ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır."

Transkript

1 ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

2 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare VI. Gündemdeki Önemli Konular

3 I. Genel Bakış 3 Uluslararası Para Fonu (IMF), global parasal işbirliğini geliştirmek, mali istikrar oluşturmak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve dünya çapında yoksulluğu azaltmak için çalışan ve 185 ülkeyi kapsayan bir kuruluştur. 1. IMF nin işlevi Bünyesindeki 185 ülke ile global sayılabilecek bir kuruluş olan IMF, üye hükümetlerin globalleşmenin getirdiği fırsatlardan yararlanmalarına ve güçlüklerle baş edebilmeleri için yegâne bir konuma sahiptir. IMF global ekonomik eğilimleri ve performansı takip eder, ufukta sorunlar gördüğünde üye ülkelerini uyarır, politika diyalogu için bir forum oluşturur ve hükümetlere ekonomik güçlüklerle nasıl baş edeceklerine dair gerekli bilgileri sağlar. Ekonomik sıkıntı içindeki üyelerine politik tavsiyeler ve finansman sağlar; aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerle işbirliği yaparak onların makroekonomik istikrara ulaşmalarına ve yoksulluğu azaltmalarına yardım eder. Büyük çapta sermaye hareketleri ve karşılaştırmalı üstünlükte ani değişimlerle kendini gösteren globalleşme, ülkelerin politik seçimlerini emek, ticaret ve vergi politikaları da dâhil olmak üzere pek çok alanda etkiler. Ülkelerin globalleşmenin olumsuz yanlarını önlerken avantajlarından faydalanmalarına yardımcı olmak IMF nin önemli bir görevidir. a) Önemli IMF faaliyetleri IMF, üyelerine aşağıdaki destekleri sağlar: Ekonomik eğilimlerin ve ülkeler arası deneyimlerin analizlerine dayanarak hükümetlere ve merkez bankalarına politik tavsiyeler; Global, bölgesel ve bireysel ekonomi ve piyasaların takibine dayalı araştırma, istatistik, tahmin, ve analizler; Ülkelerin ekonomik sıkıntıları aşmasına yardımcı olmak için kredi; Gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla savaşmak için imtiyazlı krediler; ve Ülkelerin ekonomik yönetimlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için teknik yardım ve eğitim. b) Başlangıç hedefleri IMF, 60 yıl önce İkinci Dünya Savaşının sonuna doğru kuruldu (detaylı bilgi için Tarihçe bölümüne bakınız). Kurucular, 1930 yıllındaki Büyük Buhrana ve onu izleyen global çatışmaya katkıda bulunan yıkıcı ekonomik politikaların tekrarını önleyecek ekonomik işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı hedeflediler. O günden sonra dünya çok değişti ve özellikle Asya da muazzam bir refah oluşarak milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtardı. IMF'nin global topluma mali istikrar sağlamak olan

4 4 temel amacı, bugün pek çok açıdan kuruluşun ilk kurulduğu dönem ile aynıdır. Daha açık belirtmek gerekirse, Uluslararası Para Fonu aşağıdakileri sağlamaya devam etmektedir: Uluslararası para sorunları ile ilgili işbirliği için bir forum oluşturma; Uluslararası ticaretin büyümesini kolaylaştırarak, istihdam oluşturmaya, ekonomik büyümeye ve yoksulluğun azaltılmasına destek olma; Döviz kuru stabilitesi ve uluslararası ödemeler için açık bir sistemi destekleme; ve Ülkelere gerektiğinde, dış ödeme güçlüklerini dengelemelerine yardımcı olmak için geçici olarak ve uygun güvenlik önlemleri altında yabancı para kredisi sağlama. Bu IMF nin hiç değişmediği anlamına gelmez. Aslında, IMF nin işleyiş biçimi, en azından 1990 lı yıllardan itibaren hızlı bir değişime uğramıştır ve global bir dünya ekonomisinde, genişleyen üyelerinin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurmayı hedeflemektedir. Yakın zamanda, IMF nin yeni Yönetim Müdürü Dominique Strauss-Kahn, IMF nin ülkelerin mali krizle savaşmalarına yardıma hazır olmasını sağlamak için iddialı bir reform gündemi başlatmıştır. IMF aynı zamanda uluslararası mali sistemde yenilik yapma çalışmalarına yardımcı olmaktadır. c) Uyum Sağlayan IMF Sınır ötesi mali akışın son yıllarda ani bir artış göstermesiyle, ülkelerin birbirlerine olan bağımlılığı derinleşti yıllarında gelişmiş ekonomi kredi piyasalarında oluşan düzensizlikler ve onların oluşturduğu ani global ekonomik yavaşlama, yerel ve uluslararası mali istikrarın, dünyanın en zengin ülkelerinde dahi, sorgulanmadan kabul edilemeyeceğini göstermiştir yılında özellikle ithalata bağımlı fakir ve orta gelirli ülkeleri vuran gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki ani artış, hepimizin bir parçası olduğu global ekonominin diğer bir yönünü yansıtır. Buna yanıt olarak, IMF çalışma şeklini pek çok açıdan yeniden ele almıştır: IMF kredi kolaylıklarını artırma. IMF, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için kredi kolaylıklarını güncelleştirmektedir. Tutarlı biçimde sağlam politika uygulamış olan gelişen piyasa ülkelerinin mevcut mali kriz nedeniyle inişe geçmesini engellemeye yardımcı olmak için, yeni bir Değişken Kredi Hattı oluşturmuştur. Akaryakıt ve gıda krizinin vurduğu ülkelere yardım ödeneğini kolaylaştırmak amacıyla Dışsal Krizler Kolaylığı nı (Exogenous Shocks Facility) da gözden geçirmiştir. IMF, 2009 yılının Mart ayında, devam eden global ekonomik krize hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlamak ve kredileri üye ülkelerin politikalarına ve esaslarına uygun biçimde düzenlemek için, kredi imkanlarını ve kredi koşullarını elden geçirdi. (Bkz. Kredi Verme). Global, bölgesel ve ülke ekonomilerini güçlendirme ve izleme. IMF, üye ülkelere makroekonomik politikalarda tavsiyeler sağlamasının temelini oluşturan ekonomik gözetimi geliştirmek için birkaç adım atmıştır (bkz. IMF nin Görevleri). Mali sektör ve reel ekonomi arasındaki bağlantılarla ilgili araştırmaları ve ülkeler arası deneyimlerin paylaşılmasını vurgulamaktadır. Döviz kurlarının nasıl analiz edileceğine dair yeni yönergeler ve tavsiyeler yayınlamıştır ve dünyanın en büyük

5 5 ekonomilerinin diğer ülkelerin ekonomilerine olan etkisine daha fazla dikkat etmektedir. Ayrıca üye ülkeleri ekonomilerinin içerdiği risklere ve zayıflıklara karşı uyarma yeteneğini geliştirmektedir. Global ekonomik dengesizlikleri çözmeye yardım etme. IMF nin Dünya Ekonomik Görünümü nde de yer alan global ekonomik gelişmelere dair analizi, maliye bakanlarına ve merkez bankalarının yöneticilerine global ekonomiyi tartışmak için genel bir çerçeve oluşturur. IMF şimdi global ekonominin karşılaştığı bazı sorunları belirli ülkelerle tartışmak için çok milletli konsültasyonlar düzenleme olanağına da sahiptir. Bu, global ekonominin önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesini kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi bir yoldur. Bu konsültasyonların ilki, 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Burada global ödeme dengesizliklerinin azaltılması hedeflenmişti ve Çin, Avrupa bölgesi, Japonya, Suudi Arabistan, ve Amerika Birleşik Devletleri katılmıştı. Sermaye piyasası gelişmelerini analiz etme. IMF, global mali piyasaların ve bunların makroekonomi politikasıyla olan bağlantılarının analizine daha fazla kaynak ayırmaktadır. Yılda iki kez Global Mali İstikrar Raporu yayınlar. IMF personeli aynı zamanda üye ülkelerle birlikte çalışarak mali istikrarın potansiyel risklerini belirlemeye yardım eder, Mali Sektör Değerlendirme Programı dâhilinde (aşağıda daha ayrıntılı açıklanmıştır). IMF aynı zamanda ülke yetkililerine mali sistemlerini, parasal ve döviz rejimlerini ve sermaye piyasalarını yönetme konusunda eğitim sağlar. IMF, Hükümet Fonlarının gönüllü kılavuz taslağının hazırlanmasına yardım etmiştir ve uluslararası mali istikrarı desteklemek için Mali İstikrar Forumuyla yakın işbirliği içindedir. Mali sektörün zayıf yanlarını değerlendirme. Sürekli büyüyen sermaye akışlarının olduğu bir dünyada, makroekonomik istikrarın sağlanması için esnek, iyi yönetilen mali sistemler gereklidir. IMF ve Dünya Bankası, ortaklaşa olarak, ülkeleri mali sektörlerinin zayıf yanları ve içerdiği riskler açısından uyarmayı hedefleyen Mali Sektör Değerlendirme Programını (FSAP) yürütmektedir. IMF ve Dünya Bankası personeli, aynı zamanda, bankaların ve diğer mali kuruluşların yönetiminin nasıl güçlendirileceği ve nasıl gözetileceği hakkında tavsiyeler sunar. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için çalışma. Şu anda bir milyardan fazla insan günlük 1$ ın altında bir yaşam sürüyor ve bu bir milyarın dörtte üçünden fazlası kötü besleniyor. IMF nin gelir düzeyi düşük olan ülkelerdeki rolü, bu ülkeler büyüdükçe ve olgunlaştıkça değişmektedir. Ancak temel hedefi aynıdır: Yoksulluğun derinlemesine ve kalıcı olarak azaltılması için zemin oluşturarak, ekonomik istikrarın ve büyümenin gelişmesine yardımcı olmak. IMF yönetimini geliştirme yılının Mayıs ayında IMF üyeleri, Fona üye ülkelerin temsil edilmesini geliştirmek amacıyla iki yıllık bir reform paketini onayladı. IMF aynı zamanda daha etkin olacaktır. Harcamaları kısıtlayıp ve işleyişe yönelik ödemeler için gelir elde etme yöntemini yeniden düzenlemektedir. Daha fazla sorumluluk ve şeffaflık. IMF üye ülkelerin hemen hemen tümünün yıllık ekonomik sağlık kontrol raporlarını, kredi verme programlarıyla ilgili güncelleştirmeleri ve pek çok diğer bilgiyi web sitesinde yayınlar. IMF nin performansı Bağımsız Değerlendirme Ofisi tarafından düzenli olarak değerlendirilir.

6 6 2. Üyelik IMF şu an için bünyesindeki 185 ülke ile global sayılabilecek bir kuruluştur. Üye olmak için ülkenin başvurması ve mevcut üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Eski Yugoslavya Cumhuriyetinin bir parçası olan Karadağ, IMF ye Ocak 2007 tarihinde katılmış ve kuruluşun 185 inci üyesi olmuştur. Katılımın ardından, her bir IMF üyesi için, dünya ekonomisindeki göreli büyüklüğüne göre bir kota belirlenir. IMF üyeleri, 2008 Mayıs ayında kota sistemini global ekonomik realite değişikliklerini, özellikle de global ekonomideki gelişmekte olan başlıca piyasaların ağırlığını, yansıtacak şekilde yeniden dengelemeye karar verdi. Kota ve katılım reformu (quota and voice reform) hakkında daha fazla bilgi için lütfen Yönetim bölümündeki Ülke Temsili kısmına bakın. Bir üyenin kotası, o üyenin IMF ile olan mali ve organizasyonel ilişkisinin, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, temel yönlerini belirler: Abonelikler. Üyenin kota aboneliği, üyenin IMF ye sağlamakla yükümlü olduğu maksimum mali kaynak miktarını belirler. Üye, IMF ye katıldıktan sonra abonelik bedelini tamamen ödemelidir. Bunun %25 e kadar olan kısmı IMF nin Özel Çekme Hakları (SDR) adı verilen kendi para birimi ile veya genel kabul gören para birimleriyle (dolar, Euro, yen veya pound gibi) ödenmelidir; kalan kısmı üye ülkenin kendi para birimi ile ödenebilir. Oy hakkı. Üyenin IMF kararlarındaki oy verme hakkını büyük ölçüde kota belirler. Her IMF üyesi 250 temel oy, ayrıca kotanın her SDR si için artı bir oya sahiptir. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri 371,743 oya (toplamın %16,83 ü), Palau 281 oya (toplamın %0,01 i) sahiptir. Yeni kararlaştırılan kota ve katılım (quota and voice) reformu, 54 üye ülkedeki kota artışının sonucunda, pek çoğu gelişmekte olan piyasa ülkelerinden oluşan dinamik ekonomilerde önemli bir değişimle sonuçlanacaktır. Temel oy sayısının üç katına çıkmasıyla, daha yoksul ülkelere kurumun yönetiminde daha fazla söz hakkı verilmesi de beklenmektedir. Mali kaynaklara erişim. Bir üyenin IMF den alabileceği mali kaynak miktarı (yani erişim limiti) ülkenin kotasına bağlıdır. Kredi türleri olan Stand-By ve Extended Arrangements altında, üye bir ülke yıllık olarak kotasının %200 oranında ve toplamda %600 oranında borç alabilir. Ancak özel durumlarda daha fazla kredi verilebilir. SDR tahsisatı. IMF nin hesap birimi olan SDR tahsisatı, uluslararası yedek aktif olarak kullanılır. Bir üyenin genel SDR tahsisat payı, kotası ile orantılı olarak belirlenir. 3. IMF bunu nasıl yapıyor? IMF nin işlevi, içinde üye ülkelerin yüksek istihdam oranına, düşük enflasyona ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye ulaşabilecekleri istikrarlı bir uluslararası para sistemini desteklemektir. IMF bunu aşağıdaki yollarla gerçekleştirir:

7 7 Global ve bölgesel ekonomik ve mali gelişmeleri düzenli olarak gözden geçirmek suretiyle, uluslararası para sistemini izlemek; 185 üye ülkeye, yerel ve dış istikrarı en çok etkileyen alanlarda (yani yıkıcı döviz kuru ayarlamalarının yapılamayacağı durumlar) ekonomik izleme ve politik tavsiyeler sağlama. Bu nedenle IMF nin odak noktası makroekonomik ve mali politikalar, aynı zamanda döviz kurları, ödeme dengesi, reel ekonomi ve mali sektördeki gelişmelerdir; ve Ülkelerin politikalarının diğer ülkelere olan etkisini analiz etme; ülkeler arası deneyimlerden elde edilen dersleri her ülkenin kendi durumuna uyarlama; ve global ekonomik ve mali sorunlar için uluslararası işbirliği forumu oluşturma. IMF nin temel hedefi, uluslar arası para ve mali sistemin istikrarını sağlamaktır. IMF krizlerin çözülmesine yardım eder ve büyümeyi desteklemek ve yoksulluğu azaltmak için üye ülkelerle işbirliği yapar. Yetkilerini kullanmak için üç temel araçtan faydalanmaktadır: ekonomik gözetim, teknik yardım ve eğitim ve kredi verme. Bu işlevler IMF nin araştırma ve istatistikleriyle desteklenmektedir. Ekonomik gözetim IMF, ülkeleri güçlü ekonomik politikalar benimsemeye teşvik ederek global büyüme ve ekonomik istikrarı destekler. Bunun için global, bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmeleri düzenli olarak izler. Aynı zamanda her bir ülkenin ekonomik politikalarının diğer ekonomiler üzerindeki etkisini değerlendirmeyi hedefler. Bu izleme ve tartışma süreci, ekonomik gözetim olarak bilinir. IMF, düzenli olarak (genellikle yılda bir kez) her bir üye ülkenin ekonomik durumuna dair derinlemesine bir değerlendirme gerçekleştirir. Ülke yetkilileriyle, büyüyen ve başarılı bir ekonomiye en çok katkıda bulunan politikaları tartışır. IMF, 2007 yılının Haziran ayında, ülkelerin dünyanın başka bir yerinde istikrarsızlığa neden olmamak için izlemesi gereken döviz kuru politikalarını netleştiren, ikili gözetim ile ilgili yeni bir karar benimsemiştir. Üye ülkeler IMF nin kendi ekonomileriyle ilgili değerlendirmesini yayınlama seçeneğine sahiptir ve ülkelerin büyük bir çoğunluğu şeffaflık ve açıklıktan yanadır. IMF nin ulusal ekonomileri nasıl izlediğine dair daha fazla bilgi için, IMF nin Görevleri bölümündeki Ekonomik Gözetim kısmına bakın. IMF ayrıca, gerektiğinde global ekonomi için genel öneme sahip sorunları ele almak üzere, sistemik geçerliliği olan ekonomi gruplarını bir araya getirir. Bu buluşmalar çok milletli konsültasyonlar olarak adlandırılır. Örneğin, 2007 yılının başlarında, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Avrupa bölgesi, Japonya ve Suudi Arabistan, IMF nin global dengesizlikleri azaltmayı hedefleyen çok milletli konsültasyonuna katıldı. IMF nin her bir ülkeyle ilgili çalışmaları bölgesel ekonomiler ve global ekonomiyle ilgili çalışmalarına bilgi sağlar. Önemli ekonomik ve mali sorunların zamanında yapılan analizleriyle birlikte, bu incelemeler yılda iki kez Dünya Ekonomik Görünümü nde, çeşitli Bölgesel Ekonomik Görünüm raporlarında ve Global Mali İstikrar Raporu nda yayınlanır. IMF, tüm dünyada esnek, iyi yönetilmiş mali sistemlerin gelişimini Mali Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) ile teşvik etmek için Dünya Bankasıyla birlikte çalışır.

8 8 Çeşitli ulusal kuruluşlardan ve standart belirleme organlarından gelen uzmanların desteklediği FSAP çalışmaları, bir ülkenin mali sisteminin güçlü ve zayıf yanlarını belirler, önemli risk kaynaklarının nasıl yönetildiğini tespit eder, sektörün gelişim ihtiyaçlarını netleştirir, ve politik tepkilerin önceliklerinin belirlenmesine yardım eder. Teknik yardım ve eğitim IMF, üye ülkelerin etkin politikalar geliştirme ve uygulama yeteneklerini güçlendirmek için teknik yardım ve eğitim sağlar. Teknik yardım, maliye politikası, para ve döviz kuru politikaları, banka ve mali sistem gözetimi ve düzenlenmesi, ve istatistik de dâhil olmak üzere, çeşitli alanlarda sağlanmaktadır. IMF, teknik yardım ve eğitimi dört temel alanda sağlar: Para ve maliye politikaları (para politikası araçları, bankacılık sistemi gözetimi ve yeniden yapılandırılması, yabancı yönetim ve işletme, ödemeler için kliring (clearing) çözümleme sistemleri ve merkez bankalarının yapısal gelişimi); Maliye politikası ve yönetimi (vergi ve gümrük politikaları ve yönetimi, bütçe formülasyonu, gider yönetimi, sosyal güvenlik ağlarının tasarımı, ve yerel ve yabancı borçların yönetimi); İstatistiksel verilerin toplanması, yönetimi, dağılımı ve geliştirilmesi; Ekonomik ve mali kanunlar. Teknik yardım hakkında daha fazla bilgi için, IMF nin Görevleri bölümündeki Teknik Yardım kısmına başvurun. Kredi Verme Üye ülkelerin ödeme dengelerini ayarlama konusunda güçlükle karşılaşması halinde, IMF çözümü kolaylaştırmak için başvurulabilecek bir fondur. Ulusal yetkililer tarafından, IMF ile yakın işbirliği içinde, finansman destekli bir politika programı geliştirilir. Bu programın etkin bir şekilde yürütülmesi için, finansal desteğin devamlılığı şarttır. IMF ayrıca, Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Desteği (PRGF) ve Dışsal Krizler Kolaylığı (ESF) ile gelir düzeyi düşük olan ülkelere özel faiz oranı içeren krediler sağlar. Farklı IMF kredisi türleri hakkında bilgi için IMF nin Görevleri bölümündeki Kredi Verme kısmına bakın. Araştırma ve veriler Bu faaliyetlerin üçünü de destekleyen, IMF nin ekonomik ve mali araştırması ve istatistiğidir. Son yıllarda IMF, hem gözetim hem teknik yardım çalışmalarını, sorumluluk içeren alanlarında standartların ve iyi uygulama etiğinin gelişimine ve mali sektörlerin güçlendirilmesine uyarlamıştır. Bunlar, uluslararası mali sistemi güçlendirmek ve krizleri önleme ve çözme yeteneğini artırmak için IMF nin sürekli çalışmalarının bir parçasıdır.

9 4. Diğerleriyle işbirliği 9 IMF, Dünya Bankası, bölgesel kalkınma bankaları, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), BM kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içindedir. Tüm bu örgütler global ekonomik sorunları ele almaktadır ancak her birinin özel sorumluluk ve uzmanlık alanları vardır. IMF aynı zamanda beyin takımları, sivil toplum, ve medya ile her gün etkileşim halindedir. Dünya Bankasıyla işbirliği IMF ve Dünya Bankası ayrı kuruluşlardır, ancak birbirlerinin çalışmalarını desteklerler. IMF nin odak noktası temel olarak makroekonomik ve mali sektör sorunları iken, Dünya Bankası temel olarak uzun vadeli gelişim ve yoksulluğun azaltılması ile ilgilenmektedir. Verdiği krediler altyapı projelerine, ekonominin belirli sektörlerindeki reformlara ve daha geniş yapısal reformlara finansman sağlar. Ülkeler, Dünya Bankası üyeliği için IMF ye katılmak zorundadır. Dünya Bankasının odak noktası yoksulluğu önleme olduğundan, IMF yoksulluğun azaltılmasına ve ülkelerin yoksulluğu azaltıcı stratejiler benimsemesine yardım etme konusunda Dünya Bankasıyla yakın işbirliği yapar. Diğer işbirliği alanları üye ülkelerin mali sektörlerinin değerlendirilmesi, standartların ve kuralların geliştirilmesi, ve dış borçlarla ilgili verilerin kalite, bulunabilirlik, ve kapsamlarının artırılmasıdır yılının Mart ayında, Bretton Woods kuruluşları olarak bilinen bu iki kardeş kuruluş arasındaki iş ilişkisini değerlendirmek için, Dünya Bankası ve IMF işbirliğine yönelik harici bir inceleme komitesi oluşturuldu. Komitenin Şubat 2007 raporunda, altı üyeli Malan komitesi bu iki kuruluşun daha yakın işbirliği içinde olmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. Bu tür bir işbirliğinin, kuruluşların üye ülkelerine (özellikle de sürekli değişen global ekonomi ve global ısınma, enerji güvenliği ve popülâsyon yaşlanması gibi ortaya çıkan baskılar göz önünde bulundurulduğunda) etkin biçimde hizmet vermesi için çok gerekli olduğu belirtildi. Diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği IMF, büyük uluslararası mali merkezlerde, uluslararası düzenleme ve gözetim kurumlarında, merkez bankası uzmanlarından oluşan komitelerde ve uluslararası mali kuruluşlarda mali istikrardan sorumlu hükümet yetkililerini bir araya getiren İsviçre deki Mali İstikrar Forumunun üyesidir. Ayrıca, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ile Uluslararası Sigorta Denetim Otoriteleri Birliği gibi standart belirleyici kuruluşlarla da işbirliği içindedir. IMF, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile hem resmi, hem gayrı resmi olarak işbirliği yapmaktadır. IMF, WTO toplantılarında gözetmen statüsündedir ve IMF personeli WTO Ticaret, Borç ve Finans Çalışma Grubunun çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. IMF ayrıca, WTO tarafından yönetilen, En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Ticaretle Bağlantılı Teknik Yardım İçin Entegre Edilmiş Çerçeve ile de işbirliği yapar (bu kurumun diğer üyeleri Uluslararası Ticaret Komisyonu, UNCTAD, UNDP ve Dünya Bankası'dır).

10 IMF'nin Birleşmiş Milletler için, New York taki BM Merkezinde bulunan, Özel bir Temsilcisi vardır. 10 Beyin takımları, sivil toplum ve medya ile ilişkiler IMF ayrıca akademik topluluklar, sivil toplum kuruluşları (CSO lar) ve medya ile düzenli olarak iletişim halindedir. Tüm seviyelerdeki IMF personeli, fikir alış verişinde bulunmak ve yeni bilgiler edinmek için akademik topluluğun üyeleriyle sık sık bir araya gelir. IMF aynı zamanda CSO ları içeren aktif bir sosyal yardım programı yürütmektedir. IMF yönetimi ve kıdemli personeli medya ile her gün iletişim halindedir. Ayrıca IMF merkezinde, bir konuşmacının gazetecilerin sorularını yanıtladığı, iki haftada bir gerçekleştirilen basın toplantıları düzenlenmektedir.

11 II. Tarihçesi 11 IMF, İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden itibaren global ekonominin şekillendirilmesinde rol oynamıştır. 1. İşbirliği ve Yeniden Yapılanma ( ) 1930 lu yıllardaki Büyük Bunalım döneminde, ülkeler, yabancı ticaret engellerini ani bir şekilde artırarak, ihracat piyasaları için birbirleriyle rekabet etmek üzere para birimlerinin değerini düşürerek, ve yabancı parayı ülkede tutmak için vatandaşlarının özgürlüğünü kısıtlayarak kötüye giden ekonomilerini desteklemeye çalıştılar. Bu gayretlerin sonunda onlara zarar verdiği görüldü. Dünya ticareti ani bir gerileme gösterdi ve pek çok ülkede istihdam ve yaşam standartları düştü. Uluslararası parasal işbirliğindeki bu düşüş, IMF kurucularını uluslararası para sistemini (yani ülkelerin ve vatandaşlarının birbirlerinden mal ve hizmet alımı yapmasına olanak sağlayan döviz kuru ve uluslararası ödeme sistemi) izlemekle yükümlü bir kurum planlamaya yöneltti. Böylece yeni global kuruluş döviz kurlarında istikrar sağlayacak ve üye ülkeleri ticareti engelleyen döviz alışveriş kısıtlamalarını ortadan kaldırmaya teşvik edecekti. Bretton Woods sözleşmesi IMF, ABD nin New Hampshire eyaleti, Bretton Woods kasabasında buluşan 45 ülke temsilcisinin, İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası ekonomik işbirliği için bir çerçeve oluşturulmasını kararlaştırdığı, 1944 yılı Temmuz ayında kuruldu. IMF nin resmi varlığı, üye olan ilk 29 ülkenin Anlaşma Maddelerini kabul ettiği, 1945 yılı Aralık ayında başladı. Çalışmaları, 1 Mart 1947 yılında başladı. Aynı yılın sonuna doğru Fransa IMF den kredi alan ilk ülke oldu. IMF nin üye sayısı, 1950 lerin sonlarında ve 1960 lı yıllarda, çok sayıda Afrika ülkesi bağımsızlığını ilan ederek üyelik için başvurduğu dönemde artmaya başladı. Ancak Soğuk Savaş, kurumun üye sayısını sınırlandırdı; çünkü Sovyet tarafındaki nüfuzlu pek çok ülke fona katılmadı. Nominal değer sistemi IMF ye 1945 ve 1971 yılları arasında katılan ülkeler, döviz kurlarını (para birimlerinin ABD cinsinden değeri ve ABD için doların altına göre değeri) yalnızca ödemeler dengesinde temel bir dengesizlik olduğunda ve yalnızca IMF nin onayıyla düzeltebilecek düzeylerde sabitlemeyi kabul etti. Bu nominal sistem (Bretton Woods sistemi olarak da bilinen), 1971 yılında ABD hükümeti doların (ve diğer hükümetlerdeki dolar rezervlerinin) altına dönüşümünü askıya aldığı zamana kadar sürdü.

12 2. Bretton Woods Sisteminin Sonu ( ) lı yılların başlarına kadar, ABD dolarının Bretton Woods sabit döviz kurları sistemi kapsamında altına göre sabitlenmiş değeri aşırı olarak kabul ediliyordu. Başkan Lyndon Johnson un Büyük Toplum programları için yerel harcamalardaki önemli artış ve Vietnam Savaşının neden olduğu askeri harcamalardaki artış doların o zamanda aşırı olan değerini giderek azalttı. Bretton Woods sisteminin sonu Sistem 1968 ve 1973 yılları arasında çözüldü yılının Ağustos ayında, Başkan Richard Nixon, doların altına dönüştürülebilirliğinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Dolar 1960 lı yılların büyük bölümünde Bretton Woods ta belirlenen pariteye göre mücadele verse de, bu kriz sistemin çöküşüne damgasını vurdu. Sabit döviz kurlarını yeniden oluşturma çabası başarısız oldu ve 1973 yılının Mart ayında, önemli para birimleri birbirine karşı değişmeye başladı. Bretton Woods sisteminin çöküşünden itibaren, IMF üyeleri istedikleri kur rejimini seçmekte özgürdür (para birimlerini altına sabitlemek dışında): para biriminin serbest biçimde hareket etmesine izin vermek, para birimini başka bir para birimine veya para birimi grubuna sabitlemek, başka bir ülkenin para birimini benimsemek, bir para birimi bloğuna katılmak veya parasal bir birliğin parçası olmak. Petrol krizleri Pek çok kişi, Bretton Woods sisteminin çöküşü hızlı büyüme dönemini sona erdireceğinden korktu. Aslında, değişen döviz kurlarına geçiş nispeten yumuşak oldu ve kesinlikle doğru zamanda gerçekleşti: esnek döviz kurları, 1973 Ekim ayında petrol fiyatları aniden artmaya başladığında, ekonomilerin daha pahalı petrole kendilerini ayarlamasını kolaylaştırdı. IMF, 1970 li yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan krizlerin yarattığı güçlüklere, kredi verme araçlarını uyarlayarak yanıt verdi. Petrol ithalatçılarının yüksek petrol fiyatları karşısında beklenen cari hesap açıklarıyla ve enflasyonla baş etmelerine yardımcı olmak için, iki petrol tesisinden ilkini oluşturdu. Yoksul ülkelere yardım IMF, 1970 li yılların ortalarından itibaren, dünyanın en yoksul ülkelerinin pek çoğunun karşılaştığı ödemeler dengesi sorunlarına, Güven Fonu olarak bilinen fon üzerinden imtiyazlı kredi sağlayarak yanıt vermeyi hedefledi yılının Mart ayında, IMF Yapısal Düzenleme Kolaylığı (SAF) adı verilen yeni bir imtiyazlı kredi programı oluşturdu. SAF, 1987 yılının Aralık ayında, Geliştirilmiş Yapısal Düzenleme Kolaylığı adlı programa dönüştürüldü.

13 13 3. Borç ve zorlu reformlar ( ) 1970 li yıllarda yaşanan ve petrol ithal eden ülkelerin pek çoğunu ticari bankalardan kredi almaya iten ve enflasyonu kontrol altına almaya çalışan sanayi ülkelerinde faiz artışlarına yol açan petrol krizleri, uluslararası borç krizine neden oldu li yıllarda, Batılı ticari bankalar milyarlarca geri dönüştürülmüş" petrol dolarını kredi olarak verdi; petrol ihracatçılarından depozito alarak bunları petrol ithal eden ve gelişmekte olan ülkelere, genellikle farklı veya değişken faizlerle, borç olarak verdiler. Bu nedenle faizler 1979 yılında artmaya başladığında, gelişmekte olan ülkelerin dalgalı borç faizleri da yükseldi yılları arasında, yüksek faizli ödemelerin, petrol üretmeyen gelişmekte olan ülkelere tahminen en az 22 milyon dolar maliyeti oldu. Aynı zamanda, para politikalarının neden olduğu kriz nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerden gelen malların fiyatları da düştü. Çoğu zaman, gelişmekte olan ülkelerin bu krizlere verdiği tepki, genişlemeye yönelik mali politikalar ve aşırı değere sahip döviz kurları oldu ve bunları yeni ve çok büyük miktarlarda borçlanmalar izledi yılında Meksika da kriz olduğunda, IMF, ticari bankaları da işin içine katarak bir küresel tepki koordine etti. Ülkeler art arda borçlarını ödeyemediğinde, bundan kimsenin faydalanamayacağını fark etmişti. IMF nin girişimleri başlangıçtaki paniği yatıştırdı ve patlayıcı potansiyelini etkisiz hale getirdi. Ancak sorunu ortadan kaldırmak için, borçlu ülkelerde zorlu ve uzun bir reform süreci, ve ek global işbirliği önlemleri gerekliydi. 4. Komünizmin sonu ( ) 1989 yılında Berlin duvarının yıkılışı ve 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılması, IMF nin (neredeyse) evrensel bir kuruluş haline gelmesini sağladı. Üç yıl içinde üye ülke sayısı 152 den 172 ye çıktı; bu, 1960 lı yıllarda Afrika ülkelerinin akınından bu yana yaşanan en büyük artış oldu. Yeni sorumluluklarını yerine getirebilmek için, IMF personel sayısı altı yıl içinde yaklaşık %30 oranında arttı. Yönetim Kurulu, Rusya ve İsviçre den gelen Yöneticileri de içererek 22 sandalyeden 24 sandalyeye çıktı ve bazı mevcut Yöneticiler bölgelerinin birkaç ülke kadar arttığına tanık oldu. IMF, eski Sovyet bloğu ülkelerinin merkezi planlamadan piyasa temelli ekonomilere geçmesine yardım etmede çok önemli bir rol oynadı. Bu tür bir ekonomik dönüşüm daha önce hiç denenmemişti ve zaman zaman bu süreç oldukça sancılı oldu lı yılların büyük bölümünde bu ülkeler IMF ile yakın işbirliği yaparak, politik tavsiyelerinden, teknik yardımlarından, ve mali desteğinden faydalandılar. Bu on yılın sonlarına doğru, geçiş sürecindeki pek çok ekonomi bir kaç yıllık yoğun reformların ardından başarılı bir şekilde piyasa ekonomisine geçti ve pek çoğu 2004 yılında Avrupa Birliğine katıldı.

14 Yoksul ülkeler için borçların hafifletilmesi 14 IMF, 1990 lı yılarda, yoksul ülkelerin borç yükünü hafifletmek için Dünya Bankası ile yakın işbirliği yaptı yılında, hiçbir yoksul ülkenin baş edemeyeceği oranda borç yüküyle karşılaşmamasını hedefleyen Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler (HIPC) Girişimi başlatıldı yılında, Birleşmiş Milletler Milenyum Gelişim Hedeflerine (MDG'ler) yönelik süreci hızlandırmaya yardımcı olmak için, HIPC Girişimini, Çok Uluslu Borç Hafifletme Girişimi (MDRI) destekledi. 5. Devam eden globalleşme (2005-bugün) IMF çalışmalarını mühim bir şekilde etkileyen gelişmelerden biri de özel uluslararası sermaye akışlarındaki ani artış idi. Global sermaye akışları yılları arasında dünya Gayrı Safi Hâsıla sının (GSH) %2-6 sı arasında dalgalandı; ancak o zamandan sonra GSH nin %15 i kadar artış gösterdi. En hızlı artış gelişmiş ekonomilerde görüldü, ancak gelişen piyasa ekonomileri de mali olarak daha bütünleştirilmiş hale geldi. Bretton Woods sisteminin kurucuları, kendi özel sermaye akışlarının bir daha asla on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllardaki baskın rolüne geri dönemeyeceğini kabul etti ve IMF, geleneksel olarak cari hesap sıkıntısı yaşayan üyelerine kredi verdi. Ancak 1990 lı yıllarda yaşanan bir dizi mali kriz sermaye akışlarının yönünde keskin değişiklikleri tetikledi ve bu da hem IMF yi hem ulusal karar mercilerini, bu varsayımları yeniden gözden geçirmeye itti. İlk sermaye dengesi krizi 1994 yılında Meksika da baş gösterdi. Bunu yılında Doğu Asya daki kriz, 1998 yılında Rusya daki kriz ve takip eden yıllarda başka bölgelerdeki krizler izledi. İlerleyen yıllarda bu krizlerin önceki krizlerden yapısal olarak farklı olduğu netleşti. Bunların tümü sermaye dengesi kriziydi; büyük ölçekliydiler ve çoğu mali krizde olduğu gibi, etkilenen ülkeler için çok büyük bir kargaşa oluşturdular. Sermaye dengesi krizlerinin oluşma hızındaki patlama, IMF nin etkilenen ülkelere mali desteğinin acilen gerekli olduğu anlamına geliyordu (yani cari denge krizlerine yönelik Fon programlarının genellikle hazır duruma getirebildiği süreler olan birkaç hafta veya ay değil, birkaç gün içersinde programların hazırlanması gerekiyordu). Kriz ülkelerinde yaşanan dışarıya akışın büyüklüğü nedeniyle, gereken destek Fonun genellikle sağladığından çok daha büyük ölçekteydi. Krizler uluslararası mali sistem ve mali strese nasıl yanıt verilmesi gerektiği ile ilgili yeni düşünceleri tetikledi. IMF nin politik tavsiyeleri uyarlandı ve kredi verme kolaylıkları gözden geçirildi. Ancak değişiklikler bunlarla kalmadı lı yılların sonlarından bu yana, IMF hızla değişen global ekonomiye ayak uydurmak için sürekli reformlar yapmaktadır. Görünüşe göre globalleşme, bir dağdan inen çığ gibi giderek hızlanıyor. Buna göre, uluslararası mali sistemin ekonomik politikası ve istikrarı için sermaye akışlarının ne kadar artacağı halen tam olarak belli değil. Mevcut global mali ve ekonomik kriz ve 2008 yılındaki gıda ve petrol fiyatlarında yaşanan kriz, kısa bir süre içinde yeni güçlüklerle karşılaşılacağını açıkça gösteriyor. IMF, geçerliliğini sürdürmek istiyorsa, daha önce pek çok kez yaptığı gibi, ancak bu kez diğerlerinden çok daha hızlı bir şekilde, değişikliklere ayak uydurmak zorunda.

15 15 IMF yi kuruluşundan 1990 lı yılların sonlarına kadar şekillendiren fikirler ile ilgili daha fazla bilgi için, James Boughton un "The IMF and the Force of History: Ten Events and Ten Ideas that Have Shaped the Institution" (IMF ve Tarihin Gücü: Kuruluşu Şekillendiren On Olay ve On Fikir) adlı kitabına başvurun.

16 III. IMF nin Görevleri Ekonomik gözetim IMF nin temel hedefi uluslararası sistemdeki istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaktır. Bunu üç yöntemle gerçekleştirir: global ekonomi ve üye ülkelerin ekonomilerini gözetim altında tutarak; ödeme dengelerini ayarlamakta güçlük çeken ülkelere borç vererek; ve üyelerine pratik yardım önerilerinde bulunarak. Gözetim ülkenin içinde bulunduğu şartlara dayalı olarak, bir dizi ekonomik tedbirleri içermektedir. Döviz kuru, parasal, ve mali tedbirler. IMF, döviz kuru politikası tercihi gibi konularda ve rejim ile mali ve parasal politikalar arasında tutarlılığı koruyacak tavsiyelerde bulunur. Finansal sektör sorunları, gözetim raporlarında özel ilgiye tabi tutulmakta ve Finansal Sektör Değerlendirme Programı çerçevesinde başarılara imza atmaktadır (FSAP). Bu durum IMF ve Dünya Bankası nın, ülkelerin finansal sektörlerinin güçlü ve zayıf noktalarını ölçmesine yardımcı olmaktadır. Risk değerlendirmesi ve kırılganlıklar (geniş çaplı ve hatta bazen değişken sermaye akışlarında meydana gelen) geçtiğimiz yıllarda IMF nin gözetim politikasında daha da önem kazanmıştır. Kurumsal ve yapısal sorunlar, finansal krizler dalgası ve bazı ülkelerin planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçişi şartlarında ayrıca önem kazanmıştır. IMF ve Dünya Bankası genel banka özgürlüğü, finansal sektör regülasyonları ve politika şeffaflığı ve açıklanabilirliği gibi bir modern ekonominin verimli işleyişinde etkili olan uluslararası standartların ve kodların oluşturulmasında ve uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bir ülke IMF e katılmakla ekonomik ve finansal politikalarının uluslararası topluluk tarafından dikkatle incelenmesini kabul etmektedir. Ayrıca, düzenli ekonomik gelişme ve makul fiyat dengesini sağlayacağını, adil olmayan rekabet avantajına neden olacak döviz kuru değiştirilmelerine engel olacağını, ve IMF i ekonomik gelişmelerden haberdar edeceğini taahhüt etmektedir. IMF nin düzenli olarak ekonomileri ve ilgili politika tavsiyelerini takibi finansal çalkantıya yol açan zayıf noktaları tespit amaçlıdır. Bu çalışma gözetim olarak bilinmektedir. Ülke gözetimi Ülke gözetimi, üye ülkelerin katılımı ile genel olarak senelik (gerektiğince ara görüşmelerde) düzenli ve geniş kapsamlı konsültasyon olarak uygulanmaktadır. Konsültasyonlar ayrıca "Madde IV konsültasyonlar" olarak geçmektedir çünkü bunlar IMF nin Anlaşma Maddeleri nin IV. maddesince gerekmektedir. IV. Madde konsültasyonlarında ekonomistlerden oluşan bir IMF takımı, o ülkeye ait ekonomik politikaları hükümet ve merkez bankası yetkilileri ile görüşmek üzere ülkeye ziyarette bulunur. IMF görevlileri

17 ayrıca sık sık parlamenterler, iş ve işçi kuruluşları, ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşürler. 17 Ekip bulgularını IMF yönetimine rapor eder ve sonra bütün ülkeleri temsil eden Yönetim Kurumu na sunar. Kurumun görüşleri ilgili ülkenin yönetimine sunulur. Bu sayede, global toplumun görüşleri ve uluslararası tecrübe, ulusal politikalarla yansıtılması imkanı doğar. Tartışmaların özetleri ve ekip tarafından hazırlanan ülke raporlarının çoğu Kamu Bilgi İlanında ve IMF nin web sitesinde yayınlanır. Haziran 2007 de IMF Yönetim Kurulu gözetim konusuna dair bir takım yeni politikalar edindi. Üye Ülkelerın Çift Taraflı Gözetimi ne dair 2007 yılı Kararı, otuz yıl önce edinilmiş bir kararın yerini alıp, IV. Maddeye atıfta bulunmaktadır ve dışsal dengede istikrar sağlayacak olan çift taraflı gözetimi tanıtıp döviz kuru politikalarınla ilgili tavsiyelere bir aydınlatma getirmektedir. Özel, "ad hoc" konsültasyonlar, IMF nin üye ülkelerin döviz kurları ve bu kurlara ilişkin politikaları konularındaki büyük endişelerinden dolayı gerekebilir. Bölgesel gözetim Bölgesel gözetim, bölgesel anlaşmaların IMF tarafından gözetimden geçirilmesidir. Bölgesel gözetime, euro bölgesi, Batı Afrika Ekonomik ve Para Birliği, Merkezi Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu, ve Doğu Karayipler Para Birliği gibi parasal birlikler dahildir. Bölgesel ekonomi dışa bakış raporları beş ana bölge için hazırlanmaktadır. Bunlar: Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya, Afrika nın Alt Sahara bölgesi ve Batı Yarımküre deki ekonomik gelişmelerin ve ana politika sorunlarının tartışılması amacını taşımaktadır. Global gözetim Global gözetim küresel ekonomik gelişmelerin IMF nin Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmesini içermektedir. Gözden geçirmeler Dünya Ekonomik Dışa Bakış raporları ve Global Finansal Denge Raporları na dayanmaktadır. Bu raporlar gelişmeleri, beklentileri ve uluslararası finansal piyasadaki sorunları kapsar. Her iki rapor da yılda iki kere yayınlanır ve güncellemeler her üç ayda bir sağlanır. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu dünya ekonomisi ve piyasalardaki gelişmeler üzerine daha sık resmi olmayan toplantılar düzenler. IMF ayrıca belli ülkeleri içeren, global ve bölgesel öneme dair sorunlara yönelik tartışma oluşturma ve çözüm üretmeyi amaçlayan çok uluslu konsültasyonlar konseptini tanıtmıştır yılında, çok uluslu konsültasyonlar Çin, Euro bölgesi, Japonya, Saudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri ni global ekonomik düzensizlikleri tartışmak üzere bir araya getirmiştir. 2. Teknik Yardım IMF dört alanda teknik yardım ve eğitim sağlamaktadır:

18 18 Parasal ve finansal politikalar (parasal politika araçları, bankacılık sistemi teftiş ve yapılandırılması, yabancı yönetim ve operasyonlar, uzlaşma sistemlerinin ödeme için temize çıkarılması ve merkez bankasının yapısal gelişimi); Mali politikalar ve yönetim (vergi ve gümrük politikaları ve yönetimi, bütçe hazırlanması, harcamalar yönetimi, sosyal güvenlik ağlarının tasarımı ve yerel ve yabancı borç yönetimi); İstatistiksel verileri derleme, yönetim, yayma, ve geliştirme; ve Ekonomik ve finansal yasalar. IMF uzmanlığını birçok konularda üye ülkelere teknik yardım ve eğitim sunarak paylaşmaktadır. Bu konular: merkez bankacılığı, para ve döviz kuru politikaları, vergi politikası ve yönetimi, ve resmi istatistiklerdir. Hedef, üyelerin ekonomik politika tasarlama ve uygulamasını geliştirmektir. Örnek olarak; maliye bakanlığı, merkez bankası ve istatistiksel organlar gibi kurumları güçlendirmek. IMF ayrıca sivil düzensizlikler ya da savaşlara bağlı olarak hükümet kurumlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalan ülkelere de tavsiyelerde bulunmuştur yılında, IMF teknik yardımının etkilerini güçlendirmek üzere bir reform girişiminde bulundu. Reformlar önceliklerin daha iyi sıralandırılma, geliştirilmiş performans ölçümleri, daha şeffaf maliyetlendirme ve bağışta bulunanlar ile daha güçlü ortaklık ilkelerine dayanmaktadır. Teknik yardımdan yararlananlar Teknik yardım IMF nin en önemli aktivitelerinden birisidir. Bu yardım IMF nın en fazla rekabet avantajının olduğu makro ekonomik politikanın kritik alanlarında yoğunlaşmıştır. Nerdeyse tüm evreni kapsayan üyeliğine dayalı olarak, IMF nin teknik yardım programı farklı bölgerin ve ülkelerin tecrübelerinden bilgi ve deneyim edinmiştir. IMF nin teknik yardımlarının yaklaşık yüzde 80 i düşük ve düşüğe yakın orta gelirli ülkelere gitmektedir, özellikle Afrika nın Alt Sahara bölgesi ve Asya. Savaş sonrası ülkeler yardımdan en büyük payı almaktadırlar. IMF ayrıca uluslararası finans sisteminin mimarisini güçlendirecek, yoksulluğu azaltıp büyümeyi destekleyecek kapasiteyi oluşturacak ve aşırı borç altında olan yoksul ülkeleri (HIPC) bu durumdan kurtaracak teknik yardım programları da temin etmektedir. Teknik yardım türleri IMF nin teknik yardımı, uzun dönemli kapasite oluşturulması ya da kısa dönemli finansal krizlere destek amaçlı ihtiyaçlara dayalı olarak şekil alır. Teknik yardım farklı şekillerde sağlanmaktadır. IMF ekibi üye ülkeyi ziyaret edip hükümete ve merkez bankasına belirli sorunlar üzerine tavsiyelerde bulunabilir ya da IMF yardım amaçlı kısa veya uzun dönemli olmak üzere uzman bir ekip temin edebilir. Teknik yardım, IMF nin borç verme ve gözetim operasyonları ve ülkenin reform gündemi ile içiçedir. IMF teknik yardımlarının gitgide bölge merkezleri aracığı ile iletmektedir. Bu merkezler; Afrika için Gabon, Mali, ve Tanzanya; Karayipler için Barbados; Orta Doğu için Lübnan; ve Pasifik Adaları için Fiji dir. Reform programlarının bir parçası olarak, IMF Afrika, Latin

19 19 Amerika ve Merkezi Asya da dört tane daha teknik yardım merkezi açmayı planlamaktadır. IMF ayrıca Washington, D.C deki merkez ofisinde ve Avusturya, Brezilya, Çin, Hindistan, Singapur, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri ndeki bölgesel eğitim merkezlerinde hükümet ve merkez bankalarında çalışanlar için eğitim olanakları sunmaktadır. Bağışta bulunanlarla ortaklık Hükümetler ve uluslararası yardım kurumlarının bağışları IMF nin ülkelerin teknik yardım ihtiyaçlarını karşılamasında büyük rol oynamakta ve IMF nin teknik yardım maliyetlerinin üçte ikisini karşılamaktadır. Yardımda bulunan ülke ile yardım alan ülke arasındaki dayanışma, IMF teknik yardımının tutarlı kalkınma sistemi kapsamında daha geniş bir dialog oluşturmasına katkıda bulunmaktadır. Yardımda bulunan ülkelerin katkıları finansal yardımın çok daha ötesine gitmektedir. IMF şu anda, teknik yardımının avantajlarını kullanarak bağışları artırmayı ve böylece teknik yardım alan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu hedefin bir parçası olarak IMF, yardımda bulunan ülkeler ile ilişkilerini daha geniş ve uzun dönemli olmak üzere güçlendirmeye çalışmaktadır. Amaç bütün bağışları, IMF nin teknik yardımlarını destekleyecek bir şekilde ve IMF nin deneyim ve uzmanlığından faydalanma için, bir havuzda toplamaktır. Çok taraflı yardım fonu modelinin genişletilmesi bölgesel ve konusal olmak üzere tasarlanmış olup yardım eden ülkelere kendi tercihleri doğrultusunda farklı giriş olanakları sunmaktadır. IMF önümüzdeki iki yıl içinde yedi farklı konuda fon oluşturmayı planlamaktadır: para aklama karşıtı hareket ve finansal terörizm ile savaş; hassas bölgeler; kamu finansal yönetimi; doğal zenginlik kaynaklarının yönetimi, kamu açığı finansı ve yönetimi, istatistik ve verilere dayalı bölümler; ve finans sektörü istikrarı ve kalkınması içerikli. 3. IMF nin borç vermesi IMF finansal kriz içinde bulunan, uluslararası borçlarını ödemede güçlük çeken ve uluslararası sistem için tehdit içeren ülkelere destek olmak amacı ile kurulmuştur. İster zengin ister orta halli isterse de fakir olsun her üye ülke eğer uluslarası ödemelerini yapmak ve para rezervlerini güvenli bir ölçüde tutmak üzere sermaye piyasalarından uygun ödeme koşulları altında borç sağlayamadığı takdirde IMF den borç alabilir. IMF kredileri üye ülkelerin ödemeler dengesi sorunlarını çözmek, ekonomilerini istikrara kavuşturmak ve destekli ekonomik büyümeyi yeniden sağlamak amacını taşımaktadır. IMF, Dünya Bankası ya da diğer kalkınma kurumları gibi bir kalkınma bankası değildir ve proje kredisi sağlamamaktadır. Borç vermenin değişken yapısı Üye ülkelerin beşte dördü en az bir kere IMF kredisi kullanmış bulunmaktadır. Ancak zaman içerisinde kredi oranları ve kredi alan ülkelerin sayısı büyük değişim göstermiştir.

20 20 IMF nin kuruluşunun ilk yirmi yılında, sağladığı kredinin yarıdan fazlası sanayi ülkelerine gitmiştir. Fakat 1970 lerin sonlarından bu yana, bu ülkeler finansal ihtyaçlarını sermaye piyasalarından karşılayabilmişlerdir lerin petrol krizi ve 1980 lerin borç krizi bir çok düşük gelirli ya da düşüğe yakın orta gelirli ülkelerin IMF den borç almasına yol açmıştır larda, orta ve doğu Avrupa daki geçiş dönemi ve gelişen piyasa ekonomileri krizi, IMF kaynaklarına olan talebi daha da arttırdı yıllında, dünya çapındaki olumlu ekonomik koşullar sonucu bir çok ülke IMF e olan borçlarını ödemeye başladı. Sonuç itibariyle, Fon a duyulan ihtiyaç keskin bir düşüş yaşadı. Fakat 2008 yıllında, IMF, finansal kriz ve yüksek besin madde ve benzin fiyatlarından etkilenen ülkelere tekrardan kredi sağlamaya başladı yılı sonları ve 2009 yılı başlarında IMF krizden etkilenen ülkelere $50 milyar dolar borç sağladı. Finansal kriz IMF kredilerine olan talebi arttırırken, bu artan talep öncesi IMF kredilerindeki düşüş IMF nin borç verme araçlarının üye ülkelerin değişen ihtiyaçlarına adaptasyonunu gerektirdiğini yansıtır. Karşılık olarak, IMF kredi imkanları ve kredi koşullarına yönelik çok geniş bir inceleme gerçekleştirdi. IMF, 2009 yılının Mart ayında, kredi sağlama çerçevesinde şartların modernizasyonu, yeni bir esnek kredi hattı uygulanması, Fonun Hazırdan Bulunma Anlaşmasının esnekliğini artırma, kredilere erişim limitlerini iki katına çıkarma, yüksek erişimli ve ihtiyati kredi için maliyet yapılarını uyarlama ve nadiren kullanılan araçların verimlilik düzeyini artırmayı da kapsayan büyük bir revizyon yaptı. Aynı zamanda kredi verme prosedürlerini hızlandırdı ve az gelirli ülkelere erişimi kolaylaştırmak için Dışsal Krizler Kolaylığını (Exogenous Shocks Facility) yeniden tasarladı. Borç vermenin üç ana sebebi IMF nin Anlaşma Maddeleri nin I. Maddesi, IMF kredilerinin amacını şu şekilde açıklamaktadır"... Fon un genel kaynaklarını üyelerine geçici olarak mevcut kılarak onlara ödemeler dengelerindeki bozuklukları ulusal ve uluslararası refahı herhangi bir zarara uğratmadan düzeltmelerine imkan sağlayıp, kendilerine güvenlerini kazandırmak." Pratikte, IMF nin kredi sağlamasının amacı kuruluşundan bu yana büyük değişiklik göstermiştir. Zamanla, IMF nin finansal yardımı kısa dönem ticari çalkantılar yaşayan ülkelere yardımdan destekleyici düzenlemelere ve birçok nedenlerden sonuçlanan (örneğin, ticari şok, doğal afetler, savaş sonrası, geniş çaplı ekonomik dönüşüm, yoksulluğun azaltılması ve ekonomik kalkındırma, yeniden borç yapılandırılması, güvenle ilgili bankacılık, ve parasal krizler) ödemeler dengesi problemlerinin çözümüne yardımcı olmaya yönelik bir uygulamaya dönüştü. Bugün, IMF kredi hizmetlerinin üç ana nedeni bulunmaktadır. Birincisi, çeşitli şoklara alışma sürecini yumuşatır. Bunu, üye ülkeye ekonomik adaptasyonun yıkıncılığından korunması ya da mutlak yükümlülüğünü yerine getirmesinde

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim James Heintz University of Massachusetts, Amherst Özet: Dünyanın önde gelen ekonomi forumu olduğunu ilan eden 20 ler Grubu

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

2. Komünizm (devlet müdahalesi, ama ayrıca zenginliğin yeniden dağıtılması ve özel mülkiyetin neredeyse ortadan kaldırılması)

2. Komünizm (devlet müdahalesi, ama ayrıca zenginliğin yeniden dağıtılması ve özel mülkiyetin neredeyse ortadan kaldırılması) 5. Hafta: Uluslar Arası Ticaret (notlar) 2. Dünya Savaşı sonrasındaki farklı ekonomik gelişme modelleri (B-W sistemi tarafından desteklenen model dışında, ki bu sisteme kısmi liberalizm denilebilir). 1.

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER ve ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası) Doktora Tezi Tülay KORKMAZ Ankara-2003

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DÜNYADA ve TÜRKİYE DE KALKINMA BANKACILIĞI ve KALKINMANIN FİNANSMANI Ahmet KANDEMİR Araştırma Müdürü GA 02-3-10 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜNYA BANKASI, 1993-2004 Ülke Yardım Değerlendirmesi

TÜRKİYE DE DÜNYA BANKASI, 1993-2004 Ülke Yardım Değerlendirmesi TÜRKİYE DE DÜNYA BANKASI, 1993-2004 Ülke Yardım Değerlendirmesi Rapor No. XXXXX 20 Aralık 2005 Bağımsız Değerlendirme Grubu Kısaltmalar APL Uyarlanabilir Program Kredisi ARIP Tarım Reformu Uygulama Programı

Detaylı

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI 01 MART 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE YÖNELİK DÜNYA BANKASI ÜLKE İŞBİRLİĞİ STRATEJİSİ 2012-2015 2008

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür Değerli Paydaşlar, Çalışma hayatında ortak insani değerlerin gelişimini amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin hem küresel hem de yerel boyutta desteklemekten duyduğumuz gururu bu yıl da sizlerle paylaşmaktan

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Banu METİN * Özet: Bu çalışmada, Dünya Bankası nın yoksulluk sorununa yaklaşımında,

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı