy Başında Kadın Ressamlarımız. 19.YY. SONU ve 20.YY BAŞINDA KADIN RESSAMLARIMIZ. Deniz BAYAV 1 19.YY. SONU ve 20.YY BAŞINDA KADIN RESSAMLARIMIZ Deniz BAYAV 1 Özet:19.yy.da başlayan batılılaşma hareketleri ile ülkemizin pek çok alanında gelişmeler yaşanmıştır. Cumhuriyet e giden yolda eğitim ve kadınların

Detaylı

Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 19.YY. SONU ve 20.YY BAŞINDA KADIN RESSAMLARIMIZ Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özet:19.yy.da başlayan batılılaşma hareketleri ile ülkemizin pek çok

Detaylı

KUŞAKLAR BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA DESEN: 10x2/DRAWING IN THE MODERN TURKISH PAINTING ART IN THE CONTEX OF GENERATIONS:10x2*

KUŞAKLAR BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA DESEN: 10x2/DRAWING IN THE MODERN TURKISH PAINTING ART IN THE CONTEX OF GENERATIONS:10x2* KUŞAKLAR BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA DESEN: 10x2/DRAWING IN THE MODERN TURKISH PAINTING ART IN THE CONTEX OF GENERATIONS:10x2* Burcu PEHLİVAN 1 Özet Türk Resim Sanatının gelişim sürecine baktığımızda

Detaylı

file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\parist...

file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\parist... Page 1 of 19 MEKTEBİ OSMANİ ve PARİS TE ÖĞRENİM GÖREN SANATÇILAR* Mektebi Osmani, Paris e gönderilen askeri okul öğrencilerinin bir çatı altında öğrenim görmeleri ve disiplinli bir şekilde eğitilmeleri

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK RESİM SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ SÖYLEMİ Gülşen AĞYÜREK YÜKSEK LİSANS TEZİ RESİM ANASANAT DALI Yrd. Doç. Dr. Yunus BERKLİ 2011 Her Hakkı

GELENEKSEL TÜRK RESİM SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ SÖYLEMİ Gülşen AĞYÜREK YÜKSEK LİSANS TEZİ RESİM ANASANAT DALI Yrd. Doç. Dr. Yunus BERKLİ 2011 Her Hakkı GELENEKSEL TÜRK RESİM SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ SÖYLEMİ Gülşen AĞYÜREK YÜKSEK LİSANS TEZİ RESİM ANASANAT DALI Yrd. Doç. Dr. Yunus BERKLİ 2011 Her Hakkı Saklıdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 07 Ekim 2013 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 14 Ekim 2013 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 21 Ekim 2013 Yaprak çizimleri,

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK Dekan Yrd. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK Dekan Yrd. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK Dekan Yrd. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Şeyda ÜSTÜNİPEK 2. Doğum Tarihi : 15.11.1972 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4.

Detaylı

En İyi 10 Sanat Galerisi

En İyi 10 Sanat Galerisi En İyi 10 Sanat Galerisi Sanat eserini yaratmak ne kadar zorsa, onu değerince tanıtmak ve sergilemek de bir o kadar önemli. Çünkü sergilenecek obje ne olursa olsun o eseri değerinde sergilemek için de

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

1930 SONRASI TÜRK RESMİNDE KÖYLÜ TEMASI

1930 SONRASI TÜRK RESMİNDE KÖYLÜ TEMASI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI RESİM BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ 1930 SONRASI TÜRK RESMİNDE KÖYLÜ TEMASI AYLİN HANAY

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ DOI: 10.7816/idil-01-05-24 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ Öğr. Gör. Oğuz YURTTADUR 1 ÖZET Cumhuriyet in ilanıyla birlikte, kimi devlet desteğiyle

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

1910-1930 Yılları Arasında Avrupa da Eğitim Alan Sanatçılarımızın Aldıkları Resim Eğitimlerinin Eserlerine Etkisi

1910-1930 Yılları Arasında Avrupa da Eğitim Alan Sanatçılarımızın Aldıkları Resim Eğitimlerinin Eserlerine Etkisi Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı, Yoncalık Yerleşkesi, Erzurum, Tel:04422137011-228 E-posta:oguzdilmac@atauni.edu.tr

Detaylı

Tuvallerde Yıldız Sarayı

Tuvallerde Yıldız Sarayı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2004 / Cilt: 21 / Sayı: 2 / ss. 143-158 Pelin Şahin TEKİNALP Tuvallerde Yıldız Sarayı Pelin ŞAHİN TEKİNALP * Özet 19.yüzyılda tuval resminin gelişimi kapsamında,

Detaylı

Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı

Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1), 2013, 56-67 Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı Evren Karayel Gökkaya* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGÜR, Ö. EDEBİYAT FAKÜLTESİ (2015)

ÖZGÜR, Ö. EDEBİYAT FAKÜLTESİ (2015) SANAT EĞİTİMİ İÇİN OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDE AVRUPA YA GİDEN TÜRK ÖĞRENCİLERDEKİ DİL, GÖZLEM VE BİLGİ EKSİKLİĞİNİN RESMİMİZDEKİ İÇERİKSEL DÖNÜŞÜME ETKİSİ 145 Özgür ÖZKAN 146 ÖZET Türk resim sanatı tarihinde,

Detaylı

TÜRK MODERNİZMİNDE DÜŞ VE BELLEK

TÜRK MODERNİZMİNDE DÜŞ VE BELLEK TÜRK MODERNİZMİNDE DÜŞ VE BELLEK 1 4 TÜRK MODERNİZMİNDE DÜŞ VE BELLEK Prof. Dr. Jale Erzen Modernizm, Batı kültürünün bilimsel ve teknolojik yenilenmesinden kaynaklandığı için Batıya ait bir gelişme olarak

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE Ferforje bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Ferforje, Fransızca "Fer forgé" kelimesinden gelmektedir ve Fransızca'da "dövme demir" anlamına gelmektedir. Günümüzde Ferforje

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yapısı ve uğraşı alanı ne olursa olsun tüm dersler, insan için ve insanlık adına sevgi, saygı, dayanışma ve rahat yaşama için

Detaylı

Sanatın Tanımını yaparmı sınız Nurdan Gül Kökten

Sanatın Tanımını yaparmı sınız Nurdan Gül Kökten Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari,

Detaylı

A. UĞUR YEĞİN ( d Organizasyon ) (MÜZAYEDE)

A. UĞUR YEĞİN ( d Organizasyon ) (MÜZAYEDE) A. UĞUR YEĞİN ( d Organizasyon ) MÜZAYEDEYİ SUNAN Uğur YEĞİN TASARIM Kurtuluş Kıran Berna Akkaba FOTOÐRAFLAR Savaş Yılmaz (MÜZAYEDE) 27 MART 2010 Saat 14:00 Yer THE SOFA HOTEL Teşvikiye Caddesi No:41-41A

Detaylı

MODERN TÜRKİYE NİN ÖNCÜ KADIN SANATÇILARI

MODERN TÜRKİYE NİN ÖNCÜ KADIN SANATÇILARI MODERN TÜRKİYE NİN ÖNCÜ KADIN SANATÇILARI 05.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen Modern Türkiye nin Öncü Kadın Sanatçıları konulu konferans metnidir. Konuşmacılar: Doç. Dr. Azade Lerzan Gültekin (Atılım

Detaylı

ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI. Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar. 7-12 Yaş

ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI. Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar. 7-12 Yaş ÖĞRETMEN Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar 7-12 Yaş REHBER KİTAPÇIĞI Değerli Öğretmenlerimiz, Pera Müzesi olarak okul gruplarına yönelik 7-12 yaş grupları için Suna ve

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI -5 Ekim EKİM -8 Ekim 07- Ekim 0 Eylül-0 Ekim EYLÜL -7 Eylül 6-0 Eylül TED KDZ EREĞLİ GÖRSEL SANATLAR İ 0-0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI LERLE İLKÖĞRETİM SI İlköğretim Haftasıyla ilgili

Detaylı

Oktay Anılanmert 5 1 0... rt 2 e a stç isi M e rg 1 e S 3 rb ~ e sim 5 S er 0

Oktay Anılanmert 5 1 0... rt 2 e a stç isi M e rg 1 e S 3 rb ~ e sim 5 S er 0 Oktay Anılanmert Serbestçe... Resim Sergisi 05~31 Mart 2015 Kedi Kültür Sanat Merkezi kapılarını Oktay Anılanmert in Serbestçe sergisi ile ziyaretçilerine açmaktan gurur duyuyor Türk Resim Sanatı nın ustalarından

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

1914 ÇALLI KUŞAĞI NIN TÜRK RESİM SANATINA ETKİSİ

1914 ÇALLI KUŞAĞI NIN TÜRK RESİM SANATINA ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa 371-392, 2010 1914 ÇALLI KUŞAĞI NIN TÜRK RESİM SANATINA ETKİSİ Fatih Başbuğ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

KARMA II. 16 Ocak - 21 Şubat 2015

KARMA II. 16 Ocak - 21 Şubat 2015 ANKASANAT Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450.Cadde Vadi İkizleri Sitesi 3/A 06610 Çankaya Ankara Tel. +90 312 442 38 91 (pbx) Faks +90 312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com www.ankaraantikacilik.com

Detaylı

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi.

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Çağdaş Dünya Sanatı 1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Bu genç ressamlar, şekilciliği reddedip doğadan

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

Resmin Şiirle, Şiirin Resimle İmtihanı

Resmin Şiirle, Şiirin Resimle İmtihanı Devrim Erbil Devrim Erbil 4 Resmin Şiirle, Şiirin Resimle İmtihanı 16 Eylül 1937 tarihinde Salihli de dünyaya gelen Devrim Erbil, ailesinin 1940 yılında Balıkesir e yerleşmesi nedeniyle, ilk ve orta

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

TÜRK RESMİNDE MODERNİTE İLE İLK TEMAS: 1940-1960

TÜRK RESMİNDE MODERNİTE İLE İLK TEMAS: 1940-1960 DOI: 10.7816/idil-03-14-08 İDİL, 2014, Cilt 3, Sayı 14, Volume 3, Issue 14 TÜRK RESMİNDE MODERNİTE İLE İLK TEMAS: 1940-1960 Seyfi BAŞKAN 1 ÖZET Cumhuriyet dönemi Türk toplumunun Batılılaşma/Yenileşme sürecinin

Detaylı

1. inci D evlet Resim. H eykel Sergisi

1. inci D evlet Resim. H eykel Sergisi MAARİF VEKİLLİĞİ 1. inci D evlet Resim VE H eykel Sergisi ^İSY A N K A R A Ulus Basımevi 1939 C. H. Partisinin ikinci defa olarak yurdun muhtelif yerlerinde çalıştırdığı (10) ressama ait eserler Abidin

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Humayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulmuştur. Gemi inşaatı ve haritacılık öğretimi yapan bu kurumdan sonra kara ordusunun

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI ANKARA DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİNDE 1914 KUŞAĞI, MÜSTAKİL RESSAMLAR VE HEYKELTIRAŞLAR BİRLİĞİ VE d GRUBU RESSAMLAR Yüksek

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANATLARIMIZDAN, TEZHĐP, HAT VE MĐNYATÜRÜN ÇAĞDAŞ TÜRK RESMĐNE YANSIMASI

GELENEKSEL TÜRK SANATLARIMIZDAN, TEZHĐP, HAT VE MĐNYATÜRÜN ÇAĞDAŞ TÜRK RESMĐNE YANSIMASI T.C. ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ RESĐM ANASANAT DALI Dilek TEBER GELENEKSEL TÜRK SANATLARIMIZDAN, TEZHĐP, HAT VE MĐNYATÜRÜN ÇAĞDAŞ TÜRK RESMĐNE YANSIMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ TEZ YÖNETĐCĐSĐ

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

TÜRK RESMİNİN OLUŞUMU. Hakan DEMİR* * Öğr.Gör., Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü.

TÜRK RESMİNİN OLUŞUMU. Hakan DEMİR* * Öğr.Gör., Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. BATıLıLAŞMA VE MODERNLEŞME İKİLEMİNDE ÇAGDAŞ TÜRK RESMİNİN OLUŞUMU Hakan DEMİR* Türk resim sanatı geleneği Osmanlı'nın batıya açılışı ve batının da doğuya olan ilgisinin artması ile bir değişme ve ivme

Detaylı

20 Mayıs 2015 KARMA-KARIŞIK

20 Mayıs 2015 KARMA-KARIŞIK 20 Mayıs 2015 KARMA-KARIŞIK CİHAT BURAK (1915-1994) BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) MEHMET GÜLERYÜZ (d.1938) AVNİ ARBAŞ (1919-2003) İBRAHİM SAFİ (1898-1983) NURİ İYEM (1915-2005) FİKRET MUALLA (1903-1967)

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİMCİ İZCİ LİDERLERİNE AİT İSİM LİSTESİ NO FAALİYETİN ADI YERİ TARİHİ Kamp-Kurs ve Seminer

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

CUMHURİYET ÖNCESİ VE SONRASI TÜRK RESİM SANATINDA İNSAN FİGÜRÜNÜN SANATSAL AÇIDAN ELE ALINIŞ FARKLILIKLARI

CUMHURİYET ÖNCESİ VE SONRASI TÜRK RESİM SANATINDA İNSAN FİGÜRÜNÜN SANATSAL AÇIDAN ELE ALINIŞ FARKLILIKLARI i T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI RESİM BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CUMHURİYET ÖNCESİ VE SONRASI TÜRK

Detaylı

Devrim Erbil BURCU PELVANOĞLU

Devrim Erbil BURCU PELVANOĞLU Devrim Erbil Devrim Erbil BURCU PELVANOĞLU Yayına Hazırlayanlar Burcu Pelvanoğlu Ardan Ergüven Yayın Koordinatörleri Ömer Olcay Bekir Olcay Metin Burcu Pelvanoğlu Tasarım Ardan Ergüven Fotoğraf Ozan

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE SOYUT VE SOYUTLAMA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA YAPI VE İÇERİK SORUNLARI

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE SOYUT VE SOYUTLAMA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA YAPI VE İÇERİK SORUNLARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZİ ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE SOYUT VE SOYUTLAMA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA YAPI VE İÇERİK SORUNLARI Hazırlayan Özgür

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

KONAKLAR DA SANAT SOKAKLARI

KONAKLAR DA SANAT SOKAKLARI ARADIĞIMIZ SİZDE OLABİLİR! KONAKLAR DA SANAT SOKAKLARI Düşünün ki salonunuzun duvarında bir Bedri Rahmi tablosu asılı, oturma odanızda da Ferruh Başağa nın bir eseri Komşunuza ziyarete gittiğinizde Nurullah

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı