TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI"

Transkript

1 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

2 Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Trakya Cam Sanayii A.Ş nin ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup ) 30 Eylül tarihi itibariyle hazırlanan özet ara dönem konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren ara döneme ait özet konsolide gelir, özsermaye değişim ve nakit akım tablolarını incelemiş bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar tarihi itibariyle Türk Lirasının satın alma gücüyle ifade edilmiştir. Hazırlanan bu mali tablolardan Grup yönetimi sorumludur. 2. İncelememiz, Uluslararası Denetim Standartları tarafından öngörülen sınırlı denetim ilkelerine uygun olarak yapılmıştır. Sınırlı denetim, esas olarak ara mali tabloların hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak şirket personelinden elde edilen mali ve muhasebe bilgilerinin değerlendirilmesini ve bunlar üzerinde uygulanan analitik incelemeleri kapsayan çalışmaları içermektedir. Ara dönem konsolide mali tablolar üzerinde yapılan sınırlı denetim çalışmalarının kapsamı, mali tabloların bütünü üzerinde bir görüş oluşturmak amacı ile genel kabul görmüş denetim ilkelerine göre yapılan tam kapsamlı denetim çalışmalarına oranla oldukça sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle, tam kapsamlı bir denetçi görüşü beyan etmemekteyiz. 3. Grup, konsolide mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı ( UFRS ) esas alarak ilk kez tarihinde hazırlamıştır. Dolayısıyla, ilişikte tarihinde sona eren dokuz aylık dönem için hazırlanan özet ara dönem konsolide gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosu ile ilgili dipnotlar tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. 4. Sınırlı incelememize göre, karşılaştırmalı olarak verilemeyen mali tablolar hariç olmak üzere ekli konsolide ara dönem mali tablolarda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uygun olması için yapılması gerekli herhangi bir düzeltmeye rastlanmamıştır. DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Hüseyin Gürer Sorumlu Ortak, Baş Denetçi İstanbul, 10 Aralık

3 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İçindekiler Sayfa ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 ÖZET KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU... 5 NOT 1 GRUP UN YAPISI VE FAALİYET ALANLARI NOT 2 KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI NOT 3 NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER... 9 NOT 4 ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR... 9 NOT 5 TİCARİ ALACAKLAR... 9 NOT 6 İLİŞKİLİ ŞİRKETLERLE OLAN BAKİYE VE İŞLEMLER NOT 7 STOKLAR NOT 8 DİĞER ALACAKLAR VE DÖNEN VARLIKLAR NOT 9 MALİ DURAN VARLIKLAR NOT 10 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 11 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 12 MALİ BORÇLAR NOT 13 TİCARİ BORÇLAR NOT 14 DİĞER BORÇLAR VE GİDER TAHAKKUKLARI NOT 15 VERGİ NOT 16 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI NOT 17 TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 18 SERMAYE VE YASAL YEDEKLER NOT 19 NET SATIŞLAR NOT 20 SATIŞLARIN MALİYETİ NOT 21 FAALİYET GİDERLERİ NOT 22 FİNANSMAN GİDERLERİ NOT 23 DİĞER GİDERLER NOT 24 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR NOT 25 MALİ TABLOLARIN ONAYLANMASI... 24

4 30 EYLÜL VE 31 ARALIK TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile olarak ifade edilmiştir (not 2)). DÖNEN VARLIKLAR Not Nakit ve nakit benzeri değerler 3 108,100,191 73,137,407 Alım-satım amaçlı finansal varlıklar 4 251, ,791 Ticari alacaklar (net) 5 65,927,058 71,041,812 İlişkili şirketlerden alacaklar 6 62,564,751 72,047,598 Stoklar (net) 7 67,221,716 62,572,235 Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (net) 8 4,056, ,270 Dönen Varlıklar Toplamı 308,121, ,670,113 DURAN VARLIKLAR Uzun vadeli alacaklar 1,354 1,483 Mali duran varlıklar (net) 9 163,000, ,607,363 Maddi duran varlıklar (net) ,375, ,584,418 Maddi olmayan duran varlıklar (net) 11 1,083, ,065 Diğer duran varlıklar 85,467 - Duran Varlıklar Toplamı 813,546, ,988,329 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1,121,667,596 1,061,658,442 1 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

5 30 EYLÜL VE 31 ARALIK TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile olarak ifade edilmiştir (not 2)). KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Not Kısa vadeli mali borçlar 12 52,722,814 33,037,938 Ticari borçlar 13 9,957,784 19,656,053 İlişkili şirketlere borçlar 6 91,624,725 51,919,047 Alınan sipariş avansları 1,895,234 2,480,467 Diğer borçlar ve gider tahakkukları 14 9,400,546 16,233,926 Ödenecek kurumlar vergisi 15 12,846,120 10,699,554 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 178,447, ,026,985 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Uzun vadeli finansal borçlar 12 57,028,731 67,966,697 Gelecek yıllara ait gelirler 706,356 - Uzun vadeli borçlar 21,812 21,457 Kıdem tazminatı karşılığı 16 22,783,773 22,422,342 Ertelenmiş vergi karşılığı 109,189,784 96,094,502 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 189,730, ,504,998 ÖZKAYNAKLAR Sermaye ,600, ,600,000 Sermayeye yapılan düzeltmeler 116,260, ,260,503 Yasal yedekler 103,818,227 94,311,706 Yabancı ülkelerdeki iştiraklerin çevrim farkları (31,643) (2,819) Satışa hazır finansal varlıklardan gelen değerleme fonları 8,854,460 3,931,639 Birikmiş karlar 233,291, ,622,783 Net dönem karı 63,697,313 95,402,647 Özkaynaklar Toplamı 753,489, ,126,459 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1,121,667,596 1,061,658,442 TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER 17 59,885,433 80,868,299 2 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

6 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile olarak ifade edilmiştir (not 2)). Not 1 Ocak - Net satışlar ,994,178 Satışların maliyeti 20 (247,191,840) Brüt kar 140,802,338 Faaliyet giderleri 21 (56,862,100) Faaliyet karı 83,940,238 Finansman giderleri (net) 22 (4,918,229) Diğer giderler (net) 23 (1,500,795) İştiraklerden temettü gelirleri 7,339,597 Parasal kazanç 18,628,988 Vergi öncesi kar 103,489,799 Vergi -Cari vergi gideri 15 (18,509,219) -Ertelenmiş vergi gideri 15 (21,283,267) Net kar 63,697,313 Hisse başına kar (TL) (*) (*) Şirket in beher nominal hissesi 1,000 TL ye göre hesaplanmıştır. 3 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

7 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile olarak ifade edilmiştir (not 2)). Sermaye Sermayeye Yapılan Düzeltmeler Yasal Yedekler Satışa Hazır Finansal Varlıklardan Gelen Değerleme Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Geçmiş Yıllar Karları Toplam 1 Ocak itibariyle bakiye 227,600, ,260,503 94,311,706 3,931,639 (2,819) 299,025, ,126,459 Yasal yedeklere transferler 9,506,521 (9,506,521) - Ödenen temettü (56,227,852) (56,227,852) Satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerlerindeki artış 4,922,821 4,922,821 Yabancı para çevrim farkları (28,824) (28,824) Net dönem karı 63,697,313 63,697,313 itibariyle bakiye 227,600, ,260, ,818,227 8,854,460 (31,643) 296,988, ,489,917 4 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

8 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile olarak ifade edilmiştir (not 2)) Not İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Net dönem karı 63,697,313 Net dönem karını işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Maddi duran varlıkların amortismanı 10 39,652,450 Maddi olmayan duran varlıkların itfa giderleri ,002 Mali duran varlıklar üzerindeki değer düşüklüğü gideri 9 (505,009) Krediler üzerindeki faiz tahakkuku 2,071,855 Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim 16 3,152,606 Şüpheli alacaklar karşılığındaki değişim 5 (22,246) Tahakkuk eden kur farkı gideri 1,575,040 Tahakkuk eden Faiz gelirleri (4,782,867) İştiraklerden (gider) ve gelirler (7,339,597) Parasal kazancı ile netleştirilmiş vergi tahakkuku 31,604,501 İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı 129,216,048 İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 28,701,431 Faaliyetlerde kullanılan nakit 157,917,479 Ödenen vergiler (16,362,652) Ödenen kıdem tazminatları 16 (2,791,175) İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 138,763,652 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Alınan Faizler 4,566,140 Yatırımlardaki değişim (net) 103,396 Mali duran varlıklardaki değişim (4,715,093) Maddi duran varlık alımları 10 (61,566,478) Maddi olmayan duran varlık alımları 11 (400,487) Satılan maddi duran varlıkların net defter değeri ,785 Satılan maddi olmayan duran varlıkların net defter değeri 11 - Yabancı ülkelerdeki faaliyetlerden çevrim farkı değişimi (28,824) Mali duran varlıklardan gelirler 8,089,677 Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim 621,371 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit (53,207,513) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Yeni alınan mali borçlar 16,748,380 Geri ödenen mali borçlar (net) (10,073,326) Ödenen temettüler (56,227,852) Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit (49,552,798) NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLERDEKİ NET DEĞİŞİM 36,003,341 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER 3 73,137,407 Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki faiz tahakkuku etkisi (1,040,557) DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER 3 108,100,191 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

9 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 1. GRUP UN YAPISI VE FAALİYET ALANLARI Grup, ana ortaklık Trakya Cam Sanayii A.Ş. ( Şirket ) ve hisselerinin çoğunluğuna veya etkin yönetimine sahip bulunduğu 2 bağlı ortaklıktan oluşmaktadır. Trakya Cam Sanayii A.Ş. ( Şirket ) 17 Ocak 1978 tarihinde kurulmuş olup, 1981 yılında üretime başlamıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kontrolü altında bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ( TŞCFAŞ ) şirketler topluluğuna bağlı olan bir kuruluş olup, temel camlar, otocamı ve işlenmiş camlar üretimi ve satışıyla iştigal etmektedir. Şirket in Kırklareli (Lüleburgaz), Kocaeli (Çayırova) ve Mersin de üretim tesisleri bulunmaktadır. Grup operasyonlarının önemli bir kısmını Şişecam Holding Şirketleri ile gerçekleştirmektedir. Grup un ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve diğer ilişkili şirketleri aşağıdaki gibidir: ORTAKLAR Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Cam Pazarlama A.Ş. (Şişecam) (Anadolu Cam) (Cam Pazarlama) MALİ DURAN VARLIKLAR Camiş Madencilik Sanayii A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Soda Sanayii A.Ş. Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Çayırova Cam Sanayii A.Ş. İstanbul Porselen San. A.Ş. Camiş Elektrik Otoprodüktör Grubu A.Ş. TOPLULUK ŞİRKETLERİ Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Camiş Makine Kalıp Sanayii A.Ş. Camiş Sigorta Hizmetleri A.Ş. Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Cam Ürünleri İşleme Ve Ticaret A.Ş. Denizli Cam Sanayii A.Ş. Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Camiş Limited Ferro Döküm San. ve Tic. A.Ş. Oxyvit Kimya Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Solvay Şişecam Holding A.G. (Austria) Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. Şişe Cam Bulgaria Ltd. Madencilik Sanayii ve Tic.A.Ş (Camiş Madencilik) (Paşabahçe Cam) (Soda Sanayi) (Cam Elyaf) (Çayırova Cam) (İstanbul Porselen) (Camiş Elektrik) (Paşabahçe Eskişehir) (Camiş Makine ve Kalıp) (Camiş Sigorta) (Camiş Ambalaj) (Cam Ürünleri İşleme) (Denizli Cam) (Paşabahçe Mağazaları) (Camiş Lojistik) (Camiş Limited) (Ferro Döküm) (Oxyvit) (Solvay) (Mepa) (Şişecam Bulgaria) (Madencilik Sanayi) 6

10 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 1. GRUP UN YAPISI VE FAALİYET ALANLARI (devamı) Konsolidasyona dahil edilen şirketler: Konsolide mali tablolar açısından konsolidasyona dahil edilen şirketlerin faaliyet konuları, faaliyet grupları ve Grup un sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir: Şirket ünvanı Faaliyet Konusu Kayıtlı Olduğu Ülke Faaliyet Grubu Trakya Cam Investment BV Yatırım Hollanda Düzcam Trakya Glass Bulgaria E.A.D. Üretim Bulgaristan Düzcam Doğrudan sahiplik oranı Efektif Doğrudan sahiplik sahiplik oranı oranı Efektif sahiplik Oranı Şirket Ünvanı % % % % Trakya Cam Investment BV Trakya Glass Bulgaria E.A.D KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI dönemine ait özet ara dönem konsolide mali tablolar Grup un tarihi itibariyle hazırlanan yıllık mali tablolarında açıklanan muhasebe politikaları ile tutarlı bir şekilde hazırlanmıştır. Bu sebeple ara mali tablolar yılına ait yıllık mali tablolar dikkate alınarak incelenmelidir. Özet ara dönem mali tablolar, UFRS nin ara dönem mali tablolarının hazırlanmasına yönelik Uluslararası Muhasebe Standardı ( UMS 34 )-Ara Mali Tablolar a uygun olarak hazırlanmıştır. Grup, özet ara dönem konsolide mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı ( UFRS ) esas alarak tarihinde ilk kez hazırlamıştır. Dolayısıyla, ilişikte tarihinde sona eren dokuz aylık dönem için hazırlanan özet ara dönem konsolide gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosu ile ilgili dipnotlar tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. 30 Aralık tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile 1 Ocak tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi esaslarının uygulanmasını esas alan vergi mevzuatı yürürlüğe girmiştir. Kanun da Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki (TEFE) artışın, son 36 ayda %100 den ve son 12 ayda %10 dan yüksek olması halinde kurumlar vergisi matrahının enflasyon muhasebesi düzeltmesini de dikkate alacak şekilde hesaplanması öngörülmektedir. 7

11 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 2. KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı) tarihi itibariyle son 36 aylık fiyat endeksi artışı %88.69 ve son 12 ay için %12.50 gerçekleşmiştir. Şirket geçmiş üç aylık dönemlerle tutarlı olarak, itibariyle de kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi matrahını enflasyon muhasebesi düzeltmelerini dikkate alarak hesaplamıştır. Enflasyona göre yapılan düzeltmeler, SPK nun Seri: XI, No:20 sayılı Tebliğ ekinde yayımlanan fiyat endeksleri kullanılarak bulunan katsayılar esas alınarak hesaplanmıştır. 30 Eylül tarihi itibariyle ekte sunulan mali tabloların düzeltilmesinde kullanılan söz konusu endeks ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir: Tarihler Endeks Katsayı , , , , , , ,

12 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 3. NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER Vadeli mevduatlar 101,189,515 70,133,158 Vadesiz mevduatlar (*) 6,910,036 3,002,982 Kasa 1,009 1,085 Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) (636) - Diğer hazır değerler ,100,191 73,137,407 (*) Vadesiz mevduatların 739,979 lik kısmı 1 Ekim itibariyle yapılacak olan Eylül ayı maaş ödemeleri nedeniyle blokedir. 4. ALIM-SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR Ticari amaçla elde tutulan menkul değerler: - Yatırım fonları 251, , , , TİCARİ ALACAKLAR (NET) Ticari alacaklar 59,784,025 60,138,525 Alacak senetleri 8,055,719 13,092,992 Ticari alacak ve alacak senetleri reeskontu (1,915,367) (2,189,992) Verilen depozito ve teminatlar 2, ,927,058 71,041,812 9

13 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 6. İLİŞKİLİ ŞİRKETLERLE OLAN BAKİYE VE İŞLEMLER İlişkili şirketlerden ticari alacaklar: Cam Pazarlama 29,215,331 27,845,578 Çayırova Cam 4,420 İlişkili şirketlerden diğer alacaklar: Camiş Limited 31,499,943 25,133,057 Şişecam 1,269,664 9,523,094 Cam Elyaf 175,165 - Camiş Elektrik 155,877 - Camiş Madencilik San. A.Ş. 141,793 - Camiş Ambalaj 101,069 - Cam Pazarlama 43, ,328 Çayırova Cam 8,200 27,836 Paşabahçe Eskişehir San. Ve Tic. A.Ş. 3,869 - Camiş Sigorta 2,697 53,759 Paşabahçe Cam 2,099 2,405 Anadolu Cam - 9,191,044 Camiş Lojistik - - Denizli Cam - - Ferro Döküm - 3,493 Reeskont (-) (59,172) (258,996) İlişkili şirketlerden toplam alacaklar 62,564,751 72,047,598 10

14 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 6. İLİŞKİLİ ŞİRKETLERLE OLAN BAKİYE VE İŞLEMLER (devamı) İlişkili şirketlere ticari borçlar: Camiş Limited 19,916,442 12,834,388 Çayırova Cam 3,090,469 2,432,923 Camiş Elektrik 1,660,516 - Şişecam 811, ,412 Soda Sanayii 617, ,457 Camiş Madencilik 451,496 - Paşabahçe Cam 305, ,982 Camiş Lojistik 145,722 - Camiş Sigorta 67, ,308 Cam Pazarlama - - İlişkili şirketlere diğer borçlar: Cam Pazarlama 34,588,559 15,257,144 Soda Sanayii 11,929,963 8,740,427 Camiş Limited 9,778,047 - Camiş Lojistik 2,523,074 1,526,285 Çayırova Cam 2,420,729 3,225,170 Anadolu Cam 1,405,206 1,131 Camiş Madencilik 1,115,261 2,209,825 Şişecam 427, ,093 Camiş Elektrik 188,907 2,812,745 Paşabahçe Cam 362, ,013 Camiş Sigorta 125,953 59,198 Paşabahçe Mağazaları 3,298 27,843 Denizli Cam 1, Paşabahçe Eskişehir Cam - 3,364 Cam Elyaf - 77,025 Camiş Ambalaj - 6,383 Reeskont (-) (508,308) (232,645) Diğer gerçek kişiler 196, ,931 91,624,725 51,919,047 11

15 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 6. İLİŞKİLİ ŞİRKETLERLE OLAN BAKİYE VE İŞLEMLER (devamı) İlişkili şirketlere satışlar Cam Pazarlama 86,850,756 Anadolu Cam 15,663 Paşabahçe Cam 45,618 Paşabahçe Eskişehir 5,905 86,917,942 İlişkili şirketlerden alımlar Soda Sanayii 24,506,759 Cam Pazarlama 19,891,573 Camiş Madencilik 18,482,263 Camiş Elektrik 13,914,781 Paşabahçe Cam 2,475,626 Çayırova Cam 1,661,673 Cam Elyaf 30,356 Paşabahçe Eskişehir 15,279 Camiş Ambalaj 269 Paşabahçe Mağazaları 1,871 Anadolu Cam 2,207 80,982,657 İlişkili şirketlerden doğan faiz gelir ve (gideri) Şişecam 373,677 Camiş Lojistik 240,062 Anadolu Cam 229,168 Cam Elyaf 157,572 Cam Ambalaj 1,089 Denizli Cam 376 Ferro Döküm 33 Cam Pazarlama (1,588,567) Soda Sanayi (861,069) Camiş Elektrik (369,860) Camiş Madencilik (320,699) Çayırova Cam (150,460) Camiş Ltd. (68,257) Paşabahçe Cam (60,648) Paşabahçe Eskişehir (30,343) Paşabahçe Mağazaları (835) (2,448,761) 12

16 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 6. İLİŞKİLİ ŞİRKETLERLE OLAN BAKİYE VE İŞLEMLER (devamı) Hizmet Gelirleri Paşabahçe Cam 597,381 Camiş Madencilik 68,312 Anadolu Cam 29,618 Şişecam 15,993 Camiş Elektrik 10, ,966 Kira Gelirleri Paşabahçe Cam 166,141 Camiş Madencilik 129, ,092 Kira Giderleri Şişecam 1,121,331 Çayırova Cam 426,480 Cam Pazarlama 9,624 1,557,435 Ödenen hizmet payı Şişecam 6,148,809 Camiş Lojistik 12,494 Camiş Elektrik 2,216 Camiş Madencilik 26,370 6,189,889 Ödenen komisyonlar Camiş Lojistik 1,104,177 Cam Pazarlama 493,816 Şişecam 484,362 2,082,355 13

17 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 6. İLİŞKİLİ ŞİRKETLERLE OLAN BAKİYE VE İŞLEMLER (devamı) Alınan komisyonlar Çayırova Cam 258,131 Camiş Sigorta 90,963 Paşabahçe Cam 74, ,062 Fuar Teşvik Gelirleri Cam Pazarlama 137, ,893 Diğer Gelirler Cam Pazarlama 2,186 2,186 Diğer Giderler Camiş Lojistik 12,494 Anadolu Cam 4,659 Şişecam 1,401 18,554 14

18 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 7. STOKLAR (NET) Mamüller 27,536,630 35,492,431 İlk madde ve malzeme 23,709,426 15,739,425 Yarı mamüller 14,340,813 10,680,310 Verilen sipariş avansları 1,354, ,665 Diğer stoklar 275, ,994 Ticari mallar 4,631 4,410 67,221,716 62,572, DİĞER ALACAKLAR VE DÖNEN VARLIKLAR (NET) Devreden KDV 1,801,428 14,245 Diğer çeşitli alacaklar 1,099,675 81,281 Peşin ödenen giderler 648, ,968 Personelden alacaklar 328,059 98,950 Diğer alacaklar 178,671 75,298 Şüpheli alacaklar 238, ,077 Şüpheli alacak karşılığı (-) (238,831) (261,077) Yurtdışı satışlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV - 290,528 4,056, ,270 15

19 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 9. MALİ DURAN VARLIKLAR (NET) Pay Pay % % İştirakler Çayırova Cam San. A.Ş. (*) ,384, ,276,691 Camiş Elektrik A.Ş. (*) ,543, ,702,243 Satılmaya hazır finansal varlıklar Cam Elyaf San. A.Ş. (*) ,724, ,724,076 Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş ,173, ,173,563 Soda San. A.Ş. (**) ,463, ,965,470 Camiş Madencilik A.Ş ,552, ,552,746 T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (**) ,101, ,185 Cam Pazarlama A.Ş , ,259 İstanbul Porselen San. A.Ş , , ,609, ,721,972 Değer düşüş karşılığı (***) (11,609,600) (12,114,609) Net 163,000, ,607,363 (*) Ekli konsolide mali tablolarda Çayırova Cam ve Camiş Elektrik özkaynak metoduyla muhasebeleştirilmiştir. Cam Elyaf San. A.Ş. Şişecam ın kontrolü altındadır. Grup un iştirak üzerinde önemli etkinliği ve/veya oy kullanma hakkı ve de kontrol gücü bulunmadığından bu iştirak ekli mali tablolarda konsolide edilmemiş, enflasyona göre düzeltilmiş değerleri ile gösterilmiştir. (**) Bu şirketlere ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görmektedir. (***) Değer düşüş karşılığı, Camiş Madencilik A.Ş. ve İstanbul Porselen San. A.Ş. nin endekslenmiş maliyet tutarlarının bu iştiraklerin UFRS ye göre hazırlanmış mali tablolarıyla karşılaştırılması sonucu hesaplanıp muhasebeleştirilmiştir. 16

20 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 10. MADDİ DURAN VARLIKLAR (NET) Arazi ve Arsalar Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makina ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Özel Maliyetler Toplam Maliyet değeri 1 Ocak açılış bakiyesi 9,155,390 26,964, ,414, ,149,560 3,236,582 58,983,459 5,061,986 3,475,252 1,133,441,713 Alımlar (*) 815,594 7,940 37,290 2,109, , ,637-23,866 3,443,286 Çıkışlar (1,758,362) (404,972) (272,353) - - (2,435,687) Yapılmakta olan yatırımlardan transferler - 3,941-14,000, ,812 74,622-14,646,652 kapanış bakiyesi 9,970,984 26,976, ,451, ,501,428 3,024,616 59,534,555 5,136,608 3,499,118 1,149,095,964 Birikmiş amortismanlar 1 Ocak açılış bakiyesi - (5,164,861) (40,198,685) (408,531,835) (2,157,427) (49,301,102) (2,749,965) (2,682,174) (510,786,049) Dönem gideri - (404,577) (3,306,174) (33,757,120) (238,590) (1,507,819) (312,491) (125,679) (39,652,450) Çıkışlar ,639, , , ,312,902 kapanış bakiyesi - (5,569,438) (43,504,859) (440,649,841) (1,994,581) (50,536,569) (3,062,456) (2,807,853) (548,125,597) Yapılmakta olan yatırımlar ve verilen avanslar ,405,294 itibariyle net defter değeri 9,970,984 21,407, ,946, ,851,587 1,030,035 8,997,986 2,074, , ,375,661 Yapılmakta olan yatırımlar ve verilen avanslar - 4,928,754 itibariyle net defter değeri 9,155,390 21,800, ,215, ,617,725 1,079,155 9,682,357 2,312, , ,584,418 (*) 815,594 lik arsa alımlarının 706,356 lik kısmı, Trakya Glass Bulgaria EAD nin cam fabrikası inşaası amacıyla Şirket e Bulgaristan Devleti tarafından hibe edilmiştir. 17

21 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 11. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) Haklar Diğer maddi olmayan duran varlıklar Toplam Milyon Maliyet değeri 1 Ocak açılış bakiyesi 2,789,037 1,472 2,790,509 Alımlar 384, ,336 Yapılmakta olan yatırımlardan transferler 16,151-16,151 Çıkışlar kapanış bakiyesi 3,189,524 1,472 3,190,996 Birikmiş amortismanlar 1 Ocak açılış bakiyesi (1,994,052) (1,392) (1,995,444) Dönem gideri (111,928) (74) (112,002) Çıkışlar kapanış bakiyesi (2,105,980) (1,466) (2,107,446) itibariyle net defter değeri 1,083, ,083,550 itibariyle net defter değeri 794, ,065 18

22 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 12. MALİ BORÇLAR Kısa vadeli banka kredileri 39,579,187 19,767,742 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 13,143,627 13,270,184 Diğer kısa vadeli borçlar - 12 Toplam kısa vadeli mali borçlar 52,722,814 33,037,938 Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı 57,028,731 67,966,697 Toplam mali borçlar 109,751, ,004,635 Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 1 yıl içinde ödenecekler 52,722,814 33,037, yıl arasında ödenecekler 4,989,468 18,502, yıl arasında ödenecekler - 15,911, yıl arasında ödenecekler - 13,369,681 4 yıl ve sonrası ödenecekler 52,039,263 20,183, ,751, ,004,635 19

23 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 13. TİCARİ BORÇLAR (NET) Kısa vadeli ticari borçlar 10,060,159 19,872,978 Alınan depozito ve teminatlar 42,812 92,456 Ticari borç reeskontu (-) (145,187) (309,381) 9,957,784 19,656, DİĞER BORÇLAR VE GİDER TAHAKKUKLARI Ödenecek vergi ve harçlar 4,227,814 6,966,006 Ödenecek SSK primleri 2,703,175 1,180,711 Personele borçlar 1,215, ,407 Karşılıklar 721,387 57,465 Tahakkuk etmiş giderler 401,727 7,071,060 Diğer çeşitli borçlar 130, ,277 9,400,546 16,233, VERGİ Ödenecek kurumlar vergisi: Kurumlar vergisi karşılığı 18,509,219 32,473,803 Eksi: Peşin ödenmiş vergi ve fonlar (5,663,099) (21,774,249) 12,846,120 10,699,554 Vergi karşılığı: Cari kurumlar vergisi karşılığı 18,509,219 Ertelenmiş vergi karşılığı 21,283,267 39,792,486 20

24 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 16. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 1 Ocak itibariyle karşılık 22,422,342 21,155,073 Dönem gideri 5,063,161 6,635,754 Ödenen tazminatlar (2,791,175) (2,779,876) Parasal kazanç (1,910,555) (2,588,609) itibariyle karşılık 22,783,773 22,422, TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER Verilen kefaletler (*) 58,575,311 80,086,353 Verilen teminat mektupları 1,310, ,946 59,885,433 80,868,299 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam riski yaklaşık 21,917 dir ( : 6,068 ). Şirket, ayrıca Trakya Glass Bulgaria EAD nin IFC önderliğinde uluslararası bankaların katılımıyla oluşan sendikasyondan kullanacağı 100 Milyon USD lik yatırım kredisinin 70 Milyon USD lk kısmına müştereken ve müteselsilen garantör olmuştur. (*) Şişecam topluluğu tarafından kullanılan kredilere ilişkin verilen kefaletlerdir. 21

25 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 18. SERMAYE VE YASAL YEDEKLER ve itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar (%) (%) T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ,451, ,451,870 Cam Pazarlama A.Ş ,308, ,308,652 IFC ,107, ,107,520 Anadolu Cam San. A.Ş , ,401 Diğer ,671, ,671,557 Tarihi değerle sermaye ,600, ,600,000 Enflasyon düzeltmesi 116,260, ,260,503 Düzeltilmiş sermaye 343,860, ,860,503 Şirket in sermayesi 227,600,000,000 adet hisseden oluşmaktadır (200: 227,600,000,000). tarihi itibariyle özsermaye kalemlerinin nominal ve enflasyona göre düzeltilmiş tutarları ile bu düzeltmeler sonucunda oluşan özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları şöyledir: Özsermaye Kalemleri Nominal tutar Enflasyon düzeltmesi Düzeltilmiş tutar Sermaye 227,600, ,260, ,860,503 Yasal yedekler 26,671,671 77,146, ,818,227 Olağanüstü yedekler 18,869,656 27,436,741 46,306, ,141, ,843, ,985,127 22

26 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 19. NET SATIŞLAR Yurt içi satışlar 333,158,932 Yurt dışı satışlar 100,337,520 Satış iskontoları (21,188,146) Satışlardan diğer indirimler (23,205,089) Satış iadeleri (1,117,377) Diğer gelirler 8, ,994, SATIŞLARIN MALİYETİ İlk madde ve malzeme giderleri (145,857,469) Amortisman giderleri (34,434,486) Genel üretim giderleri (26,310,284) Doğrudan işçilik giderleri (22,311,254) Yarı mamül stoklarındaki değişim 3,660,502 Mamül stoklarındaki değişim (7,955,801) Satılan mamüllerin maliyeti (233,208,792) Satılan ticari malların maliyeti (13,983,048) (247,191,840) 21. FAALİYET GİDERLERİ Genel yönetim giderleri (35,056,604) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (21,751,056) Araştırma ve geliştirme giderleri (54,440) (56,862,100) 23

27 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT 22. FİNANSMAN GİDERLERİ (NET) Kambiyo karları 25,497,074 Faiz gelirleri 4,782,867 Reeskont faiz (gider) ve gelirleri, net 438,479 Komisyon gelirleri 327,603 Uzun vadeli borçlanma maliyeti (158,350) Kambiyo zararları (12,484,848) Kısa vadeli borçlanma maliyeti (23,321,054) (4,918,229) 23. DİĞER GİDERLER (NET) Diğer faaliyet dışı gelirler ve karlar 6,416,665 Konusu kalmayan karşılıklar 505,009 Diğer faaliyet dışı giderler ve zararlar (3,047,265) Çalışmayan kısım giderleri (5,375,204) (1,500,795) 24. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR Şirket in Mersin Tarsus fabrikası bünyesinde yatırımı gerçekleştirilen yıllık 45,000 ton üretim kapasiteli buzlucam fabrikası 29 Kasım tarihi itibariyle tamamlanmış olup deneme üretimine 15 Aralık tarihinde başlanacaktır. 25. MALİ TABLOLARIN ONAYLANMASI Seri: XI, No.25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları, Denetim Komitesi nin kararı da dikkate alınarak incelenmiş, söz konusu mali tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığı ve şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No.25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) na uygun olduğu ve hazırlanan konsolide mali tabloların İnsan ve Finans Kaynakları Başkan Yardımcısı Akif Sözen ve Finans Kaynakları Müdürü Müfit Özkara tarafından imzalanması Şirket Yönetim Kurulu nun 10 Aralık tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır. 24

TRAKYA CAM SANAYİİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART TARİHİ İTİBARİYLE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2008 A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 59,889,830

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.237.511 1 Kasa

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇOLAR VARLIKLAR AKSİGORTA A.Ş. TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Varlıklar Not 31/12/2007 31/12/2006 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.580.501 37.208.737 1- Kasa 434 30.368 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU SODA

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İçindekiler Sayfa KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı