TEPE İNŞAAT İLKÖĞRETİM OKULU - MALTEPE DERGİMİZ BİR 2-B SINIFI MART SAYISI DERGİSİ 4. SAYI 1 MART İLKBAHAR MEVSİMİNİN BAŞLANGICIDIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEPE İNŞAAT İLKÖĞRETİM OKULU - MALTEPE DERGİMİZ BİR 2-B SINIFI MART SAYISI DERGİSİ 4. SAYI 1 MART İLKBAHAR MEVSİMİNİN BAŞLANGICIDIR"

Transkript

1 TEPE İNŞAAT İLKÖĞRETİM OKULU - MALTEPE DERGİMİZ BİR İNCİ 2-B SINIFI MART SAYISI DERGİSİ 4. SAYI 1 MART İLKBAHAR MEVSİMİNİN BAŞLANGICIDIR OKULUMUZDAN HABERLER. * BÖLGE ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI MÜDÜRLERĠ GÜNÜ OKULUMUZDA TOPLANTI YAPTI. * Okulumuzda çalıģan hemģire ve hizmetli imkansızlıklardan dolayı çıkarıldı. *SINIF TEMSĠLCĠ VELĠLERĠ GÜNÜ OKULUMUZDA TOPLANTI YAPTI *Okulumuz Tarihleri arasında MÜFETTĠġLER tarafından teftiģ edildi. Sınıfımıza 2.ve 3. Saat günü Dilaver Kınay öğretmenimiz teftiģ için geldi. Derslerimizi dinledi. Sınıfımıza 4.saat Nadide CoĢar tarafından Ġstanbul Valiliği Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından Proje Koordinasyon Biriminin Güvenli YaĢam Eğitimi verildi. Çocuklarımız bilinçlendirildi.

2 MART AYINDA KUTLANMASI GEREKEN ÖNEMLĠ GÜNLER VE HAFTALAR 1. Yeşilay Haftası (1-7Mart) 2. Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası) 3. Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart) 4. İstiklâl Marşı nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü (12Mart) Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler edinip, yazınız... * günü 12 Mart İstiklal Marşı mızın kabul günü törenle kutlandı.

3 5. Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart) 6. Çanakkale Şehitlerini Anma Günü (18 Mart) 7. Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta) 8. Orman Haftası (21-26 Mart) 9. Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart) TİYATRO Eğitimi, KONSERVATUVAR- LARDA YAPILIR. Ġki elim, iki gözüm Kulaklarım var. Her insanda bir burun Bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç üç kulak? Dön de aynaya bak. ĠÇKĠ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERĠN ANASIDIR

4 ATASÖZLERİ: Açıklamalarını altlarına yazalım Acele giden ecele gider. Ağaç yaş iken eğilir. Akıl akıldan üstündür. Akıl yaşta değil baştadır. Aslan yattığı yerden belli olur. Az veren candan çok veren maldan verir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikten kuvet doğar... Bugünkü işini yarına bırakma...

5 Sudoku, 9 x 9 boyutlarında bir diyagramda çözülen ve her satır, her sütun ve her 3x3 lük karede 1 den 9 a kadar rakamların birer kez yer alması gereken bir zeka oyunu türüdür. ÇOK KOLAY KOLAY

6 Belirli bir kurala göre dizilmiş şekil veya sayı dizisine ÖRÜNTÜ denir. Sayı örüntüleri belirli bir kurala göre ilerler. Sayılar arasındaki farklar bulunduğunda sayı örüntüsünün hangi kurala göre ilerlediği ortaya çıkar. Aşağıdaki sayıları inceleyerek bu sayıların hangi kurala göre sıralandığını söyleyiniz Yukarıdaki sayı dizisini dikkatlice incelediğimizde sayıların dörder artarak ilerlediğini görürüz. Aşağıdaki sayı örüntüsünün hangi kurala göre ilerlediğini bulalım Bu örüntüde sayılar arasındaki farkları sayıların arlına yazalım Sayılar arasındaki farkları bularak örüntülerin kurallarını yazınız Örüntünün kuralı: Örüntünün kuralı: Örüntünün kuralı:

7 KONU TARAMA TESTİ 1- Belirli bir kurala göre dizilmiş şekil veya sayı dizisine ne ad verilir? A) Aritmetik B) Geometri C) Örüntü 2- Aşağıda boş bırakılan kutuya hangi sayı getirilmelidir? A) 16 B) 14 C) 12 Yukarıdaki örüntüde ilk ve son kutuya gelmesi gereken sayıların farkı kaçtır? A) 21 B) 26 C) Aşağıdaki hayvan gruplarının oluşturduğu örüntülerden hangisinin kuralı geriye doğru 3 er ritmik sayma şeklindedir? A) B) C) 5-55 ile başlayan bir örüntünün kuralı her seferinde bir diğerinden bir fazla eksilerk devam etmektedir. Aşağıdaki örüntülerden hangisi bu kurala uymamaktadır? A) B) C) K L Yandaki örüntünün kuralı 10 ekleyip A) 87 B) 91 C) 96 eksiltme şeklindedir. Buna göre K + L nin toplamı kaçtır Yukarıdaki örüntülerde boş bırakılan kutulara seçenekteki sayılardan hangisi getirilemez? A) 16 B) 17 C) Yandaki örüntülerde soru işaretlerinin yerine gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır?? 2 4? 2 5 A) 15 B) 17 C)

8 Canım Annem Besledin, büyüttün beni, Geceleri uykusuz kaldın, Yedirdin içirdin beni, Canım annem, güzel annem. Sen olmasan ne yapardım? bilemem. Canım annem, Seni ben çok severim. Yağmur Kement 2-B Sınıfı ĠLK UÇAN KĠMSE ( ÖNCEKĠ DERGĠMĠZDEKĠ ARAġTIRMA KONUSU) Hezârfen Ahmet Çelebi Hezarfen: "bin fenli" (bilimli) yani "çok Ģey bilen" anlamına gelir. Çelebi, kuģların uçuģunu inceleyerek tarihi uçuģundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, Okmeydanı'nda deneyler yapmıģtır yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden kuģ kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boģluğa bırakan ve uçarak Ġstanbul Boğazı'nı geçip 3358 m. ötede Üsküdar'da Doğancılar'a indiği varsayılan Hezarfen Ahmet Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer kiģilerden birisidir. Bu uçuģ hakkındaki belgeler Ģimdiye kadar sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sindeki ifadesinden ibarettir. Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu ve dönemin padiģahı 4. Murat tarafından da beğenildi. Sarayburnu'ndaki Sinan PaĢa köģkünden bu durumu seyreden Sultan, Ahmet Çelebi ile önce çok yakından ilgilenmiģ, hatta Evliya Çelebi'ye göre "bir kese de altınla" sevindirmiģ, Sonrada Cezayir'e sürgün etmiģtir. Güzel DavranıĢ HoĢ görülü olursun Yardım eli uzatmalısın. Saygı değer olursun Mutluluğa kavuģursun. Sevgili saygılı olmalı, Cömertlik yapmalısın. Kendini iyi hissedeceksin, Güzel davranıģlar gösterirsen. Aysel Elifsu Özbakır

9 BĠZĠM ÖYKÜLERĠMĠZ YABANCININ ELMASI Bir sabah Ġlayda okula yürüyerek gidiyordu. Yanına bir yabancı geldi.ġlayda ya sana çikolata alayım mı? diye sordu.ġlayda kararsız kaldı.ama biraz sonra anladı ki yabancı Onu kaçırmak istiyordu.sonra tanımadığı bu kiģiye çikolataya alerjim var dedi. Yabancı ne yapacağına karar veremedi,biraz düģündü ve dedi ki peki o zaman elma ister misin? Ġlayda elmayı alıp ısırdı,sonra da bayıldı. Alp Karaatmaca 2-B BENĠ KAÇIRMAYA ÇALIġAN ADAM Merhaba, ailen benimle gelmeni istedi bende ona ama ailem bana öyle bir Ģey söylemedi ki dedim, Oda bana sana sürpriz yapmak için söylemediler dedi. Hayır ben gelemeyeceğim dedim. Beni kaçırmak isteyen adam oradan uzaklaģırken, hemen polisi arayarak polise bilgi verdim.adamın yakalanmasını istedim. Kötü adam bu sezinlemiģ olacak ki koģarak oradan uzaklaģtı. HAYIR KABUL EDEMEM Melis TEZCAN Sınıfı: 2-B No:45 Bayılan Çocuk Bir tane bir çocuk varmış. Okula giderken önüne bir adam çıkmış. Adam bıyıklı, göbekli, saçı taranmamış bir adammış. Ona demiş ki baban benimle gelmeni istedi o çocukta tamam demiş. Gitmişler bir dağa varmışlar. Adam elma ister misin? Demiş. Elmayı alan çocuk yemiş ve bayılmış. Elif Çetinkaya HAYIR OLMAZ Bir gün hava çok sıcaktı. Bir yabancı yanıma geldi. Bana dondurma uzattı. Ben merakla alayım mı? Almayayım mı? diye düģündüm. Sonra hatırladım ki annem bana: Çocuğum bir yabancı gelirse sana bir Ģey verirse sakın alma. Belki zehirlidir. demiģti. Bende almadım ama adam beni zorladı. Ben de kaçtım ama adam çok hızlıydı beni yakaladı. Ben de dondurmayı alıp kaçtım. Sonunda ondan kurtuldum ve anneme, babama söyledim. Babamda polise söyledi. Polisler onu yakaladılar. Biz de mutlu mutlu yaģadık. Ġrem Eda KOÇ 2-B sınıfı

10 KAÇIRILAN ÇOCUK Deniz kartopu oynuyordu, yabancı bir insan Deniz in yanına doğru geldi.deniz e çikolata vermek istedi. Deniz çikolatayı aldı. Yemeye baģladı. Bir süre sonra bayıldı. Yabancı Deniz i kucaklayarak ormana götürdü. Deniz sırada uyandı, çığlık attı. Ama bir iģe yaramadı. Çünkü camlar ses geçirmezdi. Deniz çok korkuyordu. Hatta korkudan ağlamaya bile baģladı. Gerçekten de çok korkuyordu. Annesi ve babası Deniz i aramaya baģladılar. Çok zaman geçti. Çünkü yabancı Deniz i baģka bir yere götürüyordu. Acilen ayrıldılar. Anne sağ tarafa, baba sol tarafa doğru yol almaya baģladılar. Yürüdüler, yürüdüler taa Bostancı ya kadar yürüdüler, sonunda baba onu tanıdı. Deniz baba beni kurtar diye bağırdı. Annesi de diğer yoldan Bostancı ya geldi. Ve ikisi Deniz i aldı, ondan sonra polise haber verip polisle beraber karakola gittiler. Tabi yabancıda gitti. Berk Emir BULUT FAKİR AİLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün çok güzel bir kol saati görmüģler ama saat 220 TL sı imiģ. Onların hiç parası olmadığı için saati alamıyorlarmıģ. Saat öyle güzelmiģ ki bir bakıģta gözleri kamaģıyormuģ. Bir gün bir Ģey olmuģ, BaĢbakan bütün fakir insanlara para dağıtmıģ, aile çok zengin olmuģ ve istedikleri her Ģeyi almıģlar. O saati ve kömürle odun da almıģlar. Yazan : Berk Emir BULUT YOKSUL AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ.bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı içinde alamıyorlarmıģ.bir gün anne,babaya bir iģ bulda hepimiz için para kazan, haydi iģ baģına demiģ anne. Baba gidip iģ aramıģ. Bir gün baba bir fırının kapısının önünden geçerken bir yazı görmüģ.baba yazıyı okumuģ. Çırak aranıyor yazıyormuģ.baba fırın sahibine ben buraya çırak olmak için geldim demiģ.fırın sahibi, peki öyleyse git önlüklerini giy, sonrada iģe baģla demiģ.akģam olunca baba sevinçle eve gelmiģ.anne kocasına iģ buldun mu? Diye sormuģ. Baba,elindeki para ile ekmekleri karısına vermiģ. Karısı gidip odun alalım demiģ. Ailece gidip odun almıģlar.o gece evleri sıcacık olmuģ ve rahat uyumuģlar. Elif Naz BÜYÜK PARASI OLMAYAN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı içinde alamıyorlarmıģ, bir gün çocuk harçlıklarını biriktirmiģ ve ailesine sürpriz yapmıģ. Anne, baba bakın harçlıklarımı biriktirdim. Aferin oğlum ama bize 5 TL yetmez ama sana bununla oyuncak alabiliriz demiģ ailesi, Çocuk: yaģasın demiģ. Çocuğun adı; eren miģ, oturdukları mahalledeki komģuları aralarında para toplayarak onlara vermiģ. Toplanan parayla odun, kömürlerini aldıktan sonra, eģyaları ve tüm araç gereçleri yenilemiģler, mahallenin en zengini onlar olmuģ, ayrıca çok mutlu olmuģlar. Melis Tezcan 45

11 ÇALIġKAN AĠLE Eski bir evde anne,baba ve çocuklarıyla bir aile yaģarmıģ.bu aile nin yakacak kömürleri odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı içinde alamıyorlarmıģ. Bir gün çocuklarından Nergis ve Murat okula gidiyorlarmıģ. Murat 4. Nergiste 2. sınıfa gidiyormuģ. Ama çok baģarısızlarmıģ. Aradan yıllar geçmiģ. Anneleri Çocuklar baģarısızsınız demiģ. Çocuklar çalıģmıģlar çabalamıģlar ama bu yetmemiģ. Sonunda anne ve babaları kendilerine iģ bulmuģlar. Anneleri restoranda çalıģmıģ, babaları ise asker olmuģ. Hep birlikte çalıģmıģ çabalamıģlar. Bu arada çocuklar derslerine de çok çalıģıyorlarmıģ. Karnelerine bakmıģlar hepsi beģ. Çok mutlu olmuģlar. Annesi ve babası çocuklarına hediye almıģlar. Çünkü : Çok çalıģtıkları için anne ve babası para biriktirmiģ. Patronları ; - Çok iyi çalıģtınız, maaģınızı hak ettiniz demiģ. Babaları yeni bir ev almıģ. Orada mutlu yaģamıģlar. Yıllar seneler geçmiģ. Anne ve baba yaģlı,çocuklarıysa 30 yaģlarındaymıģ. Yeni bir aile kurulmuģ sanki. ÇalıĢmanın önemini anlamıģlar. Aysel Elifsu ÖZBAKIR 432 TEK BĠR DĠLEK Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün bu ailenin küçük oğlu Alp az da olsa paralarının olması için bir dilekte bulunmuģ. Allah ın eli varmıģ ve küçük çocuğun bu dileği gerçekleģmiģ. Ġlk önce evlerini ısıtmak için kömür almıģlar. Sonra yeni mobilyalar almıģlar. Gitgide hayatları güzelleģiyormuģ. Aradan uzun yıllar geçmiģ, paraları bitmeye baģlamıģ ve Alp yine aynı dilekte bulunmuģ ve gerçekleģmiģ. EĢyaları çok eskidiği için yine aynı Ģeyleri almıģlar.paraları yine bitmiģ.alp yine aynı dilekte bulunmuģ ama dileği gerçekleģmemiģ.ġaģırıp kalmıģ,para kazanmak için çalıģmaları gerektiğini anlamıģ ve kendisine bir iģ bulup çok çalıģmıģ Alp Karaatmaca 2-B -110

12 KĠRALIK TARLA Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün bu aile dıģarı çıkmıģ ve insanlara bakıp onları inceleyip para kazanmanın yollarını bulmaya çalıģmıģlar. Baba ve anne biraz düģündükten sonra çiftçilik yapmaya karar vermiģler. Evlerinin karģısında bir tarla varmıģ. Ve tarlanın sahibini bulup konuģmuģlar. Baba demiģ ki Bizim paraya ihtiyacımız var, toprağını kullanabilir miyiz? Toprağında sebze ve meyve yetiģtirmek istiyoruz. Toprağımı kullanmanıza izin veriyorum, ama kirasını ödeyeceksiniz. Baba tarla sahibiyle konuģup anlaģtıktan sonra iģe koyuldu. Tohumları seçti ve toprağı kazdı. Tohumları ekti, zamanı gelince suladı ve ekinlere iyi baktı. Zamanı gelince biçti, kasalara doldurup pazara gitti, manava gitti ve sattı. Ġyi para kazandı, toprağın kirasını verdi ve çok çalıģıp çiftçi oldular. Zeynep Tuana Kutlu ZENGĠN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün Mert bu evde oturan arkadaģı Berk in evine ders çalıģmaya gitmiģ. Evleri çok soğukmuģ, Mert arkadaģına evlerinin neden bu kadar soğuk olduğunu sormuģ. Berk de babam çalıģmadığı için paramız yok, o yüzden kömür alamıyoruz demiģ. Mert onlara çok acımıģ, isterseniz bizim evde kalabilirsiniz demiģ. Berk ve ailesi bu duruma çok sevinmiģler ve birkaç günlüğüne onlara misafir olarak gitmiģler. Berk ve Mert çok eğlenmiģler. Berk in babası sonunda bir iģe baģvurmuģ ve kabul edilmiģ. ĠĢe girince para kazanmıģ ve her gün iģe gidiyormuģ. Birkaç gün sonra evlerine geri dönmüģler. Babasının kazandığı parayla yeni bir ev almıģlar. Yeni evlerini aldıklarına bütün aile çok memnun olmuģ ve yeni evleri sıcacıkmıģ. Yeni eģyalar da almıģlar ve geriye eģyaları yerleģtirmek kalmıģ. O iģi de bitirmiģler. Berk Mert e teģekkür etmiģ. Öykümüz de burada sona ermiģ. Emre Karaatmaca - 2B

13 ZENGĠN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün bir hazine bulmuģlar. Ama onu koruyan canavarlar olduğu için alamamıģlar. Çocuğun aklına mütiģ bir Ģey gelmiģ. Hemen ailesine söylemiģ. Ailesi bu fikri çok beğenmiģ. Baba canavarlara seslenmiģ. Size masal anlatacağım demiģ. Canavarlar oturmuģlar. Baba hemen anlatmaya baģlamıģ. Canavarlar uyuyakalmıģlar. Aile hemen hazineyi kapmıģ. Bu paralar ile Ģato, odun, yemek, elbise almıģlar. Ve aile mutlu yaģamıģ. Yazar: Zeynep Abbasgil Yarışmaya Katılan Çocuklar Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaşarmış. Bu ailenin yakacak kömürleri odunları olmadığı için çok üşüyorlarmış. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmış. Bir gün babası bir iş bulmuş. Ailesi çok sevinmiş. Baba tam 100Tl kazanmış. Ama düşünmüş bu parayı biriktirelim demiş. Ailesi hak vermiş.1yıl geçmiş babasının tam 1200 TL si olmuş TL siyle her şeyini karşılamışlar. Ama hırsızlar bütün paralarını çalmışlar onun için çocuklarını yarışmaya sokmaya karar vermişler ve kazanmışlar, zengin olmuşlar. Yazan : Elif Çetinkaya ġansli AĠLE Eski bir evde anne,baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için alamıyorlarmıģ bir gün Ģanslı bir Ģey oldu. Bir an için yanılmıģlar zaman geçmiģ gitmiģ ailecek bir karar verdiler. Bir yere gittikleri yerde koskocaman bir lunapark varmıģ, çocuk çok ısrar etmiģ, güvenlik görevlisi buyurun girin demiģ, lunaparkta öyle eğlenmiģler ki, eve gelmiģ çocuk uyumuģ sabah olmuģ erkenden kalkıp okula gitmiģ çocuk derslerinde baģarılıymıģ ama okulda sınavından zayıf almıģ eve gelince hüngür hüngür ağlamıģ, annesi ona sınavını matematik defterine yazdırmıģ ve matematikten daha çok alıģtırma yapacağız demiģ, annesi ona çok güzel Ģeyler söylemiģ ve ertesi gün sınavında yüz aldığı için babası ona kranpon ve Türkiye forması alacakmıģ. DORUK ATAK 2-B SINIFI NO:5

14 ĠKĠ ÇOCUK VE KÖPEK Eski bir evde anne, baba ve çocukları ile bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün yanlarına bir köpek gelmiģ. Çocuk bu köpeği anne ve babasına göstermiģ. Babası demiģ ki; Bu köpeğin tasması var, yani bu köpek birine ait demiģ. Hemen bu köpeği alıp yıkamıģlar ve beslemiģler. Sonra hemen polise gidip olanı biteni anlatmıģlar. Polisler hemen bu köpeğin resmini çekip, gazetede yayınlamıģlar. Sonra gazeteyi herkese dağıtıp aramıģlar. Ama hiçbiri bu köpeği görmemiģler. Son bir yer varmıģ ama, onların köpeği olamazmıģ. Çocuk sormuģ, O kim? O çok zengin olan PadiĢahın KızıymıĢ. O yüksek bir sarayda otururmuģ. Hemen yola koyulmuģlar. Sarayı bulmuģlar. Gerçekten de saray çok büyükmüģ. Muhafızlara sormuģlar, Biz PadiĢaha geldik demiģler. Muhafızlar PadiĢahın odası 52. katta demiģler. Ve çıkmıģlar. Muhafızlara sormuģlar, PadiĢah burada mı? Hayır, 2 saat önce çıktı demiģler. ġimdi gelir demiģler. Ve PadiĢah gelmiģ. Sokakta bu köpeği bulduk demiģler. Bu kızımın köpeği, evet demiģ. PadiĢah onlara bir saray yaptırmıģ, yemek, para vermiģ. Çok mutlu yaģamıģlar. Yazan: Doruk ÖZTOP Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ Bir gün babanın başına ilginç bir şey gelmiş. Soğuktan üşüyüp uyumuş. Rüyasına bir peri gelmiş. Peri babaya demiş ki: Dile benden ne dilersen. Baba: Çocuklarım çok üşüyor. Bize yardım eder misin? demiş. Peri: sabah doğruca ormana git. Bir ince dal kes. Bundan bir olta yap. Demiş. Sabah olmuş baba doğruca ormana gitmiş. İnce bir dal bulmuş. Daldan bir olta yapmış. Deniz kenarına gitmiş. Kocaman bir balık tutmuş. Balığı pazara götürmüş. En büyük balık babanınmış. Balık satılmış. Yarın yine bize balık getirir misin? Diye sormuşlar. Tabi ki demiş. Kazandığı parayla yemek ve odun almış. Doğruca eve gitmiş. Ve bir daha aç kalmamışlar.

15 Duyu organlarımızı iģledik, yaptık ve sınıfımızda sergiledik. Müzik dersini oynayarak, eğlenerek izleyerek öğreniyoruz. Afet Eğitimini aldık. Tatbikatını yaparak en kısa sürede sınıfları boģaltıp okul bahçesinde sıra olduk. Okulumuzda her Ģeyi yaparak, yaģayarak öğreniyoruz.

16 ġubat ayı dergilerimizi aldık okuyoruz. Yenisini çıkarmaya hazırlanıyoruz. FIKRALAR İkinci Soru Öğretmen,Öğrencilere: "Sizlere sorular soracağım. Birinci soruyu bilene ikinci soru sorulmayacak. Şimdi söyle bakalım Ahmet, bir hindinin kaç tane tüyü vardır? " Ahmet: " 9567 tane tüyü vardır Öğretmenim! " Öğretmen: " Nereden öğrendin bunu? " Ahmet: " Öğretmenim, hani ikinci soru sorulmayacaktı. " Sormayın Öğretmenim Öğretmen koridorda ağlayan öğrencisini görünce "Ne var yavrum" diye yanına koşmuş. "Sormayın öğretmenim" demiş öğrenci ağlamaktan akan burnunu çekerek, "18 yaşıma kadar bu okulda olacağımı öğrendim." Öğretme:"Sen buna üzülürsen ben napayım.biz üç kuruş maaşla 65 yaşımıza kadar buradayız!" 28 gün Öğretmen sormuş: - "Hangi ayda yirmi sekiz gün var?" Sıla cevap vermiş: - "Hepsinde hocam." Peki hangi ayda yirmi dokuz gün vardır? Sıla cevap vermiş: - "Hepsinde hocam." Peki hangi ayda dört hafta vardır? Sıla cevap vermiş: - "Hepsinde hocam."

17 Kavga Afacan okuldan eve bir gözü mosmor dönmüştü,annesi çıkışmış: -Aşk olsun yine mi dövüştün okulda? -Büyük bir çocuğun bir küçüğü dövmesine engel olmaya çalıştım da anneciğim. -Aferin!Bak bu çok iyi bir davranış.o küçük çocuk kimdi peki? -Bendim anne! Şimdi gelir Okulda resim dersinde öğretmen bir öğrenciye: -Ne çizdin?. der, Öğrenci: -Tren yolu çizdim öğretmenim. Öğretmen sorar:-peki tren nerede?. Öğrenci : -Trafiğe takılmıştır birazdan gelir. İnek Çocuk okuldan sevinç içinde koşarak gelmiş: Baba,bugün sınıfta birinci oldum! Aferin oğlum neydi bakalım soru? Öğretmen ineğin kaç ayağı olduğunu sordu, Bende,3 dedim, birinci oldum Nasıl olur oğlum ineğin 4 ayağı var Evet,öyleymiş ama sınıftaki diğer çocuklar 2 deyince bende 1. Oldum DĠLEK DĠLEYEN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri, odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı içinde alamıyorlarmıģ.bir gün aile gezintiye çıkmıģ. Bir köye rastlamıģlar orada bir sürü köylü yaģarmıģ. Köylüler aileyi istemedikleri için köyden kaçmıģlar.sonra aile ormana gitmiģ. Ormanda hayvanlar onlara saldırmıģ. Aile oradan da kaçmıģ. Gece olmuģ ve evlerine dönmüģler. Uykuya dalmadan baba zengin olmayı dilemiģ.ama dileği kabul olmamıģ. Sonra tekrar dilemiģ bu sefer dileği kabul olmuģ. Çok zengin olmuģlar. Bu sefer anne uçan halı dilemiģ onun dileği kabul olmamıģ. Dileği kabul olan baba eģine uçan halı almıģ. Anne çok sevinmiģ, evlerine de yakacak odun almıģlar mutlu mutlu yaģamıģlar.. Gökhan Pekesin

18 ZENGĠNLĠĞE ULAġMAYA ÇALIġAN AĠLE Eski bir evde anne, baba ve çocuklarıyla birlikte bir aile yaģarmıģ. Bu ailenin yakacak kömürleri odunları olmadığı için çok üģüyorlarmıģ. Paraları olmadığı için de alamıyorlarmıģ. Bir gün babaları, -Bir iģ bulalım, demiģ. Anneleri, -Harika, demiģ. Çocuklar, -Ama nasıl? Kasabadan çok uzaktayız, demiģler. Anne ve Babaları, doğru deyip düģünmüģler taģınmıģlar en sonunda bir fikir bulmuģlar. Evin arkasında at arabası var. Herkes eģyalarını toplasın gidiyoruz diyerek at arabalarıyla yola çıkmıģlar. Üç gündür yolda olmalarına rağmen kasabaya ulaģmıģlar. Para kazanıp zengin olmaya baģlamıģlar. Çocukların doğum günü olmuģ. Hediye olarak onları alıģveriģ merkezine götürmüģler. ÇalıĢarak 5000 TL ları olmuģ. Ve mutluca yaģamıģlar. Alize KANTARCI Bilmeceleri cevapları karģılarındaki cevaplarla eģleģtiriniz. En güzel kokan fil hangisidir? Portakal Pijamasını giymiģ eģeğe ne derler? Sarıdır sallanır dalında ballanır? Ağrı Karanfil Paraya zam gelirse ne olur? Ġyi geceler En çok acı çeken dağ hangisidir? Zampara Hangi simit yenmez? Can simidi

19 ÇANAKKALE Çanakkale geçilmez, Askerlerimiz var bizim. Nasıl geçeceksiniz? Düşmanlar, Askerlerimiz var bizim, Kalelerin dibinde. Kocaman bir anıt Anadolu da yok olmaz. Lodos esti Anadolu dan Emeğimiz boşa gitmez. 2-B Sınıfının akrostij çalışması Yukarıdaki fotoğraf ile aşağıdaki fotoğraf arasındaki 7 farkı bulunuz

20 Çocuğun gelişiminde oyunun önemi 1 Bir anne-babanın çocuğuna vereceği en önemli ilk şey sevgidir. Anne-babalar çocukları daha dünya ya gelmeden önce biraz olsun kendilerini eğitmeli (dergi, kitap, ana-baba okulları, TV, internet vs.), yayınları takip ederek çocuk yetiştirme sanatını öğrenmeleri gerekmektedir. Yeni dünyaya gelecek olan çocuğun her türlü sorumluluğuna hazır olmalıdırlar. Her anne-baba çocuğunu sever, doğumdan itibaren tüm imkânlarını kullanarak ona bir şeyler öğretmeye, en iyiyi vermeye çalışırlar. Oyun; çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yoldur. Çocuğun en önemli eğitim araçları oyuncaklarıdır. Oyun ile insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psiko-motor gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimi etkilediği gibi, zihin ve dil gelişimini de etkiler. Yetişkinler gözüyle oyun, çocuğun eğlenmesi, oyalanması, başlarından savmak için bir uğraş olarak görürler, oysa oyun, çocuk için ciddi bir iştir. Çocuk oynadıkça becerileri artar, yetenekleri gelişir. Çevresini, bilinmeyenleri tanır, kendisi için anlaşılır duruma getirir. Çocuk oyun oynarken özgürdür, kuralları kendi koyar-bozar, yetişkinlerin kısıtlamaları yoktur. 3-6 yaş arası çocuğun en önemli dönemidir. Durmadan soru sorar "bu neden, niçin, nasıl?" sorularına yanıt isterler. Öğrenme açlığı mevcuttur, her şeyi bilmek isterler. Enerjiktirler, yorulmak nedir, bilmezler. Onları anlayın, sabırla yanıtlayın, yanıtlarınız kısa, net ve anlaşılır olsun. Çocuklar oyuncaklarla oynamayı severler, ancak oyuncakların iyi davranışların karşılığında ödül, anne-baba sevgisinin kanıtı olarak kullanılması yanlış olup, kesinlikle kaçınılması gereken bir tutumdur. Oyuncaklar çocuk gelişiminde büyük bir yer tutarlar, ancak bize sarılmaz, sevmez ve öpemezler. Ne kadar meşgul olursanız olun, çocuğa ayıracak olduğunuz birkaç zaman diliminde onunla sohbet etmeniz, ona sarılmanız, yerlerde yuvarlanmanız, onun oyuncakları ile oyun oynamanız onu mutlu edecektir. Okulda, ertesi günü keyifle arkadaşlarına, öğretmenine veya diğer başka kişilere anlatacak olduğu bir an yaşatacaksınız. Çocuğunuza "lütfen" demeyi öğretin. Siz onun oyuncağının yerini değiştirirken veya alırken izin isteyin. Çocuklar kurdukları oyunlarda hep büyükleri taklit ederler. Yaptığınız her olumlu davranış, ona iyi ya da kötü yönde etki edecektir. Başkaları ile onu kıyaslayıp üzmeyin, "o" kendine özgü bir bireydir. Yaptığı her doğru davranış için onu sözleriniz ve sevginizle ödüllendirin. 3-5 yaşında ana okuluna gidecek olan çocuklar sabırsız ve heyecanlıdır. Onlara karşılaşacakları olayları olabildiğince somut bir şekilde anlatın. Orada eğlenebileceğini, yeni arkadaşlar edineceğini açıklayın; çocuğunuza pembe tablo çizmeyin. Belki ağlayacağını, ağlayan çocuklar olabileceğini, karşılaşabileceği olumlu-olumsuz şeyleri anlatın. Okul bitiminde onu alacağınızı söylemeyi unutmayın, açık olun paniğe kapılmasın. Çoğumuz, çok iyi niyetlerle herkesten önce okuma-yazmayı öğretmek isteriz; ve ona öğretme yoluna gideriz. Hiç bir anne-baba öğrenme konusunda zorlayıcı olmamalı, bu tür davranışlar öğrenme sürecini geliştirmekten uzak olup, anne-baba çocuk ilişkisini zedeleyecek niteliktedir. Anne-babalar bu tür davranışlarda bulunarak kendi gururlanma ihtiyaçlarını giderme amacındadırlar. (Çocuğumuzda bulunan bazı özel durumlar hariç olup yine de eğitimcilerin yönlendirmesi daha doğru olur). Her zaman gündeme gelen sorulan sorulardan bir diğeri de çocuğum okulda olan yaşantıları hakkında konuşmak istemiyor? Okul, onların özel hayatının bir parçasıdır. Onu anlayışla karşılayın, zorlayıcı olmayın ama yine de takipçi olup, sohbet anında bazı sorular sorarak onunla ilgilendiğinizi belli edin. Sabırlı ve açık olun... zaman içerisinde sizinle paylaşacaktır. Sonuç olarak,"3-6 yaş arası çocukluğun en önemli dönemidir" demiştik. Bu nedenle haklarına saygılı olun, onu anlamaya çalışın; konuşurken arkanızı dönmeyin, göz temasında bulunun, onun seviyesinde çömelin ya da oturun, aynı seviyeye gelmeye özen gösterin. İstediği herhangi bir şey size ters geliyorsa, bunu istiyorum - sebebi bu, veya istemiyorumsebebi şu... diye açıklama yaparak tercihi ona sunun. Hiç birimizin elinde sihirli değneği yok, ne eğitimcilerin ne anne-babanın...her ne sorun ile karşılaşırsak karşılaşalım, sabır ve sevgi ile iyi insan ilişkilerinin temel harcını atmış olacaksınız.

HALİL İBAN. KÖR SALİH OYA ABLA Ve BEŞİ(YEDİSİ)BİRLİKTELER [0]

HALİL İBAN. KÖR SALİH OYA ABLA Ve BEŞİ(YEDİSİ)BİRLİKTELER [0] 2010 HALİL İBAN KÖR SALİH OYA ABLA Ve BEŞİ(YEDİSİ)BİRLİKTELER [0] ISBN 978-975-01279-3-9 ĠletiĢim: Halil ĠBAN Tlf: 0535 946 38 12 e-posta: haliliban1930@hotmail.com Sayfa Düzeni: Ekrem Matbaası Baskı:

Detaylı

Binbir Çevre Masalları

Binbir Çevre Masalları İzmir Eko-Okulları Binbir Çevre Masalları Daha Temiz, Yeşil ve Mavi bir Dünya için 1. ÖZEL TAKEV İ.Ö.O. 2. ÖZEL GELİŞİM İ.Ö.O. 3. FOÇA REHA NECLA MİDİLLİ İ.Ö.O. 4. ÖZEL İZMİR SEV İ.Ö.O. 5. ÖZEL TEVFİK

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse yasemin ne der 1 Nisan Çok mu ciddi duruyorum? Ya da asla kandırılamaz

Detaylı

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR,

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR, Sevgili Öğrenciler, Bu yıl okula başladınız. Tüm öğretmenlerinizin, anne, babanızın ve bizim bir dileğimiz var: Kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrenmeniz, okuduğunu anlayan, düşünen, düşündüğünü doğru

Detaylı

2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ

2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ 2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ 1 Değerli Okurlar, Türkiye deki okullar daha çok zihinsel gelişmeye önem veren, sosyal gelişmeyi ihmal eden, sosyal faaliyetleri

Detaylı

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ Ders Kitabı Yazarlar KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 5762 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1565 12.?.Y.0002.4268 Her hakkı saklıdır

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

ESMA KOÇ AN. KA. BER.

ESMA KOÇ AN. KA. BER. ESMA KOÇ AN. KA. BER. Esma Koç AN. KA. BER. Metin: Esma Koç Kapak: Esma Koç Basıldığı Yer: Konya Basıldığı Tarih:: Haziran 2011 Bu kitabın hiçbir bölümü, tanıtım amaçlı kullanımı dışında, Esma Koç un yazılı

Detaylı

Yazmak ve Düşünmek. yaza çize. kültür, sanat ve edebiyat dergisi

Yazmak ve Düşünmek. yaza çize. kültür, sanat ve edebiyat dergisi kültür, sanat ve edebiyat dergisi...... yaza çize Yazmak ve Düşünmek Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Edebiyatın güzelliğine merhaba! diyerek yayın yaşamına başlayan Yaza Çize kültür, sanat ve edebiyat

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı

Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2. Hazırlayan: Hamza Eravşar. Yumak. Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3

Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2. Hazırlayan: Hamza Eravşar. Yumak. Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3 T Ü R K Ç E D E R S İ Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2 Hazırlayan: Hamza Eravşar Yumak Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3 AVRUPA DAKĠ ÇOCUKLARIMIZ ĠÇĠN BU KĠTABIN HAZIRLANMASINDA MADDÎ DESTEĞĠNĠ ESĠRGEMEYEN

Detaylı

Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05

Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05 Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05 Bir Köşede Durdum... Dostça... Sinan Tanyıldız Onlarca yıldır her sabah Dostça isimli

Detaylı

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi 2009 İÇİNDEKİLER ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİR ÖĞRENCİMİN BANA ÖĞRETTİKLERİ RESİMLERİYLE ÇOCUK ERGENLİK ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖVGÜ VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ NEDEN

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her

Detaylı

buluşuyor! dergide bu dergide buluşuyor! Sancaktepe SANCAKTEPELİ ÇOCUKLAR MUTLU YILLAR! EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN?

buluşuyor! dergide bu dergide buluşuyor! Sancaktepe SANCAKTEPELİ ÇOCUKLAR MUTLU YILLAR! EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN? Sancaktepe Yıl: 3 / Sayı: 14 Eylül - Ekim 2012 SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN ÇOCUKLARA ÖZEL ARMAĞANIDIR EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN? BİR BÜYÜK VELİ AHMET YESEVİ bu dergide bu dergide buluşuyor! buluşuyor!

Detaylı

DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠÇĠN ĠTTĠFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS ĠLĠNĠN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASININ HARĠTALANDIRILMASI PROJESĠ

DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠÇĠN ĠTTĠFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS ĠLĠNĠN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASININ HARĠTALANDIRILMASI PROJESĠ DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠÇĠN ĠTTĠFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS ĠLĠNĠN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASININ HARĠTALANDIRILMASI PROJESĠ KARS 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 2 GĠRĠġ I. BM Ortak Programı

Detaylı

Açıklama [t1]: HALİL İBAN HALİL İBAN KÜÇÜK ALİ ( ROMAN) KÜÇÜK ALİ

Açıklama [t1]: HALİL İBAN HALİL İBAN KÜÇÜK ALİ ( ROMAN) KÜÇÜK ALİ Açıklama [t1]: HALİL İBAN HALİL İBAN KÜÇÜK ALİ ( ROMAN) KÜÇÜK ALİ 2 KÜÇÜK ALİ Ali, doğarken annesini yitirmişti. Dünyaya aç, susuz ve çırılçıplak gelmişti. Henüz Acıktım, susadım. Demeyi de bilmiyordu.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

2012 YILI ESERLER DERECEYE GİREN İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2012 YILI ESERLER DERECEYE GİREN İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2012 YILI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Değerli gençler, Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu Kompozisyon Yarışmasına olan ilginin giderek arttığını

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

MERHABA KIŞ 2012. Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu. Sorumlu Müdür Can Vuran. Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin

MERHABA KIŞ 2012. Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu. Sorumlu Müdür Can Vuran. Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Tunca TOSUN 2C MERHABA Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu Sorumlu Müdür Can Vuran Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Sanat Yönetmeni Semra Bolat Editör Yüksel Altıntaş Nigar Tokat

Detaylı

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle... Dr. Aktan AGO Mr. Osman EMİN 0 ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Okulda öğrendiğiniz derslerin temeli Türkçe dersidir. Öğrenim hayatınızda bütün derslerde başarılı olabilmeniz için, Türkçeyi iyi bilmeniz ve kullanmanız,

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Seçtiğimiz merkezlerde oyun oynayarak geçirdiğimiz bu etkinlik saatinde yeni beceriler kazanamaya başladık.

Detaylı

Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya. çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı. gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın

Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya. çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı. gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın II Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın hangi alanında bulunursa bulunsun, engellenemeyen yaratıcı

Detaylı

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI SAYI: 7 HAZ RAN 2012 PARA İLE SATILMAZ ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI vizyon Ö Z E L K I R E H R L K Ö R E T M O K U L U HAZİRAN 2012 SAYI: 7 Yılda bir kez yayımlanır, para ile satılmaz. SAHİBİ

Detaylı