ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur"

Transkript

1 Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Müsteşarım, değerli misafirlerimiz ve Ankara Sanayi Odası nın değerli Meclis üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri; hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Yoğun programınızdan vakit ayırıp Oda Meclisimize katıldığınız ve bizlere çeşitli sorunlarımızı size iletme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Burada oluşunuzu bir fırsat olarak değerlendirip vergi sistemine ilişkin bazı görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, içinde bulunduğumuz küresel rekabet ortamında ülkelerin vergi sistemleri önemli bir rekabet unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle vergi sistemimiz, bu küresel rekabet şartları hesaba katılarak gözden geçirilmeli, vergi politikaları rekabet gücümüzü gözetmelidir. Bu konu Hükümet programında yer almış ve vergi politikalarında rekabet gücümüzün artırılmasının amaçlandığı açıkça belirtilmiştir. Zaten 59. Hükümet döneminde Sayın Bakanımızın katkıları sonucu bu konuda önemli adımlar atılmış; kurumlar vergisi yüzde 33 ten yüzde 20 ye, gelir vergisinin üst dilimi yüzde 45 ten yüzde 35 e indirilmiş, bunlara ek olarak eğitim, sağlık, gıda, giyim gibi alanlarda KDV oranı yüzde 18 den 8 e düşürülmüştür. Bu olumlu kararlar nedeniyle Sayın Bakanımızın şahsında Hükümetimize teşekkürlerimizi arz ederiz. Bunlara ek olarak Hükümet, önümüzdeki dönemde damga vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergileri kademeli olarak kaldırmayı, başta istihdam üzerindeki yükler olmak üzere vergi oranlarını indirmeyi hedeflemektedir. Biz, iş dünyası olarak başta işverenin sosyal sigorta prim payında 5 puanlık indirimi olmak üzere bu olumlu adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. Hükümet, önümüzdeki dönemde damga vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergileri kademeli olarak kaldırmayı, başta istihdam üzerindeki yükler olmak üzere vergi oranlarını indirmeyi hedeflemektedir. Biz, iş dünyası olarak başta işverenin sosyal sigorta prim payında 5 puanlık indirimi olmak üzere bu olumlu adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. 12

2 29 Kasım 2007 Vergi sisteminin, çağdaş hukuk normlarına göre ekonomiyi kendine özgü kurallarına uygun ekonomik gelişmeyi destekleyecek şekilde ve toplumsal uzlaşı içinde oluşturulması zorunludur. Bu çerçevede vergi konseyinin oluşturulup yasal statüye kavuşturularak işler hale getirilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Sayın Bakanım, çok sayıda vergiden oluşan ve sık sık yapılan değişikliklerle sistematiği tümüyle bozulmuş olan Türk vergi sisteminin tümüyle ele alınarak yeniden düzenlenmesi yönünde başlatılan çalışmaları son derece olumlu buluyoruz. Bu çalışmaların tüm vergi sistemini, özellikle gelir vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi kanunlarını ve vergi usul kanunu için de bir an önce sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Vergi sisteminin, çağdaş hukuk normlarına göre ekonomiyi kendine özgü kurallarına uygun ekonomik gelişmeyi destekleyecek şekilde ve toplumsal uzlaşı içinde oluşturulması zorunludur. Bu çerçevede vergi konseyi nin oluşturulup yasal statüye kavuşturularak işler hale getirilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Sayın Bakanım, uluslararası rekabet gücünü azaltan bir vergi sistemiyle başarılı olmak kolay değildir. Bu nedenle şirketlerimizde kurumsallaşmayı ve ölçek büyüklüğünü özendiren, istisna, muafiyet ve indirimli vergi oranları yönüyle verimlilik ve hukuka uygunluk parametrelerine göre düzenlenmiş, şekil şartlarından arındırılmış, selektif esaslara ve harcama yerine üretim bazına oturtulmuş, verimli, atıl kapasiteye yol açmayacak, nitelikli işgücü ve teknoloji ağırlıklı yatırımlara yönelik selektif teşvik unsurları içeren vergi uygulamalarını, belirsizlikten ve yoruma açık olmaktan kurtaran somut tanım ve ölçüleri içeren bir vergi sisteminin gerçekleştirilmesini zorunlu görüyoruz. Bu bağlamda, yatırım indirimi uygulamasının kaldırılmış olmasını sakıncalı gördüğümüzü, bu uygulamanın birçok ülkede olduğu gibi vergi tatili uygulamalarıyla birlikte yeniden sisteme kazandırılması gerektiğini belirtmek isteriz. şınamaz boyutlardadır. Mevcut bu yük, hem rekabet gücümüzü zayıflatmakta hem de kayıtdışı istihdamı özendirmekte, kayıt içindeki işletmeler açısından haksız rekabete yol açmaktadır. Bu olumsuzluğun mutlaka giderilmesi gerektiği kanısındayız. Kayıtdışılık, sadece Maliye Bakanlığı nın değil, yol açtığı haksız rekabet nedeniyle hepimizin sorunudur. Kayıtdışı ile mücadele, hem kayıtlı kesim üzerindeki vergi yükünü düşürmek hem de vergi yükünün adil bir biçimde dağılımını sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Eğer vergide adaletin sağlanmasını, kayıtlı kesim üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini istiyorsak hepimiz kayıtdışılıkla mücadele etmeliyiz. Bu nedenle kayıtdışılıkla mücadele doğrultusunda tek vergi numarası, işlemlerin banka sisteminden geçirilmesi ve beyannamelerin elektronik ortamda verilmesine olanak sağlamak gibi gelişmeleri olumlu değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Vergi alacaklarının tahsil edilmesi için banka hesaplarına el konulması uygulamasının mali gerekçelerini çok iyi anlıyoruz. Ancak, bu uygulamalarda dikkatli olunması ve vergi alacakları ile vergi borçla- Sayın Bakanım Türk vergi sistemi ve sosyal güvenlik sisteminin Türk sanayicisine getirdiği yük ta13

3 rının mahsuplaşması işlemine özellikle itina edilmesi gerekmektedir. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi vergi mükelleflerinin Maliye ye vergi borçlarının olmasının yanı sıra, KDV alacakları da olabilmektedir. Bu borç ve alacak mahsuplaşmasının zamanında yapılamaması bazı yanlışlıklara yol açmaktadır. Sayın Bakanım, 59. Hükümet döneminde özelleştirme konusunda önemli başarılar sağlanmıştır. Aynı başarılı çalışmaların 60. Hükümet döneminde de sürdürülmesini bekliyoruz. Ancak, bankacılık sektöründeki özelleştirmelerde dikkatli olunması gerektiği kanısındayız. Bizce bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı kaygı verici boyutlara yükselmektedir. Ağustos ayında yaşanan çalkantıda yabancı bankalar aracılığıyla ülkemizden fon çıkışının yaşanması, bu konudaki kaygılarımızı desteklemektedir. Küresel likidite koşullarının hızlı değişim sergilediği ve kredi krizinin derinleştiği günümüz dünyasında, yabancı sermayeli bankaların açtıkları kredileri yenilememeleri olasılığı bulunmaktadır. Böyle bir durumda sadece sendikasyon kredisi kullanan bankalarımız değil, kredi borcu bulunan şirketlerimiz de zor duruma sürükleneceklerdir. Bu nedenlerle, bankacılık sektöründe yabancı sermaye payına bir sınır getirilmesinin doğru olacağını ve yapılacak özelleştirmelerde strateji değişikliği üzerinde tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. 59. Hükümet döneminde özelleştirme konusunda önemli başarılar sağlanmıştır. Aynı başarılı çalışmaların 60. Hükümet döneminde de sürdürülmesini bekliyoruz. Ancak, bankacılık sektöründeki özelleştirmelerde dikkatli olunması gerektiği kanısındayız. Bizce bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı kaygı verici boyutlara yükselmektedir. Değerli Meclis üyeleri, Ekim ayında enflasyon beklentilerin üzerinde çıkmıştı. Kasım ayında da enflasyonun yüzde 1,5 dolaylarında çıkması bekleniyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, hangi fiyatların daha fazla arttığıdır. Enerji ve tarım ürünleri gibi kontrol edilemeyen fiyatlardaki artışın enflasyon konusundaki beklentileri bozmasına izin vermemek gerekir. Enerji ve tarım fiyatları gibi malların dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon endeksindeki gerileme eğilimi yavaşlamakla birlikte sürmektedir. Ekim ayında enflasyondaki yıllık artış oranı yüzde 7,7 iken, çekirdek enflasyondaki yıllık artış oranı yüzde 6,01 ile TÜFE artışının altında kalmıştır. Nitekim, Merkez Bankası da yaşanan bu artışlara rağmen enflasyonda orta vadeli görünümün hedeflerle uyumlu olduğunu ifade etmektedir. Bu gelişmeler sonucunda Para Politikası Kurulu faizlerde yarım puanlık bir indirim kararı almıştır. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısında da yine en az yarım puanlık bir indirim kararı alınmasını bekliyoruz. Ancak, faiz indirimlerinin devam edebilmesi için mali disiplinin korunması mutlaka gereklidir. Hepimiz biliyoruz ki enflasyonla mücadelede Merkez Bankası ile Hazine arasında yakın bir işbirliği olması, mali disiplinin titizlikle korunması gerekir yılı bütçe tasarısı mali disiplinin korunacağı konusunda bizler için bir taahhüt oluşturmaktadır ve sanıyorum Sayın Bakanımız hem bu yılın bütçesindeki olumlu gelişmeler hem de önümüzdeki yılın bütçesi hakkında bizi bilgilendireceklerdir. Değerli Meclis üyeleri, sanayi üretiminin artış hızındaki yavaşlama dikkat çekicidir. Bilindiği gibi sanayi Türk vergi sistemi ve sosyal güvenlik sisteminin Türk sanayicisine getirdiği yük taşınamaz boyutlardadır. Mevcut bu yük, hem rekabet gücümüzü zayıflatmakta hem de kayıtdışı istihdamı özendirmekte, kayıt içindeki işletmeler açısından haksız rekabete yol açmaktadır. Bu olumsuzluğun mutlaka giderilmesi gerektiği kanısındayız. 14

4 29 Kasım 2007 üretimi endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artmıştır. Sanayinin alt sektörleri düzeyindeki artış, madencilik sektöründe yüzde 18,5, elektrik, gaz ve su sektöründe ise yüzde 8,4 iken imalat sektöründe binde 9 da kalmıştır yılının dokuz aylık ortalaması, bir önceki yılın 9 aylık ortalamasıyla karşılaştırıldığında üretim, toplam sanayi sektöründe yüzde 4,9, madencilik sektöründe yüzde 11,4, imalat sanayii sektöründe yüzde 4,1, elektrik, gaz ve su sektöründe ise yüzde 9,7 artmıştır. Sanayi üretimindeki bu artış hızlarından memnun olmamız mümkün değildir. Bu nedenle Hükümetimizin yatırımın, üretimin ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmak için gerekli olan mikro reformları bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz. Sanayi üretimindeki bu artış hızlarından memnun olmamız mümkün değildir. Bu nedenle Hükümetimizin yatırımın, üretimin ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmak için gerekli olan mikro reformları bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz. Türkiye ekonomisinin güçlü görünümünü 2008 yılında da sürdüreceğini düşünüyorum. Yine de cari işlemler açığından kaynaklanan riski göz ardı etmemeli, dünya ekonomisinde yaklaşan fırtınaya karşı hazırlıklı olmak ve başta vergi ve sosyal güvenlik reformları olmak üzere yapısal reformlara hız vererek ekonomimizi daha dayanıklı, daha güçlü hale getirmeliyiz. İlk adım, zorunlu istihdam uygulamasını destekli istihdam uygulamasına dönüştürmek olmalıdır. Mevcut haliyle kıdem tazminatı uygulaması da istihdam artışını frenlemekte ve işgücü maliyetlerini yükseltmektedir. Sosyal tarafların uzlaşmasını sağlayarak bu konuda da bir reform gerçekleştirmeliyiz. İş güvencesi yasası da, işgücü piyasasına katılık getirmekte, işi değil işçiyi korumaktadır. İçinde bulunduğumuz küresel rekabet ortamında işçiyi koruyalım derken işi kaybediyoruz. İstihdamın önünü açmak için işgücü piyasasına esneklik getirecek düzenlemelerin işçiyi değil işi korumak prensibiyle yapılması gerekir. Çünkü işi koruduğumuzda zaten işçiyi de korumuş oluyoruz. Değerli Meclis üyeleri, bildiğiniz gibi küresel ekonomilerde Amerika kaynaklı belirsizlikler devam etmektedir. Son haftalarda küresel piyasalarda yaşanan çalkantılar, içinde bulunduğumuz kredi krizinin giderek derinleştiğini göstermektedir. Bugün için Mortgage krizinden doğan zararların 400 milyar doları bulacağı ifade edilmektedir. Bu, küçümsenecek bir miktar değildir. Nitekim Amerikan ekonomisinde durgunluk ihtimali giderek artmaktadır. Bunun dünya ekonomisini ve ülkemizi etkilemesi kaçınılmazdır. Ancak, son yıllarda ekonominin gösterdiği performans ve gerçekleştirilen yapısal reformlar nedeniyle bu etkinin sınırlı kalacağını, Türkiye ekonomisinin güçlü görünümünü 2008 yılında da sürdüreceğini düşünüyorum. Yine de cari işlemler açığından kaynaklanan riski göz ardı etmemeli, dünya ekonomisinde yaklaşan fırtınaya karşı hazırlıklı olmalı ve başta vergi ve sosyal güvenlik reformları olmak üzere yapısal reformlara hız vererek ekonomimizi daha dayanıklı, daha güçlü hale getirmeliyiz. Sayın Bakanımıza, sayın müsteşarımıza, sayın genel müdürlerimize Oda Meclisi toplantımıza katıldıkları için bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 15

5 Her Ülkenin En Önemli Gündemi Ekonomidir ve Ekonomik Refahın Artırılmasıdır KEMAL UNAKITAN MALİYE BAKANI Öncelikle çoktan beri gelmediğim Ankara Sanayi Odası nın değerli Başkanını, değerli Meclis Başkanını ve üyelerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Buraya bu gelişimde eski geldiğim günleri hatırladım. Tabii o zaman Zafer Bey Başkandı, ekonominin birçok problemleri vardı. Hatta ekonomideki problemleri o, bombalar olarak anlatıyordu, işte şurada şu bomba var, burada bu bomba var, bombalı bir sahanın içerisinde dolaşmanın zorluğundan bahsediyordu. Şimdi de gördüm ki Nurettin Başkan, -değişiklik o, biliyorsunuz. Çağlayan Bakan şimdi, Zafer Bakan oldu, çok başarılı bir Bakanımız- sorunlar değişmiş, anlatanlar değişmiş, anlatılanlar da değişmiş. En bariz misali, sayın Meclis Başkanımız biraz önce anlattı, dedi ki: Burada en çok müteahhitler konuşurdu, hatta birçok kimseler konuşmak isterdi ben onu biliyorum, diğer sanayi odalarında da böyle. Niye bize söz vermediniz diye bazı yakınmalar bile olurdu ama şimdi pek konuşanlar bulunmamış. Neden? Çalışıyoruz Başkan. Meseleleri hakikaten çözüyoruz, geçen gün Müteahhitler Birliği Başkanı Özel teşekküre geleceğiz sayın Bakan, size bahsetmiş olduğumuz şu şu şu meselelerin tamamı halloldu. dedi. Tamamı halloldu ama hallolmayan da birçok şey yine var. Madencileri dinledik, KOBİ yi dinledik, elektrik-elektronik sektörünü dinledik, onlardaki sıkıntıların da hepsini nazarı itibara alacağız. Hükümet ve bakanlar olarak, özel sektörle ilişkimiz oldukça fazla. Özel sektörün meselelerini, problemlerini sürekli dinlemeye çalışıyoruz. Nurettin Başkanın da bana söylediği gibi bugün üç bakan arkadaşımız da diğer odalarda. Yani, ben dahil üç tane bakan odalarda özel sektörün problemlerini dinliyor. Neden özel sektörün problemlerini bu kadar dinliyoruz ve çözmeye çalışıyoruz? Çünkü onların problemlerini çözmek demek, bu memleketin meselelerini çözmek demek. Bu ülkenin kalkınmasına hizmet etmek demek, bu ülkede iş ve aş kapılarının daha fazla artmasını sağlamak demek. Ülkelerde yapılan işlerde iş yapma kolaylılığı diye bir şey var, bu artık beynelmilel bir ölçü. Bir ülkeye gittiğiniz zaman o ülkede iş yapılabilirlilik derecesi nedir? Dünya Bankası, diğer beynelmilel kuruluşlar artık bunu ölçüyorlar ve her ülkeye de bir puan veriyorlar. Geri kalmış ülkelerde iş yapabilmek çok zordur. Onların dereceleri de çok yüksektir. Yani derece yükseldikçe orada iş yapabilmek de zor demektir. Özel sektörün problemlerini çözmek, bu memleketin meselelerini çözmek demek. Bu ülkenin kalkınmasına hizmet etmek, bu ülkede iş ve aş kapılarının daha fazla artmasını sağlamak demek. 16

6 29 Kasım 2007 Türkiye de iş yapabilmek için birçok mevzuatın düzenlenmesi lazımdı ve onları hep bir-bir düzenledik. Ancak, bir şey var ki daha halledemedik, o da bürokrasi. Şimdi Dünya Bankası, Duig Busieness 2007 diye bir rapor yayınladı. Türkiye daha önce o raporda 90 ların üstündeydi. Buradan biz 34 basamak iyileşme göstermiş, 57. sıraya yükselmişiz. Demek ki Türkiye de iş yapabilme gittikçe daha kolaylaşıyor. Ama 57. sıradan 20 lere doğru düşersek Türkiye de iş yapabilme olanakları, iş yapabilme imkanı daha fazla olacak. Türkiye de iş yapabilmek için birçok mevzuatın düzenlenmesi lazımdı -vergilerin düşürülmesi de, çabuk şirketleşme de.- Bir iş yapacaksın, ondan izin al, buradan izin al, o izinler tamamen kaldırıldı, bunlar da bunun içerisinde onları hep bir-bir düzenledik. Ancak, bir şey var ki daha halledemedik, o da bürokrasi. Bakın şimdi bir ÇED raporundan bahsedildi, ÇED raporunu bilen bilir. O, öyle sıkıntılı bir iştir ki benim başımdan da geçti. Bir otobüs adam topladım, fabrikayı kurmuşum ÇED raporu alacağız, bir otobüs adam; bilmem ne müdürü, şu müdürü, şu müdürü, otobüs doldu. Onları da bir araya getirmek o kadar zor ki, kimi hasta olur, kimi izinde, kimisi gelmiyor, işim var diyor. Adam iş yapacak, ben burada bir fabrika açacağım, burada işçi çalıştıracağım, üretim yapacağım, buradan ihracat yapacağım ve gayrisafi milli hasılaya bir katkıda bulunacağım; yok yapamazsın. Yaparsın ama ha böyle düz duvara tırman, ha ÇED raporunu al, ikisi bir. ÇED raporunu da inanın Bakanlar Kurulu nda birkaç defa görüştük ve her Çevre Bakanı bu ÇED raporunu fevkalade basit hale getireceğini söylüyor. Şimdi lütfen bana geliniz, -Çevre Bakanımız çok çalışkan, işini bilen bir Bakanımızdır, detayları da bilir- ben sizin yanınızda ve Ankara Sanayi Odası nın sanki bir temsilcisi gibi beraber gidelim, yine aynı durumu anlatalım. Çünkü, çeken bilir bunu, ben çektim biliyorum. Allah tan gelmişim bu toplantıya, ben zannettim ki biraz daha azalmıştır, demek ki bu sıkıntı hala devam ediyor. Bu sıkıntının üzerine bizim süratle gitmemiz lazım, onları da yaptığımız zaman Türkiye daha iyi sıralara gelecektir ama bunu elbirliğiyle yapmamız lazım, arkadaşlar. Onun için biz buraya gelmek istiyoruz, sorunları dinlemek istiyoruz. Şimdi diğer arkadaşların da, Ahmet Kaya nın da anlattığı sıkıntıdan dolayı Maliye olarak özür dileriz, yani bir sıkıntı vermişiz, anladım, firmayı da biliyorum. Bu konu üzerinde ben özellikle tekrar duracağım, merak etmeyin. Fakat, yüzlerce, binlerce müşterileriniz var ve onlar içerisinde bazen de size bana niye yanlış mal gönderdin, benim çekimi niye tahsilata koydun diye haklı serzenişde bulunanlar olur. Muhasebeci yapmış, ben ona söyleyeyim gibi bir şeyler diyorsunuz. Bende de müşteriler milyonlarla kardeşim, böyle ufak tefek bazı sorunlar oluyor, Maliye adına biz kendimizi size affettiririz ama alacağımızı da her zaman alırız, kusura bakmayın. Devlet alırken bazen fil hesabı, fincancı dükkanına girmiş fil hesabı gidiyor, onu mümkün mertebe önlemeye gayret ediyoruz ama ara sıra bazı yanlışlarımız olabilir, ondan dolayı da kusurumuza bakmayın. Amma velakin alacağımızı bırakmayız arkadaş, bunu bilin. Öde kardeşim öde kardeşim, 10 kere söylüyoruz. Şimdi yeni bir uygulamaya başlayacağız, bir de cep telefonlarına mesaj göndereceğiz; borcun var ha, günah benden gitti bir de altına onu yazacağım. Günah benden gitti, son iyiliği yaparım, ondan sonra senelerinde derin bir kriz yaşadık ama Türkiye, bazı sıkıntıları da fırsatlara çevirmeyi bilen, her zaman o kabiliyeti de olan bir ülke. AK Parti Hükümetiyle beraber o kriz döneminin getirdiği yaralar sarılarak ekonominin de rayına oturması işlemleri yapıldı ve ekonomi belli bir istikrara kavuştu. 17

7 İster dış politikada kuvvetli olmak isteyin, ister askeri alanda kuvvetli olmak isteyin, bunun baş ilacı ekonomiyi güçlü kılmaktır. Ekonomiyi güçlü kılmazsanız, hiçbir alanda doğru dürüst başarı gösteremezsiniz. Ekonomisi güçlü olan ülkeler konuşuyor dünyayı yönetiyorlar, ekonomisi güçsüz olanlar da maalesef yönetilenler sınıfına giriyor. O bakımdan ekonomik meseleler bu ülkenin gündeminin birinci maddesidir. sakın ha gelmeyin. Geçenlerde İzmir Ticaret Odası na gittim, orada daha önce esnaf olup sonra da milletvekili olan bir arkadaşımız Devlet baba gibidir, biz de onun evlatlarıyız, bu bizim hesaplardan paraları almayın dedi. Ben de Evlatlara söyle, babanın paraya ihtiyacı varmış, biraz ödesin parasını, evlatlar evlatlığını yapsın. dedim. Evet değerli arkadaşlar, biraz önce söyledim, ilk Maliye Bakanı olduğum yıllarda geldiğim günleri de hatırlıyorum. Türkiye, o zamanlar hakikaten belli bir krizin içerisindeydi, senelerinde derin bir kriz yaşadık ama Türkiye, bazı sıkıntıları da fırsatlara çevirmeyi bilen, her zaman o kabiliyeti de olan bir Türkiye belli dönemlerde belli krizleri yaşamaya adeta mahkum edilmiş bir ülke görünümündeydi. Bu ülke, bu krizleri devamlı yaşamak mecburiyetinde mi, bu krizler bu ülkenin kaderi mi? Gerekli önlemler alındığı zaman ülke ekonomisi istikrara kavuşuyor, güven geliyor, herşey düzelmeye, normalleşmeye başlıyor. ülke. Nitekim, AK Parti Hükümetiyle beraber o kriz döneminin getirdiği yaralar sarılarak ekonominin de rayına oturması işlemleri yapıldı ve ekonomi belli bir istikrara kavuştu. Yani şimdi o krizler olmasaydı devlet, millet, Türk milleti herhalde siyasi tercihlerinde belki aynı çizgisini devam ettirecekti, aynı sıkıntıların içerisinde devam edip yuvarlanıp gidecekti. Bu sıkıntılar nedir? En büyük sıkıntı, Türkiye belli dönemlerde belli krizleri yaşamaya adeta mahkum edilmiş bir ülke görünümündeydi krizini yaşıyor, ondan öncekileri saymıyorum, çünkü uzun yıllar işadamlığı yaptım, yani iş dünyasının içinden gelen birisiyim, ondan öncekilerde hep yaşadık bunları. İkide bir kriz, 1994 krizi, 2000 krizi, bilmem ne krizi. Şimdi bu ülke, bu krizleri devamlı yaşamak mecburiyetinde mi, bu krizler bu ülkenin kaderi mi? Hayır değil. Neydi bunlar? Gerekli önlemler alındığı zaman ülke ekonomisi istikrara kavuşuyor, güven geliyor, herşey düzelmeye, normalleşmeye başlıyor. Bakın şimdi benim elimde bazı rakamlar var yılları ortalama büyümeye bakıyoruz, 2,6. Demek ki, ülke sürekli olarak büyüme göstermiş ama arkadan küçülme göstermiş, arkadan bir durgunluk göstermiş, arkadan biraz büyüme göstermiş tekrar küçülmeye girmiş. Şimdi bunun sebepleri neler? Bunun sebeplerini ortadan kaldırdığınız zaman bu sıkıntılı iş bitiyor, ülke daha yüksek ve sürekli bir büyüme kazanıyor. Her ülkenin en önemli gündemi ekonomidir ve ekonomik refahın artırılmasıdır. Yani, milletin refah seviyesini yükseltmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıdır; birinci madde her zaman budur ülkede. Neyi yapmak isterseniz isteyin, ister dış politikada kuvvetli olmak isteyin, ister askeri alanda kuvvetli ol- 18

8 29 Kasım 2007 Maliye olarak öncelikle bütçe açıklarını indireceğiz dedik. Bütçe açıklarını indirdiğiniz zaman enflasyon da iniyor, borçlanmanız da azalıyor, mali disiplini sağlıyorsunuz, ülke riskini düşürüyorsunuz, faizleri düşürüyorsunuz. Bütün bunları yaptığınız zaman da o ülkede yatırım yapılabiliyor. Çünkü, bir ülkenin büyümesi, bir ülkenin ekonomisinin büyümesi birinci madde olduğuna göre, o ekonomiyi büyütmek için yatırım yapmamız, yatırım yapabilmemiz için de yatırım ortamını iyileştirmemiz lazım. Yüksek vergilerin olduğu, enflasyonun yüksek olduğu bir yerde yatırım yapma imkanı yoktur. mak isteyin, bunun baş ilacı ekonomiyi güçlü kılmaktır. Ekonomiyi güçlü kılmazsanız, hiçbir alanda doğru dürüst başarı gösteremezsiniz. Şu an öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, cebindeki paran kadar konuşuyorsun, varsa paran konuşuyorsun yoksa susuyorsun. Ülkeler arasındaki münasebetler de böyle oluyor. Ekonomisi güçlü olan ülkeler konuşuyor dünyayı yönetiyorlar, ekonomisi güçsüz olanlar da maalesef yönetilenler sınıfına giriyor. Ben şunu yaparım dediğiniz zaman ister sivil hayatta, ister askeri alanda, adama bakıyorlar bu bunu yapmaya muktedir mi, yani ekonomisi buna yeterli mi, güçlü mü? Güçlü değil, bırak ne derse desin adam, önemli değil diyor. Ama ekonomisi güçlüyse herkesin kuyruğu titremeye başlıyor. Kardeşim, bu adam yapar diyor. O bakımdan ekonomik meseleler bu ülkenin gündeminin birinci maddesidir. İşte gördük, arasındaki büyümeyi, o büyümeyle bir şey olmaz. Neden? Türkiye, sürekli nüfusu artan bir ülke, sürekli nüfusun artacak, yüzde 2 büyüyeceksin; bu küçülme manasındadır. Şimdi bunun sıkıntıları nedir? Bunun sıkıntıları; bir defa yüksek enflasyon, ikincisi bütçe açıkları, büyük-yüksek borçlanmalar, onların sebep olduğu yüksek faizler. Ülke riskinin çok fazla artması ve ülke riskinin artmasından dolayı ülkenizin istediği borçları çok yüksek faizlerle zor bulmaya başlaması. Bunun için biz Maliye olarak öncelikle bütçe açıklarını indireceğiz dedik. İşte geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız iş bu. Bütçe açıklarını indirdiğiniz zaman enflasyon da iniyor, borçlanmanız da azalıyor, mali disiplini sağlıyorsunuz, ülke riskini düşürüyorsunuz, faizleri düşürüyorsunuz. Bütün bunları yaptığınız zaman da yatırım ortamı iyileşiyor, yani o ülkede yatırım yapılabiliyor. Çünkü, bir ülkenin büyümesi, bir ülkenin ekonomisinin büyümesi birinci madde olduğuna göre, o ekonomiyi büyütmek için yatırım yapmamız, yatırım yapabilmemiz için de yatırım ortamını iyileştirmemiz lazım. Yüksek vergilerin olduğu, enflasyonun yüksek olduğu bir yerde yatırım yapma imkanı yoktur. Nitekim, bunu özel sektör için söyleyeceğim; özel sektörümüzün 2002 yılında yaptığı yatırım 30 milyar YTL, 2007 yılında yaptığı yatırım 122 milyar YTL. Neden? Faizler indi, enflasyon düştü, bütçe açıkları düştü, ülkeye istikrar, ülke ekonomisine bir güven geldi, özelleştirmeler yapılmaya ve Türkiye ye doğrudan yatırımcı girmeye başladı. Yani, Türkiye de herşeyde bir iyileşme görülüyor ama bu iyileşme yeterli değil, daha da iyileşmesi lazım. Çün- Türk milleti, mali disiplinden asla vazgeçemez. Başka bir alternatif yok. Mali disiplinden vazgeçtiği an herşey eskiye döner, düzeltmek zordur, bozmak çok kolaydır. Şimdi mali disiplin ne demektir? Mali disiplin, vergilerin artması, masrafların kısılması değil; mali disiplin, herşeyi parana göre paran varsa harcayacaksın, yoksa harcamayacaksın. 19

9 kü Türkiye, bir normalleşme sürecine girdi. Avrupa ülkeleri gibi normal bir ülke haline gelmeye başladı. Bu politikalara devam edersek Türkiye ye ne olacak? Türkiye ye bakınız, 2002 yılında hükümete geldiğimizde 2500 dolar olan milli gelir bu sene 6500 dolar civarında, 2008 de 7 bin doları aşacak de de 10 bin doları aşmak istiyoruz. Türk milletinin gelir seviyesinin o derecelerde artması demek; bütün davranışlar, yatırım kararları ona göre değişecek ve nihayet Türk milletinin yürüyüşü değişecek demektir. Cebinde parası olanın yürüyüşü başka, parası olmayanın yürüyüşü başkadır arkadaş. Şimdi 2 tane adam çıkarın şuradan şuraya yürüsün, hangisinin cebinde para var ben anlarım, yürüyüşü değişik olur. O bakımdan bizim bu politikalara devam etmemiz lazım. Bu politikalar nelerdir? Çok uzatmaya lüzum yok; iki şey çok önemli bu milletin hayatında. Bir; Türk milleti, mali disiplinden asla vazgeçemez. Neden? Başka bir alternatif yok. Mali disiplinden vazgeçtiği an herşey eskiye döner, düzeltmek zordur, bozmak çok kolaydır değerli arkadaşlar. Şimdi mali disiplin ne demektir? Mali disiplin, vergilerin artması, masrafların kısılması değil; mali disiplin, herşeyi parana göre paran varsa harcayacaksın, yoksa harcama kardeşim. Efendim, şuraya da şunu yapacağız, buraya da bunu yapacağız; yaparsın ama para yok. Tamam para olduğu zaman veririz yaparsınız. Türk milleti olarak ilk defa Maastricht kriterlerine ilk uyan ekonomik indikatörümüz bütçe açıklarıdır. Maastricht kriterleri yani Avrupa Birliği nin kriterleri, bütçe açıklarının gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 3 ün üstünde olamaz diyor. Maliye Bakanı olduğum 2002 yılında bu, yüzde 14,6 idi. Yüzde 3 nerede, yüzde 14,6 nerede, Afrika ülkelerinde yoktu böyle açıklar. Şimdi 2006 yılında yüzde 1 in altına indi. Bu, Hükümetimizin başarısıdır. Şimdi yüzde 2 nin altında olacak, 2, 2,5, 1, böyle gidecek, yüzde 3 ü aşmaz. Türk milleti inşallah o eski günleri, bütçe açıklarını bir daha görmez. Bütün mali politikalarımızı da ekonomik büyümeyi teşvik edecek mahiyette alıyoruz. Kurumlar vergisini düşürmemizin nedeni, yatırımların artması içindi. Hedeflerimize de vardık, hem kurumlar vergisini düşürdük hem de bu sene hedeflerimizin daha fazlasında bir kurumlar vergisi topladık. Demek ki Türkiye nin kurumsallaşması yavaş yavaş artıyor, aynı zamanda bu, kayıtdışının da azaldığına bir işarettir. kalemi vardır, o kalem vergi dışı gelirlerdir. Vergi dışı gelirler her bütçede vardır, her sene bir kereye mahsus gelir olur devlette. Bazı zaman yaptık; bir vergi barışı oradan para geldi, bazı zaman özelleştirmeden gelir, bazı zaman bir yer satarsın ondan gelir, bazı zaman başka bir şey olur ondan gelir, gelir Allah gelir. Yani Türkiye nin bütçesinde bu bir kalemdir, her sene belli bir miktar gelir. Şimdi bu sene işte şu kadar açık olacak da, bu kadar açık olacak da; hayır kardeşim, açık bu sene de o hedefin daha altında olacak. Şimdi o çok konuşan arkadaşlar, bilip bilmeden konuşanlar var. Ne yapalım, demokrasi var, herkes de konuşuyor, kimseye de bir şey diyecek halimiz yok ama eldeki rakamlara baktım, Kasım ayı yavaş yavaş belirmeye başladı. Kasım ayı bütçemiz kuvvetle muhtemel fazla çıkacak, hadi bakalım. Onun için böyle konuşurken, hesap yaparken bunun biraz da ilmini yapın, araştırmasını yapın öyle konuşun ama oluyor. Şimdi bu yetmiyor, tenkit eden bazı arkadaşlarımız var, onlar köşelerine oturmuşlar devamlı tenkit yazıyorlar. Efendim oldu bu ama bir kereye mahsus gelirle oldu. Be kardeşim, sen de daha önce bir kereye mahsus gelirle yapsaydın da şu işi görseydim. Bütçenin Bugün bütçe açığı bakımından Avrupa nın birçok ülkesinden daha iyi bir durumdayız. Bu, Türkiye nin aldığı büyük mesafeyi gösteriyor. 20

10 29 Kasım 2007 Türkiye nin ilk işi gayrisafi milli hasılasını 1 trilyon doların üstüne çıkarmak, bunun üzerine çıktığımız zaman biz de artık süper lige çıkıyoruz demektir. Bunun için de sürekli çalışacağız. Boşa çalışmanın alemi yok, daha fazla katma değeri olan ürünler üreteceğiz; yapacağımız iş bu. Bugün bütçe açığı bakımından Avrupa nın birçok ülkesinden daha iyi bir durumdayız. Bu, Türkiye nin aldığı büyük mesafeyi gösteriyor. Şimdi bakınız nerelerdeyiz bir de onu söyleyeceğim. Gayrisafi milli hasılamız, ekonomik büyüme; aslolan bu. Bütün mali politikalarımızı da ekonomik büyümeyi teşvik edecek mahiyette alıyoruz. Kurumlar vergisini boşu boşuna düşürmedik, kurumlar vergisini düşürmemizin nedeni, yatırımların artması içindi. Nitekim hedeflerimize de vardık, hem kurumlar vergisini düşürdük hem de bu sene hedeflerimizin daha fazlasında bir kurumlar vergisi topladık. 30 dan 20 ye düştü, fakat bu sene bizim hedeflediğimiz bir kurumlar vergisi vardı onun üstünde bir para geldi bize. Demek ki Türkiye nin kurumsallaşması yavaş yavaş artıyor, aynı zamanda bu kayıtdışının da azaldığına bir işarettir. Biz, 2002 yılında geldiğimizde Türkiye nin gayrisafi milli hasılası krizlerden dolayı 181 milyar dolara düşmüştü. Bu senenin sonunda bu rakam 489 milyar dolara yükseliyor değerli arkadaşlar, bakın kaç kat artıyor. Dolayısıyla, Türkiye gelir seviyesini ve gayrisafi milli hasılasını katlayarak artırıyor. İspanya ya baktığımız zaman 1,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılası, 40 milyon nüfusu var. İtalya nın 1,8 trilyon dolar, Fransa nın 2,2 trilyon dolar, Almanya ya baktığımız zaman 3 trilyon dolar, Japonya 4,3 trilyon dolar, ABD de 13 trilyon dolar. Türkiye nin nerelerde olduğunu bilesiniz diye söylüyorum, demek ki Türkiye nin ilk işi gayrisafi milli hasılayı 1 trilyon doların üstüne çıkarmak, bunun üzerine çıktığımız zaman biz de artık süper lige çıkıyoruz demektir. Bunun için de sürekli çalışacağız arkadaşlar. Boşa çalışmanın alemi yok, daha fazla katma değeri olan ürünler üreteceğiz; yapacağımız iş bu. Fransa nın gayrisafi milli hasılası şu kadar dolarsa bunlar bizden çok çalışıyor da elde ediyor değil, katma değeri daha yüksek ürünler üretiyorlar, biz de onları yapacağız. Onun için AR-GE teşviklerine fevkalade önem veriyoruz, onunla ilgili biz de kanun tasarımızı hazırladık, Bakanlar Kurulu nda görüşüldü, kabul edildi, yakında da Meclis e gönderiyoruz. Çünkü AR-GE ile ilgili teşviklerimiz oldukça fazla. Sadece dünyada olmayan birtakım buluşlara biz bir şey veriyoruz değil, AR-GE ile ilgili çalışmalar yapılan bölümdeki işçilerden hiç vergi almayacağız, sigortalarını yarım alacağız, yüzde 50 oranında düşüreceğiz, kullandıkları ekipmanlara yüzde 200 amortisman getiriyoruz ve o kanunda da neler yapacağımız belli. O kanun, mikro ekonomik bir tedbir olarak çıkarılacağı gibi öyle tahmin ediyorum ki Türkiye nin bütün işletmelerindeki yapıyı ve Türkiye nin de yapısını değiştirecek. Bunun yanında bütçe açığı düzeldi, borç yapıları çok daha iyi oldu, bakın şimdi bu sene ikinci bir Maastricht kriteri daha yakalıyoruz. Türkiye borç yapısında Maastricht kriterini bu sene 2007 nin sonunda yakalıyor. Borçların gayrisafi milli hasılaya oranının yüzde 60 ın altında olması lazımdı nin sonunda borçlarını yüzde 60 ın altına çekiyor. Türkiye de biz hesabımızı kamu net borç stokuna göre yapıyoruz. Kamu net borç stoku, 2001 yılında 90,5 ti, 2002 yılında geldiğimizde 78 civarındaydı, şimdi kamu net borç stokunun gayrisafi milli hasılaya oranı 40 lara düşüyor. Yani bu fevkalade hızlı, iyi bir düşüş ve Türkiye nin borç yapısındaki kırılganlığının kalktığının işaretidir. Özelleştirmeler yapısal bir reformdur. Yapısal reformlarını henüz tamamlayamamış ülkeler ekonomik kalkınmışlıklarını tamamlayamayan, geri kalmış ülkeler oluyor maalesef. 21

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri,

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri, Mevcut Haliyle Kıdem Tazminatı Uygulaması Ekonomi Üzerinde Kaldırılması Mümkün Olmayan Bir Yük Oluşturmakta, İstihdam Artışını Engellemektedir Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakanımıza yaptığımız ziyarette,

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli Küresel Ekonomide Yaşanan Sorunlar Hedefe Odaklanmamızı Engellemesin Kriz, artık gelişmiş ekonomileri değil, gelişen ekonomileri de etkilemeye başlamıştır. Yabancı sermayenin gelişen ülkelerden çıkmaları

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. A. Mustafa AYSAN : Prof. Dr. Sudi APAK OTURUM KONUSU

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

Sayın Başkan, değerli

Sayın Başkan, değerli Ekonominin Makro Dengesizlikleri Ancak Makroekonomik Politikalarla Giderilebilir Geçen yıl Ağustos ayında finansal piyasalarda başlayan çalkantı artık küresel çapta finansal bir krize dönüşmüştür. Yaşanan

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR KONUSU : Prof. Dr.

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

TİSK SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ TOPLANTILARI 14 GLOBAL KRİZ VE TÜRKİYE PROF. DR. VEFA TARHAN. 5 Kasım 2008

TİSK SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ TOPLANTILARI 14 GLOBAL KRİZ VE TÜRKİYE PROF. DR. VEFA TARHAN. 5 Kasım 2008 TİSK SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ TOPLANTILARI 14 GLOBAL KRİZ VE TÜRKİYE PROF. DR. VEFA TARHAN 5 Kasım 2008 BÜLENT PİRLER- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonun gelenekselleşen Sosyal Politika Toplantılarından

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET)

VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET) 1 2 VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET) Teşvikler Yeni teşvik sisteminde bu eylül sonuna kadar (2014) 10.442 tane teşvik belgesi düzenlenmiştir ve söz konusu belgelerde 175 milyarlık yatırım söz

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir.

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. ASOM MART / NİSAN 2012 ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI î, I s 5 ağlığı G ü ven liği Faruk ÇELİK: İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. Nurettin OZDEBIR: Nitelikli bir işgücüne

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

Ekonomi. Uluda. Zirvesi. dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? MAYIS 2014 SAYI: 3 AL BABACAN HAMD ULUKAYA MARC FABER

Ekonomi. Uluda. Zirvesi. dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? MAYIS 2014 SAYI: 3 AL BABACAN HAMD ULUKAYA MARC FABER Uluda MAYIS 2014 SAYI: 3 Ekonomi Zirvesi AL BABACAN MEHMET M EK HANZADE DO AN BOYNER MARC FABER HAMD ULUKAYA GELECEK SENARYOLARI dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? HÜSNÜ

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

ODAVİZYON. KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 92 MAYIS 2014

ODAVİZYON. KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 92 MAYIS 2014 KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 92 MAYIS 2014 Bölgesel Uçuşlar Başkanı İbrahİm Doğan ve ekibi tarafından yönetilen Anadolujet Uçmayan Kalmasın sloganı

Detaylı

Konferansın Ardından

Konferansın Ardından Kurumsal VII ULUSLARARASI KURUMSAL YONETIM ZIRVESI Konferansın Ardından 2014 ANA SPONSORLAR Fİnans Sektörü Sponsoru ÖDÜL TÖRENİ SPONSORU VII ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ Değerli Türkiye Kurumsal

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Sabri TÜMER (Başkan Yardımcısı) KONUŞMACILAR : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

Nurettin OZDŞBİR: Sâİıayımn ye öz kaynak yetersizliği sorunlarını çözecek, düşı ^ İ ^ ; i, y z ıi^ % Ş } ço k özel krediler

Nurettin OZDŞBİR: Sâİıayımn ye öz kaynak yetersizliği sorunlarını çözecek, düşı ^ İ ^ ; i, y z ıi^ % Ş } ço k özel krediler OCAK / ŞUBAT 2015 VA ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI Nurettin OZDŞBİR: Sâİıayımn ye öz kaynak yetersizliği sorunlarını çözecek, düşı ^ İ ^ ; i, y z ıi^ % Ş } ço k özel krediler 21. Yü zyı1 d a En erji

Detaylı

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova TEKSTİL İŞVEREN TürkİYe TekSTİl SANAYİİ İşverenleRİ SendikASI aylık dergisi SAYI: 402 HAZİRAN 2014 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi EVTEKS KAPılaRINI 20 NCİ KEZ AÇtı TEKSTİL

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı