Kültürel Varlıkların Yasadışı Đthalatının, Đhracatının ve El Değiştirmesinin Yasaklanması ve Önlenmesi Anlaşması (UNESCO, 1970)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültürel Varlıkların Yasadışı Đthalatının, Đhracatının ve El Değiştirmesinin Yasaklanması ve Önlenmesi Anlaşması (UNESCO, 1970)"

Transkript

1 Kültürel Varlıkların Yasadışı Đthalatının, Đhracatının ve El Değiştirmesinin Yasaklanması ve Önlenmesi Anlaşması (UNESCO, 1970) Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property Paris, 14 Kasım 1970 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının Paris te 12 Ekim 1970 ile 14 Kasım 1970 arasında onaltıncı kez toplanan Genel Kongresinde, Genel Kongrenin 14 üncü toplantısında kabul edilen Uluslararası Kültürel Đşbirliği Duyurusundaki öngörülerin önemini Hatırlayarak, Kültürel varlıkların, bilimsel, kültürel ve eğitim amacıyla milletler arasında değişimi, insanoğlunun uygarlık hakkındaki bilincini artırdığını, tüm halkların kültürel yaşamını zenginleştirdiğini ve Uluslararasında ortak saygı ve takdirini telkin ettiğini göz önünde bulundurarak, Kültürel varlıkların, uygarlığın ve ulusal kültürün temel öğelerinden birini oluşturduğunu ve yalnızca, tarihi ve geleneksel arka planı ile ilgili mümkün olan tüm bilgiler ilişkilendirilince gerçek değerine kavuşturulabileceğini dikkate alarak, Her Devletin topraklarında bulunan kültürel varlıkları, hırsızlık tehlikelerine, sorumsuzca yapılan kazılara ve yasadışı ihracata karşı korumak zorunda olduğunu göz önünde tutarak, Bu tehlikelerin önlenmesinde her Devletin, kendi kültürel mirasına ve diğer ulusların kültürel mirasına saygı duyması için, ahlaki zorunluluklarda artan bir şekilde etkin olmalarının gerekli olduğunu dikkate alarak, Kültürel kurumlar gibi, müzelerin, kütüphanelerin ve arşivlerin, koleksiyonlarının evrensel bir şekilde tanınan ahlaki ilkeler ile uygun olarak kurulmuş olması gerektiğini göz önünde bulundurarak, Kültürel varlıkların yasadışı ihracatının, ithalatının ve el değişiminin, UNESCO nun ilgili ülkelere Uluslararası anlaşmaları tavsiye etme konusunda üstlendiği görevin de bir parçası olan, Uluslararası anlayış için bir engel oluşturduğunu göz önünde tutarak, Kültürel mirasın korunmasının ancak ve ancak ülkesel ve Uluslararası olarak Devletlerin örgütlü ve birlikte yakın işbirliği içinde olması ile etkili olabileceğini göz önünde bulundurarak, 1964 te, UNESCO genel konferansında bu anlamda bir Tavsiye Karar ı alındığını göz önünde tutarak, Kültürel varlıkların yasadışı ihracatının, ithalatının ve el değişiminin engellenmesi ve yasaklanması için yöntemler üzerine yapılacak olan önerilerin, oturumun gündemine madde 19 içinde bir soru ile alınacağının bilincinde olarak, 15 inci oturumunda bu sorunun Uluslararası bir anlaşmanın konusu olarak alınması gerektiğine karar vererek,

2 Kasım 1970 in on dördüncü gününde bu Anlaşmayı kabul eder. Madde 1 Bu anlaşmanın amaçları doğrultusunda, kültürel mülk ifadesi; dini veya dünyevi yerlerde yer alan, her Devlet tarafından arkeolojik, tarih öncesine ait, tarihi, edebi, bilimsel veya sanatsal değerde olan ve aşağıdaki sınıflandırmalara giren mülkler anlamına gelir; (a) Az bulunan direy, bitey, madenler ve teşrih koleksiyonları ve numuneleri ve paleontolojik öneme sahip nesneler, (b) bilim tarihi, teknoloji, askeri ve sosyal tarih, ulusal liderlerin, düşünürlerin, biliminsanlarının hayatları ve ulusal öneme sahip olaylar ile ilgili olmak üzere tarihle ilgili mülkler; (c) arkeolojik kazılardan (gizli ve sıradan olanlarda içinde)veya arkeolojik keşiflerden çıkan nesneler; (d) parçalanmış olan sanatsal veya tarihi eserler ve arkeolojik alan nesneleri; (e) yazıtlar, madeni paralar veya gömülmüş mühürler gibi yüz yaşından eski antikalar; (f) etnolojik önemi olan nesneler; (g) aşağıdakiler gibi sanatsal değeri olan mülkler; (i) herhangi bir malzeme ile herhangi bir zemine, tamamen elle yapılmış olan (endüstriyel tasarımlar ve elle süslenmiş fabrika malları dışında) resimler, çizimler ve tablolar; (ii) herhangi bir malzemeden yapılmış olan özgün heykel sanatı işleri ve heykeller; (iii) özgün gravüler, baskılar ve taş baskılar; (iv) herhangi bir malzemeden yapılmış olan özgün sanatsal düzenlemeler ve kurgular; (h) az bulunan el yazmaları ve matbaanın ilk zamanlarında basılmış kitaplar, belgeler ve özel önemi olan yayınlar (tarihi, sanatsal, bilimsel, edebi vs.), yalnız başına ya da koleksiyon halinde; (i) tek başına ya da koleksiyon halinde posta, damga ve benzeri pullar; (j) ses, fotoğraf ve sinema arşivlerini içeren belgelikler (k) yüz yıldan eski mobilya eşyaları ve eski müzik aletleri; Madde 2 1. Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, kültürel varlıkların yasadışı ithalatı, ihracatı ve el değiştirmesinin, bu kültürel varlıkların özgü olduğu ülkelerin kültürel mirasını fakirleştirdiğinin ve bundan doğacak olan tüm tehlikelere karşı tüm ülkelerin kültürel varlıklarını korumasının en etkin yöntemlerinden birisinin Uluslararası işbirliği olduğunun bilincindedirler. 2. Bu noktada, Taraf olan Devletler, bu şekilde gelişen davranışlara kendi elindeki araçlarla karşılık vermeye ve özellikle kendi sorunlarını ortadan kaldırarak bu şekildeki davranışlara bir son verme ve gerekli tazminatların yapılmasına yardım etme yükümlülüğünü kabul eder. Madde 3 Kültürel varlıkların ithalatı, ihracatı veya el değiştirmesi, Taraf olan Devletler tarafından karar verilen bu öngörülere karşı olursa bu eylemler yasa dışıdır. Madde 4 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, bu Anlaşmanın amaçları uyarınca, aşağıdaki sınıflandırmalara ait olan mülklerin her Devletin kültürel mirasının bir parçasını oluşturduğunu kabul ederler;

3 (a) Đlgili Devletin yurttaşlarının bireysel veya ortak dehası olarak yaratılan kültürel varlıklar ve o ülkede yerleşmiş fakat vatandaşlığı bulunmayan veya yabancı uyruklular tarafından yaratılmış ve ilgili Devlet için önemli olarak addedilen kültürel varlıklar; (b) ulusal sınırlar içerisinde bulunmuş olan kültürel varlıklar; (c) kültürel varlığın ait olduğu ülkedeki yetkili otoritelerden gerekli izinler alınarak, arkeolojik, etnolojik veya doğal bilim heyetleri tarafından elde edilen varlıklar; (d) üzerinde mutabık kalınmış değiş tokuşu serbest olan kültürel varlıklar; (e) hediye olarak alınmış veya kültürel varlığın ait olduğu ülkedeki yetkililerden gerekli izinler alınıp yasal olarak satın alınan kültürel varlıklar; Madde 5 Kültürel varlıklarını yasa dışı ithalat, ihracat ve el değiştirmeden korumak için bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, kendilerine uygun olduğu şekilde, kendi toprakları içerisinde, kültürel mirasın korunması için aşağıdaki görevleri etkili olarak yerine getirebilecek yeterli sayıda ve iyi eğitimli kadrosu var olmayan yerlerde bir ya da birden fazla ulusal hizmet kurmayı kabul eder: (a) özellikle önemli kültürel varlıkların yasa dışı ithalat, ihracat ve el değiştirmeden korunmasını ve kültürel mirasın korunmasının güven altına alınmasını sağlayacak olan yasa ve kanun tasarılarının yapılmasına katkıda bulunmak; (b) korunan varlığın ulusal envanteri temelinde, ihraç edilmesi ulusal kültürel mirasın fakirleşmesine katkıda bulunacak olan, önemli kamusal ve özel kültürel varlıkların listesini güncel tutmak; (c) kültürel varlıkların korunmasını ve sunumunu garanti altına alması beklenen bilimsel ve teknik kurumların (müzeler, kütüphaneler, arşivler, laboratuarlar, atölyeler ) geliştirilmesini veya kurulmasını teşvik etmek; (d) belirli kültürel varlıkların durum anında korunmasının gerçekleşmesi ve gelecekteki arkeolojik araştırmalar için ayrılan bazı alanları korumak için arkeolojik kazıların teftişini düzenlemek; (e) ilgililerin (küratörler, koleksiyoncular, antika satıcıları, vs.) faydasına, bu Anlaşmada ileri sürülen ahlaki ilkeler ile uygun kuralları koymak ve bu kuralların yerine getirildiğinden emin olmak için gerekli adımları atmak; (f) tüm Devletlerin kültürel miraslarına olan saygıyı canlandırmak ve geliştirmek için eğitimle ilgili gerekli önlemleri almak ve bu Anlaşmadaki öngörüler hakkındaki bilinci yaygınlaştırmak; (g) herhangi bir kültürel varlık nesnesinin kaybolması duruumunda uygun açıklamaların yapılmasını sağlamak. Madde 6 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler aşağıdakileri kabul eder: (a) söz konusu olan mülkün izinli olduğunu belirtmek için ihraç eden Devletin belirleyeceği uygun bir belgeyi yürürlülüğe koymak. Belge, ihraç edilecek, tüm kültürel varlıklara yasalarla uyumlu bir şekilde eşlik etmelidir; (b) yukarda belirtilen ihraç belgesi olmadan kültürel varlıkların kendi sınırları dışarısına ihracını yasaklamak. (c) bu yasağı, özellikle kültürel varlıkların ihracını veya ithalini gerçekleştirme ihtimali olan insanlara uygun yollarla duyurmak. Madde 7

4 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler aşağıdakileri kabul eder: (a) bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yasa dışı yollardan ithal edilmiş, bir diğer Taraf Devlete ait kültürel varlıkların, kendi sınırları dâhilindeki, müzeler ve benzer kuruluşlar tarafından alınmasını engellemek için ulusal yasalarla uyumlu olarak gerekli önlemlerin alınması. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren, bir Devletten kültürel varlıkların yasa dışı olarak çıkarılma teklifinden bu Anlaşmaya Taraf olan varlığın ait olduğu Devleti mümkün olan zamanda haberdar etmek; (b) (i) varlığın, o kurumun dökümüne ait olduğunun belgelenmiş olması şartı ile ilgili Devletler için, bu Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra bir müzeden veya dini ya da sivil bir tarihi anıttan veya benzeri bir kurumdan çalınan kültürel varlığın bu Anlaşmaya Taraf olan bir başka Devlete ithalini yasaklamak; (ii) varlığın ait olduğu Taraf Devletin isteği üzerine, iki ülkede de bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ithal edilmiş bu çeşit kültürel varlıkların geri gönderilmesi ve kurtarılması için uygun adımlar, talep sahibi olan ülkenin, suçsuz olan bir alıcıya veya varlığın yasal sahibi olan kişiye sadece telafi ödemesi kaydıyla atılmalıdır. Geri getirme ve kurtarma talepleri, diplomatik makamlar yoluyla yapılabilir. Talepte bulunan ülke kendi kaynaklarıyla geri getirme ve kurtarma savını kurmak için gerekli belgeleri ve diğer kanıtları sunmalıdır. Bu Maddeye dayanarak, Taraflar geri gönderilecek olan kültürel varlık için gümrük veya başka vergiler uygulayamazlar. Kültürel varlığın geri gönderilmesi ve alımı ile ortaya çıkan tüm masraflar talepte bulunan Tarafça karşılanmalıdır. Madde 8 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, yukarıdaki Madde 6(b) ve 7(b) de belirtilen kuralların ihlalinden sorumlu herhangi bir kişiye ceza veya idari yaptırımların uygulanmasını kabul eder. Madde 9 Kültürel mirası, arkeolojik ve etnolojik nesnelerinin yağmaya maruz kalmasından dolayı risk altında olan, bu Anlaşmaya Taraf herhangi bir Devlet, etkilenen diğer Taraf Devletlerden yardım isteyebilir. Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, bu durumlarda, söz konusu olan belirli nesnelerin Uluslararası ticaretinin, ihracatının ve ithalatının da kontrol edilmesi dâhil, gerekli kesin önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması için yapılacak olan Uluslararası ortak çabaya katılmayı kabul eder. Anlaşma askıda iken, ilgili her Devlet, talep eden Devletin kültürel mirasına tamir edilemez bir zararın gelmesinin önlenmesi için öngörülen düzeyde kabul edilebilir önlemler almalıdır. Madde 10 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler aşağıdakileri kabul eder: (a) bu Anlaşmaya Taraf olan bir Devletten yasa dışı olarak çıkarılan kültürel varlıkarın hareketini, eğitim, bilgi ve ihtiyatla kısıtlamak ve her ülke için uygun olarak cezai veya idari yaptırıma tabi antika satıcılarını, kültürel varlığın ait olduğu yeri belirten kaydını, tedarikçinin isimlerini ve adreslerini, satılan her nesnenin fiyatı ve tanımını almaya ve kültürel mülk alıcısını, böyle bir mülkün ihraç edilme yasağına tabi olabileceği konusunda bilgilendirmeye zorunlu kılmalıdır. (b) kamunun zihninde, eğitim yoluyla, kültürel varlıkların değerinin gelişmesini ve hırsızlık, kaçak kazılar ve yasadışı ihracın kültürel mirası tehdit ettiğinin farkına varılmasını sağlamaya gayret etmek.

5 Madde 11 Bir ülkenin yabancı bir ülke tarafından işgal edilmesiyle doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan baskı altında kültürel varlıkların işgal altındaki ülkeden ihraç edilmesi ve nakli yasa dışı olarak sayılacaktır. Madde 12 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, Uluslararası ilişkilerinde sorumlu oldukları sınırları içerisindeki kültürel mirasa saygı duymalıdır ve bu şekildeki bölgelerde kültürel varlığın yasa dışı ihracatını, ithalatını ve el değiştirmesini yasaklamak ve önlemek için gerekli tüm önlemleri almalıdırlar. Madde 13 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, her Devletin yasalarıyla uygun olacak şekilde aşağıdakileri kabul ederler: (a) yasadışı ithalat ve ihracatı muhtemel olan kültürel varlıkların el değiştirmesini uygun tüm yolları kullanarak önlemek; (b) yetkili hizmetlerinin, yasa dışı yollarla ihraç edilmiş kültürel mülkün mümkün olan en kısa zamanda haklı mal sahibine geri verilmesini sağlama konusunda işbirliği içinde olmalarından emin olmak; (c), haklı sahipler tarafından veya onların adına satın alınan kayıp ya da çalınmış kültürel varlıkların kurtarılması için çalışma başlatmak; (d) bu Anlaşmaya Taraf olan Devletlerin, bazı kültürel varlıkları satılamaz olarak sınıflandırması ve ilan etmesi, yalnız bu nedenle bu mülklerin ihraç edilemez olarak kabul edilmesi ve ilgili Devlet tarafından ihraç edildiği yerde kurtarılmasının hızlandırılma haklarının iptal edilemez olduğunu tanımak. Madde 14 Yasa dışı ihracın engellenmesi ve bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için, Anlaşmaya Taraf olan her Devletin, yapabildiği oranda, uygun bütçeyle, gerekirse bu amaç için bir ödenek ayırarak, kültürel mirasının korunmasından sorumlu ulusal hizmetler sağlaması gerekir. Madde 15 Bu Anlaşmadaki hiçbir şey, Taraf olan Devletleri, birbirleri arasındaki özel anlaşmaların tamamlanmasını veya yer değiştirmiş olan kültürel varlığın tekrar yerine yerleştirilmesi ile ilgili yeri neresi olursa olsun bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce, zaten tamamlanmış olan anlaşmaların uygulanmasına devam edilmesini engellemez. Madde 16 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Konferansına, Organizasyon tarafından belirlenen şekil ve tarihlerde sunacakları dönem raporlarında, yasalaştırdıkları cezai-idari hükümler ve bu alanda edinilen deneyimlerin detaylarıyla birlikte Anlaşmanın uygulanması için yaptıkları diğer faaliyetler hakkındaki bilgileri sunmalıdırlar.

6 Madde Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyon undan özellikle şunlarla ilgili teknik destek talebinde bulunabilirler: (a) Bilgi ve eğitim; (b) danışma ve uzman tavsiyesi; (c) eş güdümlülük ve arabuluculuk. 2. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, kendi girişimi ile kültürel varlıkların yasa dışı dolaşımı ile ilgili konularda araştırma yürütebilir ve çalışmalar yayınlayabilir. 3. Bu maksatla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, herhangi bir yetkili sivil toplum örgütüne işbirliği çağrısında bulunabilir. 4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, kendi girişimi ile bu Anlaşmaya Taraf olan Devletlere, Anlaşmanın uygulanması önerisi getirebilir. 5. Bu Anlaşmaya Taraf olan en az iki Devlet, Anlaşmanın uygulaması konusunda uyuşmazlığa düşerse, UNESCO onlar arasında bir uzlaşmaya ulaşmak için arabuluculuk görevlerini genişletebilir. Madde 18 Bu Anlaşma Đngilizce, Fransızca, Rusça ve Đspanyolca olarak hazırlanmıştır. Dört metin de eşit olarak yetkilidir. Madde Bu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organisayonu nun üye Devletleri tarafından, kendi ilgili anayasal yöntemleri ile uyumlu olarak onaylanmaya veya kabul edilmeye tabidir. 2. Onaylama veya kabul senetleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu genel müdürüne emanet edilmelidir. Madde Bu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu üyesi olmayan Devletlerin de katılımına açıktır ve onlar Organizasyon un Yönetim Kurulunca katılıma davet edilirler. 2. Katılım, katılım senedinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu genel müdürü ne temini youyla gerçekleştirilmelidir. Madde 21 Bu Anlaşma, o zamandan önce veya tam o tarihte ilgili senetlerini temin edenler için, üçüncü onaylama, kabul veya katılım senedinin temin edildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girmelidir. Diğer herhangi bir devlet için bu Anlaşma, kendi onaylama, kabul veya katılım senedinin temin edilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girmelidir. Madde 22

7 Bu Anlaşamaya Taraf olan ülkeler, Anlaşmanın sadece büyük kent topraklarında değil sorumlu oldukları Uluslararası ilişkiler sınırları dâhilindeki tüm bölgeler için uygulanabilir olduğunu kabul eder ve gerektiği zaman, onaylama, kabul veya katılım zamanında veya onlardan önce Anlaşmanın bu topraklar üzerinde de geçerli olmasını sağlayacak şekilde bu bölgelerin yetkili makamlarına danışmayı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyon u Genel Müdürü nü Anlaşmanın uygulanacağı bölgeler konusunda bilgilendirmeyi taahhüt ederler. Bildiri alındığı tarihten üç ay sonra işlev kazanacaktır. Madde Bu Anlaşmaya Taraf olan her Devlet kendi adına veya Uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu bölge adına Anlaşmanın geçersiz kılındığını açıklayabilir. 2. Anlaşmanın geçersiz kılınması, yazılı bir senet ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Oranizasyonu Genel Müdürü ne tevdi edilmeli ve duyurulmalıdır. 3. Geçersizlik, geçersiz kılınma senedinin alınışından on iki ay sonra işlev kazanır. Madde 24 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Müdürü, Organizasyona Üye Devletleri, Madde 20 de belirtilen Organizasyona üye olmayan Devletleri ve ayrıca Birleşmiş Milletleri, Madde 19 ve 20 de sözü geçen tüm onaylama, kabul ve katılım senetlerinden ve Madde 22 ve 23 te değinilen geçersizlik senetlerinden ve duyurularından haberdar etmelidir. Madde Bu Anlaşma Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu tarafından tekrar düzenlemeye tabi tutulabilir. Fakat böyle bir düzenleme, düzenlenmiş olan anlaşmaya Taraf olacak olan Devletleri bağlar. 2. Eğer Genel Konferans, bu Anlaşmayı kısmi ya da bütün olarak düzenleyerek yeni bir anlaşmayı kabul ederse, eğer yeni anlaşmada tersi bir hüküm yok ise, düzenlenmiş yeni anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Anlaşma, onaylamaya, kabule veya katılıma açık olmayacaktır. Madde 26 Birleşmiş Milletler Antlaşması ndaki Madde 102 ile uyumlu olarak, bu Anlaşma Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Müdürü nün talebi üzerine Birleşmiş Milletler Sekreterliği nce kayda geçirilir Kasım ayının on yedinci gününde iki özgün nüsha halinde Paris te, Genel Konferans ının on altıncı oturumunun Başkanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Müdürü tarafından imzalanmak suretiyle yapılmıştır. Belgelenmiş gerçek nüshaların Madde 19 ve 20 de değinilmiş ülkelere ve Birleşmiş Milletlere verilmesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu arşivlerinde tutulması gerekir. Muhafaza eden: UNESCO Yürürlüğe girme : 24 Nisan 1972, Madde 21 ile uyum içinde Geçerli metinler: Đngilizce, Fransızca Rusça ve Đspanyolca BM ye Kayıt: 9 Mayıs 1972, No Taraf Devletler: Bildiriler ve Tereddütler:

8 Avustralya [kabul zamanında] Avustralya Hükümeti cezai ve idari yaptırımlara tabi olan antika satıcılarını, her kültürel varlık nesnesi için aidiyetini belirtecek bir kayıt, sağlayıcının isimleri ve adreslerini, satılan her nesnenin tanım ve fiyatını almayı ve alıcıyı kültürel mülkün ihraç edilme yasağına tabi olacağı hakkında bilgilendirmeye zorunlu kılacak bir durumda olmadığını bildirir. Avustralya böylece Anlaşmayı Madde 10 için bir tereddüt bildirerek kabul eder ve o madde ile getirilen zorunlulukları yerine getiremeyeceğini de bildirir. (bkz.10 Ocak1990 letter LA/Depositary/1989/20) Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti [onaylama sırasında] Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bildirir ki, kültürel varlıkların yasa dışı ithalatının ihracatının ve el değişmesinin yasaklanması ve önlenmesi üzerine Anlaşma nın, sözleşmenin addedildiği taraflara, Anlaşmanın uygulanmaının kendi sorumluluklarındaki Uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldukları topraklara genişletilmesini sağlayan 12, 22 ve 23. Maddeleri, güncelliğini yitirmiştir ve Birleşmiş Milletler genel kurulunun, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters düşmektedir. (Tavsiye Kararı 1514/XV 14 Aralık 1960). (bkz. Letter LA/Depositary/1988/11 15 Eylül 1988) Küba (Çeviri) Küba Cumhuriyeti Hükümeti, Anlaşmanın 12, 22 ve 23. Maddelerinde belirtilen öngörülerin uygulanmasının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 14 Aralık 1960 tarihli sömürgecilin tüm hallerine ve çıkışlarına acil ve şartsız bir son vermek gerekliliğini ortaya koyan, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters olarak yorumlar. (Bkz. letter LA/Depositary/1980/7 of 11 Mart 1980.) Çekoslovakya Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti, Anlaşmayı kabul ederken şunu da bildirmek ister ki, Anlaşmanın 12, 22 ve 23. Maddeleri bazı ülkelerin bağımlılığının korunması durumunu desteklemekte olup Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 1514 numaralı 14 Aralık 1960 tarihli Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlamayı amaçlayan Bildirgesinin amaçlarına ve içeriğine ters düşmektedir. Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ayrıca Madde 20 nin uygulanması ile ilgili olarak, yaratacağı sorunlar nedeni ile onun, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu üyesi olmayan Devletlere de açık olması gerektiğini ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Yönetim Kurulu daveti gerektirmeden ulaşılabilmesi gerekliliğini bildirir. (bkz. Letter LA/Depositary/1977/6, 8 Nisan 1977) Danimarka [onay sırasında] Şu geçici çekinceyi içeren: ileride alınacak başka bir karara kadar, Anlaşma ne Faroe Adaları için ne de Grönland için geçerli olmayacaktır [esası Fransızca] ve şu bildiri ile beraber gelen: Arkeoloji, tarih öncesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli olarak addedilen mülk, Anlaşmadaki Madde 1 ile uyumlu olarak, kültürel varlıkların korunması ile ilgili Danimarka yasalarınca ve Danimarka Müzeler Yasasınca kapsanan mülklerdir. Danimarka daki Kültürel Varlıkların Korunması Yasası Danimarka daki Kültürel Varlıkların Korunması Yasası 1 Ocak 1987 de yürürlüğe girdi. Danimarka daki Kültürel Varlıkların Korunması Yasasının bölüm 2(1) ye göre, Yasa, aşağıdaki kamuya ait olmayan kültürel varlıklar için uygulanır: 1660 döneminden önceye ait olan kültürel nesneler; 100 yıldan eski ve 100,000 Danimarka Kronu veya daha fazla değeri olan kültürel varlıklar; 30,000 Danimarka Kronu veya daha fazla eden Fotoğraflar (yaşı ne olursa olsun)

9 Đstisnai durumlarda, Kültür Bakanlığı, Yasanın başka kültürel önemi olan nesnelere uygulanmasına karar verebilir. Yasanın düzenlemelerinden açıkça muaf olan kültürel nesneler eski para ve madalyalardır. Yukarıda değinilen varlıklar, Kültürel Varlıklar Đhracat Komisyonundan izin alınmadan Danimarka dan ihraç edilemezler. Müzeler Yasası Müzeler Yasasının 28. bölümüne göre, 100 yaşından eski olarak tanımlanabilecek, akarsularda, göllerde, kara sahasında veya referans hattı ile dış kara sularının enine kadar 24 deniz mili uzaklığında ölçülen kara sahanlığında, gemi enkazı, yük veya bu gibi batıkların parçaları da olmak üzere eski kalıntılar veya eserler bulan bir kişi acilen Kültür Bakanlığına bildirmelidir. Böyle nesneler başka bir kişi onun gerçek hak sahibi olduğunu kanıtlamadıkça Devlete aittir. Devlete ait olan böyle bir nesne bulursa veya böyle bir nesne onun eline geçerse derhal Kültür Bakanlığına onu götürmelidir. Müzeler Yasası nın 30. bölümüne göre, Danimarka da bulunmuş olan eski paralar dâhil sahibi bulunamayan geçmişe ait nesneler eğer değerli bir maddeden yapılıyorsa veya önemli bir kültürel miras değeri varsa hazine olur(danefæ). Hazine Devlete ait olmalıdır. Hazine bulan veya ele geçiren herhangi bir kişi onu Danimarka Ulusal Müzesi ne derhal teslim etmelidir. Müzeler Yasası nın 31. bölümüne göre, bitkibilimsel, fosil,yarı-fosil veya göktaşı yapısında olan zoolojik bir nesne veya jeolojik bir nesne eğer eşsiz bilimsel veya teşhire yönelik bir değere sahipse, fosil hazine olur (danekræ). Fosil hazine Devlete aittir. Fosil hazine bulan veya ele geçiren herhangi bir kişi onu Danimarka Ulusal Müzesi ne derhal teslim etmelidir (bkz. letter LA/Depositary/2003/12) Finlandiya [onaylama sırasında] Finlandiya Hükümeti, bu Anlaşmadaki Madde 7 (b) (ii) deki öngörüleri, Roma da, 24 Haziran 1995 te yapılan UNIDROIT Çalıntı veya Yasadışı Đhraç edilmiş Kültürel Nesneler Anlaşması ndaki zorunluluklar ile uyum içinde yürürlüğe sokacağını bildirir. Fransa [onaylama sırasında] Anlaşmanın 1. Maddesi ile ilgili olarak arkeolojik, tarih öncesi ile ilgili, tarihsel, edebi, sanatsal ve bilimsel öneme sahip varlık olarak tanımlanan mülk, aşağıdaki karşısında belirtilen eşik fiyatın üzerinde değeri bulunan varlıklardır: Eşik fiyat (APB -Avrupa para birimi-olarak) (not 3 e bkz.) 1. Şuradan gelen 100 yıldan eski Arkeolojik nesneler: - deniz altı ve karada yapılan kazılar ve keşifler. - arkeolojik kazı alanları arkeolojik koleksiyonlar = 0 2. Parçalanmış olan sanatsal, tarihi veya dini eserlerin tamamlayıcı bir kısmını oluşturan 100 yıldan eski unsurlar. = 0 3. Herhangi bir yere herhangi bir malzeme ile yapılan tamamen el yapımı resim ve tablolar (bkz. not 1) = veya 2. kategorilerde bulunanlar dışındaki mozaikler ve herhangi bir yere herhangi bir malzeme ile yapılan tamamen el yapımı olan çizimler (bkz. not 1) = Özgün oymalar, baskılar, ipek baskılar ve taş baslılar ve onların ilgili kalıpları ve özgün yaftaları (bkz. not 1) = kategorideki nesneler dışında, heykelcilik veya yontu sanatının özgün eserleri ve özgünü ile aynı yolla elde edilen kopyalar (bkz. Not 1) = fotoğraflar, filmler ve onların negatifleri (bkz. not 1) = Coğrafik haritalar ve partisyonlar da dâhil matbaanın ilk zamanlarında yazılan kitaplar ve el yazmaları, eski kitaplar tekil olarak veya koleksiyonlar halinde (bkz. Not 1) = yaşından eski kitaplar tekil olarak veya koleksiyon halinde = yaşından eski basılmış coğrafi haritalar =

10 yıldan eski unsurlar içeren türü her ne olursa olsun her çeşit arşiv= (a) Koleksiyonlar (bkz not 2) direy, bitey, madenler ve teşrih koleksiyonlarından numuneleri = (b) Tarihsel, palaentolojik, etnografik veya madeni para bilimi ile ilgili önem taşıyan koleksiyonlar (bkz. Not 2) = yaşından eski ulaşım araçları = den 13 e kadarki sınıflandırmalarda bulunmayan 50 ve 100 yaşları arası diğer herhangi bir eski nesne, - oyuncaklar ve oyunlar, - cam eşyalar, - değerli metallerden yapılan nesneler, - mobilya ve mefruşat, - görsel, fotografik veya sinematografik aletler, - müzik aletleri,- saatler, - tahtadan yapılan nesneler, - goblenler, - halılar, - duvar kâğıtları, - silahlar = (b) 100 yıldan eski = Bu liste Fransa daki kurallarla uyum içerisindedir ve değişikliğe tabidir. Fransa Cumhuriyeti hükümeti, yasa üzerinde ilerideki bir tarihte yapılma ihtimali olan bildirecektir. (bkz. LA/DEP/1997/1). Guatemala Guatemala Cumhuriyeti, Hükümet Ana Yasası ile uyumlu olarak, dikkat eder ki, eski eserler ve arkeolojik eserler ulusun malıdır ve daha da fazlası, ulusal hukuk, ulusal zenginliğini oluşturan varlıkların yetkisiz ihracatını yasaklamıştır ve Anlaşmadaki Madde 7 nin (b)(ii) paragrafıyla ilgili bir kayda itirazda bulunur, kendini Guatemala da çalınmış, yağmalanmış veya diğer bir Taraf Devlete ihraç edilmiş olan mülkleri elinde bulunduran kişiye herhangi bir tazminat ödemeye mecbur görmez ve Guatemala Hükümetinin isteği üzerine, diğer Taraf Devlet tarafından mülke el koyulması veya sahibine iade edilmesi için gerekli adımları atmak gerekmektedir. Her durumda, Guatemala Cumhuriyeti kültürel zenginliğini oluşturan bir varlığın satın alınmasının yasadan habersiz olarak ve iyi niyetle yapıldığını varsayamaz. Anlaşmadaki Madde 3 le ilgili, Anlaşmanın öngörüleri ile çakışma içinde olmayan, yürürlükteki ulusal öngörülere karşı olan kültürel varlık ihracatını ve el değişimini yasa dışı olarak sayar. (bkz letter LA/Depositary/1985/1). Macaristan Anlaşmanın 12, 22 ve 23. Maddelerinde belirtilen öngörüler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 14 Aralık 1960 tarihli sömürgecilin tüm hallerine ve çıkışlarına acil ve şartsız bir son vermek gerekliliğini ortaya koyan, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters düşer. Anlaşmanın 20. Maddesi Devletlerin egemen eşitliği ilkesi ile uyum halinde değildir; düzenleme yolları gereğince, Anlaşma hiçbir kısıtlama olmadan tüm Devletlere açık olmalıdır. (Bkz. letter LA/Depositary/1978/17 12 Aralık 1978.) Meksika Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 20 Haziran 1983 te yapılan kültürel varlıkların yasadışı ihracatı-ithalatı ve el değiştirmesini engellemenin yolları anlaşması yorumları ve tereddütleri metni üzerinde çalışmıştır. Ve bu yorumlar ve tereddütlerin, Anlaşmanın amacına uyumlu olmadığı ve uygulanmalarının, kültürel varlıkların Amerika Birleşik Devletleri ne ithaline ve diğer ülkelere yeniden ihraç edilmesine yol açabilecek üzücü sonuçlara izin verilebileceğine ve bundan da Meksiko kültürel mirasının etkilenme olasılığı olduğu sonucuna varmıştır. (Bkz. letter LA/Depositary/1985/40 3 Mart 1986). Yeni Zelanda Ve ilan eder ki, Tokleau nun anayasal konumuna uygun olarak ve Tokleau nun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükmünde kendi geleceğini belirleme hakkı yasası yoluyla özdenetiminin gelişmesi için Yeni Zelanda hükümetinin sorumluluğunu dikkate alarak, Yeni Zelanda hükümeti

11 tarafından bu durum için bu bölge ile uygun danışma ve Muhafaza ile birlikte yeni bir Bildiri yayınlanmadan ve yayınlanmazsa bu onamanın Tokleau ya uygulanmaması gerekir. Đsveç Anlaşmanın 1. Maddesine uygun olarak, arkeoloji, tarih öncesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli addedilen varlıklar, aşağıdaki varlıklardır: 1. Arkeolojik nesneler 1650 yılına veya daha önceye dayanan ve Devlete ait olmayan, yapıldığı malzeme ve değeri fark etmeksizin Đsveç e özgü arkeolojik nesneler 2. Resimler ve tablolar (a) 100 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı Đsveç tabloları (b) 100 yaşından eski ve 20,000 Đsveç kronundan pahalı olup Đsveçli veya Đsveç te faal olarak bulunan bir kişiyi resmeden Đsveç tabloları (c) 50,000 Đsveç kronundan fazla değeri olan yabancı tablolar 3. Çizimler (a) 100 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı Đsveç çizimleri, sulu boyalar, zamklı boya, pastel boya ile yapılan eserler (b) 100 yaşından eski ve 20,000 Đsveç kronundan pahalı olup Đsveçli veya Đsveç te faal olarak bulunan bir kişiyi resmeden betimlemeler (c) 50,000 Đsveç kronundan fazla değeri olan yabancı çizimler, suluboya, zamklı boya ve pastel eserler 4. Özgün oymalar Değeri ne olursa olsun 1650 yılından önce yapılmış Đsveç e özgü tahta ve Tunç oymacılığı eserleri. 5. Özgün heykeller (a) 100 yaşından eski ve değeri 50,000 Đsveç kronundan fazla olan malzemesi ne olursa olsun özgün Đsveç heykelleri ve özgünü ile aynı yollarla yapılmış olan kopyaları, (b) 50,000 Đsveç kronundan pahalı, malzemesi ne olursa olsun özgün yabancı heykeller ve özgünleri ile aynı yollarla yapılmış olan kopyaları. 6. Matbaanın ilk zamanında basılmış kitaplar ve el yazmaları (a) değeri ne olursa olsun matbaanın ilk zamanında basılmış Đsveç e özgü kitaplar, (b) değeri ne olursa olsun 1650 yılından önce yapılmış parşömen veya kâğıt üzerine Đsveç el yazmaları, (c) 50 yıldan eski ve 20,000 Đsveç kronundan pahalı Đsveç e özgü basılmamış tutanaklar, mektuplar, günlükler, elyazmaları, müzik, hikâyeler, elle çizilmiş haritalar ve çizimler (d) 50 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı (b) ve (c) sınıflandırmalarına giren matbaanın ilk zamanında basılmış yabancı kitaplar ve basılmamış Đsveç malzemesi, 7. Kitaplar (a) değeri ne olursa olsun, 1600 yılından önce basılmış kitaplar, (b) 10,000 Đsveç kronundan pahalı ve 100 yaşından eski olan diğer Đsveç e özgü kitaplar (c) 10,0000 Đsveç kronundan pahalı yabancı kitaplar 8. Basılmış haritalar (a) 10,000 Đsveç kronundan fazla ve 100 yaşından eski olan Đsveç basılı haritaları, (b) 10,000 Đsveç kronundan pahalı yabancı basılı haritalar

12 9. Arşivler 2,000 Đsveç kronundan pahalı ve 50 yıldan eski, Đsveç e özgü basılmamış tutanaklar, mektuplar, günlükler, el yazmaları, müzik, hikâyeler, elle çizilmiş harita ve çizimler. 10. Ulaşım araçları (a) 100 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı Đsveç e özgü ulaşım araçları, (b) 50,000 Đsveç kronundan pahalı yabancı ulaşım araçları den 10 a kadar olan sınıflandırmalarda yer almayan diğer başka antika nesne: (a) değeri ne olursa olsun, 1650 yılından önce yapılmış olan Đsveç e özgü tahta, kemik, çömlek, metal veya kumaş nesneleri, (b) değeri ne olursa olsun, 1860 yılından önce yapılmış olan Đsveç e özgü, mobilya, aynalar ve kutular, (c) değeri ne olursa olsun 100 yıldan eski su tasları, eğer tahtadan yapılmış ve boyalı ya da kazılı dekorasyonları varsa at koşum takımları ve dokuma aparatları, eski halk kıyafetleri ve işlemeli veya desen-dokumalı kumaşlar, goblen çizimleri, uzun-kutulu saatler ve kelepçeli saatler, işaretli fayans, ateşli silahlar, sivri uçlu silahlar, savunma silahları ve müzik aletleri, (d) 100 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı, madeni paralar, madalyalar, şamdanlar, dokuma goblenler ve çinili sobalar hariç olmak üzere, Đsveç e özgü çömlek, cam, somaki, altın, gümüş veya bronz maddeleri, (e) 2,000 Đsveç kronundan pahalı, 50 yaşından eski Đsveç e özgü teknik modeller, ilk örnekler ve bilimsel aletler, (f) 50,000 Đsveç kronundan pahalı yabancı mobilya, kutular, uzun-kutulu saatler ve kelepçeli saatler, müzik aletleri, ateşli silahlar, sivri uçlu silahlar ve savunma silahları, çömlekçilik, cam, fildişi, altın, gümüş veya bronz maddeleri, fakat madeni paralar, madalyalar, şamdanlar, dokuma goblenler ve çinili sobalar hariç ,000 Đsveç kronundan pahalı ve 50 yıldan eski Lapon (Sami) nesneleri. Tarihi değeri olan Đsveç e özgü nesneler deyimi, aslında veya muhtemelen Đsveç te üretilmiş veya başka bir ülkede bir Đsveçli tarafından üretilmiş nesnelere işaret eder. Tarihi değeri olan yabancı nesneler deyimi, başka bir ülkede Đsveçli olmayan biri tarafından üretilmiş nesnelere işaret eder. Bu liste Đsveç te şu an yürürlükte olan yasalar ile uyumludur. Sovyet Sosyalist Ukrayna Cumhuriyeti [onaylama sırasında] Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bildirir ki, kültürel varlıkların yasa dışı ithalatının, ihracatının ve el değişmesinin yasaklanması ve önlenmesi üzerine Anlaşma nın, sözleşmenin addedildiği taraflara, Anlaşmanın uygulanmasının kendi sorumluluklarındaki Uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldukları topraklara genişletilmesini sağlayan 12, 22 ve 23. Maddeleri, güncelliğini yitirmiştir ve Birleşmiş Milletler genel kurulunun, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters düşmektedir. (Tavsiye Kararı 1514/XV 14 Aralık 1960). (bkz. Letter LA/Depositary/1988/11 15 Eylül 1988). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği [onaylama sırasında] Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bildirir ki, kültürel mülkün yasa dışı ithalatının, ihracatının ve el değişmesinin yasaklanması ve önlenmesi üzerine Anlaşma nın, sözleşmenin addedildiği taraflara, Anlaşmanın uygulanmasının kendi sorumluluklarındaki Uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldukları topraklara genişletilmesini sağlayan 12, 22 ve 23. Maddeleri, güncelliğini yitirmiştir ve Birleşmiş Milletler genel kurulunun, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters düşmektedir. (Tavsiye Kararı 1514/XV 14 Aralık 1960). (bkz. Letter LA/Depositary/1988/11 15 Eylül 1988).

13 Büyük Britanya ve Kuzey Đrlanda Birleşik Krallığı (bkz. letter LA/Depositary/2002/31) (a) Birleşik Krallık kültürel varlık deyimini Konsey Tüzüğü Eki (AET) N 3911/1992, 9 Aralık 1992 de listelenen böyle nesneleri tanımladığı, kültürel nesnelerin ihracatı üzerine tadil edilmiş hali ile ve Konsey Direktifi Eki 1993 / AET, 15 Mart 1993 te bir Üye Ülke nin topraklarından kanunsuzca çıkarılan kültürel nesnelerin geri getirilmesi için tadil edilmiş şekli ile kabul eder. (b) AT üye ülkeleri arasında olduğu gibi, Birleşik Krallık ilgili AT mevzuatını Anlaşmanın kapsadığı konulara uygulanacak seviyeye kadar uygulayacaktır. (c) Birleşik Krallık Madde 7(b)(ii) yi kültürel varlıkların geri getirilmesi ve kurtarılması için olan bu Madde uyarınca taleplere yapılan kısıtlamalar için eski kuralların uygulanmasına devam edileceği yönünde yorumlar [Özgün metin: Đngilizce] Amerika Birleşik Devletleri [Onaylama sırasında] Birleşik Devletler, kültürel varlık üzerine ihraç denetimi koyup koymama belirleme hakkını saklı tutar. Birleşik Devletler, Anlaşmanın öngörülerinin ne hemen hükme girecek nede geriye dönük olmadığını anlamaktadır. Birleşik Devletler, 3. Maddeyi, Taraf olan Devletlerin nizamnamesi altında, kültür varlıklarında servetteki payı değiştirmeyeceği şeklinde anlamaktadır Birleşik Devletler Madde 7 yi (a), elde etme politikası var olan yerel yasalar altında ulusal denetime tabi olan kurumlar için geçerli olduğunu ve diğer kurumlar üzerinde ulusal denetim kurulması için yeni bir yasanın yapılmasının gerekli olmadığı şeklinde anlamaktadır. Birleşik Devletler Madde 7(b) nin çalınan kültürel varlığın hak sahibine tazminat ödemesi olmadan yerine konulması için Taraf Devletler yasaları altında var olan diğer sivil veya cezai çarelere önyargılı olmadığını anlamaktadır. Birleşik Devletler, çalınıp bulunan kültürel varlığın, diğer taraf olan devletlerin Birleşik Devletler kurumlarındaki gibi yapmaya karar verdiği Birleşik Devletler Ana Yasasının gerektirdiği ölçünün dışında tazminat ödemesi yapılmadan geri getirilmesi için Madde 7(b) (ii) de tasarlanan fazladan adımları atmaya hazırdır. Birleşik Devletler, Madde 10 (a) daki her ülke için uygun olan şekilde deyimini,eğer varsa antika satıcıları düzenlemesinin ölçüsünü her ülkenin kendisinin belirlemesi olarak anlar ve bildirir ki Birleşik Devletlerde bu karar uygun devlet makamları ve belediye yönetimleri tarafından yapılacaktır. Birleşik Devletler Madde 13(d) yi ilgili devletlerde bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ait oldukları ülkeden çıkarılan kültürel varlıklar için geçerli olduğunu anlar ve metni hazırlayan Hükümet Uzmanları Komitesi Başkanı tarafından ifade edildiği ve bu Komitenin Raporunun 28. paragrafında nakledildiği üzere, yan-paragraf (d) de kapsanılan kültürel mülkün kurtarılması Madde 13 ün (c) alt-paragrafında değinilen mahkeme usulüdür ve bu tip usuller talep eden Devletin yasası ile denetlenir ve talep eden Devlet gerekli kanıtları iletmek zorundadır. Bölgesel Uygulama: Bildiri sahibi : Danimarka Bildirinin alınış tarihi: 27 Mayıs 2004 Uzatılacak Bölge: Grönland (bkz. letter LA/DEP/2004/014) Bildiri sahibi : Norveç Bildirinin alınış tarihi: 16 Şubat 2007 Uzatılacak Bölge: Norveç Krallığı toprakları ve Norveç Sömürgesi Bouvet

14 Adası, Peter I Adası ve Queen Maud Land Notlar: (1) 50 yaşından eski ve yaratıcılarına ait olmayan (2) koleksiyonlar için nesneler, bir koleksiyona girmek için gerekli niteliklere sahip olan nesnelerdir, genelde az bulunan, normalde kendi amacı dışında kullanılan, benzer yapıda kullanılabilir nesnelerden farklı olarak özel müzayede satışlarına tabidir ve yüksek fiyata sahip nesnelerdirler. (3) Avrupa Para Birimi olan miktarların ulusal para birimlerine dönüştürme değerleri, 1 Ocak 1993 tekidir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Yeniden düzenleyenler: Öğrenci Çevirmen: Ahmet Akın Öğrenci Proje Asistanı: Sarp Alatepeli

Kültürel varlıkların ihraç edilmesine dair 9 Aralık 1992 tarihli ve 3922/ 92 sayılı Konsey Yönetmeliği

Kültürel varlıkların ihraç edilmesine dair 9 Aralık 1992 tarihli ve 3922/ 92 sayılı Konsey Yönetmeliği 31992R3911 Kültürel varlıkların ihraç edilmesine dair 9 Aralık 1992 tarihli ve 3922/ 92 sayılı Konsey Yönetmeliği Resmi Gazete 395, 31/12/1992 P. 0001 0005 Fince özel baskı: Fasıl 2 Cilt 8 P. 0161 İsveç

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ IŞBU PROTOKOLE TARAF DEVLETLER, Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Sözleşme'nin (bundan böyle Sözleşme

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

Kültürel Mirasın Kanuna Aykırı Eylemlere Karşı Korunması Hakkındaki Tavsiye Kararı No. R (96) 6, (COE, 1996)

Kültürel Mirasın Kanuna Aykırı Eylemlere Karşı Korunması Hakkındaki Tavsiye Kararı No. R (96) 6, (COE, 1996) Kültürel Mirasın Kanuna Aykırı Eylemlere Karşı Korunması Hakkındaki Tavsiye Kararı No. R (96) 6, (COE, 1996) Recommendation Nr: R (96) 6 on The Protection of the Cultural Heritage Against Unlawful Acts

Detaylı

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Ekim 1936 Kanun Tarih ve Sayısı: 25.6.2003 / 4906 Uluslararası

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. 4906 Kabul Tarihi

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Kanun No. 4434 Kabul Tarihi : 5.8.1999

Kanun No. 4434 Kabul Tarihi : 5.8.1999 ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) NİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN Kanun No. 4434 Kabul Tarihi : 5.8.1999 MADDE 1. 16 Ocak 1992 tarihinde Valetta

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 14 Ekim 1970 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4935 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine,

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/6/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye

Detaylı

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON (5 Ekim 1961 de akdedilmiştir) İşbu Konvansiyonu imzalayan devletler, Yabancı resmi belgeler için diplomatik

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

DEVLET YARDIMLARI KANUNU TASARISI

DEVLET YARDIMLARI KANUNU TASARISI DEVLET YARDIMLARI KANUNU TASARISI Salim Aydemir Rekabet Uzmanı TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı 24.10.2008 Genel Olarak Kanunun Amacı Kapsam Esasa İlişkin Düzenlemeler Usul-Prosedür 2 Kanunun Amacı

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ (04.03.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 118 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete i : 20/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27206 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN FAALİYETLER ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN FAALİYETLER ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER Arkeolog Mehmet YILMAZ* Sayın Başkan, değerli

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 22 Haziran 1965 Kanun Tarih ve Sayısı: 8.5.1991 / 3729 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 21.5.1991 / 20877 Bakanlar Kurulu

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ Norveç Dopingle Mücadele Kurumu Dopingle Mücadele 2003 yılına kadar Norveç Olimpiyat Komitesi ve Spor Konfederasyonu içindeki bir birim tarafından yürütülmüştür. Sporda

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Avrupa Sözleşmeleri Külliyatı - No. 187 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Vilnius, 3.V.2002 2 ETS 187 Ölüm Cezasının

Detaylı

Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği

Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 22/04/1974-7/8132

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı 2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı Doç.Dr.Kadriye BAKIRCI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İTÜ İşletme Fakültesi, Hukuk Anabilim Dalı Email:bakirci@itu.edu.tr Avrupa Birliği

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme 45,46,47

Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme 45,46,47 Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme 45,46,47 Aile Sorumlulukları Bulunan Kadın ve Erkek İşçilere Fırsat Eşitliği ve Eşit Muamele Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Yürürlüğe giriş tarihi:

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/049 Ref: 4/049

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/049 Ref: 4/049 SİRKÜLER İstanbul, 04.03.2015 Sayı: 2015/049 Ref: 4/049 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626)

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626) 60 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE SLOVENYA CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASıNDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇıLıĞı, ULUSLARARASı TERÖRIZM VE DIĞER CIDDI SUÇLARLA MÜCADELEDE IŞBIRLIĞI ANLAŞMASıNıN

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 773 MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/4/1974, No: 7/8132 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/5/1946, No: 4895 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar. Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009

Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar. Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009 Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009 Giriş (1) Çevre haklarının hukuk sistemine dahil edilmesi konusunun çerçevesi

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Önsöz Avrupa Konseyi'nin üye Devletleri ve bu Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler, Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 Konu: GÜMRÜKTE HANGİ VERGİLER ÖDENMEZSE TASFİYE OLUR? 1. Giriş Bu sirkülerin konu bölümünde yer alan sorunun yanıtı ithalat vergileri dir. Mevzuat

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ (Strasbourg, imza: 09/11/1995; yürürlük: 01/07/1998) 1 Başlangıç 18 Ekim 1961 tarihinde Torino da imzaya açılan Avrupa Sosyal Şartının

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir)

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir) Mimari Mirasa Ait Tarihi Anıt ve Binalarla İlgili Belgeleme Metod ve Sistemlerini Düzenlemekle Görevli Üye Ülke Bakanlarından Oluşan Komitede Alınan Tavsiye Kararı No. R(95)3, (COE 1995) Recommendation

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sn. Hasan Köseoğlu Konu:ÖN BİLGİLENDİRME DÜZENİ HAKKINDA DUYURU Sayın Hasan

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM I BÖLÜM II SÖZLEŞMENİN UYGULANMA ALANI, AMACI VE TANIMLAR Sözleşmenin uygulanma alanı ve amacı... Madde 1 Tanımlamalar...

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İstihdamda Asgarî Yaşla İlgili 138 Sayılı ILO Sözleşmesi

İstihdamda Asgarî Yaşla İlgili 138 Sayılı ILO Sözleşmesi İstihdamda Asgarî Yaşla İlgili 138 Sayılı ILO Sözleşmesi Uluslararası Çalışma Örgütü nün 26 Haziran 1973 tarihli Genel Konferansı nda kabul edilmiştir Önsöz Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı,

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından :

Rekabet Kurumu Başkanlığından : Rekabet Kurumu Başkanlığından : FRANCHisE ANLAŞMALARINA ilişkin GRUP MUAFIYETi TEBllGi (Tebliğ No: 1998/7) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, franchise anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266) -113- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ AMAÇ Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve asistan doktor olan tıp doktorlarını yurt dışında Ortopedi ve Travmatoloji ile ilgili alanlarda araştırma yapabilmeleri için desteklemektir. BAŞVURU KOŞULLARI 1.

Detaylı

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca;

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Aile Arabuluculuğu Hakkındaki R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı - Arabulu 1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; 2. Aile uyuşmazlıklarının

Detaylı

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 207 Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun (Resmî Gazete ile ycuy%m% : 4. 5. 1975 - Sayı : 15226) No. 1885 Kabul

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı