Otomatik Sera İlaçlama Robotunun Sürüş Dinamiği Testi Ve Deneysel Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomatik Sera İlaçlama Robotunun Sürüş Dinamiği Testi Ve Deneysel Analizi"

Transkript

1 Otomatik Sera İlaçlama Robotunun Sürüş Dinamiği Testi Ve Deneysel Analizi L. Malgaca * H. Karagülle M. Akdağ Ş. Yavuz Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Özet Seralarda ilaçlama manüel veya otomatik mobil araçlar ile yapılabilmektedir. Otomatik çalışan mobil araçlar robot, manüel tip olanlar ise araç olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, otomatik sera ilaçlama robotunun manüel sürüş testini değerlendirmek için seralardaki gerçek çalışmanın benzetimi yapılarak dinamik ölçümler gerçekleştirilmiştir. İnsansız ilaçlama robotları seralarda 50 m uzunluğunda sıra hatlarında ilerleyebilmekte ve bitkileri ilaçlayarak başlama konumuna otomatik geri dönebilmektedir. Ana koridorda bir sıradan diğerine bir operatör ile manüel olarak hareket ettirilmektedir. Sürüş konforu veya kullanım kolaylığı için, robotların bir operatör tarafından kolay sürülmesi önemlidir. Özellikle, bayan operatörlerde robotları kullanabilmeli ve mümkün olduğunca kolay bir şekilde sürebilmelidir. Bu amaca yönelik, yetişkin erkek ve bayan kullanıcılarla manüel sürüşe yönelik dinamik ölçümler gerçekleştirmek için jüri testleri yapılmıştır. Sürüş testlerinde kullanıcılar robotu yaklaşık bir trapez hız profili ile hareket ettirmişlerdir. Mobil robot üzerine üç eksenli kablosuz ivme metre bağlanmıştır. Jüri testlerinde kalitatif bilgiyi kantitatif bilgiye sayısal olarak dönüştürmek için iki tip otomatik sera ilaçlama robotunun ilerleme, dönme hareketleri ve her ikisi boyunca dinamik ivmeleri ölçülmüştür. Geliştirilen bir MATLAB program ve trapez hız profili yaklaşımı ile manüel sürüş testleri dinamik ölçümlere sinyal analizleri uygulanarak değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: dinamik ölçüm, mobil araç, mobil robot, sinyal analizi Abstract Disinfection can be performed by manual or automated mobile vehicles in greenhouses. Automated spraying vehicles are called as a robot while manual spraying ones are called as a vehicle. In this paper, dynamic measurements were performed to evaluate manual driving tests of an automatic greenhouse spraying robot by simulating a real operation in greenhouses. Unmanned spraying robots can travel on the rails with a length of 50 m in the corridor and go back to the starting position automatically by applying disinfectant to plants. In the main aisle, the robot can be transported manually from a corridor to another one. * For a driving comfort or ease of use, it is important to drive the robot easily by an operator. Especially, female operators can also use the robots and they should drive as easy as possible. For this aim, the jury tests were done to perform dynamic measurements for a manual driving with male and female users. The robot was traveled by the users with an approximate trapezoidal velocity profile. A three-axis wireless accelerometer was mounted on the robot during the tests. In the jury tests, dynamic accelerations of the two robots were measured during their translational, rotational motions and both in order to convert qualitative information to quantitative information numerically. Manual driving tests were evaluated with a trapezoidal velocity profile approach and a developed program in MATLAB by applying signal analyses to the measurement data recorded in the time domain. Keywords: dynamic measurement, mobile vehicle, mobile robot, signal analysis I.Giriş 1 Bir aracı test ederken, sıklıkla araçların dinamik hareketlerini ve yola göre aracın açısını ölçmeye ihtiyaç duyulur. İvme metreler dönmenin, ivmelenmenin veya frenlemenin neden olduğu kuvvetleri ölçmeye izin vermektedir. Dolayısıyla, bir araçta frenleme, ivmelenme ve dönme araç üzerinde ivmeler üretir. Bir aracın tüm dinamik hareketlerini ölçmek için, gövde üzerine yerleştirilmiş 3 eksenli ivme metrelere gereksinim vardır. Böylece, üç eksende x, y, z yönlerindeki öteleme ivmeleri ile birlikte yuvarlanma, baş sallama ve yunuslama açıları da belirlenebilir. Bu amaçla, araç testlerinde üç ayrı ivme metre kullanılabileceği gibi, üç ekseni aynı anda ölçebilen ivme metreler de kullanılabilmektedir. Eğer mümkünse, ivme metre veya ivme metreler dönme etkilerini minimize etmek için aracın ağırlık merkezine en yakın noktaya bağlanabilir. Aksi halde, dönel hareketler merkezkaç ivmelerinin de ölçülmesine neden olmaktadır. Otomobiller gerçek zamanlı ölçüm yapabilen veri toplama sistemleri ile donanımlandırılarak dinamik testler yapılabilmektedir [1]. Günümüzde, araç dinamiğini algılamak için aynı zamanda akıllı telefondaki ivme metre ve jiroskop gibi gömülü sensörlerden de faydalanılabilmektedir [2]. Kaynak [2] de dinamik 1

2 ölçümleri için bir ay süresince şehir içi yollarda iki farklı akıllı telefon ile ve iki farklı araç üzerinde testler yapılmıştır. Deneysel sonuçlarda % 100 e yakın hassasiyet ve % 3 hata oranı elde edilmiştir. Bir başka çalışmada, araçların dinamik kontrolü için GPS ile atalet sensörleri bütünleştirilmiş, Kalman filtresi kullanılarak yanal kayma ve yalpalama açıları için deneysel dinamik sonuçlar sunulmuştur [3]. Tasarım, kontrol veya otomasyon amacıyla mobil araçların dinamik ölçümleri de araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Kaynak [4] te mobil bir manipülatörün devrilme testleri için kuvvet ve açı ölçümleri gerçekleştirilmiş, test sonuçlarından kararlı çalışabileceği bir çalışma uzayı belirlenmiştir. Kaynaklar [5,6] da iki tekerlekli elektrikli araç tasarlanmış, dinamik ölçüm sistemi tanıtılmış, sürücünün öne veya arkaya hareketine karşı araçta dengenin sağlanması için kapalı kontrol uygulanmıştır. Çalışmalarda dinamik açısal hareket ölçümleri için enkoder [5] ve jiroskop [6] kullanılmıştır. Diğer bir çalışmada insanlı ve insansız araç dinamiği için, uygun ölçüm yöntemleri geliştirilmiş ve başarılı bir şekilde test edilmiş, test sonuçlarına dayalı otomatik konum düzeltme ve sürüş doğrultu algılama algoritmaları sunulmuştur [7]. II. Mobil Robot ve Ölçüm Sistemi Seralarda ilaçlama için manüel veya otomatik ilaçlama araçları kullanılmaktadır. Sıralar arası geçişi tam otomatik yapan ilaçlama robotları [8, 9] dışında araçlar seralarda bulunan sıralar arasında bir operatör tarafından manüel geçirilmektedir. Otomasyonlu seralar, beton bir ana koridor ve ana koridora göre simetrik olarak döşenmiş ray alt yapısına sahiptirler ve hasat taşıma, bakım, ilaçlama gibi mobil araçlar bu raylar üzerinde hareket etmektedir. Tipik ray altyapılı bir sera yapısı Şekil 1 de gösterilmiştir. (a) Şekil 1. Ray altyapılı bir sera görünümü. (b) Otomasyonlu seralar ticari verimlilik için ortalama m 2 büyüklüğünde kurulmaktadır. Bu büyüklükte bir serada karşılıklı 20 sağda, 20 solda toplam 40 tünel, karşılıklı 120 sağda 120 solda olmak üzere toplam 240 sıra bulunmaktadır. Bir sıranın genişliği yaklaşık 1500 mm, uzunluğu ise 50 m dir. Seralarda paralel iki ray arası mesafe yaklaşık 1500 mm dir. Her bir sıranın sağında ve solunda sera bitkileri yer almaktadır. İlaçlama mevsim şartlarına göre 1-3 gün/hafta arasında değişmektedir. Buna göre bir operatör ilaçlama boyunca bir ilaçlama robotunu haftada en az 240, en fazla 720 kez bir sıradan diğerine yönlendirmek zorunda kalmaktadır. Kullanım kolaylığı için manüel naklin mümkün olduğu kadar kolay yapılabilmesi gerekir. Sürüş dinamiği bir operatör için oldukça önem kazanmaktadır. Bu amaca yönelik, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilmiş endüstriyel tip bir otomatik sera ilaçlama robotunun [10] sürüş ve yönlendirme kolaylığının değerlendirilmesi için dinamik ölçümler yapılmıştır. Çalışmada dikkate alınan sera ilaçlama robotuna ait teknik özellikler şöyledir: Araç boyutu 705 x 1500 mm, 2 akü 80 Ah, 24 V 750 W DC tahrik motoru, PLC kontrol ile ayarlanabilir m/s ilerleme hızı, 150 lt tank, 10 bar-14 lt/dak pompa, 24 V DC 250 W pompa motoru, 14 adet açısı ayarlanabilir metal nozullu 2360 mm paslanmaz çelik boom. Otomatik ilaçlama robotu, seralarda 50 m veya 75 m lik sıra hatlarında insansız ilerleyip geri dönüşte insansız ilaçlama yapmakta, ana koridorda bir sıradan diğerine bir operatör ile manüel olarak nakledilmektedir. Gerçek çalışma şartlarında, robotun bir raydan diğerine geçişi ilki geri çekme ve diğeri döndürme olmak üzere iki temel hareketiyledir. Şekil 2 de gösterildiği gibi, bu hareketin benzetimi laboratuar şartlarında yapılarak sürüş testleri yapılmıştır. 2

3 Şekil 2. Sıralar arası manüel geçişin şematik görünümü Robotun test sürüşlerinde dinamik ivme ölçümleri değerlendirilmiştir. Sürüş testleri sırasında çekilmiş olan otomatik sera ilaçlama robotu görüntüsü ve şematik ölçüm sistemi Şekil 3 de gösterilmiştir. Y yaygın olarak trapez hız profili uygulanmaktadır. Şekil 4 te bir trapez hız profili gösterilmiştir. Z X Şekil 4. Trapez hız profili Şekil 3. Otomatik ilaçlama robotu, ölçüm sistemi ve yönleri Sürüş testlerinde, dinamik ölçümler için robotun otomasyon panosu üzerinde bir kablosuz ivme metre bağlanmıştır. Ölçümler, Microstrain kablosuz ölçüm sistemi ile yapılmıştır. Kablosuz ölçüm sistemi bir baz istasyon ve 3 eksenli bir ivme metre modülü ve bilgisayardan oluşmaktadır. Kablosuz sensör üç yönde (x,y,z) ivme ölçebilmektedir. Dinamik sinyaller USB bağlantısı ile bilgisayara bağlı baz istasyon aracılığıyla bilgisayara kaydedilir. Ölçüm verileri Microstrain firmasına ait Node Commander programı kullanılarak toplanmıştır. Node Commander programında ölçüm frekansı 617 Hz seçilmiş, ölçüm birimi m/s 2 olarak ayarlanmıştır. Toplanan veriler programda csv uzantılı bir Excel dosyası olarak kaydedilmiştir. Bir MATLAB programı geliştirilerek dinamik ölçümler üzerinde deneysel sinyal analizleri yapılmıştır. Mobil araçlarda tahrik genellikler DC motor ile sağlanmakta ve bu motorların hareket kontrolünde 3 Burada, t a artan ivmelenme süresi, t c sabit hızla ilerleme süresi, t d azalan ivmelenme süresi, v max maksimum hız, t m hareket süresidir, Trapez hız profilinde vmax maksimum hız ve t m hareket süresi aşağıdaki denklemler ile bulunur. Aracın aldığı yol x ile ifade edilir. v t m max t t a m t x 0.5t c t d a 0.5t d (1) (2) Sürüş testlerinde, kullanıcılar robotu yukarıda açıklandığı gibi yaklaşık bir trapez hız profili ile hareket ettirmişlerdir. Böylece, robot önce artan ivmeli bir hareketle hızlandırılmış daha sonra ise sabit hızla

4 hareket ederek yavaşlayan bir ivmeyle durdurulmuştur. Sürüş testlerindeki zaman sinyalleri oldukça karmaşıktır. Ancak, dinamik ölçüm sinyalleri trapez hız profili yaklaşımı ve uygun sinyal analizleri ile değerlendirildiğinde farklı kullanıcılara rağmen sinyallerin aynı trendi gösterdiği belirlenmiştir. Bu algoritmik yöntem sürüş testlerine uygulanmıştır. III. İlerleme ve Dönme Hareketleri İçin Sürüş Testi Sera ilaçlama robotunun sürüş dinamiğini değerlendirmek için ilerleme ve dönme testleri yapılmıştır. Robotta ilerleme ve dönme sürüşlerinde hareket boyunca ivme ölçümleri yapılmıştır. İlerleme testinde robot 5.6 m boyunca aynı yönde doğrusal hareket ettirilmiştir. Hareketlerde trapez hız profili yaklaşımı kullanılmıştır. Dönme testinde ise robot oluğu yerde 90 döndürülmüştür. Ölçülen ivme sinyallerine 1 Hz lik düşük geçirgen bir filtre uygulanmıştır. İlerleme ve dönme testlerinde ölçülen ve filtre uygulanan örnek sinyaller aşağıda gösterilmiştir. Testler bir insanın gücünün yetebileceği en hızlı şekilde yapılmıştır. Sonuçları değerlendirirken grafikte gösterildiği gibi A noktasındaki mutlak değerce maksimum ivme değeri ve bu değere ulaştığı zaman cinsinden yorumlanmıştır. Aracı hareket ettirmek veya hızlandırmak için en fazla enerji A noktasında harcandığı kabul edilmiştir. İlerleme testi sonuçları değerlendirildiğinde hareketin yaklaşık 5 s sürdüğü görülmektedir. A noktasındaki değerler a=-0.58 m/s 2 ve t=1.41 s dir. Dönme testi sonuçları değerlendirildiğinde hareketin yaklaşık 2 s sürdüğü görülmektedir. A noktasındaki değerler a= m/s 2 ve t=0.65 s dir. Kullanım kolaylığı açısından değerlendirildiğinde robotun insan gücünün uygulayabileceği mümkün olan en yüksek ivmeye en kısa zamanda ulaşması beklenmektedir. IV. Seralar Arası Geçiş Benzetim Testi Seralarda ilaçlama esnasında, robot sürekli bir şekilde bir sıradan diğerine yerleştirilmektedir. İlaçlamanın bittiği sıradan bir diğerine geçişte en sık yapılan hareketler aracı düz geri çekme ve belli bir yörüngede 90 dönme hareketleridir. Burada dönme ve ilerleme birlikte eşzamanlı gerçekleşmekte, sürekli bir hareket söz konusu olmasından dolayı dönme hareketi boyunca robot aynı zamanda ilerlemektedir. Geçiş hareketinin benzetimi yapılarak farklı kullanıcılar ile sürüş testleri gerçekleştirilmiştir. Örnek sinyaller aşağıda gösterilmiştir. Şekil 5. İlerleme testi Şekil 7. Geçiş testinde ilerlemenin değerlendirilmesi Şekil 6. Döndürme testi 4

5 Jüri * İvme Zaman İvme Zaman Model-2 Model-3 (m/s 2 ) (s) (m/s 2 ) (s) E E E E B TABLO 1. Geçiş hareketi-ilerleme Şekil 8. Geçiş testinde dönmenin değerlendirilmesi Testler, iki tip robot; Teknogirişim projesinin revize modeli (Model-2) ve Tübitak projesinde özellikleri geliştirildikten sonra yeniden üretilen model (Model-3) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yukarıda verilen sinyaller Model-3 için geri çekme ve dönme hareketi boyunca kaydedilen X ve Z yönlerindeki ivme sinyalleridir. Önceki bölümde anlatıldığı gibi kaydedilen ölçüm sinyallerine 1 Hz lik düşük geçirgen bir filtre uygulanmıştır ve A noktasındaki değerler değerlendirilmiştir. Sinyal incelendiğinde hareketin yaklaşık 12 s sürdüğü görülmektedir. Burada yaklaşık ilk 6 s geri çekme sonraki 6 s ise dönme hareketi temsil etmektedir. Buna göre ilerleme hareketinde (0-6 s arası) X yönündeki ivme sinyali, dönme hareketinde (6-12 s arası) Z yönündeki ivme sinyalleri değerlendirilmiştir. Buna göre ilerleme hareketinde A noktasındaki değerler a=1.41 m/s 2 ve t=2.07 s dir. Burada robotun 2.07 saniyede en yüksek hıza ulaştığı yorumlanabilir. Dönme hareketinde A noktasındaki değerler a=0.45 m/s 2 ve t=1.40 s dir. Bu andaki zaman değeri 6 s s =7.4 s dir Ancak değerlendirme kolaylığı açısından dönme hareketinde ilk 6 s değeri dikkate alınmamıştır. Jüri testleri 4 erkek (E1-E4) ve 1 bayan (B) kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Jüri testlerinde Model-2 ile Model-3 için geçiş hareketlerindeki A noktasına karşılık gelen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Jüri İvme Zaman İvme Zaman * Model-2 Model-3 (m/s 2 ) (s) (m/s 2 ) (s) E E E E B TABLO 2. Geçiş hareketi-ilerleme Her kullanıcının ivme ve bu ivmeye ulaşma zamanları farklılık göstermektedir. Ancak, farklı kullanıcılara rağmen X ve Z yönündeki ivme sinyallerinin formu benzerlik göstermesi dikkat çekicidir. Bayan kullanıcının ivme değerinin diğerlerinden belirgin derecede düşük olduğu gözlenmiştir. V. Sonuçlar Mobil araçlarda ağırlık ve ağırlık merkezinin yeri manüel kullanımda sürüş ve yönlendirmeyi doğrudan etkilemektedir. Sürüş ve yönlendirmenin değerlendirilmesi için deneysel çalışmalar ile araç dinamiği ölçümlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada otomatik bir ilaçlama robotunun seralardaki sıralar arası manüel geçişinin benzetimi yapılmış ve manüel sürüş dinamiğinin ivme ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Jüri testleriyle farklı zaman sinyalleri ölçülmüştür. Elde edilen zaman dinamik ölçümlere sinyal analizi uygulamıştır Robotun manüel hareketi kullanıcılar tarafından yaklaşık bir trapez hız profiliyle sağlanmıştır. Dinamik sinyallerin değerlendirilmesinde trapez hız profili yaklaşımı kullanılmıştır. Jüri testleriyle ölçülen zaman sinyallerinin formu oldukça karmaşık olmasına rağmen, bu yaklaşım ile dinamik sinyallerde benzer bir form elde edilmiştir. Böylece, manüel sürüş dinamiğinde kalitatif bilgi sayısallaştırılarak kantitatif bilgiye dönüştürülmüştür. 5

6 Teşekkür 0118.TGSD.2011 nolu Teknogirişim projemize desteğinden dolayı T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na ve nolu Kobi Ar-Ge Başlangıç projemize desteğinden dolayı TÜBİTAK a teşekkür ederiz. Kaynakça [1] Hees G., Van Zanten A., Erhardt R., Hahn W., Sorg J., Measurements in experimental cars using realtime computer systems, Society of automative engineers, [2] Y,Wang, J Yang, H. Liu, Y Chen, M Gruteser, R P Martin, Sensing Vehicle Dynamics for Determining Driver Phone Use, MobiSys 13, June 25-28, 2013, Taipei, Taiwan. [3] J Ryu ve J. C. Gerdes, Integrating Inertial Sensors with GPS for Vehicle Dynamics Control,Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, [4] E Papadopoulos ve D. A. Rey 1 The Force-Angle Measure of Tipover Stability Margin for Mobile Manipulators, Vehicle System Dynamics, 33 _2000., pp A. Göçmen, Design of two wheeled electric vehicle, Msc Thesis, Atılım University, [5] W. Zhou, Platform for ergonomic steering methods investigation of "Segway-style" balancing scooters, Msc Thesis, University of Waikato, [6] Väljaots, E. ve Sell, R., Measurement method and device for vehicle Dynamics, 7th International DAAAM Baltic Conference April 2010, Tallinn, Estonia. [7] Tam otomatik sera ilaçlama robotu, Wanjet (www.wanjet.se), [8] Tam otomatik sera ilaçlama robotu, Michoton (https://www.youtube.com/watch?v=cuc2fkqhqmk), [9] Otomatik sera ilaçlama robotu, BLM Otomsyon,

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2012) MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012 MeMÖK 2012 Editörler: ABDULKADİR ERDEN FUAD ALIEW ZÜHAL ERDEN BÜLENT İRFANOĞLU KUTLUK BİLGE ARIKAN AYLİN

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü*

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Y. Şahin a F.M. Botsalı b M. Kalyoncu c M. Tınkır d Ü. Önen e N. Yılmaz f Niğde Ünv. Selçuk Ünv. Selçuk Ünv. Necmettin

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ Evren Meltem Toygar 1, Ahmet Özkurt 2, Zeki Kıral 1, Mehmet

Detaylı

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Chan. Clung-Yao. Fundamentals of crash sensing in automotive air bag systems /. p. cm. Includes bibliographical

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ LAZER MESAFE SENSÖRÜ İLE YÜZEY TARAMA SİSTEMİ Ali Kemal ŞEKER 1, Mehmet Fatih ÇAĞLAR 1, Fatih Ahmet ŞENEL 2, Volkan Emre UZ 3 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Süleyman

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ

ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPAY POTANSİYEL FONKSİYONLAR VE PANEL METODU KULLANARAK ROBOT DİZİLİM KONTROLÜ VE SEYRÜSEFERİ ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi M.A. Güvenç * F.M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya Konya Özet Otomotiv bileşenleri ile

Detaylı

Akıllı telefon temelli birey takip sistemi. A personal tracking system based on smartphone

Akıllı telefon temelli birey takip sistemi. A personal tracking system based on smartphone SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 1. Sayı, s. 75-82, 2015 Akıllı telefon temelli birey takip sistemi Berrin Batmaz 1*, Zeynep Çelik 2, Cüneyt Bayılmış 3, İsmail Kırbaş 4 ÖZ 17.11.2014 Geliş/Received, 20.01.2015

Detaylı

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI Hacı Bahadır ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ

Detaylı

MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE KULLANILMAK ÜZERE HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA EĞĐTĐM SETĐ TASARIMI

MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE KULLANILMAK ÜZERE HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA EĞĐTĐM SETĐ TASARIMI MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE KULLANILMAK ÜZERE HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA EĞĐTĐM SETĐ TASARIMI DESIGN OF HYDROULIC POSITIONING TRAINING SET TO BE USED IN MECHATRONICS EDUCATION Rıza GÜRBÜZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Detaylı

Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli Kullanılarak Belirlenmesi

Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli Kullanılarak Belirlenmesi Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli Kullanılarak Belirlenmesi M. A. Güvenç * E. G. Gürel F. M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi

Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Burak Ulaş Hexagon Studio A.Ş., Şasi ve Güç Aktarma Sistemleri

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı