MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI"

Transkript

1 MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

2 MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

3 Giriş Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), sürdürmekte olduğu ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarıyla ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birisidir öğrencisi ve ün üzerinde akademik personeliyle YTÜ, mühendislik ve doğa bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimler alanında da güçlü lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının yürütüldüğü bir üniversitedir yılına kadar uzanan tarihçesiyle Türkiye nin en eski 3. üniversitesinin görece genç bölümlerinden olan İktisat Bölümü ise bu sene kuruluşunun 20. yılını kutlamaktadır. YTÜ İktisat Bölümü, köklü bir devlet üniversitesi olmanın getirdiği kurumsal ve fiziki altyapı ile genç ve her geçen gün güçlenen akademik kadrosunun yarattığı dinamizmi bir arada barındırmaktadır. Bölümümüz, bu potansiyelinden hareketle bir yandan gerek ulusal ve uluslararası toplumsal ve teknolojik gelişmelere, gerek teorik gelişmelere uygun olarak mevcut programlarını yenilerken, bir yandan da günümüz iş dünyasının gereksinimlerine yanıt verecek yeni programlar tasarlamaktadır. Özellikle son yıllarda öğrencilerine sunduğu lisansüstü programlarının kalitesi ve sayısını hızla artırarak akademik dünyada önemli bir yer edinen YTÜ İktisat Bölümü, iş dünyasında yer alan profesyoneller için de yeni bir alternatif sunmaktadır: Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı. İkinci Öğretim Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı nda Türkiye ve küresel dünya ekonomisindeki iktisadi ve finansal gelişmeleri ve sorunları kavrama, çözümleme, çözüme yönelik politika seçeneklerini değerlendirebilme ve somut öneriler geliştirebilme yetisine sahip profesyonel iktisatçıların yetiştirilmesi ve programa katılanların örnek olaylar yardımıyla modern analiz ve tekniklerle donatılmaları amaçlanmaktadır. Bu nedenle Program, başta iktisat, bankacılık, finans ve mühendislik alanları olmak üzere, hemen her sektörde finansal ekonomi formasyonuna ihtiyaç duyan yöneticilere ya da yönetici adaylarına yöneliktir. 2 / 3

4 Modern Parasal İktisat Nedir? Parasal iktisat, iktisat biliminin önemli alanlarından birisini oluşturmaktadır. Finans sektörünün gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde hızla büyüyerek etkilerinin yoğun bir şekilde yaşanması, hiç şüphesiz iktisat teorisindeki gelişmeleri de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda, Para ve Finansal İktisat, özellikle son Uluslararası Finansal Krizin etkisiyle de, İktisat biliminin belki de en dinamik ve hızlı gelişen, en çok yayın yapılan alanlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. İktisatçılar, Uluslararası Finans Mimarisi başlığı altında, gerek mikro gerekse makro düzeyde, teorik ve uygulamalı çalışmaları ile bu alandaki teorik çerçevelerini, teknik ve yöntemlerini hızla yenilemektedirler. Diğer yandan, somut dünyada finans piyasalarındaki işlem hacmi ve hızı yakın zamana kadar hayal bile edilemeyen düzeylere ulaştığı için, piyasadaki bilgi ve verilerin değerlendirilmesi de son derece önemli hale gelmektedir. Doğal olarak, para, bankacılık ve finans piyasalarına dair verilerin işlenmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve karar alma süreçlerinde kullanılması başlı başına bir uzmanlık alanına dönüşmüştür. Piyasalara ilişkin tahmin ve analiz yöntemlerine hâkim olan aktörler ayakta kalabilirken, gelişmeleri ve eğilimleri doğru okuyamayan ya da gereken şekilde yorumlayamayan aktörler ciddi hatalara sürüklenebilmekte, zarara uğrayabilmektedir. Özellikle Türkiye deki finans sektörünün çok farklı eğitim altyapılarına sahip kişileri istihdam ettiği, bunun da uzmanlaşmayı ve yetişen uzmanların kalitesini olumsuz yönde etkilediği göz önüne alındığında, parasal iktisat alanında nitelikli bir eğitimin ne denli önemli olduğu daha net anlaşılabilmektedir. Modern Parasal İktisat, iktisat biliminin finans alanına ilişkin birikiminin uygulamayla buluştuğu noktayı temsil etmektedir. Teorideki yenilikler, zenginleşen ve artık rahatlıkla ulaşılan verilerin kullanıldığı en güncel tahmin yöntemleriyle sınanmakta, ortaya çıkan bilgi büyük bir hızla tüm dünyaya yayılmaktadır. Moden Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı, iş dünyasında bu gelişmelerin gerisinde kalmak istemeyen profesyonellerin mümkün olan en yüksek yararı elde edebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Derslerin içeriği örnek olaylardan yola çıkılarak belirlenmiş, bilgilerin profesyonel yaşamda uygulanabilir bir tarzla aktarılması gözetilmiştir. MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

5 Programın Amaçları Çalışmak ve aynı zamanda güçlü bir ekonomi formasyonuna sahip olmak isteyen yönetici ve yönetici adaylarının ihtiyaçlarına yanıt vermek, Öğrencilerin iktisat ve finans alanındaki bilgi birikimini zenginleştirmek, altyapılarını güçlendirmek, Türkiye ve küresel dünya ekonomisindeki iktisadi, parasal ve finansal gelişmeleri ya da sorunları çözümleme, politika seçeneklerini değerlendirebilme ve somut öneriler geliştirebilme yetisine sahip profesyonel iktisatçılar yetiştirmek, Örnek olaylarla desteklenmiş şekilde, modern analiz ve teknikler ışığında ele alınacak konular yardımıyla, iş dünyasında ihtiyaç duyulan niteliklere ve bunları kullanabilecek pratik deneyime sahip mezunlar vermek. 4 / 5

6 Giriş Koşulları Üniversite ve dengi yükseköğretim kurumlarının dört yıllık lisans programlarını başarıyla tamamlamış olan adaylar programa başvurabilmektedir. Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilmekte, İktisat Bölüm Başkanlığı öğretim üyelerinden oluşan bir kurul tarafından yapılan sözlü bir sınavla birlikte değerlendirilmekte ve kazanan öğrenciler belirlenmektedir. Lisansüstü programlara yapılan başvuruların kabulü için gerekli olan ALES/GRE, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanları her kayıt döneminin başında Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenerek ilan edilmektedir. İçinde bulunduğumuz öğretim yılının başında belirlenmiş olan başvuru koşulları şöyledir: (Bu puanlar dönem başında YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından kontrol edilmelidir.) Lisans Not Ortalaması : 2.0 / 4.0 TOEFL : (IBT=50), (CBT=130), (PBT=450) IELTS : 5,0 KPDS/ÜDS : 50 ALES : 55 GRE : 610 GMAT : 450 TOEFL ve IELTS sonuçlarının başvuruda kabul edilmesi için, başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde, KPDS ve ÜDS sonucunun ise başvuru tarihinden önceki üç yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. ALES ve GRE sonuçlarının da başvuru tarihinden önceki üç yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. Başvurular şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü ne yapılabileceği gibi, e-posta yoluyla İktisat Bölümü ne ( ) ön başvuru da yapılabilmektedir. MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

7 Kredi Transferi Öğrencinin başka bir lisansüstü programda almış olduğu krediler, belirli koşullar dâhilinde tezsiz yüksek lisans programına transfer edilebilmektedir. Bu şekilde en fazla altı kredinin transferine izin verilmektedir. Kredi transferi için gerekli koşullar şunlardır: Transfer edilecek krediler bir lisansüstü programdan alınmış olmalıdır. Transfer edilecek krediler, Bölüm ün uygunluğunu kabul ettiği bir kurumdan alınmış olmalıdır. Transfer edilecek krediler son dört yıl içinde alınmış olmalıdır. Transfer edilecek kredilerin kazanıldığı derslerden alınan notlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliğinde belirtilmiş olan başarı düzeyini (C ve üstü) karşılamalıdır. Gerekli görülen durumlarda, başka bir lisansüstü programdan alınan krediler, Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı nda daha az sayıda kredinin karşılığı olarak kabul edilebilir. Başka bir kurumdan ya da programdan transfer edilen krediler, öğrencilerin birikimli not ortalamalarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Kredi transferi başvurusu, gerekli formlar ve belgeler tamamlanarak, öğrencinin öğrenim planının belirlenmesi esnasında yapılmaktadır. Özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları İktisat Bölüm Başkanlığı nın görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 6 / 7

8 Yüksek Lisans Derecesinin Tamamlanması için Gereken Koşullar Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans derecesini almak için 30 kredilik ders yükünün yanı sıra programda kredisiz olarak yer alan iki seminer dersini ve mezuniyet projesini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için başarı notu 2.0/4.0 olmalıdır. Tüm derslerden başarılı sayılabilmek için Ağırlıklı Not Ortalamasının 2.7/4.0 ortalamasını sağlaması gerekmektedir. 30 kredilik ders yükünün dağılımı 30 kredilik ders yükünün dağılımı Ders Kredi AKTS Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler Seminer Dersleri Mezuniyet Projesi Toplam: MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

9 8 / 9

10 Programın Yapısı Derslerin Sayısı ve Türü Kredi - AKTS 5 Zorunlu Ders (Tablo A) Seçmeli Ders (Tablo B) Seminer Dersi Mezuniyet Projesi 0-40 Toplam Dersler Tablo A: Zorunlu Derslerin Listesi Ders-Kredi-AKTS İKT6501 Mikro Ekonomi (3-0-0) 3-7 İKT6502 Açık Ekonomi Makroekonomisi (3-0-0) 3-7 İKT6503 Kantitatif Teknikler (3-0-0) 3-7 İKT6511 Finansal Ekonomi (3-0-0) 3-7 İKT6512 Para ve Banka (3-0-0) 3-7 İKT6587 Seminer (2-0-0) 0-5 İKT6588 Seminer (2-0-0) 0-5 İKT6579 Mezuniyet Projesi (2-0-0) 0-40 Tablo B: Seçmeli Derslerin Listesi Ders-Kredi-AKTS İKT6531 Finansal Piyasalar (3-0-0) 3-7 İKT6532 Kamu Mali Analizi (3-0-0) 3-7 Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde (3-0-0) 3-7 İKT6533 Türkiye Ekonomisinin Analizi İKT6534 Rekabet ve Regülasyon (3-0-0) 3-7 İKT6535 Finansal Ekonometri (3-0-0) 3-7 İKT6536 Uluslararası Ticaret ve Finans (3-0-0) 3-7 İKT6537 Finansal Risk Analizi (3-0-0) 3-7 MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

11 12 / 13

12 Ders Planı Birinci Yarıyıl Ders Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS İKT6501 Mikro Ekonomi 3 7 İKT6502 Açık Ekonomi Makroekonomisi 3 7 İKT6503 Kantitatif Teknikler 3 7 Seçmeli Ders Seçmeli Ders İKT6587 Seminer 0 5 Toplam Kredi İkinci Yarıyıl Ders Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS İKT6511 Finansal Ekonomi 3 7 İKT6512 Para ve Banka 3 7 Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders İKT6588 Seminer 0 5 İKT6579 Dönem Projesi 0 40 Toplam Kredi 0 80 MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

13 Ders İçerikleri İKT6501 Mikro Ekonomi Giriş - Bireysel Karar Alma - Tüketici Tercih ve Seçimi - Klasik Talep Kuramı - Üretim ve Kar Maksimizasyonu - Belirsizlik Altında Seçim - Stratejik Düşünme - Piyasalar I - Piyasalar II - Dışsallıklar ve Kamu Malları - Asimetrik Bilgi - Teşvikler ve Organizasyonlar - Genel Değerlendirme İKT6502 Açık Ekonomi Makroekonomisi Temel Kavramlar, Data ve Ölçme Problemi, Ulusal Gelir Hesaplamaları - Tüketim Harcamaları, Tasarruf ve Yatırım Kararları Enflasyon - Faiz Oranı - Döviz Kuru Piyasaları ve Ödemeler Dengesi Para Arzı ve Talebi, Merkez Bankası Politikaları ve Araçları Maliye Politikası Araçları İşsizlik - Büyümenin Temel Kaynakları - Konjonktürel Dalgalanmalar. İKT6503 Kantitatif Teknikler Kantitatif Yöntemlere, Temel Kalkülüs Kavramlarına Giriş Fonksiyonlar - Türev ve İntegral Optimizasyon Yöntemleri - Temel Oyun Teorisi Kavramları - Temel İstatistik Yöntemlerine Giriş: Popülasyon ve Örneklem Kavramları, Verilerin Özetlenmesi ve Grafik Araçlar, Merkezi Eğilim, Değişkenlik ve Çarpıklık - Olasılık Kavramları ve Dağılım Teorisi I - Olasılık Kavramları ve Dağılım Teorisi II - Normal Dağılım ve Uygulamalar, Merkezi Limit Teoremi, Normal Dağılımla İlişkili Dağılımlar, t Dağılımı Ki-Kare Dağılımı, F Dağılımı - İstatistiksel Çıkarsama ve Karar Alma Yöntemlerine Giriş - Örneklem Dağılımı Kavramı - Tahmin ve Tahmin Ediciler, Güven Aralıkları - Hipotez Testleri - Korelasyon ve Basit Regresyon - Zaman Serileri Analizinde Temel Kavramlar I: Durağanlık, Birim Kökler, Tek Değişkenli Öngörü Modelleri, ARIMA Modelleme - Zaman Serileri Analizinde Temel Kavramlar II: Çok Değişkenli Zaman Serileri Modelleri, VAR Modelleri. İKT6511 Finansal Ekonomi Finansal Ekonomiye Giriş: Temel Kavramlar, Tanımlar ve Finansal Yapıya Genel Bir Bakış - Belirsizlik Altında Karar Alma Teknikleri I: Risk ve Belirsizliğin Tanımları, Risk Davranışları, Ortalama-Varyans Analizi, Beklenen Fayda - Portfolyo Seçimi - Aktif Fiyatlandırma Teorileri (CAPM, Faktor Modelleri) - Tahvil Piyasası Analizi ve Fiyatlandırması - Hisse Senedi Analizi ve Fiyatlandırması - Döviz Kuru Oranının Belirlenmesi, Faiz Oranı Arbitrajı, Uluslararası Fisher Denklemi - Futures ve Opsiyon Piyasalarında Fiyatlandırma ve Risk Yönetimi - Finasal Piyasalarda Bilgi ve Davranış (etkin piyasa hipotezi ve test edilmesi) 14 / 15

14 Ders İçerikleri İKT6512 Para ve Banka Para ve Ekonomi: Temel Kavramlar (Paranın İşlevleri, Para Arzı, Paranın Yansızlığı, İçselliği, Parasal Rejimler ve Uluslararası Para Sistemi) - Para Arzı ve TC Merkez Bankası Bilançosu - Para Talebi Teorisi ve Portföy Teorileri - Para ve Faiz Oranları İlişkisi - Para, Döviz Kuru ve Ödemeler Dengesi İlişkisi - Para ve Enflasyon: Enflasyon Teorisi ve Enflasyonun Maliyetleri - Para Politikasının Araçları, Amaçları ve Hedefleri, Para Politikası Yönetimi - Para Politikası Aktarım Mekanizmaları - Dezenflasyon ve İstikrar Politikaları: Parasal Hedefleme, Döviz Kuru Hedefleme ve Enflasyon Hedefleme - Merkez Bankasının Bağımsızlığı - Bankacılık Teorisi - Bankacılık Sektörü: Yapısı ve Sorunları - Bankacılıkta Risk Yönetimi - Bankacılık Sektörünün Uluslararası Entegrasyonu - Finansal ve Bankacılık Krizleri İKT6531 Finansal Piyasalar Finansal Sisteme Genel Bir Bakış - Faiz Oranı, Risk ve Vade Yapısı - Para ve Tahvil Piyasaları - Döviz Kuru Piyasası ve Uluslararası Finans Sistemi - Hisse Senedi Piyasası (indeksler, uluslar arası alımlar ve satımlar, riskler, broker ve dealer lar) - Türev Piyasalar (forwards, futures, options, swaps, risk yönetimi) - Hedge Fonları, Sosyal Sigorta Fonları ve Emeklilik Fonları - İpotek Piyasaları (Temel İşleyiş Mekanizmaları, Dünya ve Türkiye Uygulamaları) Ticari ve Yatırım Bankacılığı, ve Risk Yönetimi (Bilançoların Tanıtımı, Rekabet, Underwriting, Birleşmeler ve Satın Almalar, Uygulamalar) - Leasing ve Factoring Şirketleri - Sigorta Şirketleri (Temel Çalışma Mekanizmaları, Dünya ve Türkiye Uygulamaları) - Finansal Piyasaların ve Kurumların Regülasyonu (Dünya Genelinde ve Türkiye de Uygulamalar) İKT6532 Kamu Mali Analizi Ekonomi, Piyasa ve Kamu Kesimi: Kavramsal Çerçeve - Devletin İktisadi Yaşama Müdahale Gerekçeleri: Kaynak Dağılımı, Gelir Bölüşümü, Makro İstikrar ve İktisadi Kalkınma - Dışsallık: Piyasa ve Kamu Çözümleri - Tekelci Firmalarda Fiyatlama - Kamu Kesiminde Mikro Karar Alma Teorisi: Kamu Yatırım Projelerinde Maliyet Fayda Analizi - Kamu Kesiminde Karar Teorisi I: Bireysel Tercihler Toplumsal Kararlara Nasıl Dönüşür? - Kamu Kesiminde Karar Alma Teorisi II: Demokrasinin İktisadi Analizi - Türkiye de Kamu Harcamalarının Analizi - Türk Vergi Sisteminin İktisadi Analizi - Türk Bütçe Sisteminin Analizi - Türkiye de Hazine İşlemleri - Maliye Politikasının Teorik Çerçevesi - Türkiye de Maliye Politikasının Analizi - Türkiye ve Anayasal İktisat MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

15 Ders İçerikleri İKT6533 Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Analizi I)Tarihsel Perspektif ( ): Tek Parti Dönemi İktisat Politikaları : Devletçi Dönem ler ler: Enflasyonist Politikalar Dönemi ve Planlı Dönem; İthal İkameci Sanayileşme ler Özal Dönemi: Neo Liberal İktisat ve İstikrar Politikaları; Parasal Büyüklüklerin Hedeflenmesi ve İhracata-Dayalı Sanayileşme lar Finansal Liberalizasyon; İç Borçlanmaya Dayanan İktisat Politikaları; Gizil Döviz Kuru Hedeflemesi; 1994 Krizi Stand-by Anlaşması, 2000/2001 Ekonomik Krizi ve İstikrar Politikaları; Örtülü Enflasyon Hedefleme - Türkiye de Büyümenin Determinantları - II) Türkiye nin Yapısal Sorunları: Tarım ve Sanayi Kesimlerinin Sorunları - Türkiye de Bütçe Açıkları ve Vergi Sorunları - Bankacılık Sektörünün Sorunları ve Bankacılığın Düzenlenmesi: BDDK - Bağımsız Merkez Bankası ve Bankacılık Yasası -Bölgesel Kalkınma Sorunları - AB Sürecinde Türkiye - Türkiye de Finansal Derinleşme Çalışmaları : Finansal Piyasaları - Türkiye de Gelir Dağılımı ve İşsizlik Sorunları - Genel Değerlendirme İKT6534 Rekabet ve Regülasyon Giriş - Tam Rekabet Monopol Oligopol - Fiyatlandırma Politikaları - Etkin Piyasa Hipotezi - Regülasyona Giriş - Anti Trust Birleşmeler -Dikey Bütünleşme - İktisadi Regülasyon ve Uygulamaları I - İktisadi Regülasyon ve Uygulamaları II -Sağlık ve Güvenlik Regülasyonları Çevresel Regülasyonlar ve Uygulamaları -Genel Değerlendirme İKT6535 Finansal Ekonometri Ekonometrik Analize Giriş, Temel İstatistik ve Matematik Kavramlarının Gözden Geçirilmesi - Klasik Doğrusal Regresyon Modeli ve Varsayımları - Gaus-Markov Teoremi, Çıkarsama - Klasik Varsayımın Sağlanamadığı Durumlar, Otokorelasyon ve Değişen Varyans -Regresyon Analizinde Diğer Konular: Nicel Olmayan Bilginin Modellenmesi, Kukla Değişkenlerle Regresyon - Makroekonometri ve Finansal Ekonometriye Giriş - Finansal Zaman Serilerinin özellikleri. Zaman Serileri Analizinde Temel Kavramlar. - Doğrusal Zaman Serileri ve Uygulamalar, Durağanlık, Birim Kök Testleri, Sahte Regresyon, Korelasyon ve Otokorelasyon Fonksiyonu, White Noise - AR ve MA modelleri, ARIMA modelleri ve zaman serilerinin tahmini (forecasting). - Çoklu Zaman Serileri Modelleri, Vektör Otoregesyon (VAR) - Uzun Dönem İlişkilerinin Analizi, Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme süreçleri (ECM) - Finansal Piyasalarda Volatilitenin Modellenmesi I:ARCH ve GARCH Modelleri - Finansal Piyasalarda Volatilitenin Modellenmesi II: Stokastik Volatilite Modelleri. Doğrusal Olmayan Modeller:Testler ve Öngörü. - Yüksek Frekanslı Finansal Verilerin Analizi. - Value-at-Risk (VaR) Modellemesi, RiskMetrics - 16 / 17

16 Ders İçerikleri İKT6536 Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaretin ve Finansın Temel Kavramlarına Giriş. - Karşılaştırmalı Üstünlükler Kavramı - Ticaret Engelleri- Tarifeler, Tarife Dışı Engeller - Ticaret Politikaları ve Ekonomik Entegrasyon - Ticaret Blokları, Gelişmekte Olan Ülkelerin Ticaret Problemleri - Faktör Hareketliliği - Uluslararası Teslimat Biçimleri - Uluslararası Şirketler, Outsourcing ve Rekabet - Ödemeler Dengesi - Döviz Kurları ve Döviz Kuru Sistemleri - Uluslararası Para Akımları (eurobond, euro currency piyasaları) - Uluslarası Para Sistemi, IMF ve Dünya Bankası İKT6537 Finansal Risk Analizi Temel Olasılık Kavramları; Risk ve belirsizlik; Risk ve Getiri İlişkisi - Riski Yayma (diversification) ve Hedging Risk Türleri: Piyasa Riski, Kredi Riski, Likidite Riski, Faiz Riski, Kur riski, Hukuki Riskler Finansal Rriskin Ölçülmesi: Boşluk (gap), Süre (duration) ve Senaryo Analizler - Risk Değerlendirme: Riskin Belirlenmesi (identification), Riskin Kontrolü, Riskin Finansmanı Teknikleri, Risk Yönetiminde Karar Verme Teknikleri - Türevler ve Türev Modellerle Risk Yönetimi - Organizasyonun Toplu Riski: Value at Risk (VaR) Analizi - Getiri (yield) Eğrileri Sigortacılık Temel İlkeleri, Fiyatlandırma, Risk Hesabı - Davranışsal Finans ve Risk İKT6587 İKT6588 Seminer Seminerlerde, öğrencilerin araştırma yapma yeteneklerini geliştirmek amacıyla, öğrencilerden belirli bir konuda araştırma yapması, araştırmasını bilimsel kurallara uygun olarak kaleme alması ve sunması beklenir. İKT6579 Dönem Projesi Her öğrenci, danışmanı ile birlikte kararlaştırdığı bir konuda, seminer çalışmalarında edindiği becerilerden yararlanarak,bilimsel kurallara ve YTÜ- SBE nün yazım kuralarına uygun bir Dönem Projesi hazırlar. MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

17 18 / 19

18 Öğretim Üyesi Kadrosu Prof. Dr. Turan Yay Bölüm Başkanı/ Program Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cezar Prof. Dr. Ercan Eren Prof. Dr. Gülsün Yay Prof. Dr. Nevin Coşar Prof. Dr. Melike Bildirici Prof. Dr. Feride Gönel L: (İstanbul Ün./Ekonometri 1980), YL: (İstanbul Ün./İktisat 1981), Dr: (İstanbul Ü./İktisat 1987), Doç:1992, Prof: (YTÜ,1998). L: (İstanbul Ün./İktisat 1970), Dr: (İstanbul Ü./İktisat 1981), Doç:1985, Prof: (YTÜ,1991) L: (İstanbul Ün./İktisat 1978), YL : (İstanbul Ün./İktisat 1980), Dr: (İstanbul Ü. 1984), Doç:1989, Prof: (YTÜ,1994) L: (İstanbul Ün./Ekonometri 1980), YL: (İstanbul Ün. 1981), Dr: (İstanbul Ü. 1988), Doç:1994, Prof: (YTÜ, 2003). L: (İstanbul Ün. 1978), YL: (İstanbul Ün./Maliye. 1979;Western Michigan Un./Economics 1988), Dr: (İstanbul Ü. 1988), Doç:1999, Prof: (YTÜ, 2005). L: (Marmara Ün. 1989), YL: (Marmara Ün. /İkt. Gelişme ve Uluslararası İkt. 1991), Dr: (Marmara Ün. / İkt. Gelişme ve Uluslararası İkt. 1996), Doç:2002, Prof: (YTÜ, 2007). L: (Ankara Ün. İktisat 1984), YL: (Boğaziçi Ün. /İktisat. 1989), Dr: (İstanbul Ün. /İktisat 1997), Doç:2002, Prof: (YTÜ, 2007). Prof. Dr. Sait Öztürk L: (Ankara Ün./İlahiyat 1986), Dr: (Marmara Ün. /İktisat Tarihi 1993), Doç:1996, Prof: (YTÜ, 2008). Prof. Dr. Ensar Yılmaz Doç. Dr. Emel Yurt Doç. Dr. Murat Donduran Doç. Dr. Hüseyin Taştan Doç. Dr. Tamer Çetin L: (ODTÜ. İktisat 1992), YL: (New York Un/Economics 1996), Dr: (YTÜ /İktisat 2000), Doç:20052, Prof: (YTÜ, 2011). L: (Marmara Ün /Siyasal Bilimler 1981), YL: (İstanbul Ün. 1985), Dr: (İstanbul Ün. /İktisat 1993), Doç:2005. L: (Marmara Ün /İngilizce İktisat 1994), YL: (Marmara Ün./İngilizce İktisat 1996), Dr: (YTÜ /İktisat 2000), Doç:2005. L: (Marmara Ün /İngilizce İktisat 1994), YL: (Marmara Ün./İngilizce İktisat 1996), Dr: (North Carolina State Un. /Economics 2003), Doç:2009. L: (Zonguldak Karaelmas Ün./ İktisat 2000), YL: (Zonguldak Karaelmas Ün. 2003), Dr: (Uludağ Ün. / İktisat 2007), Doç:2011. Yrd. Doç. Dr. Kasım Eren L: (Ankara Ün. İktisat 1985), YL: (YTÜ/İşletme 1989), Dr: (İstanbul Ün. /İktisat 1993) Yrd. Doç. Dr. Senem Çakmak Şahin L: (İstanbul Ün./İngilizce İktisat 1995), YL : (İstanbul Ün. 1998), Dr: (İstanbul Ü./İktisat 2004) Yrd. Doç. Dr. Canay Şahin L: (ODTÜ./Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi 1990), YL: (Bilkent Ün./Tarih 1996), Dr: (Bilkent Ün./Tarih 2004), Yrd. Doç. Dr. Seçkin Sunal L: (ODTÜ./İktisat 1999), YL: (Marmara /Ekonometri 2003), Dr: (Marmara Ün./İktisat 2008), Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kaplan L: (YTÜ/İktisat 1999), YL: (YTÜ /İktisat 2003), Dr: (Marmara Ün./Avrupa Birliği İktisadı 2009), Öğr. Gör. Dr. Müge Akad L: (İstanbul Ün. /İngilizce İktisat 1994), YL: (Marmara Ün. /İktisat 1996), Dr: (İstanbul / İktisat 2002), Öğr. Gör. Dr. Ahu Hatip Karasulu Öğr. Gör. Dr. Hasan Ağan Karaduman L: (İstanbul Ün. /İngilizce İktisat 1994), YL: (Marmara Ün. /İngilizce İktisat 1998), Dr: (Boğaziçi Ün. / Modern Türkiye Tarihi 2005), L: (Boğaziçi Ün./İşletme 1999), YL: (YTÜ /İktisat 2003), Dr: (YTÜ /İktisat 2007), Öğr. Gör. Dr. Yasemin Asu Çırpıcı L: (ODTÜ / Matematik 1997), YL: (ODTÜ/İktisat 2003), Dr: (ODTÜ /İktisat 2008), Öğr. Gör. Dr. Asuman Oktayer L: (İstanbul Ün./İktisat 1998), YL: (İstanbul Ün. /İktisat 2001), Dr: (YTÜ /İktisat 2007), MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

19 YTÜ de Yaşam Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisat Bölümü, YTÜ nün Beşiktaş taki Merkez Yerleşkesi nde yer almaktadır. Merkez Yerleşkeye, şehrin her noktasından rahatlıkla ulaşılabilmektedir. İstanbul, çarpıcı mimarisi, tarihi ve kültürüyle dünyanın en güzel kentlerinden birisidir. Şehirde tarihi ve modern eğitim kurumları, muhteşem müzeler ve galeriler, dinlenmek için çok sayıda park, bahçe ve yeşil alan bulunaktadır. Çok geniş bir alana yayılmış olmasına rağmen, aktarmalı raylı sistemlerden uzun mesafe metrobüs hatlarına kadar pek çok modern ve gelişmiş ulaşım seçeneğini kapsayan ulaştırma sistemi sayesinde, kentin her noktasına kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 18 / 19

20 İletişim Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çukursaray Binası, Yıldız, 34349, İstanbul, Türkiye Telefon: Faks: e-posta: Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası (H Blok) Yıldız, 34349, İstanbul, Türkiye Telefon: Faks: e-posta:

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI BEŞİNCİ ÇALIŞMA

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. MAHMUT TEKİN

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için

Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için Ekonominin gelişimine ivme kazandırmak Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ne

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16-17 NİSAN 2011 / İSTANBUL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ Moderatör : Turusan BAĞCI İstanbul

Detaylı

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Kurumsal Profil 1 Başlıca Göstergeler 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Yönetim Kurulu 6 Genel Müdürün Mesajı 8 Üst Yönetim 10 Makroekonomik Görünüm

Detaylı