Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÖZÇELÝKLER Hidrolik Silindir Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. 1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No: Sincan / Ankara - TÜRKÝYE Tel: Fax:

2 Önsöz 1975 yýlýndan bu yana kalite anlayýþýný ve müþteri memnuniyetini her zaman en önde tutarak teknolojisini sürekli yenileyen firmamýz bugün konusunda söz sahibi, sektörünün önde gelen kuruluþlarýndandýr. Sizlerden aldýðýmýz destekle yarýnlara emin adýmlarla ilerleyen firmamýz, endüstriyel hidrolik silindir ve mobil hidrolik silindir üretiminin yaný sýra Hydrotip markasý ile hidrolik damper teleskopik silindirlerinin de üretimini baþarý ile yapmaktadýr. Preface Özçelikler is one of the leader company of its market since 1975, whose priority is quality and customer satisfaction. We are producing mobile and industrial hydraulic cylinders also with Hydrotip branded hydraulic truck tipper telescopic cylinders through with your support during our improvement to the future with strong steps. Tasarým gücümüz... Sipariþini aldýðýmýz hidrolik silindirler, tasarým departmanýnda, uzman kadromuz tarafýndan, bilgisayar destekli programlar yardýmý ile tasarlanýp, proses kontrolleri yapýldýktan sonra üretim bölümüne gönderilir. Strong design potential... Foundation of our products is fonded in our Research & Development department by specialized staff. Designs are realizing on the special computer media and after processing works accomplished by the engineers, production begins in the production department. Siz deðerli müþterilerimize bizlere verdiðiniz destekten dolayý teþekkür eder, sizlere her zaman en iyi hizmet ve kaliteyi sunmak için çalýþacaðýmýzý bilmenizi isteriz. We want to thank to all of our customers for their support and we want you to know that, we will keep working to give you best service and quality.

3 Baþarýya giden yol... Operasyon aþamalarý belirlenmiþ ürün, CNC kontrollü tezgahlarda üretilmektedir. Her operasyon sonrasý ürün kontrolleri yapýlýp, bir sonraki operasyona gönderilir. Boyutsal kontroller için kullanýlan ölçü aletleri, periyodik olarak kalibre edilmektedir. Road to success... Operational stages determined product, is producing on the CNC controlled machines. After each operations product is controlled and send for a next operation. Measurement instruments used for size controls are calibrated periodically. Kalite tutkumuz... Özçelikler Hidrolik'te olmazsa olmazlarýn en baþýnda, asla taviz vermediðimiz kalite anlayýþý gelir. Kalite kontrol biriminin onayýný alan ürün montaj bölümüne gider. Montaj öncesi tüm parçalar itina ile temizlenerek, montaja hazýr hale getirilir. Montaj iþlemi, toz ve talaþtan yalýtýlmýþ ortamlarda gerçekleþir. Montajý tamamlanan silindirlere, yüzde yüz basýnç ve kaçak testleri uygulanýr. Ayrýca silindirler, müþterilerin isteði doðrultusunda omür testine de tabi tutulmaktadýr. Test sonuçlarý raporlanarak müþteri firmaya gönderilir. Silindirler titizlikle boyanýp, ambalajlandýktan sonra sevke hazýr hale getirilir. Our quality passion... Major Sine qua non of Özçelikler is quality uderstanding. Product approved by our quality control unit goes to assembly line. Before the assembly process, all the parts will be cleaned with care to make ready for mounting. Assembly process is made in the mediums free of dusts and metal fillings. On the assembly process accomplished cylinders, 100% pressure and leakage tests is applying. Also on the cylinders life test is applied according to the requirements of the customers. Test reports are sending to the customers. Cylinders are painting carefully, and after packaging they are ready for delivery.

4 Silindirlerimizin önemli özellikleri. Important points of our cylinders. * Üretilen tüm silindirler uzun yýllar sizlere daha iyi hizmet verebilmeleri için yüksek mukavemet deðerlerine sahip dikiþsiz soðuk çekme St 52 borulardan ileri teknoloji kullanýlarak üretilmektedir. * The cylinders are being produced from cold drawn seamless St 52 tubes those having higher strength properties with the help of high technology, in order to work on your vehicles long years without any problem. * Aðýr þartlarda ve yüksek basýnç altýnda daha emniyetli kullaným saðlamak amacý ile tüm kademe borularýnýn alt dayanak noktasý ana malzemeden yekpare olarak üretilmektedir. * The bottom stoppers of all the stages are being produced from solid in order to work high pressures and heavy conditions. Sevkiyat Üretiminin büyük bölümünü Avrupa ve Ortadoðu ülkelerine ihraç eden firmamýz; testlerini ve son kontrollerini tamamladýðý ürünleri; nakliye þekli, ürün özellikleri ve müþterilerimizin talep ettiði þekilde paketleyerek, uzun yýllar boyunca sorunsuz ve verimli bir þekilde hizmet verecekleri yerlere sevk eder. Transporting Özçelikler Hydraulic, exports a huge amount of its production, which have been totally tested and packed according to product specialities, delivery terms and customer wishes, to European and Middle East countries. * Tüm silindirlerde daha verimli yataklama ve yanal yük kabiliyeti saðlamak amacý ile silindir stroklarýna baðlý olarak deðiþken boylarda, hassas ve yüksek mukavemetli yataklama elemanlarý kullanýlmaktadýr. * Tüm silindir borularý daha hassas çalýþma boþluklarý ve kaygan yüzeyleri elde etmek amacý ile kabuk soyarak parlatma teknolojisi ile iþlenmektedir. * Kademe borularýnýn dýþ yüzeyleri daha iyisýzdýrmazlýk performansý ve yüksek korozyon dayanýmý saðlamak amacý ile süperfinish kalitesinde taþlanarak sert krom kaplanmaktadýr. * Her tür çalýþma þartýnda yüksek performans gösteren ve uzun ömürlü olan sýzdýrmazlýk tasarýmý, kalitesini dünya pazarlarýnda kanýtlamýþ firmalarýn ürünleri kullanýlarak yapýlmaktadýr. * Accurate and high strength guiding elements which is proportional to stroke lengths of the cylinders are being used in order to have better guiding eficiency and stiffness. * Stages are being machined by skiving and roller burnishing in order to provide closer tolerances and smoother sliding surfaces. * In order to have better sealing wear resistance and higher corrosion resistance ; all the stages are being grinded, polishes and plated by hard chrome. * The sealing design is being done by using the products of wellknown producers that is prove himself in world markets; in order to have long sealing life and efficency under extreme conditions.

5 TELESKOPÝK SLÝNDÝR DEVRÝLME AÇILARI ÖLÇÜ TABLOSU / SIZE TABLE

6 KR1 ÖNDEN KALDIRMA, KUÞAK RULMAN BAÐLANTI SERÝ ÖLÇÜ TABLOSU / SIZE TABLE

7 RR2 ÖNDEN KALDIRMA, KUÞAK RULMAN BAÐLANTI SERÝ ÖLÇÜ TABLOSU / SIZE TABLE

8 BR3 ÖNDEN KALDIRMA, KUÞAK RULMAN BAÐLANTI SERÝ ÖLÇÜ TABLOSU / SIZE TABLE

9 RK4 ÖNDEN KALDIRMA, KUÞAK RULMAN BAÐLANTI SERÝ ÖLÇÜ TABLOSU / SIZE TABLE

10 BRAKETLER KAPAK LIFTLERÝ/ COVER LIFTING

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

Company Profile Firma Profili 2011 PRO / 11 / R0 Table of contents / Ýçindekiler 6D-0449 600-0043 2 Company Profile 2011 0036 ISO 9001 032841 ISO 14001 031931 ISO 18001 030063 C-TR.AB.28.B.00292 Table

Detaylı

Misyonumuz; Misyonumuz sürekli büyüyen ve gelişen bir firma olarak ülke ekonomisine

Misyonumuz; Misyonumuz sürekli büyüyen ve gelişen bir firma olarak ülke ekonomisine f ŞİRKET PROFİLİ Peker Kalıp, 2002 yılında Türkiye'deki büyük sanayi kuruluşlarına yardımcı sanayi hizmeti vermek üzere kurulmuştur. 110 kişilik personeli ile 10500 m2 kapalı alanındaki tesislerinde ISO

Detaylı

teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time ECONOMIZER EKONOMİZER www.wenta.com.tr

teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time ECONOMIZER EKONOMİZER www.wenta.com.tr teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time EKONOMİZER ECONOMIZER www.wenta.com.tr teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 66 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2012 Otomotivdeki değişim Türk otomotiv sanayine büyük fırsatlar yaratacak Change in automotive will create great opportunities for Turkish automotive

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ----------------------------------

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- Birimler üzerine tıklayınız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 METÜ TASARIM 04.01.2011 tarihinde metal sektöründe üretime başlamıştır.

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

DÖNER SLICER KSA-650 EUROPEAN PATENT NO. 2412283 E UR OPE AN PATE NT NO. 2412283

DÖNER SLICER KSA-650 EUROPEAN PATENT NO. 2412283 E UR OPE AN PATE NT NO. 2412283 DÖNER SLICER KSA-650 EUROPEAN PATENT NO. 2412283 E UR OPE AN PATE NT NO. 2412283 1 2 E U R O P EAN PAT E N T N O. 2 4 1 2 2 8 3 About us Our company is founded in 1996, and we carry out operations at our

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000

Detaylı

www.afomakina.com.tr Alüminyum Yakıt Tankları Aluminum Fuel Tanks Alüminyum Hava Tankları Aluminum Air Tanks Alüminyum Yağ Tankları Aluminum Oil Tanks

www.afomakina.com.tr Alüminyum Yakıt Tankları Aluminum Fuel Tanks Alüminyum Hava Tankları Aluminum Air Tanks Alüminyum Yağ Tankları Aluminum Oil Tanks www.afomakina.com.tr Alüminyum Yakıt Tankları Aluminum Fuel Tanks Alüminyum Hava Tankları Aluminum Air Tanks Alüminyum Yağ Tankları Aluminum Oil Tanks Çelik Yağ Tankları Steel Oil Tanks HAKKIMIZDA Afo

Detaylı

enerji sektöründe Başarı ile dolu 18 Yıl 18 successful Years in energy sector

enerji sektöründe Başarı ile dolu 18 Yıl 18 successful Years in energy sector LOW VOLTAGE SOLUTIONS 2013 / 2014 ALÇAK GERİLİM ÇÖZÜMLERİ Vekmar Elektrik, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini çalışmalarının her aşamasına entegre ederek, kendisini sürekli yenileyen ve müşterilerine hep

Detaylı

2009 ürün kataloðu / product catalog BÝZ KÝMÝZ Tim Kozmetik in kurumsal ve yapýsal temeli, 1989 yýlýnda Ýstanbul da atýlmýþtýr. Turizm sektörüne, Otellere yönelik firma logolu promosyon malzemesi yani

Detaylı

Where Metal Becomes Art

Where Metal Becomes Art Where Metal Becomes Art Metalin en estetik haline sizde tanık olun Masas let you witness the most aesthetic state of metal MASAŞ, 35 YILI AŞKIN TECRÜBESİNİ VE GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİ BİRLEŞTİREREK DÜNYA

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA

ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ Gazlı amortisör sektörü, rekabetin yoğun olduğu bir sektördür. Ancak sektörde; yüksek kalite standartlarını yakalayabilmiş, yenilikçi ve ürün geliştirebilen birkaç üretici vardır ve

Detaylı

ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir.

ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir. 1995 yýlýnda iþ hayatýna katýlan ÇETÝNGÝL, bugüne kadar 350'ye yakýn projede, uzman teknik kadrosu, imalat ve montajý ile beraber en uygun çözüm ve hizmeti vermektedir. ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin

Detaylı

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview Extreme Türkçe/english // EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS Ürünlere genel bakış / Product overview // KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ

Detaylı