TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK İMZA TARİHİ

2 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ I- GENEL VE TANITICI HÜKÜMLER MADDE 1 TARAFLAR VE TANIMLAR A) Taraflar Bu Toplu İş Sözleşmesi metni içinde; a) Türkiye Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ KOOP İŞ) İŞÇİ SENDİKASI, b) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK İŞ) İŞVEREN, Sözleşme kapsamına giren işyerlerini sevk ve idareye yetkili olanlar İŞVEREN VEKİLİ, c) Bayındır Sok. No: 10 KIZILAY/ANKARA adresinde faaliyette bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı işyerleri İŞYERİ, d) Bu işletme Toplu İş Sözleşmesi SÖZLEŞME e) İşyerinde çalışan işçilerden TEZ KOOP İŞ Üyeleri ÜYE, f) Bu sözleşmede taraf olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile TEZ KOOP İŞ TARAFLAR, diye tanımlanmıştır. MADDE 2 SÖZLEŞMENİN AMACI Bu toplu iş sözleşmesi, üyelerin sosyal düzeylerini yükseltmeyi, çalışanların onurlarına yakışır ve çağın gereklerine uygun yaşayış düzeylerine ulaşmaları için yeterli ücret almalarını ve iş ve işçi sağlığının gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve her işçinin gücüne uygun bir işte çalıştırılmasını, işçilerin işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakmalarını amaç edinir. MADDE 3 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. İş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda, toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder. MADDE 4 KAPSAM Bu toplu iş sözleşmesi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı işyerlerini kapsar. 2

3 MADDE 5 YARARLANMA Bu toplu iş sözleşmesinden taraf sendika üyesi olan işçiler yararlanırlar. Üye olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmasında Kanun hükümleri uygulanır. II- SENDİKANIN HAK VE SORUMLULUĞU MADDE 6 İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ A- GÖREVLERİ; İşyeri sendika temsilcileri, kanunlarda ve bu sözleşmede kendilerine verilen görevlerinden başka; 1- İşyerinde, üyelerle işveren arasında ilişkiyi ve çalışma huzurunu sağlamak, bu konuda sendikanın vereceği görevleri yerine getirmek, 2- Sendika ile üyeler arasında bağları güçlendirmek, 3- İşyerinde üyelerin şikayet ve müracaatlarını dinlemek, 4- Üye ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümüne çalışmak, 5- Sendikanın yayınlarını, bildirilerini işyerinde dağıtmak ve gerekli duyuruları yapmakla görevlidir. B- ATANMASI; Sendikaca bu sözleşme kapsamına giren ve işletmeye bağlı işyerlerinde çalışan üyeleri arasından her işyeri için ayrı ayrı olmak üzere Kanun ve Anatüzük uyarınca işyeri sendika temsilcileri seçilir. Birden fazla temsilci seçilecek işyerlerinde temsilcilerden biri kadın üyeler arasından belirlenir. C- ÇALIŞMA TARZLARI; İşyeri sendika temsilcileri, kendi görevlerine giren konuları görüşmek üzere, işveren veya vekillerinden toplantı talebinde bulunabilirler. Olağanüstü bir sebep olmadıkça bu istekleri toplantı nedenlerini belirtmek suretiyle yazılı olarak başvurdukları tarihten itibaren 3 işgünü içinde yerine getirilir. Baştemsilcilerin görevlerini, kendisi bulunmadığı durumlarda diğer işyeri temsilcilerinden biri yerine getirir. MADDE 7 SENDİKA TEMSİLCİLİK ODASI VE İLAN TAHTASI A- SENDİKA TEMSİLCİLİK ODASI: İşveren, temsilcilerin işyerinde sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve temsilcilerin görevlerini rahatça yapabilmeleri amacıyla imkanlar oranında uygun görülecek bir temsilci odası temin eder. B- İLAN TAHTASI: İşveren, her işyerinde işçilerin kolayca görebilecekleri uygun bir yere sendika ilan tahtası koyacaktır. İlan, bildiri ve her türlü yazılar sendika yetkilileri tarafından imzalanacaktır. 3

4 İlan tahtası kilitli olup anahtarı baş temsilcide bulunacak, yazılardan doğacak sorumluluk baştemsilciye ve temsilciye ait olacaktır. İlan tahtasına, başka sendikalara ait ilan ve bildiriler asılmayacağı gibi, toplu iş sözleşmesinin tarafı olmayan sendikaların ilan tahtası bulundurulmayacaktır. MADDE 8 SENDİKAL İZİNLER Sendika temsilci ve görevlilerinin kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine yılda tüm üyeler için 50 güne kadar ücretli izin verilir. Üyeler tarafından paylaşılarak kullanılan bu iznin toplamı bir yılda 50 günü geçemez. MADDE 9 SENDİKA AİDATI İşveren, sendikanın göndereceği listeye göre işçilerden sendika aidatını keser ve en geç 10 gün içinde sendikanın göstereceği banka hesabına yatırır. İKİNCİ BÖLÜM HİZMET AKDİNİN KONUSUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER MADDE 10 İŞÇİ ÇIKARILMASI Bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde, işi daraltmak ve işçi çıkartmak gerektiğinde, ancak sendika yetkilileri ile mutabakata varılarak işçi çıkartılır. MADDE 11 ASKERLİK DURUMU A- İşveren muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan üyeye, silah altına alındığı süre için ücretli izin vermeyi kabul eder. Ancak, ücretli izin süresinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından maaş verilen üyenin aldığı maaş, işyerinden aldığı ücretten az ise; aradaki fark işveren tarafından üyeye ödenir. Bu amaçla verilen izinler, yıllık ücretli izinden sayılmaz. B- Muvazzaf askerlik nedeniyle işinden ayrılan işçilere, bu ödevin bitiminden itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde, işveren başvuru tarihini izleyen 2 ay içinde boş kadro var ise eski unvanları ile, değil ise başka bir işe alır. Bu suretle işe alınan işçinin ücreti tespit edilirken, toplu iş sözleşmesi ile emsallerine verilen tüm zamlar eski ücretlerine eklenerek hesaplanır ve bu doğrultuda ödeme yapılır. Bu toplu iş sözleşmesinin getirdiği sosyal haklardan yararlanmalarda, eski hizmetleri göz önünde tutulur. MADDE 12 DENEME SÜRESİ Deneme süresi 2 aydır. Deneme süresi sonunda durum işçilere yazılı olarak bildirilir. İşyerinde daha evvelce çalışmış bulunan işçi, tekrar işe başladığında deneme süresine tabi tutulmaz. 4

5 MADDE 13 İŞ SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMA Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren tüm işyerlerinde haftalık çalışma süresi 40 saattir. Haftalık 40 saatin üzerindeki her bir saatin ücreti yüzde 50 arttırılarak ödenir. MADDE 14 HAFTA TATİLİ VE CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMA İşçilerin hafta tatilinde çalışma yapmaları konusunda Kanun hükümleri uygulanır. MADDE 15 YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER tarihinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin yıllık ücretli izinleri 30 (otuz) işgünüdür tarihinden sonra işe giren sendika üyesi işçilerin yıllık ücretli izinleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: - Hizmet süresi 1 5 yıl olanlara (5 yıl dahil) 18 (onsekiz) işgünü, - Hizmet süresi 5 10 yıl olanlara (10 yıl dahil) 24 (yirmidört) işgünü, - Hizmet süresi 10 yıldan fazla olanlara 30 (otuz) işgünü ücretli izin verilir. Cumartesi günleri işgünüdür. MADDE 16 MAZERET İZİNLERİ A- Önceden veya sonradan mazeretlerini belgelemek kaydıyla; a) İşçinin evlenmesi durumunda 7 gün, b) İşçinin veya eşinin; 1.derecede akrabalarının (anne, baba eş ve çocuklarının) birinin ölümü halinde 5 gün, c) İşçinin eşinin doğum yapması halinde 3 gün, d) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere uğrayan işçilere 10 gün, e) İşçinin çocuklarının evlenmesi veya sünneti halinde 2 gün, f) İşçinin yıllık askerlik yoklaması halinde 1 gün, ücretli mazeret izni verilir. g) İzin vermeye yetkili amirlerce, mazeretin uygun görülmesi halinde ayda 8 saate kadar mazeret izni verilir. h) İşçilere zorunlu ihtiyaçlarını karşılamalarını teminen yılda 10 güne kadar işverenin uygun görmesi halinde ücretli mazeret izni verilir. MADDE 17 DİĞER İZİNLER a) Doğum yapacak kadın işçilere, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere doğum izni verilir. (Bu süreler doktor raporuyla arttırılabilir.) b) İşveren, işyerlerinde hizmet müddeti 1 yılı geçmiş olmak şartıyla işçilere; staj, imtihan, kurs, tahsil gibi hallerde ve diğer gerekli sebeplerden dolayı 6 aydan 1 yıla kadar ücretsiz izin verebilir. 5

6 c) İşveren, işçilerin mesleki kurs, staj, seminer ve benzeri etkinliklere katılmasını teşvik eder. Bu tür kurslara katılan işçiler, kurs süresince ücretli izinli sayılırlar. MADDE 18 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER Ulusal Bayram ve genel tatil günleri aşağıda belirtilmiştir: Cumhuriyet Bayramı Yılbaşı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bay. Zafer Bayramı Ramazan Bayramı Kurban Bayramı Emek ve Dayanışma Günü : 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim : 31 Aralık öğleden sonra ve 1 Ocak : 23 Nisan : 19 Mayıs : 30 Ağustos : 3,5 Gün (Arife günü yarım gün) : 4,5 Gün (Arife günü yarım gün) : 1 Mayıs Bu günler için işçiye, bir iş karşılığı olmaksızın yevmiyesi tam olarak ödenir. İşçi, bu günlerde çalıştırıldığı takdirde normal yevmiyesiyle birlikte toplam 3 yevmiye ödenir. MADDE 19 İHBAR ÖNELLERİ VE KIDEM TAZMİNATI A- İHBAR ÖNELLERİ: Süresi belirsiz sürekli hizmet akdi ile çalışan sendika üyesi işçilere, hizmet akdinin ihbar önelini gerektiren sebeplerle feshedilmesi halinde işveren ihbar önellerini aşağıdaki şekilde uygular. a) Hizmet süresi 6 aya kadar olan işçiler için : 1,5 Ay b) Hizmet süresi 6 aydan 18 aya kadar olanlar için : 2 Ay c) Hizmet süresi 18 aydan 3 yıla kadar olanlar için : 2,5 Ay d) Hizmet süresi 3 yıldan 10 yıla kadar olanlar için : 3,5 Ay e) Hizmet süresi 10 yıldan 14 yıla kadar olanlar için : 4 Ay f) Hizmet süresi 14 yıldan fazla olanlar için : 4,5 Ay B- KIDEM TAZMİNATI Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren bütün işyerlerinde çalışan işçilerin hastalık veya maluliyet sebebiyle ayrılmaları, çıkarılmaları, emekliye ayrılmaları halleri ile işçinin ölümü halinde varislerine aşağıdaki esaslar dahilinde kıdem tazminatı ödenir. a) Hizmet süresi 1 8 yıl arası olanlara : 45 gün b) Hizmet süresi 9 13 yıl arası olanlara : 50 gün c) Hizmet süresi yıl arası olanlara : 55 gün d) Hizmet süresi 19 yıl ve yukarısı için : 60 günlük ücretleri tutarında kıdem tazminatı ödenir. 6

7 MADDE 20 HASTALIK DURUMU VE SİGORTA ÖDEMELERİNİ TAMAMLAMA Sendika üyesi işçilerin hastalığı veya herhangi bir sağlık engeli halinde; 1- Hastalığın sigortaca ödenek verilmeyen ilk iki işgünü için normal günlük ücreti tam olarak, işverence ödenir. 2- Hastalığın devamı süresince; işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. Ancak, işçinin Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı iş göremezlik ödeneği işverence tahsil edilir. İş kazası durumunda; sigortaca verilen ödeneği de işçi alır. 3- İşçinin iş sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık yardımı yapmakla yükümlü olduğu süre içinde feshedilemez. MADDE 21- DİSİPLİN KURULU, GÖREVİ VE ÇALIŞMA DÜZENİ Disiplin Kurulu; Türk-İş in belirleyeceği iki, Sendikanın belirleyeceği iki üyeden oluşur. Başkanlık işveren ve sendika temsilcisi arasında her toplantıda sıra ile değişir. Kurul, Türk-İş Genel Başkanı nın çağrısı ile toplanır. Toplantının yer, gün, saati ve gündemi iki gün önce taraflara bildirilir. İlk toplantıda ekseriyet aranır. Bu sağlanamazsa, üç gün sonra yapılacak toplantıya taraflardan birinin katılmaması halinde katılan tarafça karar alınır. Taraflar bu kurula seçecekleri üyelerini toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren on beş gün içinde birbirlerine bildirmek zorundadırlar. Disiplin Kurulu kararı olmadıkça işçiye hiçbir suretle ceza verilemez. Disiplin Kurulu işverence intikal ettirilen konuları mevzuat uyarınca inceleyerek kararlar alır. Kurul, karar vermek için her türlü delili toplar, ilgili işçiyi dinleyerek savunmasını alır. Savunması alınmadan işçiye ceza verilemez. Kararlar ilk toplantıdan itibaren 6 işgünü içinde verilir. Verilen karalar Genel Başkan tarafından hafifletilebilir ve affedebilir. MADDE 22 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜCRET VE ÜCRETLE İLGİLİ HÜKÜMLER MADDE 23 - ÜCRET ÖDEME ZAMANI VE AVANS Ücret ödeme zamanı konusunda mevzuat hükümleri uygulanır. Ödeme gününün tatile denk gelmesi durumunda bir gün önce ödeme yapılır. İşçilere istedikleri takdirde hakedilmiş olmak kaydıyla uygun bir zamanda aylık ücretinin % 50 'si oranında avans verilir. 7

8 MADDE 24 ÜCRET ZAMMI ve 2015 yıllarında işe alınacak personelin deneme süresi sonunda ve sendikaya üye olmaları halinde eğitim durumlarına göre alacakları işe giriş ücretleri (Ek: 1) de gösterilmiştir. Yeni işe alınan personele (Ek:1) de belirlenen işe giriş ücretinin üzerinde ücret verilirse, bu ücret ile işe giriş ücreti arasındaki fark, aynı tarihten geçerli olarak tüm personele ilave ücret zammı olarak uygulanır. 2- Genel merkez Personeline uygulanacak zam öncesi ücret skalası (Ek:2), Bölge Temsilcilikleri personeline uygulanacak zam öncesi ücret skalası (Ek:3) düzenlenmiştir. 3- Eğitim ve kıdemine göre fiilen almakta olduğu ücret, zam öncesi ücret skalasındaki ücretten düşük olan personel 2014 yılında 5. fıkrada belirlenmiş birinci altı ay ücret zammından önce, ilk ve orta okul için 40 TL, lise öğretimi için 45 TL, yüksek öğretim için 50 TL. yi geçmemek üzere iyileştirme zammı alırlar. Bu uygulama ile fiili ücretleri skala ücretlerine eşitlenmemişse, Her altı aylık dönemde, ücret zammından önce, ilk ve orta okul için 40 TL, lise eğitimi için 45 TL, yüksek eğitim için 50 TL. yi geçmemek üzere tekrar iyileştirme zammı alırlar. (Skala zammı, 2013 yılı skala cetveli ile işçinin mevcut ücreti kıyaslanır, arada fark olması durumunda eğitim durumuna göre yukarıdaki tutarlar ücret zammından önce ücretine ilave edilir.) 4- Fiilen almakta oldukları ücretleri eğitim ve kıdemine göre bu skaladaki ücretten yüksek olan personel 3. fıkradan yararlanmaz. 5- Ücret Zammı: A) 1. Yıl 1. Altı Ay: tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 4 (dört) oranında zam yapılacaktır. B) 1. Yıl 2. Altı Ay: tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 4 (dört) oranında zam yapılacaktır. Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2014 İndeks sayısının, Haziran 2014 İndeks sayısına göre değişim oranının yüzde 4 ü (dört) aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. C) 2. Yıl 1. Altı Ay: tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 3 (üç) oranında zam yapılacaktır. Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2015 İndeks sayısının, Aralık 2014 İndeks sayısına göre değişim oranının yüzde 3 ü (üç) aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. D) 2. Yıl 2. Altı Ay: tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 3 (üç) oranında zam yapılacaktır. Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2015 İndeks sayısının, Haziran 2015 İndeks sayısına göre değişim oranının yüzde 3 ü (üç) aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. 8

9 6- Bölge Temsilcileri ve Bölge Temsilci Yardımcılarının almakta oldukları ücretleri ve sorumluluk tazminatları 5. Fıkradaki tarihlerde ve oranlarda artırılır. 7- Personelden Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, Danışman, Daire Başkanı, Müdür, Şef ve Veznedar gibi unvan-görev verilenlerin bu görevleri süresince geçerli olacak sorumluluk ödenekleri işverence belirlenir. Sorumluluk ödeneği unvangörev in sona ermesi ile kalkar (ödenmez). 8- Personele teknik bilgisi, tecrübesi, performansı gibi ölçüler dikkate alınarak ücretinin yüzde 10 u kadar ek ödeme yapılması işverenin yetkisindedir ve 8. fıkralarındaki ödemelerden yararlananların ikramiyeleri, ücret + tazminat (veya ek ödeme) toplamı üzerinden ödenir. Ancak bu ödemeler diğer ödemelere yansımaz. Tazminat ve ek ödemeler ücret zamları oranında aynı tarihlerde artırılır. MADDE 25 - İKRAMİYE: Sendika üyesi işçilere yılda dört defa bir aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenir. İkramiyelerin ödeme tarihleri Türk-İş tarafından belirlenir. MADDE 26 - YEMEK YARDIMI Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere fiilen çalıştıkları her gün için 3 kap üzerinden doyurucu nitelikte öğle yemeği verir. Bölge Temsilciliklerinde çalışan ve yemek verilmeyen ya da SGK ca verilecek rapor ile diyet yemeği yemek zorunda olanlara her çalışma günü için net 12,00 TL ödenir. Bu miktar toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ay ücret zammının arttığı tarihte ve aynı oranda artırılır. MADDE 27 GİYİM VE KORUMA MALZEMESİ YARDIMI İşveren, toplu iş sözleşmesinin giyim yardımını net 405,00 TL öder. Bu miktar toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ay ücret zammının arttığı tarihte ve aynı oranda artırılır. Hizmetli ve mutfak personeline her yıl için yazlık ve kışlık iş elbisesi, bir çift iş ayakkabısı ve koruyucu malzeme verilir. MADDE 28 - YOLLUKLAR İşçilerin yurt içinde görevlendirilmeleri halinde TÜRK-İŞ Genel Kurulunda kararlaştırılan esaslar dahilinde yolluk ödenir. MADDE 29 - TAŞIT YARDIMI İşverence, sendika üyesi işçilere her ay toplu taşım kartı verilir. Toplu taşım kartı uygulamasının olmadığı yerlerde Ankara toplu taşım kartı bedeli baz alınarak bu miktar işçilere net olarak ödenir. 9

10 MADDE 30 - DOĞUM - EVLENME - ÖLÜM VE DOĞAL AFET YARDIMI Sendika üyesi bütün işçilere uygulanmak üzere; a) Üyenin evlenmesi halinde bir maaş tutarında, b) Kadın üyenin kendisinin, erkek üyenin eşinin doğum yapması halinde net 400,00 TL doğum yardımı ödenir. Bu miktar toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ay ücret zammının arttığı tarihte ve aynı oranda artırılır. c) İşçinin; ana, baba, eş ve çocuklarının birinin ölümü halinde net 900,00 TL ölüm yardımı ödenir. Bu miktar toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ay ücret zammının arttığı tarihte ve aynı oranda artırılır. d) İşçinin kendisinin ölümü halinde yasal mirasçılarına bir maaş tutarında, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümü halinde yasal mirasçılarına (yasal tazminat dışında) iki maaş tutarında ölüm yardımı, e) Yangın, sel, deprem veya benzeri doğal afetlere uğraması halinde sözleşme dönemi boyunca bir maaş tutarında doğal afet yardımı ödenir. Sendika üyeleri, anılan yardımlardan yararlanabilmek için durumu belge ile kanıtlamak zorundadır. MADDE 31 - SOSYAL YARDIM Bu toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere sözleşmenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere her ay sözleşmenin 1. yılında net 175,00 TL ödenir. Bu miktar toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ay ücret zammının arttığı tarihte ve aynı oranda artırılır. MADDE 32 - YAKACAK YARDIMI Bu toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere sözleşmenin 1. yılında net 405,00 TL ödenir. Bu miktar toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ay ücret zammının arttığı tarihte ve aynı oranda artırılır. MADDE 33 - BAYRAM HARÇLIĞI İşveren, sendika üyesi işçilere Ramazan Bayramından bir hafta önce net 405,00 TL, Kurban Bayramından bir hafta önce net 405,00 TL bayram harçlığı ödenir. Bu miktar toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ay ücret zammının arttığı tarihte ve aynı oranda artırılır. MADDE 34 - EĞİTİMİ TEŞVİK PRİMİ Sendika üyesi işçilerin çalışma saatleri dışında, Üniversiteler gibi genel kabul görmüş kurumlarda çalıştığı işle ilgili kurslar alması ve seminerlere katılması ve başarılı olması halinde yapılan ödemelerin tamamı işveren tarafından karşılanır. MADDE 35 - YÜRÜRLÜK VE SÜRE Bu toplu iş sözleşmesi tarihinde yürürlüğe girmek ve tarihinde sona ermek üzere 24 ay süreli olup, taraflarca tarihinde imzalanmıştır. 10

11 GEÇİCİ MADDE 1 Ücretlerdeki küsurat rakamları elli kuruşun üstünde ise Liraya yükseltilir. Elli Kuruşun altında ise atılır. GEÇİCİ MADDE 3- İşe yeni alınacak işçiler, atandıkları görev hangi gruba giriyorsa Ek: 1 deki ücret skalasında o grubun taban ücreti ile işe alınırlar. İşbu toplu iş sözleşmesi 35 asıl, 2 geçici madde ve 4 ekten oluşmaktadır. TÜRK - İŞ YETKİLİLERİ TEZ KOOP İŞ YETKİLİLERİ Ergün ATALAY Mustafa BARIN Pevrul KAVLAK Salih MEMİŞ Ramazan AĞAR Uğraş GÖK Nazmi IRGAT Namık TAN Eyüp ALEMDAR 11

12 İŞE GİRİŞ ÜCRETLERİ EK: 1 EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ÜCRET TL/AY YÜKSEK YIL İLKÖĞRETİM LİSE OKUL GENEL MERKEZ ,00 TL 1.286,00 TL 1.404,00 TL BÖLGE TEMSİLCİLERİ ,00 TL 1.404,00 TL 1.404,00 TL BÖLGE TEMSİLCİ YARDIMCISI ,00 TL 1.286,00 TL 1.286,00 TL BÖLGE PERSONELİ ,00 TL 1.227,00 TL 1.346,00 TL Not: İşe giriş ücretleri, altışar aylık sürelerle ücret zammı oranında artırılır ve Geçici İkinci maddeye göre Kuruşlu rakamlar yuvarlanır. 12

13 EK: 2 GENEL MERKEZ PERSONELİ ÜCRET SKALASI GENEL MERKEZ PERSONELİ ÜCRET SKALASI EĞİTİM DÜZEYİ KIDEM YILI İLKÖĞRETİM LİSE FAKÜLTE ,09 TL 1.582,69 TL 1.727,89 TL ,91 TL 1.648,04 TL 1.829,53 TL ,73 TL 1.713,37 TL 1.931,18 TL ,56 TL 1.778,72 TL 2.032,81 TL ,37 TL 1.844,05 TL 2.134,46 TL ,20 TL 1.909,40 TL 2.236,11 TL ,02 TL 1.974,74 TL 2.337,74 TL ,84 TL 2.040,08 TL 2.439,39 TL ,65 TL 2.105,43 TL 2.541,03 TL ,49 TL 2.170,76 TL 2.642,67 TL ,30 TL 2.236,11 TL 2.744,30 TL ,11 TL 2.301,44 TL 2.845,95 TL ,94 TL 2.366,78 TL 2.947,58 TL ,76 TL 2.432,12 TL 3.049,23 TL ,58 TL 2.497,46 TL 3.150,87 TL ,40 TL 2.562,81 TL 3.252,51 TL ,22 TL 2.628,14 TL 3.354,15 TL ,04 TL 2.693,49 TL 3.455,80 TL ,87 TL 2.758,83 TL 3.557,43 TL ,68 TL 2.824,17 TL 3.659,08 TL ,50 TL 2.889,51 TL 3.760,73 TL ,33 TL 2.954,85 TL 3.862,35 TL ,14 TL 3.020,20 TL 3.963,99 TL ,96 TL 3.085,53 TL 4.065,64 TL ,79 TL 3.150,87 TL 4.167,27 TL ,61 TL 3.216,21 TL 4.268,92 TL ,42 TL 3.281,55 TL 4.370,57 TL ,25 TL 3.346,89 TL 4.472,20 TL ,07 TL 3.412,23 TL 4.573,85 TL ,89 TL 3.477,58 TL 4.675,49 TL Not: Altışar aylık sürelerle ücret zammı oranında artırılır ve Geçici İkinci maddeye göre Kuruşlu rakamlar yuvarlanır. 13

14 EK: 3 BÖLGE VE EĞİTİM MERKEZİ PERSONELİ ÜCRET SKALASI BÖLGE VE EĞİTİM MERKEZİ PERSONELİ ÜCRET SKALASI KIDEM EĞİTİM DÜZEYİ YILI İLKÖĞRETİM LİSE FAKÜLTE ,30 TL 1.510,09 TL 1.655,30 TL ,12 TL 1.575,43 TL 1.756,94 TL ,93 TL 1.640,78 TL 1.858,58 TL ,75 TL 1.706,11 TL 1.960,21 TL ,58 TL 1.771,46 TL 2.061,86 TL ,40 TL 1.836,80 TL 2.163,49 TL ,21 TL 1.902,14 TL 2.265,14 TL ,04 TL 1.967,49 TL 2.366,78 TL ,86 TL 2.032,81 TL 2.468,42 TL ,68 TL 2.098,16 TL 2.570,06 TL ,50 TL 2.163,49 TL 2.671,71 TL ,32 TL 2.228,84 TL 2.773,34 TL ,14 TL 2.294,18 TL 2.874,99 TL ,96 TL 2.359,52 TL 2.976,64 TL ,78 TL 2.424,87 TL 3.078,26 TL ,59 TL 2.490,20 TL 3.179,91 TL ,43 TL 2.555,55 TL 3.281,55 TL ,24 TL 2.620,88 TL 3.383,19 TL ,06 TL 2.686,23 TL 3.484,83 TL ,89 TL 2.751,58 TL 3.586,48 TL ,71 TL 2.816,90 TL 3.688,11 TL ,52 TL 2.882,25 TL 3.789,76 TL ,35 TL 2.947,58 TL 3.891,40 TL ,17 TL 3.012,93 TL 3.993,04 TL ,98 TL 3.078,26 TL 4.094,68 TL ,81 TL 3.143,61 TL 4.196,32 TL ,62 TL 3.208,96 TL 4.297,95 TL ,45 TL 3.274,29 TL 4.399,60 TL ,27 TL 3.339,64 TL 4.501,24 TL ,09 TL 3.404,97 TL 4.602,88 TL Not: Altışar aylık sürelerle ücret zammı oranında artırılır ve Geçici İkinci maddeye göre Kuruşlu rakamlar yuvarlanır. 14

15 EK 4- TÜRK-İŞ BÖLGE TEMSİLCİLERİ SORUMLULUK ÖDENEĞİ TABLOSU (EK 1 DE YER ALAN İŞE GİRİŞ ÜCRETLERİ TABLOSUNA GÖRE ALINACAK BÖLGE TEMSİLCİ VE YARDIMCILARININ BRÜT ÜCRETLERİNE, SORUMLULUK ÖDENEKLERİ İLAVE EDİLİR.) TEMSİLCİLİK ADI BÖLGE TEMSİLCİSİ Sorumluluk Ödeneği BÖLGE TEMSİLCİ YARDIMCISI Sorumluluk Ödeneği İstanbul 470,00 TL 315,00 TL İzmir, Bursa 315,00 TL 235,00 TL Adana, Diyarbakır 260,00 TL 195,00 TL Eskişehir, Sivas 210,00 TL 160,00 TL Not: Altışar aylık sürelerle ücret zammı oranında artırılır ve Geçici İkinci maddeye göre Kuruşlu rakamlar yuvarlanır. 15

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI (TEZ-KOOP-ĐŞ) ARASINDA BAĞITLANACAK ĐŞLETME TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐ TEKLĐFĐ MADDE 1- TANIMLAR:

Detaylı

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : : TEZ-KOOP-İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2016 30.06.2018 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ MADDE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : İŞVEREN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENDİKA : TEZ KOOP İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2012 30.06.2014 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL:

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL: ANLAŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 14.08.2012 Toplantı Yeri : MİKSEN Toplantı Salonu MİKSEN ve TES-İŞ Sendikası temsilcileri bugün saat 19:00 da bir araya gelerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014 Bu prosedür, Nutricia Anne Bebek Beslenmesi çalışanlarının yılık izin, mazeret izni, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, süt izni ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil ile ilgili süreçleri kapsamaktadır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

.. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR

.. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR .. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR MADDE 1-SÖZLEŞMENİN AMACI. Belediyesinde çalışan Kamu Görevlilerinin işverenin mali gücünün el verdiği ölçüde

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK 01.07.2012-30.06.2014 İMZA TARİHÎ 30.03.2013 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ GENEL

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI : TEZ-KOOP-İŞ YÜRÜRLÜK 01/07/2014-30/06/2016 İMZA TARİHİ 25/07/2014

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE 01.01.2009 TARİHİNDE UYGULANACAK ÜCRET ZAMMI VE SOSYAL YARDIM MİKTARLARI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE 01.01.2009 TARİHİNDE UYGULANACAK ÜCRET ZAMMI VE SOSYAL YARDIM MİKTARLARI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE 01.01.2009 TARİHİNDE UYGULANACAK ÜCRET ZAMMI VE SOSYAL YARDIM MİKTARLARI 1 - MADDE 33 - ÜCRET ZAMMI : Toplu iş sözleşmesinin 33. maddesi ( D ) bendi

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

2013 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ (23/07/2013)

2013 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ (23/07/2013) 2013 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ (23/07/2013) Yürürlük başlangıç tarihleri 2013 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinin (TÜRK-İŞ Konfederasyonuna üye sendikaların

Detaylı

I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK) ile SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2014 31.12.2016 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 3. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - TARAFLAR

Detaylı

TÜRK-İŞ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

TÜRK-İŞ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRK-İŞ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU CONFEDERATION OF TURKISH TRADE UNIONS CONFEDERATION DES SYNDICATS D'OUVRIERS DE TURQUIE TÛRKISCHER GEWERKSCHAFTSBUND Bayındır Sokak No: 10, 06410 Yenişehir

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 11.BÖLGE DİYARBAKIR ECZACI ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2012 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 TARAFLAR:

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLE SOSYAL İŞ, TÜRKİYE SOSYAL SİGORTALAR, EĞİTİM, BÜRO, TİCARET, KOOPERATİF VE GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI ARASINDA

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı Sayı: 83229272 915.03.04 150974 18.07.2014 Konu: 4. Dönem Toplu Sözleşme Uygulama Talimatı DAĞITIMLI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22.01.2014 tarih ve 75014829/103.03/977 sayılı yetki belgesine

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR :

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI: KAMU-İŞ KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-İŞ TÜRKİYE KOOPERATİF,

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

2011 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ

2011 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ 2011 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ 19.07.2011 Yürürlük başlangıç tarihleri 2011 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinin (TÜRK-İŞ Konfederasyonuna üye sendikaların

Detaylı

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik tüm XXXXX çalışanını kapsar. 3. TANIMLAR Bu doküman

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE

İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE TÜRKİYE ORMAN TOPRAKSU

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur.

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur. Taraflar Sendika teklifinin; 1. Temizlik Malzemesi başlıklı 56. maddesini, TEMİZLİK MALZEMESİ: Madde 56: Üyelere: a) Yılda bir adet banyo havlusu, (takriben 65 cm x 130 cm ebadında) ile bir adet yüz havlusu

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 10.02.2016/6-1 6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6663 sayılı Kanun ile çalışma hayatına ilişkin özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI 2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 4958 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi Yıllık Ücretli İzin Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ [(16.7.2003 R.G. 82 EK III A.E. 513 Sayılı Tüzüğün), (14.7.2004 R.G. 102 EK III A.E. 389), (4.2.2010 R.G. 18 EK III A.E. 74), (16.8.2011 R.G. 137 EK III A.E.

Detaylı

GENELGE NO: 704. 1-25. Dönem TİS in TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMASI başlıklı 2. maddesine aşağıdaki (D) fıkrası ilave edilmiştir;

GENELGE NO: 704. 1-25. Dönem TİS in TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMASI başlıklı 2. maddesine aşağıdaki (D) fıkrası ilave edilmiştir; T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 87338262-916.99/5805 19/08/2013 Konu : 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması GENELGE NO: 704 Kamu İşletmeleri İşverenleri

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI ÖZETİ Kıdem tazminatı

Detaylı

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 107. 2821 sayýlý Kanununa göre, iþe yeni giren bir iþçi "Bölge Çalýþma Müdürlüðü'ne" en geç izleyen ayýn kaçýnda bildirilir? a. 15'inde b. 20'sinde

Detaylı

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR: A) TARAFLAR: Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları YAZLIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI-YERELSEN

Detaylı

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Bilindiği üzere, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

Detaylı

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI EK DERS MEVZUATI Eğitim-Öğretimin başladığı günden itibaren istenen belgeler: 1- Akademik Takvim 2- Ders Programları 3- Yönetim Kurulu Kararı 4-2547

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.09.2013 31.08.2016 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 9. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- TARAFLAR: Bu toplu

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

AVUKATLAR ARASI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (TİP SÖZLEŞME ÖRNEĞİDİR)

AVUKATLAR ARASI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (TİP SÖZLEŞME ÖRNEĞİDİR) AVUKATLAR ARASI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (TİP SÖZLEŞME ÖRNEĞİDİR) 1. TARAFLAR A) İŞVEREN(AVUKAT, AVUKATLIK BÜROSU, AVUKATLIK ORTAKLIĞI ) Adı Soyadı / Unvanı : Adres : Baro Sicil No : Barolar Birliği

Detaylı

Metal işçilerinin mücadelede tek gerçek sendikası TOMİS'tir!

Metal işçilerinin mücadelede tek gerçek sendikası TOMİS'tir! 2017 TİS süreci sözleşme taslağımız! Metal işçilerinin mücadelede tek gerçek sendikası TOMİS'tir! Bugün yeni bir toplu sözleşme sürecine doğru ilerliyoruz. Daha çok zaman var. deyip toplu sözleşmeye, metal

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2016 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2015. 12.600 TL'ye kadar 15 12.601-30.000 20 30.001-69.

PRATİK BİLGİLER 2016 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2015. 12.600 TL'ye kadar 15 12.601-30.000 20 30.001-69. PRATİK BİLGİLER 2016 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,088817 01/01/2016 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,028165 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,390277 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 189,54 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 44,40

Detaylı

: AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR

: AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR T. C. VE BAĞLI İŞYERLERİ TARAFLAR İŞVEREN : İŞÇİ SENDİKASI : (TEZ-KOOP-İŞ) TÜRKİYE TİCARET, KOOPERATİF, EĞİTİM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2012-31.12.2013 İMZA TARİHİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF) GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/6 TARİH: 21.01.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/6 TARİH: 21.01.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/6 TARİH: 21.01.2009 KONU Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 13.01.2009 tarih 27109 sayılı Resmi Gazete de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kısa Çalışma ve Kısa

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE RA

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşverene Maliyeti 01.01.2016-31.12.2016 ASGARİ ÜCRET 1647,00 SSK PRİMİ % 14 230,58 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 16,47 GELİR VERGİSİ %15 86,46

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı. Sayı: B.23.0.PER.0.14-915.01-9297 06.09.2011 Konu: 3. Dönem TİS Uygulamaları Hk.

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı. Sayı: B.23.0.PER.0.14-915.01-9297 06.09.2011 Konu: 3. Dönem TİS Uygulamaları Hk. Sayı: B.23.0.PER.0.14-915.01-9297 06.09.2011 Konu: 3. Dönem TİS Uygulamaları Hk. DAĞITIMLI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 30.12.2010 tarih ve B.13.0.ÇGM.0.12.05.00/103.02 /40732 sayılı yetki belgesine

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı: 25178

R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı: 25178 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı:

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.20010-30.06.2012 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 3

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.20010-30.06.2012 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 3 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.20010-30.06.2012 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 3. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - TARAFLAR:

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YÜKSEK LİSANS

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YÜKSEK LİSANS 20 Haziran - 03 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri 20 Haziran - 03 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 2. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 2. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 2. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin

Detaylı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi csozdemir@gmail.com İş sözleşmesini fesih hakkı; hak sahibine,

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ VE BAĞLI İŞYERLERİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKA : : TEZ-KOOP-İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2014 30.06.2016 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ MADDE 3- KAPSAM VE YARARLANMA MADDE 4- İŞYERİ

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

SOSYAL-İŞ SENDİKASI İLE T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SOSYAL-İŞ SENDİKASI İLE T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL-İŞ SENDİKASI İLE T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ 01.01.2011-31.12.2012 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerin

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞMENİN BELEDİYE ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ

TOPLU SÖZLEŞMENİN BELEDİYE ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ TOPLU SÖZLEŞMENİN BELEDİYE ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı