TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ"

Transkript

1 TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ EKSTERNAL-ÇALIŞMA KALİTE KONTROL SERUMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 1

2 MADDE 1 TANIMLAR... 3 MADDE 2 İHALENİN KONUSU MADDE 3 İŞİN İNCELENMESİ MADDE 4 ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK MADDE 5 TEDARİK EDİLECEK SERUMLARIN ÖZELLİKLERİ MADDE 6 E-ÇKKS LERİN DAĞITIMI VE TESLİMATI MADDE 7 İHALE İÇİN İSTENEN EVRAKLAR MADDE 8 İŞİN BAŞLICA KISIMLARI MADDE 9 MUAYENE.. 9 MADDE - 10 CEZAİ MÜEYYİDELER... 9 MADDE - 11 PATENT HAKLARI MADDE - 12 RİSKLER VE SİGORTA MADDE - 13 ÖZEL HÜKÜMLER Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 2

3 1. TANIMLAR 1.1. TÜRK KIZILAYI, Türkiye Kızılay Derneği ni ifade eder FİRMA, şartnamede istenen işlerin yapılmasını üstlenen ve sözleşmeyi imzalayan tarafı ve söz konusu tarafın yetkili temsilcilerini veya işin yapılması için, söz konusu tarafça yetkili olarak tayin edilen mümessili ifade eder EKSTERNAL-ÇALIŞMA KALİTE KONTROL SERUMLARI, bu teknik şartnamenin 5. maddesinde özellikleri belirtilmiş serumları tanımlar. Şartname metni içinde E-ÇKKS olarak kısaltılmıştır KİTLER, bu teknik şartnamenin 5.1. maddesinde özellikleri belirtilmiş olan in vitro diagnostic (IVD) test kitlerini tanımlar EIA, Enzyme Immuno-Assay yöntemi ile gerçekleştirilen tarama testlerini (mikroelisa) tanımlar CLIA, ChemiLuminescent ImmunoAssay yöntemi ile gerçekleştirilen tarama testlerini tanımlar BKM, TÜRK KIZILAYI Bölge Kan Merkezi ni tanımlar. 2. İHALENİN KONUSU 2.1. TÜRK KIZILAYI BKM laboratuvarlarına, HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV 1-2 Ag+Ab ve Treponema pallidum Total Ab tarama testlerinin gerçekleştirilmesi sırasında test çalışma kalite kontrolünü sağlayacak özellikte serum/serum gruplarının tedarik edilmesidir Bu ihaleye teklif verecek olan FİRMA, Tablo-1 de belirtilen serum/serum gruplarının tümü için teklif verecek ve bunların üretici firmanın belirttiği nakil koşullarında, Tablo-1 de belirtilen BKM laboratuvarlarına dağıtımından sorumlu olacaktır. 3. İŞİN İNCELENMESİ 3.1. Teklif sahibi ihale evrakını dikkatle incelemeli, işe herhangi bir suretle tesir edebilecek bütün hususlar hakkında tam bilgi edinmelidir. Teklif verilmesi, teklif sahibinin işin yapılması sırasında karşılaşılacak her türlü şartlar hakkında tam bilgi edinmiş olduğu ve yapılacak işin karakteri, evsafı ve miktarı, temin edilecek malzeme ve sözleşmeye uygun olarak işin yapımı için gereken hususları tamamıyla bildiği ve anladığı anlamına gelir Teklif sahibinin sözleşme gereğince işlerin yapılacağı söz konusu yerleri görüp incelemesi veya incelememesi, işin yapımını teşkil eden şartlar ve icabete dair herhangi bir yanlış anlama için mazeret teşkil etmez ve teklif sahibi bu sebepten dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 3

4 4. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK TÜRK KIZILAYI, gerek gördüğü takdirde, şartlar ve ihalede esasa taalluk etmeyen düzeltme veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tablo-1: Kalite Kontrol Serumlarının özellikleri, miktarları ve dağıtımının yapılacağı laboratuvarlar. (Grup-1) (Grup-2) Yöntem EIA CLIA Özellikler Dağıtım yapılacak merkezler Test türü Kitler E-ÇKKS nin spesifik özelliği Laboratuvar Kuzey Marmara BKM Laboratuvarı (İstanbul) Orta Anadolu BKM Laboratuvarı (Ankara) Ege BKM Laboratuvarı (İzmir) Doğu Anadolu BKM Laboratuvarı (Erzurum) (Grup-1A) HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV 1-2 Ag+Ab (aynı havuzda) DiaSorin Murex HBsAg Version 3 DiaSorin Murex anti-hcv (version 4.0) DiaSorin Murex HIV Ag/Ab Combination (Grup-1B) Treponema pallidum Total Ab DiaSorin ICE* Syphilis (Grup-2A) HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV 1-2 Ag+Ab (aynı havuzda) DiaSorin LIAISON XL Murex HBsAg Quant DiaSorin LIAISON XL Murex HCV Ab DiaSorin LIAISON XL Murex HIV Ab/Ag (Grup-2B) Treponema pallidum Total Ab DiaSorin LIAISON Treponema Screen Zayıf pozitif* Zayıf pozitif* Zayıf pozitif* Zayıf pozitif* Toplam Hacim (ml) Miktar Miktar Miktar Miktar Toplam Toplam Toplam Hacim Hacim Hacim (10x5mL) (10x2mL) (10x2mL) (ml) (ml) (ml) (10x2mL) TOPLAM (*) Belirtilen ilgili test yöntemi ve kiti ile, cut-off değerinin 1-3 katı aralığında pozitif sonuç alınacak şekilde valide edilmiş olmalıdır (Not: Zayıf pozitif; weak positive veya low positive olarak da adlandırılmaktadır). Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 4

5 5. TEDARİK EDİLECEK SERUMLARIN ÖZELLİKLERİ 5.1. Serumlar, inaktive edilmiş antijen ve antikor serumlarının dilüsyonundan elde edilmiş olmalı ve uzun süreli kullanımı sağlayan (stabiliteyi güçlendiren) prezervatif madde içermelidir. EIA ve CLIA yöntemi ile gerçekleştirilen, Tablo-1 de ve aşağıda belirtilen kit/cihaz sistemleri için, test analitik performansın izlenmesine uygun biçimde, cut-off (ya da S/CO)değerlerinin 1-3 (Bir-üç) katı şiddetinde zayıf pozitif reaksiyon gösterecek şekilde optimize edilmiş olmalıdır EIA kitleri (Grup-1); Grup-1A o DiaSorin Murex HBsAg Version 3 o DiaSorin Murex anti-hcv (version 4.0) o DiaSorin Murex HIV Ag/Ab Combination Grup-1B o DiaSorin ICE* Syphilis CLIA kitleri (Grup-2); Grup-2A o DiaSorin LIAISON XL Murex HBsAg Quant o DiaSorin LIAISON XL Murex HCV Ab o DiaSorin LIAISON XL Murex HIV Ab/Ag Grup-2B o DiaSorin LIAISON Treponema Screen 5.2. EIA yöntemi ile çalışan testlerden; HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV 1-2 Ag+Ab testlerine yönelik serumlar (Grup-1A) tek havuzda birleştirildikten sonra 5 (beş) er ml lik, Treponema pallidum Total Ab testine yönelik serumlar (Grup-1B) ise 2 (iki) şer ml lik hacimlerde tüplere dağıtılmış olmalıdır. Serumların ambalajı; bir kutuda 10 tüp olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır CLIA yöntemi ile çalışan testlerden; HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV 1-2 Ag+Ab testlerine yönelik serumlar (Grup-2A) tek havuzda birleştirildikten sonra 2 (iki) şer ml lik, Treponema pallidum Total Ab testine yönelik serumlar (Grup-2B) ise yine 2 (iki) şer ml lik hacimlerde tüplere dağıtılmış olmalıdır. Serumların ambalajı; bir kutuda 10 tüp olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır Serumlar; -20 C nin altında en az 2 (iki) yıl, bir kez çözdürüldükten sonra 2-8 C de en az 14 (On dört) gün aktivitesini sürdürebilmelidir E-ÇKKS ambalajının taşıması gereken özellikler; Bir kutuda 10 (on) adet serum tüpü bulunmalıdır. üzerinde; üreticinin adı, serumun üretim tarihi, referans numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 5

6 koşullarını belirten bilgiler ve/veya semboller bulunmalıdır. Ayrıca kutu içinde ürünün; serumların kullanım amacı, performans özellikleri, sınırlamaları hakkında bilgiler ile kutu ya da tüp etiketlerinde kullanılan sembollerin anlamları, test prosedürü, test ve kullanıcı güvenliğine yönelik uyarılar ve önlemlerin yer aldığı prospektüsler bulunmalıdır Tüpler, kan bağışçısından numune toplamak için kullanılan Vacutainer tüplere benzer, 16x100 mm boyutlarında, polistiren yapıda ve sızdırmaz vidalı kapaklı olmalıdır Tüplerin üzerinde, test cihazlarının (Tecan Freedom EVOlyzer 150/ DiaSorin Liaison XL) okuyabileceği ve LIS programına aktarabileceği özellikte barkodlar olmalıdır Tüp etiketinde üreticinin adı, serumun üretim tarihi, referans numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşullarını belirten bilgiler ve/veya semboller bulunmalıdır Üretici firmanın, eğer varsa, kullanılan E-ÇKKS lerin sonuçlarının trend analizini ya da laboratuarlar arası karşılaştırmasını sağlayan yazılım programlarına Tablo-1 de belirtilen laboratuarlar ücretsiz olarak giriş yapılabilmelidir. Ayrıca bu tür istatistiklerin TÜRK KIZILAYI nın kendi içinde yapılabilmesi için gerekli veri setleri bedelsiz olarak sağlanmalıdır TÜRK KIZILAYI sözleşme süreci içinde, laboratuar iş akışında yapacağı revizyonlar sonucunda Tablo-1 de belirtilen E-ÇKKS miktarlarında ve E-ÇKKS nın hitap edeceği test kiti türlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. E-ÇKKS miktarlarında yapılacak değişiklik; toplam ihale bedelini değiştirmeyecek şekilde, E-ÇKKS türleri arasında yapılacaktır. Örneğin; TÜRK KIZILAYI DiaSorin marka kitleri için tedarikçi firma ile yaptığı sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle düzenleyeceği yeni ihale sonucunda yeni marka kitleri kullanmaya başlayabilir. Bu durumda bu E-ÇKKS nin ihale birim fiyatı dikkate alınarak, alacaklı olduğu DiaSorin kitlerine göre valide edilmiş E-ÇKKS yerine, yeni marka kitlere yönelik valide edilmiş E-ÇKKS leri talep edebilecektir. Böyle bir zorunlu değişiklik durumunda TÜRK KIZILAYI, üretici firmanın gerekli optimizasyon/validasyon çalışmalarını tamamlayabilmesi için Firmayı en az 4 (dört) ay öncesinden yazılı olarak bilgilendirecektir. NOT: TÜRK KIZILAYI tarama testlerine yönelik kit/cihaz ihalelerini en az 3 (üç) yıllık ihtiyacı karşılayabilecek şekilde planlamaktadır. Tedarik edilecek test kitlerinin miktarları, söz konusu dönemdeki donasyon hedefleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Böyle bir durumda 3 (üç) yıllık süreçte kit değişikliğine gitme ihtimali zayıftır, ancak donasyon sayılarının beklenenin çok üzerinde veya çok altında olması durumunda kitlerin kullanım süresi kısalabilmekte ya da uzayabilmektedir. Aynı şekilde halihazırda kullanılan kitlerde kan güvenliğini riske sokacak uygunsuzlukların ortaya çıkması durumunda kit değişimi ivedi şekilde gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle TÜRK KIZILAYI, hem üretici hem de distribütör firmanın mali risklerini minimize etmeleri için; tedarik edilecek E-ÇKKS lerin tümünün tek partide değil, iki partide üretilmesini önermektedir Madde 5.1 de belirtilen kitlerle kullanıldığında cut-off (ya da S/CO) değerinin 1-3 (bir-üç) katı olacak şekilde zayıf pozitif sonuç alınamayan (burada tek seferde ya da uzak aralıklarla ortaya çıkan sorundan değil, birden fazla cihazda ve üçten fazla tüpten aynı çalışmaların Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 6

7 yapılmasına rağmen, sık aralıklarla tekrarlayan, süreklilik arz eden bir uygunsuzluktan bahsedilmektedir) ya da üretici firmanın önerileri doğrultusunda kullanılma ve muhafaza edilmesine rağmen stabilitesi bozulan serumlar FİRMA tarafından, TÜRK KIZILAYI nın yazılı bildirim tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içinde, miktar sınırlaması olmaksızın, ücretsiz olarak yenileri ile değiştirilerek TÜRK KIZILAYI na teslim edilecektir. 6. E-ÇKKS LERİN DAĞITIMI VE TESLİMATI 6.1. Firma, E-ÇKKS lerin transportunu, yurtdışından nakil ve yurt içi dağıtımda geçecek süreleri dikkate alarak üretici firmanın önerileri doğrultusunda (kuru buz, dondurulmuş şekilde, 2-8 C de vb.) ek bir nakliye ve sigorta ücreti talep edilmeksizin gerçekleştirecektir. TÜRK KIZILAYI laboratuvarları arasında E-ÇKKS lerin nakil gerektiğinde bu işlem, yine üretici firmanın önerdiği biçimde, firma tarafından bedelsiz olarak gerçekleştirilecektir. E-ÇKKS lerin ilgili laboratuvarlar tarafından teslim alınmasına kadarki süreçte yaşanacak her türlü olumsuzluktan firma sorumludur Transport koşullarındaki risklerden dolayı yaşanacak olumsuzlukları (gümrük işlemlerinin uzaması, transport zamanının resmi tatillere denk gelmesi, kuru buz/dereceli transport kabının arızalanması vb. transport şartlarının bozulması) minimize etmek ve serumların TÜRK KIZILAYI laboratuvarlarında muhafazası sırasında oluşabilecek olumsuzlukların en az kayıpla giderilebilmesi amacıyla dağıtımlar 4 (dört) partide gerçekleştirilecektir. Tablo-2 de TÜRK KIZILAYI tarafından önerilen bir dağıtım planı bulunmaktadır. Firma, üretici firma ile yapacağı değerlendirme ya da yurt dışı/yurt içi transport şartlarının analizi sonucunda bu dağıtım planında revizyon talep edebilir. Bu durumda talep edilen revizyonun uygulamaya geçebilmesi için TÜRK KIZILAYI nın yazılı onayı alınacaktır. Aksi durumda yaşanabilecek her türlü olumsuzluktan FİRMA sorumlu olacaktır. 7. İHALE İÇİN İSTENEN EVRAKLAR Evrakların üzerine Madde 7 nin hangi alt başlığı ile ilgili oldukları belirtilecektir. Evraklar, Madde 7 deki sıraya göre tasnif edilerek hazırlanmış bir dosya şeklinde teklif dosyasına eklenecektir. Adresi belli olmayan ve istenen kriterlere uymayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır Önerilen serumların; üretici FİRMA sı, ülke adı, markası, ambalaj şekli, raf ömrü ve saklama derecelerinin yer aldığı tablo Önerilen serumların özelliklerini, test prosedürünü ve validasyon kriterlerini anlatan orijinal ve Türkçe tercümeli prospektüsleri 7.3. Eğer halihazırda üretici firma, bu ihaleye konu olan serumları özel olarak üretecek ise; üretici firma/firmaların ISO belgesi Teklif veren FİRMA nın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı satış sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 7

8 7.5. Teknik sorunların yaşanması durumunda TÜRK KIZILAYI nın yazışma yapacağı (dolayısıyla yasal açıdan da firmanın iletişim adresi olarak kabuk edilecek) firma adres ve iletişim bilgilerinin (telefon, fax, ) bulunduğu belge 7.6. FİRMA yetkilisi tarafından kaşelenmiş Teknik Şartname. (İhaleye teklif veren FİRMA, teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayarak teknik şartnamenin her maddesini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş olacaktır) Tablo 2: E-ÇKKS lerin laboratuarlara göre dağıtım planı Parti E-ÇKKS grubu Grup-1A Grup-1B Grup-2A Grup-2B No Ambalaj Biçimi ve Miktarı 1. Parti 2. Parti 3. Parti 4. Parti Genel Toplam (10x 5mL) (10x 2mL) (10x 2mL) (10x 2mL) Kuzey Marmara BKM Laboratuvarı (İstanbul) Orta Anadolu BKM Laboratuvarı (Ankara) Ege BKM Laboratuvarı (İzmir) Doğu Anadolu BKM Laboratuvarı (Erzurum) ARA TOPLAM Kuzey Marmara BKM Laboratuvarı (İstanbul) Orta Anadolu BKM Laboratuvarı (Ankara) Ege BKM Laboratuvarı (İzmir) Doğu Anadolu BKM Laboratuvarı (Erzurum) ARA TOPLAM Kuzey Marmara BKM Laboratuvarı (İstanbul) Orta Anadolu BKM Laboratuvarı (Ankara) Ege BKM Laboratuvarı (İzmir) Doğu Anadolu BKM Laboratuvarı (Erzurum) ARA TOPLAM Kuzey Marmara BKM Laboratuvarı (İstanbul) Orta Anadolu BKM Laboratuvarı (Ankara) Ege BKM Laboratuvarı (İzmir) Doğu Anadolu BKM Laboratuvarı (Erzurum) ARA TOPLAM Kuzey Marmara BKM Laboratuvarı (İstanbul) Orta Anadolu BKM Laboratuvarı (Ankara) Ege BKM Laboratuvarı (İzmir) Doğu Anadolu BKM Laboratuvarı (Erzurum) TOPLAM Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 8

9 8. İŞİN BAŞLICA KISIMLARI Bu ihaleye teklif veren FİRMA, ihaleyi kazanması durumunda, 8.1. Bu ihalenin konusunu oluşturan TÜRK KIZILAYI Kan Merkezlerinde, HBsAg, Anti-HCV, Anti- HIV 1-2 Ag+Ab ve Treponema pallidum Total Ab tarama testlerinin gerçekleştirilmesi sırasında test çalışma kalite kontrolünü sağlayacak özellikte serum/serum gruplarının sağlanmasından, uygun koşullarda ilgili TÜRK KIZILAYI laboratuarlarına teslimatından (ve gereksinim duyulduğunda loaboratuvarlar arası transportundan) ve bu teknik şartnamede belirtilen şartlar doğrultusunda sistemin bir bütün olarak uyum içinde, güvenilir, sorunsuz ve kesintisiz bir biçimde çalıştırılmasından sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk söz konusu serumlar bitinceye kadar devam edecektir Serumlarda sorun yaşanması durumunda, üretici firma ile her türlü yazışma, bilgi paylaşımı, bilimsel destek konularında birincil yürütücü olacaktır. Bu teknik şartnamede belirtilen serumlarda süreklilik arz eden uygunsuz sonuçlar, stabilite sorunları vb. durumlarda bozuk serumlar herhangi bir ek ücret talep edilmeksizin 45 (kırk beş) gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir Tedarik edilen serumlara yönelik üretici firma tarafından hazırlanmış, her bir serum grubuna yönelik Güvenlik Bilgi Formu: Material Safety Data Sheet-MSDS larını orijinal ve Türkçe olarak her bir laboratuara en az 2 (iki) kopya olacak şekilde sunacaktır Üretici firmanın, eğer varsa, kullanılan E-ÇKKS lerin sonuçlarının trend analizini, ya da laboratuarlar arası karşılaştırmayı sağlayan yazılım programlarına TÜRK KIZILAYI Laboratuvarlarının ücretsiz olarak dahil olmasını ve bu tür istatistiklerin TÜRK KIZILAYI nın kendi içinde yapılabilmesi için gerekli veri setlerini bedelsiz olarak sağlayacaktır. Bu sürecin başlaması ve sürekliliğinin sağlanmasında birincil takipçi olacaktır. 9. MUAYENE 9.1. İhaleyi kazanan FİRMA ile TÜRK KIZILAYI arasında sözleşme imzalanmasını takiben, sözleşme kapsamında partiler halinde teslim edilecek serumların muayenesi her farklı lot için, Tablo 1 de belirtilen laboratuarlarda yapılacaktır Teslimatın hemen ardından, kutulardan randomize seçilen tüpler farklı cihazlarda ve farklı zamanlarda rutin çalışmalara eklenecek ve sonuçları değerlendirilecektir. Teknik şartname gerekliliklerini karşılamayan ürünler FİRMA ya iade edilerek yeni serumların sağlanması talep edilecektir. 10. CEZAİ MÜEYYİDELER Teslimatların ve bu teknik şartnamede belirtilen yükümlülüklerin FİRMA tarafından zamanında ve uygun koşullarda yerine getirilmesi konularında süreklilik arz eden aksaklıkların yaşanması ve bunun hizmeti sekteye uğratması durumunda TÜRK KIZILAYI sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 9

10 11. PATENT HAKLARI FİRMA, sözleşme kapsamında, herhangi bir patent hakkının ihlalinden doğacak tazminat talep davalarının müdafaasını yaparak bu yüzden meydana gelecek zararları bizzat karşılar. Bu konuda TÜRK KIZILAYI nın herhangi bir sorumluluğu olamaz. 12. RİSKLER VE SİGORTA Bu teknik şartnameye konu olan serumların tedarik sisteminde yaşanacak sorunlardan dolayı meydana gelecek hasar, zarar ve ziyanın her türlü sorumluluğu FİRMA ya aittir FİRMA nın yaptığı işlerden veya teşkilatının faaliyetlerinden doğacak herhangi bir şahıs veya eşyanın kazasından, yaralanmasından, hasar, zarar ve ziyanından doğrudan doğruya FİRMA sorumludur. 13. ÖZEL HÜKÜMLER İşbu teknik şartnameyi alarak ihaleye katılan FİRMA, ihaleyi kazanması durumunda teknik şartnamede belirlenmiş tüm koşulları peşinen ve şartsız olarak kabul eder İşbu teknik şartname, İhaleyi kazanan FİRMA ile yapılacak sözleşmenin ayrılmaz bir bütününü oluşturacaktır Serumların satın alınmasıyla ilgili ihale sürecinde yapılacak itirazlar TÜRK KIZILAYI na yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı ve resmi olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır İhale sürecini asılsız ve haksız itirazlarla uzatan firmalar veya usulsüz teklif getiren firmalar TÜRK KIZILAYI nın satın alamamasından doğan maddi zararı, yasal faiziyle birlikte tazmin etmekle yükümlüdür Kan Merkezlerinde serumların kullanılması esnasında belirgin ve yaygın hataların görülmesinde TÜRK KIZILAYI ihale akdini iptal etme hakkına sahip olacak ve FİRMA hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma Kalite Kontrol Serumları Teknik Şartnamesi Sayfa 10

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. İHALENİN KONUSU... 3 3. İŞİN İNCELENMESİ... 3 4. ŞARTNAMEDE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BARCOD YAZICI KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU BİLEKLİK BARKOD YAZICI DONANIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEKNİK

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017 Sayfa : 1 / 8 1. AMAÇ Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı