TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU"

Transkript

1 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

2 Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının olabilecei kaygısı, dünyanın en büyük ekonomisi olarak kabul edilen ABD'nin tarihinde ilk kez notunun düürülmesiyle alevlenen ekonomik sarsıntı, 2011 yılında dünya ekonomilerinde daralma yaanacaının göstergesi olarak görülmektedir. Ülkemizde ise, ekonomi 2011 yılı birinci çeyreinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 büyüyerek oldukça güçlü bir performans sergilemitir.yüksek büyüme trendine balı olarak ortaya çıkan cari açık kaygısı, ekonomi yönetimini ek önlemler almaya yönlendirmi ve munzam karılıkların artırılmasıyla bankalardaki kredi genilemesine sınırlamalar getirilmitir. Ancak son dönemde global piyasalarda borç sorunlarına baglı olarak ortaya çıkan olumsuz tablo ve ABD'nin not indirimi ile karı karıya kalması, ekonomik faaliyetlerin tüm dünyada yavalayacaı sinyallerini vermektedir.ülkemizin de bu yavalamadan etkileneceini düündüümüzde cari açıın daha dengeli bir seviyeye gelecegi öngörülebilmektedir. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak büyüme kaygılarına yönelik olarak ekonomi yonetimi ek tedbirler almaya devam edecek ancak üretim,yatırım ve istihdam faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. irketimiz 25 Mayıs 2011 tarihli Yonetim Kurulu kararında kısaca Leasing sektöründe son yıllarda yaanan daralmaya balı olarak, irket öz kaynaklarının daha verimli alanlarda deerlendirilerek hissedarlarımıza daha iyi imkanlar yaratmak amacıyla, irket faaliyet konusunun deitirilmesi için ana sözleme deiikliine yönelik çalıma balatılmasına" karar vermistir. irketimizin 25 Mayıs 2011 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden BDDK na yapmı olduu finansal kiralama faaliyet izninin iptali bavurusu, BDDK nın 16 Haziran 2011 tarih ve 4252 sayılı kararı ile uygun bulunmu olup, SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ndan da ana sözleme deiiklii için gerekli izinler alınmıstır. Ana sözleme tadil metnine göre, irketimizin ünvanı GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi ve iletme adı GSD Marin olarak belirlenmistir. 2 Austos 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden irketimizin ünvan ve faaliyet konusu deiikliini içeren ana sözleme tadilinin ortakların onayına sunulması için 24 Austos 2011 tarihinde Olaanüstü Genel Kurul Toplantisi yapılması kararlatırılmıtır. irketimizin faaliyet konusu deiiklii ile birlikte, mevcut finansal kiralama sözlemelerinden doan, 3226 no'lu finansal kiralama kanununda tanınan tum hak ve alacakları, ilgili sözlemeler sonlandırılıncaya kadar devam edecektir. Haziran 2011 sonu itibariyle Sirketimizin özkaynakları 60,3 milyon TL seviyesine ulamı olup, güçlü özvarlık yapısı korunarak faaliyetlerimiz sürdürülmüs ve yılın ilk altı aylık dönemi 1.6 milyon TL net kar ile tamamlamıtır yılı ilk altı aylık faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporu ile birlikte 24 Austos 2011 tarihinde yapılacak Olaanüstü Genel Kurul gündemi ve esas sözleme tadil metinleri ekte tetkik ve görülerinize sunulmaktadır. Tüm Hissedarlarımıza gösterdikleri ilgi ve güven nedeniyle teekkür eder, saygılarımızı sunarız. 1

3 OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irket Ana Sözlemesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24 ve Geçici 1. maddelerinin deitirilmesine ilikin tadil metinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 4. Dilekler ve kapanı. TOPLANTI YER VE TARH 24/08/2011 Çaramba günü Saat:11:00 Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sok.No. 3 Küçükyalı Maltepe-STANBUL (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GÜNDEM GENEL KURUL TOPLANTI 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irket Ana Sözlemesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24 ve Geçici 1. maddelerinin deitirilmesine ilikin tadil metinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 4. Dilekler ve kapanı. (B) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irket Ana Sözlemesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24 ve Geçici 1. maddelerinin deitirilmesine ilikin tadil metinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 4. Dilekler ve kapanı. 2

4 (D) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GÜNDEM GENEL KURUL TOPLANTI 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irket Ana Sözlemesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24 ve Geçici 1. maddelerinin deitirilmesine ilikin tadil metinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 4. Dilekler ve kapanı. TOPLANTI YER VE TARH 24/08/2011 Çaramba günü (A), (B) ve (D) Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları sırasıyla Saat:10:00, 10:15 ve 10:30 de yapılacaktır. Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sok.No. 3 Küçükyalı Maltepe-STANBUL 3

5 TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEMES TADL METNLER ESK EKL Madde 1. Aaıdaki adları, soyadları, ünvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim irketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim irket tekil edilmitir. 1.GSD Dı Ticaret Anonim irketi - T.C. Uyruklu Müselles Sokak Santa Hanı Kat 3 Esentepe / stanbul 2.Tekstil Bankası Anonim irketi - T.C. Uyruklu 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza ili / stanbul 3.Turhan Alpan - T.C. Uyruklu Kültür Mahallesi, Küçük Çamlık Sitesi C1 Blok D.1 Etiler / stanbul 4.Nuri Akın - T.C. Uyruklu Saf saf sokak No:22 Emirgan stanbul 5.Atila Türkmen Otaıtepe Evleri No:7 Anadoluhisarı / stanbul RKETN ÜNVANI Madde 2. irketin ünvanı "TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET"dir. YEN EKL Madde 1. Aaıdaki adları, soyadları, ünvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim irketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim irket tekil edilmitir. 1.GSD Dı Ticaret Anonim irketi - T.C. Uyruklu Müselles Sokak Santa Hanı Kat 3 Esentepe / stanbul 2.Tekstil Bankası Anonim irketi - T.C. Uyruklu 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza ili / stanbul 3.Turhan Alpan - T.C. Uyruklu Kültür Mahallesi, Küçük Çamlık Sitesi C1 Blok D.1 Etiler / stanbul 4.Nuri Akın - T.C. Uyruklu Saf saf sokak No:22 Emirgan stanbul 5.Atila Türkmen Otaıtepe Evleri No:7 Anadoluhisarı / stanbul RKETN ÜNVANI Madde 2. irketin ünvanı "GSD DENZCLK, GAYRMENKUL, NAAT SANAY VE TCARET ANONM RKET"dir. irketin iletme adı GSD MARN dir. 4

6 AMAÇ VE KONU Madde 3.Genel olarak satın alma ithal ve dier hukuki yollarla taınır taınmaz mal, makine, araç ve techizatı iktisap etmek, bu iktisadi deerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dıı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasing ilemlerini yapmak irketin ana amacıdır. irket ana amacına ulamak için konusu kapsamına girmek kouluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kiilerle ibirliine girebilir, ortaklıklar, i ortaklıkları (Joınt Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir. irket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve itigal konusu dahilinde olmak ve buna ulamaya yardım edecek nitelik taımak kaydıyla, 1.Tekstil, gıda, elektrik, elektronik, haberleme, otomotiv, inaat, aır sanayi, ulatırma, turizm ve sair her türlü sektör faaliyetleri kapsamına giren taınır ve taınmaz malları, araç, gereç, makine ve techizatları, yedek parça ve hammaddeleri satın alabilir, ithal edebilir. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak kouluyla eski veya yeniletirilmi müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Taıma, servis, montaj organizasyonları yapabilir. Finansal teknik ve hukuki danımanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve yurt dıında faaliyet gösteren irket, kurulu ve organizasyonlarla ibirlii ve ortaklıklar tesis edebilir. 2.Amacını gerçekletirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon salamak üzere yurt dıı ve yurt içi kurum ve kurulularla ibirlii, anlamalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dıı mali sınai ve ticari kurululara borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözlemeler aktedebilir. 3.Borsa bankerlii hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy iletmecilii ve aracılık faaliyeti niteliinde olmamak artı ile bir finansman kuruluunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. AMAÇ VE KONU Madde 3. A - irketin amaç ve konuları balıca unlardır; 1.Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım satımı, iletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüü, acente ve temsilcilii ile her türlü ticaretini yapmak, 2. Gerek kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı irketler için her tonajda gemi, yat, ilep ve her türlü deniz araçlarının yapımı, montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekletirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz, kızak ve çekek yerleri ina etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve iletmek, 3. Yurt içi ve yurt dıında her türlü gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve inasını yapmak, 4. Kurulmu veya kurulacak, herhangi bir konuda faaliyet gösteren, sermaye irketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticilii faaliyetinde olmamak kaydıyla almak veya yeni irketler kurmak, yerli ve yabancı irketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak, bu irketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını yapmak, B irket, yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekletirmek için aaıda yazılı ilemleri yapabilir; 1. Yurt içinden ve/veya yurt dıından kuru yük ve/veya dökme yük gemileri, her nevi hurda gemiler, kimyevi madde ve/veya petrol tankerleri, konteyner gemileri, maden gemileri, ro-ro gemileri, romorkörler, soutma sistemli (reefer) gemiler, özel ve çok maksatlı gemiler, yolcu gemileri, bilumum yatlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gemi ve/veya deniz aracı satın alabilir, satabilir, ina edebilir, ettirebilir, montajını yapabilir, hurda gemileri sökebilir, parçalayabilir, tüm bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yoluyla iktisap edebilir, ithal ve/veya ihraç edebilir, 2. Satın aldıı, alacaı gemilerle ve/veya zaman ve/veya sefer bazında ve/veya çıplak olarak kiraladıı, kiralayacaı her boy ve tipte gemiler ve/veya deniz araçları ile ulusal ve/veya uluslararası denizlerde taımacılık, armatörlük, gemi iletme müteahhitlii yapabilir, gemi acentelii, aracılık, yük, gemi ve navlun komisyonculuu, menajerlik, brokerlik, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapabilir, yaptırabilir, depoculuk, gümrükleme ilemleri, temsilcilik yapabilir, yaptırabilir, 5

7 4. irket amacına ulamak için Finansal Kiralamaya konu tekil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sınai haklar alabilir bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. 5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözlemelerini dier kiralayanlara devredebilir. Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüü zamanlarda nama yazılı pay, tahviller, finansman bonoları, kar ortaklıı belgeleri, Varlıa Dayalı Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmi her türlü menkul kıymet ve benzer kıymetleri ihraç edebilir. Senede balı alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu menkul kıymetlerin tabi olacaı artlar ve verecei hakları tespit ve tayine Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu taktirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423'üncü ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz. 6.Ana amacıyla ilgili olmak kouluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacaı taınır ve taınmaz malları satın alır, gerektiinde satar ve bu ilemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satılarla kiralama ilemlerine verecei dier finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karılık, menkul, ticari iletme ve gayri menkul rehni alabilir. irket lehine salanacak kredi ve giriilecek taahhütlere karılık menkul, gayrimenkul ve ticari iletmeler üzerinden rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli ilemleri yapabilir. Kanunun öngördüü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. cabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir 7.Tevik belgesine balanmı bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekletirilmesi halinde kiracının tevik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacaı teviklerden devlet yetkili organ ve /veya kurulularının tesbit ettii esaslar uyarınca yararlanabilir. 8. Milli ve Milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık ve benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kendine ait finansal kiralama ilemlerine konu mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere, sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigorta sözlemesi yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmaksızın, sadece sigorta irketlerinin sigorta sözlemelerine aracılık edebilir veya söz konusu sözlemeleri sigorta irketleri adına yapabilir. Kanuni mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uzman ve personel çalıtırabilir. Yukarıda gösterilenlerden baka 6 3. Yurt içinde ve/veya yurt dıında deniz, kara ya da hava yolu ile kombine ve/veya parsiyel mal ya da yolcu taımacılıı yapabilir, yaptırabilir, 4. Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve dier tesisler kurabilir, ina edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, iletmeciliini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir, 5. Yurt içi ve yurt dıı yerli ve yabancı gemi ve deniz araçlarına güverte ve makine yedek parçaları ile her türlü ihtiyaç maddeleri ve yedek parçaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir, personel ve gemi adamı temin edebilir, acentelik hizmeti verdii yerli ve yabancı gemilerin geli gidi ve kontrol ilemlerini yapabilir, 6. Yurt içinde ve yurt dıında ayrı irketler kurabilir, kurulmu irketlere itirak edebilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir, bu irketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını salayabilir, 7. Konusuyla ilgili yerli ve yabancı temsilcilik, mümessillik, acentelik ve bayilikler alabilir, bunları kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kiilere devredebilir ve/veya devralabilir, 8. Faaliyet konusuyla ilgili olarak, yerli ve/veya yabancı irketler ile anlamalar yapıp, yurt içi ve yurt dıında resmi ve özel ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, 9.lgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir, yurt içi ve yurt dıı ube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir ve iletebilir, 10. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticilii faaliyetleri niteliinde olmamak kaydıyla irketler tarafından ihraç edilmi bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklıı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve dier kamu tüzel kiilerince ihraç edilmi bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve dier yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir, satabilir, 11.Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticilii faaliyeti niteliinde olmamak kaydıyla kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiinde pein veya vadeli satabilir ve/veya baka menkul kıymetler ile deitirebilir, rehin verebilir, kredi ve dier ivazlı anlamalara konu edebilir, 12. Mevzuat ve Ana sözleme hükümlerine göre her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarara katılma belgesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ortaklıkların çıkarabilecekleri dier menkul kıymetleri ihraç edebilir,

8 personel çalıtırabilir. Yukarıda gösterilenlerden baka amacı ve itigal konusu ile ilgili olarak irket için yararlı ve gerekli görülecek ilere giriilmek istenildiinde, Genel Kurul'un onayı alınarak bu yapılabilecektir. Ancak ana sözleme deiiklii niteliinde olan bu ilerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve gerektiinde Sermaye Piyasası Kurulu nun izninin alınması arttır. 13. Amaç ve konusu ile ilgili olarak taınır veya taınmaz rehni, ipotek, iletme rehni veya dier teminatlar karılıında veya teminatsız olarak yurt içi ve/veya yurt dıı bankalardan ve/veya dier finansman kurumlarından kendi adına, itirakleri ve/veya üçüncü ahıslar lehine kredi alabilir, kefalet ve/veya garanti sözlemeleri akdedebilir, rehin, ipotek tesis ve fek edebilir, bu konuda tapu dairelerinde ve gemi sicilinde her türlü muameleyi yapabilir, irketin kendi adına, itirakleri ve/veya üçüncü ahıslar lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 14. Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya ahsi her çeit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda ve gemi sicilinde tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir,irket alacaklarından dolayı bakalarına ait deniz araçları ve/veya gayrimenkuller üzerinde irket lehine ipotek alabilir, bu ipotekleri kaldırabilir, irket, bir hak ve alacaının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taınmaz veya taınırları iktisap etmek durumunda kaldıı takdirde iktisap edebilir, bu malları satabilir, 15. Her türlü deniz araçları ile gayrimenkuller satın alıp bunlar üzerinde projeler gelitirebilir, imalat ve inaat yapabilir, söz konusu deniz araçları ve gayrimenkulleri satabilir veya kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde parselasyon yapabilir, mülkiyetinde bulunan deniz araçları, gayrimenkuller ve dier varlıklar üzerinde irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inaat hakkı gibi her türlü mülkiyetten gayrı ayni haklar tesis edebilir, tesis edilmi hakları kaldırabilir, devir ve fera verebilir, satı vaadi sözlemeleri yapabilir, tapu siciline ve gemi siciline satı vaadi sözlemelerini erh ve tescil ettirebilir, gerektiinde bunları terkin ettirebilir, 16. Her türlü gayrimenkulü yeniden ina edebilir veya tamir edebilir, bunların tefrii, tamiri, tadili, inaası ile ilgili her türlü makinayı, emtiayı, taıt, araç ve gereçlerini satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yoluyla temin edebilir ve teknik yardım sözlemeleri yapabilir, her türlü inaat mal ve malzemelerinin alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapabilir, 17. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü, mali, hukuki, ticari, idari ve sınai tasarruf, faaliyet ve yatırımlarda bulunabilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know how, good will, royalty, franchising gibi gayrimaddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve dier sınai mülkiyet hakkı veren anlamaları firmalarla yapabilir, devir ve fera edebilir, alabilir, 7

9 18. TTK. nun ilgili maddeleri uyarınca katıldıı irketlerin memur, görevli ve içileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve dier sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini, iletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlarda bulunabilir, 19. irketin asıl amacının gerçekletirilmesine engel tekil etmeyecek tarz ve ölçüde olmak kaydı ile TTK. nun ilgili maddelerine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak irketin konusu ile ilgili veya salık ve/veya eitim amaçlı vakıflar kurabilir, kurulmu vakıflara itirak edebilir. 20. Yukarıda gösterilen muamelelerden baka ilerde irket için faydalı ve lüzumlu görülecek baka ilere giriilmek istendii takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra irket diledii ileri yapabilecektir.ancak Ana Sözleme deiiklii niteliinde olan bu ilerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıı izninin alınması arttır. RKETN MERKEZ VE UBELER Madde 4. irketin merkezi stanbul li, Maltepe lçesi ndedir. Adresi; stanbul, Aydınevler Mahallesi nönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No:14 Küçükyalı/Maltepe dir.adres deiikliinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir.tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır.tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. irket Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nın iznini almak kaydıyla yurt içinde yurt dıında, ube ve temsilcilikler açabilir. KAYITLI SERMAYE Madde 6. irket 3794 sayılı kanunla deiik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu sisteme geçmitir. irketin kayıtlı sermayesi ,- TL (Elli Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri 1,-Kr (Bir Kuru ) itibari deerde adet paya bölünmütür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaılamamı olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası RKETN MERKEZ VE UBELER Madde 4. irketin merkezi stanbul li, Maltepe lçesi ndedir. Adresi; stanbul, Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:1 Küçükyalı/Maltepe dir. Adres deiikliinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir, ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ile Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır.tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. irket Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ndan gerekliizni almak kaydıyla yurt içinde yurt dıında, ube ve temsilcilikler açabilir. KAYITLI SERMAYE Madde 6.irket 3794 sayılı kanunla deiik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu sisteme geçmitir. irketin kayıtlı sermayesi ,- TL (Elli Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri 1,-Kr (Bir Kuru ) itibari deerde adet paya bölünmütür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaılamamı olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan 8

10 Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmı sayılır. irketin çıkarılmı sermayesi ,-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1,-Kr (Bir Kuru) itibari deerde; adet (A) grubu nama yazılı, adet (B) grubu nama yazılı, adet (C) grubu nama yazılı, adet (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam adet paya bölünmütür. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak artıyla, nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmı sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılmı sermayenin tamamı ödenmitir.yönetim Kurulu çeitli gruplarda imtiyazlı pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satıı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun uygun görüü ile Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ndan izin alınır. Payların nominal deeri TL iken, önce 5274 sayılı TTK da deiiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak deitirilmi, sonra Bakanlar Kurulu nun 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruta Yer Alan Yeni barelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına likin Kararı nın eki karar kapsamında 1 Kr olarak deitirilmitir. Bu deiim sebebiyle toplam pay sayısı azalmı olup, 31 Aralık 2004 tarihine kadar ihraç edilmi her biri TL lik 10 adet pay karılıında 1 Kuruluk 1 pay verilecektir. Söz konusu deiim ile ilgili olarak ortakların sahip olduu paylardan doan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydiletirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YÖNETM KURULU'NUN TEKL Madde 8. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üye ve Genel Müdür olmak üzere 7 kiiden ibarettir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir. izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmı sayılır. irketin çıkarılmı sermayesi ,-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1,-Kr (Bir Kuru) itibari deerde; adet (A) grubu nama yazılı, adet (B) grubu nama yazılı, adet (C) grubu nama yazılı, adet (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam adet paya bölünmütür. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak artıyla, nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmı sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılmı sermayenin tamamı ödenmitir.yönetim Kurulu çeitli gruplarda imtiyazlı pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satıı, pay sahiplerininyeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanı artırımında, Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ndan izin alınır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydiletirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YÖNETM KURULU NUN TEKL Madde 8. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üye ve Genel Müdür olmak üzere 7 kiiden ibarettir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir. 9

11 irket genel müdürü, bulunmadıı hallerde vekili Yönetim Kurulu 'nun tabi üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin, Hukuk, ktisat, letmecilik, Mühendislik, Maliye veya Bankacılık dallarında yüksek örenim görmü, konularında bilgili ve tecrübe sahibi olmaları arttır. lk Yönetim Kurulu'na 3 yıl için seçilen üyeler ve ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere ücretleri Geçici Madde 2'de gösterilmitir. YÖNETM KURULU'NUN GÖREV VE YETKLER YÖNETM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMES Madde 12.Genel Kurulun görev ve yetkileri dıında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kirlama Kanunu, irket Ana Sözlemesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm ilerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. irketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenir. DENETÇLER GÖREVLER VE ÜCRETLER Madde 14. Genel Kurul, ortaklar arasından veya dıarıdan en çok 3 yıl için yüksek örenim görmü ktisat, Hukuk, Maliye, letme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi iki denetçi seçer. Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından, dieri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve dier mevzuat hükümlerine göre irket faaliyetlerini deerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Bu raporlar Genel Kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözleme ile kendilerine verilen görevleri gereince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlatırılır. lk bir yıl için seçilen denetçiler Geçici Madde 3'de gösterilmilerdir. TAMAMLAYICI HÜKÜMLER (*) Madde 23. Bu Ana Sözlemede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu nun, finansal kiralamaya ilikin mevzuatın ve Sermaye Piyasası Kanunu nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun teblileri uygulanır YÖNETM KURULU'NUN GÖREV VE YETKLER YÖNETM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMES Madde 12.Genel Kurulun görev ve yetkileri dıında kalan, Türk Ticaret Kanunu, irket Ana Sözlemesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm ilerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. irketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenir. DENETÇLER GÖREVLER VE ÜCRETLER Madde 14. Genel Kurul, ortaklar arasından veya dıarıdan en çok 3 yıl için iki denetçi seçer. Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından, dieri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve dier ilgili mevzuat hükümlerine göre irket faaliyetlerini deerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözleme ile kendilerine verilen görevleri gereince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Denetçiler, raporunun Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlatırılır. TAMAMLAYICI HÜKÜMLER Madde 23. Bu Ana Sözlemede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Kanunu nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun teblileri uygulanır. 10

12 SERMAYENN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 24. Ortaklıın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, finansal kiralamaya ilikin mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ve teblileri çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir. Ortaklıın sermaye arttırımlarında, sermaye arttırımı ile ilgili pay bedelleri paylar verilerek nakden ve pein olarak alınır. DAMGA VERGS Geçici Madde 1- Bu Ana Sözleme ile ilgili damga vergisi irketin kesin kuruluunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. SERMAYENN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 24. Ortaklıın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve teblileri çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir. Ortaklıın sermaye arttırımlarında, sermaye arttırımı ile ilgili pay bedelleri paylar verilerek nakden ve pein olarak alınır. Geçici Madde 1- irketin Tekstil Finansal Kiralama A.. unvanı ile faaliyet gösterdii dönemde, akdedilmi olan finansal kiralama sözlemelerinden kaynaklanan hak ve alacakları tamamen tasfiye edilinceye kadar takibi, yeni bir finansal kiralama ilemi ve finansal kiralama sözlemesi yapılmamak kaydıyla, mevcut finansal kiralama sözlemelerinin ek sözlemeleri, kiracı deiiklii, süre uzatımı ve kısaltılması ilemleri ve benzeri tadil sözlemeleri, sözlemenin feshi, malın iadesi ve alacakların tahsili için her türlü yasal takip ilemlerini yapabilir. Finansal kiralama sözlemelerinden kaynaklanan hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen devir ve temlik edebilir. 11

13 I. GENEL DAR YAPI 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle irketin toplam personel sayısı 14 kiidir. irketimizde toplu sözleme uygulaması yoktur. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla çalıanlar için ayrılan kıdem tazminatı yükümlülüü 62 Bin TL dir. RKET YÖNETM E BALAMA TARHLER Eyup Murat Gezgin Genel Müdür 23/03/2007 BAIMSIZ DENETM RKET Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. YEMNL MAL MÜAVR Kuzey Yeminli Mali Müavirlik A.. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ORTAKLIK YAPISI ORTAK ADI/ÜNVANI PAY TUTARI PAY ORANI % GSD Holding A ,92 TL 54,45 Halka Açık Kısmı ,08 TL 45,54 Dier 2.250,00 TL 0,01 TOPLAM TL 100,00 irket hisselerinin grup bazında daılımı aaıdaki gibidir: HSSE SENED GRUBU NOMNAL SERMAYE PAYI A Grubu ,40 B Grubu ,00 C Grubu ,60 D Grubu , ,00 Her ortaın sahip olduu hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar Yönetim Kurulu nu seçmede ve ayrıca A ve B grubu hissedarlar denetçi seçiminde imtiyaz sahibidir. Hissedarlara kar daıtımında tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 12

14 II.RKET HAKKINDA ÖZET BLG: GSD Grubu bünyesinde leasing faaliyetleri 1992 yılında Tekstil Finansal Kiralama A.. 'nin kurulmasıyla baladı. 1995'te, Tekstil Leasing halka açıldı ve hisse senetleri -stanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)'de ilem görmeye baladı. Tekstil Leasing in kayıtlı sermayesi TL (*), çıkarılmı sermayesi TL dir. (*)Sermaye tavanının TL den, TL ye yüksetilmesine ilikin anasözlemenin sermaye tavanı balıklı 6.maddesinin tadili, 1 Nisan 2011 tarihli Genel Kurul da onaylanmı ve tarih ve 7791 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanarak tarihi itibariyle tescil edilmitir. irketimizin, Aydınevler Mahallesi nönü Caddesi Gökçe Sok.GSD Binası No: 14 Küçükyalı- Maltepe- stanbul olan merkez adresi, 1 Austos 2011 tarihinden itibaren Aydınevler Mahallesi, Kaptan Rıfat Sokak No: 3 Küçükyalı-Maltepe- stanbul olarak deimitir. irketimiz 25 Mayıs 2011 tarihli yönetim kurulu kararında Leasing sektöründe son yıllarda yaanan daralmaya balı olarak, irket öz kaynaklarının daha verimli alanlarda deerlendirilerek hissedarlarımıza daha iyi imkanlar yaratmak amacıyla,irket faaliyet konusunun deitirilmesi için ana sözleme deiikliine yönelik çalıma balatılmasına; yürürlükte olan finansal kiralama sözlemelerinin devredilmesi ile ilgili gerekli yasal ilemlere balanmasına ve bu kapsamda gayrimenkul yatırımları, gemi yatırımları ve iletmecilii alanları öncelikli olmak üzere, yeni faaliyet alanlarının aratırılması ve tesbiti için irket Genel Müdürlüü nün yetkilendirilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve dier ilgili Kamu Kuruluları nezdinde gerekli izinlerin alınmasını teminen temaslara balanmasına karar vermitir. irketimizin 25 Mayıs 2011 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden BDDK na yapmı olduu finansal kiralama faaliyet izninin iptali bavurusu, BDDK nın 16 Haziran 2011 tarih ve 4252 sayılı kararı ile uygun bulunmu olup bu karar sonucunda irketimiz, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik gereince irket nevi ve ünvanının deitirilmesine ilikin ilemleri balatmıtır. 29 Haziran 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında irket ana sözlemesinin tadiline, SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmitir. Ana sözleme tadil metnine göre, irketimizin ünvanı GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi ve iletme adı GSD Marin olarak belirlenmitir. irket ana sözlemesindeki tadil hükümleri SPK nın 24 Temmuz 2011 tarih ve 1458 sayılı kararı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıı nın 28 Temmuz 2011 tarih ve 358 sayılı kararı ile onaylanmıtır. 2 Austos 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden irketimizin ünvan ve faaliyet konusu deiikliini içeren ana sözleme deiikliinin ortakların onayına sunulması için 24 Austos 2011 tarihinde Olaanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına kararlatırılmıtır. irketimizin faaliyet konusu deiiklii kararı ile birlikte faaliyet izin belgesinin iptal edilmesi neticesinde mevcut finansal kiralama sözlemelerinin hangi hukiki zeminde yürütüleceine ilikin olarak, BDDK nun 19 Temmuz 2011 tarih ve sayılı yazısında irketinizin faaliyet izni iptali öncesinde imzalanan mevcut finansal kiralama sözlemelerinin süresi sonuna kadar 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükleri devam etmektedir denilmekte olup buna göre, irketimiz finansal kiralama faaliyet izninin iptalinden önceki dönemlerde imzalanmı olduu finansal kiralama sözlemelerinden kaynaklanan bütün hak ve alacaklarını, hak ve alacakları tamamen tasfiye edilinceye kadar takip edebilecektir. 13

15 III.RKETN PERFORMANSINI ETKLEYEN ANA ETMENLER: Aaıda görülecei üzere irketimizi etkilemekte olan etkenler ülkemizde faaliyet gösteren neredeyse tüm irketleri farklı derecelerde de olsa etkileyen etkenlerdir. Dı etkenler: o Kredi vadelerinin kısalıı, o Kredi kaynaklarının yeterince çeitlendirilememesi, o Rekabet koulları nedeniyle kar marjlarının düüklüü, o USD/EUR paritesindeki aırı dalgalanma, o TL nin deerindeki dalgalanma Yukarıda belirtildii üzere faaliyetlere vade riski, kur/parite riski ve ticari riskin aırlatıı bir ortamda devam edilmektedir. Bu risklerin dikkatli ekilde deerlendirilmesi gerekliliinin farkında olarak önlemler alınmaktadır. o Vade riskini almamak için öncelikle finanse edilecek ilem konusu yatırım malının gelecei ülkenin ihracat sigortası kurumlarının destekledii uzun vadeli kredilerin kullanılması tercih edilmektedir. Bu krediler dıındaki kredilerin vadelerinin 1-2 yıl arasında olması nedeniyle, yeni ilemlerin uzun vadeyi kapsayan kısımları özkaynaklarımızla finanse edilmektedir. Kullanılan kredilerin yenilenecei varsayımı ile uzun vadeli leasing ilemlerine girilmektedir. Faaliyetlerimiz sürekli olarak ileriye yönelik 3 yıllık bakı ile sürdürülmekte, bu zaman dilimindeki herhangi bir anda nakit akımında açıa izin verilmemektedir. o Parite riskini almamak için vadeli döviz kontratları yapılmakta, USD ve EUR cinsinden net varlıklarımızın birbirleri ile eit seviyede olmalarına özen gösterilmektedir. o Ticari riske yönelik olarak da kredi tahsis sürecinin her aamasında gereince dikkatli davranılmakta, gerekli teminatlar alınmaktadır, IV. RKETN FNANSMAN KAYNAKLARI: irketimiz kredi kullanımı yaklaık olarak özkaynakların % 26 oranındadır. Bu oran finans sektörü için oldukça düüktür. Kredi kaynaklarımız yurt içinde ve yurt dıında faaliyet gösteren bankalardır. V. RKETN KAR DAITIMI POLTKASI: Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde, irketimizin 2011 ve izleyen yıllara iliikin kar daıtım politikası aaıdaki gibidir ve izleyen yıllara ilikin Kar Daıtım Politikası; irketimizin plasman faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir ekilde sürdürülmesi amacıyla, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözlememizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması için olaanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak daıtılması esasına dayalı temel bir kar daıtım politikası benimsenmitir. Bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu nun kar daıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve irketimizin hedefleri gözetilerek her yıl tekrar deerlendirilecektir. 14

16 VI. RKETN KRA ALACAKLARININ SEKTÖRLER TBARYLE DAILIMI: % NAAT TAAHHÜT TEKSTL METAL ANA SANAY /MAKNA/KMYA/MADENCLK KARA NAKLYAT 7.00 YYECEK ÇECEK 4.00 TURZM 3.00 DER 3.00 SALIK 1.00 TOPLAM VII. FNANSAL YAPI (UFRS) LKDTE (%) 2011/ Cari Oran ,92 162,18 92,63 Likidite Oranı ,80 84,88 Nakit Oranı ,37 74,80 0,98 FNANSAL YAPI ORANLARI (%) Toplam Borçlar /Özsermaye ,29 20,58 127,00 V.Borçlar /Aktif Toplamı ,99 17,00 55,92 U.V.Borçlar /Aktif Toplamı ,16 0,07 0,14 Maddi Duran Var./Özsermaye+U.V.Borçlar ,01 0, KARLILIK ORANLARI(%) Net Dönem Karı/Aktif Toplam ,15 23,04 7,65 Net Dönem Kar/Özsermaye ,54 27,79 17,40 V.Ö.Kar/Özkaynaklar ,18 13,60 17,40 15

17 VIII. RKETN TEVKLERDEN YARARLANMA DURUMU: irketimizin 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait Bin TL tutarında Yatırım ndirimi stoku bulunmaktadır. Bu stoktan yararlanılması durumunda % 19.8 oranında Gelir Vergisi Stopajı tahakkuk ettirilmek zorundadır. Ancak tarih ve 4842 sayılı Kanun la Gelir Vergisi Kanunu nun Yatırım ndirimi ile ilgili maddeleri deitirilmi ve yatırım malları alımında Yasa da belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan yatırımın % 40 ı oranında Yatırım ndirimi stisnasından yararlanılacaı belirtilmitir. Bu hükme göre yararlanılan Yatırım ndirimi stisnalarında Gelir Vergisi Stopajı da uygulanmamaktadır sayılı yasaya göre kullanılamayan Bin TL yatırım indirimi stoku gelecek yıllara devredilmitir. irketin 30 Haziran 2011 verilerine göre endekslenmi toplamda Bin TL kullanmadıı Yatırım ndirimi stoku bulunmaktadır Tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5479 sayılı Kanun un 2.maddesi ile Yatırım ndirimi uygulamasına 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren son verilmitir. Aynı Kanun un 3.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu na eklenen Geçici Madde 69 ile geçmite kazanılmı olan ve yeterli matrah olmadıı için kullanılamamı olan Yatırım ndirimi stisnalarının 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirebileceimize ilikin düzenleme yapılmıtır.ancak bu 3 yıllık dönemde Yatırım ndirimi stsisnasını aan matrah bulunması halinde 5479 sayılı yasadan önceki Kurumlar Vergisi oranının uygulanacaı eklinde düzenleme yapılmıtır. Anayasa Mahkemesi nin 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında,yatırım indirimi istisnası ile ilgili olarak.gelir Vergisi Kanunu geçici 69.maddede yer alan...sadece 2006,2007 ve 2008 yıllarına ait... ibaresinin Anayasa ya aykırılıı gerekçesi ile iptaline karar vermi ve söz konusu karar 8 Ocak 2010 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. Aynı tarihli Resmi Gazete de ayrıca, tarihinde yayımlanan 5479 sayılı Yasa nın 15. maddesinde 193 sayılı Yasa nın 19. maddesini yürürlükten kaldıran 2. maddesinin tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüe girecei öngörülmek suretiyle yatırım indirimi istisnası geriye doru kaldırılmıtır. Önceki Yasa nın yürürlükteki kurallarına göre tarihinde yatırım indirimi istisnası kapsamında yatırıma balayan yükümlüler yatırım indirimi istisnasının kaldırıldıını tarihine kadar bilmemektedir. Yatırım indiriminin kaldırılmasına ilikin maddenin, incelenen kuralla geriye yürütülmek suretiyle yükümlülerin hukuksal güvenlikleri zedelenmitir. 193 sayılı Yasa nın 19. maddesinde arananlar dıında herhangi bir koula ve sınırlamaya balı olmaksızın ile tarihleri arasında yapılmasına balanan yatırımlarla ilgili olarak yatırım indiriminden yararlanması gereken yükümlüler, dier bir anlatımla yatırım indirimi istisnasından yararlanacaını bilerek ve bunun gereklerini yerine getirerek yatırıma balayan yükümlüler, yatırım indirimi istisnasının kaldırılmasına ilikin kuralın geriye yürütülmesi nedeniyle, öngöremedikleri bir durumla karılamılardır. Yasa koyucu, 193 sayılı Yasa ya eklenen geçici 69. maddeyle ve tarihinden önce balanan yatırımlar için indirim hakkı getirdii halde, ile tarihleri arasında yapılan yatırımlar için indirim hakkı getirmeyerek hukuk devleti ilkesi ihlal edilmitir. Açıklanan nedenlerle, 5479 sayılı Yasa nın 15. maddesinin (2) numaralı bendindeki, aynı Yasa nın yatırım indirimi istisnasının yürürlükten kaldırılmasına ilikin 2. maddesinin tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüe gireceine ilikin 2 rakamı Anayasa nın 2. maddesine aykırıdır. ptali gerekir. kararı alınmıtır. 16

18 KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme eksiksiz ekilde yapılmaktadır. A.YÖNETM KURULU KOMTELER: Aaıda belirtilen komiteler oluturulmu ve faaliyete geçirilmitir: Kurumsal Yönetim Komitesi, sim Murat Atım Cezmi Öztürk Denetimden Sorumlu Komite, sim Akgün Türer Ekrem Can Kamunun Aydınlatılması le lgili Yetkililer, sim Eyup Murat Gezgin Gülçin Yavuz Yüney Ergin Egi Pay Sahipleri le likiler Birimi, sim Gülçin Yavuz Yüney Ergin Egi Stratejik Planlama Komitesi sim Eyup Murat Gezgin Gülçin Yavuz Yüney Ergin Egi Görev Bakan Üye Görev Bakan Üye Görev Genel Müdür Krediler Müdürü Mali ler Müdürü Görev Bakan Üye Görev Bakan Üye Üye 17

19 B.KURUMSAL YÖNETM LKELER ÇERÇEVESNDE YAPILAN ÇALIMALAR VE KAMUYA YAPILAN DUYURULAR: 1. MSYON VE STRATEJK HEDEFLER: Stratejik Planlama Komitesi tarafından hazırlanıp yönetim kurulunun onayına sunulan ve aaıda bulunan irketin Vizyonu ve Stratejik Planı yönetim kurulu tarafından kabul edilip kamuya internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulmutur: Misyonumuz: Varolma nedenimiz; yatırım yapılan her alanda olmak ve bu yatırımları finanse etmektir, Mali kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi, kısaca tüm kaynaklarımızı verimli ve karlı yatırımların finansmanına tahsis edeceiz. 1.Kurumsal stratejimiz; irketin faaliyetleri sonucu oluacak fonların faaliyetlere yönlendirilmesi yoluyla istikrarlı büyümenin salanması, 2. yapma stratejimiz; rekabet bazlı faaliyetler yerine, ibirliine dayalı ilikilerle i yaratmaktır. birlii koullarının oluturulacaı ve gelitirilecei balıca alanlar; Satıcılarla ve mevcut kiracılarla iyi ilikilerin gelitirilmesi, satıcıların irketimize yeni müteriler kazandırmasının temin edilmesi, mevcut kiracıların yeni yatırımlarının da finanse edilebilmesi için ilikinin sürekli aktif tutulması, mevcut kiracılar tarafından yönlendirilecek yeni firmaların kazanılması yönünde faaliyet göstermek, Tekstilbank ubeleri tarafından yönlendirilecek Tekstilbank müterilerinin kazanılması. 3. Pazarlama stratejimiz; Mevcut satıcılarımızla; o Kurulmu olan iyi ilikileri devam ettirilmesi, o Daha önce yönlendirmi oldukları ilerde, operasyonlarımızla hem satıcılarda hem de müterilerinde tatmin salanması, o Küçük yapımızdan kaynaklanan giriimci yönümüzün öne çıkarılması. Bir anlamda patrondan-patrona kolay iliki kurabilmemiz sayesinde müterilemize verdiimiz önemi dorudan ifade edilebilme yeteneimizin ön plana çıkartılması. Portföyümüze sürekli yeni satıcılar eklenmesi; o Bunun için sürekli sektör taramalarının yapılması, girmek istediimiz sektörlerdeki satıcılarla iliki kurup irketimizin tanıtılması, o Baka kanallardan gelen ilerin satıcıları ile iliki gelitirilmesi, o Tekstilbank ın müterisi olan satıcılarla, ilgili Tekstilbank ubesinin yardımlarıyla iliki kurulması suretiyle yeni satıcıların portföyümüze eklenmesi ve finansman ihtiyacı duyan müterilerinin irketimize yönlendirilmesinin salanması, o Sektörel fuarlara giderek satıcılara irketimizin tanıtılması, Kurumsal geçmiimizin pazarlamada saladıı üstünlüklerden yararlanmak: Müteri memnuniyeti yaratarak ve mevcut ilikilerimizi iyi yöneterek mevcut müterilerimizle yeniden iler yapmak, Tekstilbank ın müterisi olan ve performansı dikkat çekici olan firmaları belirleyip ilgili ube temsilcileri yardımıyla ilikiye geçmek, Sektör taramaları sırasında iliki kurulan firmalarla ilikiyi canlı tutmak ve yatırım kararları olduunda mutlaka bize bildirmelerini salamak, 18

20 4. nsan Kaynakları Stratejimiz: Analiz yeteneimizin yüksek seviyelerde tutulması, iç ve dı olguların doru ekilde anlamlandırılabilmesi, farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, erken uyarı için nirengi noktalarının (benchmarking) belirlenmesi ve bu algılamalara yerinde ve zamanında tepki verilmesini salayacak kurumsal refleksin önceden gelitirilmesi. Tüm bu saydıklarımızın; doru, derinlikli ve sürekli analiz yapılabilir bir kurumsal atmosfer ve örenen kurum oluturulmasına balı olduunu farkında olmak ve bunun koullarını oluturacak düzenlemeleri yapmak. Performans Kriterleri: Baarılarımızın; Titizlikle kuracaımız ve yöneteceimiz güçlü müteri ilikilerine, Sunduumuz hizmeti müterilerimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirebilecek esneklie sahip olabilmeye, ilemleri kiracılarımızın durumlarına uygun hale getirecek ekilde özelletirme ve kiiselletirebilmeye, Bilgiye sistematik olarak ulamaya, ulatıımız bilgileri kullanılabilir hale getirebilme kapasitesine sahip olmaya ve deneyimlerimizi bizi yönlendirecek, gelitirecek bilgiler haline getirebilme yeteneimize balı olduunun her zaman farkında olacaız, e yaklaımımız; Etik kurallar, yasalar ve kurumsal deerlerimiz tarafından sınırlanan yaam alanımızda güvenli ve karlı sözlemeler yapmaktır. Baarılarımızın ölçüsü; Müterilerimizin memnuniyeti, Çalıanlarımızın mutluluu, Hissedarlarımızın tatmininin salanması olacaktır. 2.BLGLENDRME POLTKASI: Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından oluturulup yönetim kuruluna sunulan ve aaıda Bilgilendirme Politikası yönetim kurulu tarafından Kabul edilerek irketin internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmutur: TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. BLGLENDRME POLTKASI: 2.1. Amaç irketimiz Bilgilendirme Politikası, kamunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) mevzuatı ve dier ilgili mevzuat çerçevesinde e zamanlı, eksiksiz, anlaılabilir ve düük maliyetle ulaılabilir ekilde aydınlatılması amacıyla oluturulmutur. Bilgilendirme Politikası irketimiz açısından ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca olmayan bilgileri kapsamaktadır Yetki ve Sorumluluk irketimiz Bilgilendirme Politikası yönetim kurulu tarafından karararlatırılmakta ve internet sitesi aracılııyla kamuya duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikası SPK ve MKB mevzuat ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için kurumsal yönetim komitesi ve yatırımcı ilikileri bölümü görevlendirilmitir. 19

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anomin irketi 30/09/2011. Faaliyet Raporu

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anomin irketi 30/09/2011. Faaliyet Raporu GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anomin irketi 30/09/2011 Faaliyet Raporu Sayın Hissedarlarımız; Euro bölgesinde borç sorunu yaayan ülkelerin soruna çözüm üretmekle ilgili bir kararlılık

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET ANONM RKET ANA SÖZLEMES Madde 1.(*) Aaıdaki adları, soyadları, ünvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleme

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET ANONM RKET ANA SÖZLEMES Madde 1.(*) Aaıdaki adları, soyadları, ünvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleme

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' ( ) $ $ * ! # $ % &' $ ()*+, -. % / / &' 0! # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anomin irketi 30/06/2012. Faaliyet Raporu

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anomin irketi 30/06/2012. Faaliyet Raporu GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anomin irketi 30/06/2012 Faaliyet Raporu I. GENEL DAR YAPI 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle irketin toplam personel sayısı 8 kiidir. irketimizde toplu

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değişmesi nedeniyle.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değişmesi nedeniyle. Eski Şekil Yeni Şekil Yapılan Değişikliğin Gerekçesi Hk. Ayrıntılı Açıklama UĞRAŞI KONUSU Madde 4- UĞRAŞI KONUSU Madde 4- UĞRAŞI KONUSU: (25.04.2003 tarih, 5785 sayılı T.T.S.G.) ve (07.12.2010 tarih 7702

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KÜÇÜKYALI 34854 MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : 0 216 587 90 00-0 216 489 97 85/86

Detaylı

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 1 FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 2 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009 31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI 1.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2008 tarihinde,

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 31/12/2010 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 31/12/2010 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 31/12/2010 FAALYET RAPORU OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 16.11.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anomin irketi 31/12/2011. Faaliyet Raporu

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anomin irketi 31/12/2011. Faaliyet Raporu GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anomin irketi 31/12/2011 Faaliyet Raporu Sayın Hissedarlarımız; Uzun süredir gelimi ülkeleri etkisi altına alan küresel ekonomik kriz, 2011 yılında euro

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3:

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: Konu: Turizm sahasında mer i ve ileride mer i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurt içinde ve dışında, şirket

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o! # !!$ o %% %%&! $ ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ -ESKİ METİN- -YENİ METİN- -GEREKÇE- AMAÇ VE KONU Madde 3 A- Şirket in başlıca amaç ve konuları şunlardır:

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 31/12/2009 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 31/12/2009 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 31/12/2009 FAALYET RAPORU OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı