ZĠMMET YÖNETMELĠĞĠ. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, şirket tarafından üzerine cihaz ve ekipman zimmetlenen tüm personeli kapsamaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZĠMMET YÖNETMELĠĞĠ. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, şirket tarafından üzerine cihaz ve ekipman zimmetlenen tüm personeli kapsamaktadır."

Transkript

1 LOGO No: TC-YN AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanlara sabit kıymetlerin zimmetlenme esaslarını aktarmak, şirket tarafından zimmetlenen tüm cihaz ve ekipmanlarda kullanıcıdan kaynaklanan arıza, kayıp, çalıntı durumları sözkonusu olduğunda uygulanacak işlemlere açıklık getirmek ve GSM hatları kullanımının ilke, koşul ve sınırlarını düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, şirket tarafından üzerine cihaz ve ekipman zimmetlenen tüm personeli kapsamaktadır. 3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. Fonksiyonel Kullanım: Mevcut ek menfaat paketi içerisinde yer almadığı halde çalışanın iş amaçlı kullanım zorunluluğu olması durumunda yöneticisinin talebi ve onayı ile taşınabilir demirbaş ve GSM hat kullanımının sağlanması. Ek Menfaat Kullanım: Taşınabilir demirbaş ve GSM hat kullanımının mevcut ek menfaat paketi içersinde yer alması. Mobil cihaz: Cep telefonu ve aksesuarları, Akıllı Telefonlar (PDA/ ipone/blackberry vb.), Mobil Modem Kartlar (D211, GC85,XXXXX VINN Connect Card vb.), notebook, GPS, Dürbün, Video Kamera, TV, Tripot, fotoğraf makinesi, Test için kullanılan cihazlar: Bir ürün / servis / kampanya / cihazın testi için, belirli bir dönemliğine iç ya da dış kullanımda olan, dönem bittiğinde geri dönüşü olan cihazlar. Hibe ve hediye edilen cihazlar: Bir ürün / servis / kampanya / cihazın testi için veya bir kampanya dahilinde süresiz ve bedelsiz müşterilere verilen cihazlar. Hediye cihazlar: XXXXX dışı firmalardan hediye olarak gelen cihazlar. 4. KULLANILAN STANDART FORMLAR Form Adı Zimmet Formu Zimmet İade Formu Form No ERP de ERP de 5. REFERE DOKÜMANLAR Doküman Adı Araç Tahsis ve Kullanımı Yönetmeliği XXXXX Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları El Kitabı Doküman No TC-YN-014 TC-EK-05 Sayfa : 1/13

2 LOGO No: TC-YN UYGULAMA 6.1 Zimmet Süreci ile ilgili Genel Prensipler: Çalışan, şirket içinde ve dışında kendisine kullanım için tahsis edilmiş veya zimmetlenmiş cihazların muhafazası ile ilgili her türlü tedbiri almak zorundadır. XXXXX İletişim Hizmetleri A.Ş istediği tarihte zimmet edilen cihazlarını iade alabilir. ĠĢten Ayrılma durumunda; Kişi işten ayrıldığı son çalışma gününde üzerinde zimmetli tüm ekipmanları (mobil cihaz ise cihazda bulunan tün bilgileri silerek) zimmetleyen bölümlere iletmekle sorumludur. Çalışan Operasyonları Bölümü kişinin işten ayrılacağı gün, zimmetleyen bölümlere zimmet maili göndererek gün içerisinde kişiden ekipmanları teslim almalarını talep eder. Zimmet sürecini yürüten bölümlerden gelen geridönüşler sonrasında kişiye yasal ödemeleri yapılır. Personelin iş akdi sonlandırılmadan bir hafta önce bağlı olduğu bölümün acc. Sorumlusu tarafından iletilmesi durumunda; ayrılacak personel, üzerine zimmetli genel kullanım cihazını onay vermesi durumunda satın alabilir. Kullanıcı DeğiĢimi: Kişilere zimmetlenen cihaz ve ekipmanların kullanıcısının değişeceği durumlarda mutlaka ilgili bölümlerle irtibata geçilerek zimmet değişikliklerinin yaptırılması gerekmektedir.(genel kullanım cihazlarında yapılan zimmet değişikliklerinde zimmet tarihi değişikliğin yapıldığı günün tarihi olarak güncellenecektir.) Kişilerin kendi aralarında yapılan değişimlere izin verilmemektedir. Çalınma: Cihaz/ekipmanın çalınması durumunda, zimmet sahibi çalışan resmi kurumlardan tutanak almak durumundadır. Kayıp/çalıntı durumunda; Kayıp/çalıntı cihazın içinde yeralan dataların uzaktan silinebilmesi için kullanıcı tarafından, CYM den Çalıntı ve Kayıp Mobil Cihaz kategorisinde çağrı açılması gerekir. Bu durumda bilgiler CYM- Mobile Support ekipleri tarafından silinebilecektir. Arıza: Zimmetleme işlemini yürüten bölümler, zimmetli cihaz/ekipmanın arıza kaynaklı kullanılamama durumunda, kişi hatası/cihaz hatası ayrımını ilgili markanın belirlediği yetkili teknik servisin raporunu baz alarak değerlendirmektedir. ÇalıĢanlara Ģirket tarafından zimmetlenen tüm cihaz ve ekipmanlarda kullanıcı ihmalinin sözkonusu olduğu durumlarda; Kullanıcı ihmalinden kaynaklanan zimmetli cihaz/ekipmanın kaybı durumunda; cihazın defter değerinin %30 u çalıģandan alınmaktadır. Kaybolan ya da çalınan cihaz, kullanıcı tarafından İş Destek- İdari İşler Bölümü ne verilen bilgiye istinaden TK tarafından kapatılır. Sayfa : 2/13

3 LOGO No: TC-YN-021 Yetkili teknik servisin raporuna istinaden; Kullanıcı ihmalinden kaynaklanan arıza larda, cihazda oluşan hasarın % 30 u çalıģandan alınmaktadır. Yetkili teknik servisin raporuna istinaden; Kullanıcı ihmalinden kaynaklanan cihazın onarılamaması durumunda defter değerinin %30 u çalıģandan alınmaktadır. Ödemeler, Finans Personel Muhasebesi Bölümü ne elden veya verilen hesap numarasına yapılır. Yapılmayan ödemeler kişinin maaş hesabından kesilir. ÇalıĢanlara Ģirket tarafından zimmetlenen tüm cihaz ve ekipmanlarda kullanıcı ihmalinin sözkonusu olmadığı arıza/çalıntı/kayıp durumlarında; - Yetkili teknik servisin raporuna istinaden Kullanıcı ihmalinden kaynaklanmayan arızalarda çalışandan herhangi bir ödeme talep edilmemektedir. - Yetkili teknik servisin raporuna istinaden; Kullanıcı ihmalinden kaynaklanmayan cihazın onarılamaması durumunda çalışandan herhangi bir ödeme talep edilmemektedir..zimmetli cihaz/ekipmanın çalınması durumunda çalıntı tutanağı var ise herhangi bir kesinti uygulanmaz. Kaybolan ya da çalınan cihaz, tutanak bilgileri üzerinden TK tarafından kapatılır. Kayıp/çalıntı durumunda; Kayıp/çalıntı cihazın içinde yeralan dataların uzaktan silinebilmesi için kullanıcı tarafından, CYM den Çalıntı ve Kayıp Mobil Cihaz kategorisinde çağrı açılması gerekir. Bu durumda bilgiler CYM- Mobile Support ekipleri tarafından silinebilecektir. Araç Tahsis ve Kullanımı Yönetmeliği nde belirtildiği gibi; çalışanlara zimmetlenen şirket araçlarında, araç zimmeti yapılmasından sonra veya ilk kaza tarihinden itibaren bir sene içerisinde asli kusur kendisinde olmak kaydıyla, üçüncü (3.) ve sonrası hasar bedellerini kullanıcı/zimmet sahibi ödemektedir. Alkolllü araç kullanımı nedeniyle yapılan kazaların sözkonusu olması durumunda, ilk hasar itibariyle çalışandan hasarın % 30 u alınmaktadır. Kimlik kartlarının kaybedilmesi durumunda çalışandan 10 Dolar, Smart Kartların kaybolması durumunda ise 15 Dolar alınmaktadır. Test cihazlarının iade edilmemesi, hibe, hediye ve test amaçlı gelen cihazların geldiği bilgisinin zimmeti yapan bölüme bildirilmemesi, hediye gelen cihazların zimmetlenmemesi, hibelerin geri dönüşünde haber verilmemesi durumları, İş Etiği Kurallarına aykırılık durumu olarak değerlendirilmektedir. Sayfa : 3/13

4 LOGO No: TC-YN-021 Çalışanlara şirket tarafından zimmetlenen tüm cihaz ve ekipmanlar aşağıdaki tablo üzerinde belirtilmiştir : Zimmetlenen cihaz /ekipman Cihazı temin eden bölüm Zimmetleyen / zimmet kaydının tutulduğu bölüm Teknik ölçüm cihazları, vb. GSM ağırlıklı mobil cihazlar GPS, dürbün GSM-GPRS-EDGE Hatları Data Simcell Hatları Fotoğraf makinası, Kamera, XXXXX PDA, Finans-Teknik Satınalma& Depo Yönetimi Bölümü İş Destek-Satınalma ve Kontrat Yönetimi Bölümü İş Destek-Satınalma ve Kontrat Yönetimi Bölümü Network Operasyonları &Regülasyonları-Radio Network Bölümü İş Destek-İdari İşler Bölümü İş Destek-İdari İşler Bölümü Bilgisayar ve Çevre birimleri El bilgisayarları, Pocket PC Connect Card- projeksiyon cihazı Finans-Teknik Satınalma& Depo Yönetimi Bölümü ICT Bölümü 6.2 Operasyon cihazları için uygulanan Zimmet Süreci: Network Operasyonları &Regülasyonları-Radio Network Bölümü tarafından zimmetlenen ölçü alet tipleri; ANTENNA TESTER ANTENNA & CABLE ANALYZER SITE ANALYZER MULTIMETER EM RADIATION METER ELECTRIC FIELD PROBE TYPE 11.3 HDSL ANALYZER CUBUKLU TOPRAK MEGERI PENS TOPRAK MEGERI MULTIMETER AC/DC PENS AMPERMETRE PCM ANALYZER ENERJI ANALIZORU CIRCUTOR - AR5 RF WATTMETER SITE ANALYZER SPECTRUM ANALYSER TDR CABLE TESTER ISI NEM ÖLÇER PUSULA EL/ARAÇ TELSİZİ Sayfa : 4/13

5 LOGO No: TC-YN-021 Teknik Satınalma& Depo Yönetimi Bölümü tarafından satın alma işlemi gerçekleştirilen cihaz, Merkez Depo ya geldikten sonra, Depo satınalma talebini açan kişi ile görüşüp cihazın hangi bölüm ya da bölge için alındığını sorgular. Depo, ilgili bölüm ya da bölgenin zimmet sorumlusuna Maximo üzerinden iş emri açarak, cihazı ilgili bölge ya da bölümdeki zimmet sorumlusuna gönderir. Zimmet sorumlusu, cihazın zimmet takibini Maximo üzerinde Aletler ekranında yapar. Zimmet değişikliği, iptali, yeni zimmet, zimmetli cihazın tamire gönderilmesi gibi işlemler zimmet sorumluları tarafından Aletler ekranı üzerinden yapılmaktadır. 6.3 Bilgi Teknolojileri cihazları için uygulanan Zimmet Süreci: PORT REPLICATOR WORKSTATION DESKTOP MONITOR SCANNER AUTO POWER ADAPTER BARCODE READER CASE CONVERTER DVD/CD WRITER FLASH MEMORY HARDRIVE MICROPHONE/SPEAKER MODEM WEBCAM MOBIL CIHAZ DIGITAL NOTEPAD ICT Bölümü tarafından zimmetlenen cihaz ve ekipmanlar aşağıdaki gibidir: Bilgisayar ve çevre birimleri Notebook Set halinde (Klavye, mouse, çanta, diskonkey v.s.) Tablet PC Set halinde (Klavye, mouse, çanta, diskonkey, webcam v.s.) Handled PC Set halinde (USB Cradle, pen v.s.) WLAN Mobil PCMCIA Kartlar Enterprise IT Bölümü haricinde diğer bölümlerin Bilgisayar ve çevre birimleri için bütçesi yoktur. Çalışanlar bütçeleri olmadığı için taleplerini satın alma yazarak değil, Workflow da donanım talep formu doldurarak yapacaklardır. Talep değerlendirilip onaylandıktan sonra depodan, depoda yoksa Enterprise IT tarafından satın alma talebi yapılarak temin edilir Cihazların Kullanım Durumuna Göre Zimmetlenmesi Gereken KiĢiler Sayfa : 5/13

6 LOGO No: TC-YN-021 Kişisel Amaçlı Kullanım: Cihazı kullanacak XXXXX personeline zimmetlenir. Sistem Amaçlı Kullanım : Talep eden XXXXX personeline zimmetlenir. Danışman, Stajyer, Outsource, Dönemsel Eleman statüsünde çalışanların kullandığı cihazlar: Bu statüde çalışan personellere notebook tahsis edilmesiyle ilgili planlama yapılmamaktadır. Bu statüde çalışanlara Desktop pc tahsis edilmektedir. Kullandıkları cihazlar çalıştıkları Projede/Bölümde sorumlu kişisine ya da cihazı talep eden XXXXX personeline zimmetlenir Cihazların Zimmetlenmesi Zimmet Takibi için oluşturulan asset takibi sistemine Cihaz Marka model bilgisi Asset ve SeriNo Bilgisi alınarak cihazın zimmetleneceği kişi eklenerek kayıt altına alınır. Cihaz kullanıcıya teslim edilmeden önce hazırlanmış olan Zimmet Formu kullanıcıya imzalatılarak teslim edilir. İmzalatılan form saklanmak üzere EIT -Client Systems Bölümü ne teslim edilir. Kullanıcıda zimmetli olduğu zaman süresince form Enterprise IT Bölümü nde saklanır Zimmetin Devredilmesi İlgili cihazın zimmetinin devredilmesi gerektiği durumlarda; cihaz bilgileri cihazın kime devredileceği bilgisi alınarak talep Client Systems grubu tarafından değerlendirilir. Uygunsa onay verilerek devir işlemi gerçekleştirilir Zimmetin Ġptal Edilmesi XXXXX İletişim Hizmetleri A.Ş istediği tarihte zimmet edilen cihazlarını iade alabilir. Kullanıcı işten ayrıldığında zimmetli cihazları E-IT Bölümü tarafından iade alınır. Kullanıcı işten ayrıldığında yada herhangi bir sebeple cihaz iade edilmek istendiğinde Çalışan Yardım Masası ndan Cihaz bilgileri eklenerek kullanıcı adına iade alım çağrısı açılır. Cihaz iade alınıp depoya ulaştığında depodan gelecek bilgiye istinaden sistemde kayıt güncellenip cihazın depoda olduğu yani boşta gözüktüğü gösterilerek kullanıcı üzerinden zimmet kaydı düşülür. Sayfa : 6/13

7 Cihazın çalınma durumunda ise iptal edilebilmesi için kullanıcıdan karakol tutanakları talep edilir. Kullanıcı adına kayıtlı cihaz çalındığından dolayı aktif asset listesinden düşülerek kullanıcı adına yapılmış zimmeti düşülür. 6.4 GSM ağırlıklı Mobil cihazlar için uygulanan Zimmet Süreci: XXXXX ek menfaatleri doğrultusunda çalışanlara verilecek taşınabilir demirbaşlar (Mobil cihaz, fotoğraf makinesi, video kamera, XXXXX PDA, iphone, GPS, Dürbün v.b.) ile ilgili uygulama İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. XXXXX çalışanlarının satın alacakları mobil cihazları için standartların belirlendiği aşağıdaki tabloya adresinden ulaşılır Cihazların Kullanım Durumlarına Göre Zimmetlenmesi: DanıĢman: GSM cihaz ve ekipman satınalması yapılmamaktadır. Bu statüde çalışanlara İş Destek-İdari İşler poolunda yeralan 2.el çalışır durumdaki mobil cihazlardan verilir. Bu mobil cihazlar kişilerin çalıştıkları Projede/Bölümde sorumlu kişiye yada cihazı talep eden XXXXX personeline zimmetlenir. Parttime: GSM cihaz ve ekipman satınalması yapılmamaktadır. Bu statüde çalışanlara İş Destek-İdari İşler poolunda yeralan 2.el çalışır durumdaki mobil cihazlardan zimmetlenir. Stajyer, Outsource, Dönemsel Elemanlar: GSM cihaz ve ekipman tahsis edilmemektedir. Pool amaçlı kullanılan cihazlar: GSM cihaz ve ekipman satınalması yapılmamaktadır. Bu amaç için İş Destek-İdari İşler poolunda yeralan 2.el, çalışır durumdaki mobil cihazlardan verilir. Bu mobil cihazlar, cihazı talep eden XXXXX personeline zimmetlenir Fonksiyonel ve Ek Menfaat Kullanım Ġçin Alınan Mobil Cihazlar Yeni personel için mobil cihaz talebi; Kişinin kendisinin veya zorunlu durumlarda çalışanın doğrudan bağlı olduğu yöneticisinin ERP üzerinden GSM Cihaz ve Ekipman Talebinde bulunması ile gerçekleşmektedir. Yeni personelin cep telefonunun satınalma talebinin doldurulup yönetici ve İş Destek-İdari İşler Bölümü onaylarını aldığı son tarihten personele zimmetlenmesine kadar geçen süre içinde (Stok sorunu yaşanmaması durumunda minimum 10 gün) ek menfaatini ya da iş gereği telefon kullanımını kısıtlamamak amacıyla çalışanın işe girdiği gün ( ERP de ve Intracell-RAS ekranlarında tanımlı olması koşuluyla) hattı ismine kaydedilerek İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından teslim edilir. Mobil Cihaz Talebi ile ilgili akış aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir: Sayfa : 7/13

8 Mevcut personel, ERP de GSM Cihaz ve Ekipman Talep ekranından kendi ihtiyacını karşılamak üzere talep oluşturur. ERP sistemi üzerinden yapılan mobil cihaz talepleri İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından değerlendirilerek mevcut süreçlere uygun olması durumunda ilk onay verilir. Talep sahibinin yöneticileri onayladıktan sonra İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından 2. Onay verilir. Her hafta Perşembe 17:00' ye kadar İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından STF açılır. Satınalma ve Kontrat Yönetimi siparişleri toplu şekilde Cuma günleri firmaya iletir. Telefonların, kurumsal tedarikçilerde XXXXX e sağladığı maddi tasarruflara uygun bir şekilde bulunurluğuna göre, sipariş edilmesini takiben en erken 5 işgünü içinde XXXXX e teslim edilir.(stok sorunu yaşanmaması durumunda) Tedarikçilerden gönderilen cep telefonları İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından teslim alınır. Teslim edilen cihazların irsaliye üzerinden ön kabulü yine İdari İşler Bölümü tarafından yapılmaktadır. İdari İşler Bölümü tarafından, ERP üzerinden teslim alma işlemi yapılır. İş Destek- Satınalma ve Kontrat Yönetimi Bölümü tarafından birim fiyat, adet kontrolü yapılır. Teslim alma bilgisi ile karşılaştırma yapılır. Sipariş/ fatura kontrolü yapılarak, PO numarası fatura üzerine yazılır. Fatura Satınalma ve Kontrat Yönetimi Bölümü ne ulaştıktan sonra en geç 5 işgünü içinde FN/A&R/ilgili Accounting Birimi'ne iletilir. ERP üzerinde finansal kayıtlar Finans tarafından oluşturulur. (520 YTL üzerinde bir satınalma ise sabit kıymet (FA) modülüne, altında ise diğer modüle giriş yapılır.) İş Destek - İdari İşler Bölümü tarafından telefonun geldiğine dair bilgisi kullanıcıya gönderilir. İş Destek-İdari İşler ile aynı lokasyonda olan kullanıcılar mobil cihazlarını kendileri İş Destek İdari İşler Bölümü nden imzaladıkları zimmet formu karşılığında teslim alırlar. Farklı lokasyonda iseler; mail üzerinden lokasyon bilgisilerini paylaşmaları durumunda mobil cihaz bulundukları lokasyonun İş Destek-İdari İşler temsilcilerine gönderilir. İmzaladıkları Zimmet Formu karşılığında mobil cihazları İş Destek-İdari İşler temsilcilerinden teslim almaları sağlanır. Yeni cihazın teslimatından sonra kişinin mail talebini İş Destek-İdari İşler Bölümü ne iletmesi durumunda; genel kullanım amaçlı eski mobil cihazını satın alabilir. Mail üzerinden İş Destek- İdari İşler Bölümü mobil cihazın defter değerini kişiyle paylaşır. Kişi bu tutar için onay maili dönerse eski mobil cihazın personele satışı gerçekleştirilir. Kişi sadece kendi adına zimmetli eski genel kullanım cihazı için satınalma talebinde bulunabilir. Test, pool,ortak kullanım,danışman ve geçici kullanım gibi diğer kategorilerde zimmetli olan mobil cihazların satışı yapılmamaktadır. Sayfa : 8/13

9 Yeni cihazın teslimatından sonra eğer personel tarafından genel kullanım amaçlı eski mobil cihaz/cihazlar satın alınmak istenmiyorsa; 2 iş günü içinde İş Destek-İdari İşler Bölümü ne teslim edilmelidir. 10 iş günü içinde teslim edilmemesi durumunda iade edilmeyen genel kullanım kategorisinde zimmetli eski mobil cihazların defter değerleri kişiden tahsil edilir veya bu tutar maaş hesabından kesilir. Genel kullanım amaçlı eski mobil cihaz/cihazlar iade edilirken zimmetli çalışan tarafından cihazda bulunan tüm bilgilerin silinerek teslim edilmesi gerekir. Cihazda bulunan dataların gizliliğinden ve İdari İşler Bölümü ne bilgilerin silinmiş olarak teslim edilmesinden zimmetli çalışan sorumludur. Çalışan bu konuda CYM ye çağrı açarak CYM- Mobile Support ekibinden destek alabilir. Kurulum gerektiren mobil cihazlar için talep sahibi tarafından CYM ye açılan çağrı ile Cihazın mobil ayarları CYM- Mobile Support tarafından yapılır. NOT: Bir ay içinde talep sahibi tarafından alınmayan cihazlar baģka bir talep olarak değerlendirilecektir Test Ġçin Alınan Mobil Cihazlar Terminal Bazlı Testler Test cihazları üretici firma tarafından İş Destek-İdari İşler Bölümüne gönderilir. İş Destek-İdari İşler Temsilcisi tarafından mobil cihazların geldiği bilgisi Terminal ekipleriyle paylaşılır. Terminal ekiplerinden gelen cevaba istinaden ilgili kişiye zimmetlenerek gönderilir. Terminal ekipleri tarafından talep edilmeyen mobil cihazlar şirket içinde test amaçlı gelen taleplerde değerlendirilir Üreticiden gelen ve Terminal ekipleri tarafından talep edilmeyen Mobil cihazların şirket içi veya şirket dışı testlerde kullanılması durumlarında talepte bulunan kişiye zimmetlenerek teslim edilir. Ne kadar süre ile zimmetleneceği ve hangi proje/testte kullanılacağı bilgisi İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından sisteme kaydedilir. Kurulum gerektiren mobil cihazlar için talep sahibi tarafından CYM ye açılan çağrı ile cihazın mobil ayarları CYM- Mobile Support tarafından yapılır. Test kullanım süresi dolan ve iade edilen mobil cihaz zimmetten düşülerek İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından havuza geri alınır. Test amaçlı kullanılan mobil cihaz/cihazlar iade edilirken zimmetli çalışan tarafından cihazda bulunan tüm bilgilerin silinerek teslim edilmesi gerekir. Cihazda bulunan dataların gizliliğinden ve Sayfa : 9/13

10 İdari İşler Bölümü ne bilgilerin silinmiş olarak teslim edilmesinden zimmetli çalışan sorumludur. Çalışan bu konuda CYM ye çağrı açarak CYM- Mobile Support ekibinden destek alabilir Ürün / Servis Testleri Talep sahibi tarafından Test Hattı için talep workflow üzerinden yapılır. Onay süreci tamamlandıktan sonra talep sahibi test hattını İş Destek-İdari İşler Bölümü nden alır. Test cihaz taleplerinde talep sahibi İş destek-idari İşler Bölümü ne, talep ettiği cihaz bilgisi, kullanım detayı ve kullanım süresini içeren yönetici CC li bir mail aracılığıyla talebini iletir. Talep edilen model test cihaz stokunda mevcut ise satın alma açılmadan talep İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından karşılanır. Stokta bulunmaması durumunda talep bütçelendirilmiş ise ERP>GSM Cihaz ve Ekipman Talep sayfasından test kategorisinde satın alması talep edilir. Cihazlar Satınalma ve Kontrat Yönetimi Bölümü tarafından satın alınır ve İş Destek-İdari İşler Bölümü ne teslim edilir. İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından sistem üzerinden cihazların teslim alması yapılır. Mobil cihazlar şirket içi veya şirket dışı testlerde kullanılması durumlarında talepte bulunan kişiye zimmetlenerek teslim edilir. Ne kadar süre ile zimmetleneceği ve hangi proje/testte kullanılacağı bilgisi İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından sisteme kaydedilir En fazla 3 ay süre ile zimmetlenir. Test süresinin talep sahibi tarafından idari işler bölümüne iletilmesi ve bu sürenin aşılmaması gerekmektedir. Gerekli/zorunlu durumlarda belirtilen sürenin aşımı sözkonusu olacaksa bu durum yönetici cc li süre uzatma maili ile İş Destek-İdari İşler Bölümü ne iletilmelidir. Durum diğer ulaşan test/proje talepleri de dikkate alınıp İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından değerlendirilerek süre uzatılabilir veya bekleyen başka acil bir talep sözkonusu ise cihaz iade alınabilir. Kurulum gerektiren mobil cihazlar için talep sahibi tarafından CYM ye açılan çağrı ile cihazın mobil ayarları CYM Mobile Support tarafından yapılır. Test amaçlı kullanılan mobil cihaz/cihazlar iade edilirken zimmetli çalışan tarafından cihazda bulunan tüm bilgilerin silinerek teslim edilmesi gerekir. Cihazda bulunan dataların gizliliğinden ve İdari İşler Bölümü ne bilgilerin silinmiş olarak teslim edilmesinden zimmet sahibi sorumludur. Çalışan bu konuda CYM ye çağrı açarak CYM- Mobile Support ekibinden destek alabilir. Sayfa : 10/13

11 Test kullanım süresi dolan ve iade edilen mobil cihaz zimmetten düşülerek İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından havuza geri alınır Hediye Gelen Mobil Cihazlar Hediye gelen cihazlar İş Destek-İdari İşler Bölümü ne iletilir. Hediye cihaz mobil cihaz havuzuna alınır. Hediye gelen cihazların destek süreçleri tasarlanır. (İş Destek- E-IT-Support Services) Hediye cihazlar şirket içi kullanıma XXXXX İş Etiği Kuralları doğrultusunda açılır Cihazların Tamiri Satınalma ve Kontrat Yönetimi Bölümü tarafından Satış Sonrası Destek, Tamirat ve Bakım Sözleşmeleri yapılır. Bu şirketler aracılığı ile İdari İşler Bölümü bu süreci takip eder. Tamire gidecek cihaz için CYM üzerinden arıza açıklamasını içeren çağrı açılır ve talep sahibi tarafından İş Destek-İdari İşler Bölümü ne cihaz teslim edilir. Onarımı yapılacak mobil cihaz/cihazlar iade edilirken zimmetli çalışan tarafından cihazda bulunan tüm bilgilerin silinerek teslim edilmesi gerekir. Cihazda bulunan dataların gizliliğinden ve İdari İşler Bölümü ne bilgilerin silinmiş olarak teslim edilmesinden zimmet sahibi sorumludur. Çalışan bu konuda CYM ye çağrı açarak CYM- Mobile Support ekibinden destek alabilir Cihaz İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından ilgili markanın belirlediği yetkili teknik servise gönderilir. Cihaz tamir olabiliyor ve tamir süresi bir günden fazla ise kullanıcıya İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından havuzdan geçici cihaz zimmetlenir. Cihaz tamir edildildiğinde; geçici cihaz geri alınır ve İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından kişiye zimmetli, tamir edilmiş cihaz teslim edilir. Cihaz tamir olamıyor ise; "Onarılamıyor" bilgisi İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından kullanıcıya gönderilir. Cihaz kullanıcı hatası nedeniyle zayi oldu ise satınalma sürecinin başlatılabilmesi için kullanıcının cihazın defter değerinin %30'unu ödendikten sonra; ödeme dekontunun birer örneğini İş Destek-İdari İşler ve Finans bölümlerine iletilmesi gerekmektedir. Sayfa : 11/13

12 İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından; Tamir edilemeyen cihaz hurdaya alınarak yeni teslim edilen cihaz zimmetlenir ĠADE CĠHAZLARIN YÖNETĠMĠ Ayrılan personel, test,cihaz yenilemelerinde eski cihaz ve her türlü mobil cihaz iadelerinde İdari İşler Bölümü ne teslim edilmeden önce mobil cihazda bulunan tüm dataların zimmet sahibi tarafından silinmesi gereklidir. Cihazda bulunan dataların gizliliğinden ve İdari İşler Bölümü ne bilgilerin silinmiş olarak teslim edilmesinden zimmetli çalışan sorumludur. Çalışan bu konuda CYM ye çağrı açarak CYM- Mobile Support ekibinden destek alabilir. İade edilen cihazlar kullanılabilecek durumda ise havuza alınır. Havuza alınan cihazlar part-time çalışanlara genel kullanım amaçlı, teknik servis arızalı cihaz onarım sürecinde geçici kullanım amaçlı, talep dahilinde bölümlere havuz veya test cihazı olarak değerlendirilebilir. Cihaz kullanılabilecek durumda değil ise; İş Destek-İdari İşler Bölümü tarafından tamir edilemeyen cihaz hurdaya alınır. 6.5 GSM Telefon Kullanım ve Standartlarının Belirlenmesi: Genel kullanım amaçlı kullanılan GSM telefon modellerinin yeraldığı XXXXX Cep Telefonu Standartları; teknolojik gelişmelerin takibi sonucu gerekli görüldüğü durumlarda güncellenir. Güncelleme işlemi İş Destek-İdari İşler, Satınalma ve Kontrat Yönetimi, Terminal Management ve CYM Mobile Support bölümleri tarafından ortak değerlendirme sonucunda belirlenir. Genel kullanım amaçlı şirket telefonları 2 yılda bir değiştirilmektedir. 2 yıllık zimmet süresinin ay bazında dolmuş olması esastır. DH ve CXO lar için bu süre 1 yıldır. Parttime personeller ve havuz telefonları için satınalma talebi yapılmaz. İdari İşler poolunda yeralan 2.el mobil cihazlardan zimmetlenerek teslim edilir. Çalışanların adlarına fonksiyonel ve /veya ek menfaat için (genel kullanım amaçlı) sadece bir adet zimmetli telefon bulunmalı ve zimmet kaydı İdari İşler Bölümü nde olmalıdır. Telefon hatlarının bantlara göre belirlenen maksimum aylık kullanım bedelleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bu bedellerin revizyonu İş Destek-Ek Menfaatler Bölümü nün kararıyla gerçekleştirilir ve İdari İşler tarafından tarifelerdeki artış oranlarına gore revize edilecektir. Bant 1 : 125 milyon Sayfa : 12/13

13 Bant 2, 3 :200 milyon Bant 4 : 400 milyon Belirlenen limitlerin üzerindeki kullanımlar yönetici tarafından takip edilir ve aşan durumlarda nedenlerine bakılarak gerekiyorsa çalışanın maaşından kesilir. Konuşma ve data ücretlendirmeler haricindeki bedeller kullanıcılar tarafından karşılanacaktır. Mobil Ödeme ve bağış gibi GSM sistemi vasıtasıyla ürün alımı.v.b.) 7. Ġġ AKIġI REVĠZYON NEDENĠ Revizyon Tarihi Revizyon No Revizyon Ġçeriği 20/09/ Elektronik Sisteme Geçiş 04/01/2011 Mobil Güvenlik Politikası na yönelik Mobil cihaz kayıp, çalıntı ve iade durumlarında cihazlarda bulunan dataların silinmesi konusunda uygulamalar ve uyarılar eklendi. 9. GÖZDEN GEÇĠRME Bu prosedür, Doküman Yönetim Prosedüründe verilen gözden geçirme süresine uygun olarak ilgili süreç sahibi tarafından gözden geçirilir. Dokümandan sorumlu süreç sahibi, uygulama ile prosedür arasındaki uyumun sağlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, ilgili diğer süreçlerle koordinasyonun sağlanması, gerekli dokümantasyon işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini de kapsar. Sayfa : 13/13

BÖLÜM YÖNETĠCĠLERĠ ĠÇĠN ġġrket ARACI UYGULAMASI YÖNETMELĠĞĠ

BÖLÜM YÖNETĠCĠLERĠ ĠÇĠN ġġrket ARACI UYGULAMASI YÖNETMELĠĞĠ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, XXXXX de görev yapmakta olan Bölüm Yöneticileri için Ek Menfaat Paketi kapsamında sağlanan Şirket Aracı uygulamasına yönelik süreç adımlarını tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu yönetmelik

Detaylı

BİLGİSAYAR TAHSİSİ İŞLETİM PROSEDÜRÜ P20-CIT-011

BİLGİSAYAR TAHSİSİ İŞLETİM PROSEDÜRÜ P20-CIT-011 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Koç Üniversitesi Bilgi Teknolojileri () Direktörlüğü tarafından dağıtımı ve yönetimi yapılan dizüstü (laptop) ve masaüstü (desktop) kişisel bilgisayar sistemleriyle ilgili işlemlerin

Detaylı

OUTSOURCE PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

OUTSOURCE PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, kadrosu. olmayan ama. ait işyerlerinde çalışanların veya uzaktan erişim haklarıyla bilgi varlıklarına erişen kişilerin güvenlik politikalarına uygun olarak çalışabilmeleri

Detaylı

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı; XXXXX Grup un strateji ve hedefleri doğrultusunda XXXXX çalışanlarının yurtiçi ve yurtdışı konferans/seminer katılım taleplerinin karşılanması için gerekli politika ve uygulamaları

Detaylı

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik tüm XXXXX çalışanını kapsar. 3. TANIMLAR Bu doküman

Detaylı

ÇALIġAN SERVĠSĠ KULLANIM YÖNETMELĠĞĠ. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, XXXXX çalışanlarının servisleri kullanım esaslarına açıklık getirmektir.

ÇALIġAN SERVĠSĠ KULLANIM YÖNETMELĠĞĠ. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, XXXXX çalışanlarının servisleri kullanım esaslarına açıklık getirmektir. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, XXXXX çalışanlarının servisleri kullanım esaslarına açıklık getirmektir. 2. KAPSAM Servis kullanan tüm çalışanları kapsamaktadır. 3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Giriş Sayfası... 1. Menü... 2. Taşınır Mal Girişi... 3

Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Giriş Sayfası... 1. Menü... 2. Taşınır Mal Girişi... 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu rev: 0.15 İçindekiler Giriş Sayfası... 1 Menü... 2 Taşınır Mal Girişi... 3 Taşınır Mal Çıkışı... 5 Geçici Taşınır Kabulü... 6 İstekler...

Detaylı

DEMİRBAŞ EŞYA TALEBİ VE DEPOLAMA PROSEDÜRÜ

DEMİRBAŞ EŞYA TALEBİ VE DEPOLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, depolara teslim edilmek istenen demirbaş eşyaları dokümante etmek, hurdaya ayırmak ve bu aşamaların Koç Üniversitesi Personeli tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Süha Makina - BayiPos Kullanım Klavuzu

Süha Makina - BayiPos Kullanım Klavuzu 2014 Süha Makina - BayiPos Kullanım Klavuzu Süha Makina BayiPos Sistemi BayiPos, Süha Makina'nın bayilerine ve Süha Makina bayilerinin kendi müşterilerine yapacakları ürün ve hizmet satışlarını kredi kartı

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri MOBİL PAZARLAMA Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri Dünyada 1,5 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Türkiye de kadınların %44 ü, erkeklerin %56 sı akıllı telefon kullanıyor. Cep telefonu kullanıcılarının

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Senaryosuz Hizmetler Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Senaryosuz Hizmetler Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-05 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 1. Amaç... 2 2. Kapsam... 2 3. Sorumlular... 2 4. Tanımlar... 2 5. Standartların Detayları... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-05

Detaylı

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: İsmail Bolayır Adem Aköl Sinan Özyavaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/11 1. AMAÇ Yakın Doğu Üniversitesi

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

Seymen Isı - BayiPos Kullanım Klavuzu

Seymen Isı - BayiPos Kullanım Klavuzu 2014 Seymen Isı - BayiPos Kullanım Klavuzu SEYMEN ISI SİSTEMLERİ BayiPos Sistemi BayiPos, Seymen Isı Sistemlerinin bayilerine ve Seymen Isı Sistemleri bayilerinin kendi müşterilerine yapacakları ürün ve

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ye ait tesislerde yapılması gereken

Detaylı

R2 Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş

R2 Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş R2 Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş VEKTÖR ARAÇ TAKİP SİSTEMİ Yetkili Servisler Hizmet Kılavuzu Yayın Tarihi: 08/01/2013 Hizmetin tanımı: R2 Yetkili Servisleri tarafından yapılan VEKTOR

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

12 Mayıs s 2009, Salı

12 Mayıs s 2009, Salı Đş inize Gelecek Çözümler 12 Mayıs s 2009, Salı Divan Kuruçeşme Varlıklar klarınızı Tivoli ile Yönetin Y Nilgün n BökeerB Genel Müdür M r Yardımc mcısı,, Boğazi aziçi i Yazılım m AŞA Gündem Varlık Yönetimi

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,.. strateji, hedef ve odak alanları doğrultusunda. ve çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli politika ve uygulamaları belirlemek ve yönetmektir. 2. KAPSAM

Detaylı

Doküman No.: P510 Revizyon No: 00

Doküman No.: P510 Revizyon No: 00 Doküman Adı: BAKIM ONARIM ve DESTEK SÜREÇLERİ Doküman No.: P510 Revizyon No: 00 Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni İsim Hazırlayan Kontrol Onay M. HASPOLAT O. CAMCI E. SEZER A. BAŞTÜRK İmza Yürürlük Tarihi

Detaylı

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir.

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Sayfa: 1/5 Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda elektronik başvuru sırasında seçilen birim adı ve başvuru tipinin doğruluğu önem kazanmıştır. Hatalı

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

Mobil Müşteri Takip ve Yönetim Sistemi. Deytek Bilişim

Mobil Müşteri Takip ve Yönetim Sistemi. Deytek Bilişim Mobil Müşteri Takip ve Yönetim Sistemi Deytek Bilişim CMS Uygulamasının Firmanınıza Katkıları Şirketin, saha ekiplerinin ve pazarlamacılarının işlerini kolaylaştıracak ve üretkenliğini arttıracak yeni

Detaylı

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir.

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Sayfa: 1/6 Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda elektronik başvuru sırasında seçilen birim adı ve başvuru tipinin doğruluğu önem kazanmıştır. Hatalı

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK - 2014 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2016 1 Bu kılavuzda yazılı bilgiler Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Bilgi İşlem Otomasyonu dahilinde kullanılan

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER * 1 AMAÇ... 4 2 KAPSAM... 4 3 KISALTMALAR VE TANIMLAR... 4 4 REFERANS VE İLGİLİ DOKÜMANLAR... 4 5 TNB KEP - SÜRECİ... 4 * Bu doküman, Doküman Oluşturma Yönergesi içerisinde yazılan kurallar

Detaylı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı Teklif Dokümanı Vodafone Mobil Form Vodafone Mobil Form, kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. IT yatırımı yapmadan sahadan

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.3.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: ÜYELİK İŞLEMLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, Kütüphaneden yararlanmak isteyen

Detaylı

TÜMOSAN Tedarikçi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Kullanım Kılavuzu

TÜMOSAN Tedarikçi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN TEDARİKÇİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Giriş ve Genel Özellikler... 3 1.1. Giriş Ekranı... 3 1.2. Genel Özellikler... 5 2. Satın Alma Menüsü... 6 2.1. Talep İşlemleri... 6 2.2. Talep

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı

Çağrı Yönetimi + CRM Yönetimi + Teknik Servis Yönetimi + Kioks Uygulaması = OtelCRM.net. Çağrı Yönetimi & CRM Yönetimi & Teknik Servis Yönetimi

Çağrı Yönetimi + CRM Yönetimi + Teknik Servis Yönetimi + Kioks Uygulaması = OtelCRM.net. Çağrı Yönetimi & CRM Yönetimi & Teknik Servis Yönetimi Çağrı Yönetimi + CRM Yönetimi + Teknik Servis Yönetimi + Kioks Uygulaması = OtelCRM.net Çağrı Yönetimi & CRM Yönetimi & Teknik Servis Yönetimi OtelCrm.net En son teknolojik gelişmeleri ve sosyal gelişmeleri

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

GO3 Kullanım Dökümanı

GO3 Kullanım Dökümanı Ürün Bölüm GO3 Kullanım Dökümanı GO3 kısayolu tıklanarak programa giriş penceresi açılır. Çarpı işaretine basılarak giriş ekranından çıkılabilir. Kullanıcı kodu, şifresi,firma seçimi yapıldıktan sonra

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - BANK24 JET KART UYGULAMASI -

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - BANK24 JET KART UYGULAMASI - DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - BANK24 JET KART UYGULAMASI - Kart Özellikleri / Ön Yüz Fotoğraf Alanı EMV çip İçinde Elektronik Para Çoklu Uygulama Güvenlik MasterCard PayPass Temassız Hızlı İşlem Uluslararası Geçerlilik

Detaylı

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 VGM KREDİSİ SATIN ALMA, ÖDEME, EŞLEŞTİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ VGM İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 VGM KREDİSİ SATIN ALMA, ÖDEME, EŞLEŞTİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ VGM İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 VGM KREDİSİ SATIN ALMA, ÖDEME, EŞLEŞTİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ BÖLÜM 2 VGM İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VGM KREDİSİ SATIN ALMA, ÖDEME, EŞLEŞTİRME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ VGM Kredisi Satın

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 GO PLUS Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma kredi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ve Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak

Detaylı

RPMNET WOLVOX REPORTER

RPMNET WOLVOX REPORTER RPMNET WOLVOX REPORTER TANITIM : EFAR YAZILIM LTD.STI Tarafından Geliştirilen EFAR Wolvox Reporter AKINSOFT Wolvox Kullanıcılarının Android İşletim Sistemi Yüklü Cep Telefonlarından Online Olarak Kullandıkları

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ 3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) tarafımıza sunduğu 3G Router teklifinden işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

AKINSOFT Garson Çağrı Sistemi

AKINSOFT Garson Çağrı Sistemi AKINSOFT Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon : 1.02.01 1 İçerik: 1. Sistemin genel tanımı ve işlevi 2. Sistemin içeriği 3. Aygıtın genel görünümü 4. Sistemin kurulumu 5. Test işlemleri 6. Sistemin teknik

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

2. KAPSAM Bu prosedür personel talebinin onaylanmasından itibaren yeni personelin işe başlatılmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsar.

2. KAPSAM Bu prosedür personel talebinin onaylanmasından itibaren yeni personelin işe başlatılmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı; XXXXXXX genelinde, personel ihtiyacının İşe Alım Birimine iletilmesini, boşalan veya ilave kadrolara şirket vizyonu, misyonu ve kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip personelin

Detaylı

TTNET MOBİL 3G KADEMELİ 1GB GİRİŞ PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR

TTNET MOBİL 3G KADEMELİ 1GB GİRİŞ PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR TTNET MOBİL 3G KADEMELİ 1GB GİRİŞ PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR TTNET Mobil 3G Kademeli 1GB Giriş Paketi Nedir? TTNET Mobil 3G Kademeli 1GB Giriş Paketi, bilgisayarınıza takılan ve içinde SIM Kart bulunan

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır. Kütüphane

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 60913391-811.01/297-2457 02.04.2015 Konu : Telefon Tahsisi GENELGE (2015/1599) İlgi :a) Yönetim Kurulu

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy Pocket S5301 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır (Tüketim alzemeleri) Üç Aylık Dönem Raporu TOPLA SÜR, saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Taşınırların (tüketim malzemelerinin) üç aylık dönem raporlarının hazırlanması. Taşınır Kayıt

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Tiger Enterprise Ürün Fark Dokümanı

Tiger Enterprise Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Enterprise Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır.

Detaylı

UÜ-SK SATIN ALMA PROSEDÜRÜ

UÜ-SK SATIN ALMA PROSEDÜRÜ 1 / 7 1. Amaç: Bu prosedürün amacı UÜ-SK bünyesinde bulunan birimlerin hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme taleplerinin, satın alma işlemlerinin, alınan ürünün kontrolünü ve teslim alınması işlemlerinin,

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 28 Aralık 11 Winner Sektörel Kobi... 2 Winner Ticari Hesap Kobi... 4 Winner Tek Mağaza Kobi... Winner Üretim Yönetimi Kobi... 7 Winner Tedarik Yönetimi

Detaylı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı İçindekiler 1. Giriş Ekranı 2. Genel Görünüm 3. Dosyalar 4. Firmalar 5. Aktivasyon 1 6. Aktivasyon 2 1. Giriş Ekranı Redcrm sistemine giriş için kullanılacak linkler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı