İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0)"

Transkript

1 SAYFA:1/11 EEM000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) AKTS:0 I. YARIYIL DERSLERİ EEM1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar, İntegrasyon Teknikleri EEM1003 FİZİK I (3 1 4) Fizik ve ölçme, vektörler, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge, titreşim hareketi, kütle çekim kanunu. EEM1005 GENEL KİMYA (2 1 3) Temel kavramlar ve stokiometri, Atom yapısı, Atom teorileri ve periyodik cetvel, Kimyasal bağlar, Moleküler geometri, Gazlar, Çözeltiler ve özellikleri, Termokimya, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asit ve bazlar, çözünürlük EEM1007 LİNEER CEBİR (3 0 3) AKTS:3 Ön bilgiler,matris cebiri,elemanter işlemler ve elemanter matrisler,determinantlar ve özellikler,lineer denklem sistemleri,vektör uzayları,iç çarpım ve norm,köşegenleştirme. EEM1009 INT TO ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (2 0 2) AKTS:2 Scope of Electrical and Electronics Engineering EEE. Faculty and Department Orientation for new coming students. Engineering ethic. Setting up a home lab. The systems of units. Concepts about electrical conductivity. Components used in electrical engineering. Types of Resistors. The Series Parallel Networks. Capacitors. Magnetism and Magnetic Circuits. Inductors. AC fundamentals. Diodes. LEDs and LED displays. Regulated power supply design. Building Circuits on Breadboards. Printed Circuit Board Layout and Design. Transistors. Analog and digital systems. Logic signals. Logic gates. Integrated circuits ICs and information about logic ICs. EEM1013 YABANCI DİL I (3 0 3) AKTS:3 Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme, belirli yazı türlerini uygulama, okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma, sözlü anlatım becerileri, güncel konularla ilgili sunum hazırlama çalışmalarından oluşmaktadır. TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR (2 2 2) AKTS:3 Ortak Z. Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri II. YARIYIL DERSLERİ EEM1002 MATEMATİK II (4 2 5) Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon

2 SAYFA:2/11 II. YARIYIL DERSLERİ EEM1004 FİZİK II (2 1 3) Elektrik alanlar, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar. EEM1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (2 1 3) Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, Perspektif çizimler, Kesit görünüşler, ölçülendirme, meslekle ilgili çizimler. EEM1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2 0 2) AKTS:3 Programlamaya Giriş, Temel kavramlar, programlamanın tarihçesi, bilgisayar kullanarak problem çözme teknikleri, Tipik C program geliştirme ortamları ve derleyiciler, Bilgisayar programı geliştirmek için betimleme, tasarım, uyarlama, test ve hata bulma, bakım ve dokümantasyon, Algorithmalar, yazılım mühendisliği, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve veri soyutlama. Farklı uygulamalar için yazılım geliştirme EEM1010 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ (3 0 3) Temel kavramlar, Akım gerilim ilişkileri ve ölçülmesi. Devre yasaları, Kirchoffun gerilim yasası, Kirchoffun akım yasası. Enerji ve elektriksel güç. Aktif devre, pasif devre ve kayıpsız devre tanımları. Analiz metodları. Enerji depolayan elemanlar, Kapasite ve endüktans. AC devre analiz teknikleri, Ortalama, etkin değer hesabı. Fazörler. Empedans ve admitans tanımları. Fazör diyagramları ve rezonans. AC devrelerde güç hesapları. EEM1014 YABANCI DİL II (3 0 3) AKTS:3 Öğrencileri yabancı dilde her türlü ortamda gereksinim duyacakları iletişim becerileriyle donatmak, günlük dil kalıplarını, resmi iletişim ve medya dilini öğretmek için İngilizce dilbilgisi, kelime, sözlü anlatım ve yazma becerileri ile ileri seviyedeki metinleri okuyup anlama, çalışmalarını içermektedir. TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye III. YARIYIL DERSLERİ EEM2001 DIFFERENTIAL EQUATIONS (3 0 3) Basic definitions and terminology of differential equations, General, particular and singular solutions of differential equations, Existence and uniqueness theorem, First order differential equations and their applications, Higher order linear differential equations and their general solutions, Nonhmomogenous linear differential equations and solution methods Method of undetermined coefficients and variation of parameters, Applications of higher order linear differential equation into electrical and mechanical engineering problems, Differential equations with variable coefficients Cauchy Euler and Legendre equations, Power series solutions of differential equations, Laplace, inverse Lapalce transforms, Solving differential equation by Laplace transforms, Applications of Laplace transform into electric circuits. EEM2003 OLASILIK VE İSTATİSTİK (2 0 2) AKTS:3 Olasılık ve istatistik temel kavramlarını, olasılık teorisi, ayrık ve sürekli rastlantı değişkenleri ve olasılık yoğunluk ve olasılık dağılım fonksiyonları ve uygulamaları EEM2005 DEVRE TEORİSİ I (3 0 3) Temel kavramlar, enerji depolayan devre elemanları,birinci dereceden devreler RL, RC ve RLC devrelerde doğal ve basamak cevabı, Sinüsoidal kararlı durum analizi, Fazör domeninde devre analizi, seri ve paralel rezonans. EEM2007 ELEKTRONİK I (3 0 3) Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron hareketleri, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Diyot çeşitleri ve uygulamaları, BJT, JFET ve MOSFET lerin yapısı, karakteristik özellikleri, Eşdeğer devreleri, Kutuplanması, Küçük işaret analizi, Tek katlı kuvvetlendiriciler.

3 SAYFA:3/11 III. YARIYIL DERSLERİ EEM2009 LOGIC CIRCUITS (3 0 3) Number systems, Boolean Algebra, logic gates, simplification of logic functions, combinational circuits, sequential circuits, counters, registers, memory elements, programmable logic circuits. EEM2011 ELECTRICAL MEASUREMENT LABORATORY (0 2 1) Fundemantal definitions, Correctness, stability, effect, delay and other definitions, measurable electrical parameters, unit systems, measurement devices. EEM2013 MESLEKİ YABANCI DİL I (2 0 2) AKTS:2 Technical vocabulary used in various fields of electrical engineering, Grammatical structures used in scientific and technical writing, Translation techniques and their applications into scientific texts, How to write a technical report, How to prepare and make a presentation on a technical subject. IV. YARIYIL DERSLERİ EEM2002 ENGINEERING MATHEMATICS (4 0 4) A brief overview of linear algebra, eigenvalues and eigenvectors, State space equation modelling of enginneering systems, Solution of systems of linear diiferential equations, Fourier series, Fourier transforms, Discrete time systems, Z Transform, Complex numbers and functions, Complex differentiation and integration, Power series, Taylor and Laurent series, Residue theorem and residues integration, Conformal Mapping, Graph and trees. EEM2004 ELEKTROMANYETİK ALANLAR (3 0 3) Giriş, elektromanyetik model ile ilgili vektörel analiz. Statik elektrik alanlar, Coulomb yasası, Gauss yasası ve uygulamaları, elektrik potansiyel, statik elektrik alanda malzeme ortamları, elektrostatik alanlar için sınır koşulları, kapasitans ve kapasitörler, elektrostatik enerji ve kuvvet. Durgun elektrik akımı, akım yoğunluğu ve Ohm yasası, güç harcanması ve Joule yasası, direnç hesaplama. Statik manyetik alanlar, Biot Savart yasası ve uygulamaları, manyetik malzemelerin davranışları, endüktans ve indüktörler, manyetik enerji, manyetik kuvvetler, faraday indüksiyon yasası. EEM2006 DEVRE TEORİSİ II (3 0 3) Ortak indüktans, Üç fazlı devreler, Laplace dönüşümü ile devre analizi, Devrede Fourier serisi ve dönüşümü, Devrenin kararlılığı, 1 ve 2 kapılı devrelerin sentezi, Süzgeç analizi ve tasarımı EEM2008 ELEKTRONİK II (3 0 3) Çok katlı kuvvetlendiriciler, Kuvvetlendiricilerin frekans ve darbe cevab ı, Güç kuvvetlendiriciler, Fark kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları. EEM2010 LOGIC CIRCUITS LABORATORY (0 2 1) Logic gates, implementation of logic functions by using TTL gates, combinational logic circuits, sequential logic circuits, latches, flipflops, D flipflop, T flipflop, JK flipflop, asynchronous counters, synchronous counters, shift registers, arithmetic logic unit. EEM2012 DEVRE TEORİSİ LABORATUVARI (0 2 1) Ohm ve Kirchoff kanunu, Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, Maksimum güç transferi teoremi, Bilinmeyen L ve C değerlerinin multimetre yardımıyla belirlenmesi, Pasif filtreler, seri RLC devrelerinde rezonans ve Q fakt örü, RL, RC, RLC devrelerinde geçici rejimlerin belirlenmesi, çok uçlu devre elemanlarının matematiksel modelleri. EEM2014 MESLEKİ YABANCI DİL II (2 0 2) AKTS:2 Elektrik Elektronik Mühendisliğindeki Teknik Terimler, Devre Teorisi, Elektromanyetik Alanlar, Bilgi Teknolojisi, Lojik Devreler ve Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik, Haberleşme, Elektrik Makinaları, Enerji Sistemleri, Çeviri teknikleri ve mesleki metinlere uygulanması, Mesleki kitap ve makalelerde kullanılan dilbilgisi ve cümle yapıları, Çeşitli Teknik Raporların yazılması, Teknik Sunumlar. V. YARIYIL DERSLERİ EEM3001 SIGNALS AND SYSTEMS (3 0 3) Signal and systems, Classification of signal and systems, phasors and complex mathematics, spectrum, Fourier series, Fourier analysis, continuous signal and systems, frequency response and Fourier Transform

4 SAYFA:4/11 V. YARIYIL DERSLERİ EEM3003 POWER ELECTRONICS (3 0 3) Definition, scope, and application areas of PE. Types, characteristics, operation principles, protection, data sheet catalogs, and application notes of power semiconductor switches,diodes,thyristors, SCRs,Diacs, Triacs, BJT,MOSFET,GTO,IGBT,MCT,SIT. Review of basic electrical circuit concepts from the PEs point of view. 1,3 phase uncontrolled controlled rectifiers with R,RL,RLE loads. AC choppers. Cycloconverters. DC choppers. 1,3 phase inverters. EEM3005 ELEKTROMANYETİK DALGALAR (3 0 3) Maxwell denklemlerinin diferansiyel ve integral formları, Düzlemsel elektromanyetik dalgalar ve kutuplanmaları, Elektromanyetik güç akısı ve poynting vektörü, Düzlemsel elektromanyetik dalgaların iletken ve dielektrik yüzeylerde yansıması ve kırılması, Uniform klavuzlama yapılarında TEM dalgaların davranısları, paralel plakalı iletim hatlarında düzlemsel dalgaların yayılması ve bu yapılarda TE ve TM modlarının incelenmesi. EEM3007 ELEKTRONİK LABORATUVARI I (0 2 1) Diyot, zener diyot, BJT, JFET ve MOSFET in çalışma karakteristiklerinin incelenmesi, Temel diyot uygulama devreleri, Besleme gerilimi düzenleri, BJT li ve FET li kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler ve bant genişliklerinin ölçülmesi, BJT li kuvvetlendiricilerin frekans ve darbe cevabı, Alçak frekans güç kuvvetlendiricileri, İşlemsel Kuvvetlendirici, özellikleri ve temel uygulamaları. TEKNİK SEÇMELİ DERS EEM3009 ELEKTRONİK III (3 0 3) Aktif Filtreler, Osilatörler, Besleme Devreleri ve Gerilim Regülatörleri, Geribesleme ve Geribeslemeli Kuvvetlendirici Devreler, Geribeslemeli Devrelerde Kararlılık, Geniş Bantlı Kuvvetlendiriciler, Güç Elektroniği Elemanları, Gürültü ve Distorsiyon, Entegre Devre Üretim Teknolojileri. EEM3011 LOJİK DEVRE TASARIMI (3 0 3) Kaydedici transfer lojiği, kaydediciler arası transfer, aritmetik lojik ve kaydırma mikroişlemleri, lojik birim tasarımı, aritmetik birim tasarımı, aritmetik lojik birim tasarımı, işlemci organizasyonu, durum kaydedicisi, kaydırıcı tasarımı, kontrol lojiği tasarımı, kontrol organizasyonu ve metotları, mikrobilgisayara giriş. EEM3015 AYDINLATMA PROJESİ (3 0 3) Işık, Işık Kaynakları İç mekanlarda Aydınlatma Tasarımı Zayıf Akım ve Kuvvetli Akım tesisatlarının tasarım ve çizimi. EEM3017 DEVRE SENTEZİ (3 0 3) Devre Sentezi Sorunu, 1 kapılı Pasif Devre Sentezi, Pozitif Reel Fonksiyonlar, LC, RC, RL, RLC Devrelerinin Sentezi, Cauer ve Foster Devreleri, 2 kapılı Pasif Devre Sentezi, Pozitif Reel Matrisler, 2 Uçluların Sentezine İndirgenmiş 2 Kapılı Devre Sentezi, Sıfır Kaydırma Yöntemi, Aktif Devre Sentezi, Katsayıları Eşleştirme ve Ayrıştırma Yöntemi,Yaklaşıklık, Butterworth ve Chebyshev Türü Yaklaşıklıklar,Frekans Dönüşümleri, Denormalizasyon. EEM3019 NÜMERİK YÖNTEMLER (3 0 3) Nümerik yöntemler dersinde Ele alınan konular sırası ile fonksiyon köklerinin bulunması, lineer cebir problemlerinin çözümü, eğri uydurma regression, diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal integral ve türev işlemleri ve kısmi diferansiyel denklem çözümleridir. VI. YARIYIL DERSLERİ EEM3002 MİKRODALGA TEORİSİ (3 0 3) Mikrodalga tekniğine giriş, Kayıplı ve kayıpsız iletim hatlarında dalga davranışları, iletim hatlarında güç akışı, İletim hatlarında özel durumlar Kısa ve açık devre iletim hatları, Duran dalga oranının hesaplanması, empedans dönüşümü, Yan hatlar kullanılarak empedans uygunlama, Smith abağı ile iletim hatlarındaki yük empedansının bulunması, Smith abağı kullanılarak paralel tek yan hat ve seri çift yan hat kullanarak empedans uygunlama, Mikrodalga iletim hatlarında TE ve TM modlarının incelenmesi, Mikrodalga rezonatörleri, Güç Bölücüler, Mikrodalga Devre Analizi EEM3004 ELEKTRİK MAKİNELERİ I (3 0 3) Manyetik prensipler, manyetik eşdeğer devre, transformatörlerin yapısı, transformatörlerde eşdeğer devre, 3 fazlı transformatör bağlantıları, verim, oto transformatör, Döner alternatif akım makinelerinin çalışma prensipleri, asenkron makinelerin yapısı, eşdeğer devresi, denklemleri ve karakteristikleri, üç fazlı ve tek fazlı asenkron makine

5 SAYFA:5/11 VI. YARIYIL DERSLERİ EEM3006 HABERLEŞME TEORİSİ (3 0 3) İletişim sistemlerine genel bakış, Fourier analizi ve uygulamalarının işaret ve sistemlerin frekans düzleminde incelemesinde kullanımı, spektrum kavramı, genlik modülasyonu ve demodülasyon süreçleri, açı modülasyonu ve demodülasyon süreçleri, olasılık ve rastgele süreçler, gürültü ve gürültünün iletişim sistemleri üzerindeki etkisi EEM3008 POWER GENERATION AND TRANSMISSION (3 0 3) Basic definitions and terminology in power generation, Structure and operation principles of conventional and renewable power plants, Optimal dispatch of power generation, Transmission line parameters, Transmission line models and performance, Sag and tension analysis of transmission lines. GENEL SEÇMELİ DERS EEM3010 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ (2 0 2) Girişimciliğin Tanımı, Girişimcilik Ve Ekonomi, Küçük İşletmelerin Tanımı, Girişimci İşletmelerin Etkisi, Kimler Girişimcidir, Girişimci Bir Firma Olmaya Başlama, Büyüyen İşletmeleri Yönetme. EEM3012 TESİS ORGANİZASYONU (2 0 2) Tesisin tanımı, tesis organizasyonu, üretim araç ve gereçleri, fizibilite etüdü ve kuruluş yeri seçimi EEM3014 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI (2 0 0) Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin sanayi uygulamaları ve Türk sanayisindeki iş imkanlarına genel bir bakış, EEM3016 LİDERLİK VE MOTİVASYON (2 0 2) Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştıurmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon. EEM3018 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2 0 2) İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir. EEM3020 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2 0 2) İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg. EEM3022 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2 0 2) Türk İş Hukukunun Uygulamalarını öğreterek, İş hukukunu bireysel ve toplu alanlarda uygulamada kar şılaşılan örnek olaylar dikkate alınarak pekiştirmek ve öğrencilerin analiz yapma yeteneklerini geliştirmek. EEM3024 ÇEVRE VE ENERJİ (2 0 2) Giriş, enerji kaynakları, petrol, doğal gaz, elektrik enerjisi, nukleer enerji ve biyoenerji, Türkiye enerji politikası, Küresel Isınma, Fosil yakıtlar ve çevresel etkileri, termik santraller ve çevresel etkileri, nükleer atıklar, yenilenebilir enerji üretiminin (su, rüzgar, güneş, jeotermal) çevresel etkileri. çevre ve enerji konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat, uluslararası anlaşmalar, enerji üretiminde çevre dostu teknolojiler. SOSYAL SEÇMELİ DERS EEM3026 HALK OYUNLARI (2 0 2) Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri. EEM3028 YAŞAM BOYU SPOR (2 0 2) Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek EEM3030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ (2 0 2) EEM3032 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ (2 0 2) EEM3034 PİYANO (2 0 2)

6 SAYFA:6/11 VI. YARIYIL DERSLERİ EEM3036 EEM3038 OKUL ÇALGILARI (2 0 2) FOTOĞRAFÇILIK (2 0 2) Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması. EEM3040 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU (2 0 2) Eski Türklerde şehircilik anlayışından başlayarak, Anadolu öncesinde ve sonrasındaki şehircilik anlayışın tarihsel olarak incelenmesi, şehir planlarının sınıflandırılması ve günümüzdeki durumunun tespit edilmesi. EEM3042 SİYASET BİLİMİ (2 0 2) Siyasetin tanım(lar)ı, Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler ve hükümet, devlet, rakip devlet teorileri,ideoloji, belli başlı ideolojilere giriş, demokrasi ve farklı modelleri, aydınlar ve seçkinler, sosyal yapı ve bölünmeler, ekonomi ve toplum dersin temel konularıdır. EEM3044 RESİM (2 0 2) Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme. EEM3046 AKADEMİK YAZMA (2 0 2) Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve methot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma. EEM3048 ACADEMIC WRITING (2 0 2) Bu derste öğrenciler parağraf yapısını anladıktan sonra üç temel parağraf çeşidini öğrenirler: kronolojik aşama, boyutsal tanım ve listeleme. Ayrıca bu ders öğrencilere örneklerin nasıl kullanılacağını, fikirlerin nasıl ifade edilip destekleneceğini gösterir. Ders ayrıca kişisel mektup ve iş mektubu yapısını öğretir. EEM3050 İLETİŞİM (2 0 2) İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları. EEM3052 ALMANCA (2 0 2) EEM3054 SANAT TARİHİ (2 0 2) Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar, Sanat felsefesi; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi anlatılacak; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitim-sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye?de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin öneminden bahsedilecektir. EEM3056 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (2 0 2) EEM3058 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI (2 0 2) Türklerin Orta Asya?dan başlayarakkarahanlı, Gazneli Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu, Beylikler, Erken- Klasik- Geç Osmanlı dönemi çini ve seramik sanatının teknik ve üslûp gelişiminin evreleri anlatılmakta ve bu kronolojiye uygun olarak eserlerin devirlerindeki üretim ve örnekleri incelenmektedir. EEM3060 ARKEOLOJİ (2 0 2) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları;arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir. EEM3062 BİLİM SOSYOLOJİSİ (2 0 2) Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-iktidar, bilim-ekomomik düzey, bilim-siyaset ilişkilerini İnceleyen disiplin. EEM3064 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (2 0 2) Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakala şma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.

7 SAYFA:7/11 VI. YARIYIL DERSLERİ EEM3066 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ (2 0 2) İnsan-Doğa ve Toplum ilişkilerini sorgulamada temel sosyolojik kavram ve kuramları öğrenmektir. EEM3068 FELSEFEYE GİRİŞ (2 0 2) Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. EEM3070 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (2 0 2) Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak. EEM3072 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (2 0 2) Avrupa Toplulukları nın Kuruluşu, Avrupa Birliğinin Yapısı ve Yönetimi, Avrupa Ekonomik Topluluğu nun Oluşumu, Avrupa Topluluğu nda Parasal Birliğin Ortaya Çıkışı, Avrupa Birliği Ortak Politikaları, Avrupa Birliği Gelişim Sürecinde Anlaşmalar, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığının Dönemleri Tam Üyelik Başvurusu, Gümrük Birliği, Türkiye nin Avrupa Birliği Sosyal Politikalarına Uyumlaştırılması, Tam Üyelik Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Zirvelerinde Türkiye, Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri EEM3074 KENTLEŞME SORUNLARI (2 0 2) EEM3076 ÇEVRE VE TOPLUM (2 0 2) Doğa insan ilişkisinin tarihsel boyutu, sanayi toplumu, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevresel değerlerde yaşanan sorunlar. EEM3078 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME (2 0 2) Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları. EEM3080 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (2 0 2) İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku (insan haklarının korunması) konuları anlatılmaktadır. EEM3082 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR (2 0 2) Ülkemizin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması. EEM3084 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (2 0 2) sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak toplumsal güçlerin siyasal meşruiyet ve yönetime katılım arayışları ve çabalarının siyasal gelişme ve süreçlere olan etkisi. parlamentonun doğuşu, kurumlaşması, cumhuriyetin ilanı ve çok partili siyaset. EEM3086 İLK YARDIM (2 0 2) İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK,ilkyardımcının özellikleri,hasta/yaralının değerlendirilmesi(i.ii. değerlendirme), Temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller;kalp krizi,dm,bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması. EEM3088 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI (2 0 2) Üreme/cinsel sağlık, üreme hakları, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, adölesanlarda fiziksel, cinsel büyüme ve psikolojik gelişme, cinsellik, norm ve değerler, gençlerde sık görülen sorunlar, aile planlaması, iletişim ve sağlık kuruluşlarına ulaşmada sınırlılıklar ve çözüm yolları konularını içermektedir. VII. YARIYIL DERSLERİ EEM4001 BİTİRME TEZİ (0 2 1) Bir öğretim elemanının danışmanlığında, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili bir problemin çözümü için gerekli kaynak taraması, araştırma, teorik inceleme, modelleme, benzetim yapma, proje planlama, proje gerçekleştirme, analiz yapma, rapor hazırlama ve sunum yapma. TECHNICAL ELECTIVE COURSES

8 SAYFA:8/11 VII. YARIYIL DERSLERİ EEM4003 AUTOMATIC CONTROL (3 0 3) Scope and application areas of AC. Obtaining and analyzing mathematical models of physical systems. Time domain response. Reduction of multiple subsystems. Stability. Steady state errors. Sketching root locus. PI, PD, and PID controller designs. Lag, Lead, Lag Lead compensation. EEM4005 DIGITAL SIGNAL PROCESSING (3 0 3) Basic digital signals and systems, time domain analysis, frequency domain analysis, the z domain, analysis, digital filter design, filter applications EEM4007 HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGES (3 0 3) Definition, scope, and application areas of IEs. Technology pyramid and tree for automated production systems. Types of switches, relays including on and off delay timers, contactors, and sensors. Relay Ladder logic diagram. Examples of industrial automation performed with contactors, sensors, and timers. Examples of industrial automation implemented with Logic ICs,Chips, power semiconductor switches, and 555 timer. Simplification by using the tabulation method. Examples of industrial control applications including EPROM, PAL etc. EEM4009 POWER SYSTEMS ANALYSIS (3 0 3) Bacis definitions and terminology in power system analysis, Power transmission line models and their performance analysis, Power flow anlaysis, Symetrical components and squence networks, Analysis of symmetrical and unsymmetrical faults, Power system stability. EEM4011 INDUSTRIAL ELECTRONICS (3 0 3) Definition, scope, and application areas of IEs. Technology pyramid and tree for automated production systems. Types of switches, relays including on and off delay timers, contactors, and sensors. Relay Ladder logic diagram. Examples of industrial automation performed with contactors, sensors, and timers. Examples of industrial automation implemented with Logic ICs, power semiconductor switches, and 555 timer. Simplification by using the tabulation method. Examples of industrial control applications including EPROM, PAL etc. TEKNİK SEÇMELİ DERS EEM4013 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ (3 0 3) Yüksek gerilim enerji iletim sistemleri ve elemanları, Sistemlere ilişkin temel denklemler, Düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinin delinme bakımından incelenmesi, Çok tabakalı ve çok yalıtkanlı elektrot sistemlerinin incelenmesi, Gaz, Sıvı ve Katı Yalıtkan Maddelerde Boşalma Olayları, Aşırı gerilimler ve bunlara karşı önlemlerdir. EEM4015 ELEKTRİK MAKİNELERİ II (3 0 3) DA makinelerinin yapısı, enerji dönüşümü, endüvi reaksiyonu, uyarma sargısı bağlantıları, DA Makinelerinin karakteristikleri, Motor ve dinamo işletimleri, DA motorlarına yolverme ve hız ayarı, çeşitli uygulamalar. Senkron makinelerin yapısı, endüvi reaksiyonu, eşdeğer devresi, denklemleri, karakteristikleri, işletim özellikleri, paralel çalışması, EEM4017 YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI (3 0 3) YZA ların gelişim tarihi, Yapay Zeka sistemleri, temel kavramları ve modelleri, Sinirsel süreçleme, öğrenme ve uyum, sinirağı öğrenme kuralları.tek katmanlı sinir sınıflayıcılar. Tek katmanlı ileri ve geri beslemeli ağlar. Çok katmanlı ileri ve geri beslemeli ağlar. Eşleyen ve kendinden organizeli ağlar. Sinir algoritmaları ve sistemlerinin uygulamaları. Mühendislikte Yapay Zeka uygulamaları. EEM4019 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (3 0 3) Biyomedikal mühendisliğinde temel kavramlar. Aksiyon potansiyelinin oluşumu, özellikleri ve iletimi. Fizyolojik işaretlerin genel özellikleri. Elektriksel kökenli fizyolojik işaretler ve ölçümleri, Elektronörografi, elektrokardiyografi, elektromiyografi, elektroensafolografi, uyarılmış potansiyeller ve elektroretinorafi. Diğer fizyolojik işaretler ve ölçümleri, Kan basıncı, kan hacmi, kan akışı, kalp çıkışı, kalp sesi, solunum sistemi ölçümleri. EEM4021 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (3 0 3) Alternatif enerji kaynaklarının prensipleri, Nükleer Enerji, Güneş enerjisi teknolojileri ve uygulamaları, Biyokütle enerjisi, Biyokütle enerjili ısı güç santralleri, Biyogaz enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Rüzgar türbinleri, Hidrojen üretimi, Yakıt pilleri, Jeotermal enerji kaynakları.

9 SAYFA:9/11 VII. YARIYIL DERSLERİ EEM4023 SAYISAL HABERLEŞME (3 0 3) Sayısal sinyallerin fourier tansformu ve genlik spektrumu. Analog sinyallerin say ısal iletimi, örnekleme teoremi. Darbe genlik, genişlik ve konum modülasyonları. Darbe kod modülasyonu PCM. Delta modülasyonu DM. Zaman bölmeli çoğullama TDM. Sayısal taşıyıcılı modülasyon sistemleri, genlik, frekans, faz ve kuadratur faz kaymalı anahtarlama ASK,FSK,PSK,QPSK. Sayısal haberleşme sistemlerinde gürültü performansı, sinyal gürültü oranı ve bit hata olasılığı SNR, BER. Enformasyon ve kodlama teorisine giriş. EEM4025 FİLTRE TASARIMI (3 0 3) Zaman-frekans cevabı, Kutuplar ve sıfırlar, Analog AG filtre, Analog YG filtre, Bant durduran filtre, analog filtreler için eleman seçimi, Sayısal FIR filtre tasarımı, Sayısal IIR filtre tasarımı, Filtre uygulamaları EEM4027 MİKROİŞLEMCİLER (3 0 3) Mikroişlemciler, mikrobilgisayarlar ve assembly dili, Mikroişlemci temelli sistem, Z80 mikroişlemci mimarisi, Hafıza arabağı, Giriş Çıkış aygıtları arabağı, Z80 Assembly dili programlama, Z80 komutları, Programlama teknikleri. EEM4029 SAYISAL ELEKTRONİK (3 0 3) Dijital Elektronik'e giriş. Transistörlere (BJT, JFET, MOSFET) genel bir bakış. Lojik ailelerine (RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS, CMOS) genel bir bakış. Multiplexer, Decoder, Hafıza birimleri: ROM and RAM TEKNİK SEÇMELİ LABORATUVAR EEM4031 GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 Güç elektroniğinde kullanılan anahtarlama elemanlarının karekteristiklerinin incelenmesi.tek ve 3 faz R, L ve RL yüklü kontrolsüz, yarı kontrollü ve tam kontrollü doğrultucu uygulamaları. Alternatif gerilim kıyıcısı uygulamaları. Doğru gerilim kıyıcısı uygulamaları. Evirici uygulamaları. Darbe genişlik modülasyonu uygulamaları. Doğru akım motor sürücüsü uygulaması. Alternatif akım motor sürücüsü uygulaması. EEM4033 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 Senkron makinalar, transformatörler ve bunlara ilişkin testlerin gerçekleştirilmesi, Hat modelleri, hatların ABCD parametrelerinin belirlenmesi ve bunların değişik yük koşullarında performans analizi (gerilim regülasyonu, maksimum güç transferi), Reaktif güç kompanzasyonu, Kısa devre analizi, harmonik ölçümler ve şebekelerde kullanılan başlıca koruma elemanları (Sigorta-Kontaktör-termik röle koordinasyonu) uygulamaları ve topraklama ölçümleri. EEM4035 ELEKTRİK MAKİNELERİ LABORATUVARI I (0 2 1) AKTS:3 Transformatörlerin yapısı ve çalışması, transformatörlerin boş, kısa devre ve yüklü çalışması, transformatörlerde eşdeğer devre, paralel bağlanmaları, asenkron motorların yapısı,asenkron motorların boş, kısa devre ve yüklü çalışması, asenkron motorlarda eşdeğer devre, bir fazlı asenkron motorlar EEM4037 DONANIM TANIMLAMA DİLLERİ LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 DE2 70 FPGA geliştirme kartı üzerindeki LED, SSEG, RS232, VGA, SD Kart, SSRAM, SDRAM vb. aygıtları ve aygıt sürücülerini kullanarak donanım uygulamaları, Sayıcılar, Görüntü işleme modülleri, Ses işleme modülleri, Ekran sürme vb. geliştirmek EEM4039 ELEKTRONİK LABORATUVARI II (0 2 1) AKTS:3 Türev ve integral alıcı devreler, Logaritmik, üstel, enstrümantasyon ölçü ve köprü kuvvetlendiriciler, Kare, üçgen ve sinüsoidal dalga üreteçleri, Komparatör ve dedektör devreleri, Analog tümdevre yapı blokları, Tranzistörlü kuvvetlendiricilerde geribesleme ve kararlılık, Geniş bantlı kuvvetlendiriciler, Aktif filtreler, Faz kilitlemeli çevrim PLL uygulamaları, Lojik kapılar ve ikili devreler. EEM4041 ANALOG HABERLEŞME LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 Analog haberleşmede temel kavramlar, Genlik Modülasyon yöntemleri, Çift yanband, Tek yanband, FM modülasyon yöntemleri, Demodülasyon yöntemleri, Genlik Modülasyonlu işaretlerin demodülasyonu, FM modülasyonlu işaretlerin demodülasyonu EEM4043 MİKRODALGA LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:3 Gunn osilatör, Modulatörler, Modulasyon indeksi hesabı ve dedektörler, İletim hatlarında propagasyon, Faz hızı, Klavuzlanmış dalga boyları, Güç ölçümü, Mikrodalga rezonatörlerinde kalite faktörü ve ban genişliği, Empedans ve duran dalga oranının ölçülmesi, Yönlü kuplör ve Sihirli T deneyleri. VIII. YARIYIL DERSLERİ TECHNICAL ELECTIVE COURSES

10 SAYFA:10/11 VIII. YARIYIL DERSLERİ EEM4004 POWER QUALITY (3 0 3) Enerji kalitesi problemlerine giriş, Enerji kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan kavram ve tanımlar, Gerilim düşmesi ve kesintileri, Geçici gerilim yükselmeleri, Harmoniklerin temelleri, Harmonik üreten elemanlar, Harmoniklerin elektrik cihazlarına olan etkileri, Enerji kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan standartlar, Aktif ve pasif harmonik filtreleri EEM4006 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS (3 0 3) Hardware structures of programmable logic controllers PLC, discrete inputs outputs, PLC scan, PLC programming languages, ladder diagram language, basic PLC functions, logic instructions, comparison and conversion instructions, counters, timers, interrupt and sub routine instructions, aritmetic instructions, shift and rotate instructions, table operations, application examples. EEM4008 INTRODUCTION TO VLSI (3 0 3) MOSFET NMOS,PMOS transistors, CMOS design princeples, MAGIC, recent advancements in VLSI technology, power and delay analysis of VLSI circuits. EEM4010 EMBEDDED SYSTEMS (3 0 3) Introduction to embedded systems and their usage areas, embedded system platforms CPU,DSP,FPGA,GPU, Nois II soft CPU, Avalon bus, Embedded system design using Altera SOPC, introduction to GPUs and embedded system design using GPUs. TEKNİK SEÇMELİ DERS EEM4012 GÖRÜNTÜ İŞLEME (3 0 3) Görüntü üretimi düzenekleri ve Standartları, sayısal görüntü formatları, Görüntü Analizi, Birinci İkinci derece türeve dayalı kenar algılama operatorleri ve uygulamaları, Görüntü Bölütleme, Görüntü işlemede ayrık transformlar ve uygulamaları, Örüntü sınıflandırılması ve tanıma, Görüntü kalitesinin artırılması, restorasyonu, Uzaysal ve spektral filtreleme teknikleri, Görüntü datası sıkıştırmada kayıplı kayıpsız sıkılaştırma yöntemleri. EEM4014 BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI (3 0 3) İnsan anatomisi ve biyolojik işaretlerin oluşumu ve biyomedikal ölçme ile ilgili temel bilgiler, Elektrodlar, Algılayıcılar ve Dönüştürücüler, Biyolojik işaretler için filtre tasarımı, Biyopotansiyel kuvvetlendiriciler ve uygulama alanları, Hasta yalıtım yöntemleri ve biyomedikal cihazların korunması, Biyolojik işaretlerin analog işlenmesi, Biyolojik işaretlerin sayısal işlenmesi, Doppler teknikleri ve Doppler sistem tasarımı, Biyotelemetri sistemleri ve tasarımı. EEM4016 ELEKTRİK TESİS PROJESİ (3 0 3) Kuvvet projesinin hazırlanması. Tip Proje yardımıyla Orta Gerilim Nakil Hattı Projesi, OG Halka Şebeke Elektriksel Tasarım, Alçak Gerilim Dağıtım Şebekesi Tasarımı. EEM4018 GÜÇ SİSTEMLERİNİN SİMÜLASYONU (3 0 3) Güç sistemleri Elemanları Gerilim Kaynakları, Trafolar, İletim ve Dağıtım Hatları, Elektriksel Yükler, AC DC elektrik makineleri, İnverterler Doğrultucular vb. elektriksel elemanlar ve modelleri Devre şemaları, temel denklemleri, İletim ve Dağıtım Sistemlerinde güç akışı analize ve kullanılan algoritmalar, PowerWord, PowerCad, Matlab programı ve Simulink ara yüzünün tanıtımı, Elektriksel elemanların Simulink modelleri, Simulink programında yeni modellemelerin gerçekleştirilmesi, Güç Sistemlerinin Simulink Programında oluşturularak simülasyonunun gerçekleştirilmesi. EEM4020 TERMODİNAMİK (3 0 3) Termodinamik sistem ve özellikleri, termodinamik süreçler, iş ve ısı etkileşimi. Sistemler ve akış süreçleri için Birinci Yasa, İkinci Yasa ve entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik. EEM4022 KODLAMA TEORİSİ (3 0 3) Kodlamaya Giriş Bilgi Kaynaklarının Modellenmesi, Temel Kodlama Teorisi Problemi, Kaynak Kodlama Teorisi, İletişim Kanallarının Modellenmesi, Doğrusal Kodlara Giriş, Hamming Uzaklığı, Doğrusal Kodlar ve Kod Çözme, Evrişimsel Kodlar, Viterbi Algoritması,Evrişimsel Kodlar için Diğer Kod Kaldırma Algoiritmaları, Evrişimsel Kodların Hata Olasılık Sınırları, Çarpım Kodları, Eklemlenmiş Kodlar, Turbo Kodlar, BCJR Algoritması, Turbo Kodların Performansı, Düşük Yoğunluklu Fazlalık Kontrol Kodlar, Trellis Kodlanmış Modülasyon, Sönümlü Kanallar için Kodlama ve Çeşitleme EEM4024 ENERJİ DAĞITIMI (3 0 3) Şebeke şekilleri,şebekelerin yapılışı ve düzenlenmesi Hat kesiti hesapları için kriterler, Gerilim düşümü hesapları,radyal şebekede gerilim düşümü hesapları, Eşit yayılı yüklü şebekelerde, Karışık yüklü şebekelerde, İki taraftan beslenen şebekelerde, Düğüm noktası olan şebekelerde gerilim düşümü hesapları, Şebeke arızaları ve kısa devre hesapları, Reaktif güç kompanzasyonu, Yük akışı hesapları, Kararlılık analizine giriş.

11 SAYFA:11/11 VIII. YARIYIL DERSLERİ EEM4026 İŞARET İŞLEME DONANIMLARI (3 0 3) İşaret işleme konularında genel bir tekrar, dönüşümler, işaret işleme donanımları, sonlu hassasiyet etkisi, DSP algoritmalarının DSP üzerine uyarlanması, FIR süzgeçleri, IIR süzgeçleri, FFT ve LPC uyarlaması EEM4028 MİKRODENETLEYİCİLER (3 0 3) PIC16F84 mikrodenetleyicisi, 8 bitlik mikrodenetleyici donanım özellikleri, PIC assembly programlama dili, PIC programlama, Mikrodenetleyici komut seti, Programlama teknikleri, Problem çözüm algoritmaları. EEM4030 ANTENLER VE PROPAGASYON (3 0 3) Anten kavramına giriş ve propagasyon mekanizması, ışıma diyagramı, yönelticilik, kazanç, verim, empedans, polarizasyon gibi temel anten performans parametreleri, yardımcı potansiyel fonksiyonları ve ışıma integrallerinin çözüm yöntemi, dipoller, halka antenler, açıklık anteler, mikroşerit antenler vs. gibi farklı anten tiplerine ilişkin performans parametreleri ve alanların elde edilmesiyle bu antenlerin analizlerin yapılması. EEM4048 TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ (3 0 3) Temel telekomünikasyon kavramları, telekomünikasyon sistemleri ve mimarisinin tanınması, telekomünikasyon standartları,telekomünikasyon gelişim aşamaları, yeni nesil haberleşme sistemleri, telekomünikasyon iletim ortamları, ses ve data haberleşmesinin temel yapıları, multiplexer sistemler, telekomünikasyonda kullanılan malzemeler, kullanım alanları ve özellikleri TEKNİK SEÇMELİ LABORATUVAR EEM4032 VLSI TASARIM LABORATUVARI (0 2 1) MAGIC ile temel lojik kapılarının seriminin yapılması, IRSIM kullanarak serimi yapılan lojik kapıların simülasyonu, temel lojik kapılar kullanarak daha kompleks dizaynların seriminin gerçekleştirilmesi. EEM4034 ELEKTRİK MAKİNELERİ LABORATUVARI II (0 2 1) Doğru akım makineleri ve senkron makinelere ilişkin parametre bulma ve karakteristikleri elde etmeye yönelik deneylerin laboratuar ortamında yapılması, EEM4036 BİYOMEDİKAL LABORATUVARI (0 2 1) yok EEM4038 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON LABORATUVARI (0 2 1) Temel kumanda elemanları ve devrelerinin gerçek zamanlı olarak incelenmesi. Asenkron motor ve doğru akım motorlarına kumanda elemanları ile yol verme ve frenleme teknikleri. S7 200 PLC sinin tanıtımı ve programlanması. PLC ile gerçek zamanlı motor kontrol uygulamaları ve 4 katlı asansör uygulaması. EEM4040 GÖMÜLÜ SİSTEMLER LABORATUVARI (0 2 1) Altera FPGA kartları kullanarak Nios II soft işlemcisinin kullanımı, Avalon bus ile haberleşme, Nios II nun assembly ve C++ kullanarak programlanması, Nios II + Avalon bus + bileşenler olarak FPGA üzerinde gömülü sistem tasarımı. EEM4042 SAYISAL HABERLEŞME LABORATUVARI (0 2 1) Temel kavramlar, Sayısal haberleşme laboratuarı ET laboratuar deney setinden oluşur. Haberleşme sistemlerine ait temel kavramlar ve sistemdeki gürültü bağışıklığı ve kodlama teknikleri, Genlik kaydırmalı anahtarlama, Frekans kaydırmalı anahtarlama ve Faz kaydırmalı anahtarlama deneyleri. EEM4044 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI (0 2 1) Z80 temelli eğitim seti, veri girişi, veri çıkışı, alt rutinler, gecikmeler, Sayısaldan analoga dönüşüm DAC, Analogdan sayısala dönüşüm ADC, Yedi parçalı gösterge, Tuş takımı tarama, DC motor kontrolu, Sıcaklık kontrolu, Step motor kontrolu. EEM4046 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI (0 2 1) Mühendislik tasarımına giriş, mühendislik tasarımın kavram, konu ve ilkeleri,tasarımda ahlak, problemin tanımı, fikir seçimi, modelleme, detaylı tasarım, tasarım yönetimi, bilgi toplanması ve sunum teknikleri.

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0)

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) SAYFA:1/11 EEM000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) AKTS:0 I. YARIYIL DERSLERİ EEM1001 MATEMATİK I (4 2 5) AKTS:6 Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon,

Detaylı

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0)

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) SAYFA:1/12 EEM000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) AKTS:0 I. YARIYIL DERSLERİ EEM1001 MATEMATİK I (4 2 5) AKTS:6 Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon,

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Fizik I (4 0 4) (AKTS:5) Fizikteki temel büyüklükler ve birim sistemleri.

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İ.Ö. (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. YARIYIL 8913001012010 - TÜRK DİLİ I Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TBY 113 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ (2+0) Vektörler, Parçacık dinamiği, İş ve Enerji, Dönme Kinematiği, Akışkan Mekaniği, Isı ve

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts. MAT-115 Matematik 3,0 0,0 0,0 4,0

Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts. MAT-115 Matematik 3,0 0,0 0,0 4,0 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ YARIYILI MAT-115 Matematik

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL TDİ101 TÜRKDİLİ A. Dil, diller ve Türk dili B. Dil bilgisi, sözcük, cümle C. Kelime Türleri D.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi. İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi. İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55 1 Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel. + 90482 215 19 37 Faks.: + 90 482 215 33 55 Kişisel Bilgiler: Adi-Soyadı Süleyman ADAK Statüsü

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl MAT 105 Matematik I Z 4 1 4,5 6 FIZ 103 Fizik I Z 3 2 4 6 EEM 105 Elektrik

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ) GÜÇ ELEKTRONİĞİ (0860120203-0860170113) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 44 100 Kredisi 3+1 4 Bu derste; yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu ve kıyıcı

Detaylı

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Yıl - 1. Yarıyıl CEV1001 Matematik-I 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 CEV1003 Fizik-I 3 1 5 0 0 0 5 0 0 0 3

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RSE1003 DEVRE TEORİSİ (3 1) AKTS:5 Direnç, Akım, Gerilim, Ohm kanununu, İş, Güç ve Verim kavramları. Kirchoff Kanunları. Devre çözüm yöntemleri. Alternatif akımın temel kavramları.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Doğrusal Entegre Devreler EEE325 5 4+2 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Doğrusal Entegre Devreler EEE325 5 4+2 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Doğrusal Entegre Devreler EEE325 5 4+2 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Antenler ve Yayılım 523000000001467 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Antenler ve Yayılım 523000000001467 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Antenler ve Yayılım 523000000001467 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Radar Tekniği ve Teknolojisi. Dersin Türü : SİSTEMDEN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İZLENCE FORMU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İZLENCE FORMU I. YARIYIL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İZLENCE FORMU DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ KON-105 I Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 5 Doğru

Detaylı

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve

Detaylı

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ... EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA.. TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSATÇISI 1256 SAAT BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler I EE 201 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i EE 102 (FD)

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3

Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3 EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3 Analog sistemlerde güç ve enerji. Doğrusal olmayan ve zamanla değişen sistemler. Durağan olmayan çok bileşenli işaretlerin yapıları ve model

Detaylı

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ Çeşitli ölçüm ünitelerine ve sinyal üreteçlerine sahip olan, tüm entegre cihazlarının bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir ve gözlemlenebilir olması özellikleri ile Mesleki Eğitim'in önemli bir enstrümanıdır.

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

ýçindekiler Ön Söz xiii Antenler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Temel Anten Parametreleri 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.

ýçindekiler Ön Söz xiii Antenler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Temel Anten Parametreleri 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2. çindekiler Ön Söz xiii 1 Antenler 1 1.1 Giri 1 1.2 Anten Tipleri 4 1.3 I ma Mekanizmas 7 1.4 nce Tel Antende Ak m Da l m 17 1.5 Tarihsel Geli meler 20 1.6 Multimedya 24 Kaynakça 24 2 Temel Anten Parametreleri

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi ) ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) (Proje, İş Yeri ) Kredisi Bu derste, her türlü asenkron ve senkron elektrik makinalarının uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması

Detaylı

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi.

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi. I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Dijital Elektronik EEE328 6 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Dijital Elektronik EEE328 6 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Dijital Elektronik EEE328 6 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel elektronik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-1 2. Yıl, III. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT101 Matematik I Sayılar, Olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, Cebir çözümlerini yapmak, Geometri ve Trigonometri çözümlerini

Detaylı

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 17599029596 MEHMET ZİLE 10/1/70 12:00 AM A55893 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce TOEFL IBT

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE493 7 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE493 7 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Endüstriyel Elektronik EEE493 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program)

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) HAZIRLIK PROGRAMI CEE 201 Elektrik Devreleri 4 6 CEE 202 Kontrol Sistemlerine Giriş 2+2 5 CEE 20 Elek. Müh. Sayısal Yöntemler

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler 1104001062003 Soyut Matematik

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

Elektrik Makinaları ve Sürücüler (EE 450) Ders Detayları

Elektrik Makinaları ve Sürücüler (EE 450) Ders Detayları Elektrik Makinaları ve Sürücüler (EE 450) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektrik Makinaları ve Sürücüler EE 450 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sayısal Haberleşme Sistemleri EEE492 8 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sayısal Haberleşme Sistemleri EEE492 8 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Haberleşme Sistemleri EEE492 8 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Mikrodenetleyiciler (EE 314) Ders Detayları

Mikrodenetleyiciler (EE 314) Ders Detayları Mikrodenetleyiciler (EE 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikrodenetleyiciler EE 314 Bahar 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 102 Dersin

Detaylı

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ SAYISAL DEVRE UYGULAMALARI Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER... ix 1. Direnç ve Diyotlarla Yapılan

Detaylı

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 104 Bahar

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 16.11.15 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 İNGİLİZCE I 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 TÜRK DİLİ I

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Analog İletişim 523000000001375 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : SAYISAL HABERLEŞME Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 23.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Bilgisayar (A Grubu) Mat.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1982 yılında kurulan bölümümüz 1986 yılında ilk mezunlarını vermiştir 1300 1300 Lisans, 190 25 190 Yüksek Lisans, 25 Doktora 93 Bölüm kontenjanımız

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 1.gr. Prof.Dr.A.FIRAT A 003 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 2.gr.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Güç Elektroniği I EEE441 7 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Güç Elektroniği I EEE441 7 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Güç Elektroniği I EEE441 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı