C S A A K A R Y A K I T V E L P G S A Y A C I E K R A N M E S A J L A R I V E P A R A M E T R E L E R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C S A A K A R Y A K I T V E L P G S A Y A C I E K R A N M E S A J L A R I V E P A R A M E T R E L E R"

Transkript

1 C S A A K A R Y A K I T V E L P G S A Y A C I E K R A N M E S A J L A R I V E P A R A M E T R E L E R Program 17.x300, 17.x301

2 YS08i Program 17.gsdd kullanıcı parametreleri ve mesajları Not : Bazı parametreler sadece 17.x100 ve üstü programlarda geçerlidir.!!! ÖNEMLİ!!! 17.x2xx ve üstü programlarda ayarlama şekli değiştirilmiştir. Sayıları girerken AYAR/TOTAL tuşu basılı tutulmaz. AYAR/TOTAL tuşu 3 sn basılı tutulduğu zaman ekrana SıFrE yazısı gelir. Sonra tuş bırakılır ve LITRE, 5/50 Lt, 1/10 Lt ve 0,50/1 Lt tuşlarıyla istenen sayı girilir. Bir sonraki parametreye geçmek için AYAR/TOTAL tuşu basılıp bırakılır. Menünün sonuna gelinince veya tabanca sviçi veya çalıştırma şalteri açılıp kapatılınca menüden çıkılır. Tutar göstergesi mesaj listesi : Ayar yapılırken tutar göstergesinde program sürüm numarası görülür. 17gsdd şeklinde görülen numarada 17 program numarası, g gösterge tipi, s sürüm numarası, dd düzeltme numarasıdır. dd çift sayı ise mekanik totalizör için, tek sayı ise elektromekanik totalizör için ayarlanmıştır. Tabancanın açık olup olmadığı tutar göstergesinin en sol hanesinde '-' işareti ile belirtilir. Bu işaret tabancanın normal çalışma sırasında açıldığını gösterir. Bir tuşa basıldığı ve tabancanın açık olması nedeniyle tuşun kabul edilemediği durumda ayni zamanda litre fiyatı göstergesinde de 'açık' mesajı görülür. Litre fiyatı göstergesi mesaj listesi : Asıl Okunan Tanım Pr-L Pr-L litre önayarı yapıldı Pr-P Pr-P para önayarı yapıldı H-xx H-xx hata numarası -L-1 -L-1 sıfırlanamaz litre totali (tek tabancalı) L-n1 L-n1 sıfırlanamaz litre totali (çok tabancalı, n=tabanca no) -L-2 -L-2 sıfırlanabilir litre totali (tek tabancalı) L-n2 L-n2 sıfırlanabilir litre totali (çok tabancalı, n=tabanca no) -P-2 -P-2 sıfırlanabilir para totali (tek tabancalı) P-n2 P-n2 sıfırlanabilir para totali (çok tabancalı, n=tabanca no) P--x P--x eski satışlar gösteriliyor (tek tabancalı, x=satış no) Pn-x Pn-x önceki satışlar gösteriliyor (çok tabancalı, n=tabanca no) Açık Acıh tabanca açık. Tabancanın açık kalıp kalmadığını (tabanca sviçinin arızalı olup olmadığını) kontrol etmek için AYAR/TOTAL tuşuna basıp bu mesaj gözlenir. Seri SErı seri numarası gösteriliyor Satn SAtn satış sayısı gösteriliyor (n=tabanca numarası) rapr rapr raporlar gösteriliyor. 17.x126 ve sonrasında rap1, rap2, rap3 ve rap4 Dolu dolu depo doldu (mal geçmiyor) ve satış durdu Lito Lıto geçen litre darbeleri sayısı (düzeltilmemiş litre) LPGy LPGy LPG yoğunluk ayarı, tutar göstergesinde son değişikliği yapanın numarası, litre göstergesinde solda eski değeri sağda yeni değeri gösterilir. Sıca SıcA mal sıcaklığı gösteriliyor. Ayar AyAr üstte kalibrasyon ayar değeri, ortada yüzdesi gösterilir. 128=ayar yok, =arttırılıyor, =azaltılıyor. 1 sayı=%0,05 Volt uolt üstte ayarlanan altta ölçülen voltaj değerleri gösteriliyor. Par1 Par1 birinci grup çeşitli parametreler birarada gösteriliyor Par2 Par2 ikinci grup çeşitli parametreler birarada gösteriliyor CSm CSnı program checksum gösteriliyor 2

3 *** ATC kartı takılı ise mal sıcaklığı gösterilirken soldaki hanenin üst yatay çizgisi ATC kartının aktif olduğunu, alt yatay çizgisi ATC ayarının olduğunu gösterir. Orta yatay çizgisi sıcaklık 0'ın altındaysa (-) göstermek için kullanılır. Sıcaklık sensörü olan sistemlerde üst yatay çizgi ATC'nin aktif olduğunu gösterir. *** ATC kartı yoksa ve ATC ayarı içeriden yapıldıysa soldaki hanenin üst yatay çizgisi ATC için yoğunluk girilmiş olduğunu gösterir. Litre göstergesi mesaj listesi : Litre virgülden sonra 2 hane olarak gösterilir. Litre göstergesinin sağdan ikinci hanesinin başında ondalık noktası vardır. Otomasyon veya yazar kasaya bağlı sayaçlarda satış sonunda sağdan dördüncü hanenin başında bir nokta ortaya çıkar. Bu nokta satış bilgisinin otomasyon veya yazar kasa tarafından alınmadığını belirtir. Normal şartlarda bu nokta farkedilemeden satış kaydedildiği için ekrandan silinir. Otomasyon, yazar kasa veya haberleşmedeki bir arıza satışın kaydedilmesini engellerse nokta görünmeye devam eder. Bu durumda satış bilgisi alınmadığı sürece satış yapılamaz. Şifre SıFrE şifre girişi isteniyor S harfinin solunda üst, orta ve alt çizgiler haberleşme bilgileridir : Hiç çizgi yok : serbest çalışıyor Üst çizgi : tabanca numarası verilmiş, otomasyonla veya yazar kasayla çalışıyor Üst ve orta çizgi : haberleşme aktif ama sayaç ile haberleşilmiyor (örneğin tabanca numarası hatalı veya arabirim ayarı hatalı) Orta çizgi yanıp sönüyorsa haberleşme protokolu CSA değil demektir. Üst, orta ve alt çizgi : haberleşme aktif ve haberleşiyor, herşey normal Atc- Atc- ATC ve sıcaklık sensörü yok (sicaklık sorgulaması sırasında görünür) Pr-xx Pr-xx parametre girişi isteniyor. Verilen değerler litre fiyatı göstergesinde gösterilir. Sil SıL silme için şifre bekliyor Sayacın değişken değerlerini görmek için girilen kodlar : Litre önayarlarıyla sayacın değişken değerleri gözlenir. Kısaltmalar : AT=Ayar/Total L=Litre (xx.00 Lt)=Ayarlanan litre değeri Basılan tuşlar Litre fiyatı Açıklama L-AT -L-1 sıfırlanamaz litre totali (tek tabancalı) Tutar göstergesindeki sayı Litre göstergesindekinin soluna konarak okunur. L-AT L1-1 sıfırlanamaz litre totali (çok tabancalı, 1.tabanca) Tutar göstergesindeki sayı Litre göstergesindekinin soluna konarak okunur. AT L2-1 sıfırlanamaz litre totali (2.tabanca) AT L3-1 sıfırlanamaz litre totali (3.tabanca) AT L4-1 sıfırlanamaz litre totali (4.tabanca) AT L5-1 sıfırlanamaz litre totali (5.tabanca) AT L6-1 sıfırlanamaz litre totali (6.tabanca) L-(1.00Lt)-AT -L-2 sıfırlanabilir litre totali (tek tabancalı) AT -P-2 sıfırlanabilir para totali (tek tabancalı) AT (basılı tut) 0000 litre göstergesinde SiL görünür, totaller silinmek istenirse AyarTotal basılı tutularak şifre girilir AT (bırak-bas) 0000 ikinci silme onayı için şifre gir 3

4 L-(1.00Lt)-AT L1-2 sıfırlanabilir litre totali (çok tabancalı, 1.tabanca) AT P1-2 sıfırlanabilir para totali AT L2-2 sıfırlanabilir litre totali (2.tabanca) AT P2-2 sıfırlanabilir para totali AT L3-2 sıfırlanabilir litre totali (3.tabanca) AT P3-2 sıfırlanabilir para totali AT L4-2 sıfırlanabilir litre totali (4.tabanca) AT P4-2 sıfırlanabilir para totali AT L5-2 sıfırlanabilir litre totali (5.tabanca) AT P5-2 sıfırlanabilir para totali AT L6-2 sıfırlanabilir litre totali (6.tabanca) AT P6-2 sıfırlanabilir para totali AT (basılı tut) 0000 litre göstergesinde SiL görünür, totaller silinmek istenirse AyarTotal basılı tutularak şifre girilir AT (bırak-bas) 0000 ikinci silme onayı için şifre gir L-(21.00 Lt)-AT SAt1 satış sayısı (1. tabanca) AT Sat2 satış sayısı (2. tabanca) AT Sat3 satış sayısı (3. tabanca) AT Sat4 satış sayısı (4. tabanca) AT Sat5 satış sayısı (5. tabanca) AT Sat6 satış sayısı (6. tabanca) L-(31.00 Lt)-AT Lıto düzeltilmemiş litre okunur L-(33.00 Lt)-AT Par1 parametreler okunur. Parametreler tutardan başlayarak : Pr Pr (Pr-55 /4 olarak yazılır) AT Par2 parametreler okunur. Parametreler tutardan başlayarak : Pr Pr AT Par3 parametreler okunur. Parametreler tutardan başlayarak : Pr Pr (Pr eksik olarak yazılır) L-(41.00 Lt)-AT LPGy LPG yoğunluk ayarı okunur. Üstte kimin yaptığı, ortada solda eski sağda yeni değerleri vardır. L-(43.00 Lt)-AT AyAr litre göstergesinin solunda tabanca numarası, sağında +/- yüzde kaç değişik gösterdiği okunur, tutar göstergesinde kalibrasyon ayar değeri okunur, 128=yok, =%0,05..%6,34 fazla gösteriyor, =%0,05..%6,34 eksik gösteriyor. L-(51.00 Lt)-AT Serı litre göstergesinde seri numarası okunur L-(56.00 Lt)-AT tarh litre göstergesinde gün ve ay olarak tarih okunur (17.x3xx) L-(61.00 Lt)-AT SıcA mal sıcaklığı okunur L-(63.00 Lt)-AT volt üstte ayarlanan altta ölçülen voltaj okunur L-(67.00 Lt)-AT SCnı litre göstergesinde checksum değeri okunur L-( Lt)-AT rapr sayaç hata sayısı raporu. Tutar göstergesinde solda ve sağda 3'er hane ve litre göstergesinde : H-05 sayısı program başlama sayısı elektrik kesintisi + H-05 sayısı gösterilir 4

5 (17.x126 ve daha üst sürümler) L-( Lt)-AT rap1 sayaç hata sayısı raporu. Tutar göstergesinde solda ve sağda 3'er hane ve litre göstergesinde : H-05 sayısı program başlama sayısı elektrik kesintisi + H-05 sayısı gösterilir AT rap2 Tutar göstergesinde H-08 ve H-16 sayıları, litre göstergesinde H-15 ve H-17 sayıları gösterilir. AT rap3 Tutar göstergesinde H-12 ve H-19 sayıları, litre göstergesinde H-02 ve H-11 sayıları gösterilir. AT rap4 Tutar göstergesinde H-13 ve H-14 sayıları, litre göstergesinde önayarda geçirme sayısı, sağda 000 gösterilir. L-( Lt)-AT rapr sayaç hata sayısı raporu (17.x100 öncesinde şifresiz sıfırlanır). 17.x126 ve daha üst sürümlerde rap1, rap2, rap3 ve rap4 gösterilir. AT (basılı tut) 0000 litre göstergesinde SiL görünür, raporlar silinmek istenirse AyarTotal basılı tutularak şifre girilir (17.x100 ve üstü programlarda) AT SıFrE şifre girişi isteniyor. Tutar göstergesinde program no okunur. Program no : 17gsdd 17 = program numarası g = gösterge tipi s = sürüm numarası dd = değişim numarası Gösterge tipi : 4=LCD =LCD SİL/ESKİ P--1 son satış değerleri (tek tabancalı) SİL/ESKİ P--2 1 önceki satış değerleri SİL/ESKİ P--3 2 önceki satış değerleri SİL/ESKİ P--4 3 önceki satış değerleri SİL/ESKİ P--5 4 önceki satış değerleri SİL/ESKİ P--6 5 önceki satış değerleri SİL/ESKİ P--7 6 önceki satış değerleri SİL/ESKİ P--8 7 önceki satış değerleri SİL/ESKİ Pn-1 son satış değerleri (cok tabancalı, n=tabanca numarası) SİL/ESKİ Pn-2 1 önceki satış değerleri SİL/ESKİ Pn-3 2 önceki satış değerleri SİL/ESKİ Pn-4 3 önceki satış değerleri SİL/ESKİ Pn-5 4 önceki satış değerleri SİL/ESKİ Pn-6 5 önceki satış değerleri SİL/ESKİ Pn-7 6 önceki satış değerleri SİL/ESKİ Pn-8 7 önceki satış değerleri Not : Çok tabancalı sayaçlarda tabancaya özel değerler Pr-65 ile tanımlanan tabanca sayısına kadar gösterilir. 5

6 LPG dispenserler için toplu parametre gösteriminde (Litre - 33,00 litre) görülen parametrelerin fabrika çıkış değerleri : Par (Pr-55 = 100) Par (Pr-80 = 00, Pr-85 = 27) Par Akaryakıt pompaları için toplu parametre gösteriminde (Litre - 33,00 litre) görülen parametrelerin fabrika çıkış değerleri : Par (Pr-55 = 100) Par (Pr-80 = 00, Pr-85 = 27) Par Hata raporları okunuşları (Tutar göstergesinin soldaki 3 ve sağdaki 3 hanesindeki değerler) : Rap1 Rap2 Rap3 Rap4 Soldaki 3 hane Sağdaki 3 hane H-05 Hatasız baştan başlama Elektrik kesintisi + H-05 sayısı (5 hane) H-08 H-16 H-15 H-17 H-12 H-19 H-02 H-11 H-13 H-14 Önayarda durmama sayısı Parametreler : Tüm şifre girişi ve parametre değiştirilmesi Ayar/Total tuşu basılı tutularak yapılır. Ayar-Total tuşu bırakılıp basıldıkça bir sonraki menü adımına geçilir. SİL tuşu onbinler hanesini, LİTRE tuşu binler hanesini, 5/50Lt tuşu 100'ler hanesini, 1/10Lt tuşu onlar hanesini, 0,50/1Lt tuşu birler hanesini arttırır. Artış 9'dan sonra 0'a döner. 4 hane litre fiyatı göstergesi olan sayaçlarda 10000'ler hanesi (seri numarası değişikliği haricinde) değiştirilemez. Fabrika çıkışında şifre 0001 olarak ayarlanmıştır. Şifre, Şifre+2401 ve Şifre+2130 sayılarından biri 2764, 2575 veya 4172 sayısına eşit olursa, eşit olan 2764 yerine 2765, 2575 yerine 2576, 4172 yerine 4173 şifreleri geçerli olur. 6

7 Şifreyle değiştirilen parametreler : Pr-11 litre fiyatı, tabanca 1 Pr-12 litre fiyatı, tabanca 2 Pr-13 litre fiyatı, tabanca 3 Pr-14 litre fiyatı, tabanca 4 Pr-15 litre fiyatı, tabanca 5 Pr-16 litre fiyatı, tabanca 6 Şifre+2401 koduyla değiştirilen parametreler : Pr-80 otomasyon için sayaç numarası (0=serbest, 1..30) Pr-83 tabanca sviçi çalışma şekli (0=akaryakıt tipi, 1=bas-çalış-bas-dur) Pr-87 otomasyon için sayaç kilitleme (0..255) Pr-98 şifre değiştirme birinci giriş ( ) Pr-99 şifre değiştirme ikinci giriş (birincisiyle ayni) 17.x013 ve öncesi için Şifre+2401 koduyla, 17.x014 ve sonrası için Şifre+2130 koduyla değiştirilen parametreler : Pr-65 tabanca sayısı (1..6) (17.x1xx ve üst sürümler için geçerlidir) Pr-68 çok tabancalı kart tipi (0=4'e kadar, 1=6'ya kadar) Pr-70 noktanın yeri (0..7) Pr-71 otomasyon para önayar katsayısı (0=kuruş, 1=lira) Pr-74 para ön ayarında satış sonunda yuvarlama (0=yapma, 1=yap) Pr-75 yuvarlama katsayısı (0..3 = 1, 10, 100, 1000) Pr-85 otomasyon için haberleşme parametreleri (0..255) 2764 koduyla değiştirilen parametreler : Pr-21 yavaşlama değeri, tabanca 1 (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-22 yavaşlama değeri, tabanca 2 (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-23 yavaşlama değeri, tabanca 3 (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-24 yavaşlama değeri, tabanca 4 (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-25 yavaşlama değeri, tabanca 5 (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-26 yavaşlama değeri, tabanca 6 (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-30 mal vermeden çalışma süresi (0..7 = 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120s) Pr-31 önayarsız mal verme izni (0=önayarsız veremez, 1=önayarsız verebilir) Pr-33 solenoid açma gecikmesi (0..3, 0=0, 1=2, 2=4, 3=6s) Pr-35 otomasyonda satış sonunda litreyi koru (0=sıfırla, 1=sıfırlama) Pr-38 başlangıçta litre göstermeme miktarı (0..3, 0, 0.1, 0.2, 0.3lt) Pr-53 minimum akış değeri (0..7 -> lt/dk, 17.x1xx ve üstü için 0..7 lt/dk, 0 ise durmaz) 17.x013 ve öncesi için 2764 koduyla, 17.x014 ve sonrası için 2575 koduyla değiştirilen parametreler : Pr-32 çalışmadığı zamanda CSA logosunu göster (1 = aktif) Pr-34 yavaş ve hızlı solenoid var (0 = sadece hızlı, 1 = ikisi de var) Pr-36 "H-04" yerine "dolu" yaz ve şalter kapanınca sil (1 = aktif) Pr-37 otomasyonda tabancanın kapanıp açılma şartı (1 = aktif) Pr-50 önayar katsayısı (0..3 = x1, x10, x100, x1000) Pr-55 hızlı akış kesme değeri ( lt/d, 8 lt/dk arayla) Pr-57 düşük voltaj kesme değeri (0=bulunduğu değerin %80'i veya ) 4172 koduyla değiştirilen parametreler : Pr-79 gösterge tipi. 0 ise değişmez, 1..7 kabul edilir. Gösterge takılı değilken veya uygun olmayan gösterge takılı iken göstergede sayı görünmez, tuşlara sayarak basılır. Sayı görülmediği için ilk girişte her zaman 0'dan başlayarak ayarlanır. 7

8 Diğer tuş özellikleri : ** 133 litre önayarla çalıştırılırsa sadece yavaş solenoid açık kalır. Bu durumda yavaş akıştaki olası hatalar gözlenebilir. ** Çalışma sırasında Lt/Dk tuşuna basılırsa Litre fiyatı göstergesinde litre/dakika olarak akış hızı görülür. ** Tuşlara basıldığında litre fiyatı göstergesinde Açık mesajı görünüyorsa tabanca açık kalmış (sviç kısa devre) demektir. ** Hata mesajları SİL tuşuyla silinebilir. Sil tuşuyla silinemiyorsa tabanca sviçi açık kalmış olabilir. ** Tabanca sviçinin ve tuşların kontrol yöntemi : --- Litre fiyatı göstergesinde litre fiyatı gösteriliyorken AYAR/TOTAL tuşuna basıp basılı tutunca litre göstergesinde SıFrE yazısı görülür. --- Tabanca sviçi çalışır durumdayken (butonlu dispenserlerde butona basıp basılı tutunca, şalterli dispenserlerde şalteri '1' konumuna çevirince, akaryakıt pompalarında tabanca kaldırılınca), tutar göstergesinin o anki değeri 'in altındaysa tutar göstergesinin en sol hanesinin orta çizgisi görünür olur. AYAR/TOTAL tuşuna basıp basılı tutunca litre fiyatı göstergesinde Acıh yazısı görülür. Durum led'i tanımları : Kart üzerinde sayacın durumunu belirten bir durum led'i (kırmızı yanıp sönen lamba) vardır. Her yanıp sönme serisinden sonra uzunca bir süre sönük kalır. Hata sinyali olarak eşit aralıklı yanıp sönen bir sinyal görülür. x işareti led'in yanık olduğu süreyi belirtir. Yanma sönme Durum Açıklama...X State 30 kısa = tabanca yerinde, kapalı...x...x State 31 kısa-kısa = tabanca kalkık, kapalı...x...x...x State 32 kısa-kısa-kısa =tabanca yerinde, çalışabilir...x...xxxxx State 33 kısa-uzun = çalışmaya başladı...x...x...xxxxx State 34 kısa-kısa-uzun = çalışıyor...x...xxxxx...x State 35 kısa-uzun-kısa = çalışma sonu, satış alınmalı...x...x...x...x State 36 kısa-kısa-kısa-kısa = program başlangıcı...xxxxx...x...x State 37 uzun-kısa-kısa = parametre ayarı yapılıyor...xxxxxxxxx...x State 37 çok uzun-kısa = parameter ayarı, değer girildi...xxxxx...xxxxx State 38 uzun-uzun = geçici durduruldu...xxxxxxxxxxxxx Hata çok uzun Giriş kodları listesi : 2764 serbest ayarlar 1. grup 2575 serbest ayarlar 2. grup 4172 veya 1000 Pr-79 gösterge tipi Şifre litre fiyatı değişikliği Şifre+2401 kullanıcı ayarları 1. grup Şifre+2130 kullanıcı ayarları 2. grup 8

9 LPG yoğunluk numaraları listesi : 00 Düzeltme yok 01 0,520 kg/l 02 0,525 kg/l 03 0,530 kg/l 04 0,535 kg/l 05 0,540 kg/l 06 0,545 kg/l 07 0,550 kg/l 08 0,555 kg/l 09 0,560 kg/l 10 0,565 kg/l 11 0,570 kg/l 12 0,575 kg/l 13 0,580 kg/l 14 0,585 kg/l 15 0,590 kg/l Hata numaraları listesi : H-01 : Tuş takımı kablolarında hata var (bazı tuşlara birlikte basıldığında geçici olarak bu mesaj görülebilir). H-02 : Pulser besleme kablolarında hata var. H-03 : Elektrik kesik veya voltaj düşük. H-04 : Pompa çalışıyor, yakıt çok yavaş geçiyor (veya ölçü kabı dönmüyor). Pr-53 değeri yüksek verilmiş olabilir. H-05 : Mikroişlemcide geçici hata. H-08 : Programda solenoid kapatmıyor veya geç kapatıyor. H-11 : Merkez bilgisayarla haberleşme kesildi. H-12 : (Son rakkamı tek olan programlar için) Totalizor açık devre veya hatalı. H-13 : Solenoide voltaj gitmiyor (veya solenoid bobini kısa devre). H-14 : Solenoide sürekli voltaj gidiyor (bilgisayar kartı arızalı). H-15 : Ölçü kabı ters dönüyor (pulser sinyal uçları ters de olabilir). H-16 : Çalıştırılmadan (tabanca kaldırılmadan) mal akışı gözlendi (solenoid kaçırıyor). H-17 : Sistemde çok titreşim var veya pulser uçlarından biri çıkmış. H-18 : Aşırı hızlı akış gözlendi. Pompada her şey normal görünüyorsa Pr-55 değeri çok düşük verilmiş olabilir. H-19 : Sıcaklık sensörü bozuk veya çıkartılmış. H-20 : Pulser sayım katsayısı hatalı (Pr-78) 9

10 Parametre listesi : Pr-11 (Şifre) litre fiyatı 1. tabanca Pr-12 (Şifre) litre fiyatı 2. tabanca Pr-13 (Şifre) litre fiyatı 3. tabanca Pr-14 (Şifre) litre fiyatı 4. tabanca Pr-15 (Şifre) litre fiyatı 5. tabanca Pr-16 (Şifre) litre fiyatı 6. tabanca Pr-21 (2764) yavaşlama değeri 1. tabanca (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-22 (2764) yavaşlama değeri 2. tabanca (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-23 (2764) yavaşlama değeri 3. tabanca (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-24 (2764) yavaşlama değeri 4. tabanca (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-25 (2764) yavaşlama değeri 5. tabanca (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-26 (2764) yavaşlama değeri 6. tabanca (0..3 = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8lt) Pr-30 (2764) mal vermeden çalışma süresi (0..7 = 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120s) Pr-31 (2764) önayarsız mal verme izni (0=önayarsız veremez, 1=önayarsız verebilir) Pr-32 (2575) çalışmadığı zamanda CSA logosunu göster (1 = aktif) Pr-33 (2764) solenoid açma gecikmesi (0..3, 0=0, 1=2, 2=4, 3=6s) Pr-34 (2575) yavaş ve hızlı solenoid var (0 = sadece hızlı, 1 = ikisi de var) Pr-35 (2764) otomasyonda satış sonunda litreyi koru (0=sıfırla, 1=sıfırlama) Pr-36 (2575) "H-04" yerine "dolu" yaz ve şalter kapanınca sil (1 = aktif) Pr-37 (2575) otomasyonda tabancanın kapanıp açılma şartı (1 = aktif) Pr-38 (2764) başlangıçta litre göstermeme miktarı (0..3, 0, 0.1, 0.2, 0.3lt) Pr-50 (2575) önayar katsayısı (0..3 = x1, x10, x100, x1000) Pr-53 (2764) minimum akış hızı değeri (0..7 -> lt/dk, 0 ise durmaz) Pr-55 (2575) hızlı akış kesme değeri ( lt/d, 8 lt/dk arayla) Pr-57 (2575) düşük voltaj kesme değeri (0=bulunduğu değerin %80'i veya ) Pr-65 (Şifre+2130) tabanca sayısı (1..6) Pr-68 (Şifre+2130) çok tabancalı kart tipi (0=4'e kadar, 1=6'ya kadar) Pr-70 (Şifre+2130) noktanın yeri (0..7) Pr-71 (Şifre+2130) otomasyon para önayar katsayısı (0=kuruş, 1=lira) Pr-74 (Şifre+2130) para ön ayarında satış sonunda yuvarlama (0=yapma, 1=yap) Pr-75 (Şifre+2130) yuvarlama katsayısı (0..3 = 1, 10, 100, 1000) Pr-79 (4172 veya 1000) gösterge tipi. 0 ise değişmez, 1..7 kabul edilir. Pr-80 (Şifre+2401) otomasyon için sayaç numarası (0=serbest, 1..30) Pr-83 (Şifre+2401) tabanca sviçi çalışma şekli (0=akaryakıt tipi, 1=bas-çalış-bas-dur) Pr-85 (Şifre+2130) otomasyon için haberleşme parametreleri (0..255) Pr-87 (Şifre+2401) otomasyon için sayaç kilitleme (0..255) Pr-98 (Şifre+2401) şifre değiştirme birinci giriş ( ) Pr-99 (Şifre+2401) şifre değiştirme ikinci giriş (birincisiyle ayni ise kabul edilir) 10

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız. ÖNSÖZ Bu rehberde, yazar kasanızın genel tanımlamaları yanında

Detaylı

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar satın alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Ingenico

Detaylı

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ datakom@datakom.com.tr http://www.datakom.com.tr Tel: 0216 466 84 60 Fax: 0216 364 65 65 DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME

Detaylı

CE - 085 AU 0207. Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri

CE - 085 AU 0207. Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri Kullanım kılavuzu ETAMATIC V / ETAMATIC V S CE - 085 AU 0207 Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri Içindekiler Içindekiler 1 GENEL BILGILER...............................................4 1.1 Bu kılavuzun

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler :

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler : EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU İçindekiler : 0. Giriş 1. Ön Bilgiler 1.1 Kullanıcı Giriş Ekranı 1.2 Nümerik Giriş Ekranı 1.3 Alfanümerik Giriş Ekranı 1.4 Mesaj Ekranı 1.5 Ana Ekran 2. Ayarlar Menüsü 2.1

Detaylı

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU Bu Kılavuz Hakkında Bu kılavuzdaki metinler, resimler, şemalar ve örnekler sadece bilgilendirme amacına yöneliktir. Bunlar, FR-D700

Detaylı

XX-POWER KULLANMA KILAVUZU

XX-POWER KULLANMA KILAVUZU XX-POWER KULLANMA KILAVUZU TM SENERTEK POWER CONTROLS FULL SINUS OUTPUT P3000 P3100 www.senertek.com 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 2 XX-POWER GENEL TANITIM I 4 ENERJİ VE MOTOR BAĞLANTILARI 4 POMPA UYGULAMALARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli

Detaylı

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU 1 Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU Simplex 5 serisi Kullanım Kılavuzu REV:0 2 İçindekiler 1. ÖZELLİKLER... 3 2. ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ / TUŞ TAKIMI TANITIMI... 4 3. MENU AĞAÇ YAPISI... 5 4. ALARM LİSTESİ...

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER ĐMALATÇI FĐRMA : DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. OTO SANAYĐ SĐTESĐ, MENDERES CAD., NO : 19 4. LEVENT / ĐSTANBUL Elektronik Baskül TEL : 0212 283 37 15 ( Pbx ) FAKS : 0212 281 24 67 E-Mail :

Detaylı

2X-F Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu

2X-F Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu 2X-F Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu P/N 501-405019-2-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

Zahitbey Sokak Yücesaz Apt. No.:19/1 Kalamış - İSTANBUL Kullanım Kılavuzu www.deepstore.net (0 216) 414 6286

Zahitbey Sokak Yücesaz Apt. No.:19/1 Kalamış - İSTANBUL Kullanım Kılavuzu www.deepstore.net (0 216) 414 6286 Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER GARANTİ, TELİF HAKKI BİLDİRİMİ...6 UYARI - MUHAFAZA ve İLK ÇALIŞTIRMA...7 LCD EKRAN...8 GİRİŞ, GENEL ÖZELLİKLER VE EKRANLAR...9 İNTERAKTİF KONTROL KONSOLU...10 İŞLETİM MODLARI...

Detaylı

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7 MATRIX 6/816 Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7 İÇERİK 1. GENEL BAKIŞ... 4 1.1 Tuş takımı Tuşları... 4 1.2 Tuş Takımı Ekranı... 5 1.3 Tuş takımı işaretleri...

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı

electrosec electrosec TH-02G GSM /GPRS BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu

electrosec electrosec TH-02G GSM /GPRS BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu electrosec electrosec TH-02G GSM /GPRS BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ R Montaj ve Programlama Kılavuzu GENEL ÖZELLİKLERİ Programlanabilir ISI ve NEM sensörü Harici ISI ve NEM Sensör Girişi

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

BĐR AĐLEDEN SADECE TEK ARACIN OTOPARKA GĐRMESĐ SĐSTEM KULLANIMI VE ÇALIŞMASI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐ VE AÇIKLAMALAR ARAÇ ABONE TAKĐP SĐSTEMLERĐ ÖRNEK PROJE

BĐR AĐLEDEN SADECE TEK ARACIN OTOPARKA GĐRMESĐ SĐSTEM KULLANIMI VE ÇALIŞMASI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐ VE AÇIKLAMALAR ARAÇ ABONE TAKĐP SĐSTEMLERĐ ÖRNEK PROJE ARAÇ ABONE TAKĐP SĐSTEMLERĐ ÖRNEK PROJE BĐR AĐLEDEN SADECE TEK ARACIN OTOPARKA GĐRMESĐ SĐSTEM KULLANIMI VE ÇALIŞMASI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐ VE AÇIKLAMALAR Atitek Elektronik LTD www.atitek.com 1 / 8 Bariyer sisteminin

Detaylı

DPR-145 TRAFO SICAKLIK KORUMA RÖLESİ

DPR-145 TRAFO SICAKLIK KORUMA RÖLESİ DPR-45 Kullanım Kılavuzu V-.0 (02.0.205) DPR-45 TRAFO SICAKLIK KORUMA RÖLESİ 4 ADET PT00 GİRİŞİ 4 ADET 6A RÖLE ÇIKIŞI RS-485 MODBUS PORTU 9-50V-DC BESLEME TANITIM DPR 45 kuru tip veya reçine dolgulu OG

Detaylı

YENİ. Pilli Kontrol Ünitesi Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu

YENİ. Pilli Kontrol Ünitesi Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu YENİ Pilli Kontrol Ünitesi Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler NODE ÖZELLİKLERİ... 2 NODE BİLEŞENLERİ...3 Kontrol Tuşları LCD Ekranı PİLİN / PİLLERİN BAĞLANMASI... 4 LATCHİNG SELENOİD

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C GEMO Ladder Editor V2.3 Kullanıcı Kılavuzu Rev. C 1/115 İÇİNDEKİLER 1Giriş...7 2Yenilikler...8 2.1Ver 2.3 Rev C'deki Yenilikler...8 2.2Ver 2.3 Rev B'deki Yenilikler...8 2.3Ver 2.3 Rev A'daki Yenilikler...8

Detaylı

PRO 95 Dairesel Motor Kontrol Kartı. Genel özellikler

PRO 95 Dairesel Motor Kontrol Kartı. Genel özellikler Genel özellikler Kart giriş voltajı 220VAC 50 \ 60 Hz Giriş sigorta değeri 3A 250VAC Maksimum motor gücü 800 W Harici cihazlar için besleme değeri 24VAC 315 ma max. Harici cihazlar için sigorta değeri

Detaylı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu Jablatron JA-82K OASİS Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu Servis Modu Şifresi (program modu): 8080 Kullanıcı Şifresi (master): 1234 Servis Moduna Giriş: (program modu) Ӿ 0 8080 Servis Modu Çıkış (program

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ

KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ Simge LCD Tuş Takımı 3 Bölge ve Grafik LCD tuş takımı Göstergeleri 4 On Altı Bölge LED Tuş Takımı 4 Tuş Takımı ve Telefon Girişi Komutlar Tablosu 5 Kullanıcı

Detaylı

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu P/N 501-405119-1-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü DSC Kullanım Kılavuzu å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım

Detaylı