MOBİLİTE ve PERİODONTAL TEDAVİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİLİTE ve PERİODONTAL TEDAVİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı MOBİLİTE ve PERİODONTAL TEDAVİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Günhan ÖZİLHAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nurcan BUDUNELİ İZMİR

2 ÖNSÖZ Mobilite ve Periodontal Tedavi konulu bitirme tezimi hazırlama imkanı verdiği için hocam Prof. Dr. Sayın Nurcan BUDUNELİ ye teşekkürlerimi sunarım. İZMİR Stj. Dt. Günhan ÖZİLHAN

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ve AMAÇ MOBİLİTENİN TANIMI Fizyolojik Mobilite Patolojik Mobilite Azalmış Diş Mobilitesi MOBİLİTE DERECESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Oklüzal Travma Oklüzal Travma ile Plağa Bağlı Periodontal Hastalık İlişkisi: Histolojik Değerlendirmeler Oklüzal Travma ile Plağa Bağlı Periodontal Hastalık İlişkisi: Klinik Değerlendirmeler Oklüzal Düzenleme Sonrası Mobilitenin Azalması MOBİLİTENİN FARKLI ARAŞTIRMACILARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Mühlemann ın Mobilite Sınıflaması Miller in Mobilite Sınıflaması... 11

4 4.3. Darby & Walsh (1994) ın Mobilite Sınıflaması Nield-Gehrig & Houseman (1996) ın Mobilite Sınıflaması Pattison & Pattison (1992) un Mobilite Sınıflaması Perry, Beemsterboer & Taggard (1996) nın Mobilite Sınıflaması Wilkins (1994) & Carranza (1996) nın Mobilite Sınıflaması MOBİLİTE BELİRLEME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ARTMIŞ DİŞ MOBİLİTESİNİN TEDAVİSİ Alveol kemik yüksekliği normal, periodontal ligament aralığı genişlemiş mobil dişlerde tedavi Alveol kemik yüksekliği azalmış, periodontal ligament aralığı genişlemiş mobil dişlerde tedavi Alveol kemik yüksekliği azalmış, periodontal ligament genişliği normal mobil dişlerde tedavi Alveol kemik yüksekliği azalmış, periodontal ligament genişliği giderek artan, ilerleyici tarzda mobilite bulunan dişlerin tedavisi GİNGİVİTİS, PERİODONTİTİS TEDAVİSİ ve MOBİLİTE MOBİLİTENİN PERİODONTAL TEDAVİ ÜZERİNE ETKİSİ SPLİNTLERİN MOBİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ... 36

5 GİRİŞ ve AMAÇ Mobilite, dişin alveol soket içerisinde, çeşitli yönlerde gelen kuvvetlerden etkilenerek, yer değiştirmesi veya sınırlı hareketidir. Bu hareketlilik sağlıklı dişlerde az miktarda vardır. Bu normal sayılan hareketliliğe fizyolojik mobilite denilmektedir (1). Periodontal lifler dişe gelen kuvvetleri, şekil değişikliğine uğrayarak karşılar. Karşılayamayacağı kadar büyük kuvvetler geldiğinde dişte anormal hareketlilik gözlenebilir. Bu durum artmış diş mobilitesi olarak isimlendirilir. travmadır. Artmış diş mobilitesine birçok faktör sebep olabilir. Bunlardan biri oklüzal Bazen yüksek yapılmış bir dolgu, bazen yüksek yapılmış kuron restorasyonu, bazen de yanlış ortodontik tedavi sonucu bir veya bir grup dişin antagonist dişle ilişkisinin bozulması sonucu oklüzal travma oluşabilir. Oklüzal travmanın dışında, mobiliteye sebep olan birçok faktörle karşılaşabiliriz. Bu derlemenin amacı; mobiliteyi, mobilite sebeplerini, mobilite sınıflandırılmasını, mobiliteyi değerlendirme yöntemlerini, tedavi yöntemlerini ve plağa bağlı periodontal hastalık ile ilişkisini değerlendirmektir.

6 2. MOBİLİTENİN TANIMI Mobilite; günümüze kadar birçok araştırmacı tarafından yapılan araştırmanın içeriğine uygun olarak tanımlanmıştır. Mobilitenin günümüze en uygun tanımı dişin alveol soket içerisinde, periodontal dokuların izin verdiği ölçüde dikey ve yatay yönlerde sınırlı hareketidir. Bu hareket bazen dönme şeklinde de olabilmektedir (1) Fizyolojik Mobilite Tüm sağlıklı dişlerde sınırlı mobilite vardır (2). Bu mobilite fizyolojik mobilite olarak isimlendirilir. Fizyolojik mobilite, dişe orta şiddette kuvvet uygulandığında periodonsiyumun esnekliği sayesinde dişte gözlenen sınırlı harekettir (3, 4). Fizyolojik mobilite değeri günün çeşitli saatlerinde ve dişin lokalizasyonuna göre değişim gösterir. En yüksek değer sabah saatlerinde gözlenmiştir ve bu değer ilerleyen saatlerde azalma eğilimindedir. Sabahları diş mobilitesinin artışının nedeni uyku sırasında hipofonksiyona bağlı olarak dişlerde yükselme meydana gelmesidir. Yirmidört saat içerisinde gözlenen bu varyasyonlar diş sıkma ve bruksizm gibi oklüzal alışkanlıklara kıyasla daha az mobiliteye neden olur (2) Patolojik Mobilite Mobilite fizyolojik sınırın dışına çıktığında anormal veya patolojik mobilite olarak adlandırılır (2). İnsan dişlerindeki mobilite değerleri birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir (4-7). Mühlemann (5), yaptığı bir araştırmada dişlere 50 ile 1500 gr. arasında giderek artan kuvvet uygulamıştır. Sonuçta iki farklı kuvvet-yer değiştirme eğrisi elde etmiştir. Bu eğrilerden ilki daha dik şekilde gözlenir ve birincil diş mobilitesi olarak adlandırılır. İkinci eğri ise birinci eğriye göre dik değildir. Bu da ikincil diş mobilitesi olarak adlandırılmıştır (4) (bkz. Şekil 1). 2

7 Mühlemann (5) 1960 yılında yaptığı bir çalışma sonrasında normal diş mobilitesini kuronuna 500 gr kuvvet uygulanan diş kuronunun bukkolingual yönde toplam yer değiştirmesi olarak tanımlamıştır. Ayrıca bu yer değiştirmenin kesici dişlerde (0,1-0,12 mm), molar dişlere (0,04-0,08 mm) oranla, çocuklarda ve kadınlarda ise yetişkinlere ve erkeklere oranla daha fazla olduğunu bildirmiştir. Kanin dişlerde ortalama değer 0,05-0,09 mm arasında, premolar dişlerde ise 0,08-0,1 mm arasındadır (5). Şekil 1 de görüldüğü gibi birincil mobilite aralığı 100 gr ve altı kuvvetlerin dişe uygulanması sonucu oluşmuştur. İkincil mobilite aralığı ise 100 gr ile 1500 gr arasındaki kuvvetin dişe uygulanması sonucu elde edilmiştir. Birincil mobilite eğrisi ikincil mobilite eğrisine göre daha dik seyreder (2). Maymunlar üzerinde yapılan bir çalışmada, birincil mobilitenin periodontal liflerin tutum değiştirerek gelen kuvveti karşıladığı saptanmıştır. Hareketlilik liflerdeki uzama sonuçlanana kadar devam eder. Bu noktadan sonra marjinal kemik kaybı ve yumuşak doku sıkışmaları gözlenir (8). 3

8 2.3. Azalmış Diş Mobilitesi Azalmış diş mobilitesi reimplantasyon sonrası ankiloz gelişmesi halinde veya kök yüzeyine otojen greft yerleştirilmesi sonrası gözlenir (9, 10). Bu durumda diş soket içinde hareket edemez, sadece kökte ve alveol kemiğinde elastik deformasyon ile hareket sağlayabilir (11). 3. MOBİLİTE DERECESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Mobilite derecesini etkileyen en önemli faktör dişi destekleyen alveol kemiğinin yüksekliğidir. Alveol kemik yüksekliğini azaltan faktörler, mobilite artmasına yol açabilir (1). Mobilite derecesine etki eden dişlerle ilgili etkenler; kök sayısı, kök şekli, kök uzunluğu, kuron-kök oranı olarak sayılabilir. Tek köklü dişlerde çok köklü dişlere oranla daha fazla mobilite gözlenir. Bu durum çok köklü dişlerde destek dokunun ve periodontal liflerin daha fazla olmasına bağlıdır. Kısa ve sivri köklerde normal boyut ve yuvarlak köklere göre mobilite artması riski fazladır (2). Oklüzal travma da mobiliteyi arttıran bir faktördür. Travmatik oklüzyon sonucu oluşan mobilite kortikal kemik katmanının rezorpsiyonuna bağlıdır. Travmanın etkisi ile periodontal lifler etkilenir ve tepki olarak periodontal ligament boşluğunda genişleme meydana gelir. Oklüzal travma (travmatik oklüzyon) konusu ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, dişin çevre dokularında gözlenen enflamasyon dişin uzamasına ve periodontal ligament aralığının genişlemesine neden olabilir. Bu da mobilite olarak karşımıza çıkar (2). 4

9 Klinik olarak sıkça izlediğimiz ve belirgin bir şekilde gözlenen bir başka artmış mobilite örneği ise periodontal cerrahi operasyon sonrası ilgili dişte gözlenen fizyolojik sınırlar dışındaki hareketliliktir. Diş mobilitesi gebelikte daha fazla artış gösterir. Bu durum menstrual döngü veya doğum kontrol ilaçlarının kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Bu kişilerde periodontal hastalığa eşlik eden veya etmeyen artmış diş mobilitesi gözlenebilir. Bu durum periodontal dokulardaki fizikokimyasal olaylar ile açıklanabilir (2). Osteomyelitis ve ağız bölgesi tümörleri gibi patolojik hastalıklar da mobilite artışına sebep olabilirler (2) Oklüzal Travma Stomatognatik sistemin fonksiyonları büyük ölçüde oklüzal stabiliteye bağlıdır. Oklüzal stabilitenin bozulması sonucu periodontal dokularda hasar meydana gelir. Aşırı oklüzal kuvvetler oklüzyonu bozar (12, 13). Bu ilişki bozulduğu zaman pek çok akut ve kronik karşıt reaksiyon oluşur. Bu karşıt reaksiyonlarda doku yıkımı ortaya çıkabilir ve bu yıkım oklüzal travmadır (1, 2). Kısaca oklüzal travma; oklüzal kuvvetlerin sonucu olarak periodonsiyumdaki doku değişiklikleri ile sonuçlanan doku yıkımı ve/veya yaralanma olarak tarif edilmiştir (2, 14). Glossary of Periodontic Terms isimli sözlükte; oklüzal travma, aşırı oklüzal kuvvetlerin ataşmanda oluşturduğu hasar şeklinde tanımlanmıştır (15). Oklüzal travma varlığında pasif ve fonksiyonel mobilite, aşınmış tüberküller ve genişlemiş periodontal ligament aralığı benzer araştırmalarda yayınlanmıştır (16, 17). 5

10 Köpeklerde ve maymunlarda yapılan çalışmalar, oklüzal travma varlığında periodontal dokularda kantitatif ve kalitatif değişimlerin olduğunu göstermektedir (18-24). Histolojik bulgular sonucu değişimler şu şekilde özetlenebilir: 1) Periodontal ligament aralığının genişlemesi 2) Osteoklastik alveol kemiği yıkımı 3) Periodontal ligamentte damarsal değişim ve bozulma 4) Kollagen lif sayısında azalma Oklüzal travma herhangi bir zamanda ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir (1). Oklüzal kuvvetler ile periodontal yıkımın başlaması ve ilerlemesi arasındaki ilişki uzun zaman tartışılmış, bu yüzyılın başında aşırı oklüzal kuvvetlerin periodontal yıkım için bir ana sebep olduğu kabul edilmiştir (1) Oklüzal Travma ile Plağa Bağlı Periodontal Hastalık İlişkisi: Histolojik Değerlendirmeler Karolyi (25) 1901 yılında yaptığı çalışmada, ilk defa, aşırı oklüzal kuvvetler ile periodontal yıkım arasında ilişkinin var olduğunu göstermiştir. Stillman (26) aşırı oklüzal kuvvetlerin periodontal hastalığın esas sebebi olduğunu ve periodontal hastalığın kontrolünde oklüzal tedavinin şart olduğunu belirtmiştir. Buna karşın, oklüzal kuvvetlere periodonsiyumun cevabını açıklamak için koyun ve maymunlar üzerinde yapılan çalışma sonucunda periodontal hastalığın oluşmasında en az etkili faktörün oklüzal travma olduğu gösterilmiştir (27). Orban ve Weinman (28) periodonsiyum üzerine gelen aşırı oklüzal kuvvetlerin değerlendirilmesi için kadavralar üzerinde çalışmalar yapmış ve oklüzal kuvvetlerin 6

11 periodontal yıkımı etkilemediğini, destek kemik içine yayılan enflamasyonun yıkıma neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. Oklüzal kuvvetlerin periodontal yıkım üzerindeki etkilerini araştırmak için yapılan hayvan deneylerinin hiçbiri, oklüzal kuvvetlerin, periodontal yıkımın esas nedeni olduğu fikrini desteklememiştir (27). Glickman (29) köpek ve maymunlarda yaptığı çalışmada aşırı oklüzal kuvvetlerin dişlerde periodontal yıkımın yön ve yolunu değiştirdiğini belirtmiştir. Yine Glickman (29) yaptığı kadavra çalışmasında, aşırı oklüzal kuvvetlerin, periodontal ligament liflerinin dizilimini değiştirdiğini ve dikey yönde kemik yıkımına neden olduğunu iddia etmiştir. Waerhaug (30) çok sayıda kadavra çalışması sonucunda oklüzal kuvvet ve kemik yıkımı arasında bir ilişki olmadığını, kemik kaybına subgingival plağın neden olduğunu bildirmiştir. Prichard ve Manson un (31, 32) bulguları da bu görüşü destekler niteliktedir. Bazı araştırmacılar, Glickman ın oklüzal travmanın periodontal hastalığı kötüleştirici etki yaptığı fikrini desteklerken, bazım araştırmacılar ise Waerhaug un oklüzal travma ile periodontal dokuların yıkım dereceleri arasında bir bağlantı bulunmadığı fikrini kabul eder (29, 30). Köpekler ve maymunlar üzerinde yapılan çeşitli araştırmalarda, aşırı oklüzal kuvvetler kaldırıldığında histolojik iyileşmenin olduğu gösterilmiştir (27, 33, 34). Bu çalışmalarda uygulanan kuvvet ve üzerinde çalışılan hayvan türü farklılık göstermekle beraber, mikrobiyal plak yokluğunda aşırı oklüzal kuvvetlerin kemikte yoğunluk kaybı ve dişte mobilite oluşturduğu, fakat bu kuvvetlerin tek başına ataşman kaybının sebebi olmadığı sonucuna varılmaktadır. Aşırı oklüzal kuvvetlerin 7

12 kaldırılması sonucu kemik yoğunluğunun normale döndüğü iddia edilmiştir. Hayvan modellerinde, aşırı oklüzal kuvvetlerin plak varlığında dişeti enflamasyonu ve alveol kemiğinde daha fazla yoğunluk kaybına neden olduğu gözlenmiştir (27). Wang ve ark. (35) aşırı oklüzal kuvvetlerin mobiliteyi arttırdığını ve furkasyon bölgelerinde daha geniş kemik kaybına sebep olduğunu bildirmişlerdir. McGuire ve ark. (36), ısırma plağı ile tedavi edilmemiş parafonksiyonel alışkanlıklar sonucu oluşan oklüzal travmayı mobilite, kötüleşmiş prognoz, diş kaybı ve ataşman kaybında artış ile ilişkilendirmiştir Oklüzal Travma ile Plağa Bağlı Periodontal Hastalık İlişkisi: Klinik Değerlendirmeler Rosling ve ark. nın (37) yapmış oldukları klinik çalışmada mobil dişli ve açılı kemik kaybına bağlı ileri periodontal hastalıklı bireylere antimikrobiyal tedavi uygulanmış, iyileşme; ataşman seviyesi ölçümleri ve radyografik görüntüleme ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına dayanarak, lokalize kemik içi cep bulunan artmış mobiliteye sahip dişteki iyileşme derecesinin komşu sağlam dişle aynı olduğu savunulmuştur. Başka bir çalışmada ise Fleszar ve ark. (38) klinik olarak mobil dişteki ceplerin periodontal tedaviye, aynı düzeyde hasarlı stabil diş kadar iyi cevap vermediği kararına varmıştır. Pihlstrom ve ark. (39) oklüzal travma ile periodontitis arasındaki ilişkiyi üst 6 numaralı dişlerde radyografik ve klinik veriler ile değerlendirmiş ve sağlam dişlere kıyasla, artmış mobilite, genişlemiş periodontal ligament aralığına sahip dişlerde 8

13 daha derin cepler, daha fazla ataşman kaybı, daha düşük kemik desteği olduğunu bildirmiştir. Burgett ve ark. (40) oklüzal düzenlemenin periodontitis tedavisi üzerindeki etkisini, bir grup periodontitisli hastaya kök yüzeyi düzleştirilmesi ve flep operasyonu bir grup hastaya da bu işlemlere ek olarak geniş çaplı oklüzal düzenleme uyguladıkları bir klinik araştırmada değerlendirmiştir. İki yıl sonra yapılan kontrolde oklüzal düzenleme yapılan hastalarda yapılmayanlara kıyasla sondalamada ataşman kazancının yaklaşık olarak 0,5 mm. daha fazla olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, yapılan çalışmaların çoğunda, oklüzal travmanın periodontal yıkımı başlatmadığı, fakat var olan periodontal hastalığı hızlandırmada risk faktörü olduğu sonucuna varılmıştır (38-40) Oklüzal Düzenleme Sonrası Mobilitenin Azalması Erken kontakların ortadan kaldırılması sonucu mobilitenin azaldığı veya tamamen ortadan kalktığı ve periodontal ligament aralığının daraldığı gözlenmiştir (16, 24, 41, 42) Vollmer ve Rateitschak (41) gingivitisli ve artmış mobilite olan dişlerde oklüzal travmayı ortadan kaldırmanın etkilerini değerlendirmiştir. Tedavi edilen dişlerin mobilite değerlerinde, dişeti dokusu tam olarak iyileşmeden kayda değer miktarda azalma olduğunu izlemiştir. Polson ve ark. (24) oklüzal travmanın neden olduğu lezyonların geri dönüşünü maymunlarda yapılan bir çalışmada araştırmışlardır. Araştırmacılar ilk olarak dişlerde oklüzal travma oluşturmuş ve mobilite artışı ile birlikte interdental aralıkta 9

14 kemik rezorpsiyonu oluşmuş, fakat ataşman kaybı oluşmamıştır. Travma yaratan etkenin ortadan kaldırılmasından 10 hafta sonra 1) Normal mobilite, 2) Normal periodontal ligament aralığı, 3) Periodontal liflerin yeniden düzenlenmesi, 4) Alveol kemiği rejenerasyonu gözlenmiştir. Lindhe & Ericsson (42) köpeklerde yaptıkları çalışmada oklüzal travmanın ortadan kaldırılmasından sonra mobilitenin gerilediği ve periodontal aralığın daraldığını öne sürmüştür. 4.MOBİLİTENİN FARKLI ARAŞTIRMACILARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Mobilite günümüze kadar birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. En çok bilinen ve kullanılan sınıflandırmalar Mühlemann (4) ve Miller e (43) aittir Mühlemann ın (4) Mobilite Sınıflaması 0: Normal diş mobilitesi (fizyolojik diş mobilitesi) 1: Algılanabilir mobilite 2: Görülebilen diş mobilitesi ( 0.5 mm ye kadar) 3: Şiddetli diş mobilitesi (1 mm ye kadar) 4: Aşırı diş mobilitesi (dikey diş mobilitesi) 10

15 4.2. Miller in (43) Mobilite Sınıflaması 0: Kuvvet uygulandığında 0.2 mm yi geçmeyen hareket 1: 1 mm den daha az hareket 2: 1-2 mm arasında hareket 3: 2 mm yi aşan, dikey yönde veya dönme hareketi Diğer araştırmacıların mobilite sınıflandırmaları ise şöyledir: 4.3. Darby ve Walsh ın (44) Mobilite Sınıflaması Sınıf 1: Herhangi bir yönde 1 mm ye kadar olan mobilite Sınıf 2: Herhangi bir yönde 1 mm yi aşan dikey mobilitenin olmadığı mobilite Sınıf 3: Yatay ve dikey yönde kombine hareketlilik 4.4. Nield-Gehrig ve Houseman ın (45) Mobilite Sınıflaması N: Normal mobilite (fizyolojik mobilite) 1. derece: Hafif mobilite (1 mm ye kadar bukkolingual yönde yatay mobilite) 2. derece: Orta seviye mobilite (1 mm den fazla yatay yönde mobilite) 3. derece: Şiddetli mobilite (1 mm den fazla yatay ve dikey yönde mobilite) 4.5. Pattison ve Pattison un (46) Mobilite Sınıflaması + mobilite: Fark edilir derecede hareketlilik I mobilite: Bukkolingual yönde toplam 1 mm hareketlilik II mobilite: Bukkolingual yönde toplam 2 mm hareketlilik III mobilite: Bukkolingual yönde toplam 3 mm veya üstü değerde hareketlilik, burada dikey mobilite de izlenebilir 11

16 4.6. Perry, Beemsterboer ve Taggart ın (47) Mobilite Sınıflaması 0 derece: fizyolojik mobilite ½ derece: Fizyolojik mobiliteden fazla fakat yatay yönde 1 mm yi aşmayan mobilite 1 derece: Hafif patolojik mobilite (yaklaşık 2 mm bukkolingual mobilite) 3 derece: Aşırı patolojik mobilite (2 mm den fazla dikey mobiliteye bukkolingual veya mezyodistal hareketliliğin eşlik ettiği durum) 4.7. Wilkins (48) ve Carranza (2) nın Mobilite Sınıflaması N: Normal mobilite. 1: Hafif mobilite ( fizyolojik mobiliteden büyük) 2: Orta derece mobilite (1 mm den fazla hareketlilik) 3: Şiddetli mobilite (tüm yönlerde hareketlilik gözlenebilir. Hem dikey hem de yatay) 5. MOBİLİTE BELİRLEME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Klinik olarak mobilitenin tespitine yönelik çeşitli manüel yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemler sübjektif sonuçların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Çeşitli cihazların geliştirilmesiyle manüel yöntemlerin sübjektif sonuçları yerini objektif sonuçlara bırakmıştır. Yatay mobilite ölçümü; iki el aletinin sap kısımlarını dişin bukkal ve lingual yüzüne yerleştirip dişe bu yönlerde kuvvet uygulayarak yapılır (bkz. Şekil 2). Dişin fasiyolingual yönde göstermiş olduğu toplam hareketlilik mobilite değerini verir. Dikey mobiliteyi saptamak için tek alet kullanılır ve aletin sap kısmı dişin oklüzaline dik gelecek şekilde yerleştirilir. Dişin uzun eksenine 12

17 paralel olacak şekilde kuvvet uygulanır (bkz. Şekil 3). Dişin dikey yönde göstermiş olduğu hareketlilik dikey mobilite değerini verir. Bir başka manüel teşhis yöntemi ise fremitustur. Çeneler oklüzyonda iken alt çene yatay yönde hareket ettirilir ve parmak dişin vestibül yüzüne konarak diş hareketi hissedilir (bkz. Şekil 4). 13

18 En çok bilinen ve kullanılan mobilite teşhis cihazı Periotest dir (Siemens AG, Bensheim, Germany) (bkz. Sekil 5). Mobilite ölçümünde objektif bulgular elde etmek için tasarlanmış olan bu cihaz 1986 yılında dişhekimliğinde kullanılmaya başlanmıştır (49, 50). Periotest diş kuronuna uygulanan, tekrarlayan darbelere karşı oluşan reaksiyonu ölçer. Periotest değeri bir dereceye kadar diş mobilitesinin miktarına fakat esas olarak periodonsiyumun kuvvetleri karşılama özelliğine bağlıdır ve biyofiziksel bir parametredir (49). Periotest saniyede 4 defa olmak üzere, elektronik kontrollü ucu ile diş kuronuna 16 kez perküsyon yapar. Ölçümün yapıldığı nokta anatomik kuronun ortasıdır (bkz. Şekil 6 ) (49, 50). 14

19 Vurucu uç dişe temas ettiğinde yavaşlar. Periodonsiyumun stabilitesi ne kadar yüksekse, durdurucu etki o kadar yüksektir. Bu frenleme etkisi vurucu uçtaki akselerometre ile kaydedilir. Diş ile vurucu uç arasındaki kontak süresi (0,3 ile 2 milisaniye arasında değişir) Periotest sisteminde analiz için kullanılan sinyaldir (49, 51, 52). Periotest değerleri -8 den +50 ye kadar sayısal bir indeks üzerine kurulmuştur (49). Sağlıklı dişlerde gözlenen Periotest değerleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1: Sağlıklı dişlerde gözlenen periotest değerleri Diş no Maksilla kadın Mandibula kadın (-) (-) 2-6 (-) 2-8 Maksilla erkek (-) (-) 1-7 (-) 2-8 Mandibula erkek (-) 1-4 (-) 1-3 (-) 2-5 (-) 3-4 (-) 2-5 Yaygın olarak kullanılan Miller in manüel mobilite sınıflamasıyla Periotest sınıflamasının karşılaştırması Tablo 2 de gösterilmektedir. Tablo 2: Periotest değerlerinin Miller in mobilite indeksiyle karşılaştırılması Periodontal sağlık durumu Klinik olarak sağlıklı dişler Mobilite İndeksi (Miller) Periotest Değeri (PTD) 0-8 < PTD> +9 Palpe edilebilir mobilite I 10 < PTD> 19 Gözle görülebilir mobilite Dudak veya dil basıncıyla görülen mobilite II 20 < PTD> 29 III 30 < PTD> 50 15

20 Kullanım talimatlarına uyulduğu sürece ölçüm hassasiyeti ön dişlerde 1 Periotest değeri (PTD), arka dişlerde 2 PTD dir (49). Carrusa ve ark. nın (53) 95 hastada 2336 kalıcı diş üzerinde yaptıkları çalışmada Periotest cihazının hassasiyeti % 90, kesinliği % 98 olarak açıklanmış ve sonuç olarak bu cihazın hızlı, güvenilir ve kolay kullanılabilen bir mobilite ölçüm cihazı olduğu sonucuna varılmıştır. 6. ARTMIŞ DİŞ MOBİLİTESİNİN TEDAVİSİ 6.1. Kemik yüksekliği normal, periodontal ligament aralığı genişlemiş mobil dişlerde tedavi Uygun olmayan dolgu veya kuron restorasyonları dişlerde aşırı kuvvetlerin oluşmasına yol açabilir. Bu kuvvetler dişlerin periodontal dokularında adaptif değişimlerin gözlenmesine sebep olur. Adaptif değişiklikler periodontal ligament aralığının genişlemesi ve alveol kemiği yıkımıdır. Aşırı kuvvetlerin etkisi ile dişlerde hipermobilite gözlenir. Oklüzal yüzeylerin oklüzal düzenleme ile ideal antagonist uyuma getirilmesi aşırı kuvvetlerin eliminasyonunu sağlar. Bunun sonucunda ise periodontal aralık normal genişliğine geri döner ve diş stabilitesine kavuşur. Sonuç olarak denilebilir ki; oklüzal travmanın neden olduğu alveol kemiği kaybı ve periodontal aralığın genişlemesi oklüzal düzenleme ile geri dönebilir (54). Tedavi edilmemiş, plağa bağlı yumuşak doku lezyonlu dişlerde ise her zaman tatmin edici stabilite artış gözlenmez (55). 16

21 6.2. Alveol kemik yüksekliği azalmış, periodontal ligament aralığı genişlemiş mobil dişlerde tedavi Azalmış kemik yüksekliği görülen dişler yatay kuvvetlerin etkisi altında kaldığında periodontal ligamentteki iltihabi reaksiyonlara eşlik eden kemik yıkımı meydana gelebilir. Eğer aşırı kuvvetler oklüzal düzenleme ile ortadan kaldırılırsa, kemik yüksekliği travma öncesindeki seviyeye döner, periodontal ligament eski genişliğine kavuşur ve diş stabil hale gelir (54). İlk iki durumun sonucunda, oklüzal düzenlemenin, periodontal ligament genişliğinin artmasıyla meydana gelen mobiliteye karşı etkili bir tedavi şekli olduğu söylenebilir (54) Alveol kemik yüksekliği azalmış, periodontal ligament genişliği normal mobil dişlerde tedavi Alveol kemik yüksekliğinin azalmasına bağlı artmış mobilite varlığında periodontal ligamentte genişleme yoksa bu dişe oklüzal düzenlemenin tedavi açısından olumlu bir katkısı olmaz. Normal periodontal ligament genişliği gözlenen dişte alveol duvarlarında kemik apozisyonu oklüzal düzenleme ile sağlanamaz. Mobilite, hastanın çiğneme fonksiyonunun sonucu değilse cerrahi girişim dışında tedavi yapılamaz. Eğer mobilite şiddeti hastanın günlük hayatında rahatsız edici oluyorsa splint uygulanır (54). Sonuç olarak; artmış diş mobilitesi veya köprü mobilitesi kemik yüksekliğinin azalmış olmasından kaynaklanıyorsa, oklüzyonun stabil olması koşuluyla splint uygulamasından kaçınılır. Splint; mobilitenin çiğneme fonksiyonu veya hasta konforunu etkilediği durumlarda uygulanır (54). 17

22 6.4. Alveol kemik yüksekliği azalmış, periodontal ligament genişliği giderek artan, ilerleyici tarzda mobilite bulunan dişlerin tedavisi Periodontal hastalık ilerleyerek öyle bir seviyeye ulaşabilir ki; bir veya birkaç dişin çekilmesi kaçınılmaz olur. Periodontal tedavi sonrası ileri derecede mobilite veya giderek artan mobilite gösteren dişlerde fonksiyon sırasındaki oklüzal kuvvetlerin mevcut periodontal ligamentte yıkıma sebep olduğu açıkça ortadadır. Bu da dişlerin çekimine yol açar. Böyle bir dişi sadece splint koruyabilir. Böyle olgularda splintin 2 hedefi vardır: 1) Hipermobil dişi hareketsiz hale getirmek 2) Eksik dişi yerine koymak Periodontal destek ileri derecede azaldığında diş mobilitesi giderek artıyorsa, başka bir deyişle fonksiyondaki bir veya birkaç diş karşılayabileceğinden daha fazla kuvvetlerin etkisi altında kalıyorsa splint uygulanmalıdır (54). 7. GİNGİVİTİS, PERİODONTİTİS TEDAVİSİ ve MOBİLİTE Periodontal tedavinin mobilite üzerine etkisi birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Donze ve ark. nın (56) yaptığı araştırmada, supragingival diştaşı temizliği ve gingivitis tedavisi yapılan periodontitisli bireylerde mobilitenin gerilemediği gözlenmiştir. Bu bulgu gingivitisin tek başına hipermobiliteye sebep olamayacağı fikrini destekler (57,58). Periodontal dokularda iltihabi süreci kontrol altına alan tedavi işlemleri genellikle artmış patolojik mobilitenin azalması ile sonuçlanır (37, 55, 59-65). 18

23 Rosling ve ark. (37) periodontal tedavi sonrası kemik içi ceplerde kemik rejenerasyonu sağlama olasılığını araştırmışlardır. Optimal plak kontrolü ve dişeti enflamasyonu gözlenen deneklerde 2 ve 3 duvarlı defektler tamamen doldurulmuştur. Tedaviden önce mobilite görülen 37 dişin 25 inin tedaviden 2 yıl sonra sağlamlaştığı gözlenmiştir. Persson tarafından yapılan çalışmalarda (60, 61, 66) farklı periodontal tedavi tekniklerinin mobilite üzerine etkisi araştırılmıştır. İleri ve orta derece periodontitisli bireylerde diş yüzeyi temizliği, kök yüzeyi düzleştirilmesi, gingivektomi ve flep operasyonu şeklinde tedavi teknikleri denenmiştir. Tüm teknikler dişeti dokusunun iyileşmesi ve mobilitenin azalmasıyla sonuçlanmıştır. Lindhe ve Nyman (59) periodontal tedavi sonrası 5 yıl boyunca izledikleri ileri periodontitis hastası 75 bireyde iyi plak kontrolü ile mobilitenin gerilediğini fakat alveol kemik seviyesinde değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. Lindhe ve Ericsson un (64) köpekler üzerinde yaptıkları çalışmada köpek dişlerine 9 ay süreyle ligatür uygulanmış ve dişler çalışmanın 6. ve 9. ayları arasındaki 3 ay süreyle oklüzal travmaya maruz bırakılmıştır. Periodontal cerrahi 9. ayda uygulanmış ve plak kontrolüne başlanmıştır. Çalışmanın 9. ayında 6. aydan daha az mobilite belirlenmiş, kemik kaybı ve periodontal ligament genişlemesi her iki ölçümde de gözlenmiştir. Birinci yıl sonunda mobilite derecesi deneysel periodontitis oluşturma döneminin sonunda ölçülen değerden düşük çıkmıştır. Alınan biyopsilerde dişeti dokusunda iltihabi hücre birikimi ve kemik rejenerasyonu gözlenmemiştir. Polson ve ark. nın (65) maymunlarda yaptığı çalışmada 10 hafta ligatür uygulanarak deneysel periodontitis oluşturulan dişlere kök yüzeyi temizliği 19

24 uygulanmıştır. İyileşmeden 10 hafta sonra periodontal dokuların histolojik ve klinik durumu karşılaştırılmıştır. Deneysel periodontitis oluşturma işlemi; 1) mobilite artışı 2) dişeti enflamasyonu 3) ataşman kaybı, 4) periodontal ligament aralığının marjinal bölümünün de içinde bulunduğu alveol kemik yıkımı ile sonuçlanmıştır. Tedaviden 10 hafta sonra dişeti iyileşmiş, deneysel periodontitis oluşturulan dişlerdeki mobilite gerilemiştir. Biyopsi örneklerinin histolojik analizi yumuşak dokuda iltihabi hücre birikiminin azaldığını göstermiştir. Bu çalışma, patolojik olarak artmış mobilitenin periodontal tedavi sonrası azalmasının periodontal ataşmanın yeniden düzenlenmesine bağlı olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışmalar (37, 41, 59, 64, 65); artmış mobilitenin periodonsiyumdaki plağa bağlı lezyonların ortadan kaldırılmasına yönelik tedavi işlemleri sonrasında kısmen veya tamamen ortadan kalkacağını göstermektedir. Baelum ve ark. (67) Kenyalı yetişkinlerde periodontal hastalık şiddet ve sıklığını değerlendirmiştir. Dişlerin % 5 inden azında ileri derecede artmış mobilite gözlenmiş, tüm mobil dişlerde ataşman kaybı 7 mm den fazla bulunmuş, klinik ataşman kaybı 7 mm den fazla olan dişlerin % 65 inin yüksek değerde artmış mobilite göstermediği gözlenmiştir. Sonuç olarak, artmış diş mobilitesi ile şiddetli periodontal yıkımın çok yaygın olmadığı bildirilmiştir. Ismael ve ark. (68) 28 yıl izledikleri 165 hastada, 4 mm üzerindeki ataşman kaybı ile artmış mobilite arasında güçlü bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Benzer bulgular Wang ve ark. (35) tarafından da gözlenmiştir. 20

25 Jin ve Cao (17) ve Philstrom ve ark. (39) klinik olarak artmış mobiliteli, fonksiyonel mobiliteli veya genişlemiş periodontal ligament aralığı bulunan dişlerde bu belirtilerin olmadığı dişlere göre daha derin cep, daha fazla ataşman kaybı olduğunu ve daha az kemik desteği kaldığını belirtmiştir. Ancak bu çalışmalardan, artmış mobilitenin periodontal hastalık nedeni mi yoksa subgingival plak tarafından meydana gelen ileri periodontal yıkımın bir sonucu mu olduğuna karar vermek zordur. Ericsson ve Lindhe (21) köpek dişlerinde yaptıkları çalışmada, stabil ve mobil dişlerin periodontal dokularında deneysel periodontitis oluşturmuştur. Test grubundaki dişler yıkıcı fazın başlangıcında artmış mobiliteye sahip olmasına rağmen periodontal lezyonun ilerlemesi her iki grupta da aynı olmuştur. Bu çalışma plağa bağlı lezyon gelişiminin mobilite derecesi ile ilişkili olmadığı, bu durumda mobilitenin, cep içerisindeki plağın apikal yönde ilerlemesine etki etmediği yönünde sonuçlanmıştır (21). Ericsson ve ark. (69) deneysel bir çalışmada 5 köpeğe ligatür yerleştirmiş ve bir taraftaki dişlere splint uygularken, diğer taraftaki dişlere splint uygulamamıştır. Deney sonucunda splint uygulanan grupta mobilite gözlenmezken, diğer tarafta mobilite gözlenmiştir. Fakat enflamasyonun apikal yayılımı, ataşman ve alveol kemik kayıpları benzer bulunmuştur. Çalışma sonucunda mobilitenin, periodontal doku yıkımının ilerlemesine etki etmediği ileri sürülmüştür. Lindhe ve Ericsson (42) başka bir deneysel çalışmada köpeklere 3 ay süreyle ligatür uygulamış ve molar dişlerde travma yaratarak deneysel periodontitis oluşturmuşlardır. Ligatürler 3.ay sonunda çıkarılmış, fakat test grubunda (tek yarım çenede) jiggling kuvvet kaldırılmamıştır. Test grubunda belirgin şekilde artmış 21

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 2, Sayfa 81-85, 1986 PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Kenan ERATALAY* Dr. Ezel

Detaylı

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 1-11, 1986 FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* Hamit S. BOSTANCI** M. Nejat ARPAK*** Koksal BALOŞ****

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Periodontoloji,

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ

ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ İ Ü Dİş Hek Fak Der 1996: 30: 160-166 ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ Sönmez Fıratlı Yayın kumluna teslim tarihi: 19.3.1996 Yayına kabul tarihi: 12.4.1996 Özet Bu makalede erişkin

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

«ORTODONTİK DÜZENSİZLİKLERİN CEP DERİNLİĞİNE ETKİSİ»

«ORTODONTİK DÜZENSİZLİKLERİN CEP DERİNLİĞİNE ETKİSİ» G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III. Sayı 1, Sayfa 13-22, 1986 «ORTODONTİK DÜZENSİZLİKLERİN CEP DERİNLİĞİNE ETKİSİ» Oktay ÜNER** Neslihan KARABEKİR*** Füsun BUYRUK*** Sema ILGAR*** Tunç AKMAN*** Sevil YEŞİLOVA***

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Sakallıoğlu, E.E., Aliyev, E., Lütfioğlu, M., Yavuz, Ü., Açıkgöz, G. Vascular endothelial growth factor (VEGF) levels of gingiva and

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA FURKASYON PROBLEMLERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI FREQUENCY OF FURCATION INVOLVEMENTS IN VARIOUS AGE GROUPS

ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA FURKASYON PROBLEMLERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI FREQUENCY OF FURCATION INVOLVEMENTS IN VARIOUS AGE GROUPS Cilt: 11 Sayı: 1 28 ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA FURKASYON PROBLEMLERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI FREQUENCY OF FURCATION INVOLVEMENTS IN VARIOUS AGE GROUPS Dt. Meltem KARŞIYAKA* Doç.Dr.H.Ebru OLGUN ERDEMİR* ÖZET Amaç:

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 25-32, 1985 T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

OKLÜZYON KUVVETLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ

OKLÜZYON KUVVETLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ OKLÜZYON KUVVETLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ Ağız ortamında ısırma ve çiğneme fonksiyonları süresince doğal dişler ve restorasyonlar ile diş dokuları arasında kompleks yapıda kuvvetler oluşur. Kuvvetler;

Detaylı

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması Dr. Levent Vahdettin Gömülü Dişler Sürme yaşı tamamlandığı halde normal oklüzyonda yerini alamamış kemik ve yumuşak doku içerisinde bütünüyle veya kısmen kalmış olan dişler gömülü diş olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

PERİODONTAL CERRAHİDE KURON BOYU UZATMA OPERASYONLARININ ENDİKASYONLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

PERİODONTAL CERRAHİDE KURON BOYU UZATMA OPERASYONLARININ ENDİKASYONLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ TC. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTAL CERRAHİDE KURON BOYU UZATMA OPERASYONLARININ ENDİKASYONLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Sıla

Detaylı

AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ

AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Dr. Levent Vahdettin AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Ön Açık Kapanış Anomalisinin Tanımı Ön açık kapanış, mandibula tamamen oklüzyona getirildiğinde, üst kesici dişlerin kronlarının

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU Molar dişlerin esas görevi çiğnemektir. Ancak premolar dişler gülümseme bölgesinde oldukları için estetik değerleri de vardır. Fonksiyon +

Detaylı

OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW

OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW Alparslan DLSZ* Hatice YA"IZ* Meltem ZHN* ÖZET Okluzal travma, insan vücudunda oluabilen ve özelikle stomatognatik sistemi etkileyen fiziksel bir travma eklidir.

Detaylı

PERİODONTOLOJİ. Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu

PERİODONTOLOJİ. Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu PERİODONTOLOJİ DersSorumluları: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu, aberbero@hacettepe.edu.tr Prof.Dr. Hamit Bostancı, bostanci@dentistry.ankara.edu.tr Prof.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nur BALCI 2. Doğum Tarihi: 01.01.1985 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lise: Muğla Anadolu Lisesi 1996-2003 Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gokce.aykol@okan.edu.tr

Detaylı

DENTAL RESTORASYONLARIN PERİODONSİYUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KLİNİK ARAŞTIRILMASI

DENTAL RESTORASYONLARIN PERİODONSİYUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KLİNİK ARAŞTIRILMASI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı DENTAL RESTORASYONLARIN PERİODONSİYUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KLİNİK ARAŞTIRILMASI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Deniz GÖÇHAN Danışman

Detaylı

ARAYÜZ BAKIMI VE PERİODONTAL SAĞLIK* Nurdan ÖZMERİÇ**, Betül GÖFTECİ**, Bülent KURTİŞ**, Belgin BAL***

ARAYÜZ BAKIMI VE PERİODONTAL SAĞLIK* Nurdan ÖZMERİÇ**, Betül GÖFTECİ**, Bülent KURTİŞ**, Belgin BAL*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 33-38, 1994 ARAYÜZ BAKIMI VE PERİODONTAL SAĞLIK* Nurdan ÖZMERİÇ**, Betül GÖFTECİ**, Bülent KURTİŞ**, Belgin BAL*** ÖZET Kompleks bir yapıya sahip olan mikrobiyal

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERİN PERİODONTAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERİN PERİODONTAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERİN PERİODONTAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: Birçok araştırma periodontal sağlıkla sigara kullanımı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu gerçeği

Detaylı

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey MÜSBED 2013;3(2):97-101 DOI: 10.5455/musbed.20130411090604 Olgu Sunumu / Case Report Periodontal Kemikiçi Defektlerin Rejeneratif Tedavisinde Trombositten Zenginleştirilmiş Fibrin Membran Ve Otojen Kemik

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı

Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı MÜSBED 2013;3(1):48-54 DOI: 10.5455/musbed.20130102082905 Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı Ömer Birkan Ağralı, Bahar Kuru,

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı Devitalizan Maddeler Ağrılı bir pulpayı, devital hale getirmek için çeşitli maddeler kullanılagelmiştir. Hızlı bir etki göstererek pulpayı birkaç gün içinde

Detaylı

PERİODONTİTİSTLİ HASTADA KOMBİNE ORTODONTİK VE PERİODONTAL TEDAVİ (BİR OLGU SUNUMU)

PERİODONTİTİSTLİ HASTADA KOMBİNE ORTODONTİK VE PERİODONTAL TEDAVİ (BİR OLGU SUNUMU) Olgu ALAKUŞ Sunumu/ SABUNCUOĞLU, Case Report ÖZCAN PERİODONTİTİSTLİ HASTADA KOMBİNE ORTODONTİK VE PERİODONTAL TEDAVİ (BİR OLGU SUNUMU) COMBINED ORTHODONTICS AND PERIODONTAL TREATMENT OF A PATIENT WITH

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Đnci Oktay Meslek Deneyimi? Bilimsel Araştırma? Uzman Görüşü? Meslek pratiğinde başarılı olmak, tüm dişhekimlerinin ortak amacıdır.

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Açıklama 2008-2010. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008-2010. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 20082010 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE UYKU Hypnos (Uyku Tanrısı) Nyks (Gece Tanrısı) Hypnos (uyku tanrısı) ve Thanatos (ölüm tanrısı) Morpheus

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SÜHEYLA KAYA İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: suheyla.kaya@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 46-52 2010

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 46-52 2010 OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 46-52 2010 Generalize Agresif Periodontitis te Kombine Rejeneratif Cerrahi ve Bilinçli Replantasyonun Kısa

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burcu KARADUMAN 2. Doğum Tarihi: 15.03.1980 3. Unvanı: Diş Hekimi Periodontoloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi

Detaylı

Ortodonti ve periodontoloji işbirliği. Modern biyolojik ortodontide periodontal konular

Ortodonti ve periodontoloji işbirliği. Modern biyolojik ortodontide periodontal konular Cumhuriyet Dent J 2011;14(1):51-63 Ortodonti ve periodontoloji işbirliği. Modern biyolojik ortodontide periodontal konular Collaboration of orthodontics and periodontics. Periodontal issues in modern biologic

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MANİSA, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2002-31.12.2002

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ*

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 11-23, 1985 DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* Koksal BALOŞ** Coşkun BARAN*** Kaya EREN***

Detaylı

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD)

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 231-235, 1985 KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) Sevda SUCA* Cihan AKÇABOY* Temporomandibuler eklem hastalıkları ve fonksiyon bozuklukları eklemin stomatognatik

Detaylı

ORTODONTİK TEDAVİNİN PERİODONTAL DOKULARA, PERİODONTAL PROBLEMLERİN ORTODONTİYE ETKİLERİ

ORTODONTİK TEDAVİNİN PERİODONTAL DOKULARA, PERİODONTAL PROBLEMLERİN ORTODONTİYE ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ORTODONTİK TEDAVİNİN PERİODONTAL DOKULARA, PERİODONTAL PROBLEMLERİN ORTODONTİYE ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Özlem KAYA Danışman

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

KLİNİK KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİ

KLİNİK KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı KLİNİK KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi: Zahide Selcan AYSAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Haluk BAYLAS

Detaylı

Hammertoe Düzeltme Sistemi

Hammertoe Düzeltme Sistemi Hammertoe Düzeltme Sistemi MUTLU AYAKLAR YİNE BURADA! BU YENİ, KABLOSUZ PROSEDÜR HAKKINDA SEVİNİLECEK BİR ŞEY nextradesis/nex*tra*de*sis/ (-de sis) interfalanjiyel eklemin cerrahi fiksasyonudur, ve hassaslık,

Detaylı

KİMYASAL BAKTERİ PLAĞI KONTROLÜNDE FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT»IN KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET

KİMYASAL BAKTERİ PLAĞI KONTROLÜNDE FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT»IN KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 1, Sayfa 197-205, 1990 KİMYASAL BAKTERİ PLAĞI KONTROLÜNDE FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT»IN KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* Köksal BALOŞ** Yaşar AYKAÇ*** Ömer GÜNHAN****

Detaylı

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)*

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 150-161 1984 ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* Tamer KINOĞLU** Hüma ÖMÜRLÜ*** Güliz GÖRGÜL*** Mehmet YALIM**** Bir dişin sağlıklı fonksiyonu,

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

İLGİNÇ BİR DİŞETİ ÇEKİLMESİ VAKASI VE TEDAVİSİ*

İLGİNÇ BİR DİŞETİ ÇEKİLMESİ VAKASI VE TEDAVİSİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 153-163, 1988 İLGİNÇ BİR DİŞETİ ÇEKİLMESİ VAKASI VE TEDAVİSİ* Dr. Ateş PARLAR** Dt. Orhan DEMİR*** GİRİŞ Kök açılması olarakta adlandırılan dişeti çekilmesi,

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 209-215, 1985 BİR OVERDENTURE UYGULAMASI A. DOĞAN* Özellikle son 10 yılda önem kazanan overdenture yapımı, dişhekimliğinde 100 yıldan beri bilinmektedir. Overdenture

Detaylı

PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ?

PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ? T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ? BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Onur

Detaylı

BAKTERİ PLAĞI VARLIĞINDA FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT'IN» KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET

BAKTERİ PLAĞI VARLIĞINDA FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT'IN» KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 1, Sayfa 137-196, 1990 BAKTERİ PLAĞI VARLIĞINDA FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT'IN» KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* Koksal BALOŞ** Yaşar AYKAÇ*** Ömer GÜNHAN****

Detaylı

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÖZGÜN ARAŞTIRMA İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ne başvuran hastalarda periodontal hastalık farkındalığı Awareness of periodontal disease among the patients applied to Istanbul University

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI Yayın tarihi Revizyon tarihi Revizyon numarası 1 İÇİNDEKİLER A-Programın Adı: 3 B-Uzmanlık

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

LAMİNA DURA. Alveoler Kemik: Dişlerin hemen etrafında, onları kuşatan, dişin alveolünü sınırlayan kemiktir. İki kısımdan oluşur:

LAMİNA DURA. Alveoler Kemik: Dişlerin hemen etrafında, onları kuşatan, dişin alveolünü sınırlayan kemiktir. İki kısımdan oluşur: LAMİNA DURA Alveoler Kemik: Dişlerin hemen etrafında, onları kuşatan, dişin alveolünü sınırlayan kemiktir. İki kısımdan oluşur: 1. Destek kemik (Supporting bone) 2. Alveoler bone proper Destek kemik (Supporting

Detaylı

Periodontal Tedavi Görmüş Hastaların Ağız Bakımı Alışkanlıklarında Meydana Gelen Değişiklikler

Periodontal Tedavi Görmüş Hastaların Ağız Bakımı Alışkanlıklarında Meydana Gelen Değişiklikler Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 193-199 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Periodontal Tedavi Görmüş Hastaların Ağız Bakımı Alışkanlıklarında Meydana Gelen Değişiklikler Changes of the

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Abubekir ELTAS, DDS, PhD, a Mustafa Özay USLU, c Mustafa ERSÖZ, DDS, PhD, d ABSTRACT

Abubekir ELTAS, DDS, PhD, a Mustafa Özay USLU, c Mustafa ERSÖZ, DDS, PhD, d ABSTRACT Araştırma/ ELTAS, Research GÜLER, USLU, Article DÜNDAR, MALATYA ŞEHİR MERKEZİ VE YAKIN BELDELERDE 7-14 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA PERİODONTAL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PERIODONTAL HEALTH IN

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

Çiğneme Kasları ve Çiğneme Fizyolojisi. Prof.Dr.Nurselen TOYGAR

Çiğneme Kasları ve Çiğneme Fizyolojisi. Prof.Dr.Nurselen TOYGAR Çiğneme Kasları ve Çiğneme Fizyolojisi Prof.Dr.Nurselen TOYGAR Çiğneme Kasları Masseter İç pterigoid Dış pterigoid Temporal Suprahyoid kaslar digastrik, geniohyoid ve stylohyoid Çeneyi Kapatan Kaslar Masseter

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi OLGU RPORU (ase Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 83-89, 2006 Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu ildirimi Tooth Movement Through Maxillary Midline: ase Report

Detaylı

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından hastalığınız sürecinde karşınıza

Detaylı

Malatya Bölgesinde Dişeti Çekilmesinin Yaygınlığının, Şiddetinin ve Etkenlerinin Araştırılması

Malatya Bölgesinde Dişeti Çekilmesinin Yaygınlığının, Şiddetinin ve Etkenlerinin Araştırılması İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 1: 29-33. Araştırma Makalesi Malatya Bölgesinde Dişeti Çekilmesinin Yaygınlığının, Şiddetinin ve Etkenlerinin Araştırılması Evaluation of the Prevalence,

Detaylı