Günümüzde tüm dünyayı saran İnternet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günümüzde tüm dünyayı saran İnternet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır."

Transkript

1 İletişim Teknolojisi İletişim teknolojisi; birbirinden uzakta bulunan bilgisayarların birbirleriyle bazı özel tanımlı kurallar kullanarak haberleşmesini ve kendi aralarında birinden diğerine bilgi aktarımını olanaklı kılar. Bilgisayarlar arası haberleşme, telefon hatları, özel kablolar, elektromanyetik dalgalar, uydu bağlantıları gibi farklı iletişim yollarıyla yapılabilir. 21. Yüzyıl, klasikleşmiş tanımıyla, Bilgi Teknolojileri Çağı olacaktır. Teknolojik gelişmeler; mikrodalga fırın, buzdolabı gibi kullandığımız birçok aygıtı "zeki" ve "birbirleriyle konuşabilen - iletişimde bulunabilen" aygıtlar haline getirmektedir. Bu aygıtlar, çevresiyle haberleşip bilgi alabilmekte, karar verebilmekte ve diğer aygıtlarla haberleşebilmektedir. Tüm bu sistemlerde, bilgisayarların ve bilgisayar teknolojilerinin "dışardan görünmeyen" bir şekilde bütünleşmesi yatmaktadır. İNTERNET (International Network) Günümüzde tüm dünyayı saran İnternet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır. 1957'de Sovyetlerin ilk yapay dünya uydusu olan Sputnik'i fırlatmaları üzerine ABD Savunma Bakanlığı, bilim ve teknolojinin orduda en iyi şekilde kullanılması için ARPA projesini başlattı. Amerikan Hava Kuvvetleri 1962 yılında ABD'ye yapılabilecek bir nükleer saldırıdan sonra bile misillemelerin ve bombardıman uçakları üzerindeki denetimin nasıl sürdürülebileceğini araştırmaya başladı. Bu amaçla yapılan araştırmada merkezi olmayan askeri bir bilgisayar ağının tüm ülkeye yayılabileceği ve bir nükleer saldırıya karşı saldırı yapılabileceği gösterildi. ARPA projesi bu ağı destekledi ve ARPANET adını aldı. 1969'da ilk fiziksel ağ California'da kuruldu. İlk kurulan bilgisayar ağı tüm ülkede yalnızca 4 noktada terminale bağlıydı yılında terminal sayısı 23'e ulaştı ve elektronik posta kavramı ortaya çıktı. 1976'da radyo ve uydu bağlantıları sayesinde ABD ve Amerika bu ağ üzerinde birleştirildi. 1979'da ilk bilgisayar haber grupları ortaya çıktı ve IBM İnternet in babası sayılan BITNET sistemini yarattı. 1980'lerde soğuk savaşın etkisini yitirmesiyle akademik ve ticari çevreler bu bilgisayar sistemine ilgi göstermeye başladı. O zamanlar sistem yalnızca elektronik posta amacıyla kullanılıyordu da Tim-Berners Lee World Wide Web'i icat etti. Bu sistem, hypertext denen daha görsel bir temele dayanıyor ve araştırmaları, bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlanıyordu. WWW'nin ortaya çıkması aynı zamanda ticari çevreleri de motive etti. Bu tarihte kullanıcı sayısı 617,000'e ulaştı ve bilgisayar ağı bugünkü anlamda İnternet adını aldı. 1990'larda İnternet kullanıcı sayısı ve fiziksel yapısı katlanarak arttı. Ticari kurumlar,

2 üniversiteler, organizasyonlar ve devlet kurumları bu gelişime ayak uydurdular. Bağlantı noktalarına ad verilmeye başlandı ve bu kurumlar kendi adlarına İnternet siteleri açmaya başladılar. 1994'de İnternet üzerinde ilk siberbanka kuruldu. Pizza Hut İnternet üzerinden sipariş almaya başladı. AT&T, MCI gibi iletişim firmalarının hemen hepsi İnternet e yatırım yapmaya başladı. İnternet nedir? İnternet bilgiyi paylaşma kaynağı olarak yer buldu kendine. Ardından reklam aracı olarak görüldüğü bir süreç yaşandı. Ticari amaçlar reklamdan çeşitlenerek satışa yöneldi. Bugün, 21. Yüzyılın başlarında, hesap edilemeyen ve planlanamayan bir hızla büyüdüğünü görüyoruz. İnternet in geçirdiği süreç farklı tanımlamalara ya da sınırlamalara neden oldu. İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet in ağlar arası ağ olduğu söylenebilir. Teknik terimlerle tanımlamak gerektiğinde: TCP/IP protokolünü tanıyan ağların oluşturduğu büyük ağdır, TCP/IP protokolünü tanıyan ağları kullanan insanların oluşturduğu büyük topluluktur, TCP/IP protokolünü tanıyan ağlardan erişilecek kaynaklar kümesidir, denebilir. İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İnternet i bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. İnternet e, bakış açımıza bağlı olarak farklı tanımlamalar da getirebiliriz : İnternet; 2000 yılı itibarıyla 120,000,000 u aşkın insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi değiş - tokuşu yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur. Bu, İnternet'in sosyal yönüdür. Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir. Kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur. Evden alış-veriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları, günlük gazete servisleri vb gibi uygulamaları ile aslında internet aynı zamanda bir hayat kolaylaştırıcıdır. Tüm bu tanımların arakesitinde yer alan ise "Bilgiye ulaşım ve onu paylaşım, sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım" dır. Sonuç olarak, İnternet, önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım sistemidir. İnternet'in ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla yaşamla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır. Kendi, yazılı olmayan, kuralları olan; kendi toplumu olan bambaşka bir uzay. Klasik yaşama biçimlerini, değer yargılarını değiştiren; hayatımıza yeni kavramlar, yeni uğraşlar getiren iletişim aracı. İnternet'in etkilerini görmek ve onu hissetmek sanırım çok daha kolay. Hayatımızda normal şartlarda yaptıklarımızı göz önüne getirelim ve İnternet'in bunları nasıl değiştirdiğini; bunlara

3 nasıl yeni anlamlar yüklediğini gözlemleyelim. Belki bazılarımız için daha az (ya da hiç), bazılarımız için daha çok (ya da aşırı çok) etkilenmeler olacaktır. Ancak gerçek olan, önümüzdeki yıllarda (21. Yüzyılda) İnternet olgusu her yönüyle bizimle olacak ve hayatımızda onunla ilintili pek çok şey yapıyor olacağız (Ağ üzerinden alışverişler, uçak/tren rezervasyonları, günlük gazetelere erişim, bilimsel dergileri okumak gibi.) Bilgisayarlar, İnternet kullanmanın temel araçlarıdır. Artık standartlaşmış fonksiyonlarıyla farklı işletim sistemlerinde dahi olsalar, birbirlerine benzer çalışma ilkeleri vardır. Sanal alışveriş terminalleri, banka para çekme makineleri vb. gibi sistemleri kullanmayı bilmekte bilgisayar okuryazarlığının bir parçasıdır. Hızlı gelişen İnternet teknolojilerinin hayatın bir parçası olduğu düşünülürse, ülkelerin "bilgisayar kullanmayı bilen" nüfusu arttıkça bu teknolojileri daha verimli, üretime dönük ve gerçekçi kullanacaklarını söyleyebiliriz. Bilgisayar okuryazarlığı, 21. Yüzyılda, artık "normal okuryazarlık kadar önemli" bir hale gelmiştir. Bu tanımların ardından teknik terimlerle tanımlamada kullandığımız TCP/IP nin açıklanması gerekiyor. TCP/IP nedir? "Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden, diğer bir yere veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka deyişle, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. Bu protokollere örnek olarak; Dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü) verilebilir. Adını sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin iletilmesini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı ya da iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır. Internet ne sunar? Internet'i bir "iletişim ağı" olarak tanımladıktan ve bu ağın üzerinde bilgi dolaştığını belirttikten sonra, İnternet in bu altyapı üzerinde neler sunduğunu tahmin etmek aslında o kadar da güç değil. Bu "iletişim ağı"nın içinde bulunan herhangi iki bilgisayar arasındaki en temel işlem, çift yönlü bilgi aktarımıdır. Burada bilgiden kasıt, bilgisayarlardan birinde bulunan bir dosya, bir bilgisayar programı ya da bir ileti olabilir. Internet, teknik olarak, TCP/IP protokolü ile desteklenen pek çok servis sunar. Örnek olarak, Internet erişimi olan bir kullanıcı, eğer kendisine yetki verilmişse, Internet e bağlı diğer herhangi bir bilgisayardaki bilgilere erişebilir, onları kendi bilgisayarına alabilir, kendi bilgisayarından da Internet erişimi olan başka bir bilgisayara dosya/bilgi gönderebilir. Bu özellik, dosya transfer

4 protokolü olarak bilinir. Benzer şekilde, internet üzerindeki kullanıcılar birbirlerine elektronik posta gönderebilirler. Bu da posta iletim protokolü olarak bilinir. İnternet, değişik protokoller aracılığı ile, insanlara "bilgiye erişim" olanakları sunar, İnternet yardımıyla "her çeşit" bilgiye erişebilirsiniz. İçerik bakımından, İnternet in sundukları kimi zaman insanın hayal gücünü zorlayacak boyutlara varmaktadır. Vizyondaki filmlerin kısa tanıtımlarını kolayca evimizdeki ekrana taşıyabilir ya da Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde tarama yapabiliriz. Tübitak arşivine bağlanıp, Bilim ve Teknik dergilerinin yeni ve eski sayılarını tarayabilir, yazıları okuyabilir ya da Hacettepe Üniversitesine uzanıp o anki Beytepe Kampusu sıcaklıklarını grafiksel olarak görebiliriz. Başka bir örnek olarak, katılmak istediğimiz bir bilimsel toplantıya bildirimizi Internet üzerinden gönderebiliriz. Örnekler artırılabilir; Nasa servislerine bağlanıp, son uydu fotoğraflarını tarayabiliriz; ya da - adreslerine bağlanıp şiirler okuyabiliriz. Son yıllarda geliştirilen World Wide Web(WWW) temelli internet araçları ile bilgiye ulaşım daha da kolaylaşmış ve ulaşılabilecek bilgiler ve sunulan servisler miktar ve çeşit olarak artmıştır. İnternet'in sundukları; onu kullananların istekleri, hayal güçleri ve gelişen internet teknolojisi ile hep çoğalmaktadır. WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dökümandan başka bir dökümanın çağırılmasına (navigate) olanak sağlar(iç içe dökümanlar). Bu ortamdaki her veri (object), başka bir veriyi çağırabilir(link). Internet, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için değişik 'bilgi arama/tarama' yöntemleri de sunar. Internet'in sundukları çok geniştir ve bu kadar bilgi arasında, bilinçsiz bir kullanımla, insan yolunu çok kolay kaybedebilir. Bilgi arama/tarama yöntemleri iki şekilde sunulmaktadır. Arama Katalogları Arama Katalogları web sitelerini başlıklarına, içeriklerine göre gruplayıp, aradığınız siteye kolayca ulaşmanızı sağlar. Katalog yapısını dizin hiyerarşisi gibi görerek aradığınız siteye ulaşabilirsiniz. Örneğin; Alışveriş Bilgisayar Ürünleri Donanım satıcıları X Donanım Ltd. Şti. Toplum ve Politika Hukuk Danıştay Katalogdan konu başlıkları daraltılarak istediğiniz kurum ya da kuruluşun Danıştay'a ya da X Donanım Ltd. Şti.) sitelerine ulaşılır. Arama Motorları Arama motoru aradığınız bilgi için yazdığınız anahtar sözcüğü arar ve en çok geçen sayfaları size gösterir. Arama yaparken arama sitelerinin özelliklerine göre önerileri dikkate almakta yarar vardır. Öneriler ve operatörler değişik arama motorlarından derlenmiştir. Birinde geçerli olan kurallar diğerinde geçerli olmayabilir. Genel olarak bunlar hakkında bilgisi olan kişiler arama

5 motorlarının yardım servislerinden de yararlanarak istediklerine ulaşabilir. Öneriler; Arama kutusuna birden fazla sözcük yazabilirsiniz. Arama sözcüklerini eklerden arındırın: veterinerler yerine veteriner gibi Arama sonuçları fazla sayıda site içerdiğinde aramanızı yeni sözcüklerle daraltın: spor yerine spor futbol takım Arama kutusuna yazılan sözcük olası ekleriyle birlikte karşınıza çıkacaktır. oto sözcüğü kullanılarak yapılan arama, içinde otomobil, otomotiv, otomatik, otoban, otobüs... gibi sözcüklerin geçtiği siteleri de görüntüleyecektir. Bu nedenle ilgilendiğiniz konuyu tam olarak anlatan sözcükleri arama sözcüğü olarak seçin. Kimi arama motorlarında ise belli bir bölümü aynı olan sözcükleri bulmak için yıldız(*) kullanılır. Yıldız(*), baş tarafı ya da son kısmı aynı olan sözcüklerin değişen kısımlarını temsil eder. Aramaya başlamadan önce ilgilendiğiniz konuyu ifade edebilen birbirinden farklı bütün sözcükleri bir yere not edin ve hepsini ayrı ayrı deneyin. Bunlar eş anlamlı sözcükler olabileceği gibi argo sözcükler de olabilir. BÜYÜK - küçük HARF DUYARLILIĞI, Arama işleminizde BÜYÜK HARF ve küçük harf duyarlılığı vardır. Yazdığınız sözcük tamamen küçük harften oluşuyorsa, BÜYÜK HARF ve küçük harf duyarlılığı yoktur. ÖRNEK: Eğer arama kısmına "mısır" yazarsanız, bütün mısır sözcüğüne denk gelen, "Mısır" - "MISIR" - "MısıR" vb.. sözcüklerini de arar. Yazdığınız sözcük BÜYÜK HARF içeriyorsa, BÜYÜK HARF ve küçük harf duyarlılığı vardır. Eğer arama kısmına "MISIR" yazarsanız, yalnızca büyük harflerle olan biçimde "MISIR" sözcüğünü arar. Operatörler; VE (AND) Arasına geldiği sözcüklerin tamamının arama sonuçlarında geçmesini sağlar. Bilgisayar ve Internet araması bilgisayar ve Internet sözcüklerinin bir arada geçtiği siteleri bulacaktır. YA DA (OR) Arasına geldiği sözcüklerin herhangi birinin arama sonucunda geçmesini sağlar. Meyve ya da muz araması içinde yalnızca meyve ya da muz geçen ya da her ikisinin birden geçtiği siteleri bulur. Bu arama operatörünü kullanarak eş anlamlı sözcüklerin tamamı bir kerede aranabilir. DEĞİL (NOT) Önüne geldiği sözcüğün arama sonuçlarında bulunmamasını sağlar. Spor değil futbol araması sporla ilgili ancak içeriği futbol olmayan sitelerin bulunmasını sağlar. YAKIN (NEAR) Belirtilen iki sözcüğün en fazla 10 sözcük arayla aynı metinde bulunduğu Web sayfalarını bulur. " " (tırnak işareti) Arasındaki sözcük ya da sözcükleri tam olarak yazıldığı gibi arar. halk şiiri araması içinde tam olarak halk şiiri sözcük topluluğunu bu haliyle geçtiği siteleri bulacaktır.

6 + ARTI Arama sonuçlarında mutlaka geçmesini istediğiniz sözcüklerin başına + işaretini koyun. ÖRNEK: Arama kısmına "mp3"+"türkçe" yazarsanız iki sözcüğün geçtiği sayfaları bulur. -EKSİ Arama sonuçlarında geçmesini istemediğiniz sözcüklerin başına "-" konur. Gazete ve dergi web sayfalarında diğer web sayfalarına göre daha çok içerik olduğundan, aradığınız sözcüklerin çoğunlukla gazetelerin ya da dergilerin web sayfalarında geçme olasılığı daha fazladır. Aranan sözcüklerin sonuç sayfasında gazete, dergi web sayfaları çıkmaması için görüntülenmesi istenmeyen gazete, dergi adı önüne "-" yazılarak aranır. "Otel" sözcüğünü aramak istiyorsunuz. Aradığınızda "Otel"e ilişkin Antalya dan birçok sonuç sayfası çıkıyor. Siz tatilinizi Antalya da geçirmek istemiyorsanız, O halde arama kutucuğuna yazmamız gereken; Otel -Antalya Muğla daki otel sayfalarının da çıkmasını istemiyorsanız; Otel Antalya Muğla Şeklinde yazmanız gerekir. Bu biçimli kullanımı geliştirerek otellerin özellikleri ya da ilçeler, beldeler olarak da hazırlayabilirsiniz. Otel +Havuz +Muğla -Bodrum Biçiminde bir arama ile Havuz olan otellerden Muğla da olan Bodrum da olmayanları listelememiz olanaklıdır. Birden fazla sözcüğün işaretsiz olarak yan yana yazılması, YA DA anlamına gelir. Internet ya da Kategori aramasında, yalnızca Türk ad alanına kayıtlı sitelerin (com.tr,gov.tr,edu.tr gibi) gelmesini istiyorsanız, "Yalnızca Türk sitelerinde ara" kutusu olan arama motorlarında bu kutucuğun işaretli olmasına dikkat edin. Internet adreslerinde görülen kısaltmalar ne anlama gelir? Internet'e bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir ve bir kurulusun alan adı (domain) adresi, o kuruluş hangi gruba dahilse ilgili kısaltmayı bazı istisnalar dışında mutlaka içerir. Ayrıca, ülkelerin 2 harfli tanıtım kodları da adresin sonuna eklenir. Internet adresi, eğer özel amaçlı bir servise (ftp, gopher, www gibi) aitse, genellikle, bu durum, adresin başında kullanılan bir kısaltmayla verilir. Adreslerde kullanılan bazı kısaltmaları ve onların ne anlama geldiklerini örneklersek: Internet alan adları (domain names), uluslararası platformda gtld (generic Top Level Domain) olarak adlandırılan.com,.org,.net,.edu,.mil,.k12, şeklindeki 7 alan ile, cctld (Country Code Top Level Domain) olarak adlandırılan ve ISO-3166 standardında yaklaşık 200 ülke kodundan (.uk,.us,.tr, vb.) oluşan adlandırma sistemine tabidir.

7 Ülke kısaltmaları : Au: Avustralya iq: Irak Az: Azerbaycan ir: İran Be: Belçika it: İtalya Br: Brezilya jp: Japonya Bg: Bulgaristan nl: Hollanda Ca: Kanada no: Norveç Ch: İsviçre pk: Pakistan cn: Çin pl: Polonya de: Almanya pt: Portekiz dk: Danimarka ro: Romanya eg: Mısır ru: Rusya fi: Finlandiya sk: İsveç fr: Fransa Sy: Suriye gr: Yunanistan tm: Türkmenistan hr: Hırvatistan Tr: Türkiye hu: Macaristan uk: İngiltere ie: İrlanda us: A. B. D. il: İsrail yu: Yugoslavya İkinci (2.) düzey alan adlarının örgütlenme yapısı edu : Eğitim kurum ve kuruluşları (Üniversiteler) gov : Devlet kurum ve kuruluşları org : Diğer kuruluşlar için (Vakıf, Sivil Toplum Örgütleri vb.) com : Ticari kuruluşlar mil : Askeri kurum ve kuruluşlar net : Internet servisi sunan kuruluşlar gen : Başvurunun genel yapılabildiği (ilk gelen alır.) ac : Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde edu yerine kullanılır.) int : Uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar k12 : Eğitim kurum ve kuruluşları (Orta Öğrenim) nom : Bireylerin kullanımı bbs : BBS hizmeti veren kuruluşlar (Not panoları) bank : Banka ve finans kuruluşları movie : Film şirketleri www : (World Wide Web) Sözcük sözcük çevrildiğinde Dünyayı kaplayan ağ anlamına gelir. Bir browser(gözatıcı) gibi istemci uygulamaları kullanılarak bağlanılan ve çeşitli servisler sunan, Internet sunucularının oluşturduğu büyük ağ. Örnek alan adları: oak.oakland.edu, ftp.netscape.com, garbo.uwasa.fi

8 Genel olarak bu sınıflamaya uyulsa da, bazı alan adlarında daha farklı sözcük grupları da olabilir (www.rl.ac.uk, www2.itu.edu.tr gibi). Özellikle.com alan adlarındaki sıkışmadan dolayı, yeni global alan adları oluşturma çalışmaları vardır. İleride İnternet adreslerinde yeni kısaltmalarla karşılaşılacaktır. Bu adresler ip no olarak tanımlanan sayısal değerlere DNS aracılığıyla dönüştürülür. DNS tanımı DNS (Domain Name System; Etki Alanı Ad Sunucusu), sıradüzensel etki alanları kümesi olarak düzenlenen bilgisayarları ve ağ hizmetlerini adlandırmak için kullanılan bir sistemdir. DNS adlandırması, İnternet gibi TCP/IP ağlarında, bilgisayarları ve hizmetleri kullanımı kolay adlarla adlandırmak için kullanılır. Bir kullanıcı bir uygulamaya bir DNS adı girdiğinde, DNS hizmetleri bu adı çözüp, bir IP adresi gibi adla ilişkili diğer bilgileri oluşturabilir. Örneğin, çoğu kullanıcı, ağdaki bir posta ya da Web sunucusunun yerini bulmak için, example.microsoft.com gibi kullanımı kolay bir adı tercih eder. Kullanımı kolay adlar kolayca öğrenilir ve anımsanır. Ancak, bilgisayarlar ağ üzerine sayısal adresler kullanarak iletişim kurarlar. Ağ kaynaklarının daha kolay kullanılmasını sağlamak için, DNS gibi ad hizmetleri, bir bilgisayara ya da bir hizmete ilişkin adı bilgisayarın ya da hizmetin sayısal adresiyle eşleştirmek için bir yol sağlarlar. Daha önce bir Web tarayıcısı kullandıysanız, DNS de kullanmışsınızdır. Aşağıdaki resimde, adına dayanarak bir bilgisayarın IP adresini bulan, temel bir DNS kullanımı gösterilmiştir. Bu örnekte, bir istemci bilgisayar, host-a.example.microsoft.com'u DNS etki alanı adı olarak kullanmak üzere yapılandırılmış bir bilgisayarın IP adresini sorarak, bir sunucuyu sorgular. Sunucu sorguyu yerel veritabanına dayalı olarak yanıtlayabileceğinden, istenen bilgileri içeren bir yanıt verir; bu yanıt, host-a.example.microsoft.com'a ilişkin IP adresi bilgilerini içeren bir ana bilgisayar (A) kaynak kaydıdır. Örnekte, tek bir istemci ve sunucu arasındaki basit bir DNS sorgusu gösterilmiştir. Pratikte, DNS sorguları daha karmaşık olur ve burada gösterilmeyen adımlar içerir. Web Nedir? İnternet bir bilgi sunma ve bilgiye ulaşma ortamıdır. Bu işlevler, farklı İnternet protokolleri kullanılarak gerçekleştirilir. Söz gelişi, FTP protokolü kurallarını kullanan programlar ve sunucular yardımıyla İnternet üzerinde dosya aktarımı (bir bilgisayardan diğerine dosya kopyalama) yapılır. Ancak, özellikle multimedia teknolojilerinin gelişmesi sonucunda, görsellik ve etkileşimlilik ön plana çıkmıştır. Bu noktada web (ya da world wide web) devreye giriyor. Web, birbirinden farklı yapıdaki bilgileri, aynı ortak platformda insanlara sunan bir İnternet teknolojisidir. Web sayesinde kullanıcılar, renkli resimler ve yazıların iç içe olduğu, canlandırma

9 ve etkileşimin kullanıldığı "sayfalara" erişirler. Her sayfanın bir adresi vardır. Bu adreslere URL (Uniform Resource Locator) denir. Web sayfaları arasında, bağlantılar (link) tanımlanarak birinden diğerine geçiş mümkün hale gelmektedir. Web sayfaları, İnternet'te "bilgi aktarımını" olanaklı kılar. İnsanlar, web gözatıcısı (browser) adı verilen bilgisayar programlarıyla, bu tipte hazırlanmış bilgi sayfalarına, bu sayfaların adreslerini yazarak, bağlanabilirler ve tüm bu entegre bilgileri görebilirler. Elektronik Posta ( ) Nedir? E-Posta ( ), İnternet üzerinden insanların birbirlerine mektup göndermelerini olanaklı kılan bir İnternet protokolüdür. E-posta gönderilen kişilerin, kendilerine ait bir e-posta adresleri vardır. Mektuplar bu elektronik adreslere ulaşır. Elektronik posta (e-posta), Internet üzerinde bilgisayarlar ve insanlar arasında bilgi alışverişini sağlayan ve en yaygın kullanılan Internet uygulamasıdır. Internet üzerinde TCP/IP protokollerinin bir parçası olan SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protokolüne dayalı e-posta sistemleri kullanılmaktadır. SMTP, e-posta iletilerinin Internet te rahat hareket etmelerini sağlayan bir protokol ya da kural kümesidir. SMTP sayesinde farklı işletim sistemlerine sahip bilgisayarlar arasında (UNIX, WINDOWS NT, MACOS) e-posta alışverişi gerçekleşmektedir. E-posta istemci/sunucu prensibi ile çalışmaktadır. Mektup okumak ve göndermek için kullanıcılar mektuplarının geldiği ve gönderildiği bilgisayara, sunucuya erişmelidir. Bir istemci programı, sunucu bilgisayarın hizmetlerinden yararlanmak ve sunucudaki bilgilere erişmek için kullanıcının sunucu ile etkileşimde bulunmasını sağlamaktadır. Diğer bir deyişle istemci uygulaması kullanıcının mektup okumasını, mektuba yanıt göndermesini, mektuplarını yönlendirmesini, mektup yazmasını ve mektup göndermesini sağlayan ara yüzdür. Pek çok e-posta sistemlerinde SMTP nin yanında POP (Post Office Protocol) adında ikinci bir servis daha vardır. POP servisinin işlevi ikiye ayrılır: i) Standart SMTP, size bir posta gönderildiğinde bu postayı, gideceği yere ulaşana dek yönlendirerek iletir(routing). Eğer postanın son varış noktasına ulaşılamıyorsa (bağlantı kopukluğu) SMTP daha sonraki bir zamanda (1 saat sonra vb.) aynı e-postayı yeniden göndermeye çalışır. Uzunca bir süre gönderilememiş e-posta, bir hata e-postasının ekinde geri gönderilir. ii) İkinci kullanım, mantık olarak yukarıdaki ile aynı olmasına karşın işlevsel olarak farklıdır. Bu İnternet bağlantılarında karşımıza çıkar. Evden, işyerinden yapılan SLIP/PPP türü bağlantılarda size gelen e-postaları almak ve okumak için POP3'ü destekleyen e-posta programlarının (Eudora, Netscape Mail, Outlook Express vb.) kullanılması çok büyük avantajlar sağlar. Bu şekilde, makinanızı açmadan posta kutunuzdaki tüm mektupları kısa sürede alır; sonra bağlantıyı kapatır ve e-postalarınızı okursunuz (off reader). İsterseniz yanıtlar yazar, daha sonra tekrar slip/ppp bağlanarak e-postalarınızı SMTP servisiniz üzerinden gönderebilirsiniz. Böyle bir kullanım size çok büyük zaman kazandırır. E-posta iletileri başlangıçta yalnızca düz yazı ile sınırlı idi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde e-posta içinde resim, ses, video, html dokümanları, çalışabilir program vb kullanımı mümkün hale gelmiştir. Ancak, henüz tüm e-posta programları bu tip biçimleri

10 desteklememektedir. Günümüzde kullanılan çoğu e-posta programları (UNIX için Pine, Elm; PC için Netscape Mail gibi) benzer kullanıcı arabirimleri ve kullanım kolaylıkları sunarlar. E-posta adresi nedir? E-posta adresi (mektuplarda olduğu gibi) mektubun gideceği adrestir. E-posta adresi elektronik iletilerin karşılıklı gönderilmesi için bilgisayarı ve kişiyi tanımlamaktadır. Bu nedenle çoğunlukla, kişinin kullanıcı adı ve kullandığı sistemin İnternet adresinden oluşur. Aşağıda e-posta adres örnekleri verilmiştir. Yukarıdaki örnek incelenirse e-posta işareti ile ayrılmış iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişinin kendi sistemindeki kullanıcı adını; ikinci kısım ise, bulunduğu sistemin adresini belirtmektedir. E-posta adresleri soldan sağa doğru okunmaktadır. Örneğin: celiktig : İletiyi gönderen ya da alan kişinin adı sdu : Organizasyonun alan adında tanımlanan kısaltması ya da adı edu : Bu da alan adinin bir bölümünü oluşturur ve sdu nun bir eğitim kurumu olduğunu ifade eder. tr : Bu son terim Türkiye yi ifade eder. Her ülke için bir terim vardır. E-posta programlarında görülen "From, To, Subject, Cc, Bcc, Forward To:" gibi kısaltmalar ne anlama gelir? Bütün bu kavramlar, e-posta nın başlık(header) bölümünde yer alır ve gönderilen e-posta ile ilgili bir takım "gönderme bilgileri"ni içerir. From (Kimden) : Bu alanda, e-posta'yı gönderen kişinin e-posta adresi (ve gerekli olmasa bile, Adı - Soyadı) yer alır. To (Kime): E-posta'nın gönderileceği kişilerin e-posta adresleri yer alır. Gönderilecek kişi sayısı 1'den fazla ise adresler aralara virgül konarak(bazı sistemlerde bir boşluk bırakılarak) yazılır. Subject(Konu) : E-posta içeriğine uygun, çok kısa bir başlık yazılır. (Acil, Virüs uyarısı, Toplantı duyurusu, Beni hemen ara, vb.) Özellikle her gün çok sayıda e-posta gönderilen listelerde bu özellik önem kazanır. Cc(Kopyasını gönder) : E-posta'nın kopyasının gönderileceği diğer adresler (Genellikle, e- posta içeriği ile ikinci dereceden ilgili kişiler olabilir.) yazılır. (Cc: Carbon Copy) Bcc(Kopyasını gizli gönder) : E-postayı alan kişiler To: ve Cc: alanlarındaki bilgileri görebilmelerine karşın, Bcc: alanındaki bilgileri göremezler(bcc: Blind Carbon Copy).

11 Forward(İlet) : Gelen bir iletiyi bir başkasına aynı biçimde iletmek için kullanılır. Kullanılan e- posta programları tümü bir e-postayı başkasına "aynı biçimde gönderme" seçeneği olarak Forward'ı sunarlar. Signature (imza) nedir? Signature (imza), gönderilen her e-posta nın sonuna otomatik olarak konulan, içeriği önceden hazırlanmış dosyalardır. İmza dosyaları, kullanılan e-posta programının bir parçasıdır. Kullanılan e-posta programının seçenekleri arasında (eğer destekliyorsa) imza hazırlama ve otomatik olarak e-posta sonuna ekleme hizmetleri vardır. İmza dosyalarında, genellikle, kişinin adısoyadı, e-posta adresi, (varsa) web adresi, posta adresi, telefon/faks numaraları bulunur. İmza dosyalarında, birtakım "veciz" sözlere de rastlanmaktadır. Bunlar da, kişinin ilgisine göre, bir şarkının nakaratı, bir atasözü vb. olabilir. Attachment (eklenmis dosya) nedir? E-posta'yla birlikte mektubun sonuna eklenerek bir dosya gönderilebilir. Bu, genellikle, eklenecek dosyanın adının e-posta'nın bilgi bölümünde "Attachment:" şeklindeki bir alana yazılmasıyla olur. Eklenen dosyalar düz yazı olabileceği gibi resim, ses, program vb. ikili (binary) dosyalar da olabilir. Hemen hemen tüm e-posta programları bu özelliği destekler. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) olarak adlandırılan standart ile text olmayan dosyaların gönderen bilgisayarda şifrelenmesi ve alıcı bilgisayarda şifrenin çözülmesi sağlanmaktadır. Böylece postayı alan kişi, otomatik olarak, "attachment" olarak gelen dosyayı yerel diskinde saklayabilmektedir. E-posta gönderirken dikkat edilecek bazı noktalar E-posta, İnternet servisleri arasında en yaygın kullanılanıdır. Ancak kullanımda bazı noktalara dikkat etmek gerekir: Size gelen iletilere yanıt yazarken, orijinal iletiden gerektiği kadarını da yanıtınıza ekleyin. E-posta gönderen kişi, yazdığı bir çok ileti arasında içeriği kolayca hatırlayamıyor olabilir. Özellikle yanıtlarınızı, gelen iletinin ilgili yerlerinin hemen altına yazarsanız içeriği de tutturmuş olursunuz. Günümüzde kullanılan hemen hemen tüm e-posta programları, yanıtlarda orijinal iletinin de e-posta nın sonuna otomatik olarak getirilmesine olanak tanırlar. İletinizi, karşılıklı yazışmanın içeriğine uygun uzunlukta tutun. Gerekmedikçe, uzun e- posta hazırlamayın. Konuşmadan farklı olarak, e-posta haberleşmelerinde yazı kullanıldığı için, özellikle listelere gönderilen iletilerde, içeriği çok kolay kaçırabilirsiniz. Bu da e-posta nizin okunmasını zorlaştırır. E-posta nizin içeriğini, "Subject" (konu) alanına yazdıklarınız kapsamında tutun. Aynı e- posta da başka bir konudan da bahsedecekseniz, bunu ikinci bir e-posta ile ayrıca verin.

12 E-posta programınız bazı biçimlendirme seçenekleri sunabilir (yazıyı italik, koyu renk, renkli yapma, e-posta içinde animasyonlar, resimler, ses vb kullanma gibi). Ancak, gelecekte bu değişecekse de, günümüzde kullanılan e-posta programlarının büyük bir çoğunluğu yalnızca düz yazıyı anlayabilmektedir. E-posta gönderdiğiniz kişinin kullandığı e-posta programının bu tip biçimleri desteklediğinden emin olmadan bu tip özel biçimli iletiler göndermeyin. İletinizi nereye gönderdiğinize dikkat edin. Aynı listeye üye bir arkadaşınızın e-postasını alınca ona "özel" yazdığınız bir iletiyi çok kolayca "yanlışlıkla" doğrudan listeye gönderebilirsiniz. Listelere gönderilen "özel iletiler" liste üyelerince (haklı olarak) pek hoş karşılanmaz. Her zaman, "imza" kullanmaya özen gösterin. İmza dosyalarınızda, adınız ve e-posta adresiniz dışında size ulaşmak için diğer alternatif yolları (web sayfası adresi, telefon fax gibi) da verebilirsiniz. İmzalarınızı "mümkün olduğunca kısa" tutun. 4 ile 7 satır arası normal uzunluk kabul edilir. Çok uzun imzalar, özellikle liste ve haber gruplarına gönderilen iletilerde, çok tepki çeker. Gereksiz iletileri okuyunca silin, çünkü e-posta kutusunda durması, sisteme gereksiz disk alanı harcatacaktır. E-posta kutunuzda duran iletileri, en az sayıda tutun. İleride başvurmak için saklayacağınız iletileri, kendi disk bölgenize, ya da sistem dışına (kendi PC'nize vb.) aktarın. Disk alanındaki dosyaları bilmek ve bunlarla ilgilenmek de kullanıcının sorumluluğundadır. Dosyaları, özellikle başka yerlerden getirdiğiniz dosyaları, virüs taramasından geçirmeden çalıştırmayın. ICQ ve IRC Nedir? ICQ ( I Seek You), kullanıcı-dostu (user-friendly) olan, kimin bağlı olduğunu gösteren ve bu kişilerle bağlantı kurmaya yarayan bir Internet aracıdır. Bu programla net üzerinde arkadaşlarınızı aramak zorunluluğu ortadan kalkmıştır. ICQ sizin yerinize bu aramayı yapar ve arkadaşlarınız bağlandığı anda sizi uyarır. ICQ ile sohbet edebilir, ileti ve dosya yollayabilir, oyun oynayabilir ya da web sayfalarını gezerken arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz. ICQ ve IRC, İnternet üzerinde karşılıklı ya da bir grup içerisinde "karşılıklı yazışarak" sohbet edilmesini sağlayan mekanizmalardır. IRC: Internet Relay Chat sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup, dünya üzerindeki değişik kullanıcıların İnternet bağlı oldukları ve de aynı sunucuyu ya da birbirine bağlı sunucuların network'ünü seçtikleri durumunda birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan bir ortamdır. IRC aracılığı ile dünya üzerinde herhangi birisi ile konuşabilmek, değişik odalarda muhabbet etmek, dosya alışverişi yapmak, hoşça zaman geçirmek mümkündür. IRC temel olarak incelendiğinde, bir sunucu, sunucuda user'lar, user'ların oluşturduğu odalar ve user'lar arasındaki özel sohbetlerden oluşur.

Ağların kurulumu gibi; bu ağların yönetimi de çok önemlidir. Özellikle bu konuda alanında uzman kişiler her zaman aranan insanlardır.

Ağların kurulumu gibi; bu ağların yönetimi de çok önemlidir. Özellikle bu konuda alanında uzman kişiler her zaman aranan insanlardır. İNTERNET Network (Ağ) Nedir? Bir veya birden fazla bilgisayarın; dosya ve veri alış verişi yapabilmesi için birbirine bağlanarak oluşturduğu yapıya Network (Ağ) denir. Ağlar coğrafi konumuna göre 3 başlık

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İnternetin Tanımı: İnternet, belirli bir amaç için bilgi alıp vermek üzere birbirine bağlanmış bilgisayarların oluşturduğu uluslararası bilgisayar

Detaylı

İNTERNET VE TÜRKİYEDE İNTERNETİN GELİŞİMİ

İNTERNET VE TÜRKİYEDE İNTERNETİN GELİŞİMİ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ İNTERNET VE TÜRKİYEDE İNTERNETİN GELİŞİMİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN: Ahmet PARLAK DANIŞMAN: Yrd.Doç. Dr. Hasan Hüseyin BALIK Temmuz

Detaylı

Hazırlayan Öğrenciler: Oğulcan PEKTAŞ Can Erdem ARICAN Yener Marangoz İnci PEKİNCİ

Hazırlayan Öğrenciler: Oğulcan PEKTAŞ Can Erdem ARICAN Yener Marangoz İnci PEKİNCİ Hazırlayan Öğrenciler: Oğulcan PEKTAŞ Can Erdem ARICAN Yener Marangoz İnci PEKİNCİ Rehber öğretmen: SELVİNAZ GÖKALP ( Bilgisayar) 2003 İÇİNDEKİLER Teşekkür...1 Giriş...2 İnternet nedir?...3 İnternet ağı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ 6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ INTERNET İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak

Detaylı

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Internet ve Güvenlik Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Giriş Bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını gerektirmektedir. Elektronik ve

Detaylı

Bilgisayarla İletişim ENF102 - Bilgisayar - II

Bilgisayarla İletişim ENF102 - Bilgisayar - II Bilgisayarla İletişim ENF102 - Bilgisayar - II Öğrt. Gör. Alper Aslan Bilgisayarla İletişim 1. İnternet 1.1. Tarayıcı 1.2. Arama Motorları 2. E-Posta E 2.1. E-Posta Göndermek 2.2. E-Posta Almak 2.3. E-Postaya

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İNTERNETE GİRİŞ Eğitim Semineri

İNTERNETE GİRİŞ Eğitim Semineri İNŞAAT BÖLÜMÜ İNTERNETE GİRİŞ Eğitim Semineri İNTERNET NEDİR? Bir Topluluk: 100,000,000 a yakın insanın etkileştiği, kendi yazısız kurallarını oluşturan büyük bir topluluk Bir Kütüphane: Pek çok yararlı

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

Temel İnternet Kavramları

Temel İnternet Kavramları EMYO 2012 Temel İnternet Kavramları İnternet İnternetin Tarihçesi İnternet Bağlantı Şekilleri IP (Internet Protocol) Numarası TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Protokoller (HTTP,HTTPS,FTP

Detaylı

İnternet Kullanımı 22.03.2014

İnternet Kullanımı 22.03.2014 İnternet Kullanımı 22.03.2014 İnternet Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek veri alışverişi için oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir. İnternet: Dünya üzerinde yer alan birbirinden

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

İNTERNET - EYLÜL 2012 İÇERİK

İNTERNET - EYLÜL 2012 İÇERİK İNTERNET EYLÜL 2012 İÇERİK İnternet nedir? İnternetin Tarihçesi Ne işe yarar? Bilgisayar Ağları Ağı oluşturan bileşenler Ağı oluşturan cihazlar Ağın sınıflandırılması Domain-IP-URL Kavramları İnternete

Detaylı

3.11. İNTERNET E GENEL BAKIŞ

3.11. İNTERNET E GENEL BAKIŞ 3.11. İNTERNET E GENEL BAKIŞ Asaf Varol 1 Tunay Alkan 2 ÖZET Günümüzde Internet in kullanımı çok hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir. Uzaktan eğitimle doğrudan ilişki içerisinde olan bu aracı kullanmaya

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ 1. BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KAVRAMLARI 1.1. Genel Kavramlar 1.1.1. Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Bilgisayarlar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri,

Detaylı

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri İnternetin Temelleri İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı Ağ Türleri İnternet Uygulamaları İnternet Protokolleri 1 İnternetin Nedir? Interconnected Networks, kelimelerinin kısaltmasıdır ve kendi aralarında bağlantılı

Detaylı

T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB. Abdurrahman GÜNER

T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB. Abdurrahman GÜNER T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB Abdurrahman GÜNER Tekniker Samsun / 2012 Kapak Tasarımı Dr. Ali KORKMAZ Dizgi/Baskı Refik YILMAZ Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

Detaylı

GİRİŞ INTERNET İN TARİHİ INTERNET İN TANIMI

GİRİŞ INTERNET İN TARİHİ INTERNET İN TANIMI GİRİŞ Ünlü bilim kurgu yazarı William GIBSON romanlarında çok ileri teknolojiye sahip bir dünya tablosu çizmekte, tüm dünyayı saran matrix isimli bir bilgisayar ağından bahsetmekte ve bu ağın oluşturduğu

Detaylı

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU

HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU HERKES İÇİN TEMEL BİLGİSAYAR ve İNTERNET KILAVUZU Kapak: Zafer YILMAZ Dizgi/İç Düzen: Bayrak Matbaası Baskı: Bayrak Matbaası İstanbul, Eylül 2012 Hazırlayan Halil Ünsal NAMAZCI ISBN 978-9944-0865-0-9 Herkes

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

Bölüm 1. Internet: Kullanıcı Servisleri

Bölüm 1. Internet: Kullanıcı Servisleri Bölüm 1 Internet: Kullanıcı Servisleri 1 Internet 20. yüzyılın sonlarına geldiğimiz bu günlerde insanlık oldukça ilginç bir dönemden geçmektedir. Bu dönem pek çok uzman tarafından üçüncü endüstri devrimi

Detaylı

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse :

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse : World Wide Web Nedir? WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper

Detaylı