T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları

3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ TARİHSEL GELİŞİM Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarihçesi YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI İLE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ PAYDAŞ ANALİZİ İç ve Dış Paydaşlar Paydaş Görüşleri Dış Paydaşların Görüşleri Kurum Çalışanlarının Görüşleri Okul/ Kurum Yöneticilerinin Görüşleri KURUM İÇİ ANALİZ Teşkilât Yapısı İnsan Kaynakları Mali Kaynaklar, Bütçe, Araç ve Bina Envanteri Mali Kaynaklar Araç Sayısı ve Bina Durumu Fiziki ve Teknolojik Altyapı Eğitim Öğretimde Durum Okul Öncesi Eğitim İlkokul Ortaokul Ortaöğretim Niğde İl Merkezi İlköğretim Okullarında(İlkokul+Ortaokul) Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları Tr 71 (Kalkınma Bölgesi) Neredeyiz Genel Toplam Sayılar Devlet Yatılı ve Pansiyonlu Okul ve Öğrenci Durumu Özel Öğretime Bağlı Özel Yurtlar Yaygın Eğitim ( Hayat Boyu Öğrenme ) Taşımalı Eğitim Durumu Özel Öğretim Özel Eğitim ve Rehberlik FATİH PROJESİ Projeler Ab Projeleri Araştırma, Değerlendirme Çalışmaları... 62

4 Edep(Eğitimde Değerler Eğitimi Projesi) Eğitimde İyi Örnekler Başarı Çemberi Projesi Akademik Başarıyı Artırma Projesi GZFT (SWOT) Analizi Güçlü Yönler Fırsatlar ÇEVRE ANALİZİ Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik (PEST) Etkenler Analizi Üst Politika Belgeleri Kalkınma Planında Yer Alan Eğitim Hedefleri Orta Vadeli Programda ( ) Yer Alan Eğitim Hedefleri TÜBİTAK Eğitimde Vizyon 2023 Belgesinde Yer Alan Eğitim Hedefleri Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinde Yer Alan Eğitim Hedefleri Hükümet Programında Yer Alan Eğitim Hedefleri MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FAALİYET ALANLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ... 74

5 1.1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı; 10/ 12/ 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Haziran 2006 da yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/ 09/ 2013 Tarihli ve 2013/ 26 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan Stratejik Plan Hazırlık Programı doğrultusunda hazırlanmıştır Stratejik Planlama Çalışmaları Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/ 09/ 2013 Tarihli ve 2013/ 26 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan Stratejik Plan Hazırlık Programı ile 2013 Ekim ayında başlatılmıştır. İlk olarak Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının hazırlanması, uygulanması ve kurum performans programının oluşturulması ile ilgili stratejik planlama koordinasyon görevlerini yerine getirmek üzere 21/ 10/ 2013 tarihinde Ar-Ge Birimi üyeleri İsa ALİÇ ve Şuayip SITKI görevlendirilmiştir. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturularak 01/ 11/ 2013 tarihli ve sayılı Valilik Oluru ile göreve başlamıştır. Stratejik Planlama koordinasyon ekibi üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Eğitimde Stratejik Planlama eğitiminden geçirilmiştir. Strateji Geliştirme Şube Müdürü Ahmet ŞENEL başkanlığında yürütülen planlama süreci İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık Programı ve İl/ İlçe Milli Eğitim ve Okul/ Kurum Müdürlüğü Stratejik Plan Çalışma Takviminin oluşturulması ve bağlı tüm okul/ kurumlara ulaştırılması ile devam etmiştir. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi tarafından, tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-kurum dışı analiz, örgütsel yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, 1

6 PEST analizi, GZFT analizi içeriklerinden oluşan Durum Analizi ile üst politika belgeleri 09 Nisan 2014 tarihine kadar tamamlanmıştır. Mevcut durum analizi bölümünde paydaş analizi aşamasında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içeriden ya da dışarıdan olumlu ya da olumsuz etkileyen 60 dış, 25 iç paydaşımızdan örneklem seçilerek özellikle dış paydaşlarımızla birebir görüşülerek alan tarama çalışmaları yapılmış, müdürlüğümüzde çalışan 70 ve okul/kurum yöneticilerimizden 100 kişiye anketler uygulanmış, veriler toplanmış ve analizler oluşturulmuştur Şubat 2014 tarihleri arasında, okulöncesi eğitim kurumu, ilk ve ortaokul, ortaöğretim kurumu, ilçe milli eğitim müdürlüğü, öğretmenevi, halk eğitimi merkezi, özel eğitim kurumu ve diğer kurum olmak üzere toplamda 390 okul/ kurumdan 780 personele stratejik planlama eğitimi 2 şer defa olmak üzere uygulamalı olarak verilmiş, böylece Stratejik Planlama süreci Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlar için de başlatılmıştır. Stratejik planımızın misyon, vizyon, temel ilke ve değerler, temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri, geliştirilen stratejiler, faaliyet ve projeler, maliyetlendirme, izleme ve değerlendirme adımlarından oluşan Geleceğe Yönelim çalışması 31 Haziran 2014 tarihine kadar tamamlanmıştır. Hazırlanan stratejik plan, değerlendirilmek üzere 12 Aralık 2014 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. Stratejik planın düzeltme, onay ve yayımla ilgili iş ve işlemleri 31 Aralık 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Stratejik planlamanın başarısı ancak müdürlüğümüzün ve bağlı birimlerin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olacağı düşüncesiyle stratejik planlama Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü içinde belirli bir birimin yada ekibin işi olarak görülmemiş, akademik ve idari tüm birimlerin doğrudan katılımıyla Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda birim-alt birim stratejik planları hazırlanmak suretiyle tüm yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği alınarak stratejik planlama tamamlanmıştır. Böylece stratejik plan hazırlamanın yanı sıra stratejik yönetim anlayışının tüm Niğde Milli Eğitim Müdürlüğüne yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede Müdürlüğümüzün stratejik plan çalışmaları Tablo-1 de ayrıntısı gösterilen toplam 222 birimde gerçekleşmiş ve Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planına girdi sağlamıştır. Tablo 1: Stratejik Planlama Çalışmalarının Yapıldığı Birimler 2

7 Birimler Adet İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5 Okul Öncesi Eğitim Kurumları 17 İlkokul 177 Ortaokul 123 Ortaöğretim Kurumları 47 Halk Eğitimi Merkezleri 6 Öğretmenevleri ve ASO 6 Özel Eğitim Kurumu 5 METEM 2 Toplam 390 Tablo 2: Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu S.No Adı-Soyadı Görevi/Unvanı Açıklama 1 2 HALİL İBRAHİM YAŞAR İl Milli Eğitim Müdürü Başkan NADİR SAMİ KAHRAMAN İl Eğitim Denetmenleri Başkanı Üye 3 AHMET SİNAN ECER İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üye 4 İSMAİL KARACAN İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üye 5 M.ALİ DURAK İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üye 6 CELALETTİN ÖZÜDOĞRU Bor İlçe Milli Eğitim Müdürü Üye 7 İSRAFİL ERBAY Altunhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Üye 8 ABDURRAHMAN VURAL Şube Müdürü Üye 9 AHMET DEMİRCİ Şube Müdürü Üye 10 AHMET ŞENEL Şube Müdürü Üye 11 FATİH ALTAN Şube Müdürü Üye 12 HACI ÖZMEN Şube Müdürü Üye 13 H.METİN KÜÇÜK Şube Müdürü Üye 14 İBRAHİM KUŞ Şube Müdürü Üye 15 NACİ GILIÇ Şube Müdürü Üye 16 RECEP KOÇER Şube Müdürü Üye 17 ÜZEYİR ÖZDOĞAN Şube Müdürü Üye 18 YAKUP YILMAZ Şube Müdürü Üye Tablo 3: Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi S.N. Adı-Soyadı Görevi/Unvanı Açıklama 1 AHMET ŞENEL ŞUBE MÜDÜRÜ Başkan 3

8 2 İSA ALİÇ BİLİM VE SANAT MERK. MÜD. İl Koordinatörü 3 BUKET AKYOL AR-GE Üye Tablo 4: Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi S.No Adı-Soyadı Açıklama Görevi/Unvanı 1 AHMET ŞENEL Başkan Şube Müdürü 2 İSA ALİÇ Bilim ve Sanat Merk. Müd. İl Koordinatörü 2 Naide UYKUN Temel Eğitim VHKİ 3 Ali CAN Ortaöğretim Şef 4 Ayla TOPACIK Denetim ve Rehberlik VHKİ 5 Dürdane GÜLÜMSER Hayat Boyu Öğrenme Şef 6 Gülcan ÇAL Mesleki Eğitim Şef 7 Emine ULUDAĞ Strateji VHKİ 8 Ali İLGÜN Destek Hizmetleri-1 (Muhasebe) VHKİ 9 Hasan BOZDAĞ Destek Hizmetleri-2 (Mutemetlik) Şef 10 Ahmet YÜCEL Destek Hizmetleri-3 (Donatım) Şef 11 Halil ALDAĞ İnsan Kaynakları (Atama) Şef 12 Hülya PEKEL Özel Eğitim ve Rehberlik Şef 13 Vahap DÜNDAR Özel Öğretim VHKİ 14 Bayram YILDIRIM Din Öğretimi Şef 15 Sezgin GÜZEL Bilişim Teknolojileri Şef 16 Ali UMUT İnşaat ve Emlak Şef 17 Elife YILMAZ Sivil Savunma Şef 18 Muhammed YILDIRIM Hukuk Memur 19 Mustafa ÖZPOYRAZ Özel Büro Öğretmen 20 Türkan DÖN İnsan Kaynakları (Sicil) Şef 21 Sultan BABALI İnsan Kaynakları (Özlük) Şef 4

9 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ TARİHSEL GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN ve HİZMETLERİN BELİRLENMESİ PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ GZFT ANALİZİ PEST ANALİZİ 5

10 2.1. TARİHSEL GELİŞİM 2.1. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarihçesi M.Ö yıllarını kapsayan Roma devrinde tarihinin en önemli konumlarından birini yaşamıştır. Bu dönemde Tyana (Kemerhisar Kasabası)çevresinde yoğun yapılaşma görülür. Saraylar, mabedler, su kemerleri ve yerleşim birimleriyle oldukça büyük bir kent konumuna getirilmiştir. M.S. 395 yılında ise Anadolu Bizans hükümdarlığı altına girmiştir. Yana kenti 931 yılındaki Arap istilası sonucu büyük ölçüde yıkılmıştır. Osmanlı nın çöküş dönemi ile başlayan ve çok uzun bir zaman devam eden kargaşa ve belirsizlik, Milli Mücadele ile başlayan Cumhuriyetle devam eden yeni dönemde son buldu. Cumhuriyetle başlayan istikrar, bütün Türkiye de olduğu gibi, Niğde de de bayındırlık, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda büyük gelişmeleri beraberinde getirdi. Büyük bir kasaba görüntüsünde olan Niğde Merkezi Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılan değerli çalışmalarla çehresini değiştirmeye başladı. Maarif teşkilatı tarihi ile ilgili belgeler 1954 yılında çıkan yangında yok olduğundan kuruluş ile ilgili belgeler bulunmakla birlikte, Niğde Sancağında Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları için bir başlangıç tarihi zikredilmesi gerekiyorsa, 1914 yılında Konya Vilayetinden ayrılarak bağımsız bir sanacağı dönüşmesini temel alabiliriz. Niğde müstakil bir sancak haline (1914) dönüşünce, ayrı bir bütçe hazırlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda ilk vilayet bütçesi mali yılına aittir. Sancak genelinde bir eğitim programı hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla yıllarını içeren 5 yıllık bir çalışma hazırlanıp, 21 Temmuz 1916 tarihinde Dâhiliye Nezaretine gönderilmiştir. Program incelendiğinde, sancak genelinde bir eğitim seferliği başlatılmış olduğu, her kaza için ayrıntılı bir çalışmayı içerdiği, yapılması planlanan çalışmaların yıllar itibariyle taksim edildiği anlaşılmaktadır. İl Maarif Teşkilatı 1924 yılında Niğde nin il olmasıyla birlikte kurulmuştur. 1

11 Bugün, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı, merkez ilçe dışında her ilçede İlçe Milli Müdürlüğü bulunur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe eğitim hizmetlerini de yürütür. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri çalışmaların özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile kurul ve komisyonlardan meydana gelir. Okullar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak çalışmalarını yürütürler. 2

12 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünün birimler bazında görev ve sorumlulukları Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde tanımlanmıştır; BİRİM 1 Özel Büro YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Özel Büro: MADDE - 26 a) Yazılı ve görsel basınla ilgili iş ve işlemler, b) Mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek, c) Vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ç) Bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, d) Millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işleri, e) Protokol iş ve işlemlerini yürütmek. Diğer Görevler: f) MEB ilgili birimleri gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, g) Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler, h) Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemler. BİRİM 2 Eğitim Denetmenleri Başkanlığı YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Eğitim Denetmenleri Başkanlığı: MADDE - 7 a) Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek, b) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek, c) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, ç) Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, d) İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak, e) İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek, f) İl Millî Eğitim Müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, g) İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, h) Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak, ı) Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak. Diğer görevler: j) MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, k) Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevler. 3

13 BİRİM 3 Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler 1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberlerini hazırlamak, 2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak, 3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler 1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek, 3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, 4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, 5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak, 7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, 8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, 10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak. c) Öğrencilere yönelik görevler 1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, 3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak. ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler 1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek, 2) Eğitim-öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek. 4

14 BİRİM 4 Temel Eğitim Şube Müdürlüğü YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Temel eğitim hizmetleri: MADDE - 10 a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek. Diğer Görevler: 1.Yetiştirici Sınıf Uygulamaları ile ilgili işlemler 2.TEFBİS iş ve işlemleri 3.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri 4.MEB ilgili birimlerinin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması 5.Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler BİRİM 5 Orta Öğretim Şube Müdürlüğü Ortaöğretim hizmetleri: MADDE - 11 YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Diğer görevler: 1. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 2. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. BİRİM 6 YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri: MADDE - 12 a) Mesleki ve Teknik Eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek, b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, c) Meslekî ve Teknik Eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak. Diğer görevler: 1. İl Mesleki Eğitim Planlama Kurulu ile ilgili çalışmalar, 2. Açık Mesleki Eğitim Lisesi ile ilgili iş ve işlemler, 3. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 4. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. 5

15 BİRİM 7 YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Din Öğretimi Şube Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri: MADDE - 13 a) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, b) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek, c) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek. Diğer görevler: 1. Açık İmam Hatip öğrencileri ile ilgili iş ve işlemler, 2. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 3. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. BİRİM 8 YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri: MADDE - 14 a) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, c) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, ç) Bilim Sanat Merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, d) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, e) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak, f) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak, g) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, ğ) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, h) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, ı) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, i) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, j) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, k) Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak. Diğer görevler: 1. Özürlü ve korunmaya muhtaç çocukların sınav müracaatları ve sınavlarının yapılması ile ilgili iş ve işlemler, 2.MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 3.Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. 6

16 BİRİM 9 Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri: MADDE - 16 a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak, b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ç) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek, d) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, g) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek, ı) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek, i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, j) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. Diğer görevler: 1. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 2. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. BİRİM 10 Hukuk Şube Müdürlüğü YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Hukuk Hizmetleri: MADDE - 19 a) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, b) Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil etmek, c) Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, ç) Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek, d) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, e) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, f) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek, g) İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, ğ) İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, h) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, ı) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek. Diğer görevler: 1. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 2. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. 7

17 BİRİM 11 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) İnsan Kaynakları Hizmetleri: MADDE -20 a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, c) İl/İlçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek, g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak, m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek, n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, o) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek. Diğer görevler: 1. Muhasebe ve Gerçekleştirme Görevlisi, 2. Ek ders ücret onayları ile ilgili iş ve işlemler, 3. Ders dışı egzersiz onayları ile ilgili iş ve işlemler, 4. İşçilerle ilgili iş ve işlemler. 5. Personel kimlik kartları ile ilgili iş ve işlemler 6. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 7. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. 8

18 BİRİM 12 YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri: MADDE - 17 a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, ç) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, d) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek, e) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, f) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak, g) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, h) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek, ı) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek, i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak, j) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, k) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, l) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, m) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, n) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, o) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ö) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak, p) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, r) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Diğer görevler: 1. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 2. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. 9

19 BİRİM 13 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Destek hizmetleri: MADDE - 21 a) Yayın faaliyetlerini yürütmek, b) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, c) Ücretsiz ders kitabı temini projesini yürütmek, ç) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, d) Depo iş ve işlemlerini yürütmek, e) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, f) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, g) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek, h) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, ı) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, i) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, j) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. Diğer görevler: 1. Taşımalı Eğitim ile ilgili iş ve işlemler, 2. Kantin ihale ve denetim işleri, 3. Araç ve şoför görevlendirmeleri ile ilgili iş ve işlemler, 4. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 5. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. 10

20 BİRİM 14 İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) İnşaat ve Emlak Hizmetleri: MADDE - 22 a) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, b) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak, c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ç) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, e) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak, f) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, h) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, j) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek, k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, m) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, p) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek, r) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, s) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ş) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak. Diğer görevler: 1. Enerji Birimi 2. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 3. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. 11

21 BİRİM 15 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ) Strateji geliştirme hizmetleri: MADDE - 18 a) İl/İlçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak, b) İl/İlçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek, ç) Kalkınma planları ve yıllık programlar ile ilgili işlemleri yürütmek, d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, ı) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, j) Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, l) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek, m) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak, n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak, o) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek, ö) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek, p) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, r) İlçe Millî Eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak, s) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak. Diğer görevler: 1. MEB ile ilgili birimlerin gündeminin takip edilmesi ve gereğinin yapılması, 2. Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler. Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarıyla ilgili diğer kanun, yönetmelik ve yönergeler liste halinde EK- 1 de yer almaktadır. 12

22 2.3. FAALİYET ALANLARI İLE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve bu alanlarda üretmiş olduğu hizmetler aşağıdaki gibi belirlenmiştir; Faaliyet Alanı 1 S.No Hizmetler Strateji Ar-Ge 1 Stratejik Planlama İşlemleri 2 Çalışma Takvimi Hazırlama 3 İhtiyaç Analizlerinin Yapılması 4 Eğitime İlişkin İstatistiklerin Tutulması 5 AR-GE Çalışmaları 6 Projeler Koordinasyon İşlemleri 7 Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi (EKYS) İşlemleri Faaliyet Alanı 2 S.No Hizmetler Denetim ve Rehberlik 1 Okul/Kurumların Teftiş ve Denetimi 2 Öğretmenlere Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme 3 Ön İnceleme, İnceleme ve Soruşturma Hizmetleri Faaliyet Alanı 3 S.No Hizmetler 1 Ders Dışı Faaliyet İş ve İşlemleri 2 Özel Eğitim Yerleştirme İşlemleri 3 Okul Öncesi Eğitim Ücret Tespit Çalışmaları 4 Eğitim Kurumu Açma, Kapama ve Dönüştürme Hizmetleri 5 Anma ve Kutlama Programlarının Yürütülmesi 6 Yarışmaların Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi İşleri Eğitim-Öğretim 7 Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikler ile ilgili Organizasyon 8 Öğrenci Yatılılık ve Bursluluk İşlemleri 9 Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması 10 Zümre Toplantılarının Planlanması ve Yürütülmesi 11 Okul Kayıt Bölgeleri İşlemleri 12 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İşlemleri 13 Öğrencileri Sınavlara Hazırlama ve Yetiştirme Kurs İşlemleri Faaliyet Alanı 4 S.No Hizmetler 1 Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanması 2 Protokol İş ve İşlemleri Halkla İlişkiler 3 Basın, Halk ve Ziyaretçilerle İlişkiler 4 Özel Büro Hizmetleri Faaliyet Alanı 5 S.No Hizmetler 1 Beceri ve Hobi Kursları Açılış Onay İşlemleri Yaygın Eğitim 2 Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi İle İlgili İşlemler 3 Okullar Hayat Olsun Projesi İle İlgili İşlemler 13

23 Faaliyet Alanı 6 S.No Hizmetler Fiziki ve Mali Destek 1 Sistem ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanması 2 Ders Kitapları ile Eğitim Araç-Gereci Temin ve Dağıtımı 3 Taşınır Mal İşlemleri 4 Taşımalı Eğitim İhale ve Hak Ediş İşlemleri 5 Taşımalı Eğitim Yemek İhale ve Hak Ediş İşlemleri 6 Okul Kantin İşlemleri 7 Lojman ve Tesis Hizmetleri 8 Temizlik, Güvenlik, Isıtma, Aydınlatma ve Ulaştırma Hizmetleri 9 Satın Alma ve Tahakkuk Hizmetleri 10 Evrak Kabul,Yönlendirme Ve Dağıtım İşlemleri 11 Arşiv Hizmetleri 12 Döner Sermaye İşleri 13 Sivil Savunma İşlemleri 14 Enerji Yönetimi ile İlgili Çalışmalar 15 Bütçe İşlemleri(Ödenek Talepleri, Aktarımlar) 16 Temel Eğitim Kurumları Cari Ödemeleri Faaliyet Alanı 7 S.No Hizmetler 1 Personel Maaş, Ücret ve Muhasebe İşlemleri 2 İŞ-KUR Toplum Yararına Çalışma Programı İşlemleri 3 Özlük İşlemleri 4 Personel Ödül İşlemleri İnsan Kaynakları 5 Hizmetiçi Eğitim İşlemleri 6 Personel Atama, Görevlendirme ve Yer Değiştirme İşlemleri 7 Aday Öğretmen/Memurların Adaylık Eğitim İşlemleri 8 Hukuk Hizmetleri 9 Personel Disiplin İşlemleri Faaliyet Alanı 8 S.No Hizmetler 1 Mebbis ve e-okul Modülleri Yönetimi 2 Bilgi İşlem ve Otomasyon İşleri Bilgi ve Teknik 3 Telefon Santral Hizmetleri Destek 4 Web Sayfaları Yönetimi 5 Sınav Hizmetleri Faaliyet Alanı 9 S.No Hizmetler 1 Arsa Kamulaştırmaları 2 Eğitim Binalarının Büyük ve Küçük Onarımların Yaptırılması 3 Yeni Eğitim Bina Ve Tesisleri İle Derslik Yaptırılması Yatırım Destek 4 Eğitim Kurumlarının Depreme Karşı Tahkikleri 5 Arsa Veya Bina Tahsis Ve Devir İşlemleri 6 Yapıların Projelendirilmesi 14

24 2.4. PAYDAŞ ANALİZİ İç ve Dış Paydaşlar Müdürlüğümüzün ürettiği hizmetlerle ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya diğer kurumlar tespit edilerek 9 iç paydaş ve 42 dış paydaş listelenmiştir. İç ve dış paydaşlar; müşteri, temel ortak, stratejik ortak ve tedarikçi şeklinde sınıflandırılmıştır. İç ve dış paydaşların Müdürlüğümüzün faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme derecesi; beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verilen önem ve aynı zamanda paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğini belirlemek için Paydaş Etki/ Önem Matrisi düzenlenmiştir. PAYDAŞ KİMLİKLERİ İç Paydaşlar 1.Milli Eğitim Müdürü 2.Müdürlük Yöneticileri 3. Müdürlük çalışanları 4. Müdürlük Şubeleri 5. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 6. İdari Personel 7. Okullar 8. Öğretmenler 9. Öğrenciler Dış Paydaşlar 1. Milli Eğitim Bakanlığı 2. Niğde Valiliği 3. Niğde İl Özel İdaresi 4. Veliler 5. Kaymakamlıklar 6. Yerel Yönetimler 7. İl İdare Kurulu 8. Niğde Üniversitesi 9. MEM Bağlı Kurum ve Kuruluşlar 10. Sendikalar 15

25 11. Özel Öğretim Kurumları 12. Özel Eğitim Kurumları 13. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 14. Kredi ve Yurtlar Kurumu 15. Sivil Toplum Kuruluşları 16. Defterdarlık 17. Güvenlik Hizmet Birimleri (Emniyet, Jandarma) 18. Ulusal Ajans 19.Ahiler Kalkınma Ajansı 20. Sağlık Kuruluşları 21. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 22. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Emekli Sandığı, SSK) 23. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 24. Özel Sektör 25. Bankalar 26. Medya 27. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 28. Kızılay 29. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 30. İl Müftülüğü 31. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 32. PTT İl Müdürlüğü 33. İl Telekom Müdürlüğü 34. Sivil Savunma İl Müdürlüğü 35. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı 36. İşkur İl Müdürlüğü 37. Muhtarlar 38. Medaş 39. Mal ve Hizmet Satan Ticari Kuruluşlar 40. Hayırseverler 41. Diğer Valilikler 42. Diğer Milli Eğitim Müdürlükleri 16

26 Tablo 5: Paydaş Analizi PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK Milli Eğitim Müdürü Müdürlük Yöneticileri X X X X X X Müdürlük Çalışanları X X X Müdürlük Şubeleri X X X İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri X X X X İdari Personel X X X Okullar X X X X Öğretmenler Öğrenciler X X X Milli Eğitim Bakanlığı X X X Niğde Valiliği X X X Niğde İl Özel İdaresi X X X Veliler X X Kaymakamlıklar X X X Yerel Yönetimler X X X İl İdare Kurulu X X X X X Niğde Üniversitesi MEM Bağlı Kurum ve Kuruluşlar X X Sendikalar X X X Özel Öğretim Kurumları X X X X X Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu Defterdarlık X X X X X X X 17

27 Adliye X X Özel Eğitim Kurumları X X Güvenlik Hizmet Birimleri (Emniyet, Jandarma) X X Ulusal Ajans X X Ahiler Kalkınma Ajansı X X Sağlık Kuruluşları X X Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı X X Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü X X Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü X X Özel Sektör X X Sivil Toplum Örgütleri X X Bankalar X X Medya X X İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü X X Kızılay X X Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü X X İl Müftülüğü X X Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü X X PTT İl Müdürlüğü X X Sivil Savunma İl Müdürlüğü X X Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı X X İşkur İl Müdürlüğü X X Muhtarlar X X Medaş X X Mal ve Hizmet Satan Ticari Kuruluşlar X X Hayırseverler X X Diğer Valilikler X X Diğer Milli Eğitim Müdürlükleri X X 18

28 Paydaş Görüşleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içeriden ya da dışarıdan olumlu ya da olumsuz etkileyen 55 dış, 22 iç paydaşımızdan örneklem seçilerek dış paydaşlarımızdan 22 tanesi ile birebir görüşülmüş, müdürlüğümüzde çalışan 70 ve okul/ kurum yöneticilerimizden 100 kişiye anketler uygulanmış, veriler toplanmış ve paydaş görüşleri aşağıdaki gibi listelenmiştir: Dış Paydaşların Görüşleri 1. Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları arasında yapılan görev dağılımlarının daha iyi yapılması, görev/sorumluluk alanlarının daha net belli olması, organizasyon ve faaliyetlerin daha ciddi yapılması gerekmektedir. 2. Özellikle diğer kurum ve kuruluşlardan okullara eğitim için gidildiği zaman okulların programlarının aksaması, eğitim verilecek uygun alanların bulunamaması verilecek eğitimleri olumsuz yönde etkilemektedir. 3. Diğer kurumlarla yapılan yazışmalarda gecikmeler yaşanması organizasyonlarda sıkıntı oluşturmaktadır. 4. Okul/ kurum bölüm ya da spor/konferans salonları diğer kurumlar tarafından kullanılmak istendiğinde izin verilmemektedir. 5. Özellikle okullara kayıt dönemlerinde adres değişikliklerinin çok yoğun yapılıyor olması Nüfus Müdürlüğünün iş yoğunluğunu arttırmaktadır. Adres ve kayıt bölgelerinin belirlenmesi ve nüfusa kayıtsız çocukların tespit edilip bildirilmesi konusunda Nüfus Müdürlüğü ile işbirliği yapılmalıdır. 6. Kurumlara gönderilen stajyer öğrencilere kılık- kıyafet, iş disiplini ve staj ciddiyeti bakımından gerekli telkinlerin verilmesi gerekmektedir. 7. Okul rehber öğretmenleri öğrenci vakalarını daha iyi analiz etmeli, bu iş için daha profesyonel ekipler kurulmalıdır. 8. Diğer kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olunmalı, faaliyet ve projeler tamamen beraber yürütülmelidir. 9. MEM ve okul faaliyetleri velilere e-posta olarak aylık bülten şeklinde gönderilebilir. Her türlü uygulamalarda verimlilik ön planda tutularak Niğde ilinin eğitim öğretim seviyesi yükseltilmelidir. 10. Eğitim camiasının sosyal konularda daha fazla fedakârlık yapması gerekmektedir. Öğretmenler değişen dünya şartlarına karşın kendilerini sürekli geliştirmeli ve okumalıdır. Okullar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sık sık ziyaret edilmeli, sorunlara yerinde ve anında çözümler bulunmalıdır. Başarılı personel kesinlikle ödüllendirilmelidir. Yöneticilere sürekli olarak yöneticilik eğitimleri verilmeli. Herkesin ilgi alanına ve yeteneğine göre görevler verilmeli, okul/kurumlarda sinerji oluşmalı, kültür ve sanat faaliyetlerine daha çok ağırlık vermeli, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımları daha fazla teşvik edilmelidir. 19

29 11. Sağlıklı beslenme, madde kullanımı/ bağımlılığı, sigara, çevre bilinci, temizlik, afet eğitimi konularına önem verilmeli bu konularda gerekli kurumlarla sürekli irtibat halinde olunmalıdır. 12. Okul inşaat, tadilat ve onarımlarının iyi planlanıp tatil dönemlerinde tamamlanması gerekmektedir. 13. AB ile ortak projeler ve eğitimde gelişim seminerleri arttırılmalıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri sağlanmalı, sosyal açıdan ailelerin iyi takip edilmesi gerekmektedir. Daha çok aile odaklı çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda profesyonel bir takip ekibi ve yazılımı oluşturulmalıdır. 14. Merkezi sınavlarda il derecemizin daha da yükselmesi için, öğretmenlerin Niğde de uzun yıllar kalabilmesi için çalışmalar yapılmalı, eğitim çalışanları için daha cazip ortamlar oluşturulmalı, MEM kendi iç bünyesinde denetleme ve kontrol sistemini iyi oluşturmalıdır. İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılmalıdır. Okul önleri, çevre düzenlenmesi, öğretmen kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 15. Trafik ve İlkyardım, Hukuk ve Adalet, Demokrasi eğitimleri konusunda, madde bağımlılığı, asayiş konularında Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılması, ayrıca trafik geçit görevlisi ve okul önlerinde gönüllü polis uygulaması yapılabilir Kurum Çalışanlarının Görüşleri 1. Kurumumuzda personel arasındaki iletişim eksikliğinin giderilmesi, huzurlu bir ortam sağlanması gerekmektedir. Personel görev dağılımlarının yeniden düzenlenerek sıkı bir denetleme sisteminin uygulanması, çalışma saatlerine uyumun takip edilmesi, ayrıca kurum çalışanlarının motivasyonlarının artırılması gerekmektedir. 2. Çalışmaların performansa göre değerlendirilmesi, herkese eşit davranılması, verimli çalışmaların ödüllendirilmesi gerekmektedir. 3. Kurumda odalarda bulunan gereksiz eşyaların kaldırılması, odalarda oturma düzenlerinin yeniden düzenlenmesi, çalışma ortamlarının iç içelikten arındırılıp daha ferah ortamlara dönüştürülmesi, çalışma ortamları ve ortak kulanım alanlarının temizliğine önem verilmesi gerekmektedir. 4. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımlarda herkesin görev alanlarına göre seminerlere katılımları sağlanması, ayrıca tüm duyuruların kurum çalışanlarına zamanında yapılması gerekmektedir. 5. Kurum içerisinde dedikodu ortamının bulunması ve çalışanların bu durumdan son derece rahatsız olması kurum kültürünü olumsuz yönde etkilemektedir. 6. Çok yoğun bir iş ortamı olmamasına rağmen kurum çalışan sayısının fazla olması verimliliği düşürmekte, iş ve sorumluluk takibini zora sokmakta, kimin hangi işi yaptığı tam olarak belli olmamaktadır. 7. Kurumumuzun daha çok öğretmen kökenli bir yapıda olması nedeniyle diğer çalışanlar kendilerini değersiz hissetmektedirler. Eğitim- öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer çalışanların motive edilmesi ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak faaliyetler yapılması gerekmektedir. 20

30 8. Kurumumuz hizmet binasının ihtiyaca cevap vermemesi, çalışma ortamlarının rahat olmaması, farklı işi yapan birkaç birimin aynı ortamda bulunması verimliliği düşürmekte ve bu durum kurum kültürüne olumsuz etki etmektedir. Grafik-1: Kurum Çalışan Anketi Sonuçları ,731,3 18,3 10,3 9, , ,719 19, ,7 9, , ,8 15,4 10,4 Tam Çok Orta Az Hiç 5 0 Kariyer Geliştirme İletişim Yetkilendirme Fırsat Eşitliği Kurumda Bulunan Araç-Gereçler , ,3 34,6 24,6 17,9 12,9 10, ,3 7,7 28,5 24, ,7 20,4 18,2 16,8 14,2 12,513 Tam Çok Orta Az Hiç 0 Kararlara Katılım Takdir ve Tanıma Sistemi Performans Değerlendirme Sistemi Kurum Vizyon, Misyon ve Değerlerine İlişkin Algılama Çalışana Kurum Tarafından Sağlanan Hizmetler 21

31 Okul/ Kurum Yöneticilerinin Görüşleri 1. Öğretmen ve diğer personelin motivasyonunu arttırmak ve birlik ve beraberliği güçlendirme için gerekli olan sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmalıdır. 2. Gereksiz ve zamanı geçmiş yazılar ve uygulamalardan vazgeçilerek yazışmalarda mükerrerliğe yol açmayacak şekilde bir sistem kurulmalı, planlı ve programlı hareket edilerek her türlü toplantı veya faaliyet içeriğinin iyi hazırlanıp sunumların paylaşımlı bir şekilde yapılması, günübirlik toplantılardan kaçınılması gerekmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü duyuru ve iletişimini daha sağlam yapmalı, web sitesindeki bazı önemli duyurular otomatik olarak okul/ kurumların web sitelerinde de görüntülenebilmelidir. 3. Milli Eğitim Müdürlüğü üst yöneticileri zaman zaman kurumlara saha ziyaretleri yapmalı; çalışma, uygulama, eksik ya da aksak yönleri yerinde görmeli, okul ve kurumların yapmış olduğu etkinliklere en azından şube müdürü düzeyinde katılmalıdır. 4. Gerek mevzuat yönünden gerekse çeşitli uygulama ve pratiklerde çözülemeyen konularda hızlı cevap ve çözümler üretilebilmesi için bir web ağı kurulmalıdır. 5. Kapalı spor salonu bulunan okulların spor salonları bir planlamayla diğer okulların kullanımına açılmalıdır. 6. Çalışanların başarılarının ödüllendirilmesi kesinlikle yapılmalı, sonraya bırakılmamalı, ödüllendirmede adam kayırmacılıktan uzak bir şekilde kesinlikle hak eden personel mutlaka ödüllendirilmelidir. 7. İl genelinde yapılan sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yarışma modundan çıkarılıp daha çok etkinlik moduna sokulmalıdır. 8. Aile bireylerinin sorunluluklarını geliştirici etkili anne- baba olma konularında zaman zaman uzman kişiler tarafından eğitim seminerleri/ konferanslar verilmelidir, öncelikle bölge insanının eğitime bakış açısını değiştirici faaliyetler yapılmalıdır. 9. Yıl içerisinde periyodik zamanlarda değerler eğitimi konularının ortak müfredat şeklinde zamana yayılarak okullarda işlenmesi sağlanmalı, zararlı alışkanlıklarla mücadele, olumsuz davranışların önlenmesi gibi konularda sürekli eğitimler verilmelidir. 10. Doğru bilinen yanlış uygulamalar tespit edilip daha pratik, çözüm odaklı çalışma ve uygulamalara geçilmelidir. Öğretmenlerin enerjisini boşa harcayan ve bıkkınlık veren formalite işlerin sonlandırılarak yapılacak olanların iyi planlanıp tabandan tavana tüm ilgililerin görüşlerinin alınması, katılımcılığın sağlanması gerekmektedir. 11. Mesleki ve teknik eğitime daha kaliteli öğrencilerin gelmesi için gerekli yapılanma sağlanmalı, sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan kaliteli ara eleman yetiştirilmesine önem verilmelidir. 22

32 12. Özellikle rehber öğretmen normları il çapında adaletli bir şekilde dağıtılmalı, rehber öğretmenler bir program dâhilinde ildeki bütün kurumlarda eğitim veya çalışma yapacak şekilde planlanmalıdır. 13. Özellikle iletişim, sınıf yönetimi, ölçme- değerlendirme, drama, proje yazma konularında ve ayrıca taşımalı servis şoförlerine yönelik alanında uzman kişiler tarafından meslek seminerleri ve okul yöneticilerine yönelik mesleki çalıştaylar yapılmalıdır. 14. Aynı yönetmelikle faaliyet gösteren kurumlardaki farklı uygulamalara son verilmeli, eğitim öğretim uygulamalarında il genelinde birlik sağlanmalı, özellikle söylenilenler ile yapılanların bir bütünlük oluşturması sağlanmalıdır. 15. Zümre toplantıları daha verimli hale getirilmeli, iyi hazırlanmalı ve organize olunmalı, alanında uzman eğitimcilerin rehberliğinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve denetmenlerinin de katılımıyla geniş katılımlı hale getirilmelidir. 16. Rehberlik ve denetim çalışmaları okulların ve öğretmenlerin çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde uzman ve anlayışlı denetmenler tarafından sürekli olarak yapılmalıdır. 17. Bütün okulların öncelikle ihtiyaç duydukları standart eğitim öğretim materyalleri temin edilmelidir. 18. Tecrübe bilgi paylaşımları yapılmalı, periyodik olarak öğretmen, yönetici ve denetmenlerin katılımlarıyla zaman zaman fikir ortamları oluşturulmalıdır. 19. İl genelinde akademik başarıyı arttırma yönergesi hazırlanmalı, bu konuda il çapında bütünlük sağlanmalı, ortak sınavlar yapılmalı, performans değerlendirmesi yapılmalıdır. 20. Stratejik planlamaya üst yöneticilerin nitelikli katkıları sağlanmalı, sürekli olarak memnuniyet anketleri ve ihtiyaç analizleri yapılmalı, hizmetler önceliklere göre gerçekleştirilmelidir. 23

33 Grafik- 2: Okul/ Kurum Yöneticilerinin Hizmet Birimlerimizden Memnuniyet Sonuçları 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 0% 10% 0% 63% 11% 13% 8% 6% 9% 53% 26% 8% 4% 6% 5% 50% 43% Temel Eğitim Ortaöğretim Hayat Boyu Öğrenme 43% 28% 27% 60% 48% 18% 15% 16% 18% 17% 13% 15% 10% 6% 8% 1% 2% 1% 24% 17% 12% Özel Öğretim 9% 56% 21% 8% 7% Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Geliştirme 4% 34% 26% 20% 16% Din Öğretimi Hukuk 16% 56% 13% 9% 7% Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri İnsan Kaynakları Çok Memnunum Çok Memnunum Memnunum Memnunum Kararsızım Kararsızım Hiç Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 66% 70% 52% 56% 53% 22% 22% 18% 18% 15% 15% 15% 12% 13% 12% 9% 8% 8% 4% 6% 1% 2% 2% 2% Destek Hizmetleri Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri İnşaat ve Emlak Denetim ve Rehberlik Sivil Savunma Çok Memnunum Memnunum Kararsızım Hiç Memnun Değilim 2.5. KURUM İÇİ ANALİZ Teşkilât Yapısı 14 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmayla Bakanlığımızın ve hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiş; 32 olan hizmet birimi sayısı 17 ye düşürülmüştür. 652 Sayılı KHK ya dayanarak hazırlanan ve müdürlüğümüz teşkilat yapısını düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine göre müdürlüğümüz, milli eğitim hizmetlerini; 24

34 Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Hukuk Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü, Ve doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı il eğitim denetmenleri başkanlığı ile sürekli kurul ve komisyonlar eliyle yürütür. Ayrıca Müdürlüğümüz teşkilatı içinde yazılı ve görsel basın ve halkla ilişkileri yürütmek, vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işleri ile protokol iş ve işlemlerini yürütmek üzere özel büro,özel büroya bağlı olarak sivil savunma işlerini yürütmek üzere sivil savunma uzmanlığı ve Merkez ilçe hariç her ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. Grafik- 3: Niğde Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması 25

35 Vali Kaymakam İl Milli Eğitim Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eğitim Denetmenleri Başkanı Sivil Savunma Uzmanı Özel Büro Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Temel Eğitim Şubesi Ortaöğretim Şubesi Mesleki ve Tek. Eğitim Şubesi Din Öğretimi Şubesi Özel Eğitim ve Reh. Şubesi Hayat Boyu Öğrenme Şubesi Özel Öğretim Kurumları Şubesi Bilgi İşlem ve Eğt. Tek. Şubesi Strateji Geliştirme Şubesi Hukuk Şubesi İnsan Kaynakları Şubesi Destek Şubesi İnşaat Emlak Şubesi 26

36 İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz bünyesinde 2014 Nisan ayı itibariyle 1 milli eğitim müdürü, 3 müdür yardımcısı, 10 şube müdürü, 1 eğitim denetmenleri başkanı, 1 eğitim denetmenleri başkan yardımcısı, 19 il eğitim denetmeni yönetimi altında kadrolu, görevlendirme ve geçici personel dahil toplam 498 kişi görev yapmaktadır. Tablo 6: Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Sayısı Milli Eğitim Müdürü 1 Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 3 Şube Müdürü (7 Şube Müdürü görevlendirme) 10 Eğitim Denetmenleri Başkanı 1 Eğitim Denetmenleri Başkan Yardımcısı 1 Eğitim Denetmeni 19 Sivil Savunma Uzmanı 1 Mühendis (1 Mühendis görevlendirme) 5 Avukat 2 Uzman 1 Şef (3 Şef görevlendirme) 21 Teknisyen 11 Memur V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni 111 Şoför 4 Yardımcı Hizmetler (Hizmetli Sürekli İşçi) 309 GENEL TOPLAM

37 Niğde İl Geneli Personel Sayıları Tablo 7: Altunhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Sayısı İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 Şube Müdürü 1 Şef 1 Memur-VHKİ(3) 3 Teknisyen 1 Hizmetli 9 Şoför 1 Genel Toplam 17 28

38 Tablo 8: Bor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Sayısı İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 Şube Müdürü (Görevlendirme) 1 Şef (Görevlendirme 1) 3 Memur -VHKİ (Memur:6,VHKİ :25) 31 Teknisyen 5 Hizmetli 33 Şoför 4 Geçici Personel 3 Genel Toplam 81 Tablo 9: Çamardı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Sayısı İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 Şube Müdürü (Görevlendirme) 1 Memur-VHKİ (Memur:2,VHKİ :6) 8 Teknisyen 1 Hizmetli 11 Genel Toplam 22 29

39 Tablo 10: Çiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Sayısı İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 Şube Müdürü (Görevlendirme 1) 2 Memur-VHKİ (Memur1,VHKİ:3) 4 Hizmetli 21 Geçici Personel (Memur olarak görev yapmaktadır.) 1 Genel Toplam 29 Tablo 11: Ulukışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Sayısı İlçe Milli Eğitim Müdürü V.(Görevlendirme) 1 Şube Müdürü (1 Görevlendirme) 2 Memur-VHKİ (3 Memur,3 VHKİ) 6 Hizmetli 14 Geçici Personel 3 Genel Toplam 26 30

40 Tablo 12: Niğde İl Geneli Öğretmen Mevcudu ve İhtiyacı Tablosu İlimizdeki okul ve kurumlarda 287 Okul öncesi Öğretmeni 1135 Sınıf Öğretmeni, 3284 Branş öğretmeni normu bulunmakta olup; Halen 273 Okul Öncesi Öğretmeni,1095 Sınıf Öğretmeni, 2662 Branş öğretmeni görev yapmaktadır. Şu anda, 14 okul öncesi öğretmenine, 47 Sınıf Öğretmenine ve 622 branş öğretmenine ihtiyacımız vardır. S.NO NORM MEVCUT İHTİYAÇ İlçe Adı OKUL ÖNCESİ SINIF BRANŞ OKUL ÖNCESİ SINIF BRANŞ OKUL ÖNCESİ SINIF BRANŞ 1 MERKEZ BOR ÇAMARDI ULUKIŞLA ALTUNHİSAR ÇİFTLİK TOPLAM

41 Mali Kaynaklar, Bütçe, Araç ve Bina Envanteri Mali Kaynaklar Müdürlüğümüzün mali kaynakları her yıl Bakanlığımız bütçesinden gönderilen ödenekler, İl Özel İdaresi tarafından aktarılan ödenek, okul/kurum kantin kira gelirlerinden gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü payları ve hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlardan oluşmaktadır. Tablo 13: 2013 Yılı Yatırımlar Tablosu Proje Türü Proje Sayısı Derslik Sayısı Proje Bedeli Anaokulu ,00 TL İlkokul & Ortaokul ,00 TL Spor Salonu ,00 TL Halk Eğitimi Merkezi ,00 TL Onarım, Ek Derslik, Kalorifer Yapımı ,00 TL TOPLAM ,00 TL 32

42 Araç Sayısı ve Bina Durumu Tablo- 14: Müdürlüğümüz ve Bağlı Okul/ Kurumların Resmi Araç Durumları Tablosu Sıra No ARAÇ CİNSİ SAYISI 1 OTOMOBİL 10 2 PİKAP 2 3 KAMYON (10 TONLUK) 2 4 MİNÜBÜS 11 TOPLAM 25 Müdürlüğümüze Bağlı Okul/ Kurumların Bina Durumları Müdürlüğümüz hizmet binası Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Müze Caddesi İnönü İlköğretim Okulu karşısındadır. Binanın mülkiyeti İl Özel İdaresine aittir. Müdürlüğümüz hizmet binası, faaliyetlerin sürdürülmesi için şu an yeterlidir. İlimizde 370 okul, 21 kurum olmak üzere toplam 391 okul ve kurum; 2892 derslik bulunmaktadır. Tablo 15: Okul Kurum ve Derslik Sayısı OKUL VE KURUM SAYISI DERSLİK SAYISI OKUL KURUM ANA İLK ORTA LİSE Toplam: 391 Toplam:

43 Müdürlüğümüz ve Bağlı Okul/ Kurumların Lojman Durumları Tablosu Müdürlüğümüz ait 10 dairelik devlet lojmanı bulunmaktadır. Görev ve sıra tahsisli olarak tahsis edilmektedir. Müdürlüğümüzün ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Okulu Bahçesinde Konferans Salonu bulunmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı toplam 90 yataklı 6 adet Öğretmen Evi Mevcuttur. Merkez Öğretmen Evi ve ASO (8 Oda 22 Yatak Kapasiteli Otel Restaurant Kafeterya) Altunhisar Öğretmen Evi (4 Oda 14 Yatak Kapasiteli Otel ve Kafeterya) Bor Öğretmen Evi (4 Oda 10 Yatak Kapasiteli Otel ve Kafeterya) Çiftlik Öğretmen Evi (4 Oda 10 Yatak Kapasiteli Otel ve Kafeterya) Çamardı Öğretmen Evi (4 Oda 10 Yatak Kapasiteli Otel ve Kafeterya) Ulukışla Öğretmen Evi (11 Oda 24 Yatak Kapasiteli Otel ve Kafeterya) Tablo- 16: Yılı Devam Eden Yatırım Proje Bilgileri SN İşin Adı Niğde Merkez MEB Nolu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi Yapımı Ulukışla Halk Eğitimi Merkezi Bina Yapımı Niğde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine Spor Salonu Yapımı Niğde Merkez Özbelde Mevkiine 24 derslikli ortaokul yapımı Niğde Merkez Kırbağları Mevkiine 24 derslikli ortaokul yapımı Niğde Merkez Edikli Kasabasına 12 derslikli okul yapımı Niğde Merkez Sazlıca Kasabasına 100 öğrencili anaokulu yapımı Niğde Altunhisar Merkeze 18 derslikli ortaokul yapımı Niğde Altunhisar Karakapı ilk ve ortaokulu 18 derslikli okul yapımı Niğde Altunhisar Keçikalesi Cumhuriyet ortaokulu 12 derslikli okul yapımı Proje Bedeli Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

44 11 Niğde Merkez Ağcaşar 12 derslikli ilkokul yapımı ,00 TL SN İşin Adı Proje Bedeli Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 12 Niğde Merkez Ağcaşar 12 derslikli ortaokul yapımı ,00 TL Niğde Çiftlik 18 derslikli ortaokul yapımı ,00 TL Niğde Çiftlik Divarlı 12 derslikli ortaokul yapımı ,00 TL Niğde Çiftlik Kula 12 derslikli ortaokul yapımı ,00 TL Niğde Merkez Asım Zeynep Ecemiş İlkokuluna 24 derslikli okul yapımı ,00 TL Niğde Bor Gazi 12 derslikli ilkokul yapımı ,00 TL Niğde Çamardı Merkeze 18 derslikli İlkokul yapımı ,00 TL Niğde Çamardı Merkeze 18 derslikli Ortaokul yapımı ,00 TL

45 Tablo- 16: Yılı Devam Eden Onarım Bilgileri SN İşin Adı Proje Bedeli Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 1 Niğde Çamardı İmam Hatip Lisesi Pansiyon Binası Onarımı ,00 TL Niğde Merkez Gölcük Kasabası Cumhuriyet İlkokuluna 6 Derslik Yapımı ,00 TL Niğde Bor Merkez Yunus Emre İlkokulu 7 Derslik ve Kalorifer Yapımı ,00 TL Niğde Merkez Sevgi Anaokulu Üzerine Kat ilavesi Yapımı Niğde Merkez Değirmenli Ortaokuluna 3 Ek Derslik, Kalorifer Yapımı ve Binaların Onarımı Niğde Çiftlik Azatlı İsa Yüksel Ortaokulu 3 Derslik ve Kalorifer Yapımı Niğde Çiftlik Bozköy Mehmet Akif İlkokulu 2 Ek Derslik ve Kalorifer Yapımı Niğde Çiftlik Kitreli Kasabası 100.Yıl Fatih Ortaokulu Ek Bina ve Kalorifer Yapımı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Niğde Bor Obruk Mustafa ve Sabahat Ergin İlk ve Ortaokulu Onarımı ,00 TL Niğde Merkez Hasaköy İlk ve Ortaokulu Onarımı ve Kalorifer Yapımı ,00 TL Niğde Çiftlik Divarlı İlhan Çankaya ,00 TL İlkokulu Onarımı ve Kalorifer Yapımı 36

46 12 Niğde Merkez Dikilitaş İlk ve Ortaokulu Onarımı ve Kalorifer Yapımı ,00 TL SN İşin Adı Proje Bedeli Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 1 Niğde Merkez Murtaza Naile Uyanık Ortaokulu Onarımı ,00 TL Sözleşme Aşamasında 2 Niğde Merkez Hacı Zekiye Arslan Anadolu Lisesi Onarımı ,00 TL Sözleşme Aşamasında 3 Niğde Merkez Hacı Abdullah Ş.Doğan ve Niğde Merkez Alpaslan İlk ve Ortaokulu Onarımı ,00 TL Sözleşme Aşamasında 4 Niğde Merkez Gölcük Osman Turgut Ortaokulu Onarımı ,00 TL Sözleşme Aşamasında 5 Niğde Merkez Kiledere İlk ve Ortaokulu Onarımı ,00 TL Sözleşme Aşamasında 6 Niğde Bor Hacı Ali Çorum İlkokulu Onarımı ,00 TL Sözleşme Aşamasında 7 Niğde Bor Mehmet Akif Ortaokulu Doğalgaza Dönüşümü ve Wc Onarımı ,00 TL Sözleşme Aşamasında 8 Niğde Merkez Elmalı Çayırlı Lisesi Onarımı ,00 TL Sözleşme Aşamasında 9 Niğde Çiftlik Divarlı İlk ve Ortaokulu Onarımı ,00 TL Sözleşme Aşamasında 37

47 SN İşin Adı Durumu Niğde Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi Okul ve Pansiyon Binası Onarımı Niğde Altunhisar ÇPL Erkek ve Kız Pansiyon Binası Onarımı Niğde Altunhisar Mustafa Necati Ortaokulu Bina Onarımı İhale Aşamasında İhale Aşamasında İhale Aşamasında 4 Niğde Çamardı Yelatan Köyü İlkokulu İhale Aşamasında Onarımı Niğde Merkez Değirmenli Atatürk İlkokulu Onarımı Niğde Merkez Dr. Sadık Ahmet İlk ve Ortaokulu Onarımı ve Bor Mahmut Özenç İO Kazan Değişimi Niğde Merkez Atatürk Anadolu Lisesi Asansör Yapımı Niğde Merkez Güzel Sanatlar Lisesi Binaları Onarımı Niğde Merkez Ticaret Lisesi Doğalgaza Dönüşümü Niğde Merkez Hacıbeyli İlk ve Ortaokulu Onarımı Niğde Bor Fahri Kirt Ortaokulu Doğalgaza Dönüşümü Çiftlik Lisesi Kazan Değişimi ve Onarımı Çiftlik Kula İlköğretim Okulu Onarımı Niğde Çamardı Kocapınar Wc yapımı ve Mahmatlı Okul Onarımı İhale Aşamasında İhale Aşamasında İhale Aşamasında İhale Aşamasında İhale Aşamasında İhale Aşamasında İhale Aşamasında İhale Aşamasında İhale Aşamasında İhale Aşamasında 38

48 15 16 Niğde Merkez Dündarlı 100. Yıl İlk ve Ortaokulu Onarımı Niğde Merkez Kız Meslek Lisesi Onarımı İhale Aşamasında İhale Aşamasında 17 Niğde Bor Kız Meslek Lisesi Onarımı İhale Aşamasında 18 Ulukışla Kemalpaşa İlkokulu Onarımı İhale Aşamasında 19 Ulukışla Çeşitli Okulların Onarımı 1 İhale Aşamasında 20 Ulukışla Çeşitli Okulların Onarımı 2 İhale Aşamasında 39

49 Fiziki ve Teknolojik Altyapı Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların fiziki ve teknolojik alt yapı bakımından ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğu söylenebilir. Okul ve kurumlarımızdaki fiziki ve teknolojik altyapı durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo-17 de verilmiştir. Bakanlığımız tarafından yürütülen FATİH Projesi kapsamında teknolojiyi eğitimle buluşturma hedefi doğrultusunda Niğde deki okullara; akıllı tahta, çok fonksiyonlu yazıcı, doküman kamera ve tablet bilgisayar dağıtılmış olup proje tamamlandığında bütün okullarda bu donanım ve altyapının kurulması amaçlanmaktadır. Tablo- 17: Müdürlüğümüze Bağlı Okul/Kurumların Fiziki ve Teknolojik Altyapı Durumu Öğretim Yılı Öğretim yılı Fark BT Sınıfı Bilgisayar (Büroda kullanılan) Bilgisayar(Eğitim amaçlı kullanılan) ADSL Bağlantısı+Uydu bağlantısı Fatih projesi kapsamında akıllı tahta sayısı Fatih projesi kapsamında çok fonksiyonlu yazıcı sayısı Fatih projesi kapsamında doküman Kamera sayısı

50 Tablo- 18: Müdürlüğümüze Bağlı Adsl bağlantısı olan Okul ve kurum sayıları ADSL OLAN V-SAT TOPLAM Altunhisar Bor Çamardı Çiftlik Merkez(Köy-Kasaba) Ulukışla TOPLAM Eğitim Öğretimde Durum Okul Öncesi Eğitim Okullarımızın Derslik, Öğretmen ve Öğrenci Durumları OKUL ÖNCESİ 41

51 Okul öncesinde 1 i özel olmak üzere 17 Anaokulu ve 289 Anasınıfında 273 kadrolu öğretmen toplam 5148 öğrencimize eğitim vermektedir. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 3-5 yaş grubunda % 34.51olup, Türkiye Ortalaması 30,93 dür.4-5 yaş 51,18 olup Türkiye ortalaması 44,04 dür. Okul öncesine ilişkin veriler ilçe bazında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Tablo- 19: Niğde İli Okul Öncesi Eğitim Kurum Sayıları S.NO İLÇE ANAOKULU ANASINIFI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI 1 ALTUNHİSAR BOR ÇAMARDI ÇİFTLİK MERKEZ ULUKIŞLA TOPLAM

52 Grafik 4 Okul Öncesi Öğrenci Sayısı İlkokul İlimizde 2 si özel olmak üzere toplam 177 İlkokulumuz bulunmaktadır. Bu okullarımızın 20 si ikili, 157 si normal eğitim yapmaktır derslikte, 1095 sınıf öğretmeni öğrencimize eğitim-öğretim vermektedir. İlkokullardaki okullaşma oranı % olup, Türkiye Ortalaması:% 98,86 dır.derslik başına düşen öğrenci sayısı 25 tür 43

53 Tablo- 20: Niğde İli İlkokul Kurum Sayıları İlçe OKUL SAYISI İkili Normal Toplam Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen sayısı Sınıf Öğretmeni Derslik başına düşen öğrenci sayısı MERKEZ ALTUNHİSAR BOR ÇAMARDI ÇİFTLİK ULUKIŞLA TOPLAM

54 Grafik 5 İlkokul Öğrenci Sayısı 45

55 Ortaokul İlimizde 2 si özel olmak üzere toplam 123 Ortaokulumuz bulunmaktadır. Bu okullarımızın 13 ü ikili, 110 u normal eğitim yapmaktır derslikte, 1095Sınıf Öğretmeni,1513 branş öğretmeni öğrencimize eğitimöğretim vermektedir. Ortaokullardaki okullaşma oranı % 95,51 olup, Türkiye ortalaması %93,09 dur.derslik başına düşen öğrenci sayısı 18 dir. Tablo- 21: Niğde İli Ortaokul Kurum Sayıları İlçe OKUL SAYISI İkili Normal Toplam Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı ÖĞRETMEN Derslik başına düşen öğrenci sayısı MERKEZ ALTUNHİSAR BOR ÇAMARDI ÇİFTLİK ULUKIŞLA TOPLAM

56 Yıllara Göre İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayıla Yıllar Grafik 6 Ortaokul Öğrenci Sayısı 47

57 Ortaöğretim İlimizde 3 ü özel olmak üzere toplam 47 Ortaöğretim okulu mevcuttur. Bu okullarımızın tamamı normal eğitim yapmaktır. 714 derslikte, 1140 branş öğretmeni öğrencimize eğitim-öğretim vermektedir. Ortaokullardaki okullaşma oranı % 65,46 olup, Türkiye ortalaması 70,06 dır.derslik başına düşen öğrenci sayısı 24 dür. Tablo- 22: Niğde İli Ortaöğretim Kurum Sayıları İlçe OKUL SAYISI İkili Normal Toplam Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı ÖĞRETMEN Derslik başına düşen öğrenci sayısı MERKEZ ALTUNHİSAR BOR ÇAMARDI ÇİFTLİK ULUKIŞLA TOPLAM

58 Grafik 7 Ortaöğretim Öğrenci Sayısı 49

59 Niğde İl Merkezi İlköğretim Okullarında(İlkokul+Ortaokul) Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları İl merkezinde toplam 41 İlköğretim Okulumuzdan 24 İlkokulun 12 si ikili, 12 si normal Ortaokulların ise 6 sı ikili 11 i normal Eğitim yapmakta; 594 derslikte öğrenci öğrenim görmektedir. İl merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayımız 30 dur. Tablo- 23: Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları OKUL SAYISI İlçe İkili Normal Toplam Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Ortalama Sınıf Mevcudu MERKEZ

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı