1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır."

Transkript

1 1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 2. E seçeneğindeki açıklamada "öncelik" değil, "uyarı" anlamı vardır. 3. Parçada "donup kalmamak" sözü ile "basmakalıp bir nitelik kazanmamak" anlatılmak istenmiştir. 4. Parçada altı çizili sözle "yazarın kişiliğinin ve düşüncelerinin metindeki yansımasını görmek" vurgulanmıştır. 5. ii numaralı cümlede, televizyon dizilerinin önceki yıllardaki etkileri ile son yıllardaki etkileri arasında karşılaştırma yapılmıştır. 6. V numaralı cümlede, Türkçeyle ilgili bir beklenti dile getirilmiştir / numaralı cümledeki "incelir de ince Iirdi" sözünde pekiştirmeli bir anlatım vardır. 8. V numaralı cümlede geçen "olmalı" sözcüğü, cümleye tahmin anlamı katmıştır. 9. Düşsel ögelerle kastedilen, mecaz anlamlı sözler, soyut kavramlar ve anlam olaylarıdır. A'da "sonbaharın kanaması", C'de "gökyüzünün mavisinin eskimesi", O'de "rüzgarın insan gibi geçmesi", E'de "gecenin kağıdı" düşsel ögelere örnektir. 10. A, B, C, D seçeneklerindeki cümlelerde kişisel görüşlere yer verildiğinden bu cümlelerde öznellik vardır. E seçeneğindeki cümlede ise kişisel görüşe yer verilmemiştir. 11. Parçada şözü edilen otların az bulunmasının nedeni, otların zor yetişmesinden değildir. Bu otlar, kısa ömürlü olduğu için uzak yerlere taşındığında bozulur. Bu nedenle değ büyük şehirlerdeki marketlerde bulunmaz. 12. A seçeneğinde yardımcı yargıyı da temel yargıyı da aynı özne gerçekleştirmektedir. 13. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler kendinden sonraki sözcüğü niteler. Ancak ''yaz akşamı" bir isim tamlamasıdır. 14. C seçeneğindeki "asvalf' sözcüğünün doğru yazımı "asfalf' şeklindedir. 15. Yüklemi olmayan cümlelerin sonuna üç nokta konur. LV numaralı yerde, tamamlanmış cümle yer aldığı için buraya üç nokta değil nokta getirilir.

2 128 KPSS GENEL YETENEK "GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 16. A seçeneğinde yanlış sözcük kullanılması anlatımı bozmuştur. "Verilen zahmet" sözü yerine, "çekilen zahmet" sözü getirilmelidir. 17. "Paylaşmak" zaten ortak yapılan bir eylemdir. Bu nedenle B seçeneğindeki "ortak" sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. 18. E seçeneğinde ortak tamlanan kullanılması anlatımı bozmuştur. Doğru kullanım "... sanat yönünden ve yapısal yönden... " olmalıdır. 19. Cümlede iii numaralı sözün kullanılması gereksizdir. Çünkü bu söz, "de" bağlacı ile aynı anlamı karşılamaktadır. 20. Paragratın ilk dört cümlesinde antoloji hazırlarken şiir ve şair seçiminden söz edilmiştir. V. cümleden başlayarak ise antolojilerin değerlendirme bölümlerinin özelliklerinden bahsedilmiştir. 21. Parçanın iii numaralı cümlesi "saygı" sözcüğü ile bitmektedir. Araya getirilmesi istenen cümle de "Bu saygı" sözü ile başlamaktadır. Bu anlamda bir uygunluk söz konusudur. Ayrıca verilen cümle anlam açısından iii. ve iv. cümle ile bağlantılıdır. 22. Parçada anlatılan yazar; zor beğenen, bir sözcük için uğraşan, titizlikle çalışan biridir. 23. Bu cümlede Çehov, yazarın görevinin okuyucuya ders vermek olmadığını vurgulamıştır. 24. Parçada, filmlerdeki karakterlerin yapay bir dille, yani özentili ve sanatiı bir dille konuşmasının film estetiğini bozduğu vurgulanmaktadır. 25. Parçada, sanatçının yazdıklarını yayımlamaktan kaçındığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir. 26. Parçanın birinci cümlesinden A'ya, ikinci cümlesinden C'ye, üçüncü cümlesinden B'ye, dördüncü cümlesinden D'ye ulaşılabilmektedir. 27. Paragratın ilk cümlesi B ve E seçeneğindeki sorulara, son cümlesi C seçeneğindeki soruya, beşinci cümlesi de D seçeneğindeki soruya verilmiş bir yanıttır. 28. Parçada, her sanatçının başlangıçta öykünmeye gerek duyduğundan; ancak bunun bir alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğinden, bunu sürdürenlerin gerçek sanatçı sayılamayacağından söz edilmiştir. Ancak D seçeneğindeki yargıya değinilmemiştir. 29. Parçada, sorun çözmenin en etkili yolunun okumak olduğuyla ilgili bir ifadeye yer verilmemiştir. 30. Parçada B, C, D, E seçeneklerindeki yargıiara değinilmiştir. 31. (3) 2 (1)- 3 9 _ =- 125=45 5 5

3 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 32. 0,5 0,2 1fs-;: V'1O x = V'1O 1 V'1O 38. Negatif sayıları negatif bir sayıyla çarptığımızda işaret yön değiştirir. Ya ni; b < a < O => -b > -a dır. a-2 b-2 c-2 = 1 4 a '-b-'-c- 1 5 a-2 i ;J = 1 4 7' j ' a a - 30 = 1 4a + 56 a = 86, b = 88, c = X = x = 31 2 x = 3-18 Yanıt: D a - 2 = 2. 3a + 1 2a- 2 3a- 2 = 2a Pozitif bölen sayısı= (a-1 +1 ) (2a-1+1) 1 8 = a 2a 9 = a2 3=a =1,7.J243 -m = J3 =6.J3 =6 1,7 =10,2 1 29:. Yanıt: D Bu oranın en büyük olması için a'nın en büyük, b'nin en küçük değeri alması gerekir. a = 1 6, b= 6 alınırsa oran; a+4 = = 20 = 5 bulunur. b ' =?. Sayısı = = 6 Terım ---:;s92+17 Toplam = = = x - x şeklinde 9 tane sayı yazılabilir. Aynı şekilde 1, 2,...,9 olacak şekilde 9 9 = 81 sayı yazılabilir. 43. En büyük değer için A = 9, B = 2, c = 6 ve D = 3 seçilir. En küçük değer için A= 1, B = 6, C = 2 ve D 3 seçilir = 7640 =

4 130 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 44.' x Y = 30 y z=45 x z=54 xı-. yı. z2 = x y. z = Her sepette 1 demet çiçek olsa = 30 karanfil olur. Verilen karanfil sayısı 30 un katı olmalı. En yakın = 240 karanfil olmalı. Bu durumda = 24 karanfile ihtiyaç vardır x = t dersek f-4t+ 3 = O (t - 3). (t - 1) = O t=3 t=1 3x =3 3x =1 x = 1, x = O şeklinde iki değer alır = 84. x = 84x 6300 = 84x %75=x 47. Ceket = x Pantolon: y 2x + 4y = 420 x + 2y = 210 x + 2y = 210 -/ x-y= 30 3y = 180 y= 60, x= 90 x-10 = y+ 20 x-y= kg maliyeti x YTL olsun Elimizde y kg armut bulunsun x. y - 40 = 2,5 Y x Y = 5y xy-40 1 xy+160 = 2' 2xy - 80 = xy xy = Yolcularda = 25 i kadın 20 si 9 erkektir. 20-x 1 45-x = x = 45 - x 75 =5x 15 = x x 5 oda 30x?? _ 30x x? = 3 oda SOX 2OX. 30X. 53. a(a + 1). (a + 2) = 504 a(a + 1). (a + 2) = a=7 Çevre = 3a + 3 =3 7+3 =24

5 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR 4 + 4x = 2 + x 3x = -2-2 ' y = '32 bulunur. x= A F P noktasının orijine uzaklığına A der sek; OC 1/ AB olduğundan med) = m (f) dır. Dolayısıyla x = 30 dur. 55. F A8B 131 c ED 1/ DB olduğunda IABI = I MNI = 8 dır. Bu durumda yançap 4 olur. 56. Ahmet evden çıktıktan sonra evden uzaklaştığından dolayı grafik yüksel meli ardından cüzdanını unutup eve döndüğü için grafik düşüş göstermeli dir. O'a ulaştıktan sonra tekrar yüksel melidir. Buna göre doğru cevap C şık kındadır. 57. d doğrusu; + l =1=>y=2+2x -1 2 k doğrusu; x y + =1=>y= 2+x -2 1 T Bu doğruları p noktasından kesiştiğin den; 2 + 2x = 2+x 2 A2 = 9 2../2 olur. A= =480 gr Turuncu renk için daire grafiği oluştu racak olursak sarı yüzdelik dilimde %50 olduğundan dairede 1 80 lik böl geyi kaplayacaktır. Şekildeki daire gra fiği turuncu rengi oluşturan ana renkle rin dağılımıdır. 0 x = x x = % 20

6 "132 KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR ' ÇIKMIŞ SORULAR 1. Orhun Yazıtları ilk ve en eski Türk yazılı eserleridir. 2. Anadolu Selçuklu Devleti taş ve ahşap sistemleri ile çiniciliği mimari eserlerden kullanmıştır. 3. Hasankeyfteki kalıntılar, Batman ve çevresinde yaşamış olan Artukoğulları döneminden kalmıştır. 4. Sadrazam (Vezir-i Azam) Osmanlı Devletinde padişahtan sonra gelen ve gerektiğinde padişah vekilliği yapan üst düzey yetkilidir. 5. Avrupa ülkelerinden uzmanların ülkeye getirilip ıslahat yapılmaya çalışması o ülkelerin teknik alandaki üstünlüklerini kabul etmek demektir. 6. ilk dünya haritasını da içinde barındıran Kitab-ı Bahriye Piri Reis'in eseridir. 7. Memurlara fes, pantolon ve setre giyme zorunluluğu; ii. Mahmut döneminde yapılan köklü ıslahat zamanında getirilmiştir. 8. ilk Osmanlı Matbaası Lale devrinde kurulmuştur. ilk Gazete ii. Mahmut döneminde çıkarılmıştır. Yeniçeri ocağı i. Murat döneminde, Nizam-ı Cedit ise iii. Selim döneminde kurulmuştur. Müslüman olmayanların askerlik yapabilmesi Tanzimat döneminde görülen bir gelişmedir. 9. istanbul'un işgalini Çanakkale Savaşı'nda kazanılan muharebeler engellemiştir. Anafartalar ve Conk Bayın Muharebeleri, Çanakkale Savaşında cereyan etmiştir. Derne Muharebesi ise Trablusgarp'ta meydana gelmiştir. 10. Sivas Kongresi'nde Trakya'daki Anadolu ve işgailere karşı girişilen bölgesel hareketlerin birer çatı altında toplanması için Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması kararı a lınmıştır. 11. TBMM, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılmasından sonra açılmıştır. Mebuslar Meclisi'nin toplanmasında Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararların büyük rolü vardır. 12. Alınan kararların resmi nitelik kazanması için istanbul Hükümeti tarafından kabul edilmesi gerekmekteydi. Salih Paşa'nın bu söylemi kendi hükümetinin kararlarını kabul etmeyeceğine dair endişesi olduğunu gösterir. 13. Menemen Ayaklanması, 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kapatılmasına tepki olarak çıkarılmıştır. 14. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması sonucunda Güney Cephesi kapanmıştır. Fransa güneyden çekildikten sonra işgale devam eden ingiltere ve Yunanistan'la görüş ayrılığına düşmüştür. Londra Konferansı Ankara Antlaşmasından, daha önce gerçekleşmiştir. 15. Başkomutanlık Meydan Muharebesi (1922), doğu ve güney sınırları güvence altına alındıktan sonra meydana gelmiştir. Kars Antlaşması ise 1921 tarihinde imzalanmıştır.

7 KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR L Yabancı demiryollarının millileştirilmesi ve Türk karasularında sadece Türk gemilerinin işletme hakkının olması ulusallaştırma amacı taşımaktadır. Kooperatiflerin yaygınlaştırılması bu amaca hizmet etmemektedir. 17. Şapka inkılabının temel amacı, toplumun çağdaş bir görünün kazanmasıdır Kadınlara oy hakkı verilmesi ve ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması (Soyadı kanunu) 1934 yılında çıkarılan kanunla düzenlenmiştir. Tek eşli evlilik ise 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun'la. yer almaktadır. 19. Şeyh Sait Ayaklanması'ndan sonra bozulan düzeni yeniden tesis etmek amacıyla ismet inönü hükümeti tarafından Takrir-i SükQn Kanunu çıkarılmıştır. 20. Dış ticaretin kolaylaştırılması için, karşılıklı yaratabilecek olan ölçü sistemleri uluslararası kabul gören metre ile değiştirilmiştir. Tatil günleri de cumadan Pazar gününe alınmıştır. 21. Okul çağını geçenlerin, okuma yazma öğrenebilmesi için millet mektepleri, köy okullarına öğretmen yetiştirmek i çin köy enstütileri ve halkın sanatsal kültürel gelişimi için de halk evleri kurulmuştur. 22. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (öğretimin birleştirilmesi) ülke çapında standart bir eğitim sağlanması ve yabancı okulirrın da aynı müfredata tabi tutularak münferit hareket etmek amacıyla çıkarılmıştır. 23. Türkçe'deki bu uyumsuzluk çağdaş Türk Alfabesi'nin kabulüyle (Harf inkilabı) ortadan kaldırılmıştır. 24. Devletçilik ilkesi, özel girişim için, gerekli olan sermayenin halkta olmaması nedeniyle ekonomik faaliyetlerin ilk olarak devlet eliyle yürütülmesi anlamına gelmektedir. 25. Boğazlar sorunu, Montrö Boğazlar sözleşmesiyle (1936), Borçlar sorunu Lozan Antlaşması'yla nüfus değişimi ise Yunanistan'la yapılmıştır. Hepsi de Atatürk dönemi içerisindedir. 26. Ziraat Bankası, tarımın gelişmesi için kurulmuştur ve çiftçiye çok uygun kredi imkanları sağlanmıştır. Aşar vergisin kaldırılması da çiftçinin, tarımla uğraşan kesimin gelişiminin artmasına yönelik bir uygulamadır. 27. Musul 1926 yılında ingiltere ile yapılan Ankara Antlaşması ile Irak'a bırakılmıştır. 28. Halk partisi Atatürk döneminde kurulmuş bir partidir. Önce Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, onun kapanmasının ardından Serbest Cumhuriyet Partisi Muhalefet Partisi olarak kurulmuştur. 29. italya'nın Doğu Akdeniz'den yayılma politikası üzerine kurulan Sadabat Paktı'yla, uyuşmazlıkların barışcıl yollarla çözülebileceği ve paktı kuran ülkelerin bağımsız ve egemen olduğu vurgu Ianmak istenmiştir.

8 1 34 ;" KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ"SORULAR 30. Bu dönemdeki Almanya ve itaiya'nın yayıımacı politikası sonucunda boğaz larda söz hakkı istemeleriyle Türkiye Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur. 31. Jeopolitik yapı taş ve kayaların oluşum larıyla ilgili olduğundan iklimi etkilemez. 32. Yıl boyunca bağıı nemin en fazla oldu ğu ve her mevsimin yağışlı geçtiği bö lüm, Doğu Karadeniz'dir. Bu nedenle yıkanmış, nemli bölge toprakları Doğu Karadeniz'de görülür. 38. Karadeniz Bölgesi'nde dağların kuzey yamaçları deniz etkisine açık olduğu için hem daha yağışlı hem de sıcaklık ortalaması güney yamaçlara göre daha fazladır. Bu nedenle tarım alanları da ha çok kuzey yamaçlardadır. Bu du rumda tüm kıyılarımızda güney yamaç larda tarım alanları daha fazladır ifade si, doğru değildir. 39. Sulu tarımın yaygınlaşması, geliri ve tarımsal faaliyetleri etkiler. Ancak nüfu sun bölge içinde düzenli dağııışını doğ rudan etkilemez. 33. Büyük Çekmece Gölü; bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucu eluşmuş kıyı set gölüdür. 40. Edremit çevresi Zeytin izmir-manisa Üzüm iii. Çukurova Pamuk iv. Giresun çevresi Fındık i. II. 34. Türkiye'de nüfus dağılışı; ulaşımın gelişmişliği, endüstri kuruluşların dağı lışı; ticaretin gelişmişliği ve verimli tarım alanlarının genişliğiyle doğru orantılıdır. 41. Büyükbaş hayvancılık, yazların kurak geçmediği, uzun boylu ot toplulukları nın (çayırların) olduğu bölgelerde yapı labilir. 35. Tarım gelirlerinin artması kırsal bölge 42. Balıkların mevsimlik goçu boğazlar yoluyla gerçekleşir. Gelibolu, Çanakka le Boğazı kıyısında yer aldığından göç mevsiminde en çok balığın burada tu tulması gerekir. 36. Şeklide V. numaralı bölge Doğu Ana dolu'yu göstermektedir. Ülkemizde do ğurganlık oranının en yüksek olduğu bölge Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. 43. Endüstri ürünlerinin dış satımının art masında uluslararası standartlara u laşmış olması, yani rekabet edebilme leri gereklidir. 37. Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yetiştirilen bitkiler don olayından etkilenirler, so ğuğa dayanıklı değillerdir. Ayrıca sel lerde bitkileri tahrip ettiğinden üretimin azalmasına sebep olur. 44. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde engebenin fazla ve dağların kıyıya pa ralel olması iç bölgelerle yapılacak olan kara ve demir yollarının maliyetini arttı ran en önemli faktördür. Ya"nıt: C de yaşayan insanların o bölgede kal malarını sağlar. Bu şekilde kırsal nüfus oranı artacaktır.

9 KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR ÇıKMıŞ SORULAR Haritada numaralandırılmış yerlerden Hamitabat ve Ambarlı'da doğal gazla çalışan termik santraller vardır. 46. Grafikteki bilgilerde petrol üretimiyle ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. 47. izmit Körfezi endüstri kuruluşları bakımından çok yoğundur. Buda çevre kirliliğini arttırdığından turizmin gelişmesini engellemektedir. 48. Çatalhöyük, Gordion, Görerne, Kültepe, iç Anadolu Bölgesi'nden yer alırken Perge Akdeniz Bölgesi'nde yer alır Anayasasına göre TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı doğrudan TBMM tarafından seçilir. (Anayasa değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı seçemiyor.) Anayasası'na göre bir kimsenin yalnızca sözleşmede değer bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğüne el konulamaz Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı tatil veya araverme sı rasında TBMM'yi doğrudan toplantıya çağırabilir Anayasası'na göre Bakanlar Kurulu kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzük çıkarılabilir Anayasası'na göre ilçe idaresi yönetim organı değildir. 55. Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarında sadece yazılı olanlara mevzu hukuk adı verilir Anayasası'na göre bir kişi, yeterli sebepler toplandığında Bakanlar Kurulunun kararıyla vatandaşlıktan çıkarılabilir. Bu karara karşı yargı yolu açık o lup Danıştay'a başvurulur. 57. Devlet başkanının yasama organınca seçilmesi hukuk devletinin şartlarından biri değildir. 58. Bilimsel araştırmalara daha fazla önem verilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların ücretlerinin arttırılması ile üniversitelerin geliştirilmesi Türkiye'nin beyin gücünü önlemek için alması gereken önlemler arasındadır. 59. Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlardan değildir. 60. Avrupa Birliği üyesi olan ingiltere Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan AVRO'yu kabul etmeyerek kendi ulusal para birimini yani sterlini kullanmaktadır Anayasası'na göre Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

10

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Tunus Sağlık Sistemi 2643 TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ahmet GÜNGÖR Erdal TOK Hasan Hüseyin AYDOĞMUŞ 2644 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda 01 - KPSS / Lisans GENEL YETENEK TESTİ 00000000 1. Bu testte 60 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR Arnavutluk Sağlık Sistemi 279 ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR 280. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Detaylı

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI MART 2012 GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR NOT: KIRMIZI OLARAK ĠġARETLENEN SEÇENEKLER SORULARIN DOĞRU CEVABIDIR. 1. GENEL KÜLTÜR I. Boğazların

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Avusturya Sağlık Sistemi 359 AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Arif ARAS Atıf UZUN Can KOSANOĞLU Mustafa BAKIR M. Halil ÖZKAN 360 Ülkelerin

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı