DOKUMA E-CAM/POLYESTER NANO SİLİKA KOMPOZİTLERİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUMA E-CAM/POLYESTER NANO SİLİKA KOMPOZİTLERİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu 2 5 Nisan 214 DOKUMA E-CAM/POLYESTER NANO SİLİKA KOMPOZİTLERİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ Kadir Bilisik, Gaye Yolacan Erciyes Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi /Tekstil Mühendisliği Bölümü / Kayseri / Türkiye Özet Bu çalışmanın amacı, çok eksende dikişli/nano kompozitlerin eğilme özelliklerini anlamaktır. Dikişli yapılara nano silika ilavesi, bu yapıların hasar toleranslarını bir miktar arttırmıştır. Çok eksende dikişlli/nano dokuma E- cam/polyester kompozit yapılardaki bozunma, matris kırılmaları ve yapının yüzeyinde kısmi ve tamamı ile filament ve iplik kırılmaları biçiminde gerçekleşmiştir. Bu yapılar, kesitlerinde bölgesel katlararası ayrılma göstermiş ve bu ayrılma, çok eksende dikişten dolayı büyük alanlara ilerlememiştir. Bu durum, çok eksende dikişli yapıların hasar tolerans performanslarının, dört yön dikişten dolayı arttığı anlamını taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Çok eksende dikişli dokuma önşekil, dikişli kompozit yapı, eğilme dayanımı, eğilme bozunması, nano kompozit. 1. GİRİŞ Tekstil yapısal kompozitler, yüksek sertlik, katlararası ayrılma dayanımı ve hasar tolerans özelliklerinden dolayı çeşitli endüstriyel, balistik ve tıbbi alanlarda kullanılmaktadır. Dokuma kompozitte dikiş ipliğinin düzenli yerleşimi ile birlikte reçine yoğun bölgeler ve lif hasarı azalmakta ve bu da yüksek düzlemsel çekme ve darbe dayanımları ile sonuçlanmaktadır [1]. Aksine olarak, iki yön dikişli E-cam/vinil ester kompozit yapıların üç nokta eğilme dayanımlarının dikişten dolayı düştüğü ve dikişin, gerilim yoğun bölgelere sebebiyet verdiği belirtilmiştir [2]. 2D (iki boyutlu) dokuma nano kil kompozitler, yalnızca daha iyi sertlik göstermekle kalmamış, aynı zamanda darbe dayanımları ve kırılma tokluğu da artmıştır [3]. Amin fonksiyonel grupları içeren tek duvarlı karbon nano tüplerin (a-swcnts), 2D dokuma karbon/epoksi kompozitlerde, lif/kumaş-matris ara yüz özelliklerini iyileştirerek, çekme dayanımı, sertlik ve çekme esaslı yorulma dayanımlarını arttırdığı ifade edilmiştir [4]. Ayrıca, ön işlem görmüş yüzey kaplamalı nano tüplerin ve proses modifikasyonlarının, 2D dokuma E-cam/vinil ester kompozitlerin ara yüz özelliklerini, kısmen Z yönündeki takviyeden dolayı arttırdığı ifade edilmiştir [5]. Bu çalışmanın amacı; iki boyutlu çok eksende dikişli E-cam/polyester nano kompozit yapılar geliştirmek ve bu yapıların eğilme özelliklerini anlamaktır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM D Dikişsiz ve Çok Eksende Dikişli Katlı Dokuma E-Cam/Polyester Önşekil ve Kompozitler Dikişsiz ve çok eksende dikişli katlı dokuma yapıların üretilmesinde, E-cam dokuma kumaş (Cam Elyaf A.Ş., Türkiye) kullanılmıştır. E-cam iplik lineer yoğunluğu 24 tex ve çözgü ve atkı sıklığı sırasıyla, 16 ve 18 tel/1 cm dir. Kumaş gramajı 8 g/m 2 ve kumaş kalınlığı 1.1 mm dir. Nano maddelerin bazı önemli özellikleri şöyledir; silikanın (SiO 2 ) (nano küre, 229

2 XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu 2 5 Nisan 214 Sigma-Aldrich, Almanya) yoğunluğu g/cm 3 ve ölçülen parçacık boyutu 3.8±8.6 nm dir. Karbonun (C) (nano küre, Sigma-Aldrich, Almanya) yoğunluğu g/cm 3 ve ölçülen parçacık boyutu 4.71±7.4 nm dir. Üç tip E-cam önşekil geliştirilmiştir. Bunlar; dikişsiz (FBAL, DI45 and DO45), dikişsiz/nano (FNSL, FNSM, FNSH and FNCM), çok eksende dikişli/nano (FMNS) yapılardır. Geliştirilen dikişsiz önşekiller katlı [( /9 )] 4 (FBAL) kumaş ve oryantasyonlu katlı [/9/±45/±45//9] (DI45) ve [±45//9//9/±45] (DO45) yapılardır. Çok eksende dikişli/nano yapılar katlı [( /9 )] 4 ve çözgü ( ), atkı (9 ) ve ±45 olmak üzere dört yönde dikişli yapıdır (FMNS). Dikiş ipliği olarak Kevlar 129 kullanılmıştır. Kompozit üretiminde, kolay ve düşük maliyetli olmasından dolayı vakum infüzyon yöntemi (VARTM) kullanılmıştır. Matris olarak, diklopentadien esaslı doymamış polyester reçine (Crystic 73PA, Scott Bader, İngiltere) kullanılmıştır. Dolgusuz kompozit yapıları üretmek için, sertleştirici olarak, reçinenin ağırlıkça %2 oranında metil etil keton peroksit (MEKP) kullanılmıştır. Polyester reçine ve sertleştirici, homojen bir biçimde karıştırılarak, 2 C sıcaklıkta, vakum altında önşekillere uygulanmıştır. Ancak, nano dolgulu kompozitlerin üretilmesinde, sertleştiricinin yanı sıra, hızlandırıcı (kobalt naftalat-conap) da kullanılmıştır. Reçinenin ağırlıkça MEKP ve CoNAP miktarları ve karıştırma koşulları Tablo 1 de verilmiştir. Nano maddeler, polyester reçinenin içerisinde, mekanik karıştırıcı ile hız 3 rpm den 2 rpm e kadar kademeli bir biçimde arttırılarak 2 dakika karıştırılmış ve daha sonra, nano parçacıkların polyester reçine içerisinde homojen dağılımını sağlamak amacıyla, karıştırma işlemine, 25 C de ultrasonik banyoda 5 dakika daha devam edilmiştir. Karışımdaki hava kabarcıkları vakumlanarak uzaklaştırılmış ve son olarak sertleştirici ve hızlandırıcı ilave edilmiştir. Hazırlanan matris malzeme, önşekillere 2 C de, vakum altında uygulanmıştır. Dikişiz ve çok eksende dikişli katlı dokuma E-cam/polyester kompozitlerin yoğunlukları, ASTM D standardına göre belirlenmiştir. Kompozitlerin lif hacmi ve boşluk miktarları ise sırasıyla, ASTM D ve ASTM D standartlarına uygun olarak belirlenmiştir. Tablo 1. VARTM yöntemi için karıştırma koşulları ve nano materyallerin polyester reçine içerisindeki miktarları. Nano madde Silika (SiO 2 ) (nano küre) Karbon (C) (nano küre) Nano madde miktarı Sertleştirici (MEKP) Hızlandırıcı (CoNAP) Karıştırma koşulları Jelleşme süresi Mekanik Ultrasonik karıştırma karıştırma (ağırlıkça %) (%) (%) (dak., rpm) (dak., C) (dak.) %2.5 4 dak. 2 dak. 5 dak. %5 %4 %.3 6 dak. 2. rpm 25 C %7.5 9 dak. %5 %4 %.3 2 dak. 2. rpm 5 dak. 25 C 4 dak Eğilme Testi Kompozit yapıların üç nokta eğilme testleri, Trapezium yazılımı ile desteklenen Shimadzu AG-XD 5 (Japonya) test cihazında, ASTM D79-9 standardına göre gerçekleştirilmiştir. 23

3 Eğilme dayanımı (MPa) Spesifik eğilme dayanımı (MPa/g/cm 3 ) XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu 2 5 Nisan TARTIŞMALAR 3.1. Yoğunluk ve Lif Hacmi Sonuçları 2D dikişsiz, dikişsiz/nano ve çok eksende dikişli/nano katlı dokuma E-cam/polyester kompozitlerin yoğunluk ve lif hacmi değerleri sırasıyla, g/cm 3 ve % (%62.668)- % (%56.232) arasında değişmektedir. Yoğunluk ve toplam lif hacmi sonuçları, kısmen dikişin, kısmen de VARTM prosesinin, yapıda bölgesel lif düzensizlikleri ve düzensiz lif-matris-nano yerleşimine sebep olduğunu göstermiştir. Dikiş, iğnenin önşekli delmesi sırasında bölgesel lif düzensizlikleri ve düzensiz lif yerleşimine sebep olmuştur Eğilme Sonuçları Şekil 1-3 te sırasıyla, 2D dokuma E-cam/polyester dikişsiz, dikişsiz/nano ve çok eksende dikişli/nano kompozit yapıların eğilme dayanımı, eğilme modülü ve eğilme uzaması sonuçları verilmiştir. Dikişsiz, dikişsiz/nano ve çok eksende dikişli/nano kompozit yapıların spesifik eğilme dayanımlarının, bu yapıların çözgü ve atkı yönündeki eğilme dayanımları ile orantılı olduğu bulunmuştur. Dikişin filament kırılmalarına neden olmasından dolayı, dikişsiz (FBAL, DI45, DO45) yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme dayanımları, çok eksende dikişli/nano (FMNS) yapılardan daha yüksek çıkmıştır. Dikişsiz E-cam/polyester kompozit yapılardaki nano silika miktarı ağırlıkça %2.5 ten %7.5 e doğru arttıkça, bu yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme dayanımları da artmıştır. Ayrıca, dikişsiz/nano (FNSL, FNSM, FNSH, FNCM) kompozit yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme dayanımlarının, dikişsiz yapılardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Genel olarak, kompozit yapıların çözgü yönündeki spesifik eğilme dayanımları, atkı yönünden daha yüksek çıkmıştır. 6 3 Eğilme dayanımı Spesifik eğilme dayanımı Şekil 1. Kompozit yapıların eğilme dayanımı ve spesifik eğilme dayanımı. Dikişin filament kırılmalarına neden olmasından dolayı, dikişsiz yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme modülü, çok eksende dikişli/nano yapılardan daha yüksek çıkmıştır. Dikişsiz E-cam/polyester kompozit yapılardaki nano silika miktarı ağırlıkça %2.5 ten %7.5 e doğru arttıkça, bu yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme modülleri de artmıştır. Ayrıca, dikişsiz/nano kompozit yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme modülünün, dikişsiz yapılardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Genel 231

4 Eğilme uzaması (%) Spesifik eğilme uzaması (%/g/cm 3 ) Eğilme modülü (GPa) Spesifik eğilme modülü (GPa/g/cm 3 ) XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu 2 5 Nisan 214 olarak, kompozit yapıların çözgü yönündeki spesifik eğilme modülleri, atkı yönünden daha yüksek çıkmıştır Eğilme modülü Spesifik eğilme modülü Şekil 2. Kompozit yapıların eğilme modülü ve spesifik eğilme modülü. Dikişin filament kırılmalarına neden olmasından dolayı, dikişsiz yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme uzamaları, FBAL yapısının atkı yönü uzaması haricinde, çok eksende dikişli/nano yapılardan daha yüksek çıkmıştır. Dikişsiz E-cam/polyester kompozit yapılardaki nano silika miktarı ağırlıkça %2.5 ten %7.5 e doğru arttıkça, bu yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme uzamaları da bir miktar artmıştır. Ayrıca, dikişsiz/nano kompozit yapıların çözgü yönündeki spesifik eğilme uzaması, dikişsiz yapılardan daha düşük çıkmıştır. 6 3 Eğilme uzaması Spesifik eğilme uzaması Şekil 3. Kompozit yapıların eğilme uzaması ve spesifik eğilme uzaması Eğilme Testi Sonrası Kırılma Analizi Şekil 4 te, 2D dokuma E-cam/polyester dikişsiz, dikişsiz/nano ve çok eksende dikişli/nano kompozit yapıların, çözgü ve atkı yönünde eğme yükü uygulandıktan sonra bozunma alanları ve spesifik bozunma alanları verilmiştir. Şekil 5 te, dikişsiz, dikişsiz/nano ve çok eksende dikişli/nano 2D E-cam/polyester dokuma kompozitlerin, çözgü yönü eğme yükü uygulandıktan sonra ön yüz ve kesit görüntüleri verilmiştir. 232

5 Bozunan alan (mm 2 ) Spesifik bozunan alan (mm 2 /g/cm 3 ) XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu 2 5 Nisan Bozunan alan Spesifik bozunan alan Şekil 4. Kompozit yapıların bozunma alanı ve spesifik bozunma alanı. Dikişsiz yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik bozunan alanlarının, dikişsiz/nano yapılardan düşük olduğu ancak, çok eksende dikişli/nano yapılardan yüksek olduğu bulunmuştur. FNCM yapısının çözgü ve atkı yönündeki spesifik bozunan alanları, FNSH yapısı ile kıyaslandığında, nano karbon materyalinden dolayı oldukça düşük çıkmıştır. Şekil 5. Çözgü yönü eğilme testi sonrası kompozit yapıların ön yüz (dijital fotoğraf, sol) ve kesit (mikroskobik görüntü, 6.7 büyütme oranı) görüntüleri. Şekil 5 te görüldüğü gibi, 2D dikişsiz ve dikişsiz/nano dokuma E-cam/polyester kompozit yapıların çözgü yönündeki bozunması, matris kırılması ve yapıların ön ve arka yüzlerinde kısmi veya tamamı ile lif kırılması biçimindedir. Ayrıca, dikişsiz ve dikişsiz/nano kompozit yapıların kesitlerinde katlararası ayrılma gerçekleşmiştir. 2D dikişsiz/nano dokuma E- cam/polyester kompozit yapılar çözgü yönünde, dikişsiz yapılara kıyasla daha kırılgan bir bozunma davranışı sergilemiştir. Dikişsiz E-cam/polyester kompozit yapıdaki nano silika miktarı arttıkça, dikişsiz/nano yapıların bozunan alanları da artmıştır. Dikişsiz/nano (FMNS) dokuma E-cam/polyester kompozit yapıdaki bozunma, matris kırılması ve, yapı yüzeyinde kısmi ve tamamı ile filament ve iplik kırılmaları biçiminde gözlemlenmiştir. Ayrıca, FMNS yapısı, kesitinde bölgesel katlararası ayrılma göstermiş ancak bu ayrılma, çok eksende dikişten dolayı büyük alanlara ilerlememiştir. Çözgü veya atkı yönündeki eğme yükü, dar bir alanda hapsedilmiş ve bu da matris kırılması, lif-matris çekilmesi ve bölgesel çoklu lif kırılmaları biçimindeki katastropik kırılmaya neden olmuştur. Ayrıca, çok eksende dikişli/nano yapıların bozunma alanları, dikişsiz ve dikişsiz/nano yapılara göre, çok eksende dikişten dolayı, daha düşük çıkmıştır. Diğer yandan, 2D çok eksende dikişli/nano dokuma E- 233

6 XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu 2 5 Nisan 214 cam/polyester kompozit yapılarda, daha kırılgan bir bozunma davranışı gözlemlenmiştir. Bu durumda, çok eksende dikişli/nano yapıların, statik eğme yükü altında hasar tolerans davranışı gösterdiği göz önüne alınabilir. 4. SONUÇLAR Dikişsiz/nano kompozit yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme dayanım ve modülleri, dikişsiz yapılardan daha yüksek çıkmıştır. Dikişsiz E-cam/polyester kompozit yapılardaki nano silika miktarı arttıkça, dikişsiz/nano yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme dayanım ve modülleri de artmıştır. Ayrıca, dikişsiz yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik eğilme dayanım ve modüllerinin, dikişin bir miktar filament kırılmasına neden olmasından dolayı, çok eksende dikişli/nano yapılardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Dikişsiz yapıların çözgü ve atkı yönündeki spesifik bozunan alanları, dikişsiz/nano yapılardan daha düşükken, çok eksende dikişli/nano yapılardan daha yüksek çıkmıştır. Dikişli yapılara nano silika ilavesinin, yapıların bozunma dayanımlarını bir miktar arttırdığı sonucuna varılabilir. Bu durumda, çok eksende dikişli/nano yapıların hasar tolerans performanslarının, dikişten dolayı arttığı söylenebilir. 5. KAYNAKLAR [1] VELMURUGAN, R. and Solaimurugan, S. Improvements in mode I interlaminar fracture toughness and in-plane mechanical properties of stitched glass/polyester composites. Composites Science and Technology, 27, 67, [2] MOURITZ, A.P., GALLAGHER, J. and GOODWIN, A.A. Flexural and interlaminar shear strength of stitched GRP laminates following repeated impacts. Composites Science and Technology, 1997, 57, [3] CHANDRADASS, J., KUMAR, M.R. and VELMURUGAN, R. Effect of clay dispersion on mechanical, thermal and vibration properties of glass fiber-reinforced vinyl ester composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 28, 27, [4] DAVIS D.C., WILKERSON J.W., ZHU J. and HADJIEV V.G. A strategy for improving mechanical properties of a fiber reinforced epoxy composite using functionalized carbon nanotubes. Composites Science and Techology, 211, 71, [5] ZHU J., IMAM A., CRANE R., LOZANO K., KHABASHESKU V.N. and BARRERA E.V. Processing a glass fiber reinforced vinyl ester composite with nanotube enhancement of interlaminar shear strength. Composites Science and Techology, 27, 67,

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

ATIK KUMAŞ TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN DARBE VE ÇEKME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ATIK KUMAŞ TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN DARBE VE ÇEKME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) ATIK KUMAŞ TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN DARBE VE ÇEKME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF IMPACT AND TENSILE BEHAVIOURS OF WASTE FABRIC REINFORCED POLYMER COMPOSITES

Detaylı

Dokuma Karbon Elyaf Takviyeli Karbon Nano Tüp-Epoksi Kompozit Malzemelerin Mekanik ve Termal Karakterizasyonu

Dokuma Karbon Elyaf Takviyeli Karbon Nano Tüp-Epoksi Kompozit Malzemelerin Mekanik ve Termal Karakterizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt **, Sayı *, **-**, 20** Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume **, Issue *, **-**, 20** DOI: 10.19113/sdufbed.*****

Detaylı

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Fen Bilimleri Dergisi. Karbon Fiber/Epoksi Nanokompozit Plakalarda Nanopartikül Katkısının Fiber, Matris ve Boşluk Hacim Oranlarına Etkisi

Fen Bilimleri Dergisi. Karbon Fiber/Epoksi Nanokompozit Plakalarda Nanopartikül Katkısının Fiber, Matris ve Boşluk Hacim Oranlarına Etkisi GU J Sci, Part C, 5(1): 11-19 (2017) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr Karbon Fiber/Epoksi Nanokompozit Plakalarda Nanopartikül

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

PARÇACIK VE FİBER TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUK VE BASMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

PARÇACIK VE FİBER TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUK VE BASMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 2, 479-486, 2011 Vol 26, No 2, 479-486, 2011 PARÇACIK VE FİBER TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUK VE BASMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

DELİK AÇILMIŞ PVC KOR İÇEREN DENİZEL SANDVİÇ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DELİK AÇILMIŞ PVC KOR İÇEREN DENİZEL SANDVİÇ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DELİK AÇILMIŞ PVC KOR İÇEREN DENİZEL SANDVİÇ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fatih Balıkoğlu 1, Mustafa Yıldız 2, T.Kerem Demircioğlu 3, Nurettin ARSLAN 4 Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 213 (16-28) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 9, No: 1, 213 (16-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:135-631x

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (5 10) AKU J. Sci.Eng.16 (2016) Özel Sayı (5 10)

AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (5 10) AKU J. Sci.Eng.16 (2016) Özel Sayı (5 10) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (5 10) AKU J. Sci.Eng.16 (2016) Özel Sayı (5

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

CAM ELYAF TAKVĐYELĐ POLYESTER MATRĐSLĐ KOMPOZĐT MALZEMELERDE (CTP) ELYAF TABAKA SAYISINA BAĞLI MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐN VE DARBE DAYANIMININ ĐNCELENMESĐ

CAM ELYAF TAKVĐYELĐ POLYESTER MATRĐSLĐ KOMPOZĐT MALZEMELERDE (CTP) ELYAF TABAKA SAYISINA BAĞLI MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐN VE DARBE DAYANIMININ ĐNCELENMESĐ Cam Elyaf Takviyeli Polyester Matrisli Kompozit Malzemelerde (CTP) Elyaf Tabaka Sayısına Bağlı Mekanik Özelliklerin ve Darbe Dayanımının Đncelenmesi C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 116-128, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article CAM DOKUMA KUMAŞLA ÜRETİLMİŞ KOMPOZİTLERİN DARBE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı

TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı TUSAŞ, TSKGV nın TUSAŞ Bağlı HASSAS Ortağı ve SSM nin İştirakidir. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı Uydu yapısalında yaygın olarak kullanılan malzemeler

Detaylı

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ Murat Yavuz SOLMAZ*, İsmail

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER Prof.Dr.Ahmet Aran - İ.T.Ü. Makina Fakültesi METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER KARMA MALZEMELER METAL MATRİSLİ KARMA MALZEMELER MMK ÜRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi. Havacılık Malzemeleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (HAMAG) 2016 yılı Faaliyet Raporu

Kocaeli Üniversitesi. Havacılık Malzemeleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (HAMAG) 2016 yılı Faaliyet Raporu Kocaeli Üniversitesi Havacılık Malzemeleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (HAMAG) 2016 yılı Faaliyet Raporu 1 Giriş Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde Ağustos 2016

Detaylı

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İmalat Yöntemi Seçim Diyagramları Çizelge 1 de ; Malzemeler ve İmalat Yöntemleri arasındaki ilişkiyi topluca göstermektedir. Malzemeler; metaller, seramik ve camlar, polimerler

Detaylı

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 Termoplastik şekillendirme süreçleri Ekstrüzyon-1 3 Ekstrüzyon-2 4 Ekstrüzyon-3 çift vidalı ekstrüzyon sistemleri (co-rotating,

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Karbon Elyaf Takviyeli Prepreg Kompozitlerde Arayüzey Mekaniğinin Karbon Nanoyapı Katkısıyla İyileştirilmesi

Karbon Elyaf Takviyeli Prepreg Kompozitlerde Arayüzey Mekaniğinin Karbon Nanoyapı Katkısıyla İyileştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 3, 2013 (43-51) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 3, 2013 (43-51) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ

TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ Ümit HÜNER, Dr.E. Selçuk ERDOĞAN Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü/EDİRNE umithuner@trakya.edu.tr,eselcuk@trakya.edu.tr

Detaylı

Karbon nanotüp katkılı camlifi-epoksi kompozitlerin termal ve eğilme özelliklerinin araştırılması

Karbon nanotüp katkılı camlifi-epoksi kompozitlerin termal ve eğilme özelliklerinin araştırılması mühendislik dergisi Cilt: 8, 4, 805-816 Eylül 2017 Karbon nanotüp katkılı camlifi-epoksi kompozitlerin termal ve eğilme özelliklerinin araştırılması Gülşah ÖNER *,1, Hasan Yavuz ÜNAL 2, Yeliz PEKBEY 2

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ali ÜNÜVAR a, Halil Burak KAYBAL a ve Ahmet AVCI a a, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

KROM KATKILI ALUMİNANIN ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ

KROM KATKILI ALUMİNANIN ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ KROM KATKILI ALUMİNANIN ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ Ö. ACUN, C.B. EMRULLAHOĞLU, Ö.F.EMRULLAHOĞLU Afyon Kocatepe Universitesi Afyon Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliği Bölümü/ Afyon

Detaylı

CTP (FRP/GRP) KABLO KANAL VE MERDİVEN SİSTEMLERİ

CTP (FRP/GRP) KABLO KANAL VE MERDİVEN SİSTEMLERİ CTP (FRP/GRP) KABLO KANAL VE MERDİVEN SİSTEMLERİ. DURAKOM KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ INDEX 1. MALZEME DETAYI... 2 2. KOMPOZIT (CTP/FRP/GRP) AVANTAJLARI... 3 3. KONVANSİYONEL MALZEMELER İLE KARŞILAŞTIRMA...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Müh. Fak. Makine Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans F.B.E. Makine Müh. A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Müh. Fak. Makine Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans F.B.E. Makine Müh. A.B.D. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Faruk ERKENDİRCİ 2. Doğum Tarihi, Yeri : 1967, Gaziantep 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Müh. Fak. Makine Müh. Orta Doğu

Detaylı

CAM FİBER TAKVİYELİ POLYESTER KOMPOZİTTE TEKRARLI DARBE YÜKLEMELERİYLE OLUŞAN HASAR MEKANİZMALARI. sinanfi@gmail.com

CAM FİBER TAKVİYELİ POLYESTER KOMPOZİTTE TEKRARLI DARBE YÜKLEMELERİYLE OLUŞAN HASAR MEKANİZMALARI. sinanfi@gmail.com CAM FİBER TAKVİYELİ POLYESTER KOMPOZİTTE TEKRARLI DARBE YÜKLEMELERİYLE OLUŞAN HASAR MEKANİZMALARI ÖZET Sinan FİDAN 1, Egemen AVCU 2, Tamer SINMAZÇELİK 2,3 1 Kocaeli Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu,

Detaylı

Yoğunluk, 25 C Karışım Kullanım süresi, 100 g / NŞA, yaklaşık Karışım viskozitesi, 25 C, yaklaşık

Yoğunluk, 25 C Karışım Kullanım süresi, 100 g / NŞA, yaklaşık Karışım viskozitesi, 25 C, yaklaşık Ürün Bilgi Formu Versiyon 06 / 2010 Biresin CR122 Kullanma yerleri Ürün avantajları El yatırma, pultrüzyon ve elyaf sarım (filament winding) uygulamalarında Özellikle çok yüksek sıcaklıklar altında çalışılması

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri

Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri B. Beylergil* İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Özet Bu çalışmada, kürleşme sıcaklığı

Detaylı

Biresin CR82 Kompozit reçine sistemi

Biresin CR82 Kompozit reçine sistemi Ürün Bilgi Formu Versiyon 07 / 2010 CR82 Kompozit reçine sistemi Tooling & Composites Kullanma yerleri El yatırma, pultrüzyon ve elyaf sarım (filament winding) uygulamalarında Özellikle, 75 C sıcaklıklar

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Karbon elyaf, Karbon nanotüp, Grafen, darbe, mekanik özellikler

Anahtar Kelimeler: Karbon elyaf, Karbon nanotüp, Grafen, darbe, mekanik özellikler Reçinesine Grafen ve Karbon Nanotüp Eklenmesinin Karbon Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Özellikleri ve Darbe Davranışları Üzerindeki Etkileri F. Azimpour Shishevan 1 *, V. Acar 2, H. Akbulut 2, M.

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ Seramik Matrisli Kompozitler Seramik malzemeler, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve hafif oldukları (d= 1,5-3,0 gr/cm3) için oldukça çekicidir. Seramik matrisli

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7- Fatih ALİBEYOĞLU -7- Giriş Malzemeler birçok imal yöntemiyle şekillendirilebilir. Bundan dolayı malzemelerin mekanik davranışlarını bilmemiz büyük bir önem teşkil etmektedir. Bir mekanik problemi çözerken

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE UYGULANAN TESTLER VE STANDARTLARI (Test Listesi)

TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE UYGULANAN TESTLER VE STANDARTLARI (Test Listesi) LİF TEST/ANALİZLERİ STANDARTLAR Numune Miktarı 1 TEK LİF UZUNLUĞU TS 715 ISO 6989 10 g 2 TEK LİF MUKAVEMETİ TS EN ISO 5079 10 g 3 ELYAF İNCELİĞİ(GRAVİMETRİK) TS 2874 EN ISO 1973 10 g 4 PAMUK LİFİNDE OLGUNLUK

Detaylı

TS 1: 2002 T1: Kasım 2006

TS 1: 2002 T1: Kasım 2006 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 TS 1: 2002 T1: Kasım 2006 ICS: 59.080.30 Bu tadil, TSE Tekstil İhtisas Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 30 Kasım 2006 tarihli toplantısında kabul

Detaylı

Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri

Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri Merve AÇIKGENÇ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 23119 Elazığ merveacikgenc@firat.edu.tr Kürşat Esat ALYAMAÇ

Detaylı

RTM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN CAM/POLYESTER KOMPOZİT PLAKALARDA CAM-DOKUMA TİPİ, İSTİFLEME SIRASI VE TABAKA SAYISININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

RTM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN CAM/POLYESTER KOMPOZİT PLAKALARDA CAM-DOKUMA TİPİ, İSTİFLEME SIRASI VE TABAKA SAYISININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ RTM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN CAM/POLYESTER KOMPOZİT PLAKALARDA CAM-DOKUMA TİPİ, İSTİFLEME SIRASI VE TABAKA SAYISININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ Raif SAKİN* 1, Yakup DABAN 2 1 Balıkesir Üniversitesi Edremit

Detaylı

Biresin CR80 Kompozit reçine sistemi

Biresin CR80 Kompozit reçine sistemi Ürün Bilgi Formu Versiyon 7 / 21 CR8 Kompozit reçine sistemi Tooling & Composites Kullanma yerleri Vakum infüzyon ve enjeksiyon için Özellikle, 75 C sıcaklıklar altında çalışılması gereken uygulamalar

Detaylı

Biresin CR83 Kompozit reçine sistemi

Biresin CR83 Kompozit reçine sistemi Ürün Bilgi Formu Versiyon 08 / 2010 Biresin CR83 Kompozit reçine sistemi Tooling & Composites Kullanma yerleri Vakum infüzyon ve enjeksiyon için Özellikle uygulama sıcaklığı veya parçanın geometrisinden

Detaylı

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Süper alaşım; ana yapısı demir, nikel yada kobalt olan nisbeten yüksek miktarlarda krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molibden, wofram, alüminyum ve titanyum içeren alaşım olarak tanımlanabilir.

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:- Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi () -8 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Alümina Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi N. Sinan KÖKSAL

Detaylı

Bölüm 2. Takviye ve Matris Malzemeleri

Bölüm 2. Takviye ve Matris Malzemeleri Bölüm 2. Takviye ve Matris Malzemeleri Kompozit malzemeler reçine ve takviye bileşenlerinden oluşur.kompozitler temel olarak kalıp görevi gören reçine içine gömülmüş sürekli veya kırpılmış elyaflardan

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KOMPOZİT DENEYLERİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KOMPOZİT DENEYLERİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; plastik matrisli e-camı takviyeli düzlemsel kompozit plakanın çekme dayancı, eğme dayancı ve darbe dayancının saptanması ve kırılma analizinden hareketle delaminasyon (tabaka

Detaylı

LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI. Bengi ARISOY 1 arisoyb@eng.ege.edu.tr

LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI. Bengi ARISOY 1 arisoyb@eng.ege.edu.tr LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI Bengi ARISOY 1 arisoyb@eng.ege.edu.tr Öz: Bu bildiride, rasgele dağıtılmış kısa Polyvinyl alcohol (PVA) liflerle donatılandırılmış yapay hafif agregalar

Detaylı

POLYESTER ESASLI KOMPOZİT MALZEME ÜRETİLMESİNDE KUMAŞ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

POLYESTER ESASLI KOMPOZİT MALZEME ÜRETİLMESİNDE KUMAŞ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ POLYESTER ESASLI KOMPOZİT MALZEME ÜRETİLMESİNDE KUMAŞ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Emine Şule YALDIZİ 1,*, üşra AVI 1, ansu AĞIŞ 1, Fatma OZKURT 1, İbrahim Halil AŞOĞA 1, Fatih MENGELOĞLU 1 1 Kahramanmaraş

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KOMPOZĠT VE SERAMĠK MALZEMELER ĠÇĠN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYĠ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GĠRĠġ Eğilme deneyi

Detaylı

Özet. Abstract. Anahtar Kelimeler: PPS-CE, Polimer Kompozit, Mekanik Özellikler.

Özet. Abstract. Anahtar Kelimeler: PPS-CE, Polimer Kompozit, Mekanik Özellikler. %40 Cam Elyaf Katkılı Polifenilensülfit (PPS-CE) Malzemesine PA46 (Poliamid 46), MoS 2 ve Al 2 O 3 Katılmasıyla Elde Edilen Polimer Kompozitin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi *1 Ferhat YILDIRIM, 1 S.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ERIR 980 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi Tanımı Tardigrade ERIR 980, epoksi esaslı, iki

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

YAY TAKVİYELİ PLASTİK DİŞLİLERİN YORULMA ÖZELLİKLERİ

YAY TAKVİYELİ PLASTİK DİŞLİLERİN YORULMA ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 437-441

Detaylı

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar.

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. www.panelium.com.tr KULLANIM ALANLARI NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. matris malzemelerinin arasına yerleştirilen

Detaylı

Characterization of Green Epoxy Matrix Composites Filled with Ceramic Wastes

Characterization of Green Epoxy Matrix Composites Filled with Ceramic Wastes Characterization of Green Epoxy Matrix Composites Filled with Ceramic Wastes 1* Gökhan Açıkbaş, 2 Nurcan Çalış Açıkbaş, 2 Emre İkizek, 2 Murat Özel and 2 Ahmet Sinan Eker 1* Bilecik S.E.University, Vocational

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

MAK 4087 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ

MAK 4087 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ MAK 4087 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Cesim Ataş Değerlendirme: 1. Ara S: %17.5, 2. Ara S: %17.5, Ödev/Sunum: %15, Final: %50 Kaynak Kitaplar Mechanics of Composite Materials, Autar

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri. 7. Yayınlar

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri. 7. Yayınlar ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih AKPINAR 2. Doğum Tarihi: 03.12.197 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Fırat Üniversitesi 2005 Y. Lisans Makine

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2016 ( )

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2016 ( ) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2016 (351-362) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 3, No: 2, 2016 (351-362) ECJSE Makale / Research Paper

Detaylı

TEKNİK VERİ FÖYÜ. MAYIS 2017 HIPERLON BETON GÜÇLENDİRİCİ ELYAF 1. NİTELİKLER 2. ÖZELLİKLER

TEKNİK VERİ FÖYÜ. MAYIS 2017 HIPERLON BETON GÜÇLENDİRİCİ ELYAF 1. NİTELİKLER 2. ÖZELLİKLER TEKNİK VERİ FÖYÜ. MAYIS 2017 1. NİTELİKLER HiperLon Beton Katkı Malzemesi, devrim niteliğindeki elyaf olup, projelerinizde inşaat demiri gerektirmeyecek kadar kuvvetli takviye sağlar! Çimentoya eklenen

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs (WEAR RESISTANCE OF POLIESTER- Al 2 O 3 COMPOSITES)

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs (WEAR RESISTANCE OF POLIESTER- Al 2 O 3 COMPOSITES) DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh. 73-78 Mayıs 2002 POLYESTER-Al 2 O 3 KOMPOZİTLERİNİN AŞINMA DAYANIMLARI (WEAR RESISTANCE OF POLIESTER- Al 2 O 3 COMPOSITES) Enver

Detaylı

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İmalat Yöntemi Seçim Diyagramları Çizelge 1 de ; Malzemeler ve İmalat Yöntemleri arasındaki ilişkiyi topluca göstermektedir. Malzemeler; metaller, seramik ve camlar, polimerler

Detaylı

15 th International Materials Symposium (IMSP 2014) 15-17 October 2014 Pamukkale University Denizli - Turkey

15 th International Materials Symposium (IMSP 2014) 15-17 October 2014 Pamukkale University Denizli - Turkey 15 th International Materials Symposium (IMSP 14) ARAKRİTİK ÖSTENİTLEME SICAKLIKLARINDAN KADEMELİ ÖSTEMPERLEME ISIL İŞLEMİNİN KÜRESEL GRAİTLİ DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

NANO MALZEMELER: BETONDA KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ 10/24/2016 1

NANO MALZEMELER: BETONDA KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ 10/24/2016 1 NANO MALZEMELER: BETONDA KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ 10/24/2016 1 10/24/2016 2 Çimento esaslı nano kompozitler: Nano parçacıklar boyutları 1 100 nm mertebelerinde olan partiküllerdir. Partikül boyutu küçüldükçe,

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 7461;7680 1 7680 çinko epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, poliamid kürlenmeli, çinkoca zengin epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek çinko tozu içerikli bir

Detaylı

İçerik. Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar

İçerik. Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar İçerik Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar Otomotiv/Taşıt Tekstillerine Genel Bakış Spacer Kumaşların Yapısı ve Teknik Özellikleri Spacer Kumaşların Üretim Özellikleri, Uygulama Alanları

Detaylı

ÖNSÖZ. Çalışmalarım sırasında iyi ve kötü günlerimde varlığıyla bana her zaman destek olan eşim Ruhan YANEN e sonsuz teşekkür ederim.

ÖNSÖZ. Çalışmalarım sırasında iyi ve kötü günlerimde varlığıyla bana her zaman destek olan eşim Ruhan YANEN e sonsuz teşekkür ederim. ÖNSÖZ Yüksek lisans eğitimim boyunca engin bilgi ve deneyimleriyle bana yol gösteren, teşvik eden, bilgisi ve önerileriyle her zaman destek olan çok değerli hocam Sayın Doç. Dr. Murat Yavuz SOLMAZ a sonsuz

Detaylı

Betonların Güçlendirilmesinde FRP Kompozitlerin Hibrit Olarak Kullanımın etkisi

Betonların Güçlendirilmesinde FRP Kompozitlerin Hibrit Olarak Kullanımın etkisi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Betonların Güçlendirilmesinde FRP Kompozitlerin

Detaylı

Dokuma Karbon Elyaf Takviyeli Karbon Nano Tüp-Epoksi Kompozit Malzemelerin Mekanik ve Termal Karakterizasyonu

Dokuma Karbon Elyaf Takviyeli Karbon Nano Tüp-Epoksi Kompozit Malzemelerin Mekanik ve Termal Karakterizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 2, 338-353, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 2, 338-353, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.44928

Detaylı

MALZEME- 08.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

MALZEME- 08.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER MALZEME- ŞEKİL L SEÇİMİ Tasarımda Malzeme Seçimi Tasarımda malzeme seçimi; sadece malzeme özellikleri dikkate alınarak yapılır, şekil dikkate alınmaz. Mekanik tasarım; malzemeyi olduğu kadar şekli (biçimi)

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

DÜŞMELİ DARBE (GARDNER) TESTİNİN ANSYS 14.5 YARDIMIYLA SİMÜLASYONU SIMULATION OF DROP IMPACT (GARDNER) TEST BY USING ANSYS 14.5

DÜŞMELİ DARBE (GARDNER) TESTİNİN ANSYS 14.5 YARDIMIYLA SİMÜLASYONU SIMULATION OF DROP IMPACT (GARDNER) TEST BY USING ANSYS 14.5 DÜŞMELİ DARBE (GARDNER) TESTİNİN ANSYS 14.5 YARDIMIYLA SİMÜLASYONU Ümit HÜNER 1 Özet Mühendislik malzemelerinde darbe dayanımı özelliklerinin bilinmesi tasarım açısından oldukça önemlidir. Gardner darbe

Detaylı

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi GRC (Glass Reinforced Cement) çimento pastasının içine belli oranlarda ve büyüklüklerde fiber elyaf karıştırılması ile oluşan çekme mukavemeti yüksek bir çimento çeşididir.

Detaylı

Karbon Lifi/Epoksi Tabakalı Kompozit Malzemelerin Farklı Ortam Şartlarındaki Mod I Kırılma Davranışı

Karbon Lifi/Epoksi Tabakalı Kompozit Malzemelerin Farklı Ortam Şartlarındaki Mod I Kırılma Davranışı Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 223-233, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp.223-233, March 2017 Karbon

Detaylı

www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 1 (55-65)

www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 1 (55-65) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 1 (55-65) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 3, No: 1 (55-65) ECJSE Makale / Research Paper Kürleştime Basıncının

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

POLİPROPİLEN-ZEOLİT KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNDE SİLAN BAĞLAYICILARIN ETKİSİ

POLİPROPİLEN-ZEOLİT KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNDE SİLAN BAĞLAYICILARIN ETKİSİ POLİPROPİLEN-ZEOLİT KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNDE SİLAN BAĞLAYICILARIN ETKİSİ D. METİN, F. TIHMINLIOĞLU, D. BALKÖSE, S. ÜLKÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji

Detaylı

CAM ELYAFLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

CAM ELYAFLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET CAM ELYAFLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa BAKKAL 1, Mehmet SAVAŞ 2 1 bakkalmu@itu.edu.tr Makina Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 34437 İstanbul

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam)

ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam) ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam) Film ekstrüzyonu, son yıllarda plastik film (0,7 mm den düşük kalınlıktaki tabakalar) yapımında en çok kullanılan metottur. Proseste; erimiş plastik halkasal bir kalıpta yukarıya,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:105-61X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 007 (1) 1-5 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Uçucu Külün Karbon Fiber Takviyeli Hafif Betonun Seebeck Katsayısına Etkisi

Detaylı