ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır."

Transkript

1 ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

2 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare VI. Gündemdeki Önemli Konular

3 I. Genel Bakış 3 Uluslararası Para Fonu (IMF), global parasal işbirliğini geliştirmek, mali istikrar oluşturmak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve dünya çapında yoksulluğu azaltmak için çalışan ve 185 ülkeyi kapsayan bir kuruluştur. 1. IMF nin işlevi Bünyesindeki 185 ülke ile global sayılabilecek bir kuruluş olan IMF, üye hükümetlerin globalleşmenin getirdiği fırsatlardan yararlanmalarına ve güçlüklerle baş edebilmeleri için yegâne bir konuma sahiptir. IMF global ekonomik eğilimleri ve performansı takip eder, ufukta sorunlar gördüğünde üye ülkelerini uyarır, politika diyalogu için bir forum oluşturur ve hükümetlere ekonomik güçlüklerle nasıl baş edeceklerine dair gerekli bilgileri sağlar. Ekonomik sıkıntı içindeki üyelerine politik tavsiyeler ve finansman sağlar; aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerle işbirliği yaparak onların makroekonomik istikrara ulaşmalarına ve yoksulluğu azaltmalarına yardım eder. Büyük çapta sermaye hareketleri ve karşılaştırmalı üstünlükte ani değişimlerle kendini gösteren globalleşme, ülkelerin politik seçimlerini emek, ticaret ve vergi politikaları da dâhil olmak üzere pek çok alanda etkiler. Ülkelerin globalleşmenin olumsuz yanlarını önlerken avantajlarından faydalanmalarına yardımcı olmak IMF nin önemli bir görevidir. a) Önemli IMF faaliyetleri IMF, üyelerine aşağıdaki destekleri sağlar: Ekonomik eğilimlerin ve ülkeler arası deneyimlerin analizlerine dayanarak hükümetlere ve merkez bankalarına politik tavsiyeler; Global, bölgesel ve bireysel ekonomi ve piyasaların takibine dayalı araştırma, istatistik, tahmin, ve analizler; Ülkelerin ekonomik sıkıntıları aşmasına yardımcı olmak için kredi; Gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla savaşmak için imtiyazlı krediler; ve Ülkelerin ekonomik yönetimlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için teknik yardım ve eğitim. b) Başlangıç hedefleri IMF, 60 yıl önce İkinci Dünya Savaşının sonuna doğru kuruldu (detaylı bilgi için Tarihçe bölümüne bakınız). Kurucular, 1930 yıllındaki Büyük Buhrana ve onu izleyen global çatışmaya katkıda bulunan yıkıcı ekonomik politikaların tekrarını önleyecek ekonomik işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı hedeflediler. O günden sonra dünya çok değişti ve özellikle Asya da muazzam bir refah oluşarak milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtardı. IMF'nin global topluma mali istikrar sağlamak olan

4 4 temel amacı, bugün pek çok açıdan kuruluşun ilk kurulduğu dönem ile aynıdır. Daha açık belirtmek gerekirse, Uluslararası Para Fonu aşağıdakileri sağlamaya devam etmektedir: Uluslararası para sorunları ile ilgili işbirliği için bir forum oluşturma; Uluslararası ticaretin büyümesini kolaylaştırarak, istihdam oluşturmaya, ekonomik büyümeye ve yoksulluğun azaltılmasına destek olma; Döviz kuru stabilitesi ve uluslararası ödemeler için açık bir sistemi destekleme; ve Ülkelere gerektiğinde, dış ödeme güçlüklerini dengelemelerine yardımcı olmak için geçici olarak ve uygun güvenlik önlemleri altında yabancı para kredisi sağlama. Bu IMF nin hiç değişmediği anlamına gelmez. Aslında, IMF nin işleyiş biçimi, en azından 1990 lı yıllardan itibaren hızlı bir değişime uğramıştır ve global bir dünya ekonomisinde, genişleyen üyelerinin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurmayı hedeflemektedir. Yakın zamanda, IMF nin yeni Yönetim Müdürü Dominique Strauss-Kahn, IMF nin ülkelerin mali krizle savaşmalarına yardıma hazır olmasını sağlamak için iddialı bir reform gündemi başlatmıştır. IMF aynı zamanda uluslararası mali sistemde yenilik yapma çalışmalarına yardımcı olmaktadır. c) Uyum Sağlayan IMF Sınır ötesi mali akışın son yıllarda ani bir artış göstermesiyle, ülkelerin birbirlerine olan bağımlılığı derinleşti yıllarında gelişmiş ekonomi kredi piyasalarında oluşan düzensizlikler ve onların oluşturduğu ani global ekonomik yavaşlama, yerel ve uluslararası mali istikrarın, dünyanın en zengin ülkelerinde dahi, sorgulanmadan kabul edilemeyeceğini göstermiştir yılında özellikle ithalata bağımlı fakir ve orta gelirli ülkeleri vuran gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki ani artış, hepimizin bir parçası olduğu global ekonominin diğer bir yönünü yansıtır. Buna yanıt olarak, IMF çalışma şeklini pek çok açıdan yeniden ele almıştır: IMF kredi kolaylıklarını artırma. IMF, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için kredi kolaylıklarını güncelleştirmektedir. Tutarlı biçimde sağlam politika uygulamış olan gelişen piyasa ülkelerinin mevcut mali kriz nedeniyle inişe geçmesini engellemeye yardımcı olmak için, yeni bir Değişken Kredi Hattı oluşturmuştur. Akaryakıt ve gıda krizinin vurduğu ülkelere yardım ödeneğini kolaylaştırmak amacıyla Dışsal Krizler Kolaylığı nı (Exogenous Shocks Facility) da gözden geçirmiştir. IMF, 2009 yılının Mart ayında, devam eden global ekonomik krize hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlamak ve kredileri üye ülkelerin politikalarına ve esaslarına uygun biçimde düzenlemek için, kredi imkanlarını ve kredi koşullarını elden geçirdi. (Bkz. Kredi Verme). Global, bölgesel ve ülke ekonomilerini güçlendirme ve izleme. IMF, üye ülkelere makroekonomik politikalarda tavsiyeler sağlamasının temelini oluşturan ekonomik gözetimi geliştirmek için birkaç adım atmıştır (bkz. IMF nin Görevleri). Mali sektör ve reel ekonomi arasındaki bağlantılarla ilgili araştırmaları ve ülkeler arası deneyimlerin paylaşılmasını vurgulamaktadır. Döviz kurlarının nasıl analiz edileceğine dair yeni yönergeler ve tavsiyeler yayınlamıştır ve dünyanın en büyük

5 5 ekonomilerinin diğer ülkelerin ekonomilerine olan etkisine daha fazla dikkat etmektedir. Ayrıca üye ülkeleri ekonomilerinin içerdiği risklere ve zayıflıklara karşı uyarma yeteneğini geliştirmektedir. Global ekonomik dengesizlikleri çözmeye yardım etme. IMF nin Dünya Ekonomik Görünümü nde de yer alan global ekonomik gelişmelere dair analizi, maliye bakanlarına ve merkez bankalarının yöneticilerine global ekonomiyi tartışmak için genel bir çerçeve oluşturur. IMF şimdi global ekonominin karşılaştığı bazı sorunları belirli ülkelerle tartışmak için çok milletli konsültasyonlar düzenleme olanağına da sahiptir. Bu, global ekonominin önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesini kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi bir yoldur. Bu konsültasyonların ilki, 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Burada global ödeme dengesizliklerinin azaltılması hedeflenmişti ve Çin, Avrupa bölgesi, Japonya, Suudi Arabistan, ve Amerika Birleşik Devletleri katılmıştı. Sermaye piyasası gelişmelerini analiz etme. IMF, global mali piyasaların ve bunların makroekonomi politikasıyla olan bağlantılarının analizine daha fazla kaynak ayırmaktadır. Yılda iki kez Global Mali İstikrar Raporu yayınlar. IMF personeli aynı zamanda üye ülkelerle birlikte çalışarak mali istikrarın potansiyel risklerini belirlemeye yardım eder, Mali Sektör Değerlendirme Programı dâhilinde (aşağıda daha ayrıntılı açıklanmıştır). IMF aynı zamanda ülke yetkililerine mali sistemlerini, parasal ve döviz rejimlerini ve sermaye piyasalarını yönetme konusunda eğitim sağlar. IMF, Hükümet Fonlarının gönüllü kılavuz taslağının hazırlanmasına yardım etmiştir ve uluslararası mali istikrarı desteklemek için Mali İstikrar Forumuyla yakın işbirliği içindedir. Mali sektörün zayıf yanlarını değerlendirme. Sürekli büyüyen sermaye akışlarının olduğu bir dünyada, makroekonomik istikrarın sağlanması için esnek, iyi yönetilen mali sistemler gereklidir. IMF ve Dünya Bankası, ortaklaşa olarak, ülkeleri mali sektörlerinin zayıf yanları ve içerdiği riskler açısından uyarmayı hedefleyen Mali Sektör Değerlendirme Programını (FSAP) yürütmektedir. IMF ve Dünya Bankası personeli, aynı zamanda, bankaların ve diğer mali kuruluşların yönetiminin nasıl güçlendirileceği ve nasıl gözetileceği hakkında tavsiyeler sunar. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için çalışma. Şu anda bir milyardan fazla insan günlük 1$ ın altında bir yaşam sürüyor ve bu bir milyarın dörtte üçünden fazlası kötü besleniyor. IMF nin gelir düzeyi düşük olan ülkelerdeki rolü, bu ülkeler büyüdükçe ve olgunlaştıkça değişmektedir. Ancak temel hedefi aynıdır: Yoksulluğun derinlemesine ve kalıcı olarak azaltılması için zemin oluşturarak, ekonomik istikrarın ve büyümenin gelişmesine yardımcı olmak. IMF yönetimini geliştirme yılının Mayıs ayında IMF üyeleri, Fona üye ülkelerin temsil edilmesini geliştirmek amacıyla iki yıllık bir reform paketini onayladı. IMF aynı zamanda daha etkin olacaktır. Harcamaları kısıtlayıp ve işleyişe yönelik ödemeler için gelir elde etme yöntemini yeniden düzenlemektedir. Daha fazla sorumluluk ve şeffaflık. IMF üye ülkelerin hemen hemen tümünün yıllık ekonomik sağlık kontrol raporlarını, kredi verme programlarıyla ilgili güncelleştirmeleri ve pek çok diğer bilgiyi web sitesinde yayınlar. IMF nin performansı Bağımsız Değerlendirme Ofisi tarafından düzenli olarak değerlendirilir.

6 6 2. Üyelik IMF şu an için bünyesindeki 185 ülke ile global sayılabilecek bir kuruluştur. Üye olmak için ülkenin başvurması ve mevcut üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Eski Yugoslavya Cumhuriyetinin bir parçası olan Karadağ, IMF ye Ocak 2007 tarihinde katılmış ve kuruluşun 185 inci üyesi olmuştur. Katılımın ardından, her bir IMF üyesi için, dünya ekonomisindeki göreli büyüklüğüne göre bir kota belirlenir. IMF üyeleri, 2008 Mayıs ayında kota sistemini global ekonomik realite değişikliklerini, özellikle de global ekonomideki gelişmekte olan başlıca piyasaların ağırlığını, yansıtacak şekilde yeniden dengelemeye karar verdi. Kota ve katılım reformu (quota and voice reform) hakkında daha fazla bilgi için lütfen Yönetim bölümündeki Ülke Temsili kısmına bakın. Bir üyenin kotası, o üyenin IMF ile olan mali ve organizasyonel ilişkisinin, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, temel yönlerini belirler: Abonelikler. Üyenin kota aboneliği, üyenin IMF ye sağlamakla yükümlü olduğu maksimum mali kaynak miktarını belirler. Üye, IMF ye katıldıktan sonra abonelik bedelini tamamen ödemelidir. Bunun %25 e kadar olan kısmı IMF nin Özel Çekme Hakları (SDR) adı verilen kendi para birimi ile veya genel kabul gören para birimleriyle (dolar, Euro, yen veya pound gibi) ödenmelidir; kalan kısmı üye ülkenin kendi para birimi ile ödenebilir. Oy hakkı. Üyenin IMF kararlarındaki oy verme hakkını büyük ölçüde kota belirler. Her IMF üyesi 250 temel oy, ayrıca kotanın her SDR si için artı bir oya sahiptir. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri 371,743 oya (toplamın %16,83 ü), Palau 281 oya (toplamın %0,01 i) sahiptir. Yeni kararlaştırılan kota ve katılım (quota and voice) reformu, 54 üye ülkedeki kota artışının sonucunda, pek çoğu gelişmekte olan piyasa ülkelerinden oluşan dinamik ekonomilerde önemli bir değişimle sonuçlanacaktır. Temel oy sayısının üç katına çıkmasıyla, daha yoksul ülkelere kurumun yönetiminde daha fazla söz hakkı verilmesi de beklenmektedir. Mali kaynaklara erişim. Bir üyenin IMF den alabileceği mali kaynak miktarı (yani erişim limiti) ülkenin kotasına bağlıdır. Kredi türleri olan Stand-By ve Extended Arrangements altında, üye bir ülke yıllık olarak kotasının %200 oranında ve toplamda %600 oranında borç alabilir. Ancak özel durumlarda daha fazla kredi verilebilir. SDR tahsisatı. IMF nin hesap birimi olan SDR tahsisatı, uluslararası yedek aktif olarak kullanılır. Bir üyenin genel SDR tahsisat payı, kotası ile orantılı olarak belirlenir. 3. IMF bunu nasıl yapıyor? IMF nin işlevi, içinde üye ülkelerin yüksek istihdam oranına, düşük enflasyona ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye ulaşabilecekleri istikrarlı bir uluslararası para sistemini desteklemektir. IMF bunu aşağıdaki yollarla gerçekleştirir:

7 7 Global ve bölgesel ekonomik ve mali gelişmeleri düzenli olarak gözden geçirmek suretiyle, uluslararası para sistemini izlemek; 185 üye ülkeye, yerel ve dış istikrarı en çok etkileyen alanlarda (yani yıkıcı döviz kuru ayarlamalarının yapılamayacağı durumlar) ekonomik izleme ve politik tavsiyeler sağlama. Bu nedenle IMF nin odak noktası makroekonomik ve mali politikalar, aynı zamanda döviz kurları, ödeme dengesi, reel ekonomi ve mali sektördeki gelişmelerdir; ve Ülkelerin politikalarının diğer ülkelere olan etkisini analiz etme; ülkeler arası deneyimlerden elde edilen dersleri her ülkenin kendi durumuna uyarlama; ve global ekonomik ve mali sorunlar için uluslararası işbirliği forumu oluşturma. IMF nin temel hedefi, uluslar arası para ve mali sistemin istikrarını sağlamaktır. IMF krizlerin çözülmesine yardım eder ve büyümeyi desteklemek ve yoksulluğu azaltmak için üye ülkelerle işbirliği yapar. Yetkilerini kullanmak için üç temel araçtan faydalanmaktadır: ekonomik gözetim, teknik yardım ve eğitim ve kredi verme. Bu işlevler IMF nin araştırma ve istatistikleriyle desteklenmektedir. Ekonomik gözetim IMF, ülkeleri güçlü ekonomik politikalar benimsemeye teşvik ederek global büyüme ve ekonomik istikrarı destekler. Bunun için global, bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmeleri düzenli olarak izler. Aynı zamanda her bir ülkenin ekonomik politikalarının diğer ekonomiler üzerindeki etkisini değerlendirmeyi hedefler. Bu izleme ve tartışma süreci, ekonomik gözetim olarak bilinir. IMF, düzenli olarak (genellikle yılda bir kez) her bir üye ülkenin ekonomik durumuna dair derinlemesine bir değerlendirme gerçekleştirir. Ülke yetkilileriyle, büyüyen ve başarılı bir ekonomiye en çok katkıda bulunan politikaları tartışır. IMF, 2007 yılının Haziran ayında, ülkelerin dünyanın başka bir yerinde istikrarsızlığa neden olmamak için izlemesi gereken döviz kuru politikalarını netleştiren, ikili gözetim ile ilgili yeni bir karar benimsemiştir. Üye ülkeler IMF nin kendi ekonomileriyle ilgili değerlendirmesini yayınlama seçeneğine sahiptir ve ülkelerin büyük bir çoğunluğu şeffaflık ve açıklıktan yanadır. IMF nin ulusal ekonomileri nasıl izlediğine dair daha fazla bilgi için, IMF nin Görevleri bölümündeki Ekonomik Gözetim kısmına bakın. IMF ayrıca, gerektiğinde global ekonomi için genel öneme sahip sorunları ele almak üzere, sistemik geçerliliği olan ekonomi gruplarını bir araya getirir. Bu buluşmalar çok milletli konsültasyonlar olarak adlandırılır. Örneğin, 2007 yılının başlarında, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Avrupa bölgesi, Japonya ve Suudi Arabistan, IMF nin global dengesizlikleri azaltmayı hedefleyen çok milletli konsültasyonuna katıldı. IMF nin her bir ülkeyle ilgili çalışmaları bölgesel ekonomiler ve global ekonomiyle ilgili çalışmalarına bilgi sağlar. Önemli ekonomik ve mali sorunların zamanında yapılan analizleriyle birlikte, bu incelemeler yılda iki kez Dünya Ekonomik Görünümü nde, çeşitli Bölgesel Ekonomik Görünüm raporlarında ve Global Mali İstikrar Raporu nda yayınlanır. IMF, tüm dünyada esnek, iyi yönetilmiş mali sistemlerin gelişimini Mali Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) ile teşvik etmek için Dünya Bankasıyla birlikte çalışır.

8 8 Çeşitli ulusal kuruluşlardan ve standart belirleme organlarından gelen uzmanların desteklediği FSAP çalışmaları, bir ülkenin mali sisteminin güçlü ve zayıf yanlarını belirler, önemli risk kaynaklarının nasıl yönetildiğini tespit eder, sektörün gelişim ihtiyaçlarını netleştirir, ve politik tepkilerin önceliklerinin belirlenmesine yardım eder. Teknik yardım ve eğitim IMF, üye ülkelerin etkin politikalar geliştirme ve uygulama yeteneklerini güçlendirmek için teknik yardım ve eğitim sağlar. Teknik yardım, maliye politikası, para ve döviz kuru politikaları, banka ve mali sistem gözetimi ve düzenlenmesi, ve istatistik de dâhil olmak üzere, çeşitli alanlarda sağlanmaktadır. IMF, teknik yardım ve eğitimi dört temel alanda sağlar: Para ve maliye politikaları (para politikası araçları, bankacılık sistemi gözetimi ve yeniden yapılandırılması, yabancı yönetim ve işletme, ödemeler için kliring (clearing) çözümleme sistemleri ve merkez bankalarının yapısal gelişimi); Maliye politikası ve yönetimi (vergi ve gümrük politikaları ve yönetimi, bütçe formülasyonu, gider yönetimi, sosyal güvenlik ağlarının tasarımı, ve yerel ve yabancı borçların yönetimi); İstatistiksel verilerin toplanması, yönetimi, dağılımı ve geliştirilmesi; Ekonomik ve mali kanunlar. Teknik yardım hakkında daha fazla bilgi için, IMF nin Görevleri bölümündeki Teknik Yardım kısmına başvurun. Kredi Verme Üye ülkelerin ödeme dengelerini ayarlama konusunda güçlükle karşılaşması halinde, IMF çözümü kolaylaştırmak için başvurulabilecek bir fondur. Ulusal yetkililer tarafından, IMF ile yakın işbirliği içinde, finansman destekli bir politika programı geliştirilir. Bu programın etkin bir şekilde yürütülmesi için, finansal desteğin devamlılığı şarttır. IMF ayrıca, Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Desteği (PRGF) ve Dışsal Krizler Kolaylığı (ESF) ile gelir düzeyi düşük olan ülkelere özel faiz oranı içeren krediler sağlar. Farklı IMF kredisi türleri hakkında bilgi için IMF nin Görevleri bölümündeki Kredi Verme kısmına bakın. Araştırma ve veriler Bu faaliyetlerin üçünü de destekleyen, IMF nin ekonomik ve mali araştırması ve istatistiğidir. Son yıllarda IMF, hem gözetim hem teknik yardım çalışmalarını, sorumluluk içeren alanlarında standartların ve iyi uygulama etiğinin gelişimine ve mali sektörlerin güçlendirilmesine uyarlamıştır. Bunlar, uluslararası mali sistemi güçlendirmek ve krizleri önleme ve çözme yeteneğini artırmak için IMF nin sürekli çalışmalarının bir parçasıdır.

9 4. Diğerleriyle işbirliği 9 IMF, Dünya Bankası, bölgesel kalkınma bankaları, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), BM kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içindedir. Tüm bu örgütler global ekonomik sorunları ele almaktadır ancak her birinin özel sorumluluk ve uzmanlık alanları vardır. IMF aynı zamanda beyin takımları, sivil toplum, ve medya ile her gün etkileşim halindedir. Dünya Bankasıyla işbirliği IMF ve Dünya Bankası ayrı kuruluşlardır, ancak birbirlerinin çalışmalarını desteklerler. IMF nin odak noktası temel olarak makroekonomik ve mali sektör sorunları iken, Dünya Bankası temel olarak uzun vadeli gelişim ve yoksulluğun azaltılması ile ilgilenmektedir. Verdiği krediler altyapı projelerine, ekonominin belirli sektörlerindeki reformlara ve daha geniş yapısal reformlara finansman sağlar. Ülkeler, Dünya Bankası üyeliği için IMF ye katılmak zorundadır. Dünya Bankasının odak noktası yoksulluğu önleme olduğundan, IMF yoksulluğun azaltılmasına ve ülkelerin yoksulluğu azaltıcı stratejiler benimsemesine yardım etme konusunda Dünya Bankasıyla yakın işbirliği yapar. Diğer işbirliği alanları üye ülkelerin mali sektörlerinin değerlendirilmesi, standartların ve kuralların geliştirilmesi, ve dış borçlarla ilgili verilerin kalite, bulunabilirlik, ve kapsamlarının artırılmasıdır yılının Mart ayında, Bretton Woods kuruluşları olarak bilinen bu iki kardeş kuruluş arasındaki iş ilişkisini değerlendirmek için, Dünya Bankası ve IMF işbirliğine yönelik harici bir inceleme komitesi oluşturuldu. Komitenin Şubat 2007 raporunda, altı üyeli Malan komitesi bu iki kuruluşun daha yakın işbirliği içinde olmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. Bu tür bir işbirliğinin, kuruluşların üye ülkelerine (özellikle de sürekli değişen global ekonomi ve global ısınma, enerji güvenliği ve popülâsyon yaşlanması gibi ortaya çıkan baskılar göz önünde bulundurulduğunda) etkin biçimde hizmet vermesi için çok gerekli olduğu belirtildi. Diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği IMF, büyük uluslararası mali merkezlerde, uluslararası düzenleme ve gözetim kurumlarında, merkez bankası uzmanlarından oluşan komitelerde ve uluslararası mali kuruluşlarda mali istikrardan sorumlu hükümet yetkililerini bir araya getiren İsviçre deki Mali İstikrar Forumunun üyesidir. Ayrıca, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ile Uluslararası Sigorta Denetim Otoriteleri Birliği gibi standart belirleyici kuruluşlarla da işbirliği içindedir. IMF, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile hem resmi, hem gayrı resmi olarak işbirliği yapmaktadır. IMF, WTO toplantılarında gözetmen statüsündedir ve IMF personeli WTO Ticaret, Borç ve Finans Çalışma Grubunun çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. IMF ayrıca, WTO tarafından yönetilen, En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Ticaretle Bağlantılı Teknik Yardım İçin Entegre Edilmiş Çerçeve ile de işbirliği yapar (bu kurumun diğer üyeleri Uluslararası Ticaret Komisyonu, UNCTAD, UNDP ve Dünya Bankası'dır).

10 IMF'nin Birleşmiş Milletler için, New York taki BM Merkezinde bulunan, Özel bir Temsilcisi vardır. 10 Beyin takımları, sivil toplum ve medya ile ilişkiler IMF ayrıca akademik topluluklar, sivil toplum kuruluşları (CSO lar) ve medya ile düzenli olarak iletişim halindedir. Tüm seviyelerdeki IMF personeli, fikir alış verişinde bulunmak ve yeni bilgiler edinmek için akademik topluluğun üyeleriyle sık sık bir araya gelir. IMF aynı zamanda CSO ları içeren aktif bir sosyal yardım programı yürütmektedir. IMF yönetimi ve kıdemli personeli medya ile her gün iletişim halindedir. Ayrıca IMF merkezinde, bir konuşmacının gazetecilerin sorularını yanıtladığı, iki haftada bir gerçekleştirilen basın toplantıları düzenlenmektedir.

11 II. Tarihçesi 11 IMF, İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden itibaren global ekonominin şekillendirilmesinde rol oynamıştır. 1. İşbirliği ve Yeniden Yapılanma ( ) 1930 lu yıllardaki Büyük Bunalım döneminde, ülkeler, yabancı ticaret engellerini ani bir şekilde artırarak, ihracat piyasaları için birbirleriyle rekabet etmek üzere para birimlerinin değerini düşürerek, ve yabancı parayı ülkede tutmak için vatandaşlarının özgürlüğünü kısıtlayarak kötüye giden ekonomilerini desteklemeye çalıştılar. Bu gayretlerin sonunda onlara zarar verdiği görüldü. Dünya ticareti ani bir gerileme gösterdi ve pek çok ülkede istihdam ve yaşam standartları düştü. Uluslararası parasal işbirliğindeki bu düşüş, IMF kurucularını uluslararası para sistemini (yani ülkelerin ve vatandaşlarının birbirlerinden mal ve hizmet alımı yapmasına olanak sağlayan döviz kuru ve uluslararası ödeme sistemi) izlemekle yükümlü bir kurum planlamaya yöneltti. Böylece yeni global kuruluş döviz kurlarında istikrar sağlayacak ve üye ülkeleri ticareti engelleyen döviz alışveriş kısıtlamalarını ortadan kaldırmaya teşvik edecekti. Bretton Woods sözleşmesi IMF, ABD nin New Hampshire eyaleti, Bretton Woods kasabasında buluşan 45 ülke temsilcisinin, İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası ekonomik işbirliği için bir çerçeve oluşturulmasını kararlaştırdığı, 1944 yılı Temmuz ayında kuruldu. IMF nin resmi varlığı, üye olan ilk 29 ülkenin Anlaşma Maddelerini kabul ettiği, 1945 yılı Aralık ayında başladı. Çalışmaları, 1 Mart 1947 yılında başladı. Aynı yılın sonuna doğru Fransa IMF den kredi alan ilk ülke oldu. IMF nin üye sayısı, 1950 lerin sonlarında ve 1960 lı yıllarda, çok sayıda Afrika ülkesi bağımsızlığını ilan ederek üyelik için başvurduğu dönemde artmaya başladı. Ancak Soğuk Savaş, kurumun üye sayısını sınırlandırdı; çünkü Sovyet tarafındaki nüfuzlu pek çok ülke fona katılmadı. Nominal değer sistemi IMF ye 1945 ve 1971 yılları arasında katılan ülkeler, döviz kurlarını (para birimlerinin ABD cinsinden değeri ve ABD için doların altına göre değeri) yalnızca ödemeler dengesinde temel bir dengesizlik olduğunda ve yalnızca IMF nin onayıyla düzeltebilecek düzeylerde sabitlemeyi kabul etti. Bu nominal sistem (Bretton Woods sistemi olarak da bilinen), 1971 yılında ABD hükümeti doların (ve diğer hükümetlerdeki dolar rezervlerinin) altına dönüşümünü askıya aldığı zamana kadar sürdü.

12 2. Bretton Woods Sisteminin Sonu ( ) lı yılların başlarına kadar, ABD dolarının Bretton Woods sabit döviz kurları sistemi kapsamında altına göre sabitlenmiş değeri aşırı olarak kabul ediliyordu. Başkan Lyndon Johnson un Büyük Toplum programları için yerel harcamalardaki önemli artış ve Vietnam Savaşının neden olduğu askeri harcamalardaki artış doların o zamanda aşırı olan değerini giderek azalttı. Bretton Woods sisteminin sonu Sistem 1968 ve 1973 yılları arasında çözüldü yılının Ağustos ayında, Başkan Richard Nixon, doların altına dönüştürülebilirliğinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Dolar 1960 lı yılların büyük bölümünde Bretton Woods ta belirlenen pariteye göre mücadele verse de, bu kriz sistemin çöküşüne damgasını vurdu. Sabit döviz kurlarını yeniden oluşturma çabası başarısız oldu ve 1973 yılının Mart ayında, önemli para birimleri birbirine karşı değişmeye başladı. Bretton Woods sisteminin çöküşünden itibaren, IMF üyeleri istedikleri kur rejimini seçmekte özgürdür (para birimlerini altına sabitlemek dışında): para biriminin serbest biçimde hareket etmesine izin vermek, para birimini başka bir para birimine veya para birimi grubuna sabitlemek, başka bir ülkenin para birimini benimsemek, bir para birimi bloğuna katılmak veya parasal bir birliğin parçası olmak. Petrol krizleri Pek çok kişi, Bretton Woods sisteminin çöküşü hızlı büyüme dönemini sona erdireceğinden korktu. Aslında, değişen döviz kurlarına geçiş nispeten yumuşak oldu ve kesinlikle doğru zamanda gerçekleşti: esnek döviz kurları, 1973 Ekim ayında petrol fiyatları aniden artmaya başladığında, ekonomilerin daha pahalı petrole kendilerini ayarlamasını kolaylaştırdı. IMF, 1970 li yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan krizlerin yarattığı güçlüklere, kredi verme araçlarını uyarlayarak yanıt verdi. Petrol ithalatçılarının yüksek petrol fiyatları karşısında beklenen cari hesap açıklarıyla ve enflasyonla baş etmelerine yardımcı olmak için, iki petrol tesisinden ilkini oluşturdu. Yoksul ülkelere yardım IMF, 1970 li yılların ortalarından itibaren, dünyanın en yoksul ülkelerinin pek çoğunun karşılaştığı ödemeler dengesi sorunlarına, Güven Fonu olarak bilinen fon üzerinden imtiyazlı kredi sağlayarak yanıt vermeyi hedefledi yılının Mart ayında, IMF Yapısal Düzenleme Kolaylığı (SAF) adı verilen yeni bir imtiyazlı kredi programı oluşturdu. SAF, 1987 yılının Aralık ayında, Geliştirilmiş Yapısal Düzenleme Kolaylığı adlı programa dönüştürüldü.

13 13 3. Borç ve zorlu reformlar ( ) 1970 li yıllarda yaşanan ve petrol ithal eden ülkelerin pek çoğunu ticari bankalardan kredi almaya iten ve enflasyonu kontrol altına almaya çalışan sanayi ülkelerinde faiz artışlarına yol açan petrol krizleri, uluslararası borç krizine neden oldu li yıllarda, Batılı ticari bankalar milyarlarca geri dönüştürülmüş" petrol dolarını kredi olarak verdi; petrol ihracatçılarından depozito alarak bunları petrol ithal eden ve gelişmekte olan ülkelere, genellikle farklı veya değişken faizlerle, borç olarak verdiler. Bu nedenle faizler 1979 yılında artmaya başladığında, gelişmekte olan ülkelerin dalgalı borç faizleri da yükseldi yılları arasında, yüksek faizli ödemelerin, petrol üretmeyen gelişmekte olan ülkelere tahminen en az 22 milyon dolar maliyeti oldu. Aynı zamanda, para politikalarının neden olduğu kriz nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerden gelen malların fiyatları da düştü. Çoğu zaman, gelişmekte olan ülkelerin bu krizlere verdiği tepki, genişlemeye yönelik mali politikalar ve aşırı değere sahip döviz kurları oldu ve bunları yeni ve çok büyük miktarlarda borçlanmalar izledi yılında Meksika da kriz olduğunda, IMF, ticari bankaları da işin içine katarak bir küresel tepki koordine etti. Ülkeler art arda borçlarını ödeyemediğinde, bundan kimsenin faydalanamayacağını fark etmişti. IMF nin girişimleri başlangıçtaki paniği yatıştırdı ve patlayıcı potansiyelini etkisiz hale getirdi. Ancak sorunu ortadan kaldırmak için, borçlu ülkelerde zorlu ve uzun bir reform süreci, ve ek global işbirliği önlemleri gerekliydi. 4. Komünizmin sonu ( ) 1989 yılında Berlin duvarının yıkılışı ve 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılması, IMF nin (neredeyse) evrensel bir kuruluş haline gelmesini sağladı. Üç yıl içinde üye ülke sayısı 152 den 172 ye çıktı; bu, 1960 lı yıllarda Afrika ülkelerinin akınından bu yana yaşanan en büyük artış oldu. Yeni sorumluluklarını yerine getirebilmek için, IMF personel sayısı altı yıl içinde yaklaşık %30 oranında arttı. Yönetim Kurulu, Rusya ve İsviçre den gelen Yöneticileri de içererek 22 sandalyeden 24 sandalyeye çıktı ve bazı mevcut Yöneticiler bölgelerinin birkaç ülke kadar arttığına tanık oldu. IMF, eski Sovyet bloğu ülkelerinin merkezi planlamadan piyasa temelli ekonomilere geçmesine yardım etmede çok önemli bir rol oynadı. Bu tür bir ekonomik dönüşüm daha önce hiç denenmemişti ve zaman zaman bu süreç oldukça sancılı oldu lı yılların büyük bölümünde bu ülkeler IMF ile yakın işbirliği yaparak, politik tavsiyelerinden, teknik yardımlarından, ve mali desteğinden faydalandılar. Bu on yılın sonlarına doğru, geçiş sürecindeki pek çok ekonomi bir kaç yıllık yoğun reformların ardından başarılı bir şekilde piyasa ekonomisine geçti ve pek çoğu 2004 yılında Avrupa Birliğine katıldı.

14 Yoksul ülkeler için borçların hafifletilmesi 14 IMF, 1990 lı yılarda, yoksul ülkelerin borç yükünü hafifletmek için Dünya Bankası ile yakın işbirliği yaptı yılında, hiçbir yoksul ülkenin baş edemeyeceği oranda borç yüküyle karşılaşmamasını hedefleyen Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler (HIPC) Girişimi başlatıldı yılında, Birleşmiş Milletler Milenyum Gelişim Hedeflerine (MDG'ler) yönelik süreci hızlandırmaya yardımcı olmak için, HIPC Girişimini, Çok Uluslu Borç Hafifletme Girişimi (MDRI) destekledi. 5. Devam eden globalleşme (2005-bugün) IMF çalışmalarını mühim bir şekilde etkileyen gelişmelerden biri de özel uluslararası sermaye akışlarındaki ani artış idi. Global sermaye akışları yılları arasında dünya Gayrı Safi Hâsıla sının (GSH) %2-6 sı arasında dalgalandı; ancak o zamandan sonra GSH nin %15 i kadar artış gösterdi. En hızlı artış gelişmiş ekonomilerde görüldü, ancak gelişen piyasa ekonomileri de mali olarak daha bütünleştirilmiş hale geldi. Bretton Woods sisteminin kurucuları, kendi özel sermaye akışlarının bir daha asla on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllardaki baskın rolüne geri dönemeyeceğini kabul etti ve IMF, geleneksel olarak cari hesap sıkıntısı yaşayan üyelerine kredi verdi. Ancak 1990 lı yıllarda yaşanan bir dizi mali kriz sermaye akışlarının yönünde keskin değişiklikleri tetikledi ve bu da hem IMF yi hem ulusal karar mercilerini, bu varsayımları yeniden gözden geçirmeye itti. İlk sermaye dengesi krizi 1994 yılında Meksika da baş gösterdi. Bunu yılında Doğu Asya daki kriz, 1998 yılında Rusya daki kriz ve takip eden yıllarda başka bölgelerdeki krizler izledi. İlerleyen yıllarda bu krizlerin önceki krizlerden yapısal olarak farklı olduğu netleşti. Bunların tümü sermaye dengesi kriziydi; büyük ölçekliydiler ve çoğu mali krizde olduğu gibi, etkilenen ülkeler için çok büyük bir kargaşa oluşturdular. Sermaye dengesi krizlerinin oluşma hızındaki patlama, IMF nin etkilenen ülkelere mali desteğinin acilen gerekli olduğu anlamına geliyordu (yani cari denge krizlerine yönelik Fon programlarının genellikle hazır duruma getirebildiği süreler olan birkaç hafta veya ay değil, birkaç gün içersinde programların hazırlanması gerekiyordu). Kriz ülkelerinde yaşanan dışarıya akışın büyüklüğü nedeniyle, gereken destek Fonun genellikle sağladığından çok daha büyük ölçekteydi. Krizler uluslararası mali sistem ve mali strese nasıl yanıt verilmesi gerektiği ile ilgili yeni düşünceleri tetikledi. IMF nin politik tavsiyeleri uyarlandı ve kredi verme kolaylıkları gözden geçirildi. Ancak değişiklikler bunlarla kalmadı lı yılların sonlarından bu yana, IMF hızla değişen global ekonomiye ayak uydurmak için sürekli reformlar yapmaktadır. Görünüşe göre globalleşme, bir dağdan inen çığ gibi giderek hızlanıyor. Buna göre, uluslararası mali sistemin ekonomik politikası ve istikrarı için sermaye akışlarının ne kadar artacağı halen tam olarak belli değil. Mevcut global mali ve ekonomik kriz ve 2008 yılındaki gıda ve petrol fiyatlarında yaşanan kriz, kısa bir süre içinde yeni güçlüklerle karşılaşılacağını açıkça gösteriyor. IMF, geçerliliğini sürdürmek istiyorsa, daha önce pek çok kez yaptığı gibi, ancak bu kez diğerlerinden çok daha hızlı bir şekilde, değişikliklere ayak uydurmak zorunda.

15 15 IMF yi kuruluşundan 1990 lı yılların sonlarına kadar şekillendiren fikirler ile ilgili daha fazla bilgi için, James Boughton un "The IMF and the Force of History: Ten Events and Ten Ideas that Have Shaped the Institution" (IMF ve Tarihin Gücü: Kuruluşu Şekillendiren On Olay ve On Fikir) adlı kitabına başvurun.

16 III. IMF nin Görevleri Ekonomik gözetim IMF nin temel hedefi uluslararası sistemdeki istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaktır. Bunu üç yöntemle gerçekleştirir: global ekonomi ve üye ülkelerin ekonomilerini gözetim altında tutarak; ödeme dengelerini ayarlamakta güçlük çeken ülkelere borç vererek; ve üyelerine pratik yardım önerilerinde bulunarak. Gözetim ülkenin içinde bulunduğu şartlara dayalı olarak, bir dizi ekonomik tedbirleri içermektedir. Döviz kuru, parasal, ve mali tedbirler. IMF, döviz kuru politikası tercihi gibi konularda ve rejim ile mali ve parasal politikalar arasında tutarlılığı koruyacak tavsiyelerde bulunur. Finansal sektör sorunları, gözetim raporlarında özel ilgiye tabi tutulmakta ve Finansal Sektör Değerlendirme Programı çerçevesinde başarılara imza atmaktadır (FSAP). Bu durum IMF ve Dünya Bankası nın, ülkelerin finansal sektörlerinin güçlü ve zayıf noktalarını ölçmesine yardımcı olmaktadır. Risk değerlendirmesi ve kırılganlıklar (geniş çaplı ve hatta bazen değişken sermaye akışlarında meydana gelen) geçtiğimiz yıllarda IMF nin gözetim politikasında daha da önem kazanmıştır. Kurumsal ve yapısal sorunlar, finansal krizler dalgası ve bazı ülkelerin planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçişi şartlarında ayrıca önem kazanmıştır. IMF ve Dünya Bankası genel banka özgürlüğü, finansal sektör regülasyonları ve politika şeffaflığı ve açıklanabilirliği gibi bir modern ekonominin verimli işleyişinde etkili olan uluslararası standartların ve kodların oluşturulmasında ve uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bir ülke IMF e katılmakla ekonomik ve finansal politikalarının uluslararası topluluk tarafından dikkatle incelenmesini kabul etmektedir. Ayrıca, düzenli ekonomik gelişme ve makul fiyat dengesini sağlayacağını, adil olmayan rekabet avantajına neden olacak döviz kuru değiştirilmelerine engel olacağını, ve IMF i ekonomik gelişmelerden haberdar edeceğini taahhüt etmektedir. IMF nin düzenli olarak ekonomileri ve ilgili politika tavsiyelerini takibi finansal çalkantıya yol açan zayıf noktaları tespit amaçlıdır. Bu çalışma gözetim olarak bilinmektedir. Ülke gözetimi Ülke gözetimi, üye ülkelerin katılımı ile genel olarak senelik (gerektiğince ara görüşmelerde) düzenli ve geniş kapsamlı konsültasyon olarak uygulanmaktadır. Konsültasyonlar ayrıca "Madde IV konsültasyonlar" olarak geçmektedir çünkü bunlar IMF nin Anlaşma Maddeleri nin IV. maddesince gerekmektedir. IV. Madde konsültasyonlarında ekonomistlerden oluşan bir IMF takımı, o ülkeye ait ekonomik politikaları hükümet ve merkez bankası yetkilileri ile görüşmek üzere ülkeye ziyarette bulunur. IMF görevlileri

17 ayrıca sık sık parlamenterler, iş ve işçi kuruluşları, ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşürler. 17 Ekip bulgularını IMF yönetimine rapor eder ve sonra bütün ülkeleri temsil eden Yönetim Kurumu na sunar. Kurumun görüşleri ilgili ülkenin yönetimine sunulur. Bu sayede, global toplumun görüşleri ve uluslararası tecrübe, ulusal politikalarla yansıtılması imkanı doğar. Tartışmaların özetleri ve ekip tarafından hazırlanan ülke raporlarının çoğu Kamu Bilgi İlanında ve IMF nin web sitesinde yayınlanır. Haziran 2007 de IMF Yönetim Kurulu gözetim konusuna dair bir takım yeni politikalar edindi. Üye Ülkelerın Çift Taraflı Gözetimi ne dair 2007 yılı Kararı, otuz yıl önce edinilmiş bir kararın yerini alıp, IV. Maddeye atıfta bulunmaktadır ve dışsal dengede istikrar sağlayacak olan çift taraflı gözetimi tanıtıp döviz kuru politikalarınla ilgili tavsiyelere bir aydınlatma getirmektedir. Özel, "ad hoc" konsültasyonlar, IMF nin üye ülkelerin döviz kurları ve bu kurlara ilişkin politikaları konularındaki büyük endişelerinden dolayı gerekebilir. Bölgesel gözetim Bölgesel gözetim, bölgesel anlaşmaların IMF tarafından gözetimden geçirilmesidir. Bölgesel gözetime, euro bölgesi, Batı Afrika Ekonomik ve Para Birliği, Merkezi Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu, ve Doğu Karayipler Para Birliği gibi parasal birlikler dahildir. Bölgesel ekonomi dışa bakış raporları beş ana bölge için hazırlanmaktadır. Bunlar: Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya, Afrika nın Alt Sahara bölgesi ve Batı Yarımküre deki ekonomik gelişmelerin ve ana politika sorunlarının tartışılması amacını taşımaktadır. Global gözetim Global gözetim küresel ekonomik gelişmelerin IMF nin Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmesini içermektedir. Gözden geçirmeler Dünya Ekonomik Dışa Bakış raporları ve Global Finansal Denge Raporları na dayanmaktadır. Bu raporlar gelişmeleri, beklentileri ve uluslararası finansal piyasadaki sorunları kapsar. Her iki rapor da yılda iki kere yayınlanır ve güncellemeler her üç ayda bir sağlanır. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu dünya ekonomisi ve piyasalardaki gelişmeler üzerine daha sık resmi olmayan toplantılar düzenler. IMF ayrıca belli ülkeleri içeren, global ve bölgesel öneme dair sorunlara yönelik tartışma oluşturma ve çözüm üretmeyi amaçlayan çok uluslu konsültasyonlar konseptini tanıtmıştır yılında, çok uluslu konsültasyonlar Çin, Euro bölgesi, Japonya, Saudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri ni global ekonomik düzensizlikleri tartışmak üzere bir araya getirmiştir. 2. Teknik Yardım IMF dört alanda teknik yardım ve eğitim sağlamaktadır:

18 18 Parasal ve finansal politikalar (parasal politika araçları, bankacılık sistemi teftiş ve yapılandırılması, yabancı yönetim ve operasyonlar, uzlaşma sistemlerinin ödeme için temize çıkarılması ve merkez bankasının yapısal gelişimi); Mali politikalar ve yönetim (vergi ve gümrük politikaları ve yönetimi, bütçe hazırlanması, harcamalar yönetimi, sosyal güvenlik ağlarının tasarımı ve yerel ve yabancı borç yönetimi); İstatistiksel verileri derleme, yönetim, yayma, ve geliştirme; ve Ekonomik ve finansal yasalar. IMF uzmanlığını birçok konularda üye ülkelere teknik yardım ve eğitim sunarak paylaşmaktadır. Bu konular: merkez bankacılığı, para ve döviz kuru politikaları, vergi politikası ve yönetimi, ve resmi istatistiklerdir. Hedef, üyelerin ekonomik politika tasarlama ve uygulamasını geliştirmektir. Örnek olarak; maliye bakanlığı, merkez bankası ve istatistiksel organlar gibi kurumları güçlendirmek. IMF ayrıca sivil düzensizlikler ya da savaşlara bağlı olarak hükümet kurumlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalan ülkelere de tavsiyelerde bulunmuştur yılında, IMF teknik yardımının etkilerini güçlendirmek üzere bir reform girişiminde bulundu. Reformlar önceliklerin daha iyi sıralandırılma, geliştirilmiş performans ölçümleri, daha şeffaf maliyetlendirme ve bağışta bulunanlar ile daha güçlü ortaklık ilkelerine dayanmaktadır. Teknik yardımdan yararlananlar Teknik yardım IMF nin en önemli aktivitelerinden birisidir. Bu yardım IMF nın en fazla rekabet avantajının olduğu makro ekonomik politikanın kritik alanlarında yoğunlaşmıştır. Nerdeyse tüm evreni kapsayan üyeliğine dayalı olarak, IMF nin teknik yardım programı farklı bölgerin ve ülkelerin tecrübelerinden bilgi ve deneyim edinmiştir. IMF nin teknik yardımlarının yaklaşık yüzde 80 i düşük ve düşüğe yakın orta gelirli ülkelere gitmektedir, özellikle Afrika nın Alt Sahara bölgesi ve Asya. Savaş sonrası ülkeler yardımdan en büyük payı almaktadırlar. IMF ayrıca uluslararası finans sisteminin mimarisini güçlendirecek, yoksulluğu azaltıp büyümeyi destekleyecek kapasiteyi oluşturacak ve aşırı borç altında olan yoksul ülkeleri (HIPC) bu durumdan kurtaracak teknik yardım programları da temin etmektedir. Teknik yardım türleri IMF nin teknik yardımı, uzun dönemli kapasite oluşturulması ya da kısa dönemli finansal krizlere destek amaçlı ihtiyaçlara dayalı olarak şekil alır. Teknik yardım farklı şekillerde sağlanmaktadır. IMF ekibi üye ülkeyi ziyaret edip hükümete ve merkez bankasına belirli sorunlar üzerine tavsiyelerde bulunabilir ya da IMF yardım amaçlı kısa veya uzun dönemli olmak üzere uzman bir ekip temin edebilir. Teknik yardım, IMF nin borç verme ve gözetim operasyonları ve ülkenin reform gündemi ile içiçedir. IMF teknik yardımlarının gitgide bölge merkezleri aracığı ile iletmektedir. Bu merkezler; Afrika için Gabon, Mali, ve Tanzanya; Karayipler için Barbados; Orta Doğu için Lübnan; ve Pasifik Adaları için Fiji dir. Reform programlarının bir parçası olarak, IMF Afrika, Latin

19 19 Amerika ve Merkezi Asya da dört tane daha teknik yardım merkezi açmayı planlamaktadır. IMF ayrıca Washington, D.C deki merkez ofisinde ve Avusturya, Brezilya, Çin, Hindistan, Singapur, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri ndeki bölgesel eğitim merkezlerinde hükümet ve merkez bankalarında çalışanlar için eğitim olanakları sunmaktadır. Bağışta bulunanlarla ortaklık Hükümetler ve uluslararası yardım kurumlarının bağışları IMF nin ülkelerin teknik yardım ihtiyaçlarını karşılamasında büyük rol oynamakta ve IMF nin teknik yardım maliyetlerinin üçte ikisini karşılamaktadır. Yardımda bulunan ülke ile yardım alan ülke arasındaki dayanışma, IMF teknik yardımının tutarlı kalkınma sistemi kapsamında daha geniş bir dialog oluşturmasına katkıda bulunmaktadır. Yardımda bulunan ülkelerin katkıları finansal yardımın çok daha ötesine gitmektedir. IMF şu anda, teknik yardımının avantajlarını kullanarak bağışları artırmayı ve böylece teknik yardım alan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu hedefin bir parçası olarak IMF, yardımda bulunan ülkeler ile ilişkilerini daha geniş ve uzun dönemli olmak üzere güçlendirmeye çalışmaktadır. Amaç bütün bağışları, IMF nin teknik yardımlarını destekleyecek bir şekilde ve IMF nin deneyim ve uzmanlığından faydalanma için, bir havuzda toplamaktır. Çok taraflı yardım fonu modelinin genişletilmesi bölgesel ve konusal olmak üzere tasarlanmış olup yardım eden ülkelere kendi tercihleri doğrultusunda farklı giriş olanakları sunmaktadır. IMF önümüzdeki iki yıl içinde yedi farklı konuda fon oluşturmayı planlamaktadır: para aklama karşıtı hareket ve finansal terörizm ile savaş; hassas bölgeler; kamu finansal yönetimi; doğal zenginlik kaynaklarının yönetimi, kamu açığı finansı ve yönetimi, istatistik ve verilere dayalı bölümler; ve finans sektörü istikrarı ve kalkınması içerikli. 3. IMF nin borç vermesi IMF finansal kriz içinde bulunan, uluslararası borçlarını ödemede güçlük çeken ve uluslararası sistem için tehdit içeren ülkelere destek olmak amacı ile kurulmuştur. İster zengin ister orta halli isterse de fakir olsun her üye ülke eğer uluslarası ödemelerini yapmak ve para rezervlerini güvenli bir ölçüde tutmak üzere sermaye piyasalarından uygun ödeme koşulları altında borç sağlayamadığı takdirde IMF den borç alabilir. IMF kredileri üye ülkelerin ödemeler dengesi sorunlarını çözmek, ekonomilerini istikrara kavuşturmak ve destekli ekonomik büyümeyi yeniden sağlamak amacını taşımaktadır. IMF, Dünya Bankası ya da diğer kalkınma kurumları gibi bir kalkınma bankası değildir ve proje kredisi sağlamamaktadır. Borç vermenin değişken yapısı Üye ülkelerin beşte dördü en az bir kere IMF kredisi kullanmış bulunmaktadır. Ancak zaman içerisinde kredi oranları ve kredi alan ülkelerin sayısı büyük değişim göstermiştir.

20 20 IMF nin kuruluşunun ilk yirmi yılında, sağladığı kredinin yarıdan fazlası sanayi ülkelerine gitmiştir. Fakat 1970 lerin sonlarından bu yana, bu ülkeler finansal ihtyaçlarını sermaye piyasalarından karşılayabilmişlerdir lerin petrol krizi ve 1980 lerin borç krizi bir çok düşük gelirli ya da düşüğe yakın orta gelirli ülkelerin IMF den borç almasına yol açmıştır larda, orta ve doğu Avrupa daki geçiş dönemi ve gelişen piyasa ekonomileri krizi, IMF kaynaklarına olan talebi daha da arttırdı yıllında, dünya çapındaki olumlu ekonomik koşullar sonucu bir çok ülke IMF e olan borçlarını ödemeye başladı. Sonuç itibariyle, Fon a duyulan ihtiyaç keskin bir düşüş yaşadı. Fakat 2008 yıllında, IMF, finansal kriz ve yüksek besin madde ve benzin fiyatlarından etkilenen ülkelere tekrardan kredi sağlamaya başladı yılı sonları ve 2009 yılı başlarında IMF krizden etkilenen ülkelere $50 milyar dolar borç sağladı. Finansal kriz IMF kredilerine olan talebi arttırırken, bu artan talep öncesi IMF kredilerindeki düşüş IMF nin borç verme araçlarının üye ülkelerin değişen ihtiyaçlarına adaptasyonunu gerektirdiğini yansıtır. Karşılık olarak, IMF kredi imkanları ve kredi koşullarına yönelik çok geniş bir inceleme gerçekleştirdi. IMF, 2009 yılının Mart ayında, kredi sağlama çerçevesinde şartların modernizasyonu, yeni bir esnek kredi hattı uygulanması, Fonun Hazırdan Bulunma Anlaşmasının esnekliğini artırma, kredilere erişim limitlerini iki katına çıkarma, yüksek erişimli ve ihtiyati kredi için maliyet yapılarını uyarlama ve nadiren kullanılan araçların verimlilik düzeyini artırmayı da kapsayan büyük bir revizyon yaptı. Aynı zamanda kredi verme prosedürlerini hızlandırdı ve az gelirli ülkelere erişimi kolaylaştırmak için Dışsal Krizler Kolaylığını (Exogenous Shocks Facility) yeniden tasarladı. Borç vermenin üç ana sebebi IMF nin Anlaşma Maddeleri nin I. Maddesi, IMF kredilerinin amacını şu şekilde açıklamaktadır"... Fon un genel kaynaklarını üyelerine geçici olarak mevcut kılarak onlara ödemeler dengelerindeki bozuklukları ulusal ve uluslararası refahı herhangi bir zarara uğratmadan düzeltmelerine imkan sağlayıp, kendilerine güvenlerini kazandırmak." Pratikte, IMF nin kredi sağlamasının amacı kuruluşundan bu yana büyük değişiklik göstermiştir. Zamanla, IMF nin finansal yardımı kısa dönem ticari çalkantılar yaşayan ülkelere yardımdan destekleyici düzenlemelere ve birçok nedenlerden sonuçlanan (örneğin, ticari şok, doğal afetler, savaş sonrası, geniş çaplı ekonomik dönüşüm, yoksulluğun azaltılması ve ekonomik kalkındırma, yeniden borç yapılandırılması, güvenle ilgili bankacılık, ve parasal krizler) ödemeler dengesi problemlerinin çözümüne yardımcı olmaya yönelik bir uygulamaya dönüştü. Bugün, IMF kredi hizmetlerinin üç ana nedeni bulunmaktadır. Birincisi, çeşitli şoklara alışma sürecini yumuşatır. Bunu, üye ülkeye ekonomik adaptasyonun yıkıncılığından korunması ya da mutlak yükümlülüğünü yerine getirmesinde

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Değişen IMF de Krize Çözüm Arayışları

Değişen IMF de Krize Çözüm Arayışları Değişen IMF de Krize Çözüm Arayışları Tüm dünya çok uzun süredir görülen en şiddetli ekonomik kriz ile mücadele ederken, IMF, üyelerini desteklemek için birçok alanda harekete geçerek, ülkelere daha fazla

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi

IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi IMF ve Avrupa IMF, politika tavsiyeleri, finansman ve teknik yardım sağlamak suretiyle Avrupa da aktif olarak faaliyette bulunmaktadır. Biz, hem bağımsız olarak hem de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi

IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi Hazırlayan: Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Nisan 2016 IMF Küresel Ekonomi

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ 5 inci İSTANBUL EKONOMİ ve FİNANS KONFERANSI 26-27 Kasım 215 Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması Tahsin BAKIRTAŞ Original Sin olgusu Bugünün dünya finans düzeninde,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 Bu sayıda; Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor s (S&P) un yerel para cinsinden Türkiye nin kredi not artış kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi. Ekonomik ve Mali Politika Genel Başkan Yardımcılığı

Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi. Ekonomik ve Mali Politika Genel Başkan Yardımcılığı Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi Ekonomik ve Mali Politika Genel Başkan Yardımcılığı Dünya Ekonomisinde Gelişmeler (1) Dünya Ekonomisinde Büyüme Hızları 6,0

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

IMF Kotaları

IMF Kotaları İMF Kotaları Kota katkıları İMF nin mali kaynaklarının en büyük kısmını oluşturur. Her İMF üyesi ülke için dünya ekonomisindeki yerine bağlı olarak bir kota seviyesi belirlenmiştir. Üyelerin kotası İMF

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12.04.2013 tarih 1233903-310.01.01.366 sayılı

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Eyl) ORTA 3,3% 3,2% 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Eyl) ORTA 3,4% 3,3%

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER 27.01.2014 FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar )

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 26.02.2007 tarih EYF.103-1/108

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 01.10.2003 tarih

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı