MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI"

Transkript

1 MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

2 MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

3 Giriş Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), sürdürmekte olduğu ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarıyla ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birisidir öğrencisi ve ün üzerinde akademik personeliyle YTÜ, mühendislik ve doğa bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimler alanında da güçlü lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının yürütüldüğü bir üniversitedir yılına kadar uzanan tarihçesiyle Türkiye nin en eski 3. üniversitesinin görece genç bölümlerinden olan İktisat Bölümü ise bu sene kuruluşunun 20. yılını kutlamaktadır. YTÜ İktisat Bölümü, köklü bir devlet üniversitesi olmanın getirdiği kurumsal ve fiziki altyapı ile genç ve her geçen gün güçlenen akademik kadrosunun yarattığı dinamizmi bir arada barındırmaktadır. Bölümümüz, bu potansiyelinden hareketle bir yandan gerek ulusal ve uluslararası toplumsal ve teknolojik gelişmelere, gerek teorik gelişmelere uygun olarak mevcut programlarını yenilerken, bir yandan da günümüz iş dünyasının gereksinimlerine yanıt verecek yeni programlar tasarlamaktadır. Özellikle son yıllarda öğrencilerine sunduğu lisansüstü programlarının kalitesi ve sayısını hızla artırarak akademik dünyada önemli bir yer edinen YTÜ İktisat Bölümü, iş dünyasında yer alan profesyoneller için de yeni bir alternatif sunmaktadır: Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı. İkinci Öğretim Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı nda Türkiye ve küresel dünya ekonomisindeki iktisadi ve finansal gelişmeleri ve sorunları kavrama, çözümleme, çözüme yönelik politika seçeneklerini değerlendirebilme ve somut öneriler geliştirebilme yetisine sahip profesyonel iktisatçıların yetiştirilmesi ve programa katılanların örnek olaylar yardımıyla modern analiz ve tekniklerle donatılmaları amaçlanmaktadır. Bu nedenle Program, başta iktisat, bankacılık, finans ve mühendislik alanları olmak üzere, hemen her sektörde finansal ekonomi formasyonuna ihtiyaç duyan yöneticilere ya da yönetici adaylarına yöneliktir. 2 / 3

4 Modern Parasal İktisat Nedir? Parasal iktisat, iktisat biliminin önemli alanlarından birisini oluşturmaktadır. Finans sektörünün gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde hızla büyüyerek etkilerinin yoğun bir şekilde yaşanması, hiç şüphesiz iktisat teorisindeki gelişmeleri de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda, Para ve Finansal İktisat, özellikle son Uluslararası Finansal Krizin etkisiyle de, İktisat biliminin belki de en dinamik ve hızlı gelişen, en çok yayın yapılan alanlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. İktisatçılar, Uluslararası Finans Mimarisi başlığı altında, gerek mikro gerekse makro düzeyde, teorik ve uygulamalı çalışmaları ile bu alandaki teorik çerçevelerini, teknik ve yöntemlerini hızla yenilemektedirler. Diğer yandan, somut dünyada finans piyasalarındaki işlem hacmi ve hızı yakın zamana kadar hayal bile edilemeyen düzeylere ulaştığı için, piyasadaki bilgi ve verilerin değerlendirilmesi de son derece önemli hale gelmektedir. Doğal olarak, para, bankacılık ve finans piyasalarına dair verilerin işlenmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve karar alma süreçlerinde kullanılması başlı başına bir uzmanlık alanına dönüşmüştür. Piyasalara ilişkin tahmin ve analiz yöntemlerine hâkim olan aktörler ayakta kalabilirken, gelişmeleri ve eğilimleri doğru okuyamayan ya da gereken şekilde yorumlayamayan aktörler ciddi hatalara sürüklenebilmekte, zarara uğrayabilmektedir. Özellikle Türkiye deki finans sektörünün çok farklı eğitim altyapılarına sahip kişileri istihdam ettiği, bunun da uzmanlaşmayı ve yetişen uzmanların kalitesini olumsuz yönde etkilediği göz önüne alındığında, parasal iktisat alanında nitelikli bir eğitimin ne denli önemli olduğu daha net anlaşılabilmektedir. Modern Parasal İktisat, iktisat biliminin finans alanına ilişkin birikiminin uygulamayla buluştuğu noktayı temsil etmektedir. Teorideki yenilikler, zenginleşen ve artık rahatlıkla ulaşılan verilerin kullanıldığı en güncel tahmin yöntemleriyle sınanmakta, ortaya çıkan bilgi büyük bir hızla tüm dünyaya yayılmaktadır. Moden Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı, iş dünyasında bu gelişmelerin gerisinde kalmak istemeyen profesyonellerin mümkün olan en yüksek yararı elde edebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Derslerin içeriği örnek olaylardan yola çıkılarak belirlenmiş, bilgilerin profesyonel yaşamda uygulanabilir bir tarzla aktarılması gözetilmiştir. MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

5 Programın Amaçları Çalışmak ve aynı zamanda güçlü bir ekonomi formasyonuna sahip olmak isteyen yönetici ve yönetici adaylarının ihtiyaçlarına yanıt vermek, Öğrencilerin iktisat ve finans alanındaki bilgi birikimini zenginleştirmek, altyapılarını güçlendirmek, Türkiye ve küresel dünya ekonomisindeki iktisadi, parasal ve finansal gelişmeleri ya da sorunları çözümleme, politika seçeneklerini değerlendirebilme ve somut öneriler geliştirebilme yetisine sahip profesyonel iktisatçılar yetiştirmek, Örnek olaylarla desteklenmiş şekilde, modern analiz ve teknikler ışığında ele alınacak konular yardımıyla, iş dünyasında ihtiyaç duyulan niteliklere ve bunları kullanabilecek pratik deneyime sahip mezunlar vermek. 4 / 5

6 Giriş Koşulları Üniversite ve dengi yükseköğretim kurumlarının dört yıllık lisans programlarını başarıyla tamamlamış olan adaylar programa başvurabilmektedir. Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilmekte, İktisat Bölüm Başkanlığı öğretim üyelerinden oluşan bir kurul tarafından yapılan sözlü bir sınavla birlikte değerlendirilmekte ve kazanan öğrenciler belirlenmektedir. Lisansüstü programlara yapılan başvuruların kabulü için gerekli olan ALES/GRE, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanları her kayıt döneminin başında Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenerek ilan edilmektedir. İçinde bulunduğumuz öğretim yılının başında belirlenmiş olan başvuru koşulları şöyledir: (Bu puanlar dönem başında YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından kontrol edilmelidir.) Lisans Not Ortalaması : 2.0 / 4.0 TOEFL : (IBT=50), (CBT=130), (PBT=450) IELTS : 5,0 KPDS/ÜDS : 50 ALES : 55 GRE : 610 GMAT : 450 TOEFL ve IELTS sonuçlarının başvuruda kabul edilmesi için, başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde, KPDS ve ÜDS sonucunun ise başvuru tarihinden önceki üç yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. ALES ve GRE sonuçlarının da başvuru tarihinden önceki üç yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. Başvurular şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü ne yapılabileceği gibi, e-posta yoluyla İktisat Bölümü ne ( ) ön başvuru da yapılabilmektedir. MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

7 Kredi Transferi Öğrencinin başka bir lisansüstü programda almış olduğu krediler, belirli koşullar dâhilinde tezsiz yüksek lisans programına transfer edilebilmektedir. Bu şekilde en fazla altı kredinin transferine izin verilmektedir. Kredi transferi için gerekli koşullar şunlardır: Transfer edilecek krediler bir lisansüstü programdan alınmış olmalıdır. Transfer edilecek krediler, Bölüm ün uygunluğunu kabul ettiği bir kurumdan alınmış olmalıdır. Transfer edilecek krediler son dört yıl içinde alınmış olmalıdır. Transfer edilecek kredilerin kazanıldığı derslerden alınan notlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliğinde belirtilmiş olan başarı düzeyini (C ve üstü) karşılamalıdır. Gerekli görülen durumlarda, başka bir lisansüstü programdan alınan krediler, Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı nda daha az sayıda kredinin karşılığı olarak kabul edilebilir. Başka bir kurumdan ya da programdan transfer edilen krediler, öğrencilerin birikimli not ortalamalarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Kredi transferi başvurusu, gerekli formlar ve belgeler tamamlanarak, öğrencinin öğrenim planının belirlenmesi esnasında yapılmaktadır. Özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları İktisat Bölüm Başkanlığı nın görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 6 / 7

8 Yüksek Lisans Derecesinin Tamamlanması için Gereken Koşullar Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans derecesini almak için 30 kredilik ders yükünün yanı sıra programda kredisiz olarak yer alan iki seminer dersini ve mezuniyet projesini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için başarı notu 2.0/4.0 olmalıdır. Tüm derslerden başarılı sayılabilmek için Ağırlıklı Not Ortalamasının 2.7/4.0 ortalamasını sağlaması gerekmektedir. 30 kredilik ders yükünün dağılımı 30 kredilik ders yükünün dağılımı Ders Kredi AKTS Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler Seminer Dersleri Mezuniyet Projesi Toplam: MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

9 8 / 9

10 Programın Yapısı Derslerin Sayısı ve Türü Kredi - AKTS 5 Zorunlu Ders (Tablo A) Seçmeli Ders (Tablo B) Seminer Dersi Mezuniyet Projesi 0-40 Toplam Dersler Tablo A: Zorunlu Derslerin Listesi Ders-Kredi-AKTS İKT6501 Mikro Ekonomi (3-0-0) 3-7 İKT6502 Açık Ekonomi Makroekonomisi (3-0-0) 3-7 İKT6503 Kantitatif Teknikler (3-0-0) 3-7 İKT6511 Finansal Ekonomi (3-0-0) 3-7 İKT6512 Para ve Banka (3-0-0) 3-7 İKT6587 Seminer (2-0-0) 0-5 İKT6588 Seminer (2-0-0) 0-5 İKT6579 Mezuniyet Projesi (2-0-0) 0-40 Tablo B: Seçmeli Derslerin Listesi Ders-Kredi-AKTS İKT6531 Finansal Piyasalar (3-0-0) 3-7 İKT6532 Kamu Mali Analizi (3-0-0) 3-7 Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde (3-0-0) 3-7 İKT6533 Türkiye Ekonomisinin Analizi İKT6534 Rekabet ve Regülasyon (3-0-0) 3-7 İKT6535 Finansal Ekonometri (3-0-0) 3-7 İKT6536 Uluslararası Ticaret ve Finans (3-0-0) 3-7 İKT6537 Finansal Risk Analizi (3-0-0) 3-7 MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

11 12 / 13

12 Ders Planı Birinci Yarıyıl Ders Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS İKT6501 Mikro Ekonomi 3 7 İKT6502 Açık Ekonomi Makroekonomisi 3 7 İKT6503 Kantitatif Teknikler 3 7 Seçmeli Ders Seçmeli Ders İKT6587 Seminer 0 5 Toplam Kredi İkinci Yarıyıl Ders Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS İKT6511 Finansal Ekonomi 3 7 İKT6512 Para ve Banka 3 7 Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders İKT6588 Seminer 0 5 İKT6579 Dönem Projesi 0 40 Toplam Kredi 0 80 MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

13 Ders İçerikleri İKT6501 Mikro Ekonomi Giriş - Bireysel Karar Alma - Tüketici Tercih ve Seçimi - Klasik Talep Kuramı - Üretim ve Kar Maksimizasyonu - Belirsizlik Altında Seçim - Stratejik Düşünme - Piyasalar I - Piyasalar II - Dışsallıklar ve Kamu Malları - Asimetrik Bilgi - Teşvikler ve Organizasyonlar - Genel Değerlendirme İKT6502 Açık Ekonomi Makroekonomisi Temel Kavramlar, Data ve Ölçme Problemi, Ulusal Gelir Hesaplamaları - Tüketim Harcamaları, Tasarruf ve Yatırım Kararları Enflasyon - Faiz Oranı - Döviz Kuru Piyasaları ve Ödemeler Dengesi Para Arzı ve Talebi, Merkez Bankası Politikaları ve Araçları Maliye Politikası Araçları İşsizlik - Büyümenin Temel Kaynakları - Konjonktürel Dalgalanmalar. İKT6503 Kantitatif Teknikler Kantitatif Yöntemlere, Temel Kalkülüs Kavramlarına Giriş Fonksiyonlar - Türev ve İntegral Optimizasyon Yöntemleri - Temel Oyun Teorisi Kavramları - Temel İstatistik Yöntemlerine Giriş: Popülasyon ve Örneklem Kavramları, Verilerin Özetlenmesi ve Grafik Araçlar, Merkezi Eğilim, Değişkenlik ve Çarpıklık - Olasılık Kavramları ve Dağılım Teorisi I - Olasılık Kavramları ve Dağılım Teorisi II - Normal Dağılım ve Uygulamalar, Merkezi Limit Teoremi, Normal Dağılımla İlişkili Dağılımlar, t Dağılımı Ki-Kare Dağılımı, F Dağılımı - İstatistiksel Çıkarsama ve Karar Alma Yöntemlerine Giriş - Örneklem Dağılımı Kavramı - Tahmin ve Tahmin Ediciler, Güven Aralıkları - Hipotez Testleri - Korelasyon ve Basit Regresyon - Zaman Serileri Analizinde Temel Kavramlar I: Durağanlık, Birim Kökler, Tek Değişkenli Öngörü Modelleri, ARIMA Modelleme - Zaman Serileri Analizinde Temel Kavramlar II: Çok Değişkenli Zaman Serileri Modelleri, VAR Modelleri. İKT6511 Finansal Ekonomi Finansal Ekonomiye Giriş: Temel Kavramlar, Tanımlar ve Finansal Yapıya Genel Bir Bakış - Belirsizlik Altında Karar Alma Teknikleri I: Risk ve Belirsizliğin Tanımları, Risk Davranışları, Ortalama-Varyans Analizi, Beklenen Fayda - Portfolyo Seçimi - Aktif Fiyatlandırma Teorileri (CAPM, Faktor Modelleri) - Tahvil Piyasası Analizi ve Fiyatlandırması - Hisse Senedi Analizi ve Fiyatlandırması - Döviz Kuru Oranının Belirlenmesi, Faiz Oranı Arbitrajı, Uluslararası Fisher Denklemi - Futures ve Opsiyon Piyasalarında Fiyatlandırma ve Risk Yönetimi - Finasal Piyasalarda Bilgi ve Davranış (etkin piyasa hipotezi ve test edilmesi) 14 / 15

14 Ders İçerikleri İKT6512 Para ve Banka Para ve Ekonomi: Temel Kavramlar (Paranın İşlevleri, Para Arzı, Paranın Yansızlığı, İçselliği, Parasal Rejimler ve Uluslararası Para Sistemi) - Para Arzı ve TC Merkez Bankası Bilançosu - Para Talebi Teorisi ve Portföy Teorileri - Para ve Faiz Oranları İlişkisi - Para, Döviz Kuru ve Ödemeler Dengesi İlişkisi - Para ve Enflasyon: Enflasyon Teorisi ve Enflasyonun Maliyetleri - Para Politikasının Araçları, Amaçları ve Hedefleri, Para Politikası Yönetimi - Para Politikası Aktarım Mekanizmaları - Dezenflasyon ve İstikrar Politikaları: Parasal Hedefleme, Döviz Kuru Hedefleme ve Enflasyon Hedefleme - Merkez Bankasının Bağımsızlığı - Bankacılık Teorisi - Bankacılık Sektörü: Yapısı ve Sorunları - Bankacılıkta Risk Yönetimi - Bankacılık Sektörünün Uluslararası Entegrasyonu - Finansal ve Bankacılık Krizleri İKT6531 Finansal Piyasalar Finansal Sisteme Genel Bir Bakış - Faiz Oranı, Risk ve Vade Yapısı - Para ve Tahvil Piyasaları - Döviz Kuru Piyasası ve Uluslararası Finans Sistemi - Hisse Senedi Piyasası (indeksler, uluslar arası alımlar ve satımlar, riskler, broker ve dealer lar) - Türev Piyasalar (forwards, futures, options, swaps, risk yönetimi) - Hedge Fonları, Sosyal Sigorta Fonları ve Emeklilik Fonları - İpotek Piyasaları (Temel İşleyiş Mekanizmaları, Dünya ve Türkiye Uygulamaları) Ticari ve Yatırım Bankacılığı, ve Risk Yönetimi (Bilançoların Tanıtımı, Rekabet, Underwriting, Birleşmeler ve Satın Almalar, Uygulamalar) - Leasing ve Factoring Şirketleri - Sigorta Şirketleri (Temel Çalışma Mekanizmaları, Dünya ve Türkiye Uygulamaları) - Finansal Piyasaların ve Kurumların Regülasyonu (Dünya Genelinde ve Türkiye de Uygulamalar) İKT6532 Kamu Mali Analizi Ekonomi, Piyasa ve Kamu Kesimi: Kavramsal Çerçeve - Devletin İktisadi Yaşama Müdahale Gerekçeleri: Kaynak Dağılımı, Gelir Bölüşümü, Makro İstikrar ve İktisadi Kalkınma - Dışsallık: Piyasa ve Kamu Çözümleri - Tekelci Firmalarda Fiyatlama - Kamu Kesiminde Mikro Karar Alma Teorisi: Kamu Yatırım Projelerinde Maliyet Fayda Analizi - Kamu Kesiminde Karar Teorisi I: Bireysel Tercihler Toplumsal Kararlara Nasıl Dönüşür? - Kamu Kesiminde Karar Alma Teorisi II: Demokrasinin İktisadi Analizi - Türkiye de Kamu Harcamalarının Analizi - Türk Vergi Sisteminin İktisadi Analizi - Türk Bütçe Sisteminin Analizi - Türkiye de Hazine İşlemleri - Maliye Politikasının Teorik Çerçevesi - Türkiye de Maliye Politikasının Analizi - Türkiye ve Anayasal İktisat MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

15 Ders İçerikleri İKT6533 Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Analizi I)Tarihsel Perspektif ( ): Tek Parti Dönemi İktisat Politikaları : Devletçi Dönem ler ler: Enflasyonist Politikalar Dönemi ve Planlı Dönem; İthal İkameci Sanayileşme ler Özal Dönemi: Neo Liberal İktisat ve İstikrar Politikaları; Parasal Büyüklüklerin Hedeflenmesi ve İhracata-Dayalı Sanayileşme lar Finansal Liberalizasyon; İç Borçlanmaya Dayanan İktisat Politikaları; Gizil Döviz Kuru Hedeflemesi; 1994 Krizi Stand-by Anlaşması, 2000/2001 Ekonomik Krizi ve İstikrar Politikaları; Örtülü Enflasyon Hedefleme - Türkiye de Büyümenin Determinantları - II) Türkiye nin Yapısal Sorunları: Tarım ve Sanayi Kesimlerinin Sorunları - Türkiye de Bütçe Açıkları ve Vergi Sorunları - Bankacılık Sektörünün Sorunları ve Bankacılığın Düzenlenmesi: BDDK - Bağımsız Merkez Bankası ve Bankacılık Yasası -Bölgesel Kalkınma Sorunları - AB Sürecinde Türkiye - Türkiye de Finansal Derinleşme Çalışmaları : Finansal Piyasaları - Türkiye de Gelir Dağılımı ve İşsizlik Sorunları - Genel Değerlendirme İKT6534 Rekabet ve Regülasyon Giriş - Tam Rekabet Monopol Oligopol - Fiyatlandırma Politikaları - Etkin Piyasa Hipotezi - Regülasyona Giriş - Anti Trust Birleşmeler -Dikey Bütünleşme - İktisadi Regülasyon ve Uygulamaları I - İktisadi Regülasyon ve Uygulamaları II -Sağlık ve Güvenlik Regülasyonları Çevresel Regülasyonlar ve Uygulamaları -Genel Değerlendirme İKT6535 Finansal Ekonometri Ekonometrik Analize Giriş, Temel İstatistik ve Matematik Kavramlarının Gözden Geçirilmesi - Klasik Doğrusal Regresyon Modeli ve Varsayımları - Gaus-Markov Teoremi, Çıkarsama - Klasik Varsayımın Sağlanamadığı Durumlar, Otokorelasyon ve Değişen Varyans -Regresyon Analizinde Diğer Konular: Nicel Olmayan Bilginin Modellenmesi, Kukla Değişkenlerle Regresyon - Makroekonometri ve Finansal Ekonometriye Giriş - Finansal Zaman Serilerinin özellikleri. Zaman Serileri Analizinde Temel Kavramlar. - Doğrusal Zaman Serileri ve Uygulamalar, Durağanlık, Birim Kök Testleri, Sahte Regresyon, Korelasyon ve Otokorelasyon Fonksiyonu, White Noise - AR ve MA modelleri, ARIMA modelleri ve zaman serilerinin tahmini (forecasting). - Çoklu Zaman Serileri Modelleri, Vektör Otoregesyon (VAR) - Uzun Dönem İlişkilerinin Analizi, Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme süreçleri (ECM) - Finansal Piyasalarda Volatilitenin Modellenmesi I:ARCH ve GARCH Modelleri - Finansal Piyasalarda Volatilitenin Modellenmesi II: Stokastik Volatilite Modelleri. Doğrusal Olmayan Modeller:Testler ve Öngörü. - Yüksek Frekanslı Finansal Verilerin Analizi. - Value-at-Risk (VaR) Modellemesi, RiskMetrics - 16 / 17

16 Ders İçerikleri İKT6536 Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaretin ve Finansın Temel Kavramlarına Giriş. - Karşılaştırmalı Üstünlükler Kavramı - Ticaret Engelleri- Tarifeler, Tarife Dışı Engeller - Ticaret Politikaları ve Ekonomik Entegrasyon - Ticaret Blokları, Gelişmekte Olan Ülkelerin Ticaret Problemleri - Faktör Hareketliliği - Uluslararası Teslimat Biçimleri - Uluslararası Şirketler, Outsourcing ve Rekabet - Ödemeler Dengesi - Döviz Kurları ve Döviz Kuru Sistemleri - Uluslararası Para Akımları (eurobond, euro currency piyasaları) - Uluslarası Para Sistemi, IMF ve Dünya Bankası İKT6537 Finansal Risk Analizi Temel Olasılık Kavramları; Risk ve belirsizlik; Risk ve Getiri İlişkisi - Riski Yayma (diversification) ve Hedging Risk Türleri: Piyasa Riski, Kredi Riski, Likidite Riski, Faiz Riski, Kur riski, Hukuki Riskler Finansal Rriskin Ölçülmesi: Boşluk (gap), Süre (duration) ve Senaryo Analizler - Risk Değerlendirme: Riskin Belirlenmesi (identification), Riskin Kontrolü, Riskin Finansmanı Teknikleri, Risk Yönetiminde Karar Verme Teknikleri - Türevler ve Türev Modellerle Risk Yönetimi - Organizasyonun Toplu Riski: Value at Risk (VaR) Analizi - Getiri (yield) Eğrileri Sigortacılık Temel İlkeleri, Fiyatlandırma, Risk Hesabı - Davranışsal Finans ve Risk İKT6587 İKT6588 Seminer Seminerlerde, öğrencilerin araştırma yapma yeteneklerini geliştirmek amacıyla, öğrencilerden belirli bir konuda araştırma yapması, araştırmasını bilimsel kurallara uygun olarak kaleme alması ve sunması beklenir. İKT6579 Dönem Projesi Her öğrenci, danışmanı ile birlikte kararlaştırdığı bir konuda, seminer çalışmalarında edindiği becerilerden yararlanarak,bilimsel kurallara ve YTÜ- SBE nün yazım kuralarına uygun bir Dönem Projesi hazırlar. MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

17 18 / 19

18 Öğretim Üyesi Kadrosu Prof. Dr. Turan Yay Bölüm Başkanı/ Program Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cezar Prof. Dr. Ercan Eren Prof. Dr. Gülsün Yay Prof. Dr. Nevin Coşar Prof. Dr. Melike Bildirici Prof. Dr. Feride Gönel L: (İstanbul Ün./Ekonometri 1980), YL: (İstanbul Ün./İktisat 1981), Dr: (İstanbul Ü./İktisat 1987), Doç:1992, Prof: (YTÜ,1998). L: (İstanbul Ün./İktisat 1970), Dr: (İstanbul Ü./İktisat 1981), Doç:1985, Prof: (YTÜ,1991) L: (İstanbul Ün./İktisat 1978), YL : (İstanbul Ün./İktisat 1980), Dr: (İstanbul Ü. 1984), Doç:1989, Prof: (YTÜ,1994) L: (İstanbul Ün./Ekonometri 1980), YL: (İstanbul Ün. 1981), Dr: (İstanbul Ü. 1988), Doç:1994, Prof: (YTÜ, 2003). L: (İstanbul Ün. 1978), YL: (İstanbul Ün./Maliye. 1979;Western Michigan Un./Economics 1988), Dr: (İstanbul Ü. 1988), Doç:1999, Prof: (YTÜ, 2005). L: (Marmara Ün. 1989), YL: (Marmara Ün. /İkt. Gelişme ve Uluslararası İkt. 1991), Dr: (Marmara Ün. / İkt. Gelişme ve Uluslararası İkt. 1996), Doç:2002, Prof: (YTÜ, 2007). L: (Ankara Ün. İktisat 1984), YL: (Boğaziçi Ün. /İktisat. 1989), Dr: (İstanbul Ün. /İktisat 1997), Doç:2002, Prof: (YTÜ, 2007). Prof. Dr. Sait Öztürk L: (Ankara Ün./İlahiyat 1986), Dr: (Marmara Ün. /İktisat Tarihi 1993), Doç:1996, Prof: (YTÜ, 2008). Prof. Dr. Ensar Yılmaz Doç. Dr. Emel Yurt Doç. Dr. Murat Donduran Doç. Dr. Hüseyin Taştan Doç. Dr. Tamer Çetin L: (ODTÜ. İktisat 1992), YL: (New York Un/Economics 1996), Dr: (YTÜ /İktisat 2000), Doç:20052, Prof: (YTÜ, 2011). L: (Marmara Ün /Siyasal Bilimler 1981), YL: (İstanbul Ün. 1985), Dr: (İstanbul Ün. /İktisat 1993), Doç:2005. L: (Marmara Ün /İngilizce İktisat 1994), YL: (Marmara Ün./İngilizce İktisat 1996), Dr: (YTÜ /İktisat 2000), Doç:2005. L: (Marmara Ün /İngilizce İktisat 1994), YL: (Marmara Ün./İngilizce İktisat 1996), Dr: (North Carolina State Un. /Economics 2003), Doç:2009. L: (Zonguldak Karaelmas Ün./ İktisat 2000), YL: (Zonguldak Karaelmas Ün. 2003), Dr: (Uludağ Ün. / İktisat 2007), Doç:2011. Yrd. Doç. Dr. Kasım Eren L: (Ankara Ün. İktisat 1985), YL: (YTÜ/İşletme 1989), Dr: (İstanbul Ün. /İktisat 1993) Yrd. Doç. Dr. Senem Çakmak Şahin L: (İstanbul Ün./İngilizce İktisat 1995), YL : (İstanbul Ün. 1998), Dr: (İstanbul Ü./İktisat 2004) Yrd. Doç. Dr. Canay Şahin L: (ODTÜ./Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi 1990), YL: (Bilkent Ün./Tarih 1996), Dr: (Bilkent Ün./Tarih 2004), Yrd. Doç. Dr. Seçkin Sunal L: (ODTÜ./İktisat 1999), YL: (Marmara /Ekonometri 2003), Dr: (Marmara Ün./İktisat 2008), Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kaplan L: (YTÜ/İktisat 1999), YL: (YTÜ /İktisat 2003), Dr: (Marmara Ün./Avrupa Birliği İktisadı 2009), Öğr. Gör. Dr. Müge Akad L: (İstanbul Ün. /İngilizce İktisat 1994), YL: (Marmara Ün. /İktisat 1996), Dr: (İstanbul / İktisat 2002), Öğr. Gör. Dr. Ahu Hatip Karasulu Öğr. Gör. Dr. Hasan Ağan Karaduman L: (İstanbul Ün. /İngilizce İktisat 1994), YL: (Marmara Ün. /İngilizce İktisat 1998), Dr: (Boğaziçi Ün. / Modern Türkiye Tarihi 2005), L: (Boğaziçi Ün./İşletme 1999), YL: (YTÜ /İktisat 2003), Dr: (YTÜ /İktisat 2007), Öğr. Gör. Dr. Yasemin Asu Çırpıcı L: (ODTÜ / Matematik 1997), YL: (ODTÜ/İktisat 2003), Dr: (ODTÜ /İktisat 2008), Öğr. Gör. Dr. Asuman Oktayer L: (İstanbul Ün./İktisat 1998), YL: (İstanbul Ün. /İktisat 2001), Dr: (YTÜ /İktisat 2007), MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

19 YTÜ de Yaşam Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisat Bölümü, YTÜ nün Beşiktaş taki Merkez Yerleşkesi nde yer almaktadır. Merkez Yerleşkeye, şehrin her noktasından rahatlıkla ulaşılabilmektedir. İstanbul, çarpıcı mimarisi, tarihi ve kültürüyle dünyanın en güzel kentlerinden birisidir. Şehirde tarihi ve modern eğitim kurumları, muhteşem müzeler ve galeriler, dinlenmek için çok sayıda park, bahçe ve yeşil alan bulunaktadır. Çok geniş bir alana yayılmış olmasına rağmen, aktarmalı raylı sistemlerden uzun mesafe metrobüs hatlarına kadar pek çok modern ve gelişmiş ulaşım seçeneğini kapsayan ulaştırma sistemi sayesinde, kentin her noktasına kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 18 / 19

20 İletişim Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çukursaray Binası, Yıldız, 34349, İstanbul, Türkiye Telefon: Faks: e-posta: Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası (H Blok) Yıldız, 34349, İstanbul, Türkiye Telefon: Faks: e-posta:

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

02 Haziran 2014 Pazartesi

02 Haziran 2014 Pazartesi 02 Haziran 2014 Pazartesi İKTİSAT BÖLÜMÜ İŞLETME BÖLÜMÜ SERVİS DERSLERİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Üniversite Seçimlik Dersler (Davutpaşa Kampüsünde Yapılacaktır.) Medya ve Politika (49)

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Para Banka EKO403 Güz Ön KoĢul Dersin Dili. Seçmeli

DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Para Banka EKO403 Güz Ön KoĢul Dersin Dili. Seçmeli DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Para Banka EKO403 Güz 3+0 3 3 Ön KoĢul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin

Detaylı

19 Ocak 2015 Pazartesi

19 Ocak 2015 Pazartesi 19 Ocak 2015 Pazartesi İktisat Bölümü Bölümü Siyaset Bilimi ve İlişkiler Bölümü Ortak 08:30 ISL5502-1İnsan Kaynakları Yonca Gürol ISL5209-1 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri Ayşe Demirhan

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

01 Haziran 2015 Pazartesi

01 Haziran 2015 Pazartesi 01 Haziran 2015 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ORTAK DERSLER Türkiye İktisat Tarihi Gr.1 Y.Doç.Dr.Canay Şahin Türkiye İktisat Tarihi Gr.2 Prof.Dr.Nevin Coşar Pazarlama

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

NOT : SERVİS DERSLERİ İLE İŞLETME BÖLÜMÜ DERSLERİ İÇİN İLGİLİ BÖLÜMLERİN WEB SAYFASINDAN BİLGİ ALINMALIDIR.

NOT : SERVİS DERSLERİ İLE İŞLETME BÖLÜMÜ DERSLERİ İÇİN İLGİLİ BÖLÜMLERİN WEB SAYFASINDAN BİLGİ ALINMALIDIR. 07 Kasım 2016 Pazartesi Z-09 Z-10 Z-11 (AMFİ 1) / Z-14 Z-05 Z-04 Z-0 Z-08 Z-07 Z-06 109 110 111 (AMFİ2) / 114 105 104 10 108 107 106 70 (5) 54 (27) 92 (50) 188 (68) 92 (50) 40 (20) 40 (20) 70 (5) 70 (5)

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası (ECON 303T) Ders Detayları

Para Teorisi ve Politikası (ECON 303T) Ders Detayları Para Teorisi ve Politikası (ECON 303T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Para Teorisi ve Politikası ECON 303T Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası Ders Notları A. YASEMIN YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 1.0 (EKİM 2011) İçindekiler 1 Paranın Tanımı ve İşlevleri 1 1.1 Para Tanımı..............................

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI NORMAL ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI 08:15-9:00 9:15-10:00 10:15-11:00 11:15-12:00 12:00-13:15 13:15-14:00 14:15-15:00

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar.

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đktisat Anabilim Dalı Finansal Đktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı Program Tanımları Genel Tanım/Tarihçe Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007.

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Güncel Ekonomik Sorunlar 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Türkçe Seçmeli Teorik bilgilerin, güncel ekonomik

Detaylı

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Turizm ekonomisi TUR 510 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 1. ARASINAV (VİZE) PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 1. ARASINAV (VİZE) PROGRAMI 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İŞLETME BÖLÜMÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SERVİS DERSLERİ 1. Vize -08.50 09.00-09.50 Elektrik Müh. -10.50 Elektrik Müh. -11.50 Elektrik Müh. -12.50-13.50

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 26.08.2014 TOPLANTI NO: 29 KARAR:29-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar.

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đktisat Anabilim Dalı Đktisat Yüksek Lisans Programı Program Tanımları Genel Tanım/Tarihçe Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đktisat

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Anadoluhisarı Kampüsü 34810 Beykoz İstanbul Tel: (+90) 216 308 22 26 pbx

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

TÜM PROGRAMLARDA BAHAR YARIYILINDA AÇILACAK DERSLER SARI RENK İLE BOYANMIŞTIR

TÜM PROGRAMLARDA BAHAR YARIYILINDA AÇILACAK DERSLER SARI RENK İLE BOYANMIŞTIR 2014-2015 BAHAR YARIYILI İKTİSAT ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI (İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS NORMAL ÖĞRETİM, İKTİSAT DOKTORA, EKONOMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM, DIŞ TİCARET VE KAMBİYO TEZSİZ

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 0 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

02 Kasım 2013 Cumartesi

02 Kasım 2013 Cumartesi İktisat Bölümü İşletme Bölümü Siyaset Bölümü Kamu Ekonomisi Gr.3-Gr.4-Gr.5 Meral Uzunöz TEM. İŞL.YÖN Yasemin Bal Kamu Ekonomisi Gr.3-Gr.4-Gr.5 Meral Uzunöz TEM.İŞL.YÖN. Yasemin Bal 02 Kasım 2013 Cumartesi

Detaylı

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ders Adı Ekonometri II Ders Kodu ECON 302T Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i ECON 301 Dersin Dili

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yönetim Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programının amacı, mevcut yöneticilere ve yönetici

Detaylı

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Turizm Ekonomisi Seçmeli Lisans Dersin

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İKTİSADA GİRİŞ II İKT102 2 3 3 4. Ön koşul dersleri yok

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İKTİSADA GİRİŞ II İKT102 2 3 3 4. Ön koşul dersleri yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İKTİSADA GİRİŞ II İKT102 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön koşul dersleri yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe / İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 23.02.2017 tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 Tablo 1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS BBM 101 Programlamaya

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İktisat MİK213 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ZORUNLU DERSLER. Dersin Adı Dersin kodu IKT 501 Dersin Kredisi 3 ECTS Kredisi 6

ZORUNLU DERSLER. Dersin Adı Dersin kodu IKT 501 Dersin Kredisi 3 ECTS Kredisi 6 ZORUNLU DERSLER Dersin kodu IKT 501 Uluslararası Ekonomi Dersin amacı, gerek devletler bazında gerekse bölgesel ve küresel düzeyde ekonomiler arasındaki karmaşık ilişkinin farklı kuramsal perspektiflerden

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 2014 ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Kontenjan 60 Puan Türü MF-1 Eğitim Dili Türkçe Eğitim Süresi 4 yıl Yer ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Kodu İKT-202 İKT-204 İKTİSAT ANABİLİMDALI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Kodu İKT-202 İKT-204 İKTİSAT ANABİLİMDALI ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI : Bilim Dalı : Birinci Yarıyıl/First emester Adı İKT-201 İKT-203 Mikro İktisat I Makro İktisat

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE GÜNCEL KONULAR

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE GÜNCEL KONULAR ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS DOSYASI TÜRKİYE EKONOMİSİ VE GÜNCEL KONULAR 2016-2017 BAHAR Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ TÜRKİYE EKONOMİSİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi (AB505) Ders Detayları

Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi (AB505) Ders Detayları Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi (AB505) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi AB505 Seçmeli 3

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Ekonometri alanı iktisat teorisi, işletme, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle

Detaylı

DERS PROFİLİ. Prof. Dr. Mehmet Kaytaz

DERS PROFİLİ. Prof. Dr. Mehmet Kaytaz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Orta Düzey Ekonometri ECO331 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul ECO301 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

ARAŞTIRMACI DENETÇİ YARDIMCISI

ARAŞTIRMACI DENETÇİ YARDIMCISI ARAŞTIRMACI İktisat, Ekonometri, Maliye, İşletme, Finans, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, veya İstatistik bölümlerinde lisans veya İktisat, Ekonometri, Maliye, İşletme veya Finans alanlarında

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 18.1.2017 Diploma Program Adı : İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ Amaç: 1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler

Detaylı

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş I ECON 101 Güz 3 0 0 3 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PROGRAMI TANITIM BROŞÜRÜ KURULUŞ 08.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu`nda bölümümüzün birinci öğretimine 2010-2011 öğretim

Detaylı

İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları

İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisatta Pratik Eğitim I ECON 429 Her İkisi 1 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Maliyesi ECON 304 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ.

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK ANABİLİM DALLARI LİSANS Tezli Tezsiz ARKEOLOJİ KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10-5 - BASIN VE YAYIN 20-10 - ÖZEL KOŞULLAR Arkeoloji, Klasik Arkeoloji,

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ vi İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu... 3 1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜMÜZ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2017-2018 Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüze alınacak lisansüstü öğrenci kontenjanları, kayıt-kabul şartları,

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

İktisat Bölümü Ders Tanımları

İktisat Bölümü Ders Tanımları İktisat Bölümü Ders Tanımları ECON 102 İktisat Sosyolojisi (3,0,0,3,8) İktisat sosyolojisinin temel prensiplerinin sunumu; iktisat sosyolojisinin ekonomik dinamikler üzerindeki etkisinin aktarılması; temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı