Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009

2 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber... 8 Resmi yazı Kapak Ġçindekiler, tablo, Ģekil listeleri SunuĢ GiriĢ Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Bölümün tarihçesi Bölüm organizasyon Ģeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme ÇalıĢmaları PaydaĢ analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Bölümün misyonu Bölümün vizyonu Bölümün temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça Ekler Performans Göstergeleri

3 Tablo listesi Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 2Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Programı... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 3 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 4 Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) Değerlendirme Tablosu.. Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 5 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 6 Kurumsal nitelikler veri tablosu Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 7 Akademik personel verileri... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 8 Bölüm 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları. Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 9 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 10 Mezun öğrenci verileri... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 11 Bölüm programları... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 12 Ġngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 13 Örnek ders karnesi- Türk Lehçeleri KarĢılaĢtırmalı Dilbilgisi I/II... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 14 Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Yüksek Lisans Programı ders içerikleri Tablo 15 AraĢtırma ve geliģtirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 16 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 17 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 18 Ġdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu.. Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 19 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 20 Yönetsel Özelliklerin (DavranıĢsal) Değerlendirme tablosu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 3

4 Tablo 21 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 22 Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 23 PaydaĢlar Tablo 24 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no ġekil listesi ġekil 1 Bölüm organizasyon Ģeması

5 Konur, O. (2008) Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi, Sürüm no. 1.0, Namık Kemal Üniversitesi Proje GeliĢtirme Bürosu, 95 sayfa, ġubat 2008 (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). Yönetici Özeti Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi akademik birimlerine bağlı bölümlerin 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu ile bu rapora dayanılarak 2010 yılı stratejik planını hazırlamalarında yardımcı olmak üzere bir stratejik planlama hazırlama rehberi sunulmaktadır. Bu belgenin hazırlanmasında YÖDEK Rehberi ve DPT tarafından hazırlanmıģ bulunan Stratejik Planlama Kılavuzu esas alınmıģtır. Rehberin içerik sayfası biçimlenerek aģağıda bilgi için sunulmuģtur. Rehber dört kısımdan oluģmaktadır. Ġlk kısım giriģ olarak nitelendirilebilir. Bu kısımda bölümde yürütülen kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarının örgütlenmesine iliģkin bilgiler önem taģımaktadır. Bölümün tarihçesi ve organizasyon Ģeması, bölümü tanıtmak açısından önem taģımaktadır. Kapak, sunuģ, içindekiler sayfaları, giriģ, yönetici özeti profesyonel raporlama çalıģmasının ana unsurları olarak yer almaktadır. Kurumsal değerlendirme baģlığını taģıyan ikinci kısımda bölümlerin 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporları ele alınır. Bu kapsamda, özdeğerlendirme çalıģması, YÖDEK tarafından belirlenmiģ olan on ana baģlık altında, değerlendirme tabloları ile yapılır. Öğrenci sayıları, personel sayıları ve bilimsel yayın sayıları gibi sayısal veriler ilgili ana baģlıklar altında değerlendirme tablolarından sonra yer alır. Özdeğerlendirme kısmının sonunda hazırlanacak olan YÖDEK performans gösterge tabloları ekte topluca yer alır. Bu tabloda yer alan performans verileri ilgili ana özdeğerlendirme baģlıkları altında kısaca özetlenir. Benzer Ģekilde çevre değerlendirmesi kısmında iç ve dıģ paydaģ analizinin sonuçları bir tablo ile verilir ve çevre değerlendirmesi yapılır. Kurumsal değerlendirme çalıģmasının çıktısı olan SWOT (GZFT) analizi ilgili YÖDEK ana baģlıkları altında yapılır. Bu analiz sonuçları bir sonraki stratejik planlama çalıģmasında ana girdi olarak kullanılır. Rektörlüğe ilgili akademik birimler aracılığı ile verilecek olan 2007 yılı bölüm kurumsal değerlendirme raporu, SWOT analizin yapılması ile son bulur. Bu belgenin sonraki bölümleri bölümlerin 2010 yılları stratejik planlarının hazırlanmasına iliģkindir. Bu plan Bölümler tarafından ilgili akademik birimler aracılığı ile 31 Ağustos 2009 tarihinde verilecektir. Rehberin üçüncü kısmında stratejik planlama çalıģmasının sonuçları iki alt bölüm halinde verilir. Ġlk alt bölümde bölümün misyonu, vizyonu ile temel değerleri, bölümün kurumsal kimliği olarak sunulur. Ġkinci alt bölümde ise stratejik değerlendirme çalıģmasının sonuçları sunulur. Bu kısımda da önceki bölümde olduğu üzere sonuçların YÖDEK kurumsal değerlendirme ana baģlıkları altında sunulması önerilmiģtir. Bu çalıģma çerçevesinde her bir değerlendirme grubu içerisinde birden çok amaç geliģtirilir ve 5

6 geliģtirilmiģ olan her bir amaç için birden fazla hedef geliģtirilir. Bu hedeflere nasıl ulaģılabileceği stratejiler ile uygun performans göstergeleri kullanılarak açıklanır. Bu Ģekilde her bir planlama yılı için ayrıntılı fakat odaklanmıģ bir stratejiler dizisi geliģtirilmiģ olacaktır. Son kısımda ise planlama çalıģmasında elde edilmiģ olan sonuçlar kısaca özetlenir. Daha sonra kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarında kullanılmasında yarar görülmüģ olan temel kaynakların referansları listelenir. Son olarak planın metninde yer almayıp ta belgede yer almasında yarar görülmüģ olan diğer çalıģmalar ve tablolar ekte yer alır. Rehber formatı I GiriĢ o Resmi yazı o 1. Kapak o 2. Ġçindekiler, tablo, Ģekil listeleri o 3. SunuĢ o 4. GiriĢ o 5. Yönetici Özeti o 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları o 7. Bölümün tarihçesi o 8. Bölüm organizasyon Ģeması II Kurumsal değerlendirme o 9. Özdeğerlendirme çalıģmaları Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri Uygulama ve hizmet süreçleri Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi Çıktılar/sonuçların değerlendirilmesi Yükseköğretim misyonunu baģarma performansının değerlendirilmesi o 10 Çevre Değerlendirme çalıģmaları PaydaĢ analizi 6

7 o 11. SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi III Stratejik Planlama o III 1. Kurumsal kimlik çalıģması 12. Bölümün misyonu 13. Bölümün vizyonu 14. Bölümün temel değerleri o III 2. Stratejik değerlendirme çalıģması 15. Stratejik değerlendirme IV. Diğer o 16. Sonuç o 17. Kaynakça o 18. Ekler Performans göstergeleri tablosu Bu stratejik planlama rehberi, üniversitelerimizin benzer çalıģmaları ıģığında bölümlerimize yardımcı olmak üzere hazırlanmıģtır. Bölümler arası hazırlık düzeylerindeki farklılaģma nedeni ile her bölümün bu rehberden değiģik oranlarda yararlanabileceği ümit edilmektedir. Diğer üniversitelerin yayınlanmıģ olan stratejik planları tam metin de yer alan Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Web Sitesinde yayınlanmaktadır. Buna ek olarak bölümlerimize kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını verimli bir Ģekilde yürütebilmeleri için bilgilendirme, eğitim ve danıģmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu amaçla adresinden duyurular yapılmakta ve duyuru metinleri ve ekleri web sitesinde yer almaktadır. Giriş Bu belge ile bölümlerimizin stratejik planlarını hem YÖDEK Rehberi hem de DPT Kılavuzu ıģığında hazırlayabilmeleri için hazırlanmıģ olan bir rehberin birinci sürümü sunulmaktadır. 7

8 Rehber Resmi yazı Bölümün 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu ile 2010 yılı stratejik planı Bölüm BaĢkanı tarafından bağlı olduğu akademik birim aracılığı Rektörlüğe gönderilir. Örnek: Konu: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1; yılları Stratejik Planları, Sürüm No.1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, yılları stratejik planı basılı ve bilgisayar ortamındaki örnekleri ile ekte sunulmuģtur. 1. Kapak Hazırlanan çalıģmaların kapak sayfaları çalıģma belgeleri sunulur yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu kapağı: Örnek: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 II yılları Stratejik Plan kapağı: Örnek: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü yılları Stratejik Planı, Sürüm No.1, Eylül Ġçindekiler, tablo, Ģekil listeleri Raporun içindekiler, tablo ve Ģekil listeleri sırası ile sayfa numaralarını gösterecek Ģekilde plan belgesinin içerisinde sunulur. Bu amaçla Word programının ilgili listeleme menülerinin kullanılması gerekmekte olup el ile yapılmamalıdır. Örnek: Ġçindekiler GiriĢ Özdeğerlendirme 8

9 Çevre değerlendirmesi Tablo Listesi Tablo 1. Bitki Koruma Bölümünün öğrenci sayısı Tablo 2. Bitki Koruma Bölümü donanım listesi ġekil listesi ġekil 1. Bitki Koruma Bölümü öğrenci dağılımı ġekil 2. Bitki Koruma Bölümü akademik personel dağılımı 3. SunuĢ Bölüm BaĢkanı tarafından kurumsal değerlendirme raporu ile stratejik plan bir sunuģ ile sunulur. SunuĢun altında Bölüm BaĢkanının adı, unvanı, görevi yer alır. Örnek: Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün 2007 yılı kurumsal değerlendirme raporu ve yılları stratejik planı belgede yer alan ana baģlıklar altında sunulmaktadır. Bölümümüz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını verimli bir Ģekilde sürdürebilmek amacı ile Fakülte ve Üniversite düzeyinde çalıģma ve eğitim toplantılarına katılmıģ olup Bölümümüzün eğitimöğretim, araģtırma ve geliģtirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiģ olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen bölüm kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeģitli Ģekillerde çalıģmalarımıza yardımcı olan Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teģekkürlerimi sunarım. 9

10 Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ve 2010 Yılı Stratejik Planı ana baģlıkları altında sunulmaktadır. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, yüksek lisans ve doktora alanlarında çalıģma yapmak isteyen öğrencilere olanaklar sunduğu gibi, talep geldiğinde sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim için gerekli birikim ve alt yapıya da sahiptir. Trakya Üniversitesi yapılanması içinde kurulduğu 1982 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araģtırma sunma çabasını devam ettirmektedir. ġu anda Namık Kemal Üniversitesi yapılanması içinde Bölümümüz 8 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent ve 4 araģtırma görevlisi ile akademik etkinliklerini sürdürmektedir. Lisans düzeyinde Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Programları na ve Bölüm Öğrencilerine pratik ve uygulamalı öğretim verilmektedir. Bölüm lisans öğrenci sayısı 37 dir. Yüksek lisans öğrenci sayısı 53 ve doktora öğrenci sayısı 22 dir. Ana Bilim Dalı mız, ülkemiz için önemli yüksek öğretim birimlerinden biridir. Trakya Bölgesi nde yeni kurulan Namık Kemal Üniversitesi nin geliģmesine akademik ve yönetsel katkı sağlamayı da kendi misyonu olarak görmektedir. Türkiye koģulları ile karģılaģtırmalı olarak Bölgemizin yüksek sosyoekonomik yapısı, tarımsal üretim ve yapısı, çiftçi eğitim düzeyi ve öğrenim talebi göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki yıllarda bölümümüzün üstlenmesi gereken misyon daha da önemli olacaktır. Bu nedenle, Ana Bilim Dalı mız üretici ile daha çok bütünleģmesi, yeni üretim teknolojilerini üreticilere tanıtması ve uygulatması, tarıma dayalı endüstri kuruluģları ile ortak çalıģmanın boyutunu daha da büyütmesi, Bölge de hayvancılığın geliģmesi için gerekli desteği vermesi, Trakya da tarımın sürdürülebilirliğini tehdit eden etmenlerin devre dıģı bırakılmasına katkı yapması gerekmektedir. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu nun bundan sonraki süreçte Tarla Bitkileri Bölümü nün, Ziraat Fakültesi nin ve Namık Kemal Üniversitesi nin geleceğine olumlu katkı yapacağı açıktır. Bu bağlamda hazırlamıģ 10

11 olduğumuz bu stratejik plan ve ekleri, gelecekteki planlarımız için önemli bir yol haritası olacaktır. Ana Bilim Dalı mızın vizyonu doğrultusunda kendisi için öngörülen misyonun belirlenen strateji doğrultusunda yaģama geçirilmesi için emeği geçen ve önümüzdeki yıllarda da bu çalıģmayı paylaģacak Tarla Bitkileri Öğretim Üyeleri ne, Elemanları na çeģitli Ģekillerde çalıģmalarımıza yardımcı olan Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teģekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü BaĢkanı Tekirdağ, Mayıs

12 4. GiriĢ Bu kısımda aģağıda verilmiģ olan üç alt baģlık altında dokümanın amacı, kapsamı belirtilir ve ilgili tanımlar ve kavramlar verilir. AĢağıda 2010 yılları stratejik planı için örnekler verilmiģtir Dokümanın amacı: Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün 2007 yılı kurumsal değerlendirme Raporu ve yılları stratejik planını sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ve buna dayalı olarak yılları stratejik planını sunmaktadır. Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ıģığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmıģ olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıģtır Tanımlar ve kavramlar Bu kısımda kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramların verilmesi istenmektedir. AĢağıda Bölümlerimiz için uyarlanmıģ olan bir tanım listesi örnek olarak verilmiģtir. Örnek Bölümümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aģağıda verilmiģtir. Birey Hedefleri: : Bölümümüzün belirlemiģ olduğu hedeflerini gerçekleģtirmek için Bölümümüzde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Bölümümüzün hedefi, o hedefi gerçekleģtirecek olan bireylerin hedeflerine dönüģtürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleģtirdiklerinde, Bölümümüzün hedefi gerçekleģmiģ olur. Bölüm Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda Bölümümüzün ulaģmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaģılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Bölüm hedefleri, kurumsal değerlendirmede Fakülteyi; Bölüm bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (programların) hedeflerini kapsamaktadır. 12

13 Bölümümüz Öğrenci Konseyi: Bölümümüz öğrencilerin kendi aralarında ilgili yönetmelik ıģığında demokratik usullerle kurdukları Bölümümüz öğrenci birliğidir. Bölümümüz öğrenci konseyi Bölümümüzün akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıģtır. Bölümümüz Yıllık Değerlendirme Raporu: Bölümümüzün, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Bölümümüz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün gelecekte ulaģmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Bölümümüzün stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Bölümümüz ile iliģkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki geliģmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası geliģmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Bölümümüzün stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. İyileştirme Eylem Planları: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. İyileştirme: Bölümümüzde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalardır. Kalite Geliştirme: Bölümümüzün, eğitim-öğretim, araģtırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesidir. Kaynak Planlaması: Bölümümüzün hedeflerini gerçekleģtirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araģtırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalıģmıģlardır. Kurumsal Değerlendirme: Bölümümüzün YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Bölümümüzün kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. 13

14 Özdeğerlendirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Bölümümüz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Bu amaçla YÖDEK Göstergeleri esas alınmıģtır. Performans: Bölümümüzün, belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesidir. Politika: Bölümümüzün günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Bölümümüzün belirlemiģ olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleģtirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Bölümümüzün temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımdır. Stratejik Hedefler: Bölümümüzün, misyonu doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Bölümümüz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalıģmasına baģlamadan önce yapılması gereken çalıģmalardır. ġunları kapsar: Planlama kurulunun oluģturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, bölümün paydaģlarının belirlenmesi, planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, kurumsal varsayımlarının oluģturulması, değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve stratejik planlama yol haritasının oluģturulması. Stratejik Planlama: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dıģ değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleģtirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluģturmak için gerçekleģtirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Bölümümüzün kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliģtirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin temel girdisidir. Uygulama Planı: Bölümümüzün, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. 14

15 Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur (ÜAK). 15

16 5. Yönetici Özeti Raporun yazımının bitiminden sonra yönetici özeti hazırlanır. Özetin hazırlanmasında plan belgesinin formatı aynen takip edilerek yöneticinin bölüm kurumsal değerlendirme raporu ile stratejik planı hakkında yeterli düzeyde bilgi edinmesi amaçlanır. Yönetici özetinde ağırlık, birimin SWOTu, kurumsal kimliği (misyon, vizyon ve temel değerler) ile amaçları, hedefleri ve stratejilerine verilir. Her bir ana baģlık için Word programının ilgili biçimleme menüleri kullanılarak biçimlendirme yapılır. AĢağıda 2010 yılları stratejik planı için bir örnekleme yapılmıģtır. Mayıs 2009 de sunulacak olan kurumsal değerlendirme raporları için karģı gelen baģlıklar kullanılır. Her bir ana baģlık ve alt baģlık altında anlamlı bir özetleme yapılır. AĢağıda olduğu üzere bu kısımda bir belge referansının verilmesi de gerekmektedir. Örnek: Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2008) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü yılları Stratejik Planı, Sürüm no. 1, Eylül 2008, xx sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). [Namık Kemal Üniversitesi (2008) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2007 yılı Kurumsal Değerlendireme Raporu, Sürüm no. 1, Mart 2008, xx sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). Bu kısımda Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü yılları stratejik planı belgede yer alan ana baģlıklar altında yöneticiler için yeterli bilgilendirme yapmak amacı ile sunulmaktadır. I GiriĢ: o Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları o Bölümün tarihçesi o Bölüm organizasyon Ģeması II Kurumsal değerlendirme: Özdeğerlendirme çalıģmaları o Girdiler o Kurumsal nitelikler ve özellikler o Eğitim ve öğretim süreçleri o AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri o Uygulama ve Hizmet Süreçleri o Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi 16

17 o o o o Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme çalıģmaları o PaydaĢ analizi SWOT (GZFT) analizi o Özdeğerlendirme o Çevre değerlendirmesi III Stratejik Planlama III 1. Kurumsal kimlik çalıģması o Bölümün misyonu o Bölümün vizyonu o Bölümün temel değerleri III 2. Stratejik değerlendirme çalıģması o Stratejik değerlendirme IV. Diğer o Sonuç o Kaynakça o Ekler Performans göstergeleri tablosu 17

18 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını yürütmek üzere Bölüm BaĢkanı na rapor veren bir Koordinatör baģkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulu (KDSP) oluģturmuģtur. Bu çalıģma grubu 2009 yılında 3 akademik personelden oluģmuģtur: Bölüm öğrenci temsilcisi de öğrencilerimizi temsilen çalıģmalarımıza katkıda bulunmuģtur. Bölüm KDSP ÇalıĢma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiģ olan bilgilendirme, eğitim ve danıģmanlık hizmetlerinden yararlanmıģtır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarında yararlanılmak üzere baģta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza iliģkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluģturma çalıģmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüģtür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiģ olan çalıģma programı aģağıdaki Tablo da sunulmuģtur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aģamalarında da Bölüm KDSP ÇalıĢma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalıģacaktır. YapılmıĢ olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalıģmaları ıģığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalıģma grubu tarafından hazırlanmıģ olan Bölüm Stratejik Planı nın ilk sürümü paydaģ görüģüne açılacaktır. 18

19 Tablo 1. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Ġsmet BAġER Prof. Dr. Koordinatör Tarla Bitkileri Bölümü ABD Canan SAĞLAM Doç. Dr. Koordinatör Yardımcısı Tarla Bitkileri Bölümü ABD Metin TUNA Doç. Dr. Koordinatör Yardımcısı Tarla Bitkileri Bölümü ABD Ertan ATEġ ArĢ. Gör. Öğrenci danıģmanı Tarla Bitkileri Bölümü ABD Alpay BALKAN ArĢ. Gör. Raportör Tarla Bitkileri Bölümü ABD Cenk PAġA ArĢ. Gör. Raportör Tarla Bitkileri Bölümü ABD Tablo 2. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Programı Sıra no. Tarih ÇalıĢma 1 31 Mayıs 2009 Bölüm 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Raporunun teslimi 19

20 7. Bölümün tarihçesi Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ilk açılan Ana Bilim Dallarından biridir yılında 1776 sayılı Kanunun 41. Maddesi uyarınca kurulmuģtur. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretim çalıģmalarına devam etmektedir, yüksek lisans ve doktora programlarında da eğitim-öğretim sürdürülmektedir. KuruluĢ yılında 30 öğrenci ve 4 öğretim üyesi ile öğretime baģlayan Ana Bilim Dalı mız 200 yılı itibarı ile 15 öğretim üyesi ve 4 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı ile öğrencilerine hizmet vermektedir. 20

21 8. Bölüm organizasyon Ģeması Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 yılı itibarı ile organizasyon Ģeması aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir yılı Mayıs Ayı itibarı ile Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT baģkanlığındaki Ana Bilim Dalı mız yüksek lisans düzeyinde ve doktora düzeyinde 1 program ile hizmet verilmektedir sayılı yasa gereğince kurulan Ana Bilim Dalı Kurulu 2009 yılında tüm öğretim elemanlarımızın katılımı ile ayda en az bir kez olmak üzere değiģik kez toplanmıģtır. Ana Bilim Dalı Kurulu nun tüm üyelerinin listesi 2009 yılı sonu itibarı ile aģağıdaki Tabloda verilmiģtir. Tablo 3 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Kurulu üye listesi Ġsim Anabilim Ġdari görev Bölüm dıģı idari görev dalı/program 1 Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT BAġKAN Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı BaĢkanı N.K.Ü. Senato Üyesi Ziraat Fakülte Kurul Üyesi 2 Prof. Dr. Murat ALTIN Tarla Bitkileri 3 Prof. Dr. Temel GENÇTAN Tarla Bitkileri 4 Prof.Dr.A.Servet TEKELĠ Tarla Bitkileri ÖSYM Ġl Koordinatörü 5 Prof. Dr. Enver ESENDAL Tarla Bitkileri 6 Prof. Dr. Adnan ORAK Tarla Bitkileri Rektör Yardımcısı N.K.Ü.Senato Üyesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 7 Prof. Dr. Burhan ARSLAN Tarla Bitkileri 8. Prof. Dr. Ġsmet BAġER Tarla Bitkileri Bölüm baģkan Yrd. Dekan Yardımcısı Fakülte Erasmus Koordinatörü 9 Doç. Dr. Metin TUNA Tarla Bitkileri 10 Doç. Dr. Fadul ÖNEMLĠ Tarla Bitkileri 11 Doç.Dr. A. Canan SAĞLAM Tarla Bitkileri Bölüm BaĢkan Yrd. 12 Yrd.Doç.Dr. Nezihi SAĞLAM Tarla Bitkileri. 13. Yrd. Doç. Dr. Seviye YAVER Tarla Bitkileri 14 Yrd. Doç. Dr. Canan TUNA Tarla Bitkileri 15 Yrd.Doç. Dr. Oğuz BĠLGĠN Tarla Bitkileri 21

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş... 1 1.1. Dokümanın amacı... 4 1.2. Dokümanın kapsamı... 4 1.3. Tanımlar ve kavramlar...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı