Kontrollü Kopya OAİB. ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kontrollü Kopya OAİB. ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ-"

Transkript

1 Sayfa No : 1/13 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : G. O. P A N K A R A T e l : F a k s : W E B S i t e s i : w w w. t u r q u m. c o m e - m a i l : i n f t u r q u m. c o m H A Z I R L A Y A N V i n ç S e k t ö r K o m i t e s i O N A Y Y ü r ü t m e K o m i t e s i B a ş k a n ı

2 Sayfa No : 2/13 1. GENEL BİLGİLER 1.1 () TURQUM Ürün Uygunluk Markası Bu marka, Genel Sekreterliği bünyesindeki Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği tarafından bu dokümanda uygunluğu belgelenmiş olan üreticilere verilen bir kalite göstergesidir. Makine ve aksam imalatı yaparak yurtdışına ihraç eden imalatçı firmaların kullanımına sunulacak bu marka zorunlu olmayıp, başvuru kapsamındaki mamullerin ilgili Ürün Uygunluk Şartnamesi ne uygunluğu tespit edildikten sonra imalatçının kullanımına sunulacaktır. Ürün Uygunluk Markasına sahip olan mamuller, kalitesi ile olumlu yönde farklılık yaratan ve logosu itibariyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınarak tercih edilebilecek, kalitesi ve adresi belli, güvenilir, ortak bir marka niteliği taşıyacaktır. Söz konusu Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) dünya genelindeki müşterilere yüksek kalite ve güvenilirlikte mal ve uzun süreli garanti-servis imkânı sağlarken; diğer taraftan imalatçıya da mamullerinin gelişmiş ülkelerdeki rakipleriyle rekabet edebilecek kalite düzeyine erişmesi, müşteri potansiyeli ve pazar payını artırması ve firmanın global ölçekte kaliteli bir üretim sistemine sahip olması açılarından yardımcı olacaktır. Ürün Uygunluk Markası, sadece son ürünün test ve kontrolüne yönelik bir sistem olmayıp, aynı zamanda üreticinin tüm üretim sisteminin belli bir yeterlilik ve kalitede olmasını öngören sistematik bir yaklaşımdır. Bu şartname kapsamında mobil vinç olarak tanımlanan ürün grubu, kamyon üzerine monte edilmiş veya kendine ait özel lastik tekerlekli veya paletli taşıyıcısı ile bir bütün teşkil eden, sabit veya teleskopik bomlu vinçler ile portal/çerçeve yapıya sahip, dizel veya elektrik motoru vasıtası ile kendi gücünü üreten vinçleri ve özel amaçlı kaldırma/taşıma sistemlerini kapsamaktadır. Bu yaklaşıma göre: Bir imalat tesisinde, seri olarak imal edilen mobil vinç tiplerini, kamyon üzerine monte edilen kırma, sabit veya teleskopik bomlu hidrolik vinçler ile çalışma platformları, özel taşıyıcısı üzerindeki sabit ve teleskopik bomlu dizel hidrolik, dizel-elektrik, dizel-elektrikhidrolik veya elektrik-elektrik güç sistemlerine sahip mobil vinçler, portal yapıya sahip lastik tekerlekli kaldırma ve taşıma araçları ve bu vinçlerde/sistemlerde kullanılan standart ekipmanları kapsayan ürün gruplarında, bir ürün gurubunu temsil eden vinç/sistem için yapılacak denetleme sonucunda ürün kalite açısından istenilen yeterlilikte ise, bu tesiste benzer şekilde imal edilen ve imalatçının imalat programında yer alan söz konusu ürün gurubuna dahil tüm model ve boyuttaki vinçler/sistemler de kalite açısından yeterli sayılacaktır.

3 Sayfa No : 3/13 Ancak bu kapsam dışında ki, özgün proje (özel şartnameye/siparişe bağlı) olarak ele alınıp imal edilen vinçler münferit olarak tekrar değerlendirilmelidir Belgelendirme Süreci Ürün Uygunluk Markası belgelendirme süreci 5 aşamadan oluşur: Başvuru; İmalatçının başvuru formunu doldurarak ve ekinde zorunlu kılınan dokümanlarını ye sunarak, TURQUM markasının kullanım hakkını elde etmek için başvurması. Doküman İnceleme; İmalatçının, başvuru esnasında teslim ettiği dokümanların içerik açısından incelenmesi. Yerinde Denetim; İmalatçının, ilgili Ürün Uygunluk Şartnamesi nde belirtilen şartlara uygunluğu imalatçı tesislerinde denetim ekibi tarafından incelenmesidir. Bu denetim, doküman, imalat ve kalite süreçleri, ekipman, personel, test faaliyetleri, nihai ürün incelemesi gibi aşamaları içerir. Sertifikalandırma; Önceki aşamalarda Ürün Uygunluk Şartnamelerine uygunluğu tespit edilen imalatçılarla Ürün Belgelendirme Sözleşmesi imzalanarak, Ürün Uygunluk Sertifikası ve Markası kullanım hakkı verilir. Gözetim; Ürün Uygunluk Markası almaya hak kazanan imalatçı mamullerinin sertifika süreci boyunca Ürün Uygunluk Şartnamesine sürekli uyumunun; denetim, müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesi gibi yöntemlerle izlenmesidir İletişim Başvuru, Marka kullanım kuralları, denetleme ve belgelendirme ile ilgili geniş bilgiye adresinden erişilebilir. Diğer sorularınız ve daha detaylı bilgi için: Genel Sekreterliği Makine Markalandırma Şubesi (MMŞ) ne başvurulabilir. Mahatma Gandhi Caddesi No: 103 G.O.P ANKARA Tel: Faks: , AMAÇ ve KAPSAM 2.1 Amaç Bu Ürün Uygunluk Şartnamesi nin amacı, Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak isteyen mobil vinç ve vinç ekipmanı imalatçılarının imalat, kalite, test, servis, yedek parça vb.

4 Sayfa No : 4/13 faaliyetleri ve mamulün teknik özellikleri açısından yerine getirmek zorunda oldukları şartları açıklamaktır. 2.2 Kapsam Bu mamul şartları, müşterilerine daha kaliteli ürün sağlayabilmek için imalatçının uymak zorunda olduğu; Ön Şartları, Makine, Ekipman ve Test Standı, İmalat, Tasarımda Görevli Personel İle İlgili Şartları, Kalite Kontrolü ile ilgili prosedürler ve gerekli Personel şartlarını, Ürünle İlgili Güvenlik ve Teknik Şartları, Garanti Şartlarını, Kullanım Kılavuzu, Yedek Parça ve Servis Şartlarını kapsar. 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (): Ürün uygunluk şartnameleri ve ürünün değerlendirebilmesi için gerekli olan herhangi bir ek dokümana ve konuyla ilgili uluslar arası standartlara göre üreticilerin ürün kalitesini değerlendiren ve belgelendiren taraftır. Ürün Uygunluk Belgelendirmesi: tarafından gerçekleştirilen, ürün uygunluk şartnameleri ve ürünün değerlendirebilmesi için gerekli olan konuyla ilgili uluslar arası standartlara ve alım şartnamesinde belirtilen herhangi bir ek dokümana göre üreticilerin ürün kalitesini değerlendirme ve belgelendirme işlemidir. Ürün Belgelendirme Sözleşmesi: Üretici ve arasında imzalanan, tarafların belgelendirme faaliyetinden doğan hak ve yükümlülüklerinin açıklandığı dokümandır. Ürün Uygunluk Sertifikası: Üretici ve arasında yapılan sözleşme çerçevesinde tarafından üretici adına düzenlenen, ürünün incelenerek, ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre uygun bulunduğunu gösteren belgedir. Ürün Uygunluk Markası: tarafından Ürün Uygunluk Sertifikası ile belgelendirilen firmaların kullanım hakkını elde ettikleri telif hakkı ye ait olan TURQUM logosudur. İmalatçı: Ürün Uygunluk Belgelendirme hizmeti talep eden makine, aksam ve ekipmanları imal eden firmadır. Mamul: Üreticinin imal ettiği komple sistemler, makine, aksam ve ekipmanlardır.

5 Sayfa No : 5/13 Ürün Uygunluk Şartnamesi: tarafından ürüne özgü olarak oluşturulan Sektör Komiteleri nin hazırladığı, üreticilerin Ürün Uygunluk Markası almak için yerine getirmesi gereken şartlar ve teknik düzenlemeleri içeren ilgili dokümandır. Makine Markalandırma Şubesi (MMŞ): Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyeti ile ilgili tüm dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, DE de görev yapmak, başvuruları değerlendirmek ve kabul etmekten sorumlu bünyesinde oluşturulan şubedir. Kalite Takımı (KT): Üretici firma tarafından kendi organizasyonu içerisinde oluşturulan, firma içinde tüm ürün uygunluk belgelendirme çalışmalarını koordine etmekten sorumlu en az 2 kişiden oluşan ekiptir. Müşteri: Ürün Uygunluk Markası na sahip ürünü satın alarak kullanan gerçek veya tüzel kişidir. Denetim: nin, ürün uygunluk belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin üretim tesislerini ve ürünlerini yerinde ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre inceleyip değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği süreçtir. Denetim; belgelendirme, takip, gözetim, kapsam ve adres değişikliği denetimlerinden oluşur. Denetim Ekibi (DE): Ürün uygunluk belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin ürünlerini ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre inceleyip değerlendirmek üzere görevlendirilen; yerinde ve doküman üzerinden denetim yapmak, sonuçları raporlandırarak Belgelendirme Komitesine sunmaktan sorumlu olan, 1 adet denetçi ve 1 adet teknik uzmandan oluşan ekiptir. Garanti: Üretici tarafından müşteriye, vincin malzeme, işçilik, üretim hataları içermediği ve düzgün işlev göreceğine dair belirli bir süre için geçerli olmak üzere verilen ve bu süre içinde üreticiye bazı yükümlülükler getiren belgedir. Servis: Üretici tarafından, vince satış sonrası, garanti süresi içinde kullanıcı kusurundan kaynaklanmayan arızaların bedelsiz olarak giderilmesi-aşınan parça(kabul edilen süresi içinde) ve sarf malzemeleri bedeli karşılığında periyodik bakım ve garanti süresinin bitiminden sonrada müşterinin talep etmesi durumlarında verilen hizmettir. ANSI: Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü (American National Standards Institute) BS: İngiliz Standartları (British Standards ) CE: Avrupa Birliği Uygunluk İşareti (Conformity Europe) DIN: Alman Standartları Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung) EN: Avrupa Birliği Standardı (European Norm) ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu(International Standards Organization) TSE: Türk Standardları Enstitüsü

6 Sayfa No : 6/13 FEA: Sonlu Elemanlar Analizi (Finite Element Analysis) F.E.M: Federation Europene de Manutation TURQUM: Bu şartnameye göre verilecek Ürün Uygunluk Markası Logosu 4. ÖN ŞARTLAR 4.1 Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak üzere ye başvuru yapan imalatçı yaptığı imalata uygun tesis, yeterli makine ve techizat ile yeterli sayıda ve gereken niteliklere sahip mühendis ve teknik personele sahip mobil vinç imalatçısı olmalı ve kurucuları ve/veya mühendislik, imalat ve kalite kontrol faaliyetlerini yürüten teknik personel en az 3 yıldır söz konusu imalat alanında çalışıyor olmalıdır. 4.2 İmalatçının imal edip ihraç ettiği vinçler/sistemler, konu ile ilgili yürürlükte ki TSE, TSEK markasına, EN Standardına, Uluslararası (ISO, DIN, BS, ANSI vb.) standartlara göre imal edilmiş olmalı ve söz konusu mamul, standardın şartlarını yerine getiriyor olmalıdır. 4.3 İmalatçı, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip ve kalite yönetim sistemi şartlarını yerine getiriyor olmalıdır. İmalatçının ISO 9001:2000 belgesi ve uygulamakta olduğu kalite yönetim sistemi TURQUM Markasını almak üzere başvuru yaptığı vinçlerin/sistemlerin imal edildiği tüm tesislerini kapsamalıdır. Üretici firmaya bağlı çalışan taşeronlara ait tesislerde belgeli olmalı ve ilgili şartlar uygulanıyor olmalıdır. 4.4 İmalatçının Ürün Uygunluk Markası başvurusu yaptığı vinçler CE işareti taşımalı ve ilgili tüm standart ve direktiflere uygun olduğu belgelenmelidir. 4.5 İmalatçı ilgili yasal, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun imalat yapıyor olmalıdır. 5. MAKİNE, EKİPMAN VE PERSONEL ŞARTLARI 5.1 Makine, Ekipmanlar ve Test Standı Düzenekleri İmalatçı, vinçlerin hammaddeden itibaren bitmiş ürünün oluşmasına kadar geçen tüm işlem kademelerinde, imalat resimlerinde ve talimatlarında belirtilen nitelikte ve hassasiyette işlem yapabilecek yeterlilikte makine ve tezgah parkı ile birlikte gerekli ölçme, kontrol ve test düzeneklerine, kendi tesislerinde ya da alt yüklenicilerinde sahip bulunmalıdır İmalatçı, imalatta kullanılan tüm makine/ekipmanları için imalat kalitesini bozabilecek tüm unsurları (sıcaklık, toz, nem, titreşim, makinelerin karşılıklı etkileşimi, yetkisiz personelin erişimi vb.) değerlendirerek gerekli tedbirleri almış olmalıdır.

7 Sayfa No : 7/ İmalatçı, imalat süresi boyunca tüm ekipmanlarını/altyapısını/yardımcı tesislerini sürekli gözden geçirerek, ürünü öngörülen özelliklerde üretebilecek yeterlilikte tutmalıdır İmalatçının, imal ettiği seri olarak imal edilen vinçlerin için, testlerini yeterli kapsamda ve hassasiyetle yapabilecek bir test standına alanına/düzeneğine sahip olması gereklidir. Buradaki ölçme aletlerinin hassasiyetlerinin ve doğruluk derecelerinin testin yapıldığı süreleri kapsayacak şekilde kalibre edilmesi şarttır. Özgün proje çalışması gerektiren, siparişe bağlı yapılan vinçler ile ebatları ve ağırlığı itibariyle komple montajı fabrikada yapılamayan vinçler ise, çalışacağı yerde kurularak gerekli testlerden geçirilmeli ve test belgelendirilmelidir. 5.2 İmalat Ve Tasarımda Görevli Personel İmalatta ve tasarımda çalışan tüm personel kendi alanında gerekli yeterlilikte (yeterli eğitim düzeyine, tecrübeye, bilgi ve birikime sahip) olmalıdır. Ürünün niteliğine ve proje kapsamının genişliğine bağlı olarak, firma içinde en az üretimden sorumlu1 makina mühendisi ve 1 elektrik ve/veya elektronik mühendisi ile tasarımdan sorumlu 1 makine mühendisi bulunacak şekilde, yeterli sayıda teknik yönetici olmalıdır Firma içinde, imalat, satınalma, üretim planlama-kontrol, kalite kontrol, proje konstrüksiyon ve AR-GE departmanları olmalıdır. Bu departmanlardaki personel, yeterli sayıda ve yeterli düzeyde olmalıdır Firma bünyesinde gerçekleştirilen veya dışarıdan temin edilen özel süreçlerde (kaynak, tahribatsız muayene, X-ray vs.), çalıştırılan ve/veya kiralanan personel özel uzmanlık konusunda gerekli seviyede sertifikaya sahip olmalıdır ve bu hususu teyid eder belgeler ürün kalite dosyasında bulundurulmalıdır İmalatçı, vinç tasarımında ve AR-GE de çağdaş mühendislik hesaplamaları uygulamalarını ve gereklerini yöntemlerini (sonlu elemanlar analizi, ve/veya bilgisayar hesaplamalı programları, bilgisayar destekli tasarım programları, raporlama ve arşivleme yöntemleri vb.) kullanılıyor olmalıdır. Mühendislik hesap raporları ve imalat projeleri kolay ulaşılabilir biçimde ve yapılan değişiklikler usulüne uygun şekilde işlenmiş olarak muhafaza edilmelidir. Hesap raporları elle de hazırlanabilir ancak hesap dosyasının yazımı uygun bir program kullanılarak yapılmış olmalıdır. 5.3 Kalite Kontrolü İle İlgili Personel İmalatçı, mamul kalitesinin sürekli olarak denetimini sağlamak ve kaliteyi yükseltmek amacı ile yeteri düzeyde deneyim ve eğitime sahip çalışanları ile kalite kontrol işlemlerini sürdürmelidir.

8 Sayfa No : 8/ İmalatçı, TURQUM Markası başvurusu yapmadan önce kuruluşu içerisinde en az 2 kişiden (Biri üretim yetkilisi, diğeri kalite yetkilisi olmak üzere) oluşan bir Kalite Takımı (KT) oluşturmalıdır. KT, firma içerisinde TURQUM Markası ile ilgili yapılacak çalışmaları koordine etmekten, dokümanları ve ilgili belgeleri hazırlatmaktan, Markanın etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler yapmaktan, ile irtibat kurmak, denetimlere refakat etmek, denetim ekibine gerekli bilgi ve dokümanları sağlamaktan sorumludur. KT nın imalatçı firma organizasyonu içinde başka görevleri de olabilir. 6. KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ 6.1 Veri analiz, hata önleme ve hata nedenleri saptama/ortadan kaldırma metotları Ürün Uygunluk Markasının esas öğelerinden biridir. Bu nedenle imalatçı, vinç imalat hattındaki tüm kademelerde, geçerli ve etkili kalite kontrol, izleme değerlendirme ve iyileştirme tekniklerini kullanıp yararlanıyor olmalıdır. 6.2 Kalite kontrol ve izlemesinde kullanılan ölçü alet ve aparatlarının kalibrasyonu akredite bir kuruluş tarafından gerekli aralıklarla yapılıyor olmalıdır. 6.3 İmalatçı, nihai mamule, mamulle ilgili standartlarda, imalatçı prosedürleri ve teknik mamul kataloglarında belirtilen özelliklerin saptanmasına ve sağlanmasına yönelik testler uyguluyor olmalıdır. 6.4 İmalatçı, ISO 9001:2000 in satın alma ve tedarikçilerle ilgili şartlarına ek olarak, kendisine vinç ile ilgili mamul ve yarı mamulleri sağlayan tedarikçileriyle, gereken seviyede kaliteyi sağlamalı ve devamlı olarak iyileştirmeye yönelik ortak çalışmalar içinde bulunmalıdır. 6.5 Tedarikçinin gerekli ekipmana, standartlara ve belgelere sahip olduğu tespit edilmiş olmalıdır. Tedarikçiden gelen mamul ve yarı-mamullerden uygunsuz olanların hangi tarihli ve kodlu gruba ait olduğunun izlenmesi için bir yöntem geliştirilmiş olmalı ayrıca malzeme giriş muayenesi yerine getirilmiş ve belgelenmiş olmalıdır. 7. GÜVENLİK VE TEKNİK ŞARTLARI Bu şartlar, TS, ilgili uluslararası standart ve CE şartlarının yerine geçmemekte olup, mobil sistem ile ilgili ek güvenlik ve teknik kriterleri kapsamaktadır. 7.1 İlgili ürün grubu için hazırlanmış montaj, işletmeye alma, emniyetli kullanma ve tamirbakım talimatları denetçilerin incelemesine sunulacaktır. Bu dokümanlarda CE direktiflerinin öngördüğü hususlara ek olarak vinç tipinin özelliğinden doğan ilave güvenlik tedbiri bulunup bulunmadığı saptanacaktır.

9 Sayfa No : 9/ İmalatçı, vincin güvenliğini ve çalışma performansını etkileyebilecek çevre şartlarını tespit ederek kullanım kılavuzunda belirtmelidir. 7.3 İmalatçı, sistemde kullanılan tüm alt gurupların (dizel motor, alternatör, elektrik motoru, hidrolik yağ pompası, hidrolik motor, vinç ünitesi, hidrolik kumanda, yük tutma ve emniyet valfleri, hidrolik silindirler, yük ve moment sınırlama/gösterge sistemi, yağ soğutma sistemi, yağ tankları ve filtrasyon sistemi, kule döndürme sistemi, taşıyıcı sistem kapsamındaki tekerlekler, tahrikli ve tahriksiz akslar, fren sistemi, güç aktarma organları, suspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, şasi ve hareketli mesnetler, elektrik/aydınlatma sistemi, uyarı sistemleri)kapasite ve teknik özellikleri kullanma kılavuzunda veya ek bir kitapçıkta belirtilmelidir. Sistem ticari olarak imal edilen standart bir taşıyıcı(kamyon, treyler v.b) üzerine monte edilmiş ise taşıyıcı ile ilgili imalatçısının verdiği kapasite ve teknik bilgiler içeren dokümanlar yeterli olacaktır 7.4 Vinç/sistem üzerinde kullanılacak tüm elektrik, elektronik, hidrolik ve mekanik ekipmanların üzerinde CE işareti olmalı ve bunlara ait CE uygunluk belgeleri de dosya halinde tanzim edilmiş olmalıdır. 7.5 İmalatçı tarafından sistemde kullanılan bütün bileşenlerin gerektiğinde temin edilebilmesini sağlayacak biçimde açık tanımları, tip ve ebatları, varsa hazır komponentlere ait imalatçı kodları ile ek açıklama gereken durumlarda teknik resimleri, patlatılmış montaj resimleri ve parça kodları tanımlanmış yedek parça listeleri kullanım kılavuzunda veya ek bir kitapçıkta belirtilmiş olmalıdır. Sistem ticari olarak imal edilen standart bir taşıyıcı(kamyon, treyler v.b) üzerine monte edilmiş ise imalatçısı tarafından verilen taşıyıcı ile ilgili yedek parça listeleri, resimler ve parça kodları geçerli olacaktır. 7.6 İmalatçı, kullanılmış ve çıkma parçaları kullanmıyor olmalıdır. Bu geri dönüşümle kazanılmış malzemelerin kullanılmaması anlamına gelmemektedir. 7.7 Vincin/sistemin üzerinde imalatçının adı ve adresi, makine modeli, imal yılı, seri no. ve kapasite tanımı (ton-m) bilgileri bir ürün tanıtma plakası/etiketi ile kolayca görülebilir bir şekilde belirtilmelidir. Vincin kapasite/çalışma diyagramı, varsa operatör kabininde, yok ise operatörün çalışırken kolayca görebileceği bir konumda kalıcı olarak tespit edilmiş olmalıdır. 7.8 Vinç tam yükle çalışırken karşılaşılacak gürültü seviyesi (db cinsinden) kabul edilebilir seviyede olmalı ve makine kullanım kılavuzunda belirtilmelidir. Vinç üzerinde kabin varsa, kabin içi gürültü seviyesinin de kabul edilen değeri aşmaması ve kullanma kılavuzunda belirtilmesi gerekir.

10 Sayfa No : 10/ TS EN 474-1:2007 de belirtilen şekilde ikaz işaret ve ışıkları makine üzerinde ve kullanma kılavuzunda gösterilmiş olmalıdır. Vincin/sistemin sorumlu operatörü haricinde çalıştırılabilmesini önlemek amacı ile yeterli koruma ve kilitleme tedbirleri alınmış olmalıdır Vincin hareketi öncesinde uyarıcı nitelikte kullanılacak korna ve vincin tüm hareketleri sırasında otomatik çalışacak sesli ikaz sistemi vinç üzerinde bulunmalıdır Çalışma şekli itibarı ile yere indirilmeden uzun süre bomu havada tutulan tüm vinçler için paratoner ve vincin yüksekliğine bağlı olarak uçak ikaz lambası olmalıdır. Ayrıca bom yüksekliğine bağlı olarak rüzgar hızı ölçme ve uyarı cihazı da bulunmalıdır Vinç üzerindeki hareketli ve dönen parçalardan gerekli olanlar muhafaza altına alınmalı ve muhafaza üzerinde gerekli uyarı işareti bulunmalıdır Aşırı yük koruma ve moment sınırlama cihazı ile kanca-bom başı çarpışma önleme limiti halat sarma tamburu olan ve yük yarıçapı değişken tüm vinçlerde bulunmalıdır Her bir ürün gurubuna ait makine/sistem kontrol listesi tanımlanmış olmalı ve montajdan sonra ürün bu listeye göre kontrol edilmelidir(sevkıyat öncesi son kontrol) Vincin üzerinde emniyet açısından uyarı ve ikaz etiketleri asılmış olmalıdır. Bu etiketler TS ISO 13200(Vinçler- Emniyet İşaretleri ve Tehlike Levhaları) e uygun olmalıdır Makine direktifinde ve güvenilirlikle ilgili standartlarda (TS EN 474 serisi, TS EN ISO v.b) belirtilen performans ve güvenlik testlerinin yapılarak raporlanması ve istenildiğinde ibraz edilmesi zorunludur Vince ait hazırlanacak teknik dosyada, vincin ana taşıyıcı yapısında kullanılan çelik malzemelere ait sertifikaların, ayrıca kanca ve halata ait sertifikaların bulunması gereklidir Vinçte/sistemde operatör kabini bulunuyorsa bunların su sızdırmazlık testi yapılmalıdır Vincin/sistemin kabul ve performans testi yapılmadan önce - Sistemin genel temizliği ve gözle kontrolleri yapılmalıdır - Bağlantı elemanlarının (hortum, rekor, flanş, kelepçe, cıvata v.b) genel kontrolleri yapılmalıdır. - Vincin/sistemin gereken yerlerinde yakıt, yağ ve soğutma suyu seviyelerinin kontrol edilmesi, yağlanması gereken mafsal ve ataşmanların kontrol edilmesi ve gerekiyorsa ikmal edilmesi unutulmamalıdır. - Kabin içinde bulunan kumanda cihazları, kolları, butonları v.b kontrol edilerek görevlerini doğru yaptıkları belirlenmelidir - Motor çalıştırıp sistemin normal çalışma sıcaklığına gelmesi beklenmelidir. - Sistem bağlantıları kontrol edilerek yağ kaçakları varsa giderilmelidir.

11 Sayfa No : 11/13 - Operatör yüksüz olarak sisteme bütün hareketleri en az 15 dakika süre ile yaptırarak sistem fonksiyonları kontrol edilmelidir Sistem nominal yükünün yaklaşık 1/3 ü kadar yükle kapasitesinin sınırlarında hareket ettirilerek tüm hareketler yaptırılmalıdır. Bu hareketler sırasında hızlar ölçülerek sistem performansı kontrol edilmelidir. Bu testler sırasında yük-moment sınırlama cihazının ön kalibrasyonu yapılmalıdır. Bu aşamadan sonra nominal yükle testlere geçilir Sistem nominal yükle yüklenip yük-moment sınırlama cihazının kalibrasyonu kapasite dahilinde muhtelif pozisyonlarda kontrol edilmelidir. Bundan sonra kapasite sınırlarına kadar hareketler tekrarlanır ve hızlar tespit edilir Nominal yükle testlerden sonra aşırı yükle testlere geçilir. Şartnamede veya ilgili standartta belirtilen miktarda aşırı yük ilave edilerek testler tekrarlanır ancak hız ölçümü yapılmaz Kabin içeren ve ağırlığı 1500 kg dan fazla olan makinelerin kabinlerinin devrilmeye ve cisim düşmesine karşı testleri yapılmış olmalıdır(ts EN 13510[ROPS] TS EN ISO 3449:2006 [FOPS]. Üretici kendisi bu testleri yapabilir, ancak testleri bünyesinde gerçekleştiremiyorsa, akredite olmuş bir kurum tarafından bu testlerin yapılması gerekmektedir Vincin/sistemin taşıyıcısı da makinenin cinsine göre yükle veya yüksüz olarak hareket ettirilerek imalatçının taahhüt ettiği performansı sağlayabildiği tespit edilmelidir (hız, meyil, zemin koşulları v.b hususlar ayrı ayrı irdelenmelidir). Yürüme hareketi makul bir süre devam ettirilerek sistemin ısınması, titreşimleri, frenleme performansı, sürdürülebilirliği tespit edilmelidir. Seri olarak üretilen standart ticari bir vasıta üzerine monte edilen sistemler de yukarıda belirtilen şekilde teste tabi tutularak performansı değerlendirilmelidir. 8. GARANTİ 8.1 İmalatçı yürürlükte olan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ihraç ettiği ülkelerin yürürlükteki ilgili mevzuatına uymalıdır. 8.2 İmalatçı, satış yaptığı her bir vinç/sistem için Türkçe olarak hazırlanan garanti belgesine ek olarak, eğer ihraç ediyorsa ihraç edilen ülkenin dili veya o ülke tarafından uygun görülen bir dilde de belgenin bir kopyasını hazırlamalıdır. Garanti belgesi: İmalatçı firmanın adı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, İmalatçı yetkilisinin imzası ve firma kaşesini, Garanti kapsamındaki vincin modeli, tipi ve seri numarasını, Garanti süresi ve geçerliliğinin başladığı tarihi,

12 Sayfa No : 12/13 Garanti kapsamı ve kapsam dışı hususları, Garanti süresi boyunca üreticinin ve müşterinin yükümlülüklerini, içermelidir. 8.3 İmalatçı, sattığı vincin malzeme, işçilik, imalat hataları içermediğine ve düzgün işlev göreceğine dair, kullanım kılavuzunda yer alan kullanım koşullarına uyulduğunda şerhini de koyarak satış tarihinden itibaren 2 yıldan veya 5000 saat işletmeden(hangisi önce gerçekleşirse) az olmamak şartı ile satış yapılacak ilgili ülke mevzuatlarına veya müşteri şartnamesine uygun sürelerde garanti vermelidir. Bu garanti vincin/sistemin bütünü için geçerli olmalıdır. (Şayet, özel şartlar var ise belirtilmelidir.) 9. KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARÇA VE SERVİS 9.1 Kullanım Kılavuzu İmalatçı, Ürün Uygunluk Markasına sahip her bir vinci/sistemi için birer adet kullanım kılavuzu hazırlamalı ve sattığı her vinç ile birlikte bu kılavuzu müşteriye teslim etmelidir Türkçe olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna ek olarak eğer ihraç ediyorsa ihraç edilen ülkenin dili veya o ülke tarafından uygun görülen bir dilde de kullanım kılavuzunun bir kopyasını hazırlamalıdır Vinç için hazırlanan kullanım kılavuzu: Vince/sisteme ait tüm teknik bilgileri, Vincin nakli, montajı, işletmeye alınması, kullanımı ve bakımına dair tüm güvenlik talimatları ve kullanımını anlatan detaylı bilgileri, detaylı ana ekipman listesini elektrik şemalarını,elektronik kumanda sistemlerine ait şema ve talimatları, hidrolik sistem şemasını mekanik sistemlerin montaj resimleri. Vincin tüm bakım ve yağlama işlemlerini gerektiğinde çizimler ve tablolarla açıklayan; bakım-yağlama periyodu, kullanılması gereken ekipman ve yağ tiplerini de belirtecek şekilde bir bakım ve yağlama talimatını, Vincin/sistemin tüm ana alt guruplarını ve parçalarını gösteren patlatılmış montaj resimleri, boru ve hortum yerleşim şemaları, kablo güzergah ve klemens planları, parça listeleri, ana ekipmanın sökme-takma-ayar talimatları ve aşınabilen parça değişim zamanlarını, Motor, hidrolik sistem, taşıyıcı, elektrik sistemi, kule döndürme sistemi, bom sistemi, hareketli mesnetler sistemi, vinç sistemi ve karşı ağırlık sistemi, halat donamı gibi ana işlevler için ayrı ayrı, oluşabilecek muhtemel arızalar, bunların nedenleri ve nasıl giderilebileceğine dair bilgileri, Mamul ve yedek parçaların nasıl sipariş edileceğine (ürün, yedek parça kodları, kodlama sisteminin açıklaması vs.) dair güncel bilgileri, İmalatçının, vinç ile ilgili satış sonrası hizmetleri (servis, yedek parça talebi, danışma vb.) hakkında bilgi alınabilecek iletişim bilgilerini içermelidir.

13 Sayfa No : 13/ Yedek Parça İmalatçı, sattığı vincin tüm orijinal yedek parçalarını satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü teknik doküman/ kullanım kılavuzu/ satış sözleşmesine koymalıdır İmalatçı, vinç ile ilgili müşterinin talep ettiği yedek parçaları en kısa zamanda sağlayabilecek bir stok sistemine ve yapısına sahip olmalı, müşterisi ile ne kadar süre içerisinde yedek parça sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerisinde yedek parça sağlayabiliyor olmalıdır. 9.3 Servis İmalatçı, müşterisine kısa süre içerisinde ve istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu oluşturmuş olmalıdır. Bu kapsamda: İmalatçının, servis hizmeti veren ekipleri; vinç/sistem ile ilgili tüm teknik/pratik/güvenlik bilgilerine hakim ve her türlü servis hizmetini verebilecek şekilde eğitimli olmalıdır. İmalatçının servis organizasyonu ve ekipleri vinç ile ilgili her türlü servis hizmetini verebilecek altyapı kaynaklarına (bina, araç, el aleti, yedek parça, test ve ölçüm cihazları vs) sahip olmalıdır. İmalatçının vince, müşterinin servis talebini ilettiği andan itibaren en kısa zaman içerisinde ve/veya müşterisi ile ne kadar süre içerisinde servis hizmeti sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerisinde servis hizmeti sağlayabiliyor olmalıdır. Müşterinin vinç arızasından kaynaklanan üretimindeki ani duruşlar için acil servis talebinde bulunması halinde, imalatçı satış sözleşmesinde; özellikle böylesi bir durum için belirtilmiş bir süre içerisinde servis hizmeti verebileceğini belirtmiş olmalıdır. Böyle durumlar için özel anlaşmalar yapılır. İmalatçı, sattığı vince satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca servis hizmeti sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü teknik doküman/kullanım kılavuzu/satış sözleşmesine koymalıdır. İmalatçı, müşterisinin isteğine bağlı olarak, satışını yaptığı vinç ile ilgili planlı bakım hizmetini ücreti karşılığı sağlayabiliyor olmalıdır. İmalatçı, müşterilerinin her türlü servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayıtlarını geçmişe dönük 10 yıl boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalıdır İmalatçı servis hizmetini kendi firması içinde bir organizasyon veya distribütör, anlaşmalı bir organizasyon vb. ile verebilir. Distribütör, anlaşmalı bir organizasyon vb. kullanılması durumunda Madde nin şartlarını yerine getirilebileceği kanıtlanmalıdır.

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER-

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1

Detaylı

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR-

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4 4 7 0 1 8 0-4 4 6

Detaylı

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI -

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4

Detaylı

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk.

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk. MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (M/2015) Türk Makinesinin yurt

Detaylı

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI www.turqum.com Türk Makine Sektörü Kalite Markası TURQUM Markası Nedir Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan ürün standartlarına ve

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU Ankara 2005 I İÇİNDEKİLER Sayfa No GENEL GİRİŞ 1 1. TANIMLAR 2 1.1. Ambalaj 2 1.2. Bitmiş Ürün 2 1.3. Denetim

Detaylı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER 1 REHBER Bu rehber kitap genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple yasal bir düzenleme gibi algılanmamalıdır. Üreticiler ve diğer ilgililer bu rehberden ziyade

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan,

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT)

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) Resmi Gazete tarih: 17.04.2002 sayıs: 25729 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı