TÜRK RESMİ SORULAR ve CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK RESMİ SORULAR ve CEVAPLAR"

Transkript

1 TÜRK RESMİ SORULAR ve CEVAPLAR 1. ders 1-Minyatür nedir? Çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. 2-Resim sanatımız 18.yy.a kadar örneklerini hangi dalda vermiştir? Minyatür yy öncesi minyatür resminin özellikleri nelerdir? Katışıksız renk lekeleri, belirgin kenar çizgileri, gölgesiz ve yüzeysel çizimler görülür. 4-Osmanlı minyatürünün başlangıçtaki genel konuları nelerdir? Padişahın savaştaki başarıları, kabul törenleri, av sahneleri. 5-Minyatürde portre gelenekçiliği hangi padişah döneminde başlamıştır? Fatih Sultan Mehmet. 6-Fatih Sultan Mehmet in yağlıboya portresini yapan Avrupalı ressam Gentile Bellini. 7-Nakkaş(musavvir) kimlere denir? Minyatür sanatçılarına verilen resim yapan anlamına gelen addır yy.dan sonra minyatürde ne gibi değişiklikler olmuştur? Konu değişikliği ( tarih konulu minyatürlerin yerini manzara, kıyafet, çiçek, kadın ve erkek portreleri almıştır.) Yeni biçim ve teknikler denenir ve iki boyutlu anlatım biçimi olan minyatürde üçüncü boyut bilinçle aranmaya başlar. 9-Türk resminde bilinen ilk figürsüz manzara kompozisyonları hangi nakkaş tarafından yapılmıştır? Abdullah Buhari 2. ders 10- Duvar resmi nedir? Çeşitleri nelerdir? Yapının iç ve dış duvarlarına ve tavanlara yapılan resim türüdür. Fresko, Tempera Yağlı boya ve Mozaik olarak uygulanır. 11-Duvar resmi ne zaman, nerelerde görülmüştür? Osmanlıda 18yy- 19yy da görülür. İstanbul, Anadolu da ve Rumenlide görülür. 12-Duvar resimleri kaça ayrılır? Şerit resimler, pano resimleri, duvar resimleridir. 13-Duvar resminin konuları nelerdir? İlk etkiler rokoko ve barok süslemeler deki batılı etkilerdi..batılı etkilerin uygulandığı iç mekan süslemelerinde manzara sepet ve saksı içinde çiçek ve meyve erden oluşan natürmortlardı.. 19 yy nin sonlarına doğru figürle de kullanılmaya başlamıştır.manzaralarda çoğunlukla İstanbul manzaraları, kız kulesi resimleri görülür. Bu konular İstanbul la sınırlı kalmayıp Anadolu ve Rumeli de de sıkça görülür 14. Duvar resminde renkler nasıldır? Minyatür etkilerinden dolayı oldukça az renk kullanılmıştır. Renkler de fazla çeşitlilik görülmez. Aslında kalem işi nakıslarındaki toprak boyaların pek dışına çıkılmamıştır. Ancak renklerdeki açık koyu dereceleri titizlikle kullanılmış.işık - gölge denemeleri denenmiş. 15. Perspektifin gelişimi nasıldır? Buhari nin ufuk çizgisini yükselterek güçlendirmeye çalıştığı derinlik etkisi burada daha bilimsel perspektifte sağlanmıştır. En önemlisi ilkel düzeyde de olsa Batı anlamında perspektife girilmiş. 19 yy da Topkapı Sarayında daha karmaşık perspektifler denenmiş. hiç kuşkusuz iki boyutlu bir anlatım biçimi olan minyatürü geleneğinde taşıyan sanatçılarımız için üçüncü bir boyut aramak olmuştur. Osmanlı Minyatürüne giderek sızabilen tek batılı öğe Üçüncü Boyut olmuştur. Minyatürde gerçekleşen bu Sayfa 1

2 uygulama daha sonra duvar resmine de aktarıldı. 3. ders 16- Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa karşısındaki tutucu tavrının değişmesinin asıl büyük nedeni nedir? 16.yüzyıl sonunda toprak düzeninin değişmesiyle Osmanlı tutum yapısında başlayan çözülmedir. 17-Bilinçli bir tutumla yapılan aktarmacılığın başlangıcı hangi devirdir? Lale Devri yılına ait Patrona Halil isyanını anlatan resim hangi sanatçı tarafından yapılmıştır? Jean Baptiste Vanmour tarihli Hamamda Yıkanan Kadın adlı eser hangi sanatçıya aittir? Abdullah Buhari. 20-Sultan Selim zamanında ve 1894 tarihinde programına resim dersleri alınmış olan okul hangisidir? Mühendishane-i Berri-i Hümâyun 21-Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun u kim kurmuştur? Baron De Tott. 22- Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun un öğretim programlarında hangi konulara önem verilmiştir? Teknik çizim ve Haritacılık. 23-Mühendishane-i Berri-i Hümâyun hangi padişah zamanında kurulmuştur? III.Selim. 24-Mühendishane-i Berri-i Hümâyun da öğretim programlarında yer verilen resim dersinin amacı nedir? Avrupa yöntemlerine göre yetiştirilmek istenen genç subaylara askerlikle ilgili teknik çizimleri,arazi, menaziri (perspektif,manzara) krokileri çizebilme yeteneğini kazandırmaktır 'te Tevfik adlı harbiyeli hangi amaçla Paris e gönderilmiştir? Matematik,Resim Dersi ve Hâkkâklık(ağaç oyma sanatçılığı)öğrenimi için. 26-Mektebi Fünun-u Harbiye-i Şahane hangi tarihte resmen açılmıştır? de Mektebi Fünun-u Harbiye-i Şahane de resim öğretmenliğine atanan İspanyol ressam Chirans. 28-Mektebi Harbiye 1845'te hangi aşamalara ayrılır? İdadiye ve Harbiye olmak üzere iki aşamaya ayrılır. 29-İdadi dönemi resim öğretmeni olan Fransız Kes. 30-Hendese-i Mülkiye Mektebi ne amaçla ve kaç yılında kurulmuştur? Askeri amaçlarla kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümâyundan sonra sivil alanlar için bir teknik öğretim kurumuna gereksinim duyulmuş,bu yüzden de 1869 da bu mektep kurulmuştur. 31-Darülmuallim kaç yılında açılmıştır? Mektebi Mülkiye kaç yılında kurulmuştur? Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye kaç yılında kurulmuştur? Mekteb-i Sultani kaç yılında kurulmuştur? Mekteb-i Sanayii kaç yılında kurulmuştur? Bu dönemde halk niçin resme karşı olumsuz tutum sergiler? III. Mahmut un portresini yaptırıp,bazı devlet kurumlarına törenle astırması derin hoşnutsuzluklara neden olmuştur yüzyılın 2.yarısında ortaya çıkan ressamlarımızın benzer nitelikleri nelerdir? Sayfa 2

3 Aynı çekingen ve saygılı tutumu,dünyaya aynı saf yürekli yaklaşımı ve ayrıntıcı işçiliği görürüz. 38- Primitifler nasıl tanımlanmalıdır? Sanatçıların doğum ve ölüm tarihleri göz önüne alınırsa primitifler diye adlandırılacak bir geçiş döneminden değil,yıla döneme bağlı olmadan, primitif ya da saf yürek nitelikli,ortak üsluba bağlı görünen,ortak bir manzara idealini sürdüren,yaşatan ressamlar olarak tanımlanmalıdır. 4.ders yy ressamları içinde Darüşşafakalı olduğu saptanan ressamımız Salih Molla Akşi yy ressamlarımızın bir bölümüne primitifler adı kim tarafından verilmiştir? Rene Huygue 41.Askeri okullarda yürütülen resim dersinin nasıl olması amaçlanıyordu? Resim öğretimi Batıya Yönelik Rönesans Kökenli ve Avrupa Resmindeki geçerli olan yöntemlerle yürütülmeliydi. 42.Mühendishane de ve Harbiye de resim dersleri nasıl yürütülüyordu Taş baskı örneklerden kopyalar yaptırılıyordu. Halil Paşa Fransa ya gittikten sonra natürmort ve peyzaj çalışılmıştır. 43.Mühendishane de ve Harbiye de öğrenciler için taş baskı örnek hazırlayan Türk ressamın adı nedir? Hoca Ali Rıza 5.ders 44- Manzara resmi geleneği hangi ressama dayandırılmıştır? Matrakçı Nasuh Paşa 45- Askeri okullarda yürütülen Resm-i Hatti ve menazır gibi derslerin içeriği nedir? Doğa görünümleri ve arazi parçaları. 46- Yeni manzara geleneğinin başlangıç ressamları kimlerdir? Abdullah Buhari ve Rakkamehu Mehmet 47- Türk manzara üslubunun en eski temsilcileri kimlerdir? Osman Nuri, Süleyman Seyyit, Cihangirli Mustafa, Eyüblü Cemal. 48- Avrupa ya gönderilen ilk mühendishaneli Türk ressam Ferik İbrahim Paşa 49- Fotoğraf sanatı ile ilgilenen ilk Türk ressamımız Servili Kaymakam, Ahmet Emin 50- Ülkemizde deniz ressamlarının öncüsü olarak bilinen ilk Türk ressam Emin Baba 51- Paris e Osman-i Mektebine gönderilen ressamlarımız kimlerdir? Ahmet Ali Efendi ve Süleyman Seyyit. 52- Çinili Köşk resmi hangi ressamımıza aittir? Eyüblü Cemal yy. Manzara üslubunun ön örnekleri nelerdir ve kimlere aittir? Çinili Köşk ve Yıldız Sarayı Bahçesi. Çinili Köşk Eyyüblü Cemal e, Yıldız Sarayı Bahçesi Osman Nuri ye Aittir yy. Manzara ressamlarının genel konuları nelerdir? Saray Bahçeleri, havuzlar, göller, İstanbul görünümleri 6.ders 55-Mektebi Osmani nerede ve kaç yılında kurulmuştur? Paris Mektebi Osmani ne zaman kapandı? Mektebi Osmani nin kapanış nedeni nedir? Öğrencilerin sıkı disiplin altında Fransız toplumundan soyutlanası ve bu nedenle yabancı dil öğrenmelerinin zorlaşmasından şikayet etmiş olmaları sonucu yurda geri çağrılarak Sayfa 3

4 cezalandırılmalarıdır. 58-Abdülaziz in Paris e gönderdiği ressamlar kimlerdir? -Şeker Ahmet Paşa -Süleyman Seyit 59-İstanbul da ilk gerçek anlamda grup resim sergileri ne zaman kimin çabalarıyla açılmıştır? Şeker Ahmet Paşa nın çabalarıyla 27 nisan 1873 tarihinde açılmıştır. 60-İstanbul da ilk kişisel serisini kim açmıştır? Şeker Ahmet Paşa 61-Süleyman Seyyit in yazdığı kitabın adı nedir? Fenni Menazır 62-Türk resmine figürlü kompozisyonu kim getirmiştir? Osman Hamdi 63-İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Sanayi-i Nefise nin kurucusu Osman Hamdi 64-Sanayi-i Nefise nin kurulmasından sonra asker ressamlar arasından hangileri Avrupa da eğitim görmüşlerdir? -Sami Yetik -Ruhi -Hikmet Onat -Ali Sami Boyar 65-Sanayi-i Nefise den Paris e gönderilen ressamlar kimlerdir? -Galip -İbrahim Çallı 66-Özel imkanlarıyla Batıda resim eğitimine giden ressamlar kimlerdir? -Namık İsmail -Avni Lifij -Nazmi Ziya 7. ders 67)19.YY Osmanlı resminin gelişmesine katkıda bulunan yabancı ressamlar kimlerdir? Cevap: AİVAZOWSKY, FAUSTO ZONARO, CİVANYAN 68)Deniz ressamlarının çoğu fotoğraftan yararlanarak resimlerini yaparken, kişisel gözleme önem veren asker ressamlarının dışında tuttuğumuz sanatçımız Cevap:Diyarbakırlı Tahsin 69)Fırtınalı deniz ve gemi konusuna ilgi duymuş sanatçılarımız kimlerdir? Cevap:Osman Nuri Paşa,Diyarbakırlı Tahsin 70)Primitifler yada İptidailer diye anılan fotoğraf yorumcusu sanatçılar arasında, deniz temasını işleyen sanatçılar kimlerdir? Cevap:Ahmet Şekür, Üsküdarlı Cevat Bey 71)Türk foto yorumcularının resimlerini yorumlayışları nasıldır? Cevap:İnsan figürü ve diğer ayrıntılardan çoğunlukla sıyrılarak, sakin adeta düşsel denebilecek bir atmosfer yorumuna kavuşturarak aynen uygularlar. Ön arka planlar arasında nitelik farkı olmaz. Ancak çizgisel perspektife ilişkin değerinin ve objektifinin yattığı net ışık-gölge efektlerinin özenle uygulandığı görülür. 72)Batıda eğitim görmemesine rağmen, 20.yy ilk çeyreğinde etkinlik gösteren tüm sanatçıları yetiştirmiş, asker kökenli sanatçımız Cevap:Hoca Ali Rıza 73)Perspektif kurallar ve uygulaması hakkında iki kitap yazan sanatçımız Cevap:Ahmet Ziya Akbulut 74)Halil Paşa'nın hangi eserleri altın madalya ile ödüllendirilmiştir? Cevap:Eldivenli kadın(1888) bir natürmortu (1906) 75)Asker ressamlar olgusunun son büyük sanatçısı olarak anılan sanatçımız Sayfa 4

5 Cevap: Halil paşa 76)İmpressionist tekniği ile resim yapan ilk Türk ressamı olarak sayabileceğimiz sanatçımız Cevap:Halil paşa 77)Fransız zırhlısı Bouvet in batırılışını tasvir eden eserin sanatçısı Cevap:Diyarbakırlı Tahsin 78)Askeri okullardan mezun olup, etkin bir üslup kişiliğine sahip olan asker sanatçılar içinde manzara temasını işleyen en önemli sanatçılar kimlerdir? Cevap:Hoca Ali Rıza, Ahmet Ziya Akbulut, Halil Paşa 79)Gözlem gücü çok kuvvetli olan ve çoğu resmini hayalden başarıyla yapan manzara ressamımız kidir? Cevap:Hoca Ali Rıza 80)19.yy Osmanlıda resmin gelişmesini sağlayan etkenler nelerdir? Cevap: yabancı sanatçıların etkileri, son dönemde izlenimcilik akımının etkileri, asgari okulların ve Sanayi-i Nefise'nin etkileri. 81)Türkiye de resim sanatının gelişmesinde katkı sağlamış İtalyan sanatçı Cevap:Fausto Zonaro 8. ders 82) Sanayi-i Nefise Mektebi ne zaman ve kimin yöneticiliğinde kurulmuştur? 2 Mart 1883, Osman Hamdi Bey 83) Sanayi-i Nefise Mektebinde hangi alanlarda eğitim veriliyordu? resim, heykel, mimarlık ve gravür 84) İlk heykeltıraşlarımıza kimleri örnek verebiliriz? İhsan Özsoy, İsa Behzat 85) Dönemin önemli isimleri kimlerdir? Osman Asaf,Şehzade Abdülmecit, Ömer Adil, Halil Paşa,Fahri Kaptan,Şevket Dağ 86) İnas Sanayi-i Nefise Mektebi ne zaman kurulmuştur ve kim tarafından yönetilmiştir? 1914, Mihri Müşfik 87) İlk kadın ressamlarımızdan kimleri örnek verebiliriz? Mihri Müşfik, Müfide Kadri 88) İlk kadın heykeltıraşlarımızdan kimleri örnek verebiliriz? Sabiha Bengütaş, Nermin Faruki 89) Yurtdışına eğitim için gönderilen ilk kadın sanatçı kimdir,ne zaman gitmiştir? Hale Asaf, ) Çağdaş Türk Sanatı içinde ilk sergi kim tarafından ne zaman açılmıştır? Şeker Ahmet Paşa 27 Nisan ) Türk Ressamlarının ilk örgütlü topluluğunun adı nedir ve ne zaman kurulmuştur? Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, ) Plastik sanatlar alanında çıkarılan ilk yayının adı nedir ve ne zaman çıkarılmaya başlanmıştır? Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası, ders 93. Galatasaray Sergilerinin açılması sırasında salonda kurulan düzen hakkında bilgi veriniz. Orta büyük salonda usta tabloları, yandaki sınıflarda amatörlerin gençlerin, kimi zamanda Sanayi Nefise Mektebi öğrencilerinin çalışmaları sergilenirdi. 94. kuşağın sanatçıları arasında öncü bilinen ve Empresyonizme yakın özgür bir görüş ve tekniği benimseyen ressamımız İbrahim ÇALLI yılları arasında yaşamış olan Feyhaman Duran ın sanatsal üslubu hakkında Sayfa 5

6 bilgi veriniz. Çallı İbrahim in görünüm, düzenleme, natürmort gibi düzenlemelerine karşın Duran, portre türünün öncüsü oldu. 96. Ressam Feyhaman Duran ın dikkat çekici diğer yönü hangisidir? Usta bir Hattat oluşu. 97. Genç Nazmi Ziya sanatsal çalışmalarındaki yönünü nasıl belirledi? Paul Signac ın İstanbul çalışmalarını izlerken sanatsal çabasını hangi yönde doğrultacağını anlamıştı. 98. Sanatta Kalp ve Kafa sentezini başaran sanatçımız Avni Lifij 99. Deniz subayı olarak başlamış olduğu hayat yolculuğuna İstanbul Portrecisi unvanıyla son veren sanatçımız Hikmet Onat 100. Dekoratif sanatları ağır başlı biçimsel araştırmalara tercih etme eğilimini açığa vuran sanatçımız Namık İsmail 101. Yaşmaklı Kadın, Gergef, Deprem Kurbanları gibi eserlerin sahibi ressamımız Ruhi Arel 102. Cami Ressamı olarak bilinen yapıtları yığınlarca kolay anlaşılan ressamımız Şevket Dağ 103. D Grubu olarak adlandırılan grubun üyeleri kimlerdir? Eşref ÜREN, ARİF Kaptan, Cemal TOLLU, Zeki FAİK İZER, Fahrinüssa ZEYİT Hakkı ANLI, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Sabri BERKEL, Elif NACİ, Nurullah BERK, Halil DİKMEN 104. Konstrüktif-inşacı bir desen kullnan ve empresyonizm e yönelen sanatçımız Eşref Üren 105. Taşizm-Lekecilik tekniğinde karar kılarak fırça lirizmasının olanca hareketliliğini dile getiren sanatçımız hangisidir? Zeki Faik İzer 106. Uyguladığı soyut elemanlar birleşimindeki denklik, biçim ve renk düzenini benimseyen Türk ressamımız Sabri Berkel 107. Ethimist ev içi çalışmaları yapan, motif ve Doğu sanatından etkilenmeler görülen ressamımız Elif Naci 10. ders 108.Güzel Sanatlar Birliğinde sürdürülen ve bir sorun olarak karşımıza çıkan sanat anlayışı Sayfa 6

7 nedir? Sanatçının görüşü, hissettikleri, benliğinin yansıması olmaktan çok ilk bakışta gözümüze hoş gelen ve göze hoş görülmesi gereken bir doğa kopyasıdır 109.Güzel Sanatlar Birliğinin temsilcileri kimlerdir? Hikmet Onat, Ali Karsan, Yvonne Karsan, Bedia Güleryüz, Nazlı Ecevit, Ayetullah Sümer 110.Bağımsızlar adı kimlere verilmiştir? Bağıntısız çalışmış olmalarından, bir topluluğu katılmamış olmalarındandır ve dönemlerinde toplanan grupların belli başlı temsilcileri içinde kalmak prensibini izlemişlerdir. 111.Bağımsız ressamlar kimlerdir? Hamit GÖRELE, İlhami Demirci, Şefik Bursalı, Leyla Gamsız, Şemsi Arel, Maide Arel, Abidin Elderoğlu, Ziya Keseroğlu, Seyfi Toray dır yılından sonra D grubuna yapılan saldırıların merkezi neydi? Batı akımlarını çok yakından izleyerek yozlaştığı, ülke sorunlarına eğilmediği, halka seslenmediği merkezindeydi. 113.Naif denilen saf yürekli resim anlayışı hangi ülkede doğmuştur? Fransa da doğmuş, çeşitli ülkelere sıçramış, Yugoslavya dan Türkiye ye gelmiştir. 114.Bir sanatın ulusallığı neye dayanır? Bir sanatın ulusallığı yani belli bir ülke, bir toplumun, bir uygarlığın ürünü oluşu, seçilen konularda değil, o konuları dile getiren teknik özelliklerde, dünya görüşündedir. 11. ders 115.Ülkemizde kaç yılında soyut sanata, soyutlamaya ilişkin görüşler oluşmaya başlamıştır? den buyana Picasso-Braque sentetik kübizmi çevresinde yaklaşımlar arayan ilk sanatçılarımız kimlerdir.? -Refik EPİKMAN, Nurullah BERK, Sabri BERKEL, Cemal TOLLU Yılından sonra soyuta yaklaşımın göstergesi sayılan, bizdeki soyut yaklaşımının en cüretli örneği kabul edilen 1949 Devlet Resim Sergisi nde aşk adlı resmiyle ödül alan sanatçımız kimdir. -Ferruh BAŞAĞA ler den sonra hangi ressam sanatçımızın yazıları o dönemin soyut anlayışını anlamını sağlar? -Nurullah BERK Yıllarında yayınlanan yazılarda soyut resme bakışta çıkan sonuçlar nelerdir? -Bu dönemin yazılarında ve yapıtlarından anlaşılan, o sıralarda ülkemizdeki resim anlayışının, en çok genel bir kübist biçimlendirme ile kimi fov a yakın bir biçimlendirme sınırı içinde olduğudur. O dönemin kübist biçimlendirmesi analatik-kübist anlaşın araştırıcılığından uzaktır. 120.Eski kaynaklara göre non-figüratif diye tanımlanan dönemi ilk soyut çalışmalarda bulunan sanatçılarımız kimlerdir? -Cemal BİNGÖL, Nejat DEVRİM, Eren EYÜPOĞLU, Füreyya KILIÇ Sayfa 7

8 yıllarında sanatçılarımız neden eserlerini özel sergilerde, yurt dışındaki sanatçılarımız ise yapıtlarını çeşitli galerilerde sergiliyorlar? -Cemal TOLLU yazılarında Devlet sergilerinin jürilerinin soyut anlayışa çok sıcak bakmadıklarını belirtiyor Dış ülkelere açılan eserleri sergilenen ve soyut resim tarihinde önemli yere ve yapıtlara sahip oldukları kabul edilen sanatçılarımız kimlerdir? -Selim TURAN, Fahrünisa ZEYT, Adnan TURANİ 123. Dış ülkelerde Türk ressamları arasında non-figüratif çalışmaların en önce yapılanı kime aittir? -Selim TURAN 124.Devlet sergilerinde soyut anlayışa sahip resimlerin yer almaya başlaması kaç yılında olmuştur? lerin sonlarında İstanbul güzel sanatlar çatısı altında soyuta yönelen yanlız iki ressamımız olmuştur bu sanatçılarımız kimlerdir? -Zeki Faik İZER, Sabri BERKEL ve 1960 larda İstanbul ve Ankara da soyut anlayışa yönelen ve aktif olarak çalışmalarda bulunan sanatçılarımız kimlerdir?-zeki Faik İZER, Sabri BERKEL, Halil DİKMEN, Şemsi AREL, Ercümen KALMIK, Ferruh BAŞAĞA, Nuri İYEM, Adnan ÇOKER, Cemal BİNGÖL, Adnan TURANİ, Lütfi GÜNAY, ve Cemil EREN 127.Bizde klasik renk anlayışını ortadan kalkması hangi dönemde ve nasıl olmuştur? arası Avrupaya giden sanatçılarımızın eserlerinde ilk kez renkle ilgili bağımsızlar görülmeye başlamıştır e değin renk soyutlamasından çok çizgisel birtakım etkiler üzerinde duran sanatçılarımızın bu tutumunun nedeni nedir?-bunun nedeni o dönemde dışarıya giden ressamlarımızdam çoğunun Andrée LHOTE yanında çalışması ile, lere değin İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi nde hocalık yapan Léopold LéVY nin renkten çok biçimsel sorunlarla ilgili görüşlerine bağlana bilir arasında, fov ile dışa vurumcu anlayış arasında bir soyutlamaya giden sanatçımız -Zeki Faik İZER 130. Bizdeki soyut anlayışın içinde yer alanlar nasıl sınıflandırıla bilir? -Gemetrik soyutlayıcılar, lirik soyutlayıcılar, geometrik non figüratifler, lirik non-figüratifler. 12. ders 131.Hamit Görele nin resimsel üslup anlayışı nasıldır? (Büyük düz lekeler haline getirdiği sembolik nesne biçimlerini tual yüzeyine dağıtarak bir çeşit düzenleme yapıyor ve resimlerinde geometrik olarak soyutlanmış biçim, renkten ağır basıyordu.onun çalışmalarında nesne renkleri dikkate alınmıyor,yalnız salt renklerle kesin sınırlı geometrik biçimlerin içi dolduruluyordu.bir çeşit sıcak soğuk renk karşılaştırmalarını yansıtan figüratif içerikli,modleli, biraz fov anlayışına yakın portre ve kompozisyonları bulunmaktadır.) 132.Refik Epikman ın resimsel üslup anlayışı nasıldır? Sayfa 8

9 (Üç boyutlu,geometrik-inşacı çalışmasına rağmen,renkçi bir duygululuğun egemen olduğu resimler yapmıştır.bu nedenle,onun geometrik kuruluşlu resimlerinde,lirik sayılabilecek bir sevimlilik,bir samimiyet de gözlemlenir.) 133.Türk resminde geometrik soyutlamacı sanatçılar arasında kimler yer alır? (Hamit Görele,Salih Urallı,Refik Epikman,Erol Eti) 134.Resimsel lirizm ne anlama gelmektedir? (Çağımız sanatçısının iç dünyasındaki fırtınaların,bir çeşit yazısal boya tuşlarıyla ifadesidir.bu nedenle,bu anlayışta,sanatçı çevresinin görüntülerini değil,onun iç dünyasındaki bilinçaltı evreninin orkestral çok renkliliği,ürpermeleri,pervasızlığı,kısacası onun iç savaşını dile getirir.) 135.Türk resminde lirik soyutlamacı sanatçılar arasında kimler yer alır? (Zeki Faik İzer,Abidin Elderoğlu,Ercüment Kalmık,Arif Kaptan,Abidin Dino,Fahrünnisa Zeid,Hasan Kavruk,Mustafa Esirkuş,Özdemir Altan,Devrim Erbil,Turan Erol,Ömer Uluç,Mustafa Ayaz,Zafer Gençaydın) 135.Lirik soyutlamacılarımızdan Ercüment Kalmık resimlerinde hangi konuları incelemektedir? (Balıkçı kayıkları,ağlar,budaklı ağaç direklerden yapılmış çardaklar ve deniz kenarı yapıları) 137.Hasan Kavruk un resimsel soyutlama anlayışı nasıldır? (O, spatül ve yer yer fırça ile yaptığı strüktürel görüntülü boyaların rastlantısal etkisine kendini kaptırarak bir doğa soyutlamasını benimsiyordu.) 138.Türk Resminde lirik soyutlamacılar arasında yer alan ve pop özellikler gösteren sanatçımız (Özdemir Altan) 139.Lirik soyutlamacılarımızdan Ankara gecekonduları ve Bodrum manzaralarını çalışan ressamımız (Turan Erol) 140.Türk Resim sanatında yer alan ilk non-figüratif snatçılarımız kimlerdir? (Eşref Üren ve Cemal Bingöl dür.) 141.Türk Resim Sanatı nda yer alan non-figüratif sanatçılarımız kimlerdir? (Eşref Üren,Cemal Bingöl,Şemsi Arel, İsmail Altınok, Halil Akdeniz, Elif Naci,Gencay Kasapçı, Bekir Sami Çimen,Hüseyin Bilişik, Sabri Berkel, Bedri Rahmi Eyüboğlu) 142.Saman sarıları ve gri zemin üzerine kesik uçla kursif yazıyı kullanan non-figüratif sanatçımız (Şemsi Arel) 144.Mondrian ve Malewitsch tarzında,kesin,geometrik,düz renkli yüzey ve çizgileri yatay-dikey yönlerde kullanan ressamımız (Halil Akdeniz) 143. D Grubu ressamları arasında geometrik bir soyutlamayı benimseyen ressamımız (Elif Naci) Sayfa 9

10 144.Türk Resminde lirik non- figüratifler arasında hangi ressamlarımız yer alır? (Selim Turan,Nejat Devrim,Ferruh Başağa,Adnan Turani,Adnan Çoker,Hasan Kaptan,Fethi Arda,Muammer Bakır,Mübin Orhon,Fethi Kayaalp,Zahit Büyükişleyen,Erdal Alantar,Altan Gürman) 145.Jackson Pollock parelelinde,gerilmemiş bez üzerine yaptığı,bir bakıma lekeci sayılabilecek denemeleri uygulayan ressamımız (Osman Dinç) 146.Poliakoff vari bir anlayıştan giderek figüratif bir soyutlamaya geçişi yansıtan ressamımız (Erol Akyavaş) 147.Renkli kağıt yırtmalarına dayanan bir kolaj resmini benimseyen ressamımız (Burhan Doğançay) Sayfa 10

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE

Detaylı

Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 19.YY. SONU ve 20.YY BAŞINDA KADIN RESSAMLARIMIZ Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özet:19.yy.da başlayan batılılaşma hareketleri ile ülkemizin pek çok

Detaylı

file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\darus...

file://c:\documents and Settings\Ozan\My Documents\My Web Sites\turkresmi\darus... Page 1 of 7 DARÜŞŞAFAKALI RESSAMLAR SORUNU Darüşşafakalı ressamlar sorununa geçmeden önce sanırım Darüşşafaka okulunun geçmişine göz atmak gerekiyor. Darüşşafaka 1863 yılında kurulmuş ve 1873 yılında eğitim

Detaylı

ÖZGÜR, Ö. EDEBİYAT FAKÜLTESİ (2015)

ÖZGÜR, Ö. EDEBİYAT FAKÜLTESİ (2015) SANAT EĞİTİMİ İÇİN OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDE AVRUPA YA GİDEN TÜRK ÖĞRENCİLERDEKİ DİL, GÖZLEM VE BİLGİ EKSİKLİĞİNİN RESMİMİZDEKİ İÇERİKSEL DÖNÜŞÜME ETKİSİ 145 Özgür ÖZKAN 146 ÖZET Türk resim sanatı tarihinde,

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1 Problem

1. GİRİŞ. 1.1 Problem 1 1. GİRİŞ 1.1 Problem Gerçekçi sanatçılar, yeni oluşan ile yok olup gitmekte olan durumları vurgularlar. Gerçekçi sanatçılar, insanların ve insanlar arası ilişkilerin içindeki çelişkileri sergilerler.

Detaylı

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 21 Ocak 2014, Salı 21 Ocak 2014, Salı Hilton Convention Center 47 CHALABI - KESKİNER KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

Detaylı

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 01 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ Meher BAYRAMOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü bayramoglu.m@hotmail.com

Detaylı

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008 Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı Journal of Atatürk Culture Center Issue ISSN:1010-867-X Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Dergi International Peer Reviewed Journal

Detaylı

SANAT MÜZAYEDESİ. Yöneten Yalçın Denizyılmaz AHMET BAŞAR. TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00

SANAT MÜZAYEDESİ. Yöneten Yalçın Denizyılmaz AHMET BAŞAR. TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00 AHMET BAŞAR Yöneten Yalçın Denizyılmaz SANAT MÜZAYEDESİ TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00 YER Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Monte Rosa Salonu Bayıldım Cad. No:2 Maçka, Beşiktaş-İstanbul Müzayede Eserlerinin

Detaylı

20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMASI

20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMASI IV T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM

Detaylı

CITIES IN TURKISH PAINTINGS

CITIES IN TURKISH PAINTINGS TÜRK RESMİNDE KENT Döne ARISOY 1 Lale ALTINKURT 2 Öz Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kent imgesinin Türk resim sanatında işlenişi, kuramsal bir çerçevede ele alınmıştır. M.Ö. 4000 lerden günümüze

Detaylı

Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri

Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri Art Nouveau Yıldız Porcelains Exhibited at Ankara Ethnography

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları

Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları Barok Dönem (1600-1750) Barok Dönem amansız karşıtlıkların, şiddetli savaşların ve büyük boyutlu toprakların

Detaylı

ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA

ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA Halime Özge

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665

SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665 SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ DERS KİTABI YAZARLAR İlhan UÇAR Tahir EKİM Filiz TÜRKMEN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4846 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1437

Detaylı

ENDERUN MEKTEBİ NDE YETİŞEN İKİ SANATÇI: SAİD EFENDİ VE TEVFİK PAŞA

ENDERUN MEKTEBİ NDE YETİŞEN İKİ SANATÇI: SAİD EFENDİ VE TEVFİK PAŞA EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 15 Sayı: 49 (Güz 2011) 153 ENDERUN MEKTEBİ NDE YETİŞEN İKİ SANATÇI: SAİD EFENDİ VE TEVFİK PAŞA Halil ÖZYİĞİT (*) Özet Osmanlı da Saray, sanatın maddî ve manevî olarak beslendiği

Detaylı

T.C. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Programı

T.C. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Programı T.C. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Programı İKİNCİ MEŞRUTİYET ORTAMINDA OSMANLI RESSAMLAR CEMİYETİ VE OSMANLI

Detaylı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı ART BOYA SANAT DERGİSİ ALTAMİRA FİYATI; 3,00 YTL YIL: 4 SAYI: 15 MAYIS-HAZİRAN 2009 17. yy. dan günümüze natürmort nesnesinin değişen görünümleri Yrd. Doç. Sevil Saygı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİ NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİ NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 OSMANLI NIN SON DÖNEMİ NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ Öğr. Gör. Derya Uzun Aydın Özet Osmanlı İmparatorluğu, özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda

Detaylı

Afyonkarahisar daki Anıt için. Heinrick Krippel i. e-postalarımızda anmak KATKIDA BULUNANLAR. Akif SAKLICA Çiğdem ALTINÖZ Bedri YANBOL

Afyonkarahisar daki Anıt için. Heinrick Krippel i. e-postalarımızda anmak KATKIDA BULUNANLAR. Akif SAKLICA Çiğdem ALTINÖZ Bedri YANBOL Afyonkarahisar daki Anıt için Heinrick Krippel i e-postalarımızda anmak 1939 2006 KATKIDA BULUNANLAR Akif SAKLICA Çiğdem ALTINÖZ Bedri YANBOL Ergun GEDİZLİOĞLU H. Yücel ÖZEL Musa BURSALI Kadir DAYLIK AYTAM

Detaylı

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 2 Katalogta yer alan sanatçılar ve eserleri alfabetik olarak yerleştirilmiştir. Türkan Saylan a Saygı Türkan Saylan,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

5-6 YAŞ SANAT ETKİNLİKLERİNDE ÇASEY NİN UYGULANMASINA DAYALI DURUM ÇALIŞMASI

5-6 YAŞ SANAT ETKİNLİKLERİNDE ÇASEY NİN UYGULANMASINA DAYALI DURUM ÇALIŞMASI DOI: 10.7816/idil-01-05-09 5-6 YAŞ SANAT ETKİNLİKLERİNDE ÇASEY NİN UYGULANMASINA DAYALI DURUM ÇALIŞMASI ArĢ. Gör. H. Kübra ÖZALP 1 ÖZET Çocuğun var olan yaratıcılığının geliştirilmesinde ilk basamağı oluşturan

Detaylı

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT 10.7816/ulakbilge- 01-02- 04 DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT Süleyman ÖZDERİN Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü selekant (at) gmail.com ÖZET Deneysel

Detaylı

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ. 19 Nisan 2015 swissotel ANKARA

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ. 19 Nisan 2015 swissotel ANKARA ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 19 Nisan 2015 swissotel ANKARA 1 ANKARA ANTİKACILIK MÜZAYEDE 19 Nisan 2015 Pazar, Saat 14.00 de da gerçekleştireceğimiz ANTİKA VE SANAT ESERLERİ müzayedesini onurlandırmanızı

Detaylı