TEPE İNŞAAT İLKÖĞRETİM OKULU - MALTEPE DERGİMİZ BİR 2-B SINIFI MART SAYISI DERGİSİ 4. SAYI 1 MART İLKBAHAR MEVSİMİNİN BAŞLANGICIDIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEPE İNŞAAT İLKÖĞRETİM OKULU - MALTEPE DERGİMİZ BİR 2-B SINIFI MART SAYISI DERGİSİ 4. SAYI 1 MART İLKBAHAR MEVSİMİNİN BAŞLANGICIDIR"

Transkript

1 TEPE İNŞAAT İLKÖĞRETİM OKULU - MALTEPE DERGİMİZ BİR İNCİ 2-B SINIFI MART SAYISI DERGİSİ 4. SAYI 1 MART İLKBAHAR MEVSİMİNİN BAŞLANGICIDIR OKULUMUZDAN HABERLER. * BÖLGE ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI MÜDÜRLERĠ GÜNÜ OKULUMUZDA TOPLANTI YAPTI. * Okulumuzda çalıģan hemģire ve hizmetli imkansızlıklardan dolayı çıkarıldı. *SINIF TEMSĠLCĠ VELĠLERĠ GÜNÜ OKULUMUZDA TOPLANTI YAPTI *Okulumuz Tarihleri arasında MÜFETTĠġLER tarafından teftiģ edildi. Sınıfımıza 2.ve 3. Saat günü Dilaver Kınay öğretmenimiz teftiģ için geldi. Derslerimizi dinledi. Sınıfımıza 4.saat Nadide CoĢar tarafından Ġstanbul Valiliği Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından Proje Koordinasyon Biriminin Güvenli YaĢam Eğitimi verildi. Çocuklarımız bilinçlendirildi.

2 MART AYINDA KUTLANMASI GEREKEN ÖNEMLĠ GÜNLER VE HAFTALAR 1. Yeşilay Haftası (1-7Mart) 2. Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası) 3. Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart) 4. İstiklâl Marşı nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü (12Mart) Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler edinip, yazınız... * günü 12 Mart İstiklal Marşı mızın kabul günü törenle kutlandı.

3 5. Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart) 6. Çanakkale Şehitlerini Anma Günü (18 Mart) 7. Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta) 8. Orman Haftası (21-26 Mart) 9. Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart) TİYATRO Eğitimi, KONSERVATUVAR- LARDA YAPILIR. Ġki elim, iki gözüm Kulaklarım var. Her insanda bir burun Bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç üç kulak? Dön de aynaya bak. ĠÇKĠ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERĠN ANASIDIR

4 ATASÖZLERİ: Açıklamalarını altlarına yazalım Acele giden ecele gider. Ağaç yaş iken eğilir. Akıl akıldan üstündür. Akıl yaşta değil baştadır. Aslan yattığı yerden belli olur. Az veren candan çok veren maldan verir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikten kuvet doğar... Bugünkü işini yarına bırakma...

5 Sudoku, 9 x 9 boyutlarında bir diyagramda çözülen ve her satır, her sütun ve her 3x3 lük karede 1 den 9 a kadar rakamların birer kez yer alması gereken bir zeka oyunu türüdür. ÇOK KOLAY KOLAY

6 Belirli bir kurala göre dizilmiş şekil veya sayı dizisine ÖRÜNTÜ denir. Sayı örüntüleri belirli bir kurala göre ilerler. Sayılar arasındaki farklar bulunduğunda sayı örüntüsünün hangi kurala göre ilerlediği ortaya çıkar. Aşağıdaki sayıları inceleyerek bu sayıların hangi kurala göre sıralandığını söyleyiniz Yukarıdaki sayı dizisini dikkatlice incelediğimizde sayıların dörder artarak ilerlediğini görürüz. Aşağıdaki sayı örüntüsünün hangi kurala göre ilerlediğini bulalım Bu örüntüde sayılar arasındaki farkları sayıların arlına yazalım Sayılar arasındaki farkları bularak örüntülerin kurallarını yazınız Örüntünün kuralı: Örüntünün kuralı: Örüntünün kuralı:

7 KONU TARAMA TESTİ 1- Belirli bir kurala göre dizilmiş şekil veya sayı dizisine ne ad verilir? A) Aritmetik B) Geometri C) Örüntü 2- Aşağıda boş bırakılan kutuya hangi sayı getirilmelidir? A) 16 B) 14 C) 12 Yukarıdaki örüntüde ilk ve son kutuya gelmesi gereken sayıların farkı kaçtır? A) 21 B) 26 C) Aşağıdaki hayvan gruplarının oluşturduğu örüntülerden hangisinin kuralı geriye doğru 3 er ritmik sayma şeklindedir? A) B) C) 5-55 ile başlayan bir örüntünün kuralı her seferinde bir diğerinden bir fazla eksilerk devam etmektedir. Aşağıdaki örüntülerden hangisi bu kurala uymamaktadır? A) B) C) K L Yandaki örüntünün kuralı 10 ekleyip A) 87 B) 91 C) 96 eksiltme şeklindedir. Buna göre K + L nin toplamı kaçtır Yukarıdaki örüntülerde boş bırakılan kutulara seçenekteki sayılardan hangisi getirilemez? A) 16 B) 17 C) Yandaki örüntülerde soru işaretlerinin yerine gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır?? 2 4? 2 5 A) 15 B) 17 C)

8 Canım Annem Besledin, büyüttün beni, Geceleri uykusuz kaldın, Yedirdin içirdin beni, Canım annem, güzel annem. Sen olmasan ne yapardım? bilemem. Canım annem, Seni ben çok severim. Yağmur Kement 2-B Sınıfı ĠLK UÇAN KĠMSE ( ÖNCEKĠ DERGĠMĠZDEKĠ ARAġTIRMA KONUSU) Hezârfen Ahmet Çelebi Hezarfen: "bin fenli" (bilimli) yani "çok Ģey bilen" anlamına gelir. Çelebi, kuģların uçuģunu inceleyerek tarihi uçuģundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, Okmeydanı'nda deneyler yapmıģtır yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden kuģ kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boģluğa bırakan ve uçarak Ġstanbul Boğazı'nı geçip 3358 m. ötede Üsküdar'da Doğancılar'a indiği varsayılan Hezarfen Ahmet Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer kiģilerden birisidir. Bu uçuģ hakkındaki belgeler Ģimdiye kadar sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sindeki ifadesinden ibarettir. Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu ve dönemin padiģahı 4. Murat tarafından da beğenildi. Sarayburnu'ndaki Sinan PaĢa köģkünden bu durumu seyreden Sultan, Ahmet Çelebi ile önce çok yakından ilgilenmiģ, hatta Evliya Çelebi'ye göre "bir kese de altınla" sevindirmiģ, Sonrada Cezayir'e sürgün etmiģtir. Güzel DavranıĢ HoĢ görülü olursun Yardım eli uzatmalısın. Saygı değer olursun Mutluluğa kavuģursun. Sevgili saygılı olmalı, Cömertlik yapmalısın. Kendini iyi hissedeceksin, Güzel davranıģlar gösterirsen. Aysel Elifsu Özbakır

9 BĠZĠM ÖYKÜLERĠMĠZ YABANCININ ELMASI Bir sabah Ġlayda okula yürüyerek gidiyordu. Yanına bir yabancı geldi.ġlayda ya sana çikolata alayım mı? diye sordu.ġlayda kararsız kaldı.ama biraz sonra anladı ki yabancı Onu kaçırmak istiyordu.sonra tanımadığı bu kiģiye çikolataya alerjim var dedi. Yabancı ne yapacağına karar veremedi,biraz düģündü ve dedi ki peki o zaman elma ister misin? Ġlayda elmayı alıp ısırdı,sonra da bayıldı. Alp Karaatmaca 2-B BENĠ KAÇIRMAYA ÇALIġAN ADAM Merhaba, ailen benimle gelmeni istedi bende ona ama ailem bana öyle bir Ģey söylemedi ki dedim, Oda bana sana sürpriz yapmak için söylemediler dedi. Hayır ben gelemeyeceğim dedim. Beni kaçırmak isteyen adam oradan uzaklaģırken, hemen polisi arayarak polise bilgi verdim.adamın yakalanmasını istedim. Kötü adam bu sezinlemiģ olacak ki koģarak oradan uzaklaģtı. HAYIR KABUL EDEMEM Melis TEZCAN Sınıfı: 2-B No:45 Bayılan Çocuk Bir tane bir çocuk varmış. Okula giderken önüne bir adam çıkmış. Adam bıyıklı, göbekli, saçı taranmamış bir adammış. Ona demiş ki baban benimle gelmeni istedi o çocukta tamam demiş. Gitmişler bir dağa varmışlar. Adam elma ister misin? Demiş. Elmayı alan çocuk yemiş ve bayılmış. Elif Çetinkaya HAYIR OLMAZ Bir gün hava çok sıcaktı. Bir yabancı yanıma geldi. Bana dondurma uzattı. Ben merakla alayım mı? Almayayım mı? diye düģündüm. Sonra hatırladım ki annem bana: Çocuğum bir yabancı gelirse sana bir Ģey verirse sakın alma. Belki zehirlidir. demiģti. Bende almadım ama adam beni zorladı. Ben de kaçtım ama adam çok hızlıydı beni yakaladı. Ben de dondurmayı alıp kaçtım. Sonunda ondan kurtuldum ve anneme, babama söyledim. Babamda polise söyledi. Polisler onu yakaladılar. Biz de mutlu mutlu yaģadık. Ġrem Eda KOÇ 2-B sınıfı

10 KAÇIRILAN ÇOCUK Deniz kartopu oynuyordu, yabancı bir insan Deniz in yanına doğru geldi.deniz e çikolata vermek istedi. Deniz çikolatayı aldı. Yemeye baģladı. Bir süre sonra bayıldı. Yabancı Deniz i kucaklayarak ormana götürdü. Deniz sırada uyandı, çığlık attı. Ama bir iģe yaramadı. Çünkü camlar ses geçirmezdi. Deniz çok korkuyordu. Hatta korkudan ağlamaya bile baģladı. Gerçekten de çok korkuyordu. Annesi ve babası Deniz i aramaya baģladılar. Çok zaman geçti. Çünkü yabancı Deniz i baģka bir yere götürüyordu. Acilen ayrıldılar. Anne sağ tarafa, baba sol tarafa doğru yol almaya baģladılar. Yürüdüler, yürüdüler taa Bostancı ya kadar yürüdüler, sonunda baba onu tanıdı. Deniz baba beni kurtar diye bağırdı. Annesi de diğer yoldan Bostancı ya geldi. Ve ikisi Deniz i aldı, ondan sonra polise haber verip polisle beraber karakola gittiler. Tabi yabancıda gitti. Berk Emir BULUT FAKİR AİLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün çok güzel bir kol saati görmüģler ama saat 220 TL sı imiģ. Onların hiç parası olmadığı için saati alamıyorlarmıģ. Saat öyle güzelmiģ ki bir bakıģta gözleri kamaģıyormuģ. Bir gün bir Ģey olmuģ, BaĢbakan bütün fakir insanlara para dağıtmıģ, aile çok zengin olmuģ ve istedikleri her Ģeyi almıģlar. O saati ve kömürle odun da almıģlar. Yazan : Berk Emir BULUT YOKSUL AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ.bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı içinde alamıyorlarmıģ.bir gün anne,babaya bir iģ bulda hepimiz için para kazan, haydi iģ baģına demiģ anne. Baba gidip iģ aramıģ. Bir gün baba bir fırının kapısının önünden geçerken bir yazı görmüģ.baba yazıyı okumuģ. Çırak aranıyor yazıyormuģ.baba fırın sahibine ben buraya çırak olmak için geldim demiģ.fırın sahibi, peki öyleyse git önlüklerini giy, sonrada iģe baģla demiģ.akģam olunca baba sevinçle eve gelmiģ.anne kocasına iģ buldun mu? Diye sormuģ. Baba,elindeki para ile ekmekleri karısına vermiģ. Karısı gidip odun alalım demiģ. Ailece gidip odun almıģlar.o gece evleri sıcacık olmuģ ve rahat uyumuģlar. Elif Naz BÜYÜK PARASI OLMAYAN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı içinde alamıyorlarmıģ, bir gün çocuk harçlıklarını biriktirmiģ ve ailesine sürpriz yapmıģ. Anne, baba bakın harçlıklarımı biriktirdim. Aferin oğlum ama bize 5 TL yetmez ama sana bununla oyuncak alabiliriz demiģ ailesi, Çocuk: yaģasın demiģ. Çocuğun adı; eren miģ, oturdukları mahalledeki komģuları aralarında para toplayarak onlara vermiģ. Toplanan parayla odun, kömürlerini aldıktan sonra, eģyaları ve tüm araç gereçleri yenilemiģler, mahallenin en zengini onlar olmuģ, ayrıca çok mutlu olmuģlar. Melis Tezcan 45

11 ÇALIġKAN AĠLE Eski bir evde anne,baba ve çocuklarıyla bir aile yaģarmıģ.bu aile nin yakacak kömürleri odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı içinde alamıyorlarmıģ. Bir gün çocuklarından Nergis ve Murat okula gidiyorlarmıģ. Murat 4. Nergiste 2. sınıfa gidiyormuģ. Ama çok baģarısızlarmıģ. Aradan yıllar geçmiģ. Anneleri Çocuklar baģarısızsınız demiģ. Çocuklar çalıģmıģlar çabalamıģlar ama bu yetmemiģ. Sonunda anne ve babaları kendilerine iģ bulmuģlar. Anneleri restoranda çalıģmıģ, babaları ise asker olmuģ. Hep birlikte çalıģmıģ çabalamıģlar. Bu arada çocuklar derslerine de çok çalıģıyorlarmıģ. Karnelerine bakmıģlar hepsi beģ. Çok mutlu olmuģlar. Annesi ve babası çocuklarına hediye almıģlar. Çünkü : Çok çalıģtıkları için anne ve babası para biriktirmiģ. Patronları ; - Çok iyi çalıģtınız, maaģınızı hak ettiniz demiģ. Babaları yeni bir ev almıģ. Orada mutlu yaģamıģlar. Yıllar seneler geçmiģ. Anne ve baba yaģlı,çocuklarıysa 30 yaģlarındaymıģ. Yeni bir aile kurulmuģ sanki. ÇalıĢmanın önemini anlamıģlar. Aysel Elifsu ÖZBAKIR 432 TEK BĠR DĠLEK Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün bu ailenin küçük oğlu Alp az da olsa paralarının olması için bir dilekte bulunmuģ. Allah ın eli varmıģ ve küçük çocuğun bu dileği gerçekleģmiģ. Ġlk önce evlerini ısıtmak için kömür almıģlar. Sonra yeni mobilyalar almıģlar. Gitgide hayatları güzelleģiyormuģ. Aradan uzun yıllar geçmiģ, paraları bitmeye baģlamıģ ve Alp yine aynı dilekte bulunmuģ ve gerçekleģmiģ. EĢyaları çok eskidiği için yine aynı Ģeyleri almıģlar.paraları yine bitmiģ.alp yine aynı dilekte bulunmuģ ama dileği gerçekleģmemiģ.ġaģırıp kalmıģ,para kazanmak için çalıģmaları gerektiğini anlamıģ ve kendisine bir iģ bulup çok çalıģmıģ Alp Karaatmaca 2-B -110

12 KĠRALIK TARLA Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün bu aile dıģarı çıkmıģ ve insanlara bakıp onları inceleyip para kazanmanın yollarını bulmaya çalıģmıģlar. Baba ve anne biraz düģündükten sonra çiftçilik yapmaya karar vermiģler. Evlerinin karģısında bir tarla varmıģ. Ve tarlanın sahibini bulup konuģmuģlar. Baba demiģ ki Bizim paraya ihtiyacımız var, toprağını kullanabilir miyiz? Toprağında sebze ve meyve yetiģtirmek istiyoruz. Toprağımı kullanmanıza izin veriyorum, ama kirasını ödeyeceksiniz. Baba tarla sahibiyle konuģup anlaģtıktan sonra iģe koyuldu. Tohumları seçti ve toprağı kazdı. Tohumları ekti, zamanı gelince suladı ve ekinlere iyi baktı. Zamanı gelince biçti, kasalara doldurup pazara gitti, manava gitti ve sattı. Ġyi para kazandı, toprağın kirasını verdi ve çok çalıģıp çiftçi oldular. Zeynep Tuana Kutlu ZENGĠN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün Mert bu evde oturan arkadaģı Berk in evine ders çalıģmaya gitmiģ. Evleri çok soğukmuģ, Mert arkadaģına evlerinin neden bu kadar soğuk olduğunu sormuģ. Berk de babam çalıģmadığı için paramız yok, o yüzden kömür alamıyoruz demiģ. Mert onlara çok acımıģ, isterseniz bizim evde kalabilirsiniz demiģ. Berk ve ailesi bu duruma çok sevinmiģler ve birkaç günlüğüne onlara misafir olarak gitmiģler. Berk ve Mert çok eğlenmiģler. Berk in babası sonunda bir iģe baģvurmuģ ve kabul edilmiģ. ĠĢe girince para kazanmıģ ve her gün iģe gidiyormuģ. Birkaç gün sonra evlerine geri dönmüģler. Babasının kazandığı parayla yeni bir ev almıģlar. Yeni evlerini aldıklarına bütün aile çok memnun olmuģ ve yeni evleri sıcacıkmıģ. Yeni eģyalar da almıģlar ve geriye eģyaları yerleģtirmek kalmıģ. O iģi de bitirmiģler. Berk Mert e teģekkür etmiģ. Öykümüz de burada sona ermiģ. Emre Karaatmaca - 2B

13 ZENGĠN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün bir hazine bulmuģlar. Ama onu koruyan canavarlar olduğu için alamamıģlar. Çocuğun aklına mütiģ bir Ģey gelmiģ. Hemen ailesine söylemiģ. Ailesi bu fikri çok beğenmiģ. Baba canavarlara seslenmiģ. Size masal anlatacağım demiģ. Canavarlar oturmuģlar. Baba hemen anlatmaya baģlamıģ. Canavarlar uyuyakalmıģlar. Aile hemen hazineyi kapmıģ. Bu paralar ile Ģato, odun, yemek, elbise almıģlar. Ve aile mutlu yaģamıģ. Yazar: Zeynep Abbasgil Yarışmaya Katılan Çocuklar Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaşarmış. Bu ailenin yakacak kömürleri odunları olmadığı için çok üşüyorlarmış. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmış. Bir gün babası bir iş bulmuş. Ailesi çok sevinmiş. Baba tam 100Tl kazanmış. Ama düşünmüş bu parayı biriktirelim demiş. Ailesi hak vermiş.1yıl geçmiş babasının tam 1200 TL si olmuş TL siyle her şeyini karşılamışlar. Ama hırsızlar bütün paralarını çalmışlar onun için çocuklarını yarışmaya sokmaya karar vermişler ve kazanmışlar, zengin olmuşlar. Yazan : Elif Çetinkaya ġansli AĠLE Eski bir evde anne,baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için alamıyorlarmıģ bir gün Ģanslı bir Ģey oldu. Bir an için yanılmıģlar zaman geçmiģ gitmiģ ailecek bir karar verdiler. Bir yere gittikleri yerde koskocaman bir lunapark varmıģ, çocuk çok ısrar etmiģ, güvenlik görevlisi buyurun girin demiģ, lunaparkta öyle eğlenmiģler ki, eve gelmiģ çocuk uyumuģ sabah olmuģ erkenden kalkıp okula gitmiģ çocuk derslerinde baģarılıymıģ ama okulda sınavından zayıf almıģ eve gelince hüngür hüngür ağlamıģ, annesi ona sınavını matematik defterine yazdırmıģ ve matematikten daha çok alıģtırma yapacağız demiģ, annesi ona çok güzel Ģeyler söylemiģ ve ertesi gün sınavında yüz aldığı için babası ona kranpon ve Türkiye forması alacakmıģ. DORUK ATAK 2-B SINIFI NO:5

14 ĠKĠ ÇOCUK VE KÖPEK Eski bir evde anne, baba ve çocukları ile bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün yanlarına bir köpek gelmiģ. Çocuk bu köpeği anne ve babasına göstermiģ. Babası demiģ ki; Bu köpeğin tasması var, yani bu köpek birine ait demiģ. Hemen bu köpeği alıp yıkamıģlar ve beslemiģler. Sonra hemen polise gidip olanı biteni anlatmıģlar. Polisler hemen bu köpeğin resmini çekip, gazetede yayınlamıģlar. Sonra gazeteyi herkese dağıtıp aramıģlar. Ama hiçbiri bu köpeği görmemiģler. Son bir yer varmıģ ama, onların köpeği olamazmıģ. Çocuk sormuģ, O kim? O çok zengin olan PadiĢahın KızıymıĢ. O yüksek bir sarayda otururmuģ. Hemen yola koyulmuģlar. Sarayı bulmuģlar. Gerçekten de saray çok büyükmüģ. Muhafızlara sormuģlar, Biz PadiĢaha geldik demiģler. Muhafızlar PadiĢahın odası 52. katta demiģler. Ve çıkmıģlar. Muhafızlara sormuģlar, PadiĢah burada mı? Hayır, 2 saat önce çıktı demiģler. ġimdi gelir demiģler. Ve PadiĢah gelmiģ. Sokakta bu köpeği bulduk demiģler. Bu kızımın köpeği, evet demiģ. PadiĢah onlara bir saray yaptırmıģ, yemek, para vermiģ. Çok mutlu yaģamıģlar. Yazan: Doruk ÖZTOP Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ Bir gün babanın başına ilginç bir şey gelmiş. Soğuktan üşüyüp uyumuş. Rüyasına bir peri gelmiş. Peri babaya demiş ki: Dile benden ne dilersen. Baba: Çocuklarım çok üşüyor. Bize yardım eder misin? demiş. Peri: sabah doğruca ormana git. Bir ince dal kes. Bundan bir olta yap. Demiş. Sabah olmuş baba doğruca ormana gitmiş. İnce bir dal bulmuş. Daldan bir olta yapmış. Deniz kenarına gitmiş. Kocaman bir balık tutmuş. Balığı pazara götürmüş. En büyük balık babanınmış. Balık satılmış. Yarın yine bize balık getirir misin? Diye sormuşlar. Tabi ki demiş. Kazandığı parayla yemek ve odun almış. Doğruca eve gitmiş. Ve bir daha aç kalmamışlar.

15 Duyu organlarımızı iģledik, yaptık ve sınıfımızda sergiledik. Müzik dersini oynayarak, eğlenerek izleyerek öğreniyoruz. Afet Eğitimini aldık. Tatbikatını yaparak en kısa sürede sınıfları boģaltıp okul bahçesinde sıra olduk. Okulumuzda her Ģeyi yaparak, yaģayarak öğreniyoruz.

16 ġubat ayı dergilerimizi aldık okuyoruz. Yenisini çıkarmaya hazırlanıyoruz. FIKRALAR İkinci Soru Öğretmen,Öğrencilere: "Sizlere sorular soracağım. Birinci soruyu bilene ikinci soru sorulmayacak. Şimdi söyle bakalım Ahmet, bir hindinin kaç tane tüyü vardır? " Ahmet: " 9567 tane tüyü vardır Öğretmenim! " Öğretmen: " Nereden öğrendin bunu? " Ahmet: " Öğretmenim, hani ikinci soru sorulmayacaktı. " Sormayın Öğretmenim Öğretmen koridorda ağlayan öğrencisini görünce "Ne var yavrum" diye yanına koşmuş. "Sormayın öğretmenim" demiş öğrenci ağlamaktan akan burnunu çekerek, "18 yaşıma kadar bu okulda olacağımı öğrendim." Öğretme:"Sen buna üzülürsen ben napayım.biz üç kuruş maaşla 65 yaşımıza kadar buradayız!" 28 gün Öğretmen sormuş: - "Hangi ayda yirmi sekiz gün var?" Sıla cevap vermiş: - "Hepsinde hocam." Peki hangi ayda yirmi dokuz gün vardır? Sıla cevap vermiş: - "Hepsinde hocam." Peki hangi ayda dört hafta vardır? Sıla cevap vermiş: - "Hepsinde hocam."

17 Kavga Afacan okuldan eve bir gözü mosmor dönmüştü,annesi çıkışmış: -Aşk olsun yine mi dövüştün okulda? -Büyük bir çocuğun bir küçüğü dövmesine engel olmaya çalıştım da anneciğim. -Aferin!Bak bu çok iyi bir davranış.o küçük çocuk kimdi peki? -Bendim anne! Şimdi gelir Okulda resim dersinde öğretmen bir öğrenciye: -Ne çizdin?. der, Öğrenci: -Tren yolu çizdim öğretmenim. Öğretmen sorar:-peki tren nerede?. Öğrenci : -Trafiğe takılmıştır birazdan gelir. İnek Çocuk okuldan sevinç içinde koşarak gelmiş: Baba,bugün sınıfta birinci oldum! Aferin oğlum neydi bakalım soru? Öğretmen ineğin kaç ayağı olduğunu sordu, Bende,3 dedim, birinci oldum Nasıl olur oğlum ineğin 4 ayağı var Evet,öyleymiş ama sınıftaki diğer çocuklar 2 deyince bende 1. Oldum DĠLEK DĠLEYEN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı içinde alamıyorlarmıģ.bir gün aile gezintiye çıkmıģ. Bir köye rastlamıģlar orada bir sürü köylü yaģarmıģ. Köylüler aileyi istemedikleri için köyden kaçmıģlar.sonra aile ormana gitmiģ. Ormanda hayvanlar onlara saldırmıģ. Aile oradan da kaçmıģ. Gece olmuģ ve evlerine dönmüģler. Uykuya dalmadan baba zengin olmayı dilemiģ.ama dileği kabul olmamıģ. Sonra tekrar dilemiģ bu sefer dileği kabul olmuģ. Çok zengin olmuģlar. Bu sefer anne uçan halı dilemiģ onun dileği kabul olmamıģ. Dileği kabul olan baba eģine uçan halı almıģ. Anne çok sevinmiģ, evlerine de yakacak odun almıģlar mutlu mutlu yaģamıģlar.. Gökhan Pekesin

18 ZENGĠNLĠĞE ULAġMAYA ÇALIġAN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün babaları, -Bir iģ bulalım, demiģ. Anneleri, -Harika, demiģ. Çocuklar, -Ama nasıl? Kasabadan çok uzaktayız, demiģler. Anne ve Babaları, doğru deyip düģünmüģler taģınmıģlar en sonunda bir fikir bulmuģlar. Evin arkasında at arabası var. Herkes eģyalarını toplasın gidiyoruz diyerek at arabalarıyla yola çıkmıģlar. Üç gündür yolda olmalarına rağmen kasabaya ulaģmıģlar. Para kazanıp zengin olmaya baģlamıģlar. Çocukların doğum günü olmuģ. Hediye olarak onları alıģveriģ merkezine götürmüģler. ÇalıĢarak 5000 TL ları olmuģ. Ve mutluca yaģamıģlar. Alize KANTARCI Bilmeceleri cevapları karģılarındaki cevaplarla eģleģtiriniz. En güzel kokan fil hangisidir? Portakal Pijamasını giymiģ eģeğe ne derler? Sarıdır sallanır dalında ballanır? Ağrı Karanfil Paraya zam gelirse ne olur? Ġyi geceler En çok acı çeken dağ hangisidir? Zampara Hangi simit yenmez? Can simidi

19 ÇANAKKALE Çanakkale geçilmez, Askerlerimiz var bizim. Nasıl geçeceksiniz? Düşmanlar, Askerlerimiz var bizim, Kalelerin dibinde. Kocaman bir anıt Anadolu da yok olmaz. Lodos esti Anadolu dan Emeğimiz boşa gitmez. 2-B Sınıfının akrostij çalışması Yukarıdaki fotoğraf ile aşağıdaki fotoğraf arasındaki 7 farkı bulunuz

20 Çocuğun gelişiminde oyunun önemi 1 Bir anne-babanın çocuğuna vereceği en önemli ilk şey sevgidir. Anne-babalar çocukları daha dünya ya gelmeden önce biraz olsun kendilerini eğitmeli (dergi, kitap, ana-baba okulları, TV, internet vs.), yayınları takip ederek çocuk yetiştirme sanatını öğrenmeleri gerekmektedir. Yeni dünyaya gelecek olan çocuğun her türlü sorumluluğuna hazır olmalıdırlar. Her anne-baba çocuğunu sever, doğumdan itibaren tüm imkânlarını kullanarak ona bir şeyler öğretmeye, en iyiyi vermeye çalışırlar. Oyun; çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yoldur. Çocuğun en önemli eğitim araçları oyuncaklarıdır. Oyun ile insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psiko-motor gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimi etkilediği gibi, zihin ve dil gelişimini de etkiler. Yetişkinler gözüyle oyun, çocuğun eğlenmesi, oyalanması, başlarından savmak için bir uğraş olarak görürler, oysa oyun, çocuk için ciddi bir iştir. Çocuk oynadıkça becerileri artar, yetenekleri gelişir. Çevresini, bilinmeyenleri tanır, kendisi için anlaşılır duruma getirir. Çocuk oyun oynarken özgürdür, kuralları kendi koyar-bozar, yetişkinlerin kısıtlamaları yoktur. 3-6 yaş arası çocuğun en önemli dönemidir. Durmadan soru sorar "bu neden, niçin, nasıl?" sorularına yanıt isterler. Öğrenme açlığı mevcuttur, her şeyi bilmek isterler. Enerjiktirler, yorulmak nedir, bilmezler. Onları anlayın, sabırla yanıtlayın, yanıtlarınız kısa, net ve anlaşılır olsun. Çocuklar oyuncaklarla oynamayı severler, ancak oyuncakların iyi davranışların karşılığında ödül, anne-baba sevgisinin kanıtı olarak kullanılması yanlış olup, kesinlikle kaçınılması gereken bir tutumdur. Oyuncaklar çocuk gelişiminde büyük bir yer tutarlar, ancak bize sarılmaz, sevmez ve öpemezler. Ne kadar meşgul olursanız olun, çocuğa ayıracak olduğunuz birkaç zaman diliminde onunla sohbet etmeniz, ona sarılmanız, yerlerde yuvarlanmanız, onun oyuncakları ile oyun oynamanız onu mutlu edecektir. Okulda, ertesi günü keyifle arkadaşlarına, öğretmenine veya diğer başka kişilere anlatacak olduğu bir an yaşatacaksınız. Çocuğunuza "lütfen" demeyi öğretin. Siz onun oyuncağının yerini değiştirirken veya alırken izin isteyin. Çocuklar kurdukları oyunlarda hep büyükleri taklit ederler. Yaptığınız her olumlu davranış, ona iyi ya da kötü yönde etki edecektir. Başkaları ile onu kıyaslayıp üzmeyin, "o" kendine özgü bir bireydir. Yaptığı her doğru davranış için onu sözleriniz ve sevginizle ödüllendirin. 3-5 yaşında ana okuluna gidecek olan çocuklar sabırsız ve heyecanlıdır. Onlara karşılaşacakları olayları olabildiğince somut bir şekilde anlatın. Orada eğlenebileceğini, yeni arkadaşlar edineceğini açıklayın; çocuğunuza pembe tablo çizmeyin. Belki ağlayacağını, ağlayan çocuklar olabileceğini, karşılaşabileceği olumlu-olumsuz şeyleri anlatın. Okul bitiminde onu alacağınızı söylemeyi unutmayın, açık olun paniğe kapılmasın. Çoğumuz, çok iyi niyetlerle herkesten önce okuma-yazmayı öğretmek isteriz; ve ona öğretme yoluna gideriz. Hiç bir anne-baba öğrenme konusunda zorlayıcı olmamalı, bu tür davranışlar öğrenme sürecini geliştirmekten uzak olup, anne-baba çocuk ilişkisini zedeleyecek niteliktedir. Anne-babalar bu tür davranışlarda bulunarak kendi gururlanma ihtiyaçlarını giderme amacındadırlar. (Çocuğumuzda bulunan bazı özel durumlar hariç olup yine de eğitimcilerin yönlendirmesi daha doğru olur). Her zaman gündeme gelen sorulan sorulardan bir diğeri de çocuğum okulda olan yaşantıları hakkında konuşmak istemiyor? Okul, onların özel hayatının bir parçasıdır. Onu anlayışla karşılayın, zorlayıcı olmayın ama yine de takipçi olup, sohbet anında bazı sorular sorarak onunla ilgilendiğinizi belli edin. Sabırlı ve açık olun... zaman içerisinde sizinle paylaşacaktır. Sonuç olarak,"3-6 yaş arası çocukluğun en önemli dönemidir" demiştik. Bu nedenle haklarına saygılı olun, onu anlamaya çalışın; konuşurken arkanızı dönmeyin, göz temasında bulunun, onun seviyesinde çömelin ya da oturun, aynı seviyeye gelmeye özen gösterin. İstediği herhangi bir şey size ters geliyorsa, bunu istiyorum - sebebi bu, veya istemiyorumsebebi şu... diye açıklama yaparak tercihi ona sunun. Hiç birimizin elinde sihirli değneği yok, ne eğitimcilerin ne anne-babanın...her ne sorun ile karşılaşırsak karşılaşalım, sabır ve sevgi ile iyi insan ilişkilerinin temel harcını atmış olacaksınız.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ BU AY HANGİ KAVRAMLARI ÖĞRENECEĞİZ? Hızlı-Yavaş Ön-Arka Sağ- Sol BEYİN FIRTINASI YAPALIM Büyüdüğünde hangi mesleği seçeceksin ve nasıl bir yerde yaşayacaksın? Bir gemi olsaydın nerelere giderdin? Neler

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Paylaşalım bunları adlı hikâyemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

UĞUR BÖCEKLERI SINIFI MART AYI AYLIK BÜLTENİ

UĞUR BÖCEKLERI SINIFI MART AYI AYLIK BÜLTENİ UĞUR BÖCEKLERI SINIFI MART AYI AYLIK BÜLTENİ TARİHLER 06-10 MART 13-17 MART 20-24MART 27-31 MART KONULAR İlkbahar Eski İstanbul- Değerler eğitimi Dürüstlük Bitkiler- Orman Haftası TiyatroGünü- Kütüphane

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

BÜLTENİMİZDE NELER VAR?

BÜLTENİMİZDE NELER VAR? 2013-20142014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ETKİNLİKLERİMİZ GEMS ETKİNLİKLERİMİZ KURBAĞALAR KİTAP ATÖLYESİ YAZAR ETKİNLİĞİMİZ OKUMA YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ GEZİLERİMİZ SİNEMA ETKİNLİĞİMİZ

Detaylı

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda Bir gün sormuşlar Ermişlerden birine: Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş Ermiş. Önce sevgiyi dilden gönle indirememiş olanları çağırarak onlara

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda...

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda... 4. ve 5. Değerlendirme Sınavları Puanlama Aşağıda... 4. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Çetele tablosu 5 puan 10x5=50 Doğru-Yanlış 2 puan 5x2=10 Sayı örüntüsü 2 puan 5x2=10 5. Sınav Test Soruları 5 puan

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler: şeker,

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR 3. B A S I M Çocuklarla İlgili Her Türlü Faaliyette, Çocuğun Temel Yararı, Önceliklidir! 2 Süleyman Bulut Anne Ben Yapabilirim 4 Süleyman

Detaylı

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum»

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum» Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni «Okula Uyum» Hayatımızda yeni bir sayfa daha açılıyor. Bu başlangıç hem çocuğunuzun hem de sizlerin hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı... Çocuklar, okula

Detaylı

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI < AYLIK BÜLTEN OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Serbest ve yönergeye uygun çizgi çalışmaları yaptık. 9 ve 0 rakamları ile büyük ve küçük U ve Ü harflerini boyadık ve yazdık. Zıt kavramlarla ilgili çalışmalar

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı ve faydalı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz.

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU PAPATYALAR SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU PAPATYALAR SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU PAPATYALAR SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası(10 Aralık) Yeni Yıl (31 Aralık-1 Ocak) Yerli malı Haftası SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ. Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ. Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Yerli malını kutladık. *Tutum ve yatırımın kelime anlamlarını öğrendik. *Tutumlu olmayı,

Detaylı

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI Adı-Soyadı : HAYAT BİLGİSİ 1) Okul için hazırlık yapan bir öğrenci, çantasına aşağıdakilerden hangisini mutlaka koymalıdır? 2) Aşağıdakilerden hangisi büyüklerden yardım alarak gerçekleştirebileceğimiz

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK? SERBEST ZAMAN Çocuklara sporun önemi anlattık ve her sabah spor yaptık. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmenenimizin rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi birebir eşleme örneğidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi birebir eşleme örneğidir? Test 1. Aşağıdakilerden hangisi birebir eşleme örneğidir? A) Çocuğun verilen çubukları uzundan kısaya doğru dizmesi B) Çocuğun bloklarını üçgen, kare ve dikdörtgen olmalarına göre kutulara koyması C) Çocuğun

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 Ağustos Böceği ile Karınca Hafta Sınıf Düzeyi ve 4. Sınıf Süre Yöntem ve Teknik 40 Dakika drama, beyin fırtınası KAZANIM SÜREÇ Araç - Gereç Çizgi film CD si veya Masal kitabı Karınca

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Annelerimizin bizim için neler yaptığını tartıştık. Annemize

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Kartal ve tırtıl, kuş, kelebek tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

30 OCAK 03 ŞUBAT OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR

30 OCAK 03 ŞUBAT OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR ġubat 2017 BÜLTENĠ 30 OCAK 03 ŞUBAT OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR PAZARTESĠ OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIġMALAR Büyük küçük 1 2 3 sayıları bulalım. CD den hikaye dinleyelim Sevimli dostlarımız OKULA GETĠRECEKLERĠMĠZ

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI. Hikaye / Öykü / Masal: Dürüstlük adlı hikayemizi biz hazırladık.

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI. Hikaye / Öykü / Masal: Dürüstlük adlı hikayemizi biz hazırladık. FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal: Dürüstlük adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler: Vücudumuz, dünyamız tekerlemerini

Detaylı

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı.

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı. OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

2017 MART / 1. HAFTA İNGİLİZCE EĞİTİMİ (TİJEN ÖĞRT.) SATRANÇ EĞİTİMİ (NİLAY ÖĞRT.)

2017 MART / 1. HAFTA İNGİLİZCE EĞİTİMİ (TİJEN ÖĞRT.) SATRANÇ EĞİTİMİ (NİLAY ÖĞRT.) YEŞİLAY HAFTASI 2017 MART / 1. HAFTA KONU 01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI Yapabildiklerimiz neler? İlerde büyüdüğümüz zaman yapabilecek olduklarımız

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ AYI BÜLTENİ Hazırlayan: İnci Değer YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Bulutların her birinde özellikler yazmaktadır. İyi bir arkadaşta bulunması gereken özelliklerin olduğu bulutları boyayın.

HAYAT BİLGİSİ. Bulutların her birinde özellikler yazmaktadır. İyi bir arkadaşta bulunması gereken özelliklerin olduğu bulutları boyayın. Adı Soy: 28/09/2012 HAYAT BİLGİSİ Bulutların her birinde özellikler yazmaktr İyi bir arkadaşta bulunması gereken özelliklerin olduğu bulutları boyayın samimi bencil nazik çalışkan yalancı dürüst Cana yakın

Detaylı

AYLIK BÜLTEN TEMA: HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ, DÜNYA TASARRUF GÜNÜ,CUMHURİYET HAFTASI

AYLIK BÜLTEN TEMA: HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ, DÜNYA TASARRUF GÜNÜ,CUMHURİYET HAFTASI AYLIK BÜLTEN TEMA: HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ, DÜNYA TASARRUF GÜNÜ,CUMHURİYET HAFTASI 03.10.2016 04.10.2016 ÖĞRENME TAKVİMİ *Sabah sporu ile güne başlanır. *Dünya çocuk günü ile ilgili sohbet ediyoruz. *Dünya

Detaylı

MART AYI AYLIK BÜLTEN

MART AYI AYLIK BÜLTEN MART AYI AYLIK BÜLTEN ÖĞRENME TAKVİMİ SORUMLULUKLARIMIZ 01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 06.03.2017 *Yeşilay haftası ile ilgili sohbet *Türkçe dil etkinliğinde Yeşilay adlı şiir öğretilir. *Kurallı oyunlar

Detaylı

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

Aşağıdaki soruları cevaplayalım. HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 19.03.2010 Aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1. Burcu ve ailesi tatil planı yapıyorlarmış. Tatil için nereye gideceklerini konuşmuşlar. Burcu, "Antalya'ya gidelim."

Detaylı

Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16-

Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16- Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16-24 - 28 NİSAN 2017 Gül, papatya, karanfil, lale - salkım söğüt, kavak, çam, elma ağacı isimlerini doğru görselin altına

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANAOKULU OKUANAOKULU

İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANAOKULU OKUANAOKULU İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANAOKULU OKUANAOKULU 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KASIM KONULAR AYI VELİ BÜLTENİ KONULAR A) 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI 1) Atatürk ün Hayatı 2) Atatürk ün Yaptığı Yenilikler 3)

Detaylı

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı?

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı? OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

HADİ BAKALIM KOLAY GELSİN TELEVİZYON

HADİ BAKALIM KOLAY GELSİN TELEVİZYON HADİ BAKALIM KOLAY GELSİN TELEVİZYON Bir köyde bulunan tüm evlerin 1 ünde televizyon bulunmamaktadır. Kalan evlerin yarısında iki televizyon, diğer yarısında da bir televizyon vardır. Köyde kullanılan

Detaylı

Matematiksel Beceriler

Matematiksel Beceriler Matematiksel Beceriler Küçük Prens ten. Büyükler sayılardan hoşlanır. Onlara yeni bir dostunuzdan söz açtınız mı, hiçbir zaman size önemli şeyler sormazlar. Size Sesi nasıl? Hangi oyunları sever? Kelebek

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik Sonbahar

Detaylı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı Bu el kitabı, 2015 yılı Kızılay Haftası okul etkinlikleri için Türk Kızılayı şube, bölge ve yerel merkezlerine hazırlanmıştır. İlköğretim 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan sunumun

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU CİVCİVLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI. Tekerlemeler: Arabam Geliyor, El El Emek tekerlemelerini öğreniyorum.

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU CİVCİVLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI. Tekerlemeler: Arabam Geliyor, El El Emek tekerlemelerini öğreniyorum. FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU CİVCİVLER SINIFI MAYIS AYI DİL BECERİLERİM VE BEN AYLIK EĞİTİM PROGRAMI Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Arabam Geliyor, El El Emek tekerlemelerini öğreniyorum. Bilmeceler:

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Sevgili ATAM; Minik kalplerimizde çoşku, Gözlerimizde ışıltı, dilimizde verilen içten bir söz; GELECEK BANA EMANET, ATAM SEN RAHAT UYU!... Ekim Ayı nı geride bıraktık.

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: Zeynep TEKİN ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA:02.01.2017-06.01.2017 tarihleri arasında uygulanan etkinliklerin özetini sizlere sunmaktayım.

Detaylı

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri)

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) KONULAR 1-Okula Uyum Haftası 2-Okulumuzu Tanıyoruz 3-Okul Kuralları BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 1-1-4 Eylül kurban bayramı 2-25 Eylül- 1 Ekim itfaiye haftası 3-Eylülün 3. haftası

Detaylı

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ YUNUS GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Bildiğimiz meslekleri ifade ederek akıl haritası oluşturduk. Meslekleri görevlerine göre grupladık. Hangi mesleklerde hangi araç ve gereçleri kullanıldığını

Detaylı

CİN ALİ İLE BERBER FİL

CİN ALİ İLE BERBER FİL ....... CiN ALl'NIN HiKAYE KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin To'Ju ' 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula

Detaylı