Önsöz ) Antep in Kimlik Kartı Antep adının anlamı Antep ile ilgili ilginç bilgiler Dülük Antik Kenti...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önsöz...6. 2) Antep in Kimlik Kartı.8. 2.4.Antep adının anlamı 11. 2.6.Antep ile ilgili ilginç bilgiler..12-13. 1.1. Dülük Antik Kenti..."

Transkript

1 Ç NDEK LER Giri...5 Önsöz...6 I.BÖLÜM 1) Dünyanın En Eski ehri...7 2) Antep in Kimlik Kartı Gaziantep in Co rafi Özellikleri Do al Ya am lçeleri ve Köyleri Antep adının anlamı Antep ile ilgili söylenmi sözler Antep ile ilgili ilginç bilgiler II.BÖLÜM 1)Tarih Öncesi ve ilk ça larda Antep Dülük Antik Kenti Tilmen Höyük Yesemek Heykel Atölyesi ve Açık Hava Müzesi Halfeti ve Rumkale Tarih Öncesi ve Gaziantep Kalesi Zeugma(Belkıs Harabeleri) 15 1

2 2) slam ve Osmanlı Yönetiminde Antep Antep te Hüküm Süren Uygarlıklar Tarihi Antep Evleri ve Etnografya Müzesi Hanlar ve Bedestenler Dini Yapılar Tarihi Tahmis Kahvesi Osmanlı Yönetiminde Antep.21 3) Kurtulu Sava ı nda Antep Antep in ngiliz ve Fransızlar Tarafından gali gale U rayan Bölge Halkının Tepkileri Antep Savunması Karabıyıklı Olayı Karayılan ahin Bey in Antep-Kilis Yolundaki faaliyetleri ve ehit dü mesi Antep Çok zor dayanıyor Kefen Bayraklı kale Antep in Gazilik Kanunu Atatürk ve Antep III.BÖLÜM 1)Antep Kültürü Antep de el sanatları Dokumacılık Sedef Kakmacılık

3 1.1.3.Yemenicilik Bakırcılık Antep El i Kuyumculuk Aba Güre leri ve Aba Dokumacılı ı Sahre Alemleri Antep in Dü ün adetleri Dü ür Gezme Beklik Takma Ba lık ve Kalın Yatak Biçme Çehiz( Çeyiz ) Gelinci ve Dü ün Günü Masta.39 2)Antep Mutfa ı Me hur Yemekler Antep Fıstı ı ) Günümüzde Gaziantep Gaziantep in Ekonomisi Sanayi Dalları Ticaret Yapısı Maden Kaynakları Gaziantepte E itim Gaziantep ili E itim Durumu..45 3

4 Gaziantepte Halk E itimi Gaziantep Üniversitesi Gaziantep te Festivaller ve Turizm statistikleri Festivaller ve Fuarlar Kültür statistikleri Turizm statistikleri Gaziantep ve Do al Çevre A açlandırma Hava Kirlili i Su Kirlili i..52 SONUÇ 53 Ekler Resimler Kaynakça 62 4

5 Bu projeyi hazırlarken bize büyük destek olan tarih ö retmenimiz Pınar Sözer Tonga ya, Gaziantep Valili i ne,gaziantep Turizm l Müdürlü ü ne, Gaziantep Arkeoloji ve Hasan Süzer Etnografya Müzesi ne, Gaziantep Büyük ehir Belediye Ba kanlı ı na,okulumuz idari ve personel birimlerine çok te ekkür ederiz 5

6 , Önsöz; Devletler zaferlerle kurulur fakat zengin bir kültür ve sa lam bir ekonomiyle devam eder. Bu nedenle Atatürk Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. demi tir. te Antep, Türk kültürünün en güzel örneklerinden biridir yıllık geçmi i ile dünyanın en eski kenti olan Gaziantep, tarih boyunca 11 medeniyete ev sahipli i yapmı ve önemli bir kültür, ticaret merkezi olmu tur. Ba ımsızlı ın simgesi olan bu kent, Fransız i galine kar ı canıyla, kanıyla mücadele ederek, teslim olmamı, 6317 ehit, dul ve yetimiyle ba ımsızlı ın bedelini a ır bir ekilde ödemi tir. Türk kültürünü günümüze ta ıyan, Türk ün vatan ve özgürlük sevgisinin en güzel örne i olan bu kent, Kurtulu Sava ı mızın me alesini yakmı tır. Tüm bu güzellikleri ve kahramanlıkları ö renip payla mak için Gaziantep i proje konusu olarak seçtik. Mustafa Kemal Atatürk 27 Ocak 1933 te Antep e bir geli inde, bölge halkına olan sevgisini ve takdirini göstermek adına nüfus kütügüne kendisini hem ehri olarak kayıt ettirmi tir. Gaziantep in kültürünü ya atan ve ba ımsızlık u runa ömrünü feda eden herkesi saygıyla anıyoruz. 6

7 I.BÖLÜM: 1) DÜNYANIN EN ESK EHR : Gaziantep/Turkey Jerusalem/Israel Kerkuk/Iraq Zurich/Switzerland Konya/Turkey Giza/Egypt Sian/China Asyut/Egypt Luxor/Egypt Lisbon/Portugal 5600 years 5000 years 5000 years 5000 years 4600 years 4568 years 4200 years 4160 years 4160 years 4000 years The New Book of World Rankings adlı George Thomas Kurlan ın eserinde 419. Sayfada ehirlerin ya ları adlı bölümde Gaziantep in dünyanın en eski ehri oldu u yer almaktadır. Bu bilgiye yalnızca Mehmet Barlas ın gazete haberi yaptı ı bu Amerika lı yazarın kitabında de il daha pek çok yerde rastlanmaktadır. 7

8 2) ANTEP N K ML K KARTI 2.1. Gazi Antep in Co rafi özellikleri : Co rafi konum olarak Gaziantep Akdeniz ile Güneydo u Anadolu Bölgesinin birle ti i noktada yer alır.do u da anlı Urfa, Kuzeydo u da Adıyaman, Kuzeybatı da Kahramanmara, Batı da Osmaniye, Güneybatı da Hatay,Güney de Kilis ve Suriye ile sınır kom usudur. Yüzölçümü 6222 km² ile Türkiye topraklarının %1 ini kaplar. % 52 sini da lar, % 27 sini ovalar kaplar.güneydo u Anadolu nun 1. Türkiye nin 6. Büyük kentidir Do al ya am: Çok eski ça lardan beri dut ve kavak a açlarının bollu u ile me hur olan Antep in bu özelli ini canlı tutmak için ehrin birçok yerinde do al ya am parkları düzenlenmi tir.100.yıl Atatürk Kültür Parkı, yapımı tamamlandı ında Ortado u ve Balkanların en büyük kültür parkı olacaktır m² alan üzerine kurulmakta olan parkın bir kısmı tamamlanmı tır.parkın içinde ; be yıldızlı oteller, olimpik spor tesisleri, m² lik kavaklık mesire alanında ; anfitiyatrolar,araçlı açık hava sinemaları, yüzme havuzları, çay bahçeleri ve çocuk uçurtma tepeleri bulunmaktadır. Kavak a açları ile kaplı olan mesire alanında bisiklet ve ko u parkurları bulunmakla beraber tarihi kır kahvesi de parkın en önemli yapısıdır.fransız i gali sırasında tesis olarak kullanılan kahve, Cumhuriyetten sonra kır kahvesi olarak tekrar açılmı tır. 40 km² lik alana sahip Dülükbaba Orman Korulu u da 5000 ki ilik kamp ve piknik kapasitesiyle ülkemizin en büyük koruluklarındandır. 350 hektarlık Burç Ormanı piknik alanı, izcilik kampları ve a aç müzesinin bulundu u bir dinlenme yeridir.burç Göleti ise hafta sonu yüzmek ve balık tutmak isteyenlerin gözde mekanıdır.bir ba ka do al ya am alanı ise ; dört yılda yapımı tamamlanan ve 2002 de hizmete giren Türkiye nin en büyük hayvanat bahçesidir.250tür ve 4000 canlıyı barındıran hayvanat bahçesini yılda yakla ık ki i gezmektedir.tamamı ancak tren turlarıyla 8

9 gezilebilen alandaki 400 m² ve 30 m yüksekli ndeki dev ku kafesinin Türkiye de benzeri yoktur. Eskiden beri ipek dokumacılı ının merkezi olan Antep te en çok görülen a açlardan olan dutun sıkça görüldü ü dinlenme alanlarına da raslanmaktadır. Hızızr Yaylası ve Sof Da ı dinlenme alanları da ehrin en güzel do aya sahip yerlerindendir lçeleri ve Köyleri : Gaziantep in 9 ilçesi vardır Her ilçe mutlaka tarihi, kültürel ya da do al bir yönüyle Antep in çok özel bir parçasını olu turur. lçeleri: ahin Bey : Adını Gaziantep savunmasındaki kahramandan alır. ehit Kamil : Adını Gaziantep savunmasındaki kahramandan alır. Araban : Araban Kalesi, Septimus Severus Köprüsü. slahiye : Yasemek Heykel Atölyesi, Tilman Höyük, Sakçagözü Nizip : Zeugma (Belkıs Harabeleri) Karkamı : Karkamı Harabeleri ve Barajı Yavuzeli : Halfeti ve Rumkale Nurda ı : Yamaç para ütü ile ünlüdür. O uzeli: 9

10 Köyleri: Antep in köyleri ikiye ayrılır.dereci köyler (Fıstıkçılar), Pekmezci köyler (Tahçiler) Nizip-Kilis karayolunun kuzeyinde kalan köylere pekmezci köyleri denir.bu bölgede üzüm çok yeti tirilir.sayıları 60 tanedir..üzüm pekmezi üretirler.(cevizli,göllüce, Körüm, Çörekli, Gülpınar,Erikli bunlardan bazılarıdır.) Nizip-Kilis karayolunun güneyinde kalan köyler ise dere yatklarında bulundu u için bolca fıstık yeti tirilen bölgelerdir.50 köyden olu ur.(kızılcakent, Yeniyazı, Altında Sö ütlü, Arıl, Kurtulu bunlardan bazılarıdır.) 10

11 LÇE ADI BELED YE* SAYISI KÖY SAYISI KÖY BA LANTISI SAYISI LÇE MERKEZ ve BELDE MAH.SAYILARI AH NBEY EH TKAM L ARABAN SLAH YE KARKAMI N Z P NURDA I O UZEL YAVUZEL T O P L A M Antep Adının Anlamı: Antep in yeti tirdi i bilim adamı, tarihçi Bedrüddin Ayni ; Antep in asıl adının Kala-ı Füsus (Yüzük Kalesi) oldu unu söyler.yüzük kalesi denen Antep in zalim hükümdarı Ayni halka kötü davranı larından dolayı tövbe etmi halk a zında Ayni tövbe etti diye söylenerek Ayıntap a dönü mü tür.antep in eski adı Ayıntap tır.ba ka bir rivayete göre ; adını suyun güzelli inden ve bollu undan almı tır.ayın : Kaynak, suyun çıktı ı yer. Tap : Parlak ve güzel demektir.bu nedenle Ayıntap : Güzel pınar anlamına gelir.ayıntap adı M.Ö ilk kez Urfa lı Mateor un yazılarında geçer.ba ka bir rivayete göre eski adı Hantab Ayıntap a dönü mü tür.han, Hitit dilinde hükümdar, Tab ise toprak demektir.hükümdar topra ı demek oldu u söylenir. 11

12 2.5.Antep le lgili Söylenmi Sözler: Evliya Çelebi ; Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Antep için öyle der : Bu ehri anlatmaya ne dil ne de kalem yeter.dünya yüzünden geni bir ili, göz alıcı büyük yapıları, her yerde aranan e yası,birçok mezrası, bolluk ve verimlili i,bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları, ırmaklarıyla burası Dünyanın Gözbebe i ehridir. Yunus Emre ; Emri mür it ile oldum am a revane ne mümkündür gide am a böyle divane, murat olan Ayıntap imi çıktı beyane smet nönü ; Gaziantep in kahramanlı ı kadar kibarlık ve nezaketi de me hurdur M. Kemal Atatürk ; Ben Gazianteplileri gözlerinden nasıl öpmem ki ; onlar yalnız Gaziantep i de il Türkiyeyi de kurtardılar M. Kemal Atatürk ; Türküm diyen her ehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler 2.6.Antep le lgili lginç Bilgiler: * Her yıl Uluslar arası Antep Fıstı ı kültür ve sanat festivali düzenlenmektedir. * Selçuklulardan beri Antep te düzenlenen Aba güre leri kesintilere u ramakla beraber Antep in kurtulu u olan 25 Aralık ta geleneksel olarak düzenlenmeye devam etmektedir. *Antep savunmasında ki ilik Fransız ordusunu 2000 ki ilik Antepli vatansever 11 ay boyunca oyalayarak, dü manın ilerleyi ine izin vermemi lerdir. 12

13 *Antep te Kuva-ı Milliye Çınarlı, Musullu, Magaraba ı, Aydınbaba,Balıklı cephelerini açarak Fransızlara kar ı direnmi tir. * ahinbey Anıtı 1935 de tamamlanmı, Antep te bulunan ehit kemikleri otuz tabuta doldurularak, halkın omuzlarında törenlerle bu anıtın altına gömülmü tür. *Antep teki kebapçılarda günde toplam 35 ton odun kullanılır. *1955 e kadar Antep te 77 çe it üzüm türü vardı, ancak bu tarihte ABD den gelen tarım ilaçlarıyla ba lar yok oldu. *Antep in geleneksel el sanatlarının sürdü ü kapalı çar ıları vardır. Takunya üretenlere kavaf, tahtadan yapılan kap üretenlere külekçi, at ko um takımlarının yapılıp satıldı ı yere saraciye denir.bu isimlerle anılan çar ılar bulunur. *Antep in hamamları me hurdu.türkülere bile konu olmu tur.her ailenin kil le eni vardı.hamam kapısında kil satılırdı.kadınlar ıslak saçlarına kik sürerek yumu atır sonra sabun ve liflerle temizlerlerdi. *Kadife siyah gül Türkiye de bir tek yerde yeti ir, Halfeti deki kumlu toprakta.peyzaj kataloglarına da Halfeti Siyah Gülü olarak geçmi tir. *Menengiç do ada kendili inden çıkan yabani fıstık a acıdır.türkiye de yalnızca Antepte bu fıstıklar ö ütülerek menengiç kahvesi denilen özel bir içecek yapılır. * mühür baskısı ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi dünyanın en büyük mühür baskısı koleksiyonuna sahiptir. II.BÖLÜM 1) TAR H ÖNCES ve LKÇA LARDA ANTEP 1.1.Dülük Antik Kenti : Dülük, Antik dönemde kuzey, güney do u ve batı dan uzanan ticaret yollarının ke isti i kav ak noktasında bulunur.dülük M.Ö yıllık tarihi ile dünyanın en eski 13

14 yerle imlerinden biridir.dünyada bilinen yer altına in a edilen Mitras Tapınaklarının en büyü ü Dülükte bulunmu tur.antik Kent ve kutsal alan olarak ikiye ayrılır. Hititler döneminde Tanrı Te up a Roma Döneminde Zeus ve Jüpiter e ait tapınak alanı olan bölge Bizans zamanında ba piskoposluk merkezi olmu, Türk yönetiminde ise Evliya Davut Ejder in türbesiyle günümüze kadar kutsallı ı devam etmi tir.gaziantep in 10 km. kuzeyinde bulunur.zamanla Ayıntap büyümü ve Dülük ona ba lı bir köy haline gelmi tir. 1.2.Tilmen Höyük : Islahiye ilçesinde 50 yi geçen höyüklerin en büyüklerinden biridir.hattu a tan sonra en görkemli ve geli mi ehirlerindendir.yüksek surlarla çevrili olan bu kentten bir çok arkeolojik bulgu elde edilmi tir. 1.3.Yesemek Heykel Atölyesi: M.Ö. II. Binin dördüncü çeyre i ile M.S. 8. Yy. arasında yakın do unun en büyük ta oca ı ve heykel i leme atölyesidir.3500 yıllık bu atölyede 300 heykel tasla ı bulunmu tur.hitit mparatoru I. uppililuma tarafından M.Ö de i letmeye açılmı kent Asurlular tarafından yıkılınca atölye özelli ini kaybetmi tir. Ocaklardaki kaya bloklarının kesilmek istenen kenarına oyuklar açılıyor, buralara kuru odun sıkı tırılıp üzerine bol su dökülüyor.suyu emen a aç i ip dinamit gibi patlayınca o kocaman kayalar çatlıyor, çatlayan yerler balyozla ana kayadan ayrılıyordu.heykellerin genel ekli verildikten sonra nakliye yapılıyor, ince i çilikleri gittikleri yerde tamamlanıyordu.nemrut Da ındaki Kommegena Krallı ına ait dev heykeller burada üretilmi bu açık hava müzesinde 1000 heykel kalıntısına rastlanmı tır.hititlere ait bu atölye 1890 da günı ı ına çıkarıldı. 1.4.Halfeti ve Rumkale : Halfeti Urfa ile Antep arasında yer almakta olup bir kısım topra ı Antep in Yavuzeli ilçe sınırlarının içinde kalmaktadır.2000 yılında topraklarının büyük kısmı Birecik Barajının suları altında kalmı tır. Fıstık tarlaları, camileri elektrik trafoları suyun altında kalmı olur.tekneyle Baraj gölünde dola ırken suyun yüzeyinde camii minareleri ve trafoların tepeleri görülmektedir.m.ö. 885 de 14

15 Asurluların egemen oldu u kent sonra Arap, Bizans, Mısır, Sasani, Ermeni ve Abbasi egemenli ine girmi Osmanlılar ise Mercidabık Sava ıyla Halfeti yi ele geçirmi lerdir.ermeni ustaların ta i çili iyle yapılmı evlerden olu ur.modern yapı yoktur.fırat Nehri ile Merzimen Çayının birle ti i noktadaki bir kaya üzerine oyulan Rumkale ye ancak tekne ile ula ılabilir.roma Döneminde sa nın havarilerinden St.John Rumkale de bir odaya kapanarak ncil in müsveddelerini burada yazmı tır. 1.5.Tarih Öncesi ve Gaziantep Kalesi : Antep tarih öncesi dönemlerden Yontma Ta, Cilalı Ta ve Bakır-Ta devrini ya amı bir kenttir.bakırta Ça ına ait, günümüzde aydınlatılan yerler arasında Sakçagözü ve Coba Höyük ile Tunç Ça ının ya andı ı Gedikli ve Tilmen Höyük en önemli Yerle imlerdir.yapılan çalı malar bölgede 20 küçük krallı ın olu turdu u büyük bir devletin varlı ını ortaya koymu tur.hititler yıkıldıktan sonra ortaya çıkan ehir devletlerinin en güçlüsü Karkamı Krallı ıdır.bölge günümüzde askeri alan içinde kaldı ı için kazı çalı maları yapılamamaktadır. Tunç Ça ına kadar uzanan bir höyük üzerinde kurulmu olan Gaziantep Kalesi, Evliya Çelebiye göre 36 burçludur ancak günümüzde 12 tanesi ayaktadır.kalenin çevresi hendekle kaplı olup kaleye bir köprüyle ula ılır.roma döneminde yapılmı olup, Bizans Memlük Dulkadiro lu Beyli i ve Osmanlılar zamanında onarılmı tır.antep savunmasında da kullanılımı tır. 1.6.Zeugma (Belkıs Harabeleri) : Belkıs Köyünün yakınında 7 tepe üzerinde kurulmu antik kent M.Ö.3000 yıllık geçmi e sahiptir.zeugma ilk kez, M.Ö. 300 de Makedonya Kralı B. skender in komutanlarından Selevkos tarafından Fırat Nehri nin kıyısına kurulmu tur.general, kendi adı ile Fırat ın adını birle tirerek Selevkeia Euphrates ismini vermi tir.nehrin kar ısına da e i Apama adına Apameia kentini kurarak her iki kentin ba lantısını sa lamak için bir köprü yaptırmı tır. M.Ö.100 de Selevkos un kızı Laodikeia Kommegene Kralı I.Mithrades ile evlenince, bu kent Kommegene Krallı ına çeyiz olarak verilmi ve krallı ın dört büyük kentinden biri olmu tur.nemrut Da ındaki heykeller bu kentin geliriyle yapılmı tır.40 yıl bu devlete ait olduktan sonra M.Ö.64 de Romalılar kenti i gal ettiler.köprüba ı anlamına gelen Zeugma adını Romalılar verdiler. 15

16 Roma nın 4. Lejyonu aileleriyle birlikte üst düzey komutanlar bu kente yerle tiler.hem askeri hem de ticari bir merkez olan Zeugma gittikçe zenginle ti.fırat kenarında lüks villalar yapılmaya ba landı.kent kendi bronz sikkelerini bastı.ticaret çok geli ince noter belgelerinin mektupların, gümrük mallarının onaylanması için mühürler yapıldı.zeugma da bulunan çe it mühür kentin geli mi lik düzeyini göstermektedir de Gap projesinin bir parçası olan Birecik Barajı nın suları altında kaldı. çleri çok de erli mozaiklerle kaplı villalar suya gömüldü.günümüzde Dionysos villası restorasyonu yapılmakta ve görülebilmektedir.bu villada temiz su boruları ve kanalizasyon sistemi bulunmu tur.bu ileri uygarlık Sasani saldırıları ve artarda gelen depremlerle yıkılmı tır.1993 den beri sular altında kalaca ı belli olan Zeugma o tarihten 2000 yılına kadar bütçe olmadı ı gerekçesiyle yalnızca yılda 1 ay kazı yapılarak çok az eser kurtarılmı tır.bölgeden çıkarılan mozaikler restore edilmi ancak sergilenecek salon bulunamadı ı için Gaziantep müzesinin bahçe ve depolarına yerle tirilmi tir.1/3 i hala sular altında olan Zeugma dan çıkarılan 884 m² mozaik depoda beklemektedir. Poseidon,Oceanus ve Tethys Mozai i ; Poseidon villasının sı havuzunun tabanında bulunmu olup M.S yy. aittir.deniz tanrısı poseidon un elinde üçlü zıpkını tutarak gümü renkli, ön tarafı at, arkası balık olan yaratı ın çekti i altın araba ile deniz üzerinde yol alı ını gösterir. Antep in simgesi haline gelen Çingene Kızı (Gaia) mozai i dünyaca ünlüdür.m.s. 2. yy da yapılmı tır.bazı arkeologlara göre toprak ana Gaia dır.1998 yılı kazılarında bulunmu tur. 2) SLAM ve OSMANLI YÖNET M NDE ANTEP: 2.1.Antep te Hüküm Süren Uygarlıklar : Gaziantep in geçirdi i tarihi devirler öyledir; 1-Tarih öncesi 2- lk ça lar a-hititler b-asurlular c-helenistik Dönem d) Romalılar 3-Ortaça 16

17 a- slam Arap Ça ı (Dört Halife-Emeviler-Abbasiler) b-türk slam Ça ı(selçuklular- Memlükller) 4-Osmanlı Dönemi 5-Cumhuriyet dönemi Eski dünyanın ekonomik merkezi Mezopotamya idi.çünkü ön Asya ve Mısır dan,hindistan a giden büyük yol Gaziantep üzerinden Mezopotamya ya gidiyordu.fırat Nehri,Basra Körfezi ni Toroslar a ba lıyordu.hind,basra ve Fırat Nehri boyunca gidip gelen su araçları ile ta ınan ticaret e yaları Sümer,Babil ve Asur dan,antep yöresine getiriliyordu.do u Akdeniz kıyılarında kurulan ticaret ehirleri ile Fırat Nehri yolu arasındaki en kısa ba lantıyı Antep ten geçen ana kara yolu sa lıyordu. M.Ö. : 1200 ile 700 arasında Antep te,hitit ehir Devletleri kuruldu. M.Ö. : 2000 ile 1800 arasında Asur ticaret kolonileri,mezopotamya dan Kayseri ye geldiklerinde Antep bölgesinde de ticaret merkezleri kurmu lardı. M.Ö. : 850 de Asurlular Gaziantep te hüküm süren Eti ehir Devleti ni hakimiyetleri altına aldılar. M.Ö. : yılları arasında Antep te Asur kültürü hüküm sürdü. M.Ö. : 545 de ran da kurulan Pers mparatorlu u,anadolu daki Lidya Krallı ı na son verince Gaziantep yöresinde ranlı ehir devletleri kuruldu. M.Ö. : 333 de Asya seferine çıkan Makedonya Kralı B. skender,anadolu ve ran üzerine yürüyerek Pers mparatorlu u nu ortadan kaldırdı. skender in ölümüyle fethetti i topraklar komutanları arasında payla ıldı ve Selevkas,Gaziantep ve çevresini ele geçirerek Helenistik Krallı ı nı kurdu.64 yıl bölgeyi idare etti. M.Ö. : 64 M.S. 395 yılları arasında Roma mparatoru Pompeyüs,Antep ve çevresini ele geçirdi. sa nın 12 havarisinden biri olan Johannes Run kaleyi merkez yaparak ncil in nüshalarını derleyip temize geçirdi ve Gaziantep yöresinde slamiyet in yayılmasını sa ladı.m.s. 636 ya kadar Do u Roma(Bizans) nın bir parçası olarak ya adı.dört Halife den Hz. Ömer zamanında fethedildi.dört Halife den sonra gelen Emevi ve Abbasi dönemlerinde de Antep,Arap yönetiminde kaldı.( )abbasiler döneminde Bizans sınırında Avasım denilen özel sınır eyaletleri kurularak sava çı Türkmenler bu bölgelere yerle tirilmeye ba ladılar.arap sevleti böylece sınır güvenli ini sa lamı olacaktı.antep te bu Avasım 17

18 eyaletlerden biri yapıldı.ancak 964 te Bizans,Avasım bölgelerini,araplardan geri aldı.1084 te Selçuklu ailesinden Süleyman ah,bizans tan,antep ve çevresini aldı.üçüncü Haçlı Seferleri,Gaziantep bölgesinde de gerçekle ti ve birçok Antep Türkü,Memlük Devleti ordusuna katılarak mücadele ettiler.mo ollar Anadolu topraklarını ya maladıkları dönemde Mısır daki,memlük Devleti ne ba landılar.1516 da Osmanlıların,Mısır ı almasına de in,antep,memlük egemenli inde kaldı.yavuz Sultan Selim in,mısır seferiyle,antep ve çevresi,osmanlıların eline geçti ve Antep Türk a iretleri,devlete en ba lı topluluklar arasında sayılmaya ba ladılar.bu a iretler,isimlerini,antep ve çevresindeki köy,da ve ovalara verdiler. Osmanlı topra ı olan Antep,15 Ocak 1919 da ngilizler,29 Ekim 1919 da Fransızlar ve Fransız ordusundaki Ermeni birlikler tarafından i gal edildi.antep halkının kahramanca direni i sonucunda 25 Aralık 1921 de Türk ordusunun Antep e girmesiyle i galden kurtuldu.8 ubat 1921 de TBMM nin çıkardı ı kanun ile Antep e Gazilik ünvanı verildi. 2.2.Tarihi Antep Evleri ve Etnografya Müzesi : Resim (1)-Etno rafya Müzesi Tarihi Antep Evleri : Tarihi XVII.yy a kadar uzanan Osmanlı mparatorlu u nun bize miras bıraktı ı evlere Türk evi denir.türk evlerinin en önemli özelli i ana yapı malzemesinin ah ap olması ve çatılarının dört yana e imli olmasıdır.antep evleri de bazı küçük farklarla klasik Türk evini yansıtır.yüksek duvarlı,iki katlı,çok odalı,avlulu evlerdir.avlulara;ya antının büyük bölümünün burada geçmesi nedeniyle hayat denir.avlu kenarlarında yapılmı su kuyuları ve avluların 18

19 ortasında gane denilen küçük bir havuz bulunur.ana yapı malzemesinin ta olması ve havuz detayı ile klasik Türk evlerinden biraz farklılık gösterir.onun dı ında özellikler aynıdır. Dayı Ahmet A a Kona ı,antep evlerinin en güzel örneklerinden biridir.bu konak,kurtulu Sava ı sırasında Kuva-i Milliye nin toplantılarına ev sahipli i yapmı,sahibi Dayı Ahmet,Antep Savunması nda kumandanlık yapmı,tüm maddi imkanlarını kurtulu için harcamı bir vatanseverdir. Antep evlerinin bir özelli i de ev sahibinin dini,mezhebi,sevdi i hayvan ve bitki figürlerinin,evin duvarlarına resmedilmi olmasıdır. Resim(2)-Tarihi Antep Evleri Etnografya(Hasan Süzer) Müzesi: 1900 de yapılmı,ana kaya üzerine oyulmu,üç kattan olu an klasik bir Antep evidir.restore edilerek müze haline getirilmi tir.bir Ermeniye ait oldu ı söylentileri vardır.altı mahzen olup,ev sahiplerinin hayvanlarının barındı ı su kuyusunun bulundu u ve erzaklarının saklandı ı yerdir.antep ev ve aile ya antısının maketlerle ve mankenlerle canlandırıldı ı müze evin bodrum katı,antep Savunması nda sı ınak olarak kullanılmı tır. 2.3.Hanlar ve Bedestenler : Orta Ça da, pek Yolu,Antakya ve Gaziantep ten geçerek ran ve Afaganistan ın kuzeyindeki Pamir Ovası na kadar uzanırdı.bu nedenle Antep tepek çok han ve bedesten bulunmaktadır. 19

20 Bedestenler,ince,uzun,üstü kapalı çar ılar olup Zincirli Bedesten ve Mecidiye Bedesten günümüze kadar ticari fonksiyonunu devam ettirenlerdir. Kentlerdeki alı veri ve konaklama merkezlerine han,yol üstünde bulunanlara da kervansaray denirdi.hanlarda hem yolcular konaklar hem ambar olarak kullanılır hem de mal satılırdı.hanların giri i ahır,üst katlar odalardan olu urdu.anadolu Hanı,Yeni Han,Millet Hanı,Tuz Hanı,Beyaz Han,Kürkçü Han,Antep teki birçok handan bazılarıdır. 2.4.Dini Yapılar : Gaziantep te Antik Dönem inançlarının yanısıra Musevilik,Hıristiyanlık ve Müslümanlı a ait önemli dini yapılar günümüze kadar varlı ını sürdürmü tür.filistin de, srail devletinin kuruldu u 1948 e kadar Yahudi lerin yo un olarak ya adı ı bölge Antep ti.dü meci Mahallesi,Yahudi Havrası nda ibadet ederlerdi.ayrıca Hz. Musa nın ye eni Hz. Yu a peygamberin türbesi de burada bulunmaktadır. Kadirli,Fevkani,Valide Meryem Kilisesi de Hıristiyanların önemli ibadet yerleriydi.ali Nacar Camii,Boyacı Camii, irvani Camii,Kurtulu Camii de Müslümanların en önemli camilerindendir.boyaç Camii nin minberindeki ah ap i çili i Antep in en eski ah ap i çili i örne ine sahiptir.bu camiilerden Ali Nacar Camisi nin bir hikayesi vardır; Antep te Ali Nacar adında bir marangoz varmı.çok yetenekli bir adammı,onun yaptı ı i lemeleri,oymaları,civarda yapan yokmu.yıllarca u ra mı ve bu i ten çok zengin olmu.bir gün Allah a ükretmek,te ekkür etmek için bir camii yaptırmaya karar vermi.ama bu in aat için bütün paranın helal para olması gerekiyormu.öyle olup olmadı ını anlamak için özel kilitli bir kutu yapmı,parayı içine koyarak dereye atmı.e er kutu bana geri dönerse paranın helal oldu unu anlayaca ım demi. Aylar sonra kutuyu bir köylü bulmu,açmaya çalı mı ancak kutu açılmamı.antep teki marangozlara götürmü ancak hiçbiri açamamı.marangozlardan biri,ali Nacar adlı bir usta vardır,hepimizden daha yeteneklidir bir de ona götür deyince köylü kutuyu götürmü.ali Nacar kendi kutusunu görünce öçok sevinmi,hemen açmı ve o parayla camii yaptırmı. Derenin camiiye ula abilmesi için de bir su benti yaptırmı ve Ali bendi,zamanla Allaben adına dönü mü.böylece Antep in me hur deresi Alleben ortay çıkmı. 20

21 Resim(3)-400 Yıllık Tahmis Kahvesi 2.5.Tarihi Tahmis Kahvesi : 1640 da IV. Murat ın emriyle Sancakbeyi Mustafa A a tarafından yaptırılmı tır.bu kahve ve etrafındaki dükkanların yapım amacı Mevlevihane ye gelir getirmektir arasında iki kez yanan kahveyi,mevlevihane nin postni lik yapan eyh Memmet i 33 dükkanıyla birlikte onartmı tır.tahmis,kahvenin dövüldü ü yer anlamına gelir.kahve,cevizden yapılan büyük dübeklerde dövülürmü,400 yıllık bu kahvehane hala kahvehane olarak hizmet vermekte,yanındaki Tekke Mevlevihanesi ise müze olarak görülebilmektdir.türk kahvesi dı ında,antep e özgü menengiç kahvesi de yapılmaktadır.menengiç,da larda kendili inden yeti en, birçok rahatsızlı a iyi gelen,hem zevk için hem de ilaç niyetine çilen yabani bir çe it fıstıktır.ö ütülüp sütle pi irilerek servis edilir. 2.6.Osmanlı Yönetiminde Antep: Osmanlı Devleti,Mercidabık Sava ı ndan sonra aldı ı Antep bölgesine,arapların ya adı ı kısımlara O uzların Çepni,Boyat,Yazır ve Alayuntlu boylarını yerle tirerek bölgede Türkle meyi hızlandırdı.tarım,hayvancılık,kuyumculuk ba lıca geçim kaynaklarıydı. ehrin nüfusu di.bunun i Türk,2000 i Yahudi,Ermeni ve Kürt tü.erkekler,uzun palto,belde uzun bir al,ba larında fes ile dola ırlardı.kadınlar,bol miktarda gerdanlık takarlardı. II. Mahmut zamanında,mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Pa a,mora syanı nın bastırılması için padi aha yardım etmi ve Mora ve Suriye valiliklerinin kendisine verilmesini 21

22 istemi ti.devlet,bu konudaki iste i yerine getirmeyince Kavalalı,o lu brahim Pa a yı silahlandırarak Suriye ye gönderdi. brahim in ordusu,suriye yi i gal edip,antep e girdi.antep halkı i galcilere direndi. brahim,ii.mamhut u yenerek Kütahya ya kadar ilerledi. ngiliz ve Fransızların arabuluculu u ile brahim Pa a ile padi ah arasında Kütahya Antla ması imzalandı.mehmet Ali Pa a ya,mısır ın yanında Adana,Halep, am,cidde valilkleri verildi. Mısır hakimi Kavalalı ile Osmanlı arasındaki sınır Antep in ortasından geçirildi.kütahya Antla ması ile ikiye bölünen Antep halkı,1833 den 1840 a kadar Osmanlı-Mısır arasındaki sava hazırlıklarına ve çatı malara ahit oldu.ii.mahmut,nizip Sava ı nda brahim Pa a ya yenilince halk korkuya kapıldı.çünkü sava tan önce brahim Pa a Anteplilerin hepsini öldürüp Antep i yakaca ım,yerine de arpa ekece im diye yemin etmi ti.halkın bir kısmı korkudan Mara a göç etti.daha sonra 120 medrese hocası toplanarak brahim Pa a yı, Antep in giri inde kar ıladılar.heyetin ba ındaki Hafız Mustafa Efendi, brahim Pa a yı ikna etti. brahim Pa a halkın dönmesine izin verdi.ona gösterilen alana da arpa ekecekti. brahim Pa a,antep te baskıcı bir yönetim kurdu.vergileri arttırdı ve Türkleri Mısır ordusuna asker yaptı.fransız yazar Moltke nin Anadolu,Suriye ve Filistin e Seayahat kitabında,antep halkının, brahim Pa a nın yönetiminden memnun olmadı ını anlatmaktadır. 3) KURTULU SAVA I NDA ANTEP: 3.1.Antep in ngilizler Tarafından gali ve Fransızlara Devri : Halep'te bulunan ngilizler, Mondros Mütarekesinin 7. maddesine dayanarak 15 Ocak 1919'da bir süvari livası (tugayı) ve beraberindeki kuvvetle Antep'i i gal ettiler. Amerikan Kolejini ve çevresindeki Ermeni evlerini kı la ve karargâh edindiler. Antepliler bu i gali, mütareke hükümlerine uyulmadı ı gerekçesiyle protesto ettiler. Sözde ngilizler kı ı geçirmek ve hayvanlara yem temin etmek amacıyla Antep' i i gal ettiklerini açıkladılarsa da, bir ay sonra Mara ve Urfa yı da i gal etmekle bu iddialarını fiilen yalanladılar. ngilizler ehre girdiklerinde halkın elindeki silahların 24 saat içinde toplanmasını istediler ve on dört araba silah topladılar. 1.Dünya Sava ında Suriye ye gönderilen Ermeniler de fırsattan istifade ederek ngilizlerle birlikte Antep'e döndüler. Dönenler arasında Antepli olmayan ve asayi sizlikten dolayı memleketlerine gidemeyen Sivas, Erzurum ve di er Anadolu ehirlerinden gelen Ermeniler de bulunmaktaydı. Türklere kar ı büyük bir hırs, kin ve nefretle dolu olan bu Ermeniler, ngiliz makamlarını etkileyerek, sert ve zalim bir idare kurulmasına çalı tılar. Türklerin satı a 22

23 çıkardıkları ta ınabilir mallarını Ermeni Malıdır diye gasbettiler. Silah arama bahanesi ile ehir günlerce baskı altında tutuldu, bütün evler arandı, soka a çıkma yasa ı ilan edildi. Türkler; ekmek bıçaklarına kadar ellerindeki kesici ve patlayıcı silahlarını ngiliz makamlarına teslim etmek zorunda kaldılar gale U rayan Bölge Halkının Tepkileri ngiltere nin i gali altında tuttu u bölgeyi, Suriye tilâf namesi ile Fransızlara devretmesi üzerine, 2000 ki ilik Fransız birli i ve bir Ermeni taburu 29 Ekim 1919 da ehre girdi.bu haksız i gallere kar ı bölge ehirlerinde çe itli protestolar ve tepkiler meydana gelmi tir. 5 Kasım 1919 Cuma günü, yani Antep'in Fransızlar tarafından i galinin birinci günü, bir Ermeni tercümanla ehre inen bir Fransız subayının, Akyol Camiinde asılı Türk Bayra ı'nı, orada bulunan bir Türk polisine zorla indirtmesi, ehirde büyük tepki yarattı halk toplanarak hükümet Kona ına yürüdü ve bayra ı tekrar çektirdi. Uyandırdı. halk galeyana geldi. Zorla da olsa Türk Bayra ını indiren polisin derhal görevinden atılması sa lanmı tır. Bu hareket Fransızlar nezdinde protesto edilmi tir. 5 Kasım 1919 da Türklerin birkaç kez vaki olan protestoları kar ısında Fransız Komutanlı ı, Ermeni Alayına mensup kıta'ları Antep'ten çekilmeye ikna etmi tir. Fransızlara ve Ermeni askerlere güvenen yerli Ermeniler güçlendikçe ta kınlıklarını artırdılar. Ermeniler semtlerinde rastladıkları Türkleri tehdit ediyor ve dövüyorlardı. Türkler Ermenilerin ço unlukta oldu u semtlerde dola amaz olmu lardı. 10 Kasım 1919'da Ermeni askerleriyle Türk Polisleri arasında bir kavga çıktı ında, Cemiyet-i slamiye bu fırsattan istifade ederek Antep'in Fransızlar tarafından i galini protesto etmi tir. 23 Kasım 1919'da Antep'te büyük bir miting yapılmı tır. Bu arada bizzat Mustafa Kemal Pa a, 1 Aralık 1919'da Kazım Karabekir'e "son derece gizli tutulması" gereken bir telgraf göndermi tir. Buna göre Kilikya, Urfa, Mara ve Ayıntap i galinin ve Ermenilerin yaptıkları cinayetlerin iddetle protesto edilmesini ve maneviye ile mücadelenin ilanını bildiriyordu. Padi ahın i galler kar ısında sessiz kalmasına kar ın M. Kemal Samsuna çıkmı ve bir yandan kongreler toplayarak direni bilincini uyandırmaya çalı ıyordu.halkın iki seçene i vardı. Ya padi ahın dedi i gibi sessizce bekleyip kadere razı olacaklardı.ya da M. Kemal in dedi i gibi ulusun ba ımsızlı ını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktı.onlar ikinciyi seçtiler.sonuna kadar direneceklerdi.kısa zamanda Sivas tan bir haber geldi.sivas kongresi kararlarına göre herkesin direnmesi ve ehirlerde Müdafa_i Hukuk derneklerinin olu ması isteniyordu.1919 Kasımında Müdafaa-i Hukuk Derne i Antep ubesi kuruldu.kom u illerden silahlar alındı. ehir 27 semte ayrıldı.her bölgeye o yörenin 23

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği ve Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-752) ile 1 Kabul edilen 3 Aday olarak önerilen UNESCO Dünya Miraslarının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 17 Mayıs 2013

Detaylı

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 94. Yıl Dönümü Programı Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

RENKLİ TAŞLARIN İZİNDE GAZİANTEP-ANTAKYA

RENKLİ TAŞLARIN İZİNDE GAZİANTEP-ANTAKYA RENKLİ TAŞLARIN İZİNDE GAZİANTEP-ANTAKYA 23-25 Kasım 2012 / 2 gece 3 gün Gaziantep den Antakya ya, Samsatlı mozaik ustalarının binlerce yıllık eserlerinin izinde Anadolu nun şüphesiz en verimli topraklarında

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35)

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Ticaret Müste arl ndan: Tebli Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Madde 1- thal edilecek oyuncaklar n, 17/5/2002 tarih ve 24758 say Resmi Gazete de yay mlanan Oyuncaklar Hakk nda Yönetmeli

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva

GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva ve Akdeniz arasında bulunuşu güneyden ve Akdeniz`den

Detaylı

Adres: Pirireis mah. Silifke Cad. Köşem apt. altı No. 204/ E MERSİN/TÜRKİYE Tel/Faks:0324 3252671 Gsm: 05322859798 E- Mail:elmas_olcaycan@hotmail.

Adres: Pirireis mah. Silifke Cad. Köşem apt. altı No. 204/ E MERSİN/TÜRKİYE Tel/Faks:0324 3252671 Gsm: 05322859798 E- Mail:elmas_olcaycan@hotmail. ÖZEL ANKARA TURU 1.Gün 24.00 de Stadyum önünden hareket. 2. Gün 07.00 de Ankara ya varış. ( Otobüste kahvaltı) 09.00 da Anıtkabir e hareket ve Anıtkabir ziyaret sonrası 12. 30 da Atatürk Orman Çiftliği

Detaylı

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin elindeki Posta Gazetesi ne takıldı gözüm.görevli hanımın gözü

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Gaziantep in Kültürel Zenginlikleri NÜFUSU 1 844 438 KİŞİ NÜFUS ARTIŞ ORANI % 28.08

Gaziantep in Kültürel Zenginlikleri NÜFUSU 1 844 438 KİŞİ NÜFUS ARTIŞ ORANI % 28.08 2013 DE GAZİANTEP İN Gaziantep in Kültürel Zenginlikleri NÜFUSU 1 844 438 KİŞİ NÜFUS ARTIŞ ORANI % 28.08 Dr: Oya Çetinkaya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İstanbul Gaziantepliler Derneği Yönetim kurulu

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 10. Sınıf -DERS PLANI- Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk) 1. Anıt ve Heykel Bilincine Kavuşması.

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 7 TOPLANTI YERĠ : Gorinchem-HOLLANDA TOPLANTI TARĠHĠ

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER 4/A 2.ÜNİTE AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI, YANDAKİ İFADELERLE DOLDURUNUZ ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ

SOSYAL BİLGİLER 4/A 2.ÜNİTE AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI, YANDAKİ İFADELERLE DOLDURUNUZ ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ SOSYAL BİLGİLER 4/A 2.ÜNİTE AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI, YANDAKİ İFADELERLE DOLDURUNUZ ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir.

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Elmalı ve Elören Köyleri-Çamlıdere (22 Kasım 2009) Yazı ve foto raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Elmalı ve Elören Köyleri-Çamlıdere (22 Kasım 2009) Yazı ve foto raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Elmalı ve Elören Köyleri-Çamlıdere (22 Kasım 2009) Yazı ve foto raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 22 Kasım 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülü ünde Foto raf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 9 Aralık 2014 Salı günü saat 13.00 de toplandı. Eski tutanak özetinin oybirliği

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Danimarka Krall Yönetim ekli : Anayasal Monar i Co rafi Konumu : Bat Avrupa

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Kelaynakların Hazin Öyküsü

Kelaynakların Hazin Öyküsü Kelaynakların Hazin Öyküsü Hazin bir öykü anlatacağım bu kez sizlere... Bir varmış bir yokmuş... Uçsuz bucaksız bir ova varmış. Fırat ın sularıyla bereket bulmaya çalışan bu topraklar, fakir köylünün tek

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güzel Kraliçe Ester Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 30.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

AB ve Uluslararas birli i ubesi

AB ve Uluslararas birli i ubesi STANBUL T CARET ODASI AB ve Uluslararas birli i ubesi ND STAN ÜLKE ETÜDÜ Mart- A.K. 1 I- ÜLKEN N KÜNYES Resmi Ad : Hindistan Cumhuriyeti Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat da Pakistan,

Detaylı

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: 59 uncu Topçu Eğt.Tug.K.lığı Erzincan da bulunmaktadır. Erzincan otogarına her ilden ulaşım imkânı mevcuttur. Otogardan

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 NİKSAR EFKERİT VADİSİ DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI 2 ZİLE EVRENKÖY MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 PAZAR BALLICA MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İSKENDER İN İZİ PEŞİNDEN GORDİON UN KÖRDÜĞÜMÜ Ve kılıcını kaldırdı, tüm gücüyle düğümün üzerine indirdi. Artık Philip in oğlunun Anadolu ya sahip olması için hiçbir engel kalmamıştı. Gordionlu kahinlerin

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ate adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter Türkçe 60. Hikayenin 24.si www.m1914.org Bible for Children, PO

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eli a, Mucizeler Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 25.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

HALFETİ Yİ GEZDİĞİNİZDE SAŞIRACAKSINIZ! Şaşırarak gezdim Halfeti yi. Abdullah Öcalan ın doğduğu yer olan Halfeti ye, Acaba güvenli mi?

HALFETİ Yİ GEZDİĞİNİZDE SAŞIRACAKSINIZ! Şaşırarak gezdim Halfeti yi. Abdullah Öcalan ın doğduğu yer olan Halfeti ye, Acaba güvenli mi? HALFETİ Yİ GEZDİĞİNİZDE SAŞIRACAKSINIZ! Şaşırarak gezdim Halfeti yi. Abdullah Öcalan ın doğduğu yer olan Halfeti ye, Acaba güvenli mi? sorusunu sorarak gitmiştim halbuki. Fırat Fotoğrafçılar buluşması

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

UZAYLILAR OLMASIN ABİ!

UZAYLILAR OLMASIN ABİ! 2700 Yıllık 800 Heykelin Gizemi UZAYLILAR OLMASIN ABİ! Haydi gelin benim şu deli aklıma uyun, sizlerle yüzlerce heykel arasında gizemli bir yolculuk yapalım Üstelik asırlık bir ağaç gölgesinde, içinde

Detaylı

2. Gün 30/10/2016 Tebriz Sabah kahvaltımızın ardından tam günlük turumuza başlıyoruz ve 1958 tarihinde kurulmuş ve üç büyük salon, bahçe, ofis

2. Gün 30/10/2016 Tebriz Sabah kahvaltımızın ardından tam günlük turumuza başlıyoruz ve 1958 tarihinde kurulmuş ve üç büyük salon, bahçe, ofis İran Turu Geniş topraklarının binlerce yıllık geçmişi sizi insanlık tarihinin bir retrospektifine çağırıyor... Kültürel ve siyasal değişimler bir tarih kitabının en kapsamlı içeriğini oluşturur cinsten...

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı