TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU"

Transkript

1 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

2 Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının olabilecei kaygısı, dünyanın en büyük ekonomisi olarak kabul edilen ABD'nin tarihinde ilk kez notunun düürülmesiyle alevlenen ekonomik sarsıntı, 2011 yılında dünya ekonomilerinde daralma yaanacaının göstergesi olarak görülmektedir. Ülkemizde ise, ekonomi 2011 yılı birinci çeyreinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 büyüyerek oldukça güçlü bir performans sergilemitir.yüksek büyüme trendine balı olarak ortaya çıkan cari açık kaygısı, ekonomi yönetimini ek önlemler almaya yönlendirmi ve munzam karılıkların artırılmasıyla bankalardaki kredi genilemesine sınırlamalar getirilmitir. Ancak son dönemde global piyasalarda borç sorunlarına baglı olarak ortaya çıkan olumsuz tablo ve ABD'nin not indirimi ile karı karıya kalması, ekonomik faaliyetlerin tüm dünyada yavalayacaı sinyallerini vermektedir.ülkemizin de bu yavalamadan etkileneceini düündüümüzde cari açıın daha dengeli bir seviyeye gelecegi öngörülebilmektedir. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak büyüme kaygılarına yönelik olarak ekonomi yonetimi ek tedbirler almaya devam edecek ancak üretim,yatırım ve istihdam faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. irketimiz 25 Mayıs 2011 tarihli Yonetim Kurulu kararında kısaca Leasing sektöründe son yıllarda yaanan daralmaya balı olarak, irket öz kaynaklarının daha verimli alanlarda deerlendirilerek hissedarlarımıza daha iyi imkanlar yaratmak amacıyla, irket faaliyet konusunun deitirilmesi için ana sözleme deiikliine yönelik çalıma balatılmasına" karar vermistir. irketimizin 25 Mayıs 2011 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden BDDK na yapmı olduu finansal kiralama faaliyet izninin iptali bavurusu, BDDK nın 16 Haziran 2011 tarih ve 4252 sayılı kararı ile uygun bulunmu olup, SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ndan da ana sözleme deiiklii için gerekli izinler alınmıstır. Ana sözleme tadil metnine göre, irketimizin ünvanı GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi ve iletme adı GSD Marin olarak belirlenmistir. 2 Austos 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden irketimizin ünvan ve faaliyet konusu deiikliini içeren ana sözleme tadilinin ortakların onayına sunulması için 24 Austos 2011 tarihinde Olaanüstü Genel Kurul Toplantisi yapılması kararlatırılmıtır. irketimizin faaliyet konusu deiiklii ile birlikte, mevcut finansal kiralama sözlemelerinden doan, 3226 no'lu finansal kiralama kanununda tanınan tum hak ve alacakları, ilgili sözlemeler sonlandırılıncaya kadar devam edecektir. Haziran 2011 sonu itibariyle Sirketimizin özkaynakları 60,3 milyon TL seviyesine ulamı olup, güçlü özvarlık yapısı korunarak faaliyetlerimiz sürdürülmüs ve yılın ilk altı aylık dönemi 1.6 milyon TL net kar ile tamamlamıtır yılı ilk altı aylık faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporu ile birlikte 24 Austos 2011 tarihinde yapılacak Olaanüstü Genel Kurul gündemi ve esas sözleme tadil metinleri ekte tetkik ve görülerinize sunulmaktadır. Tüm Hissedarlarımıza gösterdikleri ilgi ve güven nedeniyle teekkür eder, saygılarımızı sunarız. 1

3 OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irket Ana Sözlemesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24 ve Geçici 1. maddelerinin deitirilmesine ilikin tadil metinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 4. Dilekler ve kapanı. TOPLANTI YER VE TARH 24/08/2011 Çaramba günü Saat:11:00 Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sok.No. 3 Küçükyalı Maltepe-STANBUL (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GÜNDEM GENEL KURUL TOPLANTI 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irket Ana Sözlemesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24 ve Geçici 1. maddelerinin deitirilmesine ilikin tadil metinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 4. Dilekler ve kapanı. (B) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irket Ana Sözlemesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24 ve Geçici 1. maddelerinin deitirilmesine ilikin tadil metinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 4. Dilekler ve kapanı. 2

4 (D) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GÜNDEM GENEL KURUL TOPLANTI 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irket Ana Sözlemesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24 ve Geçici 1. maddelerinin deitirilmesine ilikin tadil metinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 4. Dilekler ve kapanı. TOPLANTI YER VE TARH 24/08/2011 Çaramba günü (A), (B) ve (D) Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları sırasıyla Saat:10:00, 10:15 ve 10:30 de yapılacaktır. Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sok.No. 3 Küçükyalı Maltepe-STANBUL 3

5 TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEMES TADL METNLER ESK EKL Madde 1. Aaıdaki adları, soyadları, ünvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim irketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim irket tekil edilmitir. 1.GSD Dı Ticaret Anonim irketi - T.C. Uyruklu Müselles Sokak Santa Hanı Kat 3 Esentepe / stanbul 2.Tekstil Bankası Anonim irketi - T.C. Uyruklu 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza ili / stanbul 3.Turhan Alpan - T.C. Uyruklu Kültür Mahallesi, Küçük Çamlık Sitesi C1 Blok D.1 Etiler / stanbul 4.Nuri Akın - T.C. Uyruklu Saf saf sokak No:22 Emirgan stanbul 5.Atila Türkmen Otaıtepe Evleri No:7 Anadoluhisarı / stanbul RKETN ÜNVANI Madde 2. irketin ünvanı "TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET"dir. YEN EKL Madde 1. Aaıdaki adları, soyadları, ünvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim irketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim irket tekil edilmitir. 1.GSD Dı Ticaret Anonim irketi - T.C. Uyruklu Müselles Sokak Santa Hanı Kat 3 Esentepe / stanbul 2.Tekstil Bankası Anonim irketi - T.C. Uyruklu 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza ili / stanbul 3.Turhan Alpan - T.C. Uyruklu Kültür Mahallesi, Küçük Çamlık Sitesi C1 Blok D.1 Etiler / stanbul 4.Nuri Akın - T.C. Uyruklu Saf saf sokak No:22 Emirgan stanbul 5.Atila Türkmen Otaıtepe Evleri No:7 Anadoluhisarı / stanbul RKETN ÜNVANI Madde 2. irketin ünvanı "GSD DENZCLK, GAYRMENKUL, NAAT SANAY VE TCARET ANONM RKET"dir. irketin iletme adı GSD MARN dir. 4

6 AMAÇ VE KONU Madde 3.Genel olarak satın alma ithal ve dier hukuki yollarla taınır taınmaz mal, makine, araç ve techizatı iktisap etmek, bu iktisadi deerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dıı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasing ilemlerini yapmak irketin ana amacıdır. irket ana amacına ulamak için konusu kapsamına girmek kouluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kiilerle ibirliine girebilir, ortaklıklar, i ortaklıkları (Joınt Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir. irket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve itigal konusu dahilinde olmak ve buna ulamaya yardım edecek nitelik taımak kaydıyla, 1.Tekstil, gıda, elektrik, elektronik, haberleme, otomotiv, inaat, aır sanayi, ulatırma, turizm ve sair her türlü sektör faaliyetleri kapsamına giren taınır ve taınmaz malları, araç, gereç, makine ve techizatları, yedek parça ve hammaddeleri satın alabilir, ithal edebilir. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak kouluyla eski veya yeniletirilmi müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Taıma, servis, montaj organizasyonları yapabilir. Finansal teknik ve hukuki danımanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve yurt dıında faaliyet gösteren irket, kurulu ve organizasyonlarla ibirlii ve ortaklıklar tesis edebilir. 2.Amacını gerçekletirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon salamak üzere yurt dıı ve yurt içi kurum ve kurulularla ibirlii, anlamalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dıı mali sınai ve ticari kurululara borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözlemeler aktedebilir. 3.Borsa bankerlii hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy iletmecilii ve aracılık faaliyeti niteliinde olmamak artı ile bir finansman kuruluunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. AMAÇ VE KONU Madde 3. A - irketin amaç ve konuları balıca unlardır; 1.Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım satımı, iletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüü, acente ve temsilcilii ile her türlü ticaretini yapmak, 2. Gerek kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı irketler için her tonajda gemi, yat, ilep ve her türlü deniz araçlarının yapımı, montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekletirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz, kızak ve çekek yerleri ina etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve iletmek, 3. Yurt içi ve yurt dıında her türlü gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve inasını yapmak, 4. Kurulmu veya kurulacak, herhangi bir konuda faaliyet gösteren, sermaye irketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticilii faaliyetinde olmamak kaydıyla almak veya yeni irketler kurmak, yerli ve yabancı irketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak, bu irketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını yapmak, B irket, yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekletirmek için aaıda yazılı ilemleri yapabilir; 1. Yurt içinden ve/veya yurt dıından kuru yük ve/veya dökme yük gemileri, her nevi hurda gemiler, kimyevi madde ve/veya petrol tankerleri, konteyner gemileri, maden gemileri, ro-ro gemileri, romorkörler, soutma sistemli (reefer) gemiler, özel ve çok maksatlı gemiler, yolcu gemileri, bilumum yatlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gemi ve/veya deniz aracı satın alabilir, satabilir, ina edebilir, ettirebilir, montajını yapabilir, hurda gemileri sökebilir, parçalayabilir, tüm bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yoluyla iktisap edebilir, ithal ve/veya ihraç edebilir, 2. Satın aldıı, alacaı gemilerle ve/veya zaman ve/veya sefer bazında ve/veya çıplak olarak kiraladıı, kiralayacaı her boy ve tipte gemiler ve/veya deniz araçları ile ulusal ve/veya uluslararası denizlerde taımacılık, armatörlük, gemi iletme müteahhitlii yapabilir, gemi acentelii, aracılık, yük, gemi ve navlun komisyonculuu, menajerlik, brokerlik, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapabilir, yaptırabilir, depoculuk, gümrükleme ilemleri, temsilcilik yapabilir, yaptırabilir, 5

7 4. irket amacına ulamak için Finansal Kiralamaya konu tekil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sınai haklar alabilir bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. 5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözlemelerini dier kiralayanlara devredebilir. Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüü zamanlarda nama yazılı pay, tahviller, finansman bonoları, kar ortaklıı belgeleri, Varlıa Dayalı Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmi her türlü menkul kıymet ve benzer kıymetleri ihraç edebilir. Senede balı alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu menkul kıymetlerin tabi olacaı artlar ve verecei hakları tespit ve tayine Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu taktirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423'üncü ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz. 6.Ana amacıyla ilgili olmak kouluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacaı taınır ve taınmaz malları satın alır, gerektiinde satar ve bu ilemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satılarla kiralama ilemlerine verecei dier finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karılık, menkul, ticari iletme ve gayri menkul rehni alabilir. irket lehine salanacak kredi ve giriilecek taahhütlere karılık menkul, gayrimenkul ve ticari iletmeler üzerinden rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli ilemleri yapabilir. Kanunun öngördüü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. cabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir 7.Tevik belgesine balanmı bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekletirilmesi halinde kiracının tevik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacaı teviklerden devlet yetkili organ ve /veya kurulularının tesbit ettii esaslar uyarınca yararlanabilir. 8. Milli ve Milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık ve benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kendine ait finansal kiralama ilemlerine konu mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere, sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigorta sözlemesi yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmaksızın, sadece sigorta irketlerinin sigorta sözlemelerine aracılık edebilir veya söz konusu sözlemeleri sigorta irketleri adına yapabilir. Kanuni mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uzman ve personel çalıtırabilir. Yukarıda gösterilenlerden baka 6 3. Yurt içinde ve/veya yurt dıında deniz, kara ya da hava yolu ile kombine ve/veya parsiyel mal ya da yolcu taımacılıı yapabilir, yaptırabilir, 4. Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve dier tesisler kurabilir, ina edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, iletmeciliini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir, 5. Yurt içi ve yurt dıı yerli ve yabancı gemi ve deniz araçlarına güverte ve makine yedek parçaları ile her türlü ihtiyaç maddeleri ve yedek parçaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir, personel ve gemi adamı temin edebilir, acentelik hizmeti verdii yerli ve yabancı gemilerin geli gidi ve kontrol ilemlerini yapabilir, 6. Yurt içinde ve yurt dıında ayrı irketler kurabilir, kurulmu irketlere itirak edebilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir, bu irketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını salayabilir, 7. Konusuyla ilgili yerli ve yabancı temsilcilik, mümessillik, acentelik ve bayilikler alabilir, bunları kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kiilere devredebilir ve/veya devralabilir, 8. Faaliyet konusuyla ilgili olarak, yerli ve/veya yabancı irketler ile anlamalar yapıp, yurt içi ve yurt dıında resmi ve özel ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, 9.lgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir, yurt içi ve yurt dıı ube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir ve iletebilir, 10. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticilii faaliyetleri niteliinde olmamak kaydıyla irketler tarafından ihraç edilmi bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklıı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve dier kamu tüzel kiilerince ihraç edilmi bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve dier yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir, satabilir, 11.Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticilii faaliyeti niteliinde olmamak kaydıyla kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiinde pein veya vadeli satabilir ve/veya baka menkul kıymetler ile deitirebilir, rehin verebilir, kredi ve dier ivazlı anlamalara konu edebilir, 12. Mevzuat ve Ana sözleme hükümlerine göre her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarara katılma belgesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ortaklıkların çıkarabilecekleri dier menkul kıymetleri ihraç edebilir,

8 personel çalıtırabilir. Yukarıda gösterilenlerden baka amacı ve itigal konusu ile ilgili olarak irket için yararlı ve gerekli görülecek ilere giriilmek istenildiinde, Genel Kurul'un onayı alınarak bu yapılabilecektir. Ancak ana sözleme deiiklii niteliinde olan bu ilerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve gerektiinde Sermaye Piyasası Kurulu nun izninin alınması arttır. 13. Amaç ve konusu ile ilgili olarak taınır veya taınmaz rehni, ipotek, iletme rehni veya dier teminatlar karılıında veya teminatsız olarak yurt içi ve/veya yurt dıı bankalardan ve/veya dier finansman kurumlarından kendi adına, itirakleri ve/veya üçüncü ahıslar lehine kredi alabilir, kefalet ve/veya garanti sözlemeleri akdedebilir, rehin, ipotek tesis ve fek edebilir, bu konuda tapu dairelerinde ve gemi sicilinde her türlü muameleyi yapabilir, irketin kendi adına, itirakleri ve/veya üçüncü ahıslar lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 14. Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya ahsi her çeit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda ve gemi sicilinde tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir,irket alacaklarından dolayı bakalarına ait deniz araçları ve/veya gayrimenkuller üzerinde irket lehine ipotek alabilir, bu ipotekleri kaldırabilir, irket, bir hak ve alacaının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taınmaz veya taınırları iktisap etmek durumunda kaldıı takdirde iktisap edebilir, bu malları satabilir, 15. Her türlü deniz araçları ile gayrimenkuller satın alıp bunlar üzerinde projeler gelitirebilir, imalat ve inaat yapabilir, söz konusu deniz araçları ve gayrimenkulleri satabilir veya kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde parselasyon yapabilir, mülkiyetinde bulunan deniz araçları, gayrimenkuller ve dier varlıklar üzerinde irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inaat hakkı gibi her türlü mülkiyetten gayrı ayni haklar tesis edebilir, tesis edilmi hakları kaldırabilir, devir ve fera verebilir, satı vaadi sözlemeleri yapabilir, tapu siciline ve gemi siciline satı vaadi sözlemelerini erh ve tescil ettirebilir, gerektiinde bunları terkin ettirebilir, 16. Her türlü gayrimenkulü yeniden ina edebilir veya tamir edebilir, bunların tefrii, tamiri, tadili, inaası ile ilgili her türlü makinayı, emtiayı, taıt, araç ve gereçlerini satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yoluyla temin edebilir ve teknik yardım sözlemeleri yapabilir, her türlü inaat mal ve malzemelerinin alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapabilir, 17. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü, mali, hukuki, ticari, idari ve sınai tasarruf, faaliyet ve yatırımlarda bulunabilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know how, good will, royalty, franchising gibi gayrimaddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve dier sınai mülkiyet hakkı veren anlamaları firmalarla yapabilir, devir ve fera edebilir, alabilir, 7

9 18. TTK. nun ilgili maddeleri uyarınca katıldıı irketlerin memur, görevli ve içileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve dier sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini, iletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlarda bulunabilir, 19. irketin asıl amacının gerçekletirilmesine engel tekil etmeyecek tarz ve ölçüde olmak kaydı ile TTK. nun ilgili maddelerine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak irketin konusu ile ilgili veya salık ve/veya eitim amaçlı vakıflar kurabilir, kurulmu vakıflara itirak edebilir. 20. Yukarıda gösterilen muamelelerden baka ilerde irket için faydalı ve lüzumlu görülecek baka ilere giriilmek istendii takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra irket diledii ileri yapabilecektir.ancak Ana Sözleme deiiklii niteliinde olan bu ilerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıı izninin alınması arttır. RKETN MERKEZ VE UBELER Madde 4. irketin merkezi stanbul li, Maltepe lçesi ndedir. Adresi; stanbul, Aydınevler Mahallesi nönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No:14 Küçükyalı/Maltepe dir.adres deiikliinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir.tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır.tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. irket Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nın iznini almak kaydıyla yurt içinde yurt dıında, ube ve temsilcilikler açabilir. KAYITLI SERMAYE Madde 6. irket 3794 sayılı kanunla deiik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu sisteme geçmitir. irketin kayıtlı sermayesi ,- TL (Elli Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri 1,-Kr (Bir Kuru ) itibari deerde adet paya bölünmütür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaılamamı olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası RKETN MERKEZ VE UBELER Madde 4. irketin merkezi stanbul li, Maltepe lçesi ndedir. Adresi; stanbul, Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:1 Küçükyalı/Maltepe dir. Adres deiikliinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir, ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ile Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır.tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. irket Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ndan gerekliizni almak kaydıyla yurt içinde yurt dıında, ube ve temsilcilikler açabilir. KAYITLI SERMAYE Madde 6.irket 3794 sayılı kanunla deiik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu sisteme geçmitir. irketin kayıtlı sermayesi ,- TL (Elli Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri 1,-Kr (Bir Kuru ) itibari deerde adet paya bölünmütür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaılamamı olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan 8

10 Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmı sayılır. irketin çıkarılmı sermayesi ,-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1,-Kr (Bir Kuru) itibari deerde; adet (A) grubu nama yazılı, adet (B) grubu nama yazılı, adet (C) grubu nama yazılı, adet (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam adet paya bölünmütür. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak artıyla, nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmı sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılmı sermayenin tamamı ödenmitir.yönetim Kurulu çeitli gruplarda imtiyazlı pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satıı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun uygun görüü ile Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ndan izin alınır. Payların nominal deeri TL iken, önce 5274 sayılı TTK da deiiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak deitirilmi, sonra Bakanlar Kurulu nun 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruta Yer Alan Yeni barelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına likin Kararı nın eki karar kapsamında 1 Kr olarak deitirilmitir. Bu deiim sebebiyle toplam pay sayısı azalmı olup, 31 Aralık 2004 tarihine kadar ihraç edilmi her biri TL lik 10 adet pay karılıında 1 Kuruluk 1 pay verilecektir. Söz konusu deiim ile ilgili olarak ortakların sahip olduu paylardan doan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydiletirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YÖNETM KURULU'NUN TEKL Madde 8. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üye ve Genel Müdür olmak üzere 7 kiiden ibarettir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir. izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmı sayılır. irketin çıkarılmı sermayesi ,-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1,-Kr (Bir Kuru) itibari deerde; adet (A) grubu nama yazılı, adet (B) grubu nama yazılı, adet (C) grubu nama yazılı, adet (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam adet paya bölünmütür. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak artıyla, nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmı sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılmı sermayenin tamamı ödenmitir.yönetim Kurulu çeitli gruplarda imtiyazlı pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satıı, pay sahiplerininyeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanı artırımında, Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ndan izin alınır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydiletirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YÖNETM KURULU NUN TEKL Madde 8. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üye ve Genel Müdür olmak üzere 7 kiiden ibarettir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir. 9

11 irket genel müdürü, bulunmadıı hallerde vekili Yönetim Kurulu 'nun tabi üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin, Hukuk, ktisat, letmecilik, Mühendislik, Maliye veya Bankacılık dallarında yüksek örenim görmü, konularında bilgili ve tecrübe sahibi olmaları arttır. lk Yönetim Kurulu'na 3 yıl için seçilen üyeler ve ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere ücretleri Geçici Madde 2'de gösterilmitir. YÖNETM KURULU'NUN GÖREV VE YETKLER YÖNETM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMES Madde 12.Genel Kurulun görev ve yetkileri dıında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kirlama Kanunu, irket Ana Sözlemesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm ilerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. irketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenir. DENETÇLER GÖREVLER VE ÜCRETLER Madde 14. Genel Kurul, ortaklar arasından veya dıarıdan en çok 3 yıl için yüksek örenim görmü ktisat, Hukuk, Maliye, letme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi iki denetçi seçer. Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından, dieri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve dier mevzuat hükümlerine göre irket faaliyetlerini deerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Bu raporlar Genel Kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözleme ile kendilerine verilen görevleri gereince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlatırılır. lk bir yıl için seçilen denetçiler Geçici Madde 3'de gösterilmilerdir. TAMAMLAYICI HÜKÜMLER (*) Madde 23. Bu Ana Sözlemede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu nun, finansal kiralamaya ilikin mevzuatın ve Sermaye Piyasası Kanunu nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun teblileri uygulanır YÖNETM KURULU'NUN GÖREV VE YETKLER YÖNETM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMES Madde 12.Genel Kurulun görev ve yetkileri dıında kalan, Türk Ticaret Kanunu, irket Ana Sözlemesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm ilerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. irketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenir. DENETÇLER GÖREVLER VE ÜCRETLER Madde 14. Genel Kurul, ortaklar arasından veya dıarıdan en çok 3 yıl için iki denetçi seçer. Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından, dieri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve dier ilgili mevzuat hükümlerine göre irket faaliyetlerini deerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözleme ile kendilerine verilen görevleri gereince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Denetçiler, raporunun Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlatırılır. TAMAMLAYICI HÜKÜMLER Madde 23. Bu Ana Sözlemede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Kanunu nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun teblileri uygulanır. 10

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,,

! # $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,, ! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, (01 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: 9(:, ( ( 1 2, 5 >>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0(

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ani

Detaylı