MOBİL AKADEMİK ARAŞTIRMA DESTEK SİSTEMİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ( TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF THE MOBILE ACADEMIC SUPPORT SYSTEM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL AKADEMİK ARAŞTIRMA DESTEK SİSTEMİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ( TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF THE MOBILE ACADEMIC SUPPORT SYSTEM)"

Transkript

1 MOBİL AKADEMİK ARAŞTIRMA DESTEK SİSTEMİNİN TEKNOLOJİK YAPISI ( TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF THE MOBILE ACADEMIC SUPPORT SYSTEM) Nilgün ÖZDAMAR KESKİN Anadolu Üniversitesi, ESKISEHIR, TURKEY Abdullah KUZU Anadolu Üniversitesi, ESKISEHIR, TURKEY ÖZET: Bu çalıģmada, akademisyenlerin bilimsel araģtırma bağlamındaki mesleki geliģim gereksinimlerine yönelik tasarlanan Mobil Akademik AraĢtırma Desteği isimli mobil öğrenme sisteminin teknolojik yapısı betimlenmektedir. Mobil Akademik AraĢtırma Destek Sistemi kurs, çevrimiçi kaynaklar, danıģmanlık, yardım, iletiģim ve sürecim araçlarından oluģmaktadır. Bilimsel araģtırma yöntemlerine yönelik uzman videolarının, sesli ve görsel materyallerin yer aldığı bu sistemde Facebook, Twitter gibi Web 2.0 araçlarıda kullanılmaktadır. Akademisyenlere kapsamlı mobil öğrenme ortamı sunmayı amaçlayan bu sistemin hem 3G destekli akılı telefonlar için WAP (mobil web) uygulaması, hem de ipod Touch/ iphone lara özgün mobil uygulaması geliģtirilmiģtir. Anahtar Sözcükler: Mobil Öğrenme, Mobil Uygulama, Mesleki GeliĢim ABSTRACT: This study describes the technological structure of the mobile learning system named as Mobile Academic Research Support designed in order to meet the needs of professional improvement of academic staffs in the context of research methodology. Mobile Academic Research Support (MARS) System has course, online resources, advisor, help, communication, and my progress tools. Web 2.0 tools such as Facebook, Twitter are also used in this system which includes expert videos, audio and visual materials developed for the purpose of research methodology. A WAP (Mobile WEB) version for 3G supported smart phones and also a mobile application for ipod Touch and iphones of this system, which aims to offer a comprehensive learning environment for academicans, have been developed. Keywords: Mobile learning, Mobile Application, Professional Improvement 1. GİRİŞ Mobil öğrenme, öğrenenin sabit ya da önceden belirlenmiģ bir yerde olmadığı ya da mobil teknolojilerin sunduğu öğrenme fırsatlarından yararlandığı bir öğrenme yöntemidir. (Q'malley, Vavoula, Glew, Taylor, Sharples ve Lefrere, 2003). Mobil öğrenme, öğrenenlerin okuryazarlık ve sayısal becerilerinin geliģmesine, gereksinim duydukları alanlarda yardım ve destek almasına, bilgi ve iletiģim teknolojilerini kullanma becerilerinin geliģmesine yardımcı olmaktır (Attewell, 2005). Mobil öğrenme, yaģam boyu öğrenme ve informal öğrenmeyi arttırmaktadır (Sharples, 2000; Vavoula ve Sharples, 2009). Son yıllarda her zaman ve her yerde bilgi eriģimi sağlayan, hareket halindeyken öğrenme imkânı sunan, mobil teknolojilerin akademisyenlerin mesleki geliģim amacıyla kullanabilecek teknolojiler olarak ön plana çıktığı görülmektedir (Kukulska-Hulme ve Traxler, 2005). Akademisyenlerin mesleki geliģimlerine yönelik geliģtirilecek mobil öğrenme sistemleri, akademisyenlerin istedikleri zaman, istedikleri yerde baģvurabilecek bir öğrenme ortamı sunabilir. YetiĢkin kuramına göre böyle bir ortamın akademisyenlerin gereksinimine karģılık vermesi, onlara fayda sağlaması gerekir (Knowles, 1998). Günümüzde akademisyenlerin mesleki geliģim gereksinimleri incelendiğinde öncelikli gereksinimin bilimsel araģtırma olduğu saptanmıģtır (Özdamar-Keskin ve Kuzu, 2010). Bu bağlamda, yılları arasında Anadolu Üniversitesi tarafından akademisyenlerin bilimsel araģtırma boyutundaki mesleki geliģimlerini karģılamak

2 amacıyla Mobil Akademik AraĢtırma Desteği isimli mobil öğrenme sistemi geliģtirilmiģtir. Bu çalıģmada ise, geliģtirilen bu mobil öğrenme sisteminin teknolojik yapısı betimlenmiģtir Mobil Akademik Araştırma Destek Sistemi (Mobile Academic Research Support-MARS) Mobil Akademik AraĢtırma Destek Sistemi, akademisyenlerin kendi araģtırmalarına uygun araģtırma yöntemini seçebilmelerini sağlamak amacıyla özgün olarak tasarlanan ve geliģtirilen kapsamlı bir mobil öğrenme sistemidir. ġekil 1 de görüldüğü üzere bu sistem, kurs, çevrimiçi kaynaklar, danıģmanlık, iletiģim, yardım ve sürecim araçlarından oluģmaktadır. ġekil 1: Mobil Akademik AraĢtırma Destek Sisteminin Araçları Kurs aracı, AraĢtırma nedir?, Nicel AraĢtırmalar, Nitel AraĢtırmalar, Karma AraĢtırmalar ve AraĢtırma Raporu Yazma olmak üzere beģ alt modülden oluģmaktadır. Ġlk modül; Nitel ve Nicel AraĢtırma Yöntemleri, Bilimsel AraĢtırma Tasarlama, Örnekleme Yöntemleri olmak üzere üç, ikinci modül; Deneysel AraĢtırmalar ve Anket AraĢtırmaları olmak üzere iki, üçüncü modül; Durum çalıģmaları, Feminist Yöntem, Etnografi, Fenomenoloji, Grounded (Gömülü) Teori ve Eylem AraĢtırması olmak üzere altı, dördüncü modül Karma Yöntem olmak üzere bir, beģinci modül AraĢtırma Raporu Yazma olmak üzere bir alt modülden oluģmaktadır. Kurs aracındaki her alt modül kontrol listesi, dersler, örnekler, testler, kılavuz, referans listesi, özet ve sürecim araçlarına sahiptir. Kontrol listesi, her alt modülde gerçekleģtirilmesi hedeflenen görevler ile ilgili olarak bilgi sağlamaktadır. Dersler, bilimsel araģtırma ve yöntemlerine iliģkin uzman videoları, sesli materyaller ve slaytları içermektedir. Örnekler, ilgili altmodüle uygun örnek araģtırmaları ve ek bilgileri içerir. Test, akademisyenlerin kendilerini değerlendirmesine izin verir. Kılavuz, alt modüle iliģkin olarak bir araģtırma tasarlarken yapabilecek iģlemleri adım adım listeler. Referans listesi, alt modüle iliģkin kullanılan kaynaklar ve daha fazla bilgi almak için eriģebilecek kaynakların listesini sağlar. Özet, ilgili alt modül ile ilgili genel ve kısa bilgi sağlar. Sürecim, BaĢlangıç, Devam, ve Tamamlandı seçeneklerini içerir. Akademisyenlere her altmodüle iliģkin olarak ilerleme süreci hakkında bilgi sağlar. Çevrimiçi kaynaklar aracı, Facebook, Twitter, Blog gibi WEB 2.0 araçları ile bilgi edinimi, bilginin paylaģımı, akademisyenler arasında iletiģim ve iģbirliğini amaçlamaktadır. Çevrimiçi kayanaklar aracında konferans uyarı ve e-kitap araçları da yer almaktadır. Konferans uyarı aracı, gerçekleģtirilecek konferanslar hakkında akademisyenlere bilgi sağlar. E-kitap aracı ise bilimsel araģtırmaya yönelik kitapların listesini sunar ve kitapları daha ayrıntılı incelemek ve okumak isteyen akademisyenleri Google tarafından geliģtirilen kitap aracına (Google Book) yönlendirme yapar. Danışmanlık aracı, akademisyenlerin bilimsel araģtırma alanına iliģkin sorunlarını çözmesinde, onların araģtırma tasarlama sürecinde yaģadıkları zorluklarla mücadele etmesinde akademik destek sağlar. Soru&Cevap, e-posta, Forum araçlarını içermektedir. Soru-Cevap, akademisyenler tarafından en sık sorulan soruları ve bu soruların cevaplarını içerir. E-Posta aracı ile kullanıcılar sistemde danıģman olarak belirlenmiģ uzmanlara hızlı bir Ģekilde elektronik posta yollayabilmelerini sağlamaktadır. Forum aracı ise

3 akademisyenlerin bilimsel araģtırma bağlamındaki sorularını paylaģtıkları ve tartıģma imkanı bulabildikleri bir ortamdır. Sürecim aracı, akademisyenlerin kendi eğitim süreçlerini izlemesini izin verir. Bu araç, kurs aracında yer alan alt modüller hakkında bilgi sağlar, kullanıcılar tarafından hangi altmodüllerin hiç kullanılmadığı, hangilerinin kullanım aģamasında olduğu ve hangilerinin kullanımlarının tamamlandığına iliģkin BaĢlangıç, Devam ve Tamamlandı Ģeklinde frekans ve yüzde biçiminde bilgi sağlar. Yardım aracı, mobil öğrenme sisteminin nasıl kullanıldığına iliģkin kılavuzluk eder. Kullanıcılara yönelik olarak sistemin kullanımına iliģkin kılavuz ve oryantasyon bilgisi sağlar. ipod touch ve iphone için özel geliģtirilen mobil uygulamada yukarıda belirtilen araçlara ek olarak Kullanım Bilgisi Gönder ve Ġçerik Güncelle araçlarıda yer almaktadır. Kullanım bilgisi gönder aracı, akademisyenlerin mobil öğrenme sisteminde yer alan hangi araçları kullanmayı tercih ettikleri ve hangi araçları daha sıklılıkla kullandıklarına iliģkin sistem loglarının iletimini sağlar. İçerik güncelle aracı kurs aracına herhangi bir modül eklendiğinde veya çıkartıldığında, mobil öğrenme sisteminin içeriğini güncellemek için kullanılmaktadır Mobil Akademik Araştırma Destek Sisteminin Geliştirilmesinde Kullanılan Teknolojiler Mobil Akademik AraĢtırma Destek sisteminin araçları tasarlandıktan sonra, geliģtirme süreci baģlamıģtır. Ġlk olarak MySQL ile veritabanı oluģturulmuģtur. Daha sonra kurs aracında yer alan kontrol listesi, dersler, örnekler, test, kılavuz, referans listesi, özet ve sürecim araçlarındaki içeriğin sisteme yüklenmesi için Yönetim Paneli isimli içerik yönetim sistemi geliģtirilmiģtir. Modüllere eklenecek ve çıkarılacak her bilgi bu yönetim paneli aracılığıyla gerçekleģmektedir. Bununla birlikte uzman videoları, sesli materyaller, slaytlar gibi çokluortam öğeleri yine bu platform yönetimi aracılığıyla veritabanına yüklenmektedir. Resim 2 de içerik yönetim sisteminin arayüzü gösterilmektedir. Resim 1: Mobil Akademik AraĢtırma Destek Sistemi Yönetim Paneli Mobil Akademik AraĢtırma Destek Sisteminin WAP ve mobil uygulama olmak üzere iki versiyonu geliģtirilmiģtir. Sistemin WAP (mobil web) versiyonu Windows 7 tabanlı bir bilgisayar üzerinden PHP, AJAX, WEB, Javascipt, CSS, HTML programlama dilleri kullanılarak geliģtirilmiģtir. Kullanılan veritabanı MYSQL, bu hizmetin sağladığı hizmet sunucu ise Linux iģletim sistemine sahiptir. Sistemin geliģtirilen WAP versiyonu farklı platformlara sahip akıllı telefonlara hizmet etmektedir. Uygulama geliģtirildikten sonra farklı iģletim sistemine sahip akıllı telefonlardan sistem test edilerek varolan hatalar saptanmıģ ve sistem uygulama hatalarının gidirilmesine yönelik olarak yeniden geliģtirilmiģtir. Resim 2 de gösterilen mobil öğrenme sisteminin WAP versiyonuna akıllı telefonlar aracılığıyla adresinden eriģilebilmektedir.

4 Resim 2: Mobil Akademik Destek Sisteminin WAP versiyonu Sisteminin iphone/ipod touch aplikasyonu, MACOS X 10 ve Snow Leopard iģletim sistemine sahip bir bilgisayar üzerinden Objective C programlama dili ve SQLite veritabanı ile geliģtirilmiģtir. Uygulamanın geliģtirildiği IDE versiyonu Xcode 3.2.3, SDK versiyonu ios SDK 4.0 tür. Uygulama geliģtirilirken kullanılan diğer araçlar Interface Builder ve Instruments dan oluģmaktadır. Resim 3 de ipod Touch ve iphone lar için geliģtirilen mobil uygulamanın arayüzlerinden birkaçı yer almaktadır. Resim 3: ipod Touch ve iphone lar Ġçin GeliĢtirilen Mobil Uygulama Versiyonu Mobil uygulama geliģtirmesi aģamasında ilk olarak mobil öğrenme sisteminin WAP uygulamasıyla mobil uygulama arasındaki entegrasyonu ve senkronizasyonu gerçekleģtirilecek web servisi tasarlanmıģtır. Daha sonra mobil uygulaması üzerinde modül, altmodül, video gibi bilgilerin tutulmasını sağlayan veritabanı geliģtirilmiģtir. Web arayüzünden girilen yeni modüllerin mobil uygulama üzerinde görülebilmesi için veritabanını güncelleyen web servis client'ın yazılması gerçekleģtirilmiģtir. Daha sonraki aģamada mobil uygulamanın arayüzü geliģtirilmiģtir. Mobil uygulamanın arayüzündeki bileģenler ile veritabanını bağlayacak Objective C sınıf ve metotları yazılmıģtır. Videolar ve ses dosyalarının gösterilmesi için ios SDK üzerindeki Media.framework kullanılmıģtır. Resim ve slayt dosyalarının gösterilmesi için ios SDK üzerindeki imageio kütüphanesi kullanılmıģtır. Ġçerik güncelleme iģlemi için ios SDK üzerindeki Core Network Layer ve File IO kullanılmıģtır. Akademisyenlerin sistemdeki araçlara iliģkin kullanım bilgilerini toplamak amacıyla logların mail atılabilmesi için özel bir e-posta kütüphanesi kullanılmıģtır. Kullanım sırasında gönderilen logların incelenmesi için gerekli yardımcı uygulamalar yazılmıģtır.

5 Uygulamanın gerçek cihazlar üzerinde test edilmesi için Apple Developer programına kayıt olunmuģtur.uygulamanın gerçek cihazlar üzerinde testi gerçekleģtirilmiģtir. Uygulamanın itunes Store'a yüklenebilmesi için ikon, screenshot, güvenlik sertifikaları gibi hazırlıklar yapılmıģtır. Uygulama itunes mağazasına yüklenmiģtir. Resim 4 de gösterildiği gibi, itunes mağazası aracılığıyla Mobil Akademik AraĢtırma Destek Sisteminin ipod Touch ve iphone için geliģtirilen mobil uygulamasına eriģilebilir. Resim 4- Mobil Uygulamanın itunes Magazasından EriĢimi 2. Sonuç Mobil Akademik AraĢtırma Destek Sistemi akademisyenlerin bilimsel araģtırma bağlamında mesleki geliģim gereksinimlerine yönelik olarak geliģtirilmiģtir. Bu mobil öğrenme sistemi akademisyenlerin kendi araģtırmaları için uygun araģtırma yöntemini seçebilmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. Sistem kurs, çevrimiçi kaynaklar, danıģmanlık, yardım, iletiģim ve sürecim araçlarından oluģmaktadır. Bu sisteminin hem WAP (Mobil WEB) versiyonu, hem de ipod Touch/iPhone mobil cihazlar için geliģtirilen mobil uygulaması, bilimsel araģtırma bağlamında mesleki geliģim gereksinimlerine karģılamak isteyen tüm akademisyenlere açık olarak hizmet etmektedir. Mobil Akademik AraĢtırma Destek sistemi mesleki geliģime yönelik olarak geliģtirilecek mobil öğrenme sistemleri için örnek teģkil edebilir. Bu çalıģmada sunulan teknolojiler ve araçlar uygulamacılara, öğretim tasarımcılarına ve araģtırmacılara bir mobil öğrenme sisteminin tasarlanması ve geliģtirme sürecinde kılavuzluk edebilir. KAYNAKÇA Attewell, J. (2005). From Research and Developmnet to Mobile Learning: Tools for Education and Training Providers and their Learners. htm adresinden 17 Kasım 2008 tarihinde alınmıģtır. Knowles, M. (1998). Andragogy in Action. San Francisco: Jossey-Bass. Kukulska- Hulme, A ve Traxler, J. (2007). Mobile Learning: A Handbook For Educators and Trainers. London: Routledge. O Malley, C., Vavoula, G., Glew, J., Taylor, J., Sharples, M. & Lefrere, P. (2003). Guidelines for learning/teaching/tutoring/in a mobile environment. Mobilearn project deliverable. htm sistesinden 21 ġubat 2009 tarihinde alınmıģtır. Özdamar Keskin, N & Kuzu, A. (2010). A Comprehensive Mobile Learning System to Support Training and Professional Improvement of Academicians, 9th World Conference on Mobile and Contextual Learning mlearn 2010, Valletta/Malta, Ekim.

6 Sharples, M. (2000) The Design of Personal Mobile Technologies for Lifelong Learning. Computers and Education, 34, Vavoula, G. ve Sharples, M. (2009) Lifelong Learning Organisers: Requirements for tools for supporting episodic and semantic learning. Journal of Educational Technology & Society, 12 (3),

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR

Detaylı

GÜVENLĠ BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ

GÜVENLĠ BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ GÜVENLĠ BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ DEVELOPING A WEB-BASED INSTRUCTION ENVIRONMENT FOR SECURE COMPUTER AND INTERNET USE Feridun C. ÖZÇAKIR

Detaylı

DİL ÖĞRETİMİNDE ONLINE DEĞERLENDİRME: TÜRKÇE E-SERTİFİKA PROGRAMI ÖRNEĞİ

DİL ÖĞRETİMİNDE ONLINE DEĞERLENDİRME: TÜRKÇE E-SERTİFİKA PROGRAMI ÖRNEĞİ DİL ÖĞRETİMİNDE ONLINE DEĞERLENDİRME: TÜRKÇE E-SERTİFİKA PROGRAMI ÖRNEĞİ Arş.Gör. Buket Kip Kayabaş Anadolu Üniversitesi Eskişehir bkip@anadolu.edu.tr Özet Dil öğretiminde kazandırılmaya çalışılan dinleme,

Detaylı

MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

THE PROCESS OF DEVELOPING 3-DIMENSIONAL GEOMETRY ACTIVITIES FOR TABLETS AND INTERACTIVE WHITEBOARDS

THE PROCESS OF DEVELOPING 3-DIMENSIONAL GEOMETRY ACTIVITIES FOR TABLETS AND INTERACTIVE WHITEBOARDS TABLETLER VE ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR İÇİN 3 BOYUTLU GEOMETRİ ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME SÜRECİ Alper Burmabıyık Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı

BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ ÖĞRETĠM SĠSTEMLERĠNDE ÖĞRENCĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI VE DERS MATERYALLERĠNĠN SUNUMU

BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ ÖĞRETĠM SĠSTEMLERĠNDE ÖĞRENCĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI VE DERS MATERYALLERĠNĠN SUNUMU BĠRYSLLġTĠRĠLMĠġ ÖĞRTĠM SĠSTMLRĠND ÖĞRNCĠ MODLĠNĠN OLUġTURULMASI V DRS MATRYALLRĠNĠN SUNUMU STABLISING A STUDNT MODL IN INDIVIDUALIZD TACING SYSTMS AND PRSNTING COURS MATRIALS ArĢ. Gör. Ferhat BAÇCĠ ferhatb@firat.edu.tr

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma

Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma Önder Şahinaslan 1, Emin Borandağ 1, Emin Can 1, Ender Şahinaslan 2 1 Maltepe Üniversitesi, Bilişim Bölümü, İstanbul 2 Trakya Üniversitesi, Bankasya onder@maltepe.edu.tr,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU Yasin ÖZARSLAN 1, Emrah EMİRTEKİN 2, Sabah BALTA 3 Özet Bu çalışmada Yaşar Üniversitesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

WEB TABANLI YÜKSEK LĠSANS EĞĠTĠMĠ: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ ĠÇĠN BĠR PLATFORM ÖNERĠSĠ

WEB TABANLI YÜKSEK LĠSANS EĞĠTĠMĠ: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ ĠÇĠN BĠR PLATFORM ÖNERĠSĠ WEB TABANLI YÜKSEK LĠSANS EĞĠTĠMĠ: HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ ĠÇĠN BĠR PLATFORM ÖNERĠSĠ K. Levent ERTÜRK Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MART 2011 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 57-80 Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Detaylı

İNTERNETTE UZAKTAN ÖĞRETİM İÇİN ARAMA SEARCH FOR DISTANCE LEARNING ON THE INTERNET

İNTERNETTE UZAKTAN ÖĞRETİM İÇİN ARAMA SEARCH FOR DISTANCE LEARNING ON THE INTERNET İNTERNETTE UZAKTAN ÖĞRETİM İÇİN ARAMA Yrd. Doç. Dr. Serap Öztürk Anadolu Üniversitesi srozturk@anadolu.edu.tr Özet İnternet, bilgi paylaşımı ve bilgiye ulaşmak için sonsuz olanak sağlamaktadır. Bu olanaktan

Detaylı

İLETİŞİM ORTAMLARININ EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ: IPTV ÖRNEĞİ

İLETİŞİM ORTAMLARININ EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ: IPTV ÖRNEĞİ 1707 İLETİŞİM ORTAMLARININ EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ: ÖRNEĞİ Gaye Topa Çiftçi, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi, gayetopa@gmail.com Doç. Dr. T. Volkan Yüzer, Uzaktan Eğitim Anabilim

Detaylı

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer YARDIMCI EDİTÖR (ASSOCIATE EDITOR) Dr. Özlem Çakır İNCELEME EDİTÖRÜ (REVIEW EDITOR) Dr. Cem Babadoğan

Detaylı

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI Muhammet Recep OKUR (Doktora Tezi) Eskişehir, 2012 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ

Detaylı

KİŞİSEL WEB SAYFALARININ ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE DAHİL EDİLMESİ (WORDPRESS İÇİN LMS EKLENTİSİ ÖRNEĞİ)

KİŞİSEL WEB SAYFALARININ ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE DAHİL EDİLMESİ (WORDPRESS İÇİN LMS EKLENTİSİ ÖRNEĞİ) KİŞİSEL WEB SAYFALARININ ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE DAHİL EDİLMESİ (WORDPRESS İÇİN LMS EKLENTİSİ ÖRNEĞİ) Seda Türeç, MSGSÜ, Enformatik Bölümü sedaturec2003@hotmail.com Öğr. Gör. Kemal Şahin MSGSÜ Enformatik Bölümü

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Web Tabanlı Öğrenme Ortamında Veri Madenciliğine Dayalı Öğrenci Değerlendirmesi 1

Web Tabanlı Öğrenme Ortamında Veri Madenciliğine Dayalı Öğrenci Değerlendirmesi 1 Web Tabanlı Öğrenme Ortamında Veri Madenciliğine Dayalı Öğrenci Değerlendirmesi 1 Learners Evaluation Based on Data Mining in a Web Based Learning Environment İdris GÖKSU 2, Bünyamin ATICI 3 Öz Bu çalışma,

Detaylı

DOCEBO ÖĞRENME YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN WEB TABANLI ÖĞRETĠM GEREKSĠNĠMLERĠNĠ KARġILAMA AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

DOCEBO ÖĞRENME YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN WEB TABANLI ÖĞRETĠM GEREKSĠNĠMLERĠNĠ KARġILAMA AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ DOCEBO ÖĞRENME YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN WEB TABANLI ÖĞRETĠM GEREKSĠNĠMLERĠNĠ KARġILAMA AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ REVIEW OF DOCEBO LMS IN TERMS OF MEET THE WEB- BASED TRAINING REQUIREMENTS H. Özgür BAKTIR Türk Telekomünikasyon

Detaylı

Eğitsel Web Arayüz Tasarımında Metaforlar: EMMA Adımları

Eğitsel Web Arayüz Tasarımında Metaforlar: EMMA Adımları BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 8, SAYI: 1, OCAK 2015 41 Eğitsel Web Arayüz Tasarımında Metaforlar: EMMA Adımları Mehmet FIRAT 1, Işıl Kabakçı YURDAKUL 2 1 Uzaktan Öğretim Bölümü, Açıköğretim Fakültesi,

Detaylı

BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI

BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI Ayşe Peri Mutlu Anadolu üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi aperi@anadolu.edu.tr Özet Bulut tabanlı uygulamalar günlük yaşantımızda kullandığımız

Detaylı

WEB SAYFASINA AJAX TEKNĠĞĠNĠN UYGULAMASI APPLYING OF AJAX TECHNIQUES TO WEB PAGES

WEB SAYFASINA AJAX TEKNĠĞĠNĠN UYGULAMASI APPLYING OF AJAX TECHNIQUES TO WEB PAGES WEB SAYFASINA AJAX TEKNĠĞĠNĠN UYGULAMASI APPLYING OF AJAX TECHNIQUES TO WEB PAGES Enes ÇELĠK 1 Ali BULDU 2 celikns@gmail.com alibuldu@marmara.edu.tr 1,2 Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, GÖZTEPE/

Detaylı

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.65-76. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi

Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi Mustafa Özcan 1, Zeki Özen 1, Çiğdem

Detaylı

Çevrimiçi Eğitimde Kalite Standartları: Amerika Örnekleri. Quality Standards in Online Education: Samples from America

Çevrimiçi Eğitimde Kalite Standartları: Amerika Örnekleri. Quality Standards in Online Education: Samples from America Çevrimiçi Eğitimde Kalite Standartları: Amerika Örnekleri Quality Standards in Online Education: Samples from America Ömer Uysal Anadolu Üniversitesi, Türkiye ouysal@anadolu.edu.tr Abdullah Kuzu Anadolu

Detaylı