İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0)"

Transkript

1 SAYFA:1/11 EEM000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) AKTS:0 I. YARIYIL DERSLERİ EEM1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar, İntegrasyon Teknikleri EEM1003 FİZİK I (3 1 4) Fizik ve ölçme, vektörler, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge, titreşim hareketi, kütle çekim kanunu. EEM1005 GENEL KİMYA (2 1 3) Temel kavramlar ve stokiometri, Atom yapısı, Atom teorileri ve periyodik cetvel, Kimyasal bağlar, Moleküler geometri, Gazlar, Çözeltiler ve özellikleri, Termokimya, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asit ve bazlar, çözünürlük EEM1007 LİNEER CEBİR (3 0 3) AKTS:3 Ön bilgiler,matris cebiri,elemanter işlemler ve elemanter matrisler,determinantlar ve özellikler,lineer denklem sistemleri,vektör uzayları,iç çarpım ve norm,köşegenleştirme. EEM1009 INT TO ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (2 0 2) AKTS:2 Scope of Electrical and Electronics Engineering EEE. Faculty and Department Orientation for new coming students. Engineering ethic. Setting up a home lab. The systems of units. Concepts about electrical conductivity. Components used in electrical engineering. Types of Resistors. The Series Parallel Networks. Capacitors. Magnetism and Magnetic Circuits. Inductors. AC fundamentals. Diodes. LEDs and LED displays. Regulated power supply design. Building Circuits on Breadboards. Printed Circuit Board Layout and Design. Transistors. Analog and digital systems. Logic signals. Logic gates. Integrated circuits ICs and information about logic ICs. EEM1013 YABANCI DİL I (3 0 3) AKTS:3 Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme, belirli yazı türlerini uygulama, okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma, sözlü anlatım becerileri, güncel konularla ilgili sunum hazırlama çalışmalarından oluşmaktadır. TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR (2 2 2) AKTS:3 Ortak Z. Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri II. YARIYIL DERSLERİ EEM1002 MATEMATİK II (4 2 5) Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon

2 SAYFA:2/11 II. YARIYIL DERSLERİ EEM1004 FİZİK II (2 1 3) Elektrik alanlar, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar. EEM1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (2 1 3) Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, Perspektif çizimler, Kesit görünüşler, ölçülendirme, meslekle ilgili çizimler. EEM1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2 0 2) AKTS:3 Programlamaya Giriş, Temel kavramlar, programlamanın tarihçesi, bilgisayar kullanarak problem çözme teknikleri, Tipik C program geliştirme ortamları ve derleyiciler, Bilgisayar programı geliştirmek için betimleme, tasarım, uyarlama, test ve hata bulma, bakım ve dokümantasyon, Algorithmalar, yazılım mühendisliği, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve veri soyutlama. Farklı uygulamalar için yazılım geliştirme EEM1010 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ (3 0 3) Temel kavramlar, Akım gerilim ilişkileri ve ölçülmesi. Devre yasaları, Kirchoffun gerilim yasası, Kirchoffun akım yasası. Enerji ve elektriksel güç. Aktif devre, pasif devre ve kayıpsız devre tanımları. Analiz metodları. Enerji depolayan elemanlar, Kapasite ve endüktans. AC devre analiz teknikleri, Ortalama, etkin değer hesabı. Fazörler. Empedans ve admitans tanımları. Fazör diyagramları ve rezonans. AC devrelerde güç hesapları. EEM1014 YABANCI DİL II (3 0 3) AKTS:3 Öğrencileri yabancı dilde her türlü ortamda gereksinim duyacakları iletişim becerileriyle donatmak, günlük dil kalıplarını, resmi iletişim ve medya dilini öğretmek için İngilizce dilbilgisi, kelime, sözlü anlatım ve yazma becerileri ile ileri seviyedeki metinleri okuyup anlama, çalışmalarını içermektedir. TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye III. YARIYIL DERSLERİ EEM2001 DIFFERENTIAL EQUATIONS (3 0 3) Basic definitions and terminology of differential equations, General, particular and singular solutions of differential equations, Existence and uniqueness theorem, First order differential equations and their applications, Higher order linear differential equations and their general solutions, Nonhmomogenous linear differential equations and solution methods Method of undetermined coefficients and variation of parameters, Applications of higher order linear differential equation into electrical and mechanical engineering problems, Differential equations with variable coefficients Cauchy Euler and Legendre equations, Power series solutions of differential equations, Laplace, inverse Lapalce transforms, Solving differential equation by Laplace transforms, Applications of Laplace transform into electric circuits. EEM2003 OLASILIK VE İSTATİSTİK (2 0 2) AKTS:3 Olasılık ve istatistik temel kavramlarını, olasılık teorisi, ayrık ve sürekli rastlantı değişkenleri ve olasılık yoğunluk ve olasılık dağılım fonksiyonları ve uygulamaları EEM2005 DEVRE TEORİSİ I (3 0 3) Temel kavramlar, enerji depolayan devre elemanları,birinci dereceden devreler RL, RC ve RLC devrelerde doğal ve basamak cevabı, Sinüsoidal kararlı durum analizi, Fazör domeninde devre analizi, seri ve paralel rezonans. EEM2007 ELEKTRONİK I (3 0 3) Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron hareketleri, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Diyot çeşitleri ve uygulamaları, BJT, JFET ve MOSFET lerin yapısı, karakteristik özellikleri, Eşdeğer devreleri, Kutuplanması, Küçük işaret analizi, Tek katlı kuvvetlendiriciler.

3 SAYFA:3/11 III. YARIYIL DERSLERİ EEM2009 LOGIC CIRCUITS (3 0 3) Number systems, Boolean Algebra, logic gates, simplification of logic functions, combinational circuits, sequential circuits, counters, registers, memory elements, programmable logic circuits. EEM2011 ELECTRICAL MEASUREMENT LABORATORY (0 2 1) Fundemantal definitions, Correctness, stability, effect, delay and other definitions, measurable electrical parameters, unit systems, measurement devices. EEM2013 MESLEKİ YABANCI DİL I (2 0 2) AKTS:2 Technical vocabulary used in various fields of electrical engineering, Grammatical structures used in scientific and technical writing, Translation techniques and their applications into scientific texts, How to write a technical report, How to prepare and make a presentation on a technical subject. IV. YARIYIL DERSLERİ EEM2002 ENGINEERING MATHEMATICS (4 0 4) A brief overview of linear algebra, eigenvalues and eigenvectors, State space equation modelling of enginneering systems, Solution of systems of linear diiferential equations, Fourier series, Fourier transforms, Discrete time systems, Z Transform, Complex numbers and functions, Complex differentiation and integration, Power series, Taylor and Laurent series, Residue theorem and residues integration, Conformal Mapping, Graph and trees. EEM2004 ELEKTROMANYETİK ALANLAR (3 0 3) Giriş, elektromanyetik model ile ilgili vektörel analiz. Statik elektrik alanlar, Coulomb yasası, Gauss yasası ve uygulamaları, elektrik potansiyel, statik elektrik alanda malzeme ortamları, elektrostatik alanlar için sınır koşulları, kapasitans ve kapasitörler, elektrostatik enerji ve kuvvet. Durgun elektrik akımı, akım yoğunluğu ve Ohm yasası, güç harcanması ve Joule yasası, direnç hesaplama. Statik manyetik alanlar, Biot Savart yasası ve uygulamaları, manyetik malzemelerin davranışları, endüktans ve indüktörler, manyetik enerji, manyetik kuvvetler, faraday indüksiyon yasası. EEM2006 DEVRE TEORİSİ II (3 0 3) Ortak indüktans, Üç fazlı devreler, Laplace dönüşümü ile devre analizi, Devrede Fourier serisi ve dönüşümü, Devrenin kararlılığı, 1 ve 2 kapılı devrelerin sentezi, Süzgeç analizi ve tasarımı EEM2008 ELEKTRONİK II (3 0 3) Çok katlı kuvvetlendiriciler, Kuvvetlendiricilerin frekans ve darbe cevab ı, Güç kuvvetlendiriciler, Fark kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları. EEM2010 LOGIC CIRCUITS LABORATORY (0 2 1) Logic gates, implementation of logic functions by using TTL gates, combinational logic circuits, sequential logic circuits, latches, flipflops, D flipflop, T flipflop, JK flipflop, asynchronous counters, synchronous counters, shift registers, arithmetic logic unit. EEM2012 DEVRE TEORİSİ LABORATUVARI (0 2 1) Ohm ve Kirchoff kanunu, Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, Maksimum güç transferi teoremi, Bilinmeyen L ve C değerlerinin multimetre yardımıyla belirlenmesi, Pasif filtreler, seri RLC devrelerinde rezonans ve Q fakt örü, RL, RC, RLC devrelerinde geçici rejimlerin belirlenmesi, çok uçlu devre elemanlarının matematiksel modelleri. EEM2014 MESLEKİ YABANCI DİL II (2 0 2) AKTS:2 Elektrik Elektronik Mühendisliğindeki Teknik Terimler, Devre Teorisi, Elektromanyetik Alanlar, Bilgi Teknolojisi, Lojik Devreler ve Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik, Haberleşme, Elektrik Makinaları, Enerji Sistemleri, Çeviri teknikleri ve mesleki metinlere uygulanması, Mesleki kitap ve makalelerde kullanılan dilbilgisi ve cümle yapıları, Çeşitli Teknik Raporların yazılması, Teknik Sunumlar. V. YARIYIL DERSLERİ EEM3001 SIGNALS AND SYSTEMS (3 0 3) Signal and systems, Classification of signal and systems, phasors and complex mathematics, spectrum, Fourier series, Fourier analysis, continuous signal and systems, frequency response and Fourier Transform

4 SAYFA:4/11 V. YARIYIL DERSLERİ EEM3003 POWER ELECTRONICS (3 0 3) Definition, scope, and application areas of PE. Types, characteristics, operation principles, protection, data sheet catalogs, and application notes of power semiconductor switches,diodes,thyristors, SCRs,Diacs, Triacs, BJT,MOSFET,GTO,IGBT,MCT,SIT. Review of basic electrical circuit concepts from the PEs point of view. 1,3 phase uncontrolled controlled rectifiers with R,RL,RLE loads. AC choppers. Cycloconverters. DC choppers. 1,3 phase inverters. EEM3005 ELEKTROMANYETİK DALGALAR (3 0 3) Maxwell denklemlerinin diferansiyel ve integral formları, Düzlemsel elektromanyetik dalgalar ve kutuplanmaları, Elektromanyetik güç akısı ve poynting vektörü, Düzlemsel elektromanyetik dalgaların iletken ve dielektrik yüzeylerde yansıması ve kırılması, Uniform klavuzlama yapılarında TEM dalgaların davranısları, paralel plakalı iletim hatlarında düzlemsel dalgaların yayılması ve bu yapılarda TE ve TM modlarının incelenmesi. EEM3007 ELEKTRONİK LABORATUVARI I (0 2 1) Diyot, zener diyot, BJT, JFET ve MOSFET in çalışma karakteristiklerinin incelenmesi, Temel diyot uygulama devreleri, Besleme gerilimi düzenleri, BJT li ve FET li kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler ve bant genişliklerinin ölçülmesi, BJT li kuvvetlendiricilerin frekans ve darbe cevabı, Alçak frekans güç kuvvetlendiricileri, İşlemsel Kuvvetlendirici, özellikleri ve temel uygulamaları. TEKNİK SEÇMELİ DERS EEM3009 ELEKTRONİK III (3 0 3) Aktif Filtreler, Osilatörler, Besleme Devreleri ve Gerilim Regülatörleri, Geribesleme ve Geribeslemeli Kuvvetlendirici Devreler, Geribeslemeli Devrelerde Kararlılık, Geniş Bantlı Kuvvetlendiriciler, Güç Elektroniği Elemanları, Gürültü ve Distorsiyon, Entegre Devre Üretim Teknolojileri. EEM3011 LOJİK DEVRE TASARIMI (3 0 3) Kaydedici transfer lojiği, kaydediciler arası transfer, aritmetik lojik ve kaydırma mikroişlemleri, lojik birim tasarımı, aritmetik birim tasarımı, aritmetik lojik birim tasarımı, işlemci organizasyonu, durum kaydedicisi, kaydırıcı tasarımı, kontrol lojiği tasarımı, kontrol organizasyonu ve metotları, mikrobilgisayara giriş. EEM3015 AYDINLATMA PROJESİ (3 0 3) Işık, Işık Kaynakları İç mekanlarda Aydınlatma Tasarımı Zayıf Akım ve Kuvvetli Akım tesisatlarının tasarım ve çizimi. EEM3017 DEVRE SENTEZİ (3 0 3) Devre Sentezi Sorunu, 1 kapılı Pasif Devre Sentezi, Pozitif Reel Fonksiyonlar, LC, RC, RL, RLC Devrelerinin Sentezi, Cauer ve Foster Devreleri, 2 kapılı Pasif Devre Sentezi, Pozitif Reel Matrisler, 2 Uçluların Sentezine İndirgenmiş 2 Kapılı Devre Sentezi, Sıfır Kaydırma Yöntemi, Aktif Devre Sentezi, Katsayıları Eşleştirme ve Ayrıştırma Yöntemi,Yaklaşıklık, Butterworth ve Chebyshev Türü Yaklaşıklıklar,Frekans Dönüşümleri, Denormalizasyon. EEM3019 NÜMERİK YÖNTEMLER (3 0 3) Nümerik yöntemler dersinde Ele alınan konular sırası ile fonksiyon köklerinin bulunması, lineer cebir problemlerinin çözümü, eğri uydurma regression, diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal integral ve türev işlemleri ve kısmi diferansiyel denklem çözümleridir. VI. YARIYIL DERSLERİ EEM3002 MİKRODALGA TEORİSİ (3 0 3) Mikrodalga tekniğine giriş, Kayıplı ve kayıpsız iletim hatlarında dalga davranışları, iletim hatlarında güç akışı, İletim hatlarında özel durumlar Kısa ve açık devre iletim hatları, Duran dalga oranının hesaplanması, empedans dönüşümü, Yan hatlar kullanılarak empedans uygunlama, Smith abağı ile iletim hatlarındaki yük empedansının bulunması, Smith abağı kullanılarak paralel tek yan hat ve seri çift yan hat kullanarak empedans uygunlama, Mikrodalga iletim hatlarında TE ve TM modlarının incelenmesi, Mikrodalga rezonatörleri, Güç Bölücüler, Mikrodalga Devre Analizi EEM3004 ELEKTRİK MAKİNELERİ I (3 0 3) Manyetik prensipler, manyetik eşdeğer devre, transformatörlerin yapısı, transformatörlerde eşdeğer devre, 3 fazlı transformatör bağlantıları, verim, oto transformatör, Döner alternatif akım makinelerinin çalışma prensipleri, asenkron makinelerin yapısı, eşdeğer devresi, denklemleri ve karakteristikleri, üç fazlı ve tek fazlı asenkron makine

5 SAYFA:5/11 VI. YARIYIL DERSLERİ EEM3006 HABERLEŞME TEORİSİ (3 0 3) İletişim sistemlerine genel bakış, Fourier analizi ve uygulamalarının işaret ve sistemlerin frekans düzleminde incelemesinde kullanımı, spektrum kavramı, genlik modülasyonu ve demodülasyon süreçleri, açı modülasyonu ve demodülasyon süreçleri, olasılık ve rastgele süreçler, gürültü ve gürültünün iletişim sistemleri üzerindeki etkisi EEM3008 POWER GENERATION AND TRANSMISSION (3 0 3) Basic definitions and terminology in power generation, Structure and operation principles of conventional and renewable power plants, Optimal dispatch of power generation, Transmission line parameters, Transmission line models and performance, Sag and tension analysis of transmission lines. GENEL SEÇMELİ DERS EEM3010 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ (2 0 2) Girişimciliğin Tanımı, Girişimcilik Ve Ekonomi, Küçük İşletmelerin Tanımı, Girişimci İşletmelerin Etkisi, Kimler Girişimcidir, Girişimci Bir Firma Olmaya Başlama, Büyüyen İşletmeleri Yönetme. EEM3012 TESİS ORGANİZASYONU (2 0 2) Tesisin tanımı, tesis organizasyonu, üretim araç ve gereçleri, fizibilite etüdü ve kuruluş yeri seçimi EEM3014 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI (2 0 0) Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin sanayi uygulamaları ve Türk sanayisindeki iş imkanlarına genel bir bakış, EEM3016 LİDERLİK VE MOTİVASYON (2 0 2) Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştıurmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon. EEM3018 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2 0 2) İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir. EEM3020 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2 0 2) İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg. EEM3022 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2 0 2) Türk İş Hukukunun Uygulamalarını öğreterek, İş hukukunu bireysel ve toplu alanlarda uygulamada kar şılaşılan örnek olaylar dikkate alınarak pekiştirmek ve öğrencilerin analiz yapma yeteneklerini geliştirmek. EEM3024 ÇEVRE VE ENERJİ (2 0 2) Giriş, enerji kaynakları, petrol, doğal gaz, elektrik enerjisi, nukleer enerji ve biyoenerji, Türkiye enerji politikası, Küresel Isınma, Fosil yakıtlar ve çevresel etkileri, termik santraller ve çevresel etkileri, nükleer atıklar, yenilenebilir enerji üretiminin (su, rüzgar, güneş, jeotermal) çevresel etkileri. çevre ve enerji konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat, uluslararası anlaşmalar, enerji üretiminde çevre dostu teknolojiler. SOSYAL SEÇMELİ DERS EEM3026 HALK OYUNLARI (2 0 2) Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri. EEM3028 YAŞAM BOYU SPOR (2 0 2) Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek EEM3030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ (2 0 2) EEM3032 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ (2 0 2) EEM3034 PİYANO (2 0 2)

6 SAYFA:6/11 VI. YARIYIL DERSLERİ EEM3036 EEM3038 OKUL ÇALGILARI (2 0 2) FOTOĞRAFÇILIK (2 0 2) Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması. EEM3040 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU (2 0 2) Eski Türklerde şehircilik anlayışından başlayarak, Anadolu öncesinde ve sonrasındaki şehircilik anlayışın tarihsel olarak incelenmesi, şehir planlarının sınıflandırılması ve günümüzdeki durumunun tespit edilmesi. EEM3042 SİYASET BİLİMİ (2 0 2) Siyasetin tanım(lar)ı, Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler ve hükümet, devlet, rakip devlet teorileri,ideoloji, belli başlı ideolojilere giriş, demokrasi ve farklı modelleri, aydınlar ve seçkinler, sosyal yapı ve bölünmeler, ekonomi ve toplum dersin temel konularıdır. EEM3044 RESİM (2 0 2) Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme. EEM3046 AKADEMİK YAZMA (2 0 2) Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve methot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma. EEM3048 ACADEMIC WRITING (2 0 2) Bu derste öğrenciler parağraf yapısını anladıktan sonra üç temel parağraf çeşidini öğrenirler: kronolojik aşama, boyutsal tanım ve listeleme. Ayrıca bu ders öğrencilere örneklerin nasıl kullanılacağını, fikirlerin nasıl ifade edilip destekleneceğini gösterir. Ders ayrıca kişisel mektup ve iş mektubu yapısını öğretir. EEM3050 İLETİŞİM (2 0 2) İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları. EEM3052 ALMANCA (2 0 2) EEM3054 SANAT TARİHİ (2 0 2) Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar, Sanat felsefesi; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi anlatılacak; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitim-sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye?de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin öneminden bahsedilecektir. EEM3056 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (2 0 2) EEM3058 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI (2 0 2) Türklerin Orta Asya?dan başlayarakkarahanlı, Gazneli Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu, Beylikler, Erken- Klasik- Geç Osmanlı dönemi çini ve seramik sanatının teknik ve üslûp gelişiminin evreleri anlatılmakta ve bu kronolojiye uygun olarak eserlerin devirlerindeki üretim ve örnekleri incelenmektedir. EEM3060 ARKEOLOJİ (2 0 2) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları;arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir. EEM3062 BİLİM SOSYOLOJİSİ (2 0 2) Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-iktidar, bilim-ekomomik düzey, bilim-siyaset ilişkilerini İnceleyen disiplin. EEM3064 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (2 0 2) Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakala şma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.

7 SAYFA:7/11 VI. YARIYIL DERSLERİ EEM3066 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ (2 0 2) İnsan-Doğa ve Toplum ilişkilerini sorgulamada temel sosyolojik kavram ve kuramları öğrenmektir. EEM3068 FELSEFEYE GİRİŞ (2 0 2) Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. EEM3070 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (2 0 2) Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak. EEM3072 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (2 0 2) Avrupa Toplulukları nın Kuruluşu, Avrupa Birliğinin Yapısı ve Yönetimi, Avrupa Ekonomik Topluluğu nun Oluşumu, Avrupa Topluluğu nda Parasal Birliğin Ortaya Çıkışı, Avrupa Birliği Ortak Politikaları, Avrupa Birliği Gelişim Sürecinde Anlaşmalar, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığının Dönemleri Tam Üyelik Başvurusu, Gümrük Birliği, Türkiye nin Avrupa Birliği Sosyal Politikalarına Uyumlaştırılması, Tam Üyelik Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Zirvelerinde Türkiye, Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri EEM3074 KENTLEŞME SORUNLARI (2 0 2) EEM3076 ÇEVRE VE TOPLUM (2 0 2) Doğa insan ilişkisinin tarihsel boyutu, sanayi toplumu, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevresel değerlerde yaşanan sorunlar. EEM3078 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME (2 0 2) Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları. EEM3080 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (2 0 2) İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku (insan haklarının korunması) konuları anlatılmaktadır. EEM3082 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR (2 0 2) Ülkemizin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması. EEM3084 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (2 0 2) sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak toplumsal güçlerin siyasal meşruiyet ve yönetime katılım arayışları ve çabalarının siyasal gelişme ve süreçlere olan etkisi. parlamentonun doğuşu, kurumlaşması, cumhuriyetin ilanı ve çok partili siyaset. EEM3086 İLK YARDIM (2 0 2) İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK,ilkyardımcının özellikleri,hasta/yaralının değerlendirilmesi(i.ii. değerlendirme), Temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller;kalp krizi,dm,bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması. EEM3088 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI (2 0 2) Üreme/cinsel sağlık, üreme hakları, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, adölesanlarda fiziksel, cinsel büyüme ve psikolojik gelişme, cinsellik, norm ve değerler, gençlerde sık görülen sorunlar, aile planlaması, iletişim ve sağlık kuruluşlarına ulaşmada sınırlılıklar ve çözüm yolları konularını içermektedir. VII. YARIYIL DERSLERİ EEM4001 BİTİRME TEZİ (0 2 1) Bir öğretim elemanının danışmanlığında, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili bir problemin çözümü için gerekli kaynak taraması, araştırma, teorik inceleme, modelleme, benzetim yapma, proje planlama, proje gerçekleştirme, analiz yapma, rapor hazırlama ve sunum yapma. TECHNICAL ELECTIVE COURSES

8 SAYFA:8/11 VII. YARIYIL DERSLERİ EEM4003 AUTOMATIC CONTROL (3 0 3) Scope and application areas of AC. Obtaining and analyzing mathematical models of physical systems. Time domain response. Reduction of multiple subsystems. Stability. Steady state errors. Sketching root locus. PI, PD, and PID controller designs. Lag, Lead, Lag Lead compensation. EEM4005 DIGITAL SIGNAL PROCESSING (3 0 3) Basic digital signals and systems, time domain analysis, frequency domain analysis, the z domain, analysis, digital filter design, filter applications EEM4007 HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGES (3 0 3) Definition, scope, and application areas of IEs. Technology pyramid and tree for automated production systems. Types of switches, relays including on and off delay timers, contactors, and sensors. Relay Ladder logic diagram. Examples of industrial automation performed with contactors, sensors, and timers. Examples of industrial automation implemented with Logic ICs,Chips, power semiconductor switches, and 555 timer. Simplification by using the tabulation method. Examples of industrial control applications including EPROM, PAL etc. EEM4009 POWER SYSTEMS ANALYSIS (3 0 3) Bacis definitions and terminology in power system analysis, Power transmission line models and their performance analysis, Power flow anlaysis, Symetrical components and squence networks, Analysis of symmetrical and unsymmetrical faults, Power system stability. EEM4011 INDUSTRIAL ELECTRONICS (3 0 3) Definition, scope, and application areas of IEs. Technology pyramid and tree for automated production systems. Types of switches, relays including on and off delay timers, contactors, and sensors. Relay Ladder logic diagram. Examples of industrial automation performed with contactors, sensors, and timers. Examples of industrial automation implemented with Logic ICs, power semiconductor switches, and 555 timer. Simplification by using the tabulation method. Examples of industrial control applications including EPROM, PAL etc. TEKNİK SEÇMELİ DERS EEM4013 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ (3 0 3) Yüksek gerilim enerji iletim sistemleri ve elemanları, Sistemlere ilişkin temel denklemler, Düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinin delinme bakımından incelenmesi, Çok tabakalı ve çok yalıtkanlı elektrot sistemlerinin incelenmesi, Gaz, Sıvı ve Katı Yalıtkan Maddelerde Boşalma Olayları, Aşırı gerilimler ve bunlara karşı önlemlerdir. EEM4015 ELEKTRİK MAKİNELERİ II (3 0 3) DA makinelerinin yapısı, enerji dönüşümü, endüvi reaksiyonu, uyarma sargısı bağlantıları, DA Makinelerinin karakteristikleri, Motor ve dinamo işletimleri, DA motorlarına yolverme ve hız ayarı, çeşitli uygulamalar. Senkron makinelerin yapısı, endüvi reaksiyonu, eşdeğer devresi, denklemleri, karakteristikleri, işletim özellikleri, paralel çalışması, EEM4017 YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI (3 0 3) YZA ların gelişim tarihi, Yapay Zeka sistemleri, temel kavramları ve modelleri, Sinirsel süreçleme, öğrenme ve uyum, sinirağı öğrenme kuralları.tek katmanlı sinir sınıflayıcılar. Tek katmanlı ileri ve geri beslemeli ağlar. Çok katmanlı ileri ve geri beslemeli ağlar. Eşleyen ve kendinden organizeli ağlar. Sinir algoritmaları ve sistemlerinin uygulamaları. Mühendislikte Yapay Zeka uygulamaları. EEM4019 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (3 0 3) Biyomedikal mühendisliğinde temel kavramlar. Aksiyon potansiyelinin oluşumu, özellikleri ve iletimi. Fizyolojik işaretlerin genel özellikleri. Elektriksel kökenli fizyolojik işaretler ve ölçümleri, Elektronörografi, elektrokardiyografi, elektromiyografi, elektroensafolografi, uyarılmış potansiyeller ve elektroretinorafi. Diğer fizyolojik işaretler ve ölçümleri, Kan basıncı, kan hacmi, kan akışı, kalp çıkışı, kalp sesi, solunum sistemi ölçümleri. EEM4021 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (3 0 3) Alternatif enerji kaynaklarının prensipleri, Nükleer Enerji, Güneş enerjisi teknolojileri ve uygulamaları, Biyokütle enerjisi, Biyokütle enerjili ısı güç santralleri, Biyogaz enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Rüzgar türbinleri, Hidrojen üretimi, Yakıt pilleri, Jeotermal enerji kaynakları.

9 SAYFA:9/11 VII. YARIYIL DERSLERİ EEM4023 SAYISAL HABERLEŞME (3 0 3) Sayısal sinyallerin fourier tansformu ve genlik spektrumu. Analog sinyallerin say ısal iletimi, örnekleme teoremi. Darbe genlik, genişlik ve konum modülasyonları. Darbe kod modülasyonu PCM. Delta modülasyonu DM. Zaman bölmeli çoğullama TDM. Sayısal taşıyıcılı modülasyon sistemleri, genlik, frekans, faz ve kuadratur faz kaymalı anahtarlama ASK,FSK,PSK,QPSK. Sayısal haberleşme sistemlerinde gürültü performansı, sinyal gürültü oranı ve bit hata olasılığı SNR, BER. Enformasyon ve kodlama teorisine giriş. EEM4025 FİLTRE TASARIMI (3 0 3) Zaman-frekans cevabı, Kutuplar ve sıfırlar, Analog AG filtre, Analog YG filtre, Bant durduran filtre, analog filtreler için eleman seçimi, Sayısal FIR filtre tasarımı, Sayısal IIR filtre tasarımı, Filtre uygulamaları EEM4027 MİKROİŞLEMCİLER (3 0 3) Mikroişlemciler, mikrobilgisayarlar ve assembly dili, Mikroişlemci temelli sistem, Z80 mikroişlemci mimarisi, Hafıza arabağı, Giriş Çıkış aygıtları arabağı, Z80 Assembly dili programlama, Z80 komutları, Programlama teknikleri. EEM4029 SAYISAL ELEKTRONİK (3 0 3) Dijital Elektronik'e giriş. Transistörlere (BJT, JFET, MOSFET) genel bir bakış. Lojik ailelerine (RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS, CMOS) genel bir bakış. Multiplexer, Decoder, Hafıza birimleri: ROM and RAM TEKNİK SEÇMELİ LABORATUVAR EEM4031 GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 Güç elektroniğinde kullanılan anahtarlama elemanlarının karekteristiklerinin incelenmesi.tek ve 3 faz R, L ve RL yüklü kontrolsüz, yarı kontrollü ve tam kontrollü doğrultucu uygulamaları. Alternatif gerilim kıyıcısı uygulamaları. Doğru gerilim kıyıcısı uygulamaları. Evirici uygulamaları. Darbe genişlik modülasyonu uygulamaları. Doğru akım motor sürücüsü uygulaması. Alternatif akım motor sürücüsü uygulaması. EEM4033 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 Senkron makinalar, transformatörler ve bunlara ilişkin testlerin gerçekleştirilmesi, Hat modelleri, hatların ABCD parametrelerinin belirlenmesi ve bunların değişik yük koşullarında performans analizi (gerilim regülasyonu, maksimum güç transferi), Reaktif güç kompanzasyonu, Kısa devre analizi, harmonik ölçümler ve şebekelerde kullanılan başlıca koruma elemanları (Sigorta-Kontaktör-termik röle koordinasyonu) uygulamaları ve topraklama ölçümleri. EEM4035 ELEKTRİK MAKİNELERİ LABORATUVARI I (0 2 1) AKTS:3 Transformatörlerin yapısı ve çalışması, transformatörlerin boş, kısa devre ve yüklü çalışması, transformatörlerde eşdeğer devre, paralel bağlanmaları, asenkron motorların yapısı,asenkron motorların boş, kısa devre ve yüklü çalışması, asenkron motorlarda eşdeğer devre, bir fazlı asenkron motorlar EEM4037 DONANIM TANIMLAMA DİLLERİ LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 DE2 70 FPGA geliştirme kartı üzerindeki LED, SSEG, RS232, VGA, SD Kart, SSRAM, SDRAM vb. aygıtları ve aygıt sürücülerini kullanarak donanım uygulamaları, Sayıcılar, Görüntü işleme modülleri, Ses işleme modülleri, Ekran sürme vb. geliştirmek EEM4039 ELEKTRONİK LABORATUVARI II (0 2 1) AKTS:3 Türev ve integral alıcı devreler, Logaritmik, üstel, enstrümantasyon ölçü ve köprü kuvvetlendiriciler, Kare, üçgen ve sinüsoidal dalga üreteçleri, Komparatör ve dedektör devreleri, Analog tümdevre yapı blokları, Tranzistörlü kuvvetlendiricilerde geribesleme ve kararlılık, Geniş bantlı kuvvetlendiriciler, Aktif filtreler, Faz kilitlemeli çevrim PLL uygulamaları, Lojik kapılar ve ikili devreler. EEM4041 ANALOG HABERLEŞME LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 Analog haberleşmede temel kavramlar, Genlik Modülasyon yöntemleri, Çift yanband, Tek yanband, FM modülasyon yöntemleri, Demodülasyon yöntemleri, Genlik Modülasyonlu işaretlerin demodülasyonu, FM modülasyonlu işaretlerin demodülasyonu EEM4043 MİKRODALGA LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 Gunn osilatör, Modulatörler, Modulasyon indeksi hesabı ve dedektörler, İletim hatlarında propagasyon, Faz hızı, Klavuzlanmış dalga boyları, Güç ölçümü, Mikrodalga rezonatörlerinde kalite faktörü ve ban genişliği, Empedans ve duran dalga oranının ölçülmesi, Yönlü kuplör ve Sihirli T deneyleri. VIII. YARIYIL DERSLERİ TECHNICAL ELECTIVE COURSES

10 SAYFA:10/11 VIII. YARIYIL DERSLERİ EEM4004 POWER QUALITY (3 0 3) Enerji kalitesi problemlerine giriş, Enerji kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan kavram ve tanımlar, Gerilim düşmesi ve kesintileri, Geçici gerilim yükselmeleri, Harmoniklerin temelleri, Harmonik üreten elemanlar, Harmoniklerin elektrik cihazlarına olan etkileri, Enerji kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan standartlar, Aktif ve pasif harmonik filtreleri EEM4006 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS (3 0 3) Hardware structures of programmable logic controllers PLC, discrete inputs outputs, PLC scan, PLC programming languages, ladder diagram language, basic PLC functions, logic instructions, comparison and conversion instructions, counters, timers, interrupt and sub routine instructions, aritmetic instructions, shift and rotate instructions, table operations, application examples. EEM4008 INTRODUCTION TO VLSI (3 0 3) MOSFET NMOS,PMOS transistors, CMOS design princeples, MAGIC, recent advancements in VLSI technology, power and delay analysis of VLSI circuits. EEM4010 EMBEDDED SYSTEMS (3 0 3) Introduction to embedded systems and their usage areas, embedded system platforms CPU,DSP,FPGA,GPU, Nois II soft CPU, Avalon bus, Embedded system design using Altera SOPC, introduction to GPUs and embedded system design using GPUs. TEKNİK SEÇMELİ DERS EEM4012 GÖRÜNTÜ İŞLEME (3 0 3) Görüntü üretimi düzenekleri ve Standartları, sayısal görüntü formatları, Görüntü Analizi, Birinci İkinci derece türeve dayalı kenar algılama operatorleri ve uygulamaları, Görüntü Bölütleme, Görüntü işlemede ayrık transformlar ve uygulamaları, Örüntü sınıflandırılması ve tanıma, Görüntü kalitesinin artırılması, restorasyonu, Uzaysal ve spektral filtreleme teknikleri, Görüntü datası sıkıştırmada kayıplı kayıpsız sıkılaştırma yöntemleri. EEM4014 BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI (3 0 3) İnsan anatomisi ve biyolojik işaretlerin oluşumu ve biyomedikal ölçme ile ilgili temel bilgiler, Elektrodlar, Algılayıcılar ve Dönüştürücüler, Biyolojik işaretler için filtre tasarımı, Biyopotansiyel kuvvetlendiriciler ve uygulama alanları, Hasta yalıtım yöntemleri ve biyomedikal cihazların korunması, Biyolojik işaretlerin analog işlenmesi, Biyolojik işaretlerin sayısal işlenmesi, Doppler teknikleri ve Doppler sistem tasarımı, Biyotelemetri sistemleri ve tasarımı. EEM4016 ELEKTRİK TESİS PROJESİ (3 0 3) Kuvvet projesinin hazırlanması. Tip Proje yardımıyla Orta Gerilim Nakil Hattı Projesi, OG Halka Şebeke Elektriksel Tasarım, Alçak Gerilim Dağıtım Şebekesi Tasarımı. EEM4018 GÜÇ SİSTEMLERİNİN SİMÜLASYONU (3 0 3) Güç sistemleri Elemanları Gerilim Kaynakları, Trafolar, İletim ve Dağıtım Hatları, Elektriksel Yükler, AC DC elektrik makineleri, İnverterler Doğrultucular vb. elektriksel elemanlar ve modelleri Devre şemaları, temel denklemleri, İletim ve Dağıtım Sistemlerinde güç akışı analize ve kullanılan algoritmalar, PowerWord, PowerCad, Matlab programı ve Simulink ara yüzünün tanıtımı, Elektriksel elemanların Simulink modelleri, Simulink programında yeni modellemelerin gerçekleştirilmesi, Güç Sistemlerinin Simulink Programında oluşturularak simülasyonunun gerçekleştirilmesi. EEM4020 TERMODİNAMİK (3 0 3) Termodinamik sistem ve özellikleri, termodinamik süreçler, iş ve ısı etkileşimi. Sistemler ve akış süreçleri için Birinci Yasa, İkinci Yasa ve entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik. EEM4022 KODLAMA TEORİSİ (3 0 3) Kodlamaya Giriş Bilgi Kaynaklarının Modellenmesi, Temel Kodlama Teorisi Problemi, Kaynak Kodlama Teorisi, İletişim Kanallarının Modellenmesi, Doğrusal Kodlara Giriş, Hamming Uzaklığı, Doğrusal Kodlar ve Kod Çözme, Evrişimsel Kodlar, Viterbi Algoritması,Evrişimsel Kodlar için Diğer Kod Kaldırma Algoiritmaları, Evrişimsel Kodların Hata Olasılık Sınırları, Çarpım Kodları, Eklemlenmiş Kodlar, Turbo Kodlar, BCJR Algoritması, Turbo Kodların Performansı, Düşük Yoğunluklu Fazlalık Kontrol Kodlar, Trellis Kodlanmış Modülasyon, Sönümlü Kanallar için Kodlama ve Çeşitleme EEM4024 ENERJİ DAĞITIMI (3 0 3) Şebeke şekilleri,şebekelerin yapılışı ve düzenlenmesi Hat kesiti hesapları için kriterler, Gerilim düşümü hesapları,radyal şebekede gerilim düşümü hesapları, Eşit yayılı yüklü şebekelerde, Karışık yüklü şebekelerde, İki taraftan beslenen şebekelerde, Düğüm noktası olan şebekelerde gerilim düşümü hesapları, Şebeke arızaları ve kısa devre hesapları, Reaktif güç kompanzasyonu, Yük akışı hesapları, Kararlılık analizine giriş.

11 SAYFA:11/11 VIII. YARIYIL DERSLERİ EEM4026 İŞARET İŞLEME DONANIMLARI (3 0 3) İşaret işleme konularında genel bir tekrar, dönüşümler, işaret işleme donanımları, sonlu hassasiyet etkisi, DSP algoritmalarının DSP üzerine uyarlanması, FIR süzgeçleri, IIR süzgeçleri, FFT ve LPC uyarlaması EEM4028 MİKRODENETLEYİCİLER (3 0 3) PIC16F84 mikrodenetleyicisi, 8 bitlik mikrodenetleyici donanım özellikleri, PIC assembly programlama dili, PIC programlama, Mikrodenetleyici komut seti, Programlama teknikleri, Problem çözüm algoritmaları. EEM4030 ANTENLER VE PROPAGASYON (3 0 3) Anten kavramına giriş ve propagasyon mekanizması, ışıma diyagramı, yönelticilik, kazanç, verim, empedans, polarizasyon gibi temel anten performans parametreleri, yardımcı potansiyel fonksiyonları ve ışıma integrallerinin çözüm yöntemi, dipoller, halka antenler, açıklık anteler, mikroşerit antenler vs. gibi farklı anten tiplerine ilişkin performans parametreleri ve alanların elde edilmesiyle bu antenlerin analizlerin yapılması. EEM4048 TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ (3 0 3) Temel telekomünikasyon kavramları, telekomünikasyon sistemleri ve mimarisinin tanınması, telekomünikasyon standartları,telekomünikasyon gelişim aşamaları, yeni nesil haberleşme sistemleri, telekomünikasyon iletim ortamları, ses ve data haberleşmesinin temel yapıları, multiplexer sistemler, telekomünikasyonda kullanılan malzemeler, kullanım alanları ve özellikleri TEKNİK SEÇMELİ LABORATUVAR EEM4032 VLSI TASARIM LABORATUVARI (0 2 1) MAGIC ile temel lojik kapılarının seriminin yapılması, IRSIM kullanarak serimi yapılan lojik kapıların simülasyonu, temel lojik kapılar kullanarak daha kompleks dizaynların seriminin gerçekleştirilmesi. EEM4034 ELEKTRİK MAKİNELERİ LABORATUVARI II (0 2 1) Doğru akım makineleri ve senkron makinelere ilişkin parametre bulma ve karakteristikleri elde etmeye yönelik deneylerin laboratuar ortamında yapılması, EEM4036 BİYOMEDİKAL LABORATUVARI (0 2 1) yok EEM4038 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON LABORATUVARI (0 2 1) Temel kumanda elemanları ve devrelerinin gerçek zamanlı olarak incelenmesi. Asenkron motor ve doğru akım motorlarına kumanda elemanları ile yol verme ve frenleme teknikleri. S7 200 PLC sinin tanıtımı ve programlanması. PLC ile gerçek zamanlı motor kontrol uygulamaları ve 4 katlı asansör uygulaması. EEM4040 GÖMÜLÜ SİSTEMLER LABORATUVARI (0 2 1) Altera FPGA kartları kullanarak Nios II soft işlemcisinin kullanımı, Avalon bus ile haberleşme, Nios II nun assembly ve C++ kullanarak programlanması, Nios II + Avalon bus + bileşenler olarak FPGA üzerinde gömülü sistem tasarımı. EEM4042 SAYISAL HABERLEŞME LABORATUVARI (0 2 1) Temel kavramlar, Sayısal haberleşme laboratuarı ET laboratuar deney setinden oluşur. Haberleşme sistemlerine ait temel kavramlar ve sistemdeki gürültü bağışıklığı ve kodlama teknikleri, Genlik kaydırmalı anahtarlama, Frekans kaydırmalı anahtarlama ve Faz kaydırmalı anahtarlama deneyleri. EEM4044 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI (0 2 1) Z80 temelli eğitim seti, veri girişi, veri çıkışı, alt rutinler, gecikmeler, Sayısaldan analoga dönüşüm DAC, Analogdan sayısala dönüşüm ADC, Yedi parçalı gösterge, Tuş takımı tarama, DC motor kontrolu, Sıcaklık kontrolu, Step motor kontrolu. EEM4046 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI (0 2 1) Mühendislik tasarımına giriş, mühendislik tasarımın kavram, konu ve ilkeleri,tasarımda ahlak, problemin tanımı, fikir seçimi, modelleme, detaylı tasarım, tasarım yönetimi, bilgi toplanması ve sunum teknikleri.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 111 Matematik I (4+0) 4-6 Reel ve kompleks sayılar.

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ EEM103 Introduction to

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 GÜZ AİT 101 2 0 2 Zorunlu İÇERİK: Osmanlı Devleti nin gerilemesi ve nedenleri, k Milli Mücadelesi, Mustafa Kemal Paşa nın etkili olduğu kongreler konuları ders içeriğini

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

1. Yarıyıl Ders İçerikleri

1. Yarıyıl Ders İçerikleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı